Főszerepben a deflátor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Főszerepben a deflátor"

Átírás

1 Főszerepben a deflátor Az államadósság csökkentésének alkotmányban rögzítésével a kormány saját magának állított csapdát. Ha nem módosítja az alaptörvényt vagy halasztja el annak hatálybalépését, ezt a helyzetet csak kormányzati hitelesség további rombolásával tudja megoldani. Választási lehetősége mindössze abban marad, hogy hitelességét inkább a pénzpiacokon vagy inkább a választók körében kívánja erodálni. Az IMF árnyékában egyik megoldás sem tűnik egyszerűnek. A január 1-jétől hatályba lépő új alaptörvény előírja, hogy a mindenkori költségvetési törvénynek biztosítania kell a GDP-arányos államadósság csökkenését mindaddig, amíg ez a ráta nem csökken 50 százalék alá (utána csak az emelkedést kell elkerülni, de ez gyakorlatilag ugyanaz). A nehézségek ott kezdődnek, hogy az alaptörvény szerinti szabály sajnos nem pontosan értelmezhető, mivel a számítási szabályok nem születtek meg. Itt nem magára a GDP-re gondolunk, mivel azt a KSH az Eurostat néhány százoldalas kötelező előírásai alapján anélkül is ki tudja számítani, hogy a magyar alaptörvény alapján majdan megszülető kétharmados törvény ebben további segítséget nyújtana. A gondot inkább az jelenti, hogy az államadósság fogalma nem tisztázott: a gazdaságpolitikai diskurzus egyértelműen a maastrichti adósságot érti rajta (nagyrészt tudattalanul), az államháztartási törvény (Áht) viszont a központi alrendszer adósságát tekinti államadósságnak. A két kategória között jelentős különbség van, mivel a maastrichti adósságkategória tartalmazza az önkormányzatok és a kormányzati szektorba tartozó cégek adósságát, míg az Áht nem. A hatályos konvergencia programban a kormány azt vállalta, hogy 2012-ben a költségvetési hiány nem fogja meghaladni a GDP 2,5 százalékát. Levezethető, hogy adott GDP-arányos költségvetési egyenleg mellett annál nagyobb mértékben csökken az adósságráta, minél gyorsabban növekszik a nominális GDP. (Ehhez feltételezzük egyrészt, hogy a jelenlegi legjobb becslés a 2012 végi HUF/EUR árfolyamra megegyezik a 2011 végére várt értékkel vagyis a kormány sem tudhat semmit az árfolyam várható alakulásáról 2012 folyamán másrészt, hogy a kormányzat pénzügyi eszközeinek (bankbetétek, vállalatokban megszerzett tulajdoni részesedések, stb.) állománya nem fog változni.) Amennyiben 2011 végén az adósságráta 82 százalék lesz (a legfrissebb, szeptember végi adat éppen ennyi volt), akkor legalább 3,14 százalékkal kell nőnie a nominális GDP-nek ahhoz, hogy az adósságráta egyáltalán csökkenjen. Ha esetleg erősödik a forint, vagy bármi más okból mondjuk csak 75 százalék lesz az adósságráta, akkor a csökkenés biztosításához a nominális GDP-nek legalább 3,45 százalékkal kell növekednie. A nominális GDP növekedése két tényezőre, egy mennyiségi változásra és egy árváltozásra bontható fel. A mennyiségi változást nevezik gazdasági növekedésnek. Erről mindenki szokott hallani, ez az, amiről mostanában folyik a vita: valóban el fogja-e érni azt a 1,5 százalékot, amit a költségvetési törvény benyújtásakor a kormány tervezett, vagy sokkal közelebb lesz a nullához, amit egyre több elemző vár. Az árváltozás szóban forgó mércéjéről már sokkal 1

2 kevesebben hallanak. Úgy hívják, hogy GDP-deflátor. Ez is az infláció egy mérőszáma, de nem azonos azzal a mérőszámmal, ami az újságok címlapján ezen a néven megjelenik. Az infláció a tájékozott, de nem gazdasági szakemberek számára egyenértékű azzal a mutatóval, amit a KSH fogyasztói árindex néven havonta közöl. Ezt a mutatót úgy kell számítani, hogy kiválasztunk egy időszakot (mondjuk 2010), megnézzük, hogy Magyarországon átlagosan milyen árukból és szolgáltatásokból mennyit vásároltak ebben az időszakban (ezt nevezik fogyasztói kosárnak), majd kiszámítjuk, hogy egy ilyen fogyasztói kosár mennyibe került 2010-ben és 2011-ben. A két adat hányadosa méri az infláció ütemét 2010 és 2011 között. Egy ilyen fogyasztói kosárban természetesen nagy súllyal szerepelnek importált termékek is (az autóktól a francia sajtokig), tehát ha leértékelődik a forint és emiatt megdrágulnak az importáruk, akkor ez megjelenik az inflációban is. Az árváltozás másik fontos mutatóját nevezik GDP-deflátornak. Ez nem valamilyen fogyasztói kosár, hanem a Magyarországon előállított áruk és szolgáltatások átlagos árváltozását méri, beleértve a beruházásokat, az exportot, sőt a kormányzati tevékenységeket is. Történetesen 2012-re a kormány becslése szerint a GDP-deflátor értéke 2,6 százalék, amiből következik, hogy a 3,14-3,45 százalékos nominális GDP-növekedéshez legalább 0,52-0,83 százalékos reálnövekedési ütem kell. A probléma abból adódik, hogy a már beharangozott új költségvetési törvényben a kormány az eredetihez képest legalább 1 százalékponttal alacsonyabb nominális GDP-t lesz kénytelen tervezni, ezzel tehát az adósságráta csökkentése, így az alkotmány előírásának betartása is veszélybe kerül. Az alábbiakban ezt igazoljuk (a 82 százalékos induló adósságráta feltételezése mellett). Így válik főszereplővé a GDP-deflátor. Tegyük fel, hogy a növekedési ütemre vonatkozó feltételezését a kormány a piaci konszenzus (beleértve az MNB-t és a nemzetközi szervezeteket is) körüli 0,5 százalékra csökkenti. A piaci konszenzus szerint a 0,5 százalékos növekedés mellett a költségvetési hiány meghaladja a 2,5 százalékot, ezért további intézkedéseket kell bejelentenie. Mivel az adótörvényekhez már nem tud nyúlni, marad a kiadási oldal, amelynek lefaragása valamilyen mértékben csak tovább csökkenti a növekedési ütemet. Összességében tehát a piaci konszenzusnál magasabb növekedést hitelesen nem tud tervezni főleg nem az IMF árnyékában. Ez eddig nem újdonság, nagyjából mindenki erre számít. A kormány és az MNB között már a fogyasztói árindex évi értékében is van némi eltérés, de igazán nagy véleménykülönbség a GDP-deflátor értékére adott előrejelzésben van. Kormány MNB fogyasztói árindex 4,2% 4,9% GDP-deflátor 2,6% 5,0% Amint látható, az MNB szerint a GDP-deflátor (5,0) gyakorlatilag megegyezik a fogyasztói árindexszel (4,9), míg a kormány szerint a GDP-deflátor (2,6) sokkal alacsonyabb a saját fogyasztói árindex-becslésénél (4,2). Kérdés, hogy a két mutató különbségében (+0,1 vagy - 1,6 százalékpont) kinek lehet igaza. Lássuk, mi okozhat érdemi különbséget a két mutató értéke között, ha egyszer elvileg mindkettő az infláció -t méri. A GDP-deflátor fentebb ismertetett számítási módjából 2

3 következik, hogy az eltérést három fő tényező alakítja: a külkereskedelmi árak, a beruházások ára és a kormányzati fogyasztás árváltozása. Jó lenne, ha a komoly nézeteltérés tisztázására mind a kormány, mind az MNB nyilvánosságra hozná a GDP főbb összetevőinek deflátorára vonatkozó becsléseit, de addig is lássuk, mely okok játszhatnak szerepet ebben a konkrét helyzetben. Bizonyára sokaknak megfordul a fejében, hogy a kormány már megint trükköz. Ez természetesen már csak azért sem zárható ki, mert a kormánynak érdekében állhat alultervezni az inflációt. Ezt a módszert az előző Orbán-kormány között többször kihasználta, hogy aztán az év közben terv felett befolyó adóbevételeket év végén osztogathassa. Amennyiben most is csupán ez a helyzet, akkor a deflátor megemelése a készülő új makropályában burkolt beismerése lenne annak, hogy az első változat nem volt megalapozott. Nem lenne jó üzenet a hitelességi problémákat egyébként is reflektorfénybe állító mai helyzetben. Komoly esélye van azonban, hogy a kormánynak itt tényleg igaza van. A külkereskedelmi árváltozások akkor tudják eltéríteni a GDP-deflátort a fogyasztói árindextől, ha eltérő az export és az import árváltozása. Ebből a szempontból a forint árfolyamváltozása nem játszik szerepet, mivel az mindkét irányban ugyanúgy érinti a forintban mért árindexeket. Az euróban mért import és export áraknak is eltérően kell alakulniuk. Bár ez gyakran és nagymértékben is meg szokott történni (pl. amikor az olajár egyik évről a másikra megduplázódik), de erre vonatkozóan nem lehet sem a kormánynak, sem az MNB-nek érdemi többletinformációja. A beruházások árváltozása eltérhet a fogyasztás árváltozásától, de a beruházások súlya a GDP-ben viszonylag alacsony (kevesebb, mint 20 százalék) és a két intézmény (kormány és MNB) becslése nem térhet el egymástól túlságosan, ha mindketten makrogazdasági szempontokat érvényesítenek csak. Más a helyzet a kormányzati fogyasztással, amelynek súlya a GDP-n belül jó közelítéssel szintén 20 százalék. Ebbe a kategóriába tartozik nem csak a minisztériumok fűtése és a köztisztviselők fizetése, hanem a teljes oktatás rendszer, az egészségügy, a szociális intézmények és még egy sor állami feladat ellátásának költsége. Ahhoz, hogy valaki a kormányzati fogyasztás mennyiségi és árindexét becsülni tudja, nem csak az egyes szakterületeket kell, hogy ismerje, hanem a KSH által mostanában alkalmazott számítási módszertant is. Ebben viszont egyértelmű információs előnye van a kormányzatnak, miközben nincs (eddig nem volt) érdemi késztetése a becslés torzítására, sőt az sem kizárt, hogy az MNB aprólékos számolgatás helyett ún. technikai feltételezéssel élt. Ahhoz, hogy a fogyasztói árindex és a GDP-deflátor közötti 1,6 százalékpontos eltérést a 20 százalék súlyú kormányzati fogyasztás területére szorítkozva meg tudjuk magyarázni, ötszörös, tehát 8,5 százalékpontos eltérést kell feltételeznünk a két intézmény által megállapított közösségi fogyasztás-deflátor között. Ha pl. az MNB a kormányzati fogyasztás-deflátorának a háztartások fogyasztási árindexét (4,9%) használta technikai feltételezésként, akkor a kormányzati becslésnek -3,6 százaléknak kell lennie. A költségvetési törvény általános indoklásából kiderül, hogy a teljes kormányzati fogyasztás reálcsökkenése 0,5 százalék lesz. A 0,5 százalékos reálcsökkenés és a - 3,6 százalékos deflátor alapján 4,1 nominális csökkenés adódik, ami az 6000 milliárdos nagyságrendű kormányzati fogyasztásra vetítve 250 milliárdos nominális csökkenést jelent. Ekkora nominális csökkenés összhangban lehet a költségvetési törvényjavaslattal, de persze ez csak egy a számos lehetőség közül. 3

4 Mi következik mindebből? Bár az új alaptörvény csak január 1-jén lép hatályba, tehát ebben az értelemben a tervezéskor a kormány figyelmen kívül is hagyhatná az adósságráta csökkentését előíró szabályt, de átmeneti rendelkezés hiányában január 1-je után már csak tartós és jelentős gazdasági visszaesés (vagy rendkívüli állapot) adhatna felmentést a betartás alól. Márpedig év közben az adósságrátát az év eleji induló szint fölé emelő hitelfelvétel (vagy kötvénykibocsátás) törvénytelen, és mint ilyen semmis és/vagy büntetendő. Mit tehet a kormány ebben a helyzetben? 1. Előrehozott hitelfelvétellel már idén év végére olyan magasra emeli az adósságot, hogy utána azt már ne kelljen tovább emelni (gyakorlatilag betétet halmoz fel, amit év közben leépít, és ezáltal elkerüli a bruttó adósság emelkedését). Amellett, hogy az utóbbi időben akadozó állampapír-kibocsátás mellett ez nehezen megvalósítható ás drága megoldás, ez nyilván az adósságráta idei csökkentésére vonatkozó idei csökkentésére vonatkozó eddigi kormányzati kommunikáció megsemmisítését is jelentené. 2. Felvállalja a tartós és jelentős gazdasági visszaesés bejelentését és negatív GDPnövekedéssel tervezi legalább a következő két évet. Ehhez viszont valódi és jelentős, azaz 1% alatti visszaesés lenne a feltétel, ez nyilván az egész kormányzati ciklusra vonatkozó eddigi gazdaságpolitikai kommunikáció megsemmisítését jelentené. 3. Megemeli saját inflációs előrejelzését mind a deflátor, mind a fogyasztói árindex tekintetében, miközben nem tesz semmi olyan intézkedést, amivel ezt magyarázhatná. Ebben az esetben a jelenlegi nagyon gyenge árfolyammal kellene magyaráznia. A magas árfolyamszint tartós fennmaradását hirdetni viszont azt jelentené, hogy a kormány a magyar pénzügyi válsághelyzet tartósságára számít. Ez esetben a kamatfelárak és ezáltal az állam kamatkiadásainak is az eddigi tervek fölé kell emelkednie, tehát további megszorításokra lenne szükség a hiánycél tartása érdekében, ami tovább csökkenti a növekedési ütemet. 4. A konvergencia programban vállaltnál alacsonyabb hiánycélt tűz ki, hogy teljesítse a szakmai érvek ellenére alkotmányba erőltetett saját szabályát. Mivel nyilvánvaló, hogy már a konvergencia programban vállaltak teljesítése is rendkívüli megszorításokat tesz szükségessé, nem valószínű, hogy a kormány ebben az irányban keresné a megoldást. 5. Végezetül elhalaszthatja az adósságráta-csökkentési szabály hatálybalépését, ami nem lenne baj, főleg akkor nem, ha ez a lépés, ennek a szakmai szempontból rendkívül rossz szabálynak a lassú, de végleges elfelejtését és a hatályos költségvetési felelősségi törvény szerinti szabályrendszer gyakorlati érvényesülését is elindítja. Függelék matekosoknak Ha az adósság értéke 2011 végén D1, 2012 végén D2, a hiány nominális értéke 2012-ben d2, a GDP értéke 2011-ben Y1, 2012-ben pedig Y2, akkor az adósságráta csökkenésének feltétele, hogy: ( ) A kormány bevállalt egy GDP-arányos hiányt 2012-re, tehát az α=d2/y2 hányados rögzített (jelen esetben 2,5%). Ezt felhasználva és az egyenlőtlenséget átrendezve az adósságráta csökkenésének feltétele: 4

5 vagyis a nominális GDP növekedési üteme (jó közelítéssel) magasabb, mint a GDP-arányos hiány és az induló adósság hányadosa. Az adósságráta 2011 végi (2012. eleji) értéke nagyjából ismert D1/Y1 =0,82 vagyis 82 százalék.1 Ebből az következik, hogy az adósságráta csak akkor csökken, ha a nominális GDP növekedési üteme (Y2/Y1) legalább 3,14%. 1 Az MNB által közölt pénzügyi számlák szeptember végi adatai alapján. 5

A költségvetésben rejlő kockázatok

A költségvetésben rejlő kockázatok A költségvetésben rejlő kockázatok elemzés Romhányi Balázs, Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest 1. Összefoglalás A költségvetési törvényt megalapozó szabályváltozások jelentős része még nem ismert,

Részletesebben

A 2015. évi költségvetési törvény kockázatai

A 2015. évi költségvetési törvény kockázatai A 2015. évi költségvetési törvény kockázatai 2015. január 31. Jelen elemzés a Költségvetési Felelősségi Intézet kiadványaként, jelentős részben önkéntesek munkájával készült és nagyrészt a 2010 végén megszüntetett

Részletesebben

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-14)

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-14) TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-14) 2011. április 20. Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest kiadványaként, önkéntesek munkájával készült, döntő részben a 2010 végén megszüntetett

Részletesebben

A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat

A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat kockázatai 2013. november 30. Jelen elemzés a Költségvetési Felelősségi Intézet kiadványaként, jelentős részben önkéntesek munkájával készült és nagyrészt a 2010

Részletesebben

Elemzés a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatról. Elemzés az államháztartásról 2014. november

Elemzés a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatról. Elemzés az államháztartásról 2014. november Elemzés a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatról Elemzés az államháztartásról 2014. november Elemzés a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatról Elemzés az államháztartásról

Részletesebben

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat kockázatai Kockázatelemzés a költségvetési vita 1. fázisa és az adótörvények megszavazása után 2012. november 22. Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi

Részletesebben

Az elemzés elkészítésekor a 2013. október 4-ig rendelkezésünkre álló információkat vettük figyelembe.

Az elemzés elkészítésekor a 2013. október 4-ig rendelkezésünkre álló információkat vettük figyelembe. A Magyar Nemzeti Bank a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott alapvető feladatai, így különösen a monetáris politika meghatározásával és megvalósításával kapcsolatos feladata

Részletesebben

A 2015. évi költségvetési törvényjavaslat

A 2015. évi költségvetési törvényjavaslat A 2015. évi költségvetési törvényjavaslat véleményezése 2014. december 10. Jelen elemzés a Költségvetési Felelősségi Intézet kiadványaként, jelentős részben önkéntesek munkájával készült és nagyrészt a

Részletesebben

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz 1 Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 27 tavasz Az elemzést készítették: Erdős Szabolcs, Gáspár Pál, Oszlay András (szerk.), Pellényi Gábor, Sass Magdolna Az elemzéshez használt adatbázis 27. április

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Rt.

GKI Gazdaságkutató Rt. GKI Gazdaságkutató Rt. Az euróhoz vezető optimális út megtervezése Készült a Pénzügyminisztérium megrendelésére Budapest, 2004. április 2 GKI Gazdaságkutató Rt. Postacím: 1364 Budapest, Pf. 78. Internet

Részletesebben

A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI

A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI 2014. szeptember A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI készítette: Romhányi Balázs A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS-POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI Szerző: Romhányi Balázs Szerkesztő: Perger

Részletesebben

Makro egyensúly és gazdasági növekedés

Makro egyensúly és gazdasági növekedés Makro egyensúly és gazdasági növekedés Macro Balance and Growth English Summary Kiadta a Central European Management Intelligence 2006 áprilisában Tartalom 1 EGY ÁTFOGÓ HELYZETÉRTÉKELÉS AKTUALITÁSA...

Részletesebben

1 A HATÁSELEMZÉS TÁRGYA... 5 2 A HATÁSELEMZÉS LOGIKAI MENETE... 6 3 A FELTÉTELEZETT INTÉZKEDÉSEK ÉS BECSÜLT ELSŐDLEGES HATÁSUK...

1 A HATÁSELEMZÉS TÁRGYA... 5 2 A HATÁSELEMZÉS LOGIKAI MENETE... 6 3 A FELTÉTELEZETT INTÉZKEDÉSEK ÉS BECSÜLT ELSŐDLEGES HATÁSUK... A munkaerőpiacot, a szociális ellátásokat és a nyugdíjrendszert érintő egyes kormányzati intézkedések és intézkedési elképzelések költségvetési hatásvizsgálata 2011. június 28. Jelen technikai kivetítés

Részletesebben

Elemzés a makrogazdasági kilátásokról és a költségvetési kockázatokról

Elemzés a makrogazdasági kilátásokról és a költségvetési kockázatokról Elemzés a makrogazdasági kilátásokról és a költségvetési kockázatokról 2009. augusztus 18. 1 Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Fehér Csaba, Gerner Viktória, Gyöngyösi Zsolt,

Részletesebben

A 2014. évi költségvetési törvény kockázatai

A 2014. évi költségvetési törvény kockázatai A 2014. évi költségvetési törvény kockázatai 2014. 31. Jelen elemzés a Költségvetési Felelősségi Intézet kiadványaként, jelentős részben önkéntesek munkájával készült és nagyrészt a 2010 végén megszüntetett

Részletesebben

2003. december 8 december 15. Budapest. ICEG Európai Központ

2003. december 8 december 15. Budapest. ICEG Európai Központ 2003. december 8 december 15. Budapest ICEG Európai Központ TARTALOM Tartalom 2 Az októberi fizetési mérleg alakulása 3 Stabilizálódó Forint? 6 Változások az államadósság kezelésében 2004-ben 8 Szorul

Részletesebben

MNB-tanulmányok 61. Kín vagy kincs? Az inflációs meglepetés rövid távú hatása az államháztartásra Magyarország esete P. KISS GÁBOR

MNB-tanulmányok 61. Kín vagy kincs? Az inflációs meglepetés rövid távú hatása az államháztartásra Magyarország esete P. KISS GÁBOR MNB-tanulmányok 61. 2007 P. KISS GÁBOR Kín vagy kincs? Az inflációs meglepetés rövid távú hatása az államháztartásra Magyarország esete P. Kiss Gábor: Kín vagy kincs? Az inflációs meglepetés rövid távú

Részletesebben

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2015-19)

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2015-19) TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2015-19) 2015. június 9. Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi Intézet kiadványaként, jelentős részben önkéntesek munkájával készült és az azóta elkészült anyagok Módszertani

Részletesebben

TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK. 2006. október

TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK. 2006. október TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK 2006. október 2 TARTALOM Fókusz...1 A magyar óra fordítva jár...1 1. A lemaradás költségvetése...3 2. A 2007. évi költségvetés szerkezeti problémái...5 3. Rekord méretű az államadósság

Részletesebben

J e g y zőkönyv SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014.

J e g y zőkönyv SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014. SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2010. október 19-én, kedden 10 óra 40 perckor az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

Részletesebben

Forintárfolyam, kamatszint és devizaalapú eladósodás

Forintárfolyam, kamatszint és devizaalapú eladósodás vita Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. október (847 867. o.) Forintárfolyam, kamatszint és devizaalapú eladósodás Az árfolyam szerepéről A tanulmány szerzője bemutatja, milyen tényezők vezettek a

Részletesebben

A fiskális politika jelzõszámai

A fiskális politika jelzõszámai A fiskális politika jelzõszámai 307 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. április (307 325. o.) P. KISS GÁBOR A fiskális politika jelzõszámai A hagyományos statisztikai hiánykategóriák alkalmazhatósága

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója Száma:../2008. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

PROGRAMJA NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT ELSŐ VÁLTOZATÁNAK 2006. JÚNIUSI BANKSZÖVETSÉGI ÉRTÉKELÉSE*

PROGRAMJA NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT ELSŐ VÁLTOZATÁNAK 2006. JÚNIUSI BANKSZÖVETSÉGI ÉRTÉKELÉSE* 2006. ÖTÖDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1 A KORMÁNY ÚJ EGYENSÚLY PROGRAMJA NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT ELSŐ VÁLTOZATÁNAK 2006. JÚNIUSI BANKSZÖVETSÉGI ÉRTÉKELÉSE* Az Új egyensúly program fő célja, miszerint a 2001 és 2006

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2005 2008

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2005 2008 Magyar Köztársaság Kormánya MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2005 2008 Budapest, 2005. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 1 1.1 Gazdaságpolitikai keretrendszer és célok... 1 2. A GAZDASÁG

Részletesebben

T/581/32 Becslés a T/581. számú törvényjavaslat külső tételeket érintő költségvetési hatásairól

T/581/32 Becslés a T/581. számú törvényjavaslat külső tételeket érintő költségvetési hatásairól T/581/32 Becslés a T/581. számú törvényjavaslat külső tételeket érintő költségvetési hatásairól 2010. július 7. 1. Vezetői összefoglaló A Költségvetési Tanács a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési

Részletesebben

Bulgária és Románia: Az euróhoz vezető út

Bulgária és Románia: Az euróhoz vezető út Bulgária és Románia: Az euróhoz vezető út Bilek Péter Vélemény No 27. 2007. május 1 Bulgária és Románia: az euróhoz vezető út Az elemzést készítette: Bilek Péter Az elemzéshez használt adatbázis 2007.

Részletesebben

I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember. az alapkamaton helyezhetik el többletforrásaikat. juthatnak pótlólagos forráshoz. Creditbüró

I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember. az alapkamaton helyezhetik el többletforrásaikat. juthatnak pótlólagos forráshoz. Creditbüró I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember Elsô cikkünk azt mutatja be, hogyan hat a jegybanki kamat a piaci kamatokra és hozamokra. Az alapkamat mértékét, illetve változásait a Monetáris Tanács határozza meg.

Részletesebben

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS A válságkezelő kormány egyéves cselekvési terve 2009. április 20. 1 ÖSSZEFOGLALÓ Helyzetértékelés A magyar gazdaság jelenlegi kritikus helyzetét belső és külső okok együtt

Részletesebben