Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban"

Átírás

1 Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban Bernada Fernandez bizonyságtétele Puerto Rico-ból. Az egész egy este kezdődött, amikor nagyon beteg voltam. Jóllehet dícsértem az Urat, az erőm azonban elhagyott és tudtam, hogy valami nagy dolog fog az életemben történni. Férjemmel együtt imádkoztunk, de semmi nem történt - hanem rosszabbul lettem a szívemmel. Reggel azt mondta a férjem, hogy nem megy dolgozni, mert velem kell törődnie. De Isten terve az volt, hogy elmenjen dolgozni. Mondtam neki, hogy nem leszek egyedül, mert az Úr velem van. Azonban amikor egyedül maradtam, úgy éreztem, hogy közel van hozzám a halál, úgy hogy a telefont az ágyam mellé tettem - arra az esetre ha segítséget kell hívnom. Először anyósomat hívtam fel és mondtam neki, el akarok búcsúzni tőle, de ő azt mondta, hogy az Úr kinyilatkoztatta számára - ezen a napon egy nagy dolog fog velem történni. Egy testvér, akit a gyülekezetből felhívtam, ugyancsak ezt erősítette meg, hogy valami nagyszerű dolog fog velem történni, és azt javasolta, hogy keljek fel és dícsérjem az Urat - de nem volt erőm hozzá. Kértem az Urat, hogy adjon erőt, és megvallottam, hogy Ő az erőm - és lassan felültem az ágyon, majd felálltam. A lábaim erőtlenek voltak és remegtem. Egész halkan erőért imádkoztam - hangtalanul kértem Őt, de tudtam, hogy hall engem. Még ebben a pillanatban csodálatos fény töltötte be a szobámat - először megijedtem, de amikor láttam, hogy nem földi hanem mennyei fény ez - eltűnt a félelmem. Hirtelen mennyei lények jöttek a szobámba. Mindet láttam és hallottam - biztosíthatlak benneteket, hogy nem vagyunk egyedül - tényleg vannak angyalok, akik kísérik az istenfélő embereket. Aztán az ablakon át láttam egy dicsőséges alakot - magas és erős volt és - szebb mint az angyalok. Öltözéke ragyogó fehér volt arany övvel, amelyen arany betűkkel ez állt: HŰ ÉS IGAZ A lábain saru volt, hullámos vállig érő haja mint a fehér gyapjú, arca mint a nap amikor fénylik az ő erejében - szemei mint a tűzláng. Csodálatos arcáról végtelen szeretet sugárzott; Jel. 1,13-16 Ő jött - a királyok Királya és uraknak Ura. Remegtem, a fejem lehajtottam, de hallottam határozott lépteit amint hozzám jött - és éreztem az Ő dicsőségét. Felemeltem a fejem, rátekintettem, és akkor ezt mondta nekem: Én vagyok Jézus. Akkor mint egy halott leestem lábaihoz. Senki más nem volt a szobában csak az Úr és angyalai. Amikor eléje estem távol voltam az ágyamtól, azonban amikor magamhoz tértem, az ágyamon feküdtem, és Jézus a jobb oldalamnál ült mellettem - az én Üdvözítőm. Szólt hozzám: Ne félj, ÉN VAGYOK, aki meghalt érted. Nézd, a szegek helyei még mindíg a kezeimen vannak - elhagytam dicsőséges trónomat, mert beszélnem kell veled. Mondta nekem, hogy sok dolog van az életemben, amit eléje kell tennem. Azt gondoltam, hogy már mindent letettem, de az Úr olvasta a gondolataimat, és hallottam amint mondta, hogy vannak még dolgok amiket eléje kell hoznom. Mik azok, kérdeztem Őt. Ő válaszolta: Harag, lustaság és megosztottság van benned; Jel.3,19. Mind ezek a dolgok károkat okoznak a népemben. Azt mondjátok, hogy ezek hozzátartoznak a testi léthez, de a testeteket is nekem kell hogy adjátok ha az én országomba akartok jönni! Nem vagy 95%-ot - hanem 100%-ot várok tőletek. Mert az Aki titeket elhívott Szent és makulátlan. Miután az Úr az életemről mindent elmondott, közölte velem, hogy egy utazást fogunk tenni. Kérdeztem tőle, hogy a tervezett misszió utamról van-e szó. Ő mondta hogy nem, és utasított 1

2 hogy keljek fel az ágyból. Mindketten az ablakom előtt álltunk, és látomásban mindegyik ablakom New York-ra nézett. Hirtelen észrevettem, hogy csodálatos arca szomorú lett és szeme könnyezett. Azt mondta: Mindezeknek az embereknek hirdetik az én szavamat, de ők nem akarják hallani. E város bűne már Atyám előtt van - olyan mint Sodoma. Ebben vízióban láttam a homoszexuálisokat az utcán masírozni. Politikusok és a polgármester ott voltak közöttük és egyszerűen csak bámulták őket. Hirtelen a szemembe nézett és mondta: Úgy igaz ahogy élek - Atyám ítélete hamar eljön erre az országra! Amint ezt mondta, elkezdtem sírni. Ő vígasztalt engem és mondta: Ne félj, amikor az ítélet a Földet sújtani fogja, a Gyülekezet nem lesz már a Földön. Visszamentem az ágyamba, de Ő mondta, hogy utazni fogunk. Megint azt gondoltam, hogy a missziómról van szó, de válasza újra nemleges volt. Megnevezett valakit a gyülekezetemből, akit fel kellett hívnom és a következőt mondta az Úr: Mondd neki, hogy lelked/szellemed ki fog szállni a testedből, és a tested élettelen lesz. Nem vihetik sem a kórházba sem a halottasházba, nem értesíthetik a temetkezési vállalatot - mert én aki életet ajándékozok, lelkedet/szellemedet magammal viszem - de vissza fog térni! Várniuk kell rám és bízni bennem! Férjednek meg kell hogy mondják, hogy én vagyok a feltámadás és az élet és aki bennem hisz - ha meghal is él! Ján. 11,25 Még abban a percben kinyújtotta a kezét felém, és csodálatos hangon mondta: Gyere! Nagy fájdalmat éreztem, amely az egész testemre szétterjedt. Hirtelen egy másik test jött ki belőlem - fehérbe öltözve - amely az Úréhoz hasonlított. Az Úr ezt mondta: Látod, ez a test az, amelyet az én gyülekezetem hamarosan meg fog kapni. Aztán megfogta a kezemet, és mielőtt elindultunk volna - mondta:nézz az ágyadra - és láttam a testemet feküdni sápadtan, élettelenül. Ami ott fekszik értéktelen, csak porból lett és újra por lesz. Lelkemre/szellememre mutatott és - mondta: Ez hozzám tartozik, ez az, amit az embereknek adtam. Kilebegtünk a helyiségből, és mivel biztos voltam a megmentetésem felől, azt gondoltam - egyenesen a Mennybe repülünk. De mi lefelé szálltunk a Föld mélye felé, egy sötét dohos alagútban és leérkeztünk a belsejébe - ahol nagyon megrémültem. Az Úrhoz fordultam és mondtam: Uram, nem szeretnék oda menni! De Ő határozott hangon válaszolt:szükséges, hogy először oda menj, hogy lásd ami ott van! Áthaladtunk ezen a sötét bűzlő alagúton, és amikor a közepére értünk, szellememben hallottam Isten Szavait az írásokból: Mt. 8,12; 13,42; Luk. 16,28; Ézs. 33,14; 66,24; Jel. 20,1; 20,15 E helyeken olvasunk arról, hogy sírás és fogak csikorgatása lesz. Hallottam az iszonyú jajgatásokat és kiáltásokat - amelyeket soha nem fogok elfelejteni. Amikor ez alagút végére értünk, egy nagy sziklán megálltunk. Az Úr szólt hozzám: Nézd! Előttem egy nagy és végtelen mélység volt. A valóságos pokol szörnyű képe jelent meg előttem. Azt mondom nektek - hogy amit láttam - nem Isten gyülekezeteinek kitalálása - a pokol valóban létezik! Láttam az embereket e mélységben, akinek testük sebekkel volt borítva. Ez olyan szörnyű volt, hogy elkezdtem sírni - és az Úrra pillantottam. Ő ezt mondta nekem: Tartsd meg az emlékezetedben ezt a jajgatást! És hallottam: Jaj, jaj, örökké itt! Végtelen fájdalom és szenvedés - úgy mint gyűlölet - örökkön örökké. Ebben a szempillantásban egy hatalmas felelősséget éreztem a pogányok felé, mert én magam 2

3 Isten népéhez tartozom. Aztán megkérdeztem: Van-e valaki a családomból itt? Az Úr azt mondta: Nem akarom, hogy a családodból megláss itt valakit. Tudjátok miért? Azért, mert mi keresztények idegeneknek inkább hirdetjük az evangéliumot. Azonban szüleinknek, rokonainknak - és akik a babiloni egyházhoz tartoznak és hirdetni kellene feléjük az örömhírt - nem tesszük félelemből, hogy ne haragudjanak meg! Azonban inkább nehezteljenek ránk, mint hogy haláluk után a pokolba landoljanak. Újra megkérdeztem az Urat, hogy van-e valaki a családomból a pokolban - ugyanazt a választ kaptam. Végül azt kérdeztem - vajon valaki akit ismerek - van-e ott. Erre válaszolta: Igen, van valaki akit ismersz, és megengedem, hogy lásd őt. Ebben a pillanatban láttam, amint a mélységből egy fiatalember alakja kiemelkedett. Emlékeztem amint Dominika/Santiago-ban férjemmel evangélizáltunk - a piactéren. A nap folyamán egy házban is hirdettük az Igét. Egyik napon amikor férjem is ott volt Igét hirdetni, az Úr szólt hozzám: Állj fel, menj ki, ott jön Alejandro - beszélj neki rólam! Mondd el neki, hogy az utolsó esélyt adom most a számára! És tényleg egy fiatalember haladt el a ház előtt. Kisiettem, és beszéltem neki Jézusról, aki Megmentője és Szabadítója - de ő hangosan nevetett és azt mondta: Nem hiszem hogy van Isten, és azt sem hiszem hogy Jézus van. Ti mind tévedtek, fanatikus emberek vagytok, az egész világon hirdetitek, hogy Jézus hamar jönni fog - de soha nem fog jönni! Bizony tévedett. Alejandro Isten népén és a Mindenhatón csúfolódott. Az Úr az aki életet ad és elveszi azt amikor Ő akarja. Akkor én mondtam neki: Alejandro, hamarosan meghalsz, és Isten, akit én szolgálok, azt mondta, hogy egy utolsó esélyt ad neked. Erre még hangosabban nevetett és kérkedve mondta: Jól nézz meg engem, még túl fiatal vagyok ahhoz hogy meghaljak - még hosszú élet van előttem amit élvezni fogok. Amint az Úr velem megüzente, Alejandro pár héttel később meghalt. Alejandro nem juthatott a Mennybe, mert nem volt Jézus által megmentve. Egy napon, amikor részeg volt és megölték - a pokol mélyébe került - a teljes gyötrelem helyére; Gal. 5,21 Ahogy ő előttem volt, láttam ismerős arcát, a teste tele volt sebekkel. Ami a legjobban megrémísztett, az óriási kukacok, amik minden ott lévőt kínoztak. Nagy kínok között és üvöltve mozgott egyik oldaláról a másikra a mélységben és mondta: Jaj, jaj, örökké itt! Megismert engem, és mondta: Nekem nincsen már lehetőségem többé, elszalasztottam - de menj, és beszélj a családommal, hogy higgyenek Jézus Krisztusban/Jesuában a Messiásban és az Ő beszédében - hogy ne kelljen e helyre jönniük! Ezért a legfőbb ideje annak, hogy családunkban, kollégáknak, ismerősöknek és mindenkinek beszéljünk Jézusról/Jesuáról - és hirdessük, hogy van Isten - aki megszabadít! Aztán azt mondta az Úr: Még akarok valamit mutatni. Egy nagy embertömegre mutatott akik ott gyötrettek, és mondta: Nézd, ebből a tömegből sokan ismertek engem és élvezték a megmentetésüket egy ideig. Még ezt fűzte hozzá: Mondd népemnek, hogy az út nem azoké, akik elkezdenek rajta járni - hanem azoké, akik végig mennek rajta! Akkor megyünk végig rajta, ha a csodálatos Jeruzsálemet látni fogjuk. Azt is elmondta az Úr, hogy az út amely a Mennybe vezet, szűk és keskeny, és ebben az utolsó időben sok próbán vezet át. Népem, gyülekezetem - mint az arany - lesz megpróbálva. Némelyek az utat olyan keskenynek fogják találni, hogy azt gondolják - nem képesek rá. De amikor a legkeskenyebbnek látjátok, veletek megyek és fogom kezeitek. Ezért nem kell aggódnunk, hiszen a mi Urunk megy előttünk mint egy hatalmas óriás. 3

4 De ez még nem minden. Ő mondta: Ez az embertömeg, amely halleluját kiált, elveszítette megmentetését a Földön. Nem értettem, és megkérdeztem Őt: Ezek az emberek népedhez tartoztak/keresztények voltak? Ő válaszolt: Igen. Elveszítették a megmentetésüket mert rossz bizonyságot tanusítottak a világon. Sok van, aki csak a házában, vagy csak a gyülekezetben, vagy csak a pásztor előtt, vagy csak a családjában vall meg engem. De Atyámnak szemei áttekintenek a Földön és figyeli népének útjait. 1.Pét. 1,14-16 Azt is mondta az Úr, mindegy, hogy hol vagyunk, Isten lát minket. Ezek az emberek elveszítették az üdvüket, mert nem vallották meg a hitüket. Nem úgy viselkedtek és beszéltek mint hívők. Mondanom kell népének, hogy itt van az ideje szeplő nélkül élni az Úr előtt, a világ előtt, sőt az ördög előtt is. Ne legyen oka az ördögnek hogy vádolhasson bennünket, és ne legyen oka a világnak arra, hogy ujjal mutogasson ránk! Kérjük az Urat, hogy növekedjen bennünk! Tovább mentünk és egy nagy fortyogó tóhoz értünk - nagyon kellemetlen szag áradt ki belőle. Az Úr mondta: Ez a tűz és kén-tó, ami a sátán, a hamis próféta és az antikrisztus/ellenmessiás számára rendeltetett - nem az embereknek. De mindazok akik nem akceptálják hogy én vagyok az egyedüli Megmentő és nem követik szavaimat, egy napon ide jutnak. Jel. 20,14-15 Az Úr újra könnyezett és megjegyezte, hogy az elveszettek száma nagyobb mint akik megmentetnek. Mt. 7,13-23 Rámutatott a sok emberre, akik percenként a pokolba hullanak. Még ezt fűzte hozzá: Gyülekezetem alszik! Mialatt gyülekezetem - amely erőmet, szavamat és a Szent Szellemet birtokolja - fáradt és lusta lett; vannak démonikus vallások amik az egész világon hirdetik, hogy nincsen pokol - és ezzel gyakorlatilag éppen oda taszítják őket. Menj és mondd el nekik, hogy jóllehet a Földön azt hirdetik hogy nincs pokol de biztosíthatod őket, hogy van pokol. Én nem dobattam a pokolba, de éreztem az olthatatlan tűz hőjét. Bizony van pokol, éppen úgy ahogyan Menny is van - de csak azoknak, akik az Úr Jézust/Adon Jesuát követik. Lassan feljöttünk a mélységből és felfelé emelkedtünk - és elértük az első szférát. Amint a második szférát elértük, az Úr rámutatott a napra és a holdra és mondta: Nézd csak, minden csillagot a nevén nevezek. Lásd a napot, csak szavamra tud - gonoszokra és jókra sugározni. Hamarosan nem fog sugározni és sötétség lesz. Tovább emelkedtünk és a harmadik égbe érkeztünk - ez Isten Országa - a Mennyország. Amint ideértünk, minden szomorú érzés eltűnt belőlem ami a Föld alatt betöltött - és nyugodt lettem. Lenyűgözött és csodálatra késztetett e gyönyörű város, amely előttem volt - nem emberkéz építette, hanem a királyok Királya. Magas falai voltak aranyból és drágakőből. Tizenkét kapuja volt, mindegyik egy nagy igazgyöngy - és mindegyik előtt egy hatalmas angyal állt. Mindegyik kapun Izráel törzseinek egy neve állt. Még álomban sem gondoltam volna, hogy az Úr beenged oda. Megkérdezte tőlem, hogy szeretnék-e bemenni. Óh, igen! mondtam! Menj be - én vagyok az ajtó. Ján. 10,9 Bementem e csodálatos ajtón és egy gyönyörű kertet láttam szines virágokkal. Az Úr megkérdezte: Szeretnél bemenni a kertbe? Lépj be, mindent neked és egész népemnek készítettem. Beléptem és csokrot szedtem a virágokból - amilyeneket a Földön még nem láttam - finom illata szétterjedt. Aztán hívott az Úr. Abban a percben, amikor hangját meghallottam e mennyei Jeruzsálemben 4

5 - egy hatalmas angyal jött, akit bemutatott az Úr: Ő Michaél, aki hadseregemet vezeti. Akkor a kert egyik oldala felé tekintettem és egy sereget láttam, mire az Úr mondta: Ez a sereg nem emberekből áll, Atyám serege ez - a ti rendelkezésetekre áll, ti az én népem vagytok és nem kell félnetek. Többen vannak azok akik veletek vannak, mint azok akik a világgal vannak. Egy másik angyalt is odahívott az Úr, aki épp olyan hatalmas volt mint Michaél, és mondta: Ő Gábriel, népemnek egyik követe. Még néhány fontos szót mondott, amelyeket a szívemen hordozok - csodálkozva néztem az Urat: Gábriel még ma is visz üzenetet az én népemhez. Lásd, ugyanaz az Isten vagyok aki Mózessel és Ábrahámmal mentem. Én vagyok az, aki Illésnek kérésére tüzet küldtem az égből. Ugyanaz az Isten vagyok, a ti Istenetek - nem változtam meg. Ugyanaz vagyok - aki tegnap voltam - aki ma vagyok - és aki örökkönörökké leszek. Ti vagytok, akik megváltoztatok. Ti vagytok azok, akiknek egy középszerű istenetek van. De én vagyok a hatalmas Isten, aki a Mennyet és a Földet teremtettem - engem kell hogy szolgáljatok. Megmutatom neked, milyen állapotban fog találtatni népem az utolsó napokban. Láttam Isten egész népét, és ez egy gyönge gyülekezet volt. Az Úr megkérdezett: Hiszed, hogy egy ilyen gyülekezetre építhetek!? A gyülekezet amelyre én építek szeplő és ráncok nélkül való! Népem között van: hazugság, szeretetlenség - népem szét van szakadva. Hirtelen az apostoli gyülekezetben találtam magam. Ez egy dicsőséges és erőteljes gyülekezet volt, böjtöltek és imádkoztak - Isten Szavát félelem nélkül hirdették. Jézus mondta: Lásd az eredeti gyülekezetet. Azt hiszitek, hogy megváltoztam de Szellemem ugyanaz. Hibáztok azzal, hogy az alkalmaitok rutin és program - amit emberek csinálnak. Elfelejtitek, hogy a programokat a Mennyből a Szent Szellem adja. Hirdesd népemnek, hogy nincsen több idő a rutinra. A legfőbb ideje, hogy a programot a Mennyből a Szent Szellem vezethesse! Még elmondta az Úr, hogy a Szent Szellemet - aki az első gyülekezetet irányította - meglátjuk majd. Az utolsó napokban sok csoda fog történni a szentek által - halottak fognak feltámadni és úgy tovább. Rendkívül fontos, hogy visszatérjünk a mi eredeti gyülekezetünk mintájához. Az Úr mondta: Népem elfelejtett engem dícsérni és imádni - minden rutin. Elfelejtettétek, hogy a dícséretek között lakozom. Dícsérjük a mi Istenünket - Ő gyógyít és tesz szabaddá minket. A térdeinkre kell borulnunk böjtöléssel és imádsággal. Azt mondta az Úr, hogy ebben a világban élünk, de nem tartozunk hozzá. Még azt is mondta, hogy egy nagy ébredés lesz népe között - amit az ördög semmiképpen nem fog tetszéssel fogadni. Az Úr folytatta: Szent Szellemem minden okkult és szégyentelen dolgot mint gyomnövényt fog kitisztítani népem közül. Sajnos sok hazug is van népem között. Amint elhagytuk a kertet, a színarany utcákon voltunk. Az Úr bátorított - érintsem meg - mert ez valóságos. Még mondta: Szolgám János/Jochanan tudatja, hogy látta az arany utcákat - így volt és ez valóságos. Mondd el népemnek, hogy hamarosan ezeken az utcákon fognak menni Istenük oldalán, aki az életet ajándékozta nekik. Nagyon szép és kellemes ilyen utcákon menni. Egy csodálatos trónhoz értünk. Láttam az angyalokat, főangyalokat, kerubokat és szeráfokat - a 24 trónt melyeken a 24 vén ült. Figyeltem ezeket a lényeket, akik soha nem hagyták abba - Istent, aki a trónon ült - dícsérni és imádni: Szent, szent, szent az Örökkévaló/JHWH a Seregek Ura; a Menny és a Föld teljes fenségeddel és hatalmad dicsőségével! 5

6 כדוש כדוש כדוש יהוה צבאות השמים והארץ מלא כבודו A Menny tele volt imádattal. A 24 vén letette koronáját és térdre borulva imádta az Örökkévalót aki a kezdet és a vég; א/alef és ת/taw; A/alfa és Ω/omega; Az Úr mondta nekem: Lásd, a vének, az angyalok, a kerubok és szeráfok imádnak engem - kik vagytok ti, hogy nem imádtok engem - aki értetek meghaltam! Legfőbb ideje, hogy dícsérjük és imádjuk Urunkat - felemelt kézzel - hiszen Ő él, és a dícséretekben lakozik! A csodálatos tróntól egy bővízű folyó áradt ki. Az arany utcán a folyó mellett állt az életfája. A trón körül szivárvány volt, és egy kristály-tenger. Megkérdeztem az Urat: Uram, ki ül ott? Jézus válaszolt: Az én Atyám, JHWH, a Seregek Ura / יהוה צבאות Megkérdeztem, hogy láthatom-e Őt. Az Úr azt válaszolta, hogy még nem jött el az ideje annak. De ott egy hatalmas Isten ült. Hallottam hangjukat - mint vízek morajlását - akik hallelúját énekeltek. Az Úr mondta: Ott lent - ti a megváltottak, hamar trónom előtt lesztek, és dícsértek engem. Láttam hét angyalt hét arany kehellyel és másik hét angyalt hét kürttel/sófárral. Olyan volt, mintha az Úr parancsára várnának. Megkérdeztem: Mi lesz a kelyhekkel? Az Úr válaszolta: A kelyhek Atyám haragjával vannak tele és hamarosan kiöntetnek a Földre. Amikor e kelyhek kiöntetnek és a kürtök elkezdenek harsogni, a gyülekezetem nem megy át az ítélet szorongattatásán. Mielőtt az ellenmessiás/antikrisztus manifesztálódik, gyülekezetem meghallja a sófár/kürt zengést, és a felhőkben találkozunk; 1.Thessz. 4,16. Az Úr e pillanatban még a trón előtt állt - kis idő múlva már Isten jobbjánnál volt. Megérintett engem és mondta: Nézd! És láttam, amint a Gyülekezet felvétetett a Földről. Ezrek tűntek el. Az újszülöttek a kórházakból eltűntek - szüleik kétségbe esve keresték őket. A világ sokk alatt volt. Mind rohantak erre-arra. Rádiók és TV-adók tudósítottak az eseményről - folyóiratok nagy piros betűkkel hirdették. Ezrek fognak eltűnni! Mondta az Úr - és azt is, hogy hamarosan bekövetkezik. Az elragadtatás látomása után azt mondta az Úr: Lásd népem az, ami a Föld fölötti ítéletet még visszatartja. Miután a gyülekezet eltünt a Földről - jött az ellenmessiás/antikrisztus. Szörnyű volt! A kürtök harsogtak, egyik a másik után - és az ítéletek jöttek a Földre úgyszintén - egyik a másik után. Hirtelen egy angyal repült a trón közeléből. Letekintett a Földre, és mondta: Jaj a Föld lakosainak - ha megszólalnak a kürtök! És zengtek a kürtök. Az Úr elkezdte kinyitni a pecséteket. Megdöbbentett amit láttam - egy földrengés történt - láttam amint egész országok tűntek el. Nagy tömeget láttam akik egy vérrel mocskolt Guillotine/nyaktiló előtt álltak - és az Úr ezt mondta: Nézd! Mindezek az én népem voltak. Nem értettem, és Ő hozzáfűzte: Ezek az emberek pásztorok voltak. Kérdeztem, hogyan lehet hogy olyan sok - aki hozzá tartozott - az ítélet szorongattatására a Földön maradt? Miért maradtak a pásztorok vissza, hogyha a Te szavadat hirdették? Ő válaszolt: Igen, ők hirdették a szavamat, de nem éltek aszerint. Szavamat hirdetni kell és aszerint is élni! Aztán egy másik csoport pásztort mutatott és mondta: Ezek ott szavaimat nem is hirdették már, mert abban az évszázadban nem passzolt. Némelyek nem hirdették az igazságot azért, mert akkor elmentek volna az adakozók - ezek csak a pénzt akarták. 6

7 Aztán azt mondta Jézus: Menj és mondd szolgáimnak, hogy én vagyok aki elhív! Enyém minden pénz és arany, én jutalmazom meg az enyéimet kincseimmel. Beszédeimet, pontosan - ahogyan le van írva a Bibliában - kell hirdetnetek! Sokan másképp magyarázzák. Úgy ahogy azt megírtam, kell értelmezni - senki nem hamisíthatja meg! De sokan vannak a Földön, akik szavaimat meghamisítják! Láttam egy szép ajtót, és amint áthaladtunk rajta, a csodálatos Jeruzsálem előterén voltunk - és az Úr szólt hozzám: Ez az Éden-kert. Akkor megismertem azokat akik az Úrban aludtak el. Ott voltak Péter/Kéfa, János/Jochanan és Pál/Saul. Kérdeztem az Úrtól, hogy hol van Ábrahám - azt gondoltam, hogy ő egy öregember lesz. De hirtelen egy fiatalember jött úgy 25 éves, és Jézus mondta: Itt van Ábrahám, a hit atyja. Ami nagyon tetszett nekem, hogy senki nem nem volt nagyobb a másiknál. Mind dícsérték és imádták az Urat. Az Úr hívott egy nagyon csinos hölgyet, aki szintén ott volt - és mondta: Ő Mirjam/Mária - és hirdesd a Földön, hogy Ő nem a Menny királynője - én vagyok a Menny Királya! Királyok Királya aki mondom: Én vagyok az út, az igazság és az élet, csak általam mehettek az Atyához! Ján. 14,6 Hirdesd mindenkinek, hogy egyáltalán nem létezik tisztítótűz/purgatórium. Ha létezne, megmutattam volna neked! A mélység a tűztóval létezik - meg a csodálatos Jeruzsálem, és az Éden-kert. Egyáltalán nem létezik tisztítótűz/purgatórium - ez az emberek kitalálása - hogy pénzhez jussanak. Ebben a pillanatban újra a csodálatos Jeruzsálemben voltunk. Egy raktárba vezetett, ahol finom lenből fehér öltözékek voltak - és megérdeztem az Urat - mit jelent az. Ő válaszolt: Ezek a fehér öltözékek a nagy ünnepre vannak előkészítve - amelyet az én népem a Bárány menyegzőjén fog viselni. Ugyancsak láttam egy raktárat, tele koronákkal, és újra megkérdeztem - mit jelent az. Ő válaszolta: Ezek az élet koronái. Elértünk egy helyre, ahol egy nagy könyv volt aranyból. Az Úr kinyitotta - én nem mertem belenézni. De Jézus mondta nekem, menjek közelebb hozzá. Akkor elmondta nekem, hogy ez a könyv az Élet Könyve. Mialatt a Mennyben voltam, egyszer sem gondoltam a férjemre és a gyermekeimre; de abban a pillanatban, amikor Jézus a könyvben lapozott, egy oldalra ért - és ujjával egy névre mutatott. Olyan nevek voltak azok, akiket a gyülekezetemből ismertem. Azonban kerestem néhány név után - akiket nem találtam. Ezek testvérek voltak az én gyülekezetemből - akik énekeltek, prédikáltak és hangszereken játszottak! Megkérdeztem, miért nincsenek a neveik az Élet Könyvében, azt válaszolta az Úr, hogy neveik ki lettek radírozva - mert a Földön cselekedeteik hamisak voltak. De amint ezek a testvérek cselekedeteiket megtisztították - neveik újra megjelentek az Élet Könyvében. Az utolsó bizonyságtételemhez érkeztem. Kb évvel ezelőtt további testvérekkel találkoztunk, fiatal keresztények továbbképzése céljából. Úgy 20-an voltunk - imádtuk és dícsértük az Urat - amikor érzékeltem, hogy a Szentszellem jelen van. Anyósom, aki nagyon aktív keresztény, odajött hozzám és mondta: Bernada, abba kell hagynunk a dicsőítést! Egy lakótelepen lakunk, ahol nem szabad lármázni. A lakók közül már panaszkodtak néhányan hogy zajolunk. Éppen leakartam állítani a dicsőítést, amikor az Úr hangját hallottam: Ne tedd! Amikor ők a sátán kedvére mulatnak, 7

8 énekelnek és táncolnak - nem panaszkodik senki. Folytassátok az imádatot és dícséretet tovább! Tettük - intenzívebben mint előtte. Olyan érzésem volt, hogy valami csodálatos dolog fog történni. Az Úr szólt hozzám néhány szót - hasonló értelemben mint az első látogatásom alkalmával a Mennyben: Elviszlek, és a Mennyben maradsz. Mondtam az Úrnak, hogy még el kell végeznem a küldetést - hirdetni amivel megbízott, és arra felkészített - továbbá azért sem mehetek még mert kisgyermekem van. Tovább beszéltem, de Ő nem válaszolt. Hirtelen erős fény töltötte be a helyiséget. Nem csak én láttam ezt a fényt, hanem a testvérek is - és leborultak a Mindenható Üdvözítő előtt. Egyedül maradtam állva - és tudtam - hogy valami történni fog. Akkor a fény alakot öltött - és ez az alak Jézus Krisztus/Jesua HaMasiach volt. Láttam Őt a nagy, igaz, hatalmas Üdvözítőt - akinek szemei mint a tűláng. Ő nagyon nyugodt tekintettel nézett rám - úgy, amilyet a Földön még sosem éltem át. Áthaladt a helyiségen és egyenként mindegyikkel törődött. Újra megkérdeztem, hogy eljött-e az ideje annak, hogy vele menjek. Akartam mondani, hogy kész vagyok vele menni - és nem térni vissza. E szavakat spanyolul akartam mondani, de nem tudtam - ehelyett nyelveken mondtam; 1.kor. 14,39. Átöleltem az egyik testvért aki mellettem volt, és akartam neki mondani - én már elmegyek az Úrral. Akkor hozzám jött az Üdvözítő és rámtekintett csodálatos nyugodt tekintetével ami áthatolt az én tekintetemen - nem szólt - és lelkem/szellemem elkezdett kijönni a testemből - ami a szőnyegre esett. Lelkem/szellemem lebegett a levegőben - meg tudtam mindent figyelni - ami e pillanatban történt. Láttam a rendőröket az ajtóban állni, mert tudatták velük, hogy egy asszony meghalt - és körül akartak nézni a lakásban. A férjem közölte velük, hogy nincs semmi baj és hogy csak Istent dicsőítették. Ők azonban követelték hogy bejöhessenek. Az Úrnak legyen hála, mégis megváltoztatták a véleményüket és csak annyit mondtak - hogy elmennek, ha a dicsőítést halkabban folytatjuk. Azután megfogta az Úr a szellemi kezemet és a Dominikai Köztársaság fölé vitt mondván: Hamarosan el kell utaznod ebbe az országba, mert két halálos bűnben leledzik - amelyek a Mennyig, Atyám országáig hatnak. Ezek: boszorkányság és bálványimádás. Egyszer csak láttam amint e nép a bálványimádásnak és boszorkányságnak hódolt. Aztán azt mondta az Úr, hogy először az Ő szolgája Yiye Avila prédikáljon az országban, és utána amikor ő elhagyja az országot - én fogom az Ő üzenetét hirdetni. Yiye Avila-t nem tudtam időben értesíteni, hogy ezt az üzenetet átadhattam volna neki, amikor a Dominikai Köztársaságba érkeztem - Yiye Avila egy nappal előtte szolgálatát befejezte és elhagyta az országot. Pontosan úgy történt amint az Úr azt nekem megjövendölte/prófétálta. Később a Szellem által Venezuelába vezettettem. Azt mondta az Úr, hogy Venezuela ugyanabban a bűnben leledzik mint a Dominikai Köztársaság - boszorkányság és bálványimádás - és ezek a bűnök már az Atya haragját váltják ki. A következőt mondta nekem: Ha ez az ország nem tér meg hozzám - hamarosan nagy ítélet jön rá. Amint szellemben Mexikón átutaztam, láttam amint az emberek a bálványok után hajtottak és démonokkal teli oltárokat imádtak. Ezek a bűnök is Isten trónja elé hatottak. Jézus/Jesua azt mondta, hogy üzenetét el kell vinnem ezekbe az országokba. Aztán megjegyezte, hogy 8

9 ítéletének első jeleként egy nagy földrengés fogja Mexikót megrázni. Egy évvel ezelőtt Mexikóba vittem az Úr üzenetét. Figyelmeztettem és kértem az embereket, hogy hagyják el a bálványimádást és boszorkányságot. Amikor később a hírekben a Mexikót ért földrengésről hallottam, sírtam az Úr előtt és mondtam neki: Úgy igaz Uram - nem fogadtak el téged és nem hagytak föl a bálványimádással és a boszorkánysággal. Azt mondtad, hogy ha bűnbánatot tartanak, úgy nem sújtja ítéleted őket. Ez szörnyű volt. Aztán Jézus/Jesua egy másik helyre vitt és láttam a Földet - Ő mondta: Atyám keze a Föld lakói fölött van - de ítélet céljából. Láttam amint ítélete - egyik a másik után - jött a Földre. Különösen az utolsó napokban látjuk majd a Földet sújtó ítéleteket. Láttam egy helységet, és akinek füle van, hallania és értenie kell - amit a Szellem mond a gyülekezeteknek! Láttam, amint a tenger - óriási hullámként tornyosult. Olyan volt mint egy szörny, azután egy rettenetes morajlást hallottam a tengerből - majd mint egy lavina - mindent elborított. Ugyancsak láttam hurrikánokat - amelyek mindent elpusztítottak. A helységben - ahol a nagy hullám tornyosult - tudtam, hogy sok keresztény tartózkodik. Kétségbe esve kérdeztem az Urat, mi történik a népével. Ő válaszolt: Menj és mondd meg népemnek, hogy egy hajszálukat sem éri baj, ha hűek maradnak hozzám. Egy másik helyre értünk, ahol szárazságtól sújtott országokat láttam. Jézus/Jesua azt mondta, hogy hamarosan több országot víz fog borítani. Azután egy vadul morajló tajtékzó tengerhez értünk. Süllyedtünk a Föld mélyébe, ahol egy alagúthoz értünk. Nagy kapukat láttam, amelyeket az előző alkalommal nem láttam. Ezeken a kapukon óriási láncok voltak. Az Úr sietségben volt - és mondta nekem: Menj be! Átmentünk ezen a végtelen alagúton. Állva maradtam amikor megláttam a nagy embertömeget. Rongyokká szakadt ruhában voltak, szennyesen, és nagy láncokat cipeltek - melyek szörnyű zajt csináltak. Újra megkérdeztem az Urat, hogy mit jelent ez. Jézus válaszolt: Így rohan az emberiség a pokolba. Mialatt ide-oda figyeltem mondtam az Úrnak - hogy Ő az irgalmasság Ura. Amint egy másik helyre érkeztünk, még több embert láttam szétrongyolódott ruháikban. Valakit megismertem - mégpedig a férjem legidősebb fiú testvérét. Ez az ember szörnyű volt - átkozta az Urat - többször elvált és házasodott a földi létében. Amikor megismertem az arcát, átöleltem az Urat és kértem, hogy engedjen egy percre a Földre, hogy Adolfót - ez volt a neve - figyelmeztethessem. E pillanatban Jézus nem válaszolt nekem. Adolfo és felesége útjuk végén a mélységbe mentek. Az Úr felemelte a karját és erős hangon mondta: Menj és mondd nekik, hogy kevés idejük van - ezrek fognak a pokolba landolni ebben az utolsó időben. Később mondták el nekem, hogy mialatt ezt a jelenetet az alagútban láttam, Adolfo hazajött és úgy érezte - meg fog halni. A felesége nem vette komolyan, azt gondolta - újra részeg. Amint a felesége pár perccel később az ágyához ment, látott egy víziót - melyben egy sötét alagúton át más emberekkel, mocskos szakadt ruhában ment. Látta sajátmagát és férjét Adolfót röviddel a pokolba való zuhanásuk előtt - hallott egy hangot: Az idő lefutott. Röviddel azután elvezetett az Úr a mélységtől - hogy megmutassa az ott tartózkodó emberek számát. Azt mondta, hogy számuk megduplázódott az előző látogatásom óta. Már nincs több idő, figyelmeztetnünk kell az emberiséget és Igéjét hirdetni - Jézus/Jesua hamar visszajön -! Villámgyorsan emelkedtünk fel a Föld mélyéből és az első és második égi szférák után 9

10 elértük a Mennyet. Egy mozgásra lettem figyelmes, amit az előző látogatásomkor nem tapasztaltam. Láttam angyalt aki egyik helyről a másikra ment. Megkérdeztem Uramat - mit jelent ez a nagy mozgás - és Ő válaszolta: Egy nagy megmozdulás van a Mennyben. Megmutatom a nagy megmozdulást ami az utolsó napokban történik a Földön. Láttam amint a démonok befedték az emberiséget. Azt mondta az Úr: Az ördög és démonai teljes haraggal jöttek a Földre, és támadják népemet - és tudod miért? Mert kevés már az idejük. Azonnal láttam egy csomó démont - ezek a házasságtörés-démonok voltak. Különösen ez utolsó időkben fogják e démonok a Földet támadni. Sok szolgám fog e bűn miatt elesni. Időközben sok telefon hívást kaptam, melyben informáltak, hogy miután ezt az üzenetet továbbítottam - sokan e bűn miatt elestek. Az Úr mondta: Az ördög éppen egy nagy rést szakít népem között - a büszkeségről van szó. Sokan maguknak veszik a dicsőséget - nem engem tisztelnek. Nekem kell dicsőséget adniuk. Még egy rést fog ütni az ördög - ez pedig a család. Az ördög szorgalmasan dolgozik mindenek előtt a gyülekezeteken. A házasságtörés bűnére csábítja a tagokat. Az Úr mondta nekem: ahogyan a Földön vannak megmozdulások, ugyanúgy a Mennyben is vannak - de nagyobbak. Nagy létszámú harcra kész angyalt láttam - nem tudtam megszámlálni. E pillanatban mondta Jézus/Jesua: E nagy létszámú angyalt a Földre küldöm - népem védelmére. Ez utolsó időben angyalaim száma megduplázódik a Földön. Ne félj! Istenünk az Örökkévaló nagyobb mint az ördög és démonai. Mindaddig amíg az Úr oldalán vagy, nem ér baj. Eztán a szép Jeruzsálembe vezetett sietve az Úr - egy raktárba, ahol a koronák voltak. De a koronák nem voltak már ott. Megkérdeztem az Úrtól, hogy hol vannak - de Ő nem válaszolt. Átmentünk a másik raktárba, ahol előzőleg a ragyogó fehér öltözékek voltak. Ott is megkérdeztem - hol vannak - itt sem kaptam választ. Aztán egy helyiségbe értünk, ahol a végtelennek tűnő asztal volt - amelyet ugyancsak az első látogatásomkor láttam. Láttam az asztalt és a székeket a gravírozott nevekkel. Ezúttal az asztal meg volt terítve. Hirtelen észrevettem egy óriási széket, szemben vele egy ugyancsak óriási aranykelyhet. Az Úr szólt: Jöjj közelebb, és nézz a kehelybe. A kehely tele volt. Csodálkozva láttam, hogy minden széktámlán volt egy fehér öltözék, az üléseken pedig a koronák. Kérdeztem az Urat, mit jelent a telített kehely, miért vannak az öltözékek és a koronák a székeken. Azt mondta: Menj! Ne azt mondd népemnek, hogy hamar jövök - hanem azt, hogy azonnal jövök! Mélyen a szemembe nézett - és mondta még: Szolgámat megbíztam a Földön. Yiye Avila-ról beszélt velem. Mondta, hogy ő nem egy átlagos prédikátor, hanem különleges - Jánoshoz hasonló - aki az Úr útjának előkészítője volt. Menj, és hirdesd - hamar jövök - minden elő van készítve. Aztán vett egy öltözéket és mondta: Öltsd magadra! - felvettem. Adott egy koronát, hogy azt is tegyem föl - feltettem. Egy nagy tükör elé vezetett, és mondta: Igaz-e, hogy az öltözéken semmi folt és gyűrődés nincs? Válaszoltam: Igen Uram. Ezen öltözék nélkül senki nem léphet ezen az ajtón be - és nem ülhet az asztalnál e székeken! Sokan vannak szennyes és gyűrött öltözékben. Mondd népemnek - mondta az Úr: Mindenki, akinek szennyes a ruhája, hagyja magát a Szent Szellem által megtisztítani - és akinek gyűrött az öltözéke, kérdezze meg az Atyát, hogy mit 10

11 szeretne tőle! (A szennyes ruha a bűnökre utal, a gyűrött ruha pedig az elégtelen cselekedetekre. Megj. ford.) Aztán azt mondta az Úr: Hamarosan itt - az Atya országában - ünnepeljük a nagy vacsorát. Megfogta a kezemet és átmentünk az ajtón amelyik az Éden-kertbe vezetett. Az első látogatásomkor egy ígéretet adott nekem az Úr. Az apám ateista volt. Anyám egy nagyon vallásos családból származott. A testvérem egy apáca, de tudom, hogy hamarosan elhagyja a kolostort, és velem együtt evangélizálni fog. Gyakran sírtam mert attól féltem, hogy anyám el fog veszni. Én hirdettem neki Isten Igéjét, de ő mindíg a bálványaihoz imádkozott. Az első látogatásomkor - amikor a harmadik szférában a Mennyben voltam - megígérte az Úr, hogy megmenti anyámat, de rögtön utána magához veszi. Különben elveszítené a kegyelmet. Az első látogatásom után észrevettem, hogy anyám még mindíg őrzi a bálványait - ezért imádkoztam Jézushoz - hogy mentse meg, és vegye magához - amint megígérte. Az Úr a kisfiamat vette eszközül - ez négy évvel ezelőtt történt. Ő beszélt neki Jézusról, és anyám átadta életét a Megváltónak. Három nappal később, jóllehet egészséges asszony volt, holtan esett össze - pontosan úgy amint az Úr előre megjelentette nekem. Most, amint újra a Mennyben voltam, láttam egy asszonyt a többi között. Az Úr mondta: Nézd, ott van az édesanyád, amint megígértem neked, hogy megmentem őt - mert amit megígérek meg is teszem. Később egy másik helyen voltam az Éden-kertben - ahol sok gyermek fehérben - az Urat dícsérte. Az Úr mondta: Ezeket a gyermekeket a Földön orvosok és gyilkos anyák abortusszal megölték; Jel. 22,15; Mt. 5,21. Minden gyermek itt van, akiket a Földön nap mint nap meggyilkolnak. E gyermekeknek életük volt a fogamzás pillanatában. Négy évvel azelőtt volt egy vetélésem, és gyakran kérdeztem az Úrtól - miért? Tényleg nagyon szerettem volna a kisbabát. Azonban az Úr megmutatta nekem a gyermeket e pillanatban és mondta: Nézd, ott van a gyermeked akit vetélés által elveszítettél. Újra a szép Jeruzsálemben voltunk, és azt mondta az Úr, hogy sietnem kell - nem nyugodhatok - továbbá még ezt mondta: Én vagyok az erőd - igyekezz, hogy minél gyorsabban hirdettessék ez az üzenet az egész világon! Ez az üzenet neked is szól és minden pásztornak (papnak, prédikátornak stb. megj. ford.) - mind aki tiszta - még tisztább legyen! Egy ajtó nyílott ki és egy gyönyörű lépcsőt láttam. Az Úr hívott néhány angyalt. Az Úr aki lelkemet/szellememet idehozta - jött most, hogy lelkemet/szellememet visszavigye. Megérkeztünk a lakásba, lelkem/szellemem megállt a levegőben. Az Úr elvégzett valamit a testvérekben, akik a lakásban voltak - aztán rám tekintett, és tudtam, hogy parancsolni fog szellememnek - hogy a testembe visszatérjen. A testem mozdulatlanul, soványan, beesett szemekkel és megduzzadt ajkakkal feküdt ott - és én néztem ezt a testet. Ez egy csúnya test volt és mondtam az Úrnak: Uram, nem szeretnék egy ilyen testbe visszatérni - végy magadhoz. Ő azt válaszolta: Még nem jött el az ideje annak, hogy velem jöjj! Üzenetemet el kell vinned népemnek, hogy felkészüljön! Ebben a szempillantásban egy erős hang volt hallható a szobában: Menj bele - és élj! Szellemem elkezdett mozogni - Ő a testem mellett állt - és erős hangon mondta: Menj bele - és élj! Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él! Ján. 11,25 11

12 Ez az üzenet Jezus Krisztustól/Jesuától a Messiástól küldetett, hogy gyülekezete felkészüljön. Németből fordította: Katharina Becker 12

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Test, mint Univerzum. 2013. október 7.

Test, mint Univerzum. 2013. október 7. Test, mint Univerzum 2013. október 7. Üdvözöllek benneteket! Mória vagyok. Egy olyan témát hoztam be nektek, ami a figyelmetek középpontjában van, de talán nem így. Bánjatok a testetekkel úgy, mint egy

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. SZÜKSÉGES BEMENETEL Lekció: Mt 7,13 14 Alapige: Mt 7,13 14 Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza KIÁLTÓ SZÓ Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Alapige: János 1,19-23 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

KISZÁRADT CSONTOK. Írta Tony Alamo

KISZÁRADT CSONTOK. Írta Tony Alamo KISZÁRADT CSONTOK Írta Tony Alamo Az Úr látomást küldött az ótestamentumbeli Ezékiel prófétának. Egy völgyet látott tele száraz csontokkal, amelyek Izráel és a világ lelki halálát jelképezték. A látomás

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Nem kell hogy meghalj a pusztádban

Nem kell hogy meghalj a pusztádban Nem kell hogy meghalj a pusztádban David Wilkerson June 4, 2001 Nemrégen kezdtem tervezgetni hogy írok egy könyvet Isten szentjeinek szenvedésérõl. Fel akartam bátorítani a keresztény hívõket, hogy az

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött.

Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött. C. A. Tűréshatár 0 Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött. El kellett érnem a Szentpétervárra

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

MELEG PARÁDÉ- AHOGY ISTEN SZÁNTA A VÉGIDÕK JELÉÜL (Hungarian: GAY PRIDE) Harold Camping. Family Stations, Inc. Oakland, California 94621

MELEG PARÁDÉ- AHOGY ISTEN SZÁNTA A VÉGIDÕK JELÉÜL (Hungarian: GAY PRIDE) Harold Camping. Family Stations, Inc. Oakland, California 94621 MELEG PARÁDÉ- AHOGY ISTEN SZÁNTA A VÉGIDÕK JELÉÜL (Hungarian: GAY PRIDE) Harold Camping Family Stations, Inc. Oakland, California 94621 Internet: www.familyradio.com E-mail: international@familyradio.com

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben