KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 2008. évi közhasznúsági jelentés KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.

2 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség december 31. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök ( sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) 26. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) 34. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) C. Aktív időbeli elhatárolások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Tata, március 31. PH. a vállalkozás vezetője (képviselője) 2

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám MÉRLEG Források (passzívák) Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség december 31. MÉRLEG adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 53. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE 55. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III.TŐKETARTALÉK 58. IV.EREDMÉNYTARTALÉK 59. V.LEKÖTÖTT TARTALÉK 60. VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 62. E. Céltartalékok ( sorok) 66. F. Kötelezettségek ( sor) 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 90. G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Tata, március 31. PH. a vállalkozás vezetője (képviselője) 3

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség december 31. EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.) III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) 371 V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) -208 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) 1 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ± ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) 793 Keltezés: Tata, március 31. PH. a vállalkozás vezetője (képviselője) 4

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám Közhasznúsági eredmény levezetés Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség december 31. EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel 1 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 C. Összes Bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások 371 Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.-F.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B.-E.-H.) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) Keltezés: Tata, március PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

6 II. rész Mellékletek: 1. sz. melléklet Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2. sz. melléklet Kimutatás a vagyon felhasználásáról 3. sz. melléklet Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 4. sz. melléklet Kimutatás a kapott támogatásokról és adományokról 5. sz. melléklet Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 6

7 KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról év 1. sz. melléklet Támogatás összege Felhasznált Támogatást nyújtó megnevezése Felhasználás célja (Ft) összeg (Ft) KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év 2. sz. melléklet A tárgyévi eredmény összetevői Tárgyévi összeg Saját tőke ebből - alapítói vagyon 0 - tőkeváltozás Tárgyévi eredmény A tárgyévi eredmény összetevői Tárgyévi összeg Közhasznú célra, működésre kapott támogatás - alapítótól 0 - továbbutalási céllal kapott 0 Pályázati úton nyert támogatások 0 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 Egyéb szervezettől kapott támogatás Kamat bevétel Tagdíjak bevétele Fizetendő ÁFA - - Összes kiadás, ráfordítás Tárgyévi eredmény:

8 KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év 3. sz. melléklet Megnevezése Tárgyévi összeg (Ft) Közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli támogatás 0 - nem pénzbeli támogatás 0 Összesen: 0 Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli támogatás 0 - nem pénzbeli támogatás 0 Összesen: 0 KIMUTATÁS a kapott támogatásokról és adományokról év 4. sz. melléklet Támogatás (adomány) Ssz. Támogató megnevezése TÁMOGATOTT CÉL összege Tárgyévi (Ft) 1. Minisztériumoktól kapott támogatás 0 2. Magyar Államkincstár 0 3. Helyi önkormányzat és szervei 0 4. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Egyéb 0 (Munkaügyi központ, ÁFA visszatérítés) 6. Magánszemély 0 7. Egyéni vállalkozó 0 8. Jogi személyiségű gazdasági társaság 0 9. Jogi személyiség nélküli szervezet Közhasznú szervezet Közhasznúként be nem sorolt APEH (1% közcélú adomány) 0 Összesen:

9 KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év 5. sz. melléklet Megnevezés Tárgyévi összeg (Ft) Tiszteletdíj 0 Költségtérítés 0 Értékpapír 0 Természetbeni juttatás 0 - szja mentes 0 - szja köteles 0 Folyósított kölcsön (előleg) 0 - összege 0 - fordulónapig visszafizetett összege 0 - fordulónapon fennálló tartozás 0 - legkésőbbi visszafizetési határidő 0 - fizetendő kamat 0 Egyéb juttatások 0 Összesen: 0 9

10 2008. évi közhasznúsági jelentés III. rész Beszámoló a közhasznú tevékenységről A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség közhasznú egyesület szeptember 18-án alakult Vértesszőlősön. Működésének területe kettő megyét (Komárom-Esztergom és Fejér); hat kistérséget (Bicskei, Móri, Oroszlányi, Tatai, Tatabányai és Székesfehérvári) és 38 települést (Baj, Bodmér, Bokod, Csákberény, Csákvár, Csókakő, Dad, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Gánt, Gyermely, Héreg, Kecskéd, Kocs, Kömlőd, Környe, Magyaralmás, Naszály, Neszmély, Pátka, Pusztavám, Sárkeresztes, Söréd, Szákszend, Szár, Szárliget, Szomód, Szomor, Tardos, Tarján, Tata, Újbarok, Várgesztes, Vértesboglár, Vértessomló, Vértestolna, Vértesszőlős, Zámoly) érint, melyek összesen lelket számlálnak. Területét, ahogy a neve is mutatja, a Gerecse és Vértes települései, valamint az Által-ér vízgyűjtőjéhez tartozó községek adják. A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság október 15-én jegyezte be (Pk.60039/2008/4/I) 1707 nyilvántartási számon. Tagságunkat 37 önkormányzat, 1 kisebbségi önkormányzat, 39 nonprofit szervezet, 13 gazdasági társaság és 8 egyéni vállalkozó alkotja. A Közösség alapszabály szerinti céljai a következők: a Bicskei, Móri, Oroszlányi, Székesfehérvári, Tatai és Tatabányai kistérségek területén a települési önkormányzatok, gazdasági társaságok, vállalkozók, civil szervezetek, magánszemélyek és őstermelők vidékfejlesztéssel összefüggő tevékenységeinek koordinálása, pályázatainak elősegítése és széleskörű partnerség megteremtése a térségre elkészített Vértes Gerecse Általél(r)ünk, kéz a kézben célhoz érünk! elnevezésű Helyi Vidékfejlesztési Stratégia alapján. Az előbb felsorolt célok elérése érdekében meghatározott közhasznú tevékenységek a következők: tudományos tevékenység, kutatás; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális tevékenység; kulturális örökség megóvása; műemlékvédelem; természetvédelem, állatvédelem; környezetvédelem; hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; euroatlanti integráció elősegítése. 1. Szervezeti háttér A Közösség Tatán és Oroszlányban bérel irodát, ahol biztosítva vannak a feltételek az ügyfélfogadáshoz, és a megfelelő munkavégzéshez. Az irodák címei: Tata, Erzsébet tér 13. illetve Oroszlány, Rákóczi F. u. 78. Tatán és Oroszlányban is folyamatos ügyfélfogadást biztosítottunk; munkatársaink mobil telefonon és e- mail-en is elérhetők, valamint telefonos egyeztetést követően személyesen is felkeressük az ügyfeleket. 2. Tájékoztatás A Vértes-Gerecse Közösség november december hónapban nagy hangsúlyt fektetett a lakosság, a vidékfejlesztésben érdekeltek tájékoztatására. Valamennyi település (37) számára tartottunk konzultációt a támogatási rendeletekről, a támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatos lehetőségekről és kötelezettségekről. Az érdeklődők számára tájékoztató kiadványokat biztosítottunk. A Vértes-Gerecse honlapját (www.vercse.hu) folyamatosan frissítettük, mely a következő hónapok folyamán átalakításra kerül az arculati előírásoknak megfelelően. A honlapon is elérhető havonta megjelenő Hírlevelet -ban is megküldjük tagjainknak. Az egyesület és a munkaszervezet pár hónapos tevékenysége alatt is elmondható, hogy az alapító okiratában leírt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét. Összességében a közhasznú tevékenység a évben ,- forint eredménnyel zárt. Baj, március 31. Schunder Tibor elnök 10

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben