Hivatkozások. Szövegmondatok kompozicionális organizációjáról. In: Magyar nyelvjárások XXXVII, Debrecen,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hivatkozások. Szövegmondatok kompozicionális organizációjáról. In: Magyar nyelvjárások XXXVII, Debrecen,"

Átírás

1 Hivatkozások 1. Petőfi S. János Szövegek szövegmondatok fölötti szintjének kompozicionális organizációjáról. In: Magyar nyelvjárások XXXVII, Debrecen, : 351. [A motiváltabb -ság abban áll, hogy egy szöveg kompozicionális megformáltságában a relációs/hierarchikus/(vertikális) és a konfigurációs/lineáris/(horizontális) organizáció egyaránt szerepet játszik. (Ehhez a diszkusszióhoz lásd DOMONKOSI 1998, PETŐFI m. a. és DOBI m. a.)] Szövegmondat-reprezentáció és organizációtípusok szemiotikai textológiai keretben. In: Petőfi S. János Békési Imre Vass László (szerk.): Szemiotikai Szövegtan 13. A szövegtani kutatás általános kérdései. Szaknyelvi szövegek. Tankönyvi szövegek. JGyTF Kiadó, Szeged, 2001: Petőfi S. János Szövegek szövegmondatok fölötti szintjének kompozicionális organizációjáról. In: Magyar nyelvjárások XXXVII, Debrecen, : 353. [ a K 2, K4 és K5 egyetlen harmadfokú makrokompozíció-egységként [=K 3 ] való értelmezhetőségét többek között az egyes (versszaknyi) szövegmondatokat záró nem felelsz kifejezés is motiválja. [Ettől természetesen erősebb motiváció a valamennyi szövegmondatot átfogó (a szöveg ajánlás -a közvetítésével létrejövő metaforikus koreferencialitás ehhez lásd DOBI EDIT írását a jelen kötetben.]] Szövegmondatok kompozicionális organizációjáról. In: Magyar nyelvjárások XXXVII, Debrecen, Petőfi S. János A szaknyelvi szövegek szövegtani elemzésének néhány aspektusa. In: Petőfi S. János Békési Imre Vass László (szerk.): Szemiotikai Szövegtan 13. A szövegtani kutatás általános kérdései. Szaknyelvi szövegek. Tankönyvi szövegek. JGyTF Kiadó, Szeged, 49 55: 54. [A tárgyalt téma elmélyítéséhez a Szemiotikai szövegtan jelen kötetében publikált írásokon túl a következő művek konzultálhatók.] A korreferenciaelemzés kérdésének nyelvészeti megközelítése szemiotikai textológiai keretben. In: Dobi Edit Petőfi S. János (szerk.): Officina Textologica 4. Korreferáló elemek korreferenciarelációk. Magyar nyelvű szövegek elemzése. Diszkusszió. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000: Petőfi S. János Megjegyzések a verbális szövegekre vonatkozó szövegtani kutatás jelenlegi állásához. In: Petőfi S. János Békési Imre Vass László (szerk.): Szemiotikai Szövegtan 14. A szövegtani kutatás általános kérdései. Kép és szöveg. Kommunikáció a médiában. JGyTF Kiadó, Szeged, 11 17: 12. [A rendszernyelvészet, a rendszer elemei használatának nyelvészete és a szövegnyelvészet tárgytartományának meghatározásával, valamint e tárgytartományok keretében végezhető / végzendő szövegmondat-elemzés módszertanával DOBI EDIT kutatásai ígéretesek (lásd például DOBI 1998., 2000., 2001.)] Megjegyzések egy szövegnyelvészeti indíttatású mondattani keret elméleti megalapozásához. In: Petőfi S. János Békési Imre Vass László (szerk.): Szemiotikai 5

2 Szövegtan 11. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (III). JGyTF Kiadó, Szeged, 1998: Petőfi S. János Megjegyzések a verbális szövegekre vonatkozó szövegtani kutatás jelenlegi állásához. In: Petőfi S. János Békési Imre Vass László (szerk.): Szemiotikai Szövegtan 14. A szövegtani kutatás általános kérdései. Kép és szöveg. Kommunikáció a médiában. JGyTF Kiadó, Szeged, 11 17: 12. [A rendszernyelvészet, a rendszer elemei használatának nyelvészete és a szövegnyelvészet tárgytartományának meghatározásával, valamint e tárgytartományok keretében végezhető / végzendő szövegmondat-elemzés módszertanával DOBI EDIT kutatásai ígéretesek (lásd például DOBI 1998., 2000., 2001.)] A korreferenciaelemzés kérdésének nyelvészeti megközelítése szemiotikai textológiai keretben. In: Dobi Edit Petőfi S. János (szerk.): Officina Textologica 4. Korreferáló elemek korreferenciarelációk. Magyar nyelvű szövegek elemzése. Diszkusszió. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000: Petőfi S. János Megjegyzések a verbális szövegekre vonatkozó szövegtani kutatás jelenlegi állásához. In: Petőfi S. János Békési Imre Vass László (szerk.): Szemiotikai Szövegtan 14. A szövegtani kutatás általános kérdései. Kép és szöveg. Kommunikáció a médiában. JGyTF Kiadó, Szeged, 11 17: 12. [A rendszernyelvészet, a rendszer elemei használatának nyelvészete és a szövegnyelvészet tárgytartományának meghatározásával, valamint e tárgytartományok keretében végezhető / végzendő szövegmondat-elemzés módszertanával DOBI EDIT kutatásai ígéretesek (lásd például DOBI 1998., 2000., 2001.)] Egy kétlépcsős poliglott szövegmondatelemző modell felépítéséről. In: Petőfi S. János Szikszainé Nagy Irma (szerk.): Officina Textologica 5. Grammatika szövegnyelvészet szövegtan. Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2001: Petőfi S. János Megjegyzések a verbális szövegekre vonatkozó szövegtani kutatás jelenlegi állásához. In: Petőfi S. János Békési Imre Vass László (szerk.): Szemiotikai Szövegtan 14. A szövegtani kutatás általános kérdései. Kép és szöveg. 14. [Ami az Officina Textologica eddigi füzeteit illeti, a Petőfi 1997 a sorozat programját vázolja, a Petőfi (szerk.) 1998 és a Petőfi Dobi (szerk.) 2000 a magyar nyelvű szövegek korreferenciális szerkezetének aspektusaival foglalkozik, ennek kapcsán érintve természetesen a konnexitás és a kohézió kérdésiet is ] Dobi Edit Petőfi S. János (szerk.) Korreferáló elemek korreferenciarelációk. Magyar nyelvű szövegek elemzése. Diszkusszió. Officina Textologica 4. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 8. Petőfi S. János Officina Textologica 15. Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram II. Debreceni Egyetemi Kiadó. 17. [Minthogy az eddigi köteteket és/vagy azok írásait nem lehet egyértelműen ebbe a tematikai rendszerbe besorolni, az alábbiakban egy ettől a rendszertől bizonyos mértékben független, de azzal 6

3 analóg rendszerbe sorolom be az eddig megjelent 14 kötet tanulmányait...] Ugyanígy a 9-tól 15-ig sorszámú idézetekre. Korreferenciális kifejezések és korreferenciarelációk. Példaszöveg: a Magyar Larousse enciklopédia egy szócikke. In: Officina Textologica : Petőfi S. János Officina Textologica 15. Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram II. Debreceni Egyetemi Kiadó. 17. A korreferenciaelemzés kérdésének rendszernyelvészeti megközelítése szemiotikai textológiai keretben. In: Officina Textologica : Petőfi S. János Officina Textologica 15. Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram II. Debreceni Egyetemi Kiadó. 17. A korreferencialitás megnyilvánulásai magyar és német szövegekben. In: Officina Textologica : Petőfi S. János Officina Textologica 15. Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram II. Debreceni Egyetemi Kiadó. 18. A lineáris felszíni struktúrák vizsgálata Áprily Lajos A hiúz elbeszélésének első négy bekezdése alapján. In: Officina Textologica : Petőfi S. János Officina Textologica 15. Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram II. Debreceni Egyetemi Kiadó. 19. A szövegmondatok adott és új információ szerinti tagolásának elemzéséhez. In: Officina Textologica : Petőfi S. János Officina Textologica 15. Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram II. Debreceni Egyetemi Kiadó. 19. Dobi Edit Kuki Ákos: A tudáskeretek elemzése szaknyelvi szövegben. In: Officina Textologica : Petőfi S. János Officina Textologica 15. Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram II. Debreceni Egyetemi Kiadó. 20. A forgatókönyv-elemzés mint lehetséges támpont a szövegek tipológiájában. In: Officina Textologica : Petőfi S. János Officina Textologica 15. Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram II. Debreceni Egyetemi Kiadó

4 Egy kétlépcsős modell szövegmondatok szemiotikai textológiai reprezentációjához. In: Officina Textologica : Nagy Andrea Szövegszerűtlenség a szövegszerűségben. Szövegösszefüggéshordozók nem prototipikus párbeszédes szövegekben. In: Officina Textologica 17. A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. Debreceni Egyetemi Kiadó : 42. [Ő veti fel elsőként azt a kérdést, hogy a szemiotikai textológia elméleti keretein belül és annak fogalomtárával miként lehet egy nem prototipikus szöveg tulajdonságairól, szövegjellegének hiányosságairól is számot adni, s egy konkrét példával illusztrálja az ilyen deviáló szövegek elemzésének lehetséges módját. Petőfi S. János szemiotikai szövegfelfogása különleges érzékenységgel és részletességgel közelít a szöveg jelenségéhez, ami a differenciálás magasabb fokát ígéri a szövegszerű és a nem szövegszerű nyelvi alakulatok leírásában is (Dobi 2011a: 195).] A szövegszerűtlenség reprezentálásának lehetőségeiről első közelítésben. In: Magyar Nyelvjárások XLVIII. Szerk.: Dobi Edit Hoffmann István Tóth Valéria. Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék. 2011: : Boda István Károly Porkoláb Judit A hipertext paradigma a szövegtanban és a stilisztikában. Debreceni Egyetemi Kiadó. 23. [Egy szöveget akkor tartunk konstringensnek, ha ismerjük azokat a tudáselemeket, amelyeket a szöveg által kifejezett tényálláshoz tartozónak gondolunk. E tudáselemek egy része független az adott kontextustól, másik része a kontextusfüggő interpretáció során aktivizálódik. A kontextustól független, azaz prototipikusnak tartható elemek közül a statikus jelentésűek a tudáskeretet, a dinamikus jelentésűek pedig forgatókönyvet alkotnak. (Dobi Kuki 2004: 123)] Dobi Edit Kuki Ákos: A tudáskeretek elemzése szaknyelvi szövegben. A formalizálás lehetőségei. In: Petőfi S. János Szikszainé Nagy Irma (szerk.): Officina Textologica 10. A szövegösszefüggés elemzésének aspektusai. Fogalmi sémák. Debrecen: Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék 2004: Boda István Károly Porkoláb Judit A hipertext paradigma a szövegtanban és a stilisztikában. Debreceni Egyetemi Kiadó. 46. [Ennek megfelelően egy címszóhoz tartozó tezaurusz-struktúra bizonyos értelemben a szóban forgó entitáshoz rendelhető tudáskeret-struktúrák reprezentációjának tekinthető (Dobi 2002: 142)] Kétlépcsős szövegmondat-reprezentáció szemiotikai textológiai keretben. Officina Textologica 8. Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója Boda István Károly Porkoláb Judit A hipertext paradigma a szövegtanban és a stilisztikában. Debreceni Egyetemi Kiadó. 45. [ A szótári szócikk mindkét tezaurisztikus szótárban Explikandum = Expl Explikans struktúrájú kanonikus (azaz az elmélet által előírt formai követelményeknek eleget tevő) szöveg, és ennek megfelelően (vö. Dobi 2000: és param Petőfi Dobi 2000: )] A korreferenciaelemzés kérdésének nyelvészeti megközelítése szemiotikai textológiai keretben. In: Dobi Edit Petőfi S. János (szerk.): Officina Textologica 4. Korreferáló 8

5 elemek korreferenciarelációk. Magyar nyelvű szövegek elemzése. Diszkusszió. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 2000: Boda István Károly Porkoláb Judit A hipertext paradigma a szövegtanban és a stilisztikában. Debreceni Egyetemi Kiadó. 45. [ A szótári szócikk mindkét tezaurisztikus szótárban Explikandum = Expl Explikans struktúrájú kanonikus (azaz az elmélet által előírt formai követelményeknek eleget tevő) szöveg, és ennek megfelelően (vö. Dobi 2000: és param Petőfi Dobi 2000: )] Petőfi S. János Dobi Edit: Tezaurisztikus explikációk alkalmazása a szemiotikaitextológiai korreferenciaelemzésben. In: Dobi Edit Petőfi S. János (szerk.): Officina Textologica 4. Korreferáló elemek korreferenciarelációk. Magyar nyelvű szövegek elemzése. Diszkusszió. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 2000: Nagy Andrea Szövegszerűtlenség a szövegszerűségben. Szövegösszefüggéshordozók nem prototipikus párbeszédes szövegekben. In: Officina Textologica 17. A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. Debreceni Egyetemi Kiadó : 42. [Az Officina Textologica eddigi köteteiben a szöveg-összefüggőség kérdésével foglalkozó tanulmányok jól formált, szövegszerű, prototipikus szövegeket vizsgáltak. Kivételt ez alól Dobi Edit tanulmánya jelent az Officina Textologica 16. kötetében (Dobi 2011b: 9-36). Ő veti fel elsőként azt a kérdést, hogy a szemiotikai textológia elméleti keretein belül és annak fogalomtárával miként lehet egy nem prototipikus szöveg tulajdonságairól, szövegjellegének hiányosságairól is számot adni, s egy konkrét példával illusztrálja az ilyen deviáló szövegek elemzésének lehetséges módját.] A szemiotikai textológia a magyar szövegtani kontextusban. In: Officina Textologica 16. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. 2011: Békési Imre Tudománytörténet. Otthontól hazáig. Petőfi S. János ( ) In: Nyelvtudományi Társaság : 217. [Két állandó szerkesztőtársa: Szikszainé Nagy Irma (1999 a, b) és Dobi Edit (2002) mellett az Officina Textologicának komoly tudományos hátteret biztosítanak az egyetem nyelvtudományi intézetei.] Kétlépcsős szövegmondat-reprezentáció szemiotikai textológiai keretben. Officina Textologica 8. Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója Békési Imre Tudománytörténet. Otthontól hazáig. Petőfi S. János ( ) In: Nyelvtudományi Társaság : 218. [A szemiotikai textológia elméletének értelmezésére (s benne a komplex jel fogalmára) három tiszteleti a 80. születésnapot köszöntő tanulmánykötet fordított az elmélethez méltó, kitöntető figyelmet: Dobi szerk ] 9

6 Officina Textologica 16. A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. Poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés. Petőfi S. János 80. születésnapjára. Szerk.: Dobi Edit. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Békési Imre Tudománytörténet. Otthontól hazáig. Petőfi S. János ( ) In: Nyelvtudományi Társaság : 218. [A szemiotikai textológia elméletének értelmezésére (s benne a komplex jel fogalmára) három tiszteleti a 80. születésnapot köszöntő tanulmánykötet fordított az elmélethez méltó, kitöntető figyelmet: 2011: Dobi Boda...] Edit Dobi István Károly Boda: About the representation of text sentences in Semiotic Textology. In: András Kertész (Hg.): Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Eine internationale Zeitschrift. Supplemet 1. Studies in Semiotic Textology in Honour of János S. Petőfi. Münster: Nodus Publikationen. 2011: Békési Imre Tudománytörténet. Otthontól hazáig. Petőfi S. János ( ) In: Nyelvtudományi Társaság : 218. [A fentiek közül Dobi Edit összegző véleményéből idézünk: A szemiotikai textológia alapelvei és fogalmai gyökereiben változtatják meg a szövegreprezentációhoz való viszonyulást, lehet ő séget adva arra, hogy a szövegek szövegségét a megszokott szempontokon túl újabb néz ő pontokból is elemezhessük. A Petőfi-féle kognitív szemléletű szöveg-megközelítés azzal, hogy a komplex jelként értelmezett szöveg értelmező reprezentációjába beépíti a kommunikációs folyamat résztvevőit és az ábrázolni kívánt valóságvonatkozást is, a szövegreprezentációt messze kivezeti a valaha legtágabban értelmezett nyelvészeti keretből is. A szöveg extenzionális szemantikai megközelítése (az intenzionális mellett) a szöveg lényegi funkcióját ragadja meg: a relátumhoz kapcsolódó értelemnek (mint komplexjel-összetevőnek) a reprezentációja a szöveg ábrázoló funkciójának a szövegtanban nem nagyon jellemző aspektusú ábrázolása. ] A szemiotikai textológia a magyar szövegtani kontextusban. Terminológiai kérdések a magyar nyelv szövegtanában. In: Dobi Edit (szerk.): Officina Textologica 16. A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. Poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés. Petőfi S. János 80. születésnapjára. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. 2011: 11 36, Békési Imre Tudománytörténet. Otthontól hazáig. Petőfi S. János ( ) In: Nyelvtudományi Társaság : 218. [ Elméleti súlya, valamint vizuális meggyőző ereje révén az olvasónak mármár szórakoztató az a gondosság, amelyet Dobi Edit Petőfi Sándor János önkorrekciójaként mutat be Petőfi S. egyik évi tanulmányából. ] 10

7 A szemiotikai textológia a magyar szövegtani kontextusban. Terminológiai kérdések a magyar nyelv szövegtanában. In: Dobi Edit (szerk.): Officina Textologica 16. A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. Poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés. Petőfi S. János 80. születésnapjára. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. 2011: 11 36, Csűry István Debrecen on text and discourse: plural approaches to a single object. University Press. 5 13: 10. [ The fourth volume is a discussion of coreference relations presented in the second one (Dobi and Petőfi 2000). ] Officina Textologica 4. Koreferáló elemek koreferenciarelációk. (Magyar nyelvű szövegek elemzése. 2: Diszkusszió.) Szerk.: Dobi Edit Petőfi S. János. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó Csűry István Debrecen on text and discourse: plural approaches to a single object. University Press. 5 13: 10. [ It is followed by Edit Dobi s monograph on a two-step representation of text sentences in a semiotic-textological framework (Dobi 2002) ] Kétlépcsős szövegmondat-reprezentáció szemiotikai textológiai keretben. Officina Textologica 8. Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója Csűry István Debrecen on text and discourse: plural approaches to a single object. University Press. 5 13: 10. [ Finally, the last number of this first period takes up the problems of conceptual organization by examining the role of scenarios in building texts (Dobi 2008) ] Officina Textologica 14. A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő. Debrecen: Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék Csűry István Debrecen on text and discourse: plural approaches to a single object. University Press. 5 13:

8 [ According to this plan, the following issue (published as one of the four Festschriften offered to Petőfi on his 80 th birthday in 2011) provides an evaluative of the terminology used in the (multilingual i.e. Hungarian, English, French and German) literature on particular areas of text linguistics (Dobi 2011). ] Officina Textologica 16. A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. Poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés. Petőfi S. János 80. születésnapjára. Szerk.: Dobi Edit. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Csűry István Debrecen on text and discourse: plural approaches to a single object. University Press. 5 13: 11. [ Volume 17 deals with phenomena relating to textual meaning on the basis of contractive analyses of semantic organization on English, German and French corpora (Dobi 2012). ] Officina Textologica 17. A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. Diszkusszió. Szerk.: Dobi Edit. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Pelyvás Péter Meaning at the level on discourse: from lexical networks to conceptual frames and scenarions. In: István Csűry (ed.): The Officina Textologica Project: fifteen years of research in text linguistics. In memoriam János S. Petőfi. Officina Textologia 18. Debrecen: Debrecen University Press : 16. [ In Analysing and ways of formalizing cognitive frames in specialized texts Edit Dobi and Ákos Kuki try to reveal the role and significance of the formal description in the characterization of the semantic relation occurring between the elements of the cognitive frames that can be attached to the same text. ] Dobi Edit Kuki Ákos: A tudáskeretek elemzése szaknyelvi szövegben. A formalizálás lehetőségei. In: Petőfi S. János Szikszainé Nagy Irma (szerk.): Officina Textologica 10. A szövegösszefüggés elemzésének aspektusai. Fogalmi sémák. Debrecen: Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék 2004: Pelyvás Péter Meaning at the level on discourse: from lexical networks to conceptual frames and scenarions. In: István Csűry (ed.): The Officina Textologica Project: fifteen years of research in text linguistics. In memoriam János S. Petőfi. Officina Textologia 18. Debrecen: Debrecen University Press : 17. [ In her essay Edit Dobi examines the possible relationship(s) between the type of text and the type(s) and organization of the script(s) wich are to be explored in the text. ] A forgatókönyv-elemzés mint lehetséges támpont a szövegek tipológiájában. In: Dobi Edit (szerk.): Officina Textologica 14. A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő. Debrecen: Magyar Nyelvtudományi Tanszék. 2008:

9 34. Nagy Andrea, Skutta Franciska Co-reference. In: István Csűry (ed.): The Officina Textologica Project: fifteen years of research in text linguistics. In memoriam János S. Petőfi. Officina Textologia 18. Debrecen: Debrecen University Press : 40. [ János S. Petőfi and Edit Dobi (1998: 238) write the following: The analysis of co-reference must take into consideration the relation of two levels: ] Petőfi S. János Dobi Edit, Utószó. In: Petőfi S. János (szerk.): Officina Textologica 2. Korreferáló elemek korreferenciarelációk. Magyar nyelvű szövegek elemzése. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 1998: , Nagy Andrea, Skutta Franciska Co-reference. In: István Csűry (ed.): The Officina Textologica Project: fifteen years of research in text linguistics. In memoriam János S. Petőfi. Officina Textologia 18. Debrecen: Debrecen University Press : 45. [ The illustrate the former group, the authors quote and analyse such complete short texts as an encyclopaedia entry (3, Dobi) ] Korreferenciális kifejezések és korreferenciarelációk. Példaszöveg: A Larousse enciklopédia egy szócikke. In: Petőfi S. János (szerk.): Officina Textologica 2, Korreferáló elemek korreferenciarelációk. Magyar nyelvű szövegek elemzése. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 1998: Nagy Andrea, Skutta Franciska Co-reference. In: István Csűry (ed.): The Officina Textologica Project: fifteen years of research in text linguistics. In memoriam János S. Petőfi. Officina Textologia 18. Debrecen: Debrecen University Press : 46. [ It seems that a comprehensive survey of those phenomena as the one by Petőfi Dobi at the end of Officina Textologica 2 (pp ) has to answer the following questions: ] Petőfi S. János Dobi Edit, Utószó. In: Petőfi S. János (szerk.): Officina Textologica 2. Korreferáló elemek korreferenciarelációk. Magyar nyelvű szövegek elemzése. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 1998: Nagy Andrea, Skutta Franciska Co-reference. In: István Csűry (ed.): The Officina Textologica Project: fifteen years of research in text linguistics. In memoriam János S. Petőfi. Officina Textologia 18. Debrecen: Debrecen University Press : 46. [ In that follows, we shall discuss these four questions one by one, with the answers suggested by the presentation of Petőfi Dobi and the analyses in Volume 2. ] Petőfi S. János Dobi Edit, Utószó. In: Petőfi S. János (szerk.): Officina Textologica 2. Korreferáló elemek korreferenciarelációk. Magyar nyelvű szövegek elemzése. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 1998:

Függelék F Ü G G E L É K

Függelék F Ü G G E L É K F Ü G G E L É K 81 1. Az Officina textologica [= OT] 1 14. kötetének repertóriuma az egyes kötetek megjelenésének időrendjében PETŐFI S. JÁNOS: 1997 Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram

Részletesebben

Officina Textologica

Officina Textologica Officina Textologica Főszerkesztő: PETŐFI S. JÁNOS Szerkesztőbizottság: CSŰRY ISTVÁN (FRANCIA TANSZÉK) DOBI EDIT (MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK) KERTÉSZ ANDRÁS (GERMANISZTIKAI INTÉZET) PELYVÁS PÉTER (ANGOL

Részletesebben

Konstringencia és tematikus progresszió

Konstringencia és tematikus progresszió MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 53 (2015): 121 128. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA Konstringencia és tematikus progresszió DOBI EDIT 1. Az a folyamat, amelynek során a befogadó

Részletesebben

Madonna novellái. 1. szint Július. Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg

Madonna novellái. 1. szint Július. Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg 1. szint Július Madonna novellái Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet jelentet meg(2) idén(3) szeptember 15-én. Egyébként(12) a következő

Részletesebben

A konstringencia lexiko-szemantikai vonatkozása

A konstringencia lexiko-szemantikai vonatkozása 534 Dobi Edit A konstringencia lexiko-szemantikai vonatkozása Rövidszöveg-elemzések 1 Abstract As a result of János S. Petőfi s research into text coherence via a semiotic textology approach, the concept

Részletesebben

október 15. Tematikus progresszió magyar és idegen nyelvű szövegekben

október 15. Tematikus progresszió magyar és idegen nyelvű szövegekben HÁROM KONFERENCIÁT tartottunk az Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram keretében 2003 és 2005 között: 1. 2003. október 15. Tematikus progresszió magyar és idegen nyelvű szövegekben 2.

Részletesebben

A szemiotikai textológiai jelértelmezés szerepe a szöveg jelentésreprezentációjában

A szemiotikai textológiai jelértelmezés szerepe a szöveg jelentésreprezentációjában MAGYAR NYELVJÁRÁSOK A DEBRECENI EGYETEM L, 107 116 DEBRECEN MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK 2012. LEKTORÁLT FOLYÓIRATA A szemiotikai textológiai jelértelmezés szerepe a szöveg jelentésreprezentációjában

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének megvásárolható kiadványai

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének megvásárolható kiadványai A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének megvásárolható kiadványai Magyar Nyelvjárások 1., 7 13., 15., 17 24, 26 31., 33 37., 39 45., 47 49. 1951 2011. 500 2000 Ft/kötet A Debreceni Egyetem

Részletesebben

Bibliográfiai tájékoztató

Bibliográfiai tájékoztató Bibliográfiai tájékoztató E Bibliográfiai tájékoztató I/A része az 1990 óta egyedül vagy másokkal együtt írt/szerkesztett magyar nyelvű könyvek (önálló vagy annak tervezett kiadványok) bibliográfiai adatait

Részletesebben

Kétlépcsős szövegmondat-reprezentációs modell szemiotikai textológiai keretben

Kétlépcsős szövegmondat-reprezentációs modell szemiotikai textológiai keretben Kétlépcsős szövegmondat-reprezentációs modell szemiotikai textológiai keretben Egy szöveg explicit n y e l v é s z e t i leírása a szöveg szövegségét meghatározó nyelvszempontú tényezőkre irányul; ezek

Részletesebben

8. A szövegorganizáció megjelenési formái és a jelentés három arca PETŐFI S. JÁNOS

8. A szövegorganizáció megjelenési formái és a jelentés három arca PETŐFI S. JÁNOS A szövegorganizáció megjelenési formái és a jelentés három arca 8. A szövegorganizáció megjelenési formái és a jelentés három arca PETŐFI S. JÁNOS Ebben az előadásban azzal a kapcsolattal foglalkozom röviden,

Részletesebben

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu 2 kultúra Zétényi Tamás www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet - 'Elmélet és kísérlet a nyelvészetben' Budapest, 2014. február 25 agenda: mit csinálunk? mit veszünk

Részletesebben

8. A szövegmondatok adott és új információ szerinti tagolásának elemzéséhez

8. A szövegmondatok adott és új információ szerinti tagolásának elemzéséhez A szövegmondatok adott és új információ szerinti tagolásának 8. A szövegmondatok adott és új információ szerinti tagolásának elemzéséhez DOBI EDIT Bevezetés Dolgozatomban a pragmatikai aspektus rendszernyelvészetbeli

Részletesebben

Büky László: Szikszainé Nagy Irma: Stilisztika. Budapest, Trezor Kiadó. Magyartanítás, *

Büky László: Szikszainé Nagy Irma: Stilisztika. Budapest, Trezor Kiadó. Magyartanítás, * Szikszainé Nagy Irma írásainak visszhangja 1. RECENZIÓ Szikszainé Nagy Irma: Az ikerítés helye, szerepe, szabályszerűségei a magyar nyelvben. Budapest, 1993, Magyar Nyelvtudományi Társaság. 185 p. (Magyar

Részletesebben

5. A szemiotikai textológia mint szövegtani elméleti keret

5. A szemiotikai textológia mint szövegtani elméleti keret 5. A szemiotikai textológia mint szövegtani elméleti keret Minthogy a szövegnyelvészet összekötőkapocs az adott nyelv nyelvészetének nem szövegnyelvészeti ágai és a/egy szövegtan között, e program keretében

Részletesebben

1. A szövegkutatás diszciplínakörnyezete Szövegnyelvészet és szövegtan a szövegkutatásban

1. A szövegkutatás diszciplínakörnyezete Szövegnyelvészet és szövegtan a szövegkutatásban 1. A szövegkutatás diszciplínakörnyezete Szövegnyelvészet és szövegtan a szövegkutatásban 1. A szövegek nyelvészeti indíttatású kutatásával foglalkozó tudományágak megnevezésére a szakirodalom sokféle

Részletesebben

3. Őrült beszéd, őrült beszéd: de van benne rendszer. 1 Befogadó és koherenciaítélet NAGY ANDREA

3. Őrült beszéd, őrült beszéd: de van benne rendszer. 1 Befogadó és koherenciaítélet NAGY ANDREA 3. Őrült beszéd, őrült beszéd: de van benne rendszer. 1 Befogadó és koherenciaítélet NAGY ANDREA 1. Az egyéni mentalizáció a jelértelmezésben A szemiotikai textológia elméleti keretein belül és fogalmi

Részletesebben

DOBI EDIT szakmai önéletrajza

DOBI EDIT szakmai önéletrajza DOBI EDIT szakmai önéletrajza I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelvészet német nyelv és 1996 Kossuth Lajos Tudományegyetem irodalom szakos tanár (6606/1996.E ) II.

Részletesebben

Tematika a Szövegtan című tárgyból Előadások

Tematika a Szövegtan című tárgyból Előadások Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szövegtan című tárgyból Előadások 1. A szövegtan tudománya: történeti előzmények. A szöveg fogalma. Szeminárium: a szakirodalom és a követelmények

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

Tanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerkesztette Dobi Edit Andor József

Tanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerkesztette Dobi Edit Andor József Tanulmányok a szövegkoherenciáról Szerkesztette Dobi Edit Andor József Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék 2016 Officina Textologica Szerkesztette: DOBI EDIT ANDOR JÓZSEF Lektorálta: ANDOR

Részletesebben

Officina Textologica

Officina Textologica Officina Textologica Főszerkesztő: PETŐFI S. JÁNOS Szerkesztőbizottság: HOFFMANN ISTVÁN KERTÉSZ ANDRÁS KISS SÁNDOR KOCSÁNY PIROSKA PELYVÁS PÉTER SZIKSZAINÉ NAGY IRMA SZTANÓ LÁSZLÓ Technikai szerkesztő:

Részletesebben

1. A szemiotikai textológia a magyar szövegtani kontextusban

1. A szemiotikai textológia a magyar szövegtani kontextusban A szemiotikai textológia a magyar szövegtani kontextusban 1. A szemiotikai textológia a magyar szövegtani kontextusban Terminológiai kérdések a magyar nyelv szövegtanában 1 DOBI EDIT A szövegtani kutatómunka

Részletesebben

A nem tipikus szövegek jelentésreprezentációjának egy kérdéséről

A nem tipikus szövegek jelentésreprezentációjának egy kérdéséről MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 51 (2013): 169 177. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA A nem tipikus szövegek jelentésreprezentációjának egy kérdéséről DOBI EDIT Nem újdonság,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Az ikerítés helye, szerepe, szabályszerűségei a magyar nyelvben Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 197. sz. 185 p.

Az ikerítés helye, szerepe, szabályszerűségei a magyar nyelvben Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 197. sz. 185 p. Szikszainé Nagy Irma publikációi I. MONOGRÁFIA Az ikerítés helye, szerepe, szabályszerűségei a magyar nyelvben. 1993. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 197. sz. 185 p. Stilisztika. 1994. Budapest,

Részletesebben

Jóllehet azt a verbális és multimediális szövegekre egyaránt alkalmazható szövegfogalmat,

Jóllehet azt a verbális és multimediális szövegekre egyaránt alkalmazható szövegfogalmat, Petőfi S. János Benkes Zsuzsa A multimediális szövegek megközelítései Az Iskolakultúra hasábjain 1997 áprilisa és 1998 májusa között egy 12 részes cikksorozatban a kutató-oktató munkánkban alkalmazott

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Kutatóhely neve (intézet, tanszék, kutatócsoport, doktori iskola, doktori program): ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Angol Nyelvpedagógia Tanszék, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Kutatási téma címe:

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

9. A posztmodern költemények szövegösszefüggés ellen ható sajátosságai KAZAMÉR ÉVA

9. A posztmodern költemények szövegösszefüggés ellen ható sajátosságai KAZAMÉR ÉVA A posztmodern költemények szövegösszefüggés ellen ható sajátosságai 9. A posztmodern költemények szövegösszefüggés ellen ható sajátosságai KAZAMÉR ÉVA 1. Bevezetés s mert nem bonthattam magam senkinek

Részletesebben

KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÉPZÉS A KLTE-N

KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÉPZÉS A KLTE-N KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÉPZÉS A KLTE-N Boda István, bodai@math.klte.hu Juhász István, pici@math.klte.hu KLTE Matematikai és Informatikai Intézet Abstract The library and information science course in Lajos

Részletesebben

Mapping Sequencing Reads to a Reference Genome

Mapping Sequencing Reads to a Reference Genome Mapping Sequencing Reads to a Reference Genome High Throughput Sequencing RN Example applications: Sequencing a genome (DN) Sequencing a transcriptome and gene expression studies (RN) ChIP (chromatin immunoprecipitation)

Részletesebben

OFFICINA TEXTOLOGICA 2. Koreferáló elemek koreferenciarelációk

OFFICINA TEXTOLOGICA 2. Koreferáló elemek koreferenciarelációk OFFICINA TEXTOLOGICA 2. Koreferáló elemek koreferenciarelációk Magyar nyelvű szövegek elemzése Szerkesztette Petőfi S. János Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen, 1998 Officina Textologica Főszerkesztő: PETŐFI

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English.

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English. Unit 10: In Context 55 UNIT 10 Mediation Task B 2 Hungarian into English In Context OVERVIEW 1. Hungarian and English in Context 2. Step By Step Exam Techniques Real World Link Students who have studied

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

7. fejezet. Édes otthon / Sweet home. Fodor Marianna / Rozman Katalin: Beszélek magyarul?! 1.

7. fejezet. Édes otthon / Sweet home. Fodor Marianna / Rozman Katalin: Beszélek magyarul?! 1. 7. fejezet Édes otthon / Sweet home lakhelyek szobák és bútorok berendezések a lakásban névutók (előtt, mellett, mögött, között...) lakáshirdetések párbeszéd tulajdonos és albérlő között álomház places

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- MADAT Hírlevél,

Részletesebben

Nyelv és iskola A jelzős szerkezetek összevonásának törvényszerűségei

Nyelv és iskola A jelzős szerkezetek összevonásának törvényszerűségei Nyelv és iskola A jelzős szerkezetek összevonásának törvényszerűségei Egy 40 éve létező, 38 évvel ezelőtt publikált és nagyon kedvező fogadtatásban részesített, de azóta csupán általam hasznosított nyelvészeti

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Kutató neve (fokozat, beosztás): Dr. Károly Krisztina, habilitált egyetemi docens, dékánhelyettes Kutatási téma címe: Koherencia és kohézió a fordításban Résztvevők: Dr. Károly Krisztina Pályázati támogatás

Részletesebben

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig.

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. VI. Az iskolában A. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. B. Zsuzsa: Reggel 7.35 perckor már az iskolában vagyok.

Részletesebben

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment 22.3.2019 A8-0206/419 419 Article 2 paragraph 4 point a point i (i) the identity of the road transport operator; (i) the identity of the road transport operator by means of its intra-community tax identification

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- MADAT Hírlevél,

Részletesebben

On The Number Of Slim Semimodular Lattices

On The Number Of Slim Semimodular Lattices On The Number Of Slim Semimodular Lattices Gábor Czédli, Tamás Dékány, László Ozsvárt, Nóra Szakács, Balázs Udvari Bolyai Institute, University of Szeged Conference on Universal Algebra and Lattice Theory

Részletesebben

A kutatási program céljai és eredményei

A kutatási program céljai és eredményei This project is co-funded by the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development of the European Union A kutatási program céljai és eredményei Tóth István János* *MTA KRTK KTI, Corruption

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI KERTES PATRÍCIA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI KERTES PATRÍCIA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI KERTES PATRÍCIA A SZÖVEGALKOTÁS FOLYAMATA ÉRVELŐ ÉRETTSÉGI SZÖVEGEK SZÖVEGTANI ELEMZÉSE Nyelvtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

1. A kutatás terve és kerete

1. A kutatás terve és kerete 1. A kutatás terve és kerete A kutatás fő célja: általános és magyar szövegtipológiai jellemzők megállapítása, egyes szövegtípusok leírása nyelvi jellemzőkkel, egyes nyelvi jellemzők szövegtipológiai vonatkozásainak

Részletesebben

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions Ültetési és öntözési javaslatok Planting and watering instructions 1 Önöntöző-rendszer Sub-irrigation 2 Kedves növénykedvelő A LECHUZA önöntöző rendszerrel növényeink természetüknél fogva gyönyörű virágokat

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori értekezés tézisei Kovács László Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon A mentális lexikon (gazdasági) szaknyelvi és (általános) hálózatos szerveződésének

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ SZILASI

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

KORRÓZIÓS FIGYELÕ korrózióvédelmi mûszaki tudományos folyóirat. Szerkeszti: a szerkesztõbizottság. A szerkesztõbizottság elnöke: Zanathy Valéria

KORRÓZIÓS FIGYELÕ korrózióvédelmi mûszaki tudományos folyóirat. Szerkeszti: a szerkesztõbizottság. A szerkesztõbizottság elnöke: Zanathy Valéria LIII. évfolyam 3. szám 2013 KORRÓZIÓS FIGYELÕ korrózióvédelmi mûszaki tudományos folyóirat Szerkeszti: a szerkesztõbizottság A szerkesztõbizottság elnöke: Zanathy Valéria Dalmay Gábor Dr. Haskó Ferenc

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Otthontól hazáig * 1 Petőfi Sándor János (1931 2013)* 6

Otthontól hazáig * 1 Petőfi Sándor János (1931 2013)* 6 212 Tudománytörténet is kérdőjellel helyettesíti. Az adat egyébként 1800-ból való: Czupor Mihály, és Ekárt Gyŏrgy Ŏ kglmek el indulván Szebenbe... adtunk a Kezekbe egy pár tŭz ŭtŏ atzélat az árra [ti.

Részletesebben

reader s academy AKADÉMIAI KIADÓ GRADED READERS (Könnyített olvasmányok) for all levels

reader s academy AKADÉMIAI KIADÓ GRADED READERS (Könnyített olvasmányok)  for all levels AKADÉMIAI KIADÓ GRADED READERS (Könnyített olvasmányok) www.akademiaikiado.hu for all levels A2 eggshell Hungarian Folk Tales (Magyar népmesék) 900 headwords 68 pages ELEK BENEDEK Hungarian Legends (Magyar

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Minden amerikanisztika szakos vegye fel az az alábbi elıadásokat (a

Minden amerikanisztika szakos vegye fel az az alábbi elıadásokat (a Frissítve: aug 29. Tanszéki honlap: http://elteal.ieas-szeged.hu/ Tájékoztató elsıéves BA angol/amerikanisztika és angol/amerikanisztika minor szakos diákoknak az ıszi félévrıl Elıadások: Minden angol

Részletesebben

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban 1. szint December Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban Angelina Jolie-val szilveszterezne(2) a legtöbb(3) amerikai férfi. A 28 éves Angelina Jolie a Tomb Rider hősnőjét(4), Lara Croftot

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. A doktori disszertáció tézisei. Kuna Ágnes

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. A doktori disszertáció tézisei. Kuna Ágnes Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A doktori disszertáció tézisei Kuna Ágnes A 16 17. századi magyar nyelvű orvosi recept szövegtipológiai és pragmatikai vizsgálata funkcionális kognitív

Részletesebben

SZTEREOTÍPIÁK GÖRBE TÜKRE SZŐKE JÚLIA 1

SZTEREOTÍPIÁK GÖRBE TÜKRE SZŐKE JÚLIA 1 SZTEREOTÍPIÁK GÖRBE TÜKRE SZŐKE JÚLIA 1 Összefoglalás: A sztereotípiákról sokszor sokféleképpen hallunk és beszélünk, jelentőségükkel, a viselkedésünkre gyakorolt hatásukkal azonban sok esetben nem vagyunk

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

A szövegorganizáció elemzésének aspektusai

A szövegorganizáció elemzésének aspektusai OFFICINA TEXTOLOGICA 10. A szövegorganizáció elemzésének aspektusai Fogalmi sémák Szerkesztette: Petőfi S. János és Szikszainé Nagy Irma Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék Debrecen, 2004

Részletesebben

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Kohlmann Ágnes Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Előzmények és kutatási kérdés

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA"

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA" Bevezetés Kutatásunkat a témában azért kezdtük meg, mert ez egy speciális

Részletesebben

Officina Textologica

Officina Textologica Officina Textologica Főszerkesztő: PETŐFI S. JÁNOS Szerkesztőbizottság: HOFFMANN ISTVÁN KERTÉSZ ANDRÁS KISS SÁNDOR KOCSÁNY PIROSKA PELYVÁS PÉTER SZIKSZAINÉ NAGY IRMA SZTANÓ LÁSZLÓ Technikai szerkesztő:

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

AKCIÓKUTATÁS: FÓKUSZBAN A FEJLESZTŐ SZEREPE

AKCIÓKUTATÁS: FÓKUSZBAN A FEJLESZTŐ SZEREPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AKCIÓKUTATÁS: FÓKUSZBAN A FEJLESZTŐ SZEREPE Réti Mónika XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia Debrecen, 2014.

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

PETER PAZMANY CATHOLIC UNIVERSITY Consortium members SEMMELWEIS UNIVERSITY, DIALOG CAMPUS PUBLISHER

PETER PAZMANY CATHOLIC UNIVERSITY Consortium members SEMMELWEIS UNIVERSITY, DIALOG CAMPUS PUBLISHER SEMMELWEIS UNIVERSITY PETER PAMANY CATLIC UNIVERSITY Development of Complex Curricula for Molecular Bionics and Infobionics Programs within a consortial* framework** Consortium leader PETER PAMANY CATLIC

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

A MATEMATIKA TERÜLET ÉRTÉKELÉSI KERETEINEK VÁZLATA

A MATEMATIKA TERÜLET ÉRTÉKELÉSI KERETEINEK VÁZLATA (TÁMOP 3.1.9/08/01) A MATEMATIKA TERÜLET ÉRTÉKELÉSI KERETEINEK VÁZLATA Csíkos Csaba AZ ÉRTÉKELÉSI KERETEK (FRAMEWORK) MATEMATIKÁBÓL 1. Pszichológiai / képesség dimenzió: Csapó Benı és Terezinha Nunes 2.

Részletesebben

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Sample letter number 5. International Culture Festival PO Box 34467 Harrogate HG 45 67F Sonnenbergstraße 11a CH-6005 Luzern Re: Festival May 19, 2009 Dear Ms Atkinson, We are two students from Switzerland

Részletesebben

Prof. Enikő Csilla Kiss

Prof. Enikő Csilla Kiss Professor of Personality Psychology Head of the Personality and Health Psychology Department. CONTACT Institute of Psychology, H7624 Pécs Ifjúság u. 6. Room: B 307 Tel: +36 72 501516 / E-mail: kiss.eniko

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE -------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide!

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A KÖVETKEZŐKBEN SZÁMOZOTT KÉRDÉSEKET VAGY KÉPEKET LÁT SZÁMOZOTT KÉPLETEKKEL. ÍRJA A SZÁMOZOTT KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT, VAGY A SZÁMOZOTT

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Szoftver-technológia II. Tervezési minták. Irodalom. Szoftver-technológia II.

Szoftver-technológia II. Tervezési minták. Irodalom. Szoftver-technológia II. Tervezési minták Irodalom Steven R. Schach: Object Oriented & Classical Software Engineering, McGRAW-HILL, 6th edition, 2005, chapter 8. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides:Design patterns: Elements

Részletesebben

Fogalom- és tárgymutató

Fogalom- és tárgymutató Fogalom- és tárgymutató A, Á ábra, 78 ábrázolás kép~ 32 verbális~ 66 általános, 309, 310, 315, 316 analógia közvetlen~ 226 személyes~ 226 szimbolikus~ 226 aspektus, 91, 92 ~látás autokinésis, 60 azonosítás,

Részletesebben

A MULTIMEDIÁLIS SZÖVEGEK MEGKÖZELÍTÉSEI

A MULTIMEDIÁLIS SZÖVEGEK MEGKÖZELÍTÉSEI A MULTIMEDIÁLIS SZÖVEGEK MEGKÖZELÍTÉSEI KÉRDÉSEK VÁLASZOK Bevezetés a statikus verbális elem + kép/diagram/ -típusú komplex jelek szemiotikai szövegtanába Petőfi S. János Benkes Zsuzsa Iskolakultúra-könyvek

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

Supplementary Table 1. Cystometric parameters in sham-operated wild type and Trpv4 -/- rats during saline infusion and

Supplementary Table 1. Cystometric parameters in sham-operated wild type and Trpv4 -/- rats during saline infusion and WT sham Trpv4 -/- sham Saline 10µM GSK1016709A P value Saline 10µM GSK1016709A P value Number 10 10 8 8 Intercontractile interval (sec) 143 (102 155) 98.4 (71.4 148) 0.01 96 (92 121) 109 (95 123) 0.3 Voided

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben