M ST H 0 H I1 G W GDGM- KGRT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M ST H 0 H I1 G W GDGM- KGRT"

Átírás

1 M ST H 0 H I1 G W GDGM - KGRT

2 FORDÍTOTTA SZÁSZ IMRE

3 «M S T HaWGVvWY GDGM- K RT EURÓPA K Ö N Y V K IA D Ó B U D A PEST, 1994

4 KRN F.ST H UMING WAV THK GARDKN OF KDKN G O LIJK R BOOKS MACMII.l.AN PUHI.ISHING COMPANY, NEW YORK, 1987 COPYRIGHT < 19<S(> BY MARY HEMINGWAY, JOHN HKM INí iway, PATRIGK HEMINGW AY, AND GRKGORY HEMINGWAY. A U, RIGHTS O i;t S Il)l;. U S A.: HKMINGWAY I'ORKIGN RIGHTS TR CST TH R O U G H A R R A \( ihml N 1 Ol' MARGH >6th BY MARY HHMINGVí AY. WIDOVV AND I.KGA77ÍK OF THK Al'THOR. h i.: n c ; a r ia N 7 - R Á VSLATION < S/.ÁS7, IMRH, 1994

5 ELSŐ KÖNYV

6

7 M int Hemingway korábbi posztumusz munkája, a Szigetek az áramlatban, ez a regény sem jutott el befejezett formájáig a szerző halálakor. A könyv előkészítése során néhány helyen húztunk a kéziratból, és végrehajtottunk néhány szokványos szerkesztői javítást. Egypár nagyon apró, a világosság és következetesség érdekét szolgáló közbeszúrástól eltekintve semmit sem tettünk hozzá. A m ü m inden lényeges szem pontból teljességgel a szerző m unkája. CHARLES SCRIHNER'S SO N S

8

9 ELSŐ FEJEZET Akkoriban le G rau du Roi-ban laktak, és a szálloda egy csatorna partján állt, amely Aigues M ortes fallal körülvett városából egyenesen a tengerbe futott. A lapos camarague-i síkság felett ráláttak Aigues M ortes bástyáira, és csaknem m inden nap végigkerekeztek azon a fehér úton, amely a csatornát szegélyezte. E sténként és reggelente, amikor emelkedett a dagály, bejött a tengeri sügér a csatornába, és ők látták a vadul szökellő tengeri péreket, amelyek a sügérek elől menekültek, és nézték a támadó sügérek előtt feltorlódó vízpúpot. Móló futott ki a kék, kellemes tengerbe, horgásztak a m ó lóról, fürödtek a homokos parton, és mindennap segítettek a halászoknak bevonni a hosszú hálót, amellyel kihúzták a halakat a hosszú, lejtős partra. A tengerre néző sarki kávéházban aperitifet ittak, és figyelték a makrélahalász-hajók vitorláit kinn az Oroszlán-öbölben. Késő tavaszra járt, h ú zott a makréla, és a kikötő halászai keményen dolgoztak. A város vidám és barátságos volt, és a fiatal pár kedvelte a csatornára és a világítótoronyra néző szállodát, amelynek négy szobája volt az emeleten, étterme és két biliárdasztala a földszinten. A szoba, amelyben laktak, hasonlított a Van Gogh arles-i szobáját ábrázoló festményre, leszámítva a dupla ágyat és a két nagy ablakot, amelyeken az ember kinézhetett a víz, a mocsár és a parti rétek felett Palavas fehér városára és csillogó hom okpartjára. 9

10 M indig éhesek voltak, pedig nagyon jól ettek. Éhesen ették a kávéházban a reggelit, brióst, tejeskávét, tojást és az általuk kiválasztott dzsem et, és m indig izgalm at jelentett, hogyan készíttessék el a tojást. A nnyira éhesen várták a reggelit, hogy a lányt gyakran fejfájás kínozta, míg meg nem jött a kávé. Cukor nélkül itta a kávét, és a fiú igyekezett ezt észben tartani. Aznap reggel brióst és piros málnadzsemet ettek, lágy tojást főzettek, s kaptak vele egy darabka vajat, amely megolvadt, m ikor megkeverték a tojást és némi sót és őrölt borsot hintettek rá a pohárban. Nagy, friss tojások voltak, a lányét nem főzték annyi ideig, m int a fiúét. Erre jól emlékezett, s élvezettel darabolta fel kanállal a maga adagját, amelyet csupán a szétfolyó vaj tett lágyabbá, és élvezte a reggeli üde szövetét, a durván darált bors csípősségét, a forró kávét és a cikória illatú tejeskávét a csészében. A halászhajók messze kinn jártak. M ég sötétben indultak ki, az első feltámadó szellővel, a fiú és a lány felébredt, hallották őket, aztán megint összegömbölyödtek a takaró alatt, és tovább aludtak. Félálomban szeretkeztek, mikor kinn már m inden csupa fény volt, de a szobát még árnyék borította, aztán egymás mellett feküdtek, boldogan és fáradtan, majd újból szeretkeztek. U tána olyan éhesek lettek, hogy úgy érezték, nem érik meg élve a reggelit, és most ott ültek a kávéházban, ettek és nézték a tengert, a vitorlákat: új nap kezdődött. - M ire gondolsz? -- kérdezte a lány. - Semmire. - Valamire muszáj gondolnod. - Csak érzéseim vannak. - Milyenek? 10

11 - Boldogok. - De mindig úgy megéhezem - m ondta a lány. - Szerinted ez normális? Az ember mindig annyira megéhezik, ha szeretkezett? - H a szeretsz valakit. - T úl sokat tudsz róla - m ondta a lány. - Nem. - Nem számít. Élvezem, és nincs miért szoronganunk, igaz? - Igaz. - M it gondolsz, m it csináljunk? - Nem tudom - m ondta a fiú. - Te m it gondolsz? - N ekem m indegy. H a horgászni akarsz, én m egírok egy vagy két levelet, és ebéd előtt elm ehetünk úszni. - Hogy éhesek legyünk? - Ne is mondd. M áris éhes vagyok, és még a reggelit sem fejeztük be. - A zért gondolhatunk az ebédre. - És ebéd után? - Szunyókálunk egyet, ahogy jó kisgyerekekhez illik. - Ez egészen új ötlet - m ondta a lány. - M iért nem ju tott eddig eszünkbe? - Vannak néha ihletett pillanataim - m ondta a fiú. - C supa ötlet vagyok. - Én meg csupa rombolás - m ondta a lány. - És el foglak pusztítani. M ajd emléktáblát raknak az épületre, a szoba külsőfalára. Éjszakánként fel fogok ébredni, és olyasmit csinálok veled, amiről sose hallottál és soha el sem képzeltél. M ár m últ éjjel is megtettem volna, de túl álmos voltam. - Aki ennyire álm os, az nem lehet veszélyes. 11

12 - Ne ringasd m agad hamis biztonságba. Ó, drágám, hajtsuk előre az órát, és jöjjön az ebédidő. O tt ültek csíkos halászingben és rövidnadrágban, amit a strandholm ikat árusító boltban vettek, nagyon lebarnult a bőrük, és hajukat csíkossá szívta és kifakította a nap és a tenger. Legtöbben testvéreknek nézték őket, míg meg nem m ondták, hogy házastársak. Némelyek nem hitték, hogy házastársak, s ez nagyon tetszett a lánynak. Azokban az években nagyon kevesen jártak a Földközí-tengerre nyáron, és senki sem jött le G rau du Roi-ba, csak néhányan Nimes-ből. Itt nem volt kaszinó és szórakozási lehetőség, és a legmelegebb hónapokat leszámítva, mikor néhányan idejöttek fürdeni, senki sem lakott a szállodában. Az emberek nem hordtak halászinget, és ez a lány, a felesége volt az első nő, akin ilyen inget látott. A lány vette meg kettejüknek az ingeket, először kimosta őket a szállodai szobájuk m osdókagylójában, hogy kiáztassa a m erevségüket. M erevek voltak, erős igénybevételre készítették őket, s ha most a lányra nézett, látta a két mellét szépen kirajzolódni az agyonhordott vászon alatt. Sortot sem hordott senki a környéken, és a lány sem hordhatott, m ikor kikerekeztek. A faluban nem szám í tott, m ert az emberek nagyon barátságosak voltak, csak a helybéli papnak nem tetszett. De a lány vasárnaponként misére járt, szoknyában és hosszú ujjú kasmirpulóverben, a haját kendőbe fogta, és a fiú ott állt a templom hátsó részében a férfiakkal. H úsz frankot adtak, ami akkoriban több volt egy dollárnál, és mivel a pap személyesen gyűjtötte be a pénzt, viszonyuk az egyházhoz közism ertté vált, és azt, hogy sortot viseltek a faluban, inkább a külföldiek különcködésének tulajdonították, semmint a Cam argue kikötőinek erkölcsiségét veszélyeztető tám a 12

13 dásnak. A pap nem beszélt velük, mikor sortot viseltek, de amikor esténként hosszúnadrágot vettek fel, m indhárm an főhajtással üdvözölték egymást. - Felmegyek, és megírom a leveleket. - A lány felállt, rám osolygott a pincérre, és kim ent a kávéházból. - M onsieur horgászni készül? - kerdezte a pincér, m i kor a fiú, akit Dávid Bourne-nak hívtak, odaintette, hogy fizessen. - Azt hiszem, igen. Milyen a dagály? - A dagály nagyon jó - m ondta a pincér. Van csalim, ha kell. - Találok útközben. - Nem. Használja az enyémet. Homokférgek, van belőlük bőven. - Maga is kijön? - M ost szolgálatban vagyok. De később talán kimehetek, hogy lássam, mire jutott. Itt van a szereléke? - A szállodában hagytam. - Ugorjon be a gilisztákért. A szállodában a fiú kedve szerint felment volna a szobába a lányhoz, de ehelyett m egkereste a hosszú, kétrészes bam busz horgászbotot és a horgászszerelékes kosarat a pult m ögött,ahol a szobakulcsok lógtak, és újra kilépett a ragyogó utcára, lement a kávéház felé és ki a móló vakító fényébe. A nap forrón sütött, de friss szellő fujdogált, és a tenger éppen kezdett apadni. Sajnálta, hogy nem hozott magával pergetőbotot és villantót, s nem dobálhat a csatornából kiáramló vizen át a túloldali sziklákhoz, ehelyett felszerelte hosszú bambuszrúdjára a toll és parafa úszót, és finoman végigúsztatott egy homokférget abban a m élységben, am elyben érzése szerint a halak táplálkoztak. 13

14 Egy ideig eredm énytelenül horgászott, és figyelte a kék tengeren kinn cikcakkban mozgó makrélahalászhajókat és a magas felhők árnyát a vízen. Azután az úszója hirtelen m eredeken alám erült, a zsinór éles szögben kifeszült, s ő megemelve a botot, érezte az erős, vadul lefelé törő hal húzását, amitől a zsinór zizegve hasította a vizet. Igyekezett a halat olyan finoman tartani, amennyire csak lehetett, és a hosszú horgászbotot a zsinór és az előke szakítószilárdságának határáig meghajlította a hal, amely megpróbált a nyílt tenger felé törni. Követte a mólón, hogy enyhítsen a terhelésen, de a hal annyira húzott, hogy a bot egynegyedét a víz alá hajlította. A pincér nagy izgalomban kijött a kávéházból. A fiú mellé lépett, és egyre csak azt m ondta: -T a rts a csak. T artsa csak. Tartsa nagyon finoman. Ki fog fáradni. Vigyázzon, nehogy szakítson. Csak finoman. Finom an. Finom an. A fiú nem bánhatott volna finom abban a hallal, legfeljebb, ha utánamegy a vízbe, de annak nem lett volna értelme, m ert a csatorna mély volt. Bár m ehetnék mellette végig a parton, gondolta. De elértek a móló végére. M ost már a bot nagyobbik fele a víz alatt volt. - Finoman tartsa - könyörgött a pincér. - A zsinór erős. A hal a mélybe fúrta magát, cikcakkban úszott, és a hosszú bam buszrúd meghajlott a súlyától és erős, gyors húzásától. Aztán csapkolódva feljött a felszínre, majd megint alábukott, és a fiú rádöbbent, hogy noha a halat éppoly erősnek érzi, m int korábban, a tragikus erőszak enyhült, s m ost m ár képes a halat körülvezetni a móló végén s felfelé a csatornán. - Csak finoman - m ondta a pincér. - M ost nagyon finoman. Finom an, az istenért. 14

15 A hal még kétszer kitört a nyílt tengerre, és a fiú kétszer visszahozta, és most óvatosan vezette a móló mellett a kávéház felé. - M i van vele? - kérdezte a pincér. - Jól van, de legyőztük. - Ne mondja ki - m ondta a pincér. - Ne mondja ki. Ki kell fárasztanunk. Fárassza ki. Fárassza ki. - Ő fárasztotta ki a karomat - felelte a fiú. - Akarja, hogy átvegyem? - kérdezte a pincér rem énykedve. - Isten m entsen. - Csak óvatosan, óvatosan, óvatosan. Finom an, finoman, finoman - m ondta a pincér. A fiú elvezette a halat a kávéház terasza mellett, fel a csatornába. A hal a víz színe alatt úszott, de még mindig erős volt, és a fiúnak eszébe jutott, hogy talán fel kell majd vinniük végig a csatornán a város teljes hosszában. Most már sok ember összegyűlt, s amikor elhaladtak a szálloda mellett, a lány meglátta őket az ablakból, és kikiáltotta: - Ó, milyen gyönyörű h al! Várjatok m eg! Várjatok m eg! Fentröl tisztán látta a halat, egész hosszában a fényes testét, és a férjét, kezében a csaknem körbehajlott bottal és a mögötte lépkedő emberek menetét. M ikor lejutott a csatornapartra és futva utolérte az embereket, a menet megállt. A pincér a vízben állt a csatorna szélén, s férje lassan vezette a halat egy part menti sáscsomó felé. A hal most már a felszínen úszott, s a pincér lehajolt és kétoldalt átfogta a kezével, azután két hüvelykujját kétoldalt a kopoltyúba dugva felemelte, és feljött vele a csatornaparton. Nehéz hal volt, a pincér magasan a mellkasához szorította, úgy, hogy a hal feje az álla alá ért, a farka meg a com bját verdeste. 15

16 A férfiak a fiú hátát veregették vagy átkarolták, s egy halpiaci asszony megcsókolta. Azután a lány ölelte át és csókolta meg, és a fiú azt kérdezte: - L áttad? Azután m indnyájan odamentek megnézni a halat, amelyet az út szélére fektettek, ezüstös volt, m int a lazacok, a háta sötét bronzszínü. Gyönyörű, formás hal volt, nagy, élénk szem ű, és lassan, szaggatottan lélegzett. - M ilyen hal? -- Egy loup - m ondta Dávid. - Vagyis tengeri sügér, fííir-nak is hívják. Csodálatos halak. Ez a legnagyobb, amit életem ben láttam. A pincér, akit Andrénak hívtak, odajött, átölelte és megcsókolta D ávidét, aztán megcsókolta a lányt is. - M adame, ez nem m aradhat el - mondta. - Igazán nem m aradhat el. Soha senki sem fogott még ekkora halat ilyen felszereléssel. - Le kellene m éretnünk - m ondta Dávid. M ár a kávéházban voltak. A fiú korábban, már a m érlegelés után elrakta a felszerelést, m egm osdott, a hal meg egy jégtömbön feküdt, amelyet Nim es-ből hozott egy camion a makrélazsákmány jegelésére. A hal valamivel többet nyom ott hat kilónál. A jégen még m indig ezüstös és szép volt, de a háta színe szürkére fakult. Csak a szeme látszott még mindig elevennek. A makrélahalász-hajók már jöttek befelé, és az asszonyok a hajóknál kosarakba rakták a fényes kék, zöld és ezüst makrélákat, s a nehéz kosarakat a fejükön vitték a halhütöbe. Nagyon jó fogás volt, s a város boldogan sürgölődött. - M it csinálunk ezzel a nagy hallal? - kérdezte a lány. - Elvisszük és eladjuk - mondta a fiú. - T úl nagy, egyben nem tudjuk megfőzni, és azt mondják, hogy bűn volna feldarabolni. T alán egyenesen Párizsba kerül. Vala 16

17 milyen nagy étterem be. Vagy megveszi egy nagyon gazdag ember. - Olyan szép volt a vízben - m ondta a lány. - És amikor André felemelte. Nem hittem a szememnek, mikor megláttalak az ablakból vele, nyom odban azzal a csődülettel. - Veszünk magunknak egy kisebbet, és megfőzzük. Csuda finom hal. A kis tengeri sügér a legjobb grillen sütve, vajjal és fűszerekkel. Olyan, m int otthon a csíkos sügér. - Nagy izgalom ez a hal - m ondta a lány. H át nem csudálatosak ezek az egyszerű örömök? Éhesen ültek ebédhez, a palack fehérbor hideg volt, azt iszogatták, m iközben a zeller rém oulade-ot, a kis retkeket s a nagy befőttes üvegből a házilag savanyított gombát ették. A tengeri sügért grillen sütötték, a grillezés csíkjai kirajzolódtak az ezüstös bőrön, és a vaj megolvadt a forró tányéron. Citromszeleteket kaptak, hogy a halra csavarják, friss kenyeret a pékségből, és a bor lehütötte nyelvükön a zsírban sült krum pli forróságát. Jó, könnyű, száraz, vidám, ismeretlen fehérbor volt, az étterem egyik büszkesége. - Nem vagyunk valami nagyon beszédesek étkezés közben -- m ondta a lány. - Untatlak, édes? A fiú nevetett. - Ne nevess ki, Dávid. - Nem nevettelek ki. Nem. Nem untatsz. Boldogan elnéznélek akkor is, ha egy szót sem szólnál. Tollon egy kis pohárnyi bort a lánynak, aztán magának is. - Nagy m eglepetésem van számodra. Ugye nem beszéltem még róla? - m ondta a lány. - Milyen meglepetés? 17

18 - Nagyon egyszerű, de nagyon bonyolult. - M ondd el. -N e m. Lehet, hogy örülsz neki, és lehet, hogy utálod. - Nagyon veszélyesnek hangzik. - Veszélyes is - m ondta a lány. - De ne kérdezz. Szeretnék felm enni a szobába. A fiú kifizette az ebédet, és m egitta a bort, ami az üvegben maradt. Aztán felment. A lány ruhája összehajtogatva feküdt az egyik Van Gogh széken, ő maga a lepedőt magára húzva az ágyban várt rá. Haja elterült a párnán, a szeme nevetett, s a fiú felemelte a lepedőt, és a lány azt m ondta: - Helló, édes. Jó volt az ebéd? Utána feküdtek egymás mellett, a lány feje a fiú karján, és boldogok és lusták voltak, és a fiú érezte, ahogy a lány oldalt fordítja a fejét és nekisimitja az ő arcának. Simának érezte a bőrét, alig-alig érdesítette ki a nap és a tenger. Aztán arcába hulló hajával hozzá-hozzáérve, m ikor a fejét m ozgatta, könnyedén, kutatóan, m ajd gyönyörűséggel játszani kezdett vele, és azt m ondta: Szeretsz, ugye? A fiú bólintott, és megcsókolta a feje búbját, aztán elfordította a fejét, és kezében tartva megcsókolta a lány száját. - Ó - m ondta a lány. - O. Jóval később, m iközben egymást szorosan átfogva feküdtek, megszólalt a lány: - Es olyannak szeretsz, amilyen vagyok? Biztos vagy benne? - Igen - felelte a fiú. - Nagyon is. - M ert én megváltozom. - Nem - m ondta a fiú. - Nem. Nem változhatsz meg. - Megváltozom - mondta a lány. - Miattad. Miattam is, persze. Nem állítom, hogy nem. De neked is jelent majd valamit. E bben biztos vagyok, de még nem mondom el. 18

19 - Szeretem a meglepetéseket, de nekem m inden úgy jó, ahogy most van, ebben a pillanatban. - Akkor talán nem kéne megtennem - m ondta a lány. -S zom orú vagyok. Olyan csodálatos veszélyes m eglepetés lett volna. Napokig gondolkodtam rajta, és csak ma reggel döntöttem. - Ha olyan nagyon akarod. - Igen - m ondta a lány. - És meg is teszem. Eddig m indent szerettél, am it csináltunk, igaz? - Igen. - Akkor jó. Kicsúszott az ágyból, és kihúzta magát. Hosszú lába és gyönyörű teste egyenletesen lebarnult azon a távoli homokparton, ahol fürdőruha nélkül szoktak úszni. H átrahúzta a vállát, és m egrázta a fejét, amitől sűrű barnásszőke haja a nyaka körül csapkodott, azután előrehajolt, egész haja előreborult és eltakarta az arcát. Fején át felvette a csíkos inget, majd helyére rázta a haját, leült az öltözőasztalon álló tükör előtti székre, és gondosan megíesülködött. Haja a válláig ért. M egrázta a léjét a tükörben. Azután felhúzta a nadrágját, bekapcsolta az övét, és felvette kifakult kék spárgatalpú cipőjét. - El kell kerekeznem Aigues M ortes-ba - m ondta. - Jó - felelte a fiú. - Veled megyek. - Nem. Egyedül kell mennem. A meglepetéssel van kapcsolatban. A búcsúcsók után lement, és a fiú nézte, ahogy kerékpárra száll, és könnyedén, simán kerekezve, a szélben lobogó hajjal elindul az úton. A délutáni nap besütött az ablakon, és a szoba tűi meleg volt. A fiú m egmosdott, felöltözött, és lement sétálni a partra. T udta, hogy úsznia kellene, de nagyon fáradt 19

20 volt, s inkább végigsétált a parton, m ajd a szárazföld belseje felé vezető, sziksófűvel szegélyezett gyalogúton, s végül visszament a parton a kikötőig, és felkaptatott a kávéházhoz. A kávéházban megtalálta az újságot, és egy fine á Feau-l rendelt, m ert a szeretkezéstől belül üresnek és kongónak érezte magát. Három hete házasodtak össze, s Párizsból vonattal mentek le Avignonba, a biciklikkel, egy bőröndre való városi ruhával, egy hátizsákkal és egy elemózsiás tarisznyával. Avignonban egy jó szállodában szálltak meg, és otthagyták a bőröndjeiket, m ert a Pont du Gard-hoz akartak kerekezni. De fújt am isztrál, így hát lekerekeztek a misztrállal Nim es-be, ott megszálltak az Im peratorban, azután tovább kerekeztek Aigues M ortes-ba, még m indig erős hátszélben, s onnan tovább le Grau du Roiig. Azóta ott laktak. Csodálatos volt m inden, teljes boldogság, és a fiú eddig nem is sejtette, hogy ennyire lehet szeretni valakit, m in t ha rajta kívül semmi más nem létezne. Sok problémával küszködött, mikor megnősült, de itt egyik sem jutott eszébe, az írás sem, más sem, csak az, hogy együtt van a lánnyal, akit szeret, akivel összeházasodott, és nem jöttek azok a hirtelen halálos megvilágosodások, amelyek eddig mindig követték a szeretkezest. Ez elmúlt. M ost szeretkezés után ettek, ittak és újból szeretkeztek. Nagyon egyszerű világ volt ez, s eddig semmilyen más világban nem érezte igazán boldognak magát. Úgy gondolta, hogy a lány is ugyanígy van vele, s viselkedése csakugyan azt m utatta, de ma jött ez a história a változással és a meglepetéssel. De talán jó változás lesz és örömteli meglepetés. A víztől és brandytől, amit újságolvasás közben m egivott, örömmel nézett elébe, bármi legyen is az. 2 0

21 M ióta nászúira indultak, nem ivott brandyt vagy whiskyt, ha nem voltak együtt. De nem dolgozott, és az ivásban egyetlen szabályhoz tartotta m agát: sohase ivott munka előtt vagy munka közben. Jó lenne m egint dolgozni, de tudta, hogy hamarosan eljön az is, és akkor tőle telhetöleg önzetlennek kell majd lennie, s el kell magyaraznia, hogy sajnálatos ez a kényszerű magány, s ő egyáltalán nem büszke rá. Biztosra vette, hogy a lány jól fogadja m ajd, hiszen m egvannak a belső tartalékai, de gondolni sem szeretett rá, hogy el kell kezdenie a m unkát, mikor így élnek együtt, m int most. Persze nem foghat bele, ha nem jön a megvilágosodás, és szerette volna tudni, hogy a lány is érti-e ezt, s azért akar-e túllépni azon, amit már birtokba vettek, valamiért, ami új és széttörhetetlen. De mi lehet az? Semmi sem foghatja össze őket szorosabban, mint most, és sose marad bennük rossz érzés. Csak boldogság van és egymás iránti szerelem, és utána éhség és feltöltödés és újrakezdés. R áébredt, hogy kiitta a fine á l'eau-1 s későre jár a délután. Rendelt még egy italt, es az újságra próbált összpontosítani. D e az újság nem érdekelte igazán, kinézett a tengerre, amelyre ránehezedett a késő délutáni nap, m ikor m eghallotta, hogy a lány bejön a kávéházba, és azt m ondja a rekedtes hangján: - Helló, drágám. Gyors léptekkel az asztalhoz jött, leült, felemelte az állát, és nézett rá a nevető szemével és apró szeplőkkel telehintett aranyló arcával. A haja rövid volt, m int egy fiúé.nem tettek engedményeket, mikor levágták. M int mindig, most is szorosan hátrafésülte, de oldalt rövidre volt vágva, s a fejéhez simuló füle tisztán látszott, s az aranybarna hajvonal sim ára nyírva húzódott hátra. O l 21

22 dalt fordította a fejét, megemelte a mellét, és azt m ondta: - Csókolj m eg, kérlek. Megcsókolta, nézte az arcát, a haját, és újból és megint megcsókolta. - Tetszik? Tapintsd meg, milyen sima. T apintsd meg hátul - m ondta a lány. M egtapintotta. - 'Tapintsd meg az arcomon és a fülem előtt. Húzd felfelé az ujjadat oldalt. - Látod - m ondta aztán ez a meglepetés. Lány vagyok. De most fiú is vagyok, és m egtehetek m indent, de m indent, de m indent. - Ülj ide mellém - m ondta a fiú. - M it kérjek neked, öcsém? - Ó, köszönöm - m ondta a lány. - Én is azt iszom, amit te. M ost már látod a veszélyt, ugye? - Igen. Látom. - Ugye, jól tettem? - Talán. - Nem talán. Nem. Jól átgondoltam. Átgondoltam az egészet. M iért kell nekünk mások szabályaihoz alkalmazkodnunk? M i mi vagyunk. - Nagyon jól éreztük m agunkat, és én semmiféle szabályt nem vettem észre. - T edd rá, kérlek, még egyszer a kezed. R átette, aztán megcsókolta a lányt. - Jaj, de édes vagy - m ondta az. - És tetszik neked. Érzem és tudom. Nem kell szeretned. Elég, ha eleinte csak tetszik. - Tetszik - m ondta a fiú. - Olyan szép a fejformád, és így kirajzolódnak azok a gyönyörű arccsontjaid. - Oldalt nem tetszik? - kérdezte a lány. - Nem csinál- 2 2

23 mány meg csalás. Igazi fiúfrizura, és nem női fodrásznál készült. - Ki vágta le? - Az Aigues M ortes-i borbély. Aki a te hajadat vágta le a m últ héten. T e akkor m egmondtad neki, hogyan akarod, és én azt m ondtam, vágja az enyémet ugyanúgy, m int a tiédet. Nagyon kedves volt, és egyáltalán nem lepődött meg. Egy cseppet sem feszengett. M egkérdezte, hogy pontosan ugyanolyan legyen-e, m int a tiéd. És én azt m ondtam, pontosan. Ez neked nem jelent semmit, Dávid? - De igen - felelte az. - A buták furcsának találják. De nekünk büszkének kell rá lennünk. Szeretek büszke lenni. - Én is - m ondta a fiú. - M ostantól fogva büszkék vagyunk. Ültek a kávéházban, és nézték a lenyugvó nap tükörképét a vizen és a falura szálló szürkületet, és fine á l eau-1 ittak. T öbben odajöttek a kávéházhoz, de nem udvariatlanul, hogy lássák a lányt, m ert ők ketten voltak csak idegenek a faluban, s most már csaknem három hete itt laktak, a lány nagyon szép volt és szerették. Aztán fogták ma azt a nagy halat, és általában arról is sokat beszéltek volna, de ez is nagy ügy volt a faluban. Tisztességes lány soha ilyen rövidre nem vágatta a haját errefelé, de még Párizsban is ritka volt az ilyen, és lehet szép is, meg nagyon rossz is. T úl sokat is jelenthet, vagy csak annyit, hogy láthatóvá váljon egy fej gyönyörű formája, ami másképp nem volna látható. Bifszteket ettek vacsorára, angolosan, krumplipürével, vajbabbal és salátával, és a lány megkérdezte, hogy ihatnak-e Tavelt. - Ez a bor való a szerelmeseknek - mondta. 2 3

24 M indig annyinak látszott, ahány éves volt, mostanáig huszonegynek, gondolta a fiú. Erre nagyon büszke volt. De ma este nem annyinak látszott. Az arccsontjai olyan világosan kirajzolódtak, m int még soha, mosolygott és az arca szívszorongató volt. A szobában sötét volt, csak kívülről jött be némi fény. M ost már hűvöset hozott a szellő, s a felső lepedő hiányzott az ágyról. - Dave, ugye nem bánod, hogy elkárhoztunk. - Nem, jó lány. - N e nevezz lánynak. - Ahol foglak, ott lány vagy - m ondta a fiú. Szorosan átfogta a mellét, ujjait szétnyitotta és összezárta, és érezte közöttük a kemény, merev ágaskodást. - Az csak a hozományom - m ondta a lány. - Az új az, amivel megleptelek. Tapints meg. Nem, azt hagyjad. Az úgyis ott marad. Tapintsd meg az arcomat és a nyakszirtemet. O, olyan csodálatosnak és újnak és tisztának érzem. Kérlek, Dávid, szeress olyannak, amilyen vagyok. Kérlek, érts meg és szeress. A fiú behunyta a szemét, és érezte magán a lány hosszú, könnyű súlyát, a nekiszoruló mellét és ajkát az ajkán. Ott feküdt és valamit érzett, s aztán a lány hozzányúlt és lejjebb keresgélt, és ő segített neki a kezével, azután hátára feküdt a sötétben, és semmire sem gondolt, csak a súlyt érezte s belül valami különöset, s a lány azt m ondta: - M ost, ugye, nem tudod, hogy ki kicsoda? - Nem. -M o st változol -m o n d ta a lány. - Igen, változol. Igen, igen, változol, és te vagy a nőm, Catherine. Akarsz átváltozni, és a nőm lenni, és akarod, hogy meghágjalak? 2 4

25 - T e vagy Catherine. - Nem. Én Peter vagyok. T e vagy az én csodálatos Catherine-em. ri'e vagy az én szépséges, gyönyörű C atherine-em. Oly kedves tőled, hogy átváltoztál. K ö szönöm, nagyon köszönöm, Catherine. Kérlek, értsd meg. Kérlek, vedd tudomásul és értsd meg. Őreikké szeretkezni fogok veled. Végül m indketten holtfáradtan és üresen feküdtek egymás mellett, de nem volt még vége. A lábuk összeért, a lány feje a fiú karján nyugodott. Felkelt a hold, es valamivel több fény jött be a szobába. A lány kutatóan végigfuttatta kezét lefelé a fiú hasán, anélkül, hogy odanézett volna, és azt kérdezte: - Rossznak tartasz? - Dehogyis. De mióta gondolsz erre? - Nem mindig. De elég sokszor. Olyan csodálatos vagy, hogy m egengedted. A fiú átkarolta a lányt, szorosan magához ölelte, és érezte édes mellét a mellkasán, s aztán megcsókolta a drága száját. Szorosan és erősen tartotta, és magában azt mondta, isten veled, és megint isten veled és isten veled. - Feküdjünk teljesen m ozdulatlanul, öleljük át egymást, és ne gondoljunk semmire - mormogta, s a szíve azt m ondta, isten veled, C atherine, isten veled csodás szerelmem, isten veled és minden jót és isten veled. 2 5

26 MÁSODIK FEJ EZ RT Felállt, és jobbra-balra végignézett a parton, aztán bedugaszolta az olajos üveget és a hátizsák oldalzsebébe tette, majd leballagott a tengerhez, s érezte, hogyan hűl a homok a lába alatt. Visszanézett a lányra, aki a hátán feküdt a lejtős parton, szemét lehunyta, karját az oldala mentén kinyújtotta, mögötte rézsútosan álló vászonnégyszög és az első homoknádcsomók. Nem szabad sokáig ebben a helyzetben maradnia, gondolta, a nap felülről egyenesen rásüt. Aztán továbbment, és laposan belevetette magát a tiszta hideg vízbe, átfordult, és háton kiúszott a tengerbe, a partot figyelve lába és lábfeje egyenletes tempója fölött. Megfordult a vízben, leúszott a fenékig, megérintette a durva homokot, megtapogatta a széles homokpászmákat, aztán felúszott a felszínre, és egyenletesen kifelé úszott, igyekezvén minél lassúbbra fogni az úszás ritmusát. Felsétált a lányhoz, s látta, hogy alszik. Megkereste karóráját a hátizsákban, hogy ellenőrizze, mikor kell felébresztenie. Hoztak magukkal egy üveg hideg fehérbort, újságpapírba és a törülközőikbe csavarva. Anélkül, hogy kivette volna az újságból vagy a törülközők közül, kihúzta a dugót, és ivott egy hideg kortyot az esetlen csomagból. Aztán leült, hogy a lányt figyelje és nézze a tengert. Ez a tenger mindig hidegebb, mint amilyennek látszik, gondolta. Nem melegszik fel igazán nyár derekáig, csak a sekély partokon. Ez a part elég meredeken szakadt alá, s 2 6

27 a vizet csípősen hidegnek érezte, míg az úszástól át nem melegedett. Nézte a tengert s a felhőket a magasban, és észrevette, milyen messze nyugat felé dolgozik a halászflotta. Aztán nézte a lányt, amint a most m ár teljesen száraz hom okban aludt, mely finoman szállongani kezdett a feltámadó szélben, mikor m egm ozdította a lábát. Éjszaka érezte magán a kezét. Felébredt, besütött a hold, s a lány megint átesett a változás sötét mágiáján, s ő nem m ondott nem et, mikor a lány szólt hozzá, s feltette a kérdéseket, és annyira érezte a változást, hogy mindene belefájdult, s amikor m indketten kimerültén befejezték, a lány rem egett, és azt súgta: - M ost megcsináltuk. M ost igazán m egcsináltuk. Igen, gondolta. M ost igazán megcsináltuk. S amikor a másik fáradt fiatal lány módjára elaludt s édesen feküdt m ellette a holdfényben, amely kirajzolta gyönyörű új fejvonalát, fölébe hajolt, és azt m ondta m agában: Veled vagyok. Nem számít, mi van még a fejedben, veled vagyok és szeretlek. Reggel nagyon kívánta már a reggelit, de megvárta, míg a lány felébred. Végül megcsókolta, s ő felébredt, mosolygott, álmosan felkelt, m egm osdott a nagy m osdóban, majd az armoire tükre elé görbedt, megkefélte a haját, és nézte m agát a tükörben m osolytalanul, aztán elm o solyodott, m egérintette ujja hegyével az arcát, felvett egy csíkos inget, és megcsókolta a fiút. Egyenesen állt, a melle nekinyomódott a fiú mellkasának, és azt m ondta: - Ne nyugtalankodj, D ávid. M egint visszajött a te jó kislányod. De a fiú m ár csupa nyugtalanság volt, és arra gondolt, mi lesz velünk, h a ilyen vadul, veszedelmesen és ilyen gyorsan alakulnak a dolgok. Mi az, ami nem ég el ilyen 2 7

28 tűzvészben? Buldogok voltunk, biztos vagyok benne, hogy ő is boldog volt. De ki tudhatja? És ítélkezhetem én, aki részt vettem benne, elfogadtam a változást és átéltem? Ha ezt akarja, kívánhatom-e, hogy ne kapja meg? Örülhetek neki, hogy ilyen feleségem van, s az a bűn, ami után az ember rosszul érzi magát, és én nem érzem roszszul magam. Nem, nem érzem rosszul magam, m ert bort ittam, m ondta magában, de mit fogok inni, ha már a bor nem nyújt fedezéket? Kivette az olajos üveget a hátizsákból, és egy kis olajat kent a lány áliára és orrára. Talált egy kifakult kék zsebkendőt a hátizsák vászonzsebében, azt ráterítette a lány mellére. - Abba kell hagynom? -- kérdezte a lány. - A legcsodálatosabb álm ot álmodom. - Fejezd be az álmot. - Köszönöm. Néhány perc múlva mély lélegzetet vett, megrázta a fejét, és felült. - M enjünk a vízbe - mondta. Együtt bementek a vízbe, beúsztak, s ott játszottak a víz alatt, m int a delfinek. Később kiúsztak, ledörzsölték egymást a törülközőkkel, s Dávid odanyújtotta a lánynak a borosüveget, amelyet még m indig hidegen tartott a rácsavart újságpapír, s mind a ketten ittak, aztán a lány ránézett és nevetett. - Milyen jó szomjúság ellen bort inni - mondta. - Ugye, nem bánod, hogy fivérek vagyunk? - Nem. - Olajat kent a lány homlokára, orrára, aztán az arcára és az ál Iára, végül óvatosan a füle fölé s mögé. - Szeretném, ha lebarnulnék a fülem mögött és a nyakamon és a pofacsontomon. Az összes új helyen. 28

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár-

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár- (Éva) Ezerkilencszázhatvannyolc augusztusában egy éjjel kimentem a Városligetbe. Nem tudom, miért. Nem volt szokásom éjjel sétálni. A Ligetet különben sem szeretem, ha letérek a főallékról, még nappal

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Vendégek jönnek Te, Gergely, nem akarsz fölkelni? Tizenegy óra van! Mi van? Már tizenegy óra? És te már fönn vagy? Akkor nekem is föl kell kelnem. Mindjárt itt vannak

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska.

Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska. 16 Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska. Lelépdelt az utaslépcsőn, amit a géphez gurítottak, ki a kegyetlenül vakító

Részletesebben

Június 19. csütörtök

Június 19. csütörtök Június 19. csütörtök A tegnapi túra a városban úgy kinyuvasztotta a lábam, mint egy nehéz nap a Caminon. Igaz, több mint két órát mentem, megállás nélkül, és a szandálban, amiről már kiderült, hogy nem

Részletesebben

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek,

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek, Kovács úr Kissé sovány és elhasznált ember. Éveinek száma szerint negyven esztendõs, de ötvennek látszik. A szakállát gondosan borotválja, õ maga minden reggel, tehát azt, hogy borostás arccal járna az

Részletesebben

folyton felesel Furfangos Fruzsi Bé Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly

folyton felesel Furfangos Fruzsi Bé Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel OLVASNI JÓ! 6 Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel 1 Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel Könyvmolyképző Kiadó

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Kamasz vagyok. Mindenem változik: a testem is, és az is, ahogy gondolkodom.

Kamasz vagyok. Mindenem változik: a testem is, és az is, ahogy gondolkodom. Tartalom Kamasz vagyok 4 Hát a fiúk? Miért olyanok még mindig, mint a gyerekek? 6 Mi történik a pubertás során? 8 És mik azok a hormonok? 10 Szôr, szôr, és megint csak szôr! 12 Nagy mell, kis mell 14 Egy

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON Legyen, BELÉPŐ???!!! ahogy akarod! ÁLOM vagy VALÓSÁG JULIE FISON Elsô fejezet Ahogy leszálltam a buszról, már tudtam, hogy nagy hír vár rám. Nagyon nagy. Elindultam a folyosón a barátnôim felé, remegve

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

útja a szabadság felé

útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra egy teljesen hétköznapi erdélyi kisvárosban nőtt fel. A családi házuk két kis szobából és egy nappali-konyhából állt. Két húga volt és

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt.

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. TAVASZI SZÜNET (Mid Term Break) Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. Az ajtóban apám várt könnyes szemmel, Ő át tudta élni mélyen a gyászt, Szegény

Részletesebben

34 tiszatáj. Közönséges történet

34 tiszatáj. Közönséges történet 34 tiszatáj NAGY KOPPÁNY ZSOLT Közönséges történet Amikor Virág hazaérkezett, Gábor a pamlagon feküdt, behúzott sötétítőkkel. Nem mozdult akkor sem, amikor felesége már a cipőiből lépett ki. Virág mint

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 1 www.tudastaranyagok.wordpress.com 5 perces menedzsment tanfolyam 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Spiró György: Kémjelentés

Spiró György: Kémjelentés Spiró György: Kémjelentés Spiró György Kémjelentés Novellák (Részlet) (Részlet) MAGVETŐ Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2939-8 Spiró György, 2011 Kocsiút éjjel Vacsora

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben