CIVILEK A VIDÉKÉRT - NEKIK SIKERÜLT -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIVILEK A VIDÉKÉRT - NEKIK SIKERÜLT -"

Átírás

1 CIVILEK A VIDÉKÉRT - NEKIK SIKERÜLT - CIVIL SZERVEZETEK LEADER FEJLESZTÉSEI A VÉRTES-GERECSE KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN

2 Bemutatkozik a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Egyesületünk szeptember 18-án alakult meg Vértesszőlősön. Az egyesületet a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság október 15-én jegyezte be (Pk.60039/2008/4/I) a 1707 nyilvántartási számon. Működési területe Komárom-Esztergom és Fejér megyében 37 települést érint - ahogy a neve is mutatja - a Vértes és a Gerecse, valamint az Által-ér vízgyűjtőjéhez tartozó községek területe fedi le. A tagságot 37 önkormányzat, 2 nemzetiségi önkormányzat, 42 nonprofit szervezet, 13 gazdasági társaság és 8 egyéni vállalkozó alkotja. A Közösség alapszabály szerinti céljai a következők: a bicskei, móri, oroszlányi, székesfehérvári, tatai és tatabányai kistérségek területén a települési önkormányzatok, gazdasági társaságok, vállalkozók, civil szervezetek, magánszemélyek és őstermelők vidékfejlesztéssel összefüggő tevékenységeinek koordinálása, pályázatainak elősegítése és széleskörű partnerség megteremtése a térségre elkészített Vértes-Gerecse Által-él(r)ünk, kéz a kézben célhoz érünk elnevezésű Helyi Vidékfejlesztési Stratégia alapján. Az előbb felsorolt célok elérése érdekében közhasznú tevékenységeket látunk el. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében országosan minden egyes vidékfejlesztési térségnek - illetve annak intézményének, az un. Helyi Akciócsoportnak (HACS) ben előre meghatározott fejlesztési és működési források álltak rendelkezésre az Európai Unió által biztosított EMVA keretből. Ennek ismeretében kerültek megtervezésre, kidolgozásra az egyes akciócsoportok területére a helyi adottságokra épülő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák (HVS). Minden esetben települési fórumok, kérdőívezés, projekt-adatlap gyűjtés előzte meg a stratégiák kidolgozását, amelyhez civil szervezetek is aktívan hozzájárultak. Hasznos ötleteik bizonyítéka, hogy majdnem minden típusú pályázati kiírásra tudtak benyújtani támogatási kérelmet. A Vértes-Gerecse Közösség is megfogalmazta 2007-ben a jövőképét, célkitűzéseit, és az azokat az intézkedéseket, amelyek ezek megvalósítását segítik elő. Jövőképünk: a Vértes Gerecse Által-ér térség erőforrásainak fenntartható hasznosításával olyan vidéki élettér megteremtése, ahol élni jó és élni érdemes. A térséget alkotó tájegységek közös természeti, történelmi és kulturális örökségére alapozva olyan vidékfejlesztési modell kidolgozása és megvalósítása volt a cél, amely alkalmas arra, hogy a térséget körülölelő nagyvárosok globalizációs folyamatokat gerjesztő hatásának alternatívájaként ismét vonzóvá és értékessé tegye a vidéki életet. Mindezt úgy, hogy közben kiemelt hangsúlyt fektet a rendelkezésre álló erőforrások hosszú távú, tartalmas hasznosítására, valamint a települések lakosságmegtartó-képességének erősítése érdekében a helyiek társadalmi és gazdasági előnyökhöz való juttatására. A Közösség Tatán bérel irodát, ahol folyamatosan biztosított az ügyfélfogadás. A Vértes-Gerecse honlap folyamatosan frissül és megtekinthető rajta a közösség havonta megjelenő hírlevele is. 2

3 A következőkben azokról a pályázati lehetőségekről, célterületekről adunk rövid összefoglalót, amelyekre a térségünkben tevékenykedő civil szervezetek leginkább támogatást nyertek, és év végéig már meg is valósították azokat. A támogatás mértéke változó volt, de minden civil szervezet 100%-os támogatásban részesült. PÁLYÁZATAINK Források az ÚMVP III. és IV. tengelyében álltak rendelkezésre. A III. tengelyből 4 jogcímre lehetett benyújtani támogatási kérelmet. A IV. tengelyben a LEADER célterületeket/intézkedéseket minden Helyi Akciócsoport (HACS) maga határozta meg, attól függően, milyen forrásokat szerettek volna a térség önkormányzatainak, lakosságának, vállalkozóinak, civil szervezeteinek, egyházaknak juttatni olyan fejlesztésekre, amelyek más jogcímben nem bizonyultak támogatható tevékenységnek. Nálunk az alábbi célterületek voltak első évben, 2009-ben a megpályázhatóak, melyek később kisebb változtatásokkal kerültek megnevezésre a kétévenkénti HVS felülvizsgálatnál. Gazdaságfejlesztésre vállalkozási alapú célterületek: - Mesterkezek Program - Fejlesztések a termékutak mentén - Kistelepülési szolgáltatóház Szolgáltatásfejlesztésre: - LEADER Sporthelyszínek fejlesztése és kialakítása - Vércse kincsei nyomában - LEADER Klubhálózat - Vércse táborok - Vércse események célterületre igényelhettek ügyfeleink forrásokat 2009-ben ben ismét meghirdetésre kerültek a LEADER célterületek, ezúttal kisebb átcsoportosításokkal, módosításokkal jelentek meg az első támogatási időszakhoz képest: Gazdaságfejlesztésre: - Helyi termelők, kézművesek támogatása - Turisztikai szolgáltatások, fejlesztések támogatása - Mikrovállalkozások támogatása - Vércse tanulmányok - fenntarthatóság, önellátás és térségi összefogás - Vércse képzés humán erőforrás és kapacitásfejlesztés című célterületre Szolgáltatásfejlesztésre: - Szabadtéri közösségi terek, rendezvény helyszínek fejlesztése - Vércse kincse értékek megőrzése és bemutathatósága (komplex projekt) - Vércse kincsei nyomában (kisértékű fejlesztések) - Vércse táborok - Vércse események 2013 nyarán lehetett harmadik alkalommal LEADER forrásokra pályázni. Ismét módosultak a célterületek, melyek a következő intézkedésekben fogalmazódtak meg: 1. A Vértes-Gerecse Közösség településein a kulturális és sportélet támogatása 2. Vércse események és eszközigényeik fejlesztése 3. Természeti és kulturális értékek komplex megőrzésének és bemutatásának támogatása 4. Helyi termelők, kézművesek, vállalkozások támogatása, helyi termékek, szolgáltatások kialakítása, fejlesztése 5. Turisztikai fejlesztések a natúrparkok ölelésében 6. Megújuló energiahasználat elterjesztése A FEJLESZTÉSI CSOMAGOK RÖVID ÖSSZE- FOGLALÓJA Vércse események Ez a célterület a közösségi élmény és összetartozás erősítésére, valamint a település megtartó erejének növelésére fókuszált. A Vércse események a Vértes-Gerecse akciócsoport területén térségi összefogásban legalább 5 településsel - megvalósuló innovatív, a hagyományos értékeket előtérbe helyező rendezvény volt, amely lehetett kulturális, hagyományőrző, lovas, íjász, sportlövész, horgász, de akár hobbiállat program. Támogattuk a rendezvények megszervezését és lebonyolítását, a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kialakítását és a marketinget. Vércse táborok A Vértes-Gerecse Közösség területén megvalósuló táborok két formáját támogattuk: a) Nyári bentlakásos foglalkoztató táborok, a gyermek és ifjúsági korosztály (6-25 év) részére. b) Alternatív napközi: szakkör jellegű nyári, nem bentlakásos táborok, napközbeni idő tartalmas, hasznos, ismeretekben gazdag eltöltése a gyermek és ifjúsági korosztály (6-25 év) részére. 3

4 Támogattuk a helyi civil szervezetek és helyi vállalkozók bevonásával megvalósuló alternatív napközik, Vércse táborok és ifjúságvédelmi, ifjúságnevelési programok megszervezését és lebonyolítását a térségi iskolák tanulói részére, tanórán kívüli programok, szakkörök fejlesztését,. Cél volt a nyári szünidő hasznos eltöltése, az önálló élethez szükséges kompetenciáik fejlesztése, a kulturális fogyasztás színvonalának emelése; ifjúsági korosztályok és közösségeik érvényesülésének elősegítése, társadalmi és egyéni felelősségének, tudatosságának fejlesztése érdekében. Vércse kincsei nyomában Vércse kincsei: a Vértes-Gerecse térségében még fellelhető hagyományok, máig is fennmaradt, vagy felelevenítésre szoruló szokások, események, gasztronómiai különlegességek, tájjellegű programok, a településre jellemző történelmi, művészeti értékek. Vércse Kincse sarok: olyan bemutatóhely, ahol bárki szervezett keretek között megtekintheti, megismerheti a Vértes-Gerecse kulturális, történelmi, művészeti, gasztronómiai értékeit, valamint a helyi termékeket. Támogattuk a települések történelmének/ hagyományainak felkutatását, megjelentetésüket különböző formában (könyv, CD/DVD, film, hanganyag) és a reprint kiadásokat. Támogattuk hagyományőrző csoportok célterületnek megfelelő projektjeit, néprajzi és helyi speciális kultúrtörténeti gyűjtemények, illetve Vércse kincse sarkok kialakítását. Vércse kincse értékek megőrzése és bemutathatósága (komplex projekt) Ebben a célterületben támogatást olyan építési és/vagy eszközbeszerzési beruházásokra vehettek igénybe, amelyek lehetővé tették a Vércse kincsei megőrzését, előállítását, bemutatását, értékesítését, valamint a hozzájuk kapcsolódó képzések, táborok lebonyolítását Szabadtéri közösségi terek, rendezvény helyszínek fejlesztése Támogatást nyújtottunk közösségi célú szabadidősés/vagy sportlétesítmények, erdei tornapályák kialakítására, fejlesztésére, ezáltal alkalmassá váltak szervezett események lebonyolítására, a Vértes-Gerecse Közösség rendezvényeinek befogadására is, melyek legalább 5 térségi település összefogásával valósultak meg. Képzések támogatása Támogatható volt a lakosság, a civil szervezetek és a vállalkozások igényeihez igazodó képzések, továbbképzések, tréningek és tanfolyamok szervezése és lebonyolítása. A pályázat célja volt, hogy a szervezetek kapacitásfejlesztése, szakmai fejlődése, humánerőforrás ellátottság, szervezeti fejlődését segítse. 4

5 A TÉRSÉG CIVIL ÉLETÉNEK JELLEMZŐI A térségben bejegyzett civil szervezetek száma több mint 300. Ezen szervezetek kb. 50%-a valamely helyi település, iskola, óvoda fejlődése érdekében létrehozott alapítvány, egyesület; további 40%-a sportegyesület, nyugdíjasklub, természetvédelmi egyesület; kb. 10%-a helyi népdalkör, táncegyesület, melyek fő célja a hagyományápolás. A településeken számos olyan civil kezdeményezés található, melyek ugyan fontos szerepet töltenek be, de csak klubszerűen működnek, nincsenek bejegyezve. A térségben működő, már jelentős múlttal rendelkező civil szervezetek működési területe széles palettát ölel fel. Kiemelkedő két szervezet munkássága, akik kezdeményezésükkel hozzájárultak a Vértes-Gerecse Közösség létrejöttéhez is. A Pro Vértes Közalapítvány 1991-ben alakult meg. Alapítói között a civil és az önkormányzati szféra is képviseltette magát. Céljai között a Vértes és térsége természeti értékeinek átfogó védelme, a természetvédelmi kutatás, az oktatás és szemléletformálás, a műemlékvédelem, az ökoturizmus, valamint ezeken keresztül a térség gazdaságának fenntartható módon történő előmozdítása szerepel. A közalapítvány a Vértesi Natúrpark létrehozásával és működtetésével turisztika-orientált térségfejlesztést valósít meg. A Zámolyi-medencében működő mintagazdaság, valamint a környezeti nevelési program révén hozzájárul a térségben a környezettudatosság erősítéséhez. Az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség az Által-ér vízgyűjtő tágabb (mintegy 800 km2 nagyságú és csaknem 160 ezer lakosú) térségének 1994-ben megalakult érdekérvényesítő közhasznú civil szervezete. Tagságát 21 önkormányzat, 13 non-profit szervezet és 21 gazdasági társaság alkotja. Fő célkitűzése a tatai Öreg-tó és az Által-ér vízgyűjtőjének rehabilitációja, összehangolt környezetorientált vidék- és gazdaságpolitika kialakítása. A Szövetség a LEADER+ programban az Által-ér Völgye Helyi Akciócsoport megalakulásának kezdeményezője, a helyi vidékfejlesztési terv kidolgozója volt, melyet a Vértes-Gerecse Közösség alakulásakor is vállalt, a gesztori feladatok ellátója volt az egyesület bejegyzéséig. A natúrpark a világon mindenütt ismerősen és jól csengő fogalom, amely egyfajta védjegyet is jelent arra, hogy az adott vidéken az ökológiai értelemben vett fenntarthatóság a gazdaságot, turizmust, oktatást és kicsit a mindennapi életet egyaránt áthatja. A natúrpark az ország jellegzetes természeti, tájképi, kultúrtörténeti értékekben gazdag, a természetben történő aktív kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás, fenntartható turizmus és a természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, továbbá a természetkímélő gazdálkodás megvalósítását szolgáló nagyobb kiterjedésű területe, amely e jogszabályban foglaltaknak megfelelően jön létre. Közösségünk által ellátott terület a Vértesi Natúrpark, a Gerecse Natúrpark településeit is kisebb eltéréssel lefedi. Ezeket lehatárolja az Által-ér vízgyűjtőjének területe. Mindkét előbb említett két szervezet nagy szerepet vállalt a működési területébe tartozó natúrparkok létrehozásában. 5

6 Baj községben 8 civil szervezet működik, ebből 2 nyertes egyesület valósított meg eddig 4 projektet, összesen Ft támogatásból. Mindketten tagjaink. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft. Eszterházy Szőlő és Bortermelő Közösségi Egyesület - A Vértes-Gerecse Közösség tagja Az egyesület február 18-án 15 alapító taggal alakult meg, a taglétszám azóta jelentősen megnőtt, az elmúlt években 50 fő volt. Az egyesület megalakulásakor az alábbi célokat tűzte ki: Baj község csodálatos tájvidéke az utókor számára való fenntartásában munkálkodás, a természeti környezet védelme, a helyi szőlő és bortermelő kultúra ápolása, megismertetése, borverseny meghonosítása. A megalakulás óta minden évben megrendezésre kerül a borverseny. A község rendezvényei közül a szüreti felvonulás illetve a falunap megrendezésében lebonyolításában is aktívan részt vesznek. Hagyomány már az Orbán-napi megemlékezés a Szőlőhegyen lévő Orbán szobornál, valamint a Márton-napi újbor ünnepség is. Orbán napi megemlékezés és szüreti felvonulás 2012-ben Pünkösd vasárnapján a baji Szőlőhegyen az Orbán-szobornál jöttek ismét össze a megemlékezésre a termelők, borászok, a lakosok. A rendezvény célja a bortermelői hagyományok ápolása, ezen belül a szőlőtermelők védőszentjének május 25-ei megünneplése. Felsorakoztak az összejövetelen a helyi termelők, akik kóstoltatással egybekötve a kulturált, egészséges borfogyasztást népszerűsítették. A szüreti felvonulás az iskola előtti téren kezdődött. A polgármester köszöntője után a Tatabányai Bányász Mazsorett együttes tartott bemutatót, majd a Baji Német Nemzetiségi hagyományőrző egyesület énekelt borral kapcsolatos dalokat magyar és német nyelven. Az iskolai tánccsoport műsora után indult el a felvonulás. Lovasok vezették a menetet, majd a zenekar és az énekkar következett. Este 19 órakor kezdődött a szüreti bál a Szomori Fiúk által szolgáltatott zenére. Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület - A Vértes-Gerecse Közösség tagja 1997-ben alakult meg a Hagyományőrző Egyesületet. Ettől az időponttól az énekkar az egyesület keretein belül működik. Az énekkar 1995-ben alakult. Egyik legfontosabb célja a helyi német népdalok összegyűjtése, szövegük leírása, dallamuk lekottázása. Szinte minden helyi rendezvényen szerepelnek. Szívesen vesznek részt dalos találkozókon, megyei illetve országos szintű fesztiválokon. Az énekkarban szinte minden korosztály megtalálható. Nem csak a dalok éneklésével, hanem a fellépéseken viselt ruhákkal is a helyi hagyományokat ápolják. Az alábbi fejlesztések teszik lehetővé, hogy a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület énekkarának minden tagja egyforma ruhában léphessen színpadra, felidézve és megőrizve az utókor számára őseik viseletét. A nemzetiségi gyűjtemény helyének kialakítása mind turisztikai szempontból, mind a helyi identitástudat megőrzése szempontjából a településen élők számára nagy jelentőséggel bír, amelyhez a településtörténeti kiadvány elkészíttetése is jelentős mértékben hozzájárult. Megvalósított LEADER projektjei: 1. Baji Német Nemzetiségűek betelepítésének ünnepélye 6 Célterület: Vércse események Elnyert támogatás: Ft Célterület: Vércse események Elnyert támogatás: Ft Ezzel a hagyományos rendezvénnyel az egyesület minden évben április végén állít emléket az ősöknek, akiket Baj községbe 1745-ben telepítettek be. A hagyományos értékeket előtérbe helyező kulturális, hagyományőrző programot a környező települések nemzetiségi dal és tánccsoportjai teszik minden évben emlékezetessé. A fellépőket és díszvendégeket a támogatásból vacsorára

7 invitálták a szervezők. A helyi asszonyok speciális süteményei is felsorakoztak, a 40 féle édességből a kvircedli, mézespuszedli, nuss tangli, legényfogó, tejlepény hagyományos receptek alapján készült. Közben az Eszterházy Szőlő és Bortermelő Közösségi Egyesület asztalánál díjazott borokat kínáltak a termelők. A rendezvény helyszínén a térségben működő csipkeegyesület baji tagjai által készített csipkéket mutattak be a szervezők. A hivatalos programokat bállal zárták. Az ünnepséget megelőző héten Német Nemzetiségi Hetet szerveztek, melynek keretében a gyermekek megismerkedhettek a magyarországi németek kézműves és földműves hagyományaival, bepillantást nyerhettek a hagyományos ételek és sütemények készítésének titkaiba, valamint a szőlőtermesztés és borászkodás hagyományos módszereit is megismerhették. 2. Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület fellépő ruha készítése Célterület: Vércse kincsei nyomában Elnyert támogatás: Ft Csákberény községben 10 civil szervezet működik, ebből 2 nyertes civil szervezet valósított meg eddig 4 projektet, összesen Ft támogatásból. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft. Csákberényért Alapítvány Az alapítvány önkéntes tagjai nagyon sokat tesznek a falu fejlődéséért. Szervezik a farsangi bálokat, a falunapokat, kiadják a település lapját, a Csákberényi Híreket. Az alapítvány célja a Csákberényért tenni akaró emberek összefogása, a falu közösségi erejének megerősítése. Ennek érdekében folyamatosan pályáznak céljaik megvalósíthatósága érdekében. Megvalósított LEADER projektjei: 1. Alternatív napközi Csákberény, Csókakő és Söréd települések összefogásával Az egyesület dalköre 10 éve nem tudta fellépői ruhatárát frissíteni, ami ezúttal a támogatásból sikerült. Gondosan ügyeltek arra, hogy mind színében, mind szabásában a régi hagyományos viseletre minél jobban hasonlítson, hogy a nemzetiségi hagyományok generációról generációra fennmaradhassanak. 3. Német Nemzetiségi gyűjtemény elhelyezése és községtörténeti kiadvány készítése Célterület: Vércse kincse értékek megőrzése, bemutathatósága Elnyert támogatás: Ft A projekt keretében vált lehetővé a kiállítóhely kialakítása, amely a Petőfi utca 69. szám alatti Közösségi Ház tetőterében tekinthető meg. Itt kerülnek bemutatásra a községben összegyűjtött bútorok, ruhák, a régi korban használt eszközök. Régóta dédelgetett terve volt a településnek egy helytörténeti kiadvány elkészítése ban az áprilisi Betelepítési Ünnepségükön került sor a könyv ismertetésére és bemutatására. Célterület: Vércse táborok Elnyert támogatás: Ft A 3 hetes Retyerutyatábor 3 helyszínen került megrendezésre. Minden héten más település adta a programokat, fogadta a móri kistérségben élő gyermekeket július végén Csákberényben kézműves foglalkozásokkal kezdődött a tábor, a sportpályán és annak épületében készültek az ügyes és szép alkotások. Augusztus első hetében Söréden folytatódott a tábori élettel történő ismerkedés. Végezetül Csókakő fogadta a gyerekeket a napközbeni foglalkozásokon. Összességében 170 főnek sikerült tartalmas elfoglaltságot biztosítani az alapítványnak, ezzel a szülők válláról levenni 1-1 hétre a nyári szünet gondjait, -más civil szervezeteknek, önkormányzatoknak az összefogása által. 7

8 2. Csákberényi Hagyományőrző Családi Nap 2012 Célterület: Vércse események Elnyert támogatás: Ft július 28-án a Retyerutya tábor után tartották meg a Családi Napot, melynek helyszíne a futballpálya volt. A Hagyományőrző Családi Nap programjai alapvetően a népi hagyományokra épültek, így ezen a napon lehetősége adódott a gyermekeknek, felnőtteknek korongozásra, zsugorkázásra, bökölődésre, azaz tarisznyahímzésre, barackmagból történő nyaklánckészítésre, stb. Az érdeklődőket kézműves- és kirakodó vásár várta (méhészek, borászok, keramikusok, kovácsmester, sajtkészítő mester). A Hagyományőrző családi napon számos előadó vett részt, így néptánccsoportok (pl.: Gánti Nemzetiségi Csákberény Sportegyesület Az egyesület 1994-es megalakulása óta célja a csákberényi gyermek és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés és a szabadidősport koordinálása, a rendszeresen sportoló tanulók számának gyarapítása, a különböző diáksport rendezvényeken való részvétel. A tanórán kívüli testnevelésnek a sportegyesület utánpótlásának biztosításában is nagy szerepe van. Folyamatos feladatuk továbbá a község területén sportolásra alkalmas helyek fenntartása, fejlesztése, ezzel is javítva az egészséges életmódra nevelés feltételeit. Projekt címe: Ifjúságvédelmi tábor Célterület: Vércse táborok Elnyert támogatás: Ft Az ifjúságvédelmi tábor megtartására augusztus közepén került sor. 1 héten keresztül gondoskodtak a szervezők érdekes, izgalmas, tanulságos programokról. Csákberény Önkormányzata, civil szervezetek, vállalkozók segítették a fiatalokat egész héten a nap minden órájában a tartalmas időtöltésben. 1. napon sportprogramok, játékos vetélkedők zajlottak. A 2. napra került a drogprevenciós foglalkozás. A harmadik napon az egészséges életmódra, a gyakorlatban elkövethető rossz szokásokra és azoknak veszélyeire próbálta a figyelmet ráirányítani. Negyedik napon a fiatalokat leginkább 8 Néptánc Együttes) és énekkarok (Csákvári Férfi Kórus) előadásait lehetett megtekinteni. Kiállítás is várta az érdeklődőket: helyi művészek festmény- és kézműves kiállítására került sor, a helyi iskola rajzpályázatán elkészült műveket valamint a Retyerutya táborban készített alkotásokat is megtekinthették a látogatók. A gyermekek lovas programokon vehettek részt illetve csikósbemutató, motorkaszkadőr bemutató is színesítette programjukat. érdeklő téma, a szexualitás került napirendre. A Vértes közepén zajló, ott élő célcsoportnak szervezett táborból nem hiányozhatott a környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretbővítő program sem. Emellett szórakozásra is jutott idő, a zárónapon sportvetélkedőn mérték össze tudásukat a fiatalok.

9 Csákváron 32 civil szervezet működik, ebből 2 nyertes civil szervezeti tagunk valósított meg eddig 4 projektet, összesen Ft támogatásból. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft. Kempo Harcművészeti Sport Egyesület - A Vértes-Gerecse Közösség tagja Az egyesület célja a Zen Bu Kan Kempo sportág és harcművészet terjesztése, tagjaik számára edzéslehetőség biztosítása, az egészséges életmódra való nevelés, és a harcművészetek erkölcsi normáinak a mindennapi életbe való átvitele. Heti 4 alkalommal biztosítanak edzéslehetőséget, edzőik (a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Továbbképző Intézet által minősített edzők) munkájukat önkéntes tevékenységként végzik. A Kempo H SE Csákvár a Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportszervezet tagja, így részt vesznek a sportszervezet rendezvényein: edzőtáborokon, minősítő vizsgákon, versenyeken, szemináriumokon, egyéb rendezvényeken év nyarán tartották az 1 hetes bentlakásos, edzőtábor jellegű Kempo tábort Csákváron a szervezet tagjainak, a sport iránt érdeklődő több mint 30 gyermeknek és ifjúsági korosztályú fiatalnak. A programokat amely kevés elméletből, de annál több erőnléti és technikai edzésből állt - az egyesület vezetője Takács Attila 5. danos mester, és a Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportszervezet híres, elismert sportolói tartották napi 10 órában. 3. Önvédelmi képzések Vércse segítséggel Megvalósított LEADER projektjei: 1. Kempo Csákvár Célterület: LEADER sporthelyszínek fejlesztése és kialakítása Elnyert támogatás: Ft A pályázat célja a kempo sport feltételrendszerének javítása volt. Az évek során elhasználódott tatami, és védőfelszerelések kerültek cserére újak beszerzésével. Célterület: képzés Elnyert támogatás: Ft Az egyesület október végére szervezte meg a térségben tevékenykedő polgárőr egyesületek tagjai részére azt a hétvégi, 4x4 órás képzést, amelynek Csákvár adott otthont. Az előadások jogi ismereteket tartalmaztak, a hatóságokkal történő együttműködés lehetőségeiről is szóltak, valamint gyakorlati önvédelmi foglalkozások voltak. Mindez az önkéntes civil emberek tevékenységét segítette elő, amely által a települések közbiztonsága javulhat. A rendvédelmi, önvédelmi és közelharc tréningeket a Kempo Egyesület és Szövetség szakemberei tartották. 2. Kempo tábor Célterület: Vércse táborok Elnyert támogatás: Ft 9

10 Csókakő községben 10 civil szervezet működik, ebből 6 nyertes civil szervezet valósított meg eddig 8 projektet, összesen Ft támogatásból. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft Csókakői Barkócaberkenye Egyesület Az egyesület 2010-ben alakult. Legfontosabb célja a népi hagyományok, népi kultúra, a néptánc, népszerűsítése, a fiatalok bevonása ebbe a nemes munkába. Megalakulása óta nagyon sok rendezvényen léptek fel a településen és a térségben, már külföldön is megismertették az embereket a magyar néptánccal. Felnőtt néptánccsoportja mellett ma már óvodás és iskolás csoportot is működtet, a fellépéseken őket is bevonva a programba. Az egyesület önállóan is sok programot szervez a településen. Projekt címe: Öltöztessük fel a Barkócaberkenye Néptáncegyüttest Ananda Csókakő Alapítvány Az alapítvány célja a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok, felnőttek helyzetének segítése, testi, lelki és szellemi egészségük, fejlődésük előremozdítása, családjaik érdekeinek szervezett, korszerű képviselete és védelme, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése, holisztikus gyógyító, kutató, oktató egészségmegőrző központ létrehozása Csókakő- Aranyhegyen, annak működtetése ezzel az egészséges életmód kialakulását elősegítő önfejlesztő, illetve továbbképző helyi közösségek kialakítása. Céljuk még a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése az Aranyhegyen létesülő Fenntartható Egészség és Életmód Házában és 2 hektáros telkén, a Kárpát-medence hagyományainak, kézművességének megmentése, továbbvitele. Aranyhegyi fejlesztések Csókakőn 10 Célterület: Vércse Kincsei nyomában Elnyert támogatás: Ft Az egyesület legnagyobb problémája az volt, hogy minden fellépés előtt ruhát kellett kölcsönkérni valamelyik másik táncegyüttestől, mert anyagi lehetőségeik nem tették lehetővé, hogy saját viseletben léphessenek fel. A szakmai továbblépéshez elengedhetetlen, hogy megfelelő stílusú, tánchoz illő viseletben jelenjen meg a táncegyüttes. A saját ruhatár segíti a csapat összekovácsolását, hiszen ez további motivációs tényezőt jelent. Az elnyert támogatásnak köszönhető színvonalasabb viselettel rangosabb fellépéseket is vállalhatnak, akár külföldön is népszerűsíthetik hazánkat, ami tovább szolgálja felkészülésüket. A LEADER projektből db női mellényt, női blúzt, színes női szoknyát, virágmintás női szoknyát, alsó szoknyát, színes női kötényt, fekete női kötényt, férfi csizmanadrágot, férfi mellényt, férfiinget, bőszárú férfinadrágot, férfi kötényt, férfikalapot vásárolt az együttes. A Vértes-Gerecse Akciócsoportnál 3 LEADER pályázatuk zárult eddig sikerrel. Ennek keretében fedett medencére, biliárd asztalra, a medence mellett szanetlire nyertek támogatást. Turisztikai célokat szolgál, és hagyományőrző jellege is van a borkultúra, a kulturált borfogyasztás elsajátítását célzó fejlesztésnek, a telken található pince felújításának, és az ehhez megfelelő berendezések beszerzésének. A hagyományos gasztronómia bemutatását, az egészséges táplálkozásra nevelést szolgálja a kertben épített tradicionális kemence, amelyben vendégeik számára helyben mesterséges adalékmentes házi kenyeret, egyéb más ételeket is tudnak készíteni. A pihenést, kikapcsolódást szolgáló teraszon pihenőknek tekerős árnyékoló nyújt hűs árnyékot. Az egészséges életmód kialakulását elősegítő módszerek kidolgozását segítik az Országos Génbankból beszerzett 70-es évekbeli helyben honos, lágyszárú konyhakerti növények, magvak, ezek szaporítását vállalta az alapítvány. A magas beltartalommal rendelkező növényeket a csókakői és a térségi lakosok számára szaporítják tovább. A pályázati forrásból ásott kúttal, valamint a hozzá kapcsolódó gépészettel, locsoló- gravitációs és nyomott vízhálózatot hoztak létre. A méztermeléshez öt darab méhkaptárat létesítettek, ezzel megteremtették a natúrgazdálkodás feltételeit. Tevékenységüket mintaprojektként bemutatják minden érdeklődőnek.

11 Megvalósított LEADER projektjei: 1. A Fenntartható Egészség és Életmód Háza önfenntartó natúrgazdálkodásának feltételeinek megteremtése Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület A TDM szervezet feladata, hogy a vállalkozások, civil szervezetek és az önkormányzat összefogásával az adott térséget és turisztikai termékeit vonzóbbá és ismertebbé tegye a helyi lakosság és az oda érkező vendégek számára. A Móri Borvidéken is e célból hozták létre a TDM-et, amely egyesületi formában működő közhasznú szervezet. Móron van a központja az információs irodával, Ezerjó Portéka Bolttal, de Csókakőn is nyitottak telephelyet. Legfontosabb tevékenységei az információszolgáltatás, Tourinform pont működtetése, turista információs honlap fenntartása (www.moriborvidekinfo.hu). Ezt egészíti ki a marketingtevékenység, valamint a részvételi kötelezettség a tagjaik által szervezett programok megvalósításában. Képzés szervezése Csókakőn Célterület: Helyi termelők, kézművesek támogatása Elnyert támogatás: Ft 2. A turisztikai vendéglátáshoz szükséges gasztronómiai, ill. rekreációs célokat szolgáló eszközbeszerzés Célterület: Turisztikai szolgáltatások, fejlesztések támogatása Elnyert támogatás: Ft 3. Hagyományőrző tábor feltételeinek megteremtése Célterület: Vércse kincse értékek megőrzése, bemutathatósága Elnyert támogatás: Ft A fejlesztés keretében egy V. századbeli, teljesen felszerelt hun jurtát (vízhatlan, festett vastag vászon, kézzel festett ajtó, szeges apáca rács 4 lapos, felszerelés: íjak, tegezek, vesszők, kézi fegyverek, lószerszám, ostor, mellvért, ruhák, étkészlet, asztal, székek, fonott láda, kikészített bőrök, lobogó) szereztek be, valamint erre alapozva hagyományőrző Hétpróba nyári tábort valósítottak meg az egyesület vezetői. Az összesen 4 hetes Hétpróba táborban heti turnusváltásokban érkeztek a fiatalok, gyerekek a környékről. A foglalkozások a jurtában bemutatottakra épültek, ezáltal megismerhették a résztvevő gyerekek, hogyan éltek, dolgoztak, szórakoztak őseink. Megtanultak íjászkodni, barantázni, lovagolni, ostorozni, kézműveskedtek (agyagozás, bőrözés, fonás), ősi hangszerekkel (doromb, dob) ismerkedtek, gasztronómiai ismereteket sajátítottak el. A táborhetek zárásakor a résztvevő gyerekek bemutatták a szülőknek, mit tanultak a tábor ideje alatt. Célterület: képzés Elnyert támogatás: Ft A Móri Borvidék TDM Egyesület 5 hétvégi napra 2x20 órás falusi turizmus képzést szervezett. Az érdeklődők gyakorló, vagy kezdő szállásadók, szolgáltatók voltak, akik szombat délelőttönként szabadidejüket szánták arra, hogy térítésmentesen elsajátítsák a vendégfogadás alapjait, tanuljanak egymástól a gyakorlati példák által. A tanfolyam alatt megismerkedtek a jogszabályi háttérrel, betekintést kaptak az idegenvezetés, programszervezés alapjaiba is. Az első blokkban tavasszal Csókakőn, majd ősszel Neszmélyen elméletben ugyanazt az ismeretet kapták meg a fős csoportok. A Fejér megyei körzetből érdeklődők az 5. napon Csókakőn, Csákberényben, Gánton és Csákváron nézhettek meg egy-egy szállást, vagy agroturisztikai szolgáltató tevékenységet, mintaprojektet. Ősszel a tanulmányút programja Dunaalmáson a Lovardában, és a Hilltopp Borházban, majd Neszmélyen a Hajóskanzenben volt, végül a Sertésvölgyi Bornap tette a gyakorlatban is vidámmá a hasznos képzést. 11

12 Dad községben 8 civil szervezet működik, ebből 1 nyertes egyesületi tagunk valósított meg 1 projektet Ft támogatásból. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft Községi Sportegyesület Dad A Vértes-Gerecse Közösség tagja Az egyesületet 1996-ban alapították. Legfontosabb célkitűzése a fiatalok egészséges és sportszerű életmódra való nevelése, ennek körülményeinek biztosítása. Egyesületük jelenleg labdarúgó-szakosztállyal működik, amely egy felnőtt és egy ifjúsági korcsoportú csapatot foglal magában. A felnőtt csapatban jelenleg 18, míg az ifjúságiak között 16 labdarúgó szerepel. Arra is méltán lehetnek büszkék, hogy az általános iskolások számára kiírt edzéseket is egyre több fiatal látogatja az újonnan elkészült sportpályán. A település nagyobb rendezvényei is itt kerülnek megrendezésre. Már két éve a Falunapok is kulturáltabb körülmények között kerülnek lebonyolításra, az önkormányzat is további fejlesztéseket hajtott végre a sportpálya környékén. Projekt címe: Dadi futballpálya környezetének fejlesztése Gánt községben 13 civil szervezet működik, ebből 3 nyertes egyesület valósított meg eddig 7 projektet, összesen Ft támogatásból. Egyikük a tagunk. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft Vérteskozma és Környéke Községvédő Egyesület - A Vértes-Gerecse Közösség tagja Az egyesület 1988-ban alakult, óta közhasznú szervezetként tevékenykedik. Az egyesület felvállalta a közigazgatásilag Gánthoz tartozó két településrész Vérteskozma és Kőhányáspuszta közös érdekvédelmét. Több mint tíz évi közös érdekképviselet után Kőhányáspuszta önálló érdekvédelmi egyesületet alapított. Az alapítás óta egyesületük elsődleges célja az épített örökség megőrzése, fenntartása és fejlesztése, valamint a falu, a környék védett természeti értékeinek megóvása, melyhez alapító tagként a Pro Vértes Közalapítvány nyújt segítséget ben emlékművet avattak az 1946-ban kitelepítettek emlékére, 1999-ben emlékkövet készíttettek az 1945-ben a környéken elesett magyar katonák tiszteletére. A Millennium alkalmából 2000-ben pályázati támogatással a falu emlékoszlopot állított az államalapítás évfordulójára től is folyamatosan pályáztak egyesületünknél is céljaik megvalósítása érdekében. Megvalósított LEADER projektjei: 1. Vérteskozma történelme napjainkig Célterület: Vércse kincsei nyomában Elnyert támogatás: Ft A támogatásból kiadott könyv és a hozzá készített CD azok tiszteletére született, akik kétszáz évig Vérteskozmán éltek; azok emlékére, akiket kitelepítettek; azokra emlékezve, akik megmentették a falut a pusztulástól. Azok örömére, akik rendben tartják házaikat, kertjeiket, és ma élettel töltik meg a falut. Ismerjük meg a falu múltját, kozmai identitásunk pilléreit! írták a szerkesztők előszavukban. 12 Célterület: LEADER sporthelyszínek fejlesztése és kialakítása Elnyert támogatás: Ft A futballpálya nemcsak labdarúgó mérkőzések, edzések helye, hanem a település rendezvényeinek színtere is, valamint a lakosság mozgásigényeinek kiszolgálását is biztosítja. A támogatásból elkészültek a kapuk mögötti labdafogó szerkezetek, a fúrt kút segítségével öntözni lehet a pályát, és a környékét is. A pálya környezetében végzett tereprendezéssel már nem fog gondot okozni a nagyobb rendezvények lebonyolítása sem. Az öltöző mellett kialakított kisebb park - padokkal, asztalokkal a kulturált kikapcsolódás lehetőségét biztosítja. A pályázatnak köszönhetően az öltöző villamos-energia teljesítménybővítése is megvalósult. 2. Vérteskozmai kulturális események Vérteskozmai Bucsú Célterület: Vércse események Elnyert támogatás: Ft A rendezvények célja volt, hogy fokozza az identitástu-

13 datot, fejlessze a helyi közösség kulturális ismereteit, megismerje más településeken élők kultúráját, hagyományait. A október 1-én megtartott kulturális program a Magyar Művészetért díjjal kitüntetett Petrás Mária művésznő előadásával kezdődött, aki az egész estét Vérteskozmán töltötte. Ízes akcentusával mesélt szülőföldjéről, Csángóföldön megélt gyermekéveiről, az ott élő szokásokról, énekekről is. A támogatási összeg másik felét az egyesület a búcsúnapi vacsorára fordította, amit a közeli vendéglőből szállítottak ki a helyszínre és szolgáltak fel a falubelieknek. 3. Vérteskozmai és Kőhányáspusztai sírkert sírköveinek felújítása Célterület: Vércse kincse értékek megőrzése, bemutathatósága Elnyert támogatás: Ft Vérteskozma község német nemzetiségű lakossága a XVIII. század közepe óta templommal, iskolával és temetővel rendelkezett. Kőhányáspuszta 1928-ig Vérteskozma közigazgatása alatt állt. A puszta német nemzetiségű lakosságával az Esterházy uradalom majorsága volt templommal, iskolával és helyi temetővel. Mindkét település 85 évvel ezelőtt ban közigazgatásilag a 12 illetve 15 km-re lévő Gánt községhez csatlakozott. Az 1988-ban alakult Vérteskozma és Környéke Községvédő Egyesület az épített örökség védelme jegyében a tulajdonos Gánt Község Önkormányzatával együtt felvállalta a kitelepített sváb lakosság elhagyott sírkertjeinek gondozását. A LEADER pályázat keretében nyílt lehetőség első ütemben Kőhányáson 33 darab, majd Vérteskozmán 134 darab sírkő felújítására, melynek részeként a törött sírkövek ragasztása, az összes kő mosása és impregnálása volt az egyesület célja. A temetők a régi német temetkezési szokásokat 2013-tól megszépült formában tudják bemutatni. 4. Szent Vendel közösségi tér kialakítása Célterület: Szabadtéri közösségi terek rendezvényhelyszínek fejlesztése Elnyert támogatás: Ft szeptember 28-án került átadásra a Szent Vendel emlékhely és közösségi tér a faluhoz közeli erdőben. A felújítás előtt már teljesen eltűnt az a kápolna, amelyet évtizedekkel ezelőtt még jelöltek a turistatérképek ben a kápolna téglaboltozata beomlott, ekkor tűnt el a fák árnyékában végleg. Az Erdészet is támogatta a felújításra vonatkozó elképzelést, melyhez az egyesület pályázati forrást kapott. A kivitelezést 3 szakaszban tudták megvalósítani. Az emlékhely kialakításánál fő cél volt, hogy a feltárt kövek, és egyéb tárgyak autentikus módon beépítésre kerüljenek. A szebb kövek a kőfalba kerültek, az egyik ilyen régi kőből készült el az oltár, amely Petrás Mária keze munkáját dicséri. A földhalomból előkerült kovácsoltvas oromzati kereszt ma a nyeregtető ácsolatát díszíti. Szent Vendel Kerekasztal Egyesület Az egyesület célja a Gánt településhez kötődő hagyományok ápolása, a néprajzi értékek összegyűjtése, megőrzése; műemlékvédelem; kulturális élet szervezése; turizmus fejlesztése; természetvédelem. Projekt címe: A Gánti német nemzetiségi nyelvjárás megőrzése Célterület: A Vércse kincsei nyomában Elnyert támogatás: Ft A Gánton élők közül napjainkban 22,5% vallja magát német nemzetiségűnek, de a gánti sváb nyelvet már kevesen beszélik. Évekkel ezelőtt megszűnt a német nemzetiségi népdalkör, ezzel tovább erősödött a több évszázados német nemzetiségi kultúra feledésbe merülése. A projekt célja a gánti sváb nyelvjárás és énekek összegyűjtése (nagyságrendileg közel 100 lehet, melyek nincsenek lekottázva, az idősebb korosztály szájhagyomány útján tanulták gyerekkorukban szüleiktől, nagyszüleiktől). Ezek rögzítése és megőrzése volt a projekt másik célja. Az énekeket stúdió körülmények között rögzítették. A beszélt nyelvnél a mennyiségi anyag összegyűjtése volt a fontos, hogy minél több szó, azok kiejtése, jelentése legyen rögzítve. Az egyesület tagjai hangrögzítővel keresték fel otthonaikban, rendezvények alkalmával az idős embereket. A projekt eredményeként készült el a CD, amely megőrzi az utókornak a gánti sváb nyelvet. 13

14 Gyermely községben 14 civil szervezet működik, ebből 1 nyertes egyesület valósított meg eddig 3 projektet, összesen Ft támogatásból. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft Gyermelyért Faluvédő Egyesület Az egyesület szervez és összehangol minden olyan kezdeményezést, amely Gyermely község társadalmi, gazdasági, közéleti fejlődését kívánja előmozdítani. Megvalósított LEADER projektjei: 1. Szabadtéri sportlétesítmény létrehozása Gyermelyen Célterület: Szabadtéri közösségi terek rendezvényhelyszínek fejlesztése Elnyert támogatás: Ft A sportolás iránt megnövekedett igény miatt szükségessé vált egy szabadtéri sportpálya építése Gyermelyen. A LEADER pályázatból bitumenes sportpálya készült az iskola füves udvarára. A pálya 26x44 m-es méretével alkalmas kézilabda, foci, valamint futó edzések lebonyolítására. Az újonnan létrejött közösségi tér megfelel kulturális rendezvények színhelyének is. Héreg községben 12 civil szervezet működik, ebből 2 nyertes egyesület valósított meg eddig 4 projektet, összesen Ft támogatásból. Egyikük a tagunk. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft Hagyományőrző Egyesület - A Vértes-Gerecse Közösség tagja A Héregi Hagyományőrző Egyesületet fő alkotja. Fő feladatuk a község kulturális életének megszervezése, a községi programok összehangolása, az ünnepélyek színvonalas megrendezése. A 2007-es év kiemelkedően sikeresnek mondható számukra, mert ekkor sikerült a fiatalokat is bevonni a közösségi életbe, így 2 klubjuk - a Fiatal Házasok Klubja és a Fiatalok Klubja - alakulásával minden korosztály képviseltetve van a közéletben. A helyi újság szerkesztésében is fontos szerepet vállalnak. Megvalósított LEADER projektjei: Projekt címe: Karácsonyi koncert 2. Illatok, ízek, találkozások Márton napi újbor ünnep- sajtkóstolás és borkóstolás 14 Célterület: Vércse események Elnyert támogatás: Ft Az egyesület 1994-től szervezi Gyermely község bor gasztronómiai rendezvényeit. Egyik ilyen esemény az évente megrendezett Szent Márton napi újbor ünnep, mely nyitott minden, az igényes és kulturált gasztronómiai élményeket kereső vendég számára. Mindig jeles szakmai előadók bevonásával tartják meg programjaikat, melyek napjainkra jelentősen hozzájárultak a kulturált és igényes borfogyasztáshoz ben Garamvári Vencel balatonlellei szőlőbirtokos és borász, pezsgőkészítő volt a meghívott előadó, aki a tradicionális pezsgőgyártásról, a Garamvári Szőlőbirtokról tartott előadást pezsgő- és borkóstolóval egybekötve a közel 90 fő helyi és távolabbról érkezőnek is. 8 darab bankett asztalt is vásároltak a rendezvények sikeres lebonyolíthatósága érdekében. Célterület: Vércse események Elnyert támogatás: Ft december 8-án délután 4 órakor kezdődött a XVI. Karácsonyi koncert a héregi Jókai Mór Kultúrotthonban. A rendezvény célja az volt, hogy advent második hétvégéjén minden korosztály számára karácsonyi hangulatot varázsoljanak a kis község lakosai számára. Az első fellépők a zeneiskolások voltak. Furulyával, ütős hangszerekkel karácsonyi dalokat mutattak be, és az utolsó számot a közönség énekével együtt adták elő. Felnőtt zenekarok: Bonito Örömzenekar (a falu saját zenészei), a Szomódi Fúvószenekar, Gerecse Mazsorett csoport, Mészáros Kármen - aki a falu szülötte - gyönyörű opera és operett dallamokat énekelt. A karácsonyfa alatt minden gyermek talált almát, mandarint, szaloncukrot, amelyet jóízűen elfogyasztott. A fellépő csoportok vendéglátásban részesültek. A falu összetartó képessége megmutatkozott ezen az eseményen is, mindenki szép dallamokkal megtelve tért haza.

15 Baráti Lovas Kör Az egyesület célja a környékbeli lovasok, lótartók, a ló és a lovassport iránt szimpátiát érzők összefogása, kezdeményezéseik felkarolása a lovaskultúra fejlesztése érdekében. Az 1992-es megalakulásuk óta hagyományt teremtettek lovas találkozóikkal, melyek nem csak a lovakról szóltak, hanem a térség nemzetiségi, népművészeti hagyományait is felelevenítették. Megvalósított LEADER projektjei: 1. Szabadtéri színpad a lovaspályán Célterület: Szabadtéri közösségi terek rendezvényhelyszínek fejlesztése Elnyert támogatás: Ft 2. XXV. Jubileumi Baráti Lovastalálkozó Kecskéd községben 15 civil szervezet működik, ebből 3 nyertes civil szervezet valósított meg eddig 4 projektet, összesen Ft támogatásból. Egyikük a tagunk. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft Kecskédi Néptánc Egyesület - A Vértes-Gerecse Közösség tagja A Kecskédi Művészeti és Néptánc Együttes 1963-ban alakult, jelenleg 4 generációt átfogó tánccsoportból áll: Gyermek, -Ifjusági,- Felnőtt,- és Veterán Tánccsoportból. Az együttes tagjai a jobb működési feltételek elérése érdekében 2004-ben megalakították a Kecskédi Néptánc Egyesületet. A táncegyüttes az elmúlt 45 évben részese volt a legszebb elismeréseknek. A Kecskédi Együttes fő társadalmi törekvése a bel,- és külföldi baráti, illetve partnerkapcsolatok kiépítése, közös fellépések, találkozók szervezése, hogy ezzel is gazdagodjék az együttes német nemzetiségi, magyar és nemzetközi tánc,- és zenei kultúrája. Repertoárjukban főként helyi, valamint magyarországi német táncokat szerepeltetnek, de nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a magyar táncés dalkincset is megismerjék, és színpadra vigyék. Megvalósított LEADER projektjei: 1. Kecskédi Néptánc Egyesület fejlesztése Célterület: Vércse események Elnyert támogatás: Ft Héregen a lovas találkozó a díjugrató program lebonyolításával kezdődött 2012-ben is, melyen elsősorban az amatőr lovasok részére biztosítottak bemutatkozási lehetőséget. Két versenyszámot hirdettek meg kezdők és haladók részére. A paraszti világ bemutatására gazdafogatok akadályversenyére, majd színes fogatbemutatójára került sor. Ezzel párhuzamosan a Fiatal Házasok Klubja főzőversenyt szervezett. Délután indították el a szintén hagyományos szüreti felvonulást, melyhez a zenét a Hagyományőrző Egyesület kereten belül működő Gerecse Party zenekar szolgáltatta. A felvonulás után a sörsátorban különböző csoportok bemutatkozására került sor. Este a hagyományos Szüreti és Lovas Bál kezdődött. Célterület: Vércse Kincsei nyomában Elnyert támogatás: Ft A tánccsoport mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a táncok bemutatása alkalmával a fellépők ruházata a hagyományoknak megfelelő legyen. Ezért volt szükség a ruhatár folyamatos fejlesztésére. Ebből a támogatásból 24 db színes selyembrokátból készült kislány szoknya beszerzésére került sor. 2. Kecskédi Néptánc Egyesület egyesületi helyiségeinek kialakítása Célterület: Vércse kincse értékek megőrzése, bemutathatósága Elnyert támogatás: Ft 15

16 Kocs községben 15 civil szervezet működik, ebből 2 nyertes egyesületi tagunk valósított meg eddig 2 projektet, összesen Ft támogatásból. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft A Kecskédi Néptánc Egyesület az ún. öreg iskolát újította fel a támogatásból. A település civil szervezetei korábban is használták az épületet, de a vizes blokk hiánya, valamint az épület állaga szükségessé tette a felújítást. A támogatásból elkészült egy minden igényt kielégítő klubszoba, amely a tánccsoporton kívül minden kecskédi civil szervezetnek helyet biztosít. Kecskédi Lovas Baráti Kör Kocsi Hagyományőrző Egyesület - A Vértes-Gerecse Közösség tagja Az egyesület 1997-ben alakult, melynek célja, hogy Kocs község múltját, hagyományait, a néptánc hagyományait megőrizze, ápolja. A magyar néptáncokat támogatja, tanítja és előadja. Az alakulás utáni években a fellépések egyre szaporodtak, egyre több helyen mutathatták meg tudásukat a kis néptáncosok. A megyei és országos gyermek néptánc fesztiválokon is remek eredményeket értek el. Országos hírű koreográfusoktól tanultak, így a betanított táncok száma is egyre bővült. A repertoárban szerepeltek dél-alföldi,- szanyi, -nyírségi, - somogyi, -széki táncok is. A községben működő Aranykocsi Zrt. az egyesület fő támogatója, róluk kapta a tánccsoport a nevét. A település neves ünnepein is kiveszik részüket, bemutatóikkal színesítik a rendezvényeket. András napi vigasság 16 Az egyesület célja, hogy a településen, valamint a kistérségben élőkkel megismertesse és népszerűsítse a tájegységünk kultúrájában egymás mellett megjelenő, ugyanakkor sajátosan külön-külön kulturális gyökerekkel rendelkező sváb nemzetiségi kultúrát és a térségi lovas hagyományokon alapuló értékek közös kincseit. Kecskédi Lovas Baráti Kör Egyesület hagyományőrző ruhatár és egyéb eszközállomány kialakítás Célterület: Vércse Kincsei nyomában Elnyert támogatás: Ft Az egyesület főként a lovas kultúra megőrzésén fáradozik, ezért a pályázatban is erre törekedtek. A közeli településeken élőkkel kívánják megismertetni a sváb nemzetiségi kultúrát és a lovas katonai hagyományokat. A korhű ruházatok elkészítése és a bemutatókhoz szükséges német és magyar lovassági egyenruhák, eszközök beszerzése e célokat segíti elő. Célterület: Vércse események Elnyert támogatás: Ft November 30-án van András napja, ezért a népi kalendáriumban novembert Szent András hava néven illetik. Ez egyben advent kezdete is, a szüreti mulatságok vége november 24-én hiányt pótlóan a fiatalok bevonásával próbált az egyesület új színfoltot hozni a település életébe ezzel a programmal, amely egy évadzáró népzenei koncert, táncest és táncház volt délutántól az éjszakába nyúlóan. Az Aranykocsi Néptáncegyüttes előadásában A kis gömböc című népmese táncszínházi változatát láthatták az érdeklődők, akik teljesen megtöltötték a kocsi Faluház színháztermének nézőterét. A magas színvonalú előadás értékét tovább emelte a minden tekintetben és jó értelemben vett profi kísérőzenekar, Szalonna és bandája teljesítménye. A vastapssal jutalmazott produkció után a falu apraja-nagyja átvonult a Faluház aulájába és éjszakába nyúlóan nótáztak, táncoltak.

17 Kömlőd községben 6 civil szervezet működik, ebből 2 nyertes civil szervezet valósított meg eddig 2 projektet, összesen Ft támogatásból. Nem a tagjaink. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft Kömlődért Közhasznú Egyesület Az egyesület célja Kömlőd település fejlődésének elősegítése, támogatása. A tanulás, tömegsport, környezetvédelem népszerűsítése, szabadidősport, kulturált elfoglaltság biztosítása, hagyományápolás, területfejlesztés. Kömlőd Falunap- Kistérségi Amatőr Együttesek Találkozója Sárkeresztes községben 12 civil szervezet működik, ebből 1 nyertes egyesületi tagunk valósított meg eddig 1 projektet Ft támogatásból. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft Sárkeresztesért Egyesület - A Vértes-Gerecse Közösség tagja A 2005-ben alakult Sárkeresztesért Egyesület önkormányzati elven működő szakmai, érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az egyesület célja Sárkeresztes község polgárai körében a lokálpatriotizmus erősítése, a települési lakókörnyezet kialakítása, fejlesztése, a közösségi élettér minőségi javítása, a település természeti, kulturális adottságainak, hagyományainak ápolása, melynek során minden egyesületi tag és települési lakos személyes lehetősége szerint közreműködik. Tradícionális magyar népviselet Célterület: Vércse események Elnyert támogatás: Ft A falunap előkészítésében a helyi képviselő-testület, Baráti Társaság és a Kömlődért Egyesület, a Polgárőr Egyesület, Sport Klub tagjai vettek részt, akik terepet rendeztek, sátrat, színpadot állítottak. A Falunapi program a péntek esti discóval kezdődött. Szombaton reggel a Kömlődi Községi Sport Klub szervezésében elkezdődtek a kistérségi programok, a focipályán férfiak, nők és gyermekek részvételével a labdarúgó mérkőzések. A rendezvénytéren ezzel egy időben a kézműves sátorban arc,- és kavicsfestéssel, ördöglakat készítéssel, képeslap ragasztással várták a legkisebbeket. A helyszín egy másik pontján elkezdődött a darts verseny is. A rendezők közül a főzni tudó, és szerető férfiak elkezdték a sertés,- és birkapörkölt főzését, az ügyes kezű asszonyok a tócsni sütését vállalták. A kulturális programokat a Kömlődi Mini Majorettek kezdték, majd a Kisbéri Majorettek előadása után Sipos F. Tamás koncertje következett. Fellépett az Avesta Orientális tánccsoport Szárligetről, ezt követte Áprily Géza, aki gyermekműsorával varázsolta el a kicsiket. Áprily Géza ismételt fellépésével a felnőtteket szórakoztatta, majd a Tihany vándorszínpad ismert operetteket adott elő. A rendezvényt a Trapper Band rock koncertje zárta. Az utcabál egész vasárnap hajnalig tartott. Célterület: Vércse Kincsei nyomában Elnyert támogatás: Ft május 19-én a Pünkösdi Napokon mutatták be az egyesület tagjai a támogatásból megvarrt, beszerzett ruhákat. A 6 helyi lányból és 6 fiatal férfiból álló Figurázó néptánccsoport tagjai az új fellépő ruhákban és cipőkben szerepeltek már. A fejlesztés célja a csoport koreográfiáinak tradicionális magyar népviseletben történő bemutatása volt. 17

18 Szár községben 13 civil szervezet működik, ebből 1 nyertes egyesületi tagunk valósított meg eddig 1 projektet Ft támogatásból. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft Szomód községben 2 civil szervezet működik, ebből 2 nyertes civil szervezeti tagunk valósított meg eddig 3 projektet, összesen Ft támogatásból. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft 18 Szár Község Német Kisebbségi Oktatásáért és Kultúrájáért Egyesület - A Vértes-Gerecse Közösség tagja Az egyesület alapvető célja a település kisebbségi oktatása és kultúrája eredményeinek megőrzése és továbbfejlesztése, a kisebbségi érdekvédelem, a kisebbségvédelem ösztönzése és támogatása, fő célkitűzése a német nemzetiségi nyelv és kultúra támogatása. A szári temető régi sírköveiből emlékpark kialakítása Célterület: Vércse kincse értékek megőrzése, bemutathatósága Elnyert támogatás: Ft A Szár Község Német Kisebbségi Oktatásáért és Kultúrájáért Egyesület régi, de szép és értékes helyi sírkövek megmentésére pályázott az EMVA által társfinanszírozott LEADER programban. A pályázat kapcsán az önkormányzat segítségével ötven sírkő megtisztítására és felállítására került sor egy parkosított területen. Az emlékpark helyének kiválasztása után a sírkövekről magas nyomású vízsugárral mosták le az akár két évszázados szennyeződést, közben pedig a kertészek is elkezdték a bozót kiirtását és a tereprendezést. Az emlékparkban végül 16 olyan sírkő is helyet kapott, amely a 19. századból, három pedig a 18. századból származik. Legrégebbi darabja Annamaria Starkbauerin Schäfmeisterin - aki 1744-ben 45 évesen halt meg - középen álló nagy sírköve. Nagyon érdekesek az 1782-ben, 1797-ben és 1803-ban elhunyt Krentzin vagy Grentzin család három tagjának sírkövei is, amelyek mindegyikére némi eltéréssel vésték fel a neveket. Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület - A Vértes-Gerecse Közösség tagja A Zöld Sziget Kör feladata, hogy a tagsággal, a lakossággal és kormányzati szervekhez tartozó résztvevőkkel együtt figyelemmel kísérje az ismert természeti értékeket, óvja azokat. Terepbejárásokat szervez a célok elérése érdekében. Jelzéssel él minden olyan esetben, amikor a természeti értékek veszélyeztetését, pusztítását észleli. Ismeretterjesztés céljából szabadidős tevékenységeket végez, természetismereti táborokat, egészségvédelmi programokat szervez, előadásokat és oktatásokat, bemutatókat tart. A természeti bejárások, túrák, táborok alkalmával gomba, gyógynövény és egyéb természeti javak begyűjtését és vizsgálatát végzi. A feldolgozott adatok alapján az ismereteket írott és egyéb média segítségével rögzíti, ezeket másoknak átadja. Az egyesületi tagok Társadalmi Természetőr feladatokat látnak el. Megvalósított LEADER projektjei: 1. Komplex környezettudatos viselkedés lakossági és civil képzés Célterület: képzés Elnyert támogatás: Ft

19 2012. április-május hónapokban, összesen 4 hétvégén fő vett részt a képzésen, akiket érdekelt az ingyenes lehetőség a térségről, annak természetvédelméről, a víz és klímaproblémájáról, az egészséges táplálékokról és azok termesztési módozatairól. A negyedik napon életmódbeli tanácsadás is folyt, ahol a környezettudatos gyereknevelésről is beszélgethettek az egyesület tagjai az előadókkal. Szomor községben 10 civil szervezet működik, ebből 1 nyertes civil szervezeti tagunk valósított meg eddig 1 projektet Ft támogatásból. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft 2. Kulturális és természeti értékek megismerésére irányuló közösségi kerékpár túrák a Vértes-Gerecsében Célterület: Vércse kincse értékek megőrzése, bemutathatósága Elnyert támogatás: Ft A Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület ebben a projektben is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy minél több településsel együttműködjön. Terveikben szerepelt, hogy a támogatásból beszerzett kerékpárokkal minden vértesi és Gerecséhez tartozó településre ellátogatnak, ahol pihenőjük során megismerhetik az ott található kulturális, környezeti-természeti értéket. A hét minden napján elérhetővé kívánják tenni az akciócsoport területén élőknek a kerékpárokat túrázási célzattal. Ehhez széles propagandát is kifejtettek, segítségül véve a médiák, TDM szervezetek, tourinform irodák, önkormányzatok tájékoztatását. Meghirdették általános, és középiskolákban a lehetőséget, az egyesület saját honlapján is (www. zszk.hu) tájékoztatást adnak róla. A felsorolt csatornák lehetővé teszik, hogy minden érintetthez eljusson az információ. Szomor Jövőjéért Alapítvány - A Vértes-Gerecse Közösség tagja Az önkormányzat által támogatott közalapítvány fő feladata a sport-és szabadidős jellegű rendezvények, programok szervezése, támogatása. A Szomor Jövőjéért Alapítvány közalapítványi feladatainak ellátása érdekében csatlakozott a Civil Szolgáltató Központok (CISZOK) Országos Hálózatához. Ennek keretében az alábbi szolgáltatásokat segítik elő: számítógép, és internethasználat, fénymásolás, nyomtatás, terembérlet, információszolgálat, nonprofit szakkönyvtár, tanácsadások, képzések, fórumok, kerekasztal beszélgetések, konferenciák. Szomor kulturális életének is mozgatórugója az alapítvány. Projekt címe: Népviseleti öltözék beszerzése Szomoron Célterület: Vércse Kincsei nyomában Elnyert támogatás: Ft Jelen támogatás keretében komplett magyar népviseleti öltözékeket szereztek be. 16 női, 32 leány és 4 férfi népviseleti ruházatot, valamint 8 pár csizmát a táncosok részére, melyeket a fellépéseik során viselnek. Az alapítvány által beszerzett magyar népviseleti fellépő ruhákat az együttműködő Szomor Községi Német Kisebbségi Önkormányzattal és a települési önkormányzattal közösen szervezett eseményeken is használják, valamint igény szerint egymásnak kölcsönadják. 19

20 20 Tardos községben 11 civil szervezet működik, ebből 4 nyertes civil szervezet valósított meg eddig 8 projektet, összesen Ft támogatásból. Egyik a tagunk. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft. Tardoson az aktív civil szervezetek munkássága összekapcsolódik a 40 éves tánccsoport, a 30 éves dalkör, és az ezeket kiegészítő Faluvédő Egyesület tevékenységével. Tardosi Vörösmárvány Alapítvány - A Vértes-Gerecse Közösség tagja A Tardosi Vörösmárvány Alapítványt 1992-ben alapította Tardos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete és a Reneszánsz Kőfaragó Rt. attól a szándéktól vezérelve, hogy Tardos község továbbfejlesztéséhez anyagi alapot teremtsenek. A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 1999-ben kiemelten közhasznú szervezetnek minősítette. Az alapítvány alapvetően kulturális területen támogatta a település közösségeit és szervezett rendezvényeket ban az alapítvány egyéb önkormányzati közfeladat ellátása felé is nyitott, így céljai közt szerepel minden olyan tevékenység, betegségmegelőzés, környezetvédelem, kultúra, oktatás, diák- és tömegsport, közrend, közbiztonság, hátrányos helyzetűek támogatása, vagy felvállalása, amely Tardos lakosságát szolgálja. Megvalósított LEADER projektjei: 1. Vörösmárvány Táncegyüttes 40 éves jubileumi rendezvénye Célterület: Vércse esemény Elnyert támogatás: Ft augusztus 25-én Tardoson, a Művelődési Házban ünnepelte megalakulásának 40. évfordulóját a Vörösmárvány Táncegyüttes. 14 órától érkeztek a megyéből a szlovák települések önkormányzati vezetői. A program bevezetéseként az aktív táncosok emlékfát ültettek elhunyt társaik emlékére. Ezután leleplezték Moser Ernő fafaragó művész tardosi táncosokról mintázott alkotását, melynek talapzata és háttere a helyhez illően tardosi vörösmárványból készült. Az ünnepi műsorban főként a jelenleg is rendszeresen táncoló fiatalok szerepeltek, de az óvodások és az idősebb generáció is bemutatkozott. Vendégként a tarjáni Forgatag Tánccsoport német táncokat mutatott be, Gútay Jánosné egy erdélyi balladát adott elő, a Gerecse Népdalkör pedig szlovák, és magyar dalokkal szórakoz- tatta a közönséget. A talpalávalót a Kincső zenekar szolgáltatta. A támogatásból beszerzett mikrofonok és erősítő által mindenki jó minőségben hallhatta az előadást. A hivatalos program zárása a vacsora volt, melyről a Nyugdíjas Klub, valamint a helyi borosgazdák gondoskodtak. 2. Vértes kincsei-nyári tábor Célterület: Vércse táborok Elnyert támogatás: Ft 2012-ben 1 héten át Gánt és a környező települések látnivalóival ismerkedtek a tardosi gyerekek. A természeti környezet minél alaposabb megismertetése volt a cél, hogy a táborban szerzett élményeken keresztül környezettudatos gazdálkodásra, szemléletre serkentsék őket. A Vértes hegység természeti kincseinek megismerése keretében betekintést nyertek az erdő, a területen élő emberek életébe és hagyományaiba. Minden nap más irányba indult el a 20 fős csapat, esténként is változatos programokban volt részük. A turistaszállóban szálltak meg, az étkezésről a közeli vendéglőben gondoskodtak. Vörösmárvány Táncegyüttes Kulturális Egyesület A Tardosi Vörösmárvány Táncegyüttes 1972-ben alakult a helyi általános iskola diákjaiból. Az együttes fenntartója 1974-től 1989-ig a helyi Építőipari Kisszövetkezet volt, majd az önkormányzat segítette munkájukat. A Vörösmárvány Művelődési Ház művészeti csoportjaként működött egészen 2009 februárjáig, amikor megtörtént az együttes egyesületként való bejegyzése. Az egyesület célja az immár 40 éve működő Vörösmárvány Táncegyüttes hagyományainak fenntartása és továbbvitele. Nem titkolt célja az együttesnek és együttműködő partnereinek az utánpótlás-nevelés, amely sikeresen megindult a Művelődési Házban, de még bővíteni szeretnék annak létszámát, és növelni a kis táncosok lelkesedését. Megvalósított LEADER projektjei: 1. Viseljük hagyományainkat Célterület: Vércse kincsei nyomában Elnyert támogatás: Ft

Egyesület elérhetőségei: elnök: Schunder Tibor Munkaszervezet: Móricz Beáta Schamberger Dóra Schuszter Margit Pál Melinda Dányiné Kun Ildikó

Egyesület elérhetőségei: elnök: Schunder Tibor Munkaszervezet: Móricz Beáta Schamberger Dóra Schuszter Margit Pál Melinda Dányiné Kun Ildikó www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség székhely: 2836, Baj, Petőfi S. u. 50. iroda: 2890, Tata, Erzsébet tér 13. telefon: 34/589-849 - fax: 34/589-850 e-mail: munkaszervezet@vercse.hu

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19.

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19. Ha igazán a szabadság ügyét akarjuk szolgálni, akkor neveljük ennek az országnak a társadalmát a demokratikus kormányforma számára Terjesszük a kultúrát az országban, és mindenekelőtt gondozzuk és ápoljuk

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK

OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK 2010 Köszöntöm az Olvasót! A klasszikus demokráciákban a nonprofit szektor léte elengedhetetlen feltétele a társadalom működtetésének. A civil társadalom ennek

Részletesebben

Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése 2009.05.11. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése 2009.05.11. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 1. A HVS t érintő módosítások a 2009. évi felülvizsgálatnál: 1.1. A LEADERV Terv szabályozása IV. tengely 1.2. A III. tengely esetében a projektméretek lehatárolása 1.1. A LEADERV Terv szabályozása IV.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek

HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek Nemesbőd község Önkormányzata: Az 1972-ben épült Egészségügyi Intézmény szolgálati lakása 2000. évtől üresen áll. A település nem rendelkezik

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

EURÓPA A POLGÁROKÉRT. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 26. Hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? Mozaik magyar koordinálású projektekrõl

EURÓPA A POLGÁROKÉRT. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 26. Hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? Mozaik magyar koordinálású projektekrõl EURÓPA A POLGÁROKÉRT Hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? Mozaik magyar koordinálású projektekrõl HOPPÁ Disszeminációs füzetek 26. Bõvített kiadás, 2011 Európa a polgárokért Hogyan vehetünk

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2014. ÁPRILIS HÓ, 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 200,- FT Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 A Hercegkúti Hírek 2004. májusi száma igazi ünnepi szám

Részletesebben

Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető 2014. január

Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető 2014. január A KLAUZÁL GÁBOR BUDAFOK-TÉTÉNYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető 2014. január 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. oldal II. Klauzál Gábor Budafok-Tétényi

Részletesebben

KŐRÖSHEGY IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY. pályázata. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére. Kódszám: IKSZT/2008/02

KŐRÖSHEGY IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY. pályázata. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére. Kódszám: IKSZT/2008/02 KŐRÖSHEGY IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY pályázata Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére Kódszám: IKSZT/2008/02 Kőröshegy, 2008. október 30. Tartalomjegyzék Fejezetcím Oldalszám Pályázati adatlap

Részletesebben

Tanulmány úton járt a Vértes-Gerecse Közösség

Tanulmány úton járt a Vértes-Gerecse Közösség 2010. november - II. évf. 11. szám Tanulmány úton járt a Vértes-Gerecse Közösség A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2010. november 10-én szakmai tanulmányút keretében látogatást tett a Bakonyalja-Kisalföld

Részletesebben

III. évfolyam, 4. szám

III. évfolyam, 4. szám III. évfolyam, 4. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő ÉLHETŐBB vidék eredményes év a vidékfejlesztésben SOKOLDALÚAN segítette a vidéki közösségeket

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

A szervezetek tevékenységét az alábbiak szerint lehet összefoglalni:

A szervezetek tevékenységét az alábbiak szerint lehet összefoglalni: SPORTSZEKCIÓ A szekció munkáját 5 tagszervezettel végezte. A csapat belső kommunikációja, szervezeti élete jó színvonalú. Tevékenységükkel egymás törekvéseinek megvalósítását segítik. A Kerekasztali aktivitása

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

Térségi lovas vetélkedő

Térségi lovas vetélkedő Karnyújtásnyira Szegedtől Közéleti információs havilap Megjelenik minden hónap első hetében VI. évfolyam 8. szám, 2012. október Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges,

Részletesebben

KUSZAKORSZAK 15 ÉVES A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET

KUSZAKORSZAK 15 ÉVES A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET KUSZAKORSZAK 15 ÉVES A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET 2013 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Előszó... 5 Bevezető... 6 Előzmények, a szervezet megalakulása... 7 A működés alapdokumentumai... 10

Részletesebben

Tájékoztató füzet. 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC. Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! & MÓDSZERTANI ROADSHOW

Tájékoztató füzet. 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC. Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! & MÓDSZERTANI ROADSHOW Tájékoztató füzet Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC & MÓDSZERTANI ROADSHOW Vértes Agorája Tatabánya Szent Borbála tér 1. www.avertesagoraja.hu

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 9181 Kimle, Fő u. 114., Vízpart u. 6., Pf. 6. +3696/228-667, +3620/972-3733, Fax: +3696/228-667 e-mail: leadergabor@kimle.hu leadervera@kimle.hu leaderanita@kimle.hu

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek Beadási időszak: 2012. október 15-november 15.

Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek Beadási időszak: 2012. október 15-november 15. 2012. szeptember - IV. évf. 9. szám Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek Beadási időszak: 2012. október 15-november 15. Mindkét jogcím esetében egy pályázó egy projekt

Részletesebben