A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek szériafelszereltségében elterjedő vezetőt segítő rendszerek hatása a képzésre és vizsgáztatásra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek szériafelszereltségében elterjedő vezetőt segítő rendszerek hatása a képzésre és vizsgáztatásra"

Átírás

1 Weidinger Gábor Széchenyi István Egyetem, Győr A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek szériafelszereltségében elterjedő vezetőt segítő rendszerek hatása a képzésre és vizsgáztatásra Jelenleg a képzésben nincs rendesen kezelve a vezetőt segítő rendszerek helye és alkalmazhatósága. Nagyon fontos, hogy a jövőbe is szükséges gondolni, és meg kell adni a lehetőséget, hogy az oktatásban alkalmazhatóak legyenek ezen rendszerek, persze a megfelelő feltételek mellett. A járművezetőknek meg kell ismerkedni a járművekbe épített eszközökkel. Jelenlegi képzési rendszer áttekintése A tanulmány egyrészt a jelenben fellelhető, másrészt inkább a jövőben elterjedő eszközökkel foglalkozik, de sajnos nem elhanyagolható szempont a globális gazdasági helyzet, és ezen belül a hazai lehetőségek figyelembevétele sem. Bár az év I. törvény célja is az volt, hogy a közúti közlekedés alapvető feltételeinek meghatározásával elősegítse a közlekedésbiztonsági követelményeknek megfelelő korszerű járműállomány kialakítását és működését, a statisztikai adatok alapján a személygépkocsijaink átlagéletkora meghaladja a 10 évet, és csak alig negyedük fiatalabb 5 évnél. Ez a megállapítás látszólag nem érvényesül az oktatásban használatos járművekre, sőt az arány esetlegesen fordított, de ismerve a képzőszerveknél tapasztalható áldatlan állapotokat anyagi és erkölcsi elismerés terén egyaránt valószínűsíthető, hogy nem a megrögzött szakmai igényesség vezetett ide, hanem az oktatásba bevont járművekre vonatkozó előírások betartási kötelezettsége. Ennek következtében sokan csak a minimális elvárások teljesítésére alkalmas munkaeszköz beszerzésére, illetve fenntartására képesek. Egyelőre bátor elgondolás lenne újabb nagy befektetésre kötelezni olyan (többségében a becsületesen dolgozók közé tartozó) szakoktatót, aki a most használt járművet sem fizette még ki teljes egészében. Összegezve: az oktatásban használt járművek nagyobbik hányada legfeljebb középkategóriás és leginkább alapfelszereltségű. Általános értelemben véve a használatban levő járművek műszaki paramétereit sikerült harmonizálni az Európai Közösség

2 XII. RODOSZ Konferencia december 2 4., Kolozsvár irányelveivel, kivéve néhány alkategóriára vonatkozó szabályt. Azonban az oktatójármű igazoláshoz nem kötött motorkerékpárfajták viszonylatában jelentős eltérések vannak. Átpillantva a tanuló oldalára azt tapasztaljuk, hogy a jelentkező, leendő tanulók szintén anyagi és nem minőségi oldalról közelítve választják ki az őket vezetői engedélyhez (remélhetőleg) segítő autósiskolát. Ritka eset, és inkább az önálló keresettel rendelkező idősebb korosztályra jellemző, hogy kifejezetten gépkocsitípusra koncentrálva keresnek képzési lehetőséget, mert például olyan autó van, vagy lesz a családban. A fiataloknál általánosabb a minél hamarabb, minél könnyebben szemlélet. Ez utóbbi vezethet oda, hogy az illető válogatás nélkül, az alkati adottságainak, műszaki irányultságának abszolút nem megfelelő szerkezeten kínlódja végig a vezetési gyakorlatot, mert esetleg túlvállalta magát, vagy a későbbiekben érzi úgy, hogy nem tanult meg olyan dolgokat, amit az otthoni jármű használatához szükségesnek vél. A törvény (1988. évi I.), értelmében közúti járművezetők képzése állami oktatási intézményben vagy tanfolyamon történhet. A tanfolyami elméleti képzés zárt rendszerű, elektronikus képzési (e-learning) formában is végezhető. A képzési rendeletnek (24/2005. GKM) megfelelően, jelenleg a közúti járművezetők képzése az alapismeretek, úgymint az elméleti tantárgyak, valamint a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tantárgyak összessége, továbbá a vezetési gyakorlati oktatásból áll. A vezetési gyakorlat két jól elhatárolható, külön-külön vizsgával lezárandó részre bontható: 1. Alapoktatás, amely a jármű technikai kezelésének, a manőverezési feladatoknak, valamint a jármű biztonsági ellenőrzésének oktatására irányul. 2. Főoktatás, melynek során a forgalmi feladatok megismertetése, elsajátíttatása történik. A tanfolyamok (Tanterv és útmutató szerinti) célja a jelentkezőket olyan járművezetőkké képezni, akik képesek önállóan, kezdő a C és D kategóriáknál magasabb szinten, biztonságosan, hatékonyan és kulturáltan közlekedni, és a megszerzett vezetői engedély birtokában járművezetőként szerzett tapasztalataikat felhasználva továbbfejlődni. A tanfolyamok feladata egyebek mellett olyan közlekedési alapismeretek és vezetési gyakorlat tanítása, amely lehetővé teszi: a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélését, a jármű feletti uralom birtokában a folyamatos és biztonságos közúti közlekedést és az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre a megfelelő módon való reagálást,

3 Weidinger Gábor A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek... a jármű külön jogszabályban előírt ellenőrzését, a közlekedésbiztonságot veszélyeztető műszaki hiba felismerését és a továbbhaladás lehetőségéről való helyes döntést. A tanfolyamok követelményrendszere általában az adott kategóriás járművezetői vizsga követelményrendszerével azonos. Az összes jármű-kategóriára vonatkozó elméleti vizsga tartalmazza az alább felsorolt (jelen tanulmánnyal is összefüggő), pontok mindegyikére feltett kérdéseket. a járművek közötti biztonságos távolság, a féktávolságok és a biztonságos úttartás különböző időjárási és útviszonyok közötti megtartására vonatkozó legfontosabb elvek, a vezetésnek az úttest különböző állapotaihoz kapcsolódó kockázati tényezői, különösen az úttest időjárással és napszakkal összefüggő állapotváltozásai, a különböző típusú gépjárművek mozgásából és vezetéséből, valamint vezetőik különböző látóteréből eredő kockázatok, a közúti biztonsággal összefüggő mechanikai szempontok; a vizsgázónak képesnek kell lennie észlelni a leggyakoribb meghibásodásokat, különösen a kormány-, a felfüggesztés és a fékrendszerben, a gumiabroncsokban, a fényjelzőkben és az irányjelzőkben, a fényszórókban, a visszapillantó tükrökben, a szélvédőben és az ablaktörlőkben, a kipufogórendszerben, a biztonsági övekben és hangjelző berendezésben. Abból kiindulva, hogy a szériafelszereltségben megjelenő, vezetőt segítő rendszerek jellemzően a gépkocsi kategóriákban kerülnek korábbi bevezetésre, célszerű előbb annak vizsgálata, hogy ezen járművek vezetésére jogosító engedélyek megszerzésének folyamatát miként befolyásolják a korszerű szerkezetek. Átmenetileg további egyszerűsítő tényező lehet az, ha a minden magasabb (C, D) gépjármű-kategóriánál már a beiskolázás előfeltételeként is szereplő, meglevő személygépkocsi (B) vezetői engedélyhez kötődő tematika alapján tekintjük át az előző fejezetekben ismertetett műszaki újdonságok alkalmazását. Az ettől eltérő sajátosságokra az adott területen kitérünk. A téma indokoltsága A vezetőt segítő rendszerek az emberi érzékelés javításával, és egyes vezetési feladatok átvállalásával könnyítik meg a járművek vezetését, teszik biztonságosabbá azt. A támogató rendszerek a jármű vezetésébe való beavatkozásuk szerint figyelmeztető, tájékoztató és autonóm működésű rendszerek lehetnek. A vezető tevékenysége szempontjából az első csoportba sorolt

4 XII. RODOSZ Konferencia december 2 4., Kolozsvár rendszerek jellemzője, hogy információikkal a vezetőt ösztönzik beavatkozásra, a második csoportba soroltak pedig közvetlenül befolyásolják a jármű viselkedését, a vezető akaratlagos cselekedetei nélkül, ezért szükséges az egyes vezetőt segítő rendszerek használhatósági körét felülvizsgálni a képzés, illetve a vizsgáztatás során. A téma napjainkra nagyon fontossá vált. A járművekben egyre több vezetőt segítő rendszer kerül beépítésre, melyeknek igen is ki kell térni a helyes használatára. Vegyünk egy alapvető példát. Az ABS már több éve kötelező tartozéka az újonnan forgalomba helyezett járműveknek, és ennek ellenére az járművezetők még nem tudják megfelelően használni. Egy hirtelen fékezésnél, mikor a blokkolásgátló rendszer működésbe lép, a járművezető ahelyett, hogy megtartaná vagy még tovább növelné a fékerőt, csökkenti azt ezzel megnövelve a fékutat. Ezért nagyon fontos az egyes eszközök helyes használatának oktatása. Vezetőt segítő rendszerek csoportosítása A téma szempontjából fontos megvizsgálni azt, hogy milyen előírások vannak a járműgyártókra a közeljövőben. A járműgyártás hatalmas fejlődésen ment át az elmúlt évtizedekben. Csökkent a járművek káros anyag kibocsátása, folyamatoson nő azok teljesítménye, és ezzel párhuzamosan elmondhatjuk, hogy egyre biztonságosabb járművek kerülnek forgalomba, amihez az is hozzátartozik, hogy a járművekbe egyre több vezetőt segítő rendszer kerül beépítésre. Ezek közül a közeljövőben már kötelezően alapfelszereltségként kell hogy bekerüljön a járművekbe (az ABS például az Európai Unióban 2004 júniusa, míg Magyarországon 2005-től kötelező). Középtávon a gyártókra vonatkozó kötelező eszköz előírások a vonatkozó jogszabályokban. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 661/2009/EK RENDELETE (2009. július 13.) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló rendelet fogalmazza meg a járműgyártókra és a tagállamokra vonatkozó jövőbeni kötelezettségeket. A járműgyártók részére az általános előírásokon és vizsgálatokon kívül, különleges előírásokat fogalmaz meg egyes N és O kategóriájú járművekre vonatkozóan, továbbá az M2 és M3 kategóriájú járművek tekintetében. Megadja a gumiabroncs besorolására vonatkozó követelményeket, és a járművek gumiabroncsaira, a gumiabroncsok és az abroncsnyomásellenőrzőrendszerek beépítésére vonatkozó különös előírásokat.

5 Weidinger Gábor A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek... Fejlett járműrendszerek tekintetében bizonyos kivételekre figyelemmel az M2, M3, N2, és N3 kategóriájú járművekbe e rendelet előírásainak és a végrehajtási intézkedéseinek megfelelő fejlett vészfékező rendszert, sávelhagyásra figyelmeztető rendszert kell beépíteni. Sebességváltás-jelzőt kell beépíteni a kézi sebességváltóval felszerelt, 2610 kg referenciatömeget meg nem haladó M1 kategóriájú járművekbe, valamint azokba a kézi sebességváltóval felszerelt járművekbe, amelyekre a 715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban a típusjóváhagyást kiterjesztik. Az M1 és N1 kategóriájú járművekbe az e rendelet előírásainak és a végrehajtási intézkedéseinek megfelelő elektronikus stabilitásszabályozó rendszert kell beépíteni. A tagállamok jövőbeni kötelezettségei közül kiemelhető a járművek, alkatrészek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyása tekintetében november 1-i hatállyal a nemzeti hatóságoknak az elektronikus stabilitásszabályozó rendszerekre vonatkozó előírásokra hivatkozva meg kell tagadniuk az EK-típusjóváhagyást vagy a nemzeti típusjóváhagyást az M1 és N1 járműkategóriák olyan új típusai tekintetében, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek. A meghatározott végrehajtási időpontokat követően a nemzeti hatóságoknak az elektronikus stabilitásszabályozó rendszerekre vonatkozó előírásaira hivatkozva érvénytelennek kell tekinteniük a meglévő megfelelőségi igazolásokat a 2007/46/EK irányelv 26. cikke alkalmazásában, és meg kell tiltaniuk az ilyen járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és forgalomba helyezését az M2, M3, N2, N3, O3 és O4 kategóriájú olyan új járművek esetében, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek. A járműgyártókra vonatkozó Európai Uniós előírások alapján elmondható, hogy a járművekbe pár éven belül számos vezetőt segítő rendszernek alapfelszereltségként kell megjelennie, ezért a járművezetőket is tájékoztatni kell ezek helyes működéséről és alkalmazásáról. Kérdőíves vizsgálatok a témával kapcsolatban Nemzetközi álláspont vizsgálatok A nemzetközi állapot felméréséhez két kérdőívet készítettünk, melyet több fórumon publikáltunk. Az egyik űrlapot 23 országba küldtük ki, melyek tagjai az Autósiskolák Európai Szövetségének. E szervezet az egyetlen, amely egész Európát és két Európán kívüli külsős tagot képvisel

6 XII. RODOSZ Konferencia december 2 4., Kolozsvár a járművezető képzés és a közlekedésbiztonság területén. Kérdőívünkre 10 országból érkezett válasz: Ausztria Belgium Ciprus Írország Izland Nagy-Britannia Németország Svájc Svédország Szlovákia A megkérdezett országok nagyobbik része (10-ből 7) engedélyezi a vezetőt segítő rendszerek alkalmazását, de nem kötelez rá. Vannak országok (Németország, Ausztria, Svájc, Svédország és Szlovákia), ahol mindenféle korlátozás nélkül alkalmazhatóak az eszközök a képzés és a vizsgáztatás során. Belgiumban és Izlandon a felsorolt rendszerek nagy része alkalmazható a teljes képzés során, de vannak olyanok, melyek csak az oktatásban, a vizsgákon tiltják őket. Ciprus és Nagy Britannia viszont kevesebb rendszer alkalmazását engedélyezi. Az egyetlen ország, amely a válaszok alapján kilóg a sorból Írország, innen azokra az eszközökre, ahol kérdőjel szerepel, nem érkezett semmilyen válasz. A megkérdezettek jelentős része a számukra meghatározott június 22-ei határidőig tájékoztatott bennünket arról, hogy a határidőig nem tudja kitölteni a kérdőívet. A második kérdőíves kikérdezés egyik értékelhető válaszát Romániából kaptuk. A válasz alapján a román járművezető képzési és vizsgáztatási rendszerben alkalmazható járműveknek kizárólag a 2006/126/EK irányelvben rögzített kritériumoknak kell megfelelni. B kategóriás jármű vezetésére jogosító vizsga és a felkészítő képzés során alkalmazható minden olyan jármű, amely B kategóriájú, négykerekű és legalább 100 km/h sebesség elérésére alkalmas. C kategóriás jármű vezetésére jogosító vizsga és a felkészítő képzés során alkalmazható minden olyan jármű, amely C kategóriába tartozik, megengedett legnagyobb össztömege legalább kg, hossza legalább 8 m, szélessége legalább 2,40 m, továbbá legalább 80 km/h sebesség elérésére alkalmas. El van látva blokkolásgátló fékekkel, legalább nyolc előremeneti fokozattal rendelkező sebességváltóval és a 3821/85/EGK rendelet által meghatározott menetíró készülékkel, továbbá raktere egy zárt dobozos

7 Weidinger Gábor A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek... felépítményből áll, amely legalább olyan széles és magas, mint a vezetőfülke, valamint a jármű tényleges össztömegének legalább kg. D kategóriás jármű vezetésére jogosító vizsga és a felkészítő képzés során alkalmazható minden olyan jármű, amely a D kategóriába tartozik, hossza legalább 10 m, szélessége legalább 2,40 m, és legalább 80 km/h sebesség elérésére alkalmas; blokkolásgátló fékekkel el van látva és a 3821/85/ EGK rendelet által meghatározott menetíró készülékkel fel van szerelve. A vezetéstámogató rendszerek szempontjából a finn járművezető képzési és vizsgáztatási rendszer kötelezően a román rendszerhez hasonlóan a 2006/126/EK irányelvben azonosított feltételeket írja elő (továbbá blokkolásgátló fékekkel a GKI képzésben alkalmazott oktató járműnek is rendelkeznie kell). A vezetéstámogató rendszerek szempontjából a lengyel képzési rendszer meglehetősen fejlettnek mondható. A finn és a román rendszer sajátosságain túl elmondható, hogy a lengyel GKI vizsgajárművek és oktatójárművek kötelezően fel vannak szerelve ABS, ASR/TCS, ESP/VSC, CFC, RSP/ ROSP, ODS/PDC, ACC, HBA, BAS, HFC, EDS valamint EBP rendszerekkel. Ezek használata a képzés és a vizsgáztatás során is kötelező, továbbá a rendszerek esetleges üzemzavara esetén felmerülő vészhelyzeteket is be kell építeni a képzésbe. Nemzetközi tapasztalatok összegzése A nemzetközi vizsgálatok alapján azt tapasztaltuk, hogy a megkérdezésben szereplő országok inkább engedélyezik vagy nem szabályozzák a vezetőt segítő rendszerek alkalmazását. A nyugat-európai országok példáját hazánk esetében talán túlzás lenne minden szempontból fejlettebbek, azért figyelmen kívül semmiképpen sem hagyható, de a vizsgálatban szereplő közép-európai országok Lengyelország, Szlovákia, Románia példája alapján érdemes kialakítani a magyar álláspontot a témával kapcsolatban. Ahogy azt tapasztaltuk, ezekben az országokban nem tiltják a vezetőt segítő rendszerek alkalmazását. Hazai vizsgálatok Kérdőíves elemzéssel vizsgáltuk a vezetőt segítő rendszerek hazai alkalmazását. A helyzet és a tapasztalatok, igények felméréséhez online kérdőívet készítettünk illetve kikérdező biztosokat alkalmaztunk. A kérdőívek publikáláshoz az Unipoll rendszert használtuk, illetve a TÁRKI-val végeztettünk felméréseket. A kérdőív kitöltésére két hét állt rendelkezésre.

8 XII. RODOSZ Konferencia december 2 4., Kolozsvár A kérdőívvel 3 célcsoportot céloztunk meg: Felsőoktatásban tanulók Gyakorlott járművezetők Járművezető képzésben dolgozó szakemberek A célcsoportok ilyen irányú kialakítását azért tartottuk fontosnak, hogy teljes képet kaphassunk arról, hogy a lakosság és a szakma mit gondol a vezetőt segítő rendszerek alkalmazásról a járművezető képzés során. Egyes célcsoportok véleménye a vezetőt segítő rendszerekről Felsőoktatásban tanulók Arra a kérdésre, hogy Milyen mértékben tartaná hasznosnak a felsorolt közlekedésbiztonsági eszközök működésének, illetve használatának oktatását a gépjárművezető képzés során? négyféle választ adhattak a hallgatók (nagyon eléggé nem nagyon egyáltalán nem), melyek esetében, a nagyon és eléggé válaszokat összevontuk. Feltételeztük, hogy ezek azok az eszközök, amelyek használatának oktatását érdemes lenne bevezetni a gépjárművezető-képzés során. A blokkolásgátló fékrendszer (ABS) az egyik olyan eszköz, amelyet a hallgatók legnagyobb arányban (77%) látnának szívesen az oktatás részeként (1. ábra). Hasznosnak tartaná az alábbiak működésének, illetve használatának OKTATÁSÁT a gépjárművezető képzés során? - felsőoktatás 100% 80% 60% 5% 6% 5% 7% 4% 3% 4% 4% 4% 3% 5% 19% 30% 29% 33% 34% 37% 43% 46% 46% 52% 53% Nem válaszol 40% 20% 0% 77% 64% 65% 60% 63% 60% 53% 51% 50% 45% 42% Inkább nem Inkább igen Blokkolásgátló (ABS) Automatikus fék-funkciók Kipörgésgátló (ASR) Elektronikus menetstabilizáló (ESP) Holttér figyelő rendszer Guminyomás ellenırző rendszer Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer Parkolást segítő rendszer Tempomat Navigációs rendszer (GPS) Aktív parkoló asszisztens 1. ábra: A biztonságos közlekedést segítő eszközök oktatásának szükségessége

9 Weidinger Gábor A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek... A megkérdezettek százaléka az automatikus fékfunkciók, a kipörgésgátló (ASR), az elektronikus menetstabilizáló (ESP), a holttér figyelő rendszer, illetve a guminyomás ellenőrző rendszer oktatását is felvenné a tananyagba. Valamivel kevesebb, de még mindig a hallgatók kb. fele gondolja ugyanezt a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, a parkolást segítő rendszer és a tempomat esetében. A legalacsonyabb támogatási arányt (45-42%-os) a navigációs rendszer (GPS), illetve az aktív parkoló asszisztens esetében kaptunk. Ha aszerint állítjuk sorba az eszközöket, hogy a hallgatók hány százaléka adta a nagyon hasznos választ, akkor a következő sorrendet kapjuk: Blokkolásgátló (ABS) Automatikus fék-funkciók Kipörgésgátló (ASR) Elektronikus menetstabilizáló (ESP) Holttér figyelő rendszer Guminyomás ellenőrző rendszer Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer Parkolást segítő rendszer Tempomat Navigációs rendszer (GPS) Aktív parkoló asszisztens Gyakorlott járművezetők A kérdőívben 11, a gépjárműbe szerelhető eszközt soroltunk fel azért, hogy megismerjük a megkérdezettek véleményét arról, azok működésének, használatának oktatását a gépjárművezető képzés során mennyire tartanák hasznosnak az aktív (az elmúlt 12 hónapban járművet vezető) személygépkocsi, illetve motorkerékpár vezetők. A személygépkocsi vezetők százaléka a felsorolt berendezések közül 6 esetben, százalék pedig 4 esetben mondta azt, hogy az oktatása egyáltalán nem hasznos. Az aktív parkoló asszisztens esetében ez az arány csak 25 százalék volt. Használatának oktatását 31 százalék hasznosnak is tartaná (2. ábra).

10 XII. RODOSZ Konferencia december 2 4., Kolozsvár 100% Mennyire tartaná hasznosnak az következők működésének, használatának oktatását a gépjárművezető képzés során? - I-II. 3% 3% 3% 5% 1% 2% 4% 3% 3% 2% 5% 80% 45% 43% 44% 39% 42% 38% 32% 35% 34% 34% 25% 60% 38% 40% 45% 44% 39% 39% 40% 38% 43% 40% 39% 40% 20% 0% 20% 15% 13% 14% 16% 15% 8% 12% 12% 6% 3% 9% 11% 4% 4% 6% 5% 5% 7% 8% 8% 8% Blokkolásgátló fékrendszer (ABS). Kipörgésgátló (ASR). Automatikus fékfunkciók. Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP). Holttér figyelő rendszer. Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer. Sebességtartó automatika (Tempomat). Guminyomás ellenőrző rendszer. Navigációs rendszer (GPS). Parkolást segítő rendszer. Aktív parkoló asszisztens. Nagyon hasznos Inkább hasznos Inkább nem hasznos Egyáltalán nem hasznos Nem tudja 2. ábra: Vélemények a gépjárművezető képzés során oktatandó területekről személygépkocsi vezetők I-II. A motorkerékpár vezetők százaléka illetve százaléka a felsoroltak közül három eszköz esetben, százalékuk pedig négy esetben mondta azt, hogy azok oktatása egyáltalán nem hasznos. Ahogyan az autósoknál, így itt is az aktív parkoló asszisztens esetében csak 24 százalék volt az azt egyáltalán nem hasznosnak tartó megkérdezettek aránya és 21 százalék a hasznosnak tartóké. (3. ábra). 100% Mennyire tartaná hasznosnak az következők működésének, használatának oktatását a gépjárművezetőképzés során? 2% 2% 4% 4% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 7% 80% 47% 40% 38% 42% 31% 38% 35% 30% 29% 30% 24% 60% 40% 37% 42% 42% 35% 47% 36% 40% 40% 36% 35% 36% 20% 0% 22% 23% 19% 11% 15% 15% 13% 7% 8% 8% 7% 7% 7% 8% 7% 7% 7% 8% 9% 9% Blokkolásgátló fékrendszer (ABS). Kipörgésgátló (ASR). Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP). Automatikus fékfunkciók. Navigációs rendszer (GPS). Holttér figyelő rendszer. Guminyomás ellenőrző rendszer. Sebességtartó automatika (Tempomat). Parkolást segítő rendszer. Sávelhagyásra figyelmeztetőrendszer. Nagyon hasznos Inkább hasznos Inkább nem hasznos Egyáltalán nem hasznos Nem tudja 21% 12% Aktív parkoló asszisztens. 3. ábra: Vélemények a gépjárművezető képzés során oktatandó területekről motorkerékpár vezetők I-II.

11 Weidinger Gábor A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek... Járművezető képzésben dolgozó szakemberek Kérdőívünkkel megkerestük az összes gépjárművezető-képzésben résztvevő vállalkozást, kérve közreműködésüket kutatásunkban. A kérdőív kitöltésére két hét állt rendelkezésre. A kérdőív kérdéseire végül 41 fő válaszolt. Az új autókban már általában rendelkezésre álló gyakran szériaként beépített, a közlekedés biztonságát szolgáló berendezésekkel kapcsolatban kívántuk megtudni, hogy az oktatók mennyire tartanák szükségesnek ezeknek a járművezető képzésbe való bevonását. Az oktatók jelentős része fontosnak tartaná a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) (79%), a navigációs rendszer (GPS) (76%), illetve a holttér figyelő rendszer (69%) működésének oktatását (4. ábra). Kétharmad körüli azok aránya, akik az elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP) (66%), az automatikus fékfunkciók (pl. vészfékasszisztens [BAS]; emelkedőn visszagurulást gátló) (66%), a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (62%), illetve a kipörgésgátló (ASR) (62%) oktatását fontosnak tartanák. A sebességtartó automatika (Tempomat) (55%), illetve a guminyomás ellenőrző rendszer (52%) esetében kicsit nagyobb azok aránya, akik inkább oktatnák a működését és használatát, mint azoké, akik szerint erre nincs szükség. A parkolást segítő rendszer (51%) és az aktív parkoló asszisztens (55%) esetében viszont azok aránya magasabb egy kissé, akik nem gondolják fontosnak az oktatását. 100% Hasznosnak tartaná az alábbiak működésének, illetve használatának oktatását a gépjárművezető képzés során? - gépjárművezető oktatók 80% 60% 79% 76% 69% 66% 66% 62% 62% 55% 52% 48% 45% 40% 20% 0% 21% 24% 31% 35% 35% 38% 38% 45% 48% 51% 55% igen nem Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) Navigációs rendszer (GPS) Holttér figyelő rendszer Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP) Automatikus fékfunkciók Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer Kipörgésgátló (ASR) Sebességtartó automatika Guminyomás ellenőrző rendszer Parkolást segítő rendszer Aktív parkoló asszisztens 4. ábra: Egyéb berendezések működésének oktatása

12 XII. RODOSZ Konferencia december 2 4., Kolozsvár A kérdőívben szerepelt arra vonatkozó kérdés is, hogy milyen a felszereltsége az oktató autóknak. Tizenegy olyan a vezetést segítő rendszert soroltunk fel, amelyeknél arra voltunk kíváncsiak, hogy az oktatók autói ezekkel fel vannak-e szerelve. A tizenegy felszerelésből egyetlen olyan volt, amely az oktatók által vezetett szinte minden autóban megtalálható, mégpedig a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) (98%). (28. ábra) Az autók kicsivel több mint felében navigációs rendszerrel (GPS) (57%), megközelítőleg felében kipörgésgátló (ASR) (50%), illetve elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP) (47%). Már csak egynegyedében van sebességtartó automatika (Tempomat) (26%), és egyötödében guminyomás ellenőrző rendszer (19%). Kérem, mondja meg, hogy az alábbi felszerelések közül van-e az Ön által használt autóban? - gépjárművezető oktatók 100% 80% 60% 57% 50% 47% 26% 19% 12% 9% 5% 0% 0% van 40% 20% 98% 43% 50% 53% 74% 81% 88% 91% 95% 100% 100% nincs 0% 2% Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)? Navigációs rendszer (GPS) Kipörgésgátló (ASR)? Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP)? Sebességtartó automatika (Tempomat Guminyomás ellenőrző rendszer Parkolást segítő Automatikus fékfunkciók (pl: vészfékasszisztens Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer Holttér figyelő rendszer Aktív parkoló asszisztens 5. ábra: Biztonsági felszerelések az autóban Hazai tapasztalatok összegzése A téma szempontjából a gépjárművezető képzésben dolgozó szakemberek véleménye tekinthető kompetensnek a megkérdezettek közül. Ezzel természetesen nem azt akarjuk kifejezni, hogy a többi megkérdezett véleménye nem számít. Azonban úgy gondoljuk, hogy a legjobban az oktatók, iskolavezetők, vizsgabiztosok tudják megítélni a helyzetet. A vélemények nem voltak teljesen egybehangzóak a három megkérdezett csoport esetén. Amíg a felsőoktatásban tanulók (kevés gyakorlattal rendelkező vezetők)

13 Weidinger Gábor A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek... támogatnák számos eszköz bevonását a képzésbe, addig az általunk gyakorlott vezetőknek nevezett csoport elutasító volt a rendszerekkel szemben, konkrétan az elterjedtebb rendszerekkel kapcsolatban, a kevésbé ismerteket már jobban támogatták. A járművezető képzésben dolgozó szakemberek nél ennek az ellenkezőjét tapasztaltuk. Véleményük szerint azokat az eszközöket lenne elsősorban szükséges bevonni a képzésbe, mert jelenleg ezek találhatóak meg a járművekben. A kérdőívekből képet kaptunk a megkérdezettek által használt oktató autók felszereltségéről. Az tapasztalható, hogy ezek a járművek a felsorolt rendszerek közül gyakorlatilag töredékével rendelkeznek csak. A téma aktualitása azonban ennek ellenére is nagy. Törekednünk kell arra, hogy a járművezető képzés során meg tudjanak ismerkedni a tanulók minél több ilyen eszközzel, hogy ismerjék helyes alkalmazását. Természetesen a tanulót fel kell készíteni arra is, hogy el tudjon hárítani egy kialakult vészhelyzetet, abban az esetben is, ha olyan járművet vezet, amelyben nincsenek vezetőt segítő rendszerek. A vezetőt segítő rendszerek képzésre gyakorolt hatásai Tudomásul kell venni, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok szerint belföldi üzemben tartás céljából csak olyan típusú jármű gyártható vagy hozható be külföldről, amelyre a közlekedési hatóság típusjóváhagyás keretében típusvizsgálat alapján, illetőleg a külföldön kiadott típusjóváhagyó okmány honosításával típusbizonyítványt adott ki. A típusvizsgálat során azt kell ellenőrizni, hogy a járműtípus megfelel-e a jogszabályban meghatározott műszaki, közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és munkavédelmi követelményeknek. Amennyiben a jármű alkalmasnak minősül, és egy szintén előírt megvizsgálást követően oktatójármű igazolással is rendelkezik, ugyanúgy nem zárható ki a közlekedésből, mint az oktatási tevékenységből, pusztán az egyes típusok gyári kialakításának különbözősége miatt. A Bibliától a XX. század híres ( hírhedt ) politikai vezetőinek beszédeiben elhangzó kijelentésig ismert, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van, de ez fordítva is igaz lehet, sőt jelen témakörben fordítva is igaz, hiszen a vezetőt segítő technikai újdonságokat nem ártó szándékkal fejlesztik ki a járműipari szakemberek. Ettől kezdve azt hihetnénk, hogy a technika mindennapi megjelenésével aranyélete lesz legalább a gyakorlati szakoktatóknak, mert akár aludhatnak is az önmagukra vigyázni tudó járművükben. Sajnos, ezt már most el kell felejteni, hiszen ezeknek az eszközöknek is létezik egy felhasználói oldala, amelyre a használót meg kell tanítani.

14 XII. RODOSZ Konferencia december 2 4., Kolozsvár Említést érdemel egy olyan eset, amely járműkezelési vizsgán fordult elő, és következményeként az autóvillamossági ismeretekkel emelt szintű autószerelő végzettséggel (gépjárműtechnikai-szerelő) rendelkező jelölt képes volt tönkretenni egy nyolcvanas években gyártott fapados gépkocsi fényváltó kapcsolóját. Az történt, hogy a távolsági fényszóró ellenőrzésének szándékával addig erőltette a kart ellenkező irányba, hogy az érintkezők öszszehegedtek fénykürt állásban. Azért valószínű, hogy az oktató még a vizsga előtt, legalább egyszer megmutatta a kezelőszervek működését a tisztelt szakembernek. Ilyen előzmények után nem kétséges, hogy mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatás során újabb kihívást jelent majd a járművek használatának megtanítása. Gondoljunk arra, hogy a saját használatra megszerzett műszaki berendezéseknél mennyi időráfordítást igényel még az alapfunkciók használatának begyakorlása is, nem beszélve az addig nem ismert egyéb lehetőségek megértéséről Milyen pedagógiai eljárásokat, később talán módszereket képesek a szakma művelői kitalálni arra, hogy a mobiltelefonjaikat csak felületesen ismerők számára is az esetleg kötelezően (család, munkahely nyomására) megszerzendő vezetői engedélyhez vezető utat mutassanak? A képzési engedély kiadásának és a képzés folytatásához előírt tárgyi feltételeknek egyike, hogy a képző szerv rendelkezzen az adott járműkategóriára érvényes Tanterv és útmutatóval. Szükségesnek látszik tehát az illetékesek részéről a központi útmutatók felülvizsgálata és módosítása, mert nem szerepel például az A-kategóriáknál az ABS, B-kategóriánál az ASR és ESP stb. Feltételezve, hogy az elméleti szakoktató ismeri (ismernie kellene), az iskolájánál gyakorlásra használt járműparkot, az oktatás folyamatába be kell illeszteni, az azokban közel száz éve változatlan elven funkcionáló szerkezeti elemek tanítása mellé, a kiegészítő új rendszerek megismertetését. Előbbiek és a vonatkozó rendeletek alapján, miszerint a vizsgázónak azon a járművön kell tudnia bemutatni az addig megszerzett ismereteit, amelyen tanult, tekintsük végig az oktatási lehetőségeket. Az alapoktatás időszakában fel kell idézni, ki kell egészíteni, esetleg pótolni kell az elméleti ismereteket. Minden tanítandó eszköznél hangsúlyozottan fontos szempont a működésre utaló műszerfali vagy egyéb visszajelzők elhelyezésének bemutatása és jelzéseik értelmezésének gyakoroltatása. Bármilyen szakirányú képzésnek, az oktatásnak pedig különösen nem lehet olyan eredménye, hogy tartósítsa a jelenleg tapasztalható technikai analfabetizmust. Azért, mert egyes szerkezetek léte még nem ment át a köztudatba, de léteznek és várható az elterjedésük, pont az a feladat, hogy felkészítsék azok használatára a célszemélyeket.

15 Weidinger Gábor A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek... Az oktatás időszakában a jármű minden használható funkciójával meg kell ismertetni a tanulót. Ez lehetőséget biztosít a látszólagos holtidők hasznos kitöltésére is. Természetesen az ismereteket úgy kell beilleszteni a tanítás-tanulás folyamatába, hogy megfeleljen a tanítvány mindenkori fejlettségi szintjének. A vezetőt segítő rendszereknek és azok oktatási célú használatának nem feladata az oktató helyettesítése, legfeljebb bizonyos helyzetekben tehermentesíthetik a folyamatos információközlés alól. Egyidejűleg tekintettel kell lenni arra is, hogy az éppen használatban levő berendezés hiánya vagy műszaki problémái esetén képes legyen a tanuló tovább közlekedni. A tehergépkocsi, illetve busz vezetését tanulók valójában főleg vezetést, azaz járműkezelést gyakorolnak. Ez abból következik, hogy személygépkocsi-vezetőként már szereztek közlekedési tapasztalatot. További eltérés, hogy nem kezdő szintre, hanem a várható munkakör ellátására kell felkészíteni a nagy járművekre vezetői engedélyt szerzőket. Mindennek velejárója, hogy az összes felsorolt rendszert kötelezően használtatni kellene a gyakorlás folyamán. Sajnos ez még nem nagy teher napjainkban, hiszen a teherautó gyártóknak csak akkor lesz érdeke telerakni minden jóval a gyártmányaikat, ha rendelet kötelezi őket. A vezetőt segítő rendszerek vizsgáztatásra gyakorolt hatásai Az oktatás folyamatának záró aktusában, azaz a vizsgán más szempontokat kell előtérbe helyezni. Alapvető elvárás, hogy a vizsgázó önállóan, szabályosan és biztonságosan tudja végrehajtani az aktuális feladatokat. Még mindig ugyanazon a járművön, amelynek igénybevétele eredményeképpen eljutott a vizsganapig. A továbbiakban vizsgafeladatokhoz rendelve essen szó a segítő rendszerekről. A vezetőt segítő rendszerek vizsgán történő használata annyiban különbözik az oktatási alkalmazástól, hogy lehetővé kell tenniük a vizsgázó teljesítményének, gyakorlottságának zavaró külső körülményektől mentes értékelését. Ezért a járműkezelési vagy rutinvizsgákon nem kell megengedni a segítséget. Pontosan azért nem, mert a gyakorlás során, többek között az említett rendszerek célszerű kihasználásával el kellett jutni arra a tudászszintre, hogy a forgalomtól elzárt területen rendelkezésre álló helyen, képes legyen a jelölt a járművet uralni. A forgalmi vizsgákon, a vizsgázó előzetes elhatározását és önálló előkészületeit követően, minden olyan beépített szerkezet bevetésre kerülhet, ami valójában segítheti a vezetőt, viszont nem vizsgázik helyette.

16 XII. RODOSZ Konferencia december 2 4., Kolozsvár Következtetések A beépített segítőrendszerek használatával kapcsolatosan alternatívák felállítása látszik szükségesnek: NM Nem megengedett, mert egységesen tiltott. FM Feltételekkel megengedhető, mert adott körülmények között nem tiltható. M Megengedett (sőt esetenként ajánlott). K Kötelező, mert egységesen előírt. Alkalmazhatósági besorolás Rendszer rövid neve Vizsga Oktatás Járműkezelési Forgalmi ABS M M M ASR M M M ESP M NM M EBV M M M HBA M M M EPB M M M HHC M FM FM CDP M NM M HDC M NM M CDD M NM M HFC M M M HRB M M M BDW M M M Pre-Safe M NM M Pre-Crash M NM M ACC M NM M CM M NM M Stop&Go M NM M ISC M NM M LDW FM NM NM LKS FM NM NM ICW M NM M Holttér M NM NM Sávváltás M NM M Tolatóradar M NM M

17 Weidinger Gábor A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek... Tolatókamera M NM M Aktív parkoló M NM NM vagy FM RDK M NM M Navigáció M NM M VE M NM M ODS M NM M DDW M NM M 1. táblázat: Vezetőt segítő rendszerek alkalmazhatósága Ahogyan az élet minden területén, esetünkben is az átmeneti állapotok kényszerítik ki a kompromisszumokat. Problémát jelent például az, hogy a felszereltségükben vegyes összetételű oktatójárművekkel dolgozók szférájában egy nehezen átlátható, ideiglenes képzési rendeletet megalkotni felesleges. Az sem mellékes, hogy a rendelkezésre álló szerkezet kikapcsolható vagy nem. A kötelező besorolás ezért nem szerepel a táblázatban. A korábban említett okok miatt viszont, újbóli figyelemfelhívás, hogy azok a járművezető jelöltek, akik nagytömegű teher- vagy személyszállításra alkalmas járműre kívánnak engedélyt szerezni, már a tanuló időszakban kötelezően ismerkedjenek meg az akkor elérhető technikai újdonságok használatával. Itt térjünk ki az automata sebességváltókkal kapcsolatos tudnivalókra. Az automata sebességváltóval rendelkező jármű az a jármű, amelynél a motor és a kerekek közötti áttétel kizárólag a gázpedál, illetve a fékpedál használatával változtatható. Ha a kérelmező a járműkezelési vagy a forgalmi vizsgát automata sebességváltóval rendelkező járművön teszi le, ezt a tényt a vizsga alapján kiállított összes engedélyen fel kell tüntetni. Az ilyen jelöléssel ellátott engedélyek csak automata sebességváltóval rendelkező járművek vezetéséhez használhatók, az uniós előírással összhangban. Teljesen mindegy tehát, hogy a működtetéshez szükséges kezelőelem hol található. Lehet a kormányon vagy annak közelében, de lehet a kardánalagúton is. Lehet, hogy kiegészítő funkcióként kézi kapcsolású, szekvenciális üzemmódban is használható, de hagyományos kézi sebességváltóval rendelkező járművet kizárólag az vezethet, aki kézi sebességváltóval rendelkező járművön tette le a vizsgáit. Ezt azért volt fontos részletezni, mert korábban nagyon sok, főleg (azóta is) buszvezetőként dolgozó ember szerzett automatikus erőátvitelű járművön jogosítványt. Az akkori szerkezetek már rendelkeztek az EPB, HHC rendszerek által nyújtható pluszokkal, de nem az volt a vizsgateljesítményük

18 XII. RODOSZ Konferencia december 2 4., Kolozsvár értékelésének alapja, hogy ezeket tudják-e használni. Az, hogy okosan használták, a saját munkájuk megkönnyítését szolgálta. Természetes lenne, ha azokat a vezetőt segítő rendszereket, amelyekkel ma és a jövőben a tanulók találkoznak, hagyjuk használni. Az oktatás folyamatában mindent, ami célszerű. A járműkezelési vagy rutinvizsgán csak azokat, amelyek nem zavarják annak megítélését, hogy a jelölt ténylegesen képes a jármű adottságainak megfelelően manőverezni. A forgalmi vizsgán pedig életszerűen, a vizsgázóra bízva azt, hogy mivel képes a lehetőségek közül a saját érdekében együttműködni. Az érem másik oldala, hogy a vizsgabiztosoktól sem várható el, hogy autószalonokba járva tájékozódjanak az aktuális technikai színvonal kinézetéről. A továbbképzések keretében tehát nem csak elméleti szinten kellene foglalkozni a vezetőt segítő rendszerek létével, hanem a gyakorlati megjelenését is meg kell ismertetni ahhoz, hogy adott szerkezetek felismerésében, működtetésében ne tűnjenek tájékozatlanabbnak a vizsgázónál. Felhasznált irodalom Köves Szilárd: Szakértői jelentés elkészítése a vezetéstechnikai pályák projecttervével összefüggésben; Monitoring KB Közlekedésbiztonsági Kft., Weidinger Gábor: A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek szériafelszereltségében elterjedő vezetőt segítő rendszerek hatása a képzésre és vizsgáztatásra. Hatástanulmány arról, hogy mely vezetőt segítő rendszer használata milyen módon fogadható el a képzés, illetve a vizsgáztatás során. A megjelenés éve 2011.

B kategóriás vizsgázók (fő)

B kategóriás vizsgázók (fő) Az Európai Uniós projektek gyakorlati hasznosítása a hazai gépjárművezető képzés fejlesztésben Ipolyi-Keller Imre Budapest, 2010. február 12. 1 A Module Close To projekt Történnek balesetek, de nem velem.

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 26. (26.07) (OR. en) 12921/12 TRANS 256 FEDŐLAP. Az átvétel dátuma: július 25.

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 26. (26.07) (OR. en) 12921/12 TRANS 256 FEDŐLAP. Az átvétel dátuma: július 25. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. július 26. (26.07) (OR. en) 12921/12 TRANS 256 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. július 25. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

Tudnivalók a tanfolyamokról

Tudnivalók a tanfolyamokról Tudnivalók a tanfolyamokról 1. Beiskolázási feltételek: A képzésre jelentkezőt a képzőszerv köteles az általa végzett teljes képzési szolgáltatást és vizsgára bocsátás feltételéről tájékoztatni és jelentkezés

Részletesebben

1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül)

1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül) 1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül) Tehergépkocsi alapképesítést annak a személynek (a továbbiakban: gépkocsivezető) kell megszereznie, aki a, a közúton C1,

Részletesebben

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára 2015 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A JÁRMŰKATEGÓRIÁKBAN ÉS AZ OKTATÁSBA BEVONT JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKBAN

VÁLTOZÁSOK A JÁRMŰKATEGÓRIÁKBAN ÉS AZ OKTATÁSBA BEVONT JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKBAN VII. Évfolyam 3. szám - 2012. szeptember Végh Róbert vegh.robert@uni-nke.hu VÁLTOZÁSOK A JÁRMŰKATEGÓRIÁKBAN ÉS AZ OKTATÁSBA BEVONT JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKBAN Absztrakt A közúti közlekedési igazgatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a) A B járműkategóriás képzésében való részvétele feltétele, -minimum betöltött 16,5 életév,

TÁJÉKOZTATÓ. a) A B járműkategóriás képzésében való részvétele feltétele, -minimum betöltött 16,5 életév, TÁJÉKOZTATÓ 1. A KÉPZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: ÁDÁM AUTÓSISKOLA (Ádám Róbert ev.) 3170 Szécsény Május 1. út 3.(20/99-53-108) adamrobi1@freemail.hu (honlap: adamautosiskola.hu) 2. A CÉG FORMÁJA: egyéni vállalkozó

Részletesebben

11. HABBAL OLTÓ TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ, ILLETVE HABBAL OLTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY KEZELŐI TANFOLYAM

11. HABBAL OLTÓ TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ, ILLETVE HABBAL OLTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 11. HABBAL OLTÓ TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ, ILLETVE HABBAL OLTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY KEZELŐI TANFOLYAM 2004. HABBALOLTÓ TŰZOLTÓ

Részletesebben

A gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal (általános forgalomba helyezési engedéllyel).

A gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal (általános forgalomba helyezési engedéllyel). Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatások alapján biztonságos közlekedés

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

85/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet

85/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet 85/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet a közúti jármű vezető k és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A

Részletesebben

A gépjárművezető képzés jelentősége a közúti közlekedésbiztonság szempontjából

A gépjárművezető képzés jelentősége a közúti közlekedésbiztonság szempontjából Erős Pillérek Javuló Közlekedésbiztonság Közlekedésbiztonsági konferencia A gépjárművezető képzés jelentősége a közúti közlekedésbiztonság szempontjából Dr. Juhász János KTI Közlekedéstudományi Intézet

Részletesebben

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 83/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Andrássy és Társa KFT 3943 Bodrogolaszi Vasút út 38/A Tel/Fax: 47/324888 mobil: 30/9635368 E-mail: autosiskola@andrassykft.hu www.andrassyautosiskola.hu 1, Képző szerv megnevezése: Vállalkozási feltételek.

Részletesebben

Téli közlekedésre vonatkozó szabályok Európában

Téli közlekedésre vonatkozó szabályok Európában Téli közlekedésre vonatkozó szabályok Európában Évről évre gyorsabban köszönt be a tél, és ilyenkor az ember felteszi a kérdést, hogy az európai országokban milyen előírások vonatkoznak a téli gumiabroncsra,

Részletesebben

30/2009. Módszertani Útmutató. A mérettáblák ellenőrzéséről

30/2009. Módszertani Útmutató. A mérettáblák ellenőrzéséről 30/2009. Módszertani Útmutató Készítette: Közúti Jármű Főosztály Kiadásának időpontja: 2009. december 30. - 2009 - Módszertani útmutató A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Vezethetőségi előírások (326/2011 Korm. rendelet) Életkor. Kat. 14. életév

Vezethetőségi előírások (326/2011 Korm. rendelet) Életkor. Kat. 14. életév Kat. Vezethetőségi előírások (326/2011 Korm. rendelet) AM Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória),

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: Webjogsi KMR Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden

Részletesebben

.Munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1.

.Munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1. Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllő Tessedik Sámuel u.4..munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1. 1 Mikor biztonságos egy gép, berendezés? Egy

Részletesebben

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek I. okmányok, AZONOSÍTÁS Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek Jármű Alvázszám Motorszám Hatósági jelzés Adattábla/Típustábla II. környezetvédelmi mérés Kipufogórendszer Kivitel

Részletesebben

Buszos GKI. Fizetés módja: készpénz vagy átutalás

Buszos GKI. Fizetés módja: készpénz vagy átutalás Buszos GKI Azok a gépjárművezetők, akik 2008. szeptember 9-ét követően D", D1", D1+E" és/vagy D+E" kategóriájú vezetői engedélyt szereznek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni,

Részletesebben

GVOE 2010 finszter@tuvnord.hu

GVOE 2010 finszter@tuvnord.hu Gépjárművek illetéktelen átalakítása. - Elektronikus rendszerek - Kerekek-gumiabroncsok dr. Gellér Józsefné, Finszter Ferenc finszter@tuvnord.hu Illetéktelen beavatkozás Szakszerűtlen javítás - fékrendszer

Részletesebben

75/2007 Elnöki Szabályzat. A gépjárművek és pótkocsik fékvizsgálatánál alkalmazott joghatályos mérések kiértékeléséről

75/2007 Elnöki Szabályzat. A gépjárművek és pótkocsik fékvizsgálatánál alkalmazott joghatályos mérések kiértékeléséről 75/2007 Elnöki Szabályzat Készítette: Közúti Jármű Főosztály 1. változat kiadásának időpontja: 2007. április 1. változat 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA, VALAMINT

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: E-Educatio Információtechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰRE ÉPÍTHETŐ DARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Andrássy és Társa KFT 3943 Bodrogolaszi Vasút út 38/A Tel/Fax: 47/324888 mobil: 30/9635368 E-mail: autosiskola@andrassykft.hu www.andrassyautosiskola.hu 1, Képző szerv megnevezése: Vállalkozási feltételek.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

STEFI-CAR AUTÓSISKOLA 3400 Mezőkövesd, Építők u. 4/

STEFI-CAR AUTÓSISKOLA 3400 Mezőkövesd, Építők u. 4/ (oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 cm 3 motorteljesítménnyel) Írásos tájékoztató. A kategória hengerűrtartalommal és legalább 40 kw Ügyfélfogadás rendje: Mezőkövesd, Bevásárló Udvar

Részletesebben

Bíró László egyéni vállalkozó Bíró Autósiskola Tel.: 06/

Bíró László egyéni vállalkozó Bíró Autósiskola Tel.: 06/ Tájékoztató a Közlekedési Főfelügyelet felé B. kategória 1.2. Iskolánkban a gépjárművezető képzést a Mezőkövesd Város Önkormányzatának ES-282704 vállalkozói igazolvány és NKH KC/A/2/2008.Képzési engedélye

Részletesebben

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása.

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása. Tájékoztató A mezőgazdasági gépeket gyártók és forgalmazók részére A mezőgazdasági gépkatalógusba bejelentett illetve bejelentésre kerülő, belsőégésű motorral rendelkező, traktorok, önjáró mezőgazdasági

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

13.Képzés kinek az engedélye alapján tartható? a) A regionális igazgatóság b) Az NKH Központi Hivatal vezetője c) A Közlekedési Minisztérium

13.Képzés kinek az engedélye alapján tartható? a) A regionális igazgatóság b) Az NKH Központi Hivatal vezetője c) A Közlekedési Minisztérium SZAKMAI ISMERETEK 1. Az alábbiak közül melyik a jelentkezési lap? a) a bizonylati albumban szereplő nyomtatvány vagy elektronikus űrlap, amely a tanuló képzéséhez és vizsgáztatásához szükséges adatokat

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára 2013 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

KÉPZŐSZERV ADATAI. Engedélyező hatóság: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Képzési és vizsgáztatási hatósági főosztály 1028 Budapest, Vajdahunyad 45.

KÉPZŐSZERV ADATAI. Engedélyező hatóság: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Képzési és vizsgáztatási hatósági főosztály 1028 Budapest, Vajdahunyad 45. 00 Esztergom Kossuth Lajos út 40. V Á L L A L K O Z Á S I F E L T É T E L E K GÉPJÁRMŰVEZETŐ KÉPESÍTÉSI IGAZOLVÁNY (GKI) Autóbuszvezető és tehergépkocsi-vezetői alap- és továbbképzési képesítésre felkészítő

Részletesebben

STEFI-CAR AUTÓSISKOLA 3400 Mezőkövesd, Építők u. 4/

STEFI-CAR AUTÓSISKOLA 3400 Mezőkövesd, Építők u. 4/ Írásos tájékoztató. AM kategória Ügyfélfogadás helye és ideje: Mezőkövesd, Bevásárló Udvar II. B/6 Hétfő- Szerda: 11 órától 14:30óráig Csütörtök- Péntek: 13 órától - 16:30 óráig Elérhetőségek: Ügyfélszolgálat:

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2013.X.1. ) 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: Webjogsi KMR Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG Tartalomjegyzék Gyalogos átkelőhelyek kijelölése... 2 Közúti járművezetők utánképzése... 3 Közúti járművezetők vizsgáztatása... 4 Az egyes járművezetői kategóriák vizsgája alóli

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. Az iskolavezetői továbbképzési szaktanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. Az iskolavezetői továbbképzési szaktanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Az iskolavezetői továbbképzési szaktanfolyamok számára 2011 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az Iktatószám: Tárgy: VEO/001/00397-0005/2014 Határozat H A T Á R O Z A T I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az - ADLER EUROPE márkanevű,

Részletesebben

DELTA 2001 MAGÁN AUTÓS ISKOLA

DELTA 2001 MAGÁN AUTÓS ISKOLA DELTA 2001 MAGÁN AUTÓS ISKOLA írásos tájékoztató Vállalkozói engedély szám:940/1994 Cég forma: Egyéni Vállalkozás Iskolavezető: Tóth Endre e-mail cím: delta2001iskola@freemail.hu web: www.deltaautosiskola.hu

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: Webjogsi KMR Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

MELLÉKLET. a következőhöz: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.2.1. COM(2017) 47 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: E-Educatio Információtechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: E-Educatio Információtechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A szakoktatói továbbképzési szaktanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A szakoktatói továbbképzési szaktanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A szakoktatói továbbképzési szaktanfolyamok számára 2011 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ BERENDEZÉSEI, GÉPEI ÉS ESZKÖZEI, MŰSZAKI

Részletesebben

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

Vállalkozási feltételek A1, A2, A kategória

Vállalkozási feltételek A1, A2, A kategória 1 Vállalkozási feltételek A1, A2, A kategória Sok szeretettel köszöntöm Tisztelt leendő Tanulónkat, és egyben hagy gratuláljak magam és munkatársaim nevében, hogy az Árvai Autósiskolát választotta. Bízom

Részletesebben

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében.

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében. MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 152. szám 38843 (3) A hivatalvezetõ a feltételek hiányáról a polgármestert az ajánlás visszaküldésével írásban tájékoztatja, ha a) az ajánlás elkésett, hiányos vagy b) a tényállás

Részletesebben

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010.

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010. Közlekedés az EU-ban Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. A Közlekedés Jogosítvány Az EU bármely tagállamában megszerzett jogosítvány az egész Európai Unión belül érvényes. Az Európai

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

TÜV Rheinland-KTI Kft. H-1119 Budapest, Thán Károly u H-1519 Budapest, Pf.: 327.

TÜV Rheinland-KTI Kft. H-1119 Budapest, Thán Károly u H-1519 Budapest, Pf.: 327. EU előírások: Irányelv 70/157 Zajszint és kipufogó berendezések Pótalkatrész kipufogó berendezés 70/220 Károsanyag kibocsátás, légszennyezés Műszaki terület 715/2007 692/2008 Károsanyag-kibocsátás 70/221

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK A képzőszerv megnevezése: IKON Autósiskola Címe: 5126 Jászfényszaru, Aradi út 7. Telefon: 06 70 4570926 Honlap, e-mail: www.ikonautosiskola.hu, info@ikonautosiskola.hu Cégforma:

Részletesebben

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - V. Gépjárművezetői engedély ügyintézése

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - V. Gépjárművezetői engedély ügyintézése NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - V. Gépjárművezetői engedély ügyintézése 2009 1 Az V. fejezet a gépjárművezetői engedély ügyintézésének, illetőleg a vezetési jogosultság megszerzésének szabályait

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A személytaxis személyszállító szolgáltatói és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatói szaktanfolyamok számára 2015 A Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

13. FOLYADÉK SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLHATÓ (SZIVATTYÚVAL ELLÁTOTT) EGYÉB GÉPEK KEZELŐI TANFOLYAMA

13. FOLYADÉK SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLHATÓ (SZIVATTYÚVAL ELLÁTOTT) EGYÉB GÉPEK KEZELŐI TANFOLYAMA BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 13. FOLYADÉK SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLHATÓ (SZIVATTYÚVAL ELLÁTOTT) EGYÉB GÉPEK KEZELŐI TANFOLYAMA 2004. 13/A TŰZOLTÁSRA

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.15. COM(2010)310 végleges 2010/0169 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA ( ) az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága 1., 3., 4., 6., 7., 8.,

Részletesebben

MINDEN ÚJ ÖTLET HÁTTERÉBEN EGY KIHÍVÁS ÁLL

MINDEN ÚJ ÖTLET HÁTTERÉBEN EGY KIHÍVÁS ÁLL IFC DO NOT PRINT 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 A LEGBIZTONSÁGOSABB TARTÓZKODÁSI HELY AZ ÚTON Minden általunk gyártott Mazda számos

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A és AM kategóriákhoz

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A és AM kategóriákhoz KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A és AM kategóriákhoz 1. A képzőszerv neve: Mozaik Autósiskola Bt. 2. Cégforma: Betéti Társaság 3. Cégbírósági bejegyzés száma: 01-06-790395 A képzési engedély száma: KE/ST/82/A/1977/1/2016

Részletesebben

A Reflex Autósiskola vállalási feltételei. I. Az iskola szervezete

A Reflex Autósiskola vállalási feltételei. I. Az iskola szervezete A Reflex Autósiskola vállalási feltételei I. Az iskola szervezete Az iskola gazdasági formája: Egyéni vállalkozás Okmányirodai nyilvántartási szám: 8912306 Adószám: 76908721-1-27 Felnőttképzési nyilvántartási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK (Személygépkocsi-vezető ( B -kategória) tanfolyamokhoz) A RUTIN-OKT Kft, B kategóriás személygépkocsi-vezetői tanfolyamot indít az alábbiak szerint. Cég: Rutin-OKT Oktató, Továbbképző

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében A Nemzeti Közlekedési Hatóság tevékenysége a veszélyes árut szállító közúti járművek ellenőrzésének tükrében Balatonföldvár, 2010. április 8-9. 1 Ellenőrzési tevékenység A Nemzeti Közlekedési Hatóság komplex

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK 1. A képző szerv adatai: Név: Hidegkúti Autósiskola Cím: Budapest, 1028. Hidegkúti út 6. Kapcsolattartónk: Bódis András (Tel: 0670 4188472) Cégforma: egyéni cég Cégbírósági bejegyzés

Részletesebben

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Ausztria Országúton, lakott területen kívül 100 km/h Éjjel (22-05 óra között) az A10, az A13 és az A14 autópályán azonban csak max. 110 km/h Vannak továbbá

Részletesebben

7. TŰZOLTÓ DARU KEZELŐI TANFOLYAM

7. TŰZOLTÓ DARU KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 7. TŰZOLTÓ DARU KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ JÁRMŰDARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

VEZETÉSI KARTON Kategória

VEZETÉSI KARTON Kategória VEZETÉSI KARTON Kategória Vezetési karton azonosítója Közlekedési hatóság iktatószáma Következő vez. karton azonosítója Sikeres közlekedési alapism. vizsga időpontja Valamennyi elméleti vizsgáját befejezte

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

Tájékoztató. Vállalkozási feltételek VERDA Autósiskola Kft. által szervezett járművezetői tanfolyamokról.

Tájékoztató. Vállalkozási feltételek VERDA Autósiskola Kft. által szervezett járművezetői tanfolyamokról. Tájékoztató Vállalkozási feltételek VERDA Autósiskola Kft. által szervezett járművezetői tanfolyamokról. Tájékoztató Vállalási feltételek: Verda Autósiskola Kft. Cégforma: Kft. Cégbírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I AuTÓTh Kfc. 2400. Dunaújváros, Vasmű út 39. II. emelet 208. : (25) 400-800. Az AuTóTh-Iskolában folyó "B" személygépkocsi gépjárművezető képzés V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I Érvényes: 2015 október

Részletesebben

AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI

AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI ELŐZMÉNYEK Az UD rendszer bevezetésekor a rendelkezésünkre álló hazai járműadatok alapján az alábbi emissziós

Részletesebben

Finompormatricák az ÉMI-TÜV SÜD-tôl

Finompormatricák az ÉMI-TÜV SÜD-tôl Most aktuális ÉMI-TÜV Több biztonság Nagyobb érték Aki ettôl az évtôl egész Németország területén a kialakított környezetvédelmi zónákkal rendelkezô városok vonzáskörzetében is autójával szabadon akar

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

Járműinformatika A jármű elektronikus rendszerei

Járműinformatika A jármű elektronikus rendszerei Járműinformatika A jármű elektronikus rendszerei 2016/2017. tanév, II. félév Dr. Kovács Szilveszter E-mail: szkovacs@iit.uni-miskolc.hu Informatika Intézet 107/a. Tel: (46) 565-111 / 21-07 A jármű alrendszerei

Részletesebben

MAGYAR AUTÓKLUB AUTÓSISKOLA

MAGYAR AUTÓKLUB AUTÓSISKOLA MAGYAR AUTÓKLUB AUTÓSISKOLA Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 3/a VÁLLALÁSI FELTÉTELEK B vagy T kategóriás Elméleti és gyakorlati képzéséhez Zalaegerszeg, 2013. szeptember 01. Készítette: Németh Dezső Iskolavezető

Részletesebben

KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK CÉGES ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK CÉGES ÜGYFELEINK RÉSZÉRE MÉGANE EXPRESSION KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK CÉGES ÜGYFELEINK RÉSZÉRE O OÚj Energy 1,2 TCe 115 LE motor Stop&Start rendszerrel OOFlottakedvezmény már egy autó vásárlásakor is O OGazdag felszereltség: Kétzónás

Részletesebben

Mennyit ér a biztonság?

Mennyit ér a biztonság? Mennyit ér a biztonság? Eredeti, utángyártott és hamisított alkatrészek Az alkatrészek másodlagos felhasználása Előadó: Kovács Tamás főosztályvezető Nemzeti Közlekedési Hatóság A közlekedési hatóságok

Részletesebben

Í R Á S O S T Á J É K O Z T A T Ó E - L E N Z A U T Ó S I S K O L A Z R T. 2 0 1 6.

Í R Á S O S T Á J É K O Z T A T Ó E - L E N Z A U T Ó S I S K O L A Z R T. 2 0 1 6. Í R Á S O S T Á J É K O Z T A T Ó E - L E N Z A U T Ó S I S K O L A Z R T. 2 0 1 6. 1 Cégadatok: ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ A képző szerv neve: E-LENZ AUTÓSISKOLA ZRT. Rövidített cégnév: E-LENZ ZRT. Cím: 4400

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ B Kategória

ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ B Kategória Székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 8 sz. Fsz. 2. Tel.szám: 06-30/338-18-38, 52/720-220 ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ B Kategória 1. Képzőszerv : LÉVAI-AUTÓSISKOLA Szervező és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE (. 15 (2006. március Az 561/2006/EK rendelet területi hatálya Magyarország területén az Európai Unió területén (! ellenőriz Svájc területén!? (AETR

Részletesebben

Előregisztráció és tájékoztató a közúti járművezető-képző szakoktató kísérleti tanfolyamról

Előregisztráció és tájékoztató a közúti járművezető-képző szakoktató kísérleti tanfolyamról Előregisztráció és tájékoztató a közúti járművezető-képző szakoktató kísérleti tanfolyamról (Az alábbiak szerinti tájékoztató előzetes információ közlésére szolgál! Az EJJT a tájékoztató alapján nem vállal

Részletesebben

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek 1. Képző szerv neve: Szremkó Mihály Autósiskola Címe: 6500. Baja, Magyar u. 6. Telefonszám: 06-20/977-21-65 Cég formája: Egyéni vállalkozás 2. Vállalkozói engedély

Részletesebben

A képző szervek tevékenységét jellemző mutatók számításának, közzétételének meghatározása

A képző szervek tevékenységét jellemző mutatók számításának, közzétételének meghatározása A képző szervek tevékenységét jellemző mutatók számításának, közzétételének meghatározása A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (X 20.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Írásos tájékoztató V 1.8

Írásos tájékoztató V 1.8 Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: Magyar Bertalan Egyéni vállalkozó "Magyar Autósiskola" Cím: 3980

Részletesebben

Dulicsek Autósiskola KFT.

Dulicsek Autósiskola KFT. Dulicsek Autósiskola KFT. 6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér 9682. VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK A képző szerv: megnevezése: Dulicsek Autósiskola Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített neve: Dulicsek Autósiskola

Részletesebben

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása A sok jelzőtábla zavaró A jelzőtáblák mérete 4/2001. (I.31.) KöVim rendelet A jellemző méret 450 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1000 mm A közlekedő személy segítése A pálya legyen egyszerű, egységes, akadálymentes,

Részletesebben