A Nagykőrösi Református Egyházközség húsvéti hírlevele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nagykőrösi Református Egyházközség húsvéti hírlevele"

Átírás

1 A Nagykőrösi Református Egyházközség húsvéti hírlevele XV. évfolyam, II. szám; április 8-9. Húsvéti üzenet Aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti a ti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. (Róma 8,11) úsvét ünnepén közel jön hozzánk az élet és a halál, talán ez magyarázza azt, hogy ilyenkor sokan megcsendesednek és elgondolkodnak még olyan távoli kérdésen is, hogy miért is élünk, mi emberek. A legharsányabb tévécsatornákon is fel-felcsendül, ha valójában ritkaság számba menően is, de legalább egy-egy fájdalmas passio-részlet a zenetörténet legnagyobbjainak műveiből, vagy megjelenik a híradóban egy templom és akaratlanul is részt veszünk egy- egy istentisztelet valamelyik mozzanatában. Ezek a képek és ezek a hangok, amik ilyenkor közel jönnek hozzánk, az élet és magánosság, a szenvedés és halál képei és hangjai, csupa olyan nagy emberi témáé, amiket lehetőleg távol tartunk magunktól, de a húsvét közel hozza őket, mintegy szembesít minket ezekkel a témákkal. Vallásos szelek járnak ilyenkor, ahogyan Ady mondja. Igen, mert nincs ember, aki meg ne rendülne, amikor egy szerette elmegy a földi életből és - ugyan így - nincs ember, aki fel ne sóhajtana, amikor a saját elmúlása felől próbál gondolkodni. A húsvét lényege, evangélium ma is az, mint ami évezredek óta: Jézust ugyan keresztre feszítették, de ő feltámadott és él. Ezt hirdették az első tanítványok és ezt hirdetjük mi, mai tanítványok is, mert nincs ennél fontosabb üzenet. Miért olyan fontos dolog a hit, hogy Jézus a halálon átmenve is ezzel foglalkozik, és még feltámadása után is gondja van arra, hogy az embereknek, akik még itt vannak, legyen hite? Azért, mert éppen a hit az a csatorna, amin át az ő erői bejöhetnek az életünkbe. És ahol nincs hit, ott ő maga, a Feltámadott távol kell maradjon, mert a mi igenünk nélkül nem fog minket betessékelni az igaz életre. Ő maga mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. A bibliai szó, hogy üdvözül, szó szerint azt jelenti, hogy megmenekszik. Mitől menekszik meg? Az értelmetlen, üres élettől, az azt követő lelkiismereti és örök ítélettől, valójában magától a haláltól. Mert a Biblia tanítása szerint nem az a halál, hogy megáll a szívünk és nem lélegzünk többé, hanem az a halál, hogy nem töltjük be mennyei rendeltetésünket, nem válunk Isten fiaivá és Krisztus követőivé. Ez a halál! Az pedig az élet, mégpedig nem is akár milyen, hanem örök élet, hogy megismerjük őt, az egyedül igaz Istent, és akit elküldött, a Krisztust.

2 2012. április A húsvét tehát Jézus jelenvalóságának megtapasztalása és az egyéni üdvúton a döntő, első lépés. De valóságos üdv-e az, ami csak az egyéné, ami csak az én lelkem mélyén tanyázik és senki másnak köze hozzá nincs? Üdv-e az, amiből kimarad a többi ember? Bizonyára nem. Ezért mondja Jézus a folytatást is: Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá a kezüket és azok meggyógyulnak. Ezek az ígéretek konkrét képekbe öltöztetett lelki üzenetek, amiket nem is olyan nehéz kihámozni a maguk jelképes burkából. Vajon tisztulnak-e emberi lelkek a velünk való találkozások révén, vagy tovább piszkolódnak? A húsvéti hitű ember körül tisztulni fognak a többiek, ez az ígéret ezt mondja. Egy bizonyos, hogy a keresztyének akkor járnak húsvéti hittel ebben a világban, ha az emberek és a viszonyok - lelkileg és fizikailag egyaránt - gyógyulnak körülöttük. Legyen ez a célunk, így élni ebben a világban! Krisztus feltámadott és él, aki ővele a szívében él, az megtapasztalja, hogy gyógyító módon tud jelen lenni az emberek között. De a Jézusban kapott új élet nem a testi születésünkkel kezdődik, hanem azzal az áhítatos pillanattal, amikor őt valóban befogadtuk a szívünkbe, és nem a halálos ágyunkon ér véget, hanem Istenhez való hazaérkezésünkkel, ahonnét jöttünk is ide. A feltámadás és az örök élet nem az emésztésünk és a vérkeringésünk újraindulását jelenti, hanem azt, hogy minden, amit a testben cselekedtünk, megmarad, van, megéled és jön velünk Istenhez. Maga Jézus is lelki testben támadott fel, hiszen megállt középen, amikor pedig az ajtók zárva voltak, és azt mondta, békesség néktek! A test maga csak egy edény, amibe azonban drága kincset helyezett el az örökkévaló teremtő Isten, éspedig azt a lehetőséget, hogy mi őt földi életünk útja során megismerjük. Ez a lehetőség a mi legnagyobb kincsünk, a test ehhez képest csak egy törékeny cserépedény, amely majd össze fog törni és porrá is lesz, mert porból is vétetett. De mi magunk - a lényünkben - megyünk megváltó Jézusunkhoz, aki úgy szeretett minket, hogy értünk adta magát a kereszten és imádkozott értünk, akik mind általszegeztük őt. És akkor mindenkor az Úrral leszünk! Hát ezért nagyszerű dolog a húsvét, hogy anyagiassá, testiessé lett életfelfogásunkat felülbírálva kinyitja szívünket a lelki valóság iránt, Isten és az örökkévalóság iránt. Ezt hozta nekünk Jézus, ezt adja a kezünkbe halálával és feltámadásával, és boldog az az ember, aki élő hittel igent mond erre és maga is él általa. Az ilyen ember tisztulására van az embervilágnak, mert a lénye, amiben ott az élő és feltámadott Krisztus, elűzi a démonokat. Nem húzza le őt a világ szennye, mocska, élnek benne a Feltámadott Krisztus éltető erői. És gyengéd szeretettel, jósággal van jelen a világban, ha kell simogatással, amitől a beteg szívek és a beteg életek gyógyulhatnak. Olyan húsvétot adjon hát nekünk Istenünk, amelyben kinyílik a szemünk látni a láthatatlant, és amelyben elmondhatjuk a költővel együtt még a halálról is: Bizton tekintem mély sírom éjjelét! Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz, Mert a te munkád; ott is elszórt Csontjaimat kezeid takarják. (Berzsenyi: Fohászkodás, részlet) Áldott Húsvéti Ünneplést! Szabó Gábor

3 3 XV. évfolyam 2. szám Gyülekezetünk hírei A húsvéti vásár Örömmel adjuk tudtára minden Kedves Testvérnek, hogy a húsvéti vásár bevétele összesen ,- Ft lett. A vásár teljes bevételét Bibliák vásárlására ajánljuk fel gyülekezetünk konfirmandus fiataljai számára. Külön köszönet azoknak, akik a vásár megrendezésében segítettek: szép, eladható ajándéktárgyakat készítettek, részt vettek az árusításban. Összegyűjtöttük a testvérek névsorát, köszönjük áldozatos munkájukat: 1. Antal Sára 2. Berecz Lajosné 3. Buzásné Forintos Katalin 4. Csapó Istvánné 5. Csécsi István Lászlóné 6. F. Hegedűs Zoltánné 7. Gazdagné Kőházi-Kis Edit 8. Godány Dezsőné 9. György-Nagyné Támadi Zsuzsanna 10. Halasi Sándorné 11. Hasur Dénesné 12. Horváth Ágnes 13. Horváth Margit 14. Illés Éva 15. Karai Ágnes 16. Karai Zsuzsanna 17. Kiss Sándorné 18. Kladács Györgyi 19. Kovács Dénesné 20. Köteles Lajosné 21. Molnár Józsefné 22. Nagy Mátyásné 23. Oszlánczi Andrea 24. Papné Csontos Ilona 25. Papp Szabolcs lp. 26. Péntekné Aranka 27. Rabné Orvos Veronika 28. Rácz Lajosné 29. Ragóné Bálint Éva 30. Riczuné Kiss Georgina lp. 31. Sasinszki László 32. Sasinszki Lászlóné 33. Szabari Anikó 34. Szabó Károlyné 35. Szabó Katalin lp. 36. Szabóné Istári Judit 37. Szalay Anna 38. Szalai Lászlóné 39. Török Lászlóné 40. Vargáné Szentgyörgyi Gyöngyi 41. Vitéz-Kiss Jánosné

4 2012. április Minden héten: Vasárnap: 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.] Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem] Templom Kocsér Istentisztelet [Templom] Hétfő: 7.30 Középiskolai hétkezdő áhítat [Templom] 8.00 Általános iskolai hétkezdő áhítat[templom] Szerda: Idősek otthona [Ady E. u. 16.] Bibliaóra [Széchenyi tér 4.] Istentisztelet [Kórház] Csütörtök: 9.30 KincsŐ Baba-Mama Kör [Kálvin t.] Gyülekezeti bibliaóra [Kálvin terem] Minden második héten: Vasárnap (páratlan hét): Nyársapát [Szarka kúria] Kedd (páratlan hét): Idősek otthona [Arany J. u. 35.] Szerda (páros hét): Gyülekezeti bibliaóra [Hunyadi u.31.] Péntek : Női bibliaóra [Kálvin terem] Minden hónap utolsó péntek: Általános iskolai hónapzáró istentisztelet Középiskolai hónapzáró istentisztelet Ünnepi alkalmaink: Nagypéntek: Istentisztelet (Templom) Passió (Templom) Nagyszombat: Bűnbánati istentisztelet (Templom) Húsvéthétfő: Istentisztelet Úrvacsoraosztással (Templom) Feltámadási istentisztelet (Református temető) Anyakönyvi hírek Húsvétvasárnap: 9.00 Istentisztelet Úrvacsoraosztással (Hunyadi u. 31.) Istentisztelet Úrvacsoraosztással (Templom) Gyermekistentisztelet (Kálvin terem) Istentisztelet Úrvacsoraosztással (Kocsér) Istentisztelet Úrvacsoraosztással (Nyársapát) Esti istentisztelet (Templom) Házasságot kötöttek: Kertész Péter rom. kat. szociális munkás és Kalocsai Annamária református műszaki ügyintéző. Elhunyt: Csató Vivien (Csató József Pál és Tanács Anita leánya) élt 20 évet, Bartók Béla utca 59., Illés Ambrus (Ács Ilona férje) élt 89 évet, Mintakert út 18., özv. Kovács Ferencné (Spitzer Margit) élt 62 évet, kecskeméti lakos, Márton-Szűcs Ambrus (Drahos Borbála férje) élt 79 évet, Madách I. út 8., Hajdú István (Nagy Mária férje) élt 72 évet, Bokros dűlő 53., Berei László (Berei Sándor és Antal Róza fia) élt 38 évet, nyársapáti lakos, Borbély Mária Ida (Borbély István és Kis Mária leánya) élt 74 évet, ceglédi lakos, Tekes Ambrus (Faragó Rozália özvegye) élt 73 évet, Zrínyi utca 60., Kulcsár László Kálmán (Sipos Erzsébet férje) élt 80 évet, Bajza utca 23., özv. Varga Antalné (Pozsgai Judit) élt 97 évet, Encsi u. 22.

5 5 XV. évfolyam 2. szám Adományok érkeztek: Isten dicsőségére: ,- Ft. Templom belső felújítására: ,- Ft. Úrvacsorai jegyekre: 500,- Ft. Konfirmandusok bibliájára: ,- Ft. Diakóniára: 5.000,- Ft. Február 26. és április 2. között az istentiszteletek perselypénze: ,- Ft. Isten áldja meg a jószívű adakozókat! ÁLTALÁNOS ISKOLA: í r e i Március 5-én munkaértekezletet és fogadóórát tartottunk. A hónap első hetében megrendeztük az alsós tanulmányi versenyeket. Kéthetenként kedden ebben a hónapban is suliváró foglalkozáson vehettek részt az érdeklődő nagycsoportos óvodások. 10-én szombaton a 4.a osztály a Nemzeti Múzeumba és a Csodák palotájába látogatott el Papné Csontos Ilona osztályfőnök vezetésével. 14-én megtartottuk iskolai március 15-ei ünnepélyünket. Igényes, szép műsort láthattunk a 2.c osztály közreműködésével. A műsort osztályfőnökük, Csengődi Benita tanítónő szerkesztette és tanította be. A hónap második felében három alkalommal látogattak el az első és a második osztályba a város különböző óvodáinak nagycsoportosai. Az Arany János Kulturális Központban tekinthető meg az iskolánk alapításának 20. évfordulója alkalmából megrendezett kiállítás Mesél a múlt címmel. Tárlatunk koncepcióját és felépítését Csapó Irma Rebeka rajztanárunk álmodta meg, a dekoráció különlegessége szintén az ő alkotó fantáziájának köszönhető. Munkáját kezdettől végig fáradhatatlan odaadással segítette Simonné Varga Ágnes. A témák a szivárvány színeiben követik egymást. Isten közvetlen üzenetét is olvashatjuk a különböző témákat megjelenítő tablók fölött, a bibliai igehelyeket Szabó Katalin nagytiszteletű asszony válogatta számunkra. Mindenki részt vett a megvalósításban, minden tanulónk saját alkotása név szerint megtalálható a falak mentén. Pedagógusaink állították össze a tárlat tematikus anyagát, ők készítették a tablókat pontos, összehangolt munkával. Technikai dolgozóink segítettek a gondos kivitelezésben, szülők örömmel adták kölcsön tehetséges gyermekeik féltve őrzött okleveleit és alkotásait. A tárlat április 11-éig látogatható. Március 31-én nyílt napot tartottunk az érdeklődő nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek. Nyolctól nyílt órát látogathattak vendégeink, kilenctől mazsorett bemutató következett. Villám Eleonóra mindkét csoportját láthatták az érdeklődők. Majd a 2. b osztály színes műsorát tekinthették meg. A műsort osztályfőnökük, Hegedűs Mihályné tanította be. Végül az osztályok sulidivat bemutatója következett. Újrahasznosítható anyagokból készítettek fantáziadús diákviseleteket a gyerekek. Tíztől három helyszínen folytatódott tovább a program. Csapó Irmával krepp-papírból nyuszit készíthettek nagycsoportos

6 2012. április óvodás látogatóink. Bányai Viktor és Bartáné Járó Anita játékos sportfoglalkozást tartott kis vendégeinknek. Debreczeni Szilvia foglalkozásán interaktív tábla segítségével oldhattak meg iskola-előkészítő feladatokat az óvodás gyerekek. Surin Simon (7.a) a Bod Péter Könyvtárhasználati Vetélkedő országos írásbeli fordulóján 47 résztvevő közül a 11. helyen végzett. Felkészítő tanára Mikó Péterné. Az 1-2. korcsoportos torna diákolimpia megyei döntőjén fiú csapatunk második, lány csapatunk a 6. helyen végzett. A 4. korcsoportos lány kosárlabda diákolimpia körzeti bajnokságán csapatunk 2. helyezettként továbbjutott a megyei területi döntőbe. A 3. korcsoportos fiú kosárlabda diákolimpia területi döntőjén iskolánk csapata első helyen végzett. Felkészítő tanáruk Bányai Viktor. A Velünk az Isten Országos Bibliaismereti vetélkedőn iskolánk másodikos csapata I. helyezést nyert. A csapat tagjai: Fehér Dóra (2.b), György Nagy Zsuzsa (2.c), Kósa Viola (2.b), Lengyel Dorka 82.b), Sánta Panna (2.b). Kósa Zoltánné készítette fel őket. Szigetvári Krisztina országos angol nyelvi versenyen 4. helyezést szerzett. Felkészítője... GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA: Barabás Dávid 11.b osztályos tanuló földrajzból az OKTV országos döntőjébe jutott. Felkészítő: Kocsis Szilvia. Március 2-án megemlékeztünk Arany János születéséről, az ünnepi műsort a 10.c osztály adta elő. Felkészítő: Kovács Anikó, Váradi-Kusztos Györgyi. Március 5-én tanári Bibliaórát tartottunk, Riczuné Kiss Georgina Orsolya intézeti lelkész szolgált. Március 14-én az es forradalom és szabadságharcra emlékeztünk, a 11.c osztály lépett fel ünnepi műsorral. Felkészítő: Szokonyáné Berecz Eszter. Március 3-án rendezték meg az SDG Országos Református Hittanversenyt, iskolánk csapata 8. helyen végzett. Tolnai Gyula, Rat Christopher és Péntek Krisztián 10.a osztályos tanulók. Felkészítő: Oszlánczi Andrea. Márciusban volt a megyei és az országos tornaverseny, iskolánk lány és fiú csapata is kiválóan szerepelt. 31-én Makón rendezték az országos döntőt, a lányok a 7. helyen, a fiúk 9. helyen végeztek. Felkészítő: Barcsay Zsuzsa, Molnár Attila. Márciusban volt Csurgón az Országos Természettudományos Diákköri konferencia, iskolánk diákjai elhozták az első, második és harmadik helyezéseket. Felkészítő: Kocsis Szilvia, Tők János, Kósa Tamás. Márciusban Nagyszalontán rendezték meg az országos- és határon túli Arany János szavalóversenyt, Fehér Alexandra, Tamás Dávid kiválóan szerepeltek. Felkészítő:Szokonyáné Berecz Eszter, Váradi-Kusztos Györgyi. Március 31-én itt a gimnáziumban került megrendezésre az Országos Informatikai verseny. Főszervező: Mari László A szakmunkásképzőben a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (elődöntők) eredménye: 1.Géplakatos (felkészítő tanár: Csernus Tamásné) résztvevők száma: 139. Iskolánk helyezettjei: Márton Albert 174 pt., 11.;Vikartóczky Ferenc 164 pt., 27. ; Gábor Alex 152 pt., 60. ; 2. Festő (felkészítő tanár: Szűcs István) résztvevők száma: 302. Iskolánk helyezettjei: Faragó Máté: 147 pt., 89. ; Godó László 135 pt., 171. ; Sándor Norbert 129 pt., 212. ; Sató Csaba 111 pt., Kőműves (felkészítő tanár: Szűcs István) résztvevők száma: 421. Iskolánk helyezettjei: Halasi Márk 137 pt., 154. ; Pintér Dezső 123 pt., 257. ; Bózsik László 122 pt., 267. ;Bacsó Dénes 117 pt., 299. ; 4. Bútorasztalos (felkészítő tanár: Varga Imre) résztvevők száma: 416. Iskolánk helyezettjei :Beniczki Ádám 140 pt., 308. ;Tóth Adrián 136 pt., 324. ;Rehor Gábor 101 pt., Bolti eladó (felkészítő tanár: Nagygombainé Kerekes Mária) résztvevők száma: 208. Iskolánk helyezettjei:jeszenszky Katalin 71 pt., 63. ; Kósa István 62 pt., 66.

7 7 XV. évfolyam 2. szám Nagyböjti evangelizáció A nagyböjt mindig is kitüntetett helyet foglalt el a keresztyén egyházak életében, de más vallások rítusai között is. A lelki megtisztulás, a valami magasabb rendű eléréséért való- megtisztulás, egy-egy vallási tanító földi munkájának követésére tett emberi és ezért gyarló- kísérlet át és átszövi az emberiség kultúrtörténetét. A kívül és belül is megújuló református templom adott otthont idén 3 alkalommal- a nagyböjti evangelizációnak, melynek tematikája sem mutathatott másra, mint a keresztyén vallás legfontosabb személyiségének tanítására ill. tanításának 3 alapmomentumára. Ezen alkalmak vezérigéje is Jézus ars poetica-ja volt: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. (Jn 14,6) Első alkalommal Magyarné Balogh Erzsébet bizonyságtétellel egybekötött igehirdetését hallhattuk, aki lelkészi képesítése mellett a Református Missziói Központ vezetője és vallástanár is. Prédikációjának címe ez volt: Krisztussal a családban. Alapigéül Zákeus történetét választotta, a Lk 19,1-10-et. Mint Zákeusnál is, úgy egyéni életünkben is, sem Jézus Krisztus, sem Isten nem a lelki álarcunkra kíváncsi, nem azt akarja, hogy szerepet játszunk. A keresztyén élet kezdetét is egy felismerésnek kell betöltenie: nem magunktól, nem földi embertől várhatjuk boldogulásunkat, mástól nem várhatunk segítséget csak a Szentháromság-Istentől. Kiemelte a Krisztus-marasztalás fontosságát: egy családban, -de mondhatjuk- az egyén életében is, a Krisztushoz való fordulás után újabb és újabb igények lépnek fel. Ám ez nem valamiféle újdonság-hajhászás (amit a televízióban megszokhattunk), hanem egy nagy cél érdekében történő lelki megújulás. Szabó Gábor nagytiszteletű úr köszöntötte a lelkipásztort, és ő is zárta le az igehirdetést. Zárszavában megköszönte a bizonyságtételekkel tarkított és színesített prédikációját, hogy ezzel is plasztikusabbá tette mondandóját. [Az evangelizáció műfajának a még nem hívő, de már érdeklődő emberek megszólítása és az egyházhoz, Isten igéjéhez való közelebb csalogatása a célja, ennek leghatékonyabb módszerét választotta mindhárom lelkész: a személyes bizonyságtételt. Hisz mindannyian saját magunkról, a velünk megesett történésekről tudunk igazat mondani, ennek a felhasználása, a mások megnyerésére mondhatni reklámozásra- leginkább használható műfaj!] Másodszorra dr. Horváth Erzsébet lelkészt, a Zsinati levéltár igazgatónőjét, a Károli Gáspár Református Egyetem egyháztörténeti tanszékének tanszékvezetőnőjét kérte fel Szabó Gábor nagytiszteletű úr. Témája: Krisztussal a gyógyulásban. Saját gyógyulását súlyos autóbalesete volt, melyből a felépülését egyedül- az Áldott Orvosnak köszönhette. Alapigéjéül is a gyógyulás témájához leginkább alkalmas textusokat választotta: a Mt 20,29-34-et, a két jerikói vak meggyógyítását; és a Fil 4,13-at, mert a gyógyulás után meg is kell maradni a gyógyultság állapotában, különben hasonlítani fogunk arra a politikai pártra, aki teljes erejét latba

8 2012. április vetve megszerezte az országgyűlési-választáskor a győzelmet, de azt felhasználni nem tudta, mert minden erejét felőrölte a választási küzdelem. Utána így sóhajtott fel: -Agyongyőztük magunkat! Hogy ezt elkerüljük, ehhez viszont Krisztus ereje szükséges! 3 üzenetbe foglalta össze prédikációját: 1. A vakok és Jézus Krisztus is jó időben volt jó helyen, ezt az axiómát ha tetszik, ha nema keresztyén embereknek magukévá kell tenniük, tulajdonképpen be kell látniuk, hogy a keresztyéni életben sem a hely, sem az idő kiválasztása nem a mi kompetenciák. 2. Merjünk nagyok lenni! Merjünk kérni, még akkor is, ha a megkért ember vélhetőennem érdemesíti a kérőt ill. kérését figyelemre. [ Az erdő lakói között elterjed a hír: a medvének van egy halál-listája és az azon lévő állatokat meg fogja enni! A róka reszketve, meghunyászkodva sompolygott oda a medvéhez: -Medve, neked tényleg van egy halál-listád? Igen, van, róka koma. És én is szerepelek rajta? Igen És akkor engem, most meg fogsz enni? Igen.és hamm, bekapta! Ugyanez megtörténik a farkassal is, de a nyuszika rafináltabb: Reszketve megkérdezi: -Medve, neked tényleg van egy halállistád? Igen van- jön a válasz. És én is rajta vagyok? - Mindjárt megnézem Igen. És nem lehet engem onnan kihúzni? Természetesen, máris!] 3. A Filippiekhez írott levél locusának értelme (és a lelkésznő saját példája is ezt bizonyítja): adjunk minden nap hálát Istennek a kapott javakért, mert Krisztus rendelkezik kellő mennyiségű idővel és energiával ahhoz, hogy a gyógyító tevékenységét végrehajtsa Szabó Gábor zárszava: Isten nélkül mindannyian lelkileg vakok és testileg-lelkileg hiányosak vagyunk! A harmadik alkalommal Bereczky Ildikó harkányi lelkésznőt kérték fel a prédikáció megtartására, de betegsége miatt a meghívásnak nem tudott eleget tenni. Helyette a Nagykőrösön tanult- Kiss Gergely kőbányai lelkipásztort hallhattuk, aki: Krisztussal a szolgálatban címmel tartotta meg az evangelizációs vasárnapok záró alkalmát. Textusa a Lk 5,1-11 volt, Péter halfogása, Jézus csodatétele a Genezáreti tavon. Kiemelte, hogy akit Jézus Krisztus elhív a szolgálatára, annak feladatot is ad, példának hozta fel a kőbányai, Budapest egyik prominens gyülekezetét, mely egy házi-istentiszteleti csoportból alakult ki. Ha e csoport meghunyászkodott volna a kihívás nagysága előtt, nem bízott volna Jézus ígéretében ill. annak igazságában, most e gyülekezet nem állna a vártán! Az apróságoknak tűnő szolgálatok (az imádkozás, a házi-istentiszteletek helyének biztosítása ) is nagy és fontos cselekedet, a szolgálatok között nem szabad hisz Krisztus sem tettkülönbséget tenni. Isten kreatívabban gondolkodik a gyülekezetek megrögzött szokásaiban lefektetett gondolatoknál, a személyes tálentumokat maximálisan figyelembe veszi. Ki mondta, hogy az öregek csak a öregek, betegek gondozásában vehetnek részt? Kötelező a fiataloknak a gyerekmisszióban szerepet vállalniuk, mikor azok inkább a beteg-missziót választanák? Szabó Gábor zárószavaiban felhívta figyelmünket: a délelőtti istentisztelet témája is a szolgálat volt. Véletlen volt ez? Mindhárom alkalmat a Kálvin teremben szeretetvendégség zárta, hol a lelkipásztornak kötetlen és baráti formában kérdéseket lehetett feltenni, vele beszédbe elegyedni. Bánki-Nagy Endre

9 9 XV. évfolyam 2. szám Gyerekszáj Iskolások, óvodások és még náluk is kisebbek gondolataiból KincsŐ Baba-Mama Kör Kedves Olvasó! Matuska Lotti Luca vagyok, másfél éves. Egy éve aktív tagja vagyok a Baba-mama klubnak. Anyukám minden csütörtökön elhoz ide - kivéve ha beteg vagyok -, ahol nagyon jól érzem magam. Kati néni nagy örömmel és sugárzó szeretettel fogad minden alkalommal. Sok kis társammal és anyukájukkal együtt játszunk, énekelünk, verselünk. Nagyon megnyugtató számomra, hogy miközben játszom anyukám nagyon fontos gondolatokat hall Kati nénitől, amitől engem és a testvéreimet még ügyesebben fog nevelni. Minden alkalommal kapunk lelki üzenetet, ilyenkor anyu mindig olyan boldog, így én is az vagyok! Szeretném, ha még többen lehetnénk gyerekek és anyukák, hogy sokunknak lehessen a csütörtök a hét egyik legszebb napja. Gyertek minél többen, várunk benneteket! Szeretettel: Luca A kincsesház A kincsesház egy izgalmakkal teli hely. Jó ott lenni. Óvodások és iskolások is jöhetnek. Először megismerkedünk a többiekkel. Kati néni elkezd mesélni egy történetet és felolvas egy részletet a Bibliából. Közben lehet rajzolni, de sokan figyelmesen hallgatják. Ezután kis gyümölcsöt, almát, narancsot kapunk. Aztán kézműves foglalkozás kezdődik. Legutóbb virágokat, bárányokat nyírtunk, ragasztottunk hurkapálcikára, amit virág mellé lehet szúrni. Kosárkákat is készítettünk papírból. Ezen kívül kis terítőket is mintáztunk krumplinyomdával. Tavaszváró kincsesház Mikó Julianna, Gál Erzsike 4.c Amikor elmentem a kincsesházba, találkoztam az osztálytársaimmal: Erzsivel, Julcsival, Helénával. Sokan eljöttek. Először énekeltünk. Mindig kapunk egy lapot, amin csupa ének van. Azok közül énekelünk. Kati néni mesélt nekünk Dorkaszról, aki köpenyeket vart a szegényeknek. Aztán először uzsonnáztunk, s a kézműves foglalkozás ezután következett. Lehetett készíteni virágot, ablakdíszt, kosarat és terítőt, könyvjelzőt díszítettünk alma és krumplinyomdával. Nagyon jó volt. Én várom a következőt is. Hajdú Eszter 4.c

10 2012. április Kincsesház és gyermek-istentisztelet Gyökössy Endre írásaiban több helyütt is olvashatjuk, mire van feltétlenül szüksége egy gyermeknek: 1. Rejtettségre, fészekmelegre, biztonságérzésre. 2. Fenntartás nélküli szeretetre. 3. Helyes modellmagatartásra szülei, környezete részéről. 4. Nevelő autoritásra, tekintélyforrásra. 5. Ha kérdez, megfelelő válaszokra. 6. Vele töltött időre, amely nemcsak mellette telik el. 7. Csöndre és nyugalomra, hogy belül is növekedhessék. 8. Elismerésre és nyesegetésre. 9. Kamaszkorban fokozott megértésre. 10. Önálló hitre. Ez akár a szülők plusz-tízparancsolata is lehetne a meglévő mellé, hiszen ha a gyermeknek e tíz lelki szükségletét nem vesszük figyelembe, a házasság gyümölcse aligha válhat teljesen egészséges pszichikumú felnőtté. Természetes, hogy ezeket a feltételeket otthon, munka után és hétvégeken biztosítanunk kell gyermekeinknek, másrészt érdemes olyan felnőtt személyiségek által irányított gyermekközösségeket keresnünk számára, kiknek közelsége gyermekünk 10 legalapvetőbb lelki szükségletét szintén kielégíti. A gyermek belső iránytűje ebben segítségünkre van. Ha szeret bizonyos felnőttek társaságában lenni, ha önként, örömmel megy a felnőtt körül növekvő gyermekközösségbe, ha várja a találkozás lehetőségét, az együttlét alkalmát, akkor abban az együttlétben valószínűsíthetően azt kapja, amire egészséges lelki fejlődéséhez szüksége van. Biztosít gyülekezetünk olyan alkalmakat gyermekeink számára, ahova önként és örömmel mennek minden alkalommal? Szülőként megelégedett szívvel mondhatom, igen. Ilyen a hetenkénti gyermek-istentisztelet és az egy-egy évben többször megrendezett Kincsesház is. A böjti időszakban két alkalommal is örvendhettek a Kincsesházban eltöltött szombat délután változatos programjainak az idelátogatók. Idén már nagycsoportos óvodásokat is fogadtunk, s öröm volt látni, ahogy a kicsiknek segítettek a nagyobbak, sőt, a harmadik osztályos gyerekek műsort is adtak nekik. Tanítónőjüknek, Megyesi Erikának külön köszönet ezért! Élvezettel és nagy figyelemmel hallgatta mindenki a sok szép mesét, amit előadtak nekünk dramatizált, színes, játékos formában. Szabó Katalin lelkipásztorunk gyermek és felnőtt szíveket egyaránt átmelengető igemagyarázata után következik a finom uzsonna újabban, s ezt követi a kézműves foglalkozás. Így több idő jut arra, hogy elkészülhessenek a szemet gyönyörködtető alkotások, és milyen jó, hogy azonnal meg lehet mutatni a foglalkozás végén megérkező anyunak, apunak, nagypapának, nagymamának. Még ennél is jobb látni, mikor a felnőtt hozzátartozó a foglalkozás egész ideje alatt együtt marad gyermekével. És milyen jó nekünk, rendszeresen segédkező pedagógusoknak, hogy együtt lehetünk tanítványainkkal ebben az iskolainál kötetlenebb, családiasan meghitt, gyülekezeti formában is! A gyermek-istentiszteleten nem kerül finomság az asztalra, nincs kézműveskedésre lehetőség, mégis önként és örömmel járnak oda is ezek a gyerekek. Vajon miért, mit kapnak ott? A választ a plusz- tízparancsolatot végiggondoló olvasókra bízom. Mikó Péterné

11 11 XV. évfolyam 2. szám Gondolatébresztő és ismeretbővítő sorok Miért? Az egótól való függetlenség a keleti vallások legfőbb célkitűzése. A belsőleg sors-független lélek a görög mitológia végzet-pesszimizmusa ellen ható görög filozófusok embereszménye. A hellenizmus időszakában a már sorssá formálódni sem képes emberi életben a bizonytalan külső körülményeknek kitett lélek teljes belső függetlensége vált a legfőbb jóvá a sztoikusok számára. Az egótól, a végzetté sűrűsödő sorstól és a külső körülmények hatásától megszabaduló belső ember a valóban szabad ember. Ezt az ókoriak tudták és tanították. Mire való ez az ókori vallások és létfilozófiák által elősegített ego-, sors- és körülmény-független szabadság? Az ember kiegyensúlyozottabbá, nyugodtabbá válik, mint a sztoikusok. Emberi méltóságát benső szabadsága révén megtapasztalhatja, mint Szókratész. A lét teljességével való egyesülés képességére tesz szert, mint a buddhák. Az ego, a sors és a körülmények kísérteteitől való teljes függetlenség megszerzése után mit kezdtek életükkel Buddha, Szókratész és a sztoikus Zénón követői? Embereket tanítottak arra, miképpen lehet e magasrendű szabadságot elérni. A belső függetlenség kimunkálásának, egy univerzális létélmény megtapasztalásának máig legnagyobb mesterei ők és tanítványaik. Hála nékik! Jézus a pusztában minden addigi szellemi ébredés eredményének birtokában van már, csak egy teljesen ego-, sors- és körülmény-független szellem képes ellenállni olyan erőteljes kísértéseknek, melyek ott érik. Jézus létszemlélete univerzális, Istennel való kapcsolata teljes és tökéletes, mielőtt a tanítást megkezdi, ez nem is lehet másként. Mit kezd belső szabadságával? Istennek adja másokért. Nem válik élete ezáltal még nyugodtabbá, még kiegyensúlyozottabbá, sőt! Miért adja hát oda másokért (értünk!) szellemi ébredésének gyümölcsét, ego-, sorsés körülmény-független belső szabadságát, univerzális létélményét, Istennel való teljes egységének üdvét? Teologizálással kevésbé közelíthető meg ez az ok, viszont átélhető minden pillanatban, amikor saját nehezen kiküzdött, sajnos legtöbbször egyáltalán nem jézusi, nem ego-, nem sors- és nem körülmény-független, kicsi, pillanatnyi szabadságunkat Isten segítségével önzetlenül más javára szánjuk éppen. Ez a szeretet... Orisek Márta (A kép ( ) alkotása. Caspar David Friedrich a német korai romantika egyik alapítója és legjelentősebb festője volt.)

12 2012. április Sík Sándor: Március Nézd: földben, szélben, erekben Hogy lüktet a tavaszi láz! A mélység ritmusa rebben, Szíven, rügyön az furulyáz. Friss szélben, bíboros érben Megzendül a tártölű távol, A lélek lobban a vérben, És szállani, szállani vágyol. Szökelleni, szállani vágyom A szűz föld szíve felett, Én, én a gyerek-rügy az ágon, Én, én a kelő kikelet. Mosolyomtól serken a pázsit, És rezzen a tavalyi dudva S búvó pici szarvacskáit Félénken a napra kidugja. Rám nyisson most, aki kóró, Rám nézzen most, aki vak: Énbennem az életszóró, Ibolyáslehű tavaszi Nap. Bontsátok mind meg a kelyhet Szürcsölni a jó melegecskét, Holtszirmú, télbeli lelkek, Testvérek, árva rügyecskék. Weöres Sándor: Rongyszőnyeg 13. Én is világot hódítani jöttem s magamat meg nem hódíthatom, csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom s becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni; ó bár jó szolga lehetnék! De jaj, szolga csak egy van: az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség. Orisek Márta: Húsvét rögrengető csíraerő ifjíts újíts föld méhéből égen túl is szélnek támassz bordafokú létrát fények ziháló tornyába lépj át zendíts orkánt kongass harangot kapd azt a dombot menny magasába ne múljon többé élet hiába Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykőrös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfő: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 50 Ft

A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele

A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele XIV. évfolyam, 7. szám; 2011. szeptember Textus: Ésaiás próféta könyve 26, 7 Ének: 264. dicséret 1-3 verse, végén a 4-5 verse Elhangzott az általános iskola

Részletesebben

Megélednek-e e ezek a tetemek?

Megélednek-e e ezek a tetemek? A Nagykőrösi Református Egyházközség Pünkösdi Hírlevele XV. évfolyam, IV. szám; 2012. május 27-28. Textus: Ezékiel 37,1-10 Megélednek-e e ezek a tetemek? A felolvasott Ige nyomán fölöttébb ellentétes érzések

Részletesebben

A nagykőrösi református gyülekezet pünkösdi hírlevele

A nagykőrösi református gyülekezet pünkösdi hírlevele A nagykőrösi református gyülekezet pünkösdi hírlevele XIV. évfolyam, 5. szám; 2011. június Textus: Máté 28: 16-20 és ApCsel 1: 6-12 Elhangzott: Június 2-án, áldozócsütörtökön. Kedves Testvérek! ézus Krisztus

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14.

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. Kedves Olvasó! Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled

Részletesebben

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat Ingyenes havilap XIV. évfolyam 2. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2012. március 3. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Részletesebben

FÉNYSUGÁR. 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft

FÉNYSUGÁR. 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft FÉNYSUGÁR 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft Bakancslista - Tanév végi gondolatok egy film kapcsán - Az elmúlt hetekben valamelyik televíziós

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3

Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3 Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3 Elhangzott: 2009. április 19-én A türet z a látomás, amit napi bibliaolvasó rendünk alapján felolvastam, Ezékiel próféta egész késıbbi mőködésére nézve döntı

Részletesebben

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6)

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) A Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója XIX. évf. 2012. 2. szám Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) 2 Ünnepi kör - Áhítat Szőlőskert

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

HÍRLEVELE 2014. húsvét

HÍRLEVELE 2014. húsvét A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2014. húsvét A nyuszi Az üregi nyúl mindennapos látvány volt a 70-es, nyolcvanas években a németországi parkokban. A kollégium ablakából, ahol laktam

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám 2015. március XI. évf. 1. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A tanú nem feltétlenül arról tanúskodik, amit lát, hanem arról, ahogyan látja, amit néz. Az emmausi

Részletesebben

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP Ára: 100 Ft XXV. évfolyam 4. szám 2012. április Székelyföldön járva egyre másra csodálhatjuk a gyakran több száz éves, míves, kézzel faragott kapukat, rajtuk az útravalóul szánt üzenettel, jókívánságokkal.

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen!

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen! www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. június XX. évfolyam 3. szám Pünkösdi szükségek Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amire igazán szükségünk van az életünkben a segíts magadon

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

V. évf. 7. szám 2014. április 14. HÍVÓ SZÓ. Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja

V. évf. 7. szám 2014. április 14. HÍVÓ SZÓ. Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja V. évf. 7. szám 2014. április 14. HÍVÓ SZÓ Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja - 2 - HÚSVÉT NYÚL NÉLKÜL? A Húsvét szimbólumai, ahogyan mindannyian tudjuk: a nyuszi és a piros

Részletesebben

Erõs MÁR a mi Istenünk!

Erõs MÁR a mi Istenünk! Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Édesnégyes Elindul a presbiterképzés A presbitérium hírei A súri gyülekezet hírei Evangélikus

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

Pünkösdi kérdés Jézusi válasz

Pünkösdi kérdés Jézusi válasz Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 2. szám Pünkösdi kérdés Jézusi válasz Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát és másik Pártfogót

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS ÁPRILIS Ára: 120 Ft Dsida Jenő Pünkösdi várakozás Kész a világ, Feszült, ünnepi várás Tereng felette. Halotti csend. Csak néha néha Sóhajt

Részletesebben