ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS PROTÉZISEK. Jegyzet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS PROTÉZISEK. Jegyzet"

Átírás

1 P Á Z M Á N Y P É T E R K A T O L I K U S E G Y E T E M, I N F O R M Á C I Ó S T E C H N O L Ó G I A I K A R ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS PROTÉZISEK Jegyzet Tartalom: 1. Az elektrofiziológia fogalma, definiciója 2. Az elektrofiziológia történetének főbb fejezetei 3. A biopotenciál elvezetés típusai, intracelluláris elvezetéstől a makropotenciál elvezetésig 4. A biopotenciál elvezető elektródok jellemző tulajdonságai (impedancia, frekvencia átvitel) 5. Fém biopotenciál elvezető elektródok jellemzői 6. Az elektród potenciál fogalma és jelentősége 7. Egyetlen sejt aktivitásának vizsgálatára használt elektródák 8. A sejtaktivitás befolyásolása iontoforézissel 9. A szinaptikus potenciálok típusai, mérésükre alkalmazott módszerek 10. A biológiai előerősítők jellemző tulajdonságai 11. Az EEG elvezetés technikája 12. EEG elvezetésnél jelentkező zavarok kivédése 13. Az EEG tevékenység jellemző összetevői 14. Eseményhez-kötött potenciálok típusai (exogén, endogén komponensek) 15. Eseményhez-kötött potenciálok vizsgálatára használt eljárások (átlagolás) 16. EEG-ERP számítógépes analízisének főbb módszerei 17. EEG genezis, bioelektromos mezők típusai 18. ERP forrás-analízis jelentősége 19. Magnetoenkefalográfia 20. Elektromiográfia 21. Neurometria 22. Feszültség-zár (voltage-clamp) módszer jelentősége 23. Intrakortikális mezőpotenciálok vizsgálata 24. Current source density analízis 2004 Sz.T., Cs.R., M.A.

2 1. Az elektrofiziológia fogalma, definiciója bioelektromos forrású elektromos mezők mérése. Tág definíció: bioelektromos jelenségek élettani vizsgálata. Korai definíció: elektronikus eszközök alkalmazása at élettani vizsgálatokban. Szűkebb definíció: a perifériás- és központi-idegrendszer bioelektromos jelenségeinek vizsgálata. Eredet: Minden sejt ingerlékeny, válaszol az elektromos, kémiai és más ingerekre. Sőt egyen- (DC) vagy váltakozó (AC) áramot, illetve feszültséget is fenntart. Bioelektromos jelek osztályozása: Idegszövet Izomszövet Más szövet Bioelektromosság elektroenkefalográfia (EEG) elektroneurográfia (ENG) elektroretinográfia (ERG) elektrokardiográfia (ECG) elektromiográfia (EMG) elektrookulográfia (EOG) elektronisztagmográfia (ENG) Bioelektromágnesség magnetoenkefalográfia (MEG) magnetoneurográfia (MNG) magnetoretinográfia (MRG) magnetokardiográfia (MCG) magnetomiográfia (MMG) magnetookulográfia (MOG) magnetonisztagmográfia (MNG) 2

3 Stimuláció Terápiás alkalmazások Bioelektromosság patch clamp, voltage clamp központi idegrendszer vagy motoros egységek elektromos stimulációja elektromos szívütemezés elektromos defibrilláció elektroterápia elektrosebészet (kauterezés) sebészi diathermia Bioelektromágnesség központi idegrendszer vagy motoros egységek mágneses stimulációja mágneses szívütemezés mágneses defibrilláció elektromagnetoterápia Ideg- és izomsejteknél tipikus esetben az elektromos feszültségkülönbség a sejt belseje és külseje közt alakul ki és ingerlésre legtöbbször gyorsan lefutó impulzus (spike = tüske) keletkezik és terjed, majd többnyire kémiai közvetítő anyagokkal újabb elektromos jelet vált más sejteken. Jellegzetes a külső ingerben és a válaszban foglalt energia aránya (trigger = ravasz-jelenség) is. A megfelelő inger energiája kicsi a válaszokban foglalt energiához képest. A bioelektromosság töltéshordozói (+ és -) ionok és nem elektronok. Kritikus szerepet játszik a feszültségek fenntartásában a sejtek szinte molekuláris határhártyája. 2. Az elektrofiziológia történetének főbb fejezetei első írásos dokumentum: Kr.e. 4000: emberi stimuláláció elektromos harcsával (egyiptomi hieroglifák szerint), első orvosi alkalmazás: 46-ban Scribonius Largus fejfájást és köszvényes ízületi gyulladást kezelt elektromos torpedó hallal, a XVII. századig az elektromos halak maradtak az elektromosság egyedüli forrásai, hosszú idő telt el, amíg az ideg- és izomaktivitást az elektromossággal kapcsolatba hozták. Megelőzően inkább más analógiákat kerestek. Így a francia felvilágosodás szerzői (Diderot, D'Alembert, Holbach), mechanikus (folyadék, pneuma) vagy éppen obskurus magyarázatokat adtak. Newton az idegekben és a látás során az éter" vibrációs mozgásairól beszél. Luigi Galvani ( ) békakísérletei; 1791: a fémekkel érintkező békaizom ráng, összehúzódik. Volta ezt fém-folyadék által létrehozott állandó feszültségnek tulajdonította. Giovanni Aldini kivégzésekről gyűjtögetett emberfejeken kísérletezett. Johannes Müller 1844-ben kijelenti, hogy az ingerület vezetésése az idegekben fénysebességű, ezért azt megmérni nem lehet, mert a fény sebességét (elegendő távolság hiányában) nem lehet mérni. Ehhez képest Hermann L.F. von Helmholtz 1850-ben megméri a béka ideg vezetési sebességét, mely ~30 m/s-nak bizonyul. Du Bois Reymond (1849) mutatta ki, hogy a békaizom, vagy a békanyúltagy sértett fele negatív a sértetlenhez képest. Ő az elektrofiziológia megalapítója". Gustav Theodor Fritsch & Eduard Hitzig: az agykéreg elektromos ingerlése. Richard Caton( ) elsőként vezetett el bioelektromos jeleket kutya agykérgéről. Hans Berger( ) elsőként vezetett el agyi bioelektromos jeleket emberről. 3

4 3. A biopotenciál elvezetés típusai, intracelluláris elvezetéstől a makropotenciál elvezetésig Potenciál elvezetés: két elektród közötti potenciál-különbséget mérjük. Ennek típusai: bipoláris: mindkét elektród aktív felületen vagy szövetben helyezkedik el. uni(mono-)poláris: csak az egyik elektród van aktív szövetben, a másik indifferens, nem aktív (0 potenciálú) helyen van. Elvezetések típusai lokalizáció szempontjából: intracelluláris elvezetés: üvegkapilláris mikroelektród sejttevékenység vizsgáláta extracelluláris elvezetés: üvegkapilláris mikroelektród hegyezett fémelektród lakk szigeteléssel akut kísérletek hegyezett fémelektród üveg szigeteléssel elektród áthúzássa üvegcseppen szénszál üvegkapilláris szigeteléssel jó vezető, de kicsi a potenciálja szigetelt vékony fémhuzal (fine wire electrode) tetród (4 fine wire elektród eltérő távolságban a sejttől) multielektród lokális mezőpotenciál elvezetés: a fentiek bármelyikével (0-500 Hz) makropotenciál elvezetés: felszíni elvezetés: fémkorong elektród, Ag/AgCl elektród intracerebrális: szigetelt fémhuzal elektród, multielektród, tű elektród AEP:Auditory Evoked Potential; EP:Evoked Potential; FP:Field Potential; RP:Resting Potential; PSP:Postsynaptic Potential 4

5 4. A biopotenciál elvezető elektródok jellemző tulajdonságai ( impedancia, frekvenciaátvitel) Ideális elektród nincs! mert az elektród, mint a mérőeszköz része, beavatkozik a rendszerbe. Az élő szövet kémiailag agresszív közeg! képes a számára idegen anyagokat roncsolni, sőt fel is emészteni. Ezért fontos az elektród biokompatibilitása! (ld: fémelektródok jellemzői) Elektródokat jellemző tulajdonságok: elektród impedancia az elektród bemenő impedanciája méretétől és anyagától függ. elektród potenciál (ld:elektródpotenciál fogalma és jelentősége) elektród stabilitás, biokompatibilitás (ld: fémelektródok jellemzői) R S: paszta R F: elektród C: elektród kapacitás; W: Wartburg impedancia (frekvenciafüggő); C 0: kóborárammal kapcsolatos impedancia Pl.: 150 ηm átmérőjű 2mm hosszú rozsdamentes acél drótszakasz kapacitása 0.05ηF, impedanciája: 10 MΩ ellenállás; ellenállás; Az elektród impedanciájának frekvenciafüggése: a frekvencia növekedésével csökken az ellenállás, és fordítva (függvény karakterisztikája: ~ 1 / x alakú). 5

6 5. Fém biopotenciál elvezető elektródok jellemzői Optimális biopotenciál elvezető fémelektród: Ag/AgCl. Ennek átviteli karakterisztikája közel azonos az eredeti jelalakhoz, míg más fémelektródoknál csak közelítő eredményt kapunk. Sorrendben egyre rosszabb karakterisztikájúak: platinum, ezüst, réz, arany, rozsdamentes acél. Feszültség Áram Az elektród impedanciájának frekvenciafüggését is befolyásolja az elektród anyaga. Míg platinum esetében közel 1/x alakú a karakterisztika, rozsdamentes acélnál már jóval lapultabb a függvény, az Ag/AgCl anyagú elektród Ag/AgCl azonban konstans nullaközeli karakterisztikájú, azaz impedanciájának nincs frekvenciafüggése. Platinum Jeláteresztés tekintetében is az Ag/AgCl a legjobb teljesítményű 0.5Hz környékétől 100%-közeli szinten engedi át a jeleket, míg a rozsdamentes acél 1mm-es heggyel csak 6Hz-től képes ugyanerre, 0.5mm-essel pedig maximum Ezüsta jel ~85%-ának átvitelére képes, azt is csak 15Hz felett. Réz Elektródstabilitás korrózió hatásai: Vastárgy felületének vízzel történő találkozása esetén lokálelem képződik, melynek során a vas igyekszik Arany oldódni. Ekkor Fe(II) kationok keletkeznek (Fe = Fe e - ), s elektronok maradnak vissza a fémben. A keletkező elektronokat a vízcseppben oldott oxigén veszi fel, mely a víz molekulákkal hidroxil ionokat képez. Rozsdamentes acél Az oxigén diffúzió útján mindig pótlódik. A folyamat során az anód a csepp közepén, katódja a csepp szélén alakul ki. A képződött lokálelem rövidre van zárva; az áramot a két sarok között a fémtárgy vezeti. Így a korrózió a vas közepén történő oldódásához vezet. 6. Az elektród potenciál fogalma és jelentősége Fém-folyadék érintkezésekor ionmozgás alakul ki polarizáció egyensúlyi állapotra való törekvés. Minthogy a potenciált mindig valamilyen referenciaponthoz hasonlítjuk, elektródoknál is hasonló az eset: az elektród potenciálértéke = standard hidrogén elektróddal szemben mért potenciálkülönbség. Az elektródreakciók (oldódás - kiválás) sebességét az határozza meg, hogy idõegység alatt hány ion jut át az energiagát (elektród és oldat közötti potenciálkülönbség) egyik oldaláról a másikra. Ha a két sebesség egyenlõvé válik, az elektródreakció dinamikus egyensúlyba jut és kialakul az elektród és az oldat közötti egyensúlyi elektromos potenciálkülönbség, amit ELEKTRÓDPOTENCIÁLNAK nevezünk. Agyi bioelektromos jelek forrása: Az agyi bioelektromos jelek létrejöttéért az agykérgi piramissejtek oszlopokba, ún. columnákba rendezettsége a felelős. Egy columna 10 5 nagyságrendű piramissejtből áll. Ezeknek a neuronoknak az apicalis dendritjeiben létrejövő dipólus változásokat regisztrálja az EEG. A piramissejtek szómái a kéreg 3., 4., és 5. rétegeiben helyezkednek el, az 1. és a 2. rétegben ezen sejtek csúcsdendritjei, a koponya görbületére merőlegesen helyezkednek el. Ezekhez kapcsolódnak a thalamus nem specifikus magvaiból érkező thalamocorticalis axonok. Ez utóbbiak EPSP-t váltanak ki az apicalis dendritben, melynek hatására extracelluláris potenciálkülönbség jön létre. Elektród potenciál jelentősége: Segítségével pathológiás (vagy más) eredetű idegrendszeri elváltozásokat, jelenségeket regisztrálhatunk, ma már kellő pontossággal. Noha az EEG mellett már fejlettebb orvosi diagnosztikai és képalkotó eljárások léteznek, vannak esetek, melyekben még mindig kiemelkedő fontossággal bír ez az elektrofiziológiai vizsgálómódszer. Ilyen eset pl. az acusticus neurinoma észlelése: a BAEP már a tumor korai stádiumában pozitív lehet, amikor a rutin audiológiai vizsgálat, valamint a CT még nem jelez kóros eltérést. Hasonlóképp, a klinikum, a liquor és képalkotó vizsgálatok alapján biztosan SM-es betegek 50-70%-ában a BAEP agytörzsi működészavart bizonyít akkor is, ha a betegnek nincs agytörzsi laesiora utaló tünete. 6

7 7. Egyetlen sejt aktivitásának vizsgálatára használt elektródák intracelluláris elvezetés: üvegkapilláris mikroelektród sejttevékenység vizsgáláta extracelluláris elvezetés: üvegkapilláris mikroelektród hegyezett fémelektród lakk szigeteléssel akut kísérletek hegyezett fémelektród üveg szigeteléssel elektród áthúzássa üvegcseppen szénszál üvegkapilláris szigeteléssel jó vezető, de kicsi a potenciálja szigetelt vékony fémhuzal (fine wire electrode) tetród (4 fine wire elektród eltérő távolságban a sejttől) multielektród 8. A sejtaktivitás befolyásolása iontoforézissel Az elektródok az elektrofiziológiában ingerlésre és a keletkezett elektromos jel (lassú vagy impulzusszerű hullám) elvezetésére szolgálnak. Ugyanakkor az anyagok bevitelére (iontoforézis) is használhatók. Elektrofiziólógiai megközelítésben ezt az eljárást sejtek ingerlésére használják. Az iontoforézis ionok szövetbe való bejuttatásának az ionokat tartalmazó elektrolit oldaton végigfutó elektromos áram segítségével véghezvitt folyamata, megfelelő elektrolit polaritás használatával. Ez elektromotoros erőt foglal magában. A bejuttatás módja: Iontophoresis is an application of Energy Medicine. It is the process of causing ions and drugs to diffuse into living tissue with the aid of low voltage electrical currents, pulsed with unique waveforms and specific frequencies. It has been used to inhibit skin infections and to diffuse anti-inflammatory drugs into painful and swollen joints and tissues. It is so safe and painless that it has been used on the cornea to diffuse antibiotics into the eyes. Any area of the body can be treated for fungus typically feet, groin, scalp, fingers. For each location a specially shaped electrically conductive pad or basin is used. A typical session lasts 30 minutes and is usually given 3-5 times weekly for 2 weeks, then on a weekly basis. Treatment is more effective during an acute outbreak because the deeper cells are more exposed. 9. A szinaptikus potenciálok típusai, mérésükre alkalmazott módszerek A szinaptikus áramok abban különböznek az akciós poteciáloktól, hogy míg azok terjednek, ezáltal mozgó extracelluláris mezőt hozva létre, előbbiek nem mozognak, amennyiben ugyanazokat a szinapszisokat aktiváljuk: extracelluláris mezejük állónak tekithető. A kettő közötti fő különbség a regeneratív természetükben és időbeli lefolyásukba rejlik. (Az akciós potenciál ms-os vagy azon belüli, az EPSP ms, az IPSP 100 ms is lehet.) A szinaptikus potenciált a preszinaptikus sejtben kalcium beáramlása okozza (akciós potenciál, ami az axodombtól végigfut az axonon a telodendria végéig), míg a posztszinaptikus sejtben egy vagy egy pár különböző ion membránon keresztül-áramlása okozhatja. Forrás (source: sejtből kifelé irányuló áram), nyelő (sink: sejtbe iráyuló áram). EPSP (excitatory post synaptic potential): depolarizáló szinapszis, a nyelő aktív (pl. nátrium beáramlása), a forrás passzív, a neuront a threshold irányába viszi; IPSP (inhibitory post synaptic potential): hiperpolarizáló szinapszis, a forrás aktív, a nyelő passzív (pl. klór beáramlása), a neuront távolabb viszi a threshold-tól. A különálló EPSP-k és IPSP-knek nincs megfigyelhető hatása a membránpotenciálra. De összeadódva meghatározzák, hogy geerálódik-e akciós potenciál (az összeadási pont az axondomb (axon hillock)). 7

8 Valószínűleg a neuronban az axondombnak van a legkisebb threshold értéke (a feszültségfüggő nátrium és kálium csatornák nagy koncentrációja miatt). Mind az EPSP-k, mind az IPSP-k alatt a membrán ellenállása és konduktanciája változik. Általában a vezetés megnő, miközben az ellenállás lecsökken, amit a neurotranszmitterek stimulációjának következtében megnyíló ioncsatornák okoznak. IPSP esetében néha az ellenállás nő, megnehezítve ezzel a membrán polarizációját. A tényt, hogy a membrán ellenállás változik, egyszerű kísérletileg igazolni, ugyanis a neuronok is követik az Ohmtörvenyt: V=I(R). A kísérletben két mikropipettát vezetünk a posztszinaptikus membránba. Az egyik feszültséget mér, a másik periodikusan elektromos áramimpulzusokat bocsát ki. EPSP előtt a feszültseg állandó maradt. EPSP alatt a feszültseg csökkent. Mivel az áramot nem változtattuk, a kisebb feszültség csak a membrán ellenállásának csökkenését jelentheti. EPSP esetén nátrium áramlik be a sejtbe és kálium áramlik ki belőle, depolarizálva a sejtet. A kálium egyensúlyi potenciálja -90 mv körül van, a nátriumé +50 mv körül, így az EPSP-k esetén a reversal potential (nem folyik áram a membránon stimuláció hatására, tehát a potenciálban sincs változás) 0 es -20 mv között van. Az IPSP hiperpolarizálja a neuron membránját K+ kiáramlásával és Cl- beáramlásával. Az IPSP reversal potenciálja -70 mv körül van. 10. A biológiai előerősítők jellemző tulajdonságai Fő alkalmazási területek: mikroelektródák (single-unit activity, field potential, motoros egységek, stb.), kiváltott potenciálok, több csatornás elvezetések (EEG, cortical depth mapping, stb.), testfelszín potenciálok (EKG, EMG, EEG, ERG, stb.), mikropotenciálok (HIS-köteg, stb.) A differenciálerősítő két bemeneti jel: (-) és (+) különbségét erősíti fel. A (-) és (+) bemeneti feszültségek ellentétes hatással vannak a kimenetre. A (+)-n növekvő pozitív feszültség eredményeképpen a kimeneti feszültség pozitívabb, a (-)-n növekvő pozitív feszültség esetén pedig negatívabb lesz. Hasonlóképpen a (+)-on növekvő negatív feszültség a kimenetet negatívabbá teszi, a (-) bemenet pedig épp ellenkezőleg. Emiatt az összefüggés miatt a (-) bemenetet szokás invertáló bemenetnek, a (+)-t pedig neminvertáló bemenetnek hívni. A differenciálerősítők minden negatív visszacsatolást használó rendszerben megtalálhatók, ahol az egyik bemenet a bemenő jel, a másik pedig a visszacsatolt jel. Biológiai alkalmazásokban azonban nem egy visszacsatolt rendszer részeként alkalmazzák őket, hanem a rendszerint nagyon alacsony biológiai jel felerősítésére és a zaj kiküszöbölésére. A közös módusú erősítés (common mode gain) a differenciálerősítők azon tulajdonsága, hogy mekkora az erősítése két azonos bemenet esetén. Ideális esetben ez nulla és csak a különbséget erősíti (differential gain). A kettő arányát hívják közös 8

9 módusú elnyomásnak (common mode rejection). Ezt a tulajdonságot használják zajelnyomásra. Ugyanis a zaj mindkét bemeneten megjelenik, a számunkra érdekes jel azonban csak az egyiken. Így a kettő különbsége pont a releváns jel lesz, ezt fogja erősíteni (kb. 100 db). A differenciálerősítők sáváteresztő szűrőként is használhatók, ahol a levágási frekvencia a használt kapacitásoktól és ellenállásoktól függ. Digitális szűrőket érdemes alkalmazni, mert az analóg szűrőknél fáziseltolás léphet fel, mikor a kondenzátor lelassítja a jelet, torzulás léphet fel. 11. Az EEG elvezetés technikája Elektródák a fejre (Ag-Cl), paszta (sós oldat), as elrendezés, újabban 10%-os elosztás.. Erősítő, szűrők: minden csatornán azonosnak kell lenniük az embernél, az összehasonlítás miatt. Szimmetrikus elvezetés!!! Ha az egyik oldalon sérülés vagy bármi más akadályozza az elektród pontos elhelyezését, akkor a lehető legközelebb kell tenni az ideális helyhez, ÉS a másik oldalon szimmetrikusan kell elhelyezni a megfelelő elektródot. Elektródsapka. Bipoláris elvezetés: két pont közötti feszültséget mutatja. Monopoláris elvezetés: az összes ponthoz egy indifferens referencia pont, az ehhez viszonított feszültségeket méri. Hol legyen a referencia pont? A testen kell lennie, különben az ellenállás végtelen lesz (nem alakul ki áramkör), de valahol nagyon messze, hogy tényleg indifferens legyen. A lábon nem jó, mert az EKG belezavarna (kb. 1 mv-os amplitúdó). Lehetséges megoldás: fül. Másik megoldás: az elvezetett jeleket nagy ellenállás után átlagoljuk, ez lesz a referencia érték. 12. EEG elvezetésnél jelentkező zavarok kivédése Zavarok az EEG-ben (artefakt): pl. hálózati szemmozgás (főleg a frontális lebenyben) izom elektromos jelek video monitor földhurok (több helyen van leföldelve) EKG (nagy amplitúdó) galván bőr válasz digitális (DC offset, aliasing, multiplexing artefakt (A/D konverter okozza)) Szűrés: lowpass, highpass, lukszűrő (60 Hz, a hálózat okozta zavarok kiküszöbölésére). Differenciálerősítő. Az artefaktok kivédésénél az elsődleges tennivaló: az EEG elvezetésnek megfelelő környezet biztosítása. A szemmozgási artefakt kivédésének egyik módja: a független komponens analízis. Ez a technika a komponenseket az amplitúdójuk időbeli eloszlásának kurtózisából különíti el (kurtózis: az eloszlásgörbe púpossága, az eloszlás negyedik momentumának normalizált formája). Ennek segítségével különbséget tehetünk szigorúan periodikus jelek, rendszeresen fellépő jelek, és rendszertelenül előforduló jelek között. Az utolsó kategóriát általában az artefaktok alkotják. Artefaktok kivédésének technikája: az impedancia értékek a lehető legalacsonyabbak (< 5 kohm). A megfelelő mennyiségű paszta és azonos elektródok használata tehet erről. ha elektromos ágyban van, bipoláris montage-t érdemesebb használni, mert a referential montage jobban ki van téve az artefaktoknak. az elektromos eszközöket a paciens fejétől a lehető legtávolabb kell tartani, az előerősítőt a lehető legközelebb, a vezetékeket pedig a lehető legrövidebbre kell méretezni. 9

10 Izzadtsági artefakt Az elektródok közötti sóoldat kiiktatja az elektródokat. EKG ÉS PULZUS ARTEFAKT A periodicitásuk alapján könnyen felismerhetők (az EKG amplitúdója sokkal nagyobb, mint az EEG-e), mégis problémát okozhatnak. 60 Hz (50 Hz) ARTEFAKT Ha rosszak az elektród összeköttetések, a földelés nem megfelelő és a közelben elektromos eszközök működnek, másodpercenként 60 (50) spike-ot okoz. Ez normál papír sebességnél egy elmosódott tintafoltot eredményez. 13. Az EEG tevékenység jellemző összetevői Hz delta: a legnagyobb amplitúdójú és leglassabb hullám. Ez a domináns ritmus egy éves korig vagy az alvás 3. és 4. szakaszában. 4-8 Hz theta: ébren lévő felnőtteknél abnormális, de normális alvás közben vagy 13 év alatti gyermekeknél Hz alfa: életkorral változik! az occipitális lebenyben észlelhető legjobban, a domináns oldalon magasabb amplitúdóval. Szemlezárással és relaxációval jön elő, és a szemnyitás vagy bármilyen mechanizmus (pl. gondolkodás, számolás) megszakítja. Az élet nagy részében megfigyelhető, elsősorban a 13. év után, amikor ez uralja a pihenési szakaszt Hz beta: elsősorban frontális, mindkét oldalon látható. Nyugtató-hipnotikus drogok serkentik (mint pl. benzodiazepinek, barbiturátok). Kérgi sérülés helyén hiányozhat. Ez a domináns ritmus izgatott, vagy nyitott szemű paciensekben Hz gamma Szinkronizált aktivitás: ritmikus, nagy, szabályos, hullámok Deszinkronizált: kisebb, szabálytalan hullámok Alvási orsó (spindle): alfa és betában, kb. 14/sec. Spike: tüske, meredek hullám, epilepsziára utaló jel. WAVES IDENTIFIED BY MORPHOLOGY SPIKE AND WAVE 10

11 Minden életkorban megfigyelhető, de leggyakrabban gyerekeknél. Egy spike-ból (ami valószínűleg a kéregben generálódik) és egy nagy amplitúdójú, lassú (általában delta) hullámból (valószínűleg a thalamikus struktúrákból származó) áll. Szinkronban és szimmetrikusan jelennek meg általános epilepszia esetén, és fokálisan parciális esetben. Az általános típus esetén, true absence-t (petit mal) 3 Hz-es spike-wave-ek jellemzik, míg a lassú spike-wave-ek inkább agysérülések és Lennox-Gastaut szindróma esetén jelennek meg. POLYSPIKE AND WAVE Olyan spike-and-wave, aminél minden lassú hullámot 2 vagy több spike kísér. 3 Hznél gyorsabb (általában 3,5-4,5 Hz). Gyakran kísérik myoclonikus rohamok. Dr. Hans Berger Az alfa hullámok felfedezője. Osztrák tudós, a Jenai Egyetemen dolgozott. Az alfa hullámokat Berger ritmusnak akarták nevezni, de Hans Berger ezt visszautasította. 14. Eseményhez-kötött potenciálok típusai (exogén, endogén komponensek) & 15. Eseményhez-kötött potenciálok vizsgálatára használt eljárások (átlagolás) Az eseményhez kötött potenciál (event-related potential, ERP) olyan neurális jel, ami összehangolt idegrendszeri működés eredménye. A hagyományos megközelítés szerint az ERP olyan karakterisztikus hullámforma, ami egy viselkedés szempontjából jelentős diszkrét eseménnyel összefüggésben jelentkezik. Egyszerűsítésként azt is mondhatjuk, hogy az ERP hullámformának ugyanaz az amplitúdója és fázisa, amennyiben az eseményt többször megismételjük, holott ez a feltevés a legutóbbi elemzések szerint (2002) nem minden esetben lehet helytálló. Az előbb említett hullámforma (mezőpotenciál) tartalmaz az eseménnyel összefüggő (ERP jel) és nem összefüggő (zaj) elemeket is az idegrendszeri aktivitásból. Az ERP jel az eseménnyel nem összefüggő zajtól való szétválasztásának általánosan használt módja a mezőpotenciál idősorának átlagolása, az esemény bekövetkezésének időpontját véve közös referencia pontnak. Ha a releváns esemény egy szenzoros inger, akkor ezt a fázis-zárt ERP-t kiváltottnak (evoked) mondjuk. Az átlagolt kiváltott potenciálokat legáltalánosabban az ingert követő hullám komponenseivel írhatjuk le. Ezeket a komponenseket a polaritásukkal (pozitív vagy negatív), valamint az inger és megjelenésük között eltelt idővel (latencia) azonosíthatjuk. (Ebben az összefüggésben a latencia azonos a fázissal.) Változó fázisú komponensek is rendszeresen megjelenhetnek az ismételt eseménnyel összefüggésben. Ebben az esetben az idősor átlagolása nem fedi fel az ERP-t, ellenkezőleg, kártékony hatása lehet, mivel az ellentétes polaritású komponensek kiolthatják egymást. A nem-fázis-zárt ERP-t induced -nak hívjuk, amennyiben egy inger megjelenését követően lépnek fel, és spontaneous -nak, ha az inger vagy motoros válasz előtti periódusban. Az ilyen típusú ERP-t hatékonyan elemezhetjük az idősor frekvenciájának átlagolásával, ahelyett, hogy az idősort magát átlagolnánk. A jel-zaj viszony javítása átlagolással: ha az SNR-t n-szeresére akarjuk növelni, akkor n 2 választ kell átlagolni. Az ERP irodalmában általános gyakorlat megkülönböztetni az ERP korai komponenseit a későiektől. Az inger megjelenését követő első 200 ms-ban előforduló komponensek az inger fizikai jellemzőivel állnak kapcsolatban (exogén komponensek). A 200 ms után fellépő endogén komponensek pedig a conceptual 11

12 behavior-ral ( felfogási viselkedés? ). Ez utóbbiak olyan agyi folyamatok, melyek az alany által (ingerre adott válaszként) generált kognitív folyamatokkal vannak összefüggésben, míg előbbiek szenzoros válaszok az ingerre. BAEP: brain stem auditory evoked potential (exogén): audiometriánál használják: a hallórendszer funkcionális vizsgálatára szolgál. Előnye: kómás betegnél és csecsemőknél is alkalmazható. Komponensei az agytörzs különböző síkjaihoz köthetők. Az agyhalál megállapítására is használható (sorrendben a cortex, thalamikus részek, mesencephalon, agytörzs, nyúltvelő épül le). A BAEP kb. 1 mm-es pontossággal képes lokalizálni az agytörzsi laesiokat. A vizsgálatot környezeti zajoktól mentes szobában kell végezni. Általában 11 Hz-es, 70 db erősségű click hangingert használnak, a mintavételi szám 2000, a imntavételi idő 10 ms. Az ingerlést mindig egy oldalon végzik. A vizsgálat előtt meg kell állapítani a hallásküszöböt mindkét fülön. Ezek után a BAEP hullámok abszolút és interpeak latenciáinak megnyúlásából határozhatjuk meg a laesio helyét. A fej 40 db-es csillapító hatású, ha ennél nagyobb az inger az egyik fülön, az ingerli a másikat is -> masking noise kell a másik fülre (fehér zaj). VEP: Visually Evoked Potential ilyen vizsgálatokkal a látórendszer pályáinak épségét vizsgálják, fényfelvillanásokkal (flash) vagy monitoron megjelenő fekete-fehér sakktábla mintaváltással. A kiváltott potenciált occipitális elektródokkal vezetik el. A kiváltott válasz első lefelé irányuló (pozitív) hullámát P100 vagy P2 hullámnak nevezik, mert a felvillanástól számított latenciaideje egészségeseknél kb. 100ms. Ez azonban növekedhet pl. alkoholos befolyásoltságban, neurális izomatrophiában, glaukomában és Parkinson-betegségben is. Újszülöttek látórendszerének károsodására a VEP vizsgálat alkalmas. SSEP: SomatoSensory Evoked Potential a perifériás érzőidegek rövid időtartamú elektromos pontingerlésével váltják ki. A kiváltott választ a gyrus postcentralisok felett regisztrálják. A SSEP stabil része a kezdeti N20-as vagy N1-es negatív komponens, amely kb. 20ms-mal az inger után jelenik meg. A kiváltott válasz késését az érzőrendszer több helyén lévő laesio okozhatja. MEP: Magnetic Evoked Potential a cortex transcranialis mágneses ingerlése erős mágneses tér változtatásával lehetséges. A mágneses térváltozás hatására magában az idegszövetben keletkezik indukált áram, ez hoz létre pontszerű ingerlést. A rövid ideig tartó ingerlés a perifériás izomcsoportokban mozgást indít, a mozgás megjelenésének latenciája és mértéke mérhető. Diagnosztikai hasznát bizonyították SM-ben, ALS-ban és az agykéreg ischaemiás károsodásában szenvedők vizsgálata során. Néhány fontos komponens: Prestimulus: CNV: contingent negative variation: attentional preparedness. Valami jelzi az inger közeledését, a paciens számít rá. Alacsony frekvenciás szűrés esetén a CNV egyenfeszültségű része eltűnik, nem viszi át. A CNV a skalpon, elsősorban a centrális területeken megjelenő felszíni negatív egyenáramú változás (időtartama 1-2s), amelyet célzott figyelem, inger iránti orientáció vagy várakozási feszültség alatt lehet elvezetni. Ezért hívják expectancy wave -nek (várakozási hullám). Bereltschafts potenciál (Lateralized Readiness Potential): specific motor preparedness. A mozgás indulása előtt akár 1 másodperccel, negatív potenciál. Exogén: MMN (mismatch negativity): korai (100 ms körül), oddball (kakukktojás) paradigma esetén, az inger változása váltja ki (standard <-> deviáns), alvás közben is megfigyelhető, a beérkező inger tudattól függetlenül is feldolgozódik, és nem adaptálódik. N1: szelektív figyelem: a figyelt csatornán érkező inger esetén megnő az amplitúdója, ellenkező esetben csökken. A figyelt csatornán érkező nem-releváns ingerekre is nagyobb lesz a válasz (megnő a csatorna érzékenysége). Endogén: P300: attentional deviance detector, egyre bonyolultabb feldolgozást igénylő feladatoknál nő a latenciája. Minél nagyobb a háttérkapacitás (reserve), annál nagyobb a P300 komponens (a feladat figyelésén túl van háttérkapacitás a deviáns ingerek figyelésére is). Lehetséges okai: - memory update, - lezárás gátlással (pozitív). Az életkor növekedésével nő a latenciája, a demented ( elbutult ) betegeknél mindig sokkal nagyobb. A P300 az agytörzs felett generálódik, a pontos lokalizáció nem ismert. A skalpra szélesen vetül, maximuma a centralis parietalis vidéken van, latenciája ms. Életkoron kívül jelentősen befolyásolja az éberség szintje és a kapott feladat nehézségi foka. N400: szemantikai anomália (pl. I take coffee with cream and dog.) Centrális területen jelenik meg. P560: nem szemantikailag, hanem fizikailag deviáns inger (pl. az utolsó szó nagyobb betűkkel van írva). 12

13 Steady-state response: Galambos Róbert. Ha a hanginger gyakorisága kb. 40 Hz, megnő a válasz amplitúdója, stabil szinuszos oszcilláció alakul ki. Vizuális ingernél kb. 20 Hz-nél. Komponensek meghatározása: fő komponens analízis (principal component analysis) (feltétel, hogy a komponens latenciája ne változzon, ezért már nem nagyon használják), független komponens analízis (independent component analysis). 16. EEG-ERP számítógépes analízisének főbb módszerei Grey Walter (1951): EEG mapping. EEG Fourier analízis. Spectrogram: vízszintes tengely: idő, függőleges tengely: frekvencia, színek: amplitúdó. Teljesítmény spektrum. Compressed EEG spectral array: vízszintes tengely: frekvencia, függőleges tengely: idő. Evoked potential analízise: műtéti monitorozás: BAEP, SEP (szomatoszenzoros EP fontos műtét közben <- gerincvelői sérülés esetén romlik a vérellátás, lassul a vezetés, ezáltal nő a SEP latenciája). Woody Filtering (Charles Woody, 1967): az egyedi válaszokkal keresztponáltatják az átlagolt választ (tulajdonképpen template matching ), így hisztogramot kapunk a latenciára. Két sorozat (jel) között kiszámoljuk a korrelációt, majd az egyik sorozatot eltolva újra kiszámoljuk. Az eltolás növelésével korrelációs értékek sorozatát kapjuk. Ha elértük a maximális korrelációt, új template-et csinálunk az eltolt epochok átlagolásával, majd újra megismételjük, amíg nem kapunk stabil értéket a keresztkorreláció maximális értékeire. Ez egy jó megoldás a latency jitter problémájára. Ha sok iterációt használunk, nem működik megfelelően (Wastell, 1977). Az SNR-t csak meghatározott korláton belül javíthatja (ha alacsony az SNR, nem ez a jó megoldás). Brain mapping: BEAM (Brain Electrical Activity Mapping, 80-as évek vége): sokcsatornás elvezetés esetén egy összetevő eloszlásának ábrázolása. Az agy elektromos potenciáljaiból színes topografikus térképet készít, ami összehasonlítható egy kontroll eredménnyel (nagy számú minta), hogy megállapítsuk a normálistól való eltérés mértékét. Quantitative EEG. Fő komponens analízis, független komponens analízis. MRI: kiváltott potenciál keletkezési helyének meghatározása. 17. EEG genezis, bioelektromos mezők típusai Az EEG az agykéregben létrejövő elektromos hullámok összegét méri. Ezeket elsősorban a piramissejtek hozzák létre, a szinaptikus potenciálok által. Ezekről egy korábbi tételben volt szó. Bioelektromos mezők típusai: open field: párhuzamos neuronok sorozatában szinkronizált depolarizáció esetén jön létre, mindegyikben létrejön egy-egy sink-source pár, ami összegződik, így egy viszonylag távolra is ható nyílt potenciálmező keletkezik, closed field: ha a sejttestek középen vannak összerendeződve és a dendritek sugárirányban távolodnak, a sink-source párok kioltják egymást, nagyon lokálisan ható zárt potenciálmező jön létre (pl. interneuronok, vagy corpus geniculatum mediale), open-closed field: sugárirányú és párhuzamos elemek kombinációja. 13

14 Egy dipól forrástól való távolság nagy mértékben meghatározza az észlelt potenciál nagyságát. 2 cm-es környezeten belül van az amplitúdó 90-95%-a (near field potential) és meredeken csökkenő eloszlást követ a dipól forrástól távolodva. Ennél távolabb (far field potential) sokkal kisebb mértékű a csökkenés, de az amplitúdó ott már nagyon kicsi. 18. ERP forrás-analízis jelentősége A forrásanalízis célja az agyi lokalizáció. Arra ad választ, hogy különb. komponensek megjelenésénél milyen agyi folyamatok mennek végbe. 2 féle source analízis: Discrete: sources are a small number of point dipoles, each representing the activity of a region of the brain - e.g., Brain Electric Source Analysis Distributed: source currents occur throughout the brain with the constraint that they have minimum total current or change in current - e.g., Low Resolution Electromagnetic Tomography A dipólus modell előnye, hogy a scalp potenciál hullámformában benne lévő átfedéseket ki tudja küszöbölni. A modell mindaddig megbízható eredményt biztosít, amíg a dipólusok között kicsi az interakció. A megbízhatóság mérhető a dipólus kiterjedtségének 10%-os növelésével vagy a forrás lokalizációs vektor szögének változtatásával. Célja, mint azt az elején is jeleztem a kognitív folyamatok mélyebb megértése. 19. Magnetoenkefalográfia az EEG-vel rokon módszer; az agyvelő mágneses aktivitását méri; a mérést mágneses terektől teljesen elszigetelt helyiségben, alacsony hőmérsékleten végzik; előnye, hogy a mélystruktúrák mágneses hullámait is felfogja ; a másodperc ezredrésze alatt alatt lezajló folyamatokat képes megkülönböztetni, de térbeli elhelyezése csekély; a potenciálok eredési helyét inverz módszerekkel lehet meghatározni; A működő idegsejt nem csak elektromos potenciálteret, hanem mágneses teret is létrehoz. Mivel a piramissejtek a gyrusokban a felszínre párhuzamosan, a sulcusokban a felszínre merőlegesen helyezkednek el, a mágneses tér erősebben lép ki a sulcusokból, mint az elektromos tér (az elektromos és mágneses erővonalak merőlegesek). Az emberi agy mágneses indukciója Tesla körül van, ami század része a szív mágneses indukciójának. SQUID: superconducting quantum interference device, szupravezetős mágneses detektor. Folyékony héliummal (-269 C) töltött térben van. Előnye az EEG-vel szemben: a liquor és a csont impedanciája változtatja a potenciált, de a mágneses hullámok terjedését nem befolyásolja a közbülső közeg. Brain mapping ezzel is lehetséges, pontosan meghatározható, hogy az agyban hol helyezkednek el a különböző funkciókért felelős területek (műtétek előtt fontos meghatározni). 20. Elektromiográfia a vázizmok működésekor keletkező bioelektromos jelek vizsgálatával foglalkozik; motoros egység= motorneuron + beidegzett izmok; motoros egység potenciál = egy motoros egység által kiváltott potenciál; teljesen ellazult normál műk. izmoknál nincs EMG; kisujj referencia pont írásnál; motoros egység kóros elváltozásai: 1. idegléziónál: (változás a normálishoz képest) polifázisos, nagy amplitúdó; 14

15 2. izom-lézó esetén: kisebb amlpitúdó; ábrázolási módok: (1)nyers EMG, (2)kiegyenesített, (3)szűrt; Következtethetünk belőle: mozgató idegrendszer működésére, az izomra. Elvileg egy motoneuron az összes általa beidegzett izomrostot ingerületbe hozza, de gyakorlatilag a kollaterálisok nem azonos hossza miatt ez nem így van. A motoros egység potenciálok bi-, ill. trifázisos potenciálok. Amplitúdója attól függ, milyen messze vannak az aktivált izomrostok az elektródtól. Enyhe kontrakció (acetil-kolin hatására az izom megrövidül) esetén látszanak a motoros egység potenciálok külön, erős kontrakció esetén azonban interferencia mintázat: gyakoribb tüzelés és több egység tüzel. Az egyes rost potenciálok időtartama kb. 2 ms, a motoros egység potenciálé kb ms. Motoros egység potenciál kóros eltérései: polifázisos: idegsérülés esetén (deneurációs potenciálok is megjelennek), kisebb amplitúdó: izom-lézió esetén. Mindkét esetben felrojtozódik. 21. Neurometria Feltalálója: E. Roy John, magyar gyökerekkel rendelkező amerikai kutató. Sokáig élesen bírálták ezt a technikát, de a gyakorlati eredmények bebizonyították a hasznosságát és a módszer könnyen kivitelezhető módja, valamint olcsósága világszerte elterjesztette. többváltozós statisztikai módszer, standardizált kvalitatív jellemzők a normál adatbázistól való eltérésének a mérése, statisztikai segítség neurológiai és pszichiátriai betegségek diagnosztizálásához. Előnye az EEG-vel szemben: - az EEG-t statisztikai adattá alakítja, amit sok szempontból könnyebb kezelni, - és kvantitatív jellemzést ad az agyi demenciákról. EEG kvantifikálása: relatív teljesítmény számolásáshoz: min. 20 sec artefakt mentes EEG-rész, frekvenciaelemzéshez: min. 60 sec, koherencia és féltekei aszimmetria méréséhez: min. 120 sec. A Fourier-transzformáció értékei a kvantitatív jellemzők. Jellemzők: I ABSZOLÚT TELJ.ESÍTMÉNY: teljesítmény sűrűség spektrum (power density spectrum), II RELATÍV TELJESÍTMÉNY: egy szakaszra vett abszolút teljesítmény/teljes tartomány abszolút teljesítménye: különböző agyhullámok (alfa, beta, stb.) aránya a teljeshez, III FÉLTEKEI ASZIMMETRIA: szimmetrikus elvezetéspárok abszolút teljesítményeinek hányadosa: mennyire tér el a két féltekei érték, IV KOHERENCIA: elvezetések közötti fáziseltolódás állandóságának a nagysága (0 és 1 közötti érték). Számolása: qeeg normál átlag becsült szórás Az eredmény: standard normál eloszlású valószínűségi változók, amik mutatják a normálistól (nagyszámú egészséges egyén EEG-jéből kinyert adatbázis alapján) való eltérést. 15

16 Eredmények ábrázolása: neurometriai mátrix, valószínűségi térkép (topografikus ábrázolás: színskála mutatja, hogy az agy melyik részén mekkora az eltérés). Súlyosság vizsgálata: Mahalanobis távolság ( = abnormalitási index), profil: vektor iránya, kombinált paraméterek. Diszkriminancia analízis: diszkrimináns függvény (tanuló-betegcsoportok), klinkai jellegű információ megfelelő diszkrimináns függvény. Clusteranalízis klinikailag homogén betegcsoportok neurofiziológiailag heterogénnek tekinthetők. Mire használják? predikciós függvények: különböző kezelésekre a paciens reakciója előre becsülhető, nehéz diagnosztikai problémák megoldása: megkülönbözteti az azonos tünetekkel, de különböző fiziológiás adatokkal rendelkező betegségeket (pl. unipoláris depresszió és öregkori demencia megkülönböztetése), optimális gyógyszer és gyógyszeradag megállapítása. 22. Feszültség-zár (voltage-clamp) módszer jelentősége Patch - clamp technika: A módszer abban áll, hogy a vizsgált sejthez egy igen nagy shunt-ellenállással (GΩ) illeszkedő üvegmikroelektródot szívnak". Így 1-10 pa csatornaáramok és ps vezetőképességek válnak mérhetővé. Voltage-clamp: A technika kulcsa abban áll., hogy nem feszültséget, hanem áramot mérünk ami ahhoz kell, hogy a membr. fesz.-et bizonyos referencia szinten tartsuk. Az ideális voltage-clamp alkotói: elem, kapcsoló, huzal, sejt, ammeter. A befecskendezendő áram nagyságát mérjük az ammetererrel,ami a fesz. szinten tartásához kell. 2 elektródos voltage-clamp: nagy sejtek esetén alkalmazható, az egyik pipettát feszültség elvezetésre a másikat pedig a megfelelő mennyiségű áram befecskendezésére használják. Nagy áramok mérése lehetséges(100na- 100mikroA). Egyetlen elektródos elvezetés: kicsi sejtek esetén, kicsi áram mérésére; ebben az esetben egyetlen elvezető pipetta van: előbb áramot fecskendez majd feszültséget mér; 23. Intrakortikális mezőpotenciálok vizsgálata mérés: multielektróddal, különböző csatornák különb. helyről vezetnek el; a 4-es laminában jelentős MUA figyelhető meg itt kap thalamo-cort. inputot; vizsgálat eredménye: lassú hullámú alvás közben a feldolgozás lecsökken; vizsgálat eredménye: nembutalos altatást követően jelentősen lecsökken a MUA; vizsgálat eredménye(mmn AII-ben): lecsökken a MUA(??????????ez nem egyértelmű) 16

17 MMN esetén(aii-ben): -a felszíni EP: a deviánsnál nagyobb negativitás; -intracort. EP: a standard nagy negativitást mutat; -a standardnál lecsökken a sejtaktivitás; -a deviánsnál nincs változás a válaszban; Lidokain hatása: Medial Geniculate Body Ventralis: eltűnik az aktivitás; Medial Geniculate Body Medialis: megnő az aktív; Medial Geniculate Body Dorsalis: eltűnik a korai gátlás; (corpus geniculatum mediale a thalamusban) 25. Current source density analízis Bár a mezőpotenciált könnyű mérni, nehéz interpretálni. Ennek ellenére vizsgálata fontos, mert (1) olyan interakciós jelenségeket ír le, amelyek egysejt-vizsgálatokkal nem megközelíthetők, így az intrakortikális információ-feldolgozás magasabb szintjének megértését segítik, valamit (2) a mezőpotenciál adatok összevetése az anatómiai és egysejt-vizsgálatok során nyert eredményekkel betöltheti az egy sejt és a mezőpotenciál szintjeinek leírását. Mezőpotenciál alapok: az intra- és extracelluláris áramok elektromos erői (electromotive forces, emf) a membránban találhatók (az áram hagyományosan pozitív töltések vagy ionok áramlása a magas potenciálú részektől az alacsony potenciálúak felé), extracelluláris potenciált a membránon keresztül folyó áramok generálják, forrás: kifelé irányuló áram, nyelő: befelé irányuló áram, az agyi áramok főleg resistive vagy ohmic ( ellenállásosak?), kivéve a sejtmembránon keresztül, az áramok zárt hurokban folynak. CSD = egy bizonyos területen az összes neuron transzmembrán áramainak összege. Különböző neuronok különböző nagyságú és polaritású áramokat generálhatnak. A CSD-ben a pozitív és negatív membránáramok kiolthatják egymást, tehát a CSD tényleg makroszkopikus (mező szintű), nem pedig mikroszkopikus (egy sejt szintű) leírást ad. A távolról jövő jeleket elimináljuk, így a CSD lokális makroszkopikus membránáramokat ír le. Multielektróddal mérnek, CSD eredményét térképeken ábrázolják. Egy dimenziós CSD számolása: - 3 pontos (lokálisabb, inkább ezt használják), - 5 pontos (akkor használják, ha nagyon zajos). CSD hullámforma: lefelé sink, felfelé source. Alvás során nagy source áram a hiperpolarizáció (gátlás) miatt és a steady-state szinuszos oszcilláció is eltűnik. MMN esetén a lokális pozitivitás lecsökken -> disinhibitiónak felelhet meg. EPSC: EPS current, IPSC: IPS current. 17

Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán

Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán MTA KFKI Részecske és Magfizikai Intézet, Biofizikai osztály Az egy adatsorra (idősorra) is alkalmazható módszerek Példa: Az epileptikus

Részletesebben

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan Az idegrendszert felépítő sejtek szerepe Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan Neuronok, gliasejtek és a kémiai szinapszisok működési sajátságai Neuronok Információkezelés Felvétel Továbbítás Feldolgozás

Részletesebben

Ex vivo elektrofiziológia. Élettani és Neurobiológiai Tanszék

Ex vivo elektrofiziológia. Élettani és Neurobiológiai Tanszék Ex vivo elektrofiziológia Élettani és Neurobiológiai Tanszék Bevezetés Def.: Élő sejtek vagy szövetek elektromos tulajdonságainak vizsgálata kontrollált körülmények között Módszerei: Klasszikus elektrofiziológia

Részletesebben

Egy idegsejt működése

Egy idegsejt működése 2a. Nyugalmi potenciál Egy idegsejt működése A nyugalmi potenciál (feszültség) egy nem stimulált ingerelhető sejt (neuron, izom, vagy szívizom sejt) membrán potenciálját jelenti. A membránpotenciál a plazmamembrán

Részletesebben

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

AKUSZTIKUS KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATOK

AKUSZTIKUS KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATOK AKUSZTIKUS KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATOK Dr. Nagy Ferenc Kaposi Mór M r Oktató Kórház, Neurológiai Osztály Dr. Pfund Zoltán PTE, Neurológiai Klinika Klinikai Neurofiziológiai továbbk bbképzés, PécsP 2011

Részletesebben

II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM

II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM Mit tanulunk? Megismerkedünk idegrendszerünk alapvetı felépítésével. Hallunk az idegrendszer

Részletesebben

EEG mérések hardveres és szoftveres validációja

EEG mérések hardveres és szoftveres validációja EEG mérések hardveres és szoftveres validációja Kovács Annamária EAR1LJ Szoftver verifikáció és validáció 2015-12-10 Az elektroenkefalográfiáról (EEG) Az EEG olyan pszichofiziológiai mérési eljárás, mely

Részletesebben

Nagyon köszönöm a disszertáció alapvetően pozitív megítélését és a gondos bírálatot. A következőkben válaszolok a feltett kérdésekre.

Nagyon köszönöm a disszertáció alapvetően pozitív megítélését és a gondos bírálatot. A következőkben válaszolok a feltett kérdésekre. Válasz Dr. Tamás Gábor bírálói véleményére Tisztelt Professzor Úr, Nagyon köszönöm a disszertáció alapvetően pozitív megítélését és a gondos bírálatot. A következőkben válaszolok a feltett kérdésekre.

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

vizsgálatok helye és s szerepe a gekben

vizsgálatok helye és s szerepe a gekben EMG-ENG ENG és s kiváltott válasz v vizsgálatok helye és s szerepe a neurológiai betegségekben gekben Dr. Pfund Zoltán, PhD PTE Neurológiai Klinika DIAGNOSZTIKUS ALAPKÉRD RDÉS Tünetek Centrális Periféri

Részletesebben

A membránpotenciál. A membránpotenciál mérése

A membránpotenciál. A membránpotenciál mérése A membránpotenciál Elektromos potenciál különbség a membrán két oldala közt, E m Cink Galvani (1791) Réz ideg izom A membránpotenciál mérése Mérési elv: feszültségmérő áramkör Erősítő (feszültségmérő műszer)

Részletesebben

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni? 1. mérés Definiálja a korrekciót! Definiálja a mérés eredményét metrológiailag helyes formában! Definiálja a relatív formában megadott mérési hibát! Definiálja a rendszeres hibát! Definiálja a véletlen

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elektronika 2. TFBE1302 Mérőműszerek Analóg elektronika Feszültség és áram mérése Feszültségmérő: V U R 1 I 1 igen nagy belső ellenállású mérőműszer párhuzamosan kapcsolandó a mérendő alkatrésszel R 3

Részletesebben

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA Jelgenerátorok osztályozása. Túlvezérelt erősítők. Feszültségkomparátorok. Visszacsatolt komparátorok. Multivibrátor. Pozitív visszacsatolás. Oszcillátorok. RC oszcillátorok.

Részletesebben

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merőleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám

Részletesebben

Képrestauráció Képhelyreállítás

Képrestauráció Képhelyreállítás Képrestauráció Képhelyreállítás Képrestauráció - A képrestauráció az a folyamat mellyel a sérült képből eltávolítjuk a degradációt, eredményképpen pedig az eredetihez minél közelebbi képet szeretnénk kapni

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

Mikroelektródás képalkotó eljárások Somogyvári Zoltán

Mikroelektródás képalkotó eljárások Somogyvári Zoltán Somogyvári Zoltán Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai Intézet Elméleti Osztály Elméleti Idegtudomány és Komplex Rendszerek Kutatócsoport Az agy szürkeállománya

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás

ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás ELEKTROKÉMIA 1 ELEKTROKÉMIA Elektromos áram: - fémekben: elektronok áramlása - elektrolitokban: ionok irányított mozgása Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás Galvánelem: elektromos

Részletesebben

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA. Pfund Zoltán PTE Neurológiai Klinika 2013

NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA. Pfund Zoltán PTE Neurológiai Klinika 2013 NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA Pfund Zoltán PTE Neurológiai Klinika 2013 LOKALIZÁCIÓS ALAPSÉMA Tünetek Centrális Perifériás Agy Gerincvelő Ideg Izom ANAMNÉZIS, FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT Anamnézis (kezesség) Jelen

Részletesebben

Orvosi méréselmélet. Kozmann György

Orvosi méréselmélet. Kozmann György Orvosi méréselmélet Kozmann György 014 A tananyag a TÁMOP-4.1..A/1-11/1-011-0104 A felsőfokú informatikai oktatás minőségének fejlesztése, modernizációja c. projekt keretében a Pannon Egyetem és a Szegedi

Részletesebben

ELEKTROFIZIZIOL VIZSGÁLATOK SZEREPE AZ IZOMBETEGSÉGEK GEK. PhD. PTE Neurológiai Klinika

ELEKTROFIZIZIOL VIZSGÁLATOK SZEREPE AZ IZOMBETEGSÉGEK GEK. PhD. PTE Neurológiai Klinika ELEKTROFIZIZIOL ZIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK SZEREPE AZ IZOMBETEGSÉGEK GEK DIAGNOSZTIZÁLÁSÁBAN Dr. Pfund Zoltán, PhD PTE Neurológiai Klinika LOKALIZÁCI CIÓS S ALAPSÉMA Tünetek Centrális Periféri riás Agy Gerincvelı

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

Villamosságtan szigorlati tételek

Villamosságtan szigorlati tételek Villamosságtan szigorlati tételek 1.1. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei 1.2. Lineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.3. Nemlineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.4. Egyenáramú hálózatok

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás Elektromágneses kompatibilitás EMC - a legtöbb alkalmazásban több elektromos készüléknek kell együttműködni - minél kisebb az elektromos alkatrészek méretet annál közelebb kerülnek egymáshoz nő az interferencia

Részletesebben

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI AZ EGYENÁRAM HATÁSAI 1) HŐHATÁS Az elektromos áram hatására a zseblámpa világít, mert izzószála felmelegszik, izzásba jön. Oka: az áramló elektronok kölcsönhatásba kerülnek a vezető helyhez kötött részecskéivel,

Részletesebben

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális jel esetében?

Részletesebben

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék Analóg-digitális átalakítás Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék Mai témák Mintavételezés A/D átalakítók típusok D/A átalakítás 12/10/2007 2/17 A/D ill. D/A átalakítók A világ analóg, a jelfeldolgozás

Részletesebben

Elektronika 1. 4. Előadás

Elektronika 1. 4. Előadás Elektronika 1 4. Előadás Bipoláris tranzisztorok felépítése és karakterisztikái, alapkapcsolások, munkapont-beállítás Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch.

Részletesebben

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Feszültségérzékelők a méréstechnikában 5. Laboratóriumi gyakorlat Feszültségérzékelők a méréstechnikában 1. A gyakorlat célja Az elektronikus mérőműszerekben használatos különböző feszültségdetektoroknak tanulmányozása, átviteli karakterisztika

Részletesebben

2. Elméleti összefoglaló

2. Elméleti összefoglaló 2. Elméleti összefoglaló 2.1 A D/A konverterek [1] A D/A konverter feladata, hogy a bemenetére érkező egész számmal arányos analóg feszültséget vagy áramot állítson elő a kimenetén. A működéséhez szükséges

Részletesebben

Mágneses mező jellemzése

Mágneses mező jellemzése pólusok dipólus mező mező jellemzése vonalak pólusok dipólus mező kölcsönhatás A mágnesek egymásra és a vastárgyakra erőhatást fejtenek ki. vonalak vonzó és taszító erő pólusok dipólus mező pólusok északi

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

A B C D 1. ábra. Béka ideg-izom preparátum készítése

A B C D 1. ábra. Béka ideg-izom preparátum készítése III. Idegi alapjelenségek. A perifériás idegrendszer élettana. 1. Preparátumok készítése A. Béka ideg-izom preparátum készítése A békát altatás után dekapitáljuk, gerincvelejét elroncsoljuk, majd hosszanti

Részletesebben

M ű veleti erő sítő k I.

M ű veleti erő sítő k I. dátum:... a mérést végezte:... M ű veleti erő sítő k I. mérési jegyző könyv 1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erősítő invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt

Részletesebben

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektrotechnika. Ballagi Áron Elektrotechnika Ballagi Áron Mágneses tér Elektrotechnika x/2 Mágneses indukció kísérlet Állandó mágneses térben helyezzünk el egy l hosszúságú vezetőt, és bocsássunk a vezetőbe I áramot! Tapasztalat:

Részletesebben

Elektronika I. Dr. Istók Róbert. II. előadás

Elektronika I. Dr. Istók Róbert. II. előadás Elektronika I Dr. Istók Róbert II. előadás Tranzisztor működése n-p-n tranzisztor feszültségmentes állapotban p-n átmeneteknél kiürített réteg jön létre Az emitter-bázis réteg között kialakult diódát emitterdiódának,

Részletesebben

Sejtek közötti kommunikáció:

Sejtek közötti kommunikáció: Sejtek közötti kommunikáció: Mi a sejtek közötti kommunikáció célja? Mi jellemző az endokrin kommunikációra? Mi jellemző a neurokrin kommunikációra? Melyek a közvetlen kommunikáció lépései és mi az egyes

Részletesebben

Mozgás, mozgásszabályozás

Mozgás, mozgásszabályozás Mozgás, mozgásszabályozás Az idegrendszer szerveződése receptor érző idegsejt inger átkapcsoló sejt végrehajtó sejt központi idegrendszer reflex ív, feltétlen reflex Az ember csontváza és izomrendszere

Részletesebben

PERIÓDIKUS EEG MINTÁK. Dr Besenyei Mónika KNF Tanfolyam Debrecen 2011.

PERIÓDIKUS EEG MINTÁK. Dr Besenyei Mónika KNF Tanfolyam Debrecen 2011. PERIÓDIKUS EEG MINTÁK Dr Besenyei Mónika KNF Tanfolyam Debrecen 2011. Periódicit dicitás s az EEG-ben Regulárisan, meghatározott, intervallumonként jelentkező minta Az ismétlődő minta lehet: meredek hullám,

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra.

2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra. 2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca 2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra. A kutatócsoportunkban Közép Európában elsőként bevezetett két-foton

Részletesebben

Pontosítások. Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához cím tankönyvhöz

Pontosítások. Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához cím tankönyvhöz Pontosítások Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához cím tankönyvhöz 4. oldal A negyedik funkció a. Ez a tulajdonság a sejtek azon képességére vonatkozik, hogy ingereket

Részletesebben

Vérkeringés. A szív munkája

Vérkeringés. A szív munkája Vérkeringés. A szív munkája 2014.11.04. Keringési Rendszer Szív + erek (artériák, kapillárisok, vénák) alkotta zárt rendszer. Funkció: vér pumpálása vér áramlása az erekben oxigén és tápanyag szállítása

Részletesebben

Intelligens Rendszerek Elmélete. Biológiai érzékelők és tanulságok a technikai adaptáláshoz. Az érzékelés alapfogalmai

Intelligens Rendszerek Elmélete. Biológiai érzékelők és tanulságok a technikai adaptáláshoz. Az érzékelés alapfogalmai Intelligens Rendszerek Elmélete dr. Kutor László Biológiai érzékelők és tanulságok a technikai adaptáláshoz http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/ire.html Login név: ire jelszó: IRE07 IRE 2/1 Az érzékelés

Részletesebben

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1 Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása (ellenállás mérés LabVIEW támogatással) LabVIEW 7.1 előadás Dr. Iványi Miklósné, egyetemi tanár LabVIEW-7.1 KONF-5_2/1 Ellenállás mérés és adatbeolvasás Rn

Részletesebben

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük. Mágneses mező tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Digitális mérőműszerek

Digitális mérőműszerek KTE Szakmai nap, Tihany Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt KT-Electronic MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális TV jel esetében? Milyen paraméterekkel

Részletesebben

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos

Részletesebben

Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása.

Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása. Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása. Adszorpció oldatból szilárd felületre Adszorpció oldatból Nem-elektrolitok

Részletesebben

Max. inger. Fotopikus ERG. Szkotopikus ERG. Oscillatorikus potenciál Flicker (30Hz) ERG

Max. inger. Fotopikus ERG. Szkotopikus ERG. Oscillatorikus potenciál Flicker (30Hz) ERG ERG, VEP vizsgálatok. Elektrofiziológiai eto oógamódszerek e a látópálya funkcionális állapotának vizsgálatára Janáky Márta Jelentőségük nem invazív módszerek minimális kooperációt igényelnek objektív

Részletesebben

4. Egy szarkomer sematikus rajza látható az alanti ábrán. Aktív kontrakció esetén mely távolságok csökkenése lesz észlelhető? (3)

4. Egy szarkomer sematikus rajza látható az alanti ábrán. Aktív kontrakció esetén mely távolságok csökkenése lesz észlelhető? (3) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2009. jan. 6. Villamosmérnöki és Informatikai Kar Semmelweis Egyetem Budapest Egészségügyi Mérnök Mesterképzés Felvételi kérdések orvosi élettanból

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan

Részletesebben

Elektromechanikai rendszerek szimulációja

Elektromechanikai rendszerek szimulációja Kandó Polytechnic of Technology Institute of Informatics Kóré László Elektromechanikai rendszerek szimulációja I Budapest 1997 Tartalom 1.MINTAPÉLDÁK...2 1.1 IDEÁLIS EGYENÁRAMÚ MOTOR FESZÜLTSÉG-SZÖGSEBESSÉG

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ Egy vezetéket 2 cm átmérőjű szigetelő testre 500 menettel tekercselünk fel, 25 cm hosszúságban. Mekkora térerősség lép fel a tekercs belsejében, ha a vezetékben 5 amperes áram folyik? Mekkora a mágneses

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

A központi idegrendszer funkcionális anatómiája

A központi idegrendszer funkcionális anatómiája A központi idegrendszer funkcionális anatómiája Nyakas Csaba Az előadás anyaga kizárólag tanulmányi célra használható (1) Az idegrendszer szerveződése Agykéreg Bazális ganglionok Kisagy Agytörzs Gerincvelő

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint) Wien-hidas oszcillátor mérése () A Wien-hidas oszcillátor az egyik leggyakrabban alkalmazott szinuszos rezgéskeltő áramkör, melyet egyszerűen kivitelezhető hangolhatóságának, kedvező amplitúdó- és frekvenciastabilitásának

Részletesebben

Szakmai zárójelentés OTKA-48927. Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata

Szakmai zárójelentés OTKA-48927. Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata Szakmai zárójelentés OTKA-48927 Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata Módszerek Alanyok A Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórházban diagnosztizált betegek közül összesen

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás 1 Felhasznált irodalom Hodossy László: Elektrotechnika I. Torda Béla: Bevezetés az Elektrotechnikába

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 1. A gyakorlat célja Kis elmozulások (.1mm 1cm) mérésének bemutatása egyszerű felépítésű érzékkőkkel. Kapacitív és inuktív

Részletesebben

4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata

4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata 4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata (BME-MI, H.J.) Bevezetés A mérési gyakorlat első része a mérésekkel foglalkozó tudomány, a metrológia (méréstechnika) néhány alapfogalmával foglalkozik. A korszerű

Részletesebben

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merıleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám

Részletesebben

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió Mérés és adatgyűjtés - Kérdések 2.0 verzió Megjegyzés: ezek a kérdések a felkészülést szolgálják, nem ezek lesznek a vizsgán. Ha valaki a felkészülése alapján önállóan válaszolni tud ezekre a kérdésekre,

Részletesebben

A vesedialízis fizikai alapjai. Elektrofiziológiai vizsgáló módszerek alapjai (EKG, EEG, EMG)

A vesedialízis fizikai alapjai. Elektrofiziológiai vizsgáló módszerek alapjai (EKG, EEG, EMG) A vesedialízis fizikai alapjai. Elektrofiziológiai vizsgáló módszerek alapjai (EKG, EEG, EMG) A vese dialízis fizikai alapjai Kollár Veronika 2010.04.26. Definíció: Diffúzió Hőmozgás okozta anyagáramlás,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Orvosi élettan Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Prof. Sáry Gyula 1 anyagcsere hőcsere Az élőlény és környezete nyitott rendszer inger hő kémiai mechanikai válasz mozgás alakváltoztatás

Részletesebben

Sokcsatornás DSP alapú, komplex elektromos impedancia mérő rendszer fejlesztése

Sokcsatornás DSP alapú, komplex elektromos impedancia mérő rendszer fejlesztése Sokcsatornás DSP alapú, komplex elektromos impedancia mérő rendszer fejlesztése Karotázs Tudományos, Műszaki és Kereskedelmi Kft. Audiotechnika Kft. Projektbemutató előadás Elektromos Impedancia Mérésére

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor. László Tamás MD

Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor. László Tamás MD Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor László Tamás MD A hang, intenzitásától függően előidézhet Adaptációt, élettani jelenség a 70dB és annál

Részletesebben

az elektromosság orvosi alkalmazásai

az elektromosság orvosi alkalmazásai Az elektromosság orvosi alkalmazásai jelfeldolgozás (db, Fourier, szűrők, erősítő, frekvenciakarakterisztika, visszacsatolás) külön előadás volt bioelektromos jelenségek (membrán, nyugalmi, akciós potenciál)

Részletesebben

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam Elektronika alapjai Témakörök 11. évfolyam Négypólusok Aktív négypólusok. Passzív négypólusok. Lineáris négypólusok. Nemlineáris négypólusok. Négypólusok paraméterei. Impedancia paraméterek. Admittancia

Részletesebben

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata MÁGESESSÉG Türmer Kata HOA? év: görög falu Magnesia, sok természetes mágnes Ezeket iodestones (iode= vonz), magnetitet tartalmaznak, Fe3O4. Kínaiak: iránytű, két olyan hely ahol maximum a vonzás Kínaiak

Részletesebben

Bevezetés a kognitív idegtudományba

Bevezetés a kognitív idegtudományba Bevezetés a kognitív idegtudományba Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia

Részletesebben

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Mágneses erőtér Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Magnetosztatikai mező: nyugvó állandó mágnesek és egyenáramok időben

Részletesebben

Hibadetektáló rendszer légtechnikai berendezések számára

Hibadetektáló rendszer légtechnikai berendezések számára Hibadetektáló rendszer légtechnikai berendezések számára Tudományos Diákköri Konferencia A feladatunk Légtechnikai berendezések Monitorozás Hibadetektálás Újrataníthatóság A megvalósítás Mozgásérzékelő

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 10 X. SZIMULÁCIÓ 1. VÉLETLEN számok A véletlen számok fontos szerepet játszanak a véletlen helyzetek generálásában (pénzérme, dobókocka,

Részletesebben

Uef UAF. 2-1. ábra (2.1) A gyakorlatban fennálló nagyságrendi viszonyokat (r,rh igen kicsi, Rbe igen nagy) figyelembe véve azt kapjuk, hogy.

Uef UAF. 2-1. ábra (2.1) A gyakorlatban fennálló nagyságrendi viszonyokat (r,rh igen kicsi, Rbe igen nagy) figyelembe véve azt kapjuk, hogy. Az alábbiakban néhány példát mutatunk a CMR számítására. A példák egyrészt tanulságosak, mert a zavarelhárítással kapcsolatban fontos, általános következtetések vonhatók le belőlük, másrészt útmutatásul

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

Zárójelentés. A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949

Zárójelentés. A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949 Zárójelentés A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949 Kutatásaink legfontosabb eredménye, hogy pszichofizikai, eseményhez kötött potenciálok (EKP) és funkcionális mágneses rezonancia

Részletesebben

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a

Részletesebben

ELLENÁLLÁSOK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE. Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o

ELLENÁLLÁSOK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE. Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o ELLENÁLLÁSO HŐMÉRSÉLETFÜGGÉSE Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o szobahőmérsékleten értelmezett. Ismeretfrissítésként tekintsük át az 1. táblázat adatait:

Részletesebben

Neurotoxikológia VII. Neurotoxikológiai vizsgáló módszerek elektrofiziológia és viselkedésvizsgálat

Neurotoxikológia VII. Neurotoxikológiai vizsgáló módszerek elektrofiziológia és viselkedésvizsgálat Neurotoxikológia VII. Neurotoxikológiai vizsgáló módszerek elektrofiziológia és viselkedésvizsgálat primer neuronális, idegi őssejtvagy glia sejttenyészetek kokultúrák (többféle sejttípus) sejtvonalak

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató 6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A Használati útmutató 1. Biztonsági szabályok SOHA ne használjon a mérőműszernél olyan feszültséget, vagy áramerősséget, amely értéke túllépi a megadott maximális

Részletesebben

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz A fotonok az elektromágneses sugárzás hordozó részecskéi. Spinkvantumszámuk S=, tehát kvantumstatisztikai szempontból bozonok. Fotonoknak habár a spinkvantumszámuk,

Részletesebben

Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk. Jelfeldolgozás. Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk

Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk. Jelfeldolgozás. Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk 1 1 Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk Jelfeldolgozás 1 Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk 2 Bevezetés 5 Kérdések, feladatok 6 Fourier sorok, Fourier transzformáció 7 Jelek

Részletesebben

12. Zavarjelek a mérőkörben

12. Zavarjelek a mérőkörben avarjelek a mérőkörben 1 12. avarjelek a mérőkörben avarjel (zaj): hasznos információt nem tartalmazó, mérési hibát okozó jel. Típusai: a.) időbeli lefolyás alapján: - egyenfeszültségű, - váltakozó feszültségű

Részletesebben

72-74. Képernyő. monitor

72-74. Képernyő. monitor 72-74 Képernyő monitor Monitorok. A monitorok szöveg és grafika megjelenítésére alkalmas kimeneti (output) eszközök. A képet képpontok (pixel) alkotják. Általános jellemzők (LCD) Képátló Képarány Felbontás

Részletesebben

Billenő áramkörök Jelterjedés hatása az átvitt jelre

Billenő áramkörök Jelterjedés hatása az átvitt jelre Billenő áramkörök Jelterjedés hatása az átvitt jelre Berta Miklós 1. Billenőkörök A billenőkörök pozitívan visszacsatolt digitális áramkörök. Kimeneti feszültségük nem folytonosan változik, hanem két meghatározott

Részletesebben