Vekerdy-Nagy Zsuzsanna REHABILITÁCIÓS TANSZÉK BEMUTATÁSA. I. Betegellátás. Debreceni Egyetem OEC. Rehabilitáció 2011; 21(1):

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vekerdy-Nagy Zsuzsanna REHABILITÁCIÓS TANSZÉK BEMUTATÁSA. I. Betegellátás. Debreceni Egyetem OEC. Rehabilitáció 2011; 21(1): 30 37."

Átírás

1 REHABILITÁCIÓS TANSZÉK BEMUTATÁSA A rehabilitációs medicina helye az egyetemi képzésben, a klinikai ellátásban és a kutatásban A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségügyi Centrum Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék tevékenységének bemutatása Vekerdy-Nagy Zsuzsanna Debreceni Egyetem OEC Levelezési cím: DR. VEKERDY-NAGY ZSUZSANNA, Debreceni Egyetem OEC, 4032 Debrecen Nagyerdei krt A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségügyi Centrum (DEOEC) Általános Orvosi Kara július 1-jétől hozta létre az Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszéket (ORFMT), önálló egyetemi tanszékként. A létesítés elsődleges célja az volt, hogy a Centrum általános célkitűzéseihez igazodva, amelyeket a küldetési nyilatkozat fogalmaz meg, a prevenció-gyógyítás-gondozás rendszerét markáns rehabilitációs tevékenység egészítse ki az oktatásban, a klinikumban és a kutatásban. A rehabilitációs klinika szakmai programjának összeállítását három fő szempont határozta meg: 1. a DEOEC klinikáin kezelt, valamint az Észak-Alföld régióból beutalt betegek rehabilitációs szükségletének kielégítése; 2. a rehabilitációs medicinával kapcsolatos képzési követelmények szolgálata; 3. az Észak-Alföld régióban a rehabilitációs ellátások összehangolása. Mindhárom szemponthoz a rehabilitációs medicina művelésének magas színvonala szükséges, ami a régióban a vezető rehabilitációs intézménytől el is várható. A DEOEC klinikáin a Tanszék létesítését megelőzően is folyt rehabilitációs tevékenység, ezek összefogása, szakmailag magasabb szintre emelése folyamatosan történik az oktatás, a betegellátás és a kutatás terén. I. Betegellátás A betegellátásban érintett populáció elsősorban Debrecen lakossága, azonban a Centrum klinikái által ellátott egyes tevékenységek tekintetében az Észak-Alföld régió, esetenként az iker-régió lakossága. A Tanszék Központi Klinikai Osztályán (KKO) és ambulanciáján (jelenleg 54 ágyon, 10 rehabilitációs szakorvosi és 25 nem szakorvosi járóbeteg-órában) ellátottak: elsőbbségi/akut-posztakut rehabilitáció biztosítása zömében stroke-ot és egyéb eredetű súlyos agykárosodást, égést vagy egyéb súlyos állapotot követően felnőttek és gyermekek számára; speciális rehabilitációs programok nyújtása (szükség szerint fekvő- vagy járóbetegként) spaszticitás, evési-nyelési zavarok, afázia, krónikus fájdalom miatt rehabilitációra szorulók részére; döntően programozható formában obezitás és degeneratív ízületi betegség egyidejű fennállásakor (főként az endoprotézis-műtét előtt), gyulladásos ízületi és szisztémás autóimmun betegségekkel, valamint egyéb mozgásszervi problémákkal, illetve állapotokkal összefüggő rehabilitációs szükségletek (amputáltak, ortopédiai rendellenességekkel élők stb.) kielégítése. A Centrum más klinikáin történő rehabilitációs tevékenységek szakmailag és oktatási szempontból tartoz- 30

2 nak a Tanszékhez: kardiológiai rehabilitáció (10 ágyon) és pulmonológiai-légzésrehabilitáció (10 ágyon). Diagnosztika és terápia Komplex funkcionális kivizsgálást végzünk. A Centrum informatikai rendszerében az FNO-kódok számára 20 lehetséges kódhely áll rendelkezésre, vagyis bőségesen jellemezhető minden rehabilitációra kerülő beteg állapota e besorolási rendszerrel. Az egyes rehabilitációs programokhoz meghatározott FNO-sorozatok tartoznak, amelyeket jórészt a Rehabilitációs Szakmai Kollégium által kidolgozott szempontrendszer alapján adunk meg.5 A FIM skála altételei is bekerültek kérésünkre az alap informatikai csomagba, utóbbit felvételkor és távozáskor, de szükség esetén a kórházi tartózkodás alatt többször is rögzíteni tudjuk. A FIM skála értékelése a felvételt követő 3 napon belül történik az ápolók, a gyógytornászok és a mentálhigiénikus közreműködésével, és a teammegbeszélésen véglegesül. Távozás előtt az utolsó teammegbeszélésen értékeljük újra. A többi funkcionális tesztet a releváns szakemberek veszik fel és ismétlik szükség szerint. A kórtörténetben mindezek részletesen megtalálhatók, a zárójelentésben a végeredményt összegezzük. A teamtagok összefoglaló véleményét is szerepeltetjük a zárójelentésben. A terápiás programot minden páciens esetében egyénileg állítjuk össze. Terápiás kínálatunkat az 1. táblázatban foglaltuk össze. Személyi és tárgyi feltételek A Tanszékek 30 főállású és 15 részmunkaidős munkatárs és 4 önkéntes dolgozik, összesen 49 fő, akik 46,5 teljes állás munkaidejének megfelelő időben vannak alkalmazva. Képzettség szerint: Rehabilitációs szakorvos: 7 fő (mozgásszervi rehabilitáció [4], illetve orvosi rehabilitáció gyermek [2], pulmonológia [1] szakképesítéssel) Rehabilitációs szakorvos-jelölt: 2 fő: orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen Pszichológus: 2 fő (neuropszichológus, munkapszichológus) Logopédus: 1 fő Gyógytornász: 7 fő Ergoterapeuta: 1 fő (két fő képzés alatt) Mentálhigiénikus: 1 fő Szociális munkatárs: 1 fő (közös Centrumon belül) Gyógypedagógus: 1 fő Szociálpedagógus: 1 fő Zeneterapeuta: 1 fő Dietetikus: 1 fő (közös Centrumon belül) Adminisztráció: 4 fő Diplomás ápoló: 2 fő Szakápolók: 8 fő 1. táblázat. A DEOEC ORFMT klinikai tevékenysége során alkalmazott terápiás eljárások Orvosi részvétellel teammunkában zajló kezelések Alapbetegség, szövődmények és társbetegségek kezelése Betegedukáció (életmód, aktivitás, részvétel; speciális oktatóprogramok, diétás tanácsadás), szekunder prevenciós tevékenység Spaszticitás, fájdalom esetén speciális eljárások alkalmazása (botulinumtoxin A kezelés, intrathecalis baclofen-kezelés stb.) Nyelészavar/egyéb táplálék-felvételi zavarok kezelése Ortézisek, protézisek és egyéb gyógyászati segédeszközök kiválasztása, rendelése, ellenőrzése Teamtagok által végzett aktív, a beteg részvételére építő terápiák Aktivizáló ápolás Gyógytorna (egyéni, csoportos; speciálisak: McKenzie, kineziotaping, lymphoedema-drenázs, Dévény-féle speciális manuális terápia, Schrott-terápia; eszközösen: járatóeszközökkel végzett járásgyakorlás, spinning kerékpártréning, therapy master alkalmazása stb.) Ergoterápia Pszichoterápia (egyén, család, pár) Kognitív remediáció (neuropszichológiai kezelés, gyógypedagógiai pedagógiai tevékenység) Afáziakezelés és egyéb beszédterápia Szociális segítés a családoknak Sport-terápia Kreatív terápiák (zene, képzőművészet) Wii terápia (sport, egyéb ügyességfejlesztő és balance) Kültéri közlekedési eszközök gyakorlása külső területen Passzív eljárások Fizikoterápiás beavatkozások (ultrahang, magnetoterápia, kisfrekvenciás ingerterápia, hidroterápia, Bioptron, hydrosun stb.) CPM kezelések (vállmozgató, térdmozgató, Motomed) Pozicionálás (állító, ill. felállítóberendezések, ülőpozicionálás) Masszázs (hegmasszázs) Infúziós kezelések Külső kapcsolatok segítségével zajló programok Foglalkoztatás segítése, munkába visszavezetés Otthoni környezet ki- és átalakításában segítségnyújtás Speciális gépkocsi kialakítása és vezetéstanítás Utazási tanácsadás Révész mozgalom tevékenysége Vekerdy-Nagy Zsuzsanna: A rehabilitációs medicina helye 31

3 ben van elhelyezve (1. ábra). Itt kapott helyet az 54 ágyas osztály, amelyből 10 ágy gyermekek, a többi felnőttek ellátását szolgálja; a járóbeteg-szakrendelés, valamint a tornatermek (gyermek és felnőtt), az ergoterápia, a fizioterápia és az oktatás célját szolgáló helyiségek: tanterem, oktatóterem, könyvtár, továbbá a kiszolgáló helyiségek. Az épület nem rehabilitáció céljára készült. A rehabilitációs tanszék beköltözésekor részleges felújítás történt, azonban egy jelentősebb célzott rekonstrukció még várat magára (többször halasztott, majd 2009 őszén visszavont regionális operatív program pályázat). Betegforgalom 1. ábra. A DEOEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék épülete Fizikoterápiás asszisztens: 1 fő Ápolási asszisztens: 8 fő A felsorolt munkatársakon túl a kardiológiai és a pulmonológiai rehabilitációs egységekben (10-10 ágyas osztályok az alapszakma klinikumához csatoltan) további rehabilitációs szakorvosok és team tagok dolgoznak. Az ORFMT Központi Klinikai Osztálya a Centrum I. számú telepén, a volt sebészeti klinika patinás épületé- Betegek száma Szakorvosi Nem szakorvosi ábra. Járóbeteg-forgalom havi átlaga a DEOEC ORFMT szakorvosi és nem szakorvosi tevékenységében Az osztály és az ambulancia forgalmi adatainak összefoglalását tartalmazza a 2. ábra és a 2. táblázat. A áprilistól működő rehabilitációs szakambulancián kezdetben havi beteg fordult meg, jelenleg havi átlagban közel 130 páciens-szakorvos találkozás zajlik, ami 18 perces átlagidővel a rehabilitációs medicinában elfogadható. A nem szakorvosi járóbeteg-ellátáshoz óraszámot augusztusban kaptunk. Azóta a betegforgalom ugyan jelentősen nőtt, de az óraszámhoz képest még most is csekély de ez elsősorban a jelenlegi infrastrukturális nehézségek (megfelelően kialakított terület hiánya) miatt van. A fekvőbeteg-forgalom a KKO kialakítása óta (2008. április) jelentősen megnőtt. A korábban több klinikán fragmentáltan működő rehabilitációs fekvőbeteg-ellátásban a viszonylag rövid átlagos ápolási idő ellenére is csak 40% körüli volt az ágykihasználás, ami 2009-ben már 91%-ot ért el, 2010-ben közelíti a 100%-ot szeptembertől akut ágyak átminősítésével héttel nőtt az ágyszám (a korábbi 67 ágy 74-re emelkedett, amelyből 54 ágy van a KKO-on elhelyezve), és így is fennmaradt a közel 100%-os kihasználtság. Az ÁNTSZ előírásának megfelelő beutalási rend szerint Debrecen lakosságának rehabilitációs ellátása kötelező számunkra. Betegforgalmunk 60%-a azonban a régió más részeiből, illetve az ország különböző helyeiről érkezik. Debrecenben működik más kórház és járó- 2. táblázat. A fekvőbeteg-forgalom a DEOEC rehabilitációs osztályain között Év Ágyszám (n) Éves elbocsátott betegszám (n) Tényleges ápolási napok száma (n) Ágykihasználás (%) * ** * április 1-jétől létesült a 47 ágyas KKO, ágy továbbra is az alapszakma klinikáin (pulmonológiai és kardiológiai rehabilitáció) működik. ** szeptember 1-jétől 7 aktív ágy átminősítésével a KKO ágyszáma 54-re nőtt. 32

4 beteg-ellátó is, amelyben van rehabilitációs ellátás, így a tevékenységek tekintetében van bizonyos profilírozott munkamegosztás. Osztályos munkarend Az osztályos felvételek hétfőn történnek, ritkán más napon. A keddi nagyviziten az újonnan érkezőkről már az ápolószemélyzet, a felvevő orvos és gyógytornász alapvető információkkal rendelkezik, és még van idő a csütörtöki teammegbeszélésig további funkcionális tesztek elvégzésére. Miután felvétel előtt minden beteget legalább egyszer Tanszékünk valamelyik rehabilitációs szakorvosa már vizsgálta konzíliumban vagy ambulancián, így a csütörtöki teammegbeszélésig minimálisan 7 10 napos áttekintésünk van az elsőbbségi rehabilitációra érkezőkről is. A teammegbeszélésen írásban rögzítjük a tennivalókat. A betegek távoztatása péntek és hétfő között zajlik, a családok, illetve a szociális intézmények fogadókészségének függvényében. Minőségbiztosítás, eredmények értékelése A Tanszék minőségbiztosítási eljárásban januárban nyerte el a DIN EN ISO 9001 minősítést, amely év végéig érvényes. A Centrum területén betegjogi képviselő őrködik a betegjogok tiszteletben tartása felett. A minőségirányítási rendszer garancia arra is, hogy a betegek ellátása standard feltételek között, pontosan meghatározott rendben és módon történjen. Az ellátást a Rehabilitációs Szakmai Kollégium által kidolgozott módszertani anyagok, irányelvek, protokollok alapján végezzük.3,5 Amelyik rehabilitációs területen nincs hazai irányelv, ott a nemzetközileg elfogadott irányelvek, illetve kézikönyvek iránymutatása alapján történik az ellátás.1,3 A változások értékelésére rutinszerűen a FIM skála szolgál egységesen, emellett az adott rehabilitációs programhoz illeszkedő funkcionális méréseket, skálákat alkalmazzuk a változások és a kimenet értékelésére. Klinikai munkánk eredményességéről több konferencián beszámoltunk, közlemények megjelentetése folyamatban van. Működési indikátorok A tevékenységünket jellemző alapvető indikátorok, mint átlagos ápolási idő, illetve halálozási ráta a KKO tevékenyégének megkezdését követően lényegesen javult minden típusú rehabilitációs ellátásban, hiszen a Tanszék közvetetten befolyásolja a más klinikákon zajló rehabilitációs ellátást is. Az indikátorok kedvező változása összefügg az időközben rehabilitációs szakképesítést szerző számos klinikus tevékenységével is, 2010-re már minden rehabilitációs programnak szakma-specifikus szakképesítéssel rendelkező gazdája van a Centrumban. Jelenleg a súlyos központi idegrendszeri károsodás után rehabilitációra kerülő páciensek átlagos ápolási ideje nap közötti, a többi betegcsoporté nap közötti; a halálozás 1% alatt van. Betegtájékoztatás, betegoktatás, egyéb kommunikáció A betegek, illetve a páciensek és a potenciális célpopuláció tájékoztatása a rehabilitációs lehetőségekről két csatornán történik. Egyrészt a háziorvosokon keresztül, akiket a Tanszék tevékenységéről annak megalakulása óta folyamatosan tájékoztatunk írásban és a háziorvosi továbbképző fórumokon (legalább évente kétszer), másrészt közvetlenül az osztályon, illetve az ambulancián lévő páciensek kapnak írásos tájékoztatót az osztály tevékenységéről és az itt elérhető programokról. Az osztályon néhány megváltozott munkaképességű munkatárs is dolgozik, akik személyes létezésükkel bizonyítják a rehabilitációs tevékenység hasznosságát. II. Képzés, oktatás Az összeállítás elsődleges célja a klinikai tevékenység bemutatása, azonban egyetemi tanszék esetében az oktatási terület különös hangsúlyt kap, így röviden erről is szólunk. A klinikai osztály és ambulancia képezi az oktatási tevékenységhez is az alapot. Az oktatók csaknem kivétel nélkül minősítettek, és 2010-ben már minden oktatásban részt vevő orvos rendelkezett rehabilitációs szakképesítéssel is. A nem orvos oktatók mindegyike minősített, köztük van gyógytornász, pszichológus és szociálpedagógus. A DEOEC rehabilitációs tanszékének működésében a 2006/2007-es tanévtől jelent meg az oktatás: egyidejűleg indult a graduális képzésben a rehabilitációs és fizikális medicina tárgy oktatása az orvostanhallgatók számára magyar és angol nyelven, valamint a szakképzés az aktuális rendeletek által meghatározott rehabilitációs szakképesítések megszerzése érdekében. Graduális képzés A graduális képzésben az önálló rehabilitációs tantárgy kötelezően választható a szemeszterekben, 2 kreditpontos. Kurrikuluma az UEMS rehabilitációs képzési ajánlásában foglaltaknak megfelelő.3 Jelenleg már az ötödik tanévben oktatjuk a tárgyat, növekvő érdeklődés mellett. Az eddigi graduális képzésben részt vevő és sikeresen vizsgázott hallgatók létszáma látható az 3. ábrán. A rehabilitációs medicina kötelezően választható kurzusához csak a hallgatók harmada-fele jut hozzá, többek között tantárgyi, illetve órabeosztási ütközések miatt. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna: A rehabilitációs medicina helye 33

5 Hallgatók száma Azonban a kötelező tárgyak közül nyolcban (neurológia, csecsemő- és gyermekgyógyászat, belgyógyászat, sebészet, kardiológia, pulmonológia, pszichiátria és fül-orr-gége gyógyászat) szerepel egy-egy órában rehabilitációs tárgyú téma, ami minden hallgatóhoz eljuthat. A graduális képzési lehetőségek a többi orvosegyetemen elérhető lehetőségekhez képest szélesebbek.4 Szakorvosképzés I. félév Magyar Angol Összesen 3. ábra. Graduális képzésben a rehabilitációs és fizikális medicina tárgyból vizsgázott hallgatók száma között a DEOEC-en A szakvizsgára történő felkészítés két alapvető elemből áll: egyrészt a 42/2007. (IX.19.). EüM rendeletben előírt kötelező tanfolyamokon vesznek részt a jelöltek, másrészt gyakorlati képzésben részesülnek. A DEOEC ORFMT megalakulásától kezdve megszervezi minden évben az összes kötelező szakvizsga előtti tanfolyamot, amelyeken az elmúlt négy és fél év során több mint ötszázan vettek részt. A gyakorlatai képzést saját osztályain végzi, valamint a Centrum vonzáskörzetében lévő oktatókórházakban irányítja és ellenőrzi a gyakorlati képzést óta eddig összesen 125 szakorvosjelölt képzése folyt, illetve folyik Tanszékünkön, akik közül 15-en rezidensi rendszerben képződnek (képzési idő 5 év), utóbbiak egyike már szakvizsgát tett. A rezidensek létszámát 2009-ig az egészségügyi tárca határozta meg, 2010 őszétől a kórházak hirdetnek állásokat. A ráépített szakképzésre jelentkezők kétéves képzési programban vesznek részt. Közülük eddig közel negyvenen szakvizsgáztak (3. táblázat) Képzőhelyi akkreditáció A DEOEC vonzáskörébe tartozó négy megyében összesen 12 kórház 19 rehabilitációs osztályának és egy járóbeteg-ellátónak van jelenleg képzési jogosultsága. Ezen osztályok képzési akkreditációját Tanszékünk végzi, a rehabilitációs képzésekért felelős szakmai grémium vezetője a közlemény írója. Az egyes osztályok különböző időre kapnak képzési jogosultságot, amelyhez a grémiumvezető javaslatát mérlegelve a Centrumtanács határozata alapján juthatnak az egyes osztályok. Amenynyiben a feltételek kedvezőtlenül változnak bármelyik képzőhelyen, az akkreditáció visszavonásra kerül. A DEOEC Rehabilitációs tanszéke által akkreditált képzőhelyek felsorolását a 4. táblázat tartalmazza. Szakvizsgáztatás Az elmúlt 4 év során a DEOEC és más klinikák, kórházak egyetemi tanáraival közösen rehabilitációs szakvizsgáztatás is folyik. Eddig mindösszesen 66-an szakvizsgáztak, többségük orvosi rehabilitáció kardiológia (42 fő), kevesebben pulmonológia (16) és gyermek (8) területen.4 Továbbképzések Az ORFMT által szervezett továbbképzések zöme előakkreditált, nyitott képzés, amelyen az ország bármely részéből részt vehetnek szakemberek. A szakorvosok számára kötelező szinten tartó tanfolyamként is akkreditálva van a szakképzés célját szolgáló tanfolyamok egy része, emellett célzott, kötelezően választható képzési 3. táblázat. DEOEC ORFMT-en ráépített szakképzésben részt vevők közül eddig szakvizsgázottak száma éves bontásban Rehabilitációs szakvizsga Összes OR kardiológiai (ráépített) OR pulmonológiai (ráépített) OR gyermek (ráépített) Mozgásszervi rehabilitáció vagy OR mozgásszervi (ráépített) és Fizikális Medicina Rehabilitációs Orvoslás (alapszakma) Összes OR: orvosi rehabilitáció 34

6 formaként bevezettük 2008 őszén az Őrjárat továbbképző sorozatot. Utóbbi elsődleges célja a rehabilitáció egyes területei közötti átfedések, valamint a rehabilitáció és az akut ellátás határmezsgyéinek áttekintése. Nem kevésbé fontos célja a tudományos továbbképző konferenciasorozatnak a Tanszék és más klinikák, kórházak, társaságok közötti kapcsolatok építése, szilárdítása. A sorozatban eddig 13 program zajlott le, és a tavaszi két program is akkreditálva van már. A konferenciasorozat novemberi ülései a tudomány hónapjához, a februáriak a DEOEC Kapcsolat Napja rendezvényéhez is kötődnek. Az eddigiekben megtartott továbbképzéseken az átlagos résztvevőszám fő (mindösszesen 1120 fő), akik között képviselve vannak az alapszakmák, klinikumok és a rehabilitációs team orvos és nem orvos tagjai egyaránt. Az Őrjárat rendezvényeinek programja a Tanszék honlapján található (www.rehab.dote.hu) A Tanszék belső továbbképzéseinek gerincét a kéthetente tartott referálók adják. Ezen a Tanszék munkatársain kívül a szakképzésben lévő kollégák is részt vesznek. Gyakran van meghívott előadóval egyetlen téma taglalása, máskor vegyes témájú rehabilitációs közlemények rövid ismertetése. Az ápolószemélyzet számára ezen túlmenően külön képzési programokat szervezünk. Saját munkatársaink formális továbbképzései közül kiemeljük a szakvizsgára történő felkészülést (jelenleg két főállású szakorvos kollégánk egyikük aneszteziológia-intenzív terápiás, másikuk neurológus alapképzettségű van rehabilitációs képzésben és négy részmunkaidős, illetve egyetemen belül osztott munkaidőben dolgozó kolléga szerzett már rehabilitációs szakképesítést, továbbá egy pszichológus kolléga krízisterápiás szakpszichológus képzésben van). Emellett többen iskolarendszerű képzéseken vettek vagy vesznek részt (foglalkoztató terapeuta képzés), illetve akkreditált tanfolyamokon sajátítanak el további ismereteket (elsősorban gyógytornászok). Mesterképzés A DEOEC Népegészségügyi karával együttműködve 2010 szeptemberétől komplex rehabilitáció mesterképzés indult nappali és levelező képzés formájában. A szak vezetője és a képzési program irányítója a ORFMT vezetője. Az ország különböző tájairól 51 hallgató kezdte meg tanulmányait az első évfolyamon. A hallgatóság többsége gyógytornász, de van közöttük konduktor, szociálpedagógus, diplomás ápoló, védőnő, népegészségügyi ellenőr, szociális munkás és gyógypedagógus is. Ez az egyetemi szintű diplomát adó képzés kiváló fejlődési lehetőséget nyújt a rehabilitációs team tagjainak. A mesterképzés során a gyakorlatok nagy része tanszékünkön zajlik. 4. táblázat. A DEOEC vonzáskörébe tartozó, képzésre akkreditált rehabilitációs osztályok Teljes jogú képzőhely DEOEC ORFMT (OR msz, pu, kard, gye) Részjogú képzőhely az adott szakterületen közel a teljes képzési időre akkreditálva Kenézy Kórház Nonprofit Kft., Debrecen (OR msz) Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., Nyíregyháza (OR msz, pu, gye) B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc (OR msz, gye) Mátrai Gyógyintézet, Mátraháza (OR pu) Megyei Reuma Kórház, Mezőkövesd (OR msz) Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház, Miskolc (OR pu, kard) II. Rákóczi Ferenc Kórház, Szikszó (OR msz) Részjogú képzőhely az adott szakterületen legfeljebb 3 hónap időre akkreditálva Markhot Ferenc Kórház Kft., Eger (OR msz) DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. (OR msz) Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő, Fehérgyarmat (OR msz) Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda (OR msz) Egészségügyi Járóbeteg Központ Nonprofit Kft. (OR gye) OR: orvosi rehabilitáció; msz: mozgásszervi; pu: pulmonológiai; kard: kardiológiai; gye: gyermek Szakképzés és alapszintű felsőfokú képzés A DEOEC Népegészségügyi Kara Gyógytornászképző Szakának hallgatói számára elméleti oktatást és gyakorlati képzést nyújt Tanszékünk. A Dienes László Szakképző Intézet ápoló szakán tanulók számára gyakorlati lehetőséget biztosítunk. III. Kutatás, tudományos tevékenység A Tanszék tudományos tevékenysége az oktatáshoz és a klinikai munkához kapcsolódik ben jelent meg a Rehabilitációs orvoslás című tankönyv a Medicina Kiadó gondozásában, amelynek szerkesztője a Tanszék vezetője, számos szerzője közül tizennyolcan a DEOEC oktatói.10 A Tanszék munkatársai tollából Centrumon belüli és más intézményekkel kollaborációban végzett munkák eredményeként a 2006 és 2010 közötti időszakban 17 közlemény jelent meg, ebből 8 idegen nyelven (összesített impact factor: 13,424), amelyek közül néhánynak különösen nagy a jelentősége.7,8,9 19 könyv- Vekerdy-Nagy Zsuzsanna: A rehabilitációs medicina helye 35

7 fejezetet írtak és 58 előadás tartottak a Tanszék munkatársai különböző tudományos rendezvényeken, köztük nyolc külföldön, nemzetközi konferencián hangzott el. Több tudományos kutatás zajlik, amelyek eredményeiről konferenciákon történt beszámoló és közlemények megjelentetése is folyamatban van.6,11 A tanszék vezetőjének irányítása alatt jelenleg a negyedik diplomamunka készül, három már védésre került. A hallgatók a Tudományos Diákkör munkájában is részt vesznek. A tanszék vezetője két doktori iskola tagja. Az Egészségtudomány doktori iskolán belül két PhD-témát hirdetett meg: cerebralis paresis, illetve spaszticitás kezelése és az életminőség-kutatás területén. Jelenleg egy PhD-hallgató készíti munkáját az utóbbi témában. Az Idegtudomány doktori iskolában oktatóként működik közre a tanszék vezetője. A rendszeresen tartott PhD-kurzus témája: A spaszticitás komplex ellátása a rehabilitációban. Egyéb tevékenységek és tervek Tanszékünk fejlődése szempontjából döntő jelentőségű, hogy az infrastrukturális fejlesztést meg tudjuk oldani. Ezzel elsősorban a páciensek elhelyezésének komfortosabbá tétele és az akut rehabilitációra lehető legkorábban átvételre kerülő betegek ellátásának biztonsága javulhat. A terápiás terek fizikai térnyerésével a járóbeteg-forgalom növelhető markánsan ehhez a személyi feltételek megvannak, a területnyerés és az eszközpark bővítése viszont szükséges. Az infrastrukturális fejlesztéssel párhuzamosan a tanszék klinikai és oktatási tevékenységének UEMS általi akkreditáltatását tervezzük. Több olyan programja van a tanszék KKO-ának, amely nemzetközi mércével mérve is megállja a helyét. A súlyos agykárosodás miatt rehabilitációra kerülő felnőttek és gyermekek ellátására kidolgozott programjaink akkreditáltatását tervezzük. Az osztály működésének jelen állapotában első lépésként a vizitációs folyamatban veszünk részt két módon. Tanszékünk KKO-nak főnővére, aki helyben a minőségbiztosítási program felelőse, mint a vizitációs csoport tagja már képzésben részesült. Ugyanakkor az osztály tevékenységének vizitációja is tervben van a év folyamán. Ez az áttekintés a távolabbi célok szempontjából is fontos számunkra. A bemutatást osztályunk orvosairól és a többi diplomás team tagokról a könyvtárunkban készült fényképpel zárjuk (4. ábra). 4. ábra. A DEOEC ORFMT orvos és egyéb diplomás munkatársai a Tanszék könyvtárában 36

8 IRODALOM 1. DeLisa JA, Gans BM, Walsh NE: Physical Medicine and Rehabilitation. Principles and practice. 4th Ed. Lippincott W and Wilkins Kullmann L, Vekerdy-Nagy Zs, Dénes Z, et al.: A rehabilitációs medicina oktatása az orvosképzésben és a szakorvosjelöltekkel szemben támasztott követelmények. Rehabilitáció 2010; 20: Rehabilitációs Ellátási Protokollok. Készítette: Rehabilitációs Szakmai Kollégium (belső anyag) (http://www. rehab-kollegium.com) 6. Simkovics E, Józsa B, Horváth A, Vekerdy-Nagy Zs: Mágnesterápia hatásának vizsgálata négy betegcsoportban. Absztrakt. F106. Rehabilitáció 2010; 20: Szél I, Bereczki D, Fazekas G, Csiba L, Vekerdy-Nagy Zs: Acute Care and Rehabilitation of Stroke Patients in Hungary. Editorial. Invited commentrary. Am J Phys Med Rehabil 2009; 88: Vekerdy Zs, Mramuracz É: Közös kincsünk a gyermek Csecsemő és gyermekegészségügyi program VIII. cél: Régiónként komplex gyermek-rehabilitációs ellátás kialakítása, feltételeinek megteremtése Budapest, Jelentés (www.eum.hu). 9. Vekerdy Zs: Management of seating posture in children with cerebral palsy by using thoraco-lumbar-sacral orthosis with non-rigid SIDO frame. Disab Rehabil 2007; 29: Vekerdy-Nagy Zs (szerk): Rehabilitációs orvoslás. Budapest, Medicina, Zolnai Cs, Simkovics E, Szabó É, Vekerdy-Nagy Zs: A stroke-ot követő korai akut rehabilitáció eredményességét befolyásoló tényezők elemzése. Absztrakt. N305. Rehabilitáció 2010; 20: 195. A NEKO Magyar Gerinc Alapítvány működéséről Cím: 1031 Budapest, Rozália u Adószám: Bankszámla szám: év év év Összes bevétel eft eft eft Összes költség eft eft eft Tárgyévi eredmény 346 eft 943 eft 565 eft kamat Ft Ft Ft APEH 1% Ft Támogatás Ft Ft Ft Bank forgalmi jutalék Ft Ft Ft Egyéb működés Ft Ft Ft Fogyatékos céltámogatás Ft Ft Ft Az Alapítvány vállalkozást nem folytatott. Az Alapítvány semmiféle juttatást, összeget stb. nem kapott költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzből, semmilyen önkormányzattól, ezek szerveitől. Az Alapítvány a vezető tisztségviselőinek semmiféle juttatást, illetve semmiféle pénzösszeget nem adott. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna: A rehabilitációs medicina helye 37

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 96-16/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a "Zsigmondy Vilmos" Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit

Részletesebben

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket!

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! LAPUNK XVI. évfolyam 1. szám 2015. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! Kitüntetettjeink

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

Kanizsai Dorottya Kórház

Kanizsai Dorottya Kórház 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Kanizsai Dorottya Kórház Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Bergmann, Nadja / Major, Andrea / Lechner, Ferdinand / Selak, Sanja / Sorger, Claudia / Willsberger, Barbara

Bergmann, Nadja / Major, Andrea / Lechner, Ferdinand / Selak, Sanja / Sorger, Claudia / Willsberger, Barbara L&R SOZIALFORSCHUNG A-1060 Wien, Liniengasse 2A/1 Összehasonlító tanulmány a hospice- és palliatív ellátásról Magyarországon (Zala megye) és Ausztria (Burgenland és Bécs) esetében a TÁMASZ projekt keretében

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. október 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. október 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A sikeres országos kórházi gyógyszer-közbeszerzés révén jelentős megtakarítás érhető el, amely a kisebb kórházak esetében számottevőbb arányt képvisel. Aktuális

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató főorvos

Részletesebben

Beköszöntõ. Kedves Kollégák, kedves Betegeink, tisztelt Olvasó!

Beköszöntõ. Kedves Kollégák, kedves Betegeink, tisztelt Olvasó! 2008. december Interjú a Fôigazgatóval Bemutatkozik II. Belgyógyászati Osztály Onkológiai Osztály Nôvérek a nôvérekért Kitüntetett munkatársaink Hírek Tartalomjegyzék Beköszöntõ 3 Interjú Dr. Pintérné

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Juhász Zsuzsa, a modern nővérképzés úttörője Fejlődő rehabilitációs

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló MEREK 2009. évi szakmai beszámolója A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a megfogalmazott szakmai terv, és az általános

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó: ÁpolásÜgy TISZTELETBELI TAG PROF. DR. ILLEI GYÖRGY FOGLALKOZÁS EÜ. TOVÁBBKÉPZÉS Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. BOLDOG ANYÁKNAPJÁT! 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Kutatóegyetemi program Ezer sugársebészeti kezelés Férfigyógyászati

Részletesebben

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2013. július augusztus 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók!

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2013. július augusztus 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók! Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Ahogy azt az évek során Önök is tapasztalták, a nyári lapszám (július augusztus) egy bővebb terjedelmű, több témakört felölelő rendhagyó szám. Reméljük, hogy

Részletesebben

J/7271. számú. Jelentés. az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó

J/7271. számú. Jelentés. az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/7271. számú Jelentés az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 52/2014. (II. 19.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.12.20-2014.12.21 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.

Részletesebben

VADASKERT ALAPÍTVÁNY a Gyermekek Lelki Egészségéért KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2005.

VADASKERT ALAPÍTVÁNY a Gyermekek Lelki Egészségéért KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2005. VADASKERT ALAPÍTVÁNY a Gyermekek Lelki Egészségéért KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2005. A./ Az ALAPÍTVÁNY 1.) Neve: Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért. rövidített név: Vadaskert Alapítvány 2.)

Részletesebben

AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ MAGYAR DOWN ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRŐL 2015.

AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ MAGYAR DOWN ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRŐL 2015. AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ MAGYAR DOWN ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRŐL 2015. ÉVI TERVEK Elfogadva: 2015. május 15-i kuratóriumi ülésén Tartalom 1. Elnöki

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév Az egészségügy időnként egyeseknek, a népegészségügy pedig mindig mindenkinek létkérdés. C. Everett Koop Alapképzés (BSc) Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es

Részletesebben

Hospice ellátás Magyarországon

Hospice ellátás Magyarországon Hospice ellátás Magyarországon 2014 1. A hospice fogalma, története, alapelvei 1.1 Miért van szükség hospice-ra? A közösségek az idők kezdetétől fogva megfelelő támogatást és gondozást igyekeztek nyújtani

Részletesebben

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 1. szám 2012. április Lapunk T A R T A L O M Körképek telephelyeinkrõl: A mezõkövesdi Mozgásszervi

Részletesebben

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 3. szám 2013. december Lapunk T A R T A L O M Ünnepváró gondolat Kitüntetettek Interjú Dr. Karosi Tamás

Részletesebben

[A Kormány] h a t á r o z a t a. 1. Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó

[A Kormány] h a t á r o z a t a. 1. Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó 1 A Kormány 1 /2009. ( ) h a t á r o z a t a az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19.

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19. T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE 2007. március 19. I. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtása I.1. A törvényi felhatalmazás alapján

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2273 2448. OLDAL 2010. június 15. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2040 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Közhasznúsági jelentés - 2014. Az Ébredések Alapítvány közhasznú tevékenysége

Szakmai beszámoló. Közhasznúsági jelentés - 2014. Az Ébredések Alapítvány közhasznú tevékenysége 1 Közhasznúsági jelentés - 2014 Az Ébredések Alapítvány közhasznú tevékenysége Az Ébredések Alapítvány tevékenységét innovatív, magas szinten képzett, kreatív munkatársak határozzák meg, akik a pszichiátria,

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség. Tanulmány. Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség. Tanulmány. Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség A térségben élők egészségügyi rehabilitációs programjának kidolgozása Tanulmány Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával

Részletesebben