Adatpolitika. Információ Geoinformatika Agrártámogatás DTM WWW VINGIS. Földügy. Téradatinfrastruktúra. Mérnökgeodézia. Koordináció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatpolitika. Információ Geoinformatika Agrártámogatás DTM WWW VINGIS. Földügy. Téradatinfrastruktúra. Mérnökgeodézia. Koordináció"

Átírás

1 Továbbképzés Adatpolitika GPS Földvédelem Környezetvédelem NSDI Lézerszkenner Referencia Metaadat Internet Szabványosítás Döntés Képfeldolgozás Területfejlesztés Jogszabály Földmérés Információ Térképészet Keretrendszer Geoinformatika Agrártámogatás DTM WWW Vetület Ortofotó BEVET MADOP Adat Irányelv VINGIS Kommunikáció INSPIRE E-földhivatal Takaros Alappont Térinformáció Téradatinfrastruktúra Kooperáció DDM Ingatlannyilvántartás GISopen Helymeghatározás DAT Földrendezés GNSS Szoftver Földértékelés Természetvédelem E-közigazgatás Vidékfejlesztés Geoportál Hardver Távérzékelés Önkormányzat Földrészlet Földügy Földpiac Geotechnológia Mérnökgeodézia Koordináció Takarnet24 Adatbázis Térinformatika GIS Oktatás Jogvédelelem NKP Garancia Földhivatal Változás KÜVET Interoperatibilitás Birtokrendezés DATR Fotogrammetria Geoadat Open GIS Szolgáltatás Marketing Termék Törvény DSM Verseny Geodézia MePAR 3D TÁMOP / Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2

3 GISopen 2011 Szerkesztette: Márkus Béla

4 A könyv megjelenését támogatta a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar unigisopen Alapítványa, és a TÁMOP / Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A könyvben szereplő cikkek más kiadványban való részleges vagy teljes felhasználása, utánközlése, sokszorosítása a szerző engedélye nélkül tilos! Márkus Béla, NymE GEO, 2011 A kiadásért felel: Dr. Mélykúti Gábor dékán Grafika: Kiss János Nyomda: PALATIA Nyomda és Kiadó Kft. Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó ISBN

5 ELŐSZÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karát a földmérés és földügy iránti megnövekedett társadalmi igények hozták létre. A GEO megalapítása óta érzékenyen reagál a szakma elvárásaira. Amikor a politikai-gazdasági változások következtében megnőtt a tulajdoni biztonság iránti igény, a GEO erre egy tananyagfejlesztő projekttel válaszolt. Az Open Learning for Land Offices (OLLO Nyitott oktatás a földhivataloknak) TEMPUS projekt során felismertük, hogy komoly igény mutatkozik egy olyan konferencia iránt, amely a gyorsan változó világban segít eligazodni, segít megosztani a felhalmozódó tudást, tapasztalatokat. Így jött létre 1997-ben a GISopen konferencia. Azóta minden év tavasza egyúttal egy újabb GISopen-t is jelent, átlagosan 200 fő részvételével. Az előadásokat kezdetben papíron adtuk közre, majd hamarosan CD-re váltottunk, később az internet fejlődése ezt is feleslegessé tette, hiszen a konferencia webhelyéről ( gisopen.geo.info.hu) ezek bármikor letölthetők. Idén 15. alkalommal rendezzük meg a GISopen konferenciát. Ebben az évben nagy változások elé néz az ország, és benne a szakmánk. Elhatároztuk, hogy ezt a tőlünk telhető módon támogatjuk. Ezért lett a konferencia jelmondata: Megfelelni az új kihívásoknak, és ezért született meg ez a kiadvány, amit Ön a kezében tart. A kiadvány áttekintést ad a szakma helyzetéről, megkísérli felvázolni, hogy mi várható a közeli jövőben. A cikkek elemzik a térinformatikai társadalom, a földügyi igazgatás problémáit, a geodéziai hálózatok, a fotogrammetria fejlődését, szakmánk gazdasági kérdéseit, a geoinformációs szolgáltatások helyzetét. Cikkek mutatják be az e-közigazgatás a közmű-informatika, a környezetinformatika fejlődését, a szoftverfejlődési tendenciákat és a GEO továbbképzését. A külföldi példák, a nemzetközi törekvések megismerése ugyancsak hasznos eszköz arra, hogy megfeleljünk az új kihívásoknak. Ezért bepillantást nyerhetünk az izraeli kataszter két évtizedes fejlődésébe, majd a Földmérők Nemzetközi Szövetsége három bizottságának munkájába. A sort egy összefoglaló anyag zárja a magyar téradatinfrastruktúra helyzetéről és a közeljövő faladatairól. Remélem, hogy a kiadvány is segít megfelelni az új kihívásoknak. Székesfehérvár, január Márkus Béla

6

7 TARTALOMJEGYZÉK Detrekői Ákos: Tendenciák a térinformatikában ? 6 Farkas Imre: A földügyi igazgatás tegnap és holnap 12 Biró Gyula: A földmérés és térinformatika gazdasági kérdései 20 Busics György: A geodéziai hálózatok megújításának szükségessége 26 Engler Péter - Jancsó Tamás: A fotogrammetria fejlődési tendenciái 36 Buga László: Geoinformációs szolgáltatások 52 Keringer Zsolt: A Magyar Közigazgatás helyzete és korszerűsítésének lehetőségei 66 Németh J. András: Térinformatika a közigazgatásban, önkormányzati igazgatásban 80 Tenke Tibor: Közművek és térrinformatika 84 Tamás János: Környezetinformatika 98 Baranyi Péter - Voloncs György: Szoftverfejlődési tendenciák 108 Szepes András - Szepesné Stiftinger Mária: Mérnöktovábbképzés felsőfokon 124 Béla Márkus: Teaching and learning infrastructure in geoinformatics 140 Alojz Kopáčik: Trends in Engineering Surveying 156 András Osskó: Questions on sustainable land administration 164 Forrai József: Az izraeli kataszter két évtizede 174 Szabolcs Mihály: Spatial Data Infrastructure and Its Hungarian Practice 188 7

8 Detrekői Ákos TENDENCIÁK A TÉRINFORMATIKÁBAN ? Detrekői Ákos BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék ÖSSZEFOGLALÁS A dolgozat a 15. GISopen konferenciára készült. A szerző a bevezetésben és befejezésében a konferencia jelentőségét méltatja. Áttekinti az elmúlt 15 év térinformatikai fejlődésének legfontosabb tendenciáit, s megkísérli a következő időszak jelentős fejlődési tendenciáinak előrejelzését. Mind a múlt áttekintésében, mind az előrejelzésben a szerző külön tárgyalja a technológiákat, hardver és szoftver eszközöket; a térinformatikát, mint tudományt; a térinformatika alkalmazási területeit; továbbá bemutatja a térinformatikai tevékenység szereplőit. 1. BEVEZETÉS Előadásom címében két évszám, s négy pontot követően egy kérdőjel szerepel. A két évszám: egyértelműen a mai konferencia ünnepi jellegére utal. A számokat követő kérdőjel a jövőről szól. A mai napon nyílik meg a 15. GISopen konferencia. Ez a konferencia sorozat, amely 15 éve kezdődött a Karon, komoly hozzájárulást jelentett a hazai térinformatikai kultúrához. A Google keresőjén rákeresve a GISopen Székesfehérvár kifejezésre képet nyerhetünk a korábbi konferenciák témaköreiről. A témakörök jól tükrözik a konferencia szervezőinek mindenek előtt Márkus Béla professzor úrnak szakmai célkitűzéseit. A célkitűzések két irányba mutatnak: egyrészt a szakterület nemzetközi fejlődési tendenciáinak hazai bemutatására, másrészt a hazai szakterület előtt álló konkrét feladatok megoldásának segítésére. Mindkét célkitűzés olyan, amelyek választásáért, s sikeres eléréséért köszönetet kell mondanunk a GISopen szervezőinek. Előadásomat ezzel a köszönettel kezdem. Ezt követően röviden áttekintem a térinformatika közötti fejlődésének néhány fontos tendenciáját, majd kísérletet teszek a jövő fejlődési tendenciáinak felvázolására. 2. TENDENCIÁK A TÉRINFORMATIKÁBAN: Az elmúlt másfél évtized érdekes és izgalmas korszak volt szakterületünk életében. A bekövetkezett változásokat kiegészítve Clarke [1] gondolatsorát négy nagy csoportra osztom: Új technológiák, hardver és szoftver eszközök felhasználására, A térinformatika, mint tudományterület kiterjedésére, A térinformatika alkalmazási területének bővülésére, A térinformatikát művelő és felhasználó személyek körének alapvető megváltozására. 8

9 Detrekői Ákos Az új technológiák, hardver és szoftver eszközök teljes körű felsorolása meghaladná mind jelen előadás terjedelmét, mind saját ismereteimet. Ezért némi önkényességgel a következőket emelem ki: Talán véletlen, de az Internet és a World Wide Web tömeges elterjedése gyakorlatilag egybeesik az általunk vizsgált időszakkal. Az Internet alkalmazása alapvetően megváltoztatta szakterületünk jellegét. A változás számos jele közül kettőt emelek ki: a Web GIS kialakulását, továbbá a virtuális földgömbök (Google Earth, Microsoft Bing Map, stb.) elterjedését. Ez utóbbiak létrehozásában fontos szerepe van a távérzékelési űrfelvételek geometriai felbontása jelentős növekedésének. A korszak második felének meghatározó jellemzője a mobil eszközök megjelenése és térhódítása. A mobil eszközök terjedése egybeesve a különböző GNSS megoldások (GPS, GLONASS) alkalmazásának tömegessé válásával egyrészt a mobil GIS kialakulását, másrészt a helyfüggő szolgáltatások (Location Based Service, LBS) létrejöttét eredményezte. Az informatika általános tendenciáit követve szakterületünkön is megjelentek a korábbi autonóm hardver és szoftver eszközöket esetenként kiváltó szolgáltatások csírái. (Ezeket a szaknyelvben gyakran a Cloud (felhő) elnevezéssel jellemzik). A technológia fejlődése és az alkalmazási terület bővülése magával vonta a térinformatika egészének, mint tudományterületnek a fejlődését. A fejlődés formai jele, hogy az angol nyelvterületen honossá vált a szakterület tudományos jellegét tükröző elnevezéseinek terjedése: GIScience, GIscience. (Ezek az elnevezések egyre több helyen szerepelnek a korábbi GIS elnevezés helyett). Tartalmilag a fejlődés a különböző fejlesztések tudományos igényességű megalapozását jelentheti. Egyre többen ismerik fel, hogy a térinformatika komoly integráló szerepet játszik a különböző szakterületek együttműködését igénylő multidiszciplináris jellegű feladatok megoldásában. A térinformatika alkalmazásának bővülését számos korábban nem létező alkalmazási terület megjelenése mellett nagy nemzetközi projektek megjelenése is bizonyítja. Ezek egy része közvetlenül a vizsgált időszak kezdetével esik egybe: Clinton amerikai elnök 1994-ben kezdeményezte a térbeli adatok infrastruktúrájának (Spatial Data Infrastucture) létrehozását, Al Gore amerikai alelnök 1998-ban meghirdette a Digitális Föld (Digital Earth) víziót, amely a Föld egészére a térbeli adatok Interneten keresztül történő 3D megjelenítését tűzte ki célul. A vízió tényleges megvalósulásai a virtuális földgömbök és a 3D városmodellek Az Európai Űrügynökség (ESA) 1998-ban kezdeményezte a globális környezet és biztonság megfigyelés (Global Monitoring for Enviroment and Security, GMES), amelyet az EU is elfogadott. 9

10 Detrekői Ákos Két nagy program a vizsgált időszak második felében indult: 40 szakmai szervezet ad hoc bizottsága 2005-ben Brüsszelben kezdeményezte a Föld megfigyelő rendszerek rendszere (The Global Earth Observation System of Systems, GEOSS) programot, amely 2015-ig tart. Az EU 2005-ben kezdeményezte, és 2007-ben fogadta el az európai térbeli adatok infrastruktúrája (Infrastructure for Spatial Information in Europe, INSPIRE) programot. A GEOSS, GMES, INSPIRE programok amelyekhez Magyarország is csatlakozott együttesen a GIGAS (GEOSS, INSPIRE and GMES an Action in Support) iniciatíva részét képezik. A felsorolt nagy állami jellegű projektek mellett magán kezdeményezésű programok is létrejöttek, ilyenek például a 3D városmodellek létrehozása és az Open Street Map koncepció. A térinformatikát művelők és felhasználók köre is alapvetően megváltozott. A térbeli információt gyűjtő és felhasználó profi szakemberek mellett megjelentek először az amatőr felhasználók, majd a web 2.0 jelenség terjedésének megfelelően az amatőr felhasználók egy része amatőr adatgyűjtővé vált, bővítve az Internet tartalmát az általa gyűjtött képi, vagy szöveges információkkal. A térbeli adatok tömegessé vált felhasználását szemléltetik Dangermond [2] adatai, aki szerint: kutatók ezrei, GIS szakemberek százezrei, szakmai felhasználók milliói, a társadalom tagjainak százmilliói használnak térinformatikai adatokat. Az elmúlt pár év fontos jelensége, hogy az egyedi felhasználók mellett a közösségi hálók (Facebook, Google) résztvevői csoportosan is a térbeli információk felhasználóivá váltak. 3. MI VÁRHATÓ A JÖVŐBEN, ? Az előadás eddigi részében igen nagy vonalakban az elmúlt másfél évtized általam fontosnak ítélt változásait soroltam fel. Ezek után rátérek néhány a jövőt jellemző tendenciára. A ? kifejezés végén a kérdőjel azt jelzi, hogy a következőkben leírtak nem egy konkrétan meghatározott időszakra vonatkoznak, hanem a jövő nem pontosan definiálható része várható változásainak bemutatását tűzik ki célul. Clarke [1] már említett könyvében a jövő fejlődése megjósolásának két módszerét említi. Az egyik a jelenleg érzékelhető fejlődési tendenciák extrapolálását jelenti. A másik pedig egy kristálygömbbe tekintés alapján történő intuitív jóslás. Előadásom további részében mindkét módszert felhasználom. Az intuitív jóslás alkalmazása első pillanatban meglepőnek tűnik, azonban az elmúlt évek szinte a semmiből előtűnő informatikai eszközeit és megoldásait elnézve, nem teljesen megalapozatlan. Az informatikában már 10

11 Detrekői Ákos érzékelhető fejlődési tendenciákról a tavalyi GIS Open megnyitóján Dömölki [5] alapján előadást tartottam, amely azóta nyomtatásban is megjelent [3]. Részben az eddigi tendenciák folytatásának extrapolálására, részben varázsgömbként néhány az elmúlt hónapban a szakterület jövőjével kapcsolatos az Internetről letöltött kiadványt [8], [9], [10], [11] használok fel. A jövővel kapcsolatos tendenciákat az előző pontban választott négy területre bontva mutatom be. Az új technológiák, hardver és szoftver eszközök létrehozásának lehetőségeit és a kialakuló környezetet az informatika fejlődésének megatrendjei határozzák meg [5]: I. A számítógépek és adatátviteli vonalak teljesítményei olyan mértékben növekednek, hogy gyakorlatilag már nem jelentenek korlátot a megoldandó feladatok méreteire vonatkozóan. II: Teljessé válik az eszközök összekapcsoltsága, nem lesznek elszigetelten működő számítógépek. III. Az információfeldolgozás és az adatátvitel lehetőségei megjelennek az embert körülvevő környezet tárgyaiban (például háztartási berendezések, járművek, érzékelők stb.). IV. Az informatikai rendszerek működése egyre több intelligens vonást mutat. V. A rendszerekben a szolgáltatások különböző fajtái kerülnek előtérbe, a felhasználók mind inkább szolgáltatásokat és nem termékeket vásárolnak. VI. Az infokommunikációs rendszerek fokozott mértékben támogatják az őket használó emberek együttműködésének különböző formáit. VII: Az infokommunikációs rendszerek működésének minden szempontból való biztonságossága egyre nagyobb kihívást jelent. A megatrendekből is következik, hogy a korábbi időszakban megjelent Web GIS és Mobil GIS után megvalósul Seifert [7] elképzelése, a mindenütt jelenlévő térbeli információkról (ubiquitous GI). Ez azt jelentheti, hogy bárki, bárhol hozzájuthat térbeli információkhoz, illetve képes lehet azok előállítására. A leírtak implicite tartalmazzák a mobil eszközök széleskörű használatát, s valószínűsítik a szabadon, vagy fizetős szolgáltatásként hozzáférhető adatok térhódítását. Az eszközök, illetve az adatforrások konkrét formájának megjóslása már a kristálygömb kategóriába tartozik. (A jóslás nehézségét könnyen beláthatjuk, ha arra gondolunk, hányan sejtették mondjuk három évvel ezelőtt az ipad és hasonló táblagépek rohamos térhódítását). Egyetlen konkrétumként a 3D eszközök térhódítását említem. A térinformatika, mint tudományterület fejlődése várhatóan tovább folytatódik. A tudományterület elő álló megoldandó feladatok közül önkényesen kiemelem a térben és időben lezajló folyamatok kezelését, a 3D feladatmegoldás fejlesztését, a szolgáltatás jellegű felhasználás (Cloud Computing) lehetőségeinek hatékony kihasználását. 11

12 Detrekői Ákos A térinformatika alkalmazása nagy valószínűséggel tovább bővül. Csak egyet lehet érteni Clark [1] megállapításával, hogy korunk égető problémái a háborúk, a receszszió, a munkanélküliség, az élelmiszer árak, az alternatív energia felhasználás, a globális felmelegedés, a járványok, a terrorizmus követéséhez és esetleges megoldásához feltétlenül szükségesek térbeli és időbeli folyamatok elemzései. Ezen elemzések elengedhetetlen eszköze a térinformatika. Így a térinformatika jelentősége feltehetően növekszik, és globálissá válása erősödik. Már a jelenlegi tendenciák is mutatják, hogy a hagyományos GIS tevékenység mellett a helymeghatározás és a térbeli szolgáltatások (LBS) gyorsan fejlődő, sokmilliárd dollár értékű szolgáltatási ággá válnak. A most kezdődő évtizedben még folytatódnak az előző fejezetben felsorolt programok (GEOSS, INSPIRE, GMES). Ezek mind Európa egészében, mind Magyarországon sok feladatot biztosítanak. A térinformatikát művelők és felhasználók köre feltehetően tovább növekszik. Mind az egyének, mind a közösségi hálók tagjai fokozott mértékben használnak fel és állítanak elő térbeli információt. A felhasználási új formáinak megjósolása a kristálygömb kategóriába tartozik. A felhasználókkal kapcsolatosan a következőkre hívom fel a figyelmet: Személyiségi jogok biztosításának fontossága (beleértve a jogi előírások és a technológiai lehetőségek összhangjának megteremtését is), A felhasználók által előállított információk (Voluntered Geographic Information) célszerű kezelése, A térbeli írástudás (Geospatial literacy) terjesztése. 4. BEFEJEZÉS Az egyre bővülő feladatok megoldása elképzelhetetlen korszerű ismeretek nélkül. A gyorsan változó ismeretek megszerzésnek hasznos formáját jelentik a szakmai konferenciák. Magyarországon ilyen szakmai konferencia a GISopen. Fontosnak érzem és kívánom, hogy a 15 éve megkezdett sorozat sikerrel folytatódjék. IRODALOM [1] Clarke, K. C.: Getting Started with Geographic Information Systems, Prentice Hall, Boston, Columbus etc. pp , [2] Dangermond, J.: GIS, Design and Evolving Technology, ArcNews, Fall 2009, pp [3] Detrekői, Á.: Az információs társadalom technológiai távlatai, Geodézia és Kartográfia 2010./5. pp. 3-6, [4] Detrekői, Á.: Új irányzatok az informatikában, felhő (Cloud) követi a hálózatokat, Geodézia és Kartográfia, 2011/1. pp [5] Dömölki, B (szerk.). (2008): Égen-Földön Informatika, Typotex, Budapest, pp ,

13 Detrekői Ákos [6] Longeley, P. A. at al:geographical Information Systems&Science, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, pp ,2010. [7] Seifert, M. : Wissenschaftlicher Beitrag für den Aufbau einer Geodateninfrastruktu zur Lösung von Aufgaben des E-Goverment, IGP Mitteilungen Nr. 99. Zürich, pp , [8] The Future of Cities, Information, and Inclusion, Insitute for the Future, [9] IBM s futuristic plans rely on geospatial tech, [10] The Top Ten of 2010, [11] spatiallaw.blogspot.com/2010/: Top 10 Spatial Law and Policy Stories of A SZERZŐ ELÉRÉSI ADATAI Prof. Dr. Detrekői Ákos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammetria és térinformatika tanszék 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. K. I. 19. Tel.:

14 Farkas Imre A FÖLDÜGYI IGAZGATÁS TEGNAP ÉS HOLNAP Farkas Imre közigazgatási államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium ÖSSZEFOGLALÁS A földügyi igazgatás jogi és intézményi rendszere az egyik legfontosabb infrastruktúrája a gazdasági fejlődésnek és a fenntartható fejlődés megvalósításának. A Vidékfejlesztési Minisztérium vezetése továbbra is kiemelt fontossággal kívánja kezelni az ország térképi alapú, egységes ingatlan-nyilvántartásának megbízható működtetését, szolgáltatásainak hatékony biztosítását a nemzetgazdaság valamennyi területe számára. A konferencia témáját, a Megfelelni az új kihívásoknak kérdéskört az előadás uniós távlatokból vizsgálja. Ennek aktualitást ad, hogy jelenleg Magyarország látja el az Európai Unió Tanácsának soros elnökségi teendőit, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a magyar földügyi igazgatásra is nagyobb figyelemmel tekint az európai szakmai közösség. BEVEZETÉS A földügyi és térképészeti szakigazgatási feladatok nem csak az agráriumot, de a nemzetgazdaság teljes egészét szolgálják. Elfogadott tény a gazdasági élet és a földügyi szakma szereplői részéről, hogy a földügyi igazgatás jogi és intézményi rendszere az egyik legfontosabb infrastruktúrája a gazdasági fejlődésnek és a fenntartható fejlődés megvalósításának. A fejlett országokban a föld-ingatlan tulajdon értéke, a rajtuk lévő jelzálog értékével együtt a nemzeti vagyon 60-65%-át képviselik, és az ingatlanokkal kapcsolatos befektetések, gazdasági és egyéb tevékenységek generálják a GDP mintegy %-át. Ennek tudatában a Vidékfejlesztési Minisztérium vezetése az ágazatra háruló jelentős állami feladatok között továbbra is kiemelt helyen tartja számon, és kiemelt fontossággal kívánja kezelni az ország térképi alapú, egységes ingatlan-nyilvántartásának megbízható működtetését, szolgáltatásainak hatékony biztosítását a nemzetgazdaság valamennyi területe számára. Az ilyenkor szokásos számvetés, vagyis az eddig elért eredmények sorolása és a közvetlenül előttünk álló feladatok részletes számbavétele helyett ez alkalommal egy kicsit átfogóbban közelítenék a konferencia témájához, és uniós távlatokból vizsgálnám a Megfelelni az új kihívásoknak kérdéskört. Ennek aktualitást ad, hogy jelenleg Magyarország látja el az Európai Unió Tanácsának soros elnökségi teendőit, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a magyar földügyi igazgatásra is nagyobb figyelemmel tekint az európai szakmai közösség. Magyarország uniós elnökségéhez kapcsolódóan a Vidékfejlesztési Miniszté- 14

15 Farkas Imre rium Földügyi Főosztálya a földügyi intézményhálózat nevében decemberében Brüsszelben a belga kollégáktól átvette az Európai Unió Állandó Kataszteri Bizottságának (PCC) elnökségét és az ezzel járó feladatokat. Ez a földügyi szakterület számára lehetőséget kínál eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű bemutatására, ugyanakkor biztosítja az Európai Unióban elterjedt, jól és hatékonyan működő szakmai megoldások, illetve uniós törekvések megismerését a hazai közönség és a politikai döntéshozók számára. A párbeszéd és eszmecsere legjelentősebb fóruma a magyar elnökség által Budapesten megrendezésre kerülő konferencia és plenáris ülés lesz június 9-10-én. Az EU Állandó Kataszteri Bizottságának amelynek rövid neve Eurocadastre munkájában az uniós tagállamokon kívül megfigyelőként részt vesznek tagságra váró és egyéb európai országok is. A Bizottság fontos célkitűzése a kapcsolatépítés, a tapasztalatcsere és a mintaértékű gyakorlati megoldások megismertetése, a tagországok földügyi/kataszteri szervezetei és az EU intézményei közötti kapcsolatrendszer erősítése, valamint a határokon átnyúló közös célok megvalósítása. SZERVEZETI PRIORITÁSOK FONTOSSÁGA Az ingatlanpiac meghatározó eleme a piacgazdaság létrehozásának és a demokrácia megerősítésének. Ha sikerül életképes és biztonságos körülményeket teremteni a beruházóknak, az ingatlanfejlesztőknek, akkor jobban fejlődhet a gazdaság. A bankok és más pénzintézetek pénzkölcsönzési képességének és kapacitásának támasza a hatékony föld- és ingatlanpiac, amely viszonzásul hatékony földügyi igazgatási rendszert kíván. Ma minden országnak legyen gazdaságilag fejlett vagy kevésbé fejlett egyaránt alapvető érdeke a működőképes és a felhasználói igényeket kielégítő földügy-igazgatási jogi és intézményi rendszer, benne az ingatlan-nyilvántartás a megteremtése. Az ingatlanokhoz fűződő tulajdon- és egyéb jogok biztonságának garantálása a fejlett demokráciákban alapelv. Egy működő földügyi igazgatási rendszer a jogi és intézményi keretek lényeges részét képezi, szervezetei, intézményei az államigazgatás részei Európában és szerte a világon. Az, hogy milyen irányító szervezet, milyen minisztérium alá tartozik vagy egyéb irányítású, az különböző, és az hogy a nyilvántartási rendszer milyen adatokat tartalmaz, szintén rendkívül változatos. Amiben gyakorlatilag egyformák, hogy az ingatlan-, földtulajdonnal kapcsolatos jogi és térképi adatokat tartanak nyilván, ezeknek a változásait vezetik, regisztrálják, és egyidejűleg hatósági és adatszolgáltatási tevékenységet folytatnak. A gazdasági és társadalmi igényeknek megfelelő földügyi szolgáltatások biztosítása egyre inkább prioritás. A világos intézkedéseken és érvényesíthető jogszabályokon túl az általános nemzeti politika részeként az intézményhálózatnak biztosítania kell a következetes és gazdaságos döntéshozáshoz szükséges földügyi információt, valamint a hatékonyan működő térképi alapú ingatlan-nyilvántartási rendszert, amely hozzáférhető az állampolgárok számára is. A legfejlettebb országokban az ingatlan-nyilvántartást és a katasztert gyakran egysé- 15

16 Farkas Imre ges szervezeti és egységes számítógépes infrastruktúrában az államigazgatás részeként valamely közigazgatási intézmény vagy részben bíróságok tartják fenn. Ez néhol már több száz éve így van. A naprakész és megbízható ingatlaninformáció egyszerű elérése a legfontosabb az ingatlanpiacon, a közszférában és a magánszektorban is. Sok európai országban jelenleg zajlik az ingatlan-nyilvántartási rendszerek működésének korszerűsítése, illetve az információ közvetlen elérésének biztosítása a piaci igények jobb kielégítése érdekében. A kormányok folyamatosan igyekeznek tökéletesíteni e rendszereket jogszabályok módosításával, műszaki fejlesztéssel, a szervezeti felépítés megváltoztatásával. E korszerűsítések legfőbb céljai: átláthatóság, alacsony átruházási költségek és hatékony ingatlanpiacok. Miután Magyarországon már több mint 150 éve működő, közhiteles ingatlan-nyilvántartási rendszer van, a kormány kiváló eszközzel rendelkezett és rendelkezik ma is a föld- és ingatlanpiac, a földrendezés, a földhasználat és a földvédelem, birtokpolitika felügyeletéhez, irányításához és befolyásolásához. A közép-európai volt szocialista országokban egyedül Magyarországon működött folyamatosan az ingatlan-nyilvántartás, amit a 70-es években pedig egységessé tettünk, létrehozva egy egységes földügyi integrált szervezetet és infrastruktúrát. Ma szerte a világon az egységes ingatlan-nyilvántartást tekintik a korszerű infrastruktúrának, amely a leghatékonyabban tudja végrehajtani a földügyi feladatokat, legrugalmasabban tud komplex szolgáltatásokat nyújtani. A többi európai országhoz hasonlóan az állam Magyarországon is garanciát vállal a tulajdonjog biztonságáért az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzés függvényében. A megyei- körzeti szervezeti struktúra az ügyfelek érdekében mindaddig megőrzendő, amíg az elektronikus ügyintézés okán a hivatalok száma jelentősen nem csökkenthető. JOGI ÉS SZERVEZETI MEGÚJULÁS Ahogyan a társadalom egyre összetettebb, a földhöz, ingatlanhoz fűződő érdekek és a végbemenő tranzakciók sora szintén egyre bonyolultabbá válik. Az egyszerű adásvételi és bérleti ügymenetek után következhetnek a jelzálogok, a környezeti kötelezettségek, a mezőgazdasági kvóták stb., amelyek szintén adásvétel tárgyai lehetnek. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéseket egyre növekvő mértékben már nem csak az ingatlan-átruházás és adózás támogatására használják, hanem információs alapként a földtulajdonhoz nem kapcsolódó termékek és szolgáltatások marketingjéhez (biztosítási intézkedések, a háztartásokkal kapcsolatos hatások stb.). Mindezek a változások kikényszerítik a földügyi intézményrendszerek működésénék újragondolását, hogy rugalmasabban tudják kielégíteni a gazdasági élet és a társadalom igényeit. A földügyi intézményeknek válaszolni kell az új kihívásokra az adat- és egyéb szolgáltati igények kielégítése érdekében. A földügyi jogi- és intézményrendszerek megújítása fokozatosan, és az egyes országokban különböző módon ment végbe, de alapvetően közös elvek mentén (pl. skandináv országok, Csehország, Szlovákia, Románia, Ciprus stb.). Ezek a következők: 16

17 Farkas Imre integráció, vagyis egységes ingatlan-nyilvántartás kialakítása, többcélú, térképi alapú nyilvántartás kialakítása, önfinanszírozó intézményrendszer megvalósítása, ügynökségi intézményforma létrehozása. Az integrált rendszerek hatalmas adatmennyiséget kezelnek, amely lehetővé teszi újabb adatok, statisztikák generálását, átfogó szolgáltatások nyújtását, felhasználóbarát környezet kialakítását. A földügyi intézmények szolgáltatásaikat általában ellenérték fejében végzik (eljárási díj, adatszolgáltatási díj), amelyek általában fedezik költségvetésüket, vagyis az intézmény önfinanszírozó. Az önfinanszírozás vagy állami költségvetés biztosítása, mint másik alternatíva, politikai döntés kérdése. Önfinanszírozás esetén olyan díjakat kell megállapítani, amely fedezi az intézményrendszer működését, ez azonban a díjmentes szolgáltatások minimalizálásával jár (pl. Hollandia, Svédország). A közszektor modernizálásának irányzatai erősen befolyásolják a kataszteri rendszereket is. Európát az alábbi irányzatok jellemzik ( A nemzeti közigazgatási rendszerek modernizációja és a szociális párbeszéd Európában című tanulmány alapján): európai integráció, az állami kiadások csökkentése, demográfiai változások, strukturális és gazdasági változások, az állampolgárok/felhasználók megnövekedett igényei, technológiai fejlődés, esélyegyenlőség követelése, országspecifikus problémák. Emellett napjainkban a kataszteri szervezetek is küzdenek a gazdasági válság hatásaival és keresik a megoldást, a továbblépés lehetőségeit. TUDATOSÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ De ismeri-e a társadalom a földügyi igazgatási rendszer előnyeit? A földügyi rendszerek létrehozása, állandó tökéletesítése, továbbfejlesztése és fenntartása a szolgáltatási díj bevételekből és/vagy az állami költségvetésből megvalósított projektek útján jelentős finanszírozást kíván. A földügyi igazgatásba hatékonyságának, adatai minőségének biztosítása, bővítése stb. miatt folyamatos beruházás szükséges. A nyugat-európai országokban a társadalom a földügyi igazgatási rendszer működését rutinszerűnek tekinti. Nem sokat gondolnak magának a rendszernek a működésére vagy annak finanszírozására, hacsak valami probléma fel nem merül. Annak szükségességét, hogy több pénzt fordítsanak a rendszer továbbfejlesztésére az állami költségvetésből és/vagy felhasználói díjakból, nem ismerik fel igazán, jóllehet, a felhasználásra és a szolgáltatások bővítésére irányuló igény egyre nő. A magánemberek, üzleti vállalkozások, közjegyzők, földmérők, ügyvédek, bankok, de egyes állami intézmények is egyre inkább igénylik a rendszer szolgáltatásait, miközben az ilyen igények finanszírozásának megértése meglehetősen alacsony szintű. Az ún. reformországokban az emberek nincsenek teljesen tisztában a földügyi igazgatási rendszerrel, bizonyos esetekben elkerülik a bejegyzést az eljárás költségei miatt, ami azzal a negatív következménnyel járhat, hogy a későn felfedezett jogaikat elveszíthetik, és ez vitákhoz vezethet. 17

Megfelelni az új kihívásoknak * GISopen konferencia

Megfelelni az új kihívásoknak * GISopen konferencia ELŐSZÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karát a földmérés és földügy iránti megnövekedett társadalmi igények hozták létre. A GEO megalapítása óta érzékenyen reagál a szakma elvárásaira. Amikor

Részletesebben

GIS Open konferencia 2010

GIS Open konferencia 2010 OSSKÓ ANDRÁS FÖMI GIS Open konferencia 2010 2010. március 17-19 A földügyi igazgatás jelentősége a 21. században Elfogadott tény a gazdasági élet és a földügyi szakma szereplői részéről, hogy a földügyi

Részletesebben

Térben Tudatos Társadalom

Térben Tudatos Társadalom Térben Tudatos Társadalom Iván Gyula műszaki főtanácsadó GIS Open 2014 Keretek Technológiák Tapasztalatok - Teendők Székesfehérvár, 2014. április 15-17. Térben Tudatos Társadalom (Spatially Enabled Society)

Részletesebben

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja Toronyi Bence Főigazgató Földmérési és Távérzékelési Intézet GISopen 2011 Megfelelni az új kihívásoknak 2011. március 16. Földügyi Igazgatás Térbeli

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI Detrekői Ákos Keszthely, 2003. 12. 11. TARTALOM 1 Bevezetés 2 Milyen geometriai adatok szükségesek? 3 Néhány szó a referencia rendszerekről 4 Geometriai adatok forrásai

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL GIS Open 2006. 1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS a magyar ingatlan-nyilvántartásban a jogi és térképi adatok egységet képeznek természetes elvárás az adatok integrált rendszerben történő kezelése

Részletesebben

AZ INSPIRE irányelv földügyi vonatkozásai. GISOpen 2009.

AZ INSPIRE irányelv földügyi vonatkozásai. GISOpen 2009. AZ INSPIRE irányelv földügyi vonatkozásai GISOpen 2009. A földügyi igazgatás a gazdasági élet, a mezőgazdaság és hitelforgalom alapjának egyik legnagyobb összetevőjével, a termőfölddel és az ingatlanokkal

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet aktualitások

Földmérési és Távérzékelési Intézet aktualitások aktualitások Toronyi Bence főigazgató GISOPEN, 2014. április 17. Változások a földügyi intézményrendszerben (2011 januártól) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium A földhivatalok adminisztratív irányítása

Részletesebben

ADAT- ÉS SZOLGÁLTATÁS POLITIKA AZ INSPIRE TÜKRÉBEN

ADAT- ÉS SZOLGÁLTATÁS POLITIKA AZ INSPIRE TÜKRÉBEN ADAT- ÉS SZOLGÁLTATÁS POLITIKA AZ INSPIRE TÜKRÉBEN Dr. Mihály Szabolcs főigazgató Földmérési és Távérzékelési Intézet GIS OPEN 2009 Konferencia Székesfehérvár, 2009. március 18-20. Adatok és szolgáltatások

Részletesebben

Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben

Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben elmélet TGMG0410-E-02 2015-2016. tanév M213-as terem 3. óra: A térinformatika nyújtotta új lehetőségek a területfejlesztésben 2016. április 4. 1. A térinformatika

Részletesebben

Országos adatszolgáltatás TAKARNET-en, eredmények és célkitűzések

Országos adatszolgáltatás TAKARNET-en, eredmények és célkitűzések Országos adatszolgáltatás TAKARNET-en, eredmények és célkitűzések Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2007. Székesfehérvár március 12-14. Az előadás tartalma: A TAKARNET hálózaton

Részletesebben

Az INSPIRE előírásai szerinti hazai téradatok szolgáltatásának, forgalmazásának megoldandó kérdései. GIS OPEN konferencia

Az INSPIRE előírásai szerinti hazai téradatok szolgáltatásának, forgalmazásának megoldandó kérdései. GIS OPEN konferencia Az INSPIRE előírásai szerinti hazai téradatok szolgáltatásának, forgalmazásának megoldandó kérdései Dr. Niklasz László GIS OPEN konferencia 2009. március 18. 1 Tartalom 1. Bevezetés, előzmények 2. Jelenlegi

Részletesebben

FÖLDHIVATALI MARKETING

FÖLDHIVATALI MARKETING FÖLDHIVATALI MARKETING Osskó András Fővárosi Földhivatal Bevezetés Marketing az államigazgatásban? A marketing kérdése sokáig ismeretlen volt ebben a szférában még a gazdaságilag fejlett országokban is,

Részletesebben

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály META a földügyi folyamatok tükrében Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály A földüggyel szembeni alapvető elvárások Államhatalmi

Részletesebben

Új TAKARNET szolgáltatások 2006-ban

Új TAKARNET szolgáltatások 2006-ban Új TAKARNET szolgáltatások 2006-ban Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen Székesfehérvár 2006. március 16-17. Az előadás tartalma Térképszolgáltatás TAKARNET-en A szolgáltatás háttere,

Részletesebben

IT megoldások a 4F rendszerben

IT megoldások a 4F rendszerben IT megoldások a 4F rendszerben Speiser Ferenc 1, Vass József 1, Gaál Zoltán 1, Nikl István 2 1 Pannon Egyetem, Automatizálás Tanszék 2 InterMap Kft. Bemutatkozás D-e-Meter labor fejlődése 2001-óta Hardver

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

A földügyi szakterület aktuális kérdései, a VM Földügyi Főosztály által koordinált törekvések

A földügyi szakterület aktuális kérdései, a VM Földügyi Főosztály által koordinált törekvések A földügyi szakterület aktuális kérdései, a VM Földügyi Főosztály által koordinált törekvések Horváth Gábor István főosztályvezető VM Földügyi Főosztály Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy Magyarország

Részletesebben

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5.

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5. Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató 2013. November 5. Az új korszak átformálja a üzleti folyamatokat Big Data, közösség, mobil és felhőalapú e-business

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. HATÁLYON KÍVÜLI UTASÍTÁSOK száma típusa

Részletesebben

A MePAR-hoz kapcsolódó DigiTerra térinformatikai szoftver fejlesztések

A MePAR-hoz kapcsolódó DigiTerra térinformatikai szoftver fejlesztések A MePAR-hoz kapcsolódó DigiTerra térinformatikai szoftver fejlesztések GIS OPEN 2004 Konferencia Székesfehérvár Előadó: Czimber Kornél DigiTerra Kft. DigiTerra - MePAR térinformatikai fejlesztések MePAR

Részletesebben

DigiTerra fejlesztési eredmények

DigiTerra fejlesztési eredmények DigiTerra fejlesztési eredmények Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar 2004. március 18. Előadó: Nyull Balázs DigiTerra Kft. DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. Tevékenységek Erdészeti

Részletesebben

A Magyar Egységes Ingatlan-nyilvántartás szolgáltatásai az Európai Uniós elvárások tükrében

A Magyar Egységes Ingatlan-nyilvántartás szolgáltatásai az Európai Uniós elvárások tükrében A Magyar Egységes Ingatlan-nyilvántartás szolgáltatásai az Európai Uniós elvárások tükrében Osskó András GIS Open 2003 2003 március 10-12 Bevezetés Ma már tényként elfogadható, hogy a földügyi igazgatás,

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar NyME Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Márkus Béla mb@geo.info.hu GEO 00 GEO 00 Főiskolai szintű képzés Földmérő szak Mérő szakirány Térinformatika szakirány Földrendező szak Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

A 3D Kataszter megvalósításának problémái

A 3D Kataszter megvalósításának problémái A 3D Kataszter megvalósításának problémái OSSKÓ ANDRÁS GIS OPEN 2002 Székesfehérvár, 2002 március 11-13 BEVEZETÉS 2001 november 28-30 között került megrendezésre a 3D (térbeli) Kataszter Megvalósításának

Részletesebben

Kredit tanfolyam a GEO-ban

Kredit tanfolyam a GEO-ban Kredit tanfolyam a GEO-ban IX. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád 2017 Földmérő Szakmai Nap Salgótarján, 2017. április 04. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai

Részletesebben

29. VÁNDORGYŰLÉSE. Szolgáltatásfejlesztések a. FÖMI-ben. A Magyar Földmérési, Térképészeti és. Távérzékelési Társaság. Sopron 2013.

29. VÁNDORGYŰLÉSE. Szolgáltatásfejlesztések a. FÖMI-ben. A Magyar Földmérési, Térképészeti és. Távérzékelési Társaság. Sopron 2013. A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 29. VÁNDORGYŰLÉSE Sopron 2013. Szolgáltatásfejlesztések a FÖMI-ben www.fomi.hu www.geoshop.hu Szolgáltatási lehetőségek A Földmérési és Távérzékelési

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Új földügyi szolgáltatások, nemzetközi trendek

Új földügyi szolgáltatások, nemzetközi trendek Új földügyi szolgáltatások, nemzetközi trendek Osskó András A földügyi igazgatás jelentősége a XXI. században Ma már elfogadott a gazdasági élet és a földügyi szakma szereplői részéről, elsősorban a fejlett

Részletesebben

Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje

Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje Iván Gyula Földmérési és Távérzékelési Intézet Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ A környezetbarát gazdálkodás versenyképességének

Részletesebben

Hálózatok dokumentálása, törvények, szabályzatok, az egységes közműnyilvántartás utasítás-rendszerének megújítása

Hálózatok dokumentálása, törvények, szabályzatok, az egységes közműnyilvántartás utasítás-rendszerének megújítása Hálózatok dokumentálása, törvények, szabályzatok, az egységes közműnyilvántartás utasítás-rendszerének megújítása Dr. Csemniczky László Műszaki Térinformatika Egyesület Bakonyi Péter ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Közműfelmérés- és nyilvántartás

Közműfelmérés- és nyilvántartás Közműfelmérés- és nyilvántartás Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Holéczy Ernő előadása alapján Közmű szakágak - elektromos energia ellátás - távközlés - vízellátás - szennyvíz és csapadékvíz

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla

Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla V. EURÓPAI FÖLDMÉRŐK ÉS GEOINFORMATIKUSOK NAPJA - 2016. március 17. Térinformatika amit tudni kell? Mit? Az előadás célja, támogatást adni e kérdés megválaszolásához.

Részletesebben

Fókuszban a földmegfigyelés: Az Európai Unió és az Európai Űrügynökség Copernicus programja

Fókuszban a földmegfigyelés: Az Európai Unió és az Európai Űrügynökség Copernicus programja Fókuszban a földmegfigyelés: Az Európai Unió és az Európai Űrügynökség Copernicus programja Zboray Zoltán szakmai tanácsadó Magyar Űrkutatási Iroda (NFM-MŰI) V. EURÓPAI FÖLDMÉRŐK ÉS GEOINFORMATIKUSOK NAPJA

Részletesebben

Geoinformációs szolgáltatások

Geoinformációs szolgáltatások Buga László HM Térképészeti Nkft. műszaki igazgató buga.laszlo@topomap.hu Geoinformációs szolgáltatások Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. XV. GISopen NYME Geo, Székesfehérvár,

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

3D FEJLESZTÉSI IRÁNYOK AZ ÉPÍTÉSÜGYBEN

3D FEJLESZTÉSI IRÁNYOK AZ ÉPÍTÉSÜGYBEN 3D FEJLESZTÉSI IRÁNYOK AZ ÉPÍTÉSÜGYBEN DR. SIK ANDRÁS térbeli szolgáltatások igazgatója LECHNER TUDÁSKÖZPONT V. Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja Budapest, 2016. március 17. andras.sik@lechnerkozpont.hu

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

KONFERENCIA. Földminősítés és földhasználati információ a környezetkímélő gazdálkodás versenyképességének javításáért. Keszthely 2003. december 11.

KONFERENCIA. Földminősítés és földhasználati információ a környezetkímélő gazdálkodás versenyképességének javításáért. Keszthely 2003. december 11. KONFERENCIA Földminősítés és földhasználati információ a környezetkímélő gazdálkodás versenyképességének javításáért Keszthely 2003. december 11. A földügyi szakigazgatás és az információs társadalom FÖLDMŰVELÉSÜGYI

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 1. Agrártéradat- és egyéb adatbázisok Földmérési és Távérzékelési Intézet fontosabb adatbázisai

Részletesebben

M.2. Mérnökgeodéziai tervezési segédlet

M.2. Mérnökgeodéziai tervezési segédlet M.2. Mérnökgeodéziai tervezési segédlet Kovács István 2011.11.26. 1 Miért kellett megújítani az M.1. Mérnökgeodéziai Szabályzatot? A 2007. évi LXXXII. törvény 1. (4) bekezdése 2008. 01. 01.-től hatályon

Részletesebben

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu TakarNet24 Szolgáltatások, aktuális helyzet Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu Közvetlen célok A szolgáltatások non-stop rendelkezésre állása E-szolgáltatások felhasználói körének bővítése Adatszolgáltatás

Részletesebben

A földügyi és térképészeti szakigazgatás feladatairól az információs társadalomban

A földügyi és térképészeti szakigazgatás feladatairól az információs társadalomban A földügyi és térképészeti szakigazgatás feladatairól az információs társadalomban Dr. Mihály Szabolcs, a FÖMI fõigazgatója 1. A földügyi és térképészeti adat, mint az információs társadalom egyik alapvetõ

Részletesebben

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség)

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség) A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Gyűjtés

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. GPS műszerek és kapcsolódó szoftvereik bemutatása

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA ÉS INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE A FŐVÁROS KÖZÚTHÁLÓZATÁN

TÉRINFORMATIKA ÉS INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE A FŐVÁROS KÖZÚTHÁLÓZATÁN 1 TÉRINFORMATIKA ÉS INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE A FŐVÁROS KÖZÚTHÁLÓZATÁN Dr. Almássy Kornél BKK Közút Zrt. OKOS JÖVŐ KONFERENCIA / SMART FUTURE FORUM - GYŐR 2015. október 1-2. KARESZ

Részletesebben

A VINGIS rendszer kialakításának tapasztalatai. Katona Zoltán

A VINGIS rendszer kialakításának tapasztalatai. Katona Zoltán A VINGIS rendszer kialakításának tapasztalatai Katona Zoltán 2015.01.21. A VINGIS rendszer célja 1. Az EU tagságunkból adódó kötelezettségek teljesítése, a közös agrárpolitika érvényesítésének kiszolgálása,

Részletesebben

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? )

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Gósz Zoltán hivatalvezető GISopen Székesfehérvár, 2012. március 12-14. Az előadás vázlata Vállalkozóból kormánytisztviselő. Kezdeti tervek, elképzelések.

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Dr. Baja Ferenc kormánybiztos 2008. április 29. Áttekintés Problémák Paradigmaváltás E-közszolgáltatások stratégiai modellje EKOP ÁROP mint

Részletesebben

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert GISopen Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Mivel gazdálkodik az állam? Miért van szükség az Országleltárra? Az előzetes vizsgálatok során kiderült, hogy a jelenlegi nyilvántartások nem naprakészek,

Részletesebben

Földhivatal vállalkozói szemmel

Földhivatal vállalkozói szemmel Földhivatal vállalkozói szemmel Földhivatal és a vállalkozók közös érdeke: a meglévő adatállomány megőrzése dokumentálása az állományok folyamatos javítása, pontosítása a létrejövő új adatok feldolgozása

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

Szakmai következetlenességek

Szakmai következetlenességek Szakmai következetlenességek Gisopen 2013 következetességek következetlenességek következetlenességek következetlenségek A közigazgatásban ma jelentős változások történnek Szemelvények Dr. Detrekői Ákos

Részletesebben

Monitoring távérzékeléssel Természetvédelmi alkalmazások (E130-501) Természetvédelmi MSc szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési és Távérzékelési

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

OSS szoftverek használta a VINGIS rendszer kialakításában

OSS szoftverek használta a VINGIS rendszer kialakításában OSS szoftverek használta a VINGIS rendszer kialakításában Előnyök hátrányok felhasználási tapasztalatok Dr. Molnár Attila (Földmérési és Távérzékelési Intézet) A VINGIS rendszer célja 1. Az EU tagságunkból

Részletesebben

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk 2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk Magyarországon számos olyan térkép létezik, melyek előállítását, karbantartását törvények, utasítások szabályozzák. Ezek tartalma

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Nemzeti Téradat Infrastruktúra kialakítása (NTI)

Nemzeti Téradat Infrastruktúra kialakítása (NTI) KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-25 Nemzeti Téradat Infrastruktúra kialakítása (NTI) Rudan Pál A projekt indokoltsága A közszférában keletkező adatok túlnyomó része térbeli adat (téradat), a döntések 60-80%-nak alapjául

Részletesebben

Kistérségi. Információs Rendszer Fejlesztési Irányok. Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető

Kistérségi. Információs Rendszer Fejlesztési Irányok. Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető Kistérségi Információs Rendszer Fejlesztési Irányok Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető Balaton-Park 2000. Kht. A Környezetvédelmi Szolgáltató Közhasznú Társaságot, 8

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos tapasztalatok és eredmények Cseri József ügyvezető igazgató A földügyi szakterület legnagyobb kihívása

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai GISopen Földmérési és Távérzékelési Intézet TAKARNET24 szolgáltatásai A TAKARNET24 projekt a Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül Az adatszolgáltatás tekintetében

Részletesebben

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Szombathelyi Földmérő Nap A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatalának szervezésében Szombathely, 2015. április 9. Busics Imre igazgató

Részletesebben

Az önkormányzati térinformatikai technológia fejlődési irányai

Az önkormányzati térinformatikai technológia fejlődési irányai Az önkormányzati térinformatikai technológia fejlődési irányai Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest, 2012. április 10-11. Kocsis Miklós vezető főtanácsos 1 Térinformatika Vagyoni érték Közmű Műszaki

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom Információs társadalom Általános tudnivalók Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár 2011.01.24. Bemutatkozás BME villamosmérnök (1965) Kandidátus (1974) c. docens

Részletesebben

Geoportál a Közép-Magyarországi Régió területére

Geoportál a Közép-Magyarországi Régió területére GISopen 2011, Székesfehérvár, 2011 március 16-18. Forner Miklós, Schmauder Tamás, Tancsik Ottó, Varga Felicián, Földmérési és Távérzékelési Intézet www.fomi.hu Geoportál a Közép-Magyarországi Régió területére

Részletesebben

MFTTT javaslat a földügyi és térképészeti szakigazgatás reformjára. Nyílt levél

MFTTT javaslat a földügyi és térképészeti szakigazgatás reformjára. Nyílt levél MFTTT javaslat a földügyi és térképészeti szakigazgatás reformjára. Nyílt levél Dr. Mihály Szabolcs c. egyetemi tanár, az MFTTT alelnöke 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.. mfttt.titkarsag@gmail.com mihaly.szabolcs43@gmail.com

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára. 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft.

Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára. 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft. Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft. Erdőgazdálkodási Információs Rendszer Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

Fotogrammetria és távérzékelés A képi tartalomban rejlő információgazdagság Dr. Jancsó Tamás Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar MFTTT rendezvény 2012. Április 18. Székesfehérvár Tartalom

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

A földmérés szerepe a mérnöki létesítmények teljes életciklusában

A földmérés szerepe a mérnöki létesítmények teljes életciklusában A földmérés szerepe a mérnöki létesítmények teljes életciklusában Németh András geodéziai csoportvezető szakosztály elnök szakcsoport elnök PA Zrt. MIG RTFO Építészeti Osztály MFTTT Mérnökgeodéziai Szakosztály

Részletesebben

ELKÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS KÖZHITELES VÍZIKÖZMŰ KATASZTER KEOP /

ELKÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS KÖZHITELES VÍZIKÖZMŰ KATASZTER KEOP / ELKÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS KÖZHITELES VÍZIKÖZMŰ KATASZTER KEOP - 1.4.0/12-2013-0001 ELKÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS KÖZHITELES VÍZIKÖZMŰ KATASZTER KEOP - 1.4.0/12-2013-0001 A PROJEKT 2007. augusztus 1-jén az Európai

Részletesebben

A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program megvalósításának feladatai

A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program megvalósításának feladatai BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA -------------------------------------------------------------------------------------- Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara által szervezett Hírközlési és Informatikai

Részletesebben

VÁROSVEZETÉSI ÉS AM/FM RENDSZEREK. Dr. Csemniczky László

VÁROSVEZETÉSI ÉS AM/FM RENDSZEREK. Dr. Csemniczky László VÁROSVEZETÉSI ÉS AM/FM RENDSZEREK Dr. Csemniczky László Térinformatikai rendszerek: GIS.. LIS (Land Information System) Földmérési/kataszteri információs rendszer, Nemzetközi szövetsége a FIG UMS (Urban

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

FÖLDÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER (LIS) A MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLATBAN HERMANN TAMÁS

FÖLDÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER (LIS) A MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLATBAN HERMANN TAMÁS FÖLDÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER (LIS) A MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLATBAN HERMANN TAMÁS Témavezető Dr. Szepes András Székesfehérvár 2008 BEVEZETÉS A hazai földügyi nyilvántartási helyzete A jelenlegi nyilvántartási

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fejlődési tendenciák a logisztikában 105. lecke A fejlődési tendenciákat

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben