Számítógép hálózatok. A mai témáink. Ismételjünk! Közeghozzáférési alréteg. A közeghozzáférési alréteg A MAC alréteg néhány megvalósítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számítógép hálózatok. A mai témáink. Ismételjünk! Közeghozzáférési alréteg. A közeghozzáférési alréteg A MAC alréteg néhány megvalósítása"

Átírás

1 Számítógép hálózatok Közeghozzáférési alréteg Vadász Ea2 1 A mai témáink A közeghozzáférési alréteg A MAC alréteg néhány megvalósítása Vadász Ea2 2 Ismételjünk! A fizikai rétegben meghatározottak a mechanikai interfészek; a villamos interfészek; a funkcionális interfészek; az eljárás interfészek. Azaz, van egy csatornánk a nyers bitfolyam átvitelére ez lehet alapsávú, ekkor kódolással, szélessávú, ekkor modulálással jelekké alakítják (és vissza) a bitfolyamot. Van jelzéssebesség, bitátviteli sebesség. Lehet zajos. Lehet pont- pont, vagy üzenetszórásos... Vadász Ea2 3 1

2 Emlékeztető Adott méretű adategységek (keretek) hibamentes átvitelével 3. Hálózati 3. Hálózati 2. Adatkapcsolati 2. Adatkapcsolati 1. Fizikai 1. Fizikai Fizikai közeg Bitfolyam átvitelével Az üzenetszórásos kapcsolat (többszörös, v. véletlen hozzáférésű) lehetősége miatt az adatkapcsolati réteg két alrétegre oszlik LLC: Logikai kapcsolatvezérlési alréteg MAC: közeghozzáférési alréteg (Medium Access Control) Vadász Ea2 4 Az adatkapcsolati réteg: keretek Keretképzés, hibakezelés, adatfolyam vezérlés és szükség esetén csatornamegosztás Alréteg LLC Funkció Keretképzés, behatárolás Kapcsolatok Módszer Beszúrásos, érvénytelen kódos stb. Adatfolyam kontrol, hiba kontrol DLL Logikai topológia Sín, gyűrű MAC Csatorna megosztás Versengő, ütközéses, statikus Címzés Fizikai címek (MAC címek) Vadász Ea2 5 Az adatkapcsolati réteg Pont- pont kapcsolathoz csak LLC (Logical Link Control) alréteg. Feladata: keretképzés/behatárolás; hibavédelem; adatfolyam vezérlés; kapcsolatvezérlés. Ezeket később részletezzük. Üzenetszórásos kapcsolathoz LLC is, MAC alréteg is! Vadász Ea2 6 2

3 A mai első témánk A MAC közeghozzáférési alréteg Miért felelős, mi a feladata? A fizikai címzés (MAC címzés) és csatornához való hozzáférés. Utóbbi a csatornamegosztás. Csatorna-megosztási módszerei Statikus megosztás (ebből kettőt veszünk), dinamikus megosztás (itt több protokollt is veszünk): több versenyhelyzetes megosztást, több ütközésmentes megosztást. Elemezzük ezeket, nézzük feltételeiket, terhelési és átbocsájtó képességüket vizsgáljuk, összehasonlítjuk ezeket Vadász Ea2 7 A MAC alréteg feladatai Egyetlen (üzenetszórásos) csatorna megosztása több egymással versengő "állomás" között (beleértve a címzést is). Ezzel szolgáltatás biztosítása az LLC alrétegnek. A LAN- oknál (ezek gyakran üzenetszórásosak) fontos! A WAN- ok (kivéve a műholdas hálózatokat) többnyire pont- pont kapcsolatúak. Vadász Ea2 8 Csatornamegosztási módszerek vizsgálati szempontjai Különböző jellegű és nagyságú forgalom esetén vizsgálandó az átlagos késleltetés és a csatorna kihasználás. Vizsgálandó a forgalom jellege, ami lehet folytonos átvitel: hosszú időn át jól meghatározott sávszélességet igénylő (pl beszéd), löketszerű átvitel (burst-ös): véletlenszerű, aránylag rövid, löketszerű igény. Vizsgálandó a forgalom nagysága átviteli kapacitás hány %-a ez, csatorna foglaltság; kihasználtság: az átviteli kapacitásból a "hasznos" átvitelre használt rész (átlag); átlagos késleltetés: a keret készenléttől a hibátlan átvitelig telt átlagos idő (itt a "hibátlan" mit jelent?). A megosztás lehet statikus, v. dinamikus, a dinamikuson belül versengő, v. determinisztikus. Vadász Ea2 9 3

4 Statikus csatornamegosztási módszerek FDM (Frequency Division Multiplexing): frekvenciaosztásos nyalábolás. Lényege: n számú állomásnál a sávszélesség n egyenlő részre oszlik. Minden állomás kap egy részt. Mindenkinek külön frekvencia-sávja van. A sávol között "védősávok" (az interferencia, "áthallás" csökkentésére. Jobb szétválaszthatóság). Előnye, hátrányai: Egyszerű, bizonyos esetekben jó hatásfokú. Változó állomásszám esetén, ha egyes állomások alacsony intenzitással használják sávszélességüket, másoknak esetleg nem jut csatorna Veszteségek a védősávok Vadász Ea2 10 FDM Vadász Ea2 11 Statikus csatornamegosztási módszerek TDM (Time Division Multiplexing): időosztásos nyalábolás Van n állomás. A ciklusidőt n egyenlő részre osztjuk, és minden állomáshoz - statikusan - 1 időrést rendelünk. Az i-ik résben az i-ik állomás a teljes sávszélességet használhatja A ciklusok és a rések előállítása központi szinkronizációt igényel (általában a rések elejét jelölik meg) Előny, hátrány Egyszerű. Hátrány szinte ua, mint a FDM, kihasználatlan időrések lehetnek Vadász Ea2 12 4

5 E két csatornakiosztás jellemzői Kötött állomásszámot feltételeznek A keretek átlagos késleltetése n- szerese annak, mintha az egész csatorna egy állomásé lenne FDM-nél kisebb sávszélesség, TDM-nél nagyobb várakozási idő van. A csatornakihasználtság rossz kis és nem egyenletes forgalom esetén (ha foglalt csatorna üres, más akkor sem veheti át), jó folytonos, egyenletes terheléskor (pl telefonközpont trunk lehet ilyen), főleg kis- és rögzítet állomásszám mellett. Vadász Ea2 13 Dinamikus csatornamegosztási módszerek Azon felhasználók között oszlik meg a csatorna, akikenek arra éppen szüksége van A vezérlés szempontjából lehet Centralizált: egy kijelölt (esetleg speciális) állomás rendelkezik a csatorna kiosztásról Elosztott: elosztott algoritmus dönt, nincs kijelölt állomás A hozzáférési eljárás lehet: Versengő (ütközéses) Determinisztikus (ütközésmentes) Vadász Ea2 14 Feltételezések a dinamikus megosztások vizsgálatához N számú független állomás van. Egy állomás egy időben 1 keretet küld a csatornára. A keretek t időintervallumban való keletkezésének számítható a valószínűsége: λ* t; ahol λ a keret "érkezési sebessége". Egy állomás - miután előállított egy keretet és küldené- addig blokkolódik, amíg sikeresen el nem küldte. A keretek korlátozott méretűek. Egyetlen csatorna áll rendelkezésre. Vadász Ea2 15 5

6 Feltételezések a dinamikus megosztások vizsgálatához Ütközés (collision) lehetséges. Ha két keretet közel egyszerre küldenek el, akkor időben "átlapolódhatnak": összekeveredhetnek jeleik. Egyetlen bit ütközése is ütközés! Az ütközést az állomások érzékelhetik. Az ütközött kereteket újra kell adni! (Egyelőre feltételezzük, hogy az ütközésen kívül nincs más hiba: egyszerűsítünk! Vö. szempontok "hibátlan" megjegyzés). Lehet az idő folyamatos: keretet bármilyen időpontban lehet küldeni... Vadász Ea2 16 Feltételezések a dinamikus megosztások vizsgálatához Lehet réselt idejű a csatorna: diszkrét időintervallumok vannak, és csak az intervallum kezdetén lehet küldeni keretet Az időrés "tartalmazhat" 0 vagy több keretet. 0 esetén "tétlen" a csatorna. Időrés lehet sikeres (nincs ütközés benne). Egy időrés lehet ütközéses (nem sikeres). Lehet csatornafigyelés: állomás figyeli a csatornát, vajon használja- e valaki. Foglatnak vagy szabadnak érzékelheti (de lehet, nincs csatornafigyelés). Vadász Ea2 17 Az ALOHA protokoll(ok) Hawai Egyetem, 1970 körül, URH rádiós hálózatra Alapgondolat: Rögzített, azonos hosszúságú keretek (nemcsak korlátozott méretűek); Folyamatos idő: állomás bármikor (azonnal, mikor elkészül egy kerete) adhat; Állomás észleli, hogy kerete ütközött (a kimeneti csatornát figyelve. Ez LAN-oknál szinte azonnali "nyugta", műholdasoknál 270 µsec-os késleltetéssel állapíthatják meg az ütközést, v. ütközésmentességet); Ha a keret ütközött, véletlenszerű ideig vár, majd újraad Ez: csatornafigyelés nélküli többszörös hozzáféréses, nem réselt (tiszta ALOHA)... Vadász Ea2 18 6

7 Az ALOHA áteresztő képessége t 0 t 0 +t t 0 +2t t A "veszélyes" idők ezen az ábrán láthatók. t: a keretidő A szürke" keret "ütközésveszélyes" periódusa a t 0 -tól a (t 0 +2t)-ig terjed! Ui. A (t 0 +t) időben az "elejével" ütközhet más keret; a (t 0 +2t) - (t 0 +t) időben a "végével" ütközhet más keret. Vagyis 2t ideig van veszély! (Legyen t 0 =0) Ez nagyon fontos megállapítás! Vadász Ea2 19 Az áteresztő képesség Az elküldött keretek hányad része érkezik meg sikeresen (éli túl az ütközéseket)? Tételezzük fel n: a populációszám (és n ); t: a keretidő (keret-hossza/bitsebesség); S i : annak valószínűsége, hogy az i. állomás által küldött keret sikeresen jut át a keretidőben G i : annak valószínűsége, hoigy az i. állomás ad a keretidőben Vadász Ea2 20 Az áteresztő képesség Ha n darab egyenrangú (egyforma) állomás van S i = S/n; ahol S: az egy keretidőben sikeresen átjutott keretek száma áteresztő képesség [keret/keretidő] G i = G/n; ahol G: egy keretidőben összesen elküldeni kívánt keretek száma ez a terhelés [keret/keretidő] (felajánlott forgalom S G mindig Vadász Ea2 21 7

8 Az ALOHA áteresztő képessége Mikor jut át az i. állomás által küldött keret a keretidőben? S i =? Ha a 2t hosszúságú veszélyes időszakaszban senki más nem próbál adni! (Ha bárki más próbálkozna, biztosan ütközne.) Annak a valószínűsége, hogy a j. állomás ad egy keretidőben: G j. Annak, hogy nem ad: (1 - G j ) Annak, hogy két keretidőben nem ad: (1 - G j ) 2 Annak, hogy egyik állomás sem ad két keretidőben: (1 - G j ) 2 j Annak, hogy i. ad, a többi pedig nem ad a két keretidőben S i = G i (1 - G j ) 2 j,j i Vadász Ea2 22 Az ALOHA áteresztő képessége Annak valószínűsége, hogy az i. állomás által küldött keret sikeresen átjut: S i = G i (1- G j ) 2 Az S áteresztő képesség (S i = S/n; G i = G/n) S = G (1 G/n) 2(n-1) Valamennyi állomásra, ha n S = G e -2G Megjegyzés: lim (1 + x/k) k e x k Vadász Ea2 23 Az ALOHA áteresztő képessége Az áteresztő képesség (n ): S = G e -2G A maximális áteresztő képesség S max : ds/dg = 1 e -2G + G e -2G (-2) = 0 G = 0,5; Ebből S max = 0,5 e -1 0,18 A csatornakihasználtság legfeljebb 18 %! Vadász Ea2 24 8

9 Réselt ALOHA es módosítás: slotted ALOHA Az időt keretidőnyi résekre osztják (külön megoldani a "szinkronizációt", pl. egy külön állomás küld egy spéci jelet minden rés elején!) Adást csak az időrés elején lehet kezdeni! Ebből az ütközésveszélyes időszakasz 2t- ről t- re csökken! Ebből (elhagyva a levezetést) S = G e -G az áteresztő képesség. t A réselt ALOHA max kihasználtsága 37 %. t veszélyes Vadász Ea2 25 Áteresztő képesség Áteresztő képesség a terhelés függvényében 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, ,5 1 1,5 2 ALOHA Réselt ALOHA Terhelés A tiszta ALOHA csatorna kihasználtsága max 18 %! A réselt ALOHA maximális kihasználtsága 37 %! Vadász Ea2 26 További javítási lehetőség: csatornafigyelő protokollok (Carrier Sense) Csatornafigyelés adás előtt. Eredménye: foglalt - nem foglalt a csatorna. Nem ad az állomás, ha foglalt a csatorna! CSMA - Carrier Sense Multiple Access: csatornafigyelő többszörös hozzáférésű Lényege: az adásra kész állomás 1: Megfigyeli a csatornát (belehallgat); ha nincs adás: adni kezd és megy a 2-es pontra. ha van adás: megvárja a végét és ekkor adni kezd. 2: Végig leadja a keretet. Ha ütközés volt: véletlen ideig vár, majd majd megy az 1-es pontra. Ez az 1 perzisztens CSMA! [persistence kitartás] Gond: újraadáskor nagy az ütközés valószínűsége Vadász Ea2 27 9

10 Nem perzisztens CSMA Kevésbé mohó! Adásra kész állomás 1: Megfigyeli a csatornát (belehallgat); ha nincs adás: adni kezd és megy a 2-es pontra. Ha van adás, nem figyel folyamatosan, hanem véletlen ideig vár, majd megy az 1-es pontra. 2: Végig leadja a keretet. Ha ütközés volt: véletlen ideig vár, majd majd megy az 1-es pontra. Vadász Ea2 28 p-perzisztens CSMA Réselt csatornát alkalmaz. Az adásra kész állomás 1: Megfigyeli a csatornát (belehallgat); 2: ha tétlen a csatorna: p valószínűséggel adni kezd és megy a 3-as pontra; (1-p) valószínűséggel nem ad, hanem megvárja a következő időrést és megy az 1-es pontra; Ha a csatorna foglalt, megvárja, míg felszabadul és megy a 2-es pontra. 3: Végig leadja a keretet. Ha ütközés volt: véletlen ideig vár, majd majd megy az 1-es pontra. Vadász Ea2 29 Jellemezzük a "csatornafigyelő" protokollokat! Teljesítőképességüket nagymértékben befolyásolja a terjedési késleltetés! (Amíg a jel a csatornán végighalad.) Ez minél nagyobb, annál rosszabb a helyzet! Későn érzékelik egymás adását, későn érzékelik az ütközést! (Vö. a CD protokoll "Vegyük a legtávolabbi állomásokat " alatt leírtakat!) Vadász Ea

11 Összehasonlítások 1-perzisztens CSMA p-perzisztens CSMA Nem-perzisztens CSMA Intuitíve belátható, jobb, mint az ALOHA (kerüli más állomás keretével az ütközést) Belátható: a terjedési idő rontja a teljesítőképességet p-től függ a "jóságuk". Lásd Tanenbaum 3.5 ábráját! Intuitíve belátható, jobb, mint az 1-perzisztens! (Az aktuálisan zajló átvitel után nem adnak) Vadász Ea2 31 Tanenbaum ábrája ALOHA Slotted ALOHA 1p CSMA 18 % a max 37 % a max 50 % fölötti 0,5 p CSMA % közötti Non P CSMA 90% majdnem 0,01 p CSMA 95 % majdnem Vadász Ea2 32 További javítás: ütközés érzékelés (Collison Detection) Adás közben ütközésérzékelés. Ütközést érzékelve az ütközött állomások abbahagyják a keret leadását! Nem adják le a teljes keretet, az úgyis hibás lesz! Ez a CSMA/CD: CSMA with Collision Detection (csatornafigyelő többszörös hozzáférésű, ütközésérzékeléssel) Az 1- perzisztens CSMA/CD Ütközés esetén véletlen ideig vár, majd úgy folytatja, mint az 1-perzisztens CSMA Vadász Ea

12 Lássuk be: a CSMA/CD esetén A keretek "küldését" versengéses időszak előz(het)i meg. A versengéses időszak (időrések) méretét a csatorna maximális késleltetése határozza meg! (A legtávolabbi állomásnak is fel kell ismernie az ütközést.) idő keret keret keret keret Versengéses időszak Versengéses időszak Tétlen időszak Vadász Ea2 34 Vegyük az egymástól legtávolabbi állomásokat Legyen köztük τ a terjedési idő. N1 t 0 -kor adni kezd; N2 (t 0 + τ) - ε időben még nem érzékeli ezt! Ezért (t 0 + τ) - ε-kor adni kezd. Igaz, ε idő mulva már érzékeli az ütközést, és abbahagyja az adást Sajnos, N1 csak t 0 + 2τ múlva érzékeli az ütközést (mikor visszaért a jel). Vagyis egy állomás csak akkor lehet biztos abban, hogy "megszerezte a csatornát", ha 2τ ideig küld ütközés nélkül! Ebből a "versenyzési" időintervallum úgy modellezhető, mintha egy 2τ réshosszúságú réselt ALOHA lenne! (És még ekkor elhanyagoltunk néhány időt igénylő dolgot ) Egy "konkrétabb" eset: Ethernet, max 2 km "átmérő"; 2τ = 51,2 µsec a max "körbenjárási" idő. Vadász Ea2 35 Az ütközésérzékelés Analóg eszközöket igényel (vesz, miközben ad ) Megfelelő bitkódolás szükséges (pl. Manchester) Nem minden fizikai közeg alkalamas rá (vagy túl költséges megoldani ) Vadász Ea

13 Az ütközéses protokollokról... CSMA/CD változat az IEEE szabvány! Fontos, ezért később részletezzük. Az ütközéses protokollok esetén Kis forgalom esetén minimális a késleltetés Nagy forgalom esetén bedugulás, korlátos lesz a csatornakapacitás A bedugulás elkerülésére: jók az ütközésmentes protokollok Vadász Ea2 37 Ütközésmentes protokollok Feltételezésünk: N állomás van, és mindegyik rendelkezik egy egyedi 0 (N-1) közötti címmel (behuzalozottan). Tárgyaljuk az alap bittérképes módszert, üzenetszórás felismerés változó prioritással módszert, a vezérjeles elójárásokat: vezérjeles sínt, vezérjeles gyűrűt. Vadász Ea2 38 Basic Bit Map Method Alap bittérképes módszer A bejelentkezési (versengési, szinkronizációs) periódus pontosan N résből áll. Ekkor minden állomáshoz 1 bites rést rendelünk. Adásra kész állomás a saját résében 1-et küld, adásra nem kész pedig 0-t (a j-ik állomás a j-ik bitben jelzi, hogy van küldendő kerete). A bejelentkezési időszak után sorrendben elküldik az állomások a kereteiket: mindenki tudja, hogy a soros résben ki akar küldeni Mindenki tudja, mikor következik a következő bejelentési időszak. Pl. N=5; címeik= keret keret keret keret 0 Bejelentkezési időszak Adások Bejelentkezési Adások időszak Vadász Ea

14 Basic Bit Map Method Jellemzői Kis forgalom esetén aránylag nagy késleltetés (mert mindig van bejelentkezési időszak N réssel, bár ezek rövidek). Ha d bitet forgalmazunk, akkor d/(d+n) a kihasználtság. Kis d esetén tényleg rosszabb. Az alacsonyabb című állomások hátrányban vannak! Már a bejelentkezési időszak elején kellene jelentkezniük, átlag N/2+N bejelentkezési rést kell várniuk, míg adhatnak A nagy sorszámúaknak átlag csak N/2 rést kell várnia Nagy forgalom (mindenki adna) esetén az "overhead" kicsi: az N bites periódus N keret között oszlik meg. Vadász Ea2 40 Basic Bit Map Method A kis sorszámúak hátránya belátható: keret keret keret keret N/2 Kis sorszámúnak most készült el kerete N Kis sorszámú most adhat Átlagos-sorbaállási-késleltetés = N/2 + N Nagy sorszámúnak most készült el kerete Nagy sorszámú most adhat Átlgos-sorbaállási-késleltetés = N/2 A nagy forgalom (d = N d i elég nagy) overhead kicsisége belátható: d/(d + N) = N d i / (N d i + N) = d i / (d i + 1) d / (d + 1) 1 Vadász Ea2 41 Broadcast Recognition with Alternating Priorities (BRAP) Üzenetszórás felismerés változó prioritással Módosított bit- map, hogy a magasabb sorszámúak előnyét kompenzáljuk, de a kis terhelés nagy overhead-je megmarad. Lényege: ha egy állomás adási szándékot jelent be, akkor a bejelentkezési időszak felfüggesztődik, és azonnal adhat az állomás. Utána folytatódhat a bejelentkezés a következő álomással A bejelentkezési időszak végén mindig 1 van (adási szándék bejelentése) Vadász Ea

15 BRAP idő keret 0 1 keret keret 0 0 Bejelentkezési időszak Adás Bejelentkezési időszak Adás Bejelentkezési időszak Adás Jellemzője: mint a bit- map, de kiegyenlítettebb a szorszámozásra (egy állomásnak N/2 rést kell átlagban várnia). Vadász Ea2 43 Vezérjeles eljárások Jellemzőik: (logikai) gyűrűt alkotnak, speciális vezérlőkeret (token) jár körbe, hordozva az adásjogot. Nem kötött a kereteméret, de a token tartási idő (token holding time) igen! A tokent "birtokoló" állomás - ha van rá idő - akár több keretet is elküldhet! Az adás végeztével továbbadja a tokent (a gyűrűben a logikai szomszédjának). Csak 1 token van! Egyszerre csak 1 állomás adhat! Vadász Ea2 44 Token Bus (vezérjeles sín) Az állomások üzenetszórásos sínhez kapcsolódnak. Logikai gyűrűt formálnak: tudják, ki kit követ. Vadász Ea

16 Token Ring (vezérjeles gyűrű) Fizikailag gyűrűben. Ha egy állomás tokent kap, "felvágja" a gyűrűt és ad (esetleg több keretet). A (címzett) keret körbemegy: egy állomás, ha nincs nála a token, a keret(ek)et továbbadja (ismétel); a neki címzett keretet fel is dolgozza. A token birtokló állomás a körbejárt keretet "leveszi" (a saját keretét veszi le!). Ha lejárt a token tartási idő, a tokent továbbadja. Vadász Ea2 46 A vezérjeles eljárások jellemzői Kis forgalom esetén jelentős a késleltetés (meg kell várni a tokent). Állomásszámtól függő az overhead. Nagy forgalom esetén hasonló a TDM- hez. A kapacitás kb egyformán oszlik meg az állomások között. Vadász Ea2 47 Közeghozzáférési eljárások összevetése Forgalom Ütközéséses Ütközésmentes Kis kis késleltetés nagyobb késleltetés Nagy korlátos hasonlít a TDM-hez kihasználtság (S = 1) A max késleltetésre nincs felső korlát van felső korlát Forgalom Statikus FDM Statikus TDM Kis, lökésszerű kis sávszélesség nagy várakozási idő Nagy, egyenletes jó jó Vadász Ea

17 Vizsgakérdés lehet Mi a különbség az 1-perzisztens CSMA és az 1-perzisztens CSMA/CD eljárások között? Az első: ha nincs adás. Leadja a keretet, és utána érzékeli az esetleges ütközést. A második: a keret adása közben érzékeli az ütközést, és azonnal abbahagyja ekkor az adást. Ebből versenyzési periódus alakulhat ki. Soroljon fel ütközésmentes MAC protokollokat! BBMM (alap bit-térképs módszer); BRAP (üzenetszórás felismerés változó prioritással); Vezérjeles sín; Vezérjeles gyűrű. Milyen versenyhelyzetes MAC protokollokat ismer? Tiszta ALOHA; Réselt ALOHA; CSMA (Csatornafigyelő többszörös hozzáférésű) 1-perisztens; p-perzisztens; non-perzisztens. CSMA/CD (csatornafigyelő + ütközésérzékelő) Vadász Ea2 49 Gyakorlat 1. feladat ALOHA Egy N állomásból álló csoport egyetlen 56 Kbps átviteli sebességű tiszta ALOHA csatornán osztozik Az állomások 1000 bites kereteiket 100 µsec-onként küldik (az újraadásokat is beleértve). Milyen N értéknél lesz maximális a csatorna átbocsájtó képessége? Adatok: f = 103 bit; Ebből a keretidő: t = f/v =103 / (56*103) = 1/56 sec; v = 56 Kbps; a = 100*10-3 sec. Vadász Ea2 50 Gyakorlat 2. feladat Réselt ALOHA Egy (végtelen) populációjú réselt ALOHA rendszer k résidőnyi keretidővel rendelkezik, azaz T f = k * T s. Egy keret adása bármelyik résben kezdődhet. A csatornaterhelés G számú keret keretidőnként. A kérdések: a) Mekkora a (keretekben mért) áteresztő képesség a keretidőre vetítve? b) Mekkora az áteresztő képesség k = 1, illetve k határesetekben? Vadász Ea

18 Gyakorlat 3. feladat Réselt ALOHA Tízezer repülőjegy foglaló állomás egyetlen réselt ALOHA csatorna használatáért verseng. Egy állomás 18 kérést (keretet) ad ki óránként. Egy rés 125 µsec. (Ez a keretidő: [µsec/rés] = [µsec/keretidő]). Mekkora megközelítőleg a csatornaterhelés? Adatok: N = 10 4 ; 18 kérés/óra = 18 / (60*60) = 1/200 [kérés/sec], vagy [keret/sec] Egy rés 125 * 10-6 sec. Vadász Ea2 52 Gyakorlat 4. feladat Réselt ALOHA Egy végtelen populációjú réselt ALOHA rendszer mérései azt mutatják, hogy a rések 10 %-a tétlen. a) Mekkora a G csatornaterhelés? b) Mekkora az S áteresztő képesség? c) A csatorna kihasználatlan, vagy túlterhelt? Vadász Ea2 53 Gyakorlat 5. feladat Réselt ALOHA Egy végtelen populációjú réselt ALOHA rendszerben egy állomásnak átlagban 4 rést kell várnia egy ütközés és az azt követő újraadás között. Mi a rendszer átlagos késleltetése a csatornaterhelés függvényében? Vadász Ea

19 A közeghozzáférési alréteg gyakorlati megvalósításai Közeghozzáférési alréteg gyakorlati megvalósításairól lesz szó Ethernet A IEEE 802 szabványcsomag Ennek CSMA/CD, Token Bus, Token Ring implementációi. Az FDDI Az ATM Vadász Ea2 55 Az IEEE 802 IEEE: Istitute of Electrical and Electronics Engineer [ájtrplí] Az IEEE 802 LAN szabványok összefoglalója Az ISO is elfogadta ISO 8802 néven (nemzetközi) Az ANSI is elfogadta (USA kormányzati) Az IEEE 802 több részből áll Pl. az IEEE az Ethernet adoptálása (1985) Az E-t a Xerox, DEC, Intel fejlesztette. Sikeres Ethernet 1 specifikáció (1980) Ethernet 2 (1984) IEEE Vadász Ea2 56 IEEE 802 részei Keretszabvány: bevezetés, fogalmak, interfész primitívek meghatározása LCC szabvány (logikai kapcsolatvezérlés) CSMA/CD Token Bus Token Ring DQDB MAN LCC MAC Adatkapcsolati Fizikai CSMA/CD, az Ethernet 2 specifikációiból (IEEE, 1985) Vezérjeles sín; a GM és gyártásautomatizálással foglakozó cégek fejlesztették ki (IEEE, 1985) Vezérjeles gyűrű; az IBM Token Ring-je (IEEE,1985) Distributed Queue Dual Bus, MAN szabvány, kettős busz, szétosztott sorképzés Vadász Ea

20 IEEE 802 részei Az FDDI-on kívül ezekről alig lesz szó Broadband technology FDDI Integrated voice & data Network security Wireless networks VG_AnyLAN Csillag toplógia; igény szerinti prioritás-séma; CAT3,4 vagy 5 UTP & STP; Fiber Kábelhosszak CAT3,4: 100m, CAT4: 150 m; Fiber: 2000 m Vadász Ea2 58 Ethernet 2 versus A név eredete: luminiferous éter - a teret kitöltő anyag, amit az elektromágneses sugárzás közvetítő anyagának képzeltek el Összevetve a kettőt: a bővebb, további fizikai közegeket és sebességeket is definiál; de azonosak a médium használati módjában! Ne tévesszük össze a CSMA/CD- t az Ethernettel előbbi bővebb, az Ethernet ebből 1 perzisztens CSMA/CD Vadász Ea2 59 Ethernet architecture station interface Data link layer data encapsulation link management encoding and decoding Network Interface Card (NIC) AUI cable Physical layer transmission and receipt tap transceiver BNC connector 0.5 Coax Vadász Ea

21 Ethernet szabványok Vastag Ethernet (yellow cable vagy thick E) 0,5" átmérőjű, 50 Ω-os, sárga koaxiális kábel, max szegmens hossza 500m (a megengedett csillapítás miatt, túl hosszú szenmensnél az ütközés érzékelése a gyenge jel miatt nem biztonságos); ismétlőkkel (repeater) max 5 kábel összeköthető, ezzel teljes hossz 2,5 Km (a terjedési késleltetés korlátozandó, hogy az ún. "versengési időszak" mérete korlátozására); min. 2,5 méterenként "vámpír" csatlakozón (tap) adó-vevő (transiever), ebből 15 pólusos AUI (Attachment Unit Interface) kábel a géphez; max állomás kapcsolható a szegmensre (a 2,5 méter és a torlódás elkerülésének céljából jött a limit); Vadász Ea2 61 Ethernet szabványok Vékony Ethernet (thin Ethernet) 50 Ω-os koaxiális kábel, max. hossz 185 m; BNC dugók, T csatlakozók, csatlakozás közvetlenül a gépbe épített tarnsiever-ekre; max csatlakozó (a kivitelezés minőségétől függően kevesebb), ebből jön a max egy szegmensre csatlakoztatható gépszám: (30) 14-18, vagy kevesebb; két állomás között max két repeater lehet: ebből jön max teljes "logikai szegmens" hossza (repeatertől, kábelezés minőségtől, állomástól függően kevesebb is lehet); multiport repeaterek is: a vastag és vékony szegmensek összeköttetésére Vadász Ea2 62 Ethernet szabványok Minkettő alapsávú, a feszültségértékek: tétlen: 0 Volt; magas: +0,85 V; alacsony: - 0,85 V, Manchester kódolás. A jelölésrendszerben 10 Base 5 Átviteli seb. Mbps Jelzések: alapsávú, v szélessávú max szegmens hossz (100m-ben), vagy médium jel Vadász Ea

22 Több szegmenses Ethernet LAN hub 10Base2 - Thin Ethernet bridge hub router 10BaseT-Twisted pair 10Base5 - Thick Ethernet server Vadász Ea2 64 IEEE specifikációk, jelölések A jelölésrendszer a ban 10Base5 -- thickwire coaxial, 500m 10Base2 -- thinwire coaxial or cheapernet, 185m 10BaseT -- twisted pair: UTP/STP, pont-pont, 100 m (most widely used today) 10BaseF -- fiber optics, pont-pont, multimódusú: 2 Km, mono: 3-10 Km 10Broad36 -- broadband (only standard 1/2 coax, 1800m) Fast Ethernet (802.3u) 100BaseTX (Cat5), 100BaseT4 (Cat3), 100BaseFX Gigabit Ethernet 1000 Mbps 1000BaseSx, 1000BaseLX, 1000BaseCx (802.3z), 1000BaseT (802.3ab) Vadász Ea Base5 tap : cable does not need to be cut transceiver : send/receive, collision detection, electronics isolation AUI : Attachment Unit Interface Use for backbone networks maximum segment length=500m maximum number of stations per segment= Coax vampire tap BNC connector transceiver AUI cable minimum distance between two stations = 2.5 m maximum network distance between two stations = 2.8km NIC Vadász Ea

23 10Base2 BNC connector No drop cable use for office LAN 0.25 Coax BNC T-connector NIC maximum segment length=185m maximum number of stations per segment=30 minimum distance between two stations = 0.5 m maximum network distance between two stations = 925 m Vadász Ea BaseT A hub functions as a repeater UTP category 5 uses 2 pairs of wires terminated by an eight-bin (RJ-45 style) connector. This means that 4 pins of the 8-pin are used. The transmit and receive data signal on each pair of the segment are polarised, with one wire of the signal pair carrying the positive (+) signal and the other carrying the negative (-). Pin Sig TD+ TD- RD+ U U RD- U U hub Medium Dependent Interface (MDI), RJ45 maximum segment length = 100m NIC Vadász Ea Base-T (folyt) Vadász Ea

24 A MAC technika Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection: CSMA/CD Az állomás mielőtt adna, megfigyeli a csatornát (CS), és megállapítja, hogy a csatorna tétlen, nincs adás (idle): ekkor adni kezd. vagy a csatorna foglalt, van adás (busy). Ekkor folytatja a figyelést, míg a csatorna tétlen nem lesz: és ekkor kezd adni. A topológia biztosítja a többszörös hozzáférést (a figyelésnél) (MA) CD: képes arra, hogy ütközést érzékeljen már miközben ad (listen while you talk). Ütközés lép fel, ha több állomás ad szimultán Vadász Ea2 70 A MAC technika Ütközést detektál (már adás közben), ha az átlagos feszülségszint (signal) meghaladja a CD küszöböt (COAX), vagy több mint egy inputján van jel (UTP). Minden ütközést detektáló állomás abbahagyja az adást, és helyette zajos jelet (jamming signal) küld, hogy mindenki biztosan észrevegye az ütközést. Ezután véletlen ideig (helyettes exponenciális visszatartási ideig) vár, majd újra kezdi az egészet jam Vadász Ea2 71 Frame transmission Assemble frame Y carrier sense signal ON? N Wait interframe gap time Start transmission N collision detected? N transmission done? Y transmit OK Y send jam sequence Increment attempt. attempt limited? N Discard frame Y Compute backoff and wait backoff time Vadász Ea

25 Frame reception start receiving N done receiving? Y Matched DA N Y FCS and frame size OK? Y Pass frame to next layer N Discard frame Vadász Ea /Ethernet keret szerkezet PA SFD DA SA LEN LLC PDU Pad FCS IEEE calculation of the FCS bytes PA DA SA Type Data Pad FCS Ethernet PA : Előtag (Preamble) - 7-szer a bitsorozat, szinkronizációhoz; SFD : Keret kezdet határoló (Start of Frame delimiter) keret kezdet jelzésére DA: Célcím (Destination Address) -- MAC cím (ma már 6 byte) SA: Forrás (Source Address) -- MAC cím LEN: Adat mező hossz (Length) -- bájtokban mért hossz Type: a magasabb szintű protokoll azonosítója (identify the higher -level protocol) LLC PDU+Pad: Adat+töltelék -- minimum 46 bytes, maximum 1500 FCS : Ellenőrző öszeg (Frame Check Sequence) -- CRC-32 Pad szerepe: a min keretméret - a célcímtől a keret végéig - 64 bájt (nincs benne a PA és SDF). Ha az adatmező 46 bájtnál rövidebb, töltelék egészíti ki 46 bájtig! Ennek okát később! Vadász Ea2 74 A MAC címek A DA, SA címek a szabvány szerint 2, vagy 6 bájtosak lehetnek, de 10 Mbps esetén csak 6 bájtosak Gyakorlatilag csak a 6 bájtosakat használják: ez 48 bit Csupa 1: valamennyi állomásnak szóló cím (Broadcast Address) Ha legfelső (47-ik) bit = 1: csoportcím (Multicast Address) a többi bit a csoportot határozza meg; a keretet a csoport összes tagja veszi. Ha legfelső (47-ik) bit = 0: közönséges cím A 46-ik bit speciális szerepű: a helyi és a globális címek megkülönböztetésére Helyi cím: a hálózatmenedzser konfigurálja (pl. DECNet) Globális cím: az IEEE osztja ki a világon egyedi (minden gépnek "automatikusan" egyedi MAC címe van); ROM-ba égetve Vadász Ea

26 A minimális keretméret Összefügg a csatornára megengedett maximális késleltetéssel (τ) a keretnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a legrosszabb esetre számított körbejárási késleltetés (2 τ) esetén is érzékelni lehessen az ütközést! 64 byte = 512 bit; 10Mbs 2τ = 51,2 µsec: ez a max. megengedett körbejárási késleltetés! És ebből jön a 2,5 Km hossz (5 szegmens összekötve 4 ismétlővel Vadász Ea2 76 A késői ütközés (late collision) A és B a kábel két végén (t idő kell a két gép között) A (1) keret indul 0 időben B A (2) keret majdnem B-nél van t-δ kor B A (3) B is küld, ütköznek t-kor B A (4) jam signal viszsza A-hoz 2t-kor B Olyan ütközés, ami az első 64 bájt küldése után következik. Oka hosszú kábel, sok ismétlő; rövid keret. Eredménye: a küldő arra a helytelen konklúzióra jut, hogy a kerete rendben elment (nem a kerete adása közben érzékeli, hogy ütközött) Vadász Ea2 77 Max megengedett átmérő K Ütközés érzékelve Keret adása idő átmérő τ 100Mbps UTP, d=100 m 10-szeres bps 1/10-szer eres a keret (időben mérve) 1/10-szeres a max átmérő méterben 1 Gbps UTP További 10-szeres a bps, Ugyanolyan keretméretnél már csak 10 m az átmérő Növelni kell a keretet! Vadász Ea

Számítógép-hálózatok A közeghozzáférési alréteg: gyakorlati implementációk

Számítógép-hálózatok A közeghozzáférési alréteg: gyakorlati implementációk Számítógép-hálózatok A közeghozzáférési alréteg: gyakorlati implementációk 2013/2014. tanév, I. félév Dr. Kovács Szilveszter E-mail: szkovacs@iit.uni-miskolc.hu Informatikai Intézet 106. sz. szoba Tel:

Részletesebben

I. - Számítógép-hálózatok alapfogalmai

I. - Számítógép-hálózatok alapfogalmai I. - Számítógép-hálózatok alapfogalmai I / 1 Számítógép-hálózat Számítógép-hálózat: Számítógéprendszerek valamilyen információátvitellel megvalósítható cél érdekében történő (hardveres és szoftveres) összekapcsolása.

Részletesebben

4. A közegelérési alréteg

4. A közegelérési alréteg 4. A közegelérési alréteg Ahogy már az első' fejezetben rámutattunk, a hálózatok két kategóriába sorolhatók: vannak, amelyek kétpontos összeköttetést, és vannak, amelyek adatszóró csatornát használnak.

Részletesebben

Számítógép-hálózatok. Egyetemi jegyzet. Ver 0.1 Vajda Tamás

Számítógép-hálózatok. Egyetemi jegyzet. Ver 0.1 Vajda Tamás Számítógép-hálózatok Egyetemi jegyzet Ver 0.1 Vajda Tamás Tartalom 1. Bevezetés:... 6 1.1. Meghatározás:... 6 1.2. Hálózatok alkalmazásai:... 6 1.3. Hálózat felépítése:... 7 1.3.1. Hálózati hardware osztályozása:...

Részletesebben

Az_ATM Hálózatok. Tartalomjegyzék

Az_ATM Hálózatok. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés...7 1. ATM elve és tulajdonsága...8 2. Az ATM hálózat felépítése...11 2.1. ATM referenciamodell...11 2.2. Fizikai réteg...13 2.2.1. Fizikai réteg funkciói...14 2.2.4. TC alréteg

Részletesebben

HÁLÓZATOK JEGYZET. Készítette: Papné Faubl Magdolna

HÁLÓZATOK JEGYZET. Készítette: Papné Faubl Magdolna HÁLÓZATOK JEGYZET Készítette: Papné Faubl Magdolna HÁLÓZATOK A hálózatok általános áttekintése Van benne valami a hatalom érzéséből. Egy telefonhívás, egy bejelentkezés és máris kapcsolatban állunk a nagyvilággal.

Részletesebben

Egy számítógépes hálózat az alábbi egységekből épül fel:

Egy számítógépes hálózat az alábbi egységekből épül fel: Az eredeti mű Farkas Éva 2002 szakdolgozata. Az eredeti lelőhelye: http://www.bibl.u-szeged.hu/inf/demo/halozatok/index.html 1. A számítógép-hálózat fogalma A számítástechnika rohamos fejlődése a számítógépek

Részletesebben

A számítógépek (ill. processzorok) közötti kapcsolat szerint a tipikusan következ különböztetjük meg:

A számítógépek (ill. processzorok) közötti kapcsolat szerint a tipikusan következ különböztetjük meg: 1. A számítógép hálózatok alapjai A mai információs rendszerek alapvet en a számítógépes hálózatokra épülnek. A hálózat olyan egymáshoz kapcsolt számítógépb l áll, amelyek között így lehet ség van a különböz

Részletesebben

Windows Server 2008 TCP/IP. Az alapok V1.1. Petrényi József

Windows Server 2008 TCP/IP. Az alapok V1.1. Petrényi József Windows Server 2008 TCP/IP Az alapok V1.1 Petrényi József 2009, Petrényi József Első kiadás Minden jog fenntartva. A könyv írása során a szerző és a kiadó a legnagyobb gondossággal és körültekintéssel

Részletesebben

Számítógép-hálózatok

Számítógép-hálózatok Kónya László Számítógép-hálózatok Nyitott rendszerű képzés - Távoktatás Oktatási segédlete Felsőoktatási tankönyv lsi Informatikai Oktatóközpont AMikroelektronika Alkalmazásának, Kultúrájáért Alapítvány

Részletesebben

1. A gyakorlatban előforduló számítógép és kapcsolattípusok

1. A gyakorlatban előforduló számítógép és kapcsolattípusok 1. A gyakorlatban előforduló számítógép és kapcsolattípusok 1.1. A hálózatok kialakulása, célja, jelentősége A számítógépek megjelenésekor azokat önálló munkavégzésre tervezték. Ugyanakkor a fejlődés során

Részletesebben

Az "Internet" napjainkban nem egy technológia a sok közül, hanem önálló életre kelt, a társadalmat befolyásoló eszköz.

Az Internet napjainkban nem egy technológia a sok közül, hanem önálló életre kelt, a társadalmat befolyásoló eszköz. 8. Internet Az "Internet" napjainkban nem egy technológia a sok közül, hanem önálló életre kelt, a társadalmat befolyásoló eszköz. A technológiai cél: egymástól eltérő fizikai architectúrájú hálózatok

Részletesebben

Windows Server 2008. TCP/IP Alapok. I. kötet V2.0. Petrényi József

Windows Server 2008. TCP/IP Alapok. I. kötet V2.0. Petrényi József Windows Server 2008 TCP/IP Alapok I. kötet V2.0 Petrényi József 2009, Petrényi József 2.0 verzió, azaz harmadik kiadás Minden jog fenntartva. A könyv írása során a szerző és a kiadó a legnagyobb gondossággal

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

Hálózattörténet. Hálózati készülékek

Hálózattörténet. Hálózati készülékek Hálózattörténet Az 1940-es években a számítógépek hatalmas, meghibásodásra hajlamos elektromechanikus készülékek voltak. A félvezető tranzisztorok 1947-es feltalálása lehetővé tette kisebb és megbízhatóbb

Részletesebben

Hálózati architektúrák

Hálózati architektúrák Hálózati architektúrák 1. Számítógép-hálózat fogalma A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely számítógépes rendszereket kapcsol össze, valamilyen információátviteli cél érdekében. Ez az

Részletesebben

ADSL0001 - ADSL alapismeretek

ADSL0001 - ADSL alapismeretek Oktatási Igazgatóság ADSL0001 - ADSL alapismeretek Modulgazda: Tóth Gábor Tel.: 431-1734 Tóth Gábor/OKTIG/HTC2 (toth.gabor2@ln.matav.hu) Szakmai segítség: Fodor Krisztián Tel.:431-1676 http://linux4.toig.matav.hu:8900/adsl0001/tananyag/index.htm

Részletesebben

ADATÁTVITEL. Kábel és csatlakozó. Tartalomjegyzék

ADATÁTVITEL. Kábel és csatlakozó. Tartalomjegyzék ADATÁTVITEL Tartalomjegyzék Kábel és csatlakozó Fényvezető kábel Fényvezető csatlakozók Rézvezető kábel Rézvezető csatlakozók és bekötésük Kábeltípus-átalakító, meghajtó Készülékváz Tápellátás Hálózati

Részletesebben

Információs Rendszerek Üzemeltetése - Vizsgasegédlet készítette: Bartók Tamás (2013.06) és TI

Információs Rendszerek Üzemeltetése - Vizsgasegédlet készítette: Bartók Tamás (2013.06) és TI Információs Rendszerek Üzemeltetése - Vizsgasegédlet készítette: Bartók Tamás (2013.06) és TI Elöljáróban: Azért készült ez a kis elméleti agytorna, mert a korábbi években nagy mértékű volt a bukási arány

Részletesebben

IP ALAPÚ MOBILITÁS MÉDIAÁTVITELRE GYAKOROLT HATÁSAINAK SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLATA ÚJGENERÁCIÓS VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZATOKON

IP ALAPÚ MOBILITÁS MÉDIAÁTVITELRE GYAKOROLT HATÁSAINAK SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLATA ÚJGENERÁCIÓS VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZATOKON IP ALAPÚ MOBILITÁS MÉDIAÁTVITELRE GYAKOROLT HATÁSAINAK SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLATA ÚJGENERÁCIÓS VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZATOKON TDK dolgozat, 2005 Kanizsai Zoltán, Műszaki informatikai szak, V. évfolyam Lakat Gábor,

Részletesebben

IP minőség. oktatási segédanyag az IP alapú távközlés c. tárgyhoz. Készült: Csehi László András. IP minőség és biztonság

IP minőség. oktatási segédanyag az IP alapú távközlés c. tárgyhoz. Készült: Csehi László András. IP minőség és biztonság IP minőség oktatási segédanyag az IP alapú távközlés c. tárgyhoz Készült: Csehi László András IP minőség és biztonság című szakdolgozatának felhasználásával. Szerkesztette: Lencse Gábor Az anyag témaköre:

Részletesebben

PPKE-ITK Adatbiztonság és kriptográfia. Hálózati protokollok vizsgálata

PPKE-ITK Adatbiztonság és kriptográfia. Hálózati protokollok vizsgálata PPKE-ITK Adatbiztonság és kriptográfia Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata című méréshez Tartalom 1. Elméleti összefoglaló... 3 Protokollok... 3 IP protokoll... 3 ARP... 4 ICMP... 5 UDP...

Részletesebben

Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata lehallgatással (HIT1) című méréshez

Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata lehallgatással (HIT1) című méréshez Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata lehallgatással (HIT1) című méréshez 2007. október 3. BME, CrySys Adatbiztonság Laboratórium 1 Tartalomjegyzék 1. Elméleti összefoglaló 3 1.1. Protokollok..........................................

Részletesebben

halo_archi Documentation

halo_archi Documentation halo_archi Documentation Release 1.0 Varsanyi Peter January 15, 2013 CONTENTS 1 Halozati architekturak 3 1.1 A hálózati programozás alapjai..................................... 3 1.2 Hálózati és elosztott

Részletesebben

Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok

Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok Király László Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Flexibilisen alkalmazható ipari mérés adatgyűjtő rendszerek kialakítása TCP/IP hálózat felhasználásával

Flexibilisen alkalmazható ipari mérés adatgyűjtő rendszerek kialakítása TCP/IP hálózat felhasználásával Balogh Róbert Máté Flexibilisen alkalmazható ipari mérés adatgyűjtő rendszerek kialakítása TCP/IP hálózat felhasználásával Szak: Mérnök Informatikus BSc Konzulens: Tihanyi Attila Budapest, 2011 1 Nyilatkozat

Részletesebben

Transmission Control Protocol (TCP) (a működés alapelvei)

Transmission Control Protocol (TCP) (a működés alapelvei) Transmission Control Protocol (TCP) (a működés alapelvei) Tartalom Ez a leírás számos különféle forrásból összegyűjtött információ felhasználásával az Óbudai Egyetemen készült, a Számítógép Hálózatok című

Részletesebben

INFORMATIKA I. Ismertesse a következõ fogalmak jelentését: Digitális, Bináris! Mit jelent a Handshake jelpár fogalom? Adjon egy példát!

INFORMATIKA I. Ismertesse a következõ fogalmak jelentését: Digitális, Bináris! Mit jelent a Handshake jelpár fogalom? Adjon egy példát! INFORMATIKA I. 1. Ismertesse a következõ fogalmak jelentését: Digitális, Bináris! Digitális=diszkrét értékeket tároló, számjegyvezérlésű Bináris=kettes számrendszert alkalmazó 2. Mit jelent a Handshake

Részletesebben

A QoS hatása az infokommunikációs alkalmazásokra

A QoS hatása az infokommunikációs alkalmazásokra A QoS hatása az infokommunikációs alkalmazásokra GÁL ZOLTÁN, BALLA TAMÁS Debreceni Egyetem TEK, Információtechnológiai Központ zgal@.unideb.hu, ballat@delfin.unideb.hu Kulcsszavak: QoS, IPv4, IPv6, TCP,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Imre. Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése

MUNKAANYAG. Horváth Imre. Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése Horváth Imre Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése A követelménymodul száma: 1173-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben