A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére."

Átírás

1 ikt. szám.: ügyintéző: Kovácsné Orosz Enikő Tisztelt Hallgatónk! A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére. Az Önre érvényes részletes útmutatót a mellékelt leírásban olvashatja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adott szakirány indításáról egy tanévben az Alapszak dönt. Az Ön által megjelölt választást az útmutatásban részletezettek figyelembe vételével egy Alapszaki Bizottság értékeli és dönt arról, hogy melyik szakirányunkon folytathatja tanulmányait. Kérjük, a szükséges dokumentumokat megadott határidőre juttassa vissza az Egészségügyi Informatika Tanszék Titkárságára. Késve beérkező dokumentumok esetében azok tartalmát az Alapszak a döntésben nem tudja figyelembe venni. Mellékletek: Tájékoztató a B.Sc. szakirány választáshoz. Nyilatkozat B.Sc. szakirány választási szándékról. Munkáltatói nyilatkozat levelező tagozaton tanuló os hallgató szakképesítési igényéről. (csak levelező tagozatosoknak) Visszaküldendő január 11-én 15:00-ig. Alapszaki Bizottság döntése az Alapszak honlapján érhető el (január 18.). Amennyiben a szakirány választásról szóló döntéssel nem ért egyet, fellebbezést nyújthat be január :00-ig az Egészségügyi Informatika Tanszék Titkárságára. Nyíregyháza, december 01. Dr. Ködmön József főiskolai docens alapszakfelelős 1

2 Tájékoztató a B.Sc. szakirány választáshoz Az on a B.Sc. képzésre vonatkozóan a B.Sc. szakirány választás a következő módon történik: 1. A hallgatóknak tanulmányaik során a harmadik félév szorgalmi időszakának végéig (illetve minden félévben az alapszakfelelős által meghatározott határidőig) írásban kell nyilatkoznia a választani kívánt szakirányról. 2. Az on a szakirány választásról szóló döntést január 28-ig kell meghozni. 3. A szakirány választás az Egészségtudomány alapjai szigorlat (ETR kódja EF20021 nappali tagozaton, EF20021_L levelező tagozaton) sikeres letétele után történhet. A szakirány választás szempontjából ez a szigorlat tekinthető a harmadik félév lezárásának. 4. A hallgatók a szakirány választási igényüket a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával jelzik az Alapszak felé. 5. A szakirány választási igényeket az Alapszaki Bizottság (továbbiakban: Bizottság) értékeli és rangsorolja. A Bizottság személyi összetétele a következő: elnök (alapszakfelelős), tagok (szakirány felelősök valamint 1 fő az alapszakra specifikus területről, a DE-OEC vagy DE-Informatika Kar minősített főállású munkatársa), a HÖK által javasolt hallgató. 6. A bizottság értékelési és döntési szempontjai: Minden hallgató esetében a további képzés szakirányáról a Bizottság dönt, figyelembe véve a hallgató által megjelölt szakirányt, az Egészségtudomány alapjai szigorlat eredményét, valamint a hallgató eddigi tanulmányi munkáját. A fenti szempontok szerint a Bizottság a hallgatókat rangsorolja és ezután dönt arról, hogy mely hallgató mely szakirányon folytathatja tanulmányait. 7. Levelező szakos hallgatók esetén a döntés során a Bizottság a következő további szempontokat is figyelembe veheti: A hallgatót munkáltatója iskolázza be, illetve dokumentáltan támogatja tanulását. A hallgató tanulmányi szerződéssel rendelkezik, mely nevesíti az adott szakirányt. A munkahely és az Alapszak szorosabb szakmai vagy egyéb kapcsolattal rendelkezik (szakképzési hozzájárulás, együttműködési megállapodás, stb.). A munkahely vezetője írásban nyilatkozik arról, hogy a hallgatót az adott szakiránnyal kapcsolatos munkaterületen kívánja foglalkoztatni a jövőben. 2

3 8. Azok a hallgatók, akik a tavaszi félév vizsgaidőszakában teljesítik a szakirány választás feltételéül meghatározott Egészségtudomány alapjai szigorlatot, a következők szerint járnak el: A szigorlat teljesítése után a hallgató benyújthatja nyilatkozatát a szakképesítési igényéről és - a Bizottság döntése alapján - az esedékes következő félévben felveheti azokat az adott szakirányhoz tartozó és meghirdetésre kerülő tantárgyakat, amelyeknek előkövetelményeit az érvényes TVSZ szerint teljesítette. Amennyiben a hallgató az aktuálisan folyó képzésbe nem kíván csatlakozni, lehetősége van, hogy szakirányt később (az őszi félév vizsgaidőszakában) válasszon. 9. A szakirány választási döntés ellen 8 munkanapon belül a hallgató fellebbezéssel élhet a Bizottsághoz. 10. További vitás ügyekben a döntést a DE-EK dékánja hozza meg. Nyíregyháza, december 01. Dr. Ködmön József főiskolai docens alapszakfelelős 3

4 Nyilatkozat B.Sc. szakirány választási szándékról Hallgató neve: Tagozat: nappali levelező A hallgató milyen szakirányon kíván tovább tanulni? Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány Egészségbiztosítás Szakirány (A választani kívánt szakirányt kérjük aláhúzni.) Dátum: Hallgató aláírása 4

5 Munkáltatói nyilatkozat levelező tagozaton tanuló os hallgató szakképesítési igényéről (DE-EK,, levelező tagozat) Hallgató neve: Munkahely neve, címe: A munkáltató támogatta a hallgatónak a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karra történő jelentkezését? Igen Nem A munkáltató milyen módon támogatja a hallgató képzését? (pl. útiköltség támogatás, képzési költség támogatás, tanulmányi szerződés, stb.) A munkáltató milyen szakirányú végzetséggel kívánja foglalkoztatni a jövőben a végzett hallgatót? Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány Egészségbiztosítás Szakirány (A választani kívánt szakirányt kérjük aláhúzni.) Dátum: Munkahelyi vezető cégszerű aláírása, pecsétje 5

6 ikt. szám.: ügyintéző: Kovácsné Orosz Enikő Munkaterv a B.Sc. Szakirány választáshoz december január időszakra december 11. A szakirány választási felhívás közzététele az Alapszak honlapján a B.Sc. harmadik félévet teljesítő hallgatóknak (akik az EF20021, EF20021_L tantárgyat - Egészségtudomány alapjai szigorlat felvették és/vagy teljesítették) január :00. Hallgatói nyilatkozat és a szakirány választáshoz szükséges dokumentumok visszaérkezési határideje január 25. A félév utolsó vizsgalehetősége az Egészségtudomány alapjai szigorlatból január 28. Az Alapszaki Bizottság ülése, a hallgatók szakirány választásának elbírálása. Döntés az indítandó szakirányokról. A döntések az Alapszak honlapján érhetők el. Nyíregyháza, december 01. Dr. Ködmön József főiskolai docens alapszakfelelős 6