J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 7-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról"

Átírás

1 Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 7-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban az illetékesek az alábbi tájékoztatást adták: 246/2014.(XII.3.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tanuszodát január 1. napjától üzemelteti, melynek az üzemeltetéséhez legfeljebb ,- Ft összeget biztosít a évi költségvetésében, amelynek az 50 %-át céltartalékba helyezi. 2./ A Képviselő-testület a Tanuszoda költséghatékonyabb üzemeltetési lehetőségeinek megvizsgálása céljából legkésőbb a márciusi képviselő-testületi ülésen megvizsgálja annak fejlesztési lehetőségeit. 3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tanuszoda üzemeltetését a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. végezze el, és utasítja Schreindorfer Károly ügyvezetőt az üzemeltetéshez szükséges teendők elvégzésére. 4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 224/2014.(XI.27.) határozatát visszavonja. Felelős: 1./, 2./ és 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester 3./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető Határidő: 1./, 3./ és 4./ pontok esetében: azonnal 2./ pont esetében: a képviselő-testület márciusi munkaterv szerinti ülése A határozat 2./ pontjában foglaltak alapján a március 26-i ülésre tájékoztatót készítettünk a költséghatékony működés lehetőségeiről, illetve a képviselő-testület döntött a tanuszoda bővítésére vonatkozó tanulmányterv készítés feladatainak elvégzéséről. 18/2015.(I.29.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. Zirc, Alkotmány u. 5. szám alatti telephelyének udvarán lévő önkormányzati tulajdonú az önkormányzat részére szükséges mennyiségen felüli tűzifát a Zirci Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoportjának ajánlja fel további rászorulók megsegítése érdekében.

2 2. / Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a fa átadás-átvétel ügyében szíveskedjék eljárni. Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 2./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető 2./ pont esetében: folyamatos A tűzifa átadásra került februárjában a Zirci Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoportjának a rászorulók megsegítése érdekében. 23/2015.(III.5.) határozat a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetéséről 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése ezer forint működési költségvetési bevétellel, ezer forint működési költségvetési kiadással, e forint működési hiánnyal, e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, ezer forint felhalmozási hiánnyal, 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön meghatározásra oly módon, hogy a működési és a felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi. 2./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 220/2014.(XI.27.) határozatát. 3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont alapján gondoskodjon az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról. Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal 3./ pont esetében: március 5. A képviselő-testület a március 5-i ülésén elfogadta az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását, így a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése beépült Zirc Városi Önkormányzat rendeletébe. 2

3 25/2015.(III.5.) határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy Zirc Város Polgármestere részére a október 12. napjáig összegyűlt, igénybe nem vett 98 napra jutó szabadságmegváltás összegének kifizetéséről az önkormányzat évi költségvetése terhére gondoskodjon. Felelős: Sümegi Attila jegyző Határidő: azonnal Zirc Város Polgármester részére az igénybe nem vett 98 napra jutó szabadság megváltás kifizetésre került 31/2015.(III.5.) határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a MEKH kóddal rendelkező 51. sorszámú Zirc szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 11. (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket készítse el és a Vksztv., valamint az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. Határidő: március 31. A meghatalmazás a GFT elkészítésére megküldésre került a Bakonykarszt Zrt. részére. 32/2015.(III.5.) határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a MEKH kóddal rendelkező 45. sorszámú Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 11. (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 3

4 A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket készítse el és a Vksztv., valamint az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. Határidő: március 31. A meghatalmazás a GFT elkészítésére megküldésre került a Bakonykarszt Zrt. részére. 33/2015.(III.5.) határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a MEKH kóddal rendelkező 35. sorszámú Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 11. (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket készítse el és a Vksztv., valamint az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. Határidő: március 31. A meghatalmazás a GFT elkészítésére megküldésre került a Bakonykarszt Zrt. részére. 34/2015.(III.5.) határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a MEKH kóddal rendelkező 45. sorszámú Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 78. (1) bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013.(V.29.) NFM rendelet 2. (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön, felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. Határidő: március 31. A határozat megküldésre került a Bakonykarszt Zrt. részére. Az Együttműködési megállapodás előkészítését a szolgáltató megkezdte. 4

5 35/2015.(III.5.) határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a MEKH kóddal rendelkező 35. sorszámú Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 78. (1) bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013.(V.29.) NFM rendelet 2. (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön, felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. Határidő: március 31. A határozat megküldésre került a Bakonykarszt Zrt. részére. Az Együttműködési megállapodás előkészítését a szolgáltató megkezdte. 36/2015.(III.5.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannon Geodézia Kft. (8200 Veszprém, Victor Hugo u. 2.) ajánlatát fogadja el Zirc város központi közműnyilvántartásának változás vezetésére időszakra. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 2./ pont esetén: március 13. A vállalkozási szerződés aláírásra került. 37/2015.(III.5.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. szám alatt található tornatermének padlózatcseréjét. 2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a padlózat cseréjéhez kérjen be árajánlatokat referenciával rendelkező kivitelezőktől. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottságot a beérkezett árajánlatok véleményezésére. 5

6 4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a BM pályázat benyújtási határidejét figyelembe véve, legkésőbb a márciusi rendes ülésre készítsen előterjesztést a pályázat benyújtásáról. 2./ pont esetében: március / pont esetében: március / pont esetében: március 26. A képviselő-testület március 26-i ülésére tájékoztató készült, mely szerint az általános iskola Rákóczi téri épületében lévő tornaterem padlóburkolat cseréjére vonatkozóan árajánlatok bekérésére került sor referenciákkal rendelkező kivitelező vállalkozásoktól. Miután a BM pályázat az előterjesztés kiküldéséig még nem jelent meg, ezért úgy tartottuk célszerűnek, hogy konkrét határozati javaslatot tartalmazó előterjesztést a pályázati kiírás megjelenésekor készítünk. 38/2015.(III.5.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Zirc, Alkotmány u. 12. szám alatti ingatlan kerítés felújítását elkészítteti. A felújítás költségeit a évi költségvetés terhére biztosítja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban szereplő munkára a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft-től kérjen be árajánlatot és a képviselő-testület márciusi rendes ülésére készítsen előterjesztést. 2./ pont esetén: március 30. A képviselő-testület április 9-i rendkívüli ülésén a Zirc, Alkotmány utca 12. szám alatti óvoda kerítésépítési feladatainak elvégzésére a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. árajánlatát fogadta el legfeljebb bruttó ,- Ft összeggel. 39/2015.(III.5.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Zirc, Alkotmány u. 12. szám alatti épületének homlokzati hőszigetelését elkészítteti. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban szereplő munkára kérjen be legalább három helyről árajánlatot és a várhatóan márciusban megjelenő BM pályázat függvényében a kivitelezés indításáról, a kivitelező kiválasztásról készítsen előterjesztést a következő testületi ülésre. 2./ pont esetén: márciusi képviselő-testületi ülés 6

7 A képviselő-testület március 26-i ülésére tájékoztató készült a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Zirc, Alkotmány u. 12. szám alatti épülete egyes É-i homlokzati falainak hőszigetelési munkáival kapcsolatban. Miután a BM pályázat az előterjesztés kiküldéséig még nem jelent meg, ezért úgy tartottuk célszerűnek, hogy konkrét határozati javaslatot tartalmazó előterjesztést a pályázati kiírás megjelenésekor készítünk. 40/2015.(III.5.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és STÚDIÓ KB Zirc, Alkotmány u. 14. szám alatti épületében lévő lőtér fűtés kiépítésére a VÍZESÉS Kft. (8420 Zirc, Kodály u. 17.) ajánlatát fogadja el, bruttó ,- Ft bekerülési költséggel. A kivitelezési díj fedezetét a évi költségvetés terhére biztosítja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban szereplő munkák megrendelésére. 2./ pont esetén: március 10. A fűtéskiépítés megtörtént. 41/2015.(III.5.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Otthona Zirc, Bajcsy-Zs. u. 9. szám alatti épületének nyílászáró cseréjét és hőszigetelését elkészítteti. 2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban szereplő munkára kérjen be legalább három helyről árajánlatot referenciával rendelkező kivitelezőktől. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottságot a beérkezett árajánlatok véleményezésére. 4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a BM pályázat benyújtási határidejét figyelembe véve, legkésőbb a márciusi rendes ülésre készítsen előterjesztést a pályázat benyújtásáról. 2./ pont esetében: március / pont esetében: március / pont esetében: március 26. A képviselő-testület március 26-i ülésére tájékoztató készült az Idősek Otthona épület külső nyílászárók cseréje és homlokzati, valamint pince és padlásfödém hőszigetelési munkáival kapcsolatban. Miután a BM pályázat az előterjesztés kiküldéséig még nem jelent meg, ezért úgy tartottuk célszerűnek, hogy konkrét határozati javaslatot tartalmazó előterjesztést a pályázati kiírás megjelenésekor készítünk. 7

8 42/2015.(III.5.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a évben kivágott fákat pótolja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban rögzített elhatározását társadalmi kezdeményezésekkel valósítja meg. 3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a faültetéssel kapcsolatosan készítsen alternatív javaslatokat. Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal 3./ pont esetében: március 26. A képviselő-testület március 26-i ülésére tájékoztató készült Zirc város közterületein évben tervezett fapótlással kapcsolatos alternatív javaslatokról. 43/2015.(III.5.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kiépítteti a fenntartásában lévő közintézmények, városi sporttelep térfelügyeleti rendszerét. A kamerarendszerek kiépítési költségeit a évi költségvetés terhére biztosítja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott kamerarendszerek kiépítésére kérjen be legalább három helyről árajánlatot és a kivitelező kiválasztásra készítsen előterjesztést a következő testületi ülésre. 2./ pont esetén: márciusi képviselő-testületi ülés A műszaki tartalom meghatározását követően ajánlatok bekérésére került sor, a május 7-i testületi ülésre előterjesztés készült e tárgyban. 44/2015.(III.5.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Zirc, Rákóczi tér 10. szám alatti főépületében múzeumi boltot és pénztárhelyiséget alakít ki. A helyiség kialakítás költségeit a évi költségvetés terhére biztosítja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott építési munkára kérjen be legalább három helyről árajánlatot és a kivitelező kiválasztásra készítsen előterjesztést a következő testületi ülésre. 2./ pont esetén: márciusi képviselő-testületi ülés 8

9 A műszaki tartalom meghatározását követően ajánlatok bekérésére került sor, a május 7-i testületi ülésre előterjesztés készült e tárgyban. 57/2015.(III.26.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2014 évi üzemeltetési veszteség támogatására ,- Ft összeggel járul hozzá a évi költségvetésében erre a célra elkülönített keret terhére. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére történő átadására. 2./ pont esetében: március 31. A határozat megküldésre, a támogatás átutalásra került ÉNYKK részére. 59/2015.(III.26.) határozat a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosításáról 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosító okiratát az előterjesztés 2. mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 3. mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja. 3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány részére kiadja. 4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány nyilvántartási adatok átvezetése és a hiánypótlás teljesítése okán az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített űrlapot aláírja és a Veszprémi Törvényszék felé megküldje. 5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy az okiratban esetlegesen fellelhető technikai hiányt pótolja. Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester 5./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal 3./ - 4./ és 5./ pontok esetében: április 3. Az Alapító Okirat módosítása, az egységes szerkezet megküldésre került a Veszprémi Törvényszék felé, így a hiánypótlást határidőbe teljesítettük. A módosítás kérése a megfelelő űrlapon megtörtént. 9

10 62/2015.(III.26.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Köztársaság u. 3. szám (1910 hrsz) alatti konyha légtechnikai és gázhálózati tervezési feladatainak elvégzésére a Pannonterv- Veszprém Kft. (8200 Veszprém, Jutasi út 21.) ajánlatát fogadja el, bruttó ,- Ft díjjal. A tervezési díj fedezetét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet 12. melléklet Általános felhalmozási tartalék előirányzat terhére biztosítja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 2./ pont esetében: március 31. A tervezési feladatok folyamatban vannak, a szerződés aláírásra került. 85/2015.(III.26.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zirc, Sporttelep (1903 hrsz) futópálya salakozás II. ütem feladatainak elvégzésére a Zirci Építő Kft. (8420 Zirc, Három-hegyi u. 2.) árajánlatát elfogadja, bruttó ,- Ft díjjal. A díj fedezetét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet 12. melléklet Általános felhalmozási tartalék előirányzat terhére biztosítja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés aláírására. 2./ pont esetében: március 31. A szerződés aláírásra került, kivitelezés megkezdődött. 86/2015.(III.26.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Klausz Zsolt 8414 Olaszfalu, Váci M. u. 72. szám alatti lakosnak a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnökségének, mint helyi földbizottságként eljáró szervnek a VE /2015 iktatószámon a ZIRC 021/11 helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet adásvételi szerződésének jóváhagyására vonatkozóan kiadott állásfoglalásával szembeni március 13. napján benyújtott kifogásának helyt ad és az állásfoglalást megváltoztatja az alábbiak szerint: 1. A helyi földbizottságként eljáró szerv a következő elővásárlásra jogosult/jogosultak esetében támogatja az adásvételi szerződés jóváhagyását: Név Lakcím 10

11 2. A helyi földbizottságként eljáró szerv a következő elővásárlásra jogosult/jogosultak esetében nem támogatja az adásvételi szerződés jóváhagyását: Név: Kiss Norbert József Lakcím: 8420 Zirc, Hóvirág u. 57. Az elfogadó nyilatkozat nem tartalmazza a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi CCXII. törvény 18. -ban a jogosult adatai tekintetében előírt (1) bekezdés ad) pontjában meghatározott - adatot, így tartalmilag hiányos Indokolás 1 : (alakszerűségi előírásnak nem felel meg). 3. A helyi földbizottságként eljáró szerv KLAUSZ ZSOLT 8414 OLASZFALU, VÁCI MIHÁLY U. 72. adásvételi szerződés szerinti vevővel (vevőkkel) az adásvételi szerződés jóváhagyását támogatja Nem támogatás esetén indokolás: A helyi földbizottságként eljáró szerv egyéb az üggyel kapcsolatos észrevétele, megjegyzése 2 : 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ezen határozatát a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi CCXII. törvény 103/A. (2) bekezdése alapján hozta meg. 3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ezen döntése ellen a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény 68. (5) bekezdése alapján további jogorvoslatnak, panasznak, felszólalásnak nincs helye. 4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy ezen döntését közölje a helyi földbizottságként eljáró szervvel, a kifogás tevővel és a mezőgazdasági igazgatási szervvel. Felelős: 1./ - 2./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester 4./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző Határidő: 1./ - 2./ - 3./ pontok esetében: azonnal 4./ pont esetében: április 1. A határozat megküldésre került a 4./ pontban foglalt érintetteknek, a visszajelzés alapján a Földhivatal - a Zirc 021/11 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan - az adásvételi szerződésnek megfelelően bejegyezte a tulajdonosváltozást. Z i r c, április 29. Ottó Péter polgármester 11

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26.-i ülésére Tárgy: 2015 évi tervezett fejlesztések indításához szükséges döntések Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26.-i ülésére Tárgy: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény. 11. (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

2015. évi Képviselő-testületi határozatok

2015. évi Képviselő-testületi határozatok 2015. évi Képviselő-testületi határozatok 1/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat A két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/ 35 - /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én, 17:00 órai

Részletesebben

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 21.oldal 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 58. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIII. (XLVI.) évfolyam 2. szám 2008. április 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 9/2008. (IV. 2.) rendelet A Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Január 10-ei nyílt ülés 1/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

2013. évi Képviselő-testületi határozatok

2013. évi Képviselő-testületi határozatok 2013. évi Képviselő-testületi határozatok 1/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az Új Széchenyi Terv keretében megjelent "Épületenergetikai fejlesztések

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén az

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2014. október 29. X. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2014. október 29. X. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. október 29. X. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Dombóvári Közlöny - 2 - X. évfolyam 11. szám HATÁROZATOK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: hivatal@nagyhegyes.

Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: hivatal@nagyhegyes. 24/2014. (II. 20.) Kt határozat Ideje: 2014. február 20.14:09 Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 2014. február 20.-án tartott ülésének könyvéből: Tárgya: Napirendi pontok és könyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat 1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 117/2013.(XII.16.); 118/2013.(XII.16.); 119/2013.(XII.16.); 120/2013.(XII.16.);

Részletesebben