ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-i ülésére Tárgy: Gépmúzeum tervezése a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház ingatlanán Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Előterjesztés elkészítésében részt vett: Építésügyi Osztály, Városüzemeltetési Osztály Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat a Képviselő-testület márciusi ülésén a tervezési feladatok tárgyalása során a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház ingatlanára tervezett gépmúzeum vonatkozásában döntést nem hozott, mivel további egyeztetési szükséglet merült fel a gyűjtemény áthelyezésével kapcsolatosan. A testületi ülést megelőzően megkerestük már a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkárát, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zirci Tankerületét, illetve a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóját. A KLIK vezetője, illetve az iskola igazgatója válaszukban jelezte, hogy támogatják a gépmúzeum áthelyezését, a tulajdonjog változatlanul hagyása mellett. A márciusi képviselő-testületi ülésig az Államtitkár válasza nem érkezett meg, emiatt véleménye ismerete nélkül a döntést akkor nem hoztuk meg. Azóta az Államtitkár úr támogató levele is megérkezett. (A válaszokat az előterjesztés mellékleteként csatoljuk.) A lehetőség ismeretében, tekintettel arra, hogy az ajánlattétel és az akkor jelzett várható döntési időpont óta eltelt 2 hónap, ismét megkerestük a tervezésre ajánlatot tevő építészeket, hogy a korábban adott ajánlatukat fenntartják-e, illetve kívánják-e módosítani. Az alábbiak szerinti visszajelzéseket kaptuk. Ajánlattevő februári ajánlat áprilisi ajánlat Megjegyzés MODUM Építésziroda Kft Ft Ft A helyszínt megtekintette a tervező, majd ezt követően módosított ajánlatot küldött ÉSG Alkotóműhely Kft Ft Ft árajánlatát kiegészítéssel fenntartja, az összeg változatlanul hagyásával Arche MM Építész Iroda Bt Ft Ft árajánlatát változatlanul fenntartja A fentiek alapján figyelembe véve a megfelelő referenciákat is - javasolom, hogy a tervezési feladatokkal a MODUM Építésziroda Kft-t bízzuk meg. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, április 29. Ottó Péter polgármester

3 Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (V.7) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Rákóczi tér 10. alatti ingatlanán gépmúzeum tervezési feladatainak ellátására elfogadja a MODUM Kft. (1147 Budapest, Ilosvai S. P. u. 78.) árajánlatát, bruttó Ft díjjal. A tervezési díj fedezetét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet 12. melléklet Általános felhalmozási tartalék előirányzat terhére biztosítja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. Felelős: Határidő: Ottó Péter polgármester 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: május 30.

4 ÁRAJÁNLAT MÓDOSÍTÁS A ZIRC, RÁKÓCZI TÉR 10 SZÁM ALATTI AGRÁRMŰSZAKI GÉPMÚZEUM ÉPÜLETÉNEK ENGEDÉLYEZÉSI TERVEZÉSI MUNKÁIRA Budapest, Ilosvai S. P. u. 78 Tel/fax : 06(1) mobil: 06(30) web: modum.hu Postacím: 1147 Budapest, Czobor u. 60/b

5 ÁRAJÁNLAT AGRÁRMŰSZAKI GÉPMÚZEUM H-8420 Zirc, Rákóczi tér 10;11 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ZIRC H-8420 Március 15. tér 1 OTTÓ PÉTER Polgármester Úr részére TERVEZŐI AJÁNLAT MÓDOSÍTÁS A Reguly Antal Szakképző Iskola kezelésében jelenleg az iskola szakképző műhelyénél lévő, 30*14 m alapterületű csarnok épületben van elhelyezve az Agrárműszaki Gyűjtemény. Zirc Városi Önkormányzat tervei között szerepel ezen gyűjtemény könnyebb megközelíthetőségének, bemutathatóságának biztosítása érdekében egy városközponti helyen új bemutatóhely létesítése. A helyi szakemberekkel, érintettekkel történő egyeztetés alapján a Zirc 1125/1 hrsz-ú (természetben a Zirc, Rákóczi tér 10. sz. alatti, műemléki ingatlanon (volt Dubniczay-ház, műemléki törzsszám: 5662) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóháznak helyt adó telken kívánják az új épületet elhelyezni. Ajánlatkérés tárgya: 1. Engedélyezési szintű tervdokumentáció készítése a Zirc 1125/1 hrsz-ú műemléki ingatlanon agrárműszaki gyűjtemény elhelyezésére alkalmas épületre vonatkozóan. Az épület alapterülete a jelenlegivel megegyező, minimális szabad belmagassága 4,5-5 m, valamint hozzá kapcsolódó fedettnyitott tér, melynek felülete az épület alapterületének kb. 1/3-a. 2. Tervkészítési szakaszok és azok tartalma: 2.a Előkészítő tervkészítési szakasz Feladat-meghatározás A Tervező a Megbízóval együttműködve a Megbízó által szolgáltatott adatok alapján feltárja az agrárműszaki gyűjtemény megvalósíthatóságának kielégíthető követelményeit, és e követelményeket illetően egyezségre jut a Megbízóval. Előkészítő terv A Tervező szükség esetén szaktervezőkkel együtt a Megbízó programja alapján és az általa előirányzott építési költségek, továbbá a kivitelezési szakaszolásnak megfelelően a Megbízótól a további tervezés folytatását jelentő jóváhagyása beszerzése céljából előkészítő tervet (vázlatterv, tanulmányterv) készít, amely bemutatja a tervezett új gépmúzeum térbeli összefüggéseit és fontosabb építészeti és műszaki megoldásait. Az előkészítő terv a feladat megoldásához szükséges léptékben készül (min. 1:200), számítógépes látványtervvel. MODUM Építésziroda Kft Budapest Czobor u. 60/B mobil: (30) tel/fax: 06 (1)

6 ÁRAJÁNLAT AGRÁRMŰSZAKI GÉPMÚZEUM H-8420 Zirc, Rákóczi tér 10;11 2.b Engedélyezési tervkészítési szakasz Feladat-meghatározás A Tervező a Megbízóval együttműködve az elfogadott előkészítő tervnek megfelelően az engedélyezéshez szükséges hatósági egyeztetések és hatósági eljárások, településképi véleményezési eljárás (tervtanács) lefolytatásával. Engedélyezési terv A 312/2012 (XI.8) Kormány rendelet 8. sz. melléklete szerinti tartalommal. Megjegyzések: a. Vállalási határidő a Megbízóval való egyeztetés alapján. b. A tervkészítési szakaszok eredményeképp készülő dokumentációk a vonatkozó jogszabályok által előírt műszaki tartalommal készülnek. c. Az árajánlat nem tartalmazza a hatósági eljárások illetékeit vagy díját, a tulajdoni lapok, térképmásolatok díját, a közműfejlesztési hozzájárulásokat, a speciális szakvélemények tervezői díját. d. Nem tartalmaz egyéb hidrogeológiai, talajmechanikai mintavételeket és szakvéleményeket sem. Amennyiben a projekt során felmerül ennek szükségessége hatósági kérés miatt, az külön megállapodás tárgya. e. Az árajánlat elfogadása esetén a megbízás a Tervezési szerződés felek általi aláírásával jön létre, mely egyebek mellett részletesen tartalmazza a Megbízó, a Tervező, megbízói igény esetén a Bonyolító hatáskörét, jogait és kötelezettségeit. MODUM Építésziroda Kft Budapest Czobor u. 60/B mobil: (30) tel/fax: 06 (1)

7 ÁRAJÁNLAT AGRÁRMŰSZAKI GÉPMÚZEUM H-8420 Zirc, Rákóczi tér 10;11 ÁRAJÁNLAT MÓDOSÍTÁS A Rákóczi tér 10 szám alatti műemléki ingatlanon (Hrsz:1125/1) agrárműszaki gyűjtemény elhelyezésére alkalmas épület előkészítő és engedélyezési terve. Árajánlat módosítás: Építészeti és mérnöki tervszolgáltatások díjának ajánlott felosztása tervfázisonként: nettó: bruttó: Előkészítő Terv 0,00% 100,0% Ft Ft koordinálási díj - építész: 6,0% Ft Ft építészeti tervezés: 72,0% Ft Ft tartószerkezeti tervezés: 9,5% Ft Ft épületgépészeti tervezés: 10,5% Ft Ft épületvillamossági tervezés: 2,0% Ft Ft Engedélyezési Terv 0,00% 100,0% Ft Ft koordinálási díj - építész: 6,0% Ft Ft építészeti tervezés: 60,0% Ft Ft tartószerkezeti tervezés: 15,0% Ft Ft épületgépészeti tervezés: 15,0% Ft Ft épületvillamossági tervezés: 4,0% Ft Ft Budapest, április 25.. Krizsán András DLA okl. építész ügyvezető MODUM Építésziroda Kft Budapest Czobor u. 60/B mobil: (30) tel/fax: 06 (1)

8 É S G A l k o t ó m ű h e l y K o r l á t o l t F e l e l ő s s é g ű T á r s a s á g 8200 Veszprém, Csermák A. u. 5. III. em. 3. Árajánlat kiegészítés Zirc, 1121/1 hrsz-ú telken létesítendő Agrárműszaki Gyűjtemény épületének építési engedélyszintű tervezési munkáira 1. Árajánlat kiegészítés: Tárgyi munkára, február 18-án adott árajánlatunkat az alábbiakkal kívánjuk kiegészíteni. Az egyik vonatkozó jogszabály az árajánlat kiadása óta változott meg. Az eddigi 393/2012. (XI. 20.) kormányrendeletet március 13-i nappal felváltotta a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 3/2015. (III.11.) kormányrendelet. A rendelet szerint fel fog állni a Forster Gyula Műemléki Központon belül egy Műemléki Tanácsadó Testület, aminek a szakmai véleményére megalapozva kerülnek kiadásra az örökségvédelmi engedélyek. A szóban forgó építés esetében külön egyeztetést igényel, hogy egyáltalán szükséges lesz-e a feni Testület véleményének a beszerzése. Ha igen, akkor az a határidőre vonatkozólag hatással bír. Előzetes információk alapján kb. két hetes ülésrendje lesz a Testületnek, az előterjesztési szabályok még nem alakultak ki. Ezért opcionálisan szeretnénk kiegészíteni az ajánlatunkat oly módon, hogy Műemléki Tanácsadó Testületi vélemény beszerzésének szükségessége esetén az adott határidő az előterjesztéstől a döntésig tartó idővel ( előreláthatólag 2 héttel ) meghosszabbodik. Kijelentjük, hogy az eredeti árajánlat minden egyéb tekintetben továbbra is érvényes. Veszprém, április 29. ÉSG Alkotóműhely Kft... VIRT EMESE ügyvezető igazgató Árajánlat, Zirc, 1121/1 hrsz-ú telken létesítendő Agrárműszaki Gyűjtemény épületének építési engedélyszintű tervezési munkáira

9

10

11

12

13

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az óvodai konyha felújítására Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Zirci Országzászló Alapítvány elvi támogatási kérelme a Zirc, I. András tér, 431 hrsz-ú ingatlanon a letűnt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26.-i ülésére Tárgy: 2015 évi tervezett fejlesztések indításához szükséges döntések Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Szabályozási Terv kisebb módosításainak kezdeményezése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30- i ülésére Tárgy: Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirc, Köztársaság u. 7/D. III. em. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújítása,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 19.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 2060 /2005. Előadó: Kiss Kornél Mell.: Hiv. sz.: Postacím:

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

14/2010. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Jegyzőkönyv

14/2010. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Jegyzőkönyv Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 14/2010 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 28-án megtartott ülésén felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 23/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE {» (. > -.t-wijoi Kőbányai,...!,. -».«,< uiet ülése r \LMI.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V K É S Z Ü L T: Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-én (csütörtök) 16.30 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/ 35 - /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én, 17:00 órai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901 e-mail: marton.bela@balatonfuzfo.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. március 27-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Baranyai-Bőgér Katalin Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. február 25-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. február 25-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 25-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola állami fenntartásba kerülésével kapcsolatos használati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 7. szám 2008. április 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 43/2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző

Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 5-97/2013. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben