Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Habostorta Kft. (1094 Budapest, Tűzoltó u. 59. Cg ; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett webcím, valamint partneroldalain elérhető online kereskedelmi oldal alatt (a továbbiakban: klassz.hu) nyújtott, a kereskedők által igénybe vehető szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) használatának feltételeit tartalmazza. I. Bevezető rendelkezések 1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan szervezetre, aki az Üzemeltetővel kötött szerződése alapján a klassz.hu oldalon teszi közzé ajánlatait a klassz.hu regisztrált felhasználói számára (a továbbiakban: Kereskedő). 2. A Kereskedő kijelenti, hogy Magyarországon, vagy az EGT területén bejegyzett gazdálkodó szervezet, aki online kereskedelmi forgalomba hozható termékei értékesítéséhez igénybe kívánja venni a klassz.hu oldalt; kijelenti és szavatolja, hogy engedélyköteles termékek online értékesítéséhez rendelkezik a megfelelő engedélyekkel, hatósági hozzájárulásokkal. EGT területen kívül bejegyzett kereskedő esetén az Üzemeltető a kereskedővel kötött szerződéses rendelkezéseket alkalmazza. 3. A Kereskedő a Szolgáltatás igénybe vételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et. 4. A Kereskedő a Szolgáltatás igénybe vétele során köteles valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Kereskedő által megadott adatok nem valósak, jogosult a Kereskedőnek a Szolgáltatáshoz való hozzáférését részben vagy egészben korlátozni. II. Kereskedői fiók létrejötte, kezelése 1. Az Üzemeltető a Kereskedő számára kereskedői fiókot tart fenn a klassz.hu oldalon, az ott meghatározott adattartalommal. A kereskedői fiók adatokkal, termékekkel való feltöltését a Kereskedő végzi el. A kereskedői fiók a Kereskedő regisztrációjával, illetve annak Üzemeltető általi visszaigazolásával keletkezik, amit a klassz.hu erre kialakított regisztrációs felületén lehet elvégezni. A regisztrációkor megadott adatokért a Kereskedő felel. Az Üzemeltető a regisztráció visszaigazolását tartalmazó t a Kereskedő által megadott címre küldi meg. 2. A kereskedői fiók felépítését és szerkezetét az Üzemeltető határozza meg és jogosult azt a Kereskedő értesítése mellett egyoldalúan megváltoztatni.

2 3. Ha a Kereskedő a klassz.hu használata, illetve a Szolgáltatás igénybe vétele során a jelen ÁSZF-be ütköző magatartást tanúsít, ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási, illetve (kényszer)törlési eljárás indul, vagy tevékenysége az Üzemeltető megítélése szerint veszélyezteti az Üzemeltető gazdasági érdekeit, az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtását, illetve az ahhoz való hozzáférést azonnali hatállyal felfüggeszteni, vagy korlátozni. Üzemeltető a fenti esetekben korlátozhatja, illetve felfüggesztheti a kereskedői fiókhoz való hozzáférést is., melyről a Kereskedőt írásban értesíti. III. Termékfeltöltéssel, értékesítéssel kapcsolatos előírások 1. A Szolgáltatás keretében a klassz.hu oldalra feltöltésre kerülnek a Kereskedő termékei a megfelelő termékkategóriában, amellyel ezek azonnal megvásárolhatóvá válnak. A termékeket a Kereskedő tölti fel. A Kereskedő a termék feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy a feltöltött terméket a megadott mennyiségben és minőségben a vevők rendelkezésére tudja bocsátani. A Kereskedő regisztrációját követően a termékek első feltöltésekor Üzemeltető ellenőrzi a termékeket abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a Kereskedő által megjelölt minőségi kritériumoknak. Amennyiben Üzemeltető azt állapítja meg, hogy a feltöltött termékek nem felelnek meg a Kereskedő állításainak, jogosult a termékek feltöltését és a klassz.hu oldalon való megjelenítését megtagadni, illetőleg a már esetlegesen feltöltött termékeket törölni. az első feltöltést követően a termékek ellenőrzését Üzemeltető bármikor jogosult elvégezni, ám ebben az esetben is jogában áll a már feltöltött termékek klassz.hu oldalról való törlése. A termékek feltöltéséért, a feltöltött termékekért és a terméklapon megjelenített információkért minden esetben a Kereskedő felel. 2. A Kereskedő által feltöltött termékek tulajdonságai terméklapon kerülnek megjelenítésre. A terméklap megjelenítését Üzemeltető határozza meg. A terméklapon a Kereskedő köteles feltüntetni a termék pontos paramétereit, bruttó kiskereskedelmi árát, valamint az esetleges szállítási költséget, amelyek a mindenkor hatályos ÁFÁ-t tartalmazzák. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, ellentétes kikötés hiányában nem tartalmazza a kiszállítás költségét. 3. A vásárlás online történik, a vásárlásra irányadó magyar jogszabályi feltételek, így különösen a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény irányadók. A Kereskedő kizárólag az általa, a terméklapon feltüntetett árat és az általa megadott szállítási költséget számíthatja fel. 4. Kereskedő kijelenti, hogy a terméklapra feltöltött képek, illetve egyéb adatok feletti rendelkezési jogosultsággal bír, és kijelenti, hogy azok más szerzői, illetve személyhez fűződő jogait nem sértik. A szerzői vagy személyhez fűződő jogok megsértéséért Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli. Az Üzemeltető jogosult törölni az olyan terméklapokat, amelyek más szerzői vagy személyhez fűződő jogát sértik. 5. A terméket a termék tulajdonságaira legjellemzőbb, a klassz.hu kategóriájában és alkategóriájában lehet elhelyezni. Az Üzemeltető a Kereskedő értesítése nélkül jogosult a feltöltött terméket más kategóriába/alkategóriába áthelyezni.

3 6. Kereskedő felelős a termékekmegrendelések fogadásáért, teljesítéséért, a fizetésért, valamint a termékek vevők részére történő kiszállításáért. Kereskedő köteles a megrendelések és általában a Szolgáltatás igénybe vétele során a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, különösen a fogyasztóvédelmi előírások maradéktalan betartásáért. a jogszabályi és más, kötelező érvényű előírás betartásának elmulasztásáért Üzemeltető semmilyen felelősség nem terheli. 7. A Kereskedő a megrendelések elfogadását visszaigazolással küldi meg a vevők részére. A Kereskedő vállalja, hogy a vevők által a Klassz.hu áruházban megrendelt termékeket a megrendelés időpontját követően legkésőbb 48 órán belül a vevőnek visszaigazolja, vagy 48 órán belül, a Klassz.hu oldalon keresztül felveszi a kapcsolatot a vevővel. Minden megrendelés visszaigazolását a Kereskedő köteles Üzemeltető részére is ben megküldeni. Ha a Kereskedő az elfogadott és visszaigazolt megrendelés alapján a megrendelt terméket nem biztosítja a vevő részére, aki ezt az Üzemeltető felé jelzi, a vevői panasz alapján Üzemeltető saját hatáskörben jogosult dönteni a Kereskedő kereskedői fiókjának, illetve Szolgáltatáshoz való hozzáférésének korlátozására, illetve felfüggesztésére. 8. Az Üzemeltető kiemelhet egyes termékeket/terméklapokat, vagy annak bármely adatát hirdetés céljára felhasználhatja; e kiemelések, mint vásárlást ösztönző hirdetési mechanizmusok kialakítása kizárólag az Üzemeltető döntése alapján történik, a Kereskedő a kiemelésekkel, hirdetésekkel kapcsolatosan igényt nem támaszthat, ilyen irányú igény érvényesítéséről kifejezetten lemond. IV. Fogyasztói jogok biztosítása 1. A megrendeléssel kapcsolatos fogyasztói jogokat a vevő közvetlenül a Kereskedőnél érvényesíti. A fogyasztói panaszokat Kereskedő vizsgálja ki, a termékekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási helytállás Kereskedőt terheli, ebben a körben Üzemeltető nem felelős. A fogyasztói jogokkal kapcsolatos tájékoztatásnak a klassz.hu oldalon is eleget lehet tenni, a tájékoztatásért a Kereskedő felel. 2. A Kereskedő kijelenti, hogy a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján a magánszemély vevőt, mint fogyasztót elállási jog illeti meg, mely a termék átvételétől számított 8 munkanapon belül gyakorolható. Az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatást a Kereskedő köteles biztosítani e tájékoztatást a kereskedői fiókban is rögzítheti, mely tájékoztatás nyilvános. V. Tiltott termékek és szolgáltatások 1. A klassz.hu oldalon tilos az alábbi dolgok (áruk, termékek, szolgáltatások) értékesítése: a) veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag; b) gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer; c) jogellenesen forgalomba hozott termék; d) hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét,

4 összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően); e) olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik személy jogát, ideértve, de nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést; f) emberi szerv, szövet; g) engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyag, eszköz, ilyen termék alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály kizárja; h) értékpapír vagy bármely más pénzügyi eszköz, kivéve az olyan egyértelműen beazonosítható értékpapírt mely már jogilag kikényszeríthető követelést nem testesít meg; i) hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, kivéve az olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik; j) bűncselekmény, szabálysértés, vagy más jogellenes cselekmény elkövetésére használt, arra alkalmas, vagy azzal összefüggésben keletkezett, abból származó dolog; k) szexuális szolgáltatás, kivéve a megfelelő kategóriába feltöltött szexuális segédeszköz, vagy egyéb termék. VI. Az Üzemeltető felelőssége 1. A klassz.hu működtetését az Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként végzi. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a klassz.hu oldalon tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Kereskedő által nyújtott szolgáltatás, megrendelések teljesítése hibájával, vagy megszüntetésével kapcsolatban. 2. Az Üzemeltető nem felel a klassz.hu oldalon meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a Kereskedő ténylegesen értékesíteni tudja az általa meghirdetett termékeket. Üzemeltető kizár minden akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt, így különösen olyan igényt, mely a klassz.hu oldalnak, Üzemeltető érdekkörén kívül álló okból megvalósuló teljes, vagy részleges elérhetetlenségére vezethető vissza. 3. Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Kereskedő és a vevők, illetve Kereskedők egymás közötti jogvitába, bármilyen (jog)vita kialakulásakor a Kereskedő mentesíti az Üzemeltetőt bármilyen igénytől, követeléstől és kártérítéstől. 4. A Kereskedő által a klassz.hu oldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A klassz.hu oldalon elérhető tartalmat szükség esetén a kereskedő köteles archiválni. 5. A jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszonnyal kapcsolatos mindennemű adatot a klassz.hu zárt informatikai rendszere tárol; a kereskedő elismeri a klassz.hu

5 informatikai rendszere által tárolt adatok hitelességét. A klassz.hu webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy Kereskedő tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, valamint telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Szolgáltatás igénybe vétele feltételezi Kereskedő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a klassz.hu szolgáltatásának igénybe vétele miatt következett be. A Kereskedőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 6. A Kereskedő által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Kereskedő tartozik felelősséggel. A klassz.hu oldalon jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólás, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotás, különösen kép), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el. 7. Ha a klassz.hu oldalon a kereskedő által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Kereskedő az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz. 8. Ha a Kereskedő által a klassz.hu oldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető a jogsértő tartalmat, terméklapot eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő és alapos értesítést kap. Az Üzemeltető a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. 9. A klassz.hu oldalon keresztül létrejött tranzakciók teljesítése, így többek között, az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés az Üzemeltetőtől függetlenül zajlik le. VII. Számlázási, fizetési feltételek 1. A Szolgáltatás igénybevételéért az Üzemeltető Kereskedő számára a jelen ÁSZF I. sz. melléklete alapján megállapított jutalékot számítja fel. A jutalékot Kereskedőnek a megrendelések számától függően kell fizetnie. Az Üzemeltető a Kereskedő számára egyedi díjszabást is megállapíthat, amely külön megállapodás tárgya. 2. A Kereskedő a regisztráció alkalmával a jutalékok fedezésére előzetesen legalább bruttó ,- Ft összeget (keret) köteles feltölteni a regisztrációs adatlap erre kialakított felületén, melyről Üzemeltető számlát állít ki. A VII. 1. pont szerinti jutalék összegét Üzemeltető az e pont szerint feltöltött keretből vonja le. Üzemeltető a keret kimerülése esetén értesítést küld Kereskedő részére. Amennyiben a keretösszeg az értesítéstől számított 4 munkanapon belül nem kerül feltöltésre legalább bruttó ,-

6 Ft összeggel, Üzemeltető jogosult a Kereskedő kereskedői fiókját deaktiválni, tehát a Kereskedő nem tud több megrendelést fogadni, de a regisztráció nem kerül törlésre. A feltöltött összegekről Üzemeltető minden esetben számlát állít ki. Amennyiben a Kereskedő 15 napon belül nem tölti fel az egyenleget, az Üzemeltető jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és a kereskedői fiókot törölni. 3. A Kereskedő a jutalékok fedezetéül szolgáló összeget fizetheti banki átutalással és online bankkártyás fizetéssel. Bankkártyás fizetés esetén az alábbi bankkártyákkal történhet fizetés: VISA (dombornyomott), Mastercard (dombornyomott), American Express (dombornyomott), Electron és Maestro. Fizetés az OTP Bank fizetőoldalán keresztül történik, ezen a felületen a kártyán szereplő név, kártyaszám és érvényesítési kód megadása kötelező. A fizetés sikerességéről az OTP Bank felülete ad tájékoztatást. Sikeres fizetés esetén a Kereskedő Klassz.hu egyenlege azonnal feltöltődik. A számlát az Üzemeltető utólag állítja ki, és postai úton 8 munkanapon belül megküldi a Kereskedő részére. VIII. A szerződés megszűnése, felmondása 1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli felmondással, 15 napos felmondási idő mellett megszüntetni. 2. Bármelyik fél jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha a másik fél a szerződésben vállalt kötelezettségét szándékosan, ill. súlyosan gondatlan eljárásával jelentős mértékben megszegi. Az Üzemeltető jogosult az azonnali hatályú felmondásra, az ÁSZF-ben felsorolt esetekben is. 3. A jogviszony megszűnésekor az Üzemeltető a kereskedői fiókot törli. A kereskedői fiók törlésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony, külön értesítés nélkül azonnali hatállyal megszűnik. A kereskedői fiók törlését az Üzemeltető hajtja végre, a fiók törlésére vonatkozó rendes felmondás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül abban az esetben, ha a Kereskedőnek nincs tartozása az Üzemeltető felé, illetve minden klassz.hu oldalon keresztül bonyolított értékesítése (tranzakciója) lezárásra került, valamint nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. IX. Kapcsolattartás 1. Az Üzemeltető a kereskedő számára kapcsolattartó személyt jelöl ki. A kereskedő a jelen jogviszonyt érintő minden ügyben köteles az értesítéseket, vagy egyéb jognyilatkozatokat a kijelölt kapcsolattartó személynek megküldeni. 2. Az Üzemeltető az értesítéseket, illetve egyéb jognyilatkozatokat a kereskedői fiókban megadott címre, mint értesítési címre küldi meg. Az en megtett értesítés írásbeli értesítésnek tekintendő. Az útján tett értesítés, jognyilatkozat küldése a küldést követő munkanapon kézbesítettnek tekintendő. A Kereskedő köteles a kereskedői fiókban tárolt adatok változása esetén a változásokat a kereskedői fiókjában rögzíteni, átvezetni. A változások átvezetésének elmaradása következtében bekövetkezett károkért a Kereskedő felel.

7 X. Adatvédelem 1. Az adatvédelem terén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint az egyéb adatvédelmi tárgyú jogszabályok rendelkezéseit Kereskedő jogosult és köteles betartani, ennek elmulasztásából eredő károkért Üzemeltető nem tartozik felelősséggel. 2. Üzemeltető a Kereskedőtől a regisztráció során átvett adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény szerint, Kereskedő önkéntes hozzájárulása alapján kezeli és Kereskedő kérelmére törli. Kereskedő tudomásul veszi, hogy amennyiben adatainak Üzemeltető általi törlését kéri, úgy regisztrációja és kereskedői fiókja is visszavonhatatlanul törlésre kerül. XI. Egyéb rendelkezések 1. Üzemeltető bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az Üzemeltető egyoldalúan nem emeli meg a szerződésben szereplő sikerdíjat, azt csak a Partnerrel külön megállapodás, egyeztetés alapján módosíthatja. Az esetleges módosítás a klassz.hu-n való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Amennyiben a Kereskedő nem ért egyet az ÁSZF módosításával, jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, abban az esetben, ha a Kereskedőnek nincs tartozása az Üzemeltető felé, illetve minden klassz.hu oldalon keresztül bonyolított értékesítése (tranzakciója) lezárásra került, valamint nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. 2. Az Üzemeltető és Kereskedő közötti jogviszonyra a magyar bíróságoknak van joghatósága és a magyar jogot kell alkalmazni. A felek esetleges jogvita esetén kikötik hatáskörtől függően a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Perfekt Zrt. Felhasználási Feltételek

Perfekt Zrt. Felhasználási Feltételek Perfekt Zrt. Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Perfekt Zrt. (1053 Budapest, Szép u. 2. I. em., Cg. 01-10-042279; a továbbiakban: Üzemeltető)

Részletesebben

Klassz.hu Felhasználási Feltételek

Klassz.hu Felhasználási Feltételek Klassz.hu Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Brands.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (2500 Esztergom, Simor János utca 22/A. fszt. 1.;

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések A jelen Kereskedői (a továbbiakban: KFF) az allegroup.hu Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; Cg. 01-09-691658; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett http://www.grando.hu cím alatt, valamint

Részletesebben

Global Spider. Informatikai és Szoftverfejlesztő Kft. GS-Pláza Kereskedői Felhasználási Feltételek

Global Spider. Informatikai és Szoftverfejlesztő Kft. GS-Pláza Kereskedői Felhasználási Feltételek GS-Pláza Kereskedői Felhasználási Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Név: Global Spider Kft. Székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 21/B Adószám:

Részletesebben

Eladói Felhasználási Feltételek

Eladói Felhasználási Feltételek Eladói Felhasználási Feltételek Dátum: 2013-07-30 Verzió: v1.0 Jelen Eladói Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: EFF) az OANDER Media Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság székhely:

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések A jelen Kereskedői (a továbbiakban: KFF) az Allegro Group HU Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; Cg. 01-09-727285; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett http://www.grando.hu cím alatt, valamint

Részletesebben

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés Jogi nyilatkozat A webhely használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi információ Ön általi használatát.

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Walmark Kft. (1046 Budapest, Kiss Ernő utca 1-3.; Cégjegyzékszám: 01-09-900384, Adószám: 13079356-2-41,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

Az Ektv. által előírt 4. -ban foglalt szolgáltatókra vonatkozó adatokat az alábbiakban találja.

Az Ektv. által előírt 4. -ban foglalt szolgáltatókra vonatkozó adatokat az alábbiakban találja. ÁSZF ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vásárlóink Vásárlóink kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya A CEEGEX Zrt. és a Felhasználó jogaira és kötelezettségeire a CEEGEX Zrt. által működtetett CEEGEX OTC rendszer

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF)

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) 1. Definíciók 1.1. Szolgáltató Szolgáltató neve: Gemstone Media Kft. Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Rétföld u. 39. Cégjegyzékszám: 05-09-022994 Adószáma:

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez (hatályos 2012. január 01. napjától) 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) szabályozza a Maschinenring Magyarország Kft. (Székhely: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez 1. AZ ÁSZF CÉLJA A CSEKKOLÓ Szolgáltatás icsekk elnevezésű

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Felhasználási Feltételek tartalmazzák a wizando.com online szalonmenedzsment oldal (a továbbiakban: Rendszer) általános felhasználási feltételeit

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BORSODHÁZ Stúdió ingatlanunk.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3508 Miskolc, Tábortűz utca 3., cégjegyzékszáma: 05-09-027822, adószáma: 25180604-2-05, számlaszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK

H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK I. A DIGI Online szolgáltatás meghatározása... 2 II. A technikai feltételek... 2 1. A DIGI Online eléréséhez használható

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International kft. által meghirdetett MasterCard Youtuber Showroom játék (a továbbiakban: a

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz 2014. 12. 22. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A jelen szabályzat

Részletesebben

PAYU HUNGARY KFT. ON-LINE FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PAYU HUNGARY KFT. ON-LINE FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PAYU HUNGARY KFT. ON-LINE FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOM I. Alapfogalmak...3 II. A szerződés létrejötte...4 III. Az ÁSZF hatálya...4 IV. Az ÁSZF

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tulajdonos, üzemeltető: cégnév: szélhely: 1097 Budapest, Óbester u. 13. 4. em. 16. cégjegyzékszám: 01-09-994949 adószám: 24193146-2-43 képviseletre jogosult: Csanda Viktor

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A www.szerelemneked.hu ONLINE TÁRSKERESŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉRE 1. A szerződés tárgya 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Komoly

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK webaruhaz.borakft.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal A jelen adatvédelmi nyilatkozat a szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, http://www.tarsaster.hu oldalon elérhető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK GREEN PASS Utalvány Hatályos: 2015. december 14-től

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 2015. március 2. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Fictura Oktató és Szolgáltató Kft. 1 (székhely: 7090, Tamási,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Filamania Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.philament.eu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a Boltinfo.eu (a továbbiakban Szolgáltató) és a tőle hirdetések megjelenítését megrendelő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELEKTRONIKUS ERZSÉBET-UTALVÁNY ÉS ERZSÉBET-UTALVÁNY PLUSZ KÁRTYA

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Molnár Ferenc egyéni vállalkozó mint Szolgáltató és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek Az LXO.HU Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) a Szűcs Gábor E.V. (székhely: 6640 Csongrád, Thököly Imre utca 13., adószáma: 67105827

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara együttműködést hozott lére a fővárosi kereskedelem fejlesztése, az üres üzlethelyiségek minél szélesebb

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat I. Bevezetés 1.1. A DIGI Online szolgáltatás (a továbbiakban: DIGI Online ) üzemeltetője a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1134 Budapest,

Részletesebben

n) Elfogadó : Jelenti jelen ÁSZF tekintetében azt a kereskedelmi, illetve egészségügyi szolgáltató szervezetet, amely a forgalomba hozott SZÉP

n) Elfogadó : Jelenti jelen ÁSZF tekintetében azt a kereskedelmi, illetve egészségügyi szolgáltató szervezetet, amely a forgalomba hozott SZÉP CM Terminál Eszközhasználati és Rendszerszolgáltatási Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Széchenyi Pihenő Kártya és Egészségpénztári Kártya esetén 1. Általános Szerződési Feltételek hatálya,

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

Á.SZ.F. - Általános szerződési feltételek

Á.SZ.F. - Általános szerződési feltételek A web-áruház üzemeltetője és a termék forgalmazója a Móksha Gyógyír Zrt. székhely: 2161 Csomád, Szent István u 5. levelezési cím: 9401 Sopron, Pf. 91. email cím: info@mokshacsepp.hu Panaszkezelésre a következő

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek amely a következő felek között jön létre a jelen okiratban alább szereplő feltételekkel: egyfelől a LAUREL Számítástechnikai

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.A szerződési feltételek alapfogalmai 1.1 A szolgáltató adatai Szolgáltató: Atkári János E.V. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: H-2220 Vecsés, Róder Imre utca 24.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Étterem Kupon

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Étterem Kupon ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Étterem Kupon Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Bump-Art Bt. (székhelye: 2045 Törökbálint-Pistály, 6069. Hrsz, bankszámlaszáma: 10918001-00000043-55340002,

Részletesebben

Appx.hu. Általános SzerződésiFeltételek

Appx.hu. Általános SzerződésiFeltételek Appx.hu Általános SzerződésiFeltételek Bevezetés AzAppx.huáltalános szerződési feltételek szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat)azEszter Buchholz egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eladó: Üzemeltető: OnLine-Egészség Kft. Üzemeltető címe: 5516 Körösladány, Batthyány utca 36. Ügyvezető: Petneházi Szilvia Email cím:

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

többes ügynök, függő biztosításközvetítő NAK Biztosításközvetítő Kft.

többes ügynök, függő biztosításközvetítő NAK Biztosításközvetítő Kft. Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K Az ÁSZF szabályozza a (a továbbiakban: Szolgáltató) mint biztosításközvetítő többes ügynök, mint Szolgáltató által üzemeltetett http://biztositasok.nak.hu

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Felhasználási feltételek Shopmasters ingyenes webáruházakhoz

Felhasználási feltételek Shopmasters ingyenes webáruházakhoz Felhasználási feltételek Shopmasters ingyenes webáruházakhoz http://www.shopmasters.hu Shopmasters Ingyenes - 1 / 5 - A shopmasters.hu webhely (továbbiakban webhely ) használata, illetve a webhelyen kínált

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSÁRA (2016/I.) 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kémshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kémshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kémshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: URL: www.kemshop.hu A webáruház üzemeltetőjének

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) a Soós és Társa Zrt által működtetett www.soos.hu webáruházhoz

ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) a Soós és Társa Zrt által működtetett www.soos.hu webáruházhoz ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) a Soós és Társa Zrt által működtetett www.soos.hu webáruházhoz Örömmel üdvözöljük a Soós és Társa Hűtőtechnikai Zrt (1163 Budapest, Kövirózsa út 5.) által üzemeltetett

Részletesebben

ALFA FESZTIVÁL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ALFA FESZTIVÁL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALFA FESZTIVÁL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (A 2016. január 30-től hatályos) Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg az Alfa Fesztivál RendezvényKorlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.elefani.eu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Hatály: 2014. december 9. napjától)

Általános Szerződési Feltételek (Hatály: 2014. december 9. napjától) Általános Szerződési Feltételek (Hatály: 2014. december 9. napjától) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: az ÁSZF) határozzák meg a Kedvezhetek.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

DiBook karácsonyi nyereményjáték

DiBook karácsonyi nyereményjáték DiBook karácsonyi nyereményjáték 1. A nyereményjáték szervezője szervező: Markweb Kft. (a továbbiakban: Szervező) székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 9. cégjegyzékszáma: 01-09-920767 2. A nyereményjáték

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Utoljára frissítve: 2016.04.19. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Az ÁSZF célja Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban ÁSZF) határozódnak meg a Freemind 2005

Részletesebben