AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia gépműszer beszerzés október 1

2 Az ajánlattételi dokumentáció tartalma: I. Útmutató az ajánlat elkészítéséhez (általános tudnivalók) II. Az ajánlatok felbontása és értékelése III. Az ajánlatot alkotó dokumentumok IV. Segédletek (iratminták) V. Szerződéstervezet VI. Műszaki leírás (termékspecifikáció) 2

3 I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 3

4 I. Általános tudnivalók: Az Ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel az Ajánlattevőket "Orvosi műszerek beszerzése szállítási szerződés keretében az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus, Óbudai Egészség Olimpia a betegség megelőzéséért és az egészség Fejlesztéséért "c", 0070/NA/2006-2/ÖP-5 referencia számú Projekt részeként" tárgyában a jelen ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki leírásban (termékspecifikációban) részletezettek termékek beszerzésére. Az ajánlattételi dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Beszerzendő termékek, melyek részletesen a termékspecifikációban találhatók meg: Orvosi műszerek, eszközök és kiegészítő fogyóanyagainak beszerzése. I. Rész: Orvosi műszerek és kiegészítőik. 1. Felsőkaros fogászati kezelőegység komplett 1 db + 1db fogászati kezelőszék - 1 db Thermo kauter - minimum 2 db fejjel - 1 db Fotopolimerizációs lámpa 2. Ergo-spirometriás készülék 1 db 3. Gasztroenterológia eszközei 1 szett 4. Tüdővizsgáló eszközök - 4. A Tétel szénmonoxid mérő készülék 5 db - 4. B Tétel Vitalográf készülék 2 db - Kalibráló szett: - Laptop az adatok tárolására 5. Látásélesség vizsgálat eszközei - 5. A tétel. Dioptriamérő 1 db - 5. B tétel Réslámpa /applanálóval /1 db - 5. C tétel Direkt Szemtükör Ophtalmoscope 1 db - Periméter 6. Urológiai és cisztoszkópos vizsgálóasztal 1 db 7. Rhino-Pharyngo-Laryngo-Fiberscop összeállítás 1 szett 8. Otoakusztikus emisszió vizsgáló készülék 1 db 9. Asztali kazettás rendszerű gyorssterilező készülék 1 db További kazetták 10. Dermatoszkóp 1 db 11. Vizsgáló eszközök - Vércukor meghatározó 20db - Összkoleszterin meghatározó, 10db - RR mérő, digitalis (adapters), 20 db - Fonendoszkóp (orvosi), 30db II. rész: Nőgyógyászati vizsgáló asztal III. rész: Orvosi műszerek és kiegészítőik fogyóanyagai. I. Kiegészítő fogyóanyagok 4

5 Papírvatta törléshez 300 Te Papírvatta a testrész alá 600 cs Vizsgáló kesztyű S,M,L db Vérvételi lándzsa db = 50 DO Száj csutora db Száj csutora db = 50 DO Lepedő - fehér 350 db Lepedő - zöld 400 db Szájmaszk - kötős Szájmaszk - gumis Testösszetételt analizáló tesztlap db Teszt csík- vércukorszint méréshez 200 DO Teszt csík koleszterin méréshez 300 DO Törölköző 60x100 darázs 100% pamut 250 db Törölköző 60x100 vászon 100% pamut 250 db db db II. Fertőtlenítő szerek Felület fertőtlenítő Kézfertőtlenítő 50 liter 20 liter III. Fogászati, szájüregi rákszűrés és paradontózis szűrés Szonda 200 db Tükör és nyél 200 db Papírvatta 150 kg Mull lap db Vizsgáló kesztyű speciális össz db IV. Nőgyógyászati, onkológiai méhnyak szűrés, különös figyelemmel a citológiai és kolposzkópos vizsgálatokra Mintavevő 5000 db Tárgylemez db Vizsgálati anyag fixáló 15 db Vizsgáló kesztyű db V. Látóélesség vizsgálat Látóélesség vizsgálatához 5 db szemüvegkeret tesztcsík szemészeti 25 DO Látótér vizsgálati papír 50 db Szemészeti vizsgálópapír 50 db A közbeszerzési eljárásban részajánlatonként az ajánlatnak minden termékre kell tartalmaznia tételenkénti ajánlatot. Tisztelt Ajánlattevők! Az ajánlattételi dokumentáció: Az ajánlattételi dokumentációt elektronikus és kérésre nyomtatott formában bocsátja az ajánlatkérő Ajánlattevők rendelkezésre. Kiegészítő tájékoztatás kérése: 5

6 Az Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást kérhet a Kbt ban foglaltak alapján, az ajánlattételi határidő lejárta előtt tíz nappal, amelyet az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal köteles megválaszolni. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást is elektronikus formában nyújtja. Kiegészítő tájékoztatást kérni kizárólag ÍRÁSBAN, TELEFAXON, EN (faxon megerősítve) az alábbi elérhetőségeken: Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda fax: Kizárólag az Ajánlattevő felelőssége, hogy megfelelő postacímet, telefaxszámot illetve címet adjon meg, amelyre a kérdéseket és válaszokat az Ajánlatkérő továbbíthatja. Ajánlattételi határidő meghosszabbítása, ajánlattételi felhívás visszavonása: Az ajánlattételi határidő meghosszabbítására a Kbt ban, míg az ajánlattételi felhívás visszavonására a Kbt. 76. (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei: Az ajánlat elkészítésének alapja az ajánlattételi felhívás és az Ajánlattevő által átvett ajánlattételi dokumentáció. Az ajánlat az Ajánlatkérő által igényelt feladatok teljes elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az Ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban előírta. Az ajánlatot magyar nyelven a jelen ajánlattételi dokumentációban leírtaknak megfelelő formában és tartalommal kell benyújtani. Az ajánlattétel nyelve magyar, az e nyelvtől eltérő nyelven benyújtott hatósági igazolások, nyilatkozatok, referenciák stb. csak az alábbiak szerint vehető figyelembe. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni, az ajánlat részét képező idegen nyelvű dokumentumokat egyszerű fordításban elegendő benyújtani. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie, ezek részben vagy egészben történő megtérítésére ajánlatkérő nem kötelezhető. Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban és időben kerüljön benyújtásra. A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli. Amennyiben tehát az ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg az ajánlatkérőhöz, úgy azt a Kbt. 88. (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti, és az ajánlatkérési eljárásban továbbiakban már nem vehet részt. Az ajánlatot az ajánlattételi felhívás VI.3) További információk 16.) pontja szerint kell benyújtani roncsolás nélkül nem bontható kötésben. A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Amennyiben az egyes példányok 6

7 között eltérés van, az eredeti példány az irányadó. Benyújtandó dokumentumok: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott dokumentumok benyújtását várja el az Ajánlattevőtől. A benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok (mellékletek) listáját jelen Ajánlattételi dokumentáció III. része tartalmazza. A felolvasólapon a bruttó értéket (bruttó ajánlattételi ár) kell feltüntetni, részenként egyértelműen elkülönítve. Az ajánlatot részenként külön fűzve vagy egyben is benyújtható, de egyértelműen jelezve, hogy melyik részre/részekre szól. Amennyiben egy ajánlattevő egyszerre több részre is benyújtja az ajánlatát, úgy azokat a dokumentumokat, igazolásokat, melyek minden részben felhasználhatók, elegendő egyszer benyújtani és a másik részben csak utalni arra, hogy az már benyújtásra került Igazolások, nyilatkozatok: Az igazolásokat és nyilatkozatokat a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell benyújtani. Mellékletek: Szállítási szerződéstervezet Szállítási szerződéstervezet minden részre azonos tartalommal kerül kiadásra, abban minden rész feltüntetésével. Csak azon részre kell a szerződéstervezetnek megajánlást tartalmaznia, melyre Ajánlattevő ajánlatot tett és a kipontozott részeket kitöltve kell benyújtani. Szállítási szerződéstervezet melléklete a termékspecifikáció szerinti megajánlás A kiadott termékspecifikációt úgy kell összeállítani, hogy a kiadott kiírás minden tételét be kell árazni. Az ettől eltérően benyújtott költségvetés az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, figyelemmel a Kbt. 83. (6) pontjára is. A dokumentációban esetlegesen megadott típusok, szabványok megjelölése csak a beszerzendő termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek kell igazolnia a Kbt. 58. (7) bekezdésére tekintettel. 7

8 II. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 8

9 Az ajánlatok felbontása: Az ajánlatot Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban bontja fel. A bontáson az Ajánlatkérő képviselői, valamint az Ajánlattevő képviselői, vagy az általuk meghatalmazott személyek vehetnek részt külön meghívás, vagy értesítés nélkül. (A Kbt. 80. (2) bekezdése szerinti személyek.) Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő az alábbi a felolvasólapon megjelenítendő információkat közli a jelenlévőkkel: az ajánlattevő neve, címe és székhelye, azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont az I. rész esetében az összességében legelőnyösebb ajánlat, míg a II. és III. rész esetében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás - alapján értékelésre kerülnek. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor vizsgálja, hogy az ajánlat formailag megfelel-e az előírtaknak: határidőre beérkezett-e, a lezárt csomagolás szabályos és sértetlen-e az példányszám megvan-e. Hiánypótlás: A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 83. alapján teljes körben biztosított. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat az I. rész esetében az összességében legelőnyösebb ajánlat, míg a II. és III. rész esetében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempont alapján bírálja el. Ajánlatot a jelen dokumentációt részét képező ártáblázatban megadottaknak megfelelően kell adni. Az ajánlatok értékelését Ajánlatkérő az I. rész esetében az alábbiak szerint végzi: 1. Az ajánlott berendezések összesített bruttó ára az I. rész minden tétele vonatkozásában Ezen részszempont esetén az ártáblázat összesített sorában szereplő bruttó ajánlati árat kell szerepeltetni a Felolvasólapon. A legkedvezőbb vagyis az összesített legalacsonyabb ajánlati árat megajánló Ajánlattevő kapja a legmagasabb, azaz 20 pontot, míg a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbbhöz viszonyítva fordított arányosítással kerül kiszámításra. 9

10 2. Az orvos-szakmai minimum-feltételeken túlmutató szempontok az I. rész esetében A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes alszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő viszonyítással kerülnek meghatározásra. Egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése során az adott funkcióval/tulajdonsággal rendelkező berendezés az adott alszemponthoz tartozó maximális, míg az adott funkcióval/tulajdonsággal nem rendelkező berendezés a minimális pontszámot kapja. Azoknál a szempontoknál, ahol igen/nem választási lehetőség van ott az adott funkció teljesítésekor vagyis az "igen" válasznál 20 pontot a "nem" válasznál 1 pontot kap az Ajánlattevő. Az egyes alszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott alszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd az adott részszemponthoz tartozó valamennyi alszempontnál így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az adott részszempontnál legtöbb pontot elért ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra a legtöbb pontot elért ajánlathoz viszonyítva az általa elért pontszámnak megfelelő, arányosítással kiszámított pontérték kerül kiadásra. A II. és III. rész bírálata a megajánlott ellenszolgáltatás alapján történik, II. rész esetén az adott eszközre, míg a III. rész esetén az összes termék alapján számított összesített ellenérték alapján. Az ajánlat elbírálása: Az Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatról, amely dokumentumot az eredményhirdetés napján az eredményhirdetésen átadja, illetőleg amennyiben az Ajánlattevő az eredményhirdetésen nem jelenik meg, ugyanazon napon faxon részére megküldi. Szerződéskötés: A szerződéskötés tervezett időpontja: az ajánlattételi felhívásban jelölt napon 10 óra 10

11 III. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 11

12 A mellékleteket lehetőség szerint, az alábbi sorrendben kell az ajánlathoz lefűzni: Fedlap (Ajánlattevő neve, székhelye, az eljárás tárgya) Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalommal készített felolvasólap (Segédlet) Nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján (Segédlet) Tartalomjegyzék Ajánlattevő, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója, és adott esetben erőforrás szervezet Kbt. 63. szerinti igazolásai arról, hogy nem tartozik a felhívásban megjelölt kizáró okok hatálya alá (Segédlet) Ajánlattevő 71. (1) szerinti nyilatkozatai (Segédlet) Nyilatkozat a számlavezető pénzügyi intézményekről Pénzügyi intézménytől származó igazolások (ajánlattételi felhívás III.2.2. P.) pontja) Az utolsó három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (ajánlati felhívás P/2. pontja) Az előző 36 hónapról (3 évről) szóló referencia igazolás (ajánlattételi felhívás III.2.3. M.1) pontja) a Kbt.67. (1) bekezdése a) pontja szerinti tartalommal és a 68. (1) szerinti módon igazolva, részenként külön nyújtandó be Ajánlatot aláíró cégjegyzésre (képviseletre) jogosult aláírási címpéldánya, vagy aláírás mintája egyszerű másolatban (amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, csatolni kell az aláírásra való jogosultság igazolására vonatkozó meghatalmazást, illetve az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát/aláírás mintáját egyszerű másolatban) Termékleírás (ajánlattételi felhívás M/2) Tanúsítványok (ajánlattételi felhívás M/2 és M/3) Nyilatkozat a Kbt vonatkozásában (Segédlet) Szállítási szerződéstervezet, szignózva, kitöltve Szállítási szerződés mellékleteként az Ajánlatkérő által kiadott ártáblázat, termékspecifikációk, megfelelően kitöltve Az ajánlat részeként benyújtandó fentiekben megjelölt nyilatkozatok - a Tartalomjegyzéket kivéve - a Kbt. 4. 9/A. pontban rögzített körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek. 12

13 IV. SEGÉDLETEK 13

14 FELOLVASÓLAP 1. Ajánlattevő neve: 2. Ajánlattevő székhelye: 3. Ajánlattevő telefon- és faxszáma, címe: 4. Bírálati szempontra adott ajánlat: I. Rész: Orvosi műszerek és kiegészítőik. Az ajánlott eszközök összesített bruttó ára minden tétele vonatkozásában HUF Az orvos-szakmai minimum-feltételeken túlmutató alszempontok az egyes berendezésekre 1. Tételnél a kezelt forgóeszközök maximális száma, minimum 4 2. Tételnél az áramlási tartomány maximális értéke, Lit/ sec, 2. Tételnél: Az áramlás mérés maximális pontossága (csak a %-os értékekek kerülnek bírálatra) 2. Tételnél: Paramágneses elvű oxigénszenzor megléte 2. Tételnél: A szoftver képes-e vezérleni a VO2 max és a VO2 sub-max protokollok szerint a futópad sebességét 2. Tételnél: Eltárolható mérési próbák maximális száma, db 2. Tételnél: Az EKG mintavételi sebesség maximális értéke minta/sec, minimum: 2000 minta/sec 5. Tételnél a réslámpa nagyítási fokozatainak maximális száma, min: 3 7. Tételnél a Fiberscop Legkisebb külső átmérője, mm: 8. Tételnél : DPOAE üzemmódban maximális felbontás eléri a 8 pont/oktáv értéket, 8. Tételnél: Adott páciens tetszőleges méréseinek összehasonlítása ugyanazon a képernyőn, funkció megléte esetén 8. Tételnél: Mérés előtti szondaillesztés ellenőrző és optimalizáló funkció (Checkfit), funkció megléte esetén 8. Tételnél: Amennyiben a pontos mérést, a szondába épített kalibrációs mikrochip biztosítja. 8. Tételnél: Adatbázis kezelő szoftver alkalmas tetszőleges paraméter(ek) alapján statisztika készítésére, funkció megléte esetén 8. Tételnél: Mérési eredmények exportálhatóak, funkció megléte esetén 8. Tételnél: HIS hálózatos működtetés támogatása, funkció megléte esetén 8. Tételnél: Klinikai vizsgálatokra is alkalmas funkció bővíthetősége esetén, 8. Tételnél: Kutatómunka végzésére is alkalmas, funkció megléte esetén, II. Rész: Nőgyógyászati asztal: Az ajánlott berendezés teljes bruttó ára HUF II. rész: Orvosi fogyóanyagok Az ajánlott fogyóanyagok teljes bruttó ára HUF..., év.... hó... nap PH.. Ajánlattevő cégszerű aláírása 14

15 Kbt. 70. (2) bekezdése szerinti nyilatkozat 1 Alulírott, mint a.(cégnév, székhely) Ajánlattevő ügyvezetője/képviselője a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján kijelentem, hogy ajánlatomat az Ajánlattételi felhívás, valamint az Ajánlattételi dokumentáció ismeretében és annak elfogadásával nyújtottam be. Jelen nyilatkozat aláírásával vállalom, hogy az Ajánlattételi felhívásban és az Ajánlattételi dokumentáció -ban meghatározott követelményeket és előírásokat betartva az ajánlatomhoz csatolt szállítási szerződéstervezet feltételeit elfogadva, az általam jelen ajánlatban vállalt vállalkozói díj ellenében teljesítem a szerződést. Az általunk megajánlott ajánlattételi ár: bruttó.. HUF (a megpályázott részekre vonatkozóan külön-külön kell feltüntetni) Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:... Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban költségtérítési igényem nincs...., év.... hó... nap PH... Ajánlattevő cégszerű aláírása 1 Mindhárom rész esetében külön benyújtandó. 15

16 Nyilatkozat kizáró okokról 2 Alulírott,mint a.(cégnév, székhely) Ajánlattevő ügyvezetője/képviselője kijelentem, hogy általam vezetett/képviselt társaság nem tartozik a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. (Kbt.) 60. (1) bekezdésében és a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá...., év.... hó... nap PH. Ajánlattevő cégszerű aláírása 2 Cégszerűen aláírva nyújtandó be, ajánlattevő, közös ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó és adott esetben az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában is 16

17 Nyilatkozat 3 a Kbt. 71. (1) bekezdése alapján Alulírott..(képviseletre jogosult), mint a.(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője 1./ a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontjában foglaltakkal kapcsolatban kijelentem, hogy mint vállalkozó közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat a közbeszerzés alábbi részei tekintetében veszem igénybe:... Alkalmasság igazolása esetén a 10% alatti alvállalkozók megnevezése:. 2./ a Kbt. 71. (1) bekezdés pontjában foglaltakkal kapcsolatban kijelentem, kijelentem, hogy mint vállalkozó a következőkben felsorolt, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben kívánok / nem kívánok igénybe venni alvállalkozót. Amennyiben a válasz igen, a következő alvállalkozókat kívánom igénybe venni: (pontos név, cím megjelöléssel) ALVÁLLALKOZÓK MEGNEVEZÉSE CÍM a közbeszerzésnek az a része, az alábbiakban megjelölt %-os arányban, melynek teljesítésében a fent nevezett 10% feletti alvállalkozók közreműködnek:... 3./ Az általam igénybe venni kívánt erőforrás szervezetek és azon alkalmassági követelmények megjelölése, melynek igazolása érdekében a az ajánlattevő a nevezett szervezetre támaszkodik:......, év.... hó... nap PH.. Ajánlattevő cégszerű aláírása 17

18 Nyilatkozat4 A Kbt ában foglaltakra vonatkozóan Alulírott, mint a(z).(cégnév),. (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt alapján a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti...., év... hó... nap PH. Ajánlattevő cégszerű aláírása 4 Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő egyszer benyújtani. 18

19 Referencianyilatkozat 5 Alulírott..(képviseletre jogosult), mint a.(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával az ajánlattételi felhívás III.2.3 M.1 pontjában... rész esetében előírt alkalmassági feltétel tekintetében kijelentem, hogy társaságunk az elmúlt 36 hónapban (3 évben) az alábbi szállításokat végezte: 1./ Szállítás tárgya (rövid leírása, melyből kiolvasható az alkalmassági feltételeknek való megfelelés): Teljesítés ideje: Szerződést kötő másik fél megnevezése: Ellenszolgáltatás összege vagy - a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével: 2./ Szállítás tárgya (rövid leírása, melyből kiolvasható az alkalmassági feltételeknek való megfelelés): Teljesítés ideje: Szerződést kötő másik fél megnevezése: Ellenszolgáltatás összege vagy - a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével: stb...., év.... hó... nap PH.. Ajánlattevő cégszerű aláírása 5 Az adott részhez nyújtandó be és az itt felsorolt szállítások közül amennyiben a Kbt. 68. (1) bekezdése szerinti szükséges a referenciaigazolás benyújtása 19

20 Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy 6 a nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát Alulírott, mint a(z).(cégnév),. (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt. (Ajánlattevő neve) az ajánlathoz becsatolt nyilatkozatot adó pénzügyi intézmény(ek)en kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát...., év.... hó... nap PH.. Ajánlattevő cégszerű aláírása 6 Minden rész esetében benyújtandó és a fenti tartalommal kerüljön benyújtásra, jelölve benne azt, hogy melyik részre történt 20

21 VI. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET Amennyiben az egyes részek tekintetében nem ugyanazon Ajánlattevő kerül nyertesként kihirdetésre, úgy több szerződés kerül megkötésre, de minden esetben azonos tartalommal. Amennyiben egy ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy kérjük a szerződéstervezet megfelelő részeinél elkülöníteni a részekre vonatkozó megajánlást. Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció VI. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a * Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1032 Budapest, Vörösvári út Képviseli: Dr. Várszegi József főigazgató Adószám: Számla sz.: a továbbiakban: Megrendelő - másrészről a *..(.) Képviseli: Cégjegyzékszám: Cégbíróság: Adószám: Statisztikai számjel: Számlaszám: - a továbbiakban: Szállító - között az alábbi feltételek szerint: 21

22 PREAMBULUM A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény alapján TED.. szám alatt nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le különféle orvosi berendezés(ek), készülék(ek) és fogyóanyagaik beszerzése tárgyában. Szállító, aki az Ajánlati Dokumentációban meghatározott berendezés(ek) forgalmazásával és vevőszolgálatának ellátásával foglalkozó szakcég részt vett az eljárásban, és a benyújtott ajánlata alapján a Megrendelő döntése szerint ezen eljárást megnyerte. A fentiek alapján az Ajánlati Dokumentációban rögzített feltételnek eleget téve felek az alábbi szerződést kötik: 1./ Szerződés tárgya: 1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő által kiadott Ajánlati Dokumentációban meghatározott és a jelen szerződés 1. számú mellékletében megnevezett orvosi berendezés(ek), készülék(ek) - a továbbiakban: áruk - adásvétele, valamint az ehhez kapcsolódó, e szerződésben részletezett szolgáltatások nyújtása A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelniük a Szállító által ajánlata részeként becsatolt dokumentumoknak, a 2. számú melléklet szerinti specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a Szállító ajánlatának részeként becsatolt prospektusokban/leírásokban szerepelnek. 2./ Szerződéses érték: A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő teljes összeg nettó, azaz, + ÁFA, mindösszesen bruttó HUF,amely a jelen szerződésben meghatározott teljesítési helyre költségmentesen leszállítva paritáson értendő azzal, hogy az ár tartalmazza az Ajánlati Dokumentációban előírt, az ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét A megnevezést és tételes árlistát a jelen szerződés 1. számú, a részletes orvos-szakmai paramétereket, vállalásokat a 2. sz. melléklete tartalmazza. 7 Amennyiben egy Ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy kérjük a megajánlott szerződéses ellenértéket a szerződésben minden rész vonatkozásában feltüntetni. 22

23 2.3. A szerződés ellenértéke a jelen szerződés 3.) pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre. 3./ Fizetési mód: 3.1. Megrendelő a szerződés ellenértékét az eszközöknek/termékeknek jelen szerződés 4.2. pontjában rögzítettek szerinti maradéktalan és szerződésszerű leszállítását illetve a szerződésben foglalt egyéb szolgáltatások teljesítése után, a Szállító által kiállított számla alapján, a Kbt (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Szállító Bank Rt-nél vezetett számú számlájára történő átutalással fizeti meg. A Megrendelő előleget nem fizet, és egy számla benyújtására van lehetőség az összes eszköz/termék leszállítását követően. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a késedelem időtartamára a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles A Szállító a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Megrendelőnek: - késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru és/vagy szolgáltatás bruttó, ÁFA-val növelt szerződéses árára vetítve a késedelem első 15 napja alatt napi kettő ezrelék, a következő 15 nap folyamán napi négy ezrelék, az ezt követő késedelem folyamán napi hat ezrelék, legfeljebb azonban húsz százalék; - hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru és/vagy szolgáltatás bruttó, ÁFA-val növelt szerződéses árára vetítve tizenöt százalék, illetve a hiba kijavítás vagy kicserélés útján történő kiküszöbölése esetén az előző bekezdés szerint késedelem miatt fizetendő kötbérösszeg, ha az így kiszámított kötbér a tizenöt százalékot meghaladja; - a szerződés nem teljesítése illetve a teljesítés meghiúsulása esetén a teljes bruttó szerződéses ár harminc százaléka. 23

24 3.2. Az áru (k) tulajdonjoga csak a teljes vételár kifizetésével száll át Megrendelőre A Kbt. 99. (1) és 305. (4) bekezdése alapján Megrendelő felhatalmazza Vállalkozót, hogy amennyiben Szállító szerződésszerű teljesítése ellenére a Megrendelő a 3.1. pont szerint esedékes vállalkozói díjakat az ott megjelöltek szerinti határidőben nem fizeti meg, azt Szállító Megrendelő költségvetési elszámolási számlája terhére beszedési megbízás benyújtásával érvényesítse (felhatalmazó levél). 4./ Szállítási feltételek és határidők: 4.1. Szállító az árukat a teljesítési helyre költségmentesen leszállítva paritás szerint szállítja le Megrendelő részére Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az árukat a jelen szerződés aláírását követő I. és II. rész esetén 42 napon/ III. rész esetén 28 naptári napon belül leszállítja, üzembe helyezi és átadja Megrendelő részére Szállító az áru tervezett feladását megelőző 5 nappal telefax értesítést küld Megrendelő részére, melyben az alábbi adatokat közli: a leszállítandó áruk megnevezése, a ládák száma, méretei és tömege (bruttó, nettó), a csomagolás módja. Szállító a fenti értesítést olyan időpontban tartozik megküldeni Megrendelőnek, hogy annak az alábbiakban rögzített, a megjelölttel azonos időpontra történő visszaigazolása esetén a jelen szerződésben meghatározott szállítási határidő betartható legyen. Megrendelő a fenti értesítés kézhezvételétől számított 48 órán belül tartozik Szállítónak visszaigazolást küldeni arról, hogy az adott szállítmányt milyen időpontban tudja fogadni. A fogadási időpont az értesítés kézhezvételétől számított 10 napnál későbbi időpontra nem határozható meg. A fentiekkel összhangban Szállító Megrendelő előzetes írásos visszaigazolása hiányában, illetve a visszaigazolásban megállapítottól eltérő időpontban 24

25 csak akkor jogosult szállítani, ha Megrendelő visszaigazolási kötelezettségének 7 napon belül nem tesz eleget vagy a visszaigazolt időpont eltér a jelen pontban meghatározottaktól. Amennyiben a Megrendelő által visszaigazolt fogadási időpont úgy kerül meghatározásra, hogy a jelen szerződésben rögzített szállítási határidőt Szállító kizárólag emiatt mulasztja el, vele szemben a késedelemből származó jogkövetkezmények nem alkalmazhatók. Megrendelő a szállítási időpontot tartalmazó visszaigazolását követően a szállítmány útnak indítását megelőzően Szállító az alábbi információkat köteles Megrendelővel telefaxon közölni: a fuvarozó és a fuvareszköz azonosításra alkalmas pontos megjelölése, a szállítmány megérkezésének várható időpontja, a származási bizonyítvány másolata (pld. EUR-1.). A Szállító az áru feladását követően a származási bizonyítvány 1 eredeti példányát megküldi Megrendelő részére. 5./ Csomagolás: 5.1 Szállító az árukat a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A ládákon a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkék feltüntetésre kerülnek A csomagolási megjelölésen az alábbi adatok szerepelnek: Megrendelő neve: a láda tartalma, a szerződés száma, ládaszám, bruttó és nettó súly, szállítási cím: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft., 1032 Budapest, Vörösvári út

26 6./ Az áruk átvétele, tárolása és felhasználása: 6.1. Az áruk leszállítását az Szállító olyan módon köteles megszervezni, hogy az áruk fuvareszközből történő lerakása és rendeltetési helyükön történő elhelyezése saját költségére és veszélyére Szállító kötelezettsége. A leszállított áruk fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények érvényesítése ugyancsak Szállító kötelezettsége. A fentieknek megfelelően a ládabontást - külső sérülés esetét kivéve - a rendeltetési helyen, illetve szükség esetén rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően a Szállító szakemberei végzik Megrendelő jelenlétében. A ládabontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A megállapított hiányokat és sérüléseket Szállító az üzembe helyezésre előírt ha táridőn belül utánszállítással vagy cserével saját költségére tartozik orvosolni A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a 4.2. és 4.3. pontban foglaltak szerint leszállított áruk tekintetében biztosítja Szállító számára az áruk fuvareszközből történő lerakásakor, azok rendeltetési helyükön való azonnali elhelyezésének és az érintett helyiségek zárhatóságának lehetőségét. Az áruk elveszéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély az áru üzembe helyezése tárgyában a szerződés 7.2. pontja szerint felvételre kerülő jegyzőkönyv keltéig Szállítót terheli. 7.) Szerelés, üzembe helyezés: 7.1. Szállító az áruk leszállításától számítva 10 napon belül végzi el az áruk szükség szerinti felszerelését, majd 5 naptári napig tartó próbaüzemmel egybekötött üzembe helyezését Szállító és Megrendelő az üzembehelyezésre megállapított határidő lejártáig köteles a szerelési munkák befejezéséről és az áruk üzembe helyezéséről, valamint a próbaüzemről jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza a berendezés 26

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Képviseli: Dr. Svébis Mihály főigazgató. Számla sz.: OTP Bank Rt, 11732002-15336062 a továbbiakban: Megrendelő - másrészről a

Képviseli: Dr. Svébis Mihály főigazgató. Számla sz.: OTP Bank Rt, 11732002-15336062 a továbbiakban: Megrendelő - másrészről a SZERZŐDÉS Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: mely létrejött egyrészről a * Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá SZERZŐDÉS Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: mely létrejött egyrészről a * Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Diagnosztikai és terápiás eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében. 2011. augusztus Az ajánlati

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosi felszerelések 2010/S 206-314622 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosi felszerelések 2010/S 206-314622 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:314622-2010:text:hu:html HU-Budapest: Orvosi felszerelések 2010/S 206-314622 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja:

Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: Szállítási Szerződés Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun

Részletesebben

SZERZŐDÉS 4351/2. mely létrejött egyrészről a

SZERZŐDÉS 4351/2. mely létrejött egyrészről a SZERZŐDÉS 4351/2 mely létrejött egyrészről a * Budapest Főváros XIX. Ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete (1195 Budapest, Ady Endre út 122.) Képviseli: Avramcsev Péter gazdasági igazgató Adószám:

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Az Ajánlatkérő elvárásait az 1., 2. számú mellékletben meghatározott műszaki leírás tartalmazza.

Az Ajánlatkérő elvárásait az 1., 2. számú mellékletben meghatározott műszaki leírás tartalmazza. 1. FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan az 1-es és 2-es részajánlati körökben

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

SZERZŐDÉS 4316/1. mely létrejött egyrészről a

SZERZŐDÉS 4316/1. mely létrejött egyrészről a SZERZŐDÉS 4316/1 mely létrejött egyrészről a * Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Eger (3300. Eger Széchenyi u. 27-29.) Képviseli: Dr. Sebes Gábor mb. főigazgató Adószám: 15379212-2-10

Részletesebben

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet.

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet. 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja Tisztelt Ajánlattevők! A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-004/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

Nyomtatvány és irodai papírárú

Nyomtatvány és irodai papírárú Hívatkozással árajánlatukra, Nyomtatvány és irodai papírárú Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 6800 Hódmezővásárhely. Dr. Imre József.u.2. Telefonszám:62/244-211,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Hivatalos név: Hírös Sport Nonprofit Kft. Postai cím: Olimpia u. 1/A. Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 II. szakasz:

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Az Ajánlatkérő elvárásait az 1., 2. számú mellékletben meghatározott műszaki leírás tartalmazza.

Az Ajánlatkérő elvárásait az 1., 2. számú mellékletben meghatározott műszaki leírás tartalmazza. 1. FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan az 1-es és 2-es sz. mellékletben felsorolt

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlatkérő: Dévaványa Város Önkormányzata Címe: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Telefon: 66/483-100,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet) Nyilatkozat

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Médiamonitoring meghatározott szempontok alapján AJÁNLATI FELHÍVÁS

Médiamonitoring meghatározott szempontok alapján AJÁNLATI FELHÍVÁS Médiamonitoring meghatározott szempontok alapján e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 96 Ország: Magyarország 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

FELOLVASÓLAP 1. rész és elbírálási szempontok (Kitöltése kötelező!) 1. rész - ALVÁSDIAGNOSZTIKA

FELOLVASÓLAP 1. rész és elbírálási szempontok (Kitöltése kötelező!) 1. rész - ALVÁSDIAGNOSZTIKA . rész felolvasólap FELOLVASÓLAP. rész TIOP..6///B Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével pályázat keretében Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn (FT-04/Farkasgyepű/0

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Iktatószám a Megrendelőnél(3:f.G:!-iff.D, Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről a másrészről a Országos Idegtudományi Intézet 1145 Budapest, Amerikai út 57. (továbbiakban: Megrendelő), UNDE GÁZ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV.

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Óbudai Parkolási

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Képalkotó berendezés orvosi, fogászati és állatorvosi használatra 2016/S Korrigendum

Magyarország-Budapest: Képalkotó berendezés orvosi, fogászati és állatorvosi használatra 2016/S Korrigendum 1 / 5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:284701-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Képalkotó berendezés orvosi, fogászati és állatorvosi használatra 2016/S

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Hivatalos név: Hírös Sport Nonprofit Kft. Postai cím: Olimpia u. 1/A. Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 II. szakasz:

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról mobiltelefonok beszerzése tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított közbeszerzés eljárásban 1) Az Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Nemzeti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235747-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1096 Ország: Magyarország 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József u. 2. Tel.: (62) 244-211 Fax: (62) 242-786 www.erzsebetkorhaz.hu e-mail: info@erzsebetkorhaz.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140

HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248140-2012:text:hu:html HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140 Országos Vérellátó Szolgálat, Karolina út 19-21., attn:

Részletesebben

Közbeszerzési dokumentumok módosítása (CT és MR berendezés beszerzése, beépítéssel és üzembehelyezéssel)

Közbeszerzési dokumentumok módosítása (CT és MR berendezés beszerzése, beépítéssel és üzembehelyezéssel) Közbeszerzési dokumentumok módosítása (CT és MR berendezés beszerzése, beépítéssel és üzembehelyezéssel) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

Adásvételi szerződés keretében okos mobiltelefon készülékek beszerzése

Adásvételi szerződés keretében okos mobiltelefon készülékek beszerzése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

FELHÍVÁS GÉPJÁRMŰ SZERVÍZELÉSI MUNKÁLATOKRA

FELHÍVÁS GÉPJÁRMŰ SZERVÍZELÉSI MUNKÁLATOKRA FELHÍVÁS GÉPJÁRMŰ SZERVÍZELÉSI MUNKÁLATOKRA AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Székhely: 9021 Győr, Árpád út 32. Képviselő: Széles Sándor kormánymegbízott Kapcsolattartó:

Részletesebben

1. FELHÍVÁS ADATAI. 1.1 Ajánlatkérés célja

1. FELHÍVÁS ADATAI. 1.1 Ajánlatkérés célja 1. FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot 1+2 éves keretszerződésre vonatkozóan az alábbi Áruk felújítására / javítására,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Műtői eszközök beszerzése az Országos Onkológiai Intézet részére. tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 241-391153 MEDIMPORT Kft - 1125 Budapest, Nógrádi út 11. fsz.2. Telefon:

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben