Tudományos konferencia Pápán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudományos konferencia Pápán"

Átírás

1 Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta február 16. Közéleti hetilap IV. évfolyam 6. szám Felújítják a Tarczy-iskolát Dr. Kovács Zoltán polgármester, a térség országgyûlési képviselõjének tájékoztatása szerint hétfõn a Parlament megszavazta a Tarczy Lajos Általános Iskola felújításához szükséges címzett támogatást. - A kormány támogatta az önkormányzatnak azt a pályázatát, mely az iskola teljes rekonstrukcióját irányozza elõ. Ez a támogatás közel 1 milliárd forint, ehhez 15 százalék az önkormányzati saját forrás. Ebben a projektben sokan dolgoztak, és itt szeretném megköszönni képviselõtársaimnak, a kormánynak, illetve a miniszterelnöknek is kinek ez az intézmény volt az iskolája -, hogy a pápai iskolafejlesztési rendszerben egy újabb elem elkészül, reményeink és terveink szerint két év múlva nyilatkozta dr. Kovács Zoltán. Bõvebben a 4. oldalon Testületi ülés Az idei év városi költségvetését két fordulóban tárgyalja a képviselõ-testület, és pályázati határidõk miatt is szükség volt a múlt csütörtöki testületi ülés megtartására. Az ülés elsõ napirendi pontjában több pályázat beadásáról is döntöttek a képviselõk, biztosítva ezáltal az ezekhez szükséges önrészt is. Központi és területfejlesztési forrásokból valósul meg a város csapadékvíz-elvezetõ rendszerének felújítása, bõvítése, mely 1,5 milliárd forintos beruházást jelent. A száz százalékban kiépült ivóvíz- és gázvezeték, valamint az idén teljessé váló csatornahálózat után elindulhat Pápán a teljeskörû út- és járdarekonstrukció is, mely a következõ ciklus jelentõs programja lesz, tudtuk meg az ülésen. Európai uniós mintára, az országban egyedülálló módon egy helyen, a kórház mellett alakítják ki a központi ügyeleti rendszert és a mentõállomást. Részletek a 3. oldalon Tudományos konferencia Pápán Fókuszban a hátrányos helyzetû családok Február 10-én, pénteken az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola adott otthont annak a konferenciának, amely a Veszprémi Akadémiai Bizottság Képzési és Továbbképzési Munkabizottsága, Pápa Város Önkormányzata és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Fõiskolai Kar Szociálpedagógiai Tanszéke közös szervezésében került megrendezésre. A szervezõk a régió szakembereinek teremtettek ezzel lehetõséget arra, hogy nyomon követhessék a legújabb kutatási eredményeket, illetve tapasztalatcsere keretében mélyülhessenek el az õket leginkább érintõ szakmai kérdésekben. A konferencia témája a hátrányos helyzetû családokkal kapcsolatos témaköröket dolgozta fel. Az elnökség tagjai között foglalt helyet Alpárné dr. Szála Erzsébet fõigazgató, Schmidt Dezsõné, az Erkel Ferenc Általános Iskola igazgatója, dr. Áldozó Tamás, városunk alpolgármestere, Rádi Róbert mûvelõdési osztályvezetõ, dr. Teleki Béla tanszékvezetõ fõiskolai tanár és Tengerdi Antal fõiskolai adjunktus. Folytatás az 5. oldalon Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ Farsangi mulatság a Játszóházban Luficsokrok és vidám díszek jelezték szombat délután a Zárda utcai máltás Játszóházba érkezõknek, hogy valami ismét készül a gyerekek paradicsomában. A házba lépve egyértelmûvé vált, nem egy átlagos hétvégi program zajlik. A teremben kalózok, tündérek, hercegnõk, pillangók, bohócok színes farsangi forgataga ragadta magával a belépõt, s a csillogó gyermekarcok láttán nem lehetett kétséges, a ház dolgozói ismét mindent megtettek a jó hangulat érdekében. Folytatás a 6. oldalon Idén 165 éves a TIT A év értékelése és az idei esztendõ feladatainak kijelölése volt a napirendje a TIT Pápa Városi Szervezete múlt szerda délutáni ülésének, melyet a Pedagógus Mûvelõdési Házban tartottak. Továbbiak az 5. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke február 16. A táblázatunkból az látható, hogy a víz- és csatornadíj a legolcsóbb Pápán és a szemétszállítás díja Várpalotával holtversenyben szintén a legalacsonyabb, csakúgy mint az elõvételben vett autóbusz vonaljegy és Zirc után a nyugdí- Pápán olcsóbb az élet Minden év januárjában szembesülünk az áremelkedésekkel. A családok kiadásait leginkább a megélhetési költségek befolyásolják legjelentõsebben. A villamos áram emelése mellett január 18-ával újabb 7,1 százalékkal emelte a kormány a lakossági gázárat. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a megyebeli nagyobb önkormányzatok esetében ahol az önkormányzatok állapítják meg a díjakat és adókat, milyen összehasonlítást tehetünk. Hol könnyebb a megélhetés, mert kevesebbet kell fizetni. jas, tanuló bérlet ára. Természetesen nem összehasonlítható a járatok sûrûsége és nagyságrendje a két településen, hiszen Zircen tömegközlekedésrõl nem beszélhetünk. Az önkormányzati bérlakások lakbérének mértéke m 2 -enként Ajka mellett a legkevesebb a megyében. A vállalkozások számára a fizetendõ adók közül az iparûzési adó mindenhol egyforma mértékû, 2 százalék. Az építményadó Ajka és Zirc esetében a legkisebb, igaz Várpalotán és Zircen a lakások után is fizetni kell még ha kedvezményes mértékben is. Pápán mintegy adóalanynál szûnt meg a garázsadó már tavaly, tehát az össz-adóterhelés vonatkozásában elmondhatjuk, hogy figyelembe véve, hogy Várpalotán és Zircen még telekadót is kell fizetni az adóterhek a legalacsonyabbak között találhatók a legjobbak között található városunk. Természetesen fizetéskor minden kiadás számít és a legtöbb esetben jelentõsnek érzünk minden kifizetett forintot. Az összehasonlítás arra nyújt támpontot, hogy az önkormányzat is figyelembe veheti a lakosság teherbíró képességét, amely Pápa vonatkozásában azt mutatja, hogy a többi településhez képest leginkább tettenérhetõ. Összehasonlító táblázat a Veszprém megye városaiban bevezetett adónemekrõl évre vonatkozóan Helyi adók Pápa Ajka Tapolca Várpalota Veszprém Zirc Iparûzési adó 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Építményadó (Ft/m 2 ) Kommunális adó Ft/év Ft/év Idegenforgalmi adó Ft/fõ/éjszaka ig ig ig A évi országgyûlési képviselõ-választásra jelöltet ajánlani március 17-én 16 óráig lehet a kitöltött ajánlószelvénynek a jelölt, illetve a jelölõ szervezet képviselõje részére történõ átadásával. Az ajánlószelvényre a választópolgár rávezeti családi- és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját (személyi szám), valamint a jelöltnek ajánlott személy családi- és utónevét, a jelölõ szervezet nevét, illetõleg a független jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgár saját kezûleg aláírja. Az ajánlás nem vonható vissza. Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi országgyûlési képviselõjelölt lehessen, legalább 750 választópolgár érvényes ajánlását kell összegyûjtenie Ft /lakás tartalmazza a szemétdíjat is Ft/fõ Ft/év A Választási Iroda tájékoztatója a jelöltajánlásról Ft/év/lakás Telekadó (Ft/m 2 ) , de max Veszprém megye városaiban érvényes díjtételek évre vonatkozóan Víz- és Csatornadíj: (Ft/m 3 ) Áfa nélkül vízdíj csatornadíj Szemétszállítási díj: 110 l/ürítés (Áfa nélkül) Helyi autóbusz-közlekedés: vonaljegy (Ft) összvonalas bérlet (Ft) nyugdíjas és tanuló bérlet (Ft) Lakbérek mértéke: Ft/m 2 /hó Komfort nélküli Övezettõl függõen Félkomfortos Övezettõl függõen Komfortos Övezettõl függõen Összkomfortos Övezettõl függõen Pápa Ajka Tapolca Várpalota Veszprém Zirc ,10 174, elõvétel: 120 buszon: A kommunális adó tartalmazza ,70 254,10 161,80 182,90 204,60 203, ,80 elõvétel: 140 buszon: Aki több jelöltet ajánlott, vagy aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Az ajánlásért az ajánlónak, vagy rá tekintettel másnak elõnyt adni, vagy ígérni, valamint az ajánlásért elõnyt kérni, illetõleg elõnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos. Az ajánlószelvény elveszítése, megsemmisülése esetén újat a Választási Iroda vezetõjétõl (Polgármesteri Hivatal Pápa, Fõ u. 12. I. emelet Titkárság, szobák, telefonszám: , és ) lehet igényelni. A jelöltajánlással kapcsolatban a Választási Irodánál kérhetõ bõvebb tájékoztatás. Kanozsainé dr. Pék Mária, az OEVI vezetõje Kedvezõbb munkaerõ-piaci A megyei munkaügyi központ adatai alapján Veszprém megyében kedvezõbb a munkaerõ-piaci helyzet, mint egy évvel ezelõtt. A decemberi zárónapon nyilvántartott álláskeresõ szerepelt a megyei munkaügyi szervezet regisztrációs rendszerében, ami az elõzõ évinél 4,8 százalékkal alacsonyabb szám. Az állástalanok közt magas a szakmunkások és szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezõk, valamint a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya. A megyében munka nélkül lévõk 32,4 százaléka 45 év feletti. Pápa és környékén a decemberben 4 százalékkal kevesebb állástalant tartottak nyilván, mint egy évvel korábban. A 2005-ös év adatait vizsgálva megállapítható, június június hogy a nyári hónapokban stagnált, augusztustól decemberig pedig folyamatosan csökkent Pápán a re- helyzet Regisztrált munkanélküliek Pápa városban II. félévben július gisztrált munkanélküliek száma, míg ugyanebben az idõszakban a térség adataiban sem jelentõs csökkenés, sem jelentõs növekedés nem tapasztalható. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a téli hónapokban intenzív viszszajelentkezés tapasztalható a szezonális munkákból, ezzel párhuzamosan azonban az álláskeresõk jelentõs számban vesznek részt különféle tanfolyamokon, ezen kívül a közelmúltban nyílt üzletek létszámfelvételei és az önkormányzatok által a közhasznú munka keretében foglalkoztatottak száma is kedvezõ hatással van a munkaerõ-piaci helyzetre. A november és a május közötti idõszakra szervezhetõ közmunka pályázatok alapján a megye 62 településen 536 állástalan kapcsolódhat be a foglalkoztatásba. Az elmúlt évben álláshelyet jelentettek be a Regisztrált munkanélküliek a térségben II. félévben július augus z tus augusztus megye munkaügyi kirendeltségein, ami a 2004-es adatoknál több mint fõvel nagyobb munkaerõ-keresletet jelent. Az állásokra közvetítéssel elhelyezettek aránya 45 százalékkal haladta meg a es adatokat. papp Segít a Nép ügyvédje A szociálisan rászorulók jogi problémáinak megoldásához nyújt segítséget az Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata. A Veszprém Megyei Hivatal tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy kihelyezett ügyfélfogadást tart Pápán. Az ügyfélfogadás helye: Pápa, Fõ tér 24., III. emelet 308. (Belvárosi Irodaház) Az ügyfélfogadás ideje: február 27., hétfõ 9 órától 13 óráig. Telefon: 88/ , s z eptem ber szeptember ok tóber október nov em ber november dec em ber december

3 2006. február 16. Pápa és Vidéke 3 Az MSZP is bemutatta jelöltjét Az elmúlt pénteken sajtótájékoztató keretén belül ajánlotta a Veszprém megyei 3. számú választókerület választópolgárainak figyelmébe a Magyar Szocialista Párt országgyûlési képviselõjelöltjét, Gõgös Zoltánt Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. A miniszter elsõként kiemelte, hogy a mindenkori szakmai munkájukon kívül szoros barátság is köti Gõgös Zoltánhoz, akit közel négy éve ismer. Gõgös Zoltán az elmúlt idõszakban nagyon fontos munkát végzett a másodlagos energiával kapcsolatos kérdésekben. Ebben a tevékenységben megmutatkozott szervezõkészsége és erõszakossága, amire nagy szükség volt az energialobbi kemény kis- és középvállalkozók. Tehetséges emberek, akiknek többsége kényszervállalkozó. Borbás István is vállalkozó, aki tudja, milyen nehéz ma Magyarországon egy üzletet vezetni, milyen nehéz ma bármit is eladni, és tudja, hogyan kellene változtatni a vállalkozók sorsán, és mindazok sorsán, akik betérnek az üzletekbe. Ezért fûznek hozzá nagy reményeket. A pápai kampánynyitón Borbás István elmondta, õ maga nem tagja a Munkáspártnak. Azért vállalta a jelölést, mert barátai, rokonai, ismerõsei mind egyetértenek a Munkáspárt cél- Thürmer Gyula elmondta, a párt Veszprém megye valamennyi választókerületében állított képviselõjelöltet. Mint mondta, tapasztalataik alapján sok a szegény ember, az elégedetlen ember az országban, ami azt mutatja, hogy rosszabbul élünk, mint négy, vagy akár tizenöt esztendõvel ezelõtt. Mint elhangzott, a Munkáspárt célja, hogy bejusson a Parlamentbe, mert úgy látják, hogy a munkások, a kisvállalkozók hiányoznak az Országgyûlésbõl. A pártelnök szerint a társadalom békéjéhez is hozzátartozna, ha nem csak a gazdagok döntenének például az adókról. kitûzéseivel, Thürmer Gyula a pápai jelölttel kapcsolatos kérdésünkre elmondta, véleménye szerint a rendszerváltás és az EU-csatlakozás legnagyobb vesztesei a magyar ellenállásának leküzdésében. Meghatározó szerepe volt abban, hogy elindulhat a másodlagos energia elõállítása, a biomassza program. A miniszter sok sikert kívánt a választásokhoz, és mint mondta, akik ebben a térségben Gõgös Zoltánt támogatják, olyan embert támogatnak, aki az õ érdekeiket képviseli, de ezen túl az országos agrárpolitika megtestesítõjét és meghatározó megvalósítóját is támogatják az õ személyében. Gõgös Zoltán ezt követõen bejelentette, az elmúlt évi kihagyást követõen 2006-ban ismét lesz Szent György-napi Agrárexpó. Április éig rendezik a hagyományos regionális mezõgazdasági vásárt, amelynek megrendezéséhez komoly támogatást, 5 millió forintot kapnak a minisztériumtól. Az idei rendezvénynek a Mezõgazdaságra épített energetika lesz a fõ szlogenje. Ennek nyomán olyan kiállítók is megjelennek majd, akik még az országos vásárokon sem jelentkeztek eddig. papp Munkáspárti kampányindító Az elmúlt csütörtökön a Kossuth utcán mutatta be Thürmer Gyula pártelnök a Magyar Kommunista Munkáspárt Veszprém megyei 3. számú választókerületében induló képviselõjelöltjét, Borbás Istvánt. eszközeivel. Úgy látja, ez az a politikai erõ, amely megvalósíthatja, hogy a kis- és középréteg között csökkenjen a társadalmi különbség. papp Új elnök a pápai FIB élén Testületi ülés Pályázatok és Eszterházy Program II. Ehhez az egészségügyi komplexumhoz egy mentõhelikopter-leszállót is építenek. Tovább folytatódik pályázati pénzekbõl a piac rekonstrukciója, mely keretében teljes közmû- és útrekonstrukció történik, egészen a Tókert utcától kezdõdõen. A beruházás következtében tovább bõvülnének a kulturált árusítás körülményei a piacon. Pályázatot nyújt be a város a Gróf Eszterházy Kórház egészségügyi gép-mûszerbeszerzésre, valamint a turisztikai információs rendszer kiegészítésére. Az ülés második napirendi pontjában a képviselõk döntöttek a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti ellátásokért fizetendõ intézményi térítési díjak megállapításáról, mely szerint Pápán 2006-ban csak minimális mértékben emelkednek a szociális gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai. A város 2006-os költségvetési koncepciója már tavaly novemberben elkészült, a testületi ülésen ezt módosították az országos adatok ismeretében. Mint elhangzott, a városi költségvetésbõl 700 millió forintnyi állami bértámogatás hiányzik, és 2006-ban is hitelfelvételre kényszerül a város, hogy fejlesztési feladatait el tudja látni. Kedvezõ hír, hogy adóemelés nem történt, és néhány cégnek az adómentessége megszûnt az ipari parkban, ezzel is bevételhez jut az önkormányzat. Támogatták a képviselõk Pápa város 2000-ben kialakított gazdasági programjának, az Eszterházy Programnak a továbbfejlesztését, hiszen az elmúlt öt évben a program rövidtávú feladatai teljesültek, sõt a középtávra (2007-ig) szóló teendõk nagy része is megvalósult, így például megépült az elkerülõ út, elkészült a belsõ városi körgyûrû, megépült és üzemel a A Fidelitas a változás mellett - Mi, fiatalok, nem felejtünk! hangsúlyozta hétfõi sajtótájékoztatóján Gyeginszky Andor, a Fidelitas pápai csoportjának elnöke. Mint elhangzott, az MSZP elszámoló kampány keretén belül próbál számot adni a négyéves tevékenységérõl, de az ifjúságnak tett ígéretekrõl nem szólnak. A Fidelitas pápai csoportja szerint ez azért van így, mert ifjúságpolitikai szempontból nem tettek semmit. Erre példaként néhány MSZP-s ígéretre emlékeztetett, köztük az ingyenes jogosítványra és utazásra, a új kollégiumi férõhelyre, valamint a diákhitellel kapcsolatos ígéretekre. Gyeginszky Andor rámutatott, a fiatalok nem akarják, hogy továbbra is becsapják õket, nem akarják, hogy helyzetükre az egyetlen megoldás a kormányfõ által is javasolt külföldre menekülés legyen. Ezért A Fiatal Baloldal Pápai Szervezetének tagjai február 4-én tartották tisztújító taggyûlésüket. A leköszönõ, megbízott elnök Vörösvári Renáta értékelte az elmúlt négy hónap munkáját, mely elsõsorban szórakozással egybekötött tagtoborzással telt. A lelkes fiatalokból álló társaság új elnökének a 23 éves, egyetemista Bíró Tamást választotta. A korábbi elnök, Vörösvári Renáta a továbbiakban ügyvezetõ alelnökként fog munkálkodni. A jó hangulatú összejövetelen az ifjú tagok megvitatták az elkövetkezendõ három hónap programját is, mely továbbra is elsõsorban a pápai és vidéki fiatalok kulturált szórakozásának megteremtésére helyezi a hangsúlyt. olyan kormányt szeretnének, ami változtat a jelenlegi helyzeten, a fiatalokra mint a jövõ erõforrására tekint, és elõsegíti boldogulásukat saját hazájukban. Mint elhangzott, ezeknek a céloknak érdekében a Fidesszel együttmûködve dolgozták ki ifjúságpolitikai koncepciójukat, melynek egyik lényeges eleme lesz az Új Nemzedék Kártya. A kártyát a Fidesz kormányra kerülését követõen valamennyi 30 év alatti fiatal megkapja, s ezáltal igénybe veheti a már meglévõ és az új állami támogatásokat. Az elképzelések szerint a fiatalok társadalmilag hasznos tevékenységükkel például önkéntes véradással, környezetvédelmi akciókkal, nyelvvizsgával, tudományos eredményekkel - pontokat gyûjthetnek ezen a kártyán. A pontokért cserébe a fiatalok különféle kedvezményeket vehetnek majd igénybe. A kártyának kereskedelmet élénkítõ hatása is lenne, mivel a kedvezményt adók forgalomnövekedésre is számíthatnak, ezen kívül az önkormányzatok tovább bõvíthetik a kedvezmények körét. Mint megtudtuk, a pápai önkormányzat ígéretet tett arra, hogy Pápán plusz kedvezmények bevezetésére is sor kerül majd. papp termálvíz hasznosításához kapcsolódó kemping, kiépült az Alsó- és Felsõváros szennyvízcsatorna-hálózata, létrejött az Inkubátorház és Térségfejlesztési Központ, mely ma már több mint húsz bérlõvel, közel teljes kihasználtsággal mûködik. Az Eszterházy Program továbbfejlesztése Eszterházy Program II. néven került összeállításra, elemeibe beépültek a készülõ turisztikai koncepcióban, valamint a foglalkoztatási paktumban szereplõ teendõk is. Az ülésen elfogadták a külkapcsolatokról szóló elõterjesztést is, a vegyes ügyek között pedig döntöttek az óvodai-iskolai beiratkozások és pótbeiratások idõpontjáról, melyek idén április 24-én, 25-én és 28-án lesznek. Az ülés végén ingatlanértékesítésrõl döntöttek, valamint arról, hogy az ipari parkban a közeljövõben Vállalkozók háza épül. Varga Bea Dr. Mikola István a Polgári Körben 100 éves lemaradás a népegészségügy terén A magyar nemzet egészségi állapotáról, a jelenlegi egészségügyi ellátórendszerrõl és a Fidesz egészségpolitikájáról tartott elõadást dr. Mikola István volt egészségügyi miniszter a Pápai Polgári Kör február 9-i összejövetelén, a Petõfi moziban év távlatából sem tudtunk elõrelépni a népegészségügy terén mondta a politikus elõadása elején, József Attila versét idézve. Dr. Mikola István úgy fogalmazott, a magyar nemzettudatból kifogytak az energiák, az új egészségtudatot csak a jövõbe vetett optimizmussal lehet kiépíteni, csak a nemzettudat megerõsítésével lehet helyreállítani. A magyar nemzet történelme során annyi veszteséget szenvedett el Mohácstól Trianonig, Trianontól december 5-ig, hogy elapadtak a lelki energiái. Ennek következtében az egyének energiái is megcsappantak. Ezen változtatni csak úgy lehet, ha a lelki energiaforrásokat visszapótoljuk. Az elõadó a legújabb szociológiai, pszichológiai kutatásokra hivatkozva úgy véli 4 energiaforrás van, amely feltétlenül szükséges a nemzeti egészségtudat megerõsödéséhez: a nemzeti identitás, a társadalmi szolidaritás, a család és a hit. - Sajnos az állapítható meg, hogy a jelenlegi kormányzat éppen ezt a 4 energiaforrást fojtja el - hangsúlyozta dr. Mikola István. A jelenlegi egészségügyi ellátórendszerrõl szólva elmondta: - A legnagyobb baj, hogy az állam kivonul a felelõsségvállalás alól, és elvonja a pénzeket, arról beszélve, hogy majd a magántõke megment bennünket. Sehol a világon a magántõke nem oldja meg az egészségügy problémáit. Ahol a multinacionális tõke nagy szerepet vállal az egészségügyi ellátásban, ahol a privatizáció kiteljesedik, ott gazdag és szegény ellátásra szakad szét a nemzet. - A politikus a liberális elképzelést - miszerint a társadalombiztosítást versenybiztosítók formájában kellene széttagolni rendkívül veszélyesnek nevezte. Elõadása végén a Fidesz egészségpolitikai elképzeléseit vázolta. Ezek közül a leghangsúlyosabb a társadalombiztosítás egységének megõrzése, a fokozott állami szerepvállalás és az új finanszírozási rendszer bevezetése mondta dr. Mikola István a Polgári Kör teltházas rendezvényén.

4 4 Pápa és Vidéke február 16. Sajtószabadság vagy vallásszabadság? Már a kérdésfelvetés is helytelen, hiszen a kettõt nem a vagy, hanem az és szócskának kell elválasztani! A Keresztény Európa (de az egész világ, beleértve a tételes vallásokat is) legfontosabb szabadságjogai a zsidó-keresztény vallás szent könyvébõl a Bibliából levezethetõk, hiszen ezek a jogok egyetemesen emberiek. Legfontosabb megfogalmazása sok esetben már akkor szélsõségesen a Nagy Francia Forradalom idején, a szabadság egyenlõség testvériség hármas jelszavában történt. Ez magában foglalta sok egyéb szabadságjog mellett a lelkiismereti-, gondolati- és szólásszabadságot is. Ezekbe gyökerezett a vallásszabadság és a napjainkra egyre erõteljesebbé váló sajtószabadság eszmeköre. (Amelybe természetesen beleértendõ a hiteles és valós tájékoztatáshoz való jog is. Sajnos ez a világ számos országában ma sem mûködik igazán!) Az elmúlt száz évek eszmetörténetének gondolkodói mindig is lándzsát törtek a fenti szabadságjogok mellett, legtöbben, valószínûleg a legjobbak mindig is hangsúlyozták, csak addig van szabadságom egy-egy területen, amíg azzal mások szabadságjogait meg nem sértem! Vagyis az egyén szabadságának igen, erõs korlátai vannak! Ez a gondolat valószínûleg a szabadságjogok dzsungelének alfája és ómegája, vagyis mindent szabad, amit egyébként nem tilos megtennem, de csak addig a határig, ameddig más emberek, népek vagy népcsoportok, vallási közösségek érzékenységét, talán fogalmazhatok úgy szabadságjogait nem sértem meg. Napjaink Európájában természetesnek kellene lenni, hogy egy muzulmán vallású embert nem kínálok szeszesitallal, belépve egy zsidó imaházba fejfedõt teszek a fejemre, keresztény emberek vallásos érzületét nem sértem meg a keresztények kiirtására tett buzdítással! Nem gúnyolom egyetlen vallás jelképrendszerét sem! Ugyancsak természetesnek kellene lenni, hogy a mindent átszövõ profithajhászás kényszere, az elsõ megjelentetés hírversenye, nem sarkallja a magukra valamit adó sajtóorgánumok és médiumok gyakran nem teljesen mûvelt képviselõit a magánszféra indokolatlan megsértésére, a vallásos emberek érzékenységének semmibevételére. Hisz ezzel a magasztos sajtószabadsághoz való jog égisze alatt számtalan más vele egylényegû szabadságjogot tipornak a sárba. (Elég utalnom a lesifotósokra.) Mint vallásos, katolikus-keresztény embert mélységesen felháborított, egy (a saját értékrendemmel nem mindenben egyezõ) vallás, a mohamedán vallás alapítójának, szent könyvének és hittételeinek kigúnyolása, nevetség tárgyává tétele. Az ominózus karikatúrák átvétele, újraközlése, nem a sajtószabadság amúgy magasztos eszméjének gyakorlása, a szabad sajtó bajnokainak újabb eredménye, hanem szûklátókörû, mások jogos magánszférájának, hitbéli meggyõzõdésének, semmibevevõ, azt szándékosan megsértõ, tisztességtelen cselekedet volt. Ezt a fajta erõsen átpolitizált, szélsõségesen liberális, végiggondolatlan cselekedetett minden vallásos ember, de véleményem szerint még a hívõ ateisták is elítélik. Hiszen nem lehet egyetlen embernek sem a célja a másik ember vagy ember- illetve vallási-csoport megalázása. Tudjuk a történelem közeli és távoli századaiból, hogy ez mindig gyûlölködéshez, a valamennyi tételes vallás által hirdetett testvéri szeretet sárba tiprásához, népek és népcsoportok irtásához, netalántán megsemmisítéséhez vezetett. Helytelen volt a magyar szociálliberális sajtó részérõl újabb, nyugatot majmoló gesztust tenni az értékrendünkkel amúgy is konfliktusba kerülõ muzulmán országok ellen. Ismételten tudatlanságukat, szabadságjogok iránti érzéketlenségüket sikerült ezzel bizonyítani! A keresztény, de általában a vallásos emberek legfontosabb jellemzõinek egyike a mások iránti tolerancia, a szeretet, amely soha nem önzõ, soha nem törekszik a kizárólagosságra, legfontosabb tulajdonságainak egyike a megértés vagy legalább az arra törekvés. dr. Hermann István A Petõfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola szeretettel meghívja Önt és kedves családját február 18-án 19 órakor kezdõdõ Szülõk-nevelõk báljára. Helyszín: Petõfi Sándor Gimnázium. Zene: Turmix együttes. Belépõjegy ára: 3000 Ft. Jegyek vásárolhatók az iskolában (Pápa, Várkert u. 6.) Felújítják a Tarczy-iskolát Az épületben teljes, komplex felújítás történik majd, csakúgy, mint az Erkel-iskola esetében. De a Baranyi Józsefné (Gyepûkaján): - A farsangi idõszakban mindig sütünk szalagos fánkot. A jó fánk titka az, hogy jól meg kell gyúrni, és melegen kell tartani. Ilyenkor forgácsfánk is készül, az is jellemzõ farsangi étel. Bálba már nem járunk, de fiatal korunkban el szoktunk menni. Az akkori és a mostani bálok közt már nagyon nagy a különbség. Másképpen, szolidabban táncoltak akkor a fiatalok. És talán úgy is viselkedtek. A böjtöt nem nagyon tartjuk, azt mondják, annak, aki dolgozik, kell az energia. Az unokánk óvodás, náluk nemrég volt a farsang, a gyerekeknél még van ennek jelentõsége. Molnárné László Adrienn (Pápa): - A farsangi népszokásokat igazából nem nagyon rekonstrukció keretében például egy új szárnyat is építenek. Az iskolában jelenleg 776 diák 36 tanulócsoportban tanul. - Az épületünk már megérett a felújításra, hiszen naponta küszködünk olyan problémákkal, amik egy jó épületnél nem fordulhatnak elõ. A nyílászárók nagyon rosszak, sok pénzünk fogy el a fûtésre, és a világítás sem korszerû. Hatalmas változást várok, amellyel korszerû körülmények közé kerülhetnek a gyerekek, s ez mindenképpen az oktatás színvonalának emelkedéséhez kell, hogy vezessen, hiszen mindenki tudja, hogy jobb körülmények között több eredményt lehet elérni, jobban oda lehet figyelni a gyerekekre. Köszönet a támogatásért, a felújításért városunk polgármesterének, a kormánynak, a képviselõknek, hogy két év múlva itt egy 21. századi iskola állhat mondta Bognár József igazgató. Dr. Kovács Zoltán megjegyezte, a Tarczy-iskola felújításával nem ér véget Pápán az iskolarekonstrukciós folyamat. A város középtávú tervei között szerepel a Türr Gimnázium és a Munkácsy-iskola felújítása is. - Pápa iskolaváros, ennek a szellemnek megfelelõen itt igen fontos az oktatás, és az, hogy a gyerekek jó, esztétikus körülmények között tanulhassanak. Aztán volt egy ígéretünk is, miszerint ha a gyereklétszám drasztikus csökkenése miatt intézmények összevonására kerül sor, akkor a többi iskolát rendbe fogjuk tenni. Emellett sikerült végére érni egy tornatermi rekonstrukciós folyamatnak is, megújultak a város iskoláiban lévõ tornatermek, tehát úgy gondolom, letettük az oktatás asztalára a névjegyünket, de mindez nem a magunkért, hanem a Pápán tanuló gyerekekért és az iskolákban tanuló pedagógusokért tettük mondta városunk polgármestere. Varga Bea Szokott Ön farsangolni? Szeretnénk már bizony temetni a telet. Ennek pedig a farsangi idõszak kedvez. Országszerte, városokban és vidéken sokan hódolnak a farsangi télûzõ hagyományoknak, amik egyes vidékeken turistacsalogató látványosságok is. A farsangi néphagyományoknak könyvtárnyi irodalmuk van, mégis, egyre kevesebben ismerik, megtartani pedig leginkább már csak a sütés-fõzés terén szoktuk azokat. Az iskolákban, óvodákban ilyenkor rendezik meg az álarcosbált, amit hosszas készülõdés, a jelmezek családi összefogással való készítése elõz meg. Körkérdésünkben arról érdeklõdtünk, ki mennyire tartja meg a farsang hagyományait. Herman Ottó biológia szaktárgyi verseny A tavaszi szaktárgyi versenyek második fordulójaként rendezte meg a városi földrajz-biológia munkaközösség február 13-án, hétfõn a Herman Ottó biológia versenyt az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolában. A munkaközösség vezetõje, Heizer Zoltánné lapunknak elmondta, hogy a versenyen negyvenöt tanuló vett részt, a város és a városkörnyék általános- és középiskoláiból. A hetedik és nyolcadik osztályosok ezen a megmérettetésen nem korcsoportonként, hanem együttesen versenyeztek, a hatodikos tananyagra épülõen. A verseny tárgya a hazai életközösségek, az erdõ, a vízpart, a víz és a rét élõvilága, illetve a nemzeti parkokkal kapcsolatos tudnivaló volt. Az A feladatsort itt is a szigorúan vett tananyagból állították össze, míg a B kibõvült Herman Ottó életének és munkásságának ismeretével és a Természetbúvár cikkeinek feldolgozásával. A megyei versenyre az utóbbit kitöltõk közül kerülhetnek a legügyesebbek. A feladatsorok száz pontosak voltak, a tanulóknak egy óra állt rendelkezésükre a megoldáshoz. Az elsõ három helyezett könyvvásárlási utalványban részesült, de mindenki kapott emléklapot a verseny végén. A következõ eredmények születtek: A kategóriában elsõ helyezést ért el Zámbó Jonatán Lovászpatonáról, a második Fekete Zsófia, az Erkel iskola tanulója lett, a harmadik helyezett a lovászpatonai Pintér Gábor. A B kategória gyõztese a mezõlaki Vadász Nóra, második helyezést a Türr István Gimnázium tanulója Mészáros Ádám ért el, a harmadik Korpics Barnabás, a Petõfi Gimnáziumból. Mind a két héttel ezelõtti földrajz, mind a mostani biológia szaktárgyi versenyt az Alapítvány az Erkel Ferenc Általános Iskola tanulóiért alapítvány támogatta. Nagy Imre tartjuk, a gyermekünk óvodába jár, õ részt vesz a farsangi rendezvényen, éppen most megyünk a jelmezéért. Úgy döntött, hogy az idén lovagnak öltözik. Fánkot szoktunk sütni, de böjtöt nem tartunk. A télbúcsúztatás mozgalmas dolog, olvastam nemrég, hogy Tihanyban rendeztek egy esküvõt, amit ennek jegyében tartottak meg. Tavaly részt vettünk a farsangi bálon, de idén a kisbabánk miatt ez elmarad. A szülõk ilyenkor édességet, süteményt visznek az óvodába, a gyerekek mindig jól szoktak szórakozni,saszülõkistudnakegy kicsit beszélgetni a többiekkel. A felnõtteknek szólón, amit a munkahelyem szervezett, vacsora, zene is volt, jól éreztük magunkat. Ritkán járunk már bálba, fiatalabb korunkban ez többször fordult elõ, de a gyerekek miatt már kevés rá a lehetõség. Nágel Adrienn (Pápa): - Nem tartjuk a farsangi népszokásokat, a családunkban nem maradt fönn ez a hagyomány. Tudom, hogy ebben az idõszakban sok intézmény és szervezet rendezi meg a farsangi bált, de ezekbõl is kimaradtam eddig, pedig igazából érdekelne, hogyan zajlik egy ilyen összejövetel. Úgy gondolom, egy késõbbi idõszakban, amikor már anyagilag is lesz rá lehetõségem, részt veszek a farsangon, akár a bálokon is. Egy-egy ilyen rendezvény sokba kerül, a belépõ általában tartalmazza a vacsora, a mûsor árát is, ezt most, fõiskolásként nem tudom megengedni magamnak. Ettõl függetlenül én is nagyon várom már, hogy véget érjen a tél. Nagy Imre Nágel Adrienn Molnárné László Adrienn Baranyi Józsefné

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 15. Közéleti hetilap V. évfolyam 6. szám A felnõttéválás küszöbén Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Újra társulásra kényszerülnek

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk Pápa és Vidéke 2012. március 8. Közéleti hetilap X. évfolyam 5. szám Pápa az Utazás kiállításon Vizsgálják a pápai múmiát CT-vizsgálatra vitték február 25-én a Pápai Református Gyûjteményekben õrzött múmiát.

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

Megkezdõdtek az adventi programok

Megkezdõdtek az adventi programok Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. december 2. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 43. szám Megkezdõdtek az adventi programok Megszépült a bölcsõde Több mint másfél millió forintból újult meg a Fenyveserdõ

Részletesebben

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális Pápa és Vidéke 2012. január 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 1. szám Elkészült Várkertfürdõ gyógyászati épülete Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet megelõzõen ünnepélyesen átadták

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát.

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát. Pápa és Vidéke 2015. június 11. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 8. szám Pedagógusnap Köszöntötték a város pedagógusait Készül az új épület Bokrétaünnep a kórházban A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

275 éves a közoktatás Dunaföldváron

275 éves a közoktatás Dunaföldváron XI. évfolyam 12. szám, 2007. december 180 Ft Közéleti lap Minden Olvasónknak békés ünnepeket és boldog új esztendõt kíván a Dunaföldvári Part-Oldalak szerkesztõsége! 275 éves a közoktatás Dunaföldváron

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él 2014. január 30. Közéleti hetilap XII. évfolyam 2. szám A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él Húszéves a Pro Cultura Díszoklevél Õrzik városunk hagyományait, értékeit Nagyszabású gálamûsorral

Részletesebben

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft)

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Szentesi Élet XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Újabb szállal bõvült, s ezzel még szövevényesebbnek látszik a Petõfi Szálló ügye: egy internetes

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT IV. évfolyam 1 2. szám 2009. január 23. Ingyenes információs lap ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT Közel 1 milliárd forintból oldódhat meg a legkritikusabb területek csapadékvíz-elvezetése K özel kilencszázmillió

Részletesebben

JELMEZBE BÚJTAK FIATALOK ÉS IDÕSEK

JELMEZBE BÚJTAK FIATALOK ÉS IDÕSEK XXV. év fo lyam 4. szám 2010. február 26. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 JELMEZBE BÚJTAK FIATALOK ÉS IDÕSEK KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. jubilál a templom

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. jubilál a templom A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban fenntartót váltanának a szülők keresték meg a római katolikus egyházat, és az át is venné a Móra Ferenc általános

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. Hajszálon múlt az óvodák léte. Kedvezõ devizahitelek. Hitelek 5,5% éves hiteldíjtól (THM 6,07%-tól)

PAKSI HÍRNÖK. Hajszálon múlt az óvodák léte. Kedvezõ devizahitelek. Hitelek 5,5% éves hiteldíjtól (THM 6,07%-tól) PAKSI HÍRNÖK XVI. ÉVF. 11. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2007. JÚNIUS 1. Hajszálon múlt az óvodák léte Bezárja az önkormányzat a Kereszt utcai óvodát. A döntést miután egyszer már elhalasztották rendkívüli ülésen

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben