MAGYARORSZÁG GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAI - TERMÁLKARSZT GYÓGYVIZEK MAGYARORSZÁGON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁG GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAI - TERMÁLKARSZT GYÓGYVIZEK MAGYARORSZÁGON"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 77. kötet (2009) MAGYARORSZÁG GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAI - TERMÁLKARSZT GYÓGYVIZEK MAGYARORSZÁGON Gáspár Emese geológus Aquaplus Kft, Hidrogeológiai Iroda, 1027 Budapest, Csalogány utca 41. hu Kulcsszavak: termálvíz, gyógyvíz, karsztvíztartó, termálkarsztvíz, termálkarszt gyógyvíz, geotermia Abstract A Kárpát-medence kedvező geotermikus adottságainak köszönhetően Magyarország területén szinte mindenhol számíthatunk termálvizekre. A víztartó kőzettani felépítése alapján közöttük megkülönböztetünk termálkarszt vizeket, melyek előfordulásával és gyógyászati hasznosításával foglalkozom. Because of the favorable geotermical settings of the Carpathian Basin we have a very good chance to drill thermal wells in almost the hole territory of Hungary. According to the aquifer's material we distinct thermalkarst waters between the termal waters. The article deals with the occurrence and the therapeutical utilization of the thermalkarst waters. 1. Bevezetés - termál-gyógyvizek Magyarországon A hazai termálvizek balneológiai hasznosítása már több százéves múltra tekint vissza. Már a kelták is tudatában voltak a felszín alatti forró vizek" jelenlétével. A rómaiak idején pedig már híres fürdőhelynek számított Buda. A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a gyógyvizet olyan ásványvíznek definiálja, amelynek külső vagy belső használat esetén természetes, orvosilag bizonyított gyógyhatása van. Tehát annak megítélése, hogy egy hévforrás vagy kút vize gyógyvízzé nyilvánítható-e, nem csak a víz összetételétől függ, hanem alapvetően orvosi szempontokat figyelembe vevő minősítési eljárás eredményétől. A termálvízkutak -20 %-ának vizét, elsősorban a C-os kifolyóvíz hőmérsékletű kutak vizét, fürdési célra hasznosítjuk. A balneológiai igénybe vétel ugyanakkor csak egy viszonylag szűk hőmérsékleti tartományban lehetséges (lsd a fürdők max C-os medencehőmérsékletei): a gyógyvizek hűtése meglehetősen kényes folyamat, mivel a gyógyvizeket hígítással nem lehet hűteni, 181

2 Gáspár Emese ugyanis ezáltal a gyógyhatást hordozó ásványianyag koncentrációja lecsökken. (Az ilyen célú alkalmazás esetén szinte adja magát" a termálvizek hőtartalmának hasznosítása.) Az OGYFI honlapján közölt adatok szerint jelenleg hazánkban 219 kút vize gyógyvíz minőségű. A kutak vizét ivási és fürdési célra egyaránt hasznosítják. Ivási célra 20 kút vizét (9.13 %), fürdési célra mintegy 211 kút vizét (96.35 %), míg mindkét célra 12 kút (5.48 %) vizét hasznosítják. Ugyanakkor csupán 46 kút vize származik karsztos víztárolóból, mely a minősített gyógyvíz(kut)ak ~21 %-aü 2. Magyarország geotermikus adottságai agyarország, a Pannon-medencebeli elhelyezkedésének következtében kedvező geotermikus adottságokkal rendelkezik. A hazai területeken mérhető ~5 C/100 m-es (50 C/km) geotermikus gradiens érték a világ más területein tapasztaltakat jócskán meghaladja és mintegy 1.5-szer magasabb a világátlagnál (~2-3.3 C/100 m). A kifejezetten magas érték elsősorban két földtani adottságnak köszönhető: 1. A Pannon-medence alatti litoszféra az alsó- és középső-miocénbeli kéregmozgások következtében erősen kivékonyodott (a földkéreg itt mindössze km vastag!!!, míg a Földi átlag kéreg-vastagság: km), melynek következtében az olvadt kőzetanyag (magma) a felszínhez sokkal közelebb helyezkedik el. 2. A medencét nagy (átlagosan 2.5 km, de akár 6 km) vastagságban jó hőszigetelésü képződmények, üledékek (agyag, homok stb) töltik ki. Mivel az egyes üledékek vízvezető-képességgel is rendelkeznek, a bennük tárolt/áramló víz a földi hő közvetítőjévé válik. A kedvező adottságok következtében a Pannon-medence átlagos hőáramsűrűsége ( mw/m2) lényegesen magasabb (1. ábra), mint az azt övező hegységeké (az európai átlag 60 mw/m2), mely azt bizonyítja, hogy e terület igen alkalmas a geotermikus energia hasznosítására. 182

3 Magyarország geotermikus adottságai - Termálkarszt gyógyvizek Magyarországon Okm 200km 400km 600km 800km 1. ábra A Pannon-medence és környezetének hőáramsűrűség térképe (MÁFI) Hazánkban a geotermikus gradiens az Alföldön és a Dél-Dunántúlon magasabb, mint az országos átlag (5 C/100 m), a Kisalföldön valamivel ez alatt marad, míg a hegyvidéki területeken pedig kisebb annál. A térkép alapján elmondható, hogy a Balaton-, és a Közép-magyarországivonalaktól D-re, DK-re viszonylag magas hőmérsékletű területeket találunk: e területek rendkívül kedvezőek geotermikus energia kitermelésre. Ugyan számos helyen 100 C-nál magasabb hőmérsékleteket is tapasztalhatunk, a kutak kifolyóvíz hőmérséklete csak ritkán haladja meg a 100 C-t. Ennek oka a csőben felfelé haladó víz hűlése. Gőzelőfordulásokat csak néhány, nagy mélységű feltárásból ismerünk (pl. Fábiánsebestyén). 3. Termálvizek és előfordulásuk Magyarországon Hőmérsékletük alapján megkülönböztethetünk hideg- (<18 C), langyos- (18-25 C), meleg- (25-37 C) és hévizeket (>37 C). Magyarországon azonban termálvíznek a 30 C feletti hőmérséklettel rendelkező vizet nevezzük. A termálvizek, hasonlóan a 30 C alatti hőmérséklettel rendelkező vizekhez, három típusú víztartóban jelenhetnek meg. A legnagyobb kiterjedésben 183

4 Gáspár Emese előforduló víztartó típus a porózus víztartó, mely rétegvizet (pórusvizet) tartalmaz és leginkább negyedidőszaki és pannon korú képződményekre jellemzőek (Alföld, Kisalföld, stb.) (2. ábra). A víztartók egy másik típusa a hasadékos víztartó, mely olyan kőzetekben alakul ki, melyek repedésekkel, törésekkel rendelkeznek (vulkáni, magmás kőzetek - gránit, bazalt stb.) (Börzsöny, Mátra, Tokaj-Epeijesi-hegység stb.) (2. ábra). A porózus víztartók mellett hazánk másik nagy jelentőségű és kiteijedésű víztartó típusa a karsztos víztartók, melyek a karsztosodó képződményekre jellemzőek (mészkő, dolomit). A repedések és üregek akkor alakulnak ki, amikor ezek a képződmények a felszínre vagy annak közelébe kerülnek és a felszín alá szivárgó víz kioldja azokat, akár óriási víztároló képességgel rendelkező üreg-rendszereket is létrehozva. Hazánk legnagyobb összefüggő kartsztvíztárolója a Dunántúli- Középhegység triász korú mészkő- és dolomitösszlete (2. ábra). A tároló-rendszerek vízutánpótlódási szempontból is jelentősen eltérnek egymástól. A (mezozoós) karbonátos rezervoárok az intenzív vízáramlási zónában helyezkednek el, vagyis az aktív vízkicserélődési övezet következtében utánpótlódó vízkészlettel rendelkeznek (kivételek a nagy mélységű karsztos tárolók). Ezzel szemben a porózus rezervoárok viszont inkább statikus készlettel bírnak és csak kis mértékben valósul meg utánpótlódásuk; egyes kutatók a rétegek keresztirányú utánpótlódását feltételezik. 184

5 Magyarország geotermikus adottságai - Termálkarszt gyógyvizek Magyarországon 4. Karbonátos-karsztos termálvíz rezervoárok és kémiájuk Magyarországon Az EU Víz-Keretirányelv szerint a víztesteket Magyarországon is felosztották, hideg és termálvíztestekre. Utóbbiakon belül karszt- és porózus medencebeli víztesteket különítettek el. Ennek megfelelően hazánkban 15 termál karsztvíztest található (3. ábra). A rezervoárok jóval kisebb területi elterjedésben vannak jelen hazánkban, mint a porózus termálvíztartók, ugyanakkor jelentőségükből ez mit sem von le, hiszen fürdőügyi és gyógyászati szempontból kiemelt jelentőségűek. A karbonátos elsősorban (mezozóos) triász, alárendelten jura-kréta, valamint eocén, miocén korú mészkőből, dolomitból felépülő - víztartó-rendszert alapvetően két fő részre tagolhatjuk: az első típus a felszínen kiemelt helyzetben kezdődik és a mélybe süllyedve, neogén üledékekkel bontottan folytatódik (3. ábra). E típus utánpótlását a hegyvidékeken beszivárgó csapadékvíz jelenti. A leszivárgott víz a mélybeli felmelegedés után a karsztvidékek lábainál, hévforrások formájában iut ismét a felszínre (Hévíz, Budapest, Eger, Siklós-Harkány- Beremend). Ezek a rezervoárok általában alacsony hőmérsékletűek (<100 C), mely az uralkodóan leszálló vízmozgásoknak, a sekély mélységnek, illetve a hideg, és meleg komponensek keveredésének köszönhető. 3. ábra A karsztosodott kőzetekben található termálvíztestek és az azokra települt termálgyógyvíz-kutak elhelyezkedése 185

6 Gáspár Emese A rezervoár másik típusa (DNy-Dunántúli rezervoárok, illetve a Dél-Alföld alatt található mezozóos vízadók nagy része) elszigetelt helyzetben található (3. ábra). Ezek a víztartók nem (vagy csak jelentéktelen) kapcsolattal rendelkeznek a nyíltkarsztos területekkel: vízkémiai vizsgálatok alapján gyakran kimutatható, hogy vizük fosszilis tengervíz. A víztartók elsősorban a karbonátos képződményekből (mészkő, dolomit) felépülő középhegységi területek mélybeli régióiban jelentősek (3. ábra). Kisebb kiteijedésben ismerünk ilyen rezervoárokat a Dél-Alföld területén nagyobb mélységben is. A meleg" karsztvizek alapvető kémiáját, a hideg karsztvizekhez hasonlóan, a rezervoár kőzettípusa, vagyis a karbonátos kőzetek (mészkő, dolomit) határozzák meg: a leszivárgó csapadékvíz a talajon átszivárogva szén-dioxidot old magába, majd ennek segítségével a karbonátos kőzetekbe továbbszivárogva annak repedéseit tovább oldja, tágítja. (A vízbe jutott szén-dioxid származhat a mélyben található kőzetekből is származhat. Ilyenkor a víz a mélyben is képes oldásra. A hideg és meleg karsztvizek keveredési zónájában szintén erőteljes oldási folyamatok indulhatnak meg.) Az ilyen oldási folyamat eredményeképpen lesz a víz kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos jellegű. A karsztvizek (hideg és meleg egyaránt) összes oldott anyag tartalma ritkán éri el az 1000 g/cm 3 -t. Az alapvető vízkémiát módosíthatják a kőzetekben lévő agyagásvány-tartalmú rétegek, így az, az alkálihidrogénkarbonátosjelleg felé tolódik el (pl.: Harkány). A karsztvíz szulfáttartalma a pirit bomlásából, valamint evaporitos képződményeken való átszivárgásból származhat, míg a nátrium-klorid a rezervoár elzárt, pangó-vizes jellegéből, illetve fosszilis víz hozzááramlásából adódik (Sárvár). Utóbbiban az összes oldott anyagtartalom is erőteljes emelkedést mutat: Rábasömjén. A magasabb hidrogénkarbonát-tartalom széndioxid-feláramlásokkal, vagy nátriumhidrogénkarbonátos fedővizek hozzááramlásával magyarázható. A gáztartalmú termál-karsztvizekben általában megjelenő gáz a szén-dioxid-gáz, mely kifejezetten agresszívvá teheti a vizet, tovább növelve annak oldó-hatását. 5. A hazai termálkarszt-gyógyvizek és javallataik Mint ahogyan azt a 3. ábra is mutatja, termálkarszt gyógyvizekkel hazánkban elsősorban a középhegységi területetek peremvidékein, illetve a Dél- Dunántúl területein találkozhatunk. Az egyes előfordulások eltérnek vízkémiai összetételükben a fentebb részletezettek miatt: a sárvári kutak vize jelentős oldottanyag-, nátrium- (+kálium), és klorid-tartalma a szűrőzött réteg elzárt, 186

7 Magyarország geotermikus adottságai - Termálkarszt gyógyvizek Magyarországon fosszilis vízre jellemző, míg a budapesti Széchenyi fürdő vize alacsony sótartalmú és kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. A hazai fürdők vizének gyógyhatása már évszázadok óta ismert és széleskörűen alkalmazzák is a különféle megbetegedések kezelésében. Az egyes vizek összetételüknek, vagyis oldott komponenseiknek és azok mennyiségének következtében más-más betegség kezelésére hivatottak (Schulhof Ö, 1957). A hazai termálkarszt-gyógyvizeket összetételüknél fogva így leginkább a különféle mozgásszervi megbetegedések gyógyításában, valamint a rehabilitáció területén alkalmazzák. Ilyen gyógyvizeket találunk Harkányban, Demjénben, Hőgyészen, Budapesten, Visegrádon, Gárdonyban, Velencén, Zalakaroson, Szigetváron, Nagybaracskán, Bükön és Sárváron. Szív és érrendszeri megbetegedések kezelésére elsősorban triász korú víztartók vizét alkalmazzák, mint pl. Bp-Gellért- és Széchenyi fürdő, Mesteri, de eocén és miocén vizek is alkalmazhatóak: Igal, Egerszalók. Légzőszervi megbetegedésekre hazai viszonylatban a sárvári és hőgyészi miocén vízadók vizét, valamint bükkszéki vizet javallhatunk. Emésztőrendszeri megbetegedésekre elsősorban bükki vizeket (Bogács, Bükkszék, Egerszalók), valamint a büki devon mészkő termálkarszt vizet alkalmazzák. Vesebetegségek kezelésére csak Nagyberényben, pszichés zavarok gyógyítására pedig csak Agárdon találunk termálkarszt vizet. A nőgyógyászati megbetegedések szintén csak kevés helyen, Eger környékén, Budapesten és Hőgyészen kezelhetőek termálkarszt vízzel. Idegrendszeri megbetegedések kezelésére a Rudas-, a Széchenyi-, a Gellért fürdő, valamint a Pesterzsébeti fürdő vize javasolható a termálkarszt vizek közül. Bőrbetegségek kezelésére több vízadó (triász, eocén, mioéc) termálkarszt vize áll rendelkezésre, úgymint Bogács, Demjén, Sárvár és Nagyberény. Az anyagcserezavarok kezelésére elsősorban triász vízadók alacsony oldottanyag tartalmú (Harkány, Bp-Rudas fürdő, Széchenyi fürdő, Zalakaros), valamint kisebb részben eocén korú vízadók (Bükkszék) vizeit használják. 6. Összefoglalás A hazai termálkarszt-gyógyvizek előfordulása a mezozóos karbonátos középhegységi zóna peremvidékeihez, valamit a Dunántúl mélységi karszt területeihez köthetőek. Emellett találkozhatunk kisebb kiterjedésben fiatal", eocén, miocén karbonátokhoz, vagy éppen devon korú dolomithoz köthető gyógyvíz előfordulásokkal. 187

8 Gáspár Emese A vizek kémiájukat tekintve elsősorban kalcium-magnézium hidrogénkarbonátos fáciesűek (Gárdony, Visegrád, Harkány), a víztartónak megfelelően, ugyanakkor néhány magasabb sótartalmú és alkáli-hidrogénkarbonátos (Bük), vagy kloridos vizet (Sárvár) is megfigyelhetünk. A hazai termálkarszt gyógyvizek alkalmazás rendkívül széleskörű, számos egészségügyi panaszra nyújtanak enyhülést: ám elsősorban mégis a mozgásszervi megbetegedések és a rehabilitáció területén alkalmazzák őket. Ezek mellett anyagcserezavarok, bőrproblémák, emésztőrendszeri megbetegedések esetén javasoltak. Egy-egy kivételes esetben vesebetegségek, sőt, pszihés zavarok enyhítésére is találhatunk hazánkban termálkarszt gyógyvizet. Irodalomjegyzék Liebe Pál (2002, 2006) Felszín alatti vizeink I-II- Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium tájékoztatója Schulhof Ödön (1957) Magyarország ásvány- és gyógyvizei - Akadémia Kiadó, Budapest 188

A magyarországi egészségturizmus vizsgálatának indokoltsága

A magyarországi egészségturizmus vizsgálatának indokoltsága Egy szakmai életút eredményei és helyszínei MAGYARORSZÁG EGÉSZSÉGTURIZMUSA Szilágyi Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék E-mail: zsfalatka@gmail.com

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁS HELYZETE HAZÁNKBAN LISTÁR NIKOLETT

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐINEK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY Debrecen, 2010 1 Tartalomjegyzék Rövidítések jegyzéke... 3 Vezetői összefoglaló... 4 I. Helyzetfeltárás...

Részletesebben

Termál- és gyógyturizmus

Termál- és gyógyturizmus Készítette: Boronkay Soma Termál- és gyógyturizmus Forró méhébıl küldi földanyánk Az öröklét gızölgı zuhatagát Táplálékul a gyermeki hitnek, Hogy a világon semmi sem szőnik meg. /Jékely Zoltán: Gül baba

Részletesebben

Geotermikus energia Monoki Ákos. Fogalma

Geotermikus energia Monoki Ákos. Fogalma Geotermikus energia Monoki Ákos Fogalma Geotermikus energia, geotermális energia: Tágabb értelemben a Föld belsejében keletkező, a földi hő-áramban meghatározott szintig feljutó és ott a kőzetekben, illetve

Részletesebben

A BÜKKI TERMÁLKARSZT EGERSZALÓK-DEMJÉN-I RÉSZE FELTÁRTSÁGA

A BÜKKI TERMÁLKARSZT EGERSZALÓK-DEMJÉN-I RÉSZE FELTÁRTSÁGA A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) A BÜKKI TERMÁLKARSZT EGERSZALÓK-DEMJÉN-I RÉSZE FELTÁRTSÁGA Dr. Lénárt László egyetemi docens Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi

Részletesebben

Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz

Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2011 167 Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz Recommendations for joint management strategies of transboundary thermal groundwater

Részletesebben

Megújuló energia felhasználása a Büki Gyógyfürdıben

Megújuló energia felhasználása a Büki Gyógyfürdıben Megújuló energia felhasználása a Büki Gyógyfürdıben a termálvízbázis energetikai hasznosítása Készítette: Pannon Termál Klaszter Közhasznú Nonprofit Kft. Bükfürdı, 2010. február 26. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Geotermikus tárolók. Dr. Tóth Anikó PhD Kőolaj és Földgáz Intézet

Geotermikus tárolók. Dr. Tóth Anikó PhD Kőolaj és Földgáz Intézet Geotermikus tárolók Dr. Tóth Anikó PhD Kőolaj és Földgáz Intézet A földkérget alkotó kőzetek nem homogén anyagok, a teret csak ritkán töltik ki hézagmentesen. A magmás kőzetek (pl. gránit, bazalt, andezit

Részletesebben

Egészségturizmus -Gyógy- és termálturizmus-

Egészségturizmus -Gyógy- és termálturizmus- Egészségturizmus -Gyógy- és termálturizmus- Általános információk Az egészségturizmus olyan turizmusforma, ahol a turista utazásának fő motivációja egészségi állapotának javítása vagy megőrzése. Az egészségturizmuson

Részletesebben

Pethő GÁBOR, VASS PÉTER, GEOFIZIKA ALApJAI

Pethő GÁBOR, VASS PÉTER, GEOFIZIKA ALApJAI Pethő GÁBOR, VASS PÉTER, GEOFIZIKA ALApJAI 4 IV. GEOTERMIKUS KUTATÓ MÓDSZER 1. RÖvID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Hőmérők már Galilei korában is készültek, azonban a fizikai jelenségekhez kötött, ma is használatos

Részletesebben

Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia

Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TURISZTIKAI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia A stratégia elkészítésben részt vevő szakértők Aquaprofit

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - Terv Lónyay-főcsatorna Vízgyűjtő A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Részletesebben

GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AGRÁRGAZDASÁGÁBAN

GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AGRÁRGAZDASÁGÁBAN GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AGRÁRGAZDASÁGÁBAN Dr. Kulcsár Balázs adjunktus Debreceni Egyetem Műszaki Kar, 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4., Tel: +36 30

Részletesebben

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter)

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) Bevezetés A barlang a Föld szilárd kérgében természetes úton keletkezett, ember számára járható méretű üreg. Haladjunk visszafelé a fogalmak meghatározásával: üreg azaz találhatunk

Részletesebben

Geotermikus energia és egyéb megújuló energiák felhasználási lehetősége Budapesten és Pest megyében

Geotermikus energia és egyéb megújuló energiák felhasználási lehetősége Budapesten és Pest megyében Geotermikus energia és egyéb megújuló energiák felhasználási lehetősége Budapesten és Pest megyében Tartalom A GeoSEE projekt és résztvevői 4 Magyarország geotermikus potenciálja és lehetőségei 5 Termálvizek

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT BESZIVÁRGÓ VIZEK VIZSGÁLATA A BUDAI-HEGYSÉG NÉHÁNY BARLANGJÁBAN KISS KLAUDIA kémia BSc

Részletesebben

Martonné Dr. Erdős Katalin egyetemi docens

Martonné Dr. Erdős Katalin egyetemi docens Egy szakmai életút eredményei és helyszínei BOGÁCS TERMÁLFÜRDŐRE ALAPOZOTT IDEGENFORGALMÁNAK JELLEMZŐ VONÁSAI Martonné Dr. Erdős Katalin egyetemi docens Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi

Részletesebben

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGIÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIAI INTÉZETI TANSZÉK A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI SZAKDOLGOZAT

Részletesebben

EGER VÁROS ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVIZEINEK BEMUTATÁSA, FELHASZNÁLÁSUK

EGER VÁROS ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVIZEINEK BEMUTATÁSA, FELHASZNÁLÁSUK A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) EGER VÁROS ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVIZEINEK BEMUTATÁSA, FELHASZNÁLÁSUK Szabó Tamás okleveles környezetmérnök, vízellátás-csatornázás szakos

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0901/044/2.2.2) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió

Részletesebben

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai Intézeti Tanszék Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Deák Zsuzsa Villő, Környezetgeofizika

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szakdolgozat A Mórahalmi egészségturizmus kialakulása, fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon Ajánlások a hasznosítást előmozdító kormányzati lépésekre és háttértanulmány Megbízó: Magyar Tudományos

Részletesebben

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE Magyar Bányászati és Földtani Hivatal JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE (Tervezet) Budapest, 2011. december Jászberény terület geotermikus koncessziós jelentése. (Tervezet) 2011. december

Részletesebben

Területi Tervezési Koncepció

Területi Tervezési Koncepció Területi Tervezési Koncepció Egyeztetési dokumentáció Velencei-tó vízgyűjtő WAREMA projekt Dátum: 2008. február 26. Készítette: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Fejér Megyei Agrárkamara

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

A hegyek és az erdők születése

A hegyek és az erdők születése FEDEZD FEL A FÖLD KINCSEIT! Vojnits András A hegyek és az erdők születése Kossuth Kiadó Tartalom Előszó Gaia Amiről az óceánok mélye mesél Vulcanus és Plutó birodalma Amikor mozog a föld Hegyek születnek

Részletesebben

Dráva terület Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat jelentés tervezete (szénhidrogén)

Dráva terület Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat jelentés tervezete (szénhidrogén) Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Dráva terület Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat jelentés tervezete (szénhidrogén) készült az ásványi nyersanyag

Részletesebben

GEOTERMIKUS ENERGIA, MISKOLC LEHETŐSÉGEI

GEOTERMIKUS ENERGIA, MISKOLC LEHETŐSÉGEI GEOTERMIKUS ENERGIA, MISKOLC LEHETŐSÉGEI Mit jelent az alternatív energiaforrás? Az alternatív energiaforrás az az energiahordozó, amelyből a jelenleg használatos szénhidrogének alternatívájaként valamilyen

Részletesebben