NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 63/2003. (XI. 28.) számú. r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 63/2003. (XI. 28.) számú. r e n d e l e t e"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 63/2003. (XI. 28.) számú r e n d e l e t e a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 57/2002. (2003. I.01.) számú rendelet módosításáról A Közgyűlés a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 57/2002. (2003. I.01.) számú rendeletét (a továbbiakban: Ör). a következők szerint módosítja: 1.. (1) Az Ör. 1.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul, valamint a (3) bekezdés hatályát veszti: (1) A rendelet területi hatálya kiterjed a város közigazgatási területén belüli, önkormányzati tulajdonú közutakon, közterületeken, valamint közhasználatra átadott területeken fizető és nem fizető parkolóként kijelölt várakozóhelyekre. (2) Az Ör. 1.. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (4) Autóbusz parkolásra kizárólagosan kijelölt hely: Hunyadi utca Nagykörút Vay Ádám krt. közötti szakasza. Az Ör. 2. -a elé a következő cím kerül: 2.. I.fejezet A fizető parkolók üzemeltetése 3.. (1) Az Ör. 2.. (1) bekezdése az alábbi első mondattal egészül ki: A fizető parkolóhelyek felsorolását, díjövezeti (továbbiakban: díjzóna) besorolását jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (2) Az Ör. 2. -a az alábbi (4)-(6) bekezdésekkel egészül ki:

2 2 (4) Fizető parkolókban kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenység csak az üzemeltető külön engedélyével végezhető. (5) A fizető parkolókat Nyíregyháza Város közigazgatási határain belül a Városüzemeltetési Kht. mint üzemeltető (a továbbiakban: üzemeltető) üzemelteti. (6) Az üzemeltető gondoskodik a parkoló ill. chip kártyák és bérletek biztosításáról, az árusítás megszervezéséről, jegykiadó automaták üzemeltetéséről, karbantartásáról, a tájékoztató táblák elhelyezéséről, a szükséges burkolati jelek felfestéséről, a fizető parkolók tisztántartásáról, e rendeletben rögzített szabályok betartásának ellenőrzéséről. Az Ör. 3.. (2) bekezdése a./, b./ és c./ pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 4.. (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az üzemeltetési idő: a./ A Búza téri nagy parkoló területén: piaci napokon: 7 16 óra között; b./ Víz utca, Búza utca, Új utca területén: hétfőtől szombatig: 7 16 óra között, c./ Rákóczi úti Kínai Üzletház, valamint Tokaji u. 3. sz. alatti épület előtti fizető parkolók területén: hétfőtől vasárnapig: 7 16 óra között 5.. Az Ör. 4.. (1) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul, valamint kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel: (1) A parkolásért fizetendő várakozási díjak, bérletek (a továbbiakban együttesen: parkolási díjak) mértékét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. (3) A várakozási díjat a tervezett parkolás időtartamára előre kell megfizetni. (4) A várakozási díj minimális mértéke az adott parkoló-csoport félórára vonatkoztatott díja. 6.. Az Ör. 7.. (8) (12) bekezdései hatályukat vesztik, valamint (13) bekezdése számozása (8) bekezdésre módosul.

3 3 7.. Az Ör. 8.. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő (1)-(2) bekezdés lép, valamint kiegészül az alábbi (3)-(5) bekezdéssel: (1) Azon parkolóhelyek használatára, melyek esetében forgalomtechnikai és műszaki szempontból az elkorlátozás megoldható, kizárólagos használati jog biztosítható, az üzemeltetővel kötött bérleti szerződés alapján. (2) A kizárólagosan igénybevett parkolóhelyek száma nem haladhatja meg az adott parkoló-csoportban lévő várakozóhelyek 10%-át. (3) A kizárólagos használathoz szükséges forgalomtechnikai kialakítás lehetőségéről az üzemeltető dönt. (4) A kizárólagos használat biztosítása érdekében a parkolás-gátló elhelyezése, és annak költsége, valamint a nem megfelelően elhelyezett parkolás-gátló által okozott károkért a felelősség a használót terheli. (5) Közműépítés esetén igénybe vett fizető parkoló használatára az üzemeltetővel az igénybevétel díjára vonatkozólag külön megállapodást kell kötni. 8.. Az Ör. 9.. (2) bekezdés d./ pontja az alábbiak szerint módosul: d./ mozgáskorlátozottság igazolására szolgáló engedélyt (továbbiakban: engedély) nem a kedvezményre jogosult érdekében használja fel, az engedély érvényességének időtartama lejárt, az engedély teljes mértékben nem ellenőrizhető. Az Ör a hatályát veszti. Az Ör a elé a következő cím kerül: II.fejezet A parkolók létesítése és nem fizető parkolók üzemeltetése 11.. (1) Az Ör. 11..(1) bekezdése előtti cím az alábbiak szerint módosul: Parkolóhelyek létesítése

4 4 (2) Az Ör. 11..(1) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az építés során az OTÉK-ban megállapított parkolóhelyeket e rendeletben szabályozott eltérésekkel elsősorban az építtető saját telkén kell megépíteni. (3) A (2) bekezdés b, és c, pontjában meghatározott módon a parkolóhely szükséglet megépítésére - a Városüzemeltetési KHT, mint a közterületek kezelője hozzájárulása alapján - kizárólag akkor van lehetőség, ha az előírt parkolóhely(ek) kialakítása műszaki okokból az építtető saját telkén nem biztosítható és a tervezett építés helyétől gyalogúton számított 500 m-en belül a parkolóhely közterületen kiépíthető, illetve parkolóházban vagy parkoló lemezen elhelyezhető. (3) Az Ör a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel, és a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre módosul: (4) Parkolók közterületen történő megépítésére csak az út, illetve közterület kezelőjének jóváhagyásával, illetve a vele kötött megállapodás alapján kerülhet sor (1) Az Ör helyébe az alábbi rendelkezés lép, valamint a hozzá tartozó cím az alábbiak szerint módosul: 14.. Közterületi parkolók igénybevételének szabályai (1) A közterületeken lévő nem fizető parkolók kezelője a Városüzemeltetési Kht. (2) Közterületi parkolót bérelni, csak a közterület kezelőjével kötött megállapodás alapján lehet a jelen rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díjtétel szerint. (3) Megállapodás hiányában közterületi parkoló csak forgalmi engedéllyel rendelkező személygépkocsival, mikrobusszal, és 2,5t-át meg nem haladó teherbírású teherautóval foglalható el. (4) Sátorgarázs elhelyezésére csak kiépített, merőleges kialakítású parkolóban van lehetőség kizárólag október 15. és április 15. közötti időszakban. A sátorgarázs elhelyezésének díjtétele a nem fizető, de kiépített parkolók kizárólagos bérletére vonatkozó díjtételével azonos. (2. számú melléklet) (5) Sátorgarázs elhelyezésére vonatkozó bérleti szerződés az I., illetve a kiemelt zóna, valamint intézmények parkolója tekintetében nem köthető.

5 5 (6) Azon parkolóhelyek használatára, melyek esetében forgalomtechnikai és műszaki szempontból az elkorlátozás megoldható, kizárólagos használati jog biztosítható, a közterület kezelőjével kötött bérleti szerződés alapján. (7) A kizárólagos használathoz szükséges forgalomtechnikai kialakítás lehetőségéről a közterület kezelője dönt. (8) A kizárólagos használat biztosítása érdekében a parkolás-gátló elhelyezése, és annak költsége, valamint a nem megfelelően elhelyezett parkolás-gátló által okozott károkért a felelősség a használót terheli. (9) A kizárólagosan igénybevett parkolóhelyek száma nem haladhatja meg az adott parkoló-csoportban lévő férőhelyek számának 10%-át. Az Ör. kiegészül az alábbi 16/A..-sal: /A.. Szabálysértés (1) Aki fizető parkolóhelyet a 9. (2) bekezdésében meghatározott módon jogosulatlanul használ, valamint parkolóhelyet kizárólagos használatra engedély nélkül kialakít, használ, továbbá sátorgarázst engedély nélkül felállít, illetve az engedély lejárta után nem bont el szabálysértést követ el és 1.000,- Ft.-tól Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) A szabálysértés elkövetőjét a közterület-felügyelő 500,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja Az Ör. mellékletei helyébe a következő rendelkezések lépnek:

6 6 1. számú melléklet Kiemelt zóna: Hősök tere Bercsényi utca Kálvin tér (Református templom utáni gyalogátkelőhelyig) Bethlen Gábor utca (Turul-ház előtt) Egyház u. (Bethlen G. u. Kálvin tér) I. zóna: Országzászló tér (Kiskörút) Zrínyi Ilona utca (Sávház előtti terület) Római Katolikus Templom Megyei Könyvtár Szabadság tér nyugati oldala Mártírok tere Iskola utca Szent István utca (Luther utcától a Béla utcáig) Szarvas utca (mindkét oldala Iskola utcától Kereszt utcáig) Széchenyi utca (Szarvas utcától a Bessenyei térig) II. zóna: Jókai tér, Piros-ház udvara Vay Ádám körút Nagy Imre tér Széchenyi u. (Bessenyei tértől) Szent István utca (Béla utcától Nádor utcáig) Luther tér Bessenyei tér Szarvas utca (mindkét oldala Kereszt utcától Arany J. utcáig) Szabadság tér keleti oldala, Szakszervezetek háza - Kürt utca III. zóna: Hunyadi utca (Rendőrség) Bujtos utca Búza utca Víz utca Erzsébet tér (Kórház előtti) Zalka Máté utca (Kállói úttól Nagyvárad utcáig) (Kórház melletti terület) Bocskai utca Benczúr tér Kossuth utca Vasvári Pál utca Dob utca Rákóczi út kínai Üzletház előtti parkoló Tokaji út 3. sz. előtti parkoló

7 7 Időszakos parkolók: Búza téri nagy parkoló Sóstófürdő (Fürdő parkoló) Sóstófürdő (Krúdy Szálló Blaha Lujza sétány) Ideiglenes parkolók: - Síp u. - Egyház u. Síp u. közötti terület

8 8 2. sz. melléklet Fizető parkolók díjtételei: I. zóna: 120 Ft/óra II. zóna: 80 Ft/óra III. zóna: 40 Ft/óra Ideiglenes 80 Ft/óra parkolók: Kiemelt zóna: 120 Ft/óra Sóstófürdő: 8-18 óráig: 300 Ft 8-13 óráig: 200 Ft óráig:200 Ft Bérletárak I.,II.,III. zóna Lakossági Közületi bérlet: bérlet: éves Éves féléves Féléves negyedéves Negyedéves havi Havi II., III. zóna Lakossági Közületi bérlet: bérlet: éves Éves féléves Féléves negyedéves Negyedéves havi Havi III. zóna Lakossági Közületi bérlet: bérlet: éves Éves féléves Féléves negyedéves Negyedéves havi Havi 2.500

9 9 Lakóhely közeli bérlet: /csak éves bérlet váltható/ Lakossági: Ft/év Jogi személyek: Az adott zónára érvényes közületi bérlet árának 20%-a Terület bérlet (parkolónkként): I. zóna ,-Ft +ÁFA = ,-Ft/év II. zóna ,-Ft +ÁFA = ,-Ft/év III. zóna ,-Ft +ÁFA = ,-Ft/év Bérlet átírás: Rendszámválto zás esetén: Bérlet elhagyása esetén: 800,-Ft 4.000,-Ft Nem fizető parkoló kizárólagos bérlete, sátorgarázs helyének bérleti díja (október 15. április 15. között) A mindenkori fizető parkolók III. zónájában érvényes terület bérleti díj

10 10 3. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területének övezeti besorolása I. övezet A belvárosnak a Kiskörutat övező 50 m-es sávjával lehatárolt területe, ezen túlmenően a főútvonalakat övező 50 m-es sávján, valamint a Nagykörutat övező 50 m-es sávján belüli terület ill. Sóstófürdő belterületére. II. övezet A Nagykörúton belüli területet az I-es kivételével. III. övezet Az I., II. övezeten kívüli területek Övezeti besorolás Létesítményhez szükséges parkoló építései hozzájárulási díj (egyszeri) I., II. övezet Ft/db + 25 %ÁFA III. övezet Ft/db + 25 % ÁFA 15.. Jelen rendelet január 01. napján lép hatályba. Nyíregyháza, november 27. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző Jelen rendeletet november hó 28. napján kihirdetem. Nyíregyháza, november 28. Dr. Szemán Sándor jegyző

11 11 I N D O K O L Á S A rendelet módosítása elsősorban technikai jellegű kiigazításokat tartalmaz, jelentős koncepcionális változtatásokra a tavaly már elfogadott rendelet komplexitására való tekintettel nincs szükség. A változások elsősorban a díjzóna besorolásokat érintették. Ezeket az évközi tapasztalatok, kikérdezéses vizsgálatok, illetve forgalomszámlálási elemzések értékelése generálta. A sátorgarázs elhelyezése, illetve a kiépített, de nem fizető parkolók kizárólagos használatra vonatkozó előírások a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 31/2001. (VI.01.) számú rendeletben voltak meghatározva. Célszerű, ha Nyíregyháza közigazgatási területét érintő parkolással összefüggő összes előírás egy rendeletben koncentrálódik, függetlenül attól, hogy fizető vagy nem fizető parkolóról van szó. A rendelet hatálya kiterjed a nem fizető parkolókra is. Ezáltal a város közterületein lévő összes parkoló üzemeltetése egységes rendszer szerint irányítható. A rendelet 2. (1) bekezdése kiegészül a fizető parkoló díjzónák felsorolásával. A fizető parkolók üzemeltetési idejét a ténylegesen igénybe vett időpontig kell kiterjeszteni, mely du h. A munkából hazatérő fizetőparkoló környékén élő lakosok parkolóhasználati lehetőségeit ez nem korlátozza. A rendelet 4. (1) bekezdésből kimarad a pótdíjra való utalás, mert a pótdíj intézménye megszűnt. A (4) bekezdésben a minimumdíj bevezetésével fedezhetők a parkoltatás során felmerülő minimális költségek (papírköltség, jegy nyomtatási költsége, szervízköltség). A rendelet 11. címének változtatása biztosításról létesítésre jobban fedi a paragrafusban leírtak tartalmát. A (4) bekezdés alatt szükséges a közterületeken megvalósítandó parkolók terveinek elkészítéséhez a közterület kezelőjének időben történő bevonása. A rendelet 14. -nak címe azért egészül ki a parkolók kifejezéssel, mert tartalma szerint csak a közterületi parkolók igénybevételét szabályozza a paragrafus. A parkolók bérletéhez szükséges a közterületek kezelőjének hozzájárulása, a bérleti díj megfizetése miatt. E nélkül, esetleg a nagyobb közösség érdekeit sértve, túl sok parkolót zárnának le a gépjármű tulajdonosok. Azért szükséges gépjárműtípusok parkolásának szabályozása, mert gyakorta előfordul, hogy személygépkocsi parkolókba olyan gépjárművek parkolnak, melyek az úttestre kinyúlva forgalmi akadályt képeznek, ezzel balesetveszélyt okoznak. Úgyszintén gyakori több parkolóhelyet elfoglaló teherautók parkolása is.

12 12 A sátorgarázsok elhelyezése téli időszakban régóta lehetséges a városban a belvárost kivéve. A korábbi díjtétel jelentősen kisebb volt, mint a kizárólagos igénybevétel díjtétele, holott a sátorgarázzsal is kizárólagosan használják a parkolót. Szükséges ezen díjtételek egy szintre hozása. Az esetleges forgalomtechnikai problémák miatt bérbeadási korlátokat kell meghatározni, hogy ne jelentsen forgalmi akadályt a kizárólagos igénybevétel. Célszerű, ha a nem fizető parkolók estében is az összes parkolószám 10%-ig lehet bérbe adni kizárólagos joggal parkolóállást. Ezzel biztosítani lehet a lakótelepi parkolóhelyek flexibilitását.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY r e n d e l e t e parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 19/2007.(V.22.)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről szóló 31/2008.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről szóló 31/2008.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 23/2009. (VI. 02.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELET a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről szóló 31/2008.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról BELVÁROS-LIPÓTVÁROS,

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete a fizetőparkolók üzemeltetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

A R. 5. (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul:

A R. 5. (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2002. (......) számú önkormányzati rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az

Részletesebben

38/1993. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet

38/1993. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 38/1993 (XII 27) Főv Kgy rendelet Budapest főváros közterületein és erdőterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. május 22 7. szám R E N D E L E T E K 20/2014 (V.23.) önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.

Részletesebben

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E A közterület rendjéről és használatáról /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) ö. rendelet módosította /2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Általános és értelmező rendelkezések

Általános és értelmező rendelkezések Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról Általános és

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet 230/2011. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011 (...) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1. 85. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2012. (XII. 18.) ÖR, 45/2011. (X. 14.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 59/2010. (XII. 15.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 51/2008. (XII.

Részletesebben

2006. évi 10. szám 2006. június 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI EGYSÉGES SZERKEZETBEN

2006. évi 10. szám 2006. június 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI EGYSÉGES SZERKEZETBEN DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 10. szám 2006. június 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI EGYSÉGES SZERKEZETBEN Az önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

*Általános rendelkezések

*Általános rendelkezések Vác Város Önkormányzat 22/1994. /VI.13./ rendelete a közterületek használatáról /Az időközi módosításokkal egyéges szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. /1/

Részletesebben