mutató mértékegység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mutató mértékegység 2006 2007 2008 2009 2010"

Átírás

1 mutató mértékegység gazdasági teljesítmény Értékesítés nettó árbevétele millió Ft Anyagjellegű ráfordítások millió Ft Személyi jellegű ráfordítások millió Ft Értékcsökkenési leírás millió Ft Egyéb ráfordítások millió Ft Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye millió Ft Adózás előtti eredmény millió Ft Adózott eredmény millió Ft Mérleg szerinti eredmény millió Ft Adomány, támogatás, szponzoráció millió Ft n.a. n.a. n.a. n.a Hazai beszállítóktól beszerzett áruk értéke ezer EUR Hazai szállítók részesedése % Munkaügyi gyakorlat Szellemi alkalmazott fő Fizikai alkalmazott fő Teljes munkaidős fő Részmunkaidős fő Határozott idejű szerződéssel fő Határozatlan idejű szerződéssel fő Férfi fő Nő fő Megváltozott munkaképességűek fő Fluktuáció nem önkéntes fő Fluktuáció önkéntes fő Képzés angol nyelv fő Képzés csapatépítés fő Képzés Grundfos Akadémia fő Képzés készségfejlesztés fő Képzés technikai képzés fő Egészség- és munkavédelem Balesetek száma eset Munkanap kieséssel járó balesetek száma eset Balesetek gyakorisága eset/millió munkaóra Balesetek súlyossága kiesett óra/ezer munkaóra Környezetvédelmi felelősség CO 2 kibocsátás villamos energia felhasználás t CO 2 kibocsátás- gázfogyasztás t CO 2 kibocsátás - gépjárműflotta t n.a. n.a Összes energiafelhasználás TJ Villamos energia MWh Villamos energia TJ Gáz GJ Villamosenergia-fogyasztási index Gázfogyasztási-index Veszélyes hulladék mennyisége t Nem-veszélyes hulladék mennyisége t Veszélyeshulladék-index Felhasznált víz m Vezetékes víz m Kútvíz m Hűtőtornyokon elpárolgó víz, ill. öntözővíz m Keletkezett szennyvíz m Csatornára bocsátott m Tartálykocsiban elszállított m Vízfogyasztási index m Környezetvédelmi költségek és ráfordítások (1799 sz. bevallás) Környezetvédelmi ráfordítások ezer Ft Gazdasági ráfordítások ezer Ft Környezetvédelmi beruházások ezer Ft Bevételek ezer Ft

2 indikátor oldal indikátor oldal Stratégia és analízis Irányítás, kötelezettségvállalás és kötelezettségek Szervezeti profil %-ban európai elosztóközpontokon keresztül Nem volt 4.2 Nem releváns, mert a vállalat jogi formája kft Érintettek bevonása Gazdaság Környezetvédelem EC1 7. EC6 7. Energia EN3 7. EN4 7. Felelős kiadó: Török László ügyvezető Köszönjük munkatársainknak a jelentés elkészítése során végzett munkájukat! A Grundfos név, logó, valamint a Be-Think-Innovate szóösszetétel a Grundfos A/S, Dánia bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva Víz EN8 7. A jelentés paraméterei A jelentés profilja A jelentés kiterjedési köre és határai éves 3.4 Nyeste Zsolt ISP vezető 3.5 Jelentésünk a 2010-es év legfontosabb eseményeire koncentrál 3.6 Grundfos Magyarország Gyártó Kft. 3.7 Nincs 3.8 Nem szerepelnek 3.10 Nincs újraközlés Kibocsátott hulladékok EN16 7. Társadalom Munkaügyi gyakorlat és tisztességes munka EN21 7. EN22 7. EN30 7. Foglalkoztatás LA1 7. Munkahelyi egészség és biztonság LA2 7. LA7 7. Képzés és oktatás LA10 7. Sokféleség és esélyegyenlőség LA13 7. Fenntarthatósági Jelentés, 2010 Kiadja a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. H-2800, Búzavirág utca 14. Tel.: 34/ H-8000, Holland fasor 15. Tel.: 22/ Nincs változás GRI tartalmi index Tanúsítás 3.13 Nincs A jelentés GRI megfelelési szintje: C Vállalatirányítás A GMH szervezeti felépítése 2010 júliusától a stratégiában meghatározott célok elérése érdekében átalakult egy részben mátrix jellegű szervezetté. Az átalakítás eredményeképpen a gyári szervezeti struktúra megmaradt mindhárom gyárban, a termelési területek a gyárigazgatónak jelentenek, de a logisztika és a műszaki osztály mátrix rendszerben a napi gyártástámogató funkcióban a gyárigazgatónak, de a stratégiai, folyamatvezetés és kompetenciafejlesztés funkcióban a Vevőkapcsolatok igazgatónak, illetve a Műszaki igazgatónak jelentenek. Az átalakítás összevont célja, a válság utáni szervezet flexibilitásának erősítése, a növekedési pályára való állítása, az átláthatóság és gazdasági hatékonyság növelése volt. A döntéseket részben a Műszaki Igazgató, részben az E-Group hozza meg a döntések költségvonzatától, súlyától függően. A döntéshozókhoz az információk a különböző szinteken, különböző gyakorisággal tartott értekezleteken, mint csatornákon keresztül jutnak el. Minden Grundfos alkalmazott eljuttathatja véleményét a GMH vezetősége felé egyrészt osztályértekezleteken keresztül vagy ezt a szintet átlépve direkt megkereséssel, másrészt központilag szervezett módokon, úgymint, oktatási alkalmakra szervezett felsővezetői találkozások, továbbá gyárgyűlések alkalmával. A GMH legfőbb döntéshozó testülete az ügyvezetői csoport, amelynek tagjai az ügyvezető igazgató mellett a gyárigazgatók, a műszaki, vevőkapcsolati, pénzügyi és humán erőforrás igazgatók (Executive-Group). Gyárszinten azonban a gyárvezetőségek (élükön a gyárigazgatóval) hoznak döntéseket a gyárakat külön-külön érintő kérdésekben. A fenntarthatósággal kapcsolatos döntések előkészítése a Műszaki igazgató (E-group tag) alá tartozó Közös Szolgáltatások vezető (környezetvédelem; munkavédelem), valamint Ipari támogató folyamatokért felelős vezető (társadalmi szerepvállalás) hatáskörébe tartoznak. A GMH felsővezetői félévente a GMH területén szervezett Igazgatósági ülés alkalmával, valamint a negyedéves írásos jelentés készítésével juttatják el a Grundfos vezetése felé információikat, véleményüket, javaslataikat, a fenntarthatósággal kapcsolatos témák esetében is. Ekkor történik a GMH és vezetőségének az értékelése is. Érintettek Vállalatunk működése szempontjából legfontosabb érintettjeink: munkatársak, vevők, beszállítók, a helyi közösségek és civil szervezetek valamint a hatóságok es célkitűzésünk, hogy érintettjeinket befolyás és függőségi viszony alapján térképezzük fel.

3 Fenntarthatósági Jelentés 2010-es összefoglaló 2010 Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

4 köszöntő Kedves Olvasó! 2010-ben kiadtuk a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. (GMH) első fenntarthatósági jelentését. Ekkor úgy döntöttünk, hogy a teljes átfogó kiadvánnyal csak minden második évben jelentkezünk, de a páratlan években is megjelenünk egy, a megelőző évet röviden bemutató kiadvánnyal, biztosítva évről évre az átláthatóságot, és nem utolsósorban szeretnénk bemutatni a fenntarthatósághoz tartozó főbb eseményeket. Tehát ez a kiadvány a megelőző jelentés kiegészítése és örömmel mutatjuk be a 2010-es év fontosabb, a fenntarthatósággal kapcsolatos erőfeszítéseit és a vállalat elért üzleti eredményeit. A 2010-es év a GMH életében az eddigi legsikeresebb év volt. A vállalat 2010-ben ellentétben a megelőző év visszaesésével 17%-kal túlteljesítette a pénzügyi terveit ben a pénzügyi válság miatt a vállalat nem tudta teljesíteni az eredetileg tervezett árbevételt, így 2010-re egy konzervatív terv készült, amely a 2009-es üzleti szintet igyekezett beállítani első fele a tervek körül alakult, de a nyár folyamán az igények annyira megnőttek, hogy átlag 30%-os volumen pluszt kellett legyártani hónapról hónapra. A magasabb értékesítés ellenére a válság folyamán bevezetett szigorú költség menedzsment megtartásával, az elért alacsonyabb készletmutatók további javításával, valamint a gyártási hatékonyság további növelésével a GMH minden idők legjobb eredményét érte el 2010-ben. Az eredményesség tovább erősítette a vállalat likviditását is. A pénzügyi eredményeken túl a tavalyi évben számos okunk volt az ünneplésre, hiszen sikeresen túljutottunk a gazdasági nehézségeken, a szervezeti felépítést a stratégiai céljaink eléréséhez igazítottuk. A megnövekedett értékesítés és gyártási igény hatására a GMH a dolgozói létszámot 2010-ben megnövelte több mint 200 fő-vel fontos volt a termékpaletta szélesítése szempontjából is: elindult a Saver projekt, amely új E-motorok (frekvenciaváltós motorok) gyártását fogja jelenteni 2012-től, és bevezettük a magasabb hatékonyságú Blueflux matricával ellátott motorokat. NB/NK szivattyúk új generációjának bevezetése az ESE tovább folytatódott. +17% +200 fő A szennyvízszivattyú program is tovább bővült az SL 60Hz bevezetésével, illetve a HS termékek gyártásával. A székesfehérvári gyárunkban a CM bevezetése befejeződött, a gyártás felfutása elkezdődött, illetve új termékkel, a CR szerelésével tovább bővült a GMH termékpalettája. Az egyik legfontosabb fókuszterület továbbra is a gyártási kiválóság ide tartozik a GSE (Grundfos Shopfloor Excellence - Grundfos Gyártási Kiválóság) és a működő tőke menedzsmenttel kapcsolatos, a termelékenység növelésére tett törekvések során a cég termelékenységét a megnövekedett volumenek miatt növelni tudta 9,8%-kal. +9,8% A 2010-ben kiadott első fenntarthatósági jelentésünkkel máris szakmai elismerésben részesültünk. Úgy látjuk, hogy a Deloitte legjobb első jelentőnek járó Zöld Béka különdíja kommunikációs gyakorlatunk elismerése mellett mindannak a sok-sok társadalmi-környezeti tevékenységnek is az elismerése egyben, amit 2010-ben megnövekedett elkötelezettséggel dupláztunk meg. Számos olyan kezdeményezést indítottunk útjára 2010 folyamán, ami egyedülálló, példa értékű. Ide tartozik a haiti földrengés, a magyarországi árvizek, a vörös iszap katasztrófa és a kenyai vízhiány miatt nélkülöző emberek segítése, amely dolgozói összefogással és vállalati támogatással valósult meg. Féléves előkészítési munka után meghirdettük a helyi beszállítók között a Beszállítói Kiválóság Programot, amiben az arra jelentkező partnereinkkel közösen fejlesztési projekteket indítunk el. A TÁMOP program keretében további munkalehetőséget biztosítottunk megváltozott munkaképességű dolgozók számára. Ez a megnövekedett létszám indokolttá tette, hogy a GMH-ban 2010-től főállásban szociális munkást alkalmazzunk. Az alábbi oldalakon Ön elé tárjuk azokat az eseményeket, amelyekkel a Grundfos Magyarországon bizonyítani kívánja a környezetért és a (helyi) társadalomért tett felelősségvállalási tevékenységeit, ezzel is erősítve a jó munkahely üzenetét. Török László Ügyvezető igazgató A Grundfos Magyarország főbb adatai GMH3 GMHD grundfos city közös funkciók tc R&D Helyszín Biatorbágy Létszám Forgalom (2010.) eft eft eft eft Méret m m m m2 700 m2 300 m2 800 m2 Tevékenységek Motor és komponens gyártás Szivattyú összeszerelés és komponens gyártás Szivattyú összeszerelés és komponens gyártás Raktár Elosztás Oktatás Vendéglátás Pénzügy, HR Műszaki igazgató Vevői/ Beszállítói kapcsolatok Hidraulikus teszterek tervezése és kivitelezése GMH és más Grundfos gyárak részére terméktervezés Kulcstermékek MG/MGE MS OEMMotorok TP NB/NK SE/P/G SL/DW AP/KP MT (SPK) CH/CM CR Megnyitás 2 gma GMH2 GMH GMH1: villanymotorgyár ; GMH2: szivattyúgyár ; GMH3: szivattyúgyár ; GMHD: Elosztó központ Törökbálint; TC: Technológiai központ; R&D: Kutatás és fejlesztés; MG/MGE: normál es frekvenciaváltóval egybeépített villanymotorok; MS: Búvármotorok búvárszivattyúkhoz; TP: száraztengelyű keringetőszivattyúk; NB/NK: egyfokozatú norm-, és blokkszivattyúk; SE/P/G: szennyvízszivattyúk; SL/DW: merülő szennyvíz- és építőipari szivattyúk; AP/KP: szennyvízátemelő szivattyúk; CH/CM, CR: centrifugálszivattyúk; MT (SPK): centrifugálszivattyúk szerszámgépekhez GMH1

5 Adományozás Adományozás, támogatott neve I. negyedév, támogatott neve II. negyedév Ligetsori Óvoda Zentai Úti Általános Iskola Ybl Miklós ltp-i Óvoda N.A.P. a Koraszülöttek Ellátásáért i Diák Korcsolyázó Egyesület Budaörs Mosolygós Gyermekekért Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Oroszlányi Triatlon Klub Megyei Jogú Város Oroszlány Együtt Élünk Egyesület i Vízmű Sportegyesület Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Automatika Intézet Erkel Ferenc Zeneiskola Harmónia i Vízmű Sportegyesület i Környezetvédelmi Szakmai Fórum Együtt a Leukémiás Gyermekekért A Fórum, többek között, jeles napokhoz kapcso- Erkel Ferenc Zeneiskola Harmónia, támogatott neve Nefelejcs Óvoda III. negyedév lódóan szervez programokat. A Víz Világnapján a GMH szervezésében a Gaja patak egy városi szakaszának medertisztítási munkálatait végeztük el. A Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2010 őszétől egyesületté szerveződött Fórum már szakmai tanácsadó, véleményező szerepet is kap az Együtt a Leukémiás Gyermekekért önkormányzattól. Megyei Jogú Város Jegyzője Oroszlány Minden idők legjobb pénzügyi eredménye Annak köszönhetően, hogy az év második felében az igények átlag 30%-kal nőttek a tervekhez képest a GMH 17%-kal túlteljesítette 2010-es tervét. karácsonyi csomag Ötven karácsonyi csomag a Komárom-Esztergom Megyei Gyermekotthonnak. Szakmai találkozóknak adtunk otthont Márciusban az önkormányzati és civil tagokból álló tatabányai Klímakör ismerkedett meg gyárunk működésével, májusban pedig a régió közel 20 munkavédelmi szakemberének találkozójához biztosítottunk helyszínt. Segítünk a bajban A Grundfos ereje a dolgozóiban rejlik. Mindez nemcsak a munkában, hanem a bajban is megmutatkozik. A 2010-es évben sajnos árvíz, belvíz és vörösiszap katasztrófa is érte Magyarországot, amelyre dolgozói kezdeményezésre adománygyűjtést tettünk lehetővé. A dolgozói adományokat vállalatunk megduplázta és a Vöröskereszt együttműködésével juttatta el a rászorulóknak. 3 [01] január [02] február [03] március

6 2010-ben az ország hét különböző intézményéből érkezett 13 felsőoktatásban tanuló diáknak biztosítottunk lehetőséget a szakmai gyakorlat elvégzésére ben az a megtiszteltetés ért minket, hogy a GMH lett a BME Gépészmérnöki kar gólyabáljának védnöke. A jövő mérnökei Stratégiát támogató új szervezet Új lehetőségek, egyenlő esélyek A i Regionális Képző Központtal és a Konszenzus Alapítvánnyal karöltve 24 új rehabilitációs munkahelyet teremtettünk, ezzel az év végére 81-re nőtt megváltozott munkaképességű munkatársaink létszáma. Beilleszkedésüket Magyarországon unikumként üzemi szociális munkás alkalmazásával segítjük. Az új szervezeti felépítés támogatja a GMH stratégiájában meghatározott célkitűzések megvalósítását. Sárkányaink segítése Csapatfelszereléssel és két hónap edzési lehetőséggel járultunk hozzá a Grundfos sárkányhajó csapatunk sikeres felkészüléséhez, melyet a csapat rendre dobogós hellyel hálált meg. Alapértékeink és a beszállítói lánc A kulcs beszállítóknál végzett auditok egyik oszlopa a Grundfos alapértékeknek való megfelelés ellenőrzése. Vizsgáljuk és számon kérjük a UN Global Compact-ban megfogalmazott követelményeket, a munkahelyi egészség és biztonság szabályait, folyamataikat az emberi jogok, korrupció ellenesség és környezetvédelem valamint az egyéb jogszabályi megfelelés biztosítására. Hulladékgyűjtés a Vértesi Natúrparkban sok kicsi sokra megy Hagyományos Föld napi hulladékgyűjtő akciónkat a tatabányai és székesfehérvári gyáregységek között félúton fekvő Vértesi Natúrparkban tartottuk ben már nemcsak a GMH, hanem környezetvédelmi területen érintett partnerei is részt vettek a társadalmi munkában, a helyi lakossággal összefogva. április május június [04] [05] [06] 4 A mosdókat, illetve az előtereket mozgásérzékelőkkel, illetve automatikus kapcsolókkal láttuk el, ezzel éves szinten kwh megtakarítást, azaz 410 kg CO2 kibocsátás csökkenést érünk el.

7 2010 a Zöld KAIZEN éve lett a Grundfosnál. A második negyedév a hulladékcsökkentésé, a harmadik negyedév a balesetmegelőzésé a negyedik pedig az energiacsökkentésé volt. A győztesek különdíjban is részesültek. Zöldülő KAIZEN Felelős A város párbeszédre hívta a régió vállalatait azzal a céllal, hogy helyi CSR kezdeményezéseiket bemutassák, összehangolják, illetve előkészítsék egy ún. i Környezetvédelmi Szakmai Fórum megalakulását a székesfehérvári, jól működő gyakorlat mintájára. Hulladékhő hasznosítás A technológiai hűtésből visszatérő hulladékhő hasznosításával éves szinten m 3 gázt és 80 t CO 2 t takarítunk meg. Téli időszakban a kompresszorok hulladék hőjét a csarnokok fűtésében hasznosítjuk. Sikeres első jelentés A nyár végén jelent meg első fenntarthatósági jelentésünk, amit csapatmunkában, a különböző szakterületek aktív bevonásával készítettünk el. A jelentés a GRI B szintjének felel meg, és elnyerte a Deloitte által meghirdetett Zöld Béka díj legjobb első jelentőnek járó különdíját. környezetvédelem Környezetvédelmi intézkedésekkel egy év alatt megtakarítunk: > m 3 gázt > kwh villamos energiát > több mint 300 t CO 2 -t > 96 hordó olajat > 6 t kommunális hulladékot > több mint 200 tonna veszélyes hulladékot zöld fal Mindhárom gyárunkban nagyméretű zöld falak hívják fel a dolgozók és látogatók figyelmét a Grundfos klíma stratégiájára, cselekvési programjára, környezeti teljesítményünkkel kapcsolatos információkra. I. Grundfos Kézilabda Kupa Négy nemzetközi és két hazai csapat részvéletével Tatabányán került megrendezésre. Csaknem 95% az újrahasznosítási arány Partnerségek a Kiválóságért A papírtörlők kiváltása textilre a vizesblokkokban is hozzájárult ahhoz, hogy 2010 végére már mindhárom gyárban megközelítjuk a hulladékok 95%- os újrahasznosítási arányát. A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület (SzKKE bemutatta a résztvevőknek a CSR területén bevált jó g modellen alapuló programunkhoz három beszállítónk 5 [07] július [08] augusztus [09] szeptember

8 A vörösiszap tragédiát hallva az egész szervezet megmozdult, hogy segíthessünk. A dolgozói adakozás megduplázása mellett a vállalatunk szivattyúadománnyal is hozzájárult a katasztrófa elhárításához. A 8 szivattyút (Unilift és SE termékcsalád tagjaiból) a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület kapta. A szivattyúkat a tisztítási munkálatok utolsó fázisaiban, a házak és pincék lemosásához vetették be. A reggeli megbészélesekről elkéső kollégák büntetés pénzeiből a tatabányai Gyermekotthonnak babaápolási szereket vásároltunk. A Cégcsoport munkatársaira és termékére épülő úttörő globális felelősségvállalási programja keretében napenergiával működtethető búvárszivattyús rendszereket telepít olyan kenyai közösségeknek, ahol a (tiszta) víz elérése 2 km-nél távolabbra esik. A program első évében a dolgozók által felajánlott összeget a Grundfos megduplázza. Magyarországon 2010 végéig 92 adományozó és hat önkéntes, valamint a helyi élelmiszerbeszállító partner is csatlakozott a programhoz, közel Ft adománnyal. víz az életért Jó helyre kerültek a késés pénzek Devecser, vörösiszap, szivattyúk Kevesebb veszélyes hulladék tudatos utakon on a polírozóból kikerülő nehézfémekkel szennyezett víz mennyiségét, Tatabányán az emulzió hulladék mennyiségét sikerült jelentősen csökkenteni a rendszerek felülvizsgálatával, ellenőrzésekkel. A hulladék men nyisége mellett, az olaj- és energiafelhasználás is jelentősen csökkent. A fenntartható fejlődés stratégiai szintre emelésével egyértelművé vált, hogy ezirányú, sokféle programot felölelő tevékenységünket hosszú távon úgy tudjuk eredményesen megvalósítani, ha szervesen beépül a vállalat hierarchiájába és tudatosan meghatározott keretek között fejlődik. Az év végén az érintett osztályok és munkatársak részvételével megkezdődött a fenntarthatósági programterv kialakítása. A legjobb EHS sztori A Grundfos csoportszintű díját, melyet a legmeggyőzőbb környezetvédelmi, munkavédelmi és egészségvédelmi programért ítél oda, 2010-ben a GMH nyerte el. 110 teherautóval kevesebb az utakon A GMH és az angliai elosztóközpont közötti szállítás racionalizálásával 40%-kal csökkent a teherautók száma és ennek megfelelően a szállítási költségek, illetve nem utolsó sorban felére csökkent az ebből eredő CO2 kibocsátás is. Az angol leányvállalat az ötletért és a közös bevezetés sikeréért a Cégcsoport Future Now díjában részesült. október november december [11] [12] 6 [10] E) és az Alternate Kft. közös szervezésében indított EFQM-alapú Elkötelezettség a CSR Kiválóságért program szakmai partnereként a GMH vendégül látta és részletesen gyakorlatait. Magyarországon egyedülálló kezdeményezésként stratégiai partnerek vagyunk az SzKKE által szervezett beszállítói kiválóság fórumon, ahol szintén az EFQM k csatlakozott (Fiers Mechanika Kft., GIGA Kft, HAJDU Autotechnika Zrt.). A közös munka egy éven keresztül tart majd.

Éves integrált jelentés a gazdasági, környezeti és szociális teljesítményünkről 2010-2011.

Éves integrált jelentés a gazdasági, környezeti és szociális teljesítményünkről 2010-2011. Éves integrált jelentés a gazdasági, környezeti és szociális teljesítményünkről 2010-2011. Dióhéjban A vállalat neve: Grundfos Magyarország Gyártó Kft. Alapítás éve: 2000. Tulajdonos: Grundfos A/S Telephelyek:

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 9 Ábrahám Sándorné Ábrahám Tibor Aczél Henriette Ács Andrea Ács Sándor Acsády Árpád Márk Ácsi Marianna Ádám Árpád Adamek Ferenc Agócs László Ágoston Tamás Ajkayné Zólyomi

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2010

Fenntarthatósági jelentés 2010 Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2010 Fotó: Gerecsi Zoltán Kedves Olvasó! Köszöntô Bevezetô szabványos dokumentációs rendszert vezettünk be magyarországi vállalkozásainkban, melynek

Részletesebben

Vállalati Felelôsségvállalási Jelentés

Vállalati Felelôsségvállalási Jelentés TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. Vállalati Felelôsségvállalási Jelentés a 2008/2009. üzleti évrôl 3köszöntô 4 PILLANATKÉP 6 Vállalati felelôsségvállalás: célunk, elveink, megközelítésünk 6 A Tesco-Global Áruházak

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2009

Fenntarthatósági Jelentés 2009 Fenntarthatósági Jelentés 2009 Felelős vállalatirányítás és kockázatmenedzsment Magyar Telekom Fenntarthatósági jelentés 2009 1 Tartalom GRI-tartalommutató 3 Az elnök-vezérigazgató levele 5 A jelentésről

Részletesebben

K&H Csoport fenntarthatósági jelentés

K&H Csoport fenntarthatósági jelentés K&H Csoport fenntarthatósági jelentés 2011 1 nnimpresszum K&H Csoport központi cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. levelezési cím: 1851 Budapest központi telefonszám: (06 1) 328 9000 fax: (06 1)

Részletesebben

Nestlé Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2011

Nestlé Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2011 Nestlé Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2011 Good Food, Good Life Bea és Dominik A Nestlé Hungária egyik munkatársa és kisfia a borítón Tartalom Köszöntô 2 Fôbb eredményeink 2011-ben 3

Részletesebben

Éves beszámoló 2014 Tartalomjegyzék 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi helyzet

Részletesebben

MM 2011/5 241. A vállalatok társadalmi felelőssége a figyelem középpontjában (Vass Sándor) 243

MM 2011/5 241. A vállalatok társadalmi felelőssége a figyelem középpontjában (Vass Sándor) 243 2011/5 Vállalatok társadalmi felelősségvállalása és a fenntarthatóság Minőségirányítási rendszerek működtetése kkv-knál Kaizen folyamatos fejlesztés az emberek bevonásával A hálózatkutatás alkalmazása

Részletesebben

K&H Csoport fenntarthatósági jelentés

K&H Csoport fenntarthatósági jelentés K&H Csoport fenntarthatósági jelentés 2012 impresszum nnk&h Csoport központi cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. levelezési cím: 1851 Budapest központi telefonszám: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

Budapest Bank Törõdés Napja

Budapest Bank Törõdés Napja Budapest Bank Törõdés Napja Vállalat neve: Budapest Bank Zrt. Vállalat bemutatása: A Budapest Bank az egyik legelsõ hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac egyik meghatározó

Részletesebben

A Nestlé Magyarországon

A Nestlé Magyarországon A Nestlé Magyarországon Közös Értékteremtés Jelentés Good Food, Good Life Fenntarthatóság Közös Értékteremtés Nestlé a helyi közösségben Önkéntesség, partnerség, adományozás 2 Tartalom Főbb eredményeink

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2007

Fenntarthatósági Jelentés 2007 Fenntarthatósági Jelentés 2007 Együtt. Veled A GRI G3 irányelveinek megfelelően Tartalom GRI tartalommutató 4 Az elnök-vezérigazgató levele 6 A Jelentésről 8 1. Fenntarthatóság a működési folyamatokban

Részletesebben

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről 2009. I. negyedév. XXIV. évfolyam 1. szám 2009. I. negyedév Tartalom A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. lapja Felelős kiadó: Reményi Zoltán elnök-vezérigazgató Felelős szerkesztő: Jankó Gábor PR-vezető

Részletesebben

Fenntarthatósági. jelentés 2010/2011. Tesco-Global Áruházak Zrt.

Fenntarthatósági. jelentés 2010/2011. Tesco-Global Áruházak Zrt. Fenntarthatósági 2010/2011 jelentés Tesco-Global Áruházak Zrt. 4 Vezérigazgatói köszöntő 6 A Tesco Magyarországon 6 köszöntő Tartalomjegyzék 8 20 12 Vállalati felelősség a Tescónál Vállalati értékeink

Részletesebben

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2012

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2012 CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2012 ÉRTÉKEINK Értékeink Tisztesség Céljainkat tisztességesen, és felelôsségteljesen kívánjuk elérni, teljes mértékben tiszteletben tartva a jogszabályokat, a szakmai

Részletesebben

Cég rövidített elnevezése: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Csaba Center, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.

Cég rövidített elnevezése: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Csaba Center, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. CSR jelentés 2010 Impresszum Cégnév: Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Rt. Cég rövidített elnevezése: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Levelezési cím: Budapest

Részletesebben

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 1 / 70 Elnök-vezérigazgatói köszöntő Kedves Olvasó! Társaságunknál a 2012-es év rekordok éve volt. Túlszárnyaltuk az üzleti tervekben kitűzött bevételi

Részletesebben

Éves környezetvédelmi jelentés 2002

Éves környezetvédelmi jelentés 2002 együtt többek vagyunk......együtt többet teszünk Matáv Csoport Éves környezetvédelmi jelentés a GRI -es irányelvei alapján 2 Tartalomjegyzék ELÔSZÓ.......................................................................4

Részletesebben

a 2009/2010 üzleti évrôl

a 2009/2010 üzleti évrôl a 2009/2010 üzleti évrôl Vállalati Felelôsségvállalás Jelentés Vezérigazgatói köszöntô 2009 után immár második ízben számolunk be a Tesco vállalati felelôsségvállalás jelentésében társadalmi és környezeti

Részletesebben

A zöldebb jövőért program

A zöldebb jövőért program HEINEKEN Hungária A zöldebb jövőért program Fejlesztés Támogatás Hatás HEINEKEN Hungária 01 A jelentés háttere A HEINEKEN Hungária negyedik alkalommal teszi közzé környezetünk védelmében tett intézkedéseit.

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton...

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton... FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Tovább az úton... n TVK RT. 2004 Tisztelt Partnereink! Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjeszt ve tavaly tettük közzé első,

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés

Fenntarthatósági jelentés Fenntarthatósági jelentés Huszonöt vezetô hazai nagyvállalat közül az MKB Banknak ítélte a Stratégiai Civil Együttmûködés Legjobbja díjat a Good CSR 2008 program keretében a Figyelô, a Hungarian Business

Részletesebben

A Nestlé Magyarországon

A Nestlé Magyarországon A Nestlé Magyarországon Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Rövid Jelentés Good Food, Good Life Főbb eredményeink 2013-ban 10 éves volt a NUTRIKID egészségnevelő program Nestlé Táplálkozási Iránytű,

Részletesebben

GRUNDFOS HUNGÁRIA KFT. 2045 Törökbálint, Park u. 8. 23/511 110 Fax: 23/511 111 info_ghu@grundfos.com www.grundfos.hu. Grundfos Hungária Kft.

GRUNDFOS HUNGÁRIA KFT. 2045 Törökbálint, Park u. 8. 23/511 110 Fax: 23/511 111 info_ghu@grundfos.com www.grundfos.hu. Grundfos Hungária Kft. GRUNDFOS HUNGÁRIA KFT. 2045 Törökbálint, Park u. 8. 23/511 110 Fax: 23/511 111 info_ghu@grundfos.com www.grundfos.hu Grundfos Hungária Kft. Az évtized legfontosabb feladata a környezet hosszútávú és megfelelô

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2013

Telenor Magyarország Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2013 Telenor Magyarország Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2013 Tartalomjegyzék 2 1. Vezérigazgatói köszöntő 3 2. A jelentésről 4 2.1. Jelentéstételi rendszerünk 5 2.2. Aktuális jelentésünk 5 2.3. A jelentés

Részletesebben

a vörösiszap-károsultakért

a vörösiszap-károsultakért 2010. november 24. www.goodcsr.com Good CSR vállalatok a vörösiszap-károsultakért Aranyalma ághegyen hogyan vásároljunk felelősen 8 óra munka - egészségesebben, könnyebben, szívesebben Szebb jövő, zöldebb

Részletesebben