Eladói Felhasználási Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eladói Felhasználási Feltételek"

Átírás

1 Eladói Felhasználási Feltételek Dátum: Verzió: v1.0 Jelen Eladói Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: EFF) az OANDER Media Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1065 Budapest, Podmaniczky utca em. 7. adószám: cégjegyzékszám: mint Üzemeltető által üzemeltetett URL alatt, továbbá partnerein keresztül hozzáférhető online kereskedelmi oldal (továbbiakban: Shopping.hu) eladóként (továbbiakban: kereskedők) igénybe vehető szolgáltatásainak (továbbiakban: Szolgáltatás) kereskedő oldali használati feltételeit részletezi. I. Preambulum 1. Jelen EFF minden olyan gazdálkodó szervezetre nézve hatályos, amely a Shopping.hu felhasználóinak kínál termékeket közvetlenül a Shopping.hu vagy annak partneroldalain. Kereskedő az Európai Unió területén bejegyzett gazdálkodó szervezet, aki a Shopping.hu, valamint partneroldalai közvetítésével szándékozik termékeit értékesíteni, amellett, hogy kijelenti és szavatolja, hogy birtokában van az engedélyköteles termékek online értékesítéséhez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel és hozzájárulásokkal. Minden más kereskedőt vagy kereskedő szervezetet jelen szerződésen kívül, külön szerződésben szabályozunk. 2. Kereskedő a Shopping.hu Szolgáltatás igénybevételével elfogadja jelen Eladói Felhasználási Feltételeket, valamint a Shopping.hu hatályos Adatvédelmi Szabályzatát. 3. Kereskedő kijelenti, hogy a Szolgáltatás használatakor megadott adatai valósak és minden szempontból helytállóak. Amennyiben a Kereskedő által megadott adatok hamisnak, vagy a valóságtól eltérőnek bizonyulnak, akkor Üzemeltető mérlegelés nélkül jogosult korlátozni Kereskedő felhasználói fiókját. 1

2 4. A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával Kereskedő és Üzemeltető között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. Törvény (Ekrtv.) 5. (4) bekezdésének megfelelően. 5. Üzemeltető fenntartja jogát jelen Eladói Felhasználási Feltételek időben korlátlan, egyoldalú módosítására. Módosítás esetén Üzemeltető t küld, vagy hírlevelet tesz közzé, vagy a Kereskedő felhasználói fiókban, illetve más, kommunikációra szolgáló felületein teszi közzé módosítási felhívását. A Szolgáltatás felhívást követő használata a felhívásban foglalt módosítások elfogadását jelenti. II. Kereskedői felhasználói fiókkal kapcsolatos szabályok 1. Kereskedő regisztrációját követően Üzemeltető Kereskedői felhasználói fiókot hoz létre Kereskedő számára. Kereskedő a fiók létrehozását követően jogosulttá válik a Szolgáltatás használatára. A Kereskedői felhasználói fiók adatfeltöltése Kereskedő által történik. Kereskedő kifejezett kérésére, valamint Kereskedő felelősségére ez Üzemeltető által is történhet a Kereskedő által biztosított adattartalommal. 2. A regisztráció során megadott adattartalom és a felhasználónév megválasztása Kereskedő felelőssége, aki elismeri, hogy Kereskedői megnevezése (ill. Felhasználóneve) nem tartalmaz sem trágár, sem sértő (akár politikai, vallási, vagy egyéb módon sértő) tartalmat, kifejezést. Üzemeltető fenntartja a jogot Kereskedő adatainak bármely időpontban történő ellenőrzésére, valamint az ellenőrzés idejére a Kereskedői felhasználói fiók korlátozására, letiltására. 3. A Kereskedő aktiválásáról Üzemeltető ben értesítést küld. Üzemeltető fenntartja jogát a jelentkező Kereskedő jelentkezésének indoklás nélküli visszautasítására. Kereskedő jelentkezésével elismeri ismeri és elfogadja az EFF-ben foglaltakat. 4. Üzemeltető fenntartja jogát a Kereskedői felhasználói fiók felépítésének, funkcionalitásának és szolgáltatásainak egyoldalú megváltoztatására. 5. A Kereskedői felhasználói fiók használatának feltétele a Shopping.hu rendszerüzemeltetési hozzájárulásának (továbbiakban: boltdíj) megfizetése, amely minden hónap 30. napján, utólag fizetendő. Valamennyi új Kereskedő az aktiválástól számított 90 napig mentesül a boltdíj megfizetése alól. 2

3 6. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy Kereskedőt kizárja a Szolgáltatásból, vagy korlátozza Kereskedő számára a Szolgáltatás használatát, amennyiben Üzemeltető megítélése szerint Kereskedő tevékenysége jelen EFF-fel ellentétes, vagy sérti Üzemeltető gazdasági érdekeit. Kereskedő szerződött gazdasági szervezetének csőd-, felszámolási-, végelszámolási, illetve törlési eljárása esetén Üzemeltető anyagi biztosítékot kérhet Kereskedőtől, valamint korlátozhatja, ill. letilthatja Kereskedő Kereskedői felhasználói fiók hozzáférését. 7. Kereskedő bármely időpontban kezdeményezheti Kereskedői felhasználói fiókjának törlését. A Kereskedői felhasználói fiók törlésével jelen EFF-ben szabályozott jogviszony azonnali hatállyal, külön értesítés nélkül megszűnik. A Kereskedői felhasználói fiók törlését Üzemeltető végzi el, ha Kereskedőnek már nem áll fenn tartozása Üzemeltető felé, ill. ha nincs már futó megrendelése a rendszerben. Amennyiben vita alakul ki Kereskedő és Üzemeltető (továbbiakban: Felek) között, akkor a vita rendezéséig Üzemeltető nem köteles eleget tenni a törlési igénynek. III. Termékekkel és eladással kapcsolatos megkötések 1. A Szolgáltatás igénybevétele során Kereskedő termékei feltöltésre kerülnek a Shopping.hu rendszerébe. A feltöltést követően aktiválás előtt Üzemeltető egyezteti Kereskedő kategóriáit a Shopping.hu kategóriáival. A feltöltött termékek aktiválás után megvásárolhatóvá válnak. 2. Kereskedő vállalja, hogy a Shopping.hu felhasználójának vételi ajánlatában foglalt terméke(ke)t a termékadatlapon szereplő állapotban és kondíciók mellett juttatja el ajánlattevő felhasználónak. A Shopping.hu oldalain létrejövő online vásárlásokra a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormány rendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései alkalmazandók. 3. Kereskedő az Üzemeltető által meghatározott struktúrájú termékadatlapon köteles kezelni a feltöltött termék, szolgáltatás valósággal megegyező paramétereit, termékképét, valamint a termék, szolgáltatás bruttó árát. Kereskedő kijelenti, hogy nem változtat a megrendelt termékek adatlapján a megrendeléseket követően. Kereskedő kijelenti, hogy a megrendelések ellenértékeként kizárólag a termékadatlapon feltüntetett árat és a Kereskedő által meghatározott szállítási díjat számíthatja fel. 4. Kereskedő csak olyan termékképet tölthet fel, ami valóban az értékesített terméket ábrázolja. Gyártói képanyagoknál, katalógusképeknél jelölni kell, hogy a termékkép illusztráció. Nem tölthető fel eltulajdonított, kétes eredetű, mások szerzői jogait sértő kép, valamint tartalom. Amennyiben Üzemeltető saját megítélése szerint szerzői 3

4 jogsértést észlel, akkor jogosult törölni a rendszerbe felvitt valamennyi általa jogsértőnek vélelmezett tartalmat. 5. Üzemeltető lehetőséget biztosít Kereskedőnek saját kategóriáinak a Shopping.hu kategóriáihoz való igazítására, azonban fenntartja magának a jogot a kategória egyeztetés rendszeres, vagy eseti felülvizsgálatára és egyoldalú átalakítására. 6. A Kereskedő elfogadja, hogy a Shopping.hu vásárlói megrendelésükkel kötelező érvényű ajánlatot tehetnek Kereskedő termék(ei)nek megvásárlására, ill. Kereskedő szolgáltatásainak igénybe vételére. A Shopping.hu-n létrejött vásárlás a Ptk a szerint a kereskedőnek tett kötelező érvényű ajánlatnak minősül, amely a vásárló vételi ajánlatához kötött. 7. A vásárlásokat Kereskedő ben igazolja vissza a vásárlóknak az Üzemeltető rendszere által átadott címre. Kereskedő kötelező érvényű ajánlatot tesz a Ptk a alapján az es visszaigazolás segítségével. Kereskedőt köti az ajánlat, mely alapján a vásárlást (tranzakció) követően Kereskedő és felhasználó között szerződés létesül, amelyet mindkét fél kölcsönösen betartani köteles. Kereskedő a vásárló szerződés szerinti teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást vételre felajánlani, ill. szerződés szerinti paraméterekkel biztosítani. Amennyiben Kereskedő ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor Üzemeltető jogosult Kereskedőt a Kereskedői felhasználói fiók, ill. a Szolgáltatás használatában korlátozni. 8. Üzemeltető vállalja, hogy segíti Kereskedő termékeinek feltöltését, amellett, hogy a feltöltött termékekért, információkért kizárja felelősségét, ezen tartalmakért Kereskedő felel. A termékadatbázis tartalmáért Kereskedő felel, Üzemeltető nem köteles ellenőrizni a Kereskedő által feltöltött tartalmakat. 9. Üzemeltető hirdetési céllal termékkiemeléseket alkalmazhat, az adatbázisokban szereplő termékeket hirdetésekben, kiajánlókban, vagy bármely promóciós anyagában felhasználhatja. Üzemeltető ezen tevékenységei kapcsán Kereskedő nem élhet semmilyen igénnyel, ezen igényeiről kifejezetten lemond. 10. Kereskedő külön díjazás ellenében termékkiemelést vásárolhat. Ilyenkor Üzemeltető az általa meghatározott megjelenéssel különbözteti meg a választott terméke(ke)t. Üzemeltető saját döntése szerint biztosít Kereskedőnek több vagy kevesebb kiemelési lehetőséget a kiemelés vásárlásakor meghatározott időtartamra. A kiemelt termékek véletlenszerűen, random jelennek meg az erre kijelölt felületeken. Kiemelési díjak a kiemeléskor felszámításra kerülnek, és a kiemelés igénylése után nem kerülhet sor a díjak visszatérítésére. 4

5 11. Felhasználó a vásárlással kapcsolatos jogait közvetlenül a Kereskedőnél érvényesítheti a hatályos jogszabályok, valamint a Shopping.hu-n, a Kereskedő által közzétett szabályok szerint. 12. Kereskedő az alábbi adatokat kötelezően megadja a rendszerben: a. Kereskedő neve (cégnév), székhelye (telephely) b. Kereskedő elérhetőségei (elsődlegesen címe) c. Szövegesen a nyilvántartási hatóság/bíróság és nyilvántartási száma (engedélyköteles tevékenység esetén az engedélyező hatóság megnevezése, engedélyének száma) 13. A Kereskedői felhasználói fiókban a Kereskedőnek meg kell adni a nyilvánosan megjelenített információkat, úgy mint szállítási információk; cserével és elállással kapcsolatos információk, valamint impresszum (cégadat) információk. A Kereskedő nyilvános oldalain megjelenített információk egyúttal a termékre/szolgáltatásra vonatkozó fogyasztói tájékoztatásnak minősülnek. 14. Kereskedő tiszteletben tartja a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormány rendeletnek megfelelően a magánszemély vevőt, mint fogyasztót megillető 8 munkanapon belül gyakorolható elállási jogot, eltekintve a jogszabály által meghatározott kivételektől. 15. Tilos a következő termékek, szolgáltatások értékesítése a Shopping.hu-n: - bűncselekményből származó, eltulajdonított, kétes eredetű termékek - hamis termékek félrevezethető márkajelzésű, megtévesztő megjelenésű, eredetű termékek vagy szolgáltatások - jogellenesen forgalomba hozott termék - szerzői jogokat sértő termékek és szolgáltatások - azon termékek, amelyek politikai, vallási, szexuális vagy egyéb megkülönböztetésre, gyűlöletkeltésre adhatnak okot - veszélyes vegyi anyag, tűz-vagy robbanásveszélyes anyag - gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer - emberi szerv, szövet - engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyag, eszköz, ilyen termék alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály kizárja - értékpapír vagy bármely más pénzügyi eszköz, kivéve az olyan egyértelműen beazonosítható értékpapírt mely már jogilag kikényszeríthető követelést nem testesít meg 5

6 - hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, kivéve az olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik - bűncselekmény, szabálysértés, vagy más jogellenes cselekmény elkövetésére használt, arra alkalmas, vagy azzal összefüggésben keletkezett, abból származó dolog - szexuális szolgáltatás, szexuális segédeszköz, vagy egyéb termék. IV. Felelősség kizárása 1. Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a Shopping.hu oldalain tett, nem általa közzétett ajánlatok, valamint az azok nyomán létrejövő szerződések vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradása, továbbá a Szolgáltatás hibája, esetleges megszűnése kapcsán. 2. Üzemeltető nem felel a Shopping.hu-n meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért, valamint nem vállalja ezen termékek ellenőrzését sem. Üzemeltető nem tehető felelőssé a feltöltött termékek és szolgáltatások valódiságáért, sem pedig azért, hogy a Kereskedő ténylegesen el tudjae adni a feltöltött termékeket/szolgáltatásokat. Üzemeltető kizár minden más, akár közvetlen, vagy közvetett kártérítési igényt, beleértve a Shopping.hu oldal teljes, vagy részleges leállására visszavezethető bármely igényt. 3. Üzemeltető nem vállal semminemű felelősséget a Kereskedő által feltöltött tartalmakért, valamint a feltöltött tartalmak által hivatkozott tartalmakért és ezek jogszerűségéért, továbbá a tartalom által okozott vagy azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Kereskedőt terheli felelősség. 4. Üzemeltető nem kíván részt venni Kereskedő és a vásárló közötti jogvitákban, amellett, hogy Kereskedő kijelenti, hogy bármi nemű vita kapcsán felmerülő bármely igénytől, követeléstől és kártérítéstől mentesíti Üzemeltetőt. 5. Üzemeltető által megadott felhasználói adatok kezeléséért, azok biztonságáért Kereskedő felel. Kereskedő elismeri az Üzemeltető által tárolt adatok hitelességét. Kereskedő adatainak a változásainak Kereskedői felhasználási fiókba való átvezetésének elmaradása következtében bekövetkezett károkért Kereskedő felel. 6. Ha a Shopping.hu-n Kereskedő által elérhetővé tett tartalom kapcsán bárki igényt támaszt vagy eljárást indít, akkor Kereskedő az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban álló valamennyi költséget, valamint a károk megtérítését magára 6

7 vállalja, továbbá vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz. 7. Üzemeltető bármely általa jogsértőnek ítélt tartalmat eltávolíthat az oldalairól, valamint a mindenkor hatályos jogszabályi keretek mellett együttműködik az illetékes hatóságokkal a jogsértés felderítése és a felelősök felelősségre vonása érdekében. 8. A vásárlási tranzakciók teljesítéséhez Üzemeltető átadja Kereskedőnek a vásárlási tranzakció teljesítéséhez szükséges adatokat. A Kereskedőnél kezelt adatok adatvédelmi megfelelősségéért kizárólag Kereskedő felel. Az adatátadás megfelelőségével kapcsolatban Üzemeltető felelőssége kizárt. V. Elszámolás és díjfizetés 1. A közvetítői Szolgáltatás fejében Üzemeltető jelen EFF mellékletében meghatározott Díjtáblázat szerint jutalékot számít fel a kereskedés után. Üzemeltető a Díjtáblázattól eltérhet. 2. Kereskedő elfogadja, hogy Üzemeltető naptári hónapokra bontva, havi jelleggel készít elszámolást, valamint ettől bármikor eltérhet. 3. Üzemeltető a Kereskedő által igénybe vett szolgáltatásokról minden hónap 30. napján számlát állít ki, a Kereskedő rendszeren keresztül generált forgalma, a boltdíj és a kiemelések felszámításával. Időszakon belüli Ft alatti tételnél Üzemeltető csak egyes esetekben állít ki számlát. 4. A boltdíj mértéke havi bruttó 5000 Ft, amelyet Üzemeltető minden naptári hónap 30. napján számol el. Boltdíj töredék hónapra is elszámolható az eltelt naptári napok száma szerint arányosan. Kereskedő mentesítést kérhet a boltdíj része vagy egésze alól, amennyiben termékei inaktívak voltak a rendszerben. A Kereskedő által az Üzemeltetőnek fizetendő értékesítési jutalék mértéke a boltdíj összegével kedvezményként csökkentésre kerül. Ha a jutalék mértéke az adott hónapban nem fedezi a boltdíj teljes összegét, a különbözetet Üzemeltető felszámítja Kereskedő felé. 5. Kereskedő az esedékes számlát 8 naptári napon belül átutalással teljesíti az Üzemeltető számlán jelölt bankszámlaszámára. A pénzügyi teljesítés az Üzemeltető számláján történt banki jóváírás napja. 6. Késedelmes fizetés esetén Üzemeltető jogosult késedelmi kamatot felszámítani a hatályos jogszabályok szerint, valamint jogosult a Kereskedő Kereskedői felhasználói fiókját korlátozni. A fizetési határidő lejártát követő egy naptári hónap után 7

8 Üzemeltető a követelést követelésbehajtó partnerének adja át. A követelésbehajtás terhei a késedelmes Kereskedőt terhelik, amely a követeléssel együtt a követelésbehajtónál teljesíthető. A követelésbehajtási eljárás eredménytelensége esetén Üzemeltető polgári peres úton érvényesíti követelését. VI. Kapcsolati információk 1. Kereskedő jelen szerződést érintő valamennyi kérdésben köteles Üzemeltetőt az címen is értesíteni. 2. Üzemeltető értesítéseket küld a Kereskedői felhasználói fiókban tárolt címre, amelyre úgy tekint, mint értesítési címre. Az ilyen módon, ben történő értesítés írásbeli értesítésnek tekintendő. A postai tértivevényes kézbesítéstől eltekintve az értesítés a küldést követő munkanapon kézbesítettnek tekintendő. 3. Kereskedő köteles a megadott adatok változásait a Kereskedői felhasználói fiókba is felvezetni. 4. Kereskedő vállalja, hogy a potenciális vevőktől érkező, továbbá az Üzemeltető által továbbított ekre és más üzenetekre legfeljebb 6 munkanapon belül válaszol. VII. Vegyes rendelkezések 1. Üzemeltető Kereskedő adatait csak erre irányuló kifejezett megkeresés esetén adja át az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt szervezeteknek. Kereskedő elismeri, hogy a Kereskedő által megadott adatok kizárólag jogszabályi rendelkezések alapján tekinthetőek személyes adatnak. Kereskedő adatait hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi korlátok mellett teszi hozzáférhetővé. 2. Kereskedő az Üzemeltető teljesítése érdekében munkát végző munkavállalónak, valamint alvállalkozóknak nem nyújthat semminemű juttatást, továbbá Üzemeltető írásos, előzetes engedélye nélkül nem kezdeményezhet, ill. nem köthet velük semminemű szerződést a jelen megállapodás életbelépését követő 5 évben. 3. A szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. (1) bekezdése értelmében a Shopping.hu teljes egészében szerzői műnek minősül, annak valamennyi eleme szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. (1) bekezdése alapján tilos a Shopping.hu-n található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások, tartalmak engedély nélküli felhasználása. 8

9 VIII. Mellékletek Adatvédelmi szabályozás Díjtáblázat Minden jog fenntartva! 2013 OANDER Media Kft. 9

Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek

Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Habostorta Kft. (1094 Budapest, Tűzoltó u. 59. Cg. 01-09-687659; a továbbiakban: Üzemeltető) által

Részletesebben

Global Spider. Informatikai és Szoftverfejlesztő Kft. GS-Pláza Kereskedői Felhasználási Feltételek

Global Spider. Informatikai és Szoftverfejlesztő Kft. GS-Pláza Kereskedői Felhasználási Feltételek GS-Pláza Kereskedői Felhasználási Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Név: Global Spider Kft. Székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 21/B Adószám:

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések A jelen Kereskedői (a továbbiakban: KFF) az allegroup.hu Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; Cg. 01-09-691658; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett http://www.grando.hu cím alatt, valamint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések A jelen Kereskedői (a továbbiakban: KFF) az Allegro Group HU Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; Cg. 01-09-727285; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett http://www.grando.hu cím alatt, valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

Klassz.hu Felhasználási Feltételek

Klassz.hu Felhasználási Feltételek Klassz.hu Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Brands.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (2500 Esztergom, Simor János utca 22/A. fszt. 1.;

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 2015. március 2. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Fictura Oktató és Szolgáltató Kft. 1 (székhely: 7090, Tamási,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Walmark Kft. (1046 Budapest, Kiss Ernő utca 1-3.; Cégjegyzékszám: 01-09-900384, Adószám: 13079356-2-41,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.odaerek.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Ahogy én láttam - Élményeim a Gyulai Várfürdőben A Gyulai Várfürdő Kft. (5700 Gyula, Várkert u. 2., adószáma: 11049755-2-04) Facebook oldalán (https://www.facebook.com/varfurdo)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal A jelen adatvédelmi nyilatkozat a szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, http://www.tarsaster.hu oldalon elérhető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK webaruhaz.borakft.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata

MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata 1. Bevezetés 1.1. Az MKB-Euroleasing Autópark Zrt. (továbbiakban: Autópark) a www.autoparkaukcio.hu internetes honlapon az Autópark ügyfelei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tulajdonos, üzemeltető: cégnév: szélhely: 1097 Budapest, Óbester u. 13. 4. em. 16. cégjegyzékszám: 01-09-994949 adószám: 24193146-2-43 képviseletre jogosult: Csanda Viktor

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február 1. Preambulum Köszöntjük Önt honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során cégünket tiszteli meg

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

PAYU HUNGARY KFT. ON-LINE FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PAYU HUNGARY KFT. ON-LINE FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PAYU HUNGARY KFT. ON-LINE FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOM I. Alapfogalmak...3 II. A szerződés létrejötte...4 III. Az ÁSZF hatálya...4 IV. Az ÁSZF

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A webshopot a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-0957944, adószám: 23275395-2-41,

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF)

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) 1. Definíciók 1.1. Szolgáltató Szolgáltató neve: Gemstone Media Kft. Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Rétföld u. 39. Cégjegyzékszám: 05-09-022994 Adószáma:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat)

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) 1. A kampány meghirdetője Az AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Üzleti szabályzat. Érvényes 2014. május 13-tól

Üzleti szabályzat. Érvényes 2014. május 13-tól Üzleti szabályzat Érvényes 2014. május 13-tól Jelen Szabályzat szempontjából Felhasználó minden olyan magánszemély vagy vállalkozó, aki megtekinti és regisztrál a Weblapon, illetve aki étrendet állít össze

Részletesebben

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETÉS 1. A gazdafielectronic.hu domain név alatt elérhető internetes webáruház a Gazdafi-Electronic Kft. (3508 Miskolc, Futó út

Részletesebben

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék (2015. május 1-től 2015. június 30-ig) 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője az www.yves-rocher.hu-t

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltató Név: Color Card Informatikai Kft. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Almássy telep 13. 3/23. Magyarország Cégjegyzékszám: 07-09-017828/8 Adószám: 11740188-2-07

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KALANGU COACHING

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KALANGU COACHING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KALANGU COACHING I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a Kalangu Coaching - Tornallyay Éva,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) amely létrejött elektronikus úton egyrészről Cég neve: Számlaközpont Zrt. Székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. Adószám: 24091271-2-02 Képviselő:

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása kedvencek-eledele.hu Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a felveteliokosan.hu oldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket,

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások törvényi előírások és szabályozások 2011 Ez a kiadvány szabadon másolható és terjeszthető a forrás () megjelölésével. Bevezető helyett... rögtön tisztázzunk egy tévhitet: Az e-kereskedelemben történő értékesítés

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) érvényesek a www.szokesben.hu online megrendelés, vásárlás esetén. Szolgáltató Cégnév: Candover Kft "fa" Székhely:

Részletesebben

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Felhasználási Feltételek tartalmazzák a wizando.com online szalonmenedzsment oldal (a továbbiakban: Rendszer) általános felhasználási feltételeit

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben