A Nagykőrösi Református Egyházközség húsvéti hírlevele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nagykőrösi Református Egyházközség húsvéti hírlevele"

Átírás

1 A Nagykőrösi Református Egyházközség húsvéti hírlevele XV. évfolyam, II. szám; április 8-9. Húsvéti üzenet Aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti a ti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. (Róma 8,11) úsvét ünnepén közel jön hozzánk az élet és a halál, talán ez magyarázza azt, hogy ilyenkor sokan megcsendesednek és elgondolkodnak még olyan távoli kérdésen is, hogy miért is élünk, mi emberek. A legharsányabb tévécsatornákon is fel-felcsendül, ha valójában ritkaság számba menően is, de legalább egy-egy fájdalmas passio-részlet a zenetörténet legnagyobbjainak műveiből, vagy megjelenik a híradóban egy templom és akaratlanul is részt veszünk egy- egy istentisztelet valamelyik mozzanatában. Ezek a képek és ezek a hangok, amik ilyenkor közel jönnek hozzánk, az élet és magánosság, a szenvedés és halál képei és hangjai, csupa olyan nagy emberi témáé, amiket lehetőleg távol tartunk magunktól, de a húsvét közel hozza őket, mintegy szembesít minket ezekkel a témákkal. Vallásos szelek járnak ilyenkor, ahogyan Ady mondja. Igen, mert nincs ember, aki meg ne rendülne, amikor egy szerette elmegy a földi életből és - ugyan így - nincs ember, aki fel ne sóhajtana, amikor a saját elmúlása felől próbál gondolkodni. A húsvét lényege, evangélium ma is az, mint ami évezredek óta: Jézust ugyan keresztre feszítették, de ő feltámadott és él. Ezt hirdették az első tanítványok és ezt hirdetjük mi, mai tanítványok is, mert nincs ennél fontosabb üzenet. Miért olyan fontos dolog a hit, hogy Jézus a halálon átmenve is ezzel foglalkozik, és még feltámadása után is gondja van arra, hogy az embereknek, akik még itt vannak, legyen hite? Azért, mert éppen a hit az a csatorna, amin át az ő erői bejöhetnek az életünkbe. És ahol nincs hit, ott ő maga, a Feltámadott távol kell maradjon, mert a mi igenünk nélkül nem fog minket betessékelni az igaz életre. Ő maga mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. A bibliai szó, hogy üdvözül, szó szerint azt jelenti, hogy megmenekszik. Mitől menekszik meg? Az értelmetlen, üres élettől, az azt követő lelkiismereti és örök ítélettől, valójában magától a haláltól. Mert a Biblia tanítása szerint nem az a halál, hogy megáll a szívünk és nem lélegzünk többé, hanem az a halál, hogy nem töltjük be mennyei rendeltetésünket, nem válunk Isten fiaivá és Krisztus követőivé. Ez a halál! Az pedig az élet, mégpedig nem is akár milyen, hanem örök élet, hogy megismerjük őt, az egyedül igaz Istent, és akit elküldött, a Krisztust.

2 2012. április A húsvét tehát Jézus jelenvalóságának megtapasztalása és az egyéni üdvúton a döntő, első lépés. De valóságos üdv-e az, ami csak az egyéné, ami csak az én lelkem mélyén tanyázik és senki másnak köze hozzá nincs? Üdv-e az, amiből kimarad a többi ember? Bizonyára nem. Ezért mondja Jézus a folytatást is: Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá a kezüket és azok meggyógyulnak. Ezek az ígéretek konkrét képekbe öltöztetett lelki üzenetek, amiket nem is olyan nehéz kihámozni a maguk jelképes burkából. Vajon tisztulnak-e emberi lelkek a velünk való találkozások révén, vagy tovább piszkolódnak? A húsvéti hitű ember körül tisztulni fognak a többiek, ez az ígéret ezt mondja. Egy bizonyos, hogy a keresztyének akkor járnak húsvéti hittel ebben a világban, ha az emberek és a viszonyok - lelkileg és fizikailag egyaránt - gyógyulnak körülöttük. Legyen ez a célunk, így élni ebben a világban! Krisztus feltámadott és él, aki ővele a szívében él, az megtapasztalja, hogy gyógyító módon tud jelen lenni az emberek között. De a Jézusban kapott új élet nem a testi születésünkkel kezdődik, hanem azzal az áhítatos pillanattal, amikor őt valóban befogadtuk a szívünkbe, és nem a halálos ágyunkon ér véget, hanem Istenhez való hazaérkezésünkkel, ahonnét jöttünk is ide. A feltámadás és az örök élet nem az emésztésünk és a vérkeringésünk újraindulását jelenti, hanem azt, hogy minden, amit a testben cselekedtünk, megmarad, van, megéled és jön velünk Istenhez. Maga Jézus is lelki testben támadott fel, hiszen megállt középen, amikor pedig az ajtók zárva voltak, és azt mondta, békesség néktek! A test maga csak egy edény, amibe azonban drága kincset helyezett el az örökkévaló teremtő Isten, éspedig azt a lehetőséget, hogy mi őt földi életünk útja során megismerjük. Ez a lehetőség a mi legnagyobb kincsünk, a test ehhez képest csak egy törékeny cserépedény, amely majd össze fog törni és porrá is lesz, mert porból is vétetett. De mi magunk - a lényünkben - megyünk megváltó Jézusunkhoz, aki úgy szeretett minket, hogy értünk adta magát a kereszten és imádkozott értünk, akik mind általszegeztük őt. És akkor mindenkor az Úrral leszünk! Hát ezért nagyszerű dolog a húsvét, hogy anyagiassá, testiessé lett életfelfogásunkat felülbírálva kinyitja szívünket a lelki valóság iránt, Isten és az örökkévalóság iránt. Ezt hozta nekünk Jézus, ezt adja a kezünkbe halálával és feltámadásával, és boldog az az ember, aki élő hittel igent mond erre és maga is él általa. Az ilyen ember tisztulására van az embervilágnak, mert a lénye, amiben ott az élő és feltámadott Krisztus, elűzi a démonokat. Nem húzza le őt a világ szennye, mocska, élnek benne a Feltámadott Krisztus éltető erői. És gyengéd szeretettel, jósággal van jelen a világban, ha kell simogatással, amitől a beteg szívek és a beteg életek gyógyulhatnak. Olyan húsvétot adjon hát nekünk Istenünk, amelyben kinyílik a szemünk látni a láthatatlant, és amelyben elmondhatjuk a költővel együtt még a halálról is: Bizton tekintem mély sírom éjjelét! Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz, Mert a te munkád; ott is elszórt Csontjaimat kezeid takarják. (Berzsenyi: Fohászkodás, részlet) Áldott Húsvéti Ünneplést! Szabó Gábor

3 3 XV. évfolyam 2. szám Gyülekezetünk hírei A húsvéti vásár Örömmel adjuk tudtára minden Kedves Testvérnek, hogy a húsvéti vásár bevétele összesen ,- Ft lett. A vásár teljes bevételét Bibliák vásárlására ajánljuk fel gyülekezetünk konfirmandus fiataljai számára. Külön köszönet azoknak, akik a vásár megrendezésében segítettek: szép, eladható ajándéktárgyakat készítettek, részt vettek az árusításban. Összegyűjtöttük a testvérek névsorát, köszönjük áldozatos munkájukat: 1. Antal Sára 2. Berecz Lajosné 3. Buzásné Forintos Katalin 4. Csapó Istvánné 5. Csécsi István Lászlóné 6. F. Hegedűs Zoltánné 7. Gazdagné Kőházi-Kis Edit 8. Godány Dezsőné 9. György-Nagyné Támadi Zsuzsanna 10. Halasi Sándorné 11. Hasur Dénesné 12. Horváth Ágnes 13. Horváth Margit 14. Illés Éva 15. Karai Ágnes 16. Karai Zsuzsanna 17. Kiss Sándorné 18. Kladács Györgyi 19. Kovács Dénesné 20. Köteles Lajosné 21. Molnár Józsefné 22. Nagy Mátyásné 23. Oszlánczi Andrea 24. Papné Csontos Ilona 25. Papp Szabolcs lp. 26. Péntekné Aranka 27. Rabné Orvos Veronika 28. Rácz Lajosné 29. Ragóné Bálint Éva 30. Riczuné Kiss Georgina lp. 31. Sasinszki László 32. Sasinszki Lászlóné 33. Szabari Anikó 34. Szabó Károlyné 35. Szabó Katalin lp. 36. Szabóné Istári Judit 37. Szalay Anna 38. Szalai Lászlóné 39. Török Lászlóné 40. Vargáné Szentgyörgyi Gyöngyi 41. Vitéz-Kiss Jánosné

4 2012. április Minden héten: Vasárnap: 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.] Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem] Templom Kocsér Istentisztelet [Templom] Hétfő: 7.30 Középiskolai hétkezdő áhítat [Templom] 8.00 Általános iskolai hétkezdő áhítat[templom] Szerda: Idősek otthona [Ady E. u. 16.] Bibliaóra [Széchenyi tér 4.] Istentisztelet [Kórház] Csütörtök: 9.30 KincsŐ Baba-Mama Kör [Kálvin t.] Gyülekezeti bibliaóra [Kálvin terem] Minden második héten: Vasárnap (páratlan hét): Nyársapát [Szarka kúria] Kedd (páratlan hét): Idősek otthona [Arany J. u. 35.] Szerda (páros hét): Gyülekezeti bibliaóra [Hunyadi u.31.] Péntek : Női bibliaóra [Kálvin terem] Minden hónap utolsó péntek: Általános iskolai hónapzáró istentisztelet Középiskolai hónapzáró istentisztelet Ünnepi alkalmaink: Nagypéntek: Istentisztelet (Templom) Passió (Templom) Nagyszombat: Bűnbánati istentisztelet (Templom) Húsvéthétfő: Istentisztelet Úrvacsoraosztással (Templom) Feltámadási istentisztelet (Református temető) Anyakönyvi hírek Húsvétvasárnap: 9.00 Istentisztelet Úrvacsoraosztással (Hunyadi u. 31.) Istentisztelet Úrvacsoraosztással (Templom) Gyermekistentisztelet (Kálvin terem) Istentisztelet Úrvacsoraosztással (Kocsér) Istentisztelet Úrvacsoraosztással (Nyársapát) Esti istentisztelet (Templom) Házasságot kötöttek: Kertész Péter rom. kat. szociális munkás és Kalocsai Annamária református műszaki ügyintéző. Elhunyt: Csató Vivien (Csató József Pál és Tanács Anita leánya) élt 20 évet, Bartók Béla utca 59., Illés Ambrus (Ács Ilona férje) élt 89 évet, Mintakert út 18., özv. Kovács Ferencné (Spitzer Margit) élt 62 évet, kecskeméti lakos, Márton-Szűcs Ambrus (Drahos Borbála férje) élt 79 évet, Madách I. út 8., Hajdú István (Nagy Mária férje) élt 72 évet, Bokros dűlő 53., Berei László (Berei Sándor és Antal Róza fia) élt 38 évet, nyársapáti lakos, Borbély Mária Ida (Borbély István és Kis Mária leánya) élt 74 évet, ceglédi lakos, Tekes Ambrus (Faragó Rozália özvegye) élt 73 évet, Zrínyi utca 60., Kulcsár László Kálmán (Sipos Erzsébet férje) élt 80 évet, Bajza utca 23., özv. Varga Antalné (Pozsgai Judit) élt 97 évet, Encsi u. 22.

5 5 XV. évfolyam 2. szám Adományok érkeztek: Isten dicsőségére: ,- Ft. Templom belső felújítására: ,- Ft. Úrvacsorai jegyekre: 500,- Ft. Konfirmandusok bibliájára: ,- Ft. Diakóniára: 5.000,- Ft. Február 26. és április 2. között az istentiszteletek perselypénze: ,- Ft. Isten áldja meg a jószívű adakozókat! ÁLTALÁNOS ISKOLA: í r e i Március 5-én munkaértekezletet és fogadóórát tartottunk. A hónap első hetében megrendeztük az alsós tanulmányi versenyeket. Kéthetenként kedden ebben a hónapban is suliváró foglalkozáson vehettek részt az érdeklődő nagycsoportos óvodások. 10-én szombaton a 4.a osztály a Nemzeti Múzeumba és a Csodák palotájába látogatott el Papné Csontos Ilona osztályfőnök vezetésével. 14-én megtartottuk iskolai március 15-ei ünnepélyünket. Igényes, szép műsort láthattunk a 2.c osztály közreműködésével. A műsort osztályfőnökük, Csengődi Benita tanítónő szerkesztette és tanította be. A hónap második felében három alkalommal látogattak el az első és a második osztályba a város különböző óvodáinak nagycsoportosai. Az Arany János Kulturális Központban tekinthető meg az iskolánk alapításának 20. évfordulója alkalmából megrendezett kiállítás Mesél a múlt címmel. Tárlatunk koncepcióját és felépítését Csapó Irma Rebeka rajztanárunk álmodta meg, a dekoráció különlegessége szintén az ő alkotó fantáziájának köszönhető. Munkáját kezdettől végig fáradhatatlan odaadással segítette Simonné Varga Ágnes. A témák a szivárvány színeiben követik egymást. Isten közvetlen üzenetét is olvashatjuk a különböző témákat megjelenítő tablók fölött, a bibliai igehelyeket Szabó Katalin nagytiszteletű asszony válogatta számunkra. Mindenki részt vett a megvalósításban, minden tanulónk saját alkotása név szerint megtalálható a falak mentén. Pedagógusaink állították össze a tárlat tematikus anyagát, ők készítették a tablókat pontos, összehangolt munkával. Technikai dolgozóink segítettek a gondos kivitelezésben, szülők örömmel adták kölcsön tehetséges gyermekeik féltve őrzött okleveleit és alkotásait. A tárlat április 11-éig látogatható. Március 31-én nyílt napot tartottunk az érdeklődő nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek. Nyolctól nyílt órát látogathattak vendégeink, kilenctől mazsorett bemutató következett. Villám Eleonóra mindkét csoportját láthatták az érdeklődők. Majd a 2. b osztály színes műsorát tekinthették meg. A műsort osztályfőnökük, Hegedűs Mihályné tanította be. Végül az osztályok sulidivat bemutatója következett. Újrahasznosítható anyagokból készítettek fantáziadús diákviseleteket a gyerekek. Tíztől három helyszínen folytatódott tovább a program. Csapó Irmával krepp-papírból nyuszit készíthettek nagycsoportos

6 2012. április óvodás látogatóink. Bányai Viktor és Bartáné Járó Anita játékos sportfoglalkozást tartott kis vendégeinknek. Debreczeni Szilvia foglalkozásán interaktív tábla segítségével oldhattak meg iskola-előkészítő feladatokat az óvodás gyerekek. Surin Simon (7.a) a Bod Péter Könyvtárhasználati Vetélkedő országos írásbeli fordulóján 47 résztvevő közül a 11. helyen végzett. Felkészítő tanára Mikó Péterné. Az 1-2. korcsoportos torna diákolimpia megyei döntőjén fiú csapatunk második, lány csapatunk a 6. helyen végzett. A 4. korcsoportos lány kosárlabda diákolimpia körzeti bajnokságán csapatunk 2. helyezettként továbbjutott a megyei területi döntőbe. A 3. korcsoportos fiú kosárlabda diákolimpia területi döntőjén iskolánk csapata első helyen végzett. Felkészítő tanáruk Bányai Viktor. A Velünk az Isten Országos Bibliaismereti vetélkedőn iskolánk másodikos csapata I. helyezést nyert. A csapat tagjai: Fehér Dóra (2.b), György Nagy Zsuzsa (2.c), Kósa Viola (2.b), Lengyel Dorka 82.b), Sánta Panna (2.b). Kósa Zoltánné készítette fel őket. Szigetvári Krisztina országos angol nyelvi versenyen 4. helyezést szerzett. Felkészítője... GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA: Barabás Dávid 11.b osztályos tanuló földrajzból az OKTV országos döntőjébe jutott. Felkészítő: Kocsis Szilvia. Március 2-án megemlékeztünk Arany János születéséről, az ünnepi műsort a 10.c osztály adta elő. Felkészítő: Kovács Anikó, Váradi-Kusztos Györgyi. Március 5-én tanári Bibliaórát tartottunk, Riczuné Kiss Georgina Orsolya intézeti lelkész szolgált. Március 14-én az es forradalom és szabadságharcra emlékeztünk, a 11.c osztály lépett fel ünnepi műsorral. Felkészítő: Szokonyáné Berecz Eszter. Március 3-án rendezték meg az SDG Országos Református Hittanversenyt, iskolánk csapata 8. helyen végzett. Tolnai Gyula, Rat Christopher és Péntek Krisztián 10.a osztályos tanulók. Felkészítő: Oszlánczi Andrea. Márciusban volt a megyei és az országos tornaverseny, iskolánk lány és fiú csapata is kiválóan szerepelt. 31-én Makón rendezték az országos döntőt, a lányok a 7. helyen, a fiúk 9. helyen végeztek. Felkészítő: Barcsay Zsuzsa, Molnár Attila. Márciusban volt Csurgón az Országos Természettudományos Diákköri konferencia, iskolánk diákjai elhozták az első, második és harmadik helyezéseket. Felkészítő: Kocsis Szilvia, Tők János, Kósa Tamás. Márciusban Nagyszalontán rendezték meg az országos- és határon túli Arany János szavalóversenyt, Fehér Alexandra, Tamás Dávid kiválóan szerepeltek. Felkészítő:Szokonyáné Berecz Eszter, Váradi-Kusztos Györgyi. Március 31-én itt a gimnáziumban került megrendezésre az Országos Informatikai verseny. Főszervező: Mari László A szakmunkásképzőben a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (elődöntők) eredménye: 1.Géplakatos (felkészítő tanár: Csernus Tamásné) résztvevők száma: 139. Iskolánk helyezettjei: Márton Albert 174 pt., 11.;Vikartóczky Ferenc 164 pt., 27. ; Gábor Alex 152 pt., 60. ; 2. Festő (felkészítő tanár: Szűcs István) résztvevők száma: 302. Iskolánk helyezettjei: Faragó Máté: 147 pt., 89. ; Godó László 135 pt., 171. ; Sándor Norbert 129 pt., 212. ; Sató Csaba 111 pt., Kőműves (felkészítő tanár: Szűcs István) résztvevők száma: 421. Iskolánk helyezettjei: Halasi Márk 137 pt., 154. ; Pintér Dezső 123 pt., 257. ; Bózsik László 122 pt., 267. ;Bacsó Dénes 117 pt., 299. ; 4. Bútorasztalos (felkészítő tanár: Varga Imre) résztvevők száma: 416. Iskolánk helyezettjei :Beniczki Ádám 140 pt., 308. ;Tóth Adrián 136 pt., 324. ;Rehor Gábor 101 pt., Bolti eladó (felkészítő tanár: Nagygombainé Kerekes Mária) résztvevők száma: 208. Iskolánk helyezettjei:jeszenszky Katalin 71 pt., 63. ; Kósa István 62 pt., 66.

7 7 XV. évfolyam 2. szám Nagyböjti evangelizáció A nagyböjt mindig is kitüntetett helyet foglalt el a keresztyén egyházak életében, de más vallások rítusai között is. A lelki megtisztulás, a valami magasabb rendű eléréséért való- megtisztulás, egy-egy vallási tanító földi munkájának követésére tett emberi és ezért gyarló- kísérlet át és átszövi az emberiség kultúrtörténetét. A kívül és belül is megújuló református templom adott otthont idén 3 alkalommal- a nagyböjti evangelizációnak, melynek tematikája sem mutathatott másra, mint a keresztyén vallás legfontosabb személyiségének tanítására ill. tanításának 3 alapmomentumára. Ezen alkalmak vezérigéje is Jézus ars poetica-ja volt: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. (Jn 14,6) Első alkalommal Magyarné Balogh Erzsébet bizonyságtétellel egybekötött igehirdetését hallhattuk, aki lelkészi képesítése mellett a Református Missziói Központ vezetője és vallástanár is. Prédikációjának címe ez volt: Krisztussal a családban. Alapigéül Zákeus történetét választotta, a Lk 19,1-10-et. Mint Zákeusnál is, úgy egyéni életünkben is, sem Jézus Krisztus, sem Isten nem a lelki álarcunkra kíváncsi, nem azt akarja, hogy szerepet játszunk. A keresztyén élet kezdetét is egy felismerésnek kell betöltenie: nem magunktól, nem földi embertől várhatjuk boldogulásunkat, mástól nem várhatunk segítséget csak a Szentháromság-Istentől. Kiemelte a Krisztus-marasztalás fontosságát: egy családban, -de mondhatjuk- az egyén életében is, a Krisztushoz való fordulás után újabb és újabb igények lépnek fel. Ám ez nem valamiféle újdonság-hajhászás (amit a televízióban megszokhattunk), hanem egy nagy cél érdekében történő lelki megújulás. Szabó Gábor nagytiszteletű úr köszöntötte a lelkipásztort, és ő is zárta le az igehirdetést. Zárszavában megköszönte a bizonyságtételekkel tarkított és színesített prédikációját, hogy ezzel is plasztikusabbá tette mondandóját. [Az evangelizáció műfajának a még nem hívő, de már érdeklődő emberek megszólítása és az egyházhoz, Isten igéjéhez való közelebb csalogatása a célja, ennek leghatékonyabb módszerét választotta mindhárom lelkész: a személyes bizonyságtételt. Hisz mindannyian saját magunkról, a velünk megesett történésekről tudunk igazat mondani, ennek a felhasználása, a mások megnyerésére mondhatni reklámozásra- leginkább használható műfaj!] Másodszorra dr. Horváth Erzsébet lelkészt, a Zsinati levéltár igazgatónőjét, a Károli Gáspár Református Egyetem egyháztörténeti tanszékének tanszékvezetőnőjét kérte fel Szabó Gábor nagytiszteletű úr. Témája: Krisztussal a gyógyulásban. Saját gyógyulását súlyos autóbalesete volt, melyből a felépülését egyedül- az Áldott Orvosnak köszönhette. Alapigéjéül is a gyógyulás témájához leginkább alkalmas textusokat választotta: a Mt 20,29-34-et, a két jerikói vak meggyógyítását; és a Fil 4,13-at, mert a gyógyulás után meg is kell maradni a gyógyultság állapotában, különben hasonlítani fogunk arra a politikai pártra, aki teljes erejét latba

8 2012. április vetve megszerezte az országgyűlési-választáskor a győzelmet, de azt felhasználni nem tudta, mert minden erejét felőrölte a választási küzdelem. Utána így sóhajtott fel: -Agyongyőztük magunkat! Hogy ezt elkerüljük, ehhez viszont Krisztus ereje szükséges! 3 üzenetbe foglalta össze prédikációját: 1. A vakok és Jézus Krisztus is jó időben volt jó helyen, ezt az axiómát ha tetszik, ha nema keresztyén embereknek magukévá kell tenniük, tulajdonképpen be kell látniuk, hogy a keresztyéni életben sem a hely, sem az idő kiválasztása nem a mi kompetenciák. 2. Merjünk nagyok lenni! Merjünk kérni, még akkor is, ha a megkért ember vélhetőennem érdemesíti a kérőt ill. kérését figyelemre. [ Az erdő lakói között elterjed a hír: a medvének van egy halál-listája és az azon lévő állatokat meg fogja enni! A róka reszketve, meghunyászkodva sompolygott oda a medvéhez: -Medve, neked tényleg van egy halál-listád? Igen, van, róka koma. És én is szerepelek rajta? Igen És akkor engem, most meg fogsz enni? Igen.és hamm, bekapta! Ugyanez megtörténik a farkassal is, de a nyuszika rafináltabb: Reszketve megkérdezi: -Medve, neked tényleg van egy halállistád? Igen van- jön a válasz. És én is rajta vagyok? - Mindjárt megnézem Igen. És nem lehet engem onnan kihúzni? Természetesen, máris!] 3. A Filippiekhez írott levél locusának értelme (és a lelkésznő saját példája is ezt bizonyítja): adjunk minden nap hálát Istennek a kapott javakért, mert Krisztus rendelkezik kellő mennyiségű idővel és energiával ahhoz, hogy a gyógyító tevékenységét végrehajtsa Szabó Gábor zárszava: Isten nélkül mindannyian lelkileg vakok és testileg-lelkileg hiányosak vagyunk! A harmadik alkalommal Bereczky Ildikó harkányi lelkésznőt kérték fel a prédikáció megtartására, de betegsége miatt a meghívásnak nem tudott eleget tenni. Helyette a Nagykőrösön tanult- Kiss Gergely kőbányai lelkipásztort hallhattuk, aki: Krisztussal a szolgálatban címmel tartotta meg az evangelizációs vasárnapok záró alkalmát. Textusa a Lk 5,1-11 volt, Péter halfogása, Jézus csodatétele a Genezáreti tavon. Kiemelte, hogy akit Jézus Krisztus elhív a szolgálatára, annak feladatot is ad, példának hozta fel a kőbányai, Budapest egyik prominens gyülekezetét, mely egy házi-istentiszteleti csoportból alakult ki. Ha e csoport meghunyászkodott volna a kihívás nagysága előtt, nem bízott volna Jézus ígéretében ill. annak igazságában, most e gyülekezet nem állna a vártán! Az apróságoknak tűnő szolgálatok (az imádkozás, a házi-istentiszteletek helyének biztosítása ) is nagy és fontos cselekedet, a szolgálatok között nem szabad hisz Krisztus sem tettkülönbséget tenni. Isten kreatívabban gondolkodik a gyülekezetek megrögzött szokásaiban lefektetett gondolatoknál, a személyes tálentumokat maximálisan figyelembe veszi. Ki mondta, hogy az öregek csak a öregek, betegek gondozásában vehetnek részt? Kötelező a fiataloknak a gyerekmisszióban szerepet vállalniuk, mikor azok inkább a beteg-missziót választanák? Szabó Gábor zárószavaiban felhívta figyelmünket: a délelőtti istentisztelet témája is a szolgálat volt. Véletlen volt ez? Mindhárom alkalmat a Kálvin teremben szeretetvendégség zárta, hol a lelkipásztornak kötetlen és baráti formában kérdéseket lehetett feltenni, vele beszédbe elegyedni. Bánki-Nagy Endre

9 9 XV. évfolyam 2. szám Gyerekszáj Iskolások, óvodások és még náluk is kisebbek gondolataiból KincsŐ Baba-Mama Kör Kedves Olvasó! Matuska Lotti Luca vagyok, másfél éves. Egy éve aktív tagja vagyok a Baba-mama klubnak. Anyukám minden csütörtökön elhoz ide - kivéve ha beteg vagyok -, ahol nagyon jól érzem magam. Kati néni nagy örömmel és sugárzó szeretettel fogad minden alkalommal. Sok kis társammal és anyukájukkal együtt játszunk, énekelünk, verselünk. Nagyon megnyugtató számomra, hogy miközben játszom anyukám nagyon fontos gondolatokat hall Kati nénitől, amitől engem és a testvéreimet még ügyesebben fog nevelni. Minden alkalommal kapunk lelki üzenetet, ilyenkor anyu mindig olyan boldog, így én is az vagyok! Szeretném, ha még többen lehetnénk gyerekek és anyukák, hogy sokunknak lehessen a csütörtök a hét egyik legszebb napja. Gyertek minél többen, várunk benneteket! Szeretettel: Luca A kincsesház A kincsesház egy izgalmakkal teli hely. Jó ott lenni. Óvodások és iskolások is jöhetnek. Először megismerkedünk a többiekkel. Kati néni elkezd mesélni egy történetet és felolvas egy részletet a Bibliából. Közben lehet rajzolni, de sokan figyelmesen hallgatják. Ezután kis gyümölcsöt, almát, narancsot kapunk. Aztán kézműves foglalkozás kezdődik. Legutóbb virágokat, bárányokat nyírtunk, ragasztottunk hurkapálcikára, amit virág mellé lehet szúrni. Kosárkákat is készítettünk papírból. Ezen kívül kis terítőket is mintáztunk krumplinyomdával. Tavaszváró kincsesház Mikó Julianna, Gál Erzsike 4.c Amikor elmentem a kincsesházba, találkoztam az osztálytársaimmal: Erzsivel, Julcsival, Helénával. Sokan eljöttek. Először énekeltünk. Mindig kapunk egy lapot, amin csupa ének van. Azok közül énekelünk. Kati néni mesélt nekünk Dorkaszról, aki köpenyeket vart a szegényeknek. Aztán először uzsonnáztunk, s a kézműves foglalkozás ezután következett. Lehetett készíteni virágot, ablakdíszt, kosarat és terítőt, könyvjelzőt díszítettünk alma és krumplinyomdával. Nagyon jó volt. Én várom a következőt is. Hajdú Eszter 4.c

10 2012. április Kincsesház és gyermek-istentisztelet Gyökössy Endre írásaiban több helyütt is olvashatjuk, mire van feltétlenül szüksége egy gyermeknek: 1. Rejtettségre, fészekmelegre, biztonságérzésre. 2. Fenntartás nélküli szeretetre. 3. Helyes modellmagatartásra szülei, környezete részéről. 4. Nevelő autoritásra, tekintélyforrásra. 5. Ha kérdez, megfelelő válaszokra. 6. Vele töltött időre, amely nemcsak mellette telik el. 7. Csöndre és nyugalomra, hogy belül is növekedhessék. 8. Elismerésre és nyesegetésre. 9. Kamaszkorban fokozott megértésre. 10. Önálló hitre. Ez akár a szülők plusz-tízparancsolata is lehetne a meglévő mellé, hiszen ha a gyermeknek e tíz lelki szükségletét nem vesszük figyelembe, a házasság gyümölcse aligha válhat teljesen egészséges pszichikumú felnőtté. Természetes, hogy ezeket a feltételeket otthon, munka után és hétvégeken biztosítanunk kell gyermekeinknek, másrészt érdemes olyan felnőtt személyiségek által irányított gyermekközösségeket keresnünk számára, kiknek közelsége gyermekünk 10 legalapvetőbb lelki szükségletét szintén kielégíti. A gyermek belső iránytűje ebben segítségünkre van. Ha szeret bizonyos felnőttek társaságában lenni, ha önként, örömmel megy a felnőtt körül növekvő gyermekközösségbe, ha várja a találkozás lehetőségét, az együttlét alkalmát, akkor abban az együttlétben valószínűsíthetően azt kapja, amire egészséges lelki fejlődéséhez szüksége van. Biztosít gyülekezetünk olyan alkalmakat gyermekeink számára, ahova önként és örömmel mennek minden alkalommal? Szülőként megelégedett szívvel mondhatom, igen. Ilyen a hetenkénti gyermek-istentisztelet és az egy-egy évben többször megrendezett Kincsesház is. A böjti időszakban két alkalommal is örvendhettek a Kincsesházban eltöltött szombat délután változatos programjainak az idelátogatók. Idén már nagycsoportos óvodásokat is fogadtunk, s öröm volt látni, ahogy a kicsiknek segítettek a nagyobbak, sőt, a harmadik osztályos gyerekek műsort is adtak nekik. Tanítónőjüknek, Megyesi Erikának külön köszönet ezért! Élvezettel és nagy figyelemmel hallgatta mindenki a sok szép mesét, amit előadtak nekünk dramatizált, színes, játékos formában. Szabó Katalin lelkipásztorunk gyermek és felnőtt szíveket egyaránt átmelengető igemagyarázata után következik a finom uzsonna újabban, s ezt követi a kézműves foglalkozás. Így több idő jut arra, hogy elkészülhessenek a szemet gyönyörködtető alkotások, és milyen jó, hogy azonnal meg lehet mutatni a foglalkozás végén megérkező anyunak, apunak, nagypapának, nagymamának. Még ennél is jobb látni, mikor a felnőtt hozzátartozó a foglalkozás egész ideje alatt együtt marad gyermekével. És milyen jó nekünk, rendszeresen segédkező pedagógusoknak, hogy együtt lehetünk tanítványainkkal ebben az iskolainál kötetlenebb, családiasan meghitt, gyülekezeti formában is! A gyermek-istentiszteleten nem kerül finomság az asztalra, nincs kézműveskedésre lehetőség, mégis önként és örömmel járnak oda is ezek a gyerekek. Vajon miért, mit kapnak ott? A választ a plusz- tízparancsolatot végiggondoló olvasókra bízom. Mikó Péterné

11 11 XV. évfolyam 2. szám Gondolatébresztő és ismeretbővítő sorok Miért? Az egótól való függetlenség a keleti vallások legfőbb célkitűzése. A belsőleg sors-független lélek a görög mitológia végzet-pesszimizmusa ellen ható görög filozófusok embereszménye. A hellenizmus időszakában a már sorssá formálódni sem képes emberi életben a bizonytalan külső körülményeknek kitett lélek teljes belső függetlensége vált a legfőbb jóvá a sztoikusok számára. Az egótól, a végzetté sűrűsödő sorstól és a külső körülmények hatásától megszabaduló belső ember a valóban szabad ember. Ezt az ókoriak tudták és tanították. Mire való ez az ókori vallások és létfilozófiák által elősegített ego-, sors- és körülmény-független szabadság? Az ember kiegyensúlyozottabbá, nyugodtabbá válik, mint a sztoikusok. Emberi méltóságát benső szabadsága révén megtapasztalhatja, mint Szókratész. A lét teljességével való egyesülés képességére tesz szert, mint a buddhák. Az ego, a sors és a körülmények kísérteteitől való teljes függetlenség megszerzése után mit kezdtek életükkel Buddha, Szókratész és a sztoikus Zénón követői? Embereket tanítottak arra, miképpen lehet e magasrendű szabadságot elérni. A belső függetlenség kimunkálásának, egy univerzális létélmény megtapasztalásának máig legnagyobb mesterei ők és tanítványaik. Hála nékik! Jézus a pusztában minden addigi szellemi ébredés eredményének birtokában van már, csak egy teljesen ego-, sors- és körülmény-független szellem képes ellenállni olyan erőteljes kísértéseknek, melyek ott érik. Jézus létszemlélete univerzális, Istennel való kapcsolata teljes és tökéletes, mielőtt a tanítást megkezdi, ez nem is lehet másként. Mit kezd belső szabadságával? Istennek adja másokért. Nem válik élete ezáltal még nyugodtabbá, még kiegyensúlyozottabbá, sőt! Miért adja hát oda másokért (értünk!) szellemi ébredésének gyümölcsét, ego-, sorsés körülmény-független belső szabadságát, univerzális létélményét, Istennel való teljes egységének üdvét? Teologizálással kevésbé közelíthető meg ez az ok, viszont átélhető minden pillanatban, amikor saját nehezen kiküzdött, sajnos legtöbbször egyáltalán nem jézusi, nem ego-, nem sors- és nem körülmény-független, kicsi, pillanatnyi szabadságunkat Isten segítségével önzetlenül más javára szánjuk éppen. Ez a szeretet... Orisek Márta (A kép ( ) alkotása. Caspar David Friedrich a német korai romantika egyik alapítója és legjelentősebb festője volt.)

12 2012. április Sík Sándor: Március Nézd: földben, szélben, erekben Hogy lüktet a tavaszi láz! A mélység ritmusa rebben, Szíven, rügyön az furulyáz. Friss szélben, bíboros érben Megzendül a tártölű távol, A lélek lobban a vérben, És szállani, szállani vágyol. Szökelleni, szállani vágyom A szűz föld szíve felett, Én, én a gyerek-rügy az ágon, Én, én a kelő kikelet. Mosolyomtól serken a pázsit, És rezzen a tavalyi dudva S búvó pici szarvacskáit Félénken a napra kidugja. Rám nyisson most, aki kóró, Rám nézzen most, aki vak: Énbennem az életszóró, Ibolyáslehű tavaszi Nap. Bontsátok mind meg a kelyhet Szürcsölni a jó melegecskét, Holtszirmú, télbeli lelkek, Testvérek, árva rügyecskék. Weöres Sándor: Rongyszőnyeg 13. Én is világot hódítani jöttem s magamat meg nem hódíthatom, csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom s becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni; ó bár jó szolga lehetnék! De jaj, szolga csak egy van: az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség. Orisek Márta: Húsvét rögrengető csíraerő ifjíts újíts föld méhéből égen túl is szélnek támassz bordafokú létrát fények ziháló tornyába lépj át zendíts orkánt kongass harangot kapd azt a dombot menny magasába ne múljon többé élet hiába Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykőrös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfő: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 50 Ft

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten 1 Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten Áldás, békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit az Arany János Református Általános Iskola

Részletesebben

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban.

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. Alapige: Róma 6, 23 Elhangzott: 2009. április 5-én A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. i emberek olyan teremtmények

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

Honismereti Tanulmányi Verseny

Honismereti Tanulmányi Verseny Honismereti Tanulmányi Verseny A háromfordulós versenyben a tanulóknak fordulónként 19 feladatot kellett megoldaniuk egyénileg interneten. A 38 nevezett tanulónk közül 10 diák megoldásai lettek hibátlanok:

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Tanulmányi versenyek 2012-2013-as tanév

Tanulmányi versenyek 2012-2013-as tanév 3.sz. melléklet Tanulmányi versenyek 2012-2013-as tanév Magyar Bendegúz megyei nyelvész verseny 1.a: Kovács Eszter 1. hely Felkészítő tanár: Remeczki Ferencné 3.b: Antal Keve Lél 3. hely Szépolvasó verseny

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Dunavarsány. Bíró Lajos Általános Iskola, Szigetszentmiklós,

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Dunavarsány. Bíró Lajos Általános Iskola, Szigetszentmiklós, 2015. november 18. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD területi vetélkedő Iskolánk idén is megrendezte a területi vetélkedőt 2015.november 18.-án, szerdán. A vetélkedő szervezésében újdonság volt, hogy a verseny megrendezését

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár 4. évfolyam: 1. Simon Gergő Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája 43 Szedres Horváth Istvánné 2. Szanyi Attila Bonyhádi Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola 42

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben. Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Miskolc Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta

Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben. Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Miskolc Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Felkészítő tanár: Kissné Gémes

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT 1 AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE V. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

2015. január 12 április 16. Terem: E ép. fszt. 1. Csoportkód: 04/2015/M Időpont: hétfő és szerda, 13:00 16:15

2015. január 12 április 16. Terem: E ép. fszt. 1. Csoportkód: 04/2015/M Időpont: hétfő és szerda, 13:00 16:15 Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztásokat. Kérjük, hogy az első tanítási napotokon a megadott terembe és a megadott időpontra menjetek. Az első tanítási napra a tandíjon

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

2015. augusztus 19., szerda

2015. augusztus 19., szerda 2015. augusztus 19., szerda ZENEELMÉLET, FÖLDRAJZ, ORGONA - 9:00 221. terem, Orgonaterem Tanárok: Győrffy Katalin, Szabó Balázs, dr. Kiss-Csapó Gergely Rinkó Sándor 9.A zeneelmélet 9. Győrffy Katalin Gergely

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3. ALSÓ TAGOZAT 2014/2015-ös tanév Nyár Triatlon OB III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.b Augusztus 30. Triatlon verseny Tiszaújváros III. hely: Trungel-Nagy Zalán

Részletesebben

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT.

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. Bizonylat vonalkódja Értékesítő partner neve 120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026752885065232004

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Nyíregyháza, 2015. május 29-31. RÉSZTVEVŐK LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben