FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!"

Átírás

1 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 25 Nyilvántrtási szám: Adtszolgálttók: települési önkormányztok jegyzői, járási (fővárosi-kerületi) hivtlok és fővárosi és i kormányhivtlok Az dtszolgálttás célr történik. Az dtszolgálttás megtgdás, vlótln dtok közlése, vlmint késedelmes dtszolgálttás közigzgtási htósági, szálysértési eljárást von mg után. Az dtszolgálttás Stt. felhtlmzás lpján kidott Országos Sttisztiki Adtgyűjtési Progrmról szóló Korm. rendelet lpján történik. Törzsszám: Sttisztiki : Megye: ##### Neve: Címe: város község út, utc, tér hsz. Adtszolgálttás htáskörének kódj: jegyzői (1), fővárosi és i kormányhivtl gyermekvédelmi és gyámügyi feldtköréen eljáró járási (fővárosi kerületi) hivtl (gyámhivtl) (2), gyermekvédelmi és gyámügyi feldtköréen eljáró fővárosi és i kormányhivtl (kormányhivtl) (3) Beérkezési htáridő: tárgyévet követő jnuár 31. Beküldés módj: KSH ELEKTRA rendszerén keresztül ( Adtszolgálttóinknk KSH-ELEKTRA Elektronikus dtgyűjtés) Kpcsolt: KSH Szegedi főosztály A kitöltéssel és dttováítássl kpcsoltos kérdéseit z lái telefonszámon vgy e mil címen teheti fel: KSH ELEKTRA ügyfélszolgált telefonszám: 8/2-766 elérése honlpon: év hó np A kérdőívet jóváhgyó vezető dti neve eosztás telefonszám e-mil címe A kitöltők dti Tém neve telefonszám e-mil címe A B C Amennyien z dtszolgálttás nemleges, kérem, szíveskedjen megfelelő kódot eírni: A szervezetnek nincs z dtgyűjtésre vontkozó tevékenysége (2); A szervezetnek z dtgyűjtésre vontkozó tevékenysége megszűnt (2); Az dott időszkn szervezetnek nincs z dtgyűjtésre vontkozó tevékenysége (2); Egyé ok mitt nemleges jelentés (24) Szöveges indoklás (h nemlegesség ok 24, feltétlenül kérjük indokolni): A nemlegesség ok és egyé megjegyzés Egyé megjegyzés: A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc Köszönjük z együttműködésüket! 15

2 A gzdsági szervezet dti: ##### A) JEGYZŐ TEVÉKENYSÉGE A.1. Megállpított hátrányos és hlmozottn hátrányos helyzetű gyermekek és ngykorúvá vált gyermekek dti (tárgyéven) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen részesülő gyermekek és ngykorú gyermekek szám * (-ől): hátrányos vgy hlmozottn hátrányos helyzet megállpítás iránti kérelemmel érintett gyermekek és ngykorúvá vált gyermekek szám (-ől): elutsított hátrányos vgy hlmozottn hátrányos helyzet iránti kérelemmel érintett gyermekek és ngykorúvá vált gyermekek szám (-ől): egyé ok mitt el nem írált, folymtn lévő 4 hátrányos vgy hlmozottn hátrányos helyzet iránti kérelemmel érintett gyermekek és ngykorúvá vált gyermekek szám Megállpított hátrányos helyzetűek szám szülő(k), cslád fogdó gyám lcsony iskoli végzettsége mitt szülő(k), cslád fogdó gyám lcsony fogllkozttottság (-ől): mitt 8 elégtelen lkókörnyezet, illetve lkáskörülmények mitt 9 Megállpított hlmozottn hátrányos helyzetűek szám** szülő(k), cslád fogdó gyám lcsony iskoli végzettsége és szülő(k) vgy cslád fogdó gyám lcsony fogllkozttottság mitt Tárgyéven nyilvántrtás vett Decemer 31-én nyilvántrtott 2 éves 3 5 éves szülő(k), csládfogdó gyám lcsony fogllkozttottság és elégtelen lkókörnyezet, illetve lkáskörülmények mitt szülő(k), cslád fogdó gyám lcsony iskoli (9-ől): végzettsége és elégtelen lkókörnyezet, illetve lkáskörülmények mitt szülő(k), cslád fogdó gyám lcsony iskoli végzettsége és szülő(k) cslád fogdó gyám lcsony fogllkozttottság és elégtelen lkókörnyezet, illetve lkáskörülmények mitt A gyámhivtl áltl hivtlól megállpított hlmozottn hátrányos helyzetű nevelése vett gyermekek és utógondozói ellátásn részesülő ngykorúvá vált gyermekek szám *** Csládok szám, melyeken hátrányos helyzetű gyermekek élnek 15 (. sorn érintett csládok) Csládok szám, melyeken hlmozottn hátrányos helyzetű 16 gyermekek élnek (9. sorn érintett csládok) * A. sor vontkozásán tárgyéven rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nyilvántrtás vételét ( oszlop) illetve 25. decemer 31-én fennálló (c oszlop) jogosultságokt kell lpul venni. ** Nevelése vettek és utógondozói ellátásn részesülők nélkül. Csk jegyző áltl megállpítást nyertek. A hátrányos helyzetűek nem tüntethetők fel. *** Azon gyermekek és ngykorúvá vált gyermek szám, kikről gyámhivtl jegyzőt htároztn értesítette. C oszlop hlmozott dt. 2 c d e (decemer 31-i dtól): 6 éves f 17 éves g 18 éves és nnál időse h 15

3 A gzdsági szervezet dti: # B) A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI FELADATKÖRÉBEN ELJÁRÓ JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATALAI (GYÁMHIVATAL) B.1. Személyi dtok (decemer 31-én) A következő táláztokt járási szinten kell kitölteni, egyszer! Gyámhtósági ügyeket (is) intézők szám összesen (. sorok összege) jogtudományi egyetem állmigzgtási főiskol (BCE KIK) 4 egyé felsőfokú (-ől): szkirányú középiskoli végzettségűek szám egyé középiskoli z állm- és jogtudományi krok esti-levelező tgoztán 8 Nemzeti Közsszolgálti Egyetem továtnulók szám 9 (-ől): függetlenített gyámügyi ügyintézők függetlenített gyámügyi vezetők szám Ügykezelők szám Ügyintézők B.2. Gyámhtósági döntések szám A tárgyéven döntések szám összesen : közvetlenül megtámdhtó döntések szám összesen állmigzgtási úton 4 írósági úton egyé jogorvoslttl (felügyeleti intézkedés) (-ől): ügyészi felhívássl Összes ( -ig) 8 sját htáskören módosított vgy visszvont döntések szám 9 helyenhgyott jogsértés mitt megváltozttott (-ől): megsemmisített jogorvoslti eljárás még folymtn vn megtámdott döntések szám állmigzgtási úton Htározt Végzés c B.3. Bejövő ügyirtforglmi dtok ( tárgyéven) Az ikttott ejövő gyámhtósági ügyirtok szám lpszámml lszámml összesen (lp- és lszám) Szám B.4. Csládi jogállás rendezése ( tárgyéven) Az év folymán z p dti nélkül nykönyvezett kiskorúk szám Kiskorúk szám, kiknek csládi jogállás gyámhivtlnál z év folymán rendeződött (. sorok összege) teljes htályú pi elismerő nyiltkozttl rendezettek szám 4 pság (nyság) írósági megállpítás (-ől): képzelt p megállpításánk szám képzelt ny megállpításánk szám Az p dti nélkül nykönyvezettek szám decemer 31-én (hlmozott) 8 Apság (nyság) vélelmének megdöntése iránti perindításhoz vló hozzájárulások szám 3 Szám 15

4 A gzdsági szervezet dti: #HIÁNYZIK B.5. Ideiglenes htályú elhelyezések és z zt követő döntések ( tárgyéven) B.6. A gyámhivtl áltl kezdeményezett üntetőeljárások A gyámhivtl áltl elrendelt ideiglenes htályú elhelyezés hány kiskorút érint Más szerv rendőrség, idegenrendészeti htóság, menekültügyi htóság, ügyészség, íróság, v-intézet prncsnokság áltl elrendelt ideiglenes htályú elhelyezés hány kiskorút érint A. és. sorn szereplő ideiglenes elhelyezés összesen hány kiskorút érint 4 külön élő másik szülőnél hrmdik személynél elhelyezett nevelőszülőnél kiskorúk szám gyermekotthonn (= ) 8 más entlkásos intézményen 9 leendő örökefogdó szülőnél (-ól): nem mgyr állmpolgár eől: (-ől): kísérő nélküli kiskorúnk minősül ismeretlen szülőtől szármzók szám születést követően kórházn hgyott újszülött eől (-ól): z ny külföldi állmpolgár Az ideiglenes htályú elhelyezést követő gyámhivtli döntésekkel érintett kiskorúk szám A nevelése vétel 17 A szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perindítás 18 A gyermekelhelyezés iránti perindítás 19 A gyermekelhelyezés megváltozttás iránti perindítás hány 2 intézkedés nélkül kiskorút 21 Eljárás védeleme vétel vgy gyermekjóléti lpellátás mellett érint (15-ől) 22 megszüntetése: cslád fogdássl hrmdik személynél történő elhelyezéssel örökefogdássl 25 Ideiglenes htályú elhelyezés megszüntetése intézkedés nélkül Gyámhivtl dt B.7. Kiskorúk házsságkötésének engedélyezése ( tárgyéven) Házsságkötési kérelmek szám engedélyezett házsságkötések szám elutsított kérelmek szám (-ől): 4 folymtn lévő (még el nem intézett) kérelmek szám védeleme vett kiskorúk szám gyermekvédelmi szkellátásn élő számár engedélyezett házsságkötés* (-ől): mind két kérelmező kiskorú volt * Nevelése vett és ideiglenes htállyl elhelyezett. A gyámhivtl áltl tárgyéven kezdeményezett üntetőeljárások szám kiskorú elhelyezésének megváltozttás kiskorú veszélyeztetése 4 (-ől): trtás elmulsztás egyé, kiskorú sérelmére elkövetett űncselekmény A tárgyéven és megszüntették nyomozást korán elmrsztló ítélet született kezdeményezett 8 üntető felmentő ítélet született 9 eljárásokól z eljárás folymtn vn mitt kezdeményezett Gyámhivtl dt 4 Gyámhivtl dt 15

5 A gzdsági szervezet dti: #HIÁNYZIK főtevékeny B.8. Szkellátásn nem részesülő gyermekek kpcsolttrtás ( tárgyéven) Gyámhivtl dt B.9. Szkellátásn részesülő gyermekek kpcsolttrtás ( tárgyéven) A tárgyéven kezdeményezett kpcsolttrtási ügyek szám A kpcsolttrtást gyámhivtl (újr) szályozt (jogerősen efejezett ügyek szám) htározttl efejezett ügyek szám összesen 4 (-ől): egyezséggel efejezett ügyek szám összesen Gyermekvédelmi közvetítői (mediációs) eljárás igényevételének kezdeményezése (-ől) területi gyermekvédelmi szkszolgált közvetítője (-ől): eől (-ól): támogtott közvetítői eljárás gyermekvédelmi közvetítői 8 gyermekjóléti központ közvetítője (mediációs) eljárás igényevételére 9 kötelezés gyermekjóléti szolgált közvetítője más felkért közvetítő járt el Igzolt költségek viselésére vló kötelezések A kpcsolttrtási ügyeken lklmzott végrehjtási cselekmények figyelmeztetések védeleme vétel elrendelése gyermekvédelmi közvetítői (mediációs) eljárás igényevételének kezdeményezése területi gyermekvédelmi szkszolgált közvetítője gyermekvédelmi 17 eől (16-ól): támogtott közvetítői eljárás közvetítői (mediációs) 18 szám eljárás igényevételére gyermekjóléti központ közvetítője 19 kötelezés gyermekjóléti szolgált közvetítője (-ől): más felkért közvetítő járt el szülői felügyelet rendezése iránti perindítás gyermek elhelyezése iránti per indítás kiskorúvl vló kpcsolttrtás kdályozás mitti feljelentések szám végrehjtási írságok 25 eől kiszott eljárási írságok összege ezer 26 (24-ől): efizetett/végrehjtott eljárási írságok forintn 27 gyermekjóléti központ kpcsolttrtási ügyeletének közreműködése 28 gyermekjóléti szolgált közreműködése szám Ideiglenes htályú Nevelése vétel * elhelyezett c Tárgyévi kpcsolttrtási szályozások szám felügyelt nem felügyelt (-ől): 4 közvetítői eljárás igényevételére kötelezés (-ól): gondozási helyen szályozták nevelőszülőnél gyermekotthonn (-ől): 8 egyé helyen 9 (-ól): nem gondozási helyen szályozták nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén (9-ől): gyermekotthonn elhelyezett gyermek esetén egyé helyen elhelyezett gyermek esetén * A nevelése vett gyermek dtánál kell feltüntetni még felül nem vizsgált átmeneti és trtós nevelése vett gyermekek számát is. 5 15

6 A gzdsági szervezet dti: főtevékeny B.. Szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások ( tárgyéven) A szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások szám (tárgyéven) Gyámhivtl dt gyermek súlyos elhnygolás, veszélyeztetése Ennek ok (-ől): gyermeke ellen elkövetett szándékos űncselekmény 4 nem változttott mgtrtásán, életvitelén, körülményein hány szülőt érint (-ől): hány kiskorút érint A íróság keresetnek helyt dott (nem csk tárgyéven indított perek) 8 hány szülőt érint 9 (-ől): hány kiskorút érint A még folymtn levő perek szám (nem csk tárgyéven indított perek) A perindításhoz kpcsolódón elrendelt nevelése vételek szám B.. A hozzátrtozók közötti erőszkkl kpcsoltos csládvédelmi koordinációs feldtok dti (tárgyéven) Sorszá m Ügyek / eljárások szám Bántlmzási ügyen érintettek szám c Ügyek szám összesen Bántlmzási ügyen indult eljárások szám 4 (-ől): ántlmzott ejelentésére indult eljárások szám hivtlól indított eljárások szám Bántlmzók szám összesen Bántlmzottk szám összesen házstárs, élettárs / volt házstárs, élettárs 8 egyeneságeli felmenő rokon, mostoh szülő 9 egyeneságeli lemenő rokon, mostoh gyermek ántl-mzott eől (9-ől): kiskorú (-ól): nevelőszülőnél elhelyezett gyermek, gyámolt (kiskorú) gondnokság ltt álló személy egyé személy 6 15

7 B.. Utógondozás elrendelése ( tárgyéven) A gzdsági szervezet dti: főtevékeny B.. Nevelése vett gyermekek dti ( tárgyéven) Gyámhivtl dt 4 A tárgyéven nevelése vett kiskorúk (. sorok összege) Gyvt. 78. (1) ) szerint csoportosítni mgtrtási vgy eilleszkedési zvr gyermekkorú űnelkövetése* fitlkorú űnelkövetése szülői elhnygolás 8 (-ől): nevelése csládon elüli ántlmzás (testi, szexuális, lelki) fogytékosság szenvedélyetegségek 9 vétel ok szülő(k) hlál szülő(k) hozzájárulás z örökefogdáshoz szülői felügyeletet megszüntető jogerős írósági ítélet ismeretlen szülőktől szármzás egyé okól nincs szülői felügyeleti jogot gykorló szülő szám z érintett kiskorú kérte nevelése vételét 15 z érintett kiskorú szülője kérte nevelése vételt 16 ismételten nevelése vett gyermek 17 gyermekjóléti lpellátásn gondozták (-ől): 18 védeleme vétel keretéen gondozták 19 megelőző pártfogásánk fenntrtás mellett került sor nevelése vételére 2 cslád fogdó vgy hrmdik személytől került gondozás A tárgyéven zon gyermekek szám, kik örökefogdhtóságánk tényét gyámhivtl megállpított ** Decemer 31-én nyilvántrtott nevelése vettek (hlmozott dt) 23 zon gyermekek szám, kik örökefogdhtóságánk tényét gyámhivtl megállpított 24 (22-ől): kijelölt gyámhivtl áltl öröke fogdhtónk nyilvánított gyermekek 25 nevelése vett gyermekek után fizetésre kötelezett hozzátrtozók * Ideértve trtós neveltként örökefogdott, vgy nevelése vettként nem örökefogdhtóvá nyilvánítás mitt örökefogdott gyermeket. ** Itt kell feltüntetni z ideiglenes htállyl elhelyezett vlmint nevelése vett gyermeket is. B.. Nevelési felügyelet ( tárgyéven) Gyámhivtl dt A tárgyév folymán gyermekotthon vezetője áltl kezdeményezett ügyek : elutsított kérelmek 4 Az év folymán gyámhivtl áltl hivtlól indított ügyek : Gyvt. 81/A. () ekezdése szerinti ügyek szám A íróság elé került ügyek ( +-4) íróság nevelési felügyeletet fenntrtott íróság nevelési felügyeletet megszüntette (-ől): 8 z eljárás még folymtn vn 9 A gyámhivtl áltl elrendelt nevelési felügyeletek szám (. sorok összege) 1 hónpr elrendelt 2 hónpr ügyek (9-ől): ismételten szám Az év folymán elrendelt utógondozási esetek szám ( 4. sorok összege) gyermekjóléti szolgáltot rendelték ki gyermekotthont rendelték ki (-ől): 4 nevelőszülői hálóztot rendelték ki Megszűnt utógondozások szám 7 Gyámhivtl dt 15

8 A gzdsági szervezet dti: ##### B.15. Utógondozói ellátás elrendelése ( tárgyéven) A tárgyév folymán utógondozói ellátás elrendelésére indult kérelmek : elutsított kérelmek Az év folymán elrendelt utógondozói ellátásn részesült fitl felnőttek 4 nő nevelőszülőnél (-ól): gyermekotthonn utógondozói otthonn 8 külső férőhelyen 9 Megszűnt utógondozói ellátások szám (9-ől): megszűntetett utógondozói ellátások szám (-ől): fitl felnőtt mgtrtás mitt (-ől): fitl felnőtt kérelmére szám részesül utógondozói ellátásn (=++ +8) Gyámhivtl dt B.16. Gyámság Gyámság ltt állók szám összesen ( 4. sorok összege megfelelő oszlopn) cslád fogdó személy Tárgyév folymán nyilvántrtás vett (-ől): 3 évesnél fitl gyermek c Decemer 31-én nyilvántrtott d (d-ől): 3 évesnél fitl gyermek e hrmdik személy (-ől): 4 gyermekvédelmi gyám kiskorúk szám kiknél eől (4-ől): hol egyes gyámi feldtokt nevelőszülő lát el látj el gyámságot Számdásr kötelezett gyámok Nyilvántrtott nevezett gyámok szám 8 Nyilvántrtott, gyámságól kizárt személyek 9 Tárgyév folymán gyámság lól kikerülő gyermekek szám ngykorúság mitt szűnt meg gyámság szülői felügyelet lá került (örökefogdások (9-ől): nélkül) 8 15

9 A gzdsági szervezet dti: ###### B.17. Gondnokság és támogtott döntéshoztl Cselekvőképességet érintő gondnokság ltt állók szám összesen (XII. 31-én) (9+. sorok összege) nő 39 éves és fitl 4 fejlődési rendellenesség mitt mentális állpot mitt trtós entlkásos intézményen él vér szerinti csládjánk köréen él 8 sját otthonán él 9 kizáró (-ől): eől (9-ől): válsztójogól kizárássl érintett korlátozó gondnokság ltt válsztójogól kizárássl érintett állók szám eől (-ől): áltlánosn korlátozott egyes ügycsoportok tekintetéen korlátozott 15 hivtásos gondnok látj el 16 egyé gondnok gondnokságot Az év folymán íróság áltl cselekvőképességet érintő gondnokság lá helyezettek szám ( sorok összege) teljesen korlátozó 19 2 (17-ől): részlegesen korlátozó eől (19-ől): egyes eől 1 ügycsoport tekintetéen gondnokság ltt állók szám ügycsoportok tekintetéen eől tö ügycsoport tekintetéen korlátozott Tárgyév folymán íróság áltl támogtó kirendelésének kezdeményezése gyámhivtlnál 23 Tárgyév folymán z ügyfél áltl támogtó kirendelésének kezdeményezése gyámhivtlnál 24 (23-ól): cselekvőképességet érintő gondnokság ltt álló személyek Támogtott döntéshoztln részesülők szám (XII. 31.) Az év folymán íróság áltl jogerős ítélettel felülvizsgált gondnokság lá helyezések gondnokság lá helyezés cselekvőképességet érintő gondnokság lá helyezéssel fenntrtás cselekvőképességet teljesen korlátozó 29 cselekvőképességet részlegesen korlátozó eől gondnokság ltt 3 (27-ől): (26-ól): gondnokság lá helyezés megszüntetése állók szám támogtó kirendelésének kezdeményezése 31 gyámhivtlnál 32 gyámhivtl kérte válsztójogól kizárást 33 íróság kizárt gondnokoltt válsztójogól Azon személyek szám, kik részére gyámhivtl z év folymán rendelt gondnokot hivtásos gondnok 36 egyé gondnok 37 (34-ől): ideiglenes gondnok lett kirendelve 38 zárgondnok Gyámhivtl dt 9 15

10 A gzdsági szervezet dt #HIÁNYZIK B.18. Vgyoni ügyek ( tárgyéven) szám Gyámhivtl dt B.19. Gyermektrtásdíj megelőlegezéséen részesülő gyermekek dti Vgyoni (megterheléssel) jóváhgyott kpcsoltos * elutsított Nyilvántrtott ingó- és kiskorúk 4 ingtlntuljdonos gondnokoltk szám, kiknek gyámi fenntrtásos etétállomány vn etéte helyezett összeg (ezer Ft) 8 Kiskorúk szám, kiknek gyámi fenntrtásos etétállományon kívül állmilg grntált értékppírj vn z értékppír névértéke (ezer Ft) 9 szám, kiknek gyámi fenntrtásos etétállományon kívül életiztosítási kötvénye vn szám, kiknek gyámi fenntrtásos etétállomány vn etéte helyezett összeg (ezer Ft) Gondnokoltk szám, kiknek gyámi fenntrtásos etétállományon kívül állmilg grntált értékppírj vn z értékppír névértéke (ezer Ft) szám, kiknek gyámi fenntrtásos etétállományon kívül életiztosítási kötvénye vn * Gyer án fogllt ügyeken hozott döntések trtoznk ide, kivéve z eseti számdást elíráló döntéseket. Érintett Ügyirtok szám Kifizetett összeg gyermekek c d A tárgyév folymán gyermektrtásdíj megelőlegezése iránt indult eljárás* elutsított kérelmek szám folymtn lévő ügyek szám 4 (-ől): megszűnt eljárások =++4+ egyé (pl.: kérelem-visszvonás) + megítélt gyermektrtásdíj megelőlegzések összesen ismételten (-ól) 8 továfolyósítás 9 1 évre 2 évre (-ól): 3 évre Decemer 31-én megelőlegezésen részesültek szám 5 Ft/hó ltti összegen részesülők szám 5 és 9999 Ft/hó közötti összegen részesülők szám (-ől): = és 25 Ft/hó közötti összegen részesülők szám Ft/hó feletti összegen részesülők szám 17 Tárgyév folymán gyermektrtásdíj megelőlegzésen részesülők szám 18 Megelőlegezésre tárgyév folymán kifizetett összeg (ezer Ft) 19 Megszűnt megelőlegezések 2 Megszüntetésre került megelőlegezések 21 Folyósításfelfüggesztés (21-ől): megelőlegezés felfüggesztést követően továi folyósításr került (21-ől): megelőlegezés felfüggesztést követően megszüntetésre került * Ide kell érteni gyermektrtásdíj megelőlegezés ismételt elrendelése és továfolyósítás iránt enyújtott kérelmek lpján indult eljárásokt is 15

11 A gzdsági szervezet dti #HIÁNYZIK B.2. Otthonteremtési támogtás ( tárgyéven) Gyermekek szám Tárgyéven gyermekvédelmi szkellátás került kiskorúk szám (. sorok összege) vér szerinti szülei házstársként együtt éltek vér szerinti szülei élettársként együtt éltek 4 vér szerinti ny nem z pávl élt házsságn vér szerinti ny nem z pávl élt élettársként vér szerinti p nem z nyávl élt házsságn (-ől): vér szerinti p nem z nyávl élt élettársként szkellátás 8 kerüléskor ny egyedül nevelte 9 p egyedül nevelte teljesen árv gyermek gyámság ltt állt más személy gondozásáól, ki nem volt gyámj nincs testvére/féltestvére vn testvére/féltestvére ki gyermekvédelmi szkellátás ltt áll 15 (-ől): vn testvére/féltestvére, ki csládján nevelkedik 16 vn csládján és gyermekvédelmi szkellátásn nevelkedő testvére/féltestvére is Gyámhivtl dt Személyek szám c Otthonteremtési támogtási kérelmek szám tárgyéven elutsítások szám (-ől): megállpítások szám 4 (-ól): egyösszegű kifizetéssel =4+ részleteken történő kifizetéssel Otthonteremtési támogtásn részesült fitl felnőttek szám* 2 év lttik szám évesek szám (-ól): évesek szám Támogtásként kifizetett összeg ezer Ft-n összesen részen vgy egészéen fitl felnőtt tuljdoná kerülő vgy már tuljdonán lévő lkás lkhtóvá építési telek, életvitelszerű lkhtásr lklms lkás, csládi ház, tny vásárlásár, építésére, tuljdonvgy tuljdonrészszerzéssel járó felújításár, ővítésére érleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg (-ől): megfizetésére, lkás érleti díjánk kifizetésére kifizetett összeg önkormányzti érlkás felújításár állmilg támogtott lkásprogrmn vgy lkáselőtkrékossági progrmn vló részvételre otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére entlkásos szociális intézménye fizetendő egyszeri hozzájárulásr fordítndó * Azokt is ele kell számolni kiknél korán került megállpításr z otthonteremtési támogtás összege, de tárgyéven kifizetés történt részére (részletfizetés). Részletfizetés esetén csk tárgyéven kifizetett összeget kell megdni. B.21. Adtok z dott éven gyermekvédelmi szkellátás került kiskorúkról A táláztot ideiglenes htállyl elhelyezett, nevelése vett mgyr állmpolgárokról kell kitölteni. Minden dt ekerülés pillntár vontkozik. A sjátos nevelési igény tekintetéen közokttási ágzttl egyeztetést igényel kitöltés! 17 (-ől): gondozás vétel pillntán osztályismétlés mitt túlkoros z dott iskoli évfolymon 18 lsó tgoztos áltlános iskolás 19 felső tgoztos áltlános iskolás (17-ől): 2 középfokú okttási intézményen tnul A szkellátás került gyermekek közül (-ől) ekerülés pillntán már sjátos nevelési igényűnek minősített volt * A szkellátás került gyermekek közül (-ől) ekerülés pillntán már eilleszkedési, tnulási, mgtrtási nehézséggel küzdő gyermeknek, tnulónk minősített volt ** A szkellátás került gyermekek közül (-ől) ekerülés pillntán már hátrányos/hlmozottn hátrányos helyzetűnek minősült *** 24 hátrányos helyzetű 25 (23-ól): hlmozottn hátrányos helyzetű * A nemzeti köznevelésről szóló 21. évi CXC. törvény pontj lpján. ** A nemzeti köznevelésről szóló 21. évi CXC. törvény pontj lpján. *** A gyermekek védelméről és gyámügyi igzgtásról szóló évi XXXI. törvény 67/A. lpján. 15

12 A gzdsági szervezet dti: #### B.22. Védeleme vett kiskorúk szám Az előző év decemer 31-én nyilvántrtott, védeleme vett kiskorúk szám A tárgyéven nyilvántrtás vett (és egyé ok mitt áthelyezett) védeleme vett kiskorúk szám környezeti 4 5 tnórát meghldó igzoltln hiányzás mitti szülőnek felróhtó mgtrtási gyermeknek felróhtó mgtrtási gyermekkorú áltl elkövetett űncselekmény mitti okól védeleme eől (-ől): megelőző pártfogás elrendelése 8 vett kiskorúk mellett szám 9 fitlkorú áltl elkövetett űncselekmény mitti (=+4+ eől (9-ől): megelőző pártfogás elrendelése +++ (-ől): mellett 9+ gyermekkorú áltl elkövetett szálysértés mitti ++15) eől (-ől): megelőző pártfogás elrendelése mellett fitlkorú áltl elkövetett szálysértés mitti eől (-ól): megelőző pártfogás elrendelése mellett 15 védeleme vett gyermek ántlmzás mitti 16 gyermekjóléti szolgált jelzése lpján védeleme vett 17 más szerv jelzése lpján védeleme vett A tárgyéven védeleme vétel megszüntetésre (illetve egyé ok mitt áthelyezésre) 18 került (kiskorúk szám) A 8+++ sorok összegéől tárgyéven megelőző pártfogás megszüntetésre 19 került Decemer 31-én nyilvántrtott, védeleme vett kiskorúk szám (hlmozott 2 dt) 21 környezeti 22 5 tnórát meghldó igzoltln hiányzás mitt 23 szülőnek felróhtó mgtrtási fenntrtás 24 ok gyermeknek felróhtó mgtrtási 25 (2-ól): gyermekkorú vgy fitlkorú áltl elkövetett szálysértés vgy űncselekmény mitti 26 gyermekkorú ántlmzás mitti 27 Csládok szám, melyeken védeleme vett kiskorúk élnek Tárgyév folymán nyilvántrtás vett B.23. Védeleme vétel keretéen elrendelt intézkedések és z zzl érintett gyermekek szám ( tárgyéven) Decemer 31-én nyilvántrtott c Szülő kötelezése, hogy vegye igénye gyermek npközeni ellátását Szülő kötelezése, hogy keresse fel csládvédelemmel fogllkozó szervezetet A gyermek és hozzátrtozój orvosi vizsgáltánk kezdeményezése 4 A gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszűntetéséről vló intézkedés A gyermek számár kifogásolt mgtrtásánk megszüntetése érdekéen mgtrtási szályok megállpítás A szülő figyelmeztetése helytelen mgtrtásánk megváltozttásár Iskolpszichológusi vizsgálton vló megjelenésre kötelezés 8 Konfliktuskezelési szolgálttáson vló megjelenésre kötelezés 9 A csládi pótlék természeten nyújtás ( 15. sorok összege) hozzátrtozó (9-ől): gyermekjóléti szolgált csládgondozój kiskorúk szám óvod, iskol gyermekvédelmi felelőse kinél kirendelt védőnő eseti gondnok polgármesteri hivtl munktárs 15 egyé Megelőző pártfogás elrendelése Összesen ( 9-ig és 16. sor összege) 18 A gyámhivtlnál kezdeményezett eljárások áltl érintett gyermekek 19 Két éve zjló sikertelen védelemevétellel érintett gyermekek hány kiskorút érint szám Gyámhivtl dt 15

13 A gzdsági szervezet dti: B.24. Iskolázttási támogtás folyosításánk szüneteltetése, vlmint z rr történő figyelmeztetések Az dtokt z érintett gyermekek számán kell megdni. órás jelzés hány gyermeket érint Kiskorúk szám évesnél fitl gyermek 16 éves gyermek 4 (-ől): 16 éves kort etöltötte órás jelzés megküldése gyermekvédelmi szkszolgált számár 5 órás jelzés hány gyermeket érint évesnél fitl gyermek 8 16 éves gyermek 9 (-ól): 16 éves kort etöltötte 5 órás jelzés megküldése gyermekvédelmi szkszolgált számár Jogerősen megszüntetett eljárás hány kiskorút érint ismeretlen helyen trtózkodás okán utólgos igzolás okán (-ől): egyé ok mitt 15 Támogtás szüneteltetésének kezdeményezése 16 : egyidően védeleme vett gyermek 17 Összes felülvizsgált jogerős döntéssel 18 szüneteltetés fenntrtás (17-ől): szüneteltetés megszüntetése, utólgos igzolás vgy ismeretlen helyen trtózkodás mitt, illetve egyé ok mitt szüneteltetés megszüntetése tnulmányi kötelezettség teljesítése mitt Azon tnulók szám, kikre tekintettel tárgyév decemer 31-én csládi pótlék folyósítás szünetel 15

14 A gzdsági szervezet dti: #HIÁNYZIK B.25. A gyámhivtl áltl védeleme vett és z iskolázttási támogtás folyósításánk szüneteltetésével érintett gyermekek dti lkóhelyük szerint (tárgyév decemer 31.) Település kód Település neve Védeleme vettek szám környezeti ok mitt 5 tnórát meghldó igzoltln hiányzás mitt (-ól): fenntrtás ok szülőnek felróhtó mgtrtási gyermeknek felróhtó mgtrtási szálysértés vgy űncselekmény mitt védeleme vett gyermek ántlmzás mitt Az iskolázttási támogtás folyósításánk szüneteltetésével érintett gyermekek szám c d e f g h 9999 Összesen 15

15 A gzdsági szervezet dti: #HIÁNYZIK B.26. Örökefogdás és felontás ( tárgyéven) Kijelölt gyámhivtl A tárgyév folymán örökefogdhtónk nyilvánított gyermekek szám Engedélyezett örökefogdások szám összesen (. sorok összege) 4 nevelése vett gyermek titkos örökefogdás volt nevelése vett gyermek nyílt örökefogdás volt 4. sorokól örökefogdhtónk nyilvánított volt ideiglenes htállyl gyermekvédelmi szkellátásn elhelyezett gyermek titkos örökefogdás volt ideiglenes htállyl gyermekvédelmi szkellátásn elhelyezett (-ől): gyermek nyílt örökefogdás volt 8 9 A tárgyéven. soról engedélyezett nemzetközi örökefogdások (titkos) 15 A 8-9. soról tárgyéven külföldi állmpolgárságú örökefogdó szülő számár engedélyezett házstársi, rokoni örökefogdás A. soról trtósn eteg vgy fogytékos gyermeket érintő örökefogdások szám A. soról hónposnál fitl gyermeket érintő örökefogdások szám A. soról gyermek örökefogdásához hozzájáruló szülője korlátozottn cselekvőképes kiskorú A. soról örökefogdott gyermek szülője cselekvőképtelen kiskorú A. soról örökefogdott gyermek szülője cselekvőképességet érintő gondnokság ltt álló ngykorú A tárgyéven gyermek hthetes életkoránk etöltéséig titkos örökefogdáshoz tett szülői hozzájáruló nyiltkozt visszvonásánk szám A tárgyéven gyermek hthetes életkoránk etöltéséig nyílt örökefogdáshoz tett szülői hozzájáruló nyiltkozt visszvonásánk szám Külföldi állmpolgárságú kiskorú külföldön történt örökefogdását jóváhgyó htároztok szám Külföldi állmpolgárságú ngykorú külföldön történt örökefogdását elismerő htároztok szám Felontott örökefogdások szám ( sorok összege) 24 gyermekvédelmi szkellátásn élő gyermek volt * 25 szülő házstársi 26 hozzájáruló rokoni (23-ól): nyiltkozt 27 lpján nyílt (kivéve házstársi, rokoni) 28 engedélyezett titkos (szkellátás utlás nélkül örökefogdónál elhelyezett) 29 A felontott örökefogdások kiskorúk 3 közül (23-ól): ngykorúk Szármzás megismerésére irányuló kérelmek szám (31-ől): elutsított kérelmek szám Gyámhivtl szülő hozzájáruló nyiltkozt lpján engedélyezett házstársi rokoni nyílt, szkellátás utlás nélkül örökefogdónál elhelyezett (kivéve házstársi, rokoni) titkos (szkellátás utlás nélkül örökefogdónál elhelyezett) Örökefogdásr lklmsnk nyilvánított házspárok szám ( rokoni örökefogdók kivételével) ** Örökefogdásr lklmsnk nyilvánított egyedülállók szám ( házstársi, rokoni örökefogdók kivételével) ** Örökefogdásr lklmsnk nyilvánítás iránti kérelmek elutsításánk szám ** * Itt kell feltüntetni z ideiglenes htállyl elhelyezett, vlmint nevelése vett gyermeket is. ** A sort vlmennyi gyámhivtlnk ki kell töltenie

16 A gzdsági szervezet dti: ## törzsszá B.27. Tárgyéven elrendelt örökefogdás-utánkövetések TEGYESZ Utánkövetést végző szerv Az utánkövetett örökefogdás előkészítését ennyi eseten végezte Tárgyéven elrendelt összes utánkövetés c Örökefogdást elősegítő civil szervezet Összesen (. sorok összege) A B.27. tál 'c' oszlop3. során feltüntetett dtnk meg kell egyeznie B.26. tál '' oszlop 2. során feltüntetett dttl. B.28. Tárgyéven megvlósult utánkövetések Gyámhivtlhoz érkezett utánkövetési jelentések szám összesen ( 4. sorok összege) házstársi, rokoni örökefogdást követően (-ől): z örökefogdást követő két hónp múlv (kivéve. sor) 4 z örökefogdást követő egy év múlv (kivéve. sor) Intézkedések szám z örökefogdók együttműködésének hiány mitt házstársi, rokoni örökefogdás volt (-ől): nyílt örökefogdás volt (kivéve. sor) 8 titkos örökefogdás volt Kijelölt gyámhivtl 16 15

17 A gzdsági szervezet dti: #### C) A GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI FELADATKÖRÜKBEN ELJÁRÓ FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK C.1. Személyi dtok (decemer 31-én) Gyámhtósági ügyeket (is) intézők szám összesen ( 4. sorok összege) jogtudományi egyetem 4 (-ől): állmigzgtási főiskol (BCE KIK) egyé felsőfokú z állm- és jogtudományi krok végzettségűek szám esti-levelező tgoztán Nemzeti Közszolgálti Egyetem továtnulók szám függetlenített gyámügyi ügyintézők (-ől): 8 függetlenített gyámügyi vezetők szám 9 szkreferensek Koordinátorok szám öszesen jogtudományi egyetem állmigzgtási főiskol (BCE KIK) pedgógus (-ől): végzettségűek szám szociális egyé felsőfokú Ügykezelők szám összesen Kormányhivtl C.2. Gyámhtósági döntések szám Htározt Végzés Döntések szám összesen I. fokú döntések (-ől): II. fokú szám 4 állmigzgtási úton írósági úton megtámdott egyé jogorvoslttl (felügyeleti intézkedés) (-ől): döntések ügyészi felhívássl szám 8 Összes (4 -ig) 9 sját htáskören módosított vgy visszvont döntések szám állmigzgtási úton helyenhgyott írósági úton állmigzgtási úton jogsértés mitt megváltozttott (8-ól): írósági úton állmigzgtási úton megsemmisített 15 írósági úton 16 jogorvoslti eljárás még folymtn vn c C.3. Bejövő ügyirtforglmi dtok ( tárgyéven) Az ikttott ejövő gyámhtósági ügyirtok szám lpszámml lszámml összesen (lp- és lszám) Kormányhivtl 17 15

18 A gzdsági szervezet dti: ##### C.4. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti lpellátás szolgálttói nyilvántrtás vétele ( tárgyéven) Állmi fenntrtású intézményre vontkozó Nem állmi Egyházi Összesen c d e=+c+d Tárgyévi szolgálttói nyilvántrtás vételek szám összesen gyermekjóléti szolgálttás gyermekjóléti központ 4 ölcsőde csládi npközi (-ől): házi gyermekfelügyelet lterntív npközeni ellátás 8 csládi gyermekfelügyelet C.5. Személyes gondoskodást nyújtó entlkásos gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények szolgálttói nyilvántrtás vétele ( tárgyéven) Állmi fenntrtású intézményre vontkozó Nem állmi c Egyházi d Összesen e=+c+d Tárgyévi szolgálttói nyilvántrtás vételek szám összesen gyermekek átmeneti otthon csládok átmeneti otthon 4 krízisközpont helyettes szülői hálózt önálló helyettes szülő gyermekotthon 8 eől: lkásotthon 9 speciális gyermekotthon eől: spec. lkásotthon (-ől): különleges gyermekotthon eől: különleges lkásotthon utógondozói otthon 15 eől: utógondozói lkásotthon efogdó otthon 16 nevelőszülői hálózt 17 TEGYESZ 18 külső férőhely C.6. Gyermekvédelmi igzgtási írság ( tárgyéven) Tárgyéven megtrtott egyeztető megeszélések szám Tárgyéven kiszott igzgtási írság összesen (ezer Ft) gyermek jogit súlyosn sértő eset 4 működési engedélyt érintő mulsztás (-ől): szolgálttás iztosításánk jogellenes felhgyás elmulsztott szolgálttás mitt kiszott írság összege Kormányhivtl 18 15

19 A gzdsági szervezet dti: ##### C.7. Gyermek és ifjúságvédelmi koordinátorok áltl végzett tevékenység ( tárgyéven) A 35. sorokt tárgyévet megelőző évre vontkozó dtokkl kell kitölteni. Alklmzott hivtásos közszolgálti jogviszonyn álló munkviszonyn álló (-ől): 4 egyé jogviszonyn álló Számdásr kötelezett 3 Egy hivtásos 31 6 gondnokr jutó gondnokolt (-ől): 9 8-nál tö Alklmzott hivtásos közszolgálti jogviszonyn álló munkviszonyn álló (-ől): egyé jogviszonyn álló 3 Egy hivtásos támogtór jutó támogtott (-ől): 17 8-nál tö Gyermekvédelmi koordinátorok áltl nyilvántrtott űnmegelőzési progrmok szám települési önkormányztnál i önkormányztnál 4 civil szervezetnél (-ől): iskolán =++ rendőrségnél gyermekjóléti szolgáltnál 8 egyé helyen 9 tö szervezet Bűnmegelőzési pályáztok szám, melyre koordinátor felhívt figyelmet Közreműködések szám gyermek sérelmére elkövetett űncselekmény ügyéen Közreműködések szám gyermekkorú elkövetők ügyéen pártfogó felügyelet ltt álló fitlkorúk szám (XII. 31-én) KIM Pártfogó Felügyelői Szolgált z év során pártfogó felügyelet lá került fitlkorúk szám űncselekményt elkövetett fitlkorúk szám, hol környezettnulmányt is 15 jelentése szerint készítettek 16 Rendőrség jelentése űncselekményt elkövetett fitlkorúk szám 17 szerint űncselekményt elkövetett gyermekkorúk szám 18 űncselekményt elkövetett fitlkorúk szám 19 eől csládgondozásn részesített 2 (18-ól): védeleme vett 21 űncselekményt elkövetett gyermekkorúk szám 22 Járási eől csládgondozásn részesített 23 gyámhivtl (21-ől): védeleme vett 24 jelentése szálysértést elkövetett fitlkorúk szám 25 szerint eől csládgondozásn részesített 26 (24-ől): védeleme vett 27 szálysértést elkövetett gyermekkorúk szám 28 eől csládgondozásn részesített 29 (27-ől): védeleme vett 3 gondozásn részesülők közül űncselekményt követett el 31 Gyermekjóléti eől fitlkorú 32 szolgált (3-ól): gyermekkorú 33 jelentése gondozásn részesülők közül szálysértést követett el 34 szerint eől fitlkorú 35 (33-ól): gyermekkorú C.8. Hivtásos gondnokok és hivtásos támogtók dti Kormányhivtl gondnokok szám decemer 31-én támogtók szám decemer 31-én Kormányhivtl 19 15

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: -6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 9/ (XI..) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: /7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2. évi CLV. törvény (Stt.) 24. lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2. évi CLV. törvény (Stt.) 24. lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 26. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1775 A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 775 A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI Adtszolgálttók:

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás ítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 26. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás ítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás ítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 02 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 21 évi CLV. törvény 2 és 2 - lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 2 és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 218. hó Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás ítésére lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

város község telefonszáma A kitöltő adatai címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

város község telefonszáma A kitöltő adatai  címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2014

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2014 FIGYELEM! Ez kérőív z tszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2013

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2013 FIGYELEM! Ez kérőív z tszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 06. évi CLV. törvény. és 6. - lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 775 A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI 08 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1 Budpest, Fő u. 44-5. 216. negyedév Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

MAKÓ VÁROS NÉPESSÉGÉNEK ALAKULÁSA. MEGNEVEZÉS Állandó lakosok száma: Születések száma:

MAKÓ VÁROS NÉPESSÉGÉNEK ALAKULÁSA. MEGNEVEZÉS Állandó lakosok száma: Születések száma: 1 / 6 2. sz. melléklet MAKÓ VÁROS NÉPESSÉGÉNEK ALAKULÁSA MEGNEVEZÉS 2000 2001 2002 2003 Állandó lakosok száma: 26090 25908 25893 25825 Születések száma: 245 214 230 245 Halálesetek száma: 413 358 360 379

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1 Budpest, Fő u. 44-5. Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dt teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 11 Budpest, Fő u. 44-50. Az dt sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 11 Budpest, Fő u. 44-50. Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

GYÁMÜGYI TEVÉKENYSÉG

GYÁMÜGYI TEVÉKENYSÉG GYÁMÜGYI TEVÉKENYSÉG I. JEGYZŐK, VÁROSI ÉS MEGYEI GYÁMHIVATALOK által szolgáltatott adatok összesítése 2003. évi adatok ORSZÁGOS, és néhány megyei tábla a 227/2002. (XI.7.) Korm. rendelet alapján 1210.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Budpest, Fő u. 44-5. Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 26. évi CLV. törvény

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dt teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budpest, Fő u. 44-50. Az dt hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26.

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993 évi XLVI törvény (Stt) 8 (2) ekezdése lpján kötelező Nyilvántrtási szám: 1062 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Részletesebben

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. -a alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1210 JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

GYÁMÜGYI TEVÉKENYSÉG

GYÁMÜGYI TEVÉKENYSÉG GYÁMÜGYI TEVÉKENYSÉG I. JEGYZŐK, VÁROSI ÉS MEGYEI GYÁMHIVATALOK által szolgáltatott adatok összesítése 2005. évi adatok ORSZÁGOS, és néhány megyei tábla a 303/2004.(XI.2.) Korm. rendelet alapján 1210.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2015

Részletesebben

IGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgá

IGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgá IGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgá KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2011

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérőív z tszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dt teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budpest, Fő u. 44-50. Az dt hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben