CIVILEK A VIDÉKÉRT - NEKIK SIKERÜLT -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIVILEK A VIDÉKÉRT - NEKIK SIKERÜLT -"

Átírás

1 CIVILEK A VIDÉKÉRT - NEKIK SIKERÜLT - CIVIL SZERVEZETEK LEADER FEJLESZTÉSEI A VÉRTES-GERECSE KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN

2 Bemutatkozik a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Egyesületünk szeptember 18-án alakult meg Vértesszőlősön. Az egyesületet a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság október 15-én jegyezte be (Pk.60039/2008/4/I) a 1707 nyilvántartási számon. Működési területe Komárom-Esztergom és Fejér megyében 37 települést érint - ahogy a neve is mutatja - a Vértes és a Gerecse, valamint az Által-ér vízgyűjtőjéhez tartozó községek területe fedi le. A tagságot 37 önkormányzat, 2 nemzetiségi önkormányzat, 42 nonprofit szervezet, 13 gazdasági társaság és 8 egyéni vállalkozó alkotja. A Közösség alapszabály szerinti céljai a következők: a bicskei, móri, oroszlányi, székesfehérvári, tatai és tatabányai kistérségek területén a települési önkormányzatok, gazdasági társaságok, vállalkozók, civil szervezetek, magánszemélyek és őstermelők vidékfejlesztéssel összefüggő tevékenységeinek koordinálása, pályázatainak elősegítése és széleskörű partnerség megteremtése a térségre elkészített Vértes-Gerecse Által-él(r)ünk, kéz a kézben célhoz érünk elnevezésű Helyi Vidékfejlesztési Stratégia alapján. Az előbb felsorolt célok elérése érdekében közhasznú tevékenységeket látunk el. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében országosan minden egyes vidékfejlesztési térségnek - illetve annak intézményének, az un. Helyi Akciócsoportnak (HACS) ben előre meghatározott fejlesztési és működési források álltak rendelkezésre az Európai Unió által biztosított EMVA keretből. Ennek ismeretében kerültek megtervezésre, kidolgozásra az egyes akciócsoportok területére a helyi adottságokra épülő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák (HVS). Minden esetben települési fórumok, kérdőívezés, projekt-adatlap gyűjtés előzte meg a stratégiák kidolgozását, amelyhez civil szervezetek is aktívan hozzájárultak. Hasznos ötleteik bizonyítéka, hogy majdnem minden típusú pályázati kiírásra tudtak benyújtani támogatási kérelmet. A Vértes-Gerecse Közösség is megfogalmazta 2007-ben a jövőképét, célkitűzéseit, és az azokat az intézkedéseket, amelyek ezek megvalósítását segítik elő. Jövőképünk: a Vértes Gerecse Által-ér térség erőforrásainak fenntartható hasznosításával olyan vidéki élettér megteremtése, ahol élni jó és élni érdemes. A térséget alkotó tájegységek közös természeti, történelmi és kulturális örökségére alapozva olyan vidékfejlesztési modell kidolgozása és megvalósítása volt a cél, amely alkalmas arra, hogy a térséget körülölelő nagyvárosok globalizációs folyamatokat gerjesztő hatásának alternatívájaként ismét vonzóvá és értékessé tegye a vidéki életet. Mindezt úgy, hogy közben kiemelt hangsúlyt fektet a rendelkezésre álló erőforrások hosszú távú, tartalmas hasznosítására, valamint a települések lakosságmegtartó-képességének erősítése érdekében a helyiek társadalmi és gazdasági előnyökhöz való juttatására. A Közösség Tatán bérel irodát, ahol folyamatosan biztosított az ügyfélfogadás. A Vértes-Gerecse honlap folyamatosan frissül és megtekinthető rajta a közösség havonta megjelenő hírlevele is. 2

3 A következőkben azokról a pályázati lehetőségekről, célterületekről adunk rövid összefoglalót, amelyekre a térségünkben tevékenykedő civil szervezetek leginkább támogatást nyertek, és év végéig már meg is valósították azokat. A támogatás mértéke változó volt, de minden civil szervezet 100%-os támogatásban részesült. PÁLYÁZATAINK Források az ÚMVP III. és IV. tengelyében álltak rendelkezésre. A III. tengelyből 4 jogcímre lehetett benyújtani támogatási kérelmet. A IV. tengelyben a LEADER célterületeket/intézkedéseket minden Helyi Akciócsoport (HACS) maga határozta meg, attól függően, milyen forrásokat szerettek volna a térség önkormányzatainak, lakosságának, vállalkozóinak, civil szervezeteinek, egyházaknak juttatni olyan fejlesztésekre, amelyek más jogcímben nem bizonyultak támogatható tevékenységnek. Nálunk az alábbi célterületek voltak első évben, 2009-ben a megpályázhatóak, melyek később kisebb változtatásokkal kerültek megnevezésre a kétévenkénti HVS felülvizsgálatnál. Gazdaságfejlesztésre vállalkozási alapú célterületek: - Mesterkezek Program - Fejlesztések a termékutak mentén - Kistelepülési szolgáltatóház Szolgáltatásfejlesztésre: - LEADER Sporthelyszínek fejlesztése és kialakítása - Vércse kincsei nyomában - LEADER Klubhálózat - Vércse táborok - Vércse események célterületre igényelhettek ügyfeleink forrásokat 2009-ben ben ismét meghirdetésre kerültek a LEADER célterületek, ezúttal kisebb átcsoportosításokkal, módosításokkal jelentek meg az első támogatási időszakhoz képest: Gazdaságfejlesztésre: - Helyi termelők, kézművesek támogatása - Turisztikai szolgáltatások, fejlesztések támogatása - Mikrovállalkozások támogatása - Vércse tanulmányok - fenntarthatóság, önellátás és térségi összefogás - Vércse képzés humán erőforrás és kapacitásfejlesztés című célterületre Szolgáltatásfejlesztésre: - Szabadtéri közösségi terek, rendezvény helyszínek fejlesztése - Vércse kincse értékek megőrzése és bemutathatósága (komplex projekt) - Vércse kincsei nyomában (kisértékű fejlesztések) - Vércse táborok - Vércse események 2013 nyarán lehetett harmadik alkalommal LEADER forrásokra pályázni. Ismét módosultak a célterületek, melyek a következő intézkedésekben fogalmazódtak meg: 1. A Vértes-Gerecse Közösség településein a kulturális és sportélet támogatása 2. Vércse események és eszközigényeik fejlesztése 3. Természeti és kulturális értékek komplex megőrzésének és bemutatásának támogatása 4. Helyi termelők, kézművesek, vállalkozások támogatása, helyi termékek, szolgáltatások kialakítása, fejlesztése 5. Turisztikai fejlesztések a natúrparkok ölelésében 6. Megújuló energiahasználat elterjesztése A FEJLESZTÉSI CSOMAGOK RÖVID ÖSSZE- FOGLALÓJA Vércse események Ez a célterület a közösségi élmény és összetartozás erősítésére, valamint a település megtartó erejének növelésére fókuszált. A Vércse események a Vértes-Gerecse akciócsoport területén térségi összefogásban legalább 5 településsel - megvalósuló innovatív, a hagyományos értékeket előtérbe helyező rendezvény volt, amely lehetett kulturális, hagyományőrző, lovas, íjász, sportlövész, horgász, de akár hobbiállat program. Támogattuk a rendezvények megszervezését és lebonyolítását, a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kialakítását és a marketinget. Vércse táborok A Vértes-Gerecse Közösség területén megvalósuló táborok két formáját támogattuk: a) Nyári bentlakásos foglalkoztató táborok, a gyermek és ifjúsági korosztály (6-25 év) részére. b) Alternatív napközi: szakkör jellegű nyári, nem bentlakásos táborok, napközbeni idő tartalmas, hasznos, ismeretekben gazdag eltöltése a gyermek és ifjúsági korosztály (6-25 év) részére. 3

4 Támogattuk a helyi civil szervezetek és helyi vállalkozók bevonásával megvalósuló alternatív napközik, Vércse táborok és ifjúságvédelmi, ifjúságnevelési programok megszervezését és lebonyolítását a térségi iskolák tanulói részére, tanórán kívüli programok, szakkörök fejlesztését,. Cél volt a nyári szünidő hasznos eltöltése, az önálló élethez szükséges kompetenciáik fejlesztése, a kulturális fogyasztás színvonalának emelése; ifjúsági korosztályok és közösségeik érvényesülésének elősegítése, társadalmi és egyéni felelősségének, tudatosságának fejlesztése érdekében. Vércse kincsei nyomában Vércse kincsei: a Vértes-Gerecse térségében még fellelhető hagyományok, máig is fennmaradt, vagy felelevenítésre szoruló szokások, események, gasztronómiai különlegességek, tájjellegű programok, a településre jellemző történelmi, művészeti értékek. Vércse Kincse sarok: olyan bemutatóhely, ahol bárki szervezett keretek között megtekintheti, megismerheti a Vértes-Gerecse kulturális, történelmi, művészeti, gasztronómiai értékeit, valamint a helyi termékeket. Támogattuk a települések történelmének/ hagyományainak felkutatását, megjelentetésüket különböző formában (könyv, CD/DVD, film, hanganyag) és a reprint kiadásokat. Támogattuk hagyományőrző csoportok célterületnek megfelelő projektjeit, néprajzi és helyi speciális kultúrtörténeti gyűjtemények, illetve Vércse kincse sarkok kialakítását. Vércse kincse értékek megőrzése és bemutathatósága (komplex projekt) Ebben a célterületben támogatást olyan építési és/vagy eszközbeszerzési beruházásokra vehettek igénybe, amelyek lehetővé tették a Vércse kincsei megőrzését, előállítását, bemutatását, értékesítését, valamint a hozzájuk kapcsolódó képzések, táborok lebonyolítását Szabadtéri közösségi terek, rendezvény helyszínek fejlesztése Támogatást nyújtottunk közösségi célú szabadidősés/vagy sportlétesítmények, erdei tornapályák kialakítására, fejlesztésére, ezáltal alkalmassá váltak szervezett események lebonyolítására, a Vértes-Gerecse Közösség rendezvényeinek befogadására is, melyek legalább 5 térségi település összefogásával valósultak meg. Képzések támogatása Támogatható volt a lakosság, a civil szervezetek és a vállalkozások igényeihez igazodó képzések, továbbképzések, tréningek és tanfolyamok szervezése és lebonyolítása. A pályázat célja volt, hogy a szervezetek kapacitásfejlesztése, szakmai fejlődése, humánerőforrás ellátottság, szervezeti fejlődését segítse. 4

5 A TÉRSÉG CIVIL ÉLETÉNEK JELLEMZŐI A térségben bejegyzett civil szervezetek száma több mint 300. Ezen szervezetek kb. 50%-a valamely helyi település, iskola, óvoda fejlődése érdekében létrehozott alapítvány, egyesület; további 40%-a sportegyesület, nyugdíjasklub, természetvédelmi egyesület; kb. 10%-a helyi népdalkör, táncegyesület, melyek fő célja a hagyományápolás. A településeken számos olyan civil kezdeményezés található, melyek ugyan fontos szerepet töltenek be, de csak klubszerűen működnek, nincsenek bejegyezve. A térségben működő, már jelentős múlttal rendelkező civil szervezetek működési területe széles palettát ölel fel. Kiemelkedő két szervezet munkássága, akik kezdeményezésükkel hozzájárultak a Vértes-Gerecse Közösség létrejöttéhez is. A Pro Vértes Közalapítvány 1991-ben alakult meg. Alapítói között a civil és az önkormányzati szféra is képviseltette magát. Céljai között a Vértes és térsége természeti értékeinek átfogó védelme, a természetvédelmi kutatás, az oktatás és szemléletformálás, a műemlékvédelem, az ökoturizmus, valamint ezeken keresztül a térség gazdaságának fenntartható módon történő előmozdítása szerepel. A közalapítvány a Vértesi Natúrpark létrehozásával és működtetésével turisztika-orientált térségfejlesztést valósít meg. A Zámolyi-medencében működő mintagazdaság, valamint a környezeti nevelési program révén hozzájárul a térségben a környezettudatosság erősítéséhez. Az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség az Által-ér vízgyűjtő tágabb (mintegy 800 km2 nagyságú és csaknem 160 ezer lakosú) térségének 1994-ben megalakult érdekérvényesítő közhasznú civil szervezete. Tagságát 21 önkormányzat, 13 non-profit szervezet és 21 gazdasági társaság alkotja. Fő célkitűzése a tatai Öreg-tó és az Által-ér vízgyűjtőjének rehabilitációja, összehangolt környezetorientált vidék- és gazdaságpolitika kialakítása. A Szövetség a LEADER+ programban az Által-ér Völgye Helyi Akciócsoport megalakulásának kezdeményezője, a helyi vidékfejlesztési terv kidolgozója volt, melyet a Vértes-Gerecse Közösség alakulásakor is vállalt, a gesztori feladatok ellátója volt az egyesület bejegyzéséig. A natúrpark a világon mindenütt ismerősen és jól csengő fogalom, amely egyfajta védjegyet is jelent arra, hogy az adott vidéken az ökológiai értelemben vett fenntarthatóság a gazdaságot, turizmust, oktatást és kicsit a mindennapi életet egyaránt áthatja. A natúrpark az ország jellegzetes természeti, tájképi, kultúrtörténeti értékekben gazdag, a természetben történő aktív kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás, fenntartható turizmus és a természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, továbbá a természetkímélő gazdálkodás megvalósítását szolgáló nagyobb kiterjedésű területe, amely e jogszabályban foglaltaknak megfelelően jön létre. Közösségünk által ellátott terület a Vértesi Natúrpark, a Gerecse Natúrpark településeit is kisebb eltéréssel lefedi. Ezeket lehatárolja az Által-ér vízgyűjtőjének területe. Mindkét előbb említett két szervezet nagy szerepet vállalt a működési területébe tartozó natúrparkok létrehozásában. 5

6 Baj községben 8 civil szervezet működik, ebből 2 nyertes egyesület valósított meg eddig 4 projektet, összesen Ft támogatásból. Mindketten tagjaink. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft. Eszterházy Szőlő és Bortermelő Közösségi Egyesület - A Vértes-Gerecse Közösség tagja Az egyesület február 18-án 15 alapító taggal alakult meg, a taglétszám azóta jelentősen megnőtt, az elmúlt években 50 fő volt. Az egyesület megalakulásakor az alábbi célokat tűzte ki: Baj község csodálatos tájvidéke az utókor számára való fenntartásában munkálkodás, a természeti környezet védelme, a helyi szőlő és bortermelő kultúra ápolása, megismertetése, borverseny meghonosítása. A megalakulás óta minden évben megrendezésre kerül a borverseny. A község rendezvényei közül a szüreti felvonulás illetve a falunap megrendezésében lebonyolításában is aktívan részt vesznek. Hagyomány már az Orbán-napi megemlékezés a Szőlőhegyen lévő Orbán szobornál, valamint a Márton-napi újbor ünnepség is. Orbán napi megemlékezés és szüreti felvonulás 2012-ben Pünkösd vasárnapján a baji Szőlőhegyen az Orbán-szobornál jöttek ismét össze a megemlékezésre a termelők, borászok, a lakosok. A rendezvény célja a bortermelői hagyományok ápolása, ezen belül a szőlőtermelők védőszentjének május 25-ei megünneplése. Felsorakoztak az összejövetelen a helyi termelők, akik kóstoltatással egybekötve a kulturált, egészséges borfogyasztást népszerűsítették. A szüreti felvonulás az iskola előtti téren kezdődött. A polgármester köszöntője után a Tatabányai Bányász Mazsorett együttes tartott bemutatót, majd a Baji Német Nemzetiségi hagyományőrző egyesület énekelt borral kapcsolatos dalokat magyar és német nyelven. Az iskolai tánccsoport műsora után indult el a felvonulás. Lovasok vezették a menetet, majd a zenekar és az énekkar következett. Este 19 órakor kezdődött a szüreti bál a Szomori Fiúk által szolgáltatott zenére. Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület - A Vértes-Gerecse Közösség tagja 1997-ben alakult meg a Hagyományőrző Egyesületet. Ettől az időponttól az énekkar az egyesület keretein belül működik. Az énekkar 1995-ben alakult. Egyik legfontosabb célja a helyi német népdalok összegyűjtése, szövegük leírása, dallamuk lekottázása. Szinte minden helyi rendezvényen szerepelnek. Szívesen vesznek részt dalos találkozókon, megyei illetve országos szintű fesztiválokon. Az énekkarban szinte minden korosztály megtalálható. Nem csak a dalok éneklésével, hanem a fellépéseken viselt ruhákkal is a helyi hagyományokat ápolják. Az alábbi fejlesztések teszik lehetővé, hogy a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület énekkarának minden tagja egyforma ruhában léphessen színpadra, felidézve és megőrizve az utókor számára őseik viseletét. A nemzetiségi gyűjtemény helyének kialakítása mind turisztikai szempontból, mind a helyi identitástudat megőrzése szempontjából a településen élők számára nagy jelentőséggel bír, amelyhez a településtörténeti kiadvány elkészíttetése is jelentős mértékben hozzájárult. Megvalósított LEADER projektjei: 1. Baji Német Nemzetiségűek betelepítésének ünnepélye 6 Célterület: Vércse események Elnyert támogatás: Ft Célterület: Vércse események Elnyert támogatás: Ft Ezzel a hagyományos rendezvénnyel az egyesület minden évben április végén állít emléket az ősöknek, akiket Baj községbe 1745-ben telepítettek be. A hagyományos értékeket előtérbe helyező kulturális, hagyományőrző programot a környező települések nemzetiségi dal és tánccsoportjai teszik minden évben emlékezetessé. A fellépőket és díszvendégeket a támogatásból vacsorára

7 invitálták a szervezők. A helyi asszonyok speciális süteményei is felsorakoztak, a 40 féle édességből a kvircedli, mézespuszedli, nuss tangli, legényfogó, tejlepény hagyományos receptek alapján készült. Közben az Eszterházy Szőlő és Bortermelő Közösségi Egyesület asztalánál díjazott borokat kínáltak a termelők. A rendezvény helyszínén a térségben működő csipkeegyesület baji tagjai által készített csipkéket mutattak be a szervezők. A hivatalos programokat bállal zárták. Az ünnepséget megelőző héten Német Nemzetiségi Hetet szerveztek, melynek keretében a gyermekek megismerkedhettek a magyarországi németek kézműves és földműves hagyományaival, bepillantást nyerhettek a hagyományos ételek és sütemények készítésének titkaiba, valamint a szőlőtermesztés és borászkodás hagyományos módszereit is megismerhették. 2. Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület fellépő ruha készítése Célterület: Vércse kincsei nyomában Elnyert támogatás: Ft Csákberény községben 10 civil szervezet működik, ebből 2 nyertes civil szervezet valósított meg eddig 4 projektet, összesen Ft támogatásból. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft. Csákberényért Alapítvány Az alapítvány önkéntes tagjai nagyon sokat tesznek a falu fejlődéséért. Szervezik a farsangi bálokat, a falunapokat, kiadják a település lapját, a Csákberényi Híreket. Az alapítvány célja a Csákberényért tenni akaró emberek összefogása, a falu közösségi erejének megerősítése. Ennek érdekében folyamatosan pályáznak céljaik megvalósíthatósága érdekében. Megvalósított LEADER projektjei: 1. Alternatív napközi Csákberény, Csókakő és Söréd települések összefogásával Az egyesület dalköre 10 éve nem tudta fellépői ruhatárát frissíteni, ami ezúttal a támogatásból sikerült. Gondosan ügyeltek arra, hogy mind színében, mind szabásában a régi hagyományos viseletre minél jobban hasonlítson, hogy a nemzetiségi hagyományok generációról generációra fennmaradhassanak. 3. Német Nemzetiségi gyűjtemény elhelyezése és községtörténeti kiadvány készítése Célterület: Vércse kincse értékek megőrzése, bemutathatósága Elnyert támogatás: Ft A projekt keretében vált lehetővé a kiállítóhely kialakítása, amely a Petőfi utca 69. szám alatti Közösségi Ház tetőterében tekinthető meg. Itt kerülnek bemutatásra a községben összegyűjtött bútorok, ruhák, a régi korban használt eszközök. Régóta dédelgetett terve volt a településnek egy helytörténeti kiadvány elkészítése ban az áprilisi Betelepítési Ünnepségükön került sor a könyv ismertetésére és bemutatására. Célterület: Vércse táborok Elnyert támogatás: Ft A 3 hetes Retyerutyatábor 3 helyszínen került megrendezésre. Minden héten más település adta a programokat, fogadta a móri kistérségben élő gyermekeket július végén Csákberényben kézműves foglalkozásokkal kezdődött a tábor, a sportpályán és annak épületében készültek az ügyes és szép alkotások. Augusztus első hetében Söréden folytatódott a tábori élettel történő ismerkedés. Végezetül Csókakő fogadta a gyerekeket a napközbeni foglalkozásokon. Összességében 170 főnek sikerült tartalmas elfoglaltságot biztosítani az alapítványnak, ezzel a szülők válláról levenni 1-1 hétre a nyári szünet gondjait, -más civil szervezeteknek, önkormányzatoknak az összefogása által. 7

8 2. Csákberényi Hagyományőrző Családi Nap 2012 Célterület: Vércse események Elnyert támogatás: Ft július 28-án a Retyerutya tábor után tartották meg a Családi Napot, melynek helyszíne a futballpálya volt. A Hagyományőrző Családi Nap programjai alapvetően a népi hagyományokra épültek, így ezen a napon lehetősége adódott a gyermekeknek, felnőtteknek korongozásra, zsugorkázásra, bökölődésre, azaz tarisznyahímzésre, barackmagból történő nyaklánckészítésre, stb. Az érdeklődőket kézműves- és kirakodó vásár várta (méhészek, borászok, keramikusok, kovácsmester, sajtkészítő mester). A Hagyományőrző családi napon számos előadó vett részt, így néptánccsoportok (pl.: Gánti Nemzetiségi Csákberény Sportegyesület Az egyesület 1994-es megalakulása óta célja a csákberényi gyermek és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés és a szabadidősport koordinálása, a rendszeresen sportoló tanulók számának gyarapítása, a különböző diáksport rendezvényeken való részvétel. A tanórán kívüli testnevelésnek a sportegyesület utánpótlásának biztosításában is nagy szerepe van. Folyamatos feladatuk továbbá a község területén sportolásra alkalmas helyek fenntartása, fejlesztése, ezzel is javítva az egészséges életmódra nevelés feltételeit. Projekt címe: Ifjúságvédelmi tábor Célterület: Vércse táborok Elnyert támogatás: Ft Az ifjúságvédelmi tábor megtartására augusztus közepén került sor. 1 héten keresztül gondoskodtak a szervezők érdekes, izgalmas, tanulságos programokról. Csákberény Önkormányzata, civil szervezetek, vállalkozók segítették a fiatalokat egész héten a nap minden órájában a tartalmas időtöltésben. 1. napon sportprogramok, játékos vetélkedők zajlottak. A 2. napra került a drogprevenciós foglalkozás. A harmadik napon az egészséges életmódra, a gyakorlatban elkövethető rossz szokásokra és azoknak veszélyeire próbálta a figyelmet ráirányítani. Negyedik napon a fiatalokat leginkább 8 Néptánc Együttes) és énekkarok (Csákvári Férfi Kórus) előadásait lehetett megtekinteni. Kiállítás is várta az érdeklődőket: helyi művészek festmény- és kézműves kiállítására került sor, a helyi iskola rajzpályázatán elkészült műveket valamint a Retyerutya táborban készített alkotásokat is megtekinthették a látogatók. A gyermekek lovas programokon vehettek részt illetve csikósbemutató, motorkaszkadőr bemutató is színesítette programjukat. érdeklő téma, a szexualitás került napirendre. A Vértes közepén zajló, ott élő célcsoportnak szervezett táborból nem hiányozhatott a környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretbővítő program sem. Emellett szórakozásra is jutott idő, a zárónapon sportvetélkedőn mérték össze tudásukat a fiatalok.

9 Csákváron 32 civil szervezet működik, ebből 2 nyertes civil szervezeti tagunk valósított meg eddig 4 projektet, összesen Ft támogatásból. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft. Kempo Harcművészeti Sport Egyesület - A Vértes-Gerecse Közösség tagja Az egyesület célja a Zen Bu Kan Kempo sportág és harcművészet terjesztése, tagjaik számára edzéslehetőség biztosítása, az egészséges életmódra való nevelés, és a harcművészetek erkölcsi normáinak a mindennapi életbe való átvitele. Heti 4 alkalommal biztosítanak edzéslehetőséget, edzőik (a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Továbbképző Intézet által minősített edzők) munkájukat önkéntes tevékenységként végzik. A Kempo H SE Csákvár a Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportszervezet tagja, így részt vesznek a sportszervezet rendezvényein: edzőtáborokon, minősítő vizsgákon, versenyeken, szemináriumokon, egyéb rendezvényeken év nyarán tartották az 1 hetes bentlakásos, edzőtábor jellegű Kempo tábort Csákváron a szervezet tagjainak, a sport iránt érdeklődő több mint 30 gyermeknek és ifjúsági korosztályú fiatalnak. A programokat amely kevés elméletből, de annál több erőnléti és technikai edzésből állt - az egyesület vezetője Takács Attila 5. danos mester, és a Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportszervezet híres, elismert sportolói tartották napi 10 órában. 3. Önvédelmi képzések Vércse segítséggel Megvalósított LEADER projektjei: 1. Kempo Csákvár Célterület: LEADER sporthelyszínek fejlesztése és kialakítása Elnyert támogatás: Ft A pályázat célja a kempo sport feltételrendszerének javítása volt. Az évek során elhasználódott tatami, és védőfelszerelések kerültek cserére újak beszerzésével. Célterület: képzés Elnyert támogatás: Ft Az egyesület október végére szervezte meg a térségben tevékenykedő polgárőr egyesületek tagjai részére azt a hétvégi, 4x4 órás képzést, amelynek Csákvár adott otthont. Az előadások jogi ismereteket tartalmaztak, a hatóságokkal történő együttműködés lehetőségeiről is szóltak, valamint gyakorlati önvédelmi foglalkozások voltak. Mindez az önkéntes civil emberek tevékenységét segítette elő, amely által a települések közbiztonsága javulhat. A rendvédelmi, önvédelmi és közelharc tréningeket a Kempo Egyesület és Szövetség szakemberei tartották. 2. Kempo tábor Célterület: Vércse táborok Elnyert támogatás: Ft 9

10 Csókakő községben 10 civil szervezet működik, ebből 6 nyertes civil szervezet valósított meg eddig 8 projektet, összesen Ft támogatásból. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft Csókakői Barkócaberkenye Egyesület Az egyesület 2010-ben alakult. Legfontosabb célja a népi hagyományok, népi kultúra, a néptánc, népszerűsítése, a fiatalok bevonása ebbe a nemes munkába. Megalakulása óta nagyon sok rendezvényen léptek fel a településen és a térségben, már külföldön is megismertették az embereket a magyar néptánccal. Felnőtt néptánccsoportja mellett ma már óvodás és iskolás csoportot is működtet, a fellépéseken őket is bevonva a programba. Az egyesület önállóan is sok programot szervez a településen. Projekt címe: Öltöztessük fel a Barkócaberkenye Néptáncegyüttest Ananda Csókakő Alapítvány Az alapítvány célja a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok, felnőttek helyzetének segítése, testi, lelki és szellemi egészségük, fejlődésük előremozdítása, családjaik érdekeinek szervezett, korszerű képviselete és védelme, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése, holisztikus gyógyító, kutató, oktató egészségmegőrző központ létrehozása Csókakő- Aranyhegyen, annak működtetése ezzel az egészséges életmód kialakulását elősegítő önfejlesztő, illetve továbbképző helyi közösségek kialakítása. Céljuk még a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése az Aranyhegyen létesülő Fenntartható Egészség és Életmód Házában és 2 hektáros telkén, a Kárpát-medence hagyományainak, kézművességének megmentése, továbbvitele. Aranyhegyi fejlesztések Csókakőn 10 Célterület: Vércse Kincsei nyomában Elnyert támogatás: Ft Az egyesület legnagyobb problémája az volt, hogy minden fellépés előtt ruhát kellett kölcsönkérni valamelyik másik táncegyüttestől, mert anyagi lehetőségeik nem tették lehetővé, hogy saját viseletben léphessenek fel. A szakmai továbblépéshez elengedhetetlen, hogy megfelelő stílusú, tánchoz illő viseletben jelenjen meg a táncegyüttes. A saját ruhatár segíti a csapat összekovácsolását, hiszen ez további motivációs tényezőt jelent. Az elnyert támogatásnak köszönhető színvonalasabb viselettel rangosabb fellépéseket is vállalhatnak, akár külföldön is népszerűsíthetik hazánkat, ami tovább szolgálja felkészülésüket. A LEADER projektből db női mellényt, női blúzt, színes női szoknyát, virágmintás női szoknyát, alsó szoknyát, színes női kötényt, fekete női kötényt, férfi csizmanadrágot, férfi mellényt, férfiinget, bőszárú férfinadrágot, férfi kötényt, férfikalapot vásárolt az együttes. A Vértes-Gerecse Akciócsoportnál 3 LEADER pályázatuk zárult eddig sikerrel. Ennek keretében fedett medencére, biliárd asztalra, a medence mellett szanetlire nyertek támogatást. Turisztikai célokat szolgál, és hagyományőrző jellege is van a borkultúra, a kulturált borfogyasztás elsajátítását célzó fejlesztésnek, a telken található pince felújításának, és az ehhez megfelelő berendezések beszerzésének. A hagyományos gasztronómia bemutatását, az egészséges táplálkozásra nevelést szolgálja a kertben épített tradicionális kemence, amelyben vendégeik számára helyben mesterséges adalékmentes házi kenyeret, egyéb más ételeket is tudnak készíteni. A pihenést, kikapcsolódást szolgáló teraszon pihenőknek tekerős árnyékoló nyújt hűs árnyékot. Az egészséges életmód kialakulását elősegítő módszerek kidolgozását segítik az Országos Génbankból beszerzett 70-es évekbeli helyben honos, lágyszárú konyhakerti növények, magvak, ezek szaporítását vállalta az alapítvány. A magas beltartalommal rendelkező növényeket a csókakői és a térségi lakosok számára szaporítják tovább. A pályázati forrásból ásott kúttal, valamint a hozzá kapcsolódó gépészettel, locsoló- gravitációs és nyomott vízhálózatot hoztak létre. A méztermeléshez öt darab méhkaptárat létesítettek, ezzel megteremtették a natúrgazdálkodás feltételeit. Tevékenységüket mintaprojektként bemutatják minden érdeklődőnek.

11 Megvalósított LEADER projektjei: 1. A Fenntartható Egészség és Életmód Háza önfenntartó natúrgazdálkodásának feltételeinek megteremtése Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület A TDM szervezet feladata, hogy a vállalkozások, civil szervezetek és az önkormányzat összefogásával az adott térséget és turisztikai termékeit vonzóbbá és ismertebbé tegye a helyi lakosság és az oda érkező vendégek számára. A Móri Borvidéken is e célból hozták létre a TDM-et, amely egyesületi formában működő közhasznú szervezet. Móron van a központja az információs irodával, Ezerjó Portéka Bolttal, de Csókakőn is nyitottak telephelyet. Legfontosabb tevékenységei az információszolgáltatás, Tourinform pont működtetése, turista információs honlap fenntartása (www.moriborvidekinfo.hu). Ezt egészíti ki a marketingtevékenység, valamint a részvételi kötelezettség a tagjaik által szervezett programok megvalósításában. Képzés szervezése Csókakőn Célterület: Helyi termelők, kézművesek támogatása Elnyert támogatás: Ft 2. A turisztikai vendéglátáshoz szükséges gasztronómiai, ill. rekreációs célokat szolgáló eszközbeszerzés Célterület: Turisztikai szolgáltatások, fejlesztések támogatása Elnyert támogatás: Ft 3. Hagyományőrző tábor feltételeinek megteremtése Célterület: Vércse kincse értékek megőrzése, bemutathatósága Elnyert támogatás: Ft A fejlesztés keretében egy V. századbeli, teljesen felszerelt hun jurtát (vízhatlan, festett vastag vászon, kézzel festett ajtó, szeges apáca rács 4 lapos, felszerelés: íjak, tegezek, vesszők, kézi fegyverek, lószerszám, ostor, mellvért, ruhák, étkészlet, asztal, székek, fonott láda, kikészített bőrök, lobogó) szereztek be, valamint erre alapozva hagyományőrző Hétpróba nyári tábort valósítottak meg az egyesület vezetői. Az összesen 4 hetes Hétpróba táborban heti turnusváltásokban érkeztek a fiatalok, gyerekek a környékről. A foglalkozások a jurtában bemutatottakra épültek, ezáltal megismerhették a résztvevő gyerekek, hogyan éltek, dolgoztak, szórakoztak őseink. Megtanultak íjászkodni, barantázni, lovagolni, ostorozni, kézműveskedtek (agyagozás, bőrözés, fonás), ősi hangszerekkel (doromb, dob) ismerkedtek, gasztronómiai ismereteket sajátítottak el. A táborhetek zárásakor a résztvevő gyerekek bemutatták a szülőknek, mit tanultak a tábor ideje alatt. Célterület: képzés Elnyert támogatás: Ft A Móri Borvidék TDM Egyesület 5 hétvégi napra 2x20 órás falusi turizmus képzést szervezett. Az érdeklődők gyakorló, vagy kezdő szállásadók, szolgáltatók voltak, akik szombat délelőttönként szabadidejüket szánták arra, hogy térítésmentesen elsajátítsák a vendégfogadás alapjait, tanuljanak egymástól a gyakorlati példák által. A tanfolyam alatt megismerkedtek a jogszabályi háttérrel, betekintést kaptak az idegenvezetés, programszervezés alapjaiba is. Az első blokkban tavasszal Csókakőn, majd ősszel Neszmélyen elméletben ugyanazt az ismeretet kapták meg a fős csoportok. A Fejér megyei körzetből érdeklődők az 5. napon Csókakőn, Csákberényben, Gánton és Csákváron nézhettek meg egy-egy szállást, vagy agroturisztikai szolgáltató tevékenységet, mintaprojektet. Ősszel a tanulmányút programja Dunaalmáson a Lovardában, és a Hilltopp Borházban, majd Neszmélyen a Hajóskanzenben volt, végül a Sertésvölgyi Bornap tette a gyakorlatban is vidámmá a hasznos képzést. 11

12 Dad községben 8 civil szervezet működik, ebből 1 nyertes egyesületi tagunk valósított meg 1 projektet Ft támogatásból. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft Községi Sportegyesület Dad A Vértes-Gerecse Közösség tagja Az egyesületet 1996-ban alapították. Legfontosabb célkitűzése a fiatalok egészséges és sportszerű életmódra való nevelése, ennek körülményeinek biztosítása. Egyesületük jelenleg labdarúgó-szakosztállyal működik, amely egy felnőtt és egy ifjúsági korcsoportú csapatot foglal magában. A felnőtt csapatban jelenleg 18, míg az ifjúságiak között 16 labdarúgó szerepel. Arra is méltán lehetnek büszkék, hogy az általános iskolások számára kiírt edzéseket is egyre több fiatal látogatja az újonnan elkészült sportpályán. A település nagyobb rendezvényei is itt kerülnek megrendezésre. Már két éve a Falunapok is kulturáltabb körülmények között kerülnek lebonyolításra, az önkormányzat is további fejlesztéseket hajtott végre a sportpálya környékén. Projekt címe: Dadi futballpálya környezetének fejlesztése Gánt községben 13 civil szervezet működik, ebből 3 nyertes egyesület valósított meg eddig 7 projektet, összesen Ft támogatásból. Egyikük a tagunk. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft Vérteskozma és Környéke Községvédő Egyesület - A Vértes-Gerecse Közösség tagja Az egyesület 1988-ban alakult, óta közhasznú szervezetként tevékenykedik. Az egyesület felvállalta a közigazgatásilag Gánthoz tartozó két településrész Vérteskozma és Kőhányáspuszta közös érdekvédelmét. Több mint tíz évi közös érdekképviselet után Kőhányáspuszta önálló érdekvédelmi egyesületet alapított. Az alapítás óta egyesületük elsődleges célja az épített örökség megőrzése, fenntartása és fejlesztése, valamint a falu, a környék védett természeti értékeinek megóvása, melyhez alapító tagként a Pro Vértes Közalapítvány nyújt segítséget ben emlékművet avattak az 1946-ban kitelepítettek emlékére, 1999-ben emlékkövet készíttettek az 1945-ben a környéken elesett magyar katonák tiszteletére. A Millennium alkalmából 2000-ben pályázati támogatással a falu emlékoszlopot állított az államalapítás évfordulójára től is folyamatosan pályáztak egyesületünknél is céljaik megvalósítása érdekében. Megvalósított LEADER projektjei: 1. Vérteskozma történelme napjainkig Célterület: Vércse kincsei nyomában Elnyert támogatás: Ft A támogatásból kiadott könyv és a hozzá készített CD azok tiszteletére született, akik kétszáz évig Vérteskozmán éltek; azok emlékére, akiket kitelepítettek; azokra emlékezve, akik megmentették a falut a pusztulástól. Azok örömére, akik rendben tartják házaikat, kertjeiket, és ma élettel töltik meg a falut. Ismerjük meg a falu múltját, kozmai identitásunk pilléreit! írták a szerkesztők előszavukban. 12 Célterület: LEADER sporthelyszínek fejlesztése és kialakítása Elnyert támogatás: Ft A futballpálya nemcsak labdarúgó mérkőzések, edzések helye, hanem a település rendezvényeinek színtere is, valamint a lakosság mozgásigényeinek kiszolgálását is biztosítja. A támogatásból elkészültek a kapuk mögötti labdafogó szerkezetek, a fúrt kút segítségével öntözni lehet a pályát, és a környékét is. A pálya környezetében végzett tereprendezéssel már nem fog gondot okozni a nagyobb rendezvények lebonyolítása sem. Az öltöző mellett kialakított kisebb park - padokkal, asztalokkal a kulturált kikapcsolódás lehetőségét biztosítja. A pályázatnak köszönhetően az öltöző villamos-energia teljesítménybővítése is megvalósult. 2. Vérteskozmai kulturális események Vérteskozmai Bucsú Célterület: Vércse események Elnyert támogatás: Ft A rendezvények célja volt, hogy fokozza az identitástu-

13 datot, fejlessze a helyi közösség kulturális ismereteit, megismerje más településeken élők kultúráját, hagyományait. A október 1-én megtartott kulturális program a Magyar Művészetért díjjal kitüntetett Petrás Mária művésznő előadásával kezdődött, aki az egész estét Vérteskozmán töltötte. Ízes akcentusával mesélt szülőföldjéről, Csángóföldön megélt gyermekéveiről, az ott élő szokásokról, énekekről is. A támogatási összeg másik felét az egyesület a búcsúnapi vacsorára fordította, amit a közeli vendéglőből szállítottak ki a helyszínre és szolgáltak fel a falubelieknek. 3. Vérteskozmai és Kőhányáspusztai sírkert sírköveinek felújítása Célterület: Vércse kincse értékek megőrzése, bemutathatósága Elnyert támogatás: Ft Vérteskozma község német nemzetiségű lakossága a XVIII. század közepe óta templommal, iskolával és temetővel rendelkezett. Kőhányáspuszta 1928-ig Vérteskozma közigazgatása alatt állt. A puszta német nemzetiségű lakosságával az Esterházy uradalom majorsága volt templommal, iskolával és helyi temetővel. Mindkét település 85 évvel ezelőtt ban közigazgatásilag a 12 illetve 15 km-re lévő Gánt községhez csatlakozott. Az 1988-ban alakult Vérteskozma és Környéke Községvédő Egyesület az épített örökség védelme jegyében a tulajdonos Gánt Község Önkormányzatával együtt felvállalta a kitelepített sváb lakosság elhagyott sírkertjeinek gondozását. A LEADER pályázat keretében nyílt lehetőség első ütemben Kőhányáson 33 darab, majd Vérteskozmán 134 darab sírkő felújítására, melynek részeként a törött sírkövek ragasztása, az összes kő mosása és impregnálása volt az egyesület célja. A temetők a régi német temetkezési szokásokat 2013-tól megszépült formában tudják bemutatni. 4. Szent Vendel közösségi tér kialakítása Célterület: Szabadtéri közösségi terek rendezvényhelyszínek fejlesztése Elnyert támogatás: Ft szeptember 28-án került átadásra a Szent Vendel emlékhely és közösségi tér a faluhoz közeli erdőben. A felújítás előtt már teljesen eltűnt az a kápolna, amelyet évtizedekkel ezelőtt még jelöltek a turistatérképek ben a kápolna téglaboltozata beomlott, ekkor tűnt el a fák árnyékában végleg. Az Erdészet is támogatta a felújításra vonatkozó elképzelést, melyhez az egyesület pályázati forrást kapott. A kivitelezést 3 szakaszban tudták megvalósítani. Az emlékhely kialakításánál fő cél volt, hogy a feltárt kövek, és egyéb tárgyak autentikus módon beépítésre kerüljenek. A szebb kövek a kőfalba kerültek, az egyik ilyen régi kőből készült el az oltár, amely Petrás Mária keze munkáját dicséri. A földhalomból előkerült kovácsoltvas oromzati kereszt ma a nyeregtető ácsolatát díszíti. Szent Vendel Kerekasztal Egyesület Az egyesület célja a Gánt településhez kötődő hagyományok ápolása, a néprajzi értékek összegyűjtése, megőrzése; műemlékvédelem; kulturális élet szervezése; turizmus fejlesztése; természetvédelem. Projekt címe: A Gánti német nemzetiségi nyelvjárás megőrzése Célterület: A Vércse kincsei nyomában Elnyert támogatás: Ft A Gánton élők közül napjainkban 22,5% vallja magát német nemzetiségűnek, de a gánti sváb nyelvet már kevesen beszélik. Évekkel ezelőtt megszűnt a német nemzetiségi népdalkör, ezzel tovább erősödött a több évszázados német nemzetiségi kultúra feledésbe merülése. A projekt célja a gánti sváb nyelvjárás és énekek összegyűjtése (nagyságrendileg közel 100 lehet, melyek nincsenek lekottázva, az idősebb korosztály szájhagyomány útján tanulták gyerekkorukban szüleiktől, nagyszüleiktől). Ezek rögzítése és megőrzése volt a projekt másik célja. Az énekeket stúdió körülmények között rögzítették. A beszélt nyelvnél a mennyiségi anyag összegyűjtése volt a fontos, hogy minél több szó, azok kiejtése, jelentése legyen rögzítve. Az egyesület tagjai hangrögzítővel keresték fel otthonaikban, rendezvények alkalmával az idős embereket. A projekt eredményeként készült el a CD, amely megőrzi az utókornak a gánti sváb nyelvet. 13

14 Gyermely községben 14 civil szervezet működik, ebből 1 nyertes egyesület valósított meg eddig 3 projektet, összesen Ft támogatásból. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft Gyermelyért Faluvédő Egyesület Az egyesület szervez és összehangol minden olyan kezdeményezést, amely Gyermely község társadalmi, gazdasági, közéleti fejlődését kívánja előmozdítani. Megvalósított LEADER projektjei: 1. Szabadtéri sportlétesítmény létrehozása Gyermelyen Célterület: Szabadtéri közösségi terek rendezvényhelyszínek fejlesztése Elnyert támogatás: Ft A sportolás iránt megnövekedett igény miatt szükségessé vált egy szabadtéri sportpálya építése Gyermelyen. A LEADER pályázatból bitumenes sportpálya készült az iskola füves udvarára. A pálya 26x44 m-es méretével alkalmas kézilabda, foci, valamint futó edzések lebonyolítására. Az újonnan létrejött közösségi tér megfelel kulturális rendezvények színhelyének is. Héreg községben 12 civil szervezet működik, ebből 2 nyertes egyesület valósított meg eddig 4 projektet, összesen Ft támogatásból. Egyikük a tagunk. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft Hagyományőrző Egyesület - A Vértes-Gerecse Közösség tagja A Héregi Hagyományőrző Egyesületet fő alkotja. Fő feladatuk a község kulturális életének megszervezése, a községi programok összehangolása, az ünnepélyek színvonalas megrendezése. A 2007-es év kiemelkedően sikeresnek mondható számukra, mert ekkor sikerült a fiatalokat is bevonni a közösségi életbe, így 2 klubjuk - a Fiatal Házasok Klubja és a Fiatalok Klubja - alakulásával minden korosztály képviseltetve van a közéletben. A helyi újság szerkesztésében is fontos szerepet vállalnak. Megvalósított LEADER projektjei: Projekt címe: Karácsonyi koncert 2. Illatok, ízek, találkozások Márton napi újbor ünnep- sajtkóstolás és borkóstolás 14 Célterület: Vércse események Elnyert támogatás: Ft Az egyesület 1994-től szervezi Gyermely község bor gasztronómiai rendezvényeit. Egyik ilyen esemény az évente megrendezett Szent Márton napi újbor ünnep, mely nyitott minden, az igényes és kulturált gasztronómiai élményeket kereső vendég számára. Mindig jeles szakmai előadók bevonásával tartják meg programjaikat, melyek napjainkra jelentősen hozzájárultak a kulturált és igényes borfogyasztáshoz ben Garamvári Vencel balatonlellei szőlőbirtokos és borász, pezsgőkészítő volt a meghívott előadó, aki a tradicionális pezsgőgyártásról, a Garamvári Szőlőbirtokról tartott előadást pezsgő- és borkóstolóval egybekötve a közel 90 fő helyi és távolabbról érkezőnek is. 8 darab bankett asztalt is vásároltak a rendezvények sikeres lebonyolíthatósága érdekében. Célterület: Vércse események Elnyert támogatás: Ft december 8-án délután 4 órakor kezdődött a XVI. Karácsonyi koncert a héregi Jókai Mór Kultúrotthonban. A rendezvény célja az volt, hogy advent második hétvégéjén minden korosztály számára karácsonyi hangulatot varázsoljanak a kis község lakosai számára. Az első fellépők a zeneiskolások voltak. Furulyával, ütős hangszerekkel karácsonyi dalokat mutattak be, és az utolsó számot a közönség énekével együtt adták elő. Felnőtt zenekarok: Bonito Örömzenekar (a falu saját zenészei), a Szomódi Fúvószenekar, Gerecse Mazsorett csoport, Mészáros Kármen - aki a falu szülötte - gyönyörű opera és operett dallamokat énekelt. A karácsonyfa alatt minden gyermek talált almát, mandarint, szaloncukrot, amelyet jóízűen elfogyasztott. A fellépő csoportok vendéglátásban részesültek. A falu összetartó képessége megmutatkozott ezen az eseményen is, mindenki szép dallamokkal megtelve tért haza.

15 Baráti Lovas Kör Az egyesület célja a környékbeli lovasok, lótartók, a ló és a lovassport iránt szimpátiát érzők összefogása, kezdeményezéseik felkarolása a lovaskultúra fejlesztése érdekében. Az 1992-es megalakulásuk óta hagyományt teremtettek lovas találkozóikkal, melyek nem csak a lovakról szóltak, hanem a térség nemzetiségi, népművészeti hagyományait is felelevenítették. Megvalósított LEADER projektjei: 1. Szabadtéri színpad a lovaspályán Célterület: Szabadtéri közösségi terek rendezvényhelyszínek fejlesztése Elnyert támogatás: Ft 2. XXV. Jubileumi Baráti Lovastalálkozó Kecskéd községben 15 civil szervezet működik, ebből 3 nyertes civil szervezet valósított meg eddig 4 projektet, összesen Ft támogatásból. Egyikük a tagunk. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft Kecskédi Néptánc Egyesület - A Vértes-Gerecse Közösség tagja A Kecskédi Művészeti és Néptánc Együttes 1963-ban alakult, jelenleg 4 generációt átfogó tánccsoportból áll: Gyermek, -Ifjusági,- Felnőtt,- és Veterán Tánccsoportból. Az együttes tagjai a jobb működési feltételek elérése érdekében 2004-ben megalakították a Kecskédi Néptánc Egyesületet. A táncegyüttes az elmúlt 45 évben részese volt a legszebb elismeréseknek. A Kecskédi Együttes fő társadalmi törekvése a bel,- és külföldi baráti, illetve partnerkapcsolatok kiépítése, közös fellépések, találkozók szervezése, hogy ezzel is gazdagodjék az együttes német nemzetiségi, magyar és nemzetközi tánc,- és zenei kultúrája. Repertoárjukban főként helyi, valamint magyarországi német táncokat szerepeltetnek, de nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a magyar táncés dalkincset is megismerjék, és színpadra vigyék. Megvalósított LEADER projektjei: 1. Kecskédi Néptánc Egyesület fejlesztése Célterület: Vércse események Elnyert támogatás: Ft Héregen a lovas találkozó a díjugrató program lebonyolításával kezdődött 2012-ben is, melyen elsősorban az amatőr lovasok részére biztosítottak bemutatkozási lehetőséget. Két versenyszámot hirdettek meg kezdők és haladók részére. A paraszti világ bemutatására gazdafogatok akadályversenyére, majd színes fogatbemutatójára került sor. Ezzel párhuzamosan a Fiatal Házasok Klubja főzőversenyt szervezett. Délután indították el a szintén hagyományos szüreti felvonulást, melyhez a zenét a Hagyományőrző Egyesület kereten belül működő Gerecse Party zenekar szolgáltatta. A felvonulás után a sörsátorban különböző csoportok bemutatkozására került sor. Este a hagyományos Szüreti és Lovas Bál kezdődött. Célterület: Vércse Kincsei nyomában Elnyert támogatás: Ft A tánccsoport mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a táncok bemutatása alkalmával a fellépők ruházata a hagyományoknak megfelelő legyen. Ezért volt szükség a ruhatár folyamatos fejlesztésére. Ebből a támogatásból 24 db színes selyembrokátból készült kislány szoknya beszerzésére került sor. 2. Kecskédi Néptánc Egyesület egyesületi helyiségeinek kialakítása Célterület: Vércse kincse értékek megőrzése, bemutathatósága Elnyert támogatás: Ft 15

16 Kocs községben 15 civil szervezet működik, ebből 2 nyertes egyesületi tagunk valósított meg eddig 2 projektet, összesen Ft támogatásból. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft A Kecskédi Néptánc Egyesület az ún. öreg iskolát újította fel a támogatásból. A település civil szervezetei korábban is használták az épületet, de a vizes blokk hiánya, valamint az épület állaga szükségessé tette a felújítást. A támogatásból elkészült egy minden igényt kielégítő klubszoba, amely a tánccsoporton kívül minden kecskédi civil szervezetnek helyet biztosít. Kecskédi Lovas Baráti Kör Kocsi Hagyományőrző Egyesület - A Vértes-Gerecse Közösség tagja Az egyesület 1997-ben alakult, melynek célja, hogy Kocs község múltját, hagyományait, a néptánc hagyományait megőrizze, ápolja. A magyar néptáncokat támogatja, tanítja és előadja. Az alakulás utáni években a fellépések egyre szaporodtak, egyre több helyen mutathatták meg tudásukat a kis néptáncosok. A megyei és országos gyermek néptánc fesztiválokon is remek eredményeket értek el. Országos hírű koreográfusoktól tanultak, így a betanított táncok száma is egyre bővült. A repertoárban szerepeltek dél-alföldi,- szanyi, -nyírségi, - somogyi, -széki táncok is. A községben működő Aranykocsi Zrt. az egyesület fő támogatója, róluk kapta a tánccsoport a nevét. A település neves ünnepein is kiveszik részüket, bemutatóikkal színesítik a rendezvényeket. András napi vigasság 16 Az egyesület célja, hogy a településen, valamint a kistérségben élőkkel megismertesse és népszerűsítse a tájegységünk kultúrájában egymás mellett megjelenő, ugyanakkor sajátosan külön-külön kulturális gyökerekkel rendelkező sváb nemzetiségi kultúrát és a térségi lovas hagyományokon alapuló értékek közös kincseit. Kecskédi Lovas Baráti Kör Egyesület hagyományőrző ruhatár és egyéb eszközállomány kialakítás Célterület: Vércse Kincsei nyomában Elnyert támogatás: Ft Az egyesület főként a lovas kultúra megőrzésén fáradozik, ezért a pályázatban is erre törekedtek. A közeli településeken élőkkel kívánják megismertetni a sváb nemzetiségi kultúrát és a lovas katonai hagyományokat. A korhű ruházatok elkészítése és a bemutatókhoz szükséges német és magyar lovassági egyenruhák, eszközök beszerzése e célokat segíti elő. Célterület: Vércse események Elnyert támogatás: Ft November 30-án van András napja, ezért a népi kalendáriumban novembert Szent András hava néven illetik. Ez egyben advent kezdete is, a szüreti mulatságok vége november 24-én hiányt pótlóan a fiatalok bevonásával próbált az egyesület új színfoltot hozni a település életébe ezzel a programmal, amely egy évadzáró népzenei koncert, táncest és táncház volt délutántól az éjszakába nyúlóan. Az Aranykocsi Néptáncegyüttes előadásában A kis gömböc című népmese táncszínházi változatát láthatták az érdeklődők, akik teljesen megtöltötték a kocsi Faluház színháztermének nézőterét. A magas színvonalú előadás értékét tovább emelte a minden tekintetben és jó értelemben vett profi kísérőzenekar, Szalonna és bandája teljesítménye. A vastapssal jutalmazott produkció után a falu apraja-nagyja átvonult a Faluház aulájába és éjszakába nyúlóan nótáztak, táncoltak.

17 Kömlőd községben 6 civil szervezet működik, ebből 2 nyertes civil szervezet valósított meg eddig 2 projektet, összesen Ft támogatásból. Nem a tagjaink. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft Kömlődért Közhasznú Egyesület Az egyesület célja Kömlőd település fejlődésének elősegítése, támogatása. A tanulás, tömegsport, környezetvédelem népszerűsítése, szabadidősport, kulturált elfoglaltság biztosítása, hagyományápolás, területfejlesztés. Kömlőd Falunap- Kistérségi Amatőr Együttesek Találkozója Sárkeresztes községben 12 civil szervezet működik, ebből 1 nyertes egyesületi tagunk valósított meg eddig 1 projektet Ft támogatásból. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft Sárkeresztesért Egyesület - A Vértes-Gerecse Közösség tagja A 2005-ben alakult Sárkeresztesért Egyesület önkormányzati elven működő szakmai, érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az egyesület célja Sárkeresztes község polgárai körében a lokálpatriotizmus erősítése, a települési lakókörnyezet kialakítása, fejlesztése, a közösségi élettér minőségi javítása, a település természeti, kulturális adottságainak, hagyományainak ápolása, melynek során minden egyesületi tag és települési lakos személyes lehetősége szerint közreműködik. Tradícionális magyar népviselet Célterület: Vércse események Elnyert támogatás: Ft A falunap előkészítésében a helyi képviselő-testület, Baráti Társaság és a Kömlődért Egyesület, a Polgárőr Egyesület, Sport Klub tagjai vettek részt, akik terepet rendeztek, sátrat, színpadot állítottak. A Falunapi program a péntek esti discóval kezdődött. Szombaton reggel a Kömlődi Községi Sport Klub szervezésében elkezdődtek a kistérségi programok, a focipályán férfiak, nők és gyermekek részvételével a labdarúgó mérkőzések. A rendezvénytéren ezzel egy időben a kézműves sátorban arc,- és kavicsfestéssel, ördöglakat készítéssel, képeslap ragasztással várták a legkisebbeket. A helyszín egy másik pontján elkezdődött a darts verseny is. A rendezők közül a főzni tudó, és szerető férfiak elkezdték a sertés,- és birkapörkölt főzését, az ügyes kezű asszonyok a tócsni sütését vállalták. A kulturális programokat a Kömlődi Mini Majorettek kezdték, majd a Kisbéri Majorettek előadása után Sipos F. Tamás koncertje következett. Fellépett az Avesta Orientális tánccsoport Szárligetről, ezt követte Áprily Géza, aki gyermekműsorával varázsolta el a kicsiket. Áprily Géza ismételt fellépésével a felnőtteket szórakoztatta, majd a Tihany vándorszínpad ismert operetteket adott elő. A rendezvényt a Trapper Band rock koncertje zárta. Az utcabál egész vasárnap hajnalig tartott. Célterület: Vércse Kincsei nyomában Elnyert támogatás: Ft május 19-én a Pünkösdi Napokon mutatták be az egyesület tagjai a támogatásból megvarrt, beszerzett ruhákat. A 6 helyi lányból és 6 fiatal férfiból álló Figurázó néptánccsoport tagjai az új fellépő ruhákban és cipőkben szerepeltek már. A fejlesztés célja a csoport koreográfiáinak tradicionális magyar népviseletben történő bemutatása volt. 17

18 Szár községben 13 civil szervezet működik, ebből 1 nyertes egyesületi tagunk valósított meg eddig 1 projektet Ft támogatásból. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft Szomód községben 2 civil szervezet működik, ebből 2 nyertes civil szervezeti tagunk valósított meg eddig 3 projektet, összesen Ft támogatásból. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft 18 Szár Község Német Kisebbségi Oktatásáért és Kultúrájáért Egyesület - A Vértes-Gerecse Közösség tagja Az egyesület alapvető célja a település kisebbségi oktatása és kultúrája eredményeinek megőrzése és továbbfejlesztése, a kisebbségi érdekvédelem, a kisebbségvédelem ösztönzése és támogatása, fő célkitűzése a német nemzetiségi nyelv és kultúra támogatása. A szári temető régi sírköveiből emlékpark kialakítása Célterület: Vércse kincse értékek megőrzése, bemutathatósága Elnyert támogatás: Ft A Szár Község Német Kisebbségi Oktatásáért és Kultúrájáért Egyesület régi, de szép és értékes helyi sírkövek megmentésére pályázott az EMVA által társfinanszírozott LEADER programban. A pályázat kapcsán az önkormányzat segítségével ötven sírkő megtisztítására és felállítására került sor egy parkosított területen. Az emlékpark helyének kiválasztása után a sírkövekről magas nyomású vízsugárral mosták le az akár két évszázados szennyeződést, közben pedig a kertészek is elkezdték a bozót kiirtását és a tereprendezést. Az emlékparkban végül 16 olyan sírkő is helyet kapott, amely a 19. századból, három pedig a 18. századból származik. Legrégebbi darabja Annamaria Starkbauerin Schäfmeisterin - aki 1744-ben 45 évesen halt meg - középen álló nagy sírköve. Nagyon érdekesek az 1782-ben, 1797-ben és 1803-ban elhunyt Krentzin vagy Grentzin család három tagjának sírkövei is, amelyek mindegyikére némi eltéréssel vésték fel a neveket. Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület - A Vértes-Gerecse Közösség tagja A Zöld Sziget Kör feladata, hogy a tagsággal, a lakossággal és kormányzati szervekhez tartozó résztvevőkkel együtt figyelemmel kísérje az ismert természeti értékeket, óvja azokat. Terepbejárásokat szervez a célok elérése érdekében. Jelzéssel él minden olyan esetben, amikor a természeti értékek veszélyeztetését, pusztítását észleli. Ismeretterjesztés céljából szabadidős tevékenységeket végez, természetismereti táborokat, egészségvédelmi programokat szervez, előadásokat és oktatásokat, bemutatókat tart. A természeti bejárások, túrák, táborok alkalmával gomba, gyógynövény és egyéb természeti javak begyűjtését és vizsgálatát végzi. A feldolgozott adatok alapján az ismereteket írott és egyéb média segítségével rögzíti, ezeket másoknak átadja. Az egyesületi tagok Társadalmi Természetőr feladatokat látnak el. Megvalósított LEADER projektjei: 1. Komplex környezettudatos viselkedés lakossági és civil képzés Célterület: képzés Elnyert támogatás: Ft

19 2012. április-május hónapokban, összesen 4 hétvégén fő vett részt a képzésen, akiket érdekelt az ingyenes lehetőség a térségről, annak természetvédelméről, a víz és klímaproblémájáról, az egészséges táplálékokról és azok termesztési módozatairól. A negyedik napon életmódbeli tanácsadás is folyt, ahol a környezettudatos gyereknevelésről is beszélgethettek az egyesület tagjai az előadókkal. Szomor községben 10 civil szervezet működik, ebből 1 nyertes civil szervezeti tagunk valósított meg eddig 1 projektet Ft támogatásból. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft 2. Kulturális és természeti értékek megismerésére irányuló közösségi kerékpár túrák a Vértes-Gerecsében Célterület: Vércse kincse értékek megőrzése, bemutathatósága Elnyert támogatás: Ft A Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület ebben a projektben is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy minél több településsel együttműködjön. Terveikben szerepelt, hogy a támogatásból beszerzett kerékpárokkal minden vértesi és Gerecséhez tartozó településre ellátogatnak, ahol pihenőjük során megismerhetik az ott található kulturális, környezeti-természeti értéket. A hét minden napján elérhetővé kívánják tenni az akciócsoport területén élőknek a kerékpárokat túrázási célzattal. Ehhez széles propagandát is kifejtettek, segítségül véve a médiák, TDM szervezetek, tourinform irodák, önkormányzatok tájékoztatását. Meghirdették általános, és középiskolákban a lehetőséget, az egyesület saját honlapján is (www. zszk.hu) tájékoztatást adnak róla. A felsorolt csatornák lehetővé teszik, hogy minden érintetthez eljusson az információ. Szomor Jövőjéért Alapítvány - A Vértes-Gerecse Közösség tagja Az önkormányzat által támogatott közalapítvány fő feladata a sport-és szabadidős jellegű rendezvények, programok szervezése, támogatása. A Szomor Jövőjéért Alapítvány közalapítványi feladatainak ellátása érdekében csatlakozott a Civil Szolgáltató Központok (CISZOK) Országos Hálózatához. Ennek keretében az alábbi szolgáltatásokat segítik elő: számítógép, és internethasználat, fénymásolás, nyomtatás, terembérlet, információszolgálat, nonprofit szakkönyvtár, tanácsadások, képzések, fórumok, kerekasztal beszélgetések, konferenciák. Szomor kulturális életének is mozgatórugója az alapítvány. Projekt címe: Népviseleti öltözék beszerzése Szomoron Célterület: Vércse Kincsei nyomában Elnyert támogatás: Ft Jelen támogatás keretében komplett magyar népviseleti öltözékeket szereztek be. 16 női, 32 leány és 4 férfi népviseleti ruházatot, valamint 8 pár csizmát a táncosok részére, melyeket a fellépéseik során viselnek. Az alapítvány által beszerzett magyar népviseleti fellépő ruhákat az együttműködő Szomor Községi Német Kisebbségi Önkormányzattal és a települési önkormányzattal közösen szervezett eseményeken is használják, valamint igény szerint egymásnak kölcsönadják. 19

20 20 Tardos községben 11 civil szervezet működik, ebből 4 nyertes civil szervezet valósított meg eddig 8 projektet, összesen Ft támogatásból. Egyik a tagunk. Az 1 lakosra jutó, civilek által elnyert forrás: Ft. Tardoson az aktív civil szervezetek munkássága összekapcsolódik a 40 éves tánccsoport, a 30 éves dalkör, és az ezeket kiegészítő Faluvédő Egyesület tevékenységével. Tardosi Vörösmárvány Alapítvány - A Vértes-Gerecse Közösség tagja A Tardosi Vörösmárvány Alapítványt 1992-ben alapította Tardos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete és a Reneszánsz Kőfaragó Rt. attól a szándéktól vezérelve, hogy Tardos község továbbfejlesztéséhez anyagi alapot teremtsenek. A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 1999-ben kiemelten közhasznú szervezetnek minősítette. Az alapítvány alapvetően kulturális területen támogatta a település közösségeit és szervezett rendezvényeket ban az alapítvány egyéb önkormányzati közfeladat ellátása felé is nyitott, így céljai közt szerepel minden olyan tevékenység, betegségmegelőzés, környezetvédelem, kultúra, oktatás, diák- és tömegsport, közrend, közbiztonság, hátrányos helyzetűek támogatása, vagy felvállalása, amely Tardos lakosságát szolgálja. Megvalósított LEADER projektjei: 1. Vörösmárvány Táncegyüttes 40 éves jubileumi rendezvénye Célterület: Vércse esemény Elnyert támogatás: Ft augusztus 25-én Tardoson, a Művelődési Házban ünnepelte megalakulásának 40. évfordulóját a Vörösmárvány Táncegyüttes. 14 órától érkeztek a megyéből a szlovák települések önkormányzati vezetői. A program bevezetéseként az aktív táncosok emlékfát ültettek elhunyt társaik emlékére. Ezután leleplezték Moser Ernő fafaragó művész tardosi táncosokról mintázott alkotását, melynek talapzata és háttere a helyhez illően tardosi vörösmárványból készült. Az ünnepi műsorban főként a jelenleg is rendszeresen táncoló fiatalok szerepeltek, de az óvodások és az idősebb generáció is bemutatkozott. Vendégként a tarjáni Forgatag Tánccsoport német táncokat mutatott be, Gútay Jánosné egy erdélyi balladát adott elő, a Gerecse Népdalkör pedig szlovák, és magyar dalokkal szórakoz- tatta a közönséget. A talpalávalót a Kincső zenekar szolgáltatta. A támogatásból beszerzett mikrofonok és erősítő által mindenki jó minőségben hallhatta az előadást. A hivatalos program zárása a vacsora volt, melyről a Nyugdíjas Klub, valamint a helyi borosgazdák gondoskodtak. 2. Vértes kincsei-nyári tábor Célterület: Vércse táborok Elnyert támogatás: Ft 2012-ben 1 héten át Gánt és a környező települések látnivalóival ismerkedtek a tardosi gyerekek. A természeti környezet minél alaposabb megismertetése volt a cél, hogy a táborban szerzett élményeken keresztül környezettudatos gazdálkodásra, szemléletre serkentsék őket. A Vértes hegység természeti kincseinek megismerése keretében betekintést nyertek az erdő, a területen élő emberek életébe és hagyományaiba. Minden nap más irányba indult el a 20 fős csapat, esténként is változatos programokban volt részük. A turistaszállóban szálltak meg, az étkezésről a közeli vendéglőben gondoskodtak. Vörösmárvány Táncegyüttes Kulturális Egyesület A Tardosi Vörösmárvány Táncegyüttes 1972-ben alakult a helyi általános iskola diákjaiból. Az együttes fenntartója 1974-től 1989-ig a helyi Építőipari Kisszövetkezet volt, majd az önkormányzat segítette munkájukat. A Vörösmárvány Művelődési Ház művészeti csoportjaként működött egészen 2009 februárjáig, amikor megtörtént az együttes egyesületként való bejegyzése. Az egyesület célja az immár 40 éve működő Vörösmárvány Táncegyüttes hagyományainak fenntartása és továbbvitele. Nem titkolt célja az együttesnek és együttműködő partnereinek az utánpótlás-nevelés, amely sikeresen megindult a Művelődési Házban, de még bővíteni szeretnék annak létszámát, és növelni a kis táncosok lelkesedését. Megvalósított LEADER projektjei: 1. Viseljük hagyományainkat Célterület: Vércse kincsei nyomában Elnyert támogatás: Ft

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

November 16-ig adhatók be a LEADER pályázatok

November 16-ig adhatók be a LEADER pályázatok November 16-ig adhatók be a LEADER pályázatok Megjelent a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról

BESZÁMOLÓ. a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról BESZÁMOLÓ a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves hírlevél olvasónknak!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves hírlevél olvasónknak! 2013. december V. évf. 12. szám ünnepi kiadás Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves hírlevél olvasónknak! Egyesületi hírek Döntés a 2013-ban benyújtott

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. évi közhasznúsági jelentés KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2008. ÉVRŐL Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. www.vercse.hu 1 8 6 1 7 4 1 2 9 4 9 9 5 2 9 1 1 Statisztikai számjel

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

Szervezetünk a Gerecse Natúrpark tagja. Írta: tea április 17. szerda, 06:06

Szervezetünk a Gerecse Natúrpark tagja. Írta: tea április 17. szerda, 06:06 Felismerve, hogy a Gerecse tágabb térségében fellelhető számos természeti és építészeti-kulturális érték, hagyomány megőrzéséhez, fenntartható fejlesztéséhez olyan térségi szintű, járásokon is átívelő,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Az Oroszlányi kistérség lakossági fórumai További információ Bokod: (Hősök tere 6.) Dad: Faluház (Fő utca 91.) Kömlőd: (Komáromi utca 16.) Kecskéd: (Fő út 1.) Szákszend: Faluház (Száki u. 89.) 2008. február

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek tevékenységének

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Célterület adatlap. Rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketing tevékenység.

Célterület adatlap. Rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketing tevékenység. 1 / 2009.09.22. 8:17 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 006 890 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Célterület megnevezése: Hagyományőrző, helyi identitást erősítő rendezvények,

Részletesebben

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014.

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. Dévaványai Folkműhely Egyesület Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. A Dévaványai Folkműhely Egyesület 2013. augusztus 12-én alakult azzal acéllal, hogy az alapszabályában lefektetett

Részletesebben

Célterület adatlap. KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület

Célterület adatlap. KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 013 241 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: I. Fogalom magyarázat KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Rendezvény Hagyományőrző, helyi identitást erősítő

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel 18762756-9133-529-14 HONISMERETI ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8716 MESZTEGNYŐ LADI JÁNOS U. 55. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV MESZTEGNYŐ, 2012-02-18 TÁRSADALMI SZERVEZET

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök Írottk rottkő Natúrpark rparkért rt Egyesület Előadó: Bakos György elnök Fogalom A natúrpark egy különösen értékes, jellegzetes tájegységet takar, általában védett természeti területet, amely üdülési célokra

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000 Célterület azonosítója: 1 019 230 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú 2. Vállalkozási alapú fejlesztés 3. Rendezvény 4. Képzés 5. Térségen belüli együttműködés 6.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése SZAKMAI ANYAG LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése Támogatási határozat azonosító: 1624604603 Készítette: Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5.

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5. E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÉSZÍTETTE: AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál LEADER célterületek Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál 1. célterület Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek kialakítása és fejlesztése Közösségi

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Célterület adatlap. Rendezvények, táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

Célterület adatlap. Rendezvények, táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység. 1 / 6 29.9.22. 8:28 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 937 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Rendezvény Célterület megnevezése: Környezettudatos gondolkodás

Részletesebben

Hantos Község Önkormányzata Hantos 2434, Nagylóki út 3. Tel: 0625-506000 phhantos@invitel.hu. Szakmai anyag

Hantos Község Önkormányzata Hantos 2434, Nagylóki út 3. Tel: 0625-506000 phhantos@invitel.hu. Szakmai anyag Hantos Község Önkormányzata Hantos 2434, Nagylóki út 3. Tel: 0625-506000 phhantos@invitel.hu Szakmai anyag A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

JELEN DOKUMENTUM NEM KÉPEZI SEM RENDELET, SEM PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETÉT, ÍGY CSUPÁN A HACS ÁLTAL ADOTT TÁJÉKOZTATÁS.

JELEN DOKUMENTUM NEM KÉPEZI SEM RENDELET, SEM PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETÉT, ÍGY CSUPÁN A HACS ÁLTAL ADOTT TÁJÉKOZTATÁS. JELEN DOKUMENTUM NEM KÉPEZI SEM RENDELET, SEM PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETÉT, ÍGY CSUPÁN A HACS ÁLTAL ADOTT TÁJÉKOZTATÁS. Októberben meghirdetésre kerülő Leader célterületek 1. célterület: Turisztikai tematikus

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3041 Héhalom, Szent István Király út 1. Ügyfél-azonosító:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

LEADER Pályázati lehetőségek

LEADER Pályázati lehetőségek LEADER - 2017 Pályázati lehetőségek Helyi termék előállításának, fejlesztésének támogatása - Helyi termék: a LEADER HACS illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, előállított termék, vagy a LEADER

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg:

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg: LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ LEADER 2014

BESZÁMOLÓ LEADER 2014 BESZÁMOLÓ LEADER 2014 Célterület megnevezése: rendezvények Életminőség javítása helyi és térségi szolgáltatások minőségi fejlesztésével, valamint civil szervezetek megerősítésével Pályázó neve: Községi

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

Megvalósult pályázatok LEADER jogcím keretein belül (2011)

Megvalósult pályázatok LEADER jogcím keretein belül (2011) Megvalósult pályázatok jogcím keretein belül (2011) Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Pálosvörösmarti Római Katolikus Egyházközség Virtus Kulturális Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv

LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03.

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 2016.február 03. A 2007 2013 as időszak eredményei: Közel 260 db nyertes pályázat, melynek támogatási összege több mint 6 millió euró! Támogatási döntéssel lekötött

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben