Alapítva: október TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapítva: 1956. október TARTALOM"

Átírás

1 V i l á g i r o d a l m i f o l y ó i r a t Alapítva: október LVI. évfolyam, 5. szám május TARTALOM ELENA BOSSI Menedékház A szemüveg (Pávai Patak Márta fordításai) PÁL ÁGNES Jorge Hernández Campos versei elé JORGE HERNÁNDEZ CAMPOS versei (Simor András és Máté Zita fordításai) EDUARDO MENDOZA A félreértés (Máté Zita fordítása) EL KAZOVSZKIJ versei (Takács Zsuzsa fordításai) MÛHELY MÓZES HUBA A hûtlen hûség útja Niederschönenfeldtôl Kolozsvárig

2 TÁJÉKOZÓDÁS NYIKOLAJ TRUBECKOJ Európa és az emberiség (Tempfli Péter és Bazsó Márton fordítása) A mindenség rácsai közt Albert Zsuzsa beszélgetése Hárs Ernôvel KÜLFÖLDI SZERZÔINK Látogasson el honlapunkra: A Nagyvilág támogatója: Nemzeti Kulturális Alap

3 Elena Bossi Menedékház Nô, megy autóval az országúton, egy szál maga, éjszaka van. Lehet, hogy vezetés közben zenét hallgat, s közben a tájat nézve kusza gondolatok suhannak át benne. Hirtelen arra eszmél, hogy koppanást hall a szélvédôn; esôcseppek, szabályos, mind kövérebb esôcseppek jelzik, hogy mi következik. Aztán szûnik a kopogás; a nô lélegzet-visszafojtva fohászkodik, hogy még egy kicsit maradjon így, pedig érzi, hogy lassan körbevonja a sötétség, és fokozatosan átváltozik sûrû esôfüggönnyé. Már nem lát mást, csupán a robajló esô függönyét, amint fülsiketítô hangon veri az autóját. Csak a két világító lámpaszemet tudja kivenni maga elôtt a sötétben. Gyorsan kell döntenie, mitévô legyen ebben a helyzetben. Fékezni nem szabad, az veszélyes. Az utat se látja ebben a vaksötétben; annyit tehet, hogy követi az elôtte haladó két lámpaszemet, amíg eláll az esô, aztán majdcsak lesz valahol egy tábla, ami eligazítja. Összekoccan a foga. Majd egy óra hosszát vezet ilyen körülmények között, a teherautószerûség hátsó világítását követve, majd miután javulnak kissé a látási viszonyok, egy pusztaság kellôs közepén találja magát. Kihalt tájon, mély csöndben. Nyoma sincs a teherautónak, melyrôl azt gondolta, hogy követi. Mobiltelefonján nincs térerô. Sehol egy benzinkút a közelben. Továbbhajt, megtesz még néhány kilométert, aztán újból nekiered az esô. Nem tud tájékozódni. Lát egy kis házat az út szélén, és megáll; kiszáll az autóból, és mint a riadt galambfióka, mely feltöri a tojáshéjat, és kibújik a napvilágra, olyan félénken megy oda a viskóhoz, és óvatosan bekopogtat az ajtaján. Érzi, hogy odabent valahogy megváltozik a közeg, hirtelen mozgást érzékel. Bár nagyon nyugtalan, mégis úgy dönt, hogy vár. Talán odabent majd adnak neki útbaigazítást, hogy merre induljon, vagy megengedik, hogy használja a telefont, és segítséget kérjen. Egy magas, vékony, ideges kinézetû, slampos fiatalember nyit neki ajtót. A nô elmeséli, hogyan járt, a fiatalember szemlátomást megkönnyebbül, mosolyog, és kedvesen beljebb tessékeli. A nô egy pillanatig habozik, mielôtt bátortalan léptekkel beljebb menne. Az idôsebb, vastag nyakú férfi elôzékeny pillantással odanyújt neki egy törülközôt, hogy szárítkozzon meg. A férfi a nôt figyeli, s közben okos tekintetével a lakást is körbepásztázza. A nô nyugtalan pillantással követi a 329

4 férfi tekintetét, és megjegyzi, hol állapodott meg. Ritkán használhatják a házat, csupán a legszükségesebb tárgyak vannak benne. Nincsenek képek a falon, sem függönyök az ablakon. Nagyszoba konyhával, benne asztal, két ágy a falnál. Baloldalt hátul is valami, de a nô semmit sem lát belôle. Szünet nélkül, nagy robajjal szakad az esô. Odaadják neki a telefont, de nincs vonal. Az esôben beázhattak a vezetékek, errefelé gyakran elôfordul ilyesmi, mondják. A két férfi felajánlja neki, hogy töltse náluk az éjszakát; de a nô fél, bizalmatlan. Két magányos férfi. Akkor azok ketten rájönnek, mi jár a fejében, és mutatják, hogy a belsô szobán van retesz, magára csukhatja az ajtót, és nyugodtan aludhat. Jobb lesz így. Messze, legalább kétórányira van innen az elsô benzinkút, veszélyes továbbmennie, mert az esô egyre csak szakad. A két férfi teával kínálja, a nô elfogadja, addig is van ideje a gondolkodásra. Esteledik, a fiatalember nekiáll pisztrángot sütni. Evés közben a két férfi mulatságos történeteket mesél a vidékrôl. Testvérek, pihenni jöttek, hétvégenként lejárnak a nyaralóba horgászni. Az idôsebbik érdekes típus, nagyon illedelmesen beszél, odafigyel a nôre, hátha esetleg szüksége lehet valamire. A pisztráng remek, nagyon ízletesen van elkészítve. A nô meggyôzi magát, hogy itt biztonságban van. Nem eshet baja. Kimerülten elköszön, és elvonul aludni. Bereteszeli az ajtót, ruhástul lefekszik a szegényes fekhelyre, és jó darabig ébren hallgatja a konyhából beszûrôdô hangokat. Másnap reggel betûz a nap az ablakon, rögtön rájön, hogy késôre jár. Kinyitja a szoba ajtaját. A két férfi nincs már otthon, odakészítették neki a reggelit az asztalra: narancslé, pirítós, vaj, lekvár három ízben, csésze teafûvel, és a forró víz feliratú termosz. A terített asztal kivételével szinte teljesen üres a kis ház, mintha kiköltöztek volna belôle. Egy cédulán hagytak neki üzenetet, hogy elmentek horgászni, reggelizzen meg nyugodtan, aztán folytassa útját, örömükre szolgál, hogy vendégül láthatták, majd csukja be maga után az ajtót, úgyse jön be ide senki, ôk meg csak este jönnek haza. Egy apró figyelmesség: szalvétából hajtogattak neki egy virágot. A nô is hagy egy köszönôlevelet, aztán elmegy. Derült az ég. Dél körül ér haza. Az ebédnél otthon elmeséli a családjának, hogyan járt. A tévében éppen a híradó megy, a tudósító fülhasogató hangon beszél, miközben a banda tagjainak fényképét mutatják, akik milliós összeget raboltak egy pénzintézetbôl. Vélhetôleg elhagyták az országot. A férj azt mondja, a nônek veszélyes volt abba a házba bemenni, nagy szerencséje volt. A nô azt feleli, igen, szerencséje volt, miközben tágra nyílt szemmel, kissé csodálkozva mered a fényképekre, amiket a híradóban mutatnak, mert felismeri a két fivért akik igazából nem is testvérek, akik befogadták éjszakára, szállást adtak neki a viharban, és akkor, maga sem tudja, miért, inkább csöndben marad. 330

5 A szemüveg Miközben Alicia lefelé tartott a lifttel a harmadik emeletrôl, arra gondolt, kicsit különös volt ez az este. Elragadtatta magát, nagy lelkesedésében túl sokat beszélt magáról és a terveirôl az anyósáéknak. Nem úgy néztek ki, mintha zavarná ôket, úgy látta, örültek is, ami eddig csak elvétve fordult elô. Sose volt benne biztos, minek örülnek, mitôl érzik jól magukat, mitôl nem, és elég gyakran érezte, hogy büntetik a pillantásukkal. Ellenben most olyan felüdülten jött el tôlük, mintha megbocsátottak volna, amiért elrabolta egyetlen fiukat, és olyan messzire költöztek tôlük. A házból kilépve még kába volt a feje, sietôs léptekkel a D vonal metróállomása felé indult el. Már késôre járt, fél órája volt, hogy odaérjen a színházba; ott várta a fia meg a menye, hogy megnézzék együtt az elôadást. Gyorsan leszaladt a lépcsôn, beszippantotta a meleg fuvallatot, mely az alagúton áthúzó vonat után áradt, s amely régi illatokat idézett fel benne; a gyermekkorát, nyugtalanság, boldogság és félelem vegyes érzéseit. Emlékeiben a metrófolyosó elválaszthatatlanul az apjához kötôdött, s bár imádta, hogy szabadon, függetlenül mozoghat a városban, amelyben annyi évet leélt, valami megfoghatatlan nosztalgia is vegyült abba az illatba, melyben a régi emléknyomok keveredtek. Az emberek az ajtókhoz tömörültek, hogy rögtön betódulhassanak és leülhessenek; de Alicia állva szeretett utazni, most szabadságon volt, inkább nézte a többi utast, és érezte idegennek magát szülôvárosában, sôt némi kiváltsággal szemlélte maga körül a teret. Az ajtónak támaszkodott. A végállomáson kellett leszállnia, az utazást kihasználva szabadjára engedte gondolatait, elméje legeldugottabb szegletei felé. Egy pillanatra elbizonytalanodott, meg akarta nézni, hány megállót kell mennie; elôvette a térképet a táskájából, és amikor kereste a szemüvegét, rájött, hogy ottfelejtette az anyósáéknál. Gyámoltalannak érezte magát; nem tudja majd elolvasni az elôadás mûsorfüzetét, ha vacsorázni mennek, a többiektôl kell majd megkérdeznie, mi van az étlapon, és olvasni sem tud majd elalvás elôtt. Dugába dôlt minden terve. Ráadásul az anyósáékhoz sem akart visszamenni, mert attól félt, egy újabb látogatással elrontaná a jó viszonyt. Igyekezett megnyugodni, hogy részletkérdés, nem számít, ám ez a feledékenység az egész utazására rányomta bélyegét; azzal nyugtatta magát, hogy majd a Cabildo sugárútnál száll ki, és keres egy üzletet, ahol árulnak egyszer használatos szemüveget, az átmenetileg megteszi majd az övé helyett. 331

6 Megérkezett az állomásra, ment néhány háztömbnyit, de egyetlen üzletet sem talált nyitva, végül aztán egy régimódi küllemû gyógyszertárat pillantott meg. Az épület megôrizte a hajdani gyógyszertárak jellegzetességeit, sötétre pácolt fapolcokkal, melyekre Alicia a városnegyedükbôl emlékezett. A szabadon álló falakon díszes csempeborítás, babérra, keresztre és kardra emlékeztetô mintázattal. A városnegyed e modern építészeti jellegzetességeihez viszonyítva túl magasnak tûnt a boltíves mennyezet; a labirintusszerûen elhelyezett, vitrines pultokról nehéz volt eldönteni, melyiknél szolgálják ki, hova álljon az ember. Mindössze néhány, közönséges szerekkel megrakott polc volt, a többin üvegcsék vagy porcelántartók meg fadobozok. Az egyik pulton Alicia észrevett egy bronzmozsarat, benne valamilyen magokat meg szárított növényeket. Paracelsus flastrom hirdette hatalmas, aranyozott betûkkel a felirat az egyik foghíjas polcon; Alicia rögtön rájött, hogy szemüveg nélkül, emlékezetbôl olvassa csupán. Egy hófehér hajú, idôsebb férfi, világító kopaszfolttal a feje tetején, mereven bámulja az üvegtárgyat, melyet a kezében tart, és nem veszi észre Aliciát, pedig rajta kívül nincs más vevô a patikában. Alicia próbált rájönni, mi az a tárgy a férfi kezében, de nem látott el odáig tisztán. Arra gondolt, talán késôn érkezett, ezért köhintett egyet, hogy a férfi vegye észre, hogy várnak rá. Az idôs férfi nem is nézett fel, úgy mondta: A szereim meg a jóisten segedelmével a legrosszabb nyavalyából is kigyógyítom a betegeket. Alicia jókedvûen felnevetett, és köszönt neki. Rögtön elôadta, hogy mire volna szüksége, a férfi erre megkérdezte, van-e receptje a szemüveghez, akkor könnyebben megtalálná a megfelelôt. Alicia az egyik pultra tette a táskáját, és nekiállt kipakolni belôle a tárgyakat, közben érezte, mint nô a türelmetlensége, mint zavarja egyre jobban homlokába hulló haja. Miközben lázasan keresett, és éppen azon tûnôdött, vajon maga is elhiszi-e egyáltalán, hogy van rá némi esélye, hogy az a régi recept még ott lapul a táskája valamelyik rejtett, felszín alatti rétegében, egy oldalajtón belépett egy másik patikus. Nagyon alacsony, köpcös kis ember volt, hasa gömbölyded, feszes, mint aki bukósisakot nyelt, kurta, sietôs járásával úgy nézett ki, mintha dróton rángatnák. Világosbarna, göndör haja volt, pufók arca a nyaka irányában szélesedett, mintha szét akarna pukkanni. Komolyan nézett Aliciára, nem is köszönt neki, hanem a társához fordult, és olyasmit súgott neki, hogy a katódsugaras fénycsô elromlott. Alicia megtalálta a receptet, csodával határos módon, vagy talán inkább mert a nap folyamán eddig is a már megszokott ésszerûtlenség kerekedett felül mindenen; átnyújtotta a fehér hajú férfinak, aki fogta, közel tartotta a szeméhez, és úgy olvasta. 332

7 Rendben van, asszonyom, kérem, várjon egy kicsit, mindjárt keresek magának szemüveget. Kiment egy keskeny kis rejtekajtón a polcok között, melyet Alicia idáig észre sem vett, magára hagyta ôt a bukósisakot nyelt férfival, aki résnyire szûkült szemekkel méregette, mint valami ellenséget. Alicia az óráját nézte, inkább csak hogy nagyjából sejtse, mennyi idô lehet, és megállapítsa, nem idôzhet sokáig, mert a színház még jó néhány háztömbnyire van innen, és úgy beszélték meg, hogy negyedórával az elôadás elôtt találkoznak. A köpcös kis ember az egyik pult mögé sáncolta el magát, és ágaskodva próbált kivenni valamit az üvegezett szekrénybôl. Alicia hallotta, hogy beszél, valami olyasmit mondott, hogy Similia similibus curantur, de arra gondolt, hogy a látása miatt hallani se hall tökéletesen. Hogy ne érezze annyira kényelmetlenül magát, igyekezett kedves lenni: Jó régi lehet ez a gyógyszertár. Óvatosan a táskájával, asszonyom, jobb lesz, ha nem hagyja itt a pulton. Törékeny precíziós mûszerek, könnyen megsérülnek. Alicia elôtte észre se vette, de ahogy fordult, tényleg látta ôket, mérleghez és szivornyához hasonló, üveg- és fémtárgyak voltak. Elnézést kért, sietve öszszeszedte a holmiját, leemelte a pultról a táskáját, és zavartan elhebegte, hogy nagyon sajnálja, annyira szórakozott, sose látott még ilyet. A bukósisakot nyelt férfi odalépett hozzá, és azt mondta neki, hogy bekíséri a laboratóriumba, Alicia pedig nem mert nemet mondani, pedig félt, hogy idôközben a másik férfi elôkerül a szemüvegével. Követte a patikust a sötét folyosón, amely túl hosszúnak tûnt neki, aztán egy félhomályos helyiségbe érkeztek, ahol kitömött állatok lógtak a falon, a mennyezeten, és rengeteg eszköz, szerszám, prés, olvasztótégely, különféle méretû és formájú poharak, melyekrôl Alicia azt gondolta, gyógyszerkészítésre valók. Hideg borzongás szaladt végig hátán, amint megpillantotta a fehér bundás nyulat, mely egy régi óra láncán lógott. A laboratórium közepét szinte teljesen elfoglalta a fából készült, hatalmas, mértani alakzatokkal díszített asztal, amely fémes fényben csillogott. A társa szemüveget keres nekem; ha nem talál az üzletben, azt hiheti, elmentem. Vissza kell mennem. Alicia megszédült, és az a jól ismert émelygés fogta el, amely olyankor szokott rájönni, amikor leesik a vérnyomása. Az ajtót kereste, ahol bejött, és arra gondolt, legjobb lesz, ha kimegy, és indul egyenesen a színházba, szemüveg nélkül is akár. Visszakéri a receptet, és amint teheti, mesél a fiának errôl a hihetetlen helyrôl, és majd jót nevetnek, mert vele mindig mulatságos dolgok történnek. Miközben a családjára gondolt, a folyosó is rövidebbnek, kevésbé sötétnek tetszett elôtte, mint idefelé jövet, aztán hamar rájött, hogy nem az üzlethelyiségben ért ki, egyszóval elvétette az utat, és a 333

8 bukósisakot nyelt férfi sem volt már ott, úgyhogy a végén nem is ott kötött ki, ahol szeretett volna; a fia is régóta várhat rá, talán már el is kezdôdött az elôadás. Talán kint hagyták a jegyét a pénztárban, ahogy már máskor is tették, igyekezett megnyugtatni magát, és visszafordult, amikor az idôs férfi hirtelen ott termett a háta mögött: Sokféle van, rengeteg színben: okker, kék, zöld, színjátszós. Milyet szeretne? Hogy juthatok ki innen, segítene, kérem? Kicsit meg vagyok kavarodva. Nem szabad elkésnie a színházból. Jöjjön velem, kérem. Alicia túl gyengének érezte magát ahhoz, hogy megkérdezze, honnan tudja egyáltalán, hogy színházba megy. Követte a férfit, aki egy fényárban úszó, kellemes helyiségbe vezette, ahol három vitrinben hasas, vékony nyakú üvegek és kerámiatárgyak voltak, meg egy fotel, amelybe a férfi leültette. Alicia egy kicsit magához tért, a férfi azt mondta, hoz valamit, az majd jót tesz neki. Alicia próbálta elhárítani, de a férfi futva kisietett és eltûnt. Kisvártatva jött is egy hosszúkás fadobozzal, melyben orvosságok voltak, meg egy porcelánüvegcsével, melyen az állt, hogy Cassia fistuloide es.wikipedia.org/wiki/collad.s. A férfi odanyújtott neki egy gyógyszeres dobozkát fedele nélkül, meg egy fésût. Tudja, asszonyom, a barátom azt hiszi, csak Allah gyôzheti le a betegségeket. Lehetséges. De Allah nem büntet bennünket, ha segítünk neki. Nagyon kócos a haja. Szedje rendbe magát. Meg tudná mondani, hány óra? Maga szerint idén megkapjuk az adómentességet? Tessék, kész a szemüvege. Alicia engedelmesen követte a férfit a bolt újabb helyiségébe, amely fajanszcsempével volt lekövezve, és alacsony, kovácsoltvas polcok sorakoztak benne. Kenôcsök és illóolajak átható szaga csapta meg az orrát. Hatalmas, sötétre pácolt, üvegablakkal zárt polcokon kézzel, régies írással felcímkézett üvegcséket pillantott meg. A bejárati ajtóval szemközti falon volt egy tükör, melyben öregen látta önmagát. Beleült a fotelba, amelyben hellyel kínálták, és hagyta, hogy a férfi az orrára illessze a szemüveget. Szemüveggel is megnézte magát a tükörben; de olyan torznak látta a képet, mintha zavaros vízhullám szelné keresztbe. Ahogy elfordította a fejét, az egyik polcon hatalmas üveget látott, melyben fekete állatok vonaglottak egymás hegyén-hátán. Elborzadt a gondolattól, hogy nyilván piócák, ám ahogy lekapta a szemüveget, a nagy üveg eltûnt, és a férfi újabb szemüveget nyújtott felé. Alicia feltette, és ránézett a karórájára. Akkor jött rá, hogy már vége az elôadásnak, a fia nyilván már nem is várja. 334 Pávai Patak Márta fordításai

9 PÁL ÁGNES Jorge Hernández Campos versei elé Jorge Hernández Campos, a XX. századi mexikói költészet jelentôs alakja, kortársaihoz és az ôket megelôzô generáció értelmiségijeihez hasonlóan, számtalan területen dolgozott. Mintha a mexikói állami és kulturális élet modernizációját egy maroknyi csapatnak kellett volna elvégeznie. Hernández Campos 1921-ben született Mexikó második legnagyobb városában, Guadalajarában. Középiskoláit már a fôvárosban végzi, már ekkor aktívan foglalkozik a festészettel. Itt lesz ösztöndíjas 1948-tól az ország legnagyobb presztízsû felsôoktatási intézményében, a Colegio de Méxicóban. Ezt az intézményt spanyol entellektüelek alapították, akik a polgárháború miatt kényszerültek elhagyni hazájukat. Hernández Campos elôbb filozófiai tanulmányokat folytatott, elsôsorban Arisztotelész, de még inkább Heidegger érdekelte, fôleg a Lét és idô. Heidegger hatása költészetében is tetten érhetô, ars poeticája szerint a költô a lét házának kertésze. Ezután kezdett el irodalmat hallgatni, olyan íróktól-oktatóktól, mint Jorge Guillén vagy Dámaso Alonso, akik a spanyol 27-es Nemzedék kiemelkedô költôi, az egész XX. századi hispán költészet meghatározó alkotói. Ha van valami haszna a spanyol polgárháborúnak, akkor ez az: Mexikó (és egész Latin-Amerika) az emigrációba kényszerült mûvészekkel egyszer csak világszínvonalú írókhoz-költôkhöz jutott. És ennek nem pusztán az volt a jelentôsége, hogy mûvészi iskolák jöttek létre, hanem az is, hogy ezek révén a Hernández Campos által klausztrofóbiásan nacionalistának nevezett mexikói élet áporodott levegôjébe hirtelen besüvített az egyetemes kultúra friss szele. De Hernández Campos továbbra is túlságosan fojtogatónak érezte a légkört, kereste a lehetôségét, hogy külföldre mehessen. Európa, a latin kultúra eredete felé tájékozódott, és miután Franco Spanyolországa szóba sem jöhetett, maradt Franciaország és Olaszország. Szerencséjére amint befejezte tanulmányait, létrejött az ENSZ Mezôgazdasági és Élelmezésügyi Szervezete, római székhellyel. Az olaszul, franciául, angolul és portugálul is beszélô Hernández Campos megpályázott és elnyert egy állást, ezzel vette kezdetét tizennégy éves római tartózkodása. Az olasz fôvárosban római történelmet 335

10 (elsôsorban a polgárháborúk korának száz évét), jogot, majd politikatudományt tanult ben Agustín Yáñezt, a kiváló írót nevezték ki mexikói kultuszminiszternek. Yáñez haza kívánta csábítani az emigráns mexikói értelmiséget. Hernández Camposnak a Szépmûvészeti Múzeumban kínált vezetô állást, amit a költô el is fogadott. Itteni ténykedése során egyebek mellett létrehozta az Európai Festészet Múzeumát. Késôbb az újonnan létrehozott Mexikói Nemzeti Múzeum igazgatója, majd diplomata, egyebek mellett kulturális attasé Madridban. Magyarországon is járt, ahogy az a Január Budán címû versébôl kiderül. A 70-es évek közepétôl kezdett újságírással foglalkozni. Cikkeit, esszéit és kritikáit olyan lapokban publikálta, mint a mexikói újságírást forradalmasító unomásuno, vagy a Nobel-díjas Octavio Paz által létrehozott Plural és Vuelta. Költészetére a modernizmusból fakadó nyelvi és formai kísérletezô kedv jellemzô. Témái változatosak: verseiben egyaránt jelen van a szerelem, a mindennapi élet, valamint a történelem és a politika. Ugyanakkor politikai költészete soha nem direkt állásfoglalás. Hernández Campost elsôsorban a hatalom mibenléte, mûködése és hatásai érdeklik, a shakespeare-i értelemben. Ezzel messze megelôzi korának mexikói költészetét. Az idôk során be kellett látnom írja, hogy a hatalom paráznasága mindent eltöröl: a szerelmet, a barátságot, az érzelmeket. Kihalt pusztaságot hagy maga után. Ezt a témát a lírában nemigen dolgozták fel. Legjelentôsebb mûve, az 1954-ben írt Az elnök címû hosszúvers, a latinamerikai prózában oly népszerû caudillo-témát dolgozza fel, a költészet eszközeivel. Hadd utaljunk itt olyan regényekre, mint a guatemalai Miguel Ángel Asturiastól az 1946-os Elnök úr, a paraguayi Augusto Roa Bastostól az 1974-es Yo, el supremo, a kubai Alejo Carpentiertôl a szintén 1974-es Rendszerek és módszerek vagy a perui Mario Vargas Llosától a 2000-ben megjelent A Kecske ünnepe. A latin-amerikai költészetben ezt a témát kétségkívül Hernández Campos dolgozta fel a leghatásosabban. A hangutánzó szavakkal, elidegenítô effektusokkal szaggatott belsô monológ háttere nagyon is reális: a fényûzésérôl, kicsapongásairól és elképesztô hatalomkoncentrációjáról hírhedt mexikói köztársasági elnök, Miguel Alemán regnálása. Az alemáni módszerekrôl legyen elég annyi, hogy az újraválasztásáért zajló kampányban a legkomolyabb formában terjesztette azt a hírt, hogy ahol ellenlábasa, Lázaro Cárdenas megjelenik, ott azonnal elered az esô. Hernández Campos még Rómában tartózkodva is megszenvedte Alemán elnökségének idejét. Az elnök hatásának egyik legjelentôsebb tényezôje a 336

11 nyelvezete. Úgy éreztem, ugyanolyan mocskos nyelvet kell használnom, amilyen Mexikó politikai légköre. Néha az jut eszembe, hogy valami mészárosféle vagyok, aki állandóan döglött marhák beleivel foglalatoskodik nyilatkozta egy interjúban. Máshol pedig így beszél: Az szomorítja el a mexikóiakat, hogy a hatalomnak a jelek szerint egyáltalán nincs lelkiismerete. Csak mérhetetlen önbizalma. Más országok történetében megtalálhatók az elbizonytalanodás és a kétely pillanatai. Itt nem; itt a gyengeség legcsekélyebb jelét sem szabad mutatni. Octavio Paz így ír Az elnökrôl: Nagy hôfokon izzó költemény. Nem szatíra, ellenben fellelhetôk benne az átkozódás és az epika, az elégia és a történelem elemei. De semmi prédikáció, semmi moralizálás. Csak a megélt és elszenvedett valóság. Hernández Campos egyéb tevékenységei mellett kiváló mûfordító is volt. Számtalan fordítása közül mindenképpen meg kell említeni T. S. Eliot Gyilkosság a székesegyházban címû drámájának, valamint mexikói indián költôk verseinek átültetését. Hernández Campos számos elismerés mellett megkapta a Jaliscói Irodalmi Díjat (amelyet elôtte olyan nagyságoknak ítéltek, mint a mára már klaszszikusnak számító Juan Rulfo és Juan José Arreola), továbbá a legrangosabb mexikói költészeti elismerést, az Aguascalientesi Nemzeti Költészeti Díjat. Jorge Hernández Campos 2004-ben halt meg. A költô fényképe.

12 Jorge Hernández Campos Az elnök nemesi származású, nagy testi és lelki erejû, de romlott és fonák szellemû ember volt. Serdülôkorától fogva kedvét lelte a polgárháborúban, gyilkosságban, rablásban, a belsô zavargásokban, s ezekben edzôdött ifjúvá. Teste szinte hihetetlen módon tûrte a koplalást, fagyot, virrasztást; lelke mindenre elszánt, álnok, szeszélyes volt, bármit tudott tettetni és eltitkolni, a másét kívánta, a magáét szórta, lobogott az élvezetek vágyától; ékesszólása meglehetôs volt, bölcsessége csekély. Telhetetlen lelke szertelenségekre, képtelenségekre, túlságosan magasra tört mindig. (C. Sallustius Crispus: Catilina összeesküvése, Kurcz Ágnes fordítása) fázom fázom mi ez a hideg? a revolver a revolver agya ki! ki! Ki vagy? A ködben remegô kezek keserû száj odakint, az ôrszemek az éj a város és fájdalmas viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjogása egy messzi vonatnak ott amikor mi, a tábortûz mellett párnaként a nyereggel büdös fáradság, pálinka a belünkben átfagyva Culiacánban és Monterreyben Zacatecasban és Torreónban kese ló pej paripa 338

13 barátom te barátod én menekültünk a sivatagon át a lovak sörényüket harapták nyerítettek a szomjúságtól De másféle idôk voltak azok és most te a földben rothadsz miközben én vagyok aki vagyok! aki te sose voltál én azzá lettem az vagyok! Én! Ég a mellem És olyan hosszú az éj Ezerkilencszáz huszonnégy június havában elfogták a kölyköket a parasztok Te meg én gyerekek voltunk Komám, mit kezdjünk velük? A templomudvaron lovat loptak kár! kár! kár! kár! apám, bácsikád, Francisco, Nicolás és Pedro aki tizennégy éves volt. Azután a hegyre menekültünk az elsô seb az elsô lovak véres háttal Akkor azt mondtad: a halál, barátom, az igazi amit valaki egyetlenegyszer választ magának megismételhetetlen akár a pénzt szétosztani csak rosszul lehet, nem? ennek több jut annak kevesebb itt jön barátom vele csekélységem életünkbôl adni-kínálni kell 339

14 mert Maderóé igencsak kevés Huertáé több Zapatáé még több Doroteo Arangóé csaknem teljes és amikor azt mondtad: tábornokom bôkezûnek kell lenni a nevetéstôl könnyei kicsordultak és mint Fierro micsoda férfi, eh, micsoda férfi és hörpintettél verejtékes üvegébôl A mellem ég Olyan hosszú Nem ér véget az éj Ha aludhatnék Ha aludhatnék te kurafi barátom ha aludhatnék kivetve téged az agyamból bárcsak meghalnál végleg! Te a legférfibb férfi te corridók kapitánya fékevesztett nevetés tûzvészben ütközetben Ah. Igen Te, a hôs Tiéd a pénz tiéd a bizalom tiéd a tisztelgô csönd a Vezérkarban Aguascalientesben 340

15 és Querétaróban hogyan ragyogtál fényes khaki bôrruhában Pancho Álvaróval Leobardo Roquéval Antonióval és Eulalióval Mindig te és én, a sarokban a csoportból kilógva kalapoddal térdemen és beszívott pimaszságoddal nyakamon cipelve téged a hotel kesze-kusza lépcsôin Hát igen és most? Most hol vagy? Válaszolj! Hol vagy hol vannak a nagy megváltók a halálosztók az érinthetetlenek? Hogyan végezték? Azok a dicsô tábornokok mit cselekedtek? Minden hatalmukkal miért haltak meg miközben én barátom árnya bordély partizánja ki a kocsmákban csinált Forradalmat számomra csontjaikban szónoklatok piedesztálja épült? Ki volt az erôsebb? 341

16 De nem rólad van szó mindennek ellenére másféle a mi dolgunk ismétlem ezerszer mondtam neked megmondtam, képedbe vágtam hogy nagyravágyásod hogy gondold végig hogy miért változtál meg hogy a vonzalmaknál az ügy mindig fontosabb Azután az Alkotmány még friss volt fölesküdtünk rá te pártot cseréltél és egyik éjjel megkörnyékeztek engem ön, az egyetlen aki a közelébe férhet ön, az egyetlen aki a hazát megmentheti ha ön nem mozdul árulásba süllyed örökre a nép ügye és hiába lesz annyi harc annyi halál annyi testvérünk áldozata Ezért tettem, megérted? mert én nem voltam én abban a pillanatban hanem a nemzet fegyveres keze kár! kár! kár! kár! igazságot szolgáltattam amikor hátrafordultál cigarettára gyújtva nevetve védtelenül Lásd be te magad se nevezhetsz engem árulónak Nem érdekbôl öltelek meg se irigységbôl

17 azért se hogy elnyerjem a kegyét a Vezérnek. És ha azután folytattam utam a lelkemben zokogva a Kamarába a kormányzóságba a Minisztériumba és ideértem mert valakinek meg kellett ezt cselekedni Ez a nép nem tudja Mexikó vak süket és éhezik a nép tudatlan gyönge és gügye püspökök képviselôk torreádorok kellenek neki énekesek akik azt mondják: énekelj szavazz imádkozz üvölts egy erôs ember kell neki energikus elnök aki kezében tartja a gyeplôt szájába teszi a kukoricát szeme elé a betût Ez vagyok én Magányos Gyûlölt Félelmetes De imádott Én érlelem a termést öntöm az esôt elnémítom a menydörgést meggyógyítom a betegeket és dühös bikákat nemzek Én vagyok Nagyméltóságú Elnök Ura a Szövetségi Köztársaságnak Doktor Don X. Y. És amikor a föld remeg és a sokaság bôg összezsúfolódva a Zócalón kiáltok: Éljen Mexikó! 343

18 hogy ne azt kiáltsam: Éljek én! és kezemet a herémre teszem az élet ittas áradatát érzem ilyenkor amint hegyeket erdôket torkolatokat elönt ágyúk bôdülnek a láthatáron még maga a halál is égig száll és felrobban mint nádrengetegre tûzô nap a haza mozdulatlan megbántott ölén. Elég, pirkadjon föl a hajnal Egy ereszkedô utcán dühös villamos száll alá mint az álmatlanság Miféle lövések ezek? kár kár Ki nem hal meg? Visszatér az álom Nem Nem Nem Testvér adj ennem a piros lencsébôl Róma, január

19 JÖJJ, szerelem nyila, találd el a félénk vadat, ki tôled menekül, és száját te sebezd fel, a vágyakozót, fészkelj újra ott ékes szavakkal. Miként hullámod elárasztotta annyiszor emlékezetem vidékét, a te bíborod még egyszer öntsön el engem. Ha nem szerelmed az, irgalmazz legalább, hiszen szerettél egykor, térj vissza, vers, szállj, balsors nyila, számtalan, végtelen tenmagad, te, aki itt elszöktél tôlem, itt hagytál megint védtelenül. SIMOR ANDRÁS fordításai 345

20 Lakoma után Lassan csorog a szomorúfûzfák árnyékába terített asztalról a bor. Madarak csipegetnek a kenyereskosár, az üvegek és a felborult kancsók közt. Nevetésbôl és gyönyörbôl is jutott, kár, hogy meg kell halni. Esteban káposzták közé dôlve dudorász; dalába belezavarodva duruzsol a méz körül a darázs. Saulo ajkai közt préseli a szôlôszemeket majd szakállán csorogtatja végig a levet. Fiorella nyugtalanul és oly lángoló arccal szunnyad, mint egy lázas gyermek. Borostyán a kôfalon. Távoli olajfák. Sötét dombok. Vöröslô déli égbolt. Kár, igazán kár, hogy meg kell halni. A fecske Szürke égbolt, fülledt árnyék, nem élni vágyás, a hegyek felôl Húsvét közeleg, cikóriasaláta és halottak kenyere. Még veled vagyok, tedd szemhéjamra a másik kezed. Mit láttál az úton? Városokat láttam és hidakat és a levegôben kovásztalan madarakat. Hozsánna! Visszatért már 346

21 a fecske, a reménységem, szépségét felcsatolván erejét is magára öltvén. Az életet táncold, én a halált dicsérem: Nem halotti lepelbôl támadok fel, a katonákkal együtt vonszolom magam a sárban és szétoszlik a piaci sokaság amint a madár egyetlen kiáltására a kôfalat rózsa borítja be. Szomorú egy másik testben saját húsunk halandóságát szeretni. A hôsszerelmes nem érzi, múlékony lantja húrján ujjai miként porladnak el, hisz oly nagy elragadtatással énekel. Dalolva fogy el a lelkünk, barátaim, és miként egy hörpintést a rossz borból az abroszra hányjuk hajnalban Fecske! és nem tér vissza senki, sem a harmadik napon, sem soha többé Hadd maradjak itt, elfeledett, hogy ne lássam miként gyôzedelmeskedsz, vak élet, jelentéktelen halálomon és az én nagy, nyomasztó öröklétemen; vagy ha dühös tekintetének porában végzem, felemelkedhessek aztán, és ugyanazokkal az ajkakkal hadd mondjam neki, hogy Áldott légy és áldott a te méhednek gyümölcse, a fecske, a halottak e szörnyû tavaszának óráján. 347

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes Arthur Conan Doyle Sherlock holmes újabb kalandjai Arthur Conan doyle Sherlock Holmes újabb kalandjai 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Különös hivatal Nem sokkal azután, hogy megházasodtam, megvettem az öreg

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Diákok és tanárok aranyköpései 2007 2010 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Pivárcsi István Az igazgató beszédet tart A hányingere

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

SZKC_105_05. Egy kis jó cselekedet

SZKC_105_05. Egy kis jó cselekedet SZKC_105_05 Egy kis jó cselekedet tanulói egy kis jó cselekedet 5. évfolyam 31 D1 Marika néni karácsonya Dávidék házának földszintjén magányosan éldegélt egy idős hölgy, Marika néninek hívták. Dávid legkedvesebb

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015.

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015. RADNÓTHY SZABOLCS A hullámlovas 2015. PROLÓGUS Rájöttem, hogy az élet tenger. Hogy érted? Egyszerre csendes és hangos. Viharos és morajló. Amikor a horizonton a végét keresed, rájössz, hogy se eleje, se

Részletesebben

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! 10/2. Képzeld el ezt a szituációt: Megismerkedtél egy nagyon vonzó pasival. Úgy érezted magad vele, mintha már ezer éve ismernétek egymást.

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt.

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. TAVASZI SZÜNET (Mid Term Break) Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. Az ajtóban apám várt könnyes szemmel, Ő át tudta élni mélyen a gyászt, Szegény

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

KELECSÉNYI LÁSZLÓ ÓLOMÉVEK

KELECSÉNYI LÁSZLÓ ÓLOMÉVEK KELECSÉNYI LÁSZLÓ ÓLOMÉVEK Azoknak, akik túl gyengék, hogy szembeszegüljenek a világgal, ám nem kevésbé azoknak is, akik semmibe veszik az áldozatokat. Impresszum Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

Juhász Bence. A nagy litikamu

Juhász Bence. A nagy litikamu Juhász Bence A nagy P litikamu Parlamentből a Parlamentbe Viszontválaszra megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm Elnök úr, Tisztelt Országgyűlés, Tisztelt Ház. Amint az előző felszólalásomban is ismertettem

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

,,Én, Werner Sándor, kvietált honvédhadnagy az Úr 1900. esztendejében Kladovka Máriát, azt a nőt, akit legszebbnek tartottam és leginkább szerettem,

,,Én, Werner Sándor, kvietált honvédhadnagy az Úr 1900. esztendejében Kladovka Máriát, azt a nőt, akit legszebbnek tartottam és leginkább szerettem, ,,Én, Werner Sándor, kvietált honvédhadnagy az Úr 1900. esztendejében Kladovka Máriát, azt a nőt, akit legszebbnek tartottam és leginkább szerettem, és aki törvénytelen, de igazi fiút szült nekem, bár

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

II. 4. Milyen férfira vágynak a boldog párkapcsolatot kereső (és arra alkalmas) nők? 106 II. 5. Szűrési technikák pénz, idő, érzelmek megóvása 111

II. 4. Milyen férfira vágynak a boldog párkapcsolatot kereső (és arra alkalmas) nők? 106 II. 5. Szűrési technikák pénz, idő, érzelmek megóvása 111 TARTALOM Köszönetnyilvánítás 7 Előszó 9 Bevezetés (később nem ismétlődő információk) 11 I. Csajozás, avagy ismerkedési és hódítási alapismeretek 19 I.1. Belső világod 20 I. 1. A. Küzdd le a félelmeidet!

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben