E l ő t e r j e s z t é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s"

Átírás

1 E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 26.-i ülésére Tárgy: 2015 évi tervezett fejlesztések indításához szükséges döntések Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslatok Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Pénzügyi Osztály, Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat 2015 évi költségvetési tervezetének 10. számú melléklete tartalmazza a tervezett fejlesztéseket: 1. Zirci Közös Önkormányzati Hivatal épületének fűtés korszerűsítése. Az 1997 évben beépített gázkazán negyedéves karbantartását végző vállalkozás jelezte, hogy a kazán megrepedése bármikor várható. A kazáncserét terveztetni és engedélyeztetni kell az e-on KÖGÁZ Zrt.-vel. A szükséges tervdokumentáció elkészítéséhez bekértünk árajánlatokat: - Bócz-Tech Kft. Veszprém Bruttó ,- Ft - Katarch Bt. Zirc Bruttó ,- Ft -Thermo-Consult Kft. Veszprém Bruttó ,- Ft Javaslom a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozás megbízását a tervezési feladattal. 2. Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Zirc, Alkotmány u. 12. kerítés felújítása. Az óvoda kerítése hiányos, balesetveszélyes. Szinte naponta fordulnak elő "fennakadásos" balesetek. A kerítés felújítása időszerű. Javaslom a javítási munkák megrendelését, három árajánlat bekérése után a legkedvezőbb ajánlatadótól. 3. Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde óvoda épületének külső hőszigetelése. Az 1970-es évek közepén épült óvodaépületre magastető került és kicserélésre kerültek a nyílászárói. Az épület hőszigetelése nem megfelelő, az É-i oldalon lévő csoportszobák nedvesek, penészesednek. Javaslom a homlokzati hőszigetelési munkák indítását három árajánlat bekérésével. A várhatóan márciusban kiírásra kerülő BM pályázat függvényében döntsünk a kivitelezés indításáról, a kivitelező kiválasztásáról a következő testületi ülésen. 4. Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. Zirc, Alkotmány u. 14. szám alatti épületében működő lőtér helyiségben nincs fűtés. Az MTTSZ Területi Klub Zirc vezetősége kéri önkormányzatunktól a fűtés kiépítését. A fűtés kiépítésre bekértünk árajánlatokat: - VÍZESÉS Kft. Zirc Bruttó ,- Ft - Somogyi Zoltán Veszprém Bruttó ,- Ft - KO-BA 2001 Bt. Csetény Bruttó ,- Ft Javaslom a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozástól a munka megrendelését. 5. Idősek Otthona Zirc, Bajcsy Zs. u. 9. épület nyílászárói, hőszigetelése (fal, födémek) nem megfelelőek, ezért az épület fűtése költséges, nem megfelelő hatásfokú. Szükséges a felújítás elvégzése. Javaslom az épület nyílászáróinak cseréjét és a hőszigetelési munkák indítását három árajánlat bekérésével. A várhatóan márciusban kiírásra kerülő BM pályázat függvé-

3 nyében döntsünk a kivitelezés indításáról, a kivitelező kiválasztásáról a következő testületi ülésen. 6. Városi Sporttelep beléptető rendszer kiépítése. A sporttelep felújítása (kerítés építés, futópálya felújítás, vízelvezetés kiépítése) 2014 évben megtörtént az MLSZ és önkormányzatunk támogatásával. A területen került kialakításra ovifoci pálya is. Annak érdekében, hogy a sporttelepet a rendeltetésének megfelelően tudják használni szükséges egy beléptető rendszer kiépítése, mely segítségével szabályozható (és megfelelő kiépítés esetén nyomon is követhető) a területre belépők köre. A sporttelepre a sportolni vágyók ezen a rendszeren keresztül tudnának belépni. Javaslom a beléptető rendszer kiépítés megrendelését, három árajánlat bekérése után a legkedvezőbb ajánlatadótól. 7. Zöldfelület fejlesztés évben az önkormányzati területeken, közterületeken 78 db beteg, veszélyes fa kivágására került sor engedéllyel. A hatályos jogszabályi előírások szerint fa pótlási kötelezettségünk van a kivágást követő 12 hónapon belül. Javaslom a fa pótlásokra, beszerzésre kérjünk be három árajánlatot és a kivitelező kiválasztásáról a következő testületi ülésen döntsünk. 8. Közterületi és közintézményi térfelügyeleti rendszer kiépítése. Közterületi térfigyelő rendszer kiépítésére a BM-től 6,95 M Ft pályázati támogatást nyertünk. A pályázattal a városunkba bejövő utak és a Rákóczi tér bekamerázása valósítható meg, erre vonatkozóan folyamatban van a tervezési ajánlatok bekérése.. Célszerű az önkormányzati közintézmények védelme, térfelügyelete érdekében a városi rendszer kiegészítéseként az iskola, óvoda, városháza épületét, a városi sporttelep és közvetlen környezetét megfigyelő önálló rendszerek kiépítése. Javaslom az önkormányzati ingatlanokra vonatkozó kamerarendszerekre árajánlatok bekérését, majd a következő testületi ülésre történő előterjesztését, tekintettel a becsült költségre. 9. Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház múzeumi bolt és pénztárhelyiség kialakítása. A múzeum épület felújítási terve a korábbi években elkészült. A megvalósítás több építési ütemben történik. Az utcai homlokzat felújítás után elkészült az É-i udvari szárny tetőtérbeépítése ("Kincsek a padláson") és egy műhely, vizesblokk, fűtés kiépítése. A felújítási tervben szereplő múzeumi bolt a közelmúltban megüresedet lakás egyik szobájában alakítható ki. A meglévő központi fűtés bővítésével a tervezett bolt és a fölötte lévő iroda, kiállítótér fűtési problémája is megoldódna. Javaslom a múzeumi bolt kialakítási munkák kivitelezésének indítását három árajánlat bekérésével és a kivitelező kiválasztását a következő testületi ülésen. A tervezett feladatok indításához, árajánlatok bekéréséhez Képviselő-testületi döntés szükséges.

4 Javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a tervezett fejlesztések indításáról egyenként hozzunk határozatot. Zirc, február 18. Ottó Péter polgármester Határozati javaslatok: 1.) 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal épületének fűtés korszerűsítés tervezési feladatainak elvégzésére a KATARCH Bt. (8420 Zirc, Kálvária u. 17.) ajánlatát fogadja el, bruttó ,- Ft díjjal. A tervezési díj fedezetét a 2015 évi költségvetés terhére biztosítja. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 2. pont esetén március ) 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Zirc, Alkotmány u. 12. szám alatti ingatlan kerítés felújítását elkészítteti. A felújítás költségeit a 2015 évi költségvetés terhére biztosítja. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő munkára kérjen be legalább három helyről árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlatadótól a munkát megrendelje. 2. pont esetén március 30.

5 3.) 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Zirc, Alkotmány u. 12. szám alatti épületének homlokzati hőszigetelését elkészítteti. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő munkára kérjen be legalább három helyről árajánlatot és a várhatóan márciusban megjelenő BM pályázat függvényében a kivitelezés indításáról, a kivitelező kiválasztásról készítsen előterjesztést a következő testületi ülésre. 2. pont esetén márciusi képviselő-testületi ülés 4.) 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Könyvtár, Művelődési Ház és STÚDIÓ KB. Zirc, Alkotmány u. 14. szám alatti épületben lévő lőtér fűtés kiépítésére a VÍZESÉS Kft. (8420 Zirc, Kodály u. 17.) ajánlatát fogadja el, bruttó ,- Ft bekerülési költséggel. A kivitelezési díj fedezetét a 2015 évi költségvetés terhére biztosítja. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban szereplő munkák megrendelésére. 2. pont esetén március ) 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Otthona Zirc, Bajcsy Zs. u. 9. szám alatti épületének nyílászáró cseréjét és hőszigetelését elkészítteti. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő munkára kérjen be legalább három helyről árajánlatot és a várhatóan márciusban megjelenő BM pályázat függvényében a kivitelezés indításáról, a kivitelező kiválasztásról készítsen előterjesztést a következő testületi ülésre. 2. pont esetén márciusi képviselő-testületi ülés

6 6.) 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kiépíti a Zirc, Alkotmány utcai Városi Sporttelep beléptető rendszerét. A kiépítés költségeit a 2015 évi költségvetés terhére biztosítja. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő munkára kérjen be legalább három helyről árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlatadótól a munkát megrendelje. 2. pont esetén március ) 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014 évben kivágott fákat pótolja. A fák beszerzési és telepítési költségeit a 2015 évi költségvetés terhére biztosítja. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a fák pótlásra kérjen be legalább három helyről árajánlatot, készítse el a kiültetési tervet és a telepítést végző kiválasztásra készítsen előterjesztést a következő testületi ülésre. 2. pont esetén márciusi képviselő-testületi ülés 8.) 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kiépítteti a fenntartásában lévő közintézmények, városi sporttelep térfelügyeleti rendszerét. A kamerarendszerek kiépítési költségeit a 2015 évi költségvetés terhére biztosítja. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban meghatározott kamerarendszerek kiépítésére kérjen be legalább három helyről árajánlatot és a kivitelező kiválasztásra készítsen előterjesztést a következő testületi ülésre. 2. pont esetén márciusi képviselő-testületi ülés

7 9.) 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Zirc, Rákóczi tér 10. szám alatti főépületében múzeumi boltot és pénztárhelyiséget alakít ki. A helyiség kialakítás költségeit a 2015 évi költségvetés terhére biztosítja. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban meghatározott építési munkára kérjen be legalább három helyről árajánlatot és a kivitelező kiválasztásra készítsen előterjesztést a következő testületi ülésre. 2. pont esetén márciusi képviselő-testületi ülés

8 BÓCZ-TECH KFT. Épületgépészeti tervezés 8200 Veszprém, Arany János u. 33. Tel: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály 8420 Zirc, Március 15. tér 1 Kaszás Béla részére ÁRAJÁNLAT A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 8420 Zirc, Március 15. tér 1. és 218/2 hrsz ingatlanon álló épületének fűtéskorszerűsítés tervezési munkái az alábbi tartalommal: Meglévő 1 db Viessmann Paromat 285 kw-os kazán elbontása Az épület felújítása okán lecsökkent ~140kW hőigény kielégítésére 2 db kondenzációs kazán beépítése a meglévő kémény, mint égéstermék-elvezető felhasználásával A meglévő G-25 gázmérő cseréje G-10 gázmérőre A tervezett 2 db gázkazán hőcserélővel leválasztott rákötése a meglévő fűtési rendszer osztó-gyűjtőjére A kiépített 4 db fűtési kör független időjárás-követő szabályozásának kiépítése A meglévő HMV tartály rákötése a meglévő osztó-gyűjtő bővítésével A keletkező kondenzátum elvezetésének tervezése A szükséges elektromos tervek elkészítése Teljesítés tartalma a Megrendelő előírása szerint. Tervezési díj ajánlat: ,- Ft + ÁFA Vállalási határidő: a szerződéskötéstől számított: 90 nap Bócz Ferenc tervező (G-T /2017)

9 KATARCH Bt. Mérnöki Szolgáltató Betéti társaság Adósz.: ZIRC, Kálvária u. 17. Tel.: / , mobil: / Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály Kaszás Béla Úr! 8420 ZIRC, Március 15. tér 1. Tárgy: Tervezői árajánlat. A január 27-én kelt ajánlatkérő levelükre az alábbi ajánlatot teszem: Tervezési feladat: A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 8420 Zirc, Március 15. tér 1. és 218/2 hrsz ingatlanon álló épületének fűtéskorszerűsítés tervezési munkái: Meglévő kazán, gázmérő és gázvezeték elbontásának tervezése 2 db kondenzációs kazán beépítésének, égéstermék-elvezető rendszerének tervezése a meglévő kémény, mint égéstermék-elvezető felhasználásával A gázhálózat és a meglévő G-25 gázmérő új csökkentett méretűre történő cseréjének tervezése A meglévő 4 db fűtési kör független időjárás-követő szabályozásának és a meglévő HMV tartály fűtésének előnykapcsolásos terve A keletkező kondenzátum szükséges semlegesítésének és elvezetésének tervezése A szükséges erősáramú és szabályozó körök elektromos tervezése Teljesítés tartalma: Gázszolgáltató (EON) által kivitelezésre jóváhagyott gázterve Gázszerelés, központi-fűtés és elektromos munkák kivitelei tevei, a kivitelezésre vonatkozó árazott és árazatlan költségvetési kiírással A terveket és a költségvetést 2-2 pld-ban papír és 1 pld elektronikus (pdf) formában Az árazatlan kiírást szerkeszthető elektronikus formában (excel) Tervezési díj ajánlat: ,- Ft (négyszázhatvanötezer 00/100 Forint) (Bruttó) Vállalási határidő: Megrendelő szerződésben rögzített adatszolgáltatás teljesítésétől számított: 60 nap Kérem T. Megrendelőt, ajánlatunk elfogadni és a tervezési munkát megrendelni szíveskedjen. Zirc, február 3. Tisztelettel:..... Péczi Katalin üzletvezető

10

11

12

13

14

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26.-i ülésére Tárgy: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény. 11. (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Tárgy: Evangélikus templom körüli terület kertépítészete fenyőfa kivágása

Tárgy: Evangélikus templom körüli terület kertépítészete fenyőfa kivágása Szentes Város Polgármesterétől, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Evangélikus templom körüli terület kertépítészete fenyőfa kivágása Témafelelős: Döbrőssy Iván Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde átszervezésével kapcsolatos vélemény megadása Előadó: Sümegi Attila

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 5-én 16.30. órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

Polgármestere Budapest,.,...,

Polgármestere Budapest,.,..., - *. ""frijttí Kőbányai O'-vín-: Aliiét ülése Budapest Duuapesi ruvarus Főváros X. A. Keruiei kerület i i Kőbányai Önkormányzat -^^^/-JSL^^JO^ Polgármestere Budapest,.,..., Tárgy: Javaslat a Budapest X.

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013.

S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013. S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013. (II.2 1.) iinkormdnyzati ren d elet m6dos itisfr 6l Salg6tarj6n

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégia Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben