hír 2005 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja november december TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hír 2005 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja november december TARTALOM"

Átírás

1 hír CSATORNA 2005 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja november december TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Garay György: Megújuló energiaforrások kihasználása a szennyvíztisztításban... 3 Boda János, Székelyhidi Klára: Energianyerés rothasztással... 5 Hajdú György: Hõtermelés szennyvízbõl Mirõl ír az AQUAPress International évi 4. száma KA Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall tartalomjegyzék magyar nyelvû fordítása 2005/ / FÓRUM Szabad-e szennyvizet tisztítani a Margit-szigeten? Nem kellene felébrednünk... 17

2 2 HÍRCSATORNA H Í R H O Z Ó KEDVES I. KOLLÉGA! évf. 2. sz. A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség szeptember Még egyszer valószínû, hogy nem utoljára visszatérünk a Megújuló energiák forrásai a szennyvíztisztítás területén címû elõadó üléshez. Az érdeklõdésre való tekintettel jelen számunkban három, megítélésünk szerint igen fontos elõadás szövegét közöljük. Megígértük, hogy a évi programot a HÍRCSATORNA november decemberi számában ismertetjük. Elnézést, de erre csak a jövõ évi elsõ számunkban kerül sor. Jelen számunkból a következõ cikkeket ajánlom szíves figyelmükbe/figyelmetekbe: Garay György: Megújuló energiaforrások kihasználása a szennyvíztisztításban, Boda János, Székelyhidi Klára: Energianyerés rothasztással, Hajdú György: Hõtermelés szennyvízbõl. A FÓRUM rovatban Szabad-e szennyvizet tisztítani a Margit szigeten? cikkrõl kérjük tisztelt Olvasóink véleményét, mintahogyan az elõzõ számunkban kért véleményt továbbra is szívesen fogadjuk a témák megvitatása céljából. Egész éves közremûködésüket/közremûködésedet megköszönve, engedje/engedd meg, hogy az elnökség és magam nevében minden olvasóknak, minden tagunknak kívánjak. KELLEMES KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET Budapest, december 20. Dr. Dulovics Dezsõ, PhD. ügyvezetõ igazgató, elnökségi tag A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség kiadványa. (BME Vízi-Közmû és Környezetmérnöki Tanszék) 1111 BUDAPEST, Mûegyetem rkp. 3. Megjelenik minden páros hónap utolsó hetében. A fordításokat Simonkay Piroska okl. mérnök készítette Kiadó és terjesztõ: MaSzeSz Szerkesztõ: Dr. Dulovics Dezsõ Tördelés: Aranykezek Bt.

3 HÍRCSATORNA 3 MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KIHASZNÁLÁSA A SZENNYVÍZTISZTÍTÁSBAN Garay György, FCSM A szennyvíztisztítás energiaigényes folyamat. Az egy lakosra jutó szennyvíztisztítási elektromos energiaigény egy fõ teljes áramfelhasználásának mindössze néhány ezreléke, de egy tisztítótelep már jelentõs fogyasztó. A kiszámíthatatlanul, de meredeken emelkedõ energiaárak indokolttá teszik a szennyvízben lévõ energiaforrások igénybevételét is. A szennyvízben kihasználható hõenergia és szervesanyag van. A tisztítótelepekre érkezõ víz hõmérséklete nyáron a 25 C-t is eléri, és bár télen 12 C alá süllyed, a hõenergia-tartalom mindenképpen jelentõs. Egy m 3 víz 1 C-os hõmérsékletváltozása 1,16 kwh energiatartalom változást jelent. Egy m 3 szennyvíz tisztításához szükséges elektromos energia 0,3-1,2 kwh. A vízben van annyi energia, amennyit tisztítására felhasználunk. Sajnos, jelenlegi technológiáink az ilyen kis hõmérsékleten jelentkezõ energia felhasználását csak korlátozottan teszik lehetõvé. Hõszivattyú segítségével, némi elektromos áram felhasználásával a víz hõenergia-tartalma máshova helyezhetõ át. Épületeink fûtését, melegvíz-ellátását meg tudjuk oldani, esetleg nemcsak a telepen belül, hanem a közeli épületekben is. Nagyüzemi áramtermelésre sajnos a víz hõenergia tartalmát nem tudjuk felhasználni. Igen sok múlik azon, hogy az átvitt hõmennyiség hányad részét kell a hõszivattyú kompresszorának üzemletetésére fordítani. Természetesen, ha a szükséges áram költsége eléri, vagy meghaladja a kinyert hõenergiának megfelelõ földgáz költségét akkor ez a megoldás nem gazdaságos. A jelenlegi rendszerekkel már lehetséges 1 kwh elektromos energia segítségével 4 kwh hõenergiát átvinni. A Ft/kWh alapján számított földgáz-áram árarány 2 és 3 között van jelenleg. Nehezen adható meg egy értékkel, mert mindkét energia ára kéttényezõs és különféle díj-, ill. fogyasztói kategóriák vannak. A tendencia azonban az, hogy a földgáz ára nagyobb ütemben emelkedik, mint az áramé. Az arány a hõszivattyús rendszerek számára kedvezõ irányban változik. Bonyolítja a helyzetet, ha a tisztítótelepen rothasztás és biogázfejlesztés is folyik. A biogáz felhasználási módjától, az adott telep energiamérlegének alakulásától is függ, hogy érdemes-e hõszivattyút alkalmazni. Nehezíti a hosszú távú tervezést, hogy az energia ára politikai kérdés is. A nyers szennyvíz szervesanyag-tartalmának egy részét a tisztítás során lebontjuk, más részét a szennyvíziszapban gyûjtjük össze. A biogáztermelés rothasztás már egyre kisebb telepméret esetén gazdaságos. Egy kilogramm iszap-szárazanyag kétharmada szervesanyag, amelynek mintegy a fele bomlik le a rothasztás során. Egy kilogramm szervesanyag lebontása révén 1m 3 biogáz nyerhetõ, melynek fûtõértéke 24 MJ/m 3 (6,6 kwh/m 3 ) körül van. Nagyjából ennyi egy kilogramm szerves iszap-szárazanyag elégetésekor keletkezõ hõenergia is. Az ásványi anyag tartalom figyelembe vételével a rothasztás elõtti iszap fûtõértéke 16MJ/kg (4,4 kwh/kg), a rothasztás utáni iszapé pedig 12MJ/kg (3,3 kwh/kg) körül van. A 25% szárazanyag tartalmú iszap esetében mintegy 8MJ (2,2 kwh) a víz elpárologtatására fordítódik. Míg régebben sokszor csak a telepek hõenergia-igényének fedezésére alkalmazták a biogázt, ma már egyre gyakrabban üzemeltetnek a telepek generátorral összekapcsolt gázmotorokat. 1m 3 biogázból kb. 2 kwh elektromos energiát tudunk elõállítni. A gázmotor áramtermelés mellett hõenergiát is termel, 1 kwh áram mellé 1,2-1,5 kwh hõt is kapunk. Nyári idõszakban ezt a hõmennyiséget sokszor nehéz hasznosítani. Itt érdemes megemlíteni, hogy ismeretesek olyan tapasztalatok, amelyek szerint a rothasztók nemcsak a klasszikusan elfogadott 33 és 55 C körüli tartományban mûködnek jól, hanem a köztes hõmérsékleteken is, vagyis a fölös hõ a rothasztóba vezethetõ. Elvileg lehetséges (jogszabály megengedi) a biogáz hálózatba táplálását. Természetesen ehhez kezelni kell(ene), hiszen a földgázhoz hasonló fûtõértéket el kell érni, vagyis ki kell vonni a széndioxidot, és a földgáz egyéb paramétereit (szagosítás) is biztosítani kell. Ha a biogázt megfelelõen tudjuk hasznosítani, célunk lehet, hogy minél többet termeljünk. A rothasztóba menõ iszap hõkezelésével, ultrahangos kezelésével vagy más módszerek alkalmazásával megoldható a sejtek roncsolása, ami hozzájárul a fajlagos biogáztermelés növekedéséhez. Tovább növelhetõ a szennyvíztisztító telep biogáztermelésének mennyisége, ha máshol keletkezett szennyvíziszapot vagy egyéb jól bontható, gázfejlõdést serkentõ anyagokat is fogad. Zsírszerû anyagok, élelmiszeripa-

4 4 HÍRCSATORNA ri maradékok, növényi anyagok megfelelõ elõkészítés és iszappal történõ helyes keverési arány kialakítása esetén jelentõsen megnövelhetik a rothasztó gáztermelését. Ehhez fogadó létesítményt kell építeni, amely a levegõ szagtalanítását is elvégzi. A szennyvíztisztító telepen akár teljes elektromos önellátás is elérhetõ. Érdemes fontolóra venni a termelt áram betáplálását az elektromos hálózatba. Biztosítani kell a megfelelõ mûszaki hátteret, de a jelenleg érvényben lévõ garantált (csúcsidõben) nagy átvételi ár gazdaságossá teheti ezt a tevékenységet. Érdemes a telepeknek az üzemmenetet úgy szabályozni, hogy a fogyasztási csúcsok az áramszolgáltató által csúcsidõnek tekintett idõszakon kívülre essenek. Ez természetesen nem könynyû, mert fõleg a vízvonalon az áramigények nagy része nem halasztható. Az iszapkezelési mûveletek helyes idõbeosztásával az áramköltség esetleg csökkenthetõ. Az áramgazdálkodási szempontok a telepi folyamatirányításba is illeszthetõk a fogyasztás figyelése alapján. A gázmotorok karbantartási igénye lényegesen meghaladja a villanymotorokét, üzembiztonsága, éves üzemideje viszont alatta marad azokénak. A gázmotorgenerátor egységek áramtermelési hatásfoka 40% körül van. Jó lenne ennél jobbat elérni. Bíztató próbálkozást jelentenek az üzemanyag cellák, amelyek révén a biogáz energia-tartalmának 50 60%-a is átalakulhat elektromos árammá. A szennyvíziszapot mezõgazdaságban hasznosíthatjuk, lerakóba szállíthatjuk, elégethetjük, esetleg egyéb módon hasznosíthatjuk. Az iszap termõföldi alkalmazása oly módon is megtörténhet, hogy a termést ipari célra, használjuk. Termelhetõk olyan növények is, amelyek égetése révén hõ vagy elektromos energiát nyerhetünk. Lerakás csak megfelelõen kialakított szigetelt lerakóban történhet. A lerakási lehetõségek csökkenésével kell számolni hosszabb távon, hiszen az Európai Unió a lerakott szervesanyag-mennyiség csökkentését várja el. A lerakókban elõbb-utóbb beindul a depóniagáz termelõdése. A metántartalmú depóniagázt össze gyûjteni és hasznosítani kell. Ha hasznosítani nem lehet, el kell fáklyázni, bár ezt a hazai szabályozás nem teszi kötelezõvé. Tudnunk kell azonban, hogy a metán üvegházhatása 21-szerese a széndioxidénak, ezért el kell kerülni a légkörbe jutását. Az iszap égetésére ritkán kerül sor. A megfelelõen víztelenített szennyvíziszap energiamérlege pozitív, vagyis a víztartalom elpárologtatása után is marad hasznosítható hõenergia. Csak szennyvíziszapot égetõ berendezések Magyarországon nincsenek. Veszélyeshulladék-égetõkben történõ égetés igen költséges, de nem is szükséges. Megoldható az iszapégetés széntüzelésû erõmûben vagy cementgyárban is. Ez a megoldás kisebb költséggel jár. Sok szennyvíztisztító telep az árvízszint fölé emeli a teljes befolyó vízmennyiséget, azért, hogy a legmagasabb vízállás esetén is gravitációsan folyjon a víz a befogadóba. Az év túlnyomó részében azonban a befogadó vízállása alacsony és a víz jelentõs szintkülönbséggel (bukással) folyik el. Kedvezõ körülmények esetén a víz energiája turbina segítségével áramtermelésre hasznosítható. A tisztítótelepek a szennyvíztõl független energiaforrásokat, nap- és szélenergiát is felhasználhatnak. Magyarországon ezek az energiaforrások viszonylag korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. Közös jellemzõjük, hogy nem vehetõk igénybe folyamatosan, tehát alkalmazásuk esetén, más módon is gondoskodni kell az áramellátásról. A föld felületére a Napból a mérsékelt égövben átlagosan kb. 150 W/m 2 energia érkezik. Ezt fel lehet használni a telep használati melegvíz, vagy a fûtési energiaigényének legalábbis részleges kielégítésére. Van már mûködõ példa a napenergia-alapú áramellátásra is. Kaliforniában egy m 3 /d kapacitású szennyvíztisztító telep energiaigényét napsütéses idõszakban teljes egészében napelemekkel termelt árammal elégítik ki. Az 520 kw-ot 1,2 hektáron állítanak elõ, ami a telep méretével azonos nagyságrendbe esik. Magyarországon a napsütéses órák száma kisebb, de várható, hogy a napelemek hatásfokának javulásával és árának csökkenésével nálunk is gazdaságos lehet a napelemes áramtermelés. Természetesen, az éjszakai ill., borús órákra való tekintettel a telep energiaellátását egyéb módos is meg kell oldani. A felvázolt lehetõségekbõl látszik, hogy a szennyvíztisztító telep igen sokféle módon alkalmazhat megújuló energiaforrásokat. Egyre fontosabb az energiatakarékos és energia-költséget alacsony szinten tartó üzemmenet kialakítása. Bõvül az elérhetõ energiatakarékos eljárások, berendezések köre. A technológia tervezése során figyelembe kell venni a helyi adottságokat és az iszapelhelyezés várható módját, de semmiképpen sem hagyhatjuk figyelmen kívül a szennyvízben rejlõ erõforrásokat. Alapos elemzéseket kell végezni, számos lehetõséget kell megvizsgálni ahhoz, hogy optimális megoldást tudjunk kialakítani.

5 HÍRCSATORNA 5 ENERGIANYERÉS ROTHASZTÁSSAL Boda János Székelyhidi Klára Mélyépterv Komplex Mérnöki Rt. A szennyvíztisztítás és az iszapkezelés valamennyi mûvelete több kevesebb energiát igényel. Energiát fogyasztanak a mechanikai tisztítás gépei, az átemelõk szivattyúi, a biológiai tisztítás levegõztetõ berendezései, kotrói, szivattyúi, keverõi és az iszapkezelés, elhelyezés eszközei is. Számottevõ energiatermelés csak a rothasztás (anaerob iszapstabilizálás) melléktermékébõl, a biogázból lehetséges. A rothasztás elõnyei azonban nem csak energetikai jellegûek. Rothasztáskor az iszap szervesanyagának mintegy a fele lebomlik, megszûnik a bûzös volta, mennyisége harmadával csökken. Az iszapban lévõ kórokozók, féregpeték és patogének közel 90%-a elpusztul és a maradék életképessége is gyengül. A rothasztott iszap minõsége, szemben a nyersével, tartósan állandó jellegû, ami a víztelenítését nagymértékben megkönnyíti, vegyszerszükségletét csökkenti. A rothasztóban állandó tárolótér áll rendelkezésre, ami lehetõvé teszi, hogy a munkaszüneti napokon, vagy üzemzavar esetén az anaerob stabilizálást követõ mûveleteket ne végezzék el. A felsorolt elõnyök ellenére a 60 as éveket követõen sokáig nem építettek rothasztókat, mert az iparosodott kivitelezõk a piaci túlkínálat miatt nem vállalkoztak a csak hagyományos építéstechnológiával és nagy élõmunka igénnyel megvalósítható vasbeton rothasztók építésére. A vállalkozói kedvet csökkentették a fokozott minõségi elõírások, a tökéletes víz-, és gázzárás követelményei is. A kivitelezésnek az elõzõekben említett nehézségein a Mélyépterv úgy kívánt segíteni, hogy kidolgozta a kedvezõ tartályépítési módszerekkel kivitelezhetõ acélrothasztók és a korszerû zsaluzati rendszerrel megépíthetõ vasbeton rothasztók építésének a feltételeit. Az acélszerkezetû rothasztók egyik változata a Budapesti Vegyipari Gépgyár (BVG) tartályaira épült. Erre a típusra a laposfenekû, zömök hengeres forma a jellemzõ. Erre a típusra példa a gödöllõi 1500 m 3 -es és a váci 3000 m 3 -es elõ-, és utórothasztó (1. kép). Az acélszerkezetû rothasztók másik változatánál a tartályok vasbeton alapra felülõ csonkakúp zsomppal, középsõ hengerfallal és csonkakúp lefedéssel készültek. 1. kép. Váci elõ-, és utórothasztó Ilyenek a kazincbarcikai és a komlói 1500 m 3 es, valamint a székesfehérvári 3700 m 3 es rothasztók (2. kép). 2. kép. Székesfehérvári rothasztók

6 6 HÍRCSATORNA A választás helyességét bizonyítják a váci és a székesfehérvári iszapkezelés közelmúltbeli korszerûsítése során elvégzett korróziós vizsgálatok, melyekben számottevõ károkat nem tapasztaltak. A korszerû zsaluzati rendszerrel, kis élõmunka igénynyel megépített elsõ vasbetonrothasztókra a két 1500 m 3 -es sátoraljaújhelyi és a kecskeméti korábbi két rothasztót kiegészítõ új, 2460 m 3- es (3. kép) rothasztó a példa. 5. kép. Nyíregyházi rothasztók 3. kép. Kecskeméti rothasztók A debreceni két új 4500 m 3 -es vasbeton rothasztó hengerfalait csúszózsaluzattal, utófeszítéssel építették (4. kép). 6. kép. Dunakeszi rothasztó 4. kép. Debreceni rothasztók Ugyancsak csúszózsaluzattal, de feszítés nélkül kivitelezték a 2002 ben Tierney Clark díjat kapott nyíregyházi 2000 m 3 -es rothasztókat (5. kép) és a közelmúltban üzembe helyezett 2000 m 3 -es dunakeszi rothasztót (6. kép). A váci, a dunakeszi és a debreceni rothasztók külsõ szivattyús keverésûek, a nyíregyháziakba és a dél-pestiekbe mechanikus keverõket építettek be, a gödöllõi, a kazincbarcikai, a komlói és a székesfehérváriak gáz-keverésûek. A mezofil vagy termofil anaerob iszapstabilizáláskor biogáz keletkezik, amelynek közel kétharmada metán, egyharmada széndioxid és kisebb mennyiségû hidrogént, kénhidrogént, oxigént és nitrogént is tartalmaz. Egy kg szervesanyag lebontásakor l gázhozamra lehet számítani. A rothasztóba betáplált szervesanyagra vonatkoztatva ez az érték l/kg. Az átlagos összetételû biogáz fûtõértéke kj/m 3 (5500 kcal/m 3 ). A példaként felsorolt tisztítótelepek közül a kisebbeknél a biogázt kazánokban elégetve tüzelõanyagként hasznosítják. A kazánokkal melegvizet állítanak elõ, s ezzel fûtik a rothasztókat és elégítik ki a telep egyéb hõigényét. A megoldás nem optimális, mivel a nyári idõszakban a gáz

7 HÍRCSATORNA 7 nagy részét el kell fáklyázni, télen pedig változó menynyiségû földgázpótlásra van szükség a telep teljes hõigényének a fedezéséhez. A biogáz teljeskörû hasznosításának egyik lehetséges módja a gázmotoros hasznosítás. A biogázt gázmotorban elégetve mechanikai munka nyerhetõ és a motor hûtõvizében, kenõolajában és kipufogógázában lévõ hõenergia is hasznosítható. A mechanikai munka generátorok közbeiktatásával villamosenergia elõállítására, a hulladékhõ pedig fûtési célokra használható fel. A biogáz teljeskörû hasznosítására a dél-pesti, a debreceni (7. kép), a székesfehérvári, a kecskeméti, és a nyíregyházi szennyvíztisztító telepen találunk példát. Ezeken a telepeken a generátorral egybeépített gázmotorokkal villamos energiát állítanak elõ, a motorok hulladékhõjét pedig fûtési célokra használják fel. Az így elõállított villamos energiával a vásárolt energia menynyiségét felére harmadára csökkentik. rothasztás és a szárítás hõigényétõl függõen a gázmotorok, a szárító és a kazánház között lehet megosztani. A téli hónapokban a biogáz teljes mennyiségét a két darab egyenként 250 kw villamos-, és 292 kw hõteljesítményû gázmotorban célszerû elégetni. Ilyenkor a telep teljes hõszükséglete és a villamos energiaigény fele a gázmotorok üzemével biztosítható. Nyári idõszakban, amikor kisebb a rothasztás hõigénye, gazdaságosabb lehet egy gázmotort üzemeltetni és a maradék gázt az iszap szárítására használni. A nyertes fõvállalkozó nem változtatott az elõzõekben felvázolt mûszaki tartalmon, a tervek szerint végére készülnek el a 4,6 milliárd forint összköltségû szennyvíztisztítási és iszapkezelési fejlesztési munkákkal (8. kép). 8. kép. Az épülõ gyõri rothasztók 7. kép. Gázmotorok Debrecenben Rothasztásos iszapkezelés és gázmotoros biogáz hasznosítás szerepel a nagyobb szennyvíztisztító telepek fejlesztésére készült Európai Uniós pályázatokban is. A Gyõri Szennyvíztisztító Telep fejlesztésének elfogadott ISPA támogatási kérelmében az iszapok sûrítésébõl, szárításából és a granulált iszap mezõgazdasági elhelyezésébõl álló iszapkezelés a fölösiszap gépi sûrítésével, a sûrített kevert iszap rothasztásával, cellás komposztálásával egészül ki. A rothasztással a szárító üzemeltetési feltételei javulnak, a komposztálás pedig az iszapelhelyezés biztonságát növeli. A rothasztáskor keletkezõ biogáz gázmotoros hasznosításával pedig az üzemeltetés költségeit csökkentik. A 60 ezer m 3 /d hidraulikai-, és 375 ezer LE szennyezõanyag terhelésû szennyvíztisztító telepen a mintegy 20 t/d szárazanyag tartalmú iszap rothasztásakor átlagosan m 3 /d biogáz keletkezik. Ezt a mennyiséget a Az Uniós támogatású 165 ezer LE terhelésû soproni szennyvíztisztító telepen a sûrített iszapok rothasztására 2 db m 3 -es utófeszített, csúszó zsaluzatos technológiával épülõ vasbeton tartály szolgál. A 8,9 t/d összes szárazanyagtartalmú iszap rothasztásakor m 3 /d biogáz keletkezik. A biogázt gázmotorban elégetve 330 kw elektromos- és 404 kw hõenergia nyerhetõ. A termelt villamos energiát az áramszolgáltatónak fogják értékesíteni. Az ugyancsak Uniós támogatású 350 ezer m 3 /d hidraulikai- és ezer LE-nek megfelelõ szennyezõanyag terhelésû Csepeli Szennyvíztisztító Telepen a nyers iszapot a tervek szerint gravitációs elõsûrítõkben sûrítik, a fölösiszap víztartalmát gépi úton csökkentik. A sûrített iszapokat homogenizálják, hõcserélõkben 45 C- ra elõmelegítik, majd 70 C-on sterilizálják. A sterilizált iszapokat hõcserélõkben 55 C-ra visszahûtve rothasztókba táplálják. A 4 db egyenként m 3 -es termofil rothasztó közül 2 2 db sorba kötve üzemel. A tojás alakú monolit vasbeton szerkezetû, csúszózsaluzatos technológiával megépíthetõ utófeszített rothasztókban (9. kép) az iszap szervesanyag tartalmának fele lebomlik, biogázzá alakul. A rothasztott iszapot ki-

8 8 HÍRCSATORNA gázosítás után víztelenítik, a biogázt pedig 4 db gázmotorban elégetve hasznosítják. A motorok hõteljesítménye kw/db, a villamos teljesítmény kw/db. A tisztítótelep várható csúcsenergia igénye 7 MW, a gázmotorok maximális energia termelése 4 MW, a csúcsigény 55%-a. 9. kép. A fõvárosi központi (csepeli) szennyvíztisztító telep rothasztóinak látványterve A biogáztermelés növelésére is történtek lépések. Ennek egyik módja az iszapoknak és a zsírszerû anyagoknak az együttes rothasztása. A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen létesült ilyen üzem, amely a korábban csatornába ürített és egyéb hulladék anyagok rendezett, az elõírásoknak megfelelõ fogadását és környezetbarát kezelését is megoldja. Az 1. ábra szerinti technológiában az új 2000 m 3 -es termofil- (10. kép) és a 4 db 2600 m 3 -es régi mezofil rothasztó sorba kötve üzemel. A 100 m 3 /d mennyiségû zsírszerû anyagnak és a napi 500 m 3 telepi iszapnak az együttes rothasztásakor a biogáz m 3 /d- rõl m 3 /d-re nõ. A biogázt a korábban is üzemelõ és egy új gázmotorban elégetve hõ- és villamos energia elõállítására lehet hasznosítani. 10. kép. A Dél-pesti termofil rothasztó A gázmotorok hulladékhõjével és egy kazán üzemével a zsírfogadó állomás, a rothasztók és a telepi fogyasztók kw maximális hõigénye biztonsággal fedezhetõ. Az 500 kw elektromos teljesítményû régi- és az új gázmotorral termelt 800 kw villamos energiával pedig a szennyvíztisztító telep önellátóvá tehetõ. Rothasztásos iszapkezelést és gázmotoros biogáz hasznosítást irányoztak elõ az Uniós támogatású a Dél budai, a Szombathelyi és Szegedi Szennyvíztisztító Telepeken is. A biogáz termelés növelésének másik lehetséges módja az ultrahangos iszap elõkezelés, (2. ábra) 1. ábra. A termofil-mezofil rothasztás technológiája a Dél-pesti szennyvíztisztító telepen 2. ábra. Ultrahangos iszapkezelési lehetõség a szennyvíztisztító telepeken

9 HÍRCSATORNA kép. A veszprémi szolárcsarnok melynek során az iszapot, vagy annak egy részét kb. 21 khz frekvenciájú, nagy- intenzitású ultrahanggal sugározzák be. Az ultrahanggal szétroncsolt sejtfalakból kiszabadul a jobban bontható sejtközi állomány, mely a rothasztókban a hidrolízist végzõ enzimek részére könynyebben hozzáférhetõvé válik, így megnõ a fejlõdött biogáz mennyisége. A fonalas baktériumok elroncsolása miatt megszûnik az iszap habzása is. Az iszapkezelési lehetõségeket színesíti a napenergiával történõ szárítás melyre a Veszprémi Szennyvíztisztító Telepen találunk példát (11. kép), ahol t/a, 28%-os szárazanyag tartalmú rothasztott iszapot kezelnek ezzel a módszerrel egy háromrekeszes m 2 alapterületû csarnokban. A 75 80% szárazanyag tartalmú szárított iszap bûzmentesen tárolható, tüzelõanyag pótlásra is alkalmas, kazánokban elégethetõ. Terjedelmi okokból az elõadás nem ismerteti az anaerob lebontás folyamatát, a mezofil és a termofil rendszerek összehasonlítását, a kinetikai összefüggések alkalmazását, azokról a felhasznált irodalomban felsorolt cikkek adnak tájékoztatást. Felhasznált irodalom: Boda, J., Lázár, Cs., Tóbiás, S. (1992): Az anaerob iszapstabilizálás és a biogáz hasznosítása. Hidrológiai Közlöny 72. évfolyam, 5-6. szám, szeptember-december Boda, J. (2004): Iszaprothasztás gázmotoros biogáz hasznosítással. MHT XXII. Országos Vándorgyûlés. Keszthely. július 7-8. Boda, J., Papp, M.(2002): Iszapszárítás napenergiával. MaSzeSz HÍRCSATORNA május-júniusi száma Németh, Zs., Kárpáti, Á. (2005) : Ultrahanggal történõ iszapkezelés és hatásai a szennyvíztisztításban, MaSzeSz HÍRCSATORNA. március-áprilisi száma Palkó, Gy., Oláh, J., Szilágyi M. (2004) : Az anaerob iszapkezelés energiatermelési és -hasznosítási lehetõségei, Hidrológiai Közlöny július augusztus PANNON-VÍZ Víz- Csatornamû és Fürdõ Rt Gyõr, Bercsényi liget 1. Tel./fax : 96/ , 96/ SZOLGÁLTATÁSAINK: VÍZTERMELÕ KUTAK KAMERÁS VIZSGÁLATA 150 mm átmérõ felett, 200 m mélységig, videófelvétel és szakvélemény készítése, CSATORNAHÁLÓZATOK KAMERÁS VIZSGÁLATA 180 mm átmérõ felett, videófelvétel, lejtésdiagram, mérési jegyzõkönyv és szakvélemény készítése

10 10 HÍRCSATORNA HÕTERMELÉS SZENNYVÍZBÕL Hajdú György * Olyan korban élünk, amikor minden az energia körül forog. Akinek kevés van belõle, háborúkat is visel megszerzéséért. Sivatagi nomád koldusok, analfabéta sejkek lettek krõzusok. Dúskálunk, fürdünk az energiában. Pazaroljuk, divatozunk belõle. Benzinfaló gépkocsikkal közlekedünk és szmogban fürdenek városaink, azt nyelik gyermekeink. Fûtjük a légkört, vízözönöket zúdítunk földjeinkre, milliók kénytelenek menekülni a ciklonok, az emelkedõ tengerár elõl. A tudósok a tengerek több méteres emelkedésével számolnak. Az emberiség szegényebbik fele, akik az óceánok melletti lapályokon, a folyók termékeny torkolatainál élnek, tíz és százmilliós tömegekben fognak ez elõl menekülni, új hazát keresni, vallási és nemzeti feszültségek robbanásaival vegyes, új népvándorlásba zúdulni, mely egész civilizációnkat elpusztíthatja. A világ leggazdagabb vállalatai az energia termelõi és szolgáltatói. Hazánkban is a MOL, az áram és gázszolgáltatók, globális cégek fiókjai uralkodnak a tõzsdén. Sok ezer kilométer hosszú gáz és olajvezetékeken keresztül áramlik az energiahordozó, hogy éltesse az ipart, melegítse a lakásokat, kórházakat, a civilizáció és kultúra otthonait. Soha nem látott hajóóriások szállítják az olajat, a szenet, a cseppfolyósított gázt a kontinensek között. A villamosság sok ezer voltos vezetékei földrészeket hálóznak be. Ahogy egyre többet használunk belõle, ahogy szélesedik a használata, ahogy egyre több ország lép át a kõkorszakból az energiakorba, úgy emelkedik az ár. És nemcsak az energiáé, vele együtt minden terméké. A kenyér, a hús, az élelmiszer, a gyógyszer, a szállítás költségeiben is az energiaé dominál. Az emberiség válaszút elõtt áll. Az energia rabszolgája lesz, vagy megtanul uralkodni az energián. Az energia uralma a halál felé vezet. Szennyezzük életetadó bolygónkat, míg a halál bolygójává nem válik. Tudjuk, hogy megszabadulhatnánk a fosszilis energiahordozók uralmától. Az emberiség energiaigényének * okl. gépészmérnök, Fõvárosi Vízmûvek ny. igazgatója, MHT tiszteleti tagja, Vásárhelyi díjas, Budapest Fõváros Pro Urbe díjasa. sokszorosa áramlik felénk fentrõl, a nap sugárzásából, és lentrõl, a bolygónk megújuló belsõ hõjébõl. Ezeket sokféle formában lehet hasznunkra alakítani. Vízierõmûvek, szélturbinák, napelemek és kollektorok, hõszivattyúk, biodízel, fa és növényi hulladék tüzelése az okos államokban rohamosan átveszi a fosszilis energia szerepét. Sajnos, mi nem tartozunk ezek közé. Hátul kullogunk a megújuló energia hordozók felhasználásában, pedig dúskálódhatnánk benne. Ezek közül egyet akarok ismertetni, a hõszivattyút. A hõszivattyú olyan hõtermelõ gép, amely az egyébként használhatatlan kis hõfokú környezeti hõbõl nagy hõfokú, használható hõt tud termelni, kevés befektetett energia felhasználásával. Valószínûleg a víz magasabbra való szivattyúzása adta 250 évvel ezelõtt az ötletet Carnotnak, mikor azt vizsgálta, lehet-e hõt hasonlóan magasabb szintre kényszeríteni, mint ahogy a vizet felszivattyúzzák. A termodinamika II. fõtétele kimondja, hogy a hõ önként nem mehet át a hidegebb testrõl a melegebb testre, vagyis kizárja a másodfokú perpetuum mobile lehetõségét. Míg a hõ csak célszerûen szerkesztett berendezések segítségével konvertálható munkává és akkor sem teljes egészben, vagyis veszteségekkel. Viszont tapasztalható, hogy a munka könnyen, veszteség nélkül alakítható át hõvé. A fõtétel nem zárja ki, hogy külsõ energia felhasználásával a kisebb hõmérsékletû tömeget nagyobb hõmérsékletre lehet transzformálni, hasonlóan a víz magasabb energiaszintre szivattyúzásával. Ezért Carnot megfordította a róla elnevezett körfolyamatot és elméletileg bizonyította ennek lehetõségét. De 100 évnek kellett eltelnie, míg egy osztrák mérnök, von Rittingen megszerkesztette a hûtõgép megfordításával az elsõ hõszivattyút. Érdekes, hogy ezt környezetvédelmi célból tette. Ugyanis a Salzburg környéki sóbányáknál dolgozott és a só lepárlásához kíméletlenül irtották az erdõket. Már csak 80 év kellett, hogy egy fiatal magyar mérnök 1938-ban a Zürich-i Városháza fûtéséhez megtervezze az elsõ korszerû, a polgári életben is használható hõszivattyút. Heller Lászlónak hívták, és ebbõl készítette doktori disszertációját. De nem csak a hõszivattyú megújításával szerzett hírnevet. Az ötvenes években már itthon javasolta a Parlament fûtésének a felújításá-

11 HÍRCSATORNA 11 nál a hõszivattyút. De Õ sem volt próféta a saját hazájában. Viszont az új Berlini Parlamentet már hõszivattyúval fûtik és hûtik. A hõszivattyú egyszerû gép. Nem különbözik alkatrészeiben, felépítésében egy háztartási hûtõszekrénytõl vagy ipari hûtõgéptõl (1. ábra). Végtelenített csõvezeték köt össze két hõcserélõt. A csõvezetékben munkaközeget, vagyis speciális gázt keringet egy kompresszor. A gáz sajátossága, hogy csak nagy, bar nyomásnál cseppfolyósodik, de a nyomás csökkenése után hevesen elgõzölgött. Régebben freont használtak e célra, de ma már a környezetre és az ózonpajzsra ártalmatlan gázkeverékeket használnak munkaközegként. A kompresszor az áthaladó gázt öszszepréseli, amitõl az felmelegszik, mint a biciklipumpában a levegõ. A C-ra felmelegedett gáz a melegoldali hõcserélõben, a kondenzátorban találkozik a C-kal hidegebb visszatérõ, lehûlt fûtõvízzel és azt felmelegíti. Utána a dekompressziós szelepen áthaladva hirtelen elpárolog, és emiatt lehûl, mint a szénsavpatron, ha kinyitjuk. A hideg oldali hõcserélõben, az evaporátorban találkozik a nála C-kal melegebb környezeti közeggel, ami lehet pl. 18 C-os tisztított szennyvíz. Ettõl 10 fokra felmelegszik, vagyis átvesz néhány fokot a környezet energiájából. A 10 C-ra lehûlt környezeti közeg kiáramlik a hõcserélõbõl és átadja a helyét a beáramló, meleg közegnek. A kompresszor ismét beszívja és a folyamat ismétlõdik. Ha kompresszor forgásirányát megfordítjuk, akkor hûtõgépként fog üzemelni. Amit télen fût, azt nyáron hûteni tudja. A hõszivattyú energetikai hatékonyságát azzal mérjük, hogy a befektetett meghajtó energia hányszorosát tudja hasznos hõben termelni. Ha a dt, vagyis a felmelegítés Kelvin fokokban 25-nél kisebb, ez elméletileg 10 is lehet, a hûtõgép és a hõszivattyú hatékonyságánál nem a hõerõgépeknél használatos µ, mert az csak 1-nél kisebb lehet, jó esetben érheti el a 90%-ot, míg az ἐ mindig 1-nél nagyobb. A gyakorlatban ez a hatékonyság vagy nevezik jósági foknak, (COP) a gép veszteségei miatt a kompresszoros hõszivattyúnál ἐ =7 lehet, a 3 és 5 közötti érték a gyakori. Egy hõerõmûben 500 C-ra (773 K ) hevített gõz munkavégzés után 100 C-re (373 K) hûl. A hasznos munka: W = Q ( T1 T2 ). A hatásfok: T1 T2 W 500 C -100 C 773 K K η = = = = = 0,52 T1 Q1 500 C 773 K A hatásfok elméletileg 52%, a gyakorlatban kb 40%. Nagyobb hõfokokon is csak az 50 55% érhetõ el. 2. ábra. Munka végzése hõenergiával 1. ábra. A hõszivattyú mûködési folyamatábrája 10 C ( 323 o K ) hõmérsékletû vizet munka bevezetésével emelünk 50 C-re (283 o K ) hõmérsékletre. (Megfordul a Carnot körfolyamat.) A termelt hõ: Q = ε = W T1- T2 Q1 T1 50 C 323 K = = = = 6,46 W T1 T2 50 C -10 C 323 K K A gép belsõ veszteségei miatt a tényleges hatékonyság 4,5 lesz 3. ábra. Hõmérséklet emelése munkavégzéssel A valóságban ezeknél a hõmérsékleteknél kb. 4,5 lesz a mûvelet jósági foka. Ez függ a gép minõségétõl is. A hõszivattyú elterjedésének a hatóereje az olaj és gáz árának robbanása, nem utolsó sorban a tudatosodó környezetvédelem volt. Ma már a legelterjedtebb megújuló energiaforrás. A 7. Hõszivattyús Világkonferenciát 2002-ben rendezte a Nemzetközi Energia Ügynökség Pekingben. Itt közölték, hogy a hõszivattyúk száma már meghaladta a 100 milliót és üzemük 6%-kal csökkenti a CO 2 kibocsátást, 2010-re elérhetõ a 16%. Azóta rohamos a fejlõdése. Svájcban a lakások 97%- ában már hõszivattyúval fûtenek. Az USA-ban ben gépet építettek be, 2004-ben et. Gyakorlatilag az új épületeket már hõszivattyús klímával fûtik-hûtik. A hõszivattyú energia forrása lehet a környezet kis hõfokú anyaga, mint a levegõ, a talajvíz, folyók és tavak vize, a föld belsõ hõje, a használat után elfolytatott meleg termálvíz, és nem utolsó sorban a tisztított szennyvíz. Külföldön gyakori a tisztított szennyvíz hõtartalmának felhasználása. Példakép bemutatom egy svéd város, Borlänge esetét, ahol a városi távfûtés csúcsban 100 MW

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! B E V E Z E T Ô Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Eltelt az elsô év a BIOHULLADÉK MAGAZIN életében, amely hála az Önök konstruktív hozzáállásának, segítôkész visszajelzéseinek és elôremutató

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc KLÍMAPOLITIKA Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával Komlós Ferenc 2007. október 1. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Előszó... 3 1. Bevezetés... 4 2. A jogi helyzet hangsúlyai... 5 3. A technológia

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás útján Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás

Részletesebben

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése SZENT ISTVÁN EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖK MESTERSZAK Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése Készítette: Szabó Dávid István Konzulens: Prof. emeritus Dr. Barótfi István

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS:

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: ALTERNATÍV ENERGIA, AUTONÓM KISKÖZÖSSÉGI ENERGIAELLÁTÁS - 1 - Bevezete s Az emberiség környezetszennyező és energia pazarló életvitele hosszú távon a természeti erőforrások kimerüléséhez

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben

Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben Lontay Zoltán irodavezető.. Kilik Csaba főmunkatárs Budapest, 2012. február 28. 1/29 Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

Békéscsaba Város Energiastratégiája

Békéscsaba Város Energiastratégiája Békéscsaba Város Energiastratégiája 2014. március 1 Készítette: Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft. a Terra Studio Kft. közreműködésével Projektvezető: dr. Kukely György stúdióvezető

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁS HELYZETE HAZÁNKBAN LISTÁR NIKOLETT

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel. ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

Energiakörkép a XXI. század elején

Energiakörkép a XXI. század elején Energiakörkép a XXI. század elején Király Márton MTA Energiatudományi Kutatóközpont 1525 Budapest 114, Pf. 49, tel.: +36 1 392 2222 Takarékoskodjunk az energiával! Manapság ezt a jelmondatot sokfelé lehet

Részletesebben

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGIÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIAI INTÉZETI TANSZÉK A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI SZAKDOLGOZAT

Részletesebben

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja IV. évfolyam negyedik szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség A falusi, vidéki életmód, a mezôgazdasági termelôk,

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr.

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Német Béla I. Bevezetés A témaválasztás indoklása Mottó: Két ember alkotta

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1.

TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1.2 Energiagazdálkodás legfontosabb műszaki alapfogalmai... 6 2 Energiaforrások...

Részletesebben

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1.

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1. A bűvös térkép Földhő Hírlevél A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa A 2009. év végén lezárult vízgyűjtő gazdálkodási tervezés fontos eredményeket szolgáltatott többek között a felszín alatti

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: Salló Andrea V. biológia-környezettan

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben

KÉZIKÖNYV. Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben KÉZIKÖNYV Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben Tartalom Előszó 3 1. A geotermikus energia 4 2. Magyarország geotermikus adottságai 5 3. Hőszivattyús megoldások 6 4. A hőszivattyú története

Részletesebben

Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla

Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright

Részletesebben

A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet

A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet A miskolci távhőszolgáltatás kiterjesztésének és a tisztán földgáz alapú hőtermelés megújuló energiahordozókkal történő részbeni helyettesítésének vizsgálata A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 2010 Tartalom Tartalom... 2 1. Az akcióterv tárgya, célja, módszertan... 3 2. A megújuló

Részletesebben

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József 8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József Ebben a fejezetben olyan megújuló energiaforrásokról lesz szó, amelyeknek keletkezése nincs közvetlen öszszefüggésben a mezőgazdasági tevékenységgel.

Részletesebben