Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: április 26-án órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község Önkormányzat hivatala, 2644 Borsosberény, Petőfi út 161., tárgyaló helyiség Az ülés vezetője: Jelen vannak: Torma Andrea jegyző Kovács László alpolgármester Balázs László képviselő Kmetyné Nagy Nóra képviselő Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Vendég: Babicz István Busai István Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fő képviselő testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésre felkérem Kovács László alpolgármestert. A napirendi pontokhoz 12. napirendként javaslom felvenni az Önkormányzati gépjárművek tulajdonjogának rendezését. Az Egyebek napirendbe javaslom felvenni a Szent Márton Katolikus Iskola kápolna bútorok elkészítésének támogatása iránti kérelmet, és az iskolai elektromos hálózat teljesítménynövelése iránti kérelmet, valamint a Tőkés utca lakóinak zsákutca tábla kihelyezése iránti kérelmét, és a májusi rendezvényeinkhez történő pénzfelhasználás jóváhagyását. A napirendek tárgyalási sorrendjére vonatkozóan javaslom, hogy a jelen lévő iskolaigazgatóra való tekintettel az őt érintő 13. napirendi ponttal kezdjük a napirendi témák tárgyalását. A napirendi pontokat,azok tárgyalási sorrendjét és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta. A képviselő-testület az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: Napirend Előterjesztő 13. Egyebek: - A Szent Márton Katolikus Általános Iskola kápolna bútorzat támogatása, az iskolai elektromos hálózat teljesítménynövelése - Tőkés utca zsákutcává minősítése - Rendezvények megnevezésű költségvetési előirányzatból történő pénzeszköz felhasználás 1. Borsosberény Község Önkormányzata évi költségvetésének módosítása 2. Beszámoló Borsosberény Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 3. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 4. Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet A Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati rendelet 5. Háziorvosi ellátás - pályázati kiírása évi közbeszerzési terv 1

2 7. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat 8. A Vácra bejáró tanulók után működési hozzájárulás iránti igény 9. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 10. A Dankó utca karbantartása árajánlat megtárgyalása 11. Bérleti szerződés szüneteltetése iránti kérelem 12. Önkormányzati gépjárművek tulajdonjogának átíratása Napirend előtt Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Május 2-ától új szociális étkezőkkel bővült az ellátottak köre, Sógor Gáborné, Stób Lászlóné, Kakas Istvánné és Hornok Anna Mária, akik szociális étkezést igényeltek és kaptak. A házi segítségnyújtást 2 fő végzi településünkön. A Bozoriné Szilvi felmondott, helyette Vibostyok Sándorné látja el a feladatot, és részmunkaidőben Kovácsné Nagy Zsuzsanna maradt. Az ellátottak száma is elég szépen növekedett. Szilvinek probléma volt, hogy nem volt elég ellátott, mert egy új rendelkezés értelmében 100 Ft-ot kellett fizetni óránként, ha nem volt valaki 90 év fölötti, vagy alacsony nyugdíjas. A 90 éveseket próbáltuk bevonni ebbe a programba, mert azoknak teljesen ingyenes az ellátás. Kovácsné Nagy Zsuzsának jelen pillanatban 4 fő az ellátottja, Kovács Nándor és Nándorné, Gere Imréné és Lontai Jánosné. Vibostyok Sándornénak Kutyifa Jánosné, Hébel Ferencné, Kocsis István, Móricz Józsefné, Kakas Istvánné, Less Gyuláné, Stób Lászlóné, Sógor Gáborné és Bozsér Györgyné. Szép számmal megnövekedett a létszám. Két helyi embernek munkája van, és az idősek gondozásba részesülnek. Reméljük, hogy így az önkormányzatnak nem kell hozzájárulni ehhez a szolgáltatáshoz, mert az elmúlt alkalommal beszéltük, hogy hozzá kell járulni, hogyha nincs kellő létszámú ellátott. A húsvéti erős esőzések következtében a Széchenyi úton az árok már nem tudta elvezetni az esővizet. Nagy Ferencéknél teljesen átfolyt a víz az úton. Nagy Ferencék állították, hogy káruk keletkezett mindebből, és szakembert fognak hívni. Felindulásból azt mondta, hogy pert is indít az Önkormányzat ellen, mert a csapadékvíz elvezetése az Önkormányzat feladata. Ez így is van! Felhívtam Nagy Attilát, kértem a véleményét. Egy statikust javasolt, Szatmári Jánost, aki kijött a múlt hét pénteken, és elmondta a véleményét a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban, illetve a házban történt sérülésekkel kapcsolatban. Megállapításra került részéről, hogy a hátsó telekhez, amit megosztottak a szomszédok, egy hidat építettek. Abban van egy áteresz, illetve egy áteresz az utca végére is került. Megállapította, hogy mind a két áteresz áteresztő képessége kevés. Kérdezte, hogy készült-e felmérés, a lezúduló csapadék mennyiségét vizsgálták-e? Azt mondta, hogy el kell bontani ezt a két átereszt. Természetesen nem nyúltunk hozzá, megfogjuk keresni a tulajdonost és egyeztetünk vele. Bementünk a házba is, ahol a statikus megállapította, hogy a repedések nem az ott elfolyó csapadékvíztől keletkeztek. Elmagyarázta nekik, hogy melyik fal milyen téglából épült. A tömör falak nehezek és ezért keresztrepedések keletkeznek. Olvadáskor, nagy esőzéskor évente 2-3-szor megtörténik ez. Megkeressük a tulajdonost és egyeztetünk vele. A tűzoltószertárt bérelték tőlünk, de nem tudják használni, ezért felmondták a bérleti szerződést. Az ajtót a sártól megközelíteni nem lehet, mély gödör miatt nem tud beállni az autóval. Hát mi sem tudunk erről az oldalról, mert a busz is feltolja sajnos, úgyhogy azt is le kell gyalulni mindig, ha kiszeretnénk nyitni. E miatt szeretné megszüntetni a szerződést. Azt tudjátok, hogy lecserélték a zárat és nem tudtunk bemenni. Átmeneti segély az elmúlt testületi ülés óta 4 főnek került megállapításra polgármesteri hatáskörben. Varga Józsefnek, akinek meghalt az édesanyja és a temetésre kért, hogy el tudjon menni. Ő kapott Ft-ot. Jónás Anita, Kovács Richárd és Virág Norbert Ft segélyben részesültek. Májustól a közmunkásaink: Morvai Zoltán, Végh Gábor, Oláh Attila, Mák Zoltánné és Kiszner Lajosné. A medertisztításra már 15 embert felvettek az ellátottaink közül. Most már vissza kell fogni ezt a foglalkoztatást, hogy fűnyírásra és egyéb munkákra nekünk is maradjon személy, akit hasznosan fel tudunk venni. Szociális ételkiszállításban már 20 fő fölött vagyunk, így a közmunkásoknak egyre több helyre kell szállítani. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés nem volt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 2

3 13. Napirend Egyebek A Szent Márton Katolikus Általános Iskola kápolna felújítása Az iskola elektromos hálózatának bővítése Felkérem az Igazgató Urat, hogy röviden tájékoztassa a képviselő társakat a napirendi pontról. Babicz István iskolaigazgató Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket! Köszönöm azt, hogy lehetővé tették, hogy elsőként tárgyaljuk az iskolát. Január 21-én kéréssel fordult az iskola a testület felé, hogy az akkor még csak előttünk álló kápolna felújítás amennyiben elkészül, kértük a segítségüket a berendezés elkészítéséhez. Most már elmondhatom, hogy a kápolna felújítás elkészült, és a mai nap folyamán a pályázat kiíróval az elszámolás is megtörtént. Elfogadták a beszámolónkat. Gyakorlatilag a kápolna felújítása ezzel a mai momentummal lezárult. A teljes felújítás Ft-ba került, ebből 1 millió Ft-ot nyertünk, és Ft-ot a Váci Egyházmegye biztosított a felújításhoz. Felújításba társadalmi munka is szerepelt, illetve az iskola is hozzájárult 100 ezer forintnyi összeggel. Két feladat van még előttünk, a helyiségnek a kifestése, erre készültek előzetes felmérések, illetve egy fél szerződéskötés Sipos Dávid freskókészítővel, aki Ft-ért egy nagyon szép és exkluzív belső festést fog készíteni. A munkálatok a jövő héten indulnak. Ennek a költségét az iskola költségvetése fogja állni. Így mindösszesen Ft-ba kerül a felújítás, és egyetlen egy feladat maradt el, a berendezés. Amikor kértem a berendezés megszavazását, nem tudtam még konkrét árat adni. Szeretnénk a bútorzatot a belső festéshez, az épület megjelenéséhet igazítani. Készültek előzetes rajzok, készült egy költségvetés, amelynek a végső összege Ft. Azt szeretném, hogy a Ft támogatásukat egészítsék ki Ft-tal. Ezzel egy olyan kis ékszer fog elkészülni, amiről azt gondolom, hogy a településnek az értékét is emelni fogja. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Nehéz I. negyedév után bármit is mondani a költségvetésről. Feszített a költségvetésünk, illetve minden forintra szükségünk van. Vannak olyan tényezők, amivel a költségvetés készítésekor nem is kalkuláltunk, ilyen például a hóeltakarítás is. Tehát vannak ilyen tételek, amelyek már most mínusz irányba viszik el a költségvetést. Olyan bevétel, amelyből többletbevétel származna, nincs. De ettől függetlenül azt lehet mondani, hogy nem olyan nagy összegről van szó. Az EKIF-fel mi egyeztettünk, hogy a rezsi költségek felét átvállalnák. Nekünk ez nagyon nagy segítség a költségvetésben. Ha a rezsi felét átvállalná, az nagyon jó dolog lenne, de ebbe tudtunkkal még nem született döntés. Babicz István iskolaigazgató A költségvetésünkben rezsi költségként Ft kiadás szerepel, a költségvetést az EKIF még nem hagyta jóvá. Ez a fajta segítség mindenképpen olyan gesztusértékű, mely az önkormányzat szempontjából egy pozitívum, hogy ez így fog történni. Mi a ránk eső részt ki fogjuk fizetni, ez a pénz az iskolának rendelkezésére áll. Az Igazgató Úr azt mondta, hogy ha kimondják a végszót a költségvetésre, utána történhet meg a megállapodás módosítása. Az elmúlt napok alapján, vagyis hogy sikerült anyagilag kedvezően megoldani a kátyúzást, esetleg a kátyúzásra előirányzott összegből át lehetne csoportosítani erre az iskolai kiadásra? Ha a Képviselő-testület úgy gondolja, akkor Ft-os átcsoportosítást tehetünk. Erről a bútorzat elkészítésről az önkormányzat nevére kiállítható a számla? Ez csak munkadíj vagy anyag költség is? Babicz István iskolaigazgató Anyag és munkadíj együttesen. lezárta a tárgyalást és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Szent Márton Katolikus Általános Iskola iskolai kápolna belső bútorzat és berendezés beszerzés támogatására vonatkozó javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 3

4 A Képviselő testület megtárgyalta a Szent Márton Katolikus Általános Iskola iskolai kápolna belső bútorzat és berendezés támogatására vonatkozó kérelmet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 37/2013. (IV.26.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat képviselő-testülete Szent Márton Katolikus Általános Iskola (2644 Borsosberény, Rákóczi út ) iskolai kápolna belső bútorzat és berendezés beszerezésének támogatására vonatkozó 5/2013. (I.30.) határozatát visszavonja és hatályon kívül helyezi, és erre vonatkozóan a következő döntést hozza: Borsosberény Község Önkormányzat képviselő-testülete a Szent Márton Katolikus Általános Iskola (2644 Borsosberény, Rákóczi út ) kérelme alapján a felújításra került iskolai kápolna belső bútorzat és berendezés elkészítését (anyag és munkadíj) a benyújtott költségvetés alapján összesen Ft összegben az önkormányzat évi költségvetése terhére költségvetési átcsoportosítással biztosítja és vállalja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bútorzat elkészítését az önkormányzat nevére szóló számla és az iskola igazgató teljesítmény igazolása alapján kifizesse. Babicz István iskolaigazgató Még egy kérésünk van! Az elmúlt hónapokban történtek, hogy nagyobb rendezvény alkalmával, amikor a termek világítása kivétel nélkül használatban volt, és a háztartási gépek is üzemeltek egyszerre, az automatát leverte a terhelés. Ez előfordult már a szülői értekezletek alkalmával. Kértem egy felmérést, hogy mi lehet ennek az oka. Attól lehet tartani, hogyha zárlat van, akkor az épületben tűz keletkezhet és az épületben nagyobb kár fordulhat elő. Két alapvető problémát állapítottak meg. Egyszer az elmúlt évek során a különböző munkálatok valahogy nem összhangban történtek meg. Különféle vezetékelések vannak, a kapcsolások nem minden esetben szakszerűek, és ez is okozhatott egyfajta bonyodalmat. Az igazi probléma az, hogy jelen pillanatban 16A-os biztosítékok látják el a 3 fázist. A 3 fázisnak az elosztása sem arányos, valahol a másik fázisnak az 50%-a terhelődik. Ezzel túl sok mindent nem tudnánk csinálni. Bizonyos fázisok a csúcsra járnak, egy eszköz bekapcsolása esetén a túlterhelés miatt lekapcsolódik. Mi felszereltettünk egy fi relét, hogy ne okozzon a későbbiekben balesetet, viszont ez a folyamatos működést zavarja, mert leveri az áramot. A felmérés eredménye az, hogy fel kellene újítani ezt a fajta gépészeti területet. Erre most nem kérünk pénzt, viszont arra igen, hogy ezt a 16A-os biztosítékokat 20, vagy 25A-ra cseréljük ki. A 20A-os egy átmeneti megoldás, mert ha újabb eszközök kerülnek az iskolába, az is kevés lesz. Nyert az iskola 37 millió forintos pályázatot, amelyben interaktív táblák és egyéb eszközök beállítása fog megtörténni. Könnyen belecsúszhatunk a 20A-os határba. Így a 25Aos biztosítékok cseréjét szeretném kérni az önkormányzattól. Ez a 3x25 A csere összegben forintot jelentene. Ez hosszabb távon biztosítaná az iskola energiaellátását. Jelen pillanatban ez egy sürgős megoldást igényel. A fejlesztések mennyi idő után érnek el oda, hogy szükség lesz a 3x25 Amper teljesítményre? Mert lehet, hogy a jövő évi költségvetésünk egy leheletnyivel könnyebb lesz, és most talán áthidalhatnánk a problémát azzal, hogy az idei évben csak 20 Amper teljesítményre emeljük. Babicz István iskolaigazgató A fejlesztések az ősztől indulnak. Balázs László képviselő Voltak az ÉMÁSZ-tól megvizsgálni az állapotot. A vezetékek el fogják bírni a nagyobb terhelést? Babicz István iskolaigazgató Voltak fejlesztések, javítások. Valahol rézvezetékekkel történik, valahol ki kellett cserélni a konnektort, mert olyan feszültséget mértek, amit nem lett volna szabad. Megkérdeztem, hogy ha 25A-ra cseréljük a biztosítékokat, ez nem jelent-e olyan problémát, hogy nem fog kioldani, amikor ki kell oldani. Azt mondták, hogy nem, azért van a félrelé beállítva, hogy ha egyébként probléma van, ennek le kell oldania egyből. Én azt mondom, hogy nagyon óvatosan bánjunk ezekkel a váratlan kiadásokkal. Egyelőre csak a 20A-os fejlesztést engedjük meg magunknak, és majd meglátjuk, hogy őszre hogy állunk anyagilag. Szűk a költségvetés, szerintem egyelőre nem menjünk bele a drágább megoldásba. 4

5 Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető A fejlesztések gondolom abba az irányba haladnak minden téren, hogy energiatakarékosabb eszközöket tegyünk, mint, amik vannak. Lehet, hogy ebbe az irányba is el lehetne indulni és az is segítene. Balázs László képviselő Az energiapályázat teljes mértékben el van vetve? Igen! Újra kiírásra került. Jelen pillanatban még nem tudtuk beadni. A múltkor a beadási lehetőség első napján lezárták a beadást, nekünk jött egy hiánypótlás, melyről 2 nap múlva kellett volna tájékoztatást adni, de pár óra után mégis lezárták a pályázatot. Kimerült a keret! Kovács László alpolgármester Az eszközök pályázata hogyan szól? Csak az eszközök megvásárlására? Ott esetleg nem lehetne átcsoportosítani, hogy valamilyen táp kiépítésére kerüljön? Babicz István iskolaigazgató Nem, csak eszközökre vonatkozik, iskolai rádió, hangosítás, interaktív tábla van benne. A kivitelezés során természetesen fogjuk kérni, hogy az egységes terhelést próbáljuk majd javítani. Ne arra a fázisra kössenek, ami már most is túlterhelt. Képviselő társak, maradjunk akkor a 20A-nél? Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Ha ki tudjuk fizetni a 20A-ost, akkor legalább az legyen meg. Balázs László képviselő Ha bővítjük a 20A-ost, az a havi vonzatban az áramszámlában nem jelentkezik? Mert én is akartam bővíteni az üzletemet, és azt mondták, nem kell fizetni a bővítésért, de minden hónapban több lesz az áramszámla alapdíja. Busai István vendég Bocsánat, hozzászólásom lenne! Isten igazából nem értem. 2 fi relé van, ha jól emlékszem. A fi relé üti le a 15A-os óráknál az áramot, valószínű el van méretezve. A 15A nem kevés! A fi relé értéke valószínű alacsony. A világítás működik, tudomásom szerint 1 hűtőszekrény van. Számítógépek is vannak! Busai István vendég De az külön épületben működik! Pont ott van a probléma, az öreg épületben. Busai István vendég Ha másképp hozták el a fázisokat, akkor az egész fázis elosztást át kell építeni. A 15 A elég kevés, ezt más közintézmények teljesítmény igénye alapján tapasztalatból mondhatjuk. Babicz István iskolaigazgató Szakemberek végezték el ezt a felmérést, és én azt kértem, hogy olyan javaslatot adjanak, ami biztonságos megoldást jelent az elkövetkező pár évre. Mert ez is egy ideiglenes megoldás lesz, hiszen az egész vezetékes rendszert át kell építeni. És az csak akkor végezhető el, ha egy komoly felújítási pályázatot nyer az iskola vagy az Önkormányzat. Busai István vendég Én attól tartok, hogy továbbra is le fogja verni. Hiába bővítjük, ugyanaz lesz a probléma. Ha a hálózatban zárlat van, akkor is meg fog történni a probléma. Babicz István iskolaigazgató Nekünk azt mondták, ha ez megtörténik, akkor ez a probléma nem fog előállni. 5

6 Balázs László képviselő Az elektromos rendszert csővezetékben építették. Lehet, hogy nem is volna olyan nagy munka áthúzni a vezetéket! lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az iskola elektromos áram teljesítményét 3 x 20 Amperra növeljük és ennek költségét az önkormányzat vállalja, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az iskolai elektromos hálózat teljesítményének növelése iránti kérelmet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 38/2013. (IV.26.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat képviselő-testülete Szent Márton Katolikus Általános Iskola (2644 Borsosberény, Rákóczi út ) elektromos hálózatának szakmai felülvizsgálata alapján a következő döntést hozza: Borsosberény Község Önkormányzat képviselő-testülete a Szent Márton Katolikus Általános Iskola (2644 Borsosberény, Rákóczi út ) elektromos áram teljesítményét 3 x 20A teljesítményre növeli. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elektromos áram teljesítmény növelése ügyében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a teljesítmény növelés költségét az önkormányzat nevére szóló számla alapján az áramszolgáltató részére kifizesse. Babicz István iskolaigazgató elhagyta az ülést. Tőkés utca zsákutcává minősítése A Tőkés utca lakói kérik, hogy az utca elejére zsákutca tábla kerüljön kihelyezésre. Nagyon sok autó bemegy ebbe az utcába. Szomolyára szeretnének kijutni, de nem tudnak átmenni. Ott fordulnak meg az ő területükön, vagy pedig végig kell tolatni nekik. Ezért kérték, hogy az Önkormányzat zsákutca táblát helyezzen ki. Ha úgy döntünk, szólunk Sólyom Péternek, megvásároljuk a táblát és kihelyezzük. Az út azért problémás, mert a bozót benőtte. Esetleg társadalmi munkában kiírtatnánk. Helyi vállalkozók mondták, hogy ha kitisztíttatjuk, eltúrnák az utat, hogy járható legyen. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Legyen zsákutca! Viszont akik arrafelé járnak ki a határba, kérik, hogy a kutyák miatt szólítsuk fel az ott élőket. Nagyon nagytestű kutyáik vannak, és félnek arra menni. A szabadon kóborgó kutyákkal történő veszélyeztetés szabálysértésnek minősül, az eljárás a Járási Hivatalhoz tartozik, oda kell bejelentést tenni. lezárta a tárgyalást és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy támogassuk a Tőkés út lakóinak kérését és a Tőkés út és a Petőfi út kereszteződésében zsákutca tábla kerüljön kihelyezése, az kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Tőkés utcához történő zsákutca tábla kihelyezésének kérését, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 6

7 39/2013. (IV.26.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Tőkés utca megnevezésű, Borsosberény 502 helyrajzi számú közutat zsákutcává minősíti, és megbízza a Polgármestert, hogy a zsákutca jelzésű közlekedési jelzőtábla utca elejére történő kihelyezéséről gondoskodjon. A rendezvények költségvetési előirányzatból történő pénzeszköz felhasználás Május 11-én a Hagyományőrző Sportnapot szeretnénk megszervezni. Erre nyertünk Ft-ot. Az iskola udvarán lenne megrendezve és Ipolybalogot, a testvértelepülésünket is várjuk erre a programra. Rá egy hétre az úgynevezes Zöldutas kerékpár-túra kerül megrendezésre, a Sugárkankalin Turisztikai Egyesület hagyományos programja. Kérték, ha mód és lehetőség van, vendégeljük meg az ideérkező kerékpárosokat. Tavaly pogácsát süttettünk a nyugdíjas klubbal és önkéntesekkel. Nagyon jól sikerült, és újra kérik, hogy azt készítsünk. Szeretném kérni, hogy a Kulturális programjainkra elkülönített költségvetési keretből egy bizonyos összeget felhasználjunk erre. A Hagyományőrző Sportnapra útiköltségre, étkezésre, ásványvízre és projekttáblára kaptunk pénzt, ezekkel tudunk elszámolni. Májusban van ez a Hagyományőrző Sportnap, így külön a Kihívásnapi Sportrendezvényt nem tartanánk meg. Ide szoktunk egy bizonyos pénzösszeget biztosítani tombolára. Akik eljönnek, regisztrálják magukat és a nap végén szoktunk tombolát húzni. Erre a két rendezvényre ha Ft-ot költenénk, tudjátok támogatni? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, egyéb javaslat nem volt. lezárta a tárgyalást és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Hagyományőrző Sportnapra és a zöldutas kerékpár rendezvényen résztvevők megvendégelésére Ft pénzösszeget felhasználjunk, az kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület a rendezvények lebonyolításához szükséges költségvetés előirányzat felhasználásra irányuló javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő határozatot: 40/2013. (IV.26.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a május 11-én megrendezésre kerülő sport nap elnevezésű rendezvény, valamint a május 18-án a településen átvonuló, a Sugárkankalin Turisztikai Egyesület szervezésében megvalósuló, Örökségünk útján zöldút résztvevőinek vendéglátására az Önkormányzat évi költségvetésében a rendezvények, falunap megnevezésű kiadási előirányzati keret terhére Ft erejéig kiadás felhasználásra kerüljön. A képviselő-testület felhatalmazza és megbízza a Polgármestert, hogy a rendezvények sikeressége érdekében Ft kiadás erejéig e célra pénzkiadást eszközöljön. 1. Napirend Borsosberény Község Önkormányzata évi költségvetésének módosítása Az anyag kiküldésre került, gondolom átnéztétek. Elég szép terjedelembe részletesen megkaptuk a beszámolót. Kérem a pénzügyes kolleginát, álljon a rendelkezésünkre. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Az 1. napirendről nagyon röviden annyit érdemes tudni, hogy az év folyamán a mi költségvetésünk szervesen összefügg a központi költségvetéssel. Az onnan folyósított állami támogatásokkal egyeznünk kell, ami ott kiadás, annak nálunk bevételként szinkronban kell lenni egymással. Épp ezért volt szükség egy pár területen a tavalyi évi költségvetés 7

8 módosítására. Elsősorban ami minket érint, az ÖNHIKI-re kapott 12 millió Ft-os támogatásnak az előirányzata, egyéb központi támogatás közül a legnagyobb az adóság konszolidáció, hogy kiváltották a hitelünket. Nálunk ez a hitelfelvételi előirányzat csökkentését jelentette, mert eleve mínuszos volt a költségvetésünk. Gyakorlatilag ott jelentkezik ennek a másik része. Ezen kívül a szociális feladatok és központi támogatások között egy technikai jellegű átcsoportosítás történt. Mindez volumenekben nem jelent csak forintnyi előirányzat változást. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a Borsosberény Község Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő rendeletet: Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV.29.) önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 2. Napirend Beszámoló Borsosberény Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Erről megint csak röviden szólok. Nem voltam aktív részese az előző évnek, amikor az események történtek, így utólagosan nehéz volt mélységeiben, részletesen átelemezni, hogy mi miért hogy alakult az év folyamán. Azt tudom mondani, hogy vannak területek, ahol elég távol állnak egymástól az előirányzatok a teljesítésektől. Sokszor az élet átírja a dolgainkat, az EU-s pályázatnál volt úgy, hogy az egyik évről áthúzódott a másik évre a finanszírozás, így itt is volt volumenbeli eltérés. Összességében azt mondhatom az elmúlt év tekintetében, hogy szerintem ezzel az év végi adósságkonszolidációval és önhiki támogatással nem zárt rossz évet az önkormányzat. Pláne, hogy a korábbi évet forinttal, ezt az évet forinttal zártuk. Ez már optimizmusra ad okot. Egy dologgal kell még számolnunk, ami az előző évet érinti, az pedig a költségvetési kapcsolatokból származó bevételek, amivel az 5. mellékletben számolunk el. Ott az óvodai étkezők tekintetében és a szociális étkezőknél is vissza kellett fizetnünk támogatást, és ott egy kicsi kamat is jelentkezik még ehhez. Igyekszünk körültekintőbben igényelni a normatívát ebben az évben, hogy ilyen ne forduljon elő. A Polgármesteri Hivatalhoz azt tudom elmondani, hogy a Polgármesteri Hivatalnak ez egy záró mérlege, mivel a Polgármesteri Hivatal már megszűnt. Ebben az anyagban nem készítettem el a háziorvosi és óvoda ellátás Horpáccsal való elszámolását, de a védőnő tekintetében elkészült. A következő ülésre készítek egy elszámolást, hogy hogyan is zártuk ezt az évet. Hozzászólás, észrevétel, kérdés, egyéb javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a Borsosberény Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló és a költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Borsosberény Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásának beszámolójáról szóló rendelet előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IV.29.) önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 8

9 3. Napirend A közterület elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet Szintén nagyon jól elő volt készítve a napirend január 1-jén lépett hatályba, hogy az önkormányzat rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és házszám megállapítás szabályait. A településen nem lehet olyan utcanév, ami a XX. századi önkényuralmi rendszerre utal. A mi településünkön 2 ilyen utca van, aminek a nevét meg kellene változtatnunk. Ez a Sallai Imre és a Rózsa Ferenc utca. Erre kellene javaslatot adni, mi legyen a neve? A címváltozást az okmányiroda ingyen elvégzi, vállalkozásoknál az átírás némi költséggel járhat. Rózsa Ferenc utcából Rózsafa út? A Sallai úton nincs valami jellegzetes növény, tradicionális elnevezése a település azon részének, vagy bármi, ami ahhoz az utcához kapcsolható? Köztiszteletben álló díszpolgár, vagy személy a múltból, aki megérdemelné, hogy megemlékezzünk róla ily módon? Rózsafa a Rózsa Ferenc út helyett? Busai István vendég Ha a Petőfi Sallai utat összekötő Sport út lenne a Sallai végig? Az Arany János út lett volna jó Sport útnak, mert az megy a sportpályához. Kmetyné Nagy Nóra képviselő Nem lehetne valami virágnév? Orgona? Legyen akkor Orgona út. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a közterület elnevezés és házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a közterület elnevezés és házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előterjesztését, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (IV.29.) önkormányzati RENDELETE a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Sallai út elnevezésű közterületet Orgona út elnevezésre, a Rózsa Ferenc elnevezésű közterületet Rózsafa út elnevezésre változtassa a határozati javaslat szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az közterületek elnevezésének változtatását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő határozatot: 41/2013. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: M öt.) 14. -ában foglaltaknak megfelelően a közterületek meglévő elnevezéseinek felülvizsgálata alapján a következő döntést hozza: 9

10 1. A képviselő-testület a Borsosberény 191 helyrajzi számú, jelenleg Sallai út elnevezésű közterület elnevezését Orgona elnevezésre változtatja. 2. A képviselő-testület a Borsosberény 248 helyrajzi számú, jelenleg Rózsa Ferenc út elnevezésű közterület elnevezését Rózsafa elnevezésre változtatja. 4. Napirend A Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet A Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati rendelet A környezetterhelési díj július 1-jén lépett hatályba. Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt, aki közcsatornára nem köt rá, de szennyvízelhelyezést folytat. A talajterhelési díjat önadózással kell majd teljesíteni, azaz a kibocsátó köteles azt bevallani, és megfizetni a tárgyévet követő március 31-ig. A talajterhelési díj mértéke az egységdíj Ft/m², a felhasznált víz mennyisége és a település érzékenységi szorzó szorzata. Nálunk ez a szorzó 1,5-es. A talajterhelési díj fizetése kötelező és ebből környezetvédelmi alapot hozhatunk létre. Kovács László alpolgármester Ez akkor is van, amikor teljesen zárt rendszerű szennyvíztároló van valakinek? Igen. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Számlával kell igazolni, hogy elszállította a szennyvizet. Balázs László képviselő Attól függ, hogy közvizet, vagy kútvizet használ. A felhasznált víz után kell neki fizetni. Ha kútból használja, hogy ellenőrzöd le? A kútra is lehet mérőórát felszerelni, de ha az nincs, átalány vízfogyasztás alapján fizetendő. Kovács László alpolgármester Állítólag a vízműnél bejelenti, hogy a kútból használja a vizet, és egy átalányt kell neki fizetni Ft havonta. Akár mennyit használ, akkor is ennyi az összeg. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Ha kútról megy a víz, a szennyvízágra is tudnak mérőt szerelni. A havi Ft nem kevés. A talajterhelési díjból befolyó pénzt csak a környezetvédelmi alapban meghatározottakra lehet felhasználni. Idén például felmerült, hogy hozzá kellett volna járulnunk a szennyvíztisztító javításához, de nem volt rá pénzünk. Ebből az alapból például már hozzá lehet a szennyvíztelep fejlesztéséhez is járulni. Kovács László alpolgármester Ezt nem fogja itt fizetni senki! Adók módjára behajtható köztartozás. A vízmű adatot szolgáltat nekünk, megkapjuk, hogy ki van, illetve nincs rákötve a hálózatra. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Tudjuk, hogy ki az, aki köteles díjat fizetni, ki az, aki nem vallja be. Akkor a bevallási kötelezettség elmulasztása miatt bírság szabható. Idővel a sokadik mulasztási bírság után rá fog jönni arra, hogy talán nem került volna annyiba a talajterhelési díj összege, ha bevallja és befizeti egyből. Kovács László alpolgármester A bírságot sem fogja befizetni! 10

11 Végrehajtási eljárással igyekszünk behajtani. Beletesszük az újságba. Igen, erre érdemes felhívni a lakosság figyelmét, hogy kössenek rá a csatornára, mert ez súlyos összeg lesz, ha jövőre ezt a díjat egy összegben ki kell fizetni. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet előterjesztését, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IV.29.) önkormányzati RENDELETE a talajterhelési díjról A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet előterjesztését, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IV.29.) önkormányzati RENDELETE a környezetvédelmi alapról A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 5. Napirend A háziorvosi ellátás pályázati kiírás Beszéltünk az elmúlt alkalommal, hogy Szép doktor benyújtotta a felmondását. Jegyzőnő kérte, hogy beszéljek vele, hogy mi lenne, ha 1 hónappal később szüntetnénk meg a szerződés. Azt a választ kaptam, hogy július 1-től Fóton dolgozik már, elhelyezkedett, ott kezdi a praxist. A települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátás körében gondoskodni kell a felnőtt háziorvosi ellátásról. Nekünk is lépnünk kell. Megkerestem Dudás Bernadettet, hogy elvállalná-e. Elég bizonytalan volt! Mondtam, hogy július 1-től megüresedett a háziorvosi állás. Azt mondta, decemberig mindenképpen elkötelezettsége van, addig nem tud jönni. Nem volt meggyőző. Mondta, hogy haza szeretne jönni, hogy közel legyen az apukájához, de még átgondolja. A másik egy Bak Balázs Éva nevű háziorvos érdeklődött, hogy helyettesítésbe elvállalná. Még vele személyesen nem beszéltem, jövő hét folyamán fog megkeresni. Tudomásom szerint Drégelypalánk körzetét fogja átvenni. Tudni kell, hogy jelen pillanatban kisbabát vár, és az édesanyja helyettesítené őt, aki Salgótarjánban onkológus. Meg van a háziorvosi szakvizsgája? Azt mondták, hogy amilyen végzettsége van, az elfogadható. Részleteket nem tudok! 11

12 El kell dönteni, hogy egyből csak a helyettesítésben gondolkodjunk, vagy kiírjuk a pályázatot, hogy állandó orvost keressünk? Amíg a pályázatnak nincs eredménye, addig ne állapodjunk meg senkivel a helyettesítésről. Május 30 után, ha nincs pályázó, egy hónap alatt gyorsan kell helyettest találnunk! Addig csak úgy tárgyaljunk, hogy helyettesíts július 1-jétől lehet, ha a pályázatnak nem lesz eredménye. Kovács László alpolgármester A diósjenei orvos vállalná? Kmetyné Nagy Nóra képviselő Helyettesítést vállalna. Kmetyné Nagy Nóra képviselő 1 hónap átfutási idő van a működési engedély miatt. Így van! Én azért kértem azt, hogy próbáljunk meg a jelenlegi doktor úrral megbeszélni további 1 hónap maradást, hogy legyen időnk. Azt tudni kell, hogy ő kérheti július 1-től, nyilván emberségből ezt illene elfogadnunk, de ez a szerződés csak közös megegyezéssel szüntethető meg. 3 hónap felmondási idő van a szerződésben. Közös megegyezéssel, tehát ha megegyezünk. Ha van neki egy állása, engedjük el. Emberségből nyilván, csak nehogy mi kerüljünk abba a helyzetbe, hogy nem tudunk 1 hónap alatt szerezni működési engedélyt. Ha az önkormányzat nevén van a működési engedély, és ha helyettesítésben lesz megoldva, akkor talán egyszerűbb, de ha jön egy orvos, aki ellátja a körzetet, az ő nevére új működési engedélyt kell szerezni. Balázs László képviselő Beszélj Rita a hölggyel! lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a háziorvosi feladatok ellátása vonatkozásában fennálló megbízási szerződést június 30. napjával közös megegyezéssel megszüntessük, és a háziorvosi feladatok ellátására a pályázati felhívást az előterjesztettek szerint kiírjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta ALURAN Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-vel történő szerződés bontást és a háziorvosi pályázat kiírását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő határozatot: 42/2013. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzata az ALURAN Egészségügyi és Szolgáltató Kft. nevében eljáró Dr. Szép Imre Zoltán helyettes háziorvos kezdeményezésére hozzájárul az Önkormányzat és az ALURAN Kft. között a háziorvosi feladatok ellátása vonatkozásában fennálló megbízási szerződés a szerződésben rögzített 3 hónap felmondási idő figyelembe vételével 2013.június 30. napjával közös megegyezéssel történő megszűntetéséhez. Borsosberény Község Önkormányzata a Borsosberény és Horpács közigazgatási területére vonatkozó háziorvosi feladatok ellátására pályázati felhívást tesz közzé. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki Borsosberény és Horpács települések háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására 12

13 Ellátandó feladat: - Borsosberény és Horpács község teljes közigazgatási területén a háziorvosi körzetben vegyes típusú háziorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel Borsosberény Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Borsosberény, Dankó utca 1., és Horpács, Kossuth utca 9. szám alatti rendelőben. - A tevékenység vállalkozó háziorvosként, vagy közalkalmazottként látható el. Előny: vállalkozási formában történő ellátás. Pályázati feltételek: - A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek - Büntetlen előélet - Cselekvőképesség - Saját személygépjármű használata Egyéb információk: - a praxisjog felett az önkormányzat rendelkezik - a háziorvosi feladat az Országos Alapellátási Intézet által működtetett praxis programok keretén belül is ellátható - a háziorvosi ellátást végző az ügyeleti ellátásban részt vehet, de nem kötelező - vegyes, degresszió mentes praxis-finanszírozás - kiegészítő normatíva 1 évig - ellátandó körzet lakosságszáma: fő (Borsosberény és Horpács együtt) - ingyenes rendelő használat, a rendelő működéséhez kapcsolódó rezsi költségeket az önkormányzat vállalja - Borsosberény Községben szolgálati lakás rendelkezésre áll, de lakhatóvá tétele érdekében felújításra szorul A pályázat részeként benyújtandó: - Végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolat - Részletes szakmai önéletrajz - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - MOK tagsági igazolás - A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az Alapító Okirat/Cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata - Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, illetve nyilatkozat, hogy a pályázat tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri. - Egészségügyi alkalmassági igazolás A pályázat benyújtásának helye és módja: - A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani Borsosberény Község Önkormányzata címére: 2644 Borsosberény, Petőfi út 161., Molnárné Gere Rita polgármesternek címezve. A borítékon feltüntetendő: Háziorvosi pályázat - A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető: : : , hétfő, szerda délelőtt A pályázat benyújtásának határideje: május 30. Elbírálás határideje: a pályázati határidő lejártát követő legközelebbi képviselő-testületi ülés, legkésőbb július 15. Az orvosi praxis betölthetőségének időpontja: augusztus. A megbízás időtartama: az Önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt, melyben a felek rögzítik a működési feltételeket Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 13

14 Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a háziorvosi körzet ellátására irányuló pályázati felhívást tegye közzé az Egészségügyi Közlönyben, a Magyar Orvos című folyóiratban, az Országos Alapellátási Intézet honlapján, Borsosberény Község és Horpács Község honlapján, valamint az Önkormányzat által elérhető orvos-szakmai honlapokon. Borsosberény Község Önkormányzat képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a háziorvosi feladatok ellátása az Országos Alapellátási Intézet (továbbiakban: OALI) által működtetett praxisprogramokon keresztül is betölthető, ezért ennek érdekében megbízza a polgármestert az OALI-val történő együttműködésre. Ide még annyit, hogy ha Szép doktor elmegy, viszi magával a berendezés egy részét. Övé a laptop, 2 monitor, nyomtató, székek. A mellékletben a táblázatban szerepel a kötelező eszközök listája. Intézkednünk kell, hogy beszerzésre kerüljön, ami szükséges. Kmetyné Nagy Nóra képviselő Nagyon szolidan számoltatok! Elvileg beszerezhetők ennyiért, meglátjuk. Kmetyné Nagy Nóra képviselő Kell 2 monitor, 2 nyomtató, vérnyomásmérő és telefon. Tudjunk róla, hogy ez plusz kiadás lesz a költségvetésben! Van tartalék szék? Vagy azt is be kell szerezni? Kmetyné Nagy Nóra képviselő Van. lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a szükséges háziorvosi eszközbeszerzés megtörténjen, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a háziorvosi eszközbeszerzésről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 43/2013. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben foglalt háziorvosi szolgálat minimum feltételeinek biztosítása érdekében a hozzájárul és engedélyezi, hogy a háziorvosi rendelőben hiányzó és szükséges tárgyi-, és szakmai eszközöknek az önkormányzat költségvetése terhére történő beszerzését. A képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a Polgármestert a szükségessé váló tárgyi eszközök beszerzésének intézésével. Határidő: június 30. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető elhagyja az ülést! 14

15 6. Napirend évi közbeszerzési terv Minden közbeszerzési ajánlatkérőnek, így az Önkormányzatnak is a költségvetési év elején lehetőség szerint március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésről. Kiküldésre került az anyag, látjátok, hogy melyek ezek az összeghatárok, hogy milyen értékű beruházások után kell közbeszerzést indítani. Jelen pillanatban a évi költségvetésünk nem tartalmaz ilyen árubeszerzést, szolgáltatás megrendelést, hogy a közbeszerzési értékhatárt elérnénk. Amennyiben szükséges, akkor módosítanánk a tervet. Hozzászólás, észrevétel, kérdés, egyéb javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért Borsosberény Község Önkormányzata évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervről szóló határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a közbeszerzési terv évre irányuló közbeszerzési értékhatárokról szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 44/2013. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzata évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések becsült értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat. Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás felmerülésekor. Határidő: december 31., jegyző 7. Napirend A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat Szintén kiküldésre került az anyag. Az Info törvény 30. (6) bekezdése előírja, hogy a közfeladatot ellátó szervnek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készíteni. Hozzászólás, észrevétel, kérdés, egyéb javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a közérdekű adatok közzétételének és a megismerésükre, igénylésükre irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat előterjesztettek szerinti elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a közérdekű adatok közzétételének és a megismerésükre, igénylésükre irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló előterjesztést és szabályzatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 45/2013. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzata a közérdekű adatok közzétételének és a megismerésükre, igénylésükre irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzatot az előterjesztettek szerint elfogadja. 15

16 8. Napirend A Vácra bejáró tanulók után működtetési hozzájárulás iránti igény Erről már beszéltünk az elmúlt alkalommal. Közben változott a helyzet, mert a szakképzést folytató szakközépiskolák kikerültek ebből a körből. Egyébként a hozzájárulás fizetésre jogszabályi kötelezettség az Önkormányzatunkat nem terheli, és nem is terveztünk a költségvetésbe ilyen tételt. Vác Város Önkormányzata kérhet hozzájárulást. Azt gondolom, mivel nem terveztünk a költségvetésbe ilyen tételt, ne járuljunk hozzá. Hozzászólás, észrevétel, kérdés, egyéb javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a borsosberényi lakóhelyű és váci önkormányzati működtetésű oktatási intézményekben tanulók után a működési hozzájárulási igény elutasításáról szóló határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Vácra bejáró tanulók után működtetési hozzájárulás iránti igényről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 46/2013. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzata Vác Város Önkormányzatának a borsosberényi lakóhelyű és váci önkormányzati működtetésű oktatási intézményben tanuló (bejáró) tanulók után igényelt működtetési hozzájárulás iránti igényét tekintettel az önkormányzat rendkívül nehéz anyagi helyzetére, évi szűkös költségvetésére, melyben ilyen irányú pénzkiadás nem került előirányzásra, ugyanakkor újabb, a költségvetésbe bevonható, kiadással nem terhelt forrással az önkormányzat nem rendelkezik nem tudja teljesíteni., évre vonatkozóan 9. Napirend Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása Az Önkormányzat fenntartásában a Borsosberény, Rákóczi út 2. szám alatti Gesztenyéskert Óvoda intézményében a es nevelési évre történő felvételre jelentkezést meg kell határozni a képviselő-testületnek. Ez most május e lenne. Természetesen ezt közzé kell tenni, ki kell tenni a honlapra, újságba, és egyéb módon, ahogy szokták. Hozzászólás, észrevétel, kérdés, egyéb javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásával, és az erről szóló határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Gesztenyéskert Óvoda beiratkozásának időpontjáról szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 47/2013. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. (1) bekezdésében foglaltakra az Önkormányzat fenntartásában a Borsosberény, Rákóczi út 2. szám alatti működő Gesztenyéskert Óvoda intézményben az óvodába a 2013/2014. nevelési évre történő felvételre jelentkezés időpontja május 16., óra, május 17. napja óra. Az óvodai jelentkezés helye: Gesztenyéskert Óvoda, Borsosberény, Rákóczi út 2. Az intézménybe a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel, továbbá felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti és felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi. 16

17 Képviselő-testület felhívja az Intézményvezetőt a felvételre jelentkezés időpontjának és a beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével történő közzétételére. Határidő: május 30., intézményvezető 10. Napirend A Dankó utca karbantartása árajánlat megtárgyalása Az elmúlt testületi ülésen felolvastam a Dankó út lakóinak kérelmét, szeretnék, hogyha járhatóvá tennénk ezt az útszakaszt. Akkor felhatalmazott a képviselő-testület, hogy a Sólyom Péterrel menjünk ki, mérjük fel ezt a területet. Ő elsősorban zúzott követ javasolt, akkor csak kimondottan a gödrökbe. A zúzott kő ára 750Ft/t + Áfa, és Ft/t áron szállították volna ki. Ő legalább 10 tonnát mondott, hogy kell. Közben beszéltem a képviselő társammal, ő javasolta, hogy elkezdték az útnak a marását, felújítását Nagyoroszi - Patak útszakaszon. Esetleg nem tudnánk-e olcsóbban kijönni mart aszfalttal, kérdezzük meg őket! Sólyom Péter azt mondta, hogyha tudunk ilyen anyaghoz hozzájutni, az is nagyon jó lenne. Hosszú telefonálgatás után sikerült mart aszfaltot hozatni. 50 tonnát kaptunk ajándékba a HE-DO Kft-től. Egy része a Dankó útnál került elhelyezésre, a másik a vasútállomásnál, ebből töltik a kátyúkat, hogy kicsit járhatóbbak legyenek az utak. Az első megállapodás úgy volt, hogy ki kell fizetnünk a fuvardíjat, de mivel első nap, ahogy megbeszéltük, nem tudták hozni, ezért a késedelem miatt ajándékba kaptuk a fuvart is. Közben már a kő szállítása is megtörtént. Olvashattátok, Ft + szállítás. Itt pedig az alku úgy alakult, hogy Ft-ért ezt a mennyiséget elhozták kővel, fuvarral együtt. A Dankó úton a kőnek a széthordását és a kezelésre Hütter biztosított egy munkagépet. Amit kértek, azt szerintem megkapták a lakók. Mai nap folyamán nem voltam Borsosberényben, de Bánkon találkoztam egy levéllel a mai postában, amihez testületi döntésre lenne szükség. Szeretném kérni, hogy ez most kerüljön megtárgyalásra, és szülessen róla döntés. Az önkormányzat tagja az Önkormányzati Közútkezelő Nonprofit Kft-nek, és nagyon kétséges ennek a szervezetnek a tovább fennmaradása, működése. A felügyelő bizottság előírta, hogy minden önkormányzat nyilatkozzon, hogy továbbra is tag kíván-e maradni. amennyiben igen, a képviselő-testület mondja ki, hogy határidőre teljesíteni fogja a tagsági díj befizetést, ugyanis ezt több önkormányzat nem teljesítette, így fizetésképtelenné vált a cég. Erről kellene dönteni. Ha nem marad meg a szervezet, akkor az azt fogja jelenteni, hogy ilyen esetekben, amikor úttal kapcsolatos feladat van, meg kell fizetnünk egy szakembert. Ennek mértéke Ft-ot fizetünk fél évre. Közel Ft 1 évre. Mérlegelnünk kell, szükségünk van-e rá! Balázs László képviselő Ha az önkormányzatok egy része, egy kisebb része vállalná, akkor nem biztos, hogy fent tud maradni, nem? Nézsa már jelezte ott Salgótarjánban, hogy nem kíván tag maradni, és nem is fogja befizetni. Nem kéri ezt a szolgáltatást. Én azt mondom, hogy sokszor igénybe vesszük a Sólyom Péter szakmai tudását. Költségvetés, út pályázatok, útfelújításoknál műszaki ellenőr, stb. Ha ezt mind külső személynek kell fizetnünk, az lehet, hogy többe kerül. Egyébként terveztünk ezzel az összeggel a költségvetésben. lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat az Önkormányzati Közútkezelő Nonprofit Kft-ben továbbiakban is tag maradjon, és vállaljuk a tagdíj határidőre történő megfizetését, kérem, kézfeltartással szavazzon! 17

18 A Képviselő testület megtárgyalta az Önkormányzati Közútkezelő Nonprofit Kft-ben történő tagság kérdésével kapcsolatos nyilatkozatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 48/2013. (IV.26.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Borsosberény Község Önkormányzata az Önkormányzati Közútkezelő Nonprofit Kft. szolgáltatásaira a jövőben is igényt tart, és vállalja, hogy a tagságból fakadó tagdíjbefizetési kötelezettségének eleget tesz, törekedve arra, hogy amint eddig is - a fizetés a számlák fizetési határidejének lejártáig megtörténjen. 11. Napirend Bérleti szerződés szüneteltetése iránti kérelem Kiküldésre került az anyag, amit Pásztorné Bachta Mária írt a képviselő-testületnek szeptember 12-étől fodrászüzletet üzemeltet az Önkormányzat épületében, és most szeretné szüneteltetni. A bérleti díjat nem fizetné, de viszont a közüzemi díjakat továbbra is vállalja. Ha bármikor az önkormányzatnak szüksége lenne erre az épületre, tudomásul veszi, felmondjuk vele a bérleményt és kiköltözik. Egyébként lehet, hogy szerencsésebb, ha így hagyjuk, mert ott a villanyóra is az ő nevén van, különben vissza kellene íratnunk a nevünkre. Annyit emelnék ki, hogy március 1-től kérte a szüneteltetést, de visszamenőleg nem tudjuk, ezért szerepel a határozati javaslatban május 1. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Pásztorné Bachta Mária bérleti szerződés szüneteltetése iránti kérelmét támogassuk és a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az bérleti szerződés szüneteltetése iránti kérelmet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 49/2013. (IV.26.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Pásztorné Bachta Máriával a Borsosberény, Petőfi út 155. szám alatti szolgálati lakás meghatározott részének bérletére - fodrászüzlet céljára kötött megállapodás május 1. napjától határozatlan időre szüneteltetésre kerüljön az alábbi feltételekkel: a bérlő a szüneteltetés ideje alatt bérleti díjat nem fizet a bérlő a szüneteltetés ideje alatt is köteles viselni a megállapodás szerinti közüzemi díjakat a bérlő a szüneteltetés ideje alatt is felelősséggel tartozik a bérleménnyel együtt a használatába adott felszerelési tárgyakért, köteles az udvart tisztán, rendben tartani a megállapodásban rögzítettek szerint Amennyiben az önkormányzatnak bármilyen célból szükséges van az ingatlan-részre, és jelzi a bérlő felé, hogy az ingatlanrészt vissza kívánja venni, a bérlő köteles azt haladéktalanul átadni az önkormányzat részére, és a megállapodás (bérleti szerződés) hatálya azonnal megszűnik. 18

19 12. Napirend Önkormányzati gépjárművek tulajdonjogi átírása Az előterjesztésen szerepel, hogy Borsosberény Község Önkormányzata kisbusszal, illetve pótkocsi gépjárművekkel rendelkezik. Ezek Polgármesteri Hivatal Borsosberény nevén szerepelnek, a Hivatal van tulajdonosként a nyilvántartásban. Mivel a Polgármesteri Hivatal megszűnt, így a valódi tulajdonos a Borsosberény Község Önkormányzata. A gépjárművek tulajdonát az Önkormányzat nevére át kell íratni, melyhez kell a képviselő-testület határozata. Hozzászólás, észrevétel, kérdés, egyéb javaslat nem volt. lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az önkormányzati gépjárművek tulajdonjogi átírásáról szóló határozati javaslatot elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az önkormányzati gépjárművek tulajdonjogi átírásáról szóló előterjesztét, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 50/2013. (IV.26.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fiat Ducato típusú, LLZ 316 forgalmi rendszámú autóbusz, valamint a Stema, M 4075 típusú, XXR 531 forgalmi rendszámú pótkocsi tulajdonjogának rendezése érdekében hozzájárul és kéri, hogy a gépjárművek tulajdonosaként bejegyzett, és december 31-én megszűnt borsosberényi Polgármesteri Hivatal, mint tulajdonos törlésre kerüljön, és helyette, a gépjárművek tulajdonosaként Borsosberény Község Önkormányzata kerüljön bejegyzésre. A képviselő-testület megbízza a polgármestert az önkormányzati gépjárművek tulajdonjogának rendezése ügyében eljárjon és a szükséges intézkedéseket megtegye. További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület zárt ülés folytatta a napirendek tárgyalását. K.m.f. Molnárné Gere Rita polgármester Torma Andrea jegyző A jegyzőkönyv hiteles. Kovács László alpolgármester 19

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok

TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 79. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok E L Ő T E R

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. július 22-én 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület február 02. napján órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület február 02. napján órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. február 02. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri iroda Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2016. július 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Község képviselő-testület Kamond Szám: 372-14/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soron következő,

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről HIDEGKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: HID/29 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/19/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. november 27-én megtartott üléséről Jelen vannak: Fodor Albert polgármester Andó Zoltánné képviselő Bibliák István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott soron következő testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV

PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV Készült: Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális terem 2013. április 29-én 8.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62. 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. Száma: 302-1/2013.

Részletesebben

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei Jegyzőkönyv Készült: Szakáld községben 2014. július 09. napján Szakáld Község Önkormányzata testületének, valamint Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i testületi ülésének TÁRGYSOROZATA

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i testületi ülésének TÁRGYSOROZATA Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i testületi ülésének a.) tárgysorozata b.) rendeletei: 15 c.) határozatai: 191-197 TÁRGYSOROZATA 1./ Költségvetési koncepció megtárgyalása

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-3/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben