AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia gépműszer beszerzés október 1

2 Az ajánlattételi dokumentáció tartalma: I. Útmutató az ajánlat elkészítéséhez (általános tudnivalók) II. Az ajánlatok felbontása és értékelése III. Az ajánlatot alkotó dokumentumok IV. Segédletek (iratminták) V. Szerződéstervezet VI. Műszaki leírás (termékspecifikáció) 2

3 I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 3

4 I. Általános tudnivalók: Az Ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel az Ajánlattevőket "Orvosi műszerek beszerzése szállítási szerződés keretében az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus, Óbudai Egészség Olimpia a betegség megelőzéséért és az egészség Fejlesztéséért "c", 0070/NA/2006-2/ÖP-5 referencia számú Projekt részeként" tárgyában a jelen ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki leírásban (termékspecifikációban) részletezettek termékek beszerzésére. Az ajánlattételi dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Beszerzendő termékek, melyek részletesen a termékspecifikációban találhatók meg: Orvosi műszerek, eszközök és kiegészítő fogyóanyagainak beszerzése. I. Rész: Orvosi műszerek és kiegészítőik. 1. Felsőkaros fogászati kezelőegység komplett 1 db + 1db fogászati kezelőszék - 1 db Thermo kauter - minimum 2 db fejjel - 1 db Fotopolimerizációs lámpa 2. Ergo-spirometriás készülék 1 db 3. Gasztroenterológia eszközei 1 szett 4. Tüdővizsgáló eszközök - 4. A Tétel szénmonoxid mérő készülék 5 db - 4. B Tétel Vitalográf készülék 2 db - Kalibráló szett: - Laptop az adatok tárolására 5. Látásélesség vizsgálat eszközei - 5. A tétel. Dioptriamérő 1 db - 5. B tétel Réslámpa /applanálóval /1 db - 5. C tétel Direkt Szemtükör Ophtalmoscope 1 db - Periméter 6. Urológiai és cisztoszkópos vizsgálóasztal 1 db 7. Rhino-Pharyngo-Laryngo-Fiberscop összeállítás 1 szett 8. Otoakusztikus emisszió vizsgáló készülék 1 db 9. Asztali kazettás rendszerű gyorssterilező készülék 1 db További kazetták 10. Dermatoszkóp 1 db 11. Vizsgáló eszközök - Vércukor meghatározó 20db - Összkoleszterin meghatározó, 10db - RR mérő, digitalis (adapters), 20 db - Fonendoszkóp (orvosi), 30db II. rész: Nőgyógyászati vizsgáló asztal III. rész: Orvosi műszerek és kiegészítőik fogyóanyagai. I. Kiegészítő fogyóanyagok 4

5 Papírvatta törléshez 300 Te Papírvatta a testrész alá 600 cs Vizsgáló kesztyű S,M,L db Vérvételi lándzsa db = 50 DO Száj csutora db Száj csutora db = 50 DO Lepedő - fehér 350 db Lepedő - zöld 400 db Szájmaszk - kötős Szájmaszk - gumis Testösszetételt analizáló tesztlap db Teszt csík- vércukorszint méréshez 200 DO Teszt csík koleszterin méréshez 300 DO Törölköző 60x100 darázs 100% pamut 250 db Törölköző 60x100 vászon 100% pamut 250 db db db II. Fertőtlenítő szerek Felület fertőtlenítő Kézfertőtlenítő 50 liter 20 liter III. Fogászati, szájüregi rákszűrés és paradontózis szűrés Szonda 200 db Tükör és nyél 200 db Papírvatta 150 kg Mull lap db Vizsgáló kesztyű speciális össz db IV. Nőgyógyászati, onkológiai méhnyak szűrés, különös figyelemmel a citológiai és kolposzkópos vizsgálatokra Mintavevő 5000 db Tárgylemez db Vizsgálati anyag fixáló 15 db Vizsgáló kesztyű db V. Látóélesség vizsgálat Látóélesség vizsgálatához 5 db szemüvegkeret tesztcsík szemészeti 25 DO Látótér vizsgálati papír 50 db Szemészeti vizsgálópapír 50 db A közbeszerzési eljárásban részajánlatonként az ajánlatnak minden termékre kell tartalmaznia tételenkénti ajánlatot. Tisztelt Ajánlattevők! Az ajánlattételi dokumentáció: Az ajánlattételi dokumentációt elektronikus és kérésre nyomtatott formában bocsátja az ajánlatkérő Ajánlattevők rendelkezésre. Kiegészítő tájékoztatás kérése: 5

6 Az Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást kérhet a Kbt ban foglaltak alapján, az ajánlattételi határidő lejárta előtt tíz nappal, amelyet az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal köteles megválaszolni. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást is elektronikus formában nyújtja. Kiegészítő tájékoztatást kérni kizárólag ÍRÁSBAN, TELEFAXON, EN (faxon megerősítve) az alábbi elérhetőségeken: Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda fax: Kizárólag az Ajánlattevő felelőssége, hogy megfelelő postacímet, telefaxszámot illetve címet adjon meg, amelyre a kérdéseket és válaszokat az Ajánlatkérő továbbíthatja. Ajánlattételi határidő meghosszabbítása, ajánlattételi felhívás visszavonása: Az ajánlattételi határidő meghosszabbítására a Kbt ban, míg az ajánlattételi felhívás visszavonására a Kbt. 76. (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei: Az ajánlat elkészítésének alapja az ajánlattételi felhívás és az Ajánlattevő által átvett ajánlattételi dokumentáció. Az ajánlat az Ajánlatkérő által igényelt feladatok teljes elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az Ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban előírta. Az ajánlatot magyar nyelven a jelen ajánlattételi dokumentációban leírtaknak megfelelő formában és tartalommal kell benyújtani. Az ajánlattétel nyelve magyar, az e nyelvtől eltérő nyelven benyújtott hatósági igazolások, nyilatkozatok, referenciák stb. csak az alábbiak szerint vehető figyelembe. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni, az ajánlat részét képező idegen nyelvű dokumentumokat egyszerű fordításban elegendő benyújtani. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie, ezek részben vagy egészben történő megtérítésére ajánlatkérő nem kötelezhető. Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban és időben kerüljön benyújtásra. A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli. Amennyiben tehát az ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg az ajánlatkérőhöz, úgy azt a Kbt. 88. (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti, és az ajánlatkérési eljárásban továbbiakban már nem vehet részt. Az ajánlatot az ajánlattételi felhívás VI.3) További információk 16.) pontja szerint kell benyújtani roncsolás nélkül nem bontható kötésben. A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Amennyiben az egyes példányok 6

7 között eltérés van, az eredeti példány az irányadó. Benyújtandó dokumentumok: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott dokumentumok benyújtását várja el az Ajánlattevőtől. A benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok (mellékletek) listáját jelen Ajánlattételi dokumentáció III. része tartalmazza. A felolvasólapon a bruttó értéket (bruttó ajánlattételi ár) kell feltüntetni, részenként egyértelműen elkülönítve. Az ajánlatot részenként külön fűzve vagy egyben is benyújtható, de egyértelműen jelezve, hogy melyik részre/részekre szól. Amennyiben egy ajánlattevő egyszerre több részre is benyújtja az ajánlatát, úgy azokat a dokumentumokat, igazolásokat, melyek minden részben felhasználhatók, elegendő egyszer benyújtani és a másik részben csak utalni arra, hogy az már benyújtásra került Igazolások, nyilatkozatok: Az igazolásokat és nyilatkozatokat a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell benyújtani. Mellékletek: Szállítási szerződéstervezet Szállítási szerződéstervezet minden részre azonos tartalommal kerül kiadásra, abban minden rész feltüntetésével. Csak azon részre kell a szerződéstervezetnek megajánlást tartalmaznia, melyre Ajánlattevő ajánlatot tett és a kipontozott részeket kitöltve kell benyújtani. Szállítási szerződéstervezet melléklete a termékspecifikáció szerinti megajánlás A kiadott termékspecifikációt úgy kell összeállítani, hogy a kiadott kiírás minden tételét be kell árazni. Az ettől eltérően benyújtott költségvetés az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, figyelemmel a Kbt. 83. (6) pontjára is. A dokumentációban esetlegesen megadott típusok, szabványok megjelölése csak a beszerzendő termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek kell igazolnia a Kbt. 58. (7) bekezdésére tekintettel. 7

8 II. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 8

9 Az ajánlatok felbontása: Az ajánlatot Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban bontja fel. A bontáson az Ajánlatkérő képviselői, valamint az Ajánlattevő képviselői, vagy az általuk meghatalmazott személyek vehetnek részt külön meghívás, vagy értesítés nélkül. (A Kbt. 80. (2) bekezdése szerinti személyek.) Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő az alábbi a felolvasólapon megjelenítendő információkat közli a jelenlévőkkel: az ajánlattevő neve, címe és székhelye, azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont az I. rész esetében az összességében legelőnyösebb ajánlat, míg a II. és III. rész esetében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás - alapján értékelésre kerülnek. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor vizsgálja, hogy az ajánlat formailag megfelel-e az előírtaknak: határidőre beérkezett-e, a lezárt csomagolás szabályos és sértetlen-e az példányszám megvan-e. Hiánypótlás: A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 83. alapján teljes körben biztosított. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat az I. rész esetében az összességében legelőnyösebb ajánlat, míg a II. és III. rész esetében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempont alapján bírálja el. Ajánlatot a jelen dokumentációt részét képező ártáblázatban megadottaknak megfelelően kell adni. Az ajánlatok értékelését Ajánlatkérő az I. rész esetében az alábbiak szerint végzi: 1. Az ajánlott berendezések összesített bruttó ára az I. rész minden tétele vonatkozásában Ezen részszempont esetén az ártáblázat összesített sorában szereplő bruttó ajánlati árat kell szerepeltetni a Felolvasólapon. A legkedvezőbb vagyis az összesített legalacsonyabb ajánlati árat megajánló Ajánlattevő kapja a legmagasabb, azaz 20 pontot, míg a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbbhöz viszonyítva fordított arányosítással kerül kiszámításra. 9

10 2. Az orvos-szakmai minimum-feltételeken túlmutató szempontok az I. rész esetében A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes alszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő viszonyítással kerülnek meghatározásra. Egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése során az adott funkcióval/tulajdonsággal rendelkező berendezés az adott alszemponthoz tartozó maximális, míg az adott funkcióval/tulajdonsággal nem rendelkező berendezés a minimális pontszámot kapja. Azoknál a szempontoknál, ahol igen/nem választási lehetőség van ott az adott funkció teljesítésekor vagyis az "igen" válasznál 20 pontot a "nem" válasznál 1 pontot kap az Ajánlattevő. Az egyes alszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott alszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd az adott részszemponthoz tartozó valamennyi alszempontnál így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az adott részszempontnál legtöbb pontot elért ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra a legtöbb pontot elért ajánlathoz viszonyítva az általa elért pontszámnak megfelelő, arányosítással kiszámított pontérték kerül kiadásra. A II. és III. rész bírálata a megajánlott ellenszolgáltatás alapján történik, II. rész esetén az adott eszközre, míg a III. rész esetén az összes termék alapján számított összesített ellenérték alapján. Az ajánlat elbírálása: Az Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatról, amely dokumentumot az eredményhirdetés napján az eredményhirdetésen átadja, illetőleg amennyiben az Ajánlattevő az eredményhirdetésen nem jelenik meg, ugyanazon napon faxon részére megküldi. Szerződéskötés: A szerződéskötés tervezett időpontja: az ajánlattételi felhívásban jelölt napon 10 óra 10

11 III. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 11

12 A mellékleteket lehetőség szerint, az alábbi sorrendben kell az ajánlathoz lefűzni: Fedlap (Ajánlattevő neve, székhelye, az eljárás tárgya) Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalommal készített felolvasólap (Segédlet) Nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján (Segédlet) Tartalomjegyzék Ajánlattevő, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója, és adott esetben erőforrás szervezet Kbt. 63. szerinti igazolásai arról, hogy nem tartozik a felhívásban megjelölt kizáró okok hatálya alá (Segédlet) Ajánlattevő 71. (1) szerinti nyilatkozatai (Segédlet) Nyilatkozat a számlavezető pénzügyi intézményekről Pénzügyi intézménytől származó igazolások (ajánlattételi felhívás III.2.2. P.) pontja) Az utolsó három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (ajánlati felhívás P/2. pontja) Az előző 36 hónapról (3 évről) szóló referencia igazolás (ajánlattételi felhívás III.2.3. M.1) pontja) a Kbt.67. (1) bekezdése a) pontja szerinti tartalommal és a 68. (1) szerinti módon igazolva, részenként külön nyújtandó be Ajánlatot aláíró cégjegyzésre (képviseletre) jogosult aláírási címpéldánya, vagy aláírás mintája egyszerű másolatban (amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, csatolni kell az aláírásra való jogosultság igazolására vonatkozó meghatalmazást, illetve az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát/aláírás mintáját egyszerű másolatban) Termékleírás (ajánlattételi felhívás M/2) Tanúsítványok (ajánlattételi felhívás M/2 és M/3) Nyilatkozat a Kbt vonatkozásában (Segédlet) Szállítási szerződéstervezet, szignózva, kitöltve Szállítási szerződés mellékleteként az Ajánlatkérő által kiadott ártáblázat, termékspecifikációk, megfelelően kitöltve Az ajánlat részeként benyújtandó fentiekben megjelölt nyilatkozatok - a Tartalomjegyzéket kivéve - a Kbt. 4. 9/A. pontban rögzített körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek. 12

13 IV. SEGÉDLETEK 13

14 FELOLVASÓLAP 1. Ajánlattevő neve: 2. Ajánlattevő székhelye: 3. Ajánlattevő telefon- és faxszáma, címe: 4. Bírálati szempontra adott ajánlat: I. Rész: Orvosi műszerek és kiegészítőik. Az ajánlott eszközök összesített bruttó ára minden tétele vonatkozásában HUF Az orvos-szakmai minimum-feltételeken túlmutató alszempontok az egyes berendezésekre 1. Tételnél a kezelt forgóeszközök maximális száma, minimum 4 2. Tételnél az áramlási tartomány maximális értéke, Lit/ sec, 2. Tételnél: Az áramlás mérés maximális pontossága (csak a %-os értékekek kerülnek bírálatra) 2. Tételnél: Paramágneses elvű oxigénszenzor megléte 2. Tételnél: A szoftver képes-e vezérleni a VO2 max és a VO2 sub-max protokollok szerint a futópad sebességét 2. Tételnél: Eltárolható mérési próbák maximális száma, db 2. Tételnél: Az EKG mintavételi sebesség maximális értéke minta/sec, minimum: 2000 minta/sec 5. Tételnél a réslámpa nagyítási fokozatainak maximális száma, min: 3 7. Tételnél a Fiberscop Legkisebb külső átmérője, mm: 8. Tételnél : DPOAE üzemmódban maximális felbontás eléri a 8 pont/oktáv értéket, 8. Tételnél: Adott páciens tetszőleges méréseinek összehasonlítása ugyanazon a képernyőn, funkció megléte esetén 8. Tételnél: Mérés előtti szondaillesztés ellenőrző és optimalizáló funkció (Checkfit), funkció megléte esetén 8. Tételnél: Amennyiben a pontos mérést, a szondába épített kalibrációs mikrochip biztosítja. 8. Tételnél: Adatbázis kezelő szoftver alkalmas tetszőleges paraméter(ek) alapján statisztika készítésére, funkció megléte esetén 8. Tételnél: Mérési eredmények exportálhatóak, funkció megléte esetén 8. Tételnél: HIS hálózatos működtetés támogatása, funkció megléte esetén 8. Tételnél: Klinikai vizsgálatokra is alkalmas funkció bővíthetősége esetén, 8. Tételnél: Kutatómunka végzésére is alkalmas, funkció megléte esetén, II. Rész: Nőgyógyászati asztal: Az ajánlott berendezés teljes bruttó ára HUF II. rész: Orvosi fogyóanyagok Az ajánlott fogyóanyagok teljes bruttó ára HUF..., év.... hó... nap PH.. Ajánlattevő cégszerű aláírása 14

15 Kbt. 70. (2) bekezdése szerinti nyilatkozat 1 Alulírott, mint a.(cégnév, székhely) Ajánlattevő ügyvezetője/képviselője a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján kijelentem, hogy ajánlatomat az Ajánlattételi felhívás, valamint az Ajánlattételi dokumentáció ismeretében és annak elfogadásával nyújtottam be. Jelen nyilatkozat aláírásával vállalom, hogy az Ajánlattételi felhívásban és az Ajánlattételi dokumentáció -ban meghatározott követelményeket és előírásokat betartva az ajánlatomhoz csatolt szállítási szerződéstervezet feltételeit elfogadva, az általam jelen ajánlatban vállalt vállalkozói díj ellenében teljesítem a szerződést. Az általunk megajánlott ajánlattételi ár: bruttó.. HUF (a megpályázott részekre vonatkozóan külön-külön kell feltüntetni) Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:... Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban költségtérítési igényem nincs...., év.... hó... nap PH... Ajánlattevő cégszerű aláírása 1 Mindhárom rész esetében külön benyújtandó. 15

16 Nyilatkozat kizáró okokról 2 Alulírott,mint a.(cégnév, székhely) Ajánlattevő ügyvezetője/képviselője kijelentem, hogy általam vezetett/képviselt társaság nem tartozik a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. (Kbt.) 60. (1) bekezdésében és a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá...., év.... hó... nap PH. Ajánlattevő cégszerű aláírása 2 Cégszerűen aláírva nyújtandó be, ajánlattevő, közös ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó és adott esetben az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában is 16

17 Nyilatkozat 3 a Kbt. 71. (1) bekezdése alapján Alulírott..(képviseletre jogosult), mint a.(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője 1./ a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontjában foglaltakkal kapcsolatban kijelentem, hogy mint vállalkozó közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat a közbeszerzés alábbi részei tekintetében veszem igénybe:... Alkalmasság igazolása esetén a 10% alatti alvállalkozók megnevezése:. 2./ a Kbt. 71. (1) bekezdés pontjában foglaltakkal kapcsolatban kijelentem, kijelentem, hogy mint vállalkozó a következőkben felsorolt, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben kívánok / nem kívánok igénybe venni alvállalkozót. Amennyiben a válasz igen, a következő alvállalkozókat kívánom igénybe venni: (pontos név, cím megjelöléssel) ALVÁLLALKOZÓK MEGNEVEZÉSE CÍM a közbeszerzésnek az a része, az alábbiakban megjelölt %-os arányban, melynek teljesítésében a fent nevezett 10% feletti alvállalkozók közreműködnek:... 3./ Az általam igénybe venni kívánt erőforrás szervezetek és azon alkalmassági követelmények megjelölése, melynek igazolása érdekében a az ajánlattevő a nevezett szervezetre támaszkodik:......, év.... hó... nap PH.. Ajánlattevő cégszerű aláírása 17

18 Nyilatkozat4 A Kbt ában foglaltakra vonatkozóan Alulírott, mint a(z).(cégnév),. (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt alapján a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti...., év... hó... nap PH. Ajánlattevő cégszerű aláírása 4 Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő egyszer benyújtani. 18

19 Referencianyilatkozat 5 Alulírott..(képviseletre jogosult), mint a.(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával az ajánlattételi felhívás III.2.3 M.1 pontjában... rész esetében előírt alkalmassági feltétel tekintetében kijelentem, hogy társaságunk az elmúlt 36 hónapban (3 évben) az alábbi szállításokat végezte: 1./ Szállítás tárgya (rövid leírása, melyből kiolvasható az alkalmassági feltételeknek való megfelelés): Teljesítés ideje: Szerződést kötő másik fél megnevezése: Ellenszolgáltatás összege vagy - a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével: 2./ Szállítás tárgya (rövid leírása, melyből kiolvasható az alkalmassági feltételeknek való megfelelés): Teljesítés ideje: Szerződést kötő másik fél megnevezése: Ellenszolgáltatás összege vagy - a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével: stb...., év.... hó... nap PH.. Ajánlattevő cégszerű aláírása 5 Az adott részhez nyújtandó be és az itt felsorolt szállítások közül amennyiben a Kbt. 68. (1) bekezdése szerinti szükséges a referenciaigazolás benyújtása 19

20 Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy 6 a nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát Alulírott, mint a(z).(cégnév),. (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt. (Ajánlattevő neve) az ajánlathoz becsatolt nyilatkozatot adó pénzügyi intézmény(ek)en kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát...., év.... hó... nap PH.. Ajánlattevő cégszerű aláírása 6 Minden rész esetében benyújtandó és a fenti tartalommal kerüljön benyújtásra, jelölve benne azt, hogy melyik részre történt 20

21 VI. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET Amennyiben az egyes részek tekintetében nem ugyanazon Ajánlattevő kerül nyertesként kihirdetésre, úgy több szerződés kerül megkötésre, de minden esetben azonos tartalommal. Amennyiben egy ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy kérjük a szerződéstervezet megfelelő részeinél elkülöníteni a részekre vonatkozó megajánlást. Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció VI. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a * Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1032 Budapest, Vörösvári út Képviseli: Dr. Várszegi József főigazgató Adószám: Számla sz.: a továbbiakban: Megrendelő - másrészről a *..(.) Képviseli: Cégjegyzékszám: Cégbíróság: Adószám: Statisztikai számjel: Számlaszám: - a továbbiakban: Szállító - között az alábbi feltételek szerint: 21

22 PREAMBULUM A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény alapján TED.. szám alatt nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le különféle orvosi berendezés(ek), készülék(ek) és fogyóanyagaik beszerzése tárgyában. Szállító, aki az Ajánlati Dokumentációban meghatározott berendezés(ek) forgalmazásával és vevőszolgálatának ellátásával foglalkozó szakcég részt vett az eljárásban, és a benyújtott ajánlata alapján a Megrendelő döntése szerint ezen eljárást megnyerte. A fentiek alapján az Ajánlati Dokumentációban rögzített feltételnek eleget téve felek az alábbi szerződést kötik: 1./ Szerződés tárgya: 1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő által kiadott Ajánlati Dokumentációban meghatározott és a jelen szerződés 1. számú mellékletében megnevezett orvosi berendezés(ek), készülék(ek) - a továbbiakban: áruk - adásvétele, valamint az ehhez kapcsolódó, e szerződésben részletezett szolgáltatások nyújtása A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelniük a Szállító által ajánlata részeként becsatolt dokumentumoknak, a 2. számú melléklet szerinti specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a Szállító ajánlatának részeként becsatolt prospektusokban/leírásokban szerepelnek. 2./ Szerződéses érték: A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő teljes összeg nettó, azaz, + ÁFA, mindösszesen bruttó HUF,amely a jelen szerződésben meghatározott teljesítési helyre költségmentesen leszállítva paritáson értendő azzal, hogy az ár tartalmazza az Ajánlati Dokumentációban előírt, az ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét A megnevezést és tételes árlistát a jelen szerződés 1. számú, a részletes orvos-szakmai paramétereket, vállalásokat a 2. sz. melléklete tartalmazza. 7 Amennyiben egy Ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy kérjük a megajánlott szerződéses ellenértéket a szerződésben minden rész vonatkozásában feltüntetni. 22

23 2.3. A szerződés ellenértéke a jelen szerződés 3.) pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre. 3./ Fizetési mód: 3.1. Megrendelő a szerződés ellenértékét az eszközöknek/termékeknek jelen szerződés 4.2. pontjában rögzítettek szerinti maradéktalan és szerződésszerű leszállítását illetve a szerződésben foglalt egyéb szolgáltatások teljesítése után, a Szállító által kiállított számla alapján, a Kbt (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Szállító Bank Rt-nél vezetett számú számlájára történő átutalással fizeti meg. A Megrendelő előleget nem fizet, és egy számla benyújtására van lehetőség az összes eszköz/termék leszállítását követően. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a késedelem időtartamára a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles A Szállító a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Megrendelőnek: - késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru és/vagy szolgáltatás bruttó, ÁFA-val növelt szerződéses árára vetítve a késedelem első 15 napja alatt napi kettő ezrelék, a következő 15 nap folyamán napi négy ezrelék, az ezt követő késedelem folyamán napi hat ezrelék, legfeljebb azonban húsz százalék; - hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru és/vagy szolgáltatás bruttó, ÁFA-val növelt szerződéses árára vetítve tizenöt százalék, illetve a hiba kijavítás vagy kicserélés útján történő kiküszöbölése esetén az előző bekezdés szerint késedelem miatt fizetendő kötbérösszeg, ha az így kiszámított kötbér a tizenöt százalékot meghaladja; - a szerződés nem teljesítése illetve a teljesítés meghiúsulása esetén a teljes bruttó szerződéses ár harminc százaléka. 23

24 3.2. Az áru (k) tulajdonjoga csak a teljes vételár kifizetésével száll át Megrendelőre A Kbt. 99. (1) és 305. (4) bekezdése alapján Megrendelő felhatalmazza Vállalkozót, hogy amennyiben Szállító szerződésszerű teljesítése ellenére a Megrendelő a 3.1. pont szerint esedékes vállalkozói díjakat az ott megjelöltek szerinti határidőben nem fizeti meg, azt Szállító Megrendelő költségvetési elszámolási számlája terhére beszedési megbízás benyújtásával érvényesítse (felhatalmazó levél). 4./ Szállítási feltételek és határidők: 4.1. Szállító az árukat a teljesítési helyre költségmentesen leszállítva paritás szerint szállítja le Megrendelő részére Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az árukat a jelen szerződés aláírását követő I. és II. rész esetén 42 napon/ III. rész esetén 28 naptári napon belül leszállítja, üzembe helyezi és átadja Megrendelő részére Szállító az áru tervezett feladását megelőző 5 nappal telefax értesítést küld Megrendelő részére, melyben az alábbi adatokat közli: a leszállítandó áruk megnevezése, a ládák száma, méretei és tömege (bruttó, nettó), a csomagolás módja. Szállító a fenti értesítést olyan időpontban tartozik megküldeni Megrendelőnek, hogy annak az alábbiakban rögzített, a megjelölttel azonos időpontra történő visszaigazolása esetén a jelen szerződésben meghatározott szállítási határidő betartható legyen. Megrendelő a fenti értesítés kézhezvételétől számított 48 órán belül tartozik Szállítónak visszaigazolást küldeni arról, hogy az adott szállítmányt milyen időpontban tudja fogadni. A fogadási időpont az értesítés kézhezvételétől számított 10 napnál későbbi időpontra nem határozható meg. A fentiekkel összhangban Szállító Megrendelő előzetes írásos visszaigazolása hiányában, illetve a visszaigazolásban megállapítottól eltérő időpontban 24

25 csak akkor jogosult szállítani, ha Megrendelő visszaigazolási kötelezettségének 7 napon belül nem tesz eleget vagy a visszaigazolt időpont eltér a jelen pontban meghatározottaktól. Amennyiben a Megrendelő által visszaigazolt fogadási időpont úgy kerül meghatározásra, hogy a jelen szerződésben rögzített szállítási határidőt Szállító kizárólag emiatt mulasztja el, vele szemben a késedelemből származó jogkövetkezmények nem alkalmazhatók. Megrendelő a szállítási időpontot tartalmazó visszaigazolását követően a szállítmány útnak indítását megelőzően Szállító az alábbi információkat köteles Megrendelővel telefaxon közölni: a fuvarozó és a fuvareszköz azonosításra alkalmas pontos megjelölése, a szállítmány megérkezésének várható időpontja, a származási bizonyítvány másolata (pld. EUR-1.). A Szállító az áru feladását követően a származási bizonyítvány 1 eredeti példányát megküldi Megrendelő részére. 5./ Csomagolás: 5.1 Szállító az árukat a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A ládákon a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkék feltüntetésre kerülnek A csomagolási megjelölésen az alábbi adatok szerepelnek: Megrendelő neve: a láda tartalma, a szerződés száma, ládaszám, bruttó és nettó súly, szállítási cím: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft., 1032 Budapest, Vörösvári út

26 6./ Az áruk átvétele, tárolása és felhasználása: 6.1. Az áruk leszállítását az Szállító olyan módon köteles megszervezni, hogy az áruk fuvareszközből történő lerakása és rendeltetési helyükön történő elhelyezése saját költségére és veszélyére Szállító kötelezettsége. A leszállított áruk fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények érvényesítése ugyancsak Szállító kötelezettsége. A fentieknek megfelelően a ládabontást - külső sérülés esetét kivéve - a rendeltetési helyen, illetve szükség esetén rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően a Szállító szakemberei végzik Megrendelő jelenlétében. A ládabontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A megállapított hiányokat és sérüléseket Szállító az üzembe helyezésre előírt ha táridőn belül utánszállítással vagy cserével saját költségére tartozik orvosolni A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a 4.2. és 4.3. pontban foglaltak szerint leszállított áruk tekintetében biztosítja Szállító számára az áruk fuvareszközből történő lerakásakor, azok rendeltetési helyükön való azonnali elhelyezésének és az érintett helyiségek zárhatóságának lehetőségét. Az áruk elveszéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély az áru üzembe helyezése tárgyában a szerződés 7.2. pontja szerint felvételre kerülő jegyzőkönyv keltéig Szállítót terheli. 7.) Szerelés, üzembe helyezés: 7.1. Szállító az áruk leszállításától számítva 10 napon belül végzi el az áruk szükség szerinti felszerelését, majd 5 naptári napig tartó próbaüzemmel egybekötött üzembe helyezését Szállító és Megrendelő az üzembehelyezésre megállapított határidő lejártáig köteles a szerelési munkák befejezéséről és az áruk üzembe helyezéséről, valamint a próbaüzemről jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza a berendezés 26

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS C TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT Ajánlatkérő által kiírt Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA árubeszerzés tárgyban kiírt közbeszerzési eljáráshoz 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlattételi felhívás száma: I/4676/2011. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ajánlatkérési Dokumentáció 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése és üzembe helyezése,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a.1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Név: Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás Székhely 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Képviseli: Balla Jánosné

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014. 7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz Vám- és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

HU-Budapest: Laboratóriumi reagensek 2011/S 233-377416. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Laboratóriumi reagensek 2011/S 233-377416. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377416-2011:text:hu:html HU-Budapest: Laboratóriumi reagensek 2011/S 233-377416 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436503-2014:text:hu:html Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503 Ajánlati/részvételi

Részletesebben