PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP /B A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Részcélok... 4 A2. Rendelkezésre álló forrás... 4 A3. Támogatható pályázatok várható száma... 4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...4 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...5 C1. Támogatható tevékenységek köre... 5 C2. Nem támogatható tevékenységek... 8 C3. Elszámolható költségek... 8 C4. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások C5. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C5.1 Projekt területi korlátozása C5.2. Egyéb speciális feltételek C6. Speciális kizáró okok C6.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok C6.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK...17 D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önerő mértéke D5. Előleg mértéke E KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...18 E1. Kiválasztási kritériumok F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...32 F1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje F2. Vonatkozó speciális jogszabályok listája F3. Fogalomjegyzék F4. Mellékletek A Pályázati Felhívás és Útmutató elválaszthatatlan része az Általános feltételek a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz számú verzió c. dokumentum (a továbbiakban: Általános Feltételek c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Pályázati Felhívás és Útmutatóban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az Általános Feltételek c. dokumentumban megfogalmazott 2

3 általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás és Útmutató, valamint az Általános Feltételek, illetve ezek dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet. 3

4 A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE Jelen pályázati felhívás célja, a Nyugat-dunántúli régió versenyképességének megőrzése szempontjából kiemelt fontossággal bíró együttműködések erősítése a gazdaság és felsőoktatás szereplői között, ezáltal biztosítva a piacorientált és a régióban felhasználható szakmai tudást. Ennek fontos elemei a közös humánerőforrás fejlesztés, valamint az innovációt és magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységet elősegítő szolgáltatások elindítása. A1. Részcélok a) A régió felsőoktatási intézményei, a vállalatok és a klaszterek együttműködésére alapozott, piaci igényekhez alkalmazkodó gyakorlati képzések kidolgozása és lebonyolítása b) Regionális Felsőoktatás-fejlesztési Egyeztető Fórum nyomán már létrejött együttműködések szervezeti és tartalmi megerősítése, a regionális gazdaság képviselőivel partnerségben együttműködési projektek megvalósítása A2. Rendelkezésre álló forrás A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a évben 200 millió Ft. Jelen kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A3. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma 5 db. B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak Gazdasági társaságok (KSH 112, 113, 114, 211, 212) A pályázó gazdasági társaságnak legalább egy teljes lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie, a számvitelről szóló évi C. törvény 11. -ban foglaltaknak megfelelően. Egyesületek (KSH 529) Alapítványok (KSH 561, 562, 569) Non-profit gazdasági társaságok (KSH 599) 4

5 Köztestületek (KSH 541, 549) A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. C.1.1. A.) önállóan támogatható tevékenység megvalósítása esetén önállóan nem, konzorciumi partnerként pályázhatnak az alábbi szervezetek: Egyesületek (KSH 529) Alapítványok (KSH 561, 562, 569) Non-profit gazdasági társaságok (KSH 599) Köztestületek (KSH 541, 549) A.) önállóan támogatható tevékenység esetén a konzorcium tagjai között legalább egy gazdasági társaság kell, hogy legyen. C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre: A) A gazdasági társaságok és felsőoktatási intézmények által vagy a regionális klaszterek és felsőoktatási intézmények által közösen, a régióban működő gazdasági társaságok igényeinek megfelelő: A1.) a felsőoktatási képzési rendszerbe illeszkedő piacorientált gyakorlati képzési és gyakornoki programok, A2.) képzési projektek (KKV akadémia, tapasztalatcsere) A3.) képzési rendszeren kívüli tanfolyam jellegű gyakorlatorientált képzés kidolgozása és lebonyolítása. (A gyakorlati és gyakorlatorinetált képzés alatt szeminárium jellegű, gyakorlati jeggyel végződő, pl. szimulációs képzés értendő.) B) A gazdasági társaságokkal és a régióban működő felsőoktatási intézményekkel közös képzési adminisztrációs és tananyag menedzsment rendszer kialakítása, amely hozzájárul az A.) pontokban kidolgozott tananyagok elérhetőségéhez és 5

6 fejlesztéséhez, tananyag modulok kialakításához. Emellett cél, hogy a rendszer bevezetésének tapasztalatai dokumentálásra kerüljenek és jó megoldásokat közzé tegyék. Egy pályázó az A.) és B.) támogatható tevékenységre is benyújthat külön-külön pályázatot, egy pályázaton belül azonban nem pályázhat a két tevékenységre. C.1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: 1. A külföldi és hazai tanulmányutakon és tapasztalatcseréken való részvétel 2. A képzési igények feltárása 3. A programok tananyagának, képzési módszertanának kidolgozása 4. A képzési projektek tartalmának kidolgozása 5. A piaci keresletre reagáló képzések lebonyolítása C.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: - Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása A projektgazda a támogatási döntéstől számítva, a projekt megvalósítása során az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott módon, az annak mellékletét képező Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. A projektgazda a projekt megvalósítása során az Általános Feltételek c. dokumentum mellékletét képező Arculati Kézikönyvben szereplő C típusú hirdetőtáblát, a projektzárást követően pedig D típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. A kommunikációs tevékenység megkezdése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs kollégájával. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek az elszámolható költségek részét képezik. Projekt szintű könyvvizsgálat és az akadálymentesítés jelen kiírás esetében nem relevánsak, ezek azonban az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítható tevékenységek közé tartoznak. 6

7 C.1.4 Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek az Új Magyarország fejlesztési tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásnak állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg: Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória A) A gazdasági társaságok és felsőoktatási intézmények által vagy a regionális klaszterek és felsőoktatási intézmények által közösen, a régióban működő gazdasági társaságok igényeinek megfelelő: A1.) az egyetemi képzési rendszerbe illeszkedő piacorientált gyakorlati képzési és gyakornoki programok, 4 y.) bekezdése szerint december 31-ig meghozott támogatói döntés esetén átmeneti támogatás december 31. után hozott támogatói döntés esetén csekély összegű támogatás A2.) képzési projektek (KKV akadémia, tapasztalatcsere) kidolgozása és lebonyolítása. (A gyakorlati képzés alatt szeminárium jellegű, gyakorlati jeggyel végződő, pl. szimulációs képzés értendő.) B) A gazdasági társaságokkal és a régióban működő felsőoktatási intézményekkel közös képzési adminisztrációs és tananyag menedzsment rendszer kialakítása, amely 7

8 hozzájárul az A.) pontokban kidolgozott elérhetőségéhez fejlesztéséhez, tananyagok és tananyag modulok kialakításához. A rendszer kísérleti bevezetése, a tapasztalatok dokumentálása és a jó megoldások közzététele. Egy pályázó az A.) és B.) támogatható tevékenységre is benyújthat külön-külön pályázatot, egy pályázaton belül azonban nem pályázhat a két tevékenységre. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályokat az Általános Feltételek c. dokumentum D4 pontja tartalmazza. Kizárólag a jelen dokumentum C1.1-C1.3 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek. C2. Nem támogatható tevékenységek Kizárólag a jelen dokumentum C1.1-C1.3 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek. Nem támogatható tevékenységek különösen: Oktatók képzése C3. Elszámolható költségek Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek típusai. A pályázatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként. Az egyes költségtípusokra, valamint az elszámolhatóságukra vonatkozó általános szabályok az Általános Feltételek c. dokumentum C2 pontjában kerültek meghatározásra. 8

9 C3.1. Elszámolható költségek típusai Jelen kiírás keretében az alábbi költségek számolhatók el: I. Előkészítés költségei 1) Projekt előkészítés költségei Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díjai (például: igényfelmérés, előzetes tanulmányok) II. Megvalósítási költségek 1) Projektmenedzsment költségek Az Általános feltételek c. dokumentum C.2.3 pontja alapján 2) Szolgáltatások igénybevételének költsége a) A tananyagok kidolgozásához szükséges kapcsolódó költségek: i) Tananyagok kidolgozásához kapcsolódó személyi jellegű költség (oktatók megbízási díja, gazdasági társaság alkalmazottjának kapcsolódó bérköltsége) ii) Tananyagok kidolgozásához szükséges informatikai szolgáltatás b) A képzések lebonyolításához szükséges kapcsolódó költségek i) tananyagok elektronizálása ii) tananyag-menedzsment információs rendszer kialakítása iii) a képzésben résztvevők és oktatók képzéssel kapcsolatban felmerült útiköltsége (A.) önállóan támogatható tevékenység esetén) iv) tapasztalatcseréken, tanulmányutakon való részvétel díja, útiköltsége v) oktatók megbízási díja (kizárólag A.) önállóan támogatható tevékenység esetén) vi) A képzéshez / tananyagmenedzsment információs rendszer kialakításához közvetlenül kapcsolódó készletnek minősülő fogyóeszközök költségei (például: munkadarab készítésének alapanyaga, adattároló eszközök) A pályázatnak tartalmaznia kell a képzésben résztvevők tervezett létszámát, az elszámolt költség egy főre és egy képzési időegységre vonatkozó összegét, és az időtartamot (órákban). 9

10 B.) támogatható tevékenység esetén i) Internet hálózati szolgáltatás költsége b) Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek i) Jogi tanácsadás díjai c) Nyilvánosság biztosításának költségei Az Általános feltételek c dokumentum C.2.3 pontja alapján 2) Eszközbeszerzések költségei A gyakorlati tevékenységekhez, elektronikus infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó szükséges eszközök beszerzése: a) A.) önállóan támogatható tevékenység esetén kizárólag A1.) képzési program esetén a gyakorlati képzéshez szükséges speciális gépek. (Olyan, a gazdasági társaság tevékenységéhez kapcsolódó munkagép, amely a képzés gyakorlati részének lebonyolítására szolgál) b) B.) önállóan támogatható tevékenység esetén az elektronikus infrastruktúra kiépítéséhez szükséges informatikai eszközök (például: szerver gépek, háttértárak) 3) Immateriális javak beszerzése a) eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára az eszközbeszerzésre érvényes %-os korlátozáson belül. b) Szoftverbeszerzés, licenc C3.2 Nem elszámolható költségek Jelen kiírás keretében nem számolható el semmilyen, a C3.1 pontban fel nem sorolt költségtípus. Az Általános Feltételek c. dokumentum C fejezetében foglaltakon túl a pályázati kiírás keretében nem elszámolható költség különösen: Ingatlan és ingatlanhoz tartozó vagyoni értékű jog megszerzése Építési költségek B.) támogatható tevékenység esetén nem számolható el semmilyen gyakorlati képzéshez kapcsolódó munkagép Garanciális költségek A pályázónál meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történő áttelepítési költsége, Franchise díj A pályázat benyújtása előtt felmerült költségek 10

11 Biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek Jelzálog, bankgarancia költségei A projektmenedzsmenthez, a képzések kidolgozásához és lebonyolításához kapcsolódó költségeken kívüli bér-és járulékköltségek Működési költségek (rezsi) Reprezentációs költségek Utazási- és szállásköltségek projektmenedzsment részére Kiszállási díj Jogszabályfrissítési díj Fordítási költségek Vállalati HR fejlesztés költségei Tanácsadás igénybevételének költségei Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsíttatásának költségei Piacra jutás költségei Föld és ingatlanvásárlás költségei Lízing díj, bérleti díj Gazdasági társaságok esetében ÁFA Deponálási, takarítási, költségek Anyagigazgatási költségek Árkockázati fedezet A pályázó saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei A pályázó önmagától, továbbá a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától beszerzendő műszaki eszközök, berendezések, immateriális javak bekerülési értéke és az igénybe vett szolgáltatások költségei Műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei Meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik Eszközök leszerelési költsége Olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be Azon eszközök, berendezések, amelyek a pályázat benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a pályázónál bármely telephelyen már használatban voltak Irodabútor Készletek beszerzése a képzés anyagszükségleteit meghaladó mértékben Fogyasztási cikkek beszerzése Jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése Operatív lízing konstrukcióban és kompenzálás keretében beszerzett eszköz és berendezés vagy ingatlan Az apportált eszköz, ingatlan értéke Üzletrész- és részvényvásárlás Gyártási licenc, gyártási know-how éves ismétlődő (megújítási, forgalom utáni) díja Nem gyártási jellegű licenc, nem gyártási jellegű know-how vásárlása a szoftverek kivételével A projekt megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának időpontjában, munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók számát meghaladó szoftverlicencek díja, munkaállomások (teljes számítógép konfiguráció vagy laptop), szoftverek költsége Informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége A terméktámogatási díj 11

12 C3.3 A projekt költségvetés belső korlátai Jelen kiírás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő belső korlátok kerülnek érvényesítésre: Költségtípus I. Előkészítési Költségek A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát Amennyiben nem releváns, ez az oszlop törölhető. Maximális elszámolható mérték (MFt) Projekt-előkészítés költsége, ezen belül: 5 % 1 II. Megvalósítási költségek Projektmenedzsment költségek 5 % A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő szolgáltatások költsége, ezen belül: Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége 0,5 % Nyilvánosság biztosításának költsége 1 % Könyvvizsgálat költsége 0,5 % Eszközbeszerzés költségei 50 % Immateriális javak beszerzésének költségei 30 % Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik. C4. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások A fenntartási kötelezettségre az Általános feltételek c. dokumentum C5. pontja vonatkozik. Konzorciumok esetében amennyiben a konzorcium tagja nem kis-és középvállalkozás, a fenntartási időszak 5 év. Jelen kiírás esetében A.) önállóan támogatható tevékenység esetében a fenntartás a kialakított képzés folytatását és a piaci és technológiai igényekhez illeszkedő fejlesztését jelenti; B.) önállóan támogatható tevékenység esetén pedig a fölállítandó rendszer üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését jelenti. 12

13 C5. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások a) A kialakítandó képzési programoknak a Felsőoktatásról szóló évi CXXIX. törvény 11. -ban meghatározott képzési ciklusok (kivéve doktori képzés) és a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 1. -ban meghatározott felsőoktatási intézmény által indított képzési felnőttképzési formák keretében (kivéve a) pont j) tevékenység) kell megvalósulniuk, a képzési projekteknek is ezekhez kell kapcsolódniuk. Azaz: - alapképzés, - mesterképzés, - felsőfokú szakképzés, - az állam által elismert szakképesítés megszerzése, - munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzése, - a felsőoktatási intézményben szervezett felsőfokú szakképesítés megszerzése, - a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítása, - a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok számára szervezett képzés, - a megváltozott munkaképességűeket érintő rehabilitációs képzés, - az elhelyezkedést, a vállalkozást segítő képzés. A kialakítandó képzési programoknak és képzési projekteknek illeszkedniük kell az érintett felsőoktatási kar képzési profiljához. A kidolgozott képzés lehet választható, szabadon választható vagy kurzus jellegű képzés. b) A C1.1. A.) önállóan támogatható tevékenység esetében a pályázó mutassa be és indokolja, hogy milyen területeken kíván képzést nyújtani és a megszerzett tudás mennyire lesz versenyképes. Az elkészült tananyagot a kidolgozásban résztvevő oktatási intézmény(ek) hallgatói számára ingyenesen hozzáférhetővé kell tenni. c) A C1.1. B.) önállóan támogatható tevékenység esetében be kell mutatni a bevezetendő rendszer hasznát, technikai megvalósítását és a rendszerben tervezetten elérhető tananyagokat és azok várható számát. Biztosítani kell a létrehozandó rendszernek a már létező felsőoktatási informatikai rendszerekkel való problémamentesen kommunikációját d) A képzési programban/projektben résztvevő személynek a régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban vagy felsőfokú szakképzésre vonatkozó tanulói jogviszonyban kell állnia, illetve a tanfolyamban való részvételről megállapodással és igazolással kell rendelkeznie. Ez utóbbi esetben a megállapodásokat és az igazolásokat a projekt lebonyolítása 13

14 során, a szükséges időszakos jelentések alkalmával kell bemutatni. (Elegendő lesz a dokumentumokt scannelt változata). e) A benyújtandó pályázatban egyértelműen meg kell határozni a C.3.1. pont értelmében a gyakorlati képzéshez beszerzendő eszköz gazdasági társaságnál történő elhelyezésének feltételét és a képzésben való felhasználásának módját. A beszerzendő eszköz havi munkaóráinak legalább 50%-t a képzésre kell fordítani. f) A felsőoktatási intézményi partnerség keretein belül képzési programonként csak 1 tananyag kerülhet kidolgozásra. (Azaz egy kar többet is kidolgozhat, de egy képzési programhoz csak egyet.) Projektenként több tananyagot is ki lehet dolgozni, de azoknak más-más a kar által gondozott képzési programhoz kell kapcsolódnia. g) A felsőoktatási képzéshez illeszkedő képzési program esetén fontos szempont, hogy az oktatási intézményből kikerülő szakemberek később a régióban tudjanak elhelyezkedni és az ottani gazdasági fejlődést segítsék elő. Ezért fontos cél, hogy a fejleszteni kívánt szakág a régió igényeihez igazodjon, ezért a regionális kulcságazatokban létrejövő fejlesztések előnyben részesülnek. C5.1 Projekt területi korlátozása A fejlesztésnek a Nyugat-dunántúli régióban kell megvalósulnia, azaz a kidolgozott képzéseket a régióban kell lebonyolítani (még akkor is, ha a bevont felsőoktatási kar anyaintézményének székhelye más régióban van), és a kifejlesztett rendszer működtetéséhez szükséges eszközöket a régióban kell elhelyezni. C5.2. Egyéb speciális feltételek a) Bírálatnál előnyt jelentő feltételek A pontozás során előnyben részesülnek: 1. azok a konzorciumok, amelyeknek tagjai között klasztermenedzsment szervezet is található vagy tagjainak többsége egy klaszterhez tartozik (1.3. szakmai értékelési szempont) 2. a támogatott tevékenység illeszkedik a régióban termelő tevékenységet végző vállalatok munkaerőigényeihez ( 3.2 szakmai értékelési szempont) 3. Ha a kidolgozott és/vagy nyilvántartott tananyagok a lent felsorolt regionális kulcságazatok igényeihez illeszkednek (3.1 szakmai értékelési szempont) 4. Ha a pályázó gazdasági társaságnak vagy konzorciumnak, illetve a klasztermenedzsment szervezet által képviselt klasztertagok rendelkeznek olyan megrendelésekkel, amelyek biztosítják, hogy a gyakorlati képzésben 14

15 résztvevő hallgatók elsődleges tapasztalatokat szerezhetnek a termelés folyamatáról (3.5 szakmai értékelési szempont) Regionális kulcságazatok: - járműipar TEÁOR elektronika - mechatronika - faipar TEÁOR bútoripar TEÁOR környezeti technológiák - alternatív erőforrások - egészség- és gyógyturizmus - információtechnológia és tudásipar (ebben informatika) - fémmegmunkálás TEÁOR egészségturizmus - környezettechnológia b) Egyéb kötelező feltételek: A pályázó gazdasági társaságnak, egyesületnek, non-profit gazdasági társaságnak, köztestületnek vagy konzorciumnak kötelező partnerségi megállapodást kötnie legalább egy a régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező felsőoktatási intézmény legalább egy karával. A pályázónak vizsgálnia kell a projekt területi hatásait a megvalósítás szűkebben vett térségére (település, kistérség, egyéb tájegység). A pályázatoknál a projektgazdának el kell helyeznie a fejlesztését a helyi gazdasági, társadalmi környezetben, és be kell mutatnia, hogyan illeszkedik a beruházása más projektgazdák, a térség, vagy egy szakágazat adott térségre vonatkozó fejlesztési céljaihoz, a releváns térségfejlesztési és szakágazati koncepciókhoz; a beruházás megvalósításában mennyire működik együtt az érintett lakossággal, szakértőkkel, hatóságokkal, helyi, térségi önkormányzatokkal, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, illetőleg van-e a fejlesztéshez kapcsolódó, azt kiegészítő,közelmúltban megvalósított, vagy jelenleg megvalósítás, előkészítés alatt álló kiegészítő projekt a térségben. Külön ki kell térjen arra, hogy a fejlesztés hogyan áll összhangban a regionális klaszterek és a régió településeinek céljaival, és hogyan szolgálja a régió népességmegtartó képességét. 15

16 C6. Speciális kizáró okok C6.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok A pályázó személyére vonatkozó kizáró okok vonatkozásában az Általános Feltételek c. dokumentum F1 pontjában foglaltakon túlmenően az alábbi kizáró okok érvényesek: A pályázó gazdasági társaság és/vagy konzorcium által foglalkoztatottak száma a pályázat beadásakor és a fenntartási időszak végéig minimum 20 fő. Klasztermenedzsment szervezetek esetében a minimális 20 fő, a képviselt, a pályázatban résztvevő klaszter tagjai által összesen foglalkoztatottak számára vonatkozik. A NYDOP B keretében konzorciumi tagként nem pályázhatnak a TÁMOP A/2-10/1 keretében konzorciumban pályázó egyesületek (KSH 52), alapítványok (KSH 56), non-profit szervezetek (KSH 599), tudományos illetve tankönyvkiadók, on-line tudományos illetve szakkiadók (KSH 11). C6.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok A projektre vonatkozó kizáró okok vonatkozásában az Általános Feltételek c. dokumentum F2 pontjában túlmenően az alábbi kizáró okok érvényesek: a) Termelés-bővítő beruházáshoz nem igényelhető támogatás. b) Nem támogatható kereskedelmi, vendéglátó-ipari szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés. c) Nem támogatható pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés. d) Nem támogatható logisztikai beruházás célját szolgáló fejlesztés. e) Nem támogatható turisztikai attrakció-, és szálláshely-fejlesztés célját szolgáló fejlesztés. f) Nem támogathatók olyan konkrét, a vállalatok és felsőoktatási intézmények által kidolgozott, a regionális, versenyképes kulcságazatok igényeinek megfelelő, piacorientált gyakorlati képzési és gyakornoki programok közös kidolgozása és megvalósítása keretében szeminárium jellegű, gyakorlati jeggyel végződő, szimulációs képzés kialakítását szolgáló fejlesztések, amelyeket a TÁMOP A/2-10 már támogat, illetve amelynek támogatására a pályázó konzorcium tagjainak bármelyike beadott és nem elutasított pályázattal rendelkezik. 16

17 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája A pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül. D2. Támogatás mértéke Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség maximum 80 %-a. D3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum maximum NYDOP 5 millió Ft 50 millió Ft D4. Az önerő mértéke Jelen kiírás keretében megvalósítandó projektekhez minimálisan az elszámolható költség 20%-ának megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani. Az önrész összetételével kapcsolatos részletes előírásokat az Általános Feltételek c. dokumentum D1 pontja tartalmazza. D5. Előleg mértéke Jelen kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a. Az előlegigényléssel kapcsolatos általános előírásokat az Általános feltételek c. dokumentum D2. pontja tartalmazza. 17

18 E KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A feltételnek való megfelelés ellenőrzése az alábbi kritériumok alapján történik. E1. Kiválasztási kritériumok I.1. A pályázat nem hiánypótolható befogadási kritériumai: (Ezen szempontok köre nem bővíthető) Szempont A pályázat a pályázati útmutatóban meghatározott példányszámban került benyújtásra (1 eredeti + 2 másolati + CD/DVD lemez) A közzétett adatlap-sablonnal készült projekt adatlap a kért formában, elektronikus adathordozón is benyújtásra került. A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. Benyújtásnak a pályázatot tartalmazó postai küldeményen, szereplő postai bélyegző dátuma tekintendő, mely nem lehet későbbi a benyújtási határidőnél. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatási összeget, és az igényelt támogatási mérték (arány) nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási mértéket (intenzitást). A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. (adatlap és nyilatkozatai) A pályázó megfelel a kritériumnak A pályázó nem felel meg a kritériumnak Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül! Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a fenti feltételeknek, sor kerül annak formai ellenőrzésére, azaz a pályázat jogosultságának (hiánypótolható befogadási kritériumok) ellenőrzésére. I.2. A pályázat hiánypótolható befogadási kritériumai: Szempont Igazolás módja 1. A pályázatot magyar nyelven nyújtották be. Projekt adatlap 2. A pályázat összefűzött (pl. dossziéban lefűzött, spirálozott), oldalszám hivatkozásokkal ellátott tartalomjegyzékkel, folyamatos oldalszámozással, Pályázati csomag 18

19 3. minden tartalommal rendelkező oldalt oldalszámmal ellátott formában került benyújtásra (kivéve a külön mellékletet képező műszaki dokumentációkat). Az adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták meg. Projekt adatlap 4. Az eredeti és a másolati példány mindenben megegyezik Projekt adatlap A papír alapon és a digitálisan (word formátumban) benyújtott pályázati dokumentáció mindenben megegyezik. A Projekt adatlap valamennyi rovata jelen Útmutató, illetve az Útmutató a projekt adatlap kitöltéséhez c dokumentumban megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul választ ad. Az adatlapban szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezőek A pályázatot az útmutató B pont szerint jogosult szervezet nyújtotta be. A pályázó, és a projekt nem tartozik az Általános feltételek c. dokumentum F1. és F2. pontjában, valamint a jelen Pályázati Felhívás és Útmutató C6. pontjában meghatározott kizáró okok alá. A pályázó/projektgazda a pályázat/projektjavaslat befogadásának feltételeként meghatározott valamennyi nyilatkozatot megfelelően megtette, az abban foglaltakat vállalta. Konzorciumok esetén a releváns nyilatkozatokat valamennyi konzorciumi tag megfelelően megtette. Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap A csatolt mellékletek köre teljes és megfelel az előírt alaki-formai követelményeknek. Elszámolható köre költségek A költség alátámasztó dokumentumok az Általános feltételek c. Dokumentum C2.2. pontjának megfelelően egyértelműen megfeleltethetőek a költségvetés egyes tételeinek. Adott költségtételt alátámasztó dokumentumokban feltüntetett összeg megegyezik a tervezett költségtétel összegével, vagy annál magasabb. A költségalátámasztó dokumentumok az előírt alaki-formai követelményeknek megfelelnek. (Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázó/pályázat ezen Projekt csomag Projekt adatlap, költségalátámasztás dokumentumai 19

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés című konstrukcióhoz Kódszám: ÉMOP-4.2.1/B-12 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Verzió: 2012-01 Hatályos: 2012. április 1-től 1 Tartalomjegyzék A. DOKUMENTUM CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009/2-2.1.1/A

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben