Tanösvény kiviteli terve Zalakaros, Termáltó és Ökopart, I. ütem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanösvény kiviteli terve Zalakaros, Termáltó és Ökopart, I. ütem"

Átírás

1

2 Tanösvény kiviteli terve Zalakaros, Termáltó és Ökopart, I. ütem Megbízó: Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) Készítők: dr. Boromisza Zsombor, okleveles tájépítészmérnök, tájvédelmi szakértő (SZTjV SZ- 22/2011.); tel.: Gergely Attila, okleveles biológus, élővilágvédelmi és tájvédelmi szakértő (Sz-003/2013.) Cser Júlia, tájrendező- és kertépítő mérnök június

3 Előzmények Zalakaros Város közigazgatási területén komplex turisztikai rekreációs célú beruházás tervezett, Zalakaros Termáltó és Ökopart néven. A fejlesztés elsődleges célja a fürdőhasználat mellett további szabadidős programokhoz új létesítmények kialakítása. A tervezett elemek között helyt kap egy látogatóközpont, sétány, oszlopsor, szökőkút, mesterséges tó szigettel és hidakkal, mesepark, labirintus, vízi kalandpálya, parkoló, fények meditációs tere, idősek aktív pihenő parkja, illetve egy tanösvény. Az egyes funkcionális elemek együtt egy tematikus útvonalat is alkotnak. A Zalakaros Termáltó és Ökopart kialakítása Építési kivitelezési tervdokumentáció (2013) alapján a jelen tervezés tárgyát jelentő tanösvény a tótól délre kerül kialakításra, a földfelszíntől cm magasságban elhelyezett, hézagos deszka járófelületen. A tervezett tó jelenlegi területén védett növényfajok egyedei is megtalálhatóak voltak (lásd. A tervezési terület vizsgálata c. fejezet), amelyek áttelepítésére a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 150-4/7/2013. számú, szeptember 13-án kelt határozatában engedélyt adott. Az áttelepítés részben a tervezett tanösvény közvetlen környezetébe történt meg. 2

4 Célkitűzés Jelen terv céljai a fentiekben ismertetett beruházás részeként a következők: I. ütem: a telepítés helyének általános vizsgálata, a tanösvény koncepciójának tematikájának kidolgozása, a kivitelezés költségeinek becslése. II. ütem (nem képezi részét jelen dokumentációnak, később kerül részletes kidolgozásra): a tervezett környezetarchitektúra elemek műszaki részletterveinek, műszaki leírásának kidolgozása, vizsgálati és javaslati (alaprajzi) tervlap kidolgozása, a tájékoztató táblák információs felületének kidolgozása (szövegezés és grafikai elemek). 3

5 A tervezési terület vizsgálata A tervezési terület Zala megyében, Zalakaros Város közigazgatási területén található (a tájföldrajzi beosztás szerint a Zalaapáti-hát kistáj része), a belterületi 264/11. hrsz-ú telken (1. és 2. ábra). Zalakaros Város Településrendezési tervének Szabályozási terve (2013) alapján a terület jelenleg beépítésre nem szánt terület/különleges beépítésre nem szánt terület övezetébe tartozik. A terület megközelítése a tervezett mesterséges tó nyugati partján vezetett sétány felől lesz lehetséges, északi irányból. A tervezési területet összefüggő, zárt erdőállomány borítja, az ún. Ciccegető nevet viseli. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által üzemeltetett erdőtérkép alapján a Zalakomári erdőtervezési körzethez tartozó, vízvédelmi célú 304/B jelű erdőrészlet érinti. A tervezési területet védett természeti terület, vagy a Nemzeti Ökológiai Hálózat eleme nem érinti, nem része a Natura 2000 hálózatnak; műemlék, vagy kultúrtörténeti egyedi tájérték nem található rajta. A város területére készült természeti érték vizsgálat (2004) alapján védelemre tervezett terület. A tervezési területen készült fényképeket az 1. sz. melléklet szemlélteti. 1. ábra. A tervezési területet magukban foglaló erdőállományok elhelyezkedése Zalakaros Város közigazgatási területén (forrás: https://maps.google.hu) 4

6 2. ábra. A komplex turisztikai beruházás elemei között, a fejlesztési terület dél-nyugati részén kap helyet a tervezett tanösvény (Zalakaros Gránit Gyógyfürdő Élmény- és látványtó. Beépítési helyszínrajz, 2012, részlet) A tervezési területen kialakításra kerülő erdő botanikai vizsgálatára szeptemberében került sor, amely az enyves éger (Alnus glutinosa) által dominált erdőtársulás. Élőhelyi besorolása szerint a lápi fajokat tartalmazó égerláp (Á-NÉR kód: J2) és a több-kevesebb bükkös elemet tartalmazó égerliget (Á-NÉR kód: J5 (RB)) között helyezkedik el, kialakulását tekintve feltehetően sarjeredetű. Az élőhely természetessége a Németh-Seregélyes-féle ötfokozatú természetességi skálán 4-3: a nyárra kiszáradó, a szegélyeken jellegtelenedő, gyomosodó élőhely fajkészlete még természetes, benne jelen vannak a színező elemek is, az erdőszerkezet azonban kevésbé természetszerű. A lombkoronaszint zárt (>80 % borítás), elegyfaként megjelennek az erdőrészletben a juharok (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides) és a fehér nyár is (Populus alba). A cserjeszint fejlett, jellemző fajai a veresgyűrű som (Cornus sanguinea), a fagyal (Ligustrum vulgare), a kányabangita (Viburnum opulus), és a kutyabenge (Frangula alnus). A vízállásos részeken 5

7 sásos (Carex spp.), a magasabb, szárazabb részeken bükkös elemekkel jellemezhető fáciesek alakultak ki (pl. kapotnyak Asarum europaeum, szagos müge Galium odoratum). A lágyszárúszint további jellemző fajai: mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), erdei szálkaperje (Brachypodium sylvaticum), magyar varfű (Knautia drymeia), erdei varázslófű (Circaea lutetiana). Nagy területet borít a borostyán (Hedera helix). A ligeterdei liánszint további fajai: erdei iszalag (Clematis vitalba) és a komló (Humulus lupulus). Zavartabb részeken, szegélyeken, gyomosodik: fekete bodza - Sambucus nigra, nagy csalán - Urtica dioica, és megjelennek az inváziós fajok is (pl. aranyvessző Solidago gigantea). A területen három védett növényfaj előfordulását állapította meg a 2013-ban végzett vizsgálat: tőzegpáfrány (Thelypteris palustris), fehér zászpa (Veratrum album), és tavaszi tőzike (Leucojum vernum). 6

8 A tanösvény koncepciója - tematikája A pallóösvényhez tervezett természetvédelmi bemutatás előre egyeztetett formája egy tanösvény. A tervezett kialakításnál az alábbi alapelveket vettük figyelembe: a Zalakaros város, a termálfürdő és a Termáltó és Ökopart projekt szellemisége, üzenete: négy évszakos kikapcsolódási lehetőség családoknak, a víz kiemelt szerepe, a természet tiszteletének tükrözése, a beruházás egyéb épített elemeinek arculata, a várható célközönség sajátosságai: elsősorban a termálfürdőt is látogató, hazai és külföldi, döntően kisgyermekes családok, a tervezési terület táji, természeti adottságai: zárt erdőállomány, védett növényfajok egyedeinek jelenléte, Kis-Balaton közelsége, a természetvédelmi bemutatás, ökoturizmus trendjei: élmények maximalizálása, interaktivitás, a tanösvény felfedezése egy életérzést váltson ki. A tervezett élményösvény a következőképpen jellemezhető: az ismeretközlés módja szerint: tájékoztató táblás tanösvény, az ismeretszerzés módja szerint: foglalkoztató tanösvény, az ismeretanyag alapján: komplex környezetismereti tanösvény, a közlekedés módja alapján: gyalogos tanösvény, az útvonal hossza alapján: séta jellegű tanösvény (< 2 km), a helyszínhez való viszony alapján: helyismereti tanösvény. Az oktatási, értékvédelmi, élményadási funkciók együttes biztosítása érdekében 5 db állomás kerül kialakításra, melyek a környező erdőrészlet élővilágát, a hagyományos erdőhasználati formákat, a tájrészlet egyéb táji természeti értékeit / vonzástényezőit, tájalakulási folyamatait dolgozzák fel. Az egyes témakörök egy történetre felfűzve kapcsolódnak össze. Az egyes állomásoknál elhelyezésre kerülő tájékoztató táblák a foglalkoztató eszközökkel együtt szolgálják az ismeretszerzést és felfedezés, játék élményét. Az egyes állomások és művi elemek elhelyezését a pallóösvény formai kialakításához, a 7

9 különböző élőhelyek / növényfajok elhelyezkedéséhez igazítva határoztuk meg, kellő ritmusosságot biztosítva (3. ábra). Az egyes állomások tetszőleges sorrendben bejárhatóak. Az egyes állomásokhoz tartozó ismeretanyag és művi elemek áttekintését a A tervezett művi elemek ismertetése c. fejezet tartalmazza. 3. ábra: a tanösvény állomásainak sematikus elhelyezkedése 8

10 A tervezett művi elemek ismertetése Fogadó tér - kezdő állomás Indító tábla A tanösvény fogadóterén javasolt 1 db indítótábla elhelyezése (2. sz. melléklet, 1. tétel). A tábla információs felületen egy színes látványtérkép szerepel, továbbá tájékoztat a tanösvény állomásairól, a bejárási útvonaláról, a javasolt viselkedési szabályokról, és a térség további turisztikai attrakcióiról. A tábla elsősorban grafikai anyagok segítségével tükrözi a tanösvényen várható élményt, életérzést. A tábla fa tartószerkezete függőlegesen elhelyezett, az információs felület 100 cm x 140 cm méretű. Az információs felülete UV álló műanyag lemez. Akácrönk paraván Az indító tábla mindkét oldalán annak irányában növekvő faoszlop paraván található 2,5-2,5 m szélességben (2. sz. melléklet, 12. tétel). Az oszlopok magassága egyenletesen változik, ez által bevezeti a látogatókat a kezdő állomásra. Több oszlop út felé néző oldalán faragott felirat olvasható, melyek célja kedv csinálás a tanösvény felfedezésére. Zala vize táján állomás Tájékoztató tábla Az állomáshoz tartozó 1 db tájékoztató tábla információs felülete a környező táj alakulásának és a Kis-Balaton értékeinek bemutatását célozza meg. A tábla akác oszlopokon döntve kerül elhelyezésre (ún. kottatartó típus). A tábla felülete 60 cm x 140 cm nagyságú UV álló műanyag, a tanösvény járó felületétől 70 cm-re helyezkedik el. A tábla közvetlenül a pallóösvény mellett helyezkedik el, a tartóoszlopok pánttal a palló gerenda szerkezetéhez rögzítettek. A tábla felületébe interaktív játék kerül elhelyezésre (2. sz. melléklet, 2. tétel, 4. ábra) 4x4 darab, fém tengelyen forgatható háromszög alapú hasábokból, melyek oldallapjai 10x10 cm méretűek, rajtuk 1-1 történeti térkép kivágatai láthatók. A szerkezeti elemek összeforgatva a megfelelő oldalukkal kiadják a területről készült térképek egészét. 9

11 4. ábra: Forgatható hasábok előképe (forrás: Ciccegető felfedező állomás Tájékoztató tábla Az állomáshoz 1 db tájékoztató tábla kerül elhelyezésre, mely az erdei ökoszisztéma, ennek dinamikájának, illetve a környező erdőben előforduló, jellemző fafajok bemutatásával foglalkozik. A tábla alap műszaki adatai a Zala vize táján állomásnál leírtakkal megegyezik (5. ábra), de az interaktív tartalom változik (2. sz. melléklet, 3. tétel). A tábla információs felületébe egy 40 cm átmérőjű süllyesztett forgatható kör felületet helyezünk, melyből a táblán csak egy negyed körcikk látszik (6. ábra). A körcikkek az erdő 4 évszakának megfelelő arcát mutatják be. A tábla alá kerethez erősítve 15x15x15 cm-es plexi tárolókat (2. sz. melléklet, 6. tétel, 7. ábra) helyezünk, melyekben az egyes növények termései láthatóak. 5. ábra: A tanösvényen alkalmazott, kottatartó-típusú tájékoztató tábla elvi látványrajza 10

12 6. ábra: Forgatható korong előképe (forrás: 7. ábra: Plexi tárolók előképe (forrás: Tőzike tündér tavasza állomás Tájékoztató tábla és forgatós játék Az állomáshoz tartozó 1 db tájékoztató tábla információs felülete a terület védett és egyéb lágyszárú fajait, és ezek veszélyeztető tényezőit mutatja be. A tábla műszaki adatai a Zala vize táján állomásnál leírtakkal megegyezik, beépített interaktív elemet nem tartalmaz (2. sz. melléklet, 4. tétel). Az állomáson belül a táblával átellenesen elhelyezünk egy forgatós játékot (2. sz. melléklet, 7. tétel, 8. ábra). A játék tengelye vízszintes, a kockák megfelelő sorrendbe forgatásával a tervezési területen előforduló lágyszárúkról szerezhetőek ismeretek (pl. megjelenés, termőhelyi igények, Tudtad-e? érdekességek a fajjal kapcsolatban). 11

13 8. ábra: Forgatható kockák vízszintes tengelyen, előkép (forrás: Tőzike tündér szobra Az állomáshoz a tábla és a forgatós játék mellett tartozik egy faragott szobor mely a tanösvény figuráját a Tőzike tündért ábrázolja (2. sz. melléklet, 8. tétel). A szobor anyaga a többi elemhez hasonlóan akác UV álló kültéri festék felületkezeléssel. A szobor talapzata illeszkedik a többi elemhez így lehet négyzet/kör alaprajzú, magán a sétányon kerül elhelyezésre, hogy a látogatók biztonsággal mellé állhassanak egy közös fotó idejére. A szobor befoglaló méretei: 120 cm x 40 cm x 60 cm. Égeres éneke állomás Tájékoztató tábla Az állomáshoz tartozó 1 db tájékoztató tábla információs felülete a tervezési és a környező terület állatvilágával, azon belül kiemelten a megfigyelhető madár fajokkal foglalkozik. A tábla alap műszaki adatai a Zala vize táján állomásnál leírtakkal megegyezik, azon felül pedig maga az információs felület különböző interaktív elemeket tartalmaz (2. sz. melléklet, 5. tétel). A táblára különböző nagyságú, egy ponton rögzített forgatható korongokat helyezünk (9. ábra), melyek elmozdításával az alatta elrejtett állatokat fedezhetik fel a látogatók. 12

14 9. ábra: Forgatható korongok előképe (forrás: Szintén a táblához kapcsolódik az alulra rögzített, a táblával megegyezően döntött felületű ( kottatartó ) felismerő játék (2. sz. melléklet, 9. tétel, 10. ábra). Az 5 db, 20 cm x 30 cm-es alapú műanyag táblán az egyes, tervezési területen előforduló madarak sziluettje látható, melyek neve és rövid ismertetése a mozgatható lapok segítségével olvasható el. 10. ábra: Felismerő játék előképe (forrás: 13

15 Állomások közös elemei A tervezett létesítmények egy része minden állomásnál, illetve ezektől függetlenül jelenik meg a tervezési területen. Satírozó tábla Minden állomáson elhelyezésre kerül egy témájában az állomáshoz kapcsolódó satírozó tábla 2. sz. melléklet, 10. tétel, 11. ábra). A satírozó táblák a tájékoztató táblákhoz hasonlóan közvetlenül a járófelület mellett, a palló rendszerhez rögzítve helyezkednek el. A táblák satírozó felülete döntött ( kottatartó ), A/4-es méretű. 6. ábra: Satírozó tábla előképe (forrás: Növénynév táblák A pallóösvényről is jól megfigyelhető, egyes karakteres fa, cserje és lágyszárú fajok külön tábla segítségével is bemutatásra kerülnek (2. sz. melléklet, 11. tétel). A 8 db tábla kottatartótípusú, információs felületük nagysága 14 cm x 21 cm. 14

16 Összefoglalás Jelen dokumentáció a zalakarosi Termáltó és Ökopart projekthez kapcsolódó tanösvény tervezésének első szakaszát tartalmazza. Az elvégzett vizsgálatok alapján a tervezési terület turisztikai és rekreációs célokra, oktatásra-nevelésre és szemléletformálásra különösen alkalmas. A tervezés kiindulópontját az alapelvek, arculat, tematika megfogalmazása jelentette. A tanösvény tervezése nem csak műszaki tevékenységet igényel, hanem ökológiai pedagógiai ismeretek felhasználásával, komplex szemlélettel, magas szintű, egyedi grafikai anyagok kidolgozásával együtt válik teljeskörű folyamattá, élményt és szemléletformálást adó létesítmények megalapozó tevékenységévé. A terv a második ütemmel együtt értelmezhető, és válik ténylegesen kiviteli szintű dokumentációvá, amely a tervezett létesítmények műszaki részletrajzait, azok műszaki leírását, alaprajzi elrendezésüket, továbbá az információs felületek részletes kidolgozását is tartalmazni fogja. 15

17 Felhasznált források Szakirodalom Dövényi Z. (szerk., 2010): Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. Budapest. Bölöni J., Molnár Zs., Kun A. (2010, szerk.): Magyarország élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója. ÁNÉR MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete. Vácrátót. Kiss G. (szerk., 2007): Tanösvények tervezése. Módszertani útmutató. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Eger. Zalakaros város területének természeti értékvizsgálata (2004, kézirat). Zöld Zala Természetvédő Egyesület. Zalakaros. Tervelőzmények, térképek Hiánypótlás a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség július 16-án kelt, 150-4/5/2013. számú végzésében foglaltak alapján. Védett növényfaj egyedei áttelepítésének engedélyezési eljárása (Zalakaros, 264/11. hrsz. ) (2013). Tervezők: Boromisza Zsombor, Gergely Attila (kézirat). Megbízó: Zalakaros Város Önkormányzata. Budapest. Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció. Erőt adó Magyarország. A versenyképes turizmus koncepciója Tervezet. Nemzetgazdasági Minisztérium Turizmusért felelős Helyettes Államtitkársága Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal. Budapest. Zalakaros Gránit Gyógyfürdő Élmény- és látványtó. Beépítési helyszínrajz (2012). Mérnöki Iroda Kft. Budapest. Zalakaros településrendezési tervének módosítása (2013). Hübner Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Pécs Zalakaros Thermáltó és Ökopart kialakítása Építési kivitelezési tervdokumentáció. Építészeti műszaki leírás (2013, kivonat). Konstruma Mérnöki Iroda Kft. Budapest. Internetes források Google Maps programmal letöltött műholdfelvételek. Letöltés dátuma: június 11. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Erdőtérkép. Letöltés dátuma: Letöltés dátuma: június 11. Patkós Stúdió weboldala június 17. Természetvédelmi Információs Rendszer. Letöltés dátuma: június 11. Szóbeli adatközlők Jámbor Tímea, stratégiai marketing vezető, Zalakarosi Turisztikai Egyesület Klie Zoltán, főépítész, Zalakaros Város Önkormányzata 16

18 Mellékletek 1. sz. melléklet: A tervezési területen készül fényképek 1. kép. A tervezési terület délnyugati szegélyén húzódó gyepsáv 2. kép. Az erdő területén a cserjeszint felett a domináns enyves éger (Alnus glutinosa) jellemzően egy lombkoronaszintet alkot 3. kép. Az erdőállomány belsejében a látványban is jól érzékelhető a cserjeszint és a holt fák 4. kép. A tervezési terület déli részén, a tanösvény tervezett nyomvonala mellett megtalálható a védett tőzegpáfrány (Thelypteris palustris) 5. kép. A tervezési területen és környezetében jelentős számban megtalálható védett fehér zászpa (Veratrum album) 17

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet

Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETELEMZÉS I KÖTET Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester 8237 Tihany, Kossuth

Részletesebben

Környezeti hatástanulmány

Környezeti hatástanulmány Coaching TEAM Kft. 1118. Bp., Bozókvár utca 12. Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu Komárom és Révkomárom (Komárno) közötti új közúti Duna-híd és kapcsolódó létesítményekre

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

Földtudományi és Tájépítészeti szekció. Lektorálták: Prof. Dr. Mőcsényi Mihály Prof. Dr. Wachtler István

Földtudományi és Tájépítészeti szekció. Lektorálták: Prof. Dr. Mőcsényi Mihály Prof. Dr. Wachtler István Földtudományi és Tájépítészeti szekció Lektorálták: Prof. Dr. Mőcsényi Mihály Prof. Dr. Wachtler István Tartalomjegyzék: ÁRGYELÁN TÍMEA: A DÉL-BALATONI KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓ EGY SZAKASZÁNAK HATÁSA A TÁJRA

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Program

Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Program Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Program 2012. március TARTALOMJEGYZÉK 1. MEGBÍZÁS TÁRGYA...4 2. BEVEZETÉS, JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 3. NYERGESÚJFALU TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA...6 3.1 A település

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) 3. átdolgozott dokumentáció (2013. december) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (2. ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ)

Részletesebben

A Mura ártér élővilága

A Mura ártér élővilága Interreg III A Közösségi Kezdeményezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program EMBER MURA TERMÉSZET A Mura ártér élővilága Élőhelyek a Kerka torkolatától Letenyéig Szerzők: dr. Bódis Judit

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. 1. rész - Változatelemzés

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. 1. rész - Változatelemzés Normafa történelmi sportterület rehabilitációja 1. rész - Változatelemzés Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Megvalósíthatósági tanulmány,

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ FÁZIS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Véleményezési anyag KÖTÁG BT. VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2011. Június CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése

A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 2010-10 Vindornyaszőlős Önkormányzata Vindornyaszőlős Önkormányzata P:\Budapest\TPE\PROJECTS\272116 Vindornya-láp

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN

A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN Tájökológiai Lapok 3 (1): 99 117. (2005) 99 A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN TINYA FLÓRA, TÓTH ZOLTÁN ELTE TTK, Növényrendszertani és Ökológiai

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY Coaching TEAM Kft. 1027. Bp., Jurányi u. 10. I.em. 5/a Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu 37. sz. főút 8+444 27+310 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójához és Integrált Településfejlesztési Stratégiájához (2014-2020) Győr 2014. január Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA 1. rész Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette:

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette: KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Tóth-Kovács Eszter okl. vegyész környezetvédelmi szakmérnök Szente Zoltán okl. geofizikus

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

Készítette: Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

Készítette: Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Tanulmány az Erdei Turizmus fejlesztésére és az idegenforgalmi lehetőségek optimalizálására az Ipoly Erdő Zrt. működési területén (Nógrád megyében valamint Pest megye Szobi és Váci kistérségében), kapcsolódva

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben