Puskás Öcsi után talán Bartók Béla a legismertebb magyar. Mármint külföldön. Itthon kissé már árnyaltabb a kép.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Puskás Öcsi után talán Bartók Béla a legismertebb magyar. Mármint külföldön. Itthon kissé már árnyaltabb a kép."

Átírás

1 Bartók Béla Ma ünnepeljük iskolánk névadója születésének 134. évfordulóját. Ebből az alkalomból - ezúttal elsősorban Bartók gyermek és ifjúkorára, a pályakezdés éveire fókuszálva - szeretnénk bemutatni a nagy magyar zeneszerzőt, kicsit közelebb hozva magát az embert is. Először nézzük, mi is áll a lexikonban! Bartók Béla (Nagyszentmiklós, Osztrák Magyar Monarchia, március 25. New York, Amerikai Egyesült Államok, szeptember 26.) magyar zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató, a közép-európai népzene nagy gyűjtője, a Zeneakadémia tanára, a 20. század egyik legjelentősebb zeneszerzője. Művészete és tudományos teljesítménye nemcsak a magyar és az európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is korszakalkotó jelentőségű. És most nézzünk a sorok mögé. Puskás Öcsi után talán Bartók Béla a legismertebb magyar. Mármint külföldön. Itthon kissé már árnyaltabb a kép. Több mint 75 éve fejezte be munkásságát, de sokak számára még mindig szinte ismeretlen. Pedig zenéje csak addig "túl modern", "érthetetlen", "zavaros", amíg nem próbálunk nyitottan, előítéletek nélkül, valóban odafigyelni rá. Zeneszerető családban nevelkedett. Az édesanya, a német anyanyelvű Voit Paula, aki kiválóan zongorázott, s akinek gyermekkora az 1848-as szabadságharcot követő önkényuralom éveire esett, Pozsonyban végezte a tanítóképzőt jeles diplomával. Az édesapa, Bartók Béla - akit rendkívüli szorgalma és sokoldalú tehetsége tudományos pályára is predesztinálhatta volna apja hívására - a mosonmagyaróvári gazdasági főiskola elvégzése után - átvette a nagyszentmiklósi földműves iskola vezetését. Így lett ott igazgató-tanító. Maga köré gyűjtve a városka, Nagyszentmiklós műkedvelő muzsikusait, még zenekart is szervezett, s amikor csellista hiányában elakadtak, egy időre félretette hegedűjét, és megtanult csellózni.

2 A kiszámíthatatlanul is kiszámítható véletlen így hozott össze két zeneszerető fiatalt. E házasságból született március 25-én, ma 134 éve Bartók Béla, iskolánk névadója. Bartók Béla gyermekkorának két jellemző vonása volt: visszahúzódó természete és zenei érdeklődése. Az első zongoraleckéket édesanyjától kapta. A rendkívül fogékony gyermek villámgyorsan tanult. 5 évesen, 4 hét zongoratanulás után négykezest játszott édesapja születésnapján. A 7 éves Bartók zenei hallását kipróbálták a szülők. A másik szobából felismert minden megütött zongorahangot és akkordot. Semmi kétség nem fért hozzá: a gyermeknek abszolút hallása van. A zene mellett nagy érdeklődéssel foglalkozott természeti környezetével, selyemhernyókat is tenyésztett. Az édesapa korai halálla után Nagyszőlősre költöztek. Természetesen útra kelt Bartókék legfontosabb bútordarabja, a zongora is. Anyukája és az időközben hozzájuk költözött nagynéni, a legendás Irma néni, megingathatatlan következetességgel pontosságra és rendszeretetre nevelték. A gyermek Bartók az iskolai füzeteit esténként apja nehéz lexikonkötetei alá rakta. Reggelig ott állottak, mert csúnya a füzet, ha szamárfüles mondta egy felnőtt komolyságával. Így a rendszeretet korán beléidegződött. Így ismerte a művész Bartók Bélát később mindenki. Szinte kínosan pedánsnak és rendszeretőnek. A fiatal Bartók szeretett tanulni. Ment is a tanulás, akár a karikacsapás. Egy évvel későbben kezdte, két évvel korábban végezete az elemi iskolát. Csöndes gyerek volt, aki figyelt, szinte megszakítás nélkül. Első zongoradarabjait 9 évesen komponálta. Pozsony volt az a város, ahol Bartók Bélát végre igazi szakember tanította zongorára és zeneelméletre: Erkel László, Erkel Ferenc fia. A kis Bartóknak alkalma nyílt megtanulni azt, amit ugyan ösztönösen már úgyis tudott: az összhangzattan szabályait. A fiatal Bartók maga is adott zongoraórákat, másoknak. Keresetét mindig kottára, partitúrákra költötte. Csak ha zenéről volt szó, engedett szófukarságából, zárkózottságából, akkor oldódott fel félénkségéből.

3 Pozsony után már Pest az életút következő állomása. Thomán István tanár úr, Liszt Ferenc volt növendéke, miután meghallgatta a Bartókot, kijelentette, hogy felvételi vizsga nélkül veszi fel 19 éves fiatalembert a Zeneakadémia zongora és zeneszerzés szakára. Bartók első perctől kezdve otthon érezte magát az intézmény falai közt. Mintha mindig ott élt volna a Zeneakadémián. Zongoratanárának, Thomán Istvánnak aki fiaként kezelte - pedagógiai figyelme a tanterem falain kívülre is kiterjedt. Nemcsak ingyenjegyeket adott növendékeinek a zeneakadémiai koncertekre, hanem könyveket is adott kölcsön. Többnyire zeneszerzők életrajzait ajánlotta tanulmányozásra, hogy műveikkel együtt emberi lényük is hasson tanítványaira. Zeneszerzéstan órákra Koessler János professzorhoz járt. Az ősz professzor hosszú, fehér szakállával, sűrű szemöldökével leginkább Brahmshoz és a Mikuláshoz hasonlított, óráin csak németül beszélt. A sors furcsa fintora, hogy épp Bartók kapott kettest az egyik tanév végén zeneszerzéstanból. Az újdonságra kiéhezett Bartók ekkoriban ismerkedett meg Richard Strauss Imigyen szóla Zarathustra című művével. A XX. századi új zenét, az igazán jót meg kell szokni, hogy az ember megszeresse. Bartók is olyan zenét ír majd, amelyet előbb meg kell szokni, hogy az emberek aztán megszerethessék október 21. Liszt születésének 90. évfordulója. A Zeneakadémia ez évi első nyilvános növendékhangversenye: első számként Bartók Béla Liszt: h- moll szonátáját adja elő. Ez volt az első nagy közönségsikere. Bartók kiváló pianista is volt, korának egyik legnagyobb zongoraművészeként tartották számon Európa szerte május Diplomahangverseny Óriási siker. A diplomázó Bartókot nyolcszor tapsolják vissza. Magyarországon ekkortájt éledt a nemzeti áramlat, ami a művészeti életben is éreztette hatását, melyhez az ifjú Bartók is lelkesen csatlakozott. Zenében is sajátosan újat, magyart kell teremteni. A népzenét kell tanulmányozni, s azt felöltöztetni. vallotta.

4 Kodály Zoltán támogatásával behatóan foglalkozott a magyar népzenével, illetve a szomszéd népek népzenéjét is górcső alá vette. A parasztzene megismerésének hatására kompozíciós stílusa átalakult től kezdve egyre több időt szentelt a népzenei gyűjtéseknek, az akkori technika lehetőségeit kihasználva fonográffal járta az ország eldugott falvait, a szórványt. E gyűjtéseit egyre tudatosabb tudományos részletességgel dolgozta fel. Eleinte csak a magyar, később a környező népek zenéjét is gyűjtötte, s csakhamar zenéjében is megjelentek ezek a motívumok ig mintegy 3500 román, 3200 szlovák dallamot jegyzett le. Bartók és Kodály. Két név, amit elválaszthatatlanul köt össze a magyar nép, a magyar népzene szeretete. Sok ezer nyers dallam-aranyat ástak elő az eltűnt századok mélyéből, s ők maguk csiszolták azt fényesre, tették művészi foglalatba, tudományos rendszerbe. Sok-sok év munkája volt ez. Bartók járt Európán kívül Észak-Afrikában, ahol az arab, Anatóliában, ahol a török, Amerikában, ahol az indián népzenét is tanulmányozta. Néhány Bartók kompozíció címe a teljesség igénye nélkül: A kékszakállú herceg vára A csodálatos mandarin A fából faragott királyfi Concerto Cantata profana Divertimento Zene húros hangszerekre ütőkre és cselesztára Brácsaverseny 6 vonósnégyes 3 zongoraverseny Mikrokozmosz Gyermekeknek és számos zongoramű. Mint látható, széles a zeneszerzői paletta. Minden nagy zeneszerző elindul valahonnét, valakitől. Beethoven ifjúkori művein Mozart hatás érződik, Schubert korai alkotásain Beethovené, Debussy élete végéig alig tud szabadulni César Franck hatása alól. Bartók Liszt Ferenc

5 zenei utódja. Ő azon a meredek úton halad felfelé, amit Liszt Ferenc számára kijelölt. Ez a kolosszális tehetségű és imponáló tudású ifjú ember Liszt Ferenc szimfonikus talentumának egyenes örököse írta róla Kacsóh Pongrác, a János vitéz című daljáték szerzője. Bartók szellemi elődeit nehéz, de nem lehetetlen kikutatni. Beethoven és Bartók E két, időben és térben egymástól távol eső, de jellemben, szellemben, lélekben oly közeli rokon sok, nemcsak zenei hasonlatosságot mutat. Mindkettőjük egyik fő tulajdonsága a könyörtelen vaslogika. Önmagával szemben kíméletlen, szigorú, nem nyugszik, míg művében meg nem termeti a tökéletes rendet, nem tűr meg semmi fölöslegeset. Továbbhaladni, újat teremteni, de azonnal hibátlanul. E tiszta munkamódszer az, mely együtt jár a tiszta jelemmel. Liszt és Bartók A Magyarországon élő öreg Liszt komponálta a Csárdás macabre című zongoraművet, a legdrámaibbat, a legforradalmibbat, valamennyi zongoradarabja közül. E csodálatos remekművet, ha valaki először hallaná, Bartók műnek vélné, mintha a 30 éves Bartók komponálta volna a XX. század nyolcvanas éveiben, s nem a 70 éves Liszt a XIX. század nyolcvanas éveiben. Az Allegro barbaro édestestvére a Csárdás macabre. A 2. világháború kitörése, és hosszú vívódás után októberében ideiglenesen az Egyesült Államokban telepedett le, azonban soha nem kért amerikai állampolgárságot, mindvégig magyar állampolgár maradt. Az önként vállalt száműzetésből betegsége miatt már nem tudott visszatérni. "Pedig szeretnék hazamenni, de végleg" - írta élete utolsó évében, ben. Hosszas betegeskedés után 1945 szeptemberében 64 évesen hunyt el. Temetésén - hasonlóan Mozartéhoz kevesen, mindössze tíz ember vett részt. Végül néhány idézet, hogy látták a kortársak: Szenvedélye visszafogott, szabadsága fegyelmezett. Muzsikája élő lelkiismeretünk, s a végső kérdéseket veti fel. - írta róla Yehudi Menuhin.

6 Ha a jövő embere meg akarja tudni, hogyan küzdött a XX. század első felének művésze, hogyan találta meg a harmóniát és a békét, a felemelő hitet önmagában és az életben, Bartók zenéjét kell majd hallgatniuk, és újra visszatalálniuk a nagy mester példaadásához írta egyik zenetudósunk Bartók Béláról. És mit mond ő magáról: Egész életemben minden téren mindenkor és minden módon egy célt fogok szolgálni: a magyar nemzet és a magyar haza javát.

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000.

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1 RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1975. Új magyar zene a Rádióban Közönségdíj Hajdú Mihály: Magyar capriccio Kritikusok díja Balassa Sándor: Táblaképek (Tabulae) 1975. januárjában negyedik alkalommal rendezték

Részletesebben

MAGYAR GORDONKÁSOK A 20. SZÁZADBAN

MAGYAR GORDONKÁSOK A 20. SZÁZADBAN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola MAGYAR GORDONKÁSOK A 20. SZÁZADBAN DÉNES VERA ÉS BANDA EDE ÉLETMŰVE A POPPER ISKOLA TÜKRÉBEN

Részletesebben

Z enében. MÁV Szimfonikus Zenekar 2012-2013. utazunk! Budapest. Mű vésze ti veze tő: Csaba Pé ter MŰSORFÜZET

Z enében. MÁV Szimfonikus Zenekar 2012-2013. utazunk! Budapest. Mű vésze ti veze tő: Csaba Pé ter MŰSORFÜZET Z enében utazunk! MÁV Szimfonikus Zenekar Budapest MAV SYMPHONY ORCHESTRA 0-0 MŰSORFÜZET Mű vésze ti veze tő: Csaba Pé ter MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR / MAV SYMPHONY ORCHESTRA alapítás éve / Founded in A zenekar

Részletesebben

KEDVES OLVASÓ! BEKÖSZÖNTÔ

KEDVES OLVASÓ! BEKÖSZÖNTÔ BEKÖSZÖNTÔ Visszanézni a megtett útra, akár hegyek közt, akár az életben, nem szerettem soha. Mindig csak arra néztem, ami elôttem volt. (Kodály Zoltán) KEDVES OLVASÓ! Iskolánk történetében az elmúlt esztendô

Részletesebben

A XX. SZÁZAD UTOLSÓ NÉPTANÍTÓ NÓTAFÁJA

A XX. SZÁZAD UTOLSÓ NÉPTANÍTÓ NÓTAFÁJA FÜGEDI-BÁRD JUDIT A XX. SZÁZAD UTOLSÓ NÉPTANÍTÓ NÓTAFÁJA Vass Lajos pedagógiai munkássága DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2008 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori iskola (7.6 Zeneművészet) A XX. SZÁZAD UTOLSÓ

Részletesebben

Bartók és az Életrajzoló

Bartók és az Életrajzoló Bartók és az Életrajzoló Bartókról és Temesi Ferenc regényéről R egényt írni Bartók Béláról vajon lehet-e? Elsősorban nem személy szerint ő maga jelenti a gondot, hanem egy elméleti-módszertani kérdés:

Részletesebben

10 éve Bácsbokod kulturális életében

10 éve Bácsbokod kulturális életében A zene célja nem az, hogy ítéletet mondjunk róla, hanem, hogy táplálkozzunk vele. A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI XXXVI. évfolyam 2015/1 MEGHÍVÓ A Magyar Kodály Társaság tisztelettel meghívja az UTAK KODÁLYHOZ című zenés beszélgetés-sorozat első alkalmára, amelyet 2015. február 13-án,

Részletesebben

20 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága

20 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága 1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék 20 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága The 20th anniversary of the Society of Creative Musicians - szakdolgozat

Részletesebben

HIRMONDO. Szinte nincs is olyan emlékem, ami ne a zenével lenne kapcsolatban...

HIRMONDO. Szinte nincs is olyan emlékem, ami ne a zenével lenne kapcsolatban... NEVEZETES KALÁSZIAK ARCOK Szinte nincs is olyan emlékem, ami ne a zenével lenne kapcsolatban... IBUDAKALÁSZI HIRMONDO Beszélgetés Hlavacsek Tihamér budakalászi zongoramûvésszel Hlavacsek Tihamér zongoramûvész

Részletesebben

Pongracz Zoltan. Száz éve született. Az emlékünnepség műsorfüzete. Diószeg, 2012. március 3.

Pongracz Zoltan. Száz éve született. Az emlékünnepség műsorfüzete. Diószeg, 2012. március 3. Száz éve született Pongracz Zoltan 1912 2012 Az emlékünnepség műsorfüzete Diószeg, 2012. március 3. Tartalom: Előszó 3 Szigeti István zeneszerző ünnepi beszéde 4 Kovács Ilona: Pongrácz Zoltán 6 Magyar

Részletesebben

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET-

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- Az évfordulókra vonatkozó ismertetéseink terjedelmét - néhány kivételtől eltekintve - kizárólag a figyelemfelkeltést

Részletesebben

GRAMOFON NIGEL KENNEDY. STEVE REICH Utálja ön Brahmsot? EGRI MONIKA, PERTIS ATTILA Duó a zenében, duó az életben. ROY HARGROVE Semmi komoly, csak jazz

GRAMOFON NIGEL KENNEDY. STEVE REICH Utálja ön Brahmsot? EGRI MONIKA, PERTIS ATTILA Duó a zenében, duó az életben. ROY HARGROVE Semmi komoly, csak jazz GRAMOFON 2007. TAVASZ 164 OLDALON, ELÔFIZETÔKNEK AJÁNDÉK DVD-VEL, VÁLTOZATLAN ÁRON GRAMOFON Klasszikus és Jazz NIGEL KENNEDY JAZZKVINTETT ÉLÉN JÖN BUDAPESTRE A HEGEDÛ FENEGYEREKE STEVE REICH Utálja ön

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL TERVEZET Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat éppen úgy, mint az alábbi évszámokkal

Részletesebben

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható!

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható! 2013 - Az 1. szám tartalomjegyzéke: Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Címlap: Gál Béla Hangverseny a Magyar Kultúra Napján (Kocsis Klára)...........................................................

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET -

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - 5., BŐVÍTETT, JAVÍTOTT VÁLTOZAT Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat

Részletesebben

CSEHI ÁGOTA 20 ÉVES A SZLOVÁKIAI MAGYAR ZENEBARÁTOK TÁRSASÁGA

CSEHI ÁGOTA 20 ÉVES A SZLOVÁKIAI MAGYAR ZENEBARÁTOK TÁRSASÁGA CSEHI ÁGOTA 20 ÉVES A SZLOVÁKIAI MAGYAR ZENEBARÁTOK TÁRSASÁGA 1 A kötet megjelenését a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatta. Megjelentette a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága Csemadok

Részletesebben

A cigányzenészek helye és szerepe a magyar társadalomban és a magyar kultúrában 1

A cigányzenészek helye és szerepe a magyar társadalomban és a magyar kultúrában 1 KÁLLAI ERNŐ A cigányzenészek helye és szerepe a magyar társadalomban és a magyar kultúrában 1 Hazánkban gyakori sztereotípia, hogy a teljes cigányság képzetlen, élősködő, segélyekre szoruló, a többségi

Részletesebben

A VÉSZKORSZAK MAGYAR MUZSIKUS ÁLDOZATAI

A VÉSZKORSZAK MAGYAR MUZSIKUS ÁLDOZATAI BÁRSONY PÉTER A VÉSZKORSZAK MAGYAR MUZSIKUS ÁLDOZATAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2010 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténetitudományok besorolású doktori iskola A VÉSZKORSZAK

Részletesebben

10 MADÁRLÁTTA 12 BANDEMONDA 14 MÚLTIDÉZŐ 20 SZENÁTUS 21 PORTRÉ

10 MADÁRLÁTTA 12 BANDEMONDA 14 MÚLTIDÉZŐ 20 SZENÁTUS 21 PORTRÉ TARTALOM 03 IMPRESSZUM Főszerkesztők: Belinszky Anna, Mona Dániel Felelős kiadó: LFZE HÖK Kiadványterv, tördelés: Handler András Olvasószerkesztő: Széman Emese Rózsa Szerkesztők: 04 06 08 FIGYELŐ Hírek,

Részletesebben

Hírhedett zenésze a világnak

Hírhedett zenésze a világnak É V FORDU L Ó Hírhedett zenésze a világnak 200 éve született Liszt Ferenc Vitázik osztrák és magyar, mindke ő magának akar olvasha u k a Barátság legutóbbi számában Korb Angéla Liszthez címze, német nyelvű

Részletesebben

IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20.

IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20. ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban LAP IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Most mindannyiunk jövõje a tét Jánosi György több mint öt százalékos elõnyével végzõdött Érden a

Részletesebben

NOVEMBERI KARÁCSONY IMPRESSZUM KÖSZÖNTŐ. FIGARO 2011. december

NOVEMBERI KARÁCSONY IMPRESSZUM KÖSZÖNTŐ. FIGARO 2011. december 02 KÖSZÖNTŐ NOVEMBERI KARÁCSONY Rettentő furcsa érzés már november közepén azzal leülni a gép elé, hogy jön a decemberi szám, köszöntőt kéne bele fogalmazni, és ráadásul: ha december, akkor karácsony,

Részletesebben

Gólyaeskü IMPRESSZUM. Főszerkesztő: Belinszky Anna, Mona Dániel. Kiadványterv, tördelés: Handler András. Felelős kiadó: LFZE HÖK

Gólyaeskü IMPRESSZUM. Főszerkesztő: Belinszky Anna, Mona Dániel. Kiadványterv, tördelés: Handler András. Felelős kiadó: LFZE HÖK Gólyaeskü Én,, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója esküszöm, hogy a magyar nemzet alkotmányos törvényeit megtartom, szülőhazám szellemi nagyjainak örökségéhez hű leszek, a Liszt Ferenc nevét

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu

Részletesebben

Mit gondolsz, Budapesten is elérted volna azt, amit itt, Nyíregyházán?

Mit gondolsz, Budapesten is elérted volna azt, amit itt, Nyíregyházán? Szabó Dénes Makó, 1947 A karvezetőnek egy keréken is kell tudni pörögni! Minden pillanatban készen kell állni! Alapvetően az énekkar tanítja az embert Mit gondolsz, Budapesten is elérted volna azt, amit

Részletesebben

Március 3., hétfő 19 óra KELET NYUGAT KÖZÖTT

Március 3., hétfő 19 óra KELET NYUGAT KÖZÖTT III. Kiskorona u. 7. Telefon: 250-0288 obudaitarsaskor.hu Február 7., péntek 19 óra BIZÁNCTÓL ÓBUDÁIG A SZENT EFRÉM FÉRFIKAR FARSANGI ESTJE Szóvivők: Bubnó Márk és Philipp György Finom és harsány zenei

Részletesebben

HAGYOMÁNYŐRZÉS ÉS ÚJÍTÓ SZELLEM. CLAUDE DEBUSSY ZONGORAPRELŰDJEINEK ELEMZÉSE

HAGYOMÁNYŐRZÉS ÉS ÚJÍTÓ SZELLEM. CLAUDE DEBUSSY ZONGORAPRELŰDJEINEK ELEMZÉSE Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori iskola (7.6. zeneművészet) HAGYOMÁNYŐRZÉS ÉS ÚJÍTÓ SZELLEM. CLAUDE DEBUSSY ZONGORAPRELŰDJEINEK ELEMZÉSE HORVÁTH BARNABÁS doktori értekezés 2010 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/1 március Tartalom Emlékezés Kodály Zoltánra 2012. december 16-án Hartyányi Judit... 4 Kodály Zoltán és Gyulai

Részletesebben