23. évf. 2013/1. január. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "23. évf. 2013/1. január. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG"

Átírás

1 A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 23. évf. 2013/1. január Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja

2

3 Tisztelt Olvasó! 2012-ben az a paraszt is megtanult imádkozni, aki még sosem járt templomban e keserûen ironikus megjegyzéssel értékelte a tavalyi évet egyik Pest megyei nagygazdaságunk fômérnöke. A fô ok természetesen az aszály, illetve a megfelelô vízhasznosítási rendszer hiánya volt. Itt most szakmázni kéne meliorációs (vízkészlet-megôrzô, illetve belvizet elvezetô) munkálatokról, szélfogó fasorokról, betemetett árkokról, elgazosodott öntözôcsatornákról, el nem készült árvízi és záportározókról, de már felesleges. Ez ügyben több évtizedes mulasztásban vagyunk. A paraszt így hát az eget kémleli, áldást vagy bajt hoz-e rá, a fogyasztó meg az ártáblákat tavaly egyik sem járt jól. A világ nagy termôterületeit köztük hazánkat sújtó, szomorú rekordokat döntögetô aszály várható közvetlen élelmiszer-piaci hatásairól lapunkban korábban már írtunk, de azóta a kormány is intenzív munkálkodásba kezdett az ügyben: immár az öntözést is közfeladatnak tekinti az ôsszel elfogadott Nemzeti Vízgazdálkodási Stratégia. Itt gátak és csatornák fognak épülni, mégpedig közpénzbôl, illetve ingatlantulajdonosi hozzájárulásból. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI) elemzése szerint ma már Magyarország területének nagyjából 90 százaléka aszállyal veszélyeztetett. A tapasztalatok szerint tíz évbôl átlagosan négy aszályos. Az AKI adatai szerint vízjogilag engedélyezett öntözhetô terület 184 ezer hektár volt a szintén aszályos ben, ebbôl azonban csupán ezer hektárt öntöztek ténylegesen. Magyarország ezzel a teljesítménnyel az utolsó öt hely valamelyikén áll az EU 27 tagállama között. Idézzük az Intézet tanulmányát: Az öntözött területek aránya elsôsorban az energia- és bérköltségek miatt rendkívül alacsony. Az öntözési költségek százalékát a villamos áram és a gázolaj költsége, továbbá a szivattyúkarbantartók bérköltsége teszi ki. A vízszolgáltatás (öntözôvíz eljuttatása a parcella széléig) díja köbméterenként forint annak függvényében, hogy hányszor kell átmozgatni a vizet egyik csatornából a másikba. Márpedig költségek ide vagy oda, még egy olyan évet, mint a tavalyi volt, aligha visel el szántóföldi növénytermesztésünk, illetve az áraihoz igazodó állattenyésztés. Nincs mese, most már valóban lépni kell, különben felmérhetetlen vízkincsünk haszontalan távozik folyóinkon, miközben virágzó kultúrákat is táplálhatnának. Pénzbe kerül, igaz. De csak az idén félezer milliárdot vett ki a gazdák zsebébôl az aszály. Kamara 4 A gázolaj jövedéki adójának változásai 2013-tól 5 Agrárkamarai választások 2013 Agrárgazdaság 6 Jó év után jött az aszály Agrárstratégia 10 Fordított áfa a csalások ellen Növénytermesztés 14 Posztregisztrációs kukorica fajtakísérlet Élet költözött a talajba Technológiai melléklet 24 Az AGROmashEXPO és az AgrárgépShow termékdíjasai 27 Épületek a mezôgazdaságban Tartalom 32 Válaszúton az öntözésfejlesztés 37 A szarvasmarhatartás itatóberendezései Borászat 44 Áts Károly az Év Bortermelôje Baromfi 47 Baromfihús-termelés 2012-ben 48 EUROTIER Hannover, 2012 Állattenyésztés 52 Megduplázandó sertéslétszám 56 Megújuló vidéki energiák VI. Agrárenergetika 56 Bioetanol, a jelen üzemanyaga Kaleidoszkóp tartalom

4 4 Kamara A gázolaj jövedéki adójának változásai 2013-tól Segít a kamarai tanácsadó! 2013-tól változott a mezôgazdasági jövedéki adó visszaigénylése. A hagyományos gázolaj jövedékiadó-visszaigénylés benyújtása során ügyelni kell arra, hogy a de minimis, azaz csekély összegû támogatások igénylése, melyeket szôlô- és gyümölcsöstulajdonosok vehetnek igénybe, egy idôben történik az alap visszaigényléssel. A de minimis igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen MVH által kiadott regisztrációs számmal, és a regisztráció megjelölése során pénzügyi kapcsolattal rendelkezôként legyen nyilvántartva. Az ezzel kapcsolatos alaprendelet a 341/2007. (XII.15.) Korm. rendelet, melyet a 77/2012. (IV. 16.) Korm. rendelet, illetve a 281/2012. (X.1.) Korm. rendelet módosított. A de minimis rendeletet integrálták a kérelem megalkotása során, ennek szabályozója, a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet a Magyar Közlöny évi 113. számában jelent meg. AKG-ban résztvevôknek! Az AKG-támogatásban részesülôk már felkészülhetnek a növényvédelemre, hiszen a megszokottnál korábban (2012. december 4-én) tette közzé az Irányító Hatóság az agrár-környezetvédelmi támogatásban nem, vagy csak megkötésekkel alkalmazható növényvédôszer-hatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó növényvédô szerek körét. A tiltólista az alábbi 121/2012. (XII.4.) IH Közleményben található. Ennek ismerete alapvetô a szankciómentes növényvédelemre való felkészülésnek: IHk_2012_121_%28XII_4%29_IHkozlemeny.pdf A közlemény mellékletében található táblázatban a külön jelölés nélkül szerepelô hatóanyagok használata tiltott. A megjelölt hatóanyagok viszont a jelölés szerinti korlátozással használhatóak, de minden esetben be kell tartani az adott hatóanyagot tartalmazó készítmény engedélyokiratában elôírtakat. Továbbá azt is szem elôtt kell tartani, hogy a táblázatokban foglaltak nem mentesítenek az egyéb növényvédelmi vonatkozású jogszabályok betartása alól. (mellékletek: IHk_2012_121_(XII_4)_IH kozlemeny_ mellékletek.zip) Az AKG Nádgazdálkodási célprogramjában a nád aratása és egyéb kapcsolódó tevékenység (szállítás, kihúzás) elvégzése kizárólag december 1. és február 15. között lehetséges, továbbá a Natura 2000 területeken a nád aratásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges. A frissebb szabályozásnak köszönhetôen a Magyar Közlöny 168. számában jelent meg a 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekrôl. Ennek értelmében 3 évrôl újra 5 évre módosult az elszámolás lehetôsége, illetve a 6. évben még elvégezhetô az önellenôrzés vagy az esetleges helyesbítés. Ez alapján december 31-ig még a 2007-es elszámolásra vonatkozóan lehetôség van helyesbítésre, pótlásra, önellenôrzésre. Fontos változás, hogy a NAV illetékes szervei hozzáféréssel rendelkeznek a TAKARNET földnyilvántartó programhoz, ezért a gazdálkodóknak idén már nem kell papír alapú mellékletet csatolniuk vagy beküldeniük a kérelmek beadása során. A számlákat és egyéb dokumentumokat 8 évig kell megôrizni. A NAV a kifizetések elôtt kockázatértékelés alapján, szúrópróbaszerûen végez ellenôrzéseket. Az elektronikus beadásra történô átállás folyamatos, január 1-jétôl csak ilyen formában lehet benyújtani a kérelmeket. A NAV honlapjáról már le lehet tölteni az új BEV_J04 nyomtatványt, melyhez természetesen telepíteni kell az új ÁNYK kitöltô programot is. Az elektronikus rendszerben történô igénylés során nem szabad megfeledkezni a VPOP_R01 nyomtatványról sem, mely az ügyfélkapus jogosultságot vonja össze a NAV által kezelt ügylettípusokkal. Az éves bevallás 15-tôl lehetséges. Mértékek: hagyományos gázolaj jövedéki adó: 97 liter/hektár, jétôl változatlanul 90,487 Ft/liter; de minimis esetében: 97 liter/hektár mennyiséggel, de legfeljebb 100 l/ha/év és 95 Ft/liter. Mészáros Norbert területi koordinátor Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és Magyarország támogatásával.

5 Kamara 5 Agrárkamarai választások 2013 Gyôrffy Balázs, a Magyar Agrárkamara átmeneti elnöke bejelentette: az Átmeneti Elnökség elfogadta a 2013-as agrárkamarai választások eljárási szabályzatát, amelyet Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is jóváhagyott. A kamarai küldöttek listáira az egy tag-egy szavazat elve alapján voksolhatnak a választásra jogosultak február 1 és 21. között, a megyéjükben meghirdetett választási helyszínek bármelyikén. A z Országgyûlés a évi CXXVI. törvényben rendelkezett az új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara létrehozásáról. A minden eddiginél szélesebb bázison megalakuló új köztestület kiterjed a teljes élelmiszer-elôállítási láncra, azaz alanyi jogon tagja lesz a mezôgazdaság, az élelmiszeripar, az agráripar és a vidékfejlesztés minden piaci szereplôje az ôstermelôktôl a nagyvállalatokig, a termelôktôl a kereskedôkig. A jogalkotó célja: erôs, egységes és korszerû köztestületet létrehozni a magyar támogatására, versenyképességének erôsítésére és érdekeinek hatékony védelmére. A törvény szerint az új kamarának az országos kamarai választásokat követôen, legkésôbb március 31-ig kell megalakulnia. Küldötteit, testületeit és tisztségviselôit 5 évre választják, az egy tag - egy szavazat elve alapján. A jelenlegi megyei agrárkamarák a megalakulással egy idôben egyetemleges jogutódlással beolvadnak az egységes országos kamarába. A vidékfejlesztési miniszter a február közötti idôszakot jelölte ki az országos agrárkamarai választásokra, amelynek elôkészítéséért és lebonyolításáért a Magyar Agrárkamara 20 tagú Átmeneti Elnöksége a felelôs. Választói névjegyzék A választói névjegyzékre a törvény szerint azok a tagságra kötelezettek kerülhettek fel, akik november 30-ig bejelentkeztek az agrárkamarai nyilvántartásba, és megfizették az 5000 Ft-os egyszeri regisztrációs díjat. Ennek közel leendô tag tett határidôig érvényesen eleget, és szerzett ezáltal jogot a kamarai választásokon való részvételre. (A kamarai tagság természetesen alanyi jogon, automatikusan jár azon tagságra kötelezettek számára is, akik november 30-ig nem regisztráltak. A bejelentkezési lehetôség továbbra is folyamatosan él a kamara honlapján, azonban a 2013-as választásokon való részvételre nézve a november 30-i határidô jogvesztô volt.) A regisztrációs adatok ellenôrzése és a megfelelô adategyeztetések elvégzése után az Átmeneti Elnökség 9-i ülésén elfogadta a 2013-as választások választói névjegyzékét, és megállapította a megyénként megválasztható kamarai küldöttek számát. 19 megyében összesen 1230 kamarai küldöttet fognak megválasztani február között. A névjegyzék a törvény szerint nyilvános, és 18-tól megtekinthetô a Magyar Agrárkamara székhelyén. A választói névjegyzékre felkerültek, valamint a megválasztható kamarai küldöttek megoszlása megyénkénti bontásban elérhetô az Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu). Az Átmeneti Elnökség január 25-ig levélben értesíti a választókat, illetve azokat is, akik valamilyen okból (téves, érvénytelen vagy valótlan adatok megadása miatt) nem kerültek fel a választói névjegyzékre. Ez utóbbiak február 5-ig jogorvoslatért folyamodhatnak az Országos Kamarai Választási Bizottsághoz. Választási szabályok Az Átmeneti Elnökség elfogadta a 2013-as választások eljárási szabályzatát, amely teljes terjedelmében letölthetô az Agrárkamara honlapjáról. A voksolás listás rendszerû lesz, azaz a megyei küldött-jelölteket tartalmazó listákra lehet szavazni. Jelöltlista állítására az országos ágazati érdekképviseleti szervezetek és azok országos szövetségei jogosultak (közös lista is állítható). A jelöltállító szervezeteknek megyei küldöttlistáikat 21-én kell leadniuk a Magyar Agrárkamara hivatalos helyiségében. A listákat úgy kell öszszeállítani, hogy az új kamarában összefogott különbözô ágazatok érdekeinek arányos képviselete biztosított legyen. A megyei küldöttválasztásokat február között, megyénként több meghirdetett idôpontban és helyszínen, közjegyzô jelenlétében tartják meg. A szavazás megkönnyítése érdekében a választók az adott megyében bármelyik meghirdetett helyszínen leadhatják szavazatukat. Február 21-én minden megyében pótszavazást tartanak, ahol viszont már csak a választási névjegyzékre pótlólag (fellebbezés után) felkerültek voksolhatnak. Az egyes megyékben meghirdetett szavazási helyszínek és idôpontok január 20-tól megtekinthetôk az Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu). A választások után a megyékben március 9-én tartják majd meg a megyei alakuló küldöttgyûléseket, ahol megválasztják az országos kamarai küldötteket és a megyei kamarai tisztségviselôket. Az új nemzeti agrárkamara országos alakuló küldöttgyûlésére március 28-án kerül majd sor, ahol az alapszabály elfogadásával és az országos tisztségviselôk megválasztásával jogilag is létrejön az új kamara. A választásokkal kapcsolatos kérdésekben az érdeklôdôk hívhatják az Agrárkamara telefonos választási ügyfélszolgálatát a as zöld számon, illetve írhatnak a agrarkamara.hu címre. Forrás: Magyar Agrárkamara

6 6 Agrárgazdaság Jó év után jött az aszály Elképesztô kontrasztot rajzolt a magyar agrártermelôk és a hazai nemzetgazdaság számára a 2011-es év és a tavalyi esztendô. Az Országgyûlésben elfogadott beszámoló szerint a mezôgazdaság a nemzeti össztermelés motorja volt, ezzel szemben legalábbis az elôzetes adatok alapján 2012 fekete évként vonul be a hazai agrártörténetbe. A fô ok a kedvezôtlen idôjárás, mindenekelôtt az aszály volt. A következôkben a legfontosabb mutatókat vizsgáljuk meg. A Vidékfejlesztési Minisztérium által minden évben kötelezôen beterjesztett beszámoló az elôzô év agrárgazdasági folyamatairól joggal fogalmaz érezhetô büszkeséggel. A bevezetôben a következô megállapítás szerepel: 2011 különösen sikeres év volt a magyar mezôgazdaság számára, ezáltal a nemzetgazdasági növekedés súlypontja az utolsó két negyedévben az ipari termelésrôl, illetve a külkereskedelmi többletrôl a mezôgazdaságra került át. Ezzel a mezôgazdasági hozzájárulás a nemzetgazdasági GDP-ben 3,2%-ról 4,6%- ra nôtt. Az adatok alapján kijelenthetô, hogy a mezôgazdaság alacsony bázisról induló megnövekedett teljesítménye nélkül a nemzetgazdaság csak minimális gazdasági növekedést tudott volna felmutatni a 2011-ben. Ezzel szemben az elmúlt év elôzetes adatai összességében általános visszaesést mutatnak, de egyes ágazatokban, fôként az ôszi betakarítású növények esetén az elszenvedett károk mértéke forintban a félezer milliárdhoz közelít, egyes kultúrákban és területeken akár az ötven százalékot is meghaladhatja. A mezôgazdaság teljesítménye a rekordhozamokat produkáló tavalyi évvel összehasonlítva 10,4 százalékkal esett vissza. A gazdálkodókat ért aszálykárok enyhítésére a kormány 8,3 milliárd forintos alapot különített el. Az elmúlt év második felében a kormányzat az EU-val is tárgyalásokat kezdeményezett az Unió központi katasztrófa alapjából a károsultak kisegítésére, e kérdésben azonban még nincs döntés. A következôkben összevetjük a fô mutatókat a tavalyi évre vonatkozó adatok elôzetes hivatalos és szakértôi becsléseken alapulnak. Idézôjelben a beszámoló sorai szerepelnek. Ellentmondásos folyamatok A beszámoló megállapítása szerint A nemzetgazdasági növekedéshez az agrár-külkereskedelmi egyenleg is erôteljesen hozzájárult, hiszen az egyenleg 2011-ben rekord szintet elérve megközelítette a 2,7 milliárd eurót, mely a nemzetgazdasági mérlegtöbbletnek a 39,2%-át tette ki. A mezôgazdaság teljes kibocsátása 2011-ben 2169 milliárd forint volt, ami folyó áron számítva 28,8%-kal magasabb, mint ben, és a valaha számított legmagasabb érték. A mezôgazdaság által elôállított javak ára átlagosan 17%-kal, a kibocsátás volumene 10%-kal nôtt, míg a ráfordítások árai valamivel visszafogottabban, 12,9%-kal növekedtek. A kedvezô változások miatt az agrárolló 2011-ben is jelentôsen 5,7%- kal javult az elôzô évhez képest. A tavalyi év messze nem tudott ilyen eredményeket hozni. Az elôzetes becslések szerint a teljes kibocsátás 2000 milliárd forint alatt alakult, ezt azonban részben ellensúlyozta a világszerte kialakult élelmiszerdrágulás, ami exportpozícióinkat az elszámolásokban jelentôsen javította. A fô gond viszont az volt, hogy a kereslethez rendelhetô árualap nem állt kellô mennyiségben rendelkezésre. Ami a 2011-es eredményeket illeti, arra panasz igazából nem lehet, jó átlagos év volt. Gabonából 2011-ben közel 2,7 millió hektárról összesen 13,7 millió tonnát takarítottak be. A betakarított terület 3%-kal nagyobb, mint 2010-ben, az elmúlt öt év átlagától viszont 4%-kal elmarad. A termésmennyiség 12%-kal nôtt és a megelôzô évek átlagát is felülmúlta. Kalászos gabonából összesen 5,6 millió tonna termett, 7%-kal több, mint 2010-ben. Kukoricából 8 millió tonnát takarítottak be, 14%-kal többet, mint elôzô évben. A gabonák termésátlagai is nôttek, átlag feletti volt a kalászosok és a kukorica hozama is. A legfontosabb kalászos gabonából, a búzából 2011-ben az elôzô évinél 3%-kal kisebb területen (978 ezer hektár) 4,1 millió tonnát, a évinél közel 361 ezer tonnával (10%-kal) többet arattak. Rozsból 75 ezer, árpából 988 ezer tonna került betakarításra. Elôbbi termésmennyisége kismértékben csökkent, utóbbié 5%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Zabból az elôzô évinél 10%-kal többet (129 ezer tonnát) takarítottak be, a triticale termésmennyisége (346 ezer tonna) 6%-kal maradt el a évitôl. Kukoricát 1,230 millió hektárról, közel 14%-kal nagyobb területrôl takarítottak be. A 8,8 millió tonnás termés 14%-kal meghaladja az elôzô évit. Kevesebb export A 2011-es termésmennyiség az elôzô évinél alacsonyabb termésátlag mellett (2011-ben 4,2 tonna/hektár volt) a több mint 100 ezer hektárral nagyobb területnek volt köszönhetô. Az országos átlagnál magasabb termésátlaggal a dunántúli megyékben aratták le az ôszi búzát. Baranya megyében kevéssel 5 tonna feletti a hektáronkénti átlag és az országos átlaghoz képest jó eredmény született Tolna megyében (4,4 tonna/hektár), Zala megyében (4,5 tonna/hektár) és Somogy megyében (4,4 tonna/hektár). Természetesen ezek az értékek messze elmaradnak a sokévi átlagtól, csak az idei év adottságaihoz képest jelentenek jó termést. A leggyengébb eredményekkel az ôszi árpához hasonlóan Nógrád me-

7 Agrárgazdaság 7 gyében (2 tonna/hektár), Heves megyében (2,6 tonna/hektár) és Jász-Nagykun-Szolnok megyében (3,1 tonna/hektár) takarították be a búzát. A megtermelt ôszi búza mennyisége biztonságosan fedezte a hazai élelmezési és takarmányozási célú igényeket, és ezen felül jelentôs export árualap is képzôdött. A termés minôsége az egész országban nagyon jónak, kiválónak volt mondható. Nagyon jó értékeket mutatott a búza a sikér- (29 39 közötti érték), a fehérjetartalom (több helyen eléri a 16%-ot), a hektolitertömeg (79 82 kg/hl), valamint az esésszám ( közötti értékek) vonatkozásában. Ami a 2012-es évet illeti, nagy gondokat jeleznek a számok ben 8%-kal nagyobb területen, az elôzô évinél 2%-kal kevesebb, 5,5 millió tonna kalászos gabona termett. A csökkenés elsôdleges oka a kedvezôtlen idôjárás volt. A termésátlagok a zab kivételével elmaradtak az elôzô év adataitól. A búza közel 4 millió tonnás termésmennyisége 3%-os csökkenést mutat az elôzô évihez képest, és 9%-kal marad el az elmúlt öt év átlagától. Búzából 2012-ben az egy évvel korábbinál 9%-kal nagyobb területrôl (1063 ezer hektár) 3%-kal kevesebb (közel 4,0 millió tonna) termést takarítottak be; a termésátlag 3740 kg/ha volt. Rozsot ebben az évben 35 ezer hektáron, a tavalyinál 7%- kal nagyobb területen termeltek. A 78 ezer tonnás termés a évihez képest 4%-kal emelkedett, miközben a termésátlag (2240 kg/ha) 3%-kal csökkent. Árpából az elôzô évinél 6%-kal nagyobb betakarított területen (276 ezer hektár), 5%-kal alacsonyabb termésátlag (3610 kg/ha) mellett lényegében a tavalyival azonos menynyiségû termést takarítottak be (996 ezer tonna). Ôszi árpából 5%-kal több, tavaszi árpából 6%-kal kevesebb termett, mint 2011-ben. A zab esetében a évinél 1%-kal kisebb szántóföldi területrôl (53 ezer hektár) összesen 140 ezer tonnát, az elôzô évinél 9%-kal több termést takarítottak be; az átlagos hozam (2660 kg/ha) 10%-kal emelkedett. A tritikálé betakarított területe 111 ezer hektár volt, ami 11%-kal meghaladta az elôzô évit. A learatott termés menynyisége 347 ezer tonna volt, közel azonos az elôzô évivel, a termésátlag (3110 kg/ha) 10%-os csökkenése mellett. Mindebbôl a kivitel csökkenése is következett (illetve az idei évre, 2013-ra vonatkozóan még következik), így a jó külkereskedelmi eredményt lehetetlen lesz megismételni. Stagnáló állatállomány A beszámoló az állattenyésztésrôl a következôket állapítja meg 2011-re: A tej- és marhahúsárak kedvezô alakulásával összefüggésben a szarvasmarhák száma (2011-ben 694 ezer darab) több évtizedes fogyatkozást követôen az elmúlt év során valamelyest stabilizálódott. A külföldi (fôként törökországi) tenyész- és vágóállat-kereslet kedvezett az állatlétszám növekedésének. A szarvasmarha állomány 65%-át gazdasági szervezetek, 35%-át egyéni gazdaságok tartják. Elsôsorban az egyéni gazdaságok állománya bôvült (5%- kal), a gazdasági szervezeteké lényegében nem változott. A tehénállomány 327 ezer darab volt, 6%-kal több, mint egy évvel korábban. A tejhasznú és húshasznú tehenek száma 4, illetve 8 ezerrel emelkedett az elôzô összeírás óta. A sertésállomány az elmúlt évek tendenciáját követve tovább apadt, 2011 decemberében 3025 ezer db volt, ez 5%- kal kevesebb az elôzô évinél. Az állomány csökkenése átlagát tekintve 14,3%. A visszaesés a gazdasági szervezeteket jellemezte, ott 7%-kal kevesebb a sertések száma, mint egy évvel korábban (2011-ben 2158 ezer darab), az egyéni gazdaságokban ellenben 2003 óta elôször enyhe növekedés (2%) volt tapasztalható. A 210 ezres kocaállomány 4%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A sertéstartás jövôképét az is árnyalja, hogy míg a korábbi évtizedekben a kedvezô keresleti és árhatások következtében megélénkült a sertéstartási kedv, addig az elmúlt 6 8 évben már nem voltak megfigyelhetôk élénkülô szakaszok, a kedvezôbb piaci és árhatásokra a termelôk legfeljebb a kivágások elhalasztásával válaszoltak. Ez történt 2011-ben is, az utolsó negyedévi rendkívüli áremelkedés csupán a takarmányárak emelkedését követte, a sertéslétszámra kedvezô hatást nem gyakorolt. Ami az elmúlt, tehát 2012-es évet illeti, a legkedvezôbb változás a tejelômarha-állomány növekedése volt: mintegy 5%-kal emelkedett az elôzô esztendôhöz képest. Változatlanul súlyos gondot jelent viszont a sertésállomány további apadása: a kimutatott létszám az év második felében a lélektaninak tartott hárommilliós érték alá csökkent. Nem véletlen, hogy a kormányzat emiatt átfogó sertésfejlesztési program beindításáról határozott. (Errôl lapunk oldalán részletesen is beszámolunk a szerk.) Kálmán András AGRÁR-, ÉLELMISZERIPARI VÁLLALKOZÁSOK FIGYELEM! Vállaljuk bármilyen agrár-, élelmiszeripari vállalkozás 5 tanácsadását, 5 technológiai, környezetvédelmi tervezését, szerelését, 5 minôségbiztosítással, HACCP-vel kapcsolatos tanácsadását, rendszerépítését 5 fémipari és lakatos munkáit Kérje ajánlatunkat! Ugyanitt olcsó mezôgazdasági és élelmiszeripari import gépek +36/

8

9

10 10 Agrárstratégia Fordított áfa a csalások ellen A kormányzat hosszas elôkészítés és egyeztetés után úgy döntött, hogy idén július 1-jétôl a sertéshús és a gabona értékesítésére bevezeti az úgynevezett fordított általános forgalmi adó rendszerét. A fordított áfa mechanizmusa arra épül, hogy egy több üzleti lépcsôn átjutó árutömeg után csak a végfelhasználás helyén kell elszámolni az állam felé, vagyis megfizetni az általános forgalmi adó (indokolt esetben a költségekkel csökkentett) összegét. A rendelkezés egy feketegazdaság elleni programcsomag része lett jó okkal. A két ágazatban a júliusig érvényes alapesetben az áfát a szállító kiszámlázza a vevônek, azaz elkéri tôle az áru alapértékét és a jelenleg 27 százalékos áfát, majd a szállító ezt az áfa összeget vallja be. A fordított áfánál a szerepek felcserélôdnek: A szállítónak az áfával semmi dolga, azaz nem kéri el azt a vevôtôl (áfa nélkül számláz neki), és bevallási kötelezettsége sincs az állammal szemben. Ellenben a vevôre hárul az áfa ellenértékre való rátétele, az állam felé való bevallása, és bizonyos esetekben (ha ezt az áfát nem jogosult levonni) a megfizetése is. Miután az értékesítési láncban minden állomáshelyen elvileg növekszik az áru értéke, nô az ahhoz kapcsolódó áfa összege is. Erre a különbözetre hajtottak rá az illegális forgalomban érdekelt vállalkozások. Különösen akkor, ha az árut papíron exportálják, hiszen ebben az esetben a teljes adóösszeg visszaigényelhetô. Ha azonban az árut csak nettó értéken számlázhatja az eladó, akkor erre nincs mód a végfelhasználó a fogyasztón, vagyis az áfa-visszaigénylésre nem jogosult vevôn hajtja be az államnak befizetendô összeget. Százmilliárdok E módszert román mintára elsôsorban a Gabonaszövetség szorgalmazta, mivel egyes számítások szerint a feketekereskedelem részaránya csak a gabonaágazatban évi több millió tonnányi és több tízmilliárd forint értékû árut érint. Lakatos Zoltán, a szövetség elnöke szerint a fordított áfa hatásos eszköz lehet az adócsalások visszaszorítására és a legális vállalkozások helyzetbe hozására. Csakhogy a helyzet nem ilyen egyértelmû. Éder Tamás, az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetségének (Éfosz) agromonitor.hu-nak nyilatkozó elnöke szerint bôven marad kiskapu. A csalás lényege ugyanis változatlan marad. A visszaélések elkövetôi a tranzakciókat úgy igyekeznek álcázni, hogy gazdasági tevékenységeik és az ahhoz kapcsolódó, párhuzamosan mozgó számlák elválnak egymástól. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kiállított dokumentumok nem a valódi áruminôségrôl, árról vagy mennyiségrôl szólnak. A cél pedig az, hogy a termékek a fogyasztókhoz áfa-mentesen juthassanak el, így tisztességtelen versenyelônyt biztosítva a legális cégek áruinál olcsóbbak lehessenek. Az Éfosz elnöke szerint ilyen esetekben a fordított áfa helyett az jelenthetne megoldást, ha a visszaélésekre ösztönzô áfakulcsok csökkennének. Az élelmiszerek áfájának tényleges mérséklését viszont a kormány rövid távon elutasítja. Visszaigénylik A kereskedelmi csalás nem új találmány. De a jelek szerint másfél évtizedes tisztulási folyamat után az elmúlt években ismét sokan és nagyban kezdték el azt gyakorolni. Régi gond a beszerzési ár alatti értékesítés, amellyel a becsületes kereskedôket simán tönkre lehet tenni. Mindig van ugyanis még olcsóbb áru (ha nem itthon, akkor külföldön), mint amennyiért elô lehet azt állítani. A mindennapos forgalomban a húsipari termékek, a zöldség és egyéb mezôgazdasági termékek 30 százalékát szokták a fekete kereskedelembe sorolni. Ez az áru természetesen soha nem lát áfát és esetenként olcsóbban is juthat el a fogyasztóhoz. A módszer adott Az élelmiszerrel való kereskedelmi áfacsalás módszerei változatosak és nagy méretekben alapos elôkészítést, gazdag kapcsolatrendszert és gyakran stabil, legális hátteret is igényelnek. Tételezzük fel, hogy sertéshússal akarunk áfát csalni. Normál körülmények között cégünk az importot áfa nélkül hozza be és legális belföldi számlás eladáskor mondjuk B Kft.-nek számlázva áfabevételünk keletkezik. Ezt a következô hónap 20-ig be kell fizetnünk az adóhatóságnak. Ha szerzünk azonban egy általunk nehezen vizsgálhatóan valódi számlát az általunk behozott áru nagyságrendjének megfelelô összegben egy legalább nevében létezô belföldi C Bt.-tôl, akkor magát a teljes áfatartalmat eltüntethetjük. Ekkor már a cégünk által valósan importált húst forgalmi adóval növelt áron eladtuk belföldön és mégsem fizettük be az áfát. De a B cég az általunk behozott, áfás számlával vett árut eladhatja egy D nevû szlovák cégnek áfa nélkül magyarországi átadással (FCA-paritáson), mégpedig készpénzért. De el is játszhatja csak azt, hogy kivitte a szlováknak, amit CMR-okmánnyal (nemzetközi árufuvarozó tanúsítvány) vagy a vevô aláírt átvételi nyilatkozatával bizonyít. E CMR-okmány vagy a nyilatkozat alapján a B cég áfát igényel vissza az adóhatóságtól a következô hónap 20-ig, vagy ugyanennyi áfával csökkenti az áfabefizetési kötelezettségét. Ám ez a gyakorlat súlyosan károsítja a tisztességes termelôket és kereskedôket egyaránt. Ezért mindenképpen jogos a kormányzati döntés amelytôl egyébként a kabinet már 2013-ban 25 milliárd forintos költségvetési többletbevételt remél. V. S.

11 Pr 11 Lucija, Vita, Ika Megbízható, jó termôképességû szóják Tel.: 62/ , 66/ , 30/

12 12 Növénytermesztés Santana 1 G túl a harmadik éven Felhasználási segédlet kezdôknek és haladóknak Bizonyára sokan találkoztak az elmúlt években a Santana 1 G termékünkkel foglakozó publikációkkal. Sokszor és sok helyen igyekeztünk információkat adni errôl az új készítményrôl ilyen formában is. A korábbiakban azokat a tapasztalatokat szedtük csokorba, amelyeket az üzemi növényvédôs kollégák a termék felhasználása során szereztek. Most viszont azokat az ismereteket mutatjuk be, amit mi, az Arystánál szereztünk az elmúlt három év során. Sokak számára valószínûleg teljesen egyértelmûek lesznek a következô megállapítások és javaslatok, talán feleslegesnek is tûnnek majd, de tapasztalataink szerint nem egy esetben éppen ezeken múlhat munkánk eredményessége. Induljunk ki abból, hogy van egy jó termékünk, a célra jól megválasztott hatóanyaggal, optimális hatóanyag-mennyiséggel, gyakorlati szempontból is jó formázással, ahogyan a Santana 1 G- nél ezek mind együtt is vannak. Akkor már csak két egyszerû kérdést kell jól megválaszolnunk, a mennyit és hová kérdését! Kezdjük a mennyit kérdéskörrel. A Santana 1 G egyetlen dózissal került engedélyezésre, bármelyik kártevô ellen is akarjuk használni, ez pedig 11 kg/ha. A pontos mennyiség kijuttatása alapvetô a megfelelô hatékonyság elérése érdekében. Éppen ezért már a bevezetés évében pontos ajánlásokat igyekeztünk adni a legelterjedtebb géptípusok beállítására. A gépbeállítás során, a leforgatásnál az alábbi képlettel viszonylag egyszerûen számolható és ellenôrizhetô a kijuttatott készítmény mennyisége: R M 6,9113 csoroszlyák száma A képletben az R a hajtókerék sugara méterben, M a teljes munkaszélesség méterben, a kapott eredmény grammban értendô. Azt javasoljuk, hogy a hajtókereket legalább 10-szer forgassuk át, így pontosabb eredményt kapunk. A beállítást követôen tanácsos a vetést egy kisebb területen elkezdeni, ahol a terület nagyságának ismeretében ellenôrizni tudjuk vetôgépünk beállítását. Nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy a vetés megkezdése elôtt a szerfogyás visszamérése KÖTELEZÔ! Sok esetben nagyon nehezen lehet megtalálni a helyes beállítást, de az is elôfordulhat, hogy ez nem is sikerül. Melyek azok a tipikus problémák, netán hibák, amik ezt eredményezhetik, illetve milyen okai lehetnek, ha a vetés során nem megfelelô mennyiségû készítményt juttatjuk ki: A talajkerék és a granulátumszóró adapter közötti hajtásláncban nem az ajánlásnak megfelelô fogszámú fogaskerék vagy fogaskerekek kerültek beszerelésre. A granulátumszóró adapterek lamellás kerekei kopottak, így nem képesek a megfelelô mennyiségû készítmény kijuttatására. (Figyelembe kell vennünk, hogy az adagolókerekek a vetési szezon során is kopnak, így azoknál a vetôgépeknél, amelyek nagy területet vetnek be, ellenôriznünk kell az adagolás pontosságát szezon közben is.) Több vetôgéptípusnál az adagolókerék cserélhetô (pl. John Deere keskeny-széles, vagy Kverneland Accord Optima 3 6 mm széles, eltérô fogszámmal). Ha esetleg nem sikerül jól beállítanunk a vetôgépet, könnyen lehet, hogy nem a mi szempontunkból megfelelô adagolóelemmel szerelték.

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/4. április Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Sok szó esik manapság akár a készülô hungarikumtörvény, akár a központi agrármarketing szervezet

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/3. március Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Tartósan alacsony felvásárlási árak esetén a termelôk nem képesek intenzív gazdálkodásra, mert

Részletesebben

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft Tisztelt Olvasó! Lapunkban beszámolunk arról a fura helyzetrôl, ami napjainkra a gabonapiacon kialakult. Szerzôdés szinte alig érvényesül, a kereskedôk napi ajánlatokkal

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13.

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. május, II. évfolyam 5. szám A földbizottságok megalakulása

Részletesebben

NAKlap. Állattenyésztés: a fejlesztés ideje. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Termõföld egyszeregy

NAKlap. Állattenyésztés: a fejlesztés ideje. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Termõföld egyszeregy ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2014. március II. évfolyam 3. szám A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Állattenyésztés: a fejlesztés

Részletesebben

NAKlap. Aratás 2014 4-7. oldal. Kamarai etikai kódex. Kujáni tanya 10-11. oldal Sikertörténet a Homokhátságon 30. oldal

NAKlap. Aratás 2014 4-7. oldal. Kamarai etikai kódex. Kujáni tanya 10-11. oldal Sikertörténet a Homokhátságon 30. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. július-augusztus II. évfolyam 7-8. szám Aratás 2014

Részletesebben

» Sertéstelepfejleszés Hajdúszováton» Az évszázad repcéje.?» Hibridbúza termelői szemmel» Aktuális növényvédelmi teendők» Hibridbúza termelői szemmel

» Sertéstelepfejleszés Hajdúszováton» Az évszázad repcéje.?» Hibridbúza termelői szemmel» Aktuális növényvédelmi teendők» Hibridbúza termelői szemmel » Sertéstelepfejleszés Hajdúszováton» Az évszázad repcéje.?» Hibridbúza termelői szemmel» Aktuális növényvédelmi teendők» Hibridbúza termelői szemmel tartalom 4. Köszöntő 6. Bemutatkozik az Agrária Mezőgazdasági

Részletesebben

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről Budapest, 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

2004/1. XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

2004/1. XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2004/1 XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 50 ÉVES A MAGYAR HIBRID KUKORICA Mv v 5 2 2004/1 Eseménynaptár * A hagyományos kalászos gabona bemutatónkat június 4 5-én

Részletesebben

az összefogás. Annak tudomásul vétele, hogy egymásra vagyunk utalva. A nemesítõ a növénytermesztõre, a növénytermesztõ

az összefogás. Annak tudomásul vétele, hogy egymásra vagyunk utalva. A nemesítõ a növénytermesztõre, a növénytermesztõ Tisztelt Olvasónk! Ne pudeat, que nesciensis, te velle doceri Ne szégyelld, hogy meg akarod tanulni, amit nem tudsz. (Cato) Isten embernek soha nem segít közvetlen, de mindig csak közvetve, esze, tudománya,

Részletesebben

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2013. szeptember A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Egy pillantás a múltunkba Érkezik a kamarai

Részletesebben

agrárium Kamara: Az új ügyvezetô elnökség Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? Jobban gazdálkodjunk vizeinkkel! 9 milliárd forint kárenyhítésre

agrárium Kamara: Az új ügyvezetô elnökség Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? Jobban gazdálkodjunk vizeinkkel! 9 milliárd forint kárenyhítésre 23. évf. 2013/5. május Ára: 499 Ft NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA Kamara: Az új ügyvezetô elnökség Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? Jobban gazdálkodjunk vizeinkkel! 9 milliárd forint kárenyhítésre Deszikkálási

Részletesebben

Fiatal agrárgazdálkodók figyelmébe! VÁLTOZÁS!!! TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA

Fiatal agrárgazdálkodók figyelmébe! VÁLTOZÁS!!! TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA Agrartukor_szeptember.qxd 9/8/2006 1:22 PM Page 1 TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA 2007 2013-AS KILÁTÁSOK Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégia Augusztus végén elkezdõdött az Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5.

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG 2013. november A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Itt az új KAP: zöldítési program 6-7. oldal A tárca

Részletesebben

2015. II. negyedév. 40. Tej Világnap

2015. II. negyedév. 40. Tej Világnap 2015. II. negyedév Az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezete (FAO) 1957. évi döntése alapján, hivatalosan május utolsó keddjén, az idei évben május 26-án ünnepeljük a Tej Világnapját. Ez alkalomból

Részletesebben

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XIX. évfolyam, 2012. 2. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból A vetőmagágazat stratégiája 2 Fókuszban a vetőmagcsávázás 5 Egy cívis cég a cívis városból

Részletesebben

Partnerség. Tudomány

Partnerség. Tudomány Partnerség Fejlesztés Kutatás Tudomány Szerviz Innováció KATALÓGUS 2015 Tisztelt Partnerünk! A mezőgazdaságban eltöltött 32 év alatt már nagyon régen megtanultam, hogy nincs két egyforma évjárat. Ez 2014-ben

Részletesebben

AGRÁR Iránytű 2013/2. április - június. tartalom

AGRÁR Iránytű 2013/2. április - június. tartalom AGRÁR Iránytű 2013/2 4. Köszöntő 6. Bemutatkozik az Abaúji Charolais Zrt., Léh 7. Búzapiaci összefoglaló 9. Bemutatkozik a hercegkúti Bodrog Agro Trade Kft. 10. Kukoricapiaci összefoglaló 11. Bemutatkozik

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/6 7. június július. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/6 7. június július. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/6 7. június július Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Top-siló, szenázs elôállítása Modern baktérium, melaszadagoló Kapcsolatfelvétel: Tel: 06-1-246-6527, Fax:

Részletesebben

GARANCIA. az élelmiszeripar gazdasági teljesítményének javulása a mezőgazdaság fejlődéséhez is elengedhetetlen

GARANCIA. az élelmiszeripar gazdasági teljesítményének javulása a mezőgazdaság fejlődéséhez is elengedhetetlen IX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. augusztus GARANCIA AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJLESZTÉSI MELLÉKLETE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HETILAPHOZ Fejlesztésekre készülve Miközben az élelmiszeripar

Részletesebben

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7.

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. június, II. évfolyam 6. szám Szeretik a bankok a

Részletesebben

XII. évfolyam, 2005/2 Szerkeszti a szerkesztôbizottság Elnök: Dr. Hullán Tibor

XII. évfolyam, 2005/2 Szerkeszti a szerkesztôbizottság Elnök: Dr. Hullán Tibor A folyóirata XII. évfolyam, 2005/2 Szerkeszti a szerkesztôbizottság Elnök: Dr. Hullán Tibor Vetômag Szövetség és Terméktanács 2005. április 26-ai Küldöttközgyûlésének elnöki beszámolója A magyar történelemben

Részletesebben

ITTHONI HÍREK NAGYVILÁG HÍREI A

ITTHONI HÍREK NAGYVILÁG HÍREI A ITTHONI HÍREK A tejtermelők us 15-ig igényelhetnek támogatást 2 Mi számít különleges tejterméknek? 2 Az export drágítja a húsmarhát 3 Kedvezményes hitelkonstrukciók 3 Országjárásonk az MFB Csoport vezetői

Részletesebben

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia 2013. augusztus 29. 1 ELŐSZÓ A mezőgazdaság legnagyobb munkahely teremtő ágazata a zöldség-gyümölcs szektor, magas kézimunkaigényével és eltartó képességével központi

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről Budapest, 2011. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. ÉLELMISZERGAZDASÁG... 11 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági

Részletesebben

2008. MÁRCIUS 3. SZÁM A BAROMFI TERMÉK TANÁCS LAPJA

2008. MÁRCIUS 3. SZÁM A BAROMFI TERMÉK TANÁCS LAPJA 2008. MÁRCIUS 3. SZÁM MAGYAR Baromfi Termék Tanács BAROMFI A BAROMFI TERMÉK TANÁCS LAPJA A koronás védjegy garancia a biztonságra és a minôségre Mi az Egészséges Tojás védjegy? Az Egészséges Tojás védjegyet

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben