23. évf. 2013/1. január. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "23. évf. 2013/1. január. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG"

Átírás

1 A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 23. évf. 2013/1. január Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja

2

3 Tisztelt Olvasó! 2012-ben az a paraszt is megtanult imádkozni, aki még sosem járt templomban e keserûen ironikus megjegyzéssel értékelte a tavalyi évet egyik Pest megyei nagygazdaságunk fômérnöke. A fô ok természetesen az aszály, illetve a megfelelô vízhasznosítási rendszer hiánya volt. Itt most szakmázni kéne meliorációs (vízkészlet-megôrzô, illetve belvizet elvezetô) munkálatokról, szélfogó fasorokról, betemetett árkokról, elgazosodott öntözôcsatornákról, el nem készült árvízi és záportározókról, de már felesleges. Ez ügyben több évtizedes mulasztásban vagyunk. A paraszt így hát az eget kémleli, áldást vagy bajt hoz-e rá, a fogyasztó meg az ártáblákat tavaly egyik sem járt jól. A világ nagy termôterületeit köztük hazánkat sújtó, szomorú rekordokat döntögetô aszály várható közvetlen élelmiszer-piaci hatásairól lapunkban korábban már írtunk, de azóta a kormány is intenzív munkálkodásba kezdett az ügyben: immár az öntözést is közfeladatnak tekinti az ôsszel elfogadott Nemzeti Vízgazdálkodási Stratégia. Itt gátak és csatornák fognak épülni, mégpedig közpénzbôl, illetve ingatlantulajdonosi hozzájárulásból. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI) elemzése szerint ma már Magyarország területének nagyjából 90 százaléka aszállyal veszélyeztetett. A tapasztalatok szerint tíz évbôl átlagosan négy aszályos. Az AKI adatai szerint vízjogilag engedélyezett öntözhetô terület 184 ezer hektár volt a szintén aszályos ben, ebbôl azonban csupán ezer hektárt öntöztek ténylegesen. Magyarország ezzel a teljesítménnyel az utolsó öt hely valamelyikén áll az EU 27 tagállama között. Idézzük az Intézet tanulmányát: Az öntözött területek aránya elsôsorban az energia- és bérköltségek miatt rendkívül alacsony. Az öntözési költségek százalékát a villamos áram és a gázolaj költsége, továbbá a szivattyúkarbantartók bérköltsége teszi ki. A vízszolgáltatás (öntözôvíz eljuttatása a parcella széléig) díja köbméterenként forint annak függvényében, hogy hányszor kell átmozgatni a vizet egyik csatornából a másikba. Márpedig költségek ide vagy oda, még egy olyan évet, mint a tavalyi volt, aligha visel el szántóföldi növénytermesztésünk, illetve az áraihoz igazodó állattenyésztés. Nincs mese, most már valóban lépni kell, különben felmérhetetlen vízkincsünk haszontalan távozik folyóinkon, miközben virágzó kultúrákat is táplálhatnának. Pénzbe kerül, igaz. De csak az idén félezer milliárdot vett ki a gazdák zsebébôl az aszály. Kamara 4 A gázolaj jövedéki adójának változásai 2013-tól 5 Agrárkamarai választások 2013 Agrárgazdaság 6 Jó év után jött az aszály Agrárstratégia 10 Fordított áfa a csalások ellen Növénytermesztés 14 Posztregisztrációs kukorica fajtakísérlet Élet költözött a talajba Technológiai melléklet 24 Az AGROmashEXPO és az AgrárgépShow termékdíjasai 27 Épületek a mezôgazdaságban Tartalom 32 Válaszúton az öntözésfejlesztés 37 A szarvasmarhatartás itatóberendezései Borászat 44 Áts Károly az Év Bortermelôje Baromfi 47 Baromfihús-termelés 2012-ben 48 EUROTIER Hannover, 2012 Állattenyésztés 52 Megduplázandó sertéslétszám 56 Megújuló vidéki energiák VI. Agrárenergetika 56 Bioetanol, a jelen üzemanyaga Kaleidoszkóp tartalom

4 4 Kamara A gázolaj jövedéki adójának változásai 2013-tól Segít a kamarai tanácsadó! 2013-tól változott a mezôgazdasági jövedéki adó visszaigénylése. A hagyományos gázolaj jövedékiadó-visszaigénylés benyújtása során ügyelni kell arra, hogy a de minimis, azaz csekély összegû támogatások igénylése, melyeket szôlô- és gyümölcsöstulajdonosok vehetnek igénybe, egy idôben történik az alap visszaigényléssel. A de minimis igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen MVH által kiadott regisztrációs számmal, és a regisztráció megjelölése során pénzügyi kapcsolattal rendelkezôként legyen nyilvántartva. Az ezzel kapcsolatos alaprendelet a 341/2007. (XII.15.) Korm. rendelet, melyet a 77/2012. (IV. 16.) Korm. rendelet, illetve a 281/2012. (X.1.) Korm. rendelet módosított. A de minimis rendeletet integrálták a kérelem megalkotása során, ennek szabályozója, a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet a Magyar Közlöny évi 113. számában jelent meg. AKG-ban résztvevôknek! Az AKG-támogatásban részesülôk már felkészülhetnek a növényvédelemre, hiszen a megszokottnál korábban (2012. december 4-én) tette közzé az Irányító Hatóság az agrár-környezetvédelmi támogatásban nem, vagy csak megkötésekkel alkalmazható növényvédôszer-hatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó növényvédô szerek körét. A tiltólista az alábbi 121/2012. (XII.4.) IH Közleményben található. Ennek ismerete alapvetô a szankciómentes növényvédelemre való felkészülésnek: IHk_2012_121_%28XII_4%29_IHkozlemeny.pdf A közlemény mellékletében található táblázatban a külön jelölés nélkül szerepelô hatóanyagok használata tiltott. A megjelölt hatóanyagok viszont a jelölés szerinti korlátozással használhatóak, de minden esetben be kell tartani az adott hatóanyagot tartalmazó készítmény engedélyokiratában elôírtakat. Továbbá azt is szem elôtt kell tartani, hogy a táblázatokban foglaltak nem mentesítenek az egyéb növényvédelmi vonatkozású jogszabályok betartása alól. (mellékletek: IHk_2012_121_(XII_4)_IH kozlemeny_ mellékletek.zip) Az AKG Nádgazdálkodási célprogramjában a nád aratása és egyéb kapcsolódó tevékenység (szállítás, kihúzás) elvégzése kizárólag december 1. és február 15. között lehetséges, továbbá a Natura 2000 területeken a nád aratásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges. A frissebb szabályozásnak köszönhetôen a Magyar Közlöny 168. számában jelent meg a 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekrôl. Ennek értelmében 3 évrôl újra 5 évre módosult az elszámolás lehetôsége, illetve a 6. évben még elvégezhetô az önellenôrzés vagy az esetleges helyesbítés. Ez alapján december 31-ig még a 2007-es elszámolásra vonatkozóan lehetôség van helyesbítésre, pótlásra, önellenôrzésre. Fontos változás, hogy a NAV illetékes szervei hozzáféréssel rendelkeznek a TAKARNET földnyilvántartó programhoz, ezért a gazdálkodóknak idén már nem kell papír alapú mellékletet csatolniuk vagy beküldeniük a kérelmek beadása során. A számlákat és egyéb dokumentumokat 8 évig kell megôrizni. A NAV a kifizetések elôtt kockázatértékelés alapján, szúrópróbaszerûen végez ellenôrzéseket. Az elektronikus beadásra történô átállás folyamatos, január 1-jétôl csak ilyen formában lehet benyújtani a kérelmeket. A NAV honlapjáról már le lehet tölteni az új BEV_J04 nyomtatványt, melyhez természetesen telepíteni kell az új ÁNYK kitöltô programot is. Az elektronikus rendszerben történô igénylés során nem szabad megfeledkezni a VPOP_R01 nyomtatványról sem, mely az ügyfélkapus jogosultságot vonja össze a NAV által kezelt ügylettípusokkal. Az éves bevallás 15-tôl lehetséges. Mértékek: hagyományos gázolaj jövedéki adó: 97 liter/hektár, jétôl változatlanul 90,487 Ft/liter; de minimis esetében: 97 liter/hektár mennyiséggel, de legfeljebb 100 l/ha/év és 95 Ft/liter. Mészáros Norbert területi koordinátor Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és Magyarország támogatásával.

5 Kamara 5 Agrárkamarai választások 2013 Gyôrffy Balázs, a Magyar Agrárkamara átmeneti elnöke bejelentette: az Átmeneti Elnökség elfogadta a 2013-as agrárkamarai választások eljárási szabályzatát, amelyet Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is jóváhagyott. A kamarai küldöttek listáira az egy tag-egy szavazat elve alapján voksolhatnak a választásra jogosultak február 1 és 21. között, a megyéjükben meghirdetett választási helyszínek bármelyikén. A z Országgyûlés a évi CXXVI. törvényben rendelkezett az új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara létrehozásáról. A minden eddiginél szélesebb bázison megalakuló új köztestület kiterjed a teljes élelmiszer-elôállítási láncra, azaz alanyi jogon tagja lesz a mezôgazdaság, az élelmiszeripar, az agráripar és a vidékfejlesztés minden piaci szereplôje az ôstermelôktôl a nagyvállalatokig, a termelôktôl a kereskedôkig. A jogalkotó célja: erôs, egységes és korszerû köztestületet létrehozni a magyar támogatására, versenyképességének erôsítésére és érdekeinek hatékony védelmére. A törvény szerint az új kamarának az országos kamarai választásokat követôen, legkésôbb március 31-ig kell megalakulnia. Küldötteit, testületeit és tisztségviselôit 5 évre választják, az egy tag - egy szavazat elve alapján. A jelenlegi megyei agrárkamarák a megalakulással egy idôben egyetemleges jogutódlással beolvadnak az egységes országos kamarába. A vidékfejlesztési miniszter a február közötti idôszakot jelölte ki az országos agrárkamarai választásokra, amelynek elôkészítéséért és lebonyolításáért a Magyar Agrárkamara 20 tagú Átmeneti Elnöksége a felelôs. Választói névjegyzék A választói névjegyzékre a törvény szerint azok a tagságra kötelezettek kerülhettek fel, akik november 30-ig bejelentkeztek az agrárkamarai nyilvántartásba, és megfizették az 5000 Ft-os egyszeri regisztrációs díjat. Ennek közel leendô tag tett határidôig érvényesen eleget, és szerzett ezáltal jogot a kamarai választásokon való részvételre. (A kamarai tagság természetesen alanyi jogon, automatikusan jár azon tagságra kötelezettek számára is, akik november 30-ig nem regisztráltak. A bejelentkezési lehetôség továbbra is folyamatosan él a kamara honlapján, azonban a 2013-as választásokon való részvételre nézve a november 30-i határidô jogvesztô volt.) A regisztrációs adatok ellenôrzése és a megfelelô adategyeztetések elvégzése után az Átmeneti Elnökség 9-i ülésén elfogadta a 2013-as választások választói névjegyzékét, és megállapította a megyénként megválasztható kamarai küldöttek számát. 19 megyében összesen 1230 kamarai küldöttet fognak megválasztani február között. A névjegyzék a törvény szerint nyilvános, és 18-tól megtekinthetô a Magyar Agrárkamara székhelyén. A választói névjegyzékre felkerültek, valamint a megválasztható kamarai küldöttek megoszlása megyénkénti bontásban elérhetô az Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu). Az Átmeneti Elnökség január 25-ig levélben értesíti a választókat, illetve azokat is, akik valamilyen okból (téves, érvénytelen vagy valótlan adatok megadása miatt) nem kerültek fel a választói névjegyzékre. Ez utóbbiak február 5-ig jogorvoslatért folyamodhatnak az Országos Kamarai Választási Bizottsághoz. Választási szabályok Az Átmeneti Elnökség elfogadta a 2013-as választások eljárási szabályzatát, amely teljes terjedelmében letölthetô az Agrárkamara honlapjáról. A voksolás listás rendszerû lesz, azaz a megyei küldött-jelölteket tartalmazó listákra lehet szavazni. Jelöltlista állítására az országos ágazati érdekképviseleti szervezetek és azok országos szövetségei jogosultak (közös lista is állítható). A jelöltállító szervezeteknek megyei küldöttlistáikat 21-én kell leadniuk a Magyar Agrárkamara hivatalos helyiségében. A listákat úgy kell öszszeállítani, hogy az új kamarában összefogott különbözô ágazatok érdekeinek arányos képviselete biztosított legyen. A megyei küldöttválasztásokat február között, megyénként több meghirdetett idôpontban és helyszínen, közjegyzô jelenlétében tartják meg. A szavazás megkönnyítése érdekében a választók az adott megyében bármelyik meghirdetett helyszínen leadhatják szavazatukat. Február 21-én minden megyében pótszavazást tartanak, ahol viszont már csak a választási névjegyzékre pótlólag (fellebbezés után) felkerültek voksolhatnak. Az egyes megyékben meghirdetett szavazási helyszínek és idôpontok január 20-tól megtekinthetôk az Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu). A választások után a megyékben március 9-én tartják majd meg a megyei alakuló küldöttgyûléseket, ahol megválasztják az országos kamarai küldötteket és a megyei kamarai tisztségviselôket. Az új nemzeti agrárkamara országos alakuló küldöttgyûlésére március 28-án kerül majd sor, ahol az alapszabály elfogadásával és az országos tisztségviselôk megválasztásával jogilag is létrejön az új kamara. A választásokkal kapcsolatos kérdésekben az érdeklôdôk hívhatják az Agrárkamara telefonos választási ügyfélszolgálatát a as zöld számon, illetve írhatnak a agrarkamara.hu címre. Forrás: Magyar Agrárkamara

6 6 Agrárgazdaság Jó év után jött az aszály Elképesztô kontrasztot rajzolt a magyar agrártermelôk és a hazai nemzetgazdaság számára a 2011-es év és a tavalyi esztendô. Az Országgyûlésben elfogadott beszámoló szerint a mezôgazdaság a nemzeti össztermelés motorja volt, ezzel szemben legalábbis az elôzetes adatok alapján 2012 fekete évként vonul be a hazai agrártörténetbe. A fô ok a kedvezôtlen idôjárás, mindenekelôtt az aszály volt. A következôkben a legfontosabb mutatókat vizsgáljuk meg. A Vidékfejlesztési Minisztérium által minden évben kötelezôen beterjesztett beszámoló az elôzô év agrárgazdasági folyamatairól joggal fogalmaz érezhetô büszkeséggel. A bevezetôben a következô megállapítás szerepel: 2011 különösen sikeres év volt a magyar mezôgazdaság számára, ezáltal a nemzetgazdasági növekedés súlypontja az utolsó két negyedévben az ipari termelésrôl, illetve a külkereskedelmi többletrôl a mezôgazdaságra került át. Ezzel a mezôgazdasági hozzájárulás a nemzetgazdasági GDP-ben 3,2%-ról 4,6%- ra nôtt. Az adatok alapján kijelenthetô, hogy a mezôgazdaság alacsony bázisról induló megnövekedett teljesítménye nélkül a nemzetgazdaság csak minimális gazdasági növekedést tudott volna felmutatni a 2011-ben. Ezzel szemben az elmúlt év elôzetes adatai összességében általános visszaesést mutatnak, de egyes ágazatokban, fôként az ôszi betakarítású növények esetén az elszenvedett károk mértéke forintban a félezer milliárdhoz közelít, egyes kultúrákban és területeken akár az ötven százalékot is meghaladhatja. A mezôgazdaság teljesítménye a rekordhozamokat produkáló tavalyi évvel összehasonlítva 10,4 százalékkal esett vissza. A gazdálkodókat ért aszálykárok enyhítésére a kormány 8,3 milliárd forintos alapot különített el. Az elmúlt év második felében a kormányzat az EU-val is tárgyalásokat kezdeményezett az Unió központi katasztrófa alapjából a károsultak kisegítésére, e kérdésben azonban még nincs döntés. A következôkben összevetjük a fô mutatókat a tavalyi évre vonatkozó adatok elôzetes hivatalos és szakértôi becsléseken alapulnak. Idézôjelben a beszámoló sorai szerepelnek. Ellentmondásos folyamatok A beszámoló megállapítása szerint A nemzetgazdasági növekedéshez az agrár-külkereskedelmi egyenleg is erôteljesen hozzájárult, hiszen az egyenleg 2011-ben rekord szintet elérve megközelítette a 2,7 milliárd eurót, mely a nemzetgazdasági mérlegtöbbletnek a 39,2%-át tette ki. A mezôgazdaság teljes kibocsátása 2011-ben 2169 milliárd forint volt, ami folyó áron számítva 28,8%-kal magasabb, mint ben, és a valaha számított legmagasabb érték. A mezôgazdaság által elôállított javak ára átlagosan 17%-kal, a kibocsátás volumene 10%-kal nôtt, míg a ráfordítások árai valamivel visszafogottabban, 12,9%-kal növekedtek. A kedvezô változások miatt az agrárolló 2011-ben is jelentôsen 5,7%- kal javult az elôzô évhez képest. A tavalyi év messze nem tudott ilyen eredményeket hozni. Az elôzetes becslések szerint a teljes kibocsátás 2000 milliárd forint alatt alakult, ezt azonban részben ellensúlyozta a világszerte kialakult élelmiszerdrágulás, ami exportpozícióinkat az elszámolásokban jelentôsen javította. A fô gond viszont az volt, hogy a kereslethez rendelhetô árualap nem állt kellô mennyiségben rendelkezésre. Ami a 2011-es eredményeket illeti, arra panasz igazából nem lehet, jó átlagos év volt. Gabonából 2011-ben közel 2,7 millió hektárról összesen 13,7 millió tonnát takarítottak be. A betakarított terület 3%-kal nagyobb, mint 2010-ben, az elmúlt öt év átlagától viszont 4%-kal elmarad. A termésmennyiség 12%-kal nôtt és a megelôzô évek átlagát is felülmúlta. Kalászos gabonából összesen 5,6 millió tonna termett, 7%-kal több, mint 2010-ben. Kukoricából 8 millió tonnát takarítottak be, 14%-kal többet, mint elôzô évben. A gabonák termésátlagai is nôttek, átlag feletti volt a kalászosok és a kukorica hozama is. A legfontosabb kalászos gabonából, a búzából 2011-ben az elôzô évinél 3%-kal kisebb területen (978 ezer hektár) 4,1 millió tonnát, a évinél közel 361 ezer tonnával (10%-kal) többet arattak. Rozsból 75 ezer, árpából 988 ezer tonna került betakarításra. Elôbbi termésmennyisége kismértékben csökkent, utóbbié 5%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Zabból az elôzô évinél 10%-kal többet (129 ezer tonnát) takarítottak be, a triticale termésmennyisége (346 ezer tonna) 6%-kal maradt el a évitôl. Kukoricát 1,230 millió hektárról, közel 14%-kal nagyobb területrôl takarítottak be. A 8,8 millió tonnás termés 14%-kal meghaladja az elôzô évit. Kevesebb export A 2011-es termésmennyiség az elôzô évinél alacsonyabb termésátlag mellett (2011-ben 4,2 tonna/hektár volt) a több mint 100 ezer hektárral nagyobb területnek volt köszönhetô. Az országos átlagnál magasabb termésátlaggal a dunántúli megyékben aratták le az ôszi búzát. Baranya megyében kevéssel 5 tonna feletti a hektáronkénti átlag és az országos átlaghoz képest jó eredmény született Tolna megyében (4,4 tonna/hektár), Zala megyében (4,5 tonna/hektár) és Somogy megyében (4,4 tonna/hektár). Természetesen ezek az értékek messze elmaradnak a sokévi átlagtól, csak az idei év adottságaihoz képest jelentenek jó termést. A leggyengébb eredményekkel az ôszi árpához hasonlóan Nógrád me-

7 Agrárgazdaság 7 gyében (2 tonna/hektár), Heves megyében (2,6 tonna/hektár) és Jász-Nagykun-Szolnok megyében (3,1 tonna/hektár) takarították be a búzát. A megtermelt ôszi búza mennyisége biztonságosan fedezte a hazai élelmezési és takarmányozási célú igényeket, és ezen felül jelentôs export árualap is képzôdött. A termés minôsége az egész országban nagyon jónak, kiválónak volt mondható. Nagyon jó értékeket mutatott a búza a sikér- (29 39 közötti érték), a fehérjetartalom (több helyen eléri a 16%-ot), a hektolitertömeg (79 82 kg/hl), valamint az esésszám ( közötti értékek) vonatkozásában. Ami a 2012-es évet illeti, nagy gondokat jeleznek a számok ben 8%-kal nagyobb területen, az elôzô évinél 2%-kal kevesebb, 5,5 millió tonna kalászos gabona termett. A csökkenés elsôdleges oka a kedvezôtlen idôjárás volt. A termésátlagok a zab kivételével elmaradtak az elôzô év adataitól. A búza közel 4 millió tonnás termésmennyisége 3%-os csökkenést mutat az elôzô évihez képest, és 9%-kal marad el az elmúlt öt év átlagától. Búzából 2012-ben az egy évvel korábbinál 9%-kal nagyobb területrôl (1063 ezer hektár) 3%-kal kevesebb (közel 4,0 millió tonna) termést takarítottak be; a termésátlag 3740 kg/ha volt. Rozsot ebben az évben 35 ezer hektáron, a tavalyinál 7%- kal nagyobb területen termeltek. A 78 ezer tonnás termés a évihez képest 4%-kal emelkedett, miközben a termésátlag (2240 kg/ha) 3%-kal csökkent. Árpából az elôzô évinél 6%-kal nagyobb betakarított területen (276 ezer hektár), 5%-kal alacsonyabb termésátlag (3610 kg/ha) mellett lényegében a tavalyival azonos menynyiségû termést takarítottak be (996 ezer tonna). Ôszi árpából 5%-kal több, tavaszi árpából 6%-kal kevesebb termett, mint 2011-ben. A zab esetében a évinél 1%-kal kisebb szántóföldi területrôl (53 ezer hektár) összesen 140 ezer tonnát, az elôzô évinél 9%-kal több termést takarítottak be; az átlagos hozam (2660 kg/ha) 10%-kal emelkedett. A tritikálé betakarított területe 111 ezer hektár volt, ami 11%-kal meghaladta az elôzô évit. A learatott termés menynyisége 347 ezer tonna volt, közel azonos az elôzô évivel, a termésátlag (3110 kg/ha) 10%-os csökkenése mellett. Mindebbôl a kivitel csökkenése is következett (illetve az idei évre, 2013-ra vonatkozóan még következik), így a jó külkereskedelmi eredményt lehetetlen lesz megismételni. Stagnáló állatállomány A beszámoló az állattenyésztésrôl a következôket állapítja meg 2011-re: A tej- és marhahúsárak kedvezô alakulásával összefüggésben a szarvasmarhák száma (2011-ben 694 ezer darab) több évtizedes fogyatkozást követôen az elmúlt év során valamelyest stabilizálódott. A külföldi (fôként törökországi) tenyész- és vágóállat-kereslet kedvezett az állatlétszám növekedésének. A szarvasmarha állomány 65%-át gazdasági szervezetek, 35%-át egyéni gazdaságok tartják. Elsôsorban az egyéni gazdaságok állománya bôvült (5%- kal), a gazdasági szervezeteké lényegében nem változott. A tehénállomány 327 ezer darab volt, 6%-kal több, mint egy évvel korábban. A tejhasznú és húshasznú tehenek száma 4, illetve 8 ezerrel emelkedett az elôzô összeírás óta. A sertésállomány az elmúlt évek tendenciáját követve tovább apadt, 2011 decemberében 3025 ezer db volt, ez 5%- kal kevesebb az elôzô évinél. Az állomány csökkenése átlagát tekintve 14,3%. A visszaesés a gazdasági szervezeteket jellemezte, ott 7%-kal kevesebb a sertések száma, mint egy évvel korábban (2011-ben 2158 ezer darab), az egyéni gazdaságokban ellenben 2003 óta elôször enyhe növekedés (2%) volt tapasztalható. A 210 ezres kocaállomány 4%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A sertéstartás jövôképét az is árnyalja, hogy míg a korábbi évtizedekben a kedvezô keresleti és árhatások következtében megélénkült a sertéstartási kedv, addig az elmúlt 6 8 évben már nem voltak megfigyelhetôk élénkülô szakaszok, a kedvezôbb piaci és árhatásokra a termelôk legfeljebb a kivágások elhalasztásával válaszoltak. Ez történt 2011-ben is, az utolsó negyedévi rendkívüli áremelkedés csupán a takarmányárak emelkedését követte, a sertéslétszámra kedvezô hatást nem gyakorolt. Ami az elmúlt, tehát 2012-es évet illeti, a legkedvezôbb változás a tejelômarha-állomány növekedése volt: mintegy 5%-kal emelkedett az elôzô esztendôhöz képest. Változatlanul súlyos gondot jelent viszont a sertésállomány további apadása: a kimutatott létszám az év második felében a lélektaninak tartott hárommilliós érték alá csökkent. Nem véletlen, hogy a kormányzat emiatt átfogó sertésfejlesztési program beindításáról határozott. (Errôl lapunk oldalán részletesen is beszámolunk a szerk.) Kálmán András AGRÁR-, ÉLELMISZERIPARI VÁLLALKOZÁSOK FIGYELEM! Vállaljuk bármilyen agrár-, élelmiszeripari vállalkozás 5 tanácsadását, 5 technológiai, környezetvédelmi tervezését, szerelését, 5 minôségbiztosítással, HACCP-vel kapcsolatos tanácsadását, rendszerépítését 5 fémipari és lakatos munkáit Kérje ajánlatunkat! Ugyanitt olcsó mezôgazdasági és élelmiszeripari import gépek +36/

8

9

10 10 Agrárstratégia Fordított áfa a csalások ellen A kormányzat hosszas elôkészítés és egyeztetés után úgy döntött, hogy idén július 1-jétôl a sertéshús és a gabona értékesítésére bevezeti az úgynevezett fordított általános forgalmi adó rendszerét. A fordított áfa mechanizmusa arra épül, hogy egy több üzleti lépcsôn átjutó árutömeg után csak a végfelhasználás helyén kell elszámolni az állam felé, vagyis megfizetni az általános forgalmi adó (indokolt esetben a költségekkel csökkentett) összegét. A rendelkezés egy feketegazdaság elleni programcsomag része lett jó okkal. A két ágazatban a júliusig érvényes alapesetben az áfát a szállító kiszámlázza a vevônek, azaz elkéri tôle az áru alapértékét és a jelenleg 27 százalékos áfát, majd a szállító ezt az áfa összeget vallja be. A fordított áfánál a szerepek felcserélôdnek: A szállítónak az áfával semmi dolga, azaz nem kéri el azt a vevôtôl (áfa nélkül számláz neki), és bevallási kötelezettsége sincs az állammal szemben. Ellenben a vevôre hárul az áfa ellenértékre való rátétele, az állam felé való bevallása, és bizonyos esetekben (ha ezt az áfát nem jogosult levonni) a megfizetése is. Miután az értékesítési láncban minden állomáshelyen elvileg növekszik az áru értéke, nô az ahhoz kapcsolódó áfa összege is. Erre a különbözetre hajtottak rá az illegális forgalomban érdekelt vállalkozások. Különösen akkor, ha az árut papíron exportálják, hiszen ebben az esetben a teljes adóösszeg visszaigényelhetô. Ha azonban az árut csak nettó értéken számlázhatja az eladó, akkor erre nincs mód a végfelhasználó a fogyasztón, vagyis az áfa-visszaigénylésre nem jogosult vevôn hajtja be az államnak befizetendô összeget. Százmilliárdok E módszert román mintára elsôsorban a Gabonaszövetség szorgalmazta, mivel egyes számítások szerint a feketekereskedelem részaránya csak a gabonaágazatban évi több millió tonnányi és több tízmilliárd forint értékû árut érint. Lakatos Zoltán, a szövetség elnöke szerint a fordított áfa hatásos eszköz lehet az adócsalások visszaszorítására és a legális vállalkozások helyzetbe hozására. Csakhogy a helyzet nem ilyen egyértelmû. Éder Tamás, az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetségének (Éfosz) agromonitor.hu-nak nyilatkozó elnöke szerint bôven marad kiskapu. A csalás lényege ugyanis változatlan marad. A visszaélések elkövetôi a tranzakciókat úgy igyekeznek álcázni, hogy gazdasági tevékenységeik és az ahhoz kapcsolódó, párhuzamosan mozgó számlák elválnak egymástól. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kiállított dokumentumok nem a valódi áruminôségrôl, árról vagy mennyiségrôl szólnak. A cél pedig az, hogy a termékek a fogyasztókhoz áfa-mentesen juthassanak el, így tisztességtelen versenyelônyt biztosítva a legális cégek áruinál olcsóbbak lehessenek. Az Éfosz elnöke szerint ilyen esetekben a fordított áfa helyett az jelenthetne megoldást, ha a visszaélésekre ösztönzô áfakulcsok csökkennének. Az élelmiszerek áfájának tényleges mérséklését viszont a kormány rövid távon elutasítja. Visszaigénylik A kereskedelmi csalás nem új találmány. De a jelek szerint másfél évtizedes tisztulási folyamat után az elmúlt években ismét sokan és nagyban kezdték el azt gyakorolni. Régi gond a beszerzési ár alatti értékesítés, amellyel a becsületes kereskedôket simán tönkre lehet tenni. Mindig van ugyanis még olcsóbb áru (ha nem itthon, akkor külföldön), mint amennyiért elô lehet azt állítani. A mindennapos forgalomban a húsipari termékek, a zöldség és egyéb mezôgazdasági termékek 30 százalékát szokták a fekete kereskedelembe sorolni. Ez az áru természetesen soha nem lát áfát és esetenként olcsóbban is juthat el a fogyasztóhoz. A módszer adott Az élelmiszerrel való kereskedelmi áfacsalás módszerei változatosak és nagy méretekben alapos elôkészítést, gazdag kapcsolatrendszert és gyakran stabil, legális hátteret is igényelnek. Tételezzük fel, hogy sertéshússal akarunk áfát csalni. Normál körülmények között cégünk az importot áfa nélkül hozza be és legális belföldi számlás eladáskor mondjuk B Kft.-nek számlázva áfabevételünk keletkezik. Ezt a következô hónap 20-ig be kell fizetnünk az adóhatóságnak. Ha szerzünk azonban egy általunk nehezen vizsgálhatóan valódi számlát az általunk behozott áru nagyságrendjének megfelelô összegben egy legalább nevében létezô belföldi C Bt.-tôl, akkor magát a teljes áfatartalmat eltüntethetjük. Ekkor már a cégünk által valósan importált húst forgalmi adóval növelt áron eladtuk belföldön és mégsem fizettük be az áfát. De a B cég az általunk behozott, áfás számlával vett árut eladhatja egy D nevû szlovák cégnek áfa nélkül magyarországi átadással (FCA-paritáson), mégpedig készpénzért. De el is játszhatja csak azt, hogy kivitte a szlováknak, amit CMR-okmánnyal (nemzetközi árufuvarozó tanúsítvány) vagy a vevô aláírt átvételi nyilatkozatával bizonyít. E CMR-okmány vagy a nyilatkozat alapján a B cég áfát igényel vissza az adóhatóságtól a következô hónap 20-ig, vagy ugyanennyi áfával csökkenti az áfabefizetési kötelezettségét. Ám ez a gyakorlat súlyosan károsítja a tisztességes termelôket és kereskedôket egyaránt. Ezért mindenképpen jogos a kormányzati döntés amelytôl egyébként a kabinet már 2013-ban 25 milliárd forintos költségvetési többletbevételt remél. V. S.

11 Pr 11 Lucija, Vita, Ika Megbízható, jó termôképességû szóják Tel.: 62/ , 66/ , 30/

12 12 Növénytermesztés Santana 1 G túl a harmadik éven Felhasználási segédlet kezdôknek és haladóknak Bizonyára sokan találkoztak az elmúlt években a Santana 1 G termékünkkel foglakozó publikációkkal. Sokszor és sok helyen igyekeztünk információkat adni errôl az új készítményrôl ilyen formában is. A korábbiakban azokat a tapasztalatokat szedtük csokorba, amelyeket az üzemi növényvédôs kollégák a termék felhasználása során szereztek. Most viszont azokat az ismereteket mutatjuk be, amit mi, az Arystánál szereztünk az elmúlt három év során. Sokak számára valószínûleg teljesen egyértelmûek lesznek a következô megállapítások és javaslatok, talán feleslegesnek is tûnnek majd, de tapasztalataink szerint nem egy esetben éppen ezeken múlhat munkánk eredményessége. Induljunk ki abból, hogy van egy jó termékünk, a célra jól megválasztott hatóanyaggal, optimális hatóanyag-mennyiséggel, gyakorlati szempontból is jó formázással, ahogyan a Santana 1 G- nél ezek mind együtt is vannak. Akkor már csak két egyszerû kérdést kell jól megválaszolnunk, a mennyit és hová kérdését! Kezdjük a mennyit kérdéskörrel. A Santana 1 G egyetlen dózissal került engedélyezésre, bármelyik kártevô ellen is akarjuk használni, ez pedig 11 kg/ha. A pontos mennyiség kijuttatása alapvetô a megfelelô hatékonyság elérése érdekében. Éppen ezért már a bevezetés évében pontos ajánlásokat igyekeztünk adni a legelterjedtebb géptípusok beállítására. A gépbeállítás során, a leforgatásnál az alábbi képlettel viszonylag egyszerûen számolható és ellenôrizhetô a kijuttatott készítmény mennyisége: R M 6,9113 csoroszlyák száma A képletben az R a hajtókerék sugara méterben, M a teljes munkaszélesség méterben, a kapott eredmény grammban értendô. Azt javasoljuk, hogy a hajtókereket legalább 10-szer forgassuk át, így pontosabb eredményt kapunk. A beállítást követôen tanácsos a vetést egy kisebb területen elkezdeni, ahol a terület nagyságának ismeretében ellenôrizni tudjuk vetôgépünk beállítását. Nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy a vetés megkezdése elôtt a szerfogyás visszamérése KÖTELEZÔ! Sok esetben nagyon nehezen lehet megtalálni a helyes beállítást, de az is elôfordulhat, hogy ez nem is sikerül. Melyek azok a tipikus problémák, netán hibák, amik ezt eredményezhetik, illetve milyen okai lehetnek, ha a vetés során nem megfelelô mennyiségû készítményt juttatjuk ki: A talajkerék és a granulátumszóró adapter közötti hajtásláncban nem az ajánlásnak megfelelô fogszámú fogaskerék vagy fogaskerekek kerültek beszerelésre. A granulátumszóró adapterek lamellás kerekei kopottak, így nem képesek a megfelelô mennyiségû készítmény kijuttatására. (Figyelembe kell vennünk, hogy az adagolókerekek a vetési szezon során is kopnak, így azoknál a vetôgépeknél, amelyek nagy területet vetnek be, ellenôriznünk kell az adagolás pontosságát szezon közben is.) Több vetôgéptípusnál az adagolókerék cserélhetô (pl. John Deere keskeny-széles, vagy Kverneland Accord Optima 3 6 mm széles, eltérô fogszámmal). Ha esetleg nem sikerül jól beállítanunk a vetôgépet, könnyen lehet, hogy nem a mi szempontunkból megfelelô adagolóelemmel szerelték.

13 Növénytermesztés 13 Ha az egyes adapterek adagolóeleme eltérô mértékben kopott, eltérô lehet a soronként kijuttatott készítmény mennyisége is. Figyelmeztetô jel, ha a tartályokból a granulátum nem egyformán fogy. Extrém esetekben ilyenkor akár az is elôfordulhat, hogy egy-egy tartályból a készítmény menet közben kifogy, kezeletlen sorokat eredményezve. Elôfordulhat, hogy az adagolóberendezések azonos beállítás mellett eltérô mennyiségû készítményt juttatnak ki. Egyes vetôgéptípusoknál azt javasoljuk, elsô lépésként gyôzôdjünk meg arról, hogy az adagolórés egyformán nyitott-e minden elemnél. Helyszíni gépbeállításoknál több esetben szembesültünk azzal, hogy bár a beállító gombok egyformán álltak, az adagolórés mégis eltérô mértékben volt nyitva. A granulátumot a vetôelemekhez vezetô csô megtört, esetleg eldugult. Ezt a dugulást sokszor az okozza, hogy a talajszintig belógatott granulátumszóró csô végét a nedves talaj részben vagy egészen eltömi. Ha a vetôgéppel korábban starter mûtrágya került kijuttatásra, akkor érdemes a talajfertôtlenítôvel való feltöltés elôtt a rendszert áttisztítani. A gépben maradó mûtrágya vagy annak pora az esetek jelentôs részében higroszkópos, megtapad, így leszûkíti a rendszer egyes pontjait. Ez nem minden esetben jelenti azt, hogy egyáltalán nem kerül ki talajfertôtlenítô készítmény a területre, de nagy a veszélye a nem megfelelô dózis kijutásának. Az elmúlt évek egyik fontos tapasztalata volt számunkra, milyen kevés figyelmet kap az, hogy a kijuttatott készítmény milyen pozícióba kerül a maghoz képest. A Santana 1 G feltûnô színe megkönnyíti ennek ellenôrzését, a talajban való könnyû fellelhetôsége miatt látványosan mutatja a szórásképet. A talajfelszínre vagy az alig 1 2 cm mélységbe kijuttatott készítmény látványa sok esetben okoz megdöbbenést. Több géptípusnál az derült ki, hogy esetenként még a gyári megoldások sem a megfelelô helyre juttatják a granulátumot. Közismert, hogy a Santana 1 G hatóanyaga nem gázosodik, hatását kontakt módon és gyomorméregként fejti ki, így a jó hatékonyság eléréséhez a mag környezetébe, a megnyitott magárokba kell juttatnunk. Ezért ne csak arra fordítsunk energiát, hogy a vetôgépet beállítsuk a megfelelô mennyiségû készítmény kijuttatására, hanem a vetés megkezdésekor bizonyosodjunk meg arról, hogy a granulátum a megfelelô helyre került. A mikrogranulált starter mûtrágyák választékának növekedésével és felhasználásuk elterjedésével egyre többen dönteni kénytelenek, hogy a granulátumszóró adapterrel azt juttassák ki, vagy a talajfertôtlenítô készítményt. Ebben a helyzetben gyakran merül fel a kérdés, hogy ki lehet-e juttatni a két anyagot egyszerre, mint egy fizikai keveréket. Fel kell hívnunk mindazok figyelmét, akik ilyen technológián gondolkodnak, hogy erôs kukoricabogár-fertôzés mellett az ilyen próbálkozásnak szinte biztosan növénydôlés lesz a vége! A mikrogranulált starter mûtrágyák fajsúlya általában 0,9 1 kg/dm 3 körül van, míg a Santana 1 G készítmény fajsúlya 1,5 kg/dm 3. Együttesen betöltve ôket a tartályba, néhány fordulót követôen elkezdôdik a két anyag fajsúly alapján való szétválása. Ennek egyenes következménye az egyenetlen kijuttatás, ami a talajfertôtlenítô készítmény hatékonysága szempontjából nagy veszélyt hordoz magában. Végül, véleményünk szerint a kukoricabogár kártétele elleni védekezést érdemes komplex egészként kezelnünk, nem szabad kizárólag egy-egy technológiai elemre koncentrálnunk. Tudomásul kell vennünk, hogy csodaszerek márpedig nincsenek, a legjobb talajfertôtlenítô készítmény is maximum 2,5-es Iowaskála szerinti értékkel tudja a kukoricabogár-lárva kártételét mérsékelni. Egészen extrém fertôzés mellett a legkisebb termesztési kockázatot a vetésváltás jelenti, ilyen körülmények között az érintett területre NE VESSÜNK kukoricát! Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor ne a talajfertôtlenítô készítmény dózisának emelésén gondolkodjunk, hanem pontosan az ajánlott mennyiséget juttassuk ki, a megfelelô helyre. Érdemes a termesztett fajta kiválasztására is idôt szánni. Kis gyökértömeget nevelô, rosszul regenerálódó gyökérzettel bíró fajta, különösen, ha az magas növekedésû, már kisebb kártétel esetén is könnyen megdôl. Ilyenkor hajlamosak vagyunk a hibát a talajfertôtlenítô készítményekben keresni. A Santana 1 G elmúlt három évében tapasztaltak alapján azonban bátran állíthatjuk, ha a megfelelô mennyiségben és a megfelelô helyre juttattuk ki a készítményt, akkor nyugodtan alhatunk! Somos Ferenc Arysta Magyarország Kft.

14 14 Növénytermesztés Posztregisztrációs kukorica fajtakísérlet 2012 A hazai kukoricatermesztôk év elején ismét kézbe vehetik a Gabonatermesztôk Országos Szövetsége (GOSZ) és a Vetômag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VSZT) által szervezett kukorica posztregisztrációs fajtakísérletek eredményét. A szervezôk célja továbbra is az, hogy a felhasználók az objektív eredmények birtokában kipróbált, megfelelô mennyiség és ismert minôség elérésére képes növényfajták közül választhassanak. 2 A kísérletben résztvevô hibridek Hibrid 012-ben a FAO 200, 300, 400 éréscsoportba tartozó 37 hibridet vizsgáltunk. A silókukorica, valamint a késôi szemeskukorica (FAO 500 <) csoportok nem kerültek be a kísérletbe. A fajtakiválasztás egyik alappillére volt, hogy a 2012-ben újonnan regisztrált, a piacon még bizonyítani nem tudó hibrideknek is megteremtettük az esélyt a versenyben való részvételre azáltal, hogy az állami elismerés után közvetlenül beemeltük ôket a kísérletbe. A fennmaradó fajtaszámot az elôzô évek GOSZ-VSZT posztregisztrációs kísérleteiben legjobban szereplô hibridekkel töltöttük fel. Mindezek után lehetôséget biztosítottunk a nemesítô házaknak, hogy az adott fajtaszám keretükön belül, lecserélhessék azokat a fajtáikat, melyekrôl úgy ítélték meg, hogy annál jobb genetikai potenciállal rendelkezôt tudnak versenyeztetni. A fentiek alapján reméljük, hogy a hazai kukoricatermesztést nagymértékben segítô, erôs és jó terméseredményt produkáló fajtasort sikerült összeállítanunk. Várakozásainkat a meglehetôsen aszályos, kedvezôtlen idôjárási körülmények ellenére a magas kísérleti átlagok egyértelmûen igazolták. A meghatározott 11 kísérleti helyhez a lehetôségeink szerinti legjobb területi elosztást dolgoztuk ki. Így volt kísérlet a nagy kukoricatermô vidékeken (Debrecen, Mezôhegyes, Iregszemcse, Kaposvár, Tordas stb.), valamint reprezentálva volt a Dél-Alföld is (Székkutas): A Kísérleti Metodika alapja az érvényes Fajtavizsgálati Módszertan, amelyet március 14-én az Országos Fajtaminôsítô Bizottság fogadott el. Idén a 11 helybôl 3 helyen (Tordas, Székkutas, Debrecen) volt vízleadás mérési sorozat, mellyel a termésmennyiség mellett a másik nagyon fontos tulajdonság, a tenyészidô is ellenôrizhetôvé, valamint az egyes fajták vízleadási dinamizmusa is jobban megismerhetôvé válik a termelôk számára. A 11 beállított kísérleti helybôl 10 került kiértékelésre szemtermés és betakarításkori szemnedvesség, nôvirágzás ideje, kezdeti fejlôdési erély és szárhiba % tekintetében. (A kísérletek további részletes eredményei megtekinthetôk az agrarium7.hu honlapon a szerk.) Forrás: GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2012 neve Képvisel./Bejelent. ÁE éve FAO Clemenso KWS Karnevalis KWS LG Limagrain DKC4014 Monsanto DKC4082 Monsanto PR38N86 Pioneer SY Ondina Syngenta ES Sensor Euralis ES Flato Euralis LG Limagrain DKC4025 Monsanto DKC4590 Monsanto DKC4795 Monsanto EU * DKC4490 Monsanto P9175 Pioneer P9578 Pioneer P9494 Pioneer PR37N01 Pioneer PR37Y12 Pioneer PR38A79 Pioneer P9528 Pioneer EU * Winxx RAGT Futurixx RAGT EU * Alexxandra RAGT NK Octet Syngenta NK Lucius Syngenta ES Cortes Euralis LG Limagrain DKC4964 Monsanto DKC4995 Monsanto EU * DKC5007 Monsanto P9915 Pioneer P0105 Pioneer PR36V74 Pioneer EU * PR36V52 Pioneer Stilixx RAGT NK Columbia Syngenta * Magyarországon nem került elismerésre.

15 Növénytermesztés 15 Fajta neve Rangsor: Szemtermés (t/ha) Szemtermés Szemeskukorica posztregisztrációs fajtakísérlet 2012 összefoglalása Töréskori szemnedvesség Nôvirágzás ideje (vetéstôl) Szárszilárdsági hiba Kezdeti fejlôdés erôssége Megdôlt tövek Letört tövek t/ha % % eltérés nap eltérés % psz. % % Igen korai éréscsoport (FAO ) DKC4014 8,31 110,6 14,31 0, ,5 8,7 1,7 1,8 DKC4082 8,09 107,7 14,01 0, ,7 7,7 0,7 1,0 Karnevalis 7,71 102,6 12,89-0, ,2 8,1 1,2 1,0 PR38N86 7,38 98,2 13,32-0, ,8 8,1 0,3 0,6 SY Ondina 7,23 96,2 13,36-0, ,8 8,1 0,5 1,3 Clemenso 7,13 94,9 13,14-0, ,3 8,7 0,7 1,6 LG ,74 89,7 13,51 0, ,6 7,7 0,6 2,0 Átlag 7, ,5 68 2,1 8,2 0,8 1,3 SzD 5% 0,63 8,4 0,72 1 2,3 0,7 1,4 1,3 C.V. 9,3 6,0 1,7 120,8 9,4 193,3 112,4 Helyek száma Korai éréscsoport (FAO ) DKC4025 8,59 107,6 13,81-0, ,1 7,6 0,2 1,0 DKC4490 8,41 105,3 14,54 0, ,4 7,1 0,1 1,3 DKC4795 8,38 104,9 15,03 0, ,6 7,1 0,1 0,5 P9528 8,32 104,2 14,66 0, ,3 6,2 1,2 1,0 P9494 8,23 103,1 13,69-0, ,9 8,4 0,5 1,4 NK Lucius 8,07 101,1 14,01-0, ,4 8,2 0,0 0,3 Alexxandra 8,02 100,4 14,01-0, ,4 8,2 0,9 2,5 P9578 7,99 100,1 12,99-1, ,1 8,4 0,2 0,9 ES Flato 7,99 100,1 13,55-0, ,5 8,6 0,2 1,4 PR37N01 7,94 99,4 14,95 0, ,7 8,2 0,2 1,5 Futurixx 7,93 99,3 14,01-0, ,7 8,3 0,6 3,1 P9175 7,89 98,8 13,17-1, ,8 7,8 1,7 1,1 Winxx 7,88 98,7 15,28 1, ,7 8,4 0,4 1,4 ES Sensor 7,84 98,2 14,45 0, ,4 8,0 0,1 1,3 DKC4590 7,76 97,2 14,28 0, ,7 7,5 0,3 0,4 PR38A79 7,72 96,7 14,09-0, ,6 8,2 0,1 0,6 NK Octet 7,70 96,4 14,39 0, ,6 8,1 0,3 1,3 PR37Y12 7,64 95,7 14,73 0, ,0 7,1 0,4 0,6 LG ,44 93,2 14,67 0, ,9 7,9 0,4 0,5 Átlag 7,99 100,0 14, ,6 7,9 0,4 1,2 SzD 5% 0,50 6,3 0,86 1 1,7 0,7 1,0 1,3 C.V. 7,2 6,9 1,8 120,3 10,1 265,9 125,3 Helyek száma ,0 10,0 10,0 10,0 Középérésû csoport (FAO ) DKC5007 8,35 106,8 15,25-0, ,4 7,6 0,0 0,4 DKC4964 8,10 103,6 14,07-1, ,4 7,9 0,0 0,4 DKC4995 8,06 103,0 14,75-0, ,3 8,2 0,1 0,1 PR36V74 8,02 102,5 16,58 1, ,8 8,0 0,2 0,6 ES Cortes 7,90 101,0 14,85-0, ,1 8,4 0,2 0,9 P0105 7,83 100,1 15,79 0, ,9 7,7 0,1 0,8 NK Columbia 7,83 100,1 14,90-0, ,9 8,0 0,3 0,6 Stilixx 7,63 97,5 15,12-0, ,4 8,1 0,4 2,1 P9915 7,62 97,4 15,09-0, ,8 7,5 0,3 0,6 PR36V52 7,36 94,1 15,74 0, ,7 8,5 0,0 0,7 LG ,34 93,8 16,02 0, ,7 7,5 0,9 0,9 Átlag 7,82 100,0 15, ,9 7,9 0,2 0,7 SzD 5% 0,51 6,5 0,85 1 1,1 0,8 0,5 1,0 C.V. 7,3 6,2 1,6 133,3 10,7 253,2 152,9 Helyek száma

16 16 Növénytermesztés Fajták Tordas Bábolna Szombathely Kaposvár Iregszemcse Eszterágpuszta Székkutas Mezôhegyes Jászboldogháza Debrecen Átlag Rel. % Igen korai éréscsoport (FAO ) DKC ,53 9,56 4,03 6,96 4,27 7,06 7,07 7,22 8,21 13,18 8,31 110,6 DKC ,41 9,33 4,11 6,87 4,34 7,37 5,69 7,46 8,05 12,31 8,09 107,7 Karnevalis 14,52 9,11 5,45 6,51 4,80 6,36 5,60 5,78 7,41 11,51 7,71 102,6 PR38N86 13,36 8,87 5,46 6,05 4,05 6,81 5,86 6,11 6,95 10,31 7,38 98,2 SY Ondina 15,21 8,46 2,42 5,26 4,06 6,53 4,92 7,84 5,12 12,49 7,23 96,2 Clemenso 14,08 7,77 3,64 5,47 3,87 6,06 5,72 6,97 6,05 11,70 7,13 94,9 LG ,70 7,04 2,68 5,71 4,06 5,25 4,49 7,14 5,63 11,72 6,74 89,7 Átlag 14,54 8,59 3,97 6,12 4,21 6,49 5,62 6,93 6,77 11,89 7,51 100,0 SzD 5% 0,36 0,70 0,18 0,73 0,52 0,64 0,47 1,08 0,83 0,74 0,63 8,4 C.V. 1,7 5,5 3,0 8,0 8,1 6,7 5,6 10,5 8,2 4,2 9,3 Korai éréscsoport (FAO ) DKC ,95 9,52 4,75 6,79 4,38 8,88 6,85 7,47 7,77 13,53 8,59 107,6 DKC ,05 9,94 4,80 6,11 4,34 6,90 6,52 6,88 8,52 14,04 8,41 105,3 DKC ,20 9,81 5,28 5,99 4,67 7,62 5,92 7,25 7,84 13,22 8,38 104,9 P ,29 9,04 5,01 6,79 3,74 7,76 5,76 7,73 7,68 13,39 8,32 104,2 P ,19 8,99 4,85 6,91 4,37 6,62 3,94 8,21 7,77 14,43 8,23 103,1 NK Lucius 15,84 9,60 4,82 6,17 4,26 6,74 5,70 7,67 6,40 13,46 8,07 101,1 Alexxandra 14,50 9,52 4,51 6,33 4,17 6,83 4,88 7,06 8,74 13,64 8,02 100,4 P ,92 9,34 4,48 6,67 4,25 5,88 5,05 7,36 8,28 12,66 7,99 100,1 ES Flato 15,09 8,57 4,59 6,58 4,19 6,58 6,06 8,14 7,59 12,47 7,99 100,1 PR37N01 14,71 9,22 4,46 6,87 3,70 7,83 5,47 7,08 6,93 13,11 7,94 99,4 Futurixx 15,41 9,04 4,93 6,85 4,43 6,62 5,55 6,23 7,14 13,10 7,93 99,3 P ,73 9,87 5,15 6,53 4,56 6,70 4,03 6,81 6,19 13,35 7,89 98,8 Winxx 14,84 8,24 4,67 6,16 4,05 6,31 6,19 7,20 8,12 13,03 7,88 98,7 ES Sensor 14,57 8,56 4,44 6,09 4,06 6,28 4,88 7,70 7,94 13,87 7,84 98,2 DKC ,78 8,75 4,60 6,44 4,12 6,47 5,65 6,65 6,36 12,77 7,76 97,2 PR38A79 14,20 8,67 5,07 6,37 4,42 5,87 6,07 7,84 6,27 12,46 7,72 96,7 NK Octet 15,83 9,41 4,49 5,41 4,14 6,28 4,26 7,25 6,57 13,39 7,70 96,4 PR37Y12 15,99 9,54 4,41 6,36 3,57 6,11 4,64 6,99 7,08 11,72 7,64 95,7 LG ,30 8,77 3,24 6,22 4,30 6,09 4,44 7,78 6,39 12,87 7,44 93,2 Átlag 15,44 9,18 4,66 6,40 4,20 6,76 5,36 7,33 7,35 13,18 7,99 100,0 SzD 5% 0,38 0,82 0,21 0,75 0,53 1,13 0,64 1,40 0,70 1,41 0,50 6,3 C.V. 1,7 6,3 3,2 8,2 9,0 11,6 8,5 13,4 6,7 7,6 7,2 Középérésû csoport (FAO ) DKC ,30 7,30 5,24 6,31 4,35 7,57 5,79 8,58 8,03 15,03 8,35 106,8 DKC ,99 7,92 4,86 6,44 4,59 7,07 6,15 8,59 7,81 13,55 8,10 103,6 DKC ,07 7,92 5,17 5,59 5,08 7,43 5,48 7,62 7,62 13,64 8,06 103,0 PR36V74 14,93 8,89 4,73 6,58 4,65 5,84 5,57 7,06 8,06 13,88 8,02 102,5 ES Cortes 13,82 8,30 4,96 6,02 4,52 6,75 5,74 6,95 7,67 14,26 7,90 101,0 P ,78 8,33 4,29 6,11 4,15 5,51 5,46 7,81 8,01 13,84 7,83 100,1 NK Columbia 14,26 7,02 4,96 6,15 4,21 5,69 6,56 8,07 7,86 13,48 7,83 100,1 Stilixx 14,61 6,93 4,95 5,35 3,66 6,52 5,46 7,74 7,46 13,66 7,63 97,5 P ,36 7,19 4,03 5,91 4,26 6,56 4,74 8,15 6,88 14,12 7,62 97,4 PR36V52 14,17 8,26 4,33 6,27 4,74 5,78 4,03 8,48 4,51 13,07 7,36 94,1 LG ,75 6,88 4,08 5,50 4,17 5,58 5,52 7,76 6,51 13,66 7,34 93,8 Átlag 14,46 7,72 4,69 6,02 4,40 6,39 5,50 7,89 7,31 13,84 7,82 100,0 SzD 5% 0,35 1,14 0,24 0,48 0,84 0,48 0,59 1,27 0,54 0,90 0,51 6,5 C.V. 1,7 10,2 3,5 5,5 13,2 5,0 7,4 11,1 5,1 4,5 7,3 Rangsor: Szemtermés átlaga Szemeskukorica posztregisztrációs fajtakísérlet 2012 összefoglalása, szemtermés (t/ha)

17 Növénytermesztés 17 Élet költözött a talajba A Rezes Farm Kft.-t 1997-ben alapította Rezes Gábor. A cég székhelye Debrecenben, a fióktelephelye Váncsodon található, tehát bihari tájon, a Berettyó térségében gazdálkodnak. Hagyományos növénytermesztést jelenleg 330 hektáron folytatnak, a szerves trágyát juhászatukból nyerik. A talajélet fenntartásához, élénkítéséhez baktériumtrágyát használnak. M eghatározó növényeik a kalászosok ôszi árpa és ôszi búza a kukorica, a napraforgó és a repce, melyeket részben réti, részben réti agyagos talajon termesztenek. Tápanyag-gazdálkodásuk az összetett jelzôvel illethetô. Évente hektárra juttatnak ki szerves trágyát, ásványi alaptrágyát ôsszel csak az ôszi búza és az ôszi káposztarepce kap. A búza alá 200 kg kerül az úgynevezett 3 15-ös mûtrágyából, míg a káposztarepce alá speciális, nagyobb kéntartalmú mûtrágyát szórnak ki. Az ôszi árpát tavasszal fejtrágyázzák hektáronkénti 80 kilogramm nitrogén hatóanyaggal, az ôszi búza és az ôszi káposztarepce alá a tápanyagból kg kerül. A napraforgó 85 kg, míg a kukorica 110 kg hatóanyagnak megfelelô nitrogént kap. A tápanyag-utánpótlás fontos elemeként a baktériumtrágyát a kapások alá, a vetéssel egy menetben, a magcsatornába juttatják ki. Kukorica és napraforgó alá hektáronként 15 litert adagolnak, miközben a mûtrágya vagy szinten marad, vagy csökkentik a belôle kijuttatott mennyiséget. Rezes Gábor tapasztalatai szerint a készítmény hatására stabilizálódott a növények hozama a napraforgó átlagos termésszintje például a korábbi 2,5 tonnás hektáronkénti hozamról magabiztosan 3 tonna fölé emelkedett s már a kisebb-nagyobb aszályok sem okoznak termésingadozást. Az elmúlt 5 év eredményeit tekintve elmondható, hogy nemcsak a termelés színvonalát stabilizálták, de hozamszintekben is elôreléptek, és az egyes évjáratok közötti különbség is csökkent. Ráadásul a baktériumtrágya kijuttatása roppant egyszerû: az erôgépre szerelt elektromos szivattyú ebben tökéletes partner. Szintén tapasztalati eredmény bizonyítja a baktériumtrágya jótékony hatását: a Rezes család tavaly felárat kapott a napraforgóra annak magas olajtartalma miatt, az ôszi káposztarepcénél pedig a 120 ezer forintos alapár mellett még 10 ezer forintos olajprémiumot is kaptak. A farm vezetôje, Rezes Gábor szerint ha valaki rendszeresen alkalmaz jó minôségû, megbízható baktériumtrágyát, akkor a nitrogén-mûtrágyázásnál csökkenteni lehet az adagokat. Nagyon fontos, hogy kedvezô irányba változtatja meg a talaj életét, hatására javul a talajszerkezet is. A minôségi baktériumtrágyával kezelt szántóföld vízgazdálkodása javul, kevésbé érinti a belvíz vagy az aszály, a talajban felszaporodó mikroorganizmusok folyamatosan elérhetô, gazdag tápanyagforrást biztosítanak a gyökérfejlôdéshez. A csírázó mag szemmel látható elônnyel indul, erôteljes, egészségesebb, ellenállóbb növény fejlôdik hogy a termelô hátradôlhessen. Z. Pintye Zsolt

18

19

20 20 Kertészet A Naturalma az új évben sem pihen A Holland Alma Kft. és a Naturalma Zrt. összefogásával életre hívott Naturalma Program számára az új év egyben új feladatokat is jelent. Az új, betegség-ellenálló almafajták szaporításával, telepítésével, termelésével és marketingjével foglalkozó rendszer már most is jelentôs sikereket könyvelhet el Magyarországon és néhány környezô országban is; de a folyamat itt nem áll meg. Az elsô 130 hektár Luna, Sirius, Orion, Rozela és Red Topaz ültetvényfelület a következô szezonban várhatóan megduplázódik. A prémium fajtákból telepített ültetvényfelület bôvülése egyelôre közel exponenciális léptékû. Ez a termôterület rohamos bôvülését jelenti, és egyben azt is, hogy néhány éven belül viszonylag gyors felfutással létrehozható egy komolyabb árualap. Naturalma részvénykibocsátás Az új fajták ellenállóak a legfontosabb gombabetegségekkel szemben. Emellett a több mint 1200 fôs mintán több alkalommal elvégzett vak kóstoltatások alapján ízükben felülmúlják a jelenleg elterjedt fajtákat. Ezek az almák ráadásul rendkívül tetszetôs küllemûek, ami az elsôsorban szemre, látványra vásárló hazai fogyasztók ismeretében szintén elônyös tulajdonság. Fentiek ismeretében a fajtaújdonságok várhatóan nagy sikerre számíthatnak és keresleti piacon lesznek értékesíthetôek. A Naturalma Program viszont nem elégszik meg ennyivel. A jó bornak nem kell cégér Luna Rozela Sirius Kóstoló és fajtabírálat elv napjainkban már nem érvényesül. Számtalanszor voltunk tanúi, hogy megfelelô marketingtámogatással gyengébb élvezeti értékû termékek is szép piaci pályát futottak be, s láttunk olyat is, hogy jó minôségû áruk tûntek el a süllyesztôben megfelelôen felépített marketing és piaci bevezetés nélkül. A Naturalma ezért arra törekszik, hogy a fogyasztók elôtt majdan debütáló fajtaújdonságait egy nagyon tudatosan felépített márka égisze alatt, egységes megjelenéssel és egységes minôséggel juttassa el az almakedvelôk asztaláig. El kell érni azt, hogy még az árualap megjelenése elôtt érdeklôdést, kíváncsiságot és várakozást gerjesszünk a fogyasztókban. Egyben minden fogyasztó biztos lehet, aki Naturalma márkanév alatt szereplô almát (Lunát, Siriust, Oriont, Rozelát vagy Red Topazt) vásárol: alacsony vegyszerterhelésû vagy teljesen vegyszermentes, és a szokásosnál magasabb fogyasztási élményt nyújtó terméket vásárol, mindezt alig valamivel a szokványos asztali almák árszínvonala fölött. A 2013-as év ezért jelent fordulópontot a Naturalma számára. Az elôzô években a Naturalma bemutató rendezvények kizárólag a termelôk részére szóltak, az idei évtôl ezek a rendezvények Naturalma közönségtalálkozókká alakulnak át. A termelôk megismertetése mellett 2013 októberétôl elkezdjük a fogyasztói marketinget a kóstoltatásokon alapuló fajtabemutatókkal és figyelemfelkeltô cikksorozatunkkal, melyek már nem csak az országos agrárszaksajtóban jelennek meg. Az év elsô két hónapjában termelôk részére továbbra is tartunk fajtabemutatókat és kóstolókat, melyre a as telefonszámon vagy ben regisztrálhat. Hívjon, és egyezetett idôpontban felkeressük, elvisszük Önhöz Európa legújabb sikerfajtáit! Az új fajtákat megkóstolhatja az idei Agromashexpón is, ahol kollégáink minden felvilágosítást megadnak a programban szereplô fajtákkal és a program mûködésével kapcsolatban.

A kísérleteket szervezték: A kísérleteket a fenti szervezetek megbízása alapján kivitelezte és értékelte:

A kísérleteket szervezték: A kísérleteket a fenti szervezetek megbízása alapján kivitelezte és értékelte: GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérlet A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács A kísérleteket a fenti szervezetek

Részletesebben

KUKORICA KÍSÉRLETEK. GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérlet. Magyar Kukorica Klub Top20 Fajtakísérletek eredményei

KUKORICA KÍSÉRLETEK. GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérlet. Magyar Kukorica Klub Top20 Fajtakísérletek eredményei KUKORICA KÍSÉRLETEK GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérlet 2013 Magyar Kukorica Klub Top20 Fajtakísérletek eredményei GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérlet 2013 1 GOSZ-VSZT

Részletesebben

A kísérleteket szervezték: A kísérleteket a fenti szervezetek megbízása alapján kivitelezte és értékelte:

A kísérleteket szervezték: A kísérleteket a fenti szervezetek megbízása alapján kivitelezte és értékelte: GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérlet A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács A kísérleteket a fenti szervezetek

Részletesebben

A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérletek A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács A kísérleteket a fenti szervezetek

Részletesebben

A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérlet A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács A kísérleteket a fenti szervezetek

Részletesebben

A kísérleteket szervezték: A kísérleteket a fenti szervezetek megbízása alapján kivitelezte és értékelte:

A kísérleteket szervezték: A kísérleteket a fenti szervezetek megbízása alapján kivitelezte és értékelte: GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérlet A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács A kísérleteket a fenti szervezetek

Részletesebben

A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérletek A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács A kísérleteket a fenti szervezetek

Részletesebben

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005 2300/9/2005. GYŐR 2005. november Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 Miskolc, 2007. február Igazgató: Dr. Kapros Tiborné Tájékoztatási osztályvezető:

Részletesebben

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 Veszprém 2006. január Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi

Részletesebben

A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztık Országos Szövetsége Vetımag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztık Országos Szövetsége Vetımag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérlet A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztık Országos Szövetsége Vetımag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács A kísérleteket a fenti szervezetek

Részletesebben

repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények

repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények 04-05 repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények Nicola F az Ön repce hibridje! A repce kiemelt fontosságú növény a számunkra. Mi sem mutatja jobban, mint az, hogy 8 fajtasorral együtt az 500-alk klubja

Részletesebben

500-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 2015/2016. Fókuszban a Genezis Nicola F1!

500-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 2015/2016. Fókuszban a Genezis Nicola F1! 5-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 15/16 Fókuszban a Genezis Nicola! A repce kiemelt fontosságú növény a számunkra. A 15-16-os szezonban hazánk repce termőhelyeit lefedve, 5 fajtasorral

Részletesebben

A kísérleteket szervezték és finanszírozták:

A kísérleteket szervezték és finanszírozták: VSZT-GOSZ Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérlet 2007 A kísérleteket szervezték és finanszírozták: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Hőgyészi Agrokémia Kft. IKR Zrt. KITE Zrt. Vetőmag Szövetség Szakmaközi

Részletesebben

22. évf. 2012/1. január. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/1. január. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/1. január Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Orbán Viktor kormányfô bejelentette, Darányi Ignác egykori földmûvelésügyi miniszter nevével fémjelzett,

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10.

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10. Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó 2016. június 9-10. Termelői csoportok Magyar mezőgazdaság: kitörési pont a termelői összefogás Önkéntes együttműködés Termelői csoportok Nemzeti

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT

KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT 2014 dekalbteszt.hu dekalbmet.hu 04.30. ÚJ DKC3811 9 10 10 9 10 10 Termőképesség Vízleadás Aszálytűrés Korai fejlődési erély Szárszilárdság Gyökérerősség Alacsony növénymagasságú,

Részletesebben

Top20 Bizottsági Ülés. Mezőfalva-Nagysismánd 2013. 04.04.

Top20 Bizottsági Ülés. Mezőfalva-Nagysismánd 2013. 04.04. Top20 Bizottsági Ülés Mezőfalva-Nagysismánd 2013. 04.04. Napirend 1. 2013. évi Metodika áttekintése 2. Kivitelezői megállapodások 3. Bejelentői (megbízói) megállapodások 4. Kihívó és sztenderd hibridek,

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

500-ak Klubja eredmények őszi búzában

500-ak Klubja eredmények őszi búzában 00-ak Klubja eredmények őszi búzában 201-201 A Genezis Partnerhálózat őszi búzával 130, hibridbúzával 2 helyszínen állított be trágyázási kísérleteket. Az országosan 1 Üzemi-Genezis technológiákat összehasonlító

Részletesebben

Mezőgazdaság számokban

Mezőgazdaság számokban Mezőgazdaság számokban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei információk a 1 11. oldalon A mezőgazdaság teljesítménye % 18 16 14 12 1 8 A mezőgazdaság bruttó termelése (2=1%) 6 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21

Részletesebben

Megvalósított ígéretek - fókuszban a KWS új kukorica hibridjei

Megvalósított ígéretek - fókuszban a KWS új kukorica hibridjei Megvalósított ígéretek - fókuszban a KWS új kukorica hibridjei A KWS Magyarország Kft. első alkalommal hirdette meg Szemes Kukorica Termelési Versenyét. A verseny kihirdetésének célja többek között az

Részletesebben

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év VI. évfolyam, 2. szám 215 Statisztikai Jelentések FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA 214. év Főbb termények és termékek alakulása Főbb termények és termékek alakulása VI. évfolyam, 2. szám 215

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben 2013 július 16-án több mint százan vettek részt a Gyümölcstermesztési

Részletesebben

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11.

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11. A nagy termés nyomában Mezőhegyes, 2014. szeptember 11. Időjárás Trágyázás, növénytáplálás, talaj- és növénykondícionálás Levegőből támadó rovarok Levegőből támadó gombák Herbicid-használat Vetésidő Talajlakó

Részletesebben

Kecskés Gábor Berzence

Kecskés Gábor Berzence Kecskés Gábor Berzence 2013.09.27. Az előző eladásomban kitértem a NyugatEurópát sújtó esőzésekre és árvizekre, azóta sajnos túl vagyunk már egy igen száraz, aszályos időszakon is mely szintén nem segítette

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár

Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár Kukorica hibridek alkalmazkodóképességének jellemzése termésstabilitás vizsgálatokkal a Magyar Kukorica Klub TOP20 kísérleteinek 2015. évi eredményei alapján Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet,

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015. Budapest 2015.

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015. Budapest 2015. Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015 Budapest 2015. szeptember A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Kiskérődző és Juhtenyésztési Alosztály

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Napraforgó, kukorica és őszi búza Dr. habil. Marosán Miklós iü. szakértő Dr. Király István iü. szakértő Bevezetés A termésképzés befejeződése előtt keletkező

Részletesebben

Top20 Kisparcellás Összehasonlító Fajtakísérletek Small plot comparative variety trials EREDMÉNYEK RESULTS 2010

Top20 Kisparcellás Összehasonlító Fajtakísérletek Small plot comparative variety trials EREDMÉNYEK RESULTS 2010 Top20 Kisparcellás Összehasonlító Fajtakísérletek Small plot comparative variety trials EREDMÉNYEK RESULTS 2010 HIBRIDKUKORICA CORN I. Összefoglaló és termésátlagok Summary and yields KŐSZÁRHEGY 2010.

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46. A K I Borpiaci információk II. évfolyam / 22. szám 24. november 23. 45- Bor piaci jelentés 1-4. táblázat, 1-3. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2-5. oldal 5. táblázat: Fogyasztói árak

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus 114 % I. hely 2011 - Arsenal 128 % www.lgseeds.hu Magról magra, magasabbra

őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus 114 % I. hely 2011 - Arsenal 128 % www.lgseeds.hu Magról magra, magasabbra őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus 2013 I. hely 2012 Arsenal 114 % I. hely 2011 - Arsenal 128 % NÉBIH kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek korai csoport Magról magra, magasabbra Maximalizálja

Részletesebben

Technológiai javaslatok Haifa CoteN, Turbo-K szántőfóldi növényekhez, 2016 ősz, 2017 tavasz. ŐSZ HAIFA Őszi BÚZA

Technológiai javaslatok Haifa CoteN, Turbo-K szántőfóldi növényekhez, 2016 ősz, 2017 tavasz. ŐSZ HAIFA Őszi BÚZA Technológiai javaslatok Haifa CoteN, Turbo-K szántőfóldi növényekhez, 2016 ősz, 2017 tavasz ŐSZ HAIFA Őszi BÚZA Őszi búza (Kb. 6 tonna/ha terméshez.): Haifa CoteN Mix 30-7-7+ME (2) (+1 MgO+9SO3+0,05%Fe+0,01Zn)

Részletesebben

A kísérleteket szervezték és finanszírozták:

A kísérleteket szervezték és finanszírozták: GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérlet 2008 A kísérleteket szervezték és finanszírozták: Gabonatermesztık Országos Szövetsége IKR Zrt. KITE Zrt. Vetımag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

Részletesebben

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések Horváth István Kiemelt programokért felelős miniszteri biztos, Országgyűlési képviselő Gödöllő, 2015. 05.05. 1 2012 augusztus 30-án Magyarország Kormánya

Részletesebben

I. évfolyam, 8. szám, Statisztikai Jelentések MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK HAVI FORGALMA szeptember

I. évfolyam, 8. szám, Statisztikai Jelentések MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK HAVI FORGALMA szeptember I. évfolyam, 8. szám, 2014 Statisztikai Jelentések MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK HAVI FORGALMA 2014.szeptember Mezőgazdasági inputok havi forgalma Mezőgazdasági inputok havi forgalma 2014. szeptember I. évfolyam,

Részletesebben

USDA a 2016/17 évre India szójabab termelését 11,5 millió metrikus tonnára becsüli fel, ami 19%-os

USDA a 2016/17 évre India szójabab termelését 11,5 millió metrikus tonnára becsüli fel, ami 19%-os MEZŐGAZDASÁDI TERMELÉS A VILÁGON Szójabab Indiában: hozamok átlag felettiek USDA a 2016/17 évre India szójabab termelését 11,5 millió metrikus tonnára becsüli fel, ami 19%-os növekedés a múlt hónapi prognózishoz

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing Kutatás + Marketing A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja Tisztelt Olvasók! Kalászos és repce fajtabemutatóinkra invitáló Híradónk ez évi nyári számának írásaiban is igyekszünk a múló, de

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról

Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról Dr. Gyuricza Csaba elnök Budapest, 2015. november 17. A sikeres szójatermesztés sarkalatos pontjai Rendelkezésre álló termőhely alkalmassága

Részletesebben

Kísérleti Szöveges Értékelés 2016.

Kísérleti Szöveges Értékelés 2016. Kísérleti Szöveges Értékelés 2016. Gazda neve: id. Varga Péter, Csanytelek. Termesztett zöldségfajok: előnövény: kínai kel, ültetése:2016.02.10. Főnövény: TV paprika. Fajták: Bravia F1, Censor F1 (fő fajta).

Részletesebben

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban TARTALOM 3 Elôszó 4 6 10 Az agrárgazdaság szereplôi A magyar mezôgazdaság adottságai A mezôgazdaság eredményei 14 Erdôgazdálkodás 15 Vadgazdálkodás és halászat 16 Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 20

Részletesebben

2009/18 Terménypiaci előrejelzések , Vasárnap. Összefoglaló

2009/18 Terménypiaci előrejelzések , Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/18

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály Agrárgazdasági Kutató Intézet TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZİGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2011. július 11-i operatív jelentések alapján) A K I BUDAPEST 2011. július Készült: az Agrárgazdasági Kutató Intézet

Részletesebben

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2010

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2010 Közzététel: 2011. január 12. Sorszám: 7 Következik: 2011. január 13. Mezőgazdasági termelői árak A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2010 2010-ben közel 2,6 millió hektáron (az előző

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

FAO 300-as csoport. Kedves Gazdálkodó! GOSZ VSZT Kukorica Posztregisztrációs Kísérletek eredmények

FAO 300-as csoport. Kedves Gazdálkodó! GOSZ VSZT Kukorica Posztregisztrációs Kísérletek eredmények A PR38N86 immár 3. éve szerepel a posztregisztrációs kísérletekben. Kétszer elsı helyezett, egyszer második volt. Megbízható nagy termése miatt nagyon jó választás az igen korai hibridet választóknak.

Részletesebben

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz.

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/19

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Az ESTA Szabvány A Vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása. Vetőmagcsávázásra és a csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer

Az ESTA Szabvány A Vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása. Vetőmagcsávázásra és a csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer Az ESTA Szabvány A Vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és a csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer Tartalom - Miért van szükség a rendszerre? - Milyen területet

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

Szakszerű választás, ésszerű megoldás!

Szakszerű választás, ésszerű megoldás! Szakszerű választás, ésszerű megoldás! Magas olajsav tartalmú /HO/ NAPRAFORGÓ VETŐMAG- és technológia AJÁNLAT 2015. Tisztelt Partnerünk! A magas olajsavtartalmú napraforgó a jövő egészséges étolajfogyasztásának

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

GYŐRFFY BALÁZS. átmeneti elnök. Magyar Agrárkamara

GYŐRFFY BALÁZS. átmeneti elnök. Magyar Agrárkamara GYŐRFFY BALÁZS átmeneti elnök Magyar Agrárkamara A 2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról A TÖRVÉNY KULCSELEMEI: ALANYI JOGÚ TAGSÁG: mezőgazdaság, élelmiszeripar,

Részletesebben

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN A K I I Budapest 2003 Agrárgazdasági Tanulmányok 2003. 6. szám Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Tavaszi Dél-Alföldi Fórum

Tavaszi Dél-Alföldi Fórum Tavaszi Dél-Alföldi Fórum Gazdaságos kukorica termesztés GK hibridekkel Szél Sándor és munkatársai Gabonakutató Nonprofit Kft. Szeged 2016.02.24 Mikor gazdaságos? Ha a termésért kapott bevétel meghaladja

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A vöröshagyma a hazai és a nemzetközi piacokon is folyamatosan, egész évben igényelt zöldségfélénk. A fogyasztók ellátása részben friss áruval, de

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

Olajos növények termesztés-technológiai ajánlat 2012

Olajos növények termesztés-technológiai ajánlat 2012 Olajos növények termesztés-technológiai ajánlat 2012 Tartalomjegyzék Bevezető 4. Napraforgó vetőmagajánlat NK Kondi 10. NK Brio 14. NK Oktava 16. NK Delfi 18. Alexandra PR 20. NK Neoma 22. NK Alego 26.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

IRÁNYTŰ 2016 PIONEER KÍSÉRLETEK 2015 BÉKÉS ÉS CSONGRÁD MEGYE

IRÁNYTŰ 2016 PIONEER KÍSÉRLETEK 2015 BÉKÉS ÉS CSONGRÁD MEGYE IRÁNYTŰ 2016 PIONEER KÍSÉRLETEK BÉKÉS ÉS CSONGRÁD MEGYE 6 PIONEER SZEMESKUKORICA KÍSÉRLETEK EREDMÉNYE, BÉKÉS MEGYE, 13 HELY,. 10,6 10,4 10,2 P9241 P9903 10,0 9,8 P9074 PR37N01 P9537 9,6 9,4 P8816 KÍSÉRLET

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 Közzététel: 2008. szeptember 19. Sorszám: 191. Következik: 2008. szeptember 22. Népmozgalom A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 2008-ban a 2007. évinél 2%-kal

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

A hazai hús és zöldség-gyümölcstermékpálya helyzetének alakulása

A hazai hús és zöldség-gyümölcstermékpálya helyzetének alakulása Gazdálkod lkodás s Baráti Köre K Gazdálkod lkodás s Szerkesztőbizotts bizottsága Agrárgazdas rgazdasági gi Kutató Intézet EU-tagságunk 10 évének agrár- és vidékgazdasági tapasztalatai Budapest, 2014. április

Részletesebben

A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON 2005-BEN

A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON 2005-BEN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL DEBRECENI IGAZGATÓSÁGA A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON 2005-BEN Debrecen 2006. július Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatóság, 2006

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

REPCE BÚZA ÁRPA. LG őszi vetőmag ajánlat 2015. Kevesebb kockázat nagyobb haszon!

REPCE BÚZA ÁRPA. LG őszi vetőmag ajánlat 2015. Kevesebb kockázat nagyobb haszon! REPCE BÚZA ÁRPA LG őszi vetőmag ajánlat 2015 Kevesebb kockázat nagyobb haszon! 2 Őszi vetőmag ajánlat REPCE 3 A Limagrain kutatási tevékenységének középpontjában a termésmennyiség folyamatos növelése mellett,

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon. Tikász Ildikó Edit Budapest, szeptember 29.

A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon. Tikász Ildikó Edit Budapest, szeptember 29. A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon Tikász Ildikó Edit Budapest, 2016. szeptember 29. Tartalom 1. Száraz hüvelyesek jelentősége 2. Termelési mutatók

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Kísérlet szöveges értékelése év

Kísérlet szöveges értékelése év Gazda neve: id. Varga Péter, Csanytelek. Kísérlet szöveges értékelése 2016. év Termesztett kultúrák: előnövény; kínai kel, ültetése: '16.02.10. Főnövény; TV paprika Fajták: Bravia F1, ensor F1 - fő fajta.

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

Alpha-Vet Kft. sajtóanyag

Alpha-Vet Kft. sajtóanyag Alpha-Vet Kft. sajtóanyag Egy organikus alapokon nyugvó talajkondicionáló készítmény, mely csökkenti az öntözővíz felhasználást és az aszály okozta kiszáradást. A termék fenntarthatósága, társadalmi hasznossága

Részletesebben

Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk Önnek!

Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk Önnek! 1.sz. ábra: 23 szemtıl-szembe kísérlet helyszínei 2011. január 07. 1. szám AKTUALITÁSOK Szemtıl-szemben kísérletek HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés

Részletesebben

www.eurofarm.hu Tartalom: Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/7. szám (július) Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1.

www.eurofarm.hu Tartalom: Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/7. szám (július) Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/7. szám (július) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Ismét támogatás öntözésre, meliorációra, vízrendezésre 2. oldal Tejházi

Részletesebben

GABONAPIACI HELYZETKÉP

GABONAPIACI HELYZETKÉP GABONAPIACI HELYZETKÉP Malom és sütőipari Osztályülés, Budapest 2017. április 10. Mátyus Kornél NAK A világ gabonakészleteinek várható alakulása Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO)

Részletesebben

FHB Termőföldindex 2000 100,02014

FHB Termőföldindex 2000 100,02014 év Index értéke FHB Termőföldindex 2000 100,02014 2001 101,3 2002 121,0 2003 138,4 2004 140,8 2005 147,3 2006 153,2 2007 158,0 2008 176,6 2009 191,1 2010 192,1 2011 202,3 2012 229,0 2013 Q3 255,6 FHB Termőföldindex

Részletesebben