Eladói Felhasználási Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eladói Felhasználási Feltételek"

Átírás

1 Eladói Felhasználási Feltételek Dátum: Verzió: v1.0 Jelen Eladói Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: EFF) az OANDER Media Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1065 Budapest, Podmaniczky utca em. 7. adószám: cégjegyzékszám: mint Üzemeltető által üzemeltetett URL alatt, továbbá partnerein keresztül hozzáférhető online kereskedelmi oldal (továbbiakban: Shopping.hu) eladóként (továbbiakban: kereskedők) igénybe vehető szolgáltatásainak (továbbiakban: Szolgáltatás) kereskedő oldali használati feltételeit részletezi. I. Preambulum 1. Jelen EFF minden olyan gazdálkodó szervezetre nézve hatályos, amely a Shopping.hu felhasználóinak kínál termékeket közvetlenül a Shopping.hu vagy annak partneroldalain. Kereskedő az Európai Unió területén bejegyzett gazdálkodó szervezet, aki a Shopping.hu, valamint partneroldalai közvetítésével szándékozik termékeit értékesíteni, amellett, hogy kijelenti és szavatolja, hogy birtokában van az engedélyköteles termékek online értékesítéséhez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel és hozzájárulásokkal. Minden más kereskedőt vagy kereskedő szervezetet jelen szerződésen kívül, külön szerződésben szabályozunk. 2. Kereskedő a Shopping.hu Szolgáltatás igénybevételével elfogadja jelen Eladói Felhasználási Feltételeket, valamint a Shopping.hu hatályos Adatvédelmi Szabályzatát. 3. Kereskedő kijelenti, hogy a Szolgáltatás használatakor megadott adatai valósak és minden szempontból helytállóak. Amennyiben a Kereskedő által megadott adatok hamisnak, vagy a valóságtól eltérőnek bizonyulnak, akkor Üzemeltető mérlegelés nélkül jogosult korlátozni Kereskedő felhasználói fiókját. 1

2 4. A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával Kereskedő és Üzemeltető között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. Törvény (Ekrtv.) 5. (4) bekezdésének megfelelően. 5. Üzemeltető fenntartja jogát jelen Eladói Felhasználási Feltételek időben korlátlan, egyoldalú módosítására. Módosítás esetén Üzemeltető t küld, vagy hírlevelet tesz közzé, vagy a Kereskedő felhasználói fiókban, illetve más, kommunikációra szolgáló felületein teszi közzé módosítási felhívását. A Szolgáltatás felhívást követő használata a felhívásban foglalt módosítások elfogadását jelenti. II. Kereskedői felhasználói fiókkal kapcsolatos szabályok 1. Kereskedő regisztrációját követően Üzemeltető Kereskedői felhasználói fiókot hoz létre Kereskedő számára. Kereskedő a fiók létrehozását követően jogosulttá válik a Szolgáltatás használatára. A Kereskedői felhasználói fiók adatfeltöltése Kereskedő által történik. Kereskedő kifejezett kérésére, valamint Kereskedő felelősségére ez Üzemeltető által is történhet a Kereskedő által biztosított adattartalommal. 2. A regisztráció során megadott adattartalom és a felhasználónév megválasztása Kereskedő felelőssége, aki elismeri, hogy Kereskedői megnevezése (ill. Felhasználóneve) nem tartalmaz sem trágár, sem sértő (akár politikai, vallási, vagy egyéb módon sértő) tartalmat, kifejezést. Üzemeltető fenntartja a jogot Kereskedő adatainak bármely időpontban történő ellenőrzésére, valamint az ellenőrzés idejére a Kereskedői felhasználói fiók korlátozására, letiltására. 3. A Kereskedő aktiválásáról Üzemeltető ben értesítést küld. Üzemeltető fenntartja jogát a jelentkező Kereskedő jelentkezésének indoklás nélküli visszautasítására. Kereskedő jelentkezésével elismeri ismeri és elfogadja az EFF-ben foglaltakat. 4. Üzemeltető fenntartja jogát a Kereskedői felhasználói fiók felépítésének, funkcionalitásának és szolgáltatásainak egyoldalú megváltoztatására. 5. A Kereskedői felhasználói fiók használatának feltétele a Shopping.hu rendszerüzemeltetési hozzájárulásának (továbbiakban: boltdíj) megfizetése, amely minden hónap 30. napján, utólag fizetendő. Valamennyi új Kereskedő az aktiválástól számított 90 napig mentesül a boltdíj megfizetése alól. 2

3 6. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy Kereskedőt kizárja a Szolgáltatásból, vagy korlátozza Kereskedő számára a Szolgáltatás használatát, amennyiben Üzemeltető megítélése szerint Kereskedő tevékenysége jelen EFF-fel ellentétes, vagy sérti Üzemeltető gazdasági érdekeit. Kereskedő szerződött gazdasági szervezetének csőd-, felszámolási-, végelszámolási, illetve törlési eljárása esetén Üzemeltető anyagi biztosítékot kérhet Kereskedőtől, valamint korlátozhatja, ill. letilthatja Kereskedő Kereskedői felhasználói fiók hozzáférését. 7. Kereskedő bármely időpontban kezdeményezheti Kereskedői felhasználói fiókjának törlését. A Kereskedői felhasználói fiók törlésével jelen EFF-ben szabályozott jogviszony azonnali hatállyal, külön értesítés nélkül megszűnik. A Kereskedői felhasználói fiók törlését Üzemeltető végzi el, ha Kereskedőnek már nem áll fenn tartozása Üzemeltető felé, ill. ha nincs már futó megrendelése a rendszerben. Amennyiben vita alakul ki Kereskedő és Üzemeltető (továbbiakban: Felek) között, akkor a vita rendezéséig Üzemeltető nem köteles eleget tenni a törlési igénynek. III. Termékekkel és eladással kapcsolatos megkötések 1. A Szolgáltatás igénybevétele során Kereskedő termékei feltöltésre kerülnek a Shopping.hu rendszerébe. A feltöltést követően aktiválás előtt Üzemeltető egyezteti Kereskedő kategóriáit a Shopping.hu kategóriáival. A feltöltött termékek aktiválás után megvásárolhatóvá válnak. 2. Kereskedő vállalja, hogy a Shopping.hu felhasználójának vételi ajánlatában foglalt terméke(ke)t a termékadatlapon szereplő állapotban és kondíciók mellett juttatja el ajánlattevő felhasználónak. A Shopping.hu oldalain létrejövő online vásárlásokra a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormány rendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései alkalmazandók. 3. Kereskedő az Üzemeltető által meghatározott struktúrájú termékadatlapon köteles kezelni a feltöltött termék, szolgáltatás valósággal megegyező paramétereit, termékképét, valamint a termék, szolgáltatás bruttó árát. Kereskedő kijelenti, hogy nem változtat a megrendelt termékek adatlapján a megrendeléseket követően. Kereskedő kijelenti, hogy a megrendelések ellenértékeként kizárólag a termékadatlapon feltüntetett árat és a Kereskedő által meghatározott szállítási díjat számíthatja fel. 4. Kereskedő csak olyan termékképet tölthet fel, ami valóban az értékesített terméket ábrázolja. Gyártói képanyagoknál, katalógusképeknél jelölni kell, hogy a termékkép illusztráció. Nem tölthető fel eltulajdonított, kétes eredetű, mások szerzői jogait sértő kép, valamint tartalom. Amennyiben Üzemeltető saját megítélése szerint szerzői 3

4 jogsértést észlel, akkor jogosult törölni a rendszerbe felvitt valamennyi általa jogsértőnek vélelmezett tartalmat. 5. Üzemeltető lehetőséget biztosít Kereskedőnek saját kategóriáinak a Shopping.hu kategóriáihoz való igazítására, azonban fenntartja magának a jogot a kategória egyeztetés rendszeres, vagy eseti felülvizsgálatára és egyoldalú átalakítására. 6. A Kereskedő elfogadja, hogy a Shopping.hu vásárlói megrendelésükkel kötelező érvényű ajánlatot tehetnek Kereskedő termék(ei)nek megvásárlására, ill. Kereskedő szolgáltatásainak igénybe vételére. A Shopping.hu-n létrejött vásárlás a Ptk a szerint a kereskedőnek tett kötelező érvényű ajánlatnak minősül, amely a vásárló vételi ajánlatához kötött. 7. A vásárlásokat Kereskedő ben igazolja vissza a vásárlóknak az Üzemeltető rendszere által átadott címre. Kereskedő kötelező érvényű ajánlatot tesz a Ptk a alapján az es visszaigazolás segítségével. Kereskedőt köti az ajánlat, mely alapján a vásárlást (tranzakció) követően Kereskedő és felhasználó között szerződés létesül, amelyet mindkét fél kölcsönösen betartani köteles. Kereskedő a vásárló szerződés szerinti teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást vételre felajánlani, ill. szerződés szerinti paraméterekkel biztosítani. Amennyiben Kereskedő ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor Üzemeltető jogosult Kereskedőt a Kereskedői felhasználói fiók, ill. a Szolgáltatás használatában korlátozni. 8. Üzemeltető vállalja, hogy segíti Kereskedő termékeinek feltöltését, amellett, hogy a feltöltött termékekért, információkért kizárja felelősségét, ezen tartalmakért Kereskedő felel. A termékadatbázis tartalmáért Kereskedő felel, Üzemeltető nem köteles ellenőrizni a Kereskedő által feltöltött tartalmakat. 9. Üzemeltető hirdetési céllal termékkiemeléseket alkalmazhat, az adatbázisokban szereplő termékeket hirdetésekben, kiajánlókban, vagy bármely promóciós anyagában felhasználhatja. Üzemeltető ezen tevékenységei kapcsán Kereskedő nem élhet semmilyen igénnyel, ezen igényeiről kifejezetten lemond. 10. Kereskedő külön díjazás ellenében termékkiemelést vásárolhat. Ilyenkor Üzemeltető az általa meghatározott megjelenéssel különbözteti meg a választott terméke(ke)t. Üzemeltető saját döntése szerint biztosít Kereskedőnek több vagy kevesebb kiemelési lehetőséget a kiemelés vásárlásakor meghatározott időtartamra. A kiemelt termékek véletlenszerűen, random jelennek meg az erre kijelölt felületeken. Kiemelési díjak a kiemeléskor felszámításra kerülnek, és a kiemelés igénylése után nem kerülhet sor a díjak visszatérítésére. 4

5 11. Felhasználó a vásárlással kapcsolatos jogait közvetlenül a Kereskedőnél érvényesítheti a hatályos jogszabályok, valamint a Shopping.hu-n, a Kereskedő által közzétett szabályok szerint. 12. Kereskedő az alábbi adatokat kötelezően megadja a rendszerben: a. Kereskedő neve (cégnév), székhelye (telephely) b. Kereskedő elérhetőségei (elsődlegesen címe) c. Szövegesen a nyilvántartási hatóság/bíróság és nyilvántartási száma (engedélyköteles tevékenység esetén az engedélyező hatóság megnevezése, engedélyének száma) 13. A Kereskedői felhasználói fiókban a Kereskedőnek meg kell adni a nyilvánosan megjelenített információkat, úgy mint szállítási információk; cserével és elállással kapcsolatos információk, valamint impresszum (cégadat) információk. A Kereskedő nyilvános oldalain megjelenített információk egyúttal a termékre/szolgáltatásra vonatkozó fogyasztói tájékoztatásnak minősülnek. 14. Kereskedő tiszteletben tartja a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormány rendeletnek megfelelően a magánszemély vevőt, mint fogyasztót megillető 8 munkanapon belül gyakorolható elállási jogot, eltekintve a jogszabály által meghatározott kivételektől. 15. Tilos a következő termékek, szolgáltatások értékesítése a Shopping.hu-n: - bűncselekményből származó, eltulajdonított, kétes eredetű termékek - hamis termékek félrevezethető márkajelzésű, megtévesztő megjelenésű, eredetű termékek vagy szolgáltatások - jogellenesen forgalomba hozott termék - szerzői jogokat sértő termékek és szolgáltatások - azon termékek, amelyek politikai, vallási, szexuális vagy egyéb megkülönböztetésre, gyűlöletkeltésre adhatnak okot - veszélyes vegyi anyag, tűz-vagy robbanásveszélyes anyag - gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer - emberi szerv, szövet - engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyag, eszköz, ilyen termék alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály kizárja - értékpapír vagy bármely más pénzügyi eszköz, kivéve az olyan egyértelműen beazonosítható értékpapírt mely már jogilag kikényszeríthető követelést nem testesít meg 5

6 - hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, kivéve az olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik - bűncselekmény, szabálysértés, vagy más jogellenes cselekmény elkövetésére használt, arra alkalmas, vagy azzal összefüggésben keletkezett, abból származó dolog - szexuális szolgáltatás, szexuális segédeszköz, vagy egyéb termék. IV. Felelősség kizárása 1. Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a Shopping.hu oldalain tett, nem általa közzétett ajánlatok, valamint az azok nyomán létrejövő szerződések vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradása, továbbá a Szolgáltatás hibája, esetleges megszűnése kapcsán. 2. Üzemeltető nem felel a Shopping.hu-n meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért, valamint nem vállalja ezen termékek ellenőrzését sem. Üzemeltető nem tehető felelőssé a feltöltött termékek és szolgáltatások valódiságáért, sem pedig azért, hogy a Kereskedő ténylegesen el tudjae adni a feltöltött termékeket/szolgáltatásokat. Üzemeltető kizár minden más, akár közvetlen, vagy közvetett kártérítési igényt, beleértve a Shopping.hu oldal teljes, vagy részleges leállására visszavezethető bármely igényt. 3. Üzemeltető nem vállal semminemű felelősséget a Kereskedő által feltöltött tartalmakért, valamint a feltöltött tartalmak által hivatkozott tartalmakért és ezek jogszerűségéért, továbbá a tartalom által okozott vagy azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Kereskedőt terheli felelősség. 4. Üzemeltető nem kíván részt venni Kereskedő és a vásárló közötti jogvitákban, amellett, hogy Kereskedő kijelenti, hogy bármi nemű vita kapcsán felmerülő bármely igénytől, követeléstől és kártérítéstől mentesíti Üzemeltetőt. 5. Üzemeltető által megadott felhasználói adatok kezeléséért, azok biztonságáért Kereskedő felel. Kereskedő elismeri az Üzemeltető által tárolt adatok hitelességét. Kereskedő adatainak a változásainak Kereskedői felhasználási fiókba való átvezetésének elmaradása következtében bekövetkezett károkért Kereskedő felel. 6. Ha a Shopping.hu-n Kereskedő által elérhetővé tett tartalom kapcsán bárki igényt támaszt vagy eljárást indít, akkor Kereskedő az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban álló valamennyi költséget, valamint a károk megtérítését magára 6

7 vállalja, továbbá vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz. 7. Üzemeltető bármely általa jogsértőnek ítélt tartalmat eltávolíthat az oldalairól, valamint a mindenkor hatályos jogszabályi keretek mellett együttműködik az illetékes hatóságokkal a jogsértés felderítése és a felelősök felelősségre vonása érdekében. 8. A vásárlási tranzakciók teljesítéséhez Üzemeltető átadja Kereskedőnek a vásárlási tranzakció teljesítéséhez szükséges adatokat. A Kereskedőnél kezelt adatok adatvédelmi megfelelősségéért kizárólag Kereskedő felel. Az adatátadás megfelelőségével kapcsolatban Üzemeltető felelőssége kizárt. V. Elszámolás és díjfizetés 1. A közvetítői Szolgáltatás fejében Üzemeltető jelen EFF mellékletében meghatározott Díjtáblázat szerint jutalékot számít fel a kereskedés után. Üzemeltető a Díjtáblázattól eltérhet. 2. Kereskedő elfogadja, hogy Üzemeltető naptári hónapokra bontva, havi jelleggel készít elszámolást, valamint ettől bármikor eltérhet. 3. Üzemeltető a Kereskedő által igénybe vett szolgáltatásokról minden hónap 30. napján számlát állít ki, a Kereskedő rendszeren keresztül generált forgalma, a boltdíj és a kiemelések felszámításával. Időszakon belüli Ft alatti tételnél Üzemeltető csak egyes esetekben állít ki számlát. 4. A boltdíj mértéke havi bruttó 5000 Ft, amelyet Üzemeltető minden naptári hónap 30. napján számol el. Boltdíj töredék hónapra is elszámolható az eltelt naptári napok száma szerint arányosan. Kereskedő mentesítést kérhet a boltdíj része vagy egésze alól, amennyiben termékei inaktívak voltak a rendszerben. A Kereskedő által az Üzemeltetőnek fizetendő értékesítési jutalék mértéke a boltdíj összegével kedvezményként csökkentésre kerül. Ha a jutalék mértéke az adott hónapban nem fedezi a boltdíj teljes összegét, a különbözetet Üzemeltető felszámítja Kereskedő felé. 5. Kereskedő az esedékes számlát 8 naptári napon belül átutalással teljesíti az Üzemeltető számlán jelölt bankszámlaszámára. A pénzügyi teljesítés az Üzemeltető számláján történt banki jóváírás napja. 6. Késedelmes fizetés esetén Üzemeltető jogosult késedelmi kamatot felszámítani a hatályos jogszabályok szerint, valamint jogosult a Kereskedő Kereskedői felhasználói fiókját korlátozni. A fizetési határidő lejártát követő egy naptári hónap után 7

8 Üzemeltető a követelést követelésbehajtó partnerének adja át. A követelésbehajtás terhei a késedelmes Kereskedőt terhelik, amely a követeléssel együtt a követelésbehajtónál teljesíthető. A követelésbehajtási eljárás eredménytelensége esetén Üzemeltető polgári peres úton érvényesíti követelését. VI. Kapcsolati információk 1. Kereskedő jelen szerződést érintő valamennyi kérdésben köteles Üzemeltetőt az címen is értesíteni. 2. Üzemeltető értesítéseket küld a Kereskedői felhasználói fiókban tárolt címre, amelyre úgy tekint, mint értesítési címre. Az ilyen módon, ben történő értesítés írásbeli értesítésnek tekintendő. A postai tértivevényes kézbesítéstől eltekintve az értesítés a küldést követő munkanapon kézbesítettnek tekintendő. 3. Kereskedő köteles a megadott adatok változásait a Kereskedői felhasználói fiókba is felvezetni. 4. Kereskedő vállalja, hogy a potenciális vevőktől érkező, továbbá az Üzemeltető által továbbított ekre és más üzenetekre legfeljebb 6 munkanapon belül válaszol. VII. Vegyes rendelkezések 1. Üzemeltető Kereskedő adatait csak erre irányuló kifejezett megkeresés esetén adja át az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt szervezeteknek. Kereskedő elismeri, hogy a Kereskedő által megadott adatok kizárólag jogszabályi rendelkezések alapján tekinthetőek személyes adatnak. Kereskedő adatait hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi korlátok mellett teszi hozzáférhetővé. 2. Kereskedő az Üzemeltető teljesítése érdekében munkát végző munkavállalónak, valamint alvállalkozóknak nem nyújthat semminemű juttatást, továbbá Üzemeltető írásos, előzetes engedélye nélkül nem kezdeményezhet, ill. nem köthet velük semminemű szerződést a jelen megállapodás életbelépését követő 5 évben. 3. A szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. (1) bekezdése értelmében a Shopping.hu teljes egészében szerzői műnek minősül, annak valamennyi eleme szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. (1) bekezdése alapján tilos a Shopping.hu-n található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások, tartalmak engedély nélküli felhasználása. 8

9 VIII. Mellékletek Adatvédelmi szabályozás Díjtáblázat Minden jog fenntartva! 2013 OANDER Media Kft. 9

Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek

Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Habostorta Kft. (1094 Budapest, Tűzoltó u. 59. Cg. 01-09-687659; a továbbiakban: Üzemeltető) által

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Walmark Kft. (1046 Budapest, Kiss Ernő utca 1-3.; Cégjegyzékszám: 01-09-900384, Adószám: 13079356-2-41,

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Jelen dokumentum (a továbbiakban: Szerződés) részletezi azon a feltételeket, amelyek a DLM Consulting Kft. (a továbbiakban DLM) által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi

Részletesebben

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.laptop.hu weboldal használatáról. 2015. július 23.

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.laptop.hu weboldal használatáról. 2015. július 23. ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.laptop.hu weboldal használatáról 2015. július 23. 1. Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek Az LXO.HU Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) a Szűcs Gábor E.V. (székhely: 6640 Csongrád, Thököly Imre utca 13., adószáma: 67105827

Részletesebben

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft.

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft. Business Wine borkóstoló és üzletember találkozó rendezvények www.businesswine.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A businesswine.hu weboldal üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GM

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Vidorka Kézműves Szociális Szövetkezet a www.vidorka.hu oldalon található webáruházban (továbbiakban: webáruház ) kínált termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait az alábbi

Részletesebben

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek és az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltató Név: Color Card Informatikai Kft. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Almássy telep 13. 3/23. Magyarország Cégjegyzékszám: 07-09-017828/8 Adószám: 11740188-2-07

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Verzió: 2.2 Hatályos: 2014. március 3. napjától visszavonásig Legfrissebb verzió letölthető: http://web-server.hu/doc/aszf.pdf 2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

arfalo.hu - Általános Szerz dési Feltételek (ÁSZF)

arfalo.hu - Általános Szerz dési Feltételek (ÁSZF) arfalo.hu - Általános Szerz dési Feltételek (ÁSZF) A www.arfalo.hu internetes termékkeres, szállásközvetít és ár-összehasonlító rendszer használatához. Honlapunk, vagy bármely szolgáltatásunk használatának

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bejárható Magyarország Program keretében létrehozott és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett digitális szabadidőtérkép (DSZT) egy olyan alkalmazás, mely tartalmazza

Részletesebben

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ A Szolgáltató Szolnok-Press Bt. Név: Szolnok-Press Bt. (insms-net) Székhely: 5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 4. Képviselő neve: Berta László, üzleti

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alfa-Klíma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.alfa-klima.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

Online. Reklám. Bevétel.

Online. Reklám. Bevétel. Online. Reklám. Bevétel. Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Sanoma Media Budapest Zrt. (Sanoma) által működtetett, a www.adbox.hu weboldalon elérhető

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

LUI.HU - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - V.2013/01

LUI.HU - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - V.2013/01 I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák az Utazzitthon.hu Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett, a http://www.lui.hu/ weboldalon

Részletesebben

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérünk, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a http://szakallasember.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 1. A szerződés tárgya A revolution Software Kft. [Székhely: H-1133 Budapest, Váci út 76., Adószám: 10770319-2-41] (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Digital-Textil Kft.(továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.bitcomputer.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi

Részletesebben

Általános Szerződéskötési Feltételek

Általános Szerződéskötési Feltételek Általános Szerződéskötési Feltételek A jelen Általános Szerződéskötési Feltételek(továbbiakban: szerződés) tartalmazza ayuva Kft., mint szolgáltó által forgalmazott Green Energy System csomag értékesítésére

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek Hatályos: 2015.01.12-től INNAVA KFT. H-1223 BUDAPEST, TŰZLILIOM UTCA 55. Tartalom I. A felhasználási feltételek tartalma... 2 II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei...

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Ferenc utca 33. adószám: 23983542-2-43, cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webgépész Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban:szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.kazanpont.hu

Részletesebben