mutató mértékegység

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mutató mértékegység 2006 2007 2008 2009 2010"

Átírás

1 mutató mértékegység gazdasági teljesítmény Értékesítés nettó árbevétele millió Ft Anyagjellegű ráfordítások millió Ft Személyi jellegű ráfordítások millió Ft Értékcsökkenési leírás millió Ft Egyéb ráfordítások millió Ft Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye millió Ft Adózás előtti eredmény millió Ft Adózott eredmény millió Ft Mérleg szerinti eredmény millió Ft Adomány, támogatás, szponzoráció millió Ft n.a. n.a. n.a. n.a Hazai beszállítóktól beszerzett áruk értéke ezer EUR Hazai szállítók részesedése % Munkaügyi gyakorlat Szellemi alkalmazott fő Fizikai alkalmazott fő Teljes munkaidős fő Részmunkaidős fő Határozott idejű szerződéssel fő Határozatlan idejű szerződéssel fő Férfi fő Nő fő Megváltozott munkaképességűek fő Fluktuáció nem önkéntes fő Fluktuáció önkéntes fő Képzés angol nyelv fő Képzés csapatépítés fő Képzés Grundfos Akadémia fő Képzés készségfejlesztés fő Képzés technikai képzés fő Egészség- és munkavédelem Balesetek száma eset Munkanap kieséssel járó balesetek száma eset Balesetek gyakorisága eset/millió munkaóra Balesetek súlyossága kiesett óra/ezer munkaóra Környezetvédelmi felelősség CO 2 kibocsátás villamos energia felhasználás t CO 2 kibocsátás- gázfogyasztás t CO 2 kibocsátás - gépjárműflotta t n.a. n.a Összes energiafelhasználás TJ Villamos energia MWh Villamos energia TJ Gáz GJ Villamosenergia-fogyasztási index Gázfogyasztási-index Veszélyes hulladék mennyisége t Nem-veszélyes hulladék mennyisége t Veszélyeshulladék-index Felhasznált víz m Vezetékes víz m Kútvíz m Hűtőtornyokon elpárolgó víz, ill. öntözővíz m Keletkezett szennyvíz m Csatornára bocsátott m Tartálykocsiban elszállított m Vízfogyasztási index m Környezetvédelmi költségek és ráfordítások (1799 sz. bevallás) Környezetvédelmi ráfordítások ezer Ft Gazdasági ráfordítások ezer Ft Környezetvédelmi beruházások ezer Ft Bevételek ezer Ft

2 indikátor oldal indikátor oldal Stratégia és analízis Irányítás, kötelezettségvállalás és kötelezettségek Szervezeti profil %-ban európai elosztóközpontokon keresztül Nem volt 4.2 Nem releváns, mert a vállalat jogi formája kft Érintettek bevonása Gazdaság Környezetvédelem EC1 7. EC6 7. Energia EN3 7. EN4 7. Felelős kiadó: Török László ügyvezető Köszönjük munkatársainknak a jelentés elkészítése során végzett munkájukat! A Grundfos név, logó, valamint a Be-Think-Innovate szóösszetétel a Grundfos A/S, Dánia bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva Víz EN8 7. A jelentés paraméterei A jelentés profilja A jelentés kiterjedési köre és határai éves 3.4 Nyeste Zsolt ISP vezető 3.5 Jelentésünk a 2010-es év legfontosabb eseményeire koncentrál 3.6 Grundfos Magyarország Gyártó Kft. 3.7 Nincs 3.8 Nem szerepelnek 3.10 Nincs újraközlés Kibocsátott hulladékok EN16 7. Társadalom Munkaügyi gyakorlat és tisztességes munka EN21 7. EN22 7. EN30 7. Foglalkoztatás LA1 7. Munkahelyi egészség és biztonság LA2 7. LA7 7. Képzés és oktatás LA10 7. Sokféleség és esélyegyenlőség LA13 7. Fenntarthatósági Jelentés, 2010 Kiadja a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. H-2800, Búzavirág utca 14. Tel.: 34/ H-8000, Holland fasor 15. Tel.: 22/ Nincs változás GRI tartalmi index Tanúsítás 3.13 Nincs A jelentés GRI megfelelési szintje: C Vállalatirányítás A GMH szervezeti felépítése 2010 júliusától a stratégiában meghatározott célok elérése érdekében átalakult egy részben mátrix jellegű szervezetté. Az átalakítás eredményeképpen a gyári szervezeti struktúra megmaradt mindhárom gyárban, a termelési területek a gyárigazgatónak jelentenek, de a logisztika és a műszaki osztály mátrix rendszerben a napi gyártástámogató funkcióban a gyárigazgatónak, de a stratégiai, folyamatvezetés és kompetenciafejlesztés funkcióban a Vevőkapcsolatok igazgatónak, illetve a Műszaki igazgatónak jelentenek. Az átalakítás összevont célja, a válság utáni szervezet flexibilitásának erősítése, a növekedési pályára való állítása, az átláthatóság és gazdasági hatékonyság növelése volt. A döntéseket részben a Műszaki Igazgató, részben az E-Group hozza meg a döntések költségvonzatától, súlyától függően. A döntéshozókhoz az információk a különböző szinteken, különböző gyakorisággal tartott értekezleteken, mint csatornákon keresztül jutnak el. Minden Grundfos alkalmazott eljuttathatja véleményét a GMH vezetősége felé egyrészt osztályértekezleteken keresztül vagy ezt a szintet átlépve direkt megkereséssel, másrészt központilag szervezett módokon, úgymint, oktatási alkalmakra szervezett felsővezetői találkozások, továbbá gyárgyűlések alkalmával. A GMH legfőbb döntéshozó testülete az ügyvezetői csoport, amelynek tagjai az ügyvezető igazgató mellett a gyárigazgatók, a műszaki, vevőkapcsolati, pénzügyi és humán erőforrás igazgatók (Executive-Group). Gyárszinten azonban a gyárvezetőségek (élükön a gyárigazgatóval) hoznak döntéseket a gyárakat külön-külön érintő kérdésekben. A fenntarthatósággal kapcsolatos döntések előkészítése a Műszaki igazgató (E-group tag) alá tartozó Közös Szolgáltatások vezető (környezetvédelem; munkavédelem), valamint Ipari támogató folyamatokért felelős vezető (társadalmi szerepvállalás) hatáskörébe tartoznak. A GMH felsővezetői félévente a GMH területén szervezett Igazgatósági ülés alkalmával, valamint a negyedéves írásos jelentés készítésével juttatják el a Grundfos vezetése felé információikat, véleményüket, javaslataikat, a fenntarthatósággal kapcsolatos témák esetében is. Ekkor történik a GMH és vezetőségének az értékelése is. Érintettek Vállalatunk működése szempontjából legfontosabb érintettjeink: munkatársak, vevők, beszállítók, a helyi közösségek és civil szervezetek valamint a hatóságok es célkitűzésünk, hogy érintettjeinket befolyás és függőségi viszony alapján térképezzük fel.

3 Fenntarthatósági Jelentés 2010-es összefoglaló 2010 Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

4 köszöntő Kedves Olvasó! 2010-ben kiadtuk a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. (GMH) első fenntarthatósági jelentését. Ekkor úgy döntöttünk, hogy a teljes átfogó kiadvánnyal csak minden második évben jelentkezünk, de a páratlan években is megjelenünk egy, a megelőző évet röviden bemutató kiadvánnyal, biztosítva évről évre az átláthatóságot, és nem utolsósorban szeretnénk bemutatni a fenntarthatósághoz tartozó főbb eseményeket. Tehát ez a kiadvány a megelőző jelentés kiegészítése és örömmel mutatjuk be a 2010-es év fontosabb, a fenntarthatósággal kapcsolatos erőfeszítéseit és a vállalat elért üzleti eredményeit. A 2010-es év a GMH életében az eddigi legsikeresebb év volt. A vállalat 2010-ben ellentétben a megelőző év visszaesésével 17%-kal túlteljesítette a pénzügyi terveit ben a pénzügyi válság miatt a vállalat nem tudta teljesíteni az eredetileg tervezett árbevételt, így 2010-re egy konzervatív terv készült, amely a 2009-es üzleti szintet igyekezett beállítani első fele a tervek körül alakult, de a nyár folyamán az igények annyira megnőttek, hogy átlag 30%-os volumen pluszt kellett legyártani hónapról hónapra. A magasabb értékesítés ellenére a válság folyamán bevezetett szigorú költség menedzsment megtartásával, az elért alacsonyabb készletmutatók további javításával, valamint a gyártási hatékonyság további növelésével a GMH minden idők legjobb eredményét érte el 2010-ben. Az eredményesség tovább erősítette a vállalat likviditását is. A pénzügyi eredményeken túl a tavalyi évben számos okunk volt az ünneplésre, hiszen sikeresen túljutottunk a gazdasági nehézségeken, a szervezeti felépítést a stratégiai céljaink eléréséhez igazítottuk. A megnövekedett értékesítés és gyártási igény hatására a GMH a dolgozói létszámot 2010-ben megnövelte több mint 200 fő-vel fontos volt a termékpaletta szélesítése szempontjából is: elindult a Saver projekt, amely új E-motorok (frekvenciaváltós motorok) gyártását fogja jelenteni 2012-től, és bevezettük a magasabb hatékonyságú Blueflux matricával ellátott motorokat. NB/NK szivattyúk új generációjának bevezetése az ESE tovább folytatódott. +17% +200 fő A szennyvízszivattyú program is tovább bővült az SL 60Hz bevezetésével, illetve a HS termékek gyártásával. A székesfehérvári gyárunkban a CM bevezetése befejeződött, a gyártás felfutása elkezdődött, illetve új termékkel, a CR szerelésével tovább bővült a GMH termékpalettája. Az egyik legfontosabb fókuszterület továbbra is a gyártási kiválóság ide tartozik a GSE (Grundfos Shopfloor Excellence - Grundfos Gyártási Kiválóság) és a működő tőke menedzsmenttel kapcsolatos, a termelékenység növelésére tett törekvések során a cég termelékenységét a megnövekedett volumenek miatt növelni tudta 9,8%-kal. +9,8% A 2010-ben kiadott első fenntarthatósági jelentésünkkel máris szakmai elismerésben részesültünk. Úgy látjuk, hogy a Deloitte legjobb első jelentőnek járó Zöld Béka különdíja kommunikációs gyakorlatunk elismerése mellett mindannak a sok-sok társadalmi-környezeti tevékenységnek is az elismerése egyben, amit 2010-ben megnövekedett elkötelezettséggel dupláztunk meg. Számos olyan kezdeményezést indítottunk útjára 2010 folyamán, ami egyedülálló, példa értékű. Ide tartozik a haiti földrengés, a magyarországi árvizek, a vörös iszap katasztrófa és a kenyai vízhiány miatt nélkülöző emberek segítése, amely dolgozói összefogással és vállalati támogatással valósult meg. Féléves előkészítési munka után meghirdettük a helyi beszállítók között a Beszállítói Kiválóság Programot, amiben az arra jelentkező partnereinkkel közösen fejlesztési projekteket indítunk el. A TÁMOP program keretében további munkalehetőséget biztosítottunk megváltozott munkaképességű dolgozók számára. Ez a megnövekedett létszám indokolttá tette, hogy a GMH-ban 2010-től főállásban szociális munkást alkalmazzunk. Az alábbi oldalakon Ön elé tárjuk azokat az eseményeket, amelyekkel a Grundfos Magyarországon bizonyítani kívánja a környezetért és a (helyi) társadalomért tett felelősségvállalási tevékenységeit, ezzel is erősítve a jó munkahely üzenetét. Török László Ügyvezető igazgató A Grundfos Magyarország főbb adatai GMH3 GMHD grundfos city közös funkciók tc R&D Helyszín Biatorbágy Létszám Forgalom (2010.) eft eft eft eft Méret m m m m2 700 m2 300 m2 800 m2 Tevékenységek Motor és komponens gyártás Szivattyú összeszerelés és komponens gyártás Szivattyú összeszerelés és komponens gyártás Raktár Elosztás Oktatás Vendéglátás Pénzügy, HR Műszaki igazgató Vevői/ Beszállítói kapcsolatok Hidraulikus teszterek tervezése és kivitelezése GMH és más Grundfos gyárak részére terméktervezés Kulcstermékek MG/MGE MS OEMMotorok TP NB/NK SE/P/G SL/DW AP/KP MT (SPK) CH/CM CR Megnyitás 2 gma GMH2 GMH GMH1: villanymotorgyár ; GMH2: szivattyúgyár ; GMH3: szivattyúgyár ; GMHD: Elosztó központ Törökbálint; TC: Technológiai központ; R&D: Kutatás és fejlesztés; MG/MGE: normál es frekvenciaváltóval egybeépített villanymotorok; MS: Búvármotorok búvárszivattyúkhoz; TP: száraztengelyű keringetőszivattyúk; NB/NK: egyfokozatú norm-, és blokkszivattyúk; SE/P/G: szennyvízszivattyúk; SL/DW: merülő szennyvíz- és építőipari szivattyúk; AP/KP: szennyvízátemelő szivattyúk; CH/CM, CR: centrifugálszivattyúk; MT (SPK): centrifugálszivattyúk szerszámgépekhez GMH1

5 Adományozás Adományozás, támogatott neve I. negyedév, támogatott neve II. negyedév Ligetsori Óvoda Zentai Úti Általános Iskola Ybl Miklós ltp-i Óvoda N.A.P. a Koraszülöttek Ellátásáért i Diák Korcsolyázó Egyesület Budaörs Mosolygós Gyermekekért Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Oroszlányi Triatlon Klub Megyei Jogú Város Oroszlány Együtt Élünk Egyesület i Vízmű Sportegyesület Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Automatika Intézet Erkel Ferenc Zeneiskola Harmónia i Vízmű Sportegyesület i Környezetvédelmi Szakmai Fórum Együtt a Leukémiás Gyermekekért A Fórum, többek között, jeles napokhoz kapcso- Erkel Ferenc Zeneiskola Harmónia, támogatott neve Nefelejcs Óvoda III. negyedév lódóan szervez programokat. A Víz Világnapján a GMH szervezésében a Gaja patak egy városi szakaszának medertisztítási munkálatait végeztük el. A Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2010 őszétől egyesületté szerveződött Fórum már szakmai tanácsadó, véleményező szerepet is kap az Együtt a Leukémiás Gyermekekért önkormányzattól. Megyei Jogú Város Jegyzője Oroszlány Minden idők legjobb pénzügyi eredménye Annak köszönhetően, hogy az év második felében az igények átlag 30%-kal nőttek a tervekhez képest a GMH 17%-kal túlteljesítette 2010-es tervét. karácsonyi csomag Ötven karácsonyi csomag a Komárom-Esztergom Megyei Gyermekotthonnak. Szakmai találkozóknak adtunk otthont Márciusban az önkormányzati és civil tagokból álló tatabányai Klímakör ismerkedett meg gyárunk működésével, májusban pedig a régió közel 20 munkavédelmi szakemberének találkozójához biztosítottunk helyszínt. Segítünk a bajban A Grundfos ereje a dolgozóiban rejlik. Mindez nemcsak a munkában, hanem a bajban is megmutatkozik. A 2010-es évben sajnos árvíz, belvíz és vörösiszap katasztrófa is érte Magyarországot, amelyre dolgozói kezdeményezésre adománygyűjtést tettünk lehetővé. A dolgozói adományokat vállalatunk megduplázta és a Vöröskereszt együttműködésével juttatta el a rászorulóknak. 3 [01] január [02] február [03] március

6 2010-ben az ország hét különböző intézményéből érkezett 13 felsőoktatásban tanuló diáknak biztosítottunk lehetőséget a szakmai gyakorlat elvégzésére ben az a megtiszteltetés ért minket, hogy a GMH lett a BME Gépészmérnöki kar gólyabáljának védnöke. A jövő mérnökei Stratégiát támogató új szervezet Új lehetőségek, egyenlő esélyek A i Regionális Képző Központtal és a Konszenzus Alapítvánnyal karöltve 24 új rehabilitációs munkahelyet teremtettünk, ezzel az év végére 81-re nőtt megváltozott munkaképességű munkatársaink létszáma. Beilleszkedésüket Magyarországon unikumként üzemi szociális munkás alkalmazásával segítjük. Az új szervezeti felépítés támogatja a GMH stratégiájában meghatározott célkitűzések megvalósítását. Sárkányaink segítése Csapatfelszereléssel és két hónap edzési lehetőséggel járultunk hozzá a Grundfos sárkányhajó csapatunk sikeres felkészüléséhez, melyet a csapat rendre dobogós hellyel hálált meg. Alapértékeink és a beszállítói lánc A kulcs beszállítóknál végzett auditok egyik oszlopa a Grundfos alapértékeknek való megfelelés ellenőrzése. Vizsgáljuk és számon kérjük a UN Global Compact-ban megfogalmazott követelményeket, a munkahelyi egészség és biztonság szabályait, folyamataikat az emberi jogok, korrupció ellenesség és környezetvédelem valamint az egyéb jogszabályi megfelelés biztosítására. Hulladékgyűjtés a Vértesi Natúrparkban sok kicsi sokra megy Hagyományos Föld napi hulladékgyűjtő akciónkat a tatabányai és székesfehérvári gyáregységek között félúton fekvő Vértesi Natúrparkban tartottuk ben már nemcsak a GMH, hanem környezetvédelmi területen érintett partnerei is részt vettek a társadalmi munkában, a helyi lakossággal összefogva. április május június [04] [05] [06] 4 A mosdókat, illetve az előtereket mozgásérzékelőkkel, illetve automatikus kapcsolókkal láttuk el, ezzel éves szinten kwh megtakarítást, azaz 410 kg CO2 kibocsátás csökkenést érünk el.

7 2010 a Zöld KAIZEN éve lett a Grundfosnál. A második negyedév a hulladékcsökkentésé, a harmadik negyedév a balesetmegelőzésé a negyedik pedig az energiacsökkentésé volt. A győztesek különdíjban is részesültek. Zöldülő KAIZEN Felelős A város párbeszédre hívta a régió vállalatait azzal a céllal, hogy helyi CSR kezdeményezéseiket bemutassák, összehangolják, illetve előkészítsék egy ún. i Környezetvédelmi Szakmai Fórum megalakulását a székesfehérvári, jól működő gyakorlat mintájára. Hulladékhő hasznosítás A technológiai hűtésből visszatérő hulladékhő hasznosításával éves szinten m 3 gázt és 80 t CO 2 t takarítunk meg. Téli időszakban a kompresszorok hulladék hőjét a csarnokok fűtésében hasznosítjuk. Sikeres első jelentés A nyár végén jelent meg első fenntarthatósági jelentésünk, amit csapatmunkában, a különböző szakterületek aktív bevonásával készítettünk el. A jelentés a GRI B szintjének felel meg, és elnyerte a Deloitte által meghirdetett Zöld Béka díj legjobb első jelentőnek járó különdíját. környezetvédelem Környezetvédelmi intézkedésekkel egy év alatt megtakarítunk: > m 3 gázt > kwh villamos energiát > több mint 300 t CO 2 -t > 96 hordó olajat > 6 t kommunális hulladékot > több mint 200 tonna veszélyes hulladékot zöld fal Mindhárom gyárunkban nagyméretű zöld falak hívják fel a dolgozók és látogatók figyelmét a Grundfos klíma stratégiájára, cselekvési programjára, környezeti teljesítményünkkel kapcsolatos információkra. I. Grundfos Kézilabda Kupa Négy nemzetközi és két hazai csapat részvéletével Tatabányán került megrendezésre. Csaknem 95% az újrahasznosítási arány Partnerségek a Kiválóságért A papírtörlők kiváltása textilre a vizesblokkokban is hozzájárult ahhoz, hogy 2010 végére már mindhárom gyárban megközelítjuk a hulladékok 95%- os újrahasznosítási arányát. A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület (SzKKE bemutatta a résztvevőknek a CSR területén bevált jó g modellen alapuló programunkhoz három beszállítónk 5 [07] július [08] augusztus [09] szeptember

8 A vörösiszap tragédiát hallva az egész szervezet megmozdult, hogy segíthessünk. A dolgozói adakozás megduplázása mellett a vállalatunk szivattyúadománnyal is hozzájárult a katasztrófa elhárításához. A 8 szivattyút (Unilift és SE termékcsalád tagjaiból) a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület kapta. A szivattyúkat a tisztítási munkálatok utolsó fázisaiban, a házak és pincék lemosásához vetették be. A reggeli megbészélesekről elkéső kollégák büntetés pénzeiből a tatabányai Gyermekotthonnak babaápolási szereket vásároltunk. A Cégcsoport munkatársaira és termékére épülő úttörő globális felelősségvállalási programja keretében napenergiával működtethető búvárszivattyús rendszereket telepít olyan kenyai közösségeknek, ahol a (tiszta) víz elérése 2 km-nél távolabbra esik. A program első évében a dolgozók által felajánlott összeget a Grundfos megduplázza. Magyarországon 2010 végéig 92 adományozó és hat önkéntes, valamint a helyi élelmiszerbeszállító partner is csatlakozott a programhoz, közel Ft adománnyal. víz az életért Jó helyre kerültek a késés pénzek Devecser, vörösiszap, szivattyúk Kevesebb veszélyes hulladék tudatos utakon on a polírozóból kikerülő nehézfémekkel szennyezett víz mennyiségét, Tatabányán az emulzió hulladék mennyiségét sikerült jelentősen csökkenteni a rendszerek felülvizsgálatával, ellenőrzésekkel. A hulladék men nyisége mellett, az olaj- és energiafelhasználás is jelentősen csökkent. A fenntartható fejlődés stratégiai szintre emelésével egyértelművé vált, hogy ezirányú, sokféle programot felölelő tevékenységünket hosszú távon úgy tudjuk eredményesen megvalósítani, ha szervesen beépül a vállalat hierarchiájába és tudatosan meghatározott keretek között fejlődik. Az év végén az érintett osztályok és munkatársak részvételével megkezdődött a fenntarthatósági programterv kialakítása. A legjobb EHS sztori A Grundfos csoportszintű díját, melyet a legmeggyőzőbb környezetvédelmi, munkavédelmi és egészségvédelmi programért ítél oda, 2010-ben a GMH nyerte el. 110 teherautóval kevesebb az utakon A GMH és az angliai elosztóközpont közötti szállítás racionalizálásával 40%-kal csökkent a teherautók száma és ennek megfelelően a szállítási költségek, illetve nem utolsó sorban felére csökkent az ebből eredő CO2 kibocsátás is. Az angol leányvállalat az ötletért és a közös bevezetés sikeréért a Cégcsoport Future Now díjában részesült. október november december [11] [12] 6 [10] E) és az Alternate Kft. közös szervezésében indított EFQM-alapú Elkötelezettség a CSR Kiválóságért program szakmai partnereként a GMH vendégül látta és részletesen gyakorlatait. Magyarországon egyedülálló kezdeményezésként stratégiai partnerek vagyunk az SzKKE által szervezett beszállítói kiválóság fórumon, ahol szintén az EFQM k csatlakozott (Fiers Mechanika Kft., GIGA Kft, HAJDU Autotechnika Zrt.). A közös munka egy éven keresztül tart majd.

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft.

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. XXI. Magyar Minőség Hét 2012 Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. Pár Gondolat magamról Nyeste Zsolt Gépészmérnök 4235 Napja dolgozom a Grundfosnál Közel 10 évet

Részletesebben

Éves integrált jelentés a gazdasági, környezeti és szociális teljesítményünkről 2010-2011.

Éves integrált jelentés a gazdasági, környezeti és szociális teljesítményünkről 2010-2011. Éves integrált jelentés a gazdasági, környezeti és szociális teljesítményünkről 2010-2011. Dióhéjban A vállalat neve: Grundfos Magyarország Gyártó Kft. Alapítás éve: 2000. Tulajdonos: Grundfos A/S Telephelyek:

Részletesebben

2012. március 8. Dankó Viktória

2012. március 8. Dankó Viktória "Kiválóság Tavasz 2012 - EFQM Kiválóság Nap" 2012. március 8. Dankó Viktória Szervezeti kiválóság a társadalmi felelősségvállalásban Jabil világszerte 1966-ban alapították Detroitban Két alapító: James

Részletesebben

SAUBERMACHER MAGYARORSZÁG KFT. CSR - KOLONTÁR VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA

SAUBERMACHER MAGYARORSZÁG KFT. CSR - KOLONTÁR VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA PD 71685 A környezettudatosság összetevői és mérési lehetőségeik 2008-2011 Kutatásvezető: Dr. Berényi László SAUBERMACHER MAGYARORSZÁG KFT. CSR - KOLONTÁR VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA Dr. Szabó Attila esettanulmány

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

és s a fenntarthatóság

és s a fenntarthatóság Vállalatok társadalmi t felel ss sségvállalása és s a fenntarthatóság EOQ 55. Kongresszusa 15. szekció 1 Nyikos Györgyi: Fenntartható fejl dés A fejl dést hagyományosan a GDP-vel szokták mérni: gazdasági

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

EMAS az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft-nél >> tapasztalatok és kihívások. 2014.09.04. Dr. Torma András, G/PT-6 Környezetmenedzsment Osztály

EMAS az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft-nél >> tapasztalatok és kihívások. 2014.09.04. Dr. Torma András, G/PT-6 Környezetmenedzsment Osztály EMAS az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft-nél >> tapasztalatok és kihívások 2014.09.04. Dr. Torma András, G/PT-6 Környezetmenedzsment Osztály Tartalom Audi Hungaria és a környezetvédelem Stratégiai céljaink EMAS

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEINK 2013

FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEINK 2013 FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEINK 2013 XV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL -BESZÉLGETÉS SZOMOLÁNYI KATALIN BUDAPEST, 2014. SZEPTEMBER 3. MAGYAR TELEKOM ÜGYFÉLSZÁMAI ~ ~ Energia 175 000 TV 900 000 ~ Internet 850

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft.

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi hatás logikája Models of Impact by Verynice.co - Termék www.modelsofimpact.co Models of Impact by Verynice.co - Szolgáltatás

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Vállalati felelősségvállalás TÜV Rheinland InterCert Kft.

Vállalati felelősségvállalás TÜV Rheinland InterCert Kft. Vállalati felelősségvállalás TÜV Rheinland InterCert Kft. Küldetés Víziónk Elkötelezettek vagyunk egy olyan jövő iránt, melyben az emberiség és a környezet érdekei hosszú távon is egyaránt érvényesülnek.

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20.

ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20. ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20. Vállalatokkal szembeni percepciók 2 OK, de túl kell élni 3 TARTALOM 1. Percepciók 2. Túlélés 3. Keretek, amik között

Részletesebben

SAJTÓANYAG Kiválóság Tavasz 2012 - EFQM Kiválóság Nap

SAJTÓANYAG Kiválóság Tavasz 2012 - EFQM Kiválóság Nap SAJTÓANYAG Kiválóság Tavasz 2012 - EFQM Kiválóság Nap 2012. március 8-án több mint 130 Kiválóság iránt elkötelezett szakember részvételével rendezte meg tavaszköszöntő konferenciáját idén első alkalommal

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

Kiss János Ferenc ügyvezető műszaki igazgató Ecoflotta-ház Szolgáltató Kft.

Kiss János Ferenc ügyvezető műszaki igazgató Ecoflotta-ház Szolgáltató Kft. Ecoflotta-ház közösségi mikroerőmű klaszter Magyar Építésügyi Technológiai Platform mottó: EGYNEK MINDEN NEHÉZ, SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN (GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN 1791-1860) Ecoflotta-ház épület és jármű

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

SZKSZF. egy felelősen gondolkodó városi közösség

SZKSZF. egy felelősen gondolkodó városi közösség SZKSZF egy felelősen gondolkodó városi közösség 1 KIK IS VAGYUNK? SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKEMBEREK ÁLTAL ALAPÍTOTT TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítótag: 27 fő - vállalatok környezetvédelmi szakemberei

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás)

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

Energia menedzsment tanúsítói szemmel

Energia menedzsment tanúsítói szemmel Energia menedzsment tanúsítói szemmel Bárczi István Környezetvédelmi divízióvezető 2012. november 7. XXI. Magyar Minőség Hét Cégünkről Vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás 140 országban, kb. 60.000 munkatárssal,

Részletesebben

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012 Üi.: Vincze Csaba Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága Melléklet: - Miskolc Holding

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Az Energia és Környezet Alapítvány 2009 évi közhasznúsági jelentése

Az Energia és Környezet Alapítvány 2009 évi közhasznúsági jelentése Az Energia és Környezet Alapítvány 2009 évi közhasznúsági jelentése a) számviteli beszámoló; Mellékletben csatolva. b) költségvetési támogatás felhasználása; Az Alapítvány költségvetési támogatást nem

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14. Üzleti jelentés A 2012. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2013. május 14. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL A Ford közzétette 14. Fenntarthatósági Jelentését, amelyben a vállalat kiemeli, hogy 2000 és 2012 között a globális gyártóüzemekben 37

Részletesebben

Grundfos Beszállítói Kiválóság program. Felelősségvállalás partnerségben a hazai beszállítókért

Grundfos Beszállítói Kiválóság program. Felelősségvállalás partnerségben a hazai beszállítókért Grundfos Beszállítói Kiválóság program Felelősségvállalás partnerségben a hazai beszállítókért Grundfos Magyarország Gyártó Kft. Pályázati anyag az MPRSZ CSR Best Practice 2011. pályázatán Kategória: Mintaértékű

Részletesebben

avagy az elveszett bizalom nyomában Fenntarthatósági jelentések vizsgálata Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate

avagy az elveszett bizalom nyomában Fenntarthatósági jelentések vizsgálata Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate A válság hatása avagy az elveszett bizalom nyomában Fenntarthatósági jelentések vizsgálata Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Bemutatkozás Magamról: Jogi szakokleveles környezetmérnök,

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁJÁNAK 2012. ÉVI EREDMÉNYEI XIV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL - BESZÉLGETÉS 2013.06.21.

A MAGYAR TELEKOM FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁJÁNAK 2012. ÉVI EREDMÉNYEI XIV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL - BESZÉLGETÉS 2013.06.21. A MAGYAR TELEKOM FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁJÁNAK 2012. ÉVI EREDMÉNYEI XIV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL - BESZÉLGETÉS 2013.06.21. FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIA 2011-2015 FŐ CÉLKITŰZÉS, VÍZIÓ, MEGKÖZELÍTÉS

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október TisztaShow SZAKMAI NAP Budapest, 2016. október 21-22. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon Barta Géza Róbert ügyvezető Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Csak egy módon indulhatunk

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket Átadták a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket A 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat, az oklevelet és a kisplasztikát, Dr. Molnár Csaba Minisztere Az NFGM megbízásából 16 a Szövetség

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

TM Magyarország. Nehezített pálya

TM Magyarország. Nehezített pálya TM Magyarország Nehezített pálya Tematika Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara köszöntője Bemutatkozás Miért vagyunk itt? Működés optimalizálás és kríziskezelés projekt bemutatása SZÜNET Vendég előadó

Részletesebben

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

Az ötszintű Elismerési Rendszer a Kiválóságért Levels of Excellence

Az ötszintű Elismerési Rendszer a Kiválóságért Levels of Excellence Az ötszintű Elismerési Rendszer a Kiválóságért Levels of Excellence 2001 óta az EFQM a háromszintű elismerésen kívül további két alsóbb szintű elismerést vezetett be annak érdekében, hogy ösztönözze a

Részletesebben

A Kiválósági Kultúra terjesztésének lehetőségei

A Kiválósági Kultúra terjesztésének lehetőségei Győr Moson - Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A Kiválósági Kultúra terjesztésének lehetőségei 2012.03.08. Pongrácz Balázs www.gymskik.hu Oldal: 1 I. Bemutatkozás Önkéntes tagok száma: 1,200 vállalkozás

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

Rugalmas foglalkoztatás, a munkaerő-megtartás egyik kulcsa

Rugalmas foglalkoztatás, a munkaerő-megtartás egyik kulcsa Rugalmas foglalkoztatás, a munkaerő-megtartás egyik kulcsa II. Dél-dunántúli Regionális Humán Erőforrás Konferencia Pécs, 2017. április 11. Kálmán Edina, szakmai vezető Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment)

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) - Az italoskarton gyűjtés és újrahasznosítás európai perspektívája Katarina Molin Főigazgató

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

Tartalom ház lakás lakberendezés egészség szépségápolás divat ruházat állatok Közérdekű telefonszámok autó közlekedés Térkép élelmiszer vendéglátás turizmus sport 7-14 15-24 25-28 29-30 31-34 34 35-39

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30. Üzleti jelentés A 2015. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2016. május 30. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében. Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr.

Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében. Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr. Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr. Tánczos Katalin A magyar energia- és környezetpolitika összefüggései, új kihívásai MTA

Részletesebben

CSR Hungary Díj 2015. - pályázati útmutató. w ww. cs rhun gary. e u

CSR Hungary Díj 2015. - pályázati útmutató. w ww. cs rhun gary. e u CSR Hungary Díj 2015 - pályázati útmutató w ww. cs rhun gary. e u TARTALOM 1. A mérhető felelősség útján... 3 2. Információk, adatok a CSR Hungary Díj 2015-höz... 2.1 Infografika az eddigi pályázók adatai

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu. Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok

SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu. Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok Előzmények Fogyasztói elvárások a környezetbarát üzletvitel tekintetében A

Részletesebben

CSRH Díj pályázati útmutató

CSRH Díj pályázati útmutató CSRH Díj 2016 - pályázati útmutató w ww. cs rhun gary. e u TARTALOM 1. A mérhető felelősség útján... 3 2. Információk, adatok a CSR Hungary Díj 2016-hoz... 4 2.1 Infografika az eddigi pályázók adatai

Részletesebben

Menedzsment rendszer tanúsításhoz

Menedzsment rendszer tanúsításhoz Menedzsment rendszer tanúsításhoz Kérjük, nyomtatott betûkkel töltse ki a jelentkezési lapot, majd küldje vissza a 06 1 413 6048-as fax számra! CÉG ADATAI Cégnév: Cím: ország irányítószám település (város)

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE Pécs, április 4.

KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE Pécs, április 4. KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE 2016. Pécs, 2017. április 4. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja,

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelően.

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt. 2014. November 4. Monostoriné Ország Mária A Dunastyr az ENI csoportban Az olasz Eni az egyik legnagyobb energiával

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 6 7 6 3 9 4 9 9 5 6 9 1 Nyilvántartási szám: 1686 Bejegyző határozat száma: Pk.66184/1991/1 Közhasznú szervezet az egyéb szervezet megnevezése 195 Budapest, Tinódi u. 2. az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

EMAS a gyakorlatban: előnyök, tapasztalatok

EMAS a gyakorlatban: előnyök, tapasztalatok EMAS a gyakorlatban: előnyök, tapasztalatok INFRA 25097 workshop Budapest, 2007. október 10-11. AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. Üzemi Környezetvédelem Torma A., környezetvédelmi mérnök TARTALOM Tartalom I. I.

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA

ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA Dr. Maráczi Zsolt Társaság a Lakásépítésért Egyesület, ügyvezető elnök EU-források felhasználása az energia hatékony lakásberuházásoknál a 2014-2020 közötti időszakban

Részletesebben

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Az év társadalomtudatos vállalkozása Magyarország 2007. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Shadow ECOFIN - pénzügyi árnyékkonferencia Budapest, 2011. április 08-09. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú

Részletesebben