Jogszabályok, tájékoztatók A Magyar Közlöny évi számai alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogszabályok, tájékoztatók A Magyar Közlöny 2015. évi 61 95. számai alapján"

Átírás

1 Jogszabályok, tájékoztatók A Magyar Közlöny évi számai alapján MK 2015/71 124/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról A jogszabály a következő módosításokat tartalmazza: 27. (2a) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében az egyes egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában meg kell határozni azt a maximális teljesítmény mennyiséget, melyet a szolgáltatók a november 1. és október 31. közötti időszakban elszámolt teljesítményükből az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet szerinti teljesítményként számolhattak volna el. Ezen teljesítménymennyiség 43 %-a képezi az aktív fekvőbeteg-szakellátást végző egyes egészségügyi szolgáltatók esetében az egynapos sebészeti ellátásra vonatkozó, tárgyévi, 12 havi TVK-t. 27. (3b) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében a (2a) bekezdés szerinti TVK mennyiségét az egyes egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában a (3a) bekezdés szerinti TVK tartalmazza. 28. (1b) Ha a szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható aktív fekvőbetegszakellátási teljesítménye ide nem értve a 27. (2a) bekezdése szerint meghatározott TVK mennyiség tárgyhónapra vonatkozó mértékét meghaladó egynapos sebészeti ellátásként elszámolt, valamint a 27. (7) bekezdése szerinti teljesítményt meghaladja az (1) bekezdés szerint elszámolt teljesítményt, az OEP legfeljebb 4 % többletteljesítményt az alapdíj 25 %-ával számol el. 28. (1c) A szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható aktív fekvőbetegszakellátás keretében egynapos sebészeti ellátásként jelentett és elszámolt teljesítményének a 27. (2a) bekezdése szerint meghatározott TVK mennyiség tárgyhónapra vonatkozó mértékét meg nem haladó mennyiségét az OEP az alapdíj és az (1b) bekezdés alapján meghatározható, szolgáltatói átlagos egy súlyszámra jutó súlyszám-díj különbségével számolja el. (1d) A szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható aktív fekvőbetegszakellátás keretében egynapos sebészeti ellátásként jelentett és elszámolt teljesítményének az (1c) bekezdés szerint elszámolt teljesítmény feletti részét az OEP az alapdíj 100 százalékával számolja el. 28/C. (1) Az 5. számú mellékletben várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok fedezete soron szereplő előirányzat (e alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) felhasználásánál a fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási szabályokat a (2) (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. (2) A várólista csökkentési programba bevont szolgáltatók részére az előirányzat terhére az aktív fekvőbeteg-szakellátást végző szervezeti egységen végzett a 14. számú mellékletben szereplő Térítési kategória mezőben megkülönböztető X térítési kategória jelzéssel jelentett ellátásokra az alapdíj 110%-ának és az elszámolható súlyszám szorzatának megfelelő finanszírozási díj számolható el, és az ellátás teljesítményét nem kell figyelembe venni a 28. (1) bekezdése szerinti tárgyhavi teljesítmény számításában.

2 (3) A (2) bekezdésben foglaltakat a április 1-jén már a szolgáltató várólistáján nyilvántartott beteg részére végzett ellátás esetén az OEP által megállapított keretösszeg mértékéig lehet alkalmazni, figyelembe véve a 29/B. (3) bekezdése szerint megállapított elkülönített többletkereteket. (4) A (2) bekezdésben foglaltakat a április 1-jén még más szolgáltató várólistáján nyilvántartott, a várólista csökkentési programba bevont, átirányítással más szolgáltató várólistájára áthelyezett és az átirányítás szerinti szolgáltató által ellátott beteg részére végzett ellátás esetén az előirányzaton belül erre a célra országos szinten meghatározott keretösszeg mértékéig lehet alkalmazni, figyelembe véve az átadó szolgáltatónként a várólista csökkentési cél eléréséhez szükséges többlet ellátási igényt. (5) Az intézményen belül az aktív osztályról a krónikus osztályra áthelyezett esetnél az aktív ellátást követően a normatív ápolási idő leteltétől kezdődően számolható el a finanszírozási napi díj. (6) A 40. (12) bekezdésében foglaltak alkalmazásában a teljesített ápolási nap számítása során a (2) bekezdés szerinti ellátások ápolási napját nem kell beszámítani. (7) A (2) (6) bekezdésben foglaltak akkor alkalmazhatóak, ha a szolgáltató a november 1. és október 31. közötti időszakban a várólista csökkentéssel érintett várólistáihoz tartozó ellátásainak 1-es térítési kategóriával jelentett és elszámolt súlyszámösszegét a november 1. és október 31. közötti időszakban is teljesítette. (8) Ha a (7) bekezdés szerinti feltétel nem teljesül, a (2) bekezdés szerinti finanszírozási kedvezmények összegét a finanszírozási év lezárását követően a következő finanszírozási évben elszámolható finanszírozási összegből az OEP utólagosan visszavonja. 29/B. (1) Az 5. számú mellékletben várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok fedezete soron szereplő előirányzat (e alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) felhasználásánál a járóbeteg-szakellátásra vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási szabályokat a (2) (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. (2) A várólista csökkentési programba bevont szolgáltatók részére a 28/C. (3) és (4) bekezdése szerinti esetekre, az előirányzat terhére, a kapcsolódó járóbetegszakellátásban a beavatkozást megelőzően kivizsgálási céllal végzett ellátásokra ide nem értve az 5. számú mellékletben meghatározott Laboratóriumi ellátás előirányzat terhére elszámolható beavatkozásokat elkülönített többletkeretet kell biztosítani, melyet a 6/A. és a 14. számú melléklet szerinti jelentésben a Térítési kategória mezőben megkülönböztető X térítési kategória jelzéssel kell jelenteni. (3) Az elkülönített többletkeret mértéke a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében felsorolt a) 001, 009, 011 és 012 azonosítójú várólisták esetén tervezett ellátásoknál 3000 pont/eset, b) 006, 020, 021, 022, 023 és 025 azonosítójú várólisták esetén tervezett ellátásoknál pont/eset. (4) Az elkülönített többletkeret attól az időponttól kezdődően áll a szolgáltató rendelkezésére, ahogy a beteg az érintett szolgáltatónál a várólista típusának megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező szakrendelésen első alkalommal kivizsgálásra megjelent.

3 (5) Az esetenként járó többlet a szolgáltató szintjén a várólista csökkentési program végéig összegezhető és halmozható. (6) Az elkülönített többletkeret kizárólag a tervezett ellátás szolgáltatója részére biztosítható, kivéve a (7) bekezdés szerinti beavatkozásokat. (7) A 32. szerinti CT, MRI vizsgálatokat akkor lehet az elkülönített többletkeret terhére finanszírozni, ha az ellátásra a beutalót a (4) bekezdés szerinti szakrendelés állította ki úgy, hogy annak értéke levonásra kerül a beutaló intézet tárgyidőszaki összegzett és halmozott többletkeretéből, valamint az így végzett teljesítményt nem kell figyelembe venni a CT, MRI szolgáltató 27. (2) bekezdése szerint meghatározott tárgyidőszaki TVK elszámolásában. (8) Az adott elszámolási hónapban a (3) (7) bekezdés szerinti számítással rendelkezésre álló elkülönített többletkeretet meghaladó beavatkozások teljesítményét figyelembe kell venni a 27. (2) bekezdése szerint meghatározott tárgyidőszaki TVK elszámolásában úgy, hogy a (7) bekezdés szerinti vizsgálat teljesítményét kell elsőként az elkülönített többletkeret terhére elszámolni. 32/A. (1) A rosszindulatú daganatos kórkép klinikai gyanúja esetén a CT, MRI egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltató a beutaló kiállításának napjától számított 14 napon belül a szükséges képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat köteles elvégezni. (2) Az OEP folyamatosan ellenőrzi az (1) bekezdésben foglaltak teljesülését, melynek eredményéről és a szükséges intézkedésekről a beutaló kiállítóját tájékoztatja. (3) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén, ha a vizsgálat alapján a rosszindulatú daganatos megbetegedés igazolódik, akkor az egészségügyi szolgáltató a vizsgálatnak az R.-ben meghatározott vizsgálati kódja mellett a kiegészítő kódot is jelentheti, mely TVK-mentesen kerül elszámolásra. (4) Ha az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget és helyette más, az OEP által meghatározott, nem a biztosított ellátására területileg kötelezett szolgáltató végzi el a vizsgálatot, akkor a vizsgálatot elvégző szolgáltatóval az OEP a (3) bekezdés szerint számol el az ellátásra kötelezett szolgáltató TVK-jának terhére. (5) A (4) bekezdésben foglaltak akkor alkalmazhatóak, ha a biztosított vonatkozásában a területileg ellátásra kötelezett szolgáltató egyértelműen megállapítható. 40. (12) A szolgáltató a 14. számú melléklet szerinti adatlap pontjának kitöltésével köteles a 37. (7) bekezdése szerint jelentést küldeni az osztályra felvett betegek közül azokról, akiknek az ellátása a tárgyhónap végéig nem fejeződött be. 43/B. (1) Az 5. számú mellékletben a várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok fedezete soron szereplő előirányzat (e alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) felhasználásánál az R. 1. számú mellékletében szereplő tételes elszámolás alá eső egyszer használatos eszközök és implantátumok adatszolgáltatási és elszámolási szabályait a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. (2) A várólista csökkentési programba bevont szolgáltatók részére a 28/C. (3) és (4) bekezdése szerinti esetek ellátásához alkalmazott, az előirányzat terhére elszámolható, kapcsolódó speciális finanszírozású eszközöket nem kell figyelembe venni a 43. (3) bekezdése szerinti keretösszeg felhasználásában. Az előirányzat terhére elszámolható speciális finanszírozású eszközöket az elszámoláshoz a 17. számú melléklet szerinti jelentés Térítési kategória mezőjében megkülönböztető X térítési kategória jelzéssel kell jelenteni.

4 a) 6/A. számú melléklet Kitöltési útmutató rész 10. Térítési kategória pontja a 0 = élsportoló speciális ellátása sort követően az X = várólista csökkentési többlet forrás terhére történő ellátás, utólagos elszámolással sorral, b) 14. számú melléklet Kitöltési útmutató rész 4. Térítési kategória pontja a 0. élsportoló speciális ellátása sort követően az X. várólista csökkentési többlet forrás terhére történő ellátás, utólagos elszámolással sorral egészül ki. Hatályát veszti a 40. (5) bekezdése. Ez a rendelet június 1-jén lép hatályba. MK 2015/ évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról A jogszabály 11 törvényre vonatkozóan tartalmaz módosításokat. A fontosabb, foglalkozás-egészségügyet is érintő változásokat szó szerint idézzük. A következő törvényeket érintik a módosítások. 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény 4/D. (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv engedélye szükséges: a) a természetes fürdővizek minőség-ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez, és b) a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez. (2) Az egészségügyi államigazgatási szerv az engedély megadásával egyidejűleg hivatalból nyilvántartásba veszi a szolgáltatót. (3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza: a) az engedély számát, b) az engedélyes nevét, c) az engedély tárgyát, valamint d) a laboratórium nevét és címét. (4) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás a (3) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. (5) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartást az egészségügyi államigazgatási szerv a honlapján közzéteszi. (6) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenységének folytatására irányuló szándékát köteles a minőség-ellenőrzésért felelős egészségügyi államigazgatási szervnek bejelenteni. 6. (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki: [Az egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében] r) közvetlenül és haladéktalanul intézkedik, ha az ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál hirtelen fellépő ok miatt a betegellátás átmeneti fennakadásáról értesül. Az intézkedéssel párhuzamosan értesíti az érintett szolgáltató fenntartóját, illetve az Országos Mentőszolgálatot. 6. (4) bekezdés e) pont ed) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5 [Az (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: e) az egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott egészségügyi dolgozók adatai:] ed) alkalmazott egészségügyi dolgozó esetén a teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatás ténye, az Eütev ában meghatározott munkarendje, illetve munkavégzési formája, valamint az önként vállalt többletmunka ténye és mértéke, valamint a heti munkaidő, 15/D. A 14/D. -ban megállapított felügyeleti díjat első alkalommal a év tekintetében, június 30-áig kell megfizetni. 2. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény 15. (8a) A betegellátó a 4. (2) bekezdés b) pontja szerinti célból az életkorhoz kötött kötelező és önkéntes védőoltások esetén, valamint megbetegedési veszély elhárítása céljából kötelező védőoltások esetén a védőoltásban részesültek személyazonosító adatait miniszteri rendeletben meghatározott módon elektronikus úton is továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek. 15/A. (1) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az észlelő orvos köteles haladéktalanul továbbítani a munkavédelmi hatóságnak a munkavállaló egészségügyi és személyazonosító adatát, ha az érintett foglalkozása gyakorlása közben, azzal összefüggésben) ba) miniszteri rendeletben meghatározott vegyi anyag hatásának van kitéve, és szervezetében az anyag koncentrációja a megengedett mértéket meghaladja, valamint 3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 5/A. Az utazási költségtérítéssel, a külföldön történő gyógykezeléssel összefüggő eljárásokkal, a méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokkal ide nem értve a 26. (1) bekezdés c) e) pontja, (2a) és (2b) bekezdése szerinti szolgáltatásokat, a méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátásokkal (ideértve az egyszeri segélyt is) kapcsolatos ügyekben, valamint a Tbj a alapján indult eljárásokban az elektronikus kapcsolattartás kizárt, kivéve ez utóbbi esetben az európai egészségbiztosítási kártyával és az alkalmazandó jogszabályok meghatározásával kapcsolatos eljárásokat. 18. (6) (Nem vehetők igénybe az E. Alap terhére:) k) a méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kivételével a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárás, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz alkalmazása, illetve a befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló évi XCV. törvény 25/C. -a szerinti engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás, 23. (A biztosított részleges térítés mellett jogosult) c) a rágóképesség helyreállítása érdekében miniszteri rendeletben meghatározott típusú fogpótlásra; 52. (3) Foglalkozási betegség a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely

6 a) a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve b) a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye. 53. (1) (Nem üzemi baleset az a baleset, amely) a) részben vagy egészben a balesetet szenvedett biztosított alkohol vagy kábítószer általi igazolt befolyásoltsága miatt következett be, 81. (2) Az egészségbiztosító a pénzbeli ellátás és a baleseti táppénz iránti kérelem elbírálása, valamint ellenőrzési eljárása során kérheti annak igazolását, hogy a pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem bevallására kötelezett ezen kötelezettségének eleget tett. Ha a kérelem elbírálása vagy az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a bevallásra kötelezett nem teljesítette bevallási kötelezettségét, az egészségbiztosító felhívja a bevallásra kötelezettet, hogy 10 napon belül mulasztását pótolja, annak elmaradása esetén értesíti az állami adóhatóságot. 4. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény módosítása 32. -a a következő (1) bekezdéssel egészül ki: A betegjogi képviselő a betegjogi képviselői feladatainak ellátásával összefüggő tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül. 58. (3a) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a mentesítés indokoltságát alátámasztó, a kezelőorvos által adott szakvéleményt. 116/B. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: Mentesül a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól az az orvos, aki első szakorvosi szakképesítése megszerzésére irányuló képzésben vesz részt a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: A miniszter javaslatára a Kormány meghatározza az egészségügyi válsághelyzet felszámolása érdekében igénybe vehető erőket, eszközöket és szervezeteket (3) (Felhatalmazást kap a miniszter, hogy) j) a rendezvénybiztosítás és a helyszínbiztosítás részletes szakmai szabályait, valamint ezen szolgáltatásokért ideértve a mentési terv jóváhagyását is fizetendő térítési díj mértékét, valamint a mentési terv elkészítéséért fizetendő térítési díjnál figyelembe veendő körülményeket, szempontokat és a megfizetésre vonatkozó rendelkezéseket, (rendeletben állapítsa meg.). 5. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló évi XXV. törvény A következő 26. -sal egészül ki: 26. Ez a törvény a 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil]metil]benzamid (AH-7921), a 3,4-metiléndioxi-pirovaleron (MDPV) és a 2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino)ciklohexanon (metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, szeptember 25-ei 2014/688/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. Ennek megfelelően a melléklete is módosul.

7 6. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény 7. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló évi XCV. törvény 8. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény 9. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény 7. -a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: A fenntartók közösen kezdeményezhetik a fenntartásukban lévő egészségügyi szolgáltatók közötti kapacitásátcsoportosítást. 10. Egyéb egészségügyi tárgyú törvények módosítása Ezen belül: Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló évi XCVII. törvény A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló évi XXI. törvény 11. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény módosítása MK 2015/95 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról A szakképzés teljesítése érdekében a támogatott szakképzés keretében a rezidens az ENKK-val közalkalmazotti jogviszonyt létesít. 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelet 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló EüM rendelet, a felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló rendelet módosítása A rendszerbevételi eljárásról az ENKK tájékoztatót ad ki, amely tartalmazza a rendszerbevételi eljárással érintett szakmákat, a képzőhelyeket és a régiónként felvehető jelöltek számát, valamint a rendszerbevételi bizottság összetételét.

2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 -

2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 - 2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 - Tartalom: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi

Részletesebben

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról hatályos: 2013.12.24 - Módosított rendeletek: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Részletesebben

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13099. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. november

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

T/9065. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/9065. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9065. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2012. november 2012. évi törvény az

Részletesebben

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 218. szám 86329 (4) A Civil Információs Portál felé a (3) bekezdés szerinti adatokat azok jogerőre emelkedését, érvényessé válását vagy az adatszolgáltató tudomására

Részletesebben

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya.

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. 1 / 56 A jogszabály mai napon (2014.VII.3.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2015.I.1. ) 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1668. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2010. november 2010. évi.

Részletesebben

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról . törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Tartalom: hatályos: 2011.12.29 1997. évi LXXXIII. törvény kiterjed a a gyógyászati segédeszközt

Részletesebben

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Tájékoztató új és módosított jogszabályokról a Magyar Közlönyben (MK) 2013. november 15. (189. szám) és 2014. március 20. (41. szám) közötti időszakban megjelent új vagy módosult jogszabályokat, amelyek

Részletesebben

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2014.VII.3.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2015.I.1. ) 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról A Kormány az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi

Részletesebben

A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 2758 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 26. szám A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 5., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXVII. törvény Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 63634 2013.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA A kiadott példányszám: Ezen példány sorszáma: Módosítás átvezetésére kötelezett példány: igen / nem Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 1. 2008.augusztus.10 Megváltozott

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 177 376. OLDAL 2012. január 16. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról Magyarország Alaptörvénye XII. cikkének végrehajtása érdekében az Országgyűlés a megváltozott

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA ÉS BETEGFOGADÁSI LISTA KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 2008.

AZ ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA ÉS BETEGFOGADÁSI LISTA KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 2008. AZ ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA ÉS BETEGFOGADÁSI LISTA KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 2008. Tartalomjegyzék 1. Az eljárásrend célja 3. 2. Az eljárásrend érvényességi

Részletesebben

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám 1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám A Kormány 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi

Részletesebben

519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról 1 Tartalom:

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat

Részletesebben

5. A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény módosítása 6.

5. A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény módosítása 6. 2001. évi LXX. Törvény az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata. I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata. I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1. A szabályzat célja, hogy az egyéni

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1

169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 Tartalom: hatályos: 2014.07.19-2014.07.20 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

Mildoo[6ilte,W ,"A( T6rftftldffcffi. $dg{ffi t6tftgl dflfnrk sabdlprftr. K6szitette: Ellen6rizte: Enged6lyezte: !'r'l(\ icll!

Mildoo[6ilte,W ,A( T6rftftldffcffi. $dg{ffi t6tftgl dflfnrk sabdlprftr. K6szitette: Ellen6rizte: Enged6lyezte: !'r'l(\ icll! -F Mildoo[6ilte,W T6rftftldffcffi $dg{ffi t6tftgl dflfnrk sabdlprftr K6szitette: Ellen6rizte: Enged6lyezte:!'r'l(\ icll!-i- \l-^- Kolozsv6rind Buga Szilvia Betegfelvdteli osztdlyvezet6,"a( Mb.F6igazgat6

Részletesebben