SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS. 2. Kiegészítő, kedvezményes programcsomagok megrendelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS. 2. Kiegészítő, kedvezményes programcsomagok megrendelése"

Átírás

1 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS A digitális KTV szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő műsorterjesztési szolgáltatások igénybevételére 1. Előfizető személyes adatai Előfizető neve, cégneve: Lakóhelye/Tartózkodási helye/székhelye: Szolgáltató adatai Szolgáltató neve: INVITEL Távközlési Zrt. Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u Postacíme: 2101 Gödöllő, Pf Cégjegyzékszáma: Központi ügyfélszolgálat telefonszáma: 1443 Ügyfélszolgálat internetes elérhetősége ( ): Hibabejelentő elérhetősége: 1445 Internetes honlap elérhetősége: Fax A módosítással érintett Előfizetői Szerződés Előfizetői szerződés száma: Előfizetői hozzáférési pont helye: Igénybe vett díjcsomag: Kapcsolási szám: Határozott idő első napja: A kábeltelevíziós hálózaton keresztül nyújtott műsorterjesztési szolgáltatás segítségével a médiaszolgáltató által előállított műsorjelek továbbítása a Szolgáltató KTV (Kábeltelevíziós, röviden KTV) hálózatán keresztül (Átviteli rendszer) történik az arra jogosult Előfizető, vagy Felhasználó set-top box berendezéséhez (KTV vevőegység) digitális KTV esetén, amely meghatározott földrajzi helyen (Előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont) csatlakozik a Szolgáltató hálózatához (KTV szolgáltatás). A KTV szolgáltatást igénybe vevő előfizetők, a 2. pontban választhatják ki a szolgáltatáshoz kapcsolódó, igénybe venni kívánt kiegészítő szolgáltatásokat. A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában található KTV szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások megrendelésével egyidejűleg a Felek akként módosítják az Előfizetői Szerződés időtartamát, hogy azt a jelen Szerződésmódosítás hatálybalépésének napjától számított 12/24 hónapos határozott időtartamra fenntartják. Ennek megfelelően, amennyiben az Előfizetői Szerződés a Módosítás hatályba lépésétől számított 12/24 hónapon belül lejárna, annak határozott időtartama a Módosításban vállalt időtartam végéig meghosszabbodik. A hónapokban megállapított határozott időtartam azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hó utolsó napján. A kiegészítő szolgáltatásokat a Szolgáltató határozatlan ideig biztosítja az Előfizető részére, a határozott időtartam az alapszerződésre vonatkozik. A kiegészítő szolgáltatásokat az Előfizető indokolás nélkül, következmények nélkül felmondhatja, a felmondási idő a kézhezvételtől számított 8 nap. Azonban az alapszerződés határozott idő alatt történő felmondása esetén az igénybe vett kiegészítő szolgáltatás után is kötbérfizetési kötelezettség terheli az Előfizetőt. A kiegészítő szolgáltatásokat Szolgáltató az ÁSZF-ben rögzített, a határozatlan idejű szerződés megszüntetésére vonatkozó feltételek szerint jogosult megszüntetni. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az alapszerződést annak határozott időtartama alatt felmondja, vagy a Szolgáltató általi felmondásra szerződésszegő magatartásával okot szolgáltat, kötbért köteles fizetni az alapszerződés szerinti szolgáltatás és a kiegészítő szolgáltatások után. A kötbér mértéke a szerződés megszűnéséig igénybe vett kedvezmények összege. A kötbér összegének meghatározása a Szolgáltató ÁSZF-jének pontjában írt képlet alapján történik. 2. Kiegészítő, kedvezményes programcsomagok megrendelése Kérjük, jelölje be a megrendelni kívánt csomagokat. További akciós határozott idejű (12 hó / 24 hó) és határozatlan idejű Mini csomag -ok megrendelése Havi díj/kedvezmények Csomag Megrendelem Megrendelem Megrendelem Határozott idejű Határozatlan idejű havi Kedvezmény mértéke/hó neve 12 hó 24 hó Határozatlan Akciós díj/hó díj ÁSZF 12 hó 24 hó Határozatlan 12 hó 24 hó Határozatlan Extrém 260 Ft 460 Ft 0 Ft 990 Ft 790 Ft Ft Sport Ft 860 Ft 0 Ft 990 Ft 790 Ft Ft Zenélj! 10 Ft 210 Ft 0 Ft 890 Ft 690 Ft 900 Ft Földkörül 260 Ft 460 Ft 0 Ft 990 Ft 790 Ft Ft Kölyök 60 Ft 260 Ft 0 Ft 990 Ft 790 Ft Ft XXL Ft Ft 0 Ft 990 Ft 790 Ft Ft FilmBox 300 Ft 500 Ft 0 Ft Ft 890 Ft Ft Film Plusz 60 Ft 260 Ft 0 Ft 990 Ft 790 Ft Ft Európa 660 Ft 960 Ft 0 Ft 590 Ft 290 Ft Ft Világ 660 Ft 960 Ft 0 Ft 590 Ft 290 Ft Ft Digitális Közszolgálati Ft / 850 Ft 1 HD Színes Ft Ft 0 Ft Ft 790 Ft Ft HD Mindentudó Ft Ft 0 Ft Ft 990 Ft Ft HD Super Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Mixer 200 Ft 500 Ft 0 Ft Ft 990 Ft Ft Start HD* 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3 Generáció Ft Ft 0 Ft 690 Ft 390 Ft Ft Mozdulj! Ft Ft 0 Ft 690 Ft 390 Ft Ft HD Sport** Ft Ft 0 Ft 690 Ft 390 Ft Ft Amennyiben az alapszerződés határozatlan időre jött létre, úgy a Szolgáltató nem nyújt kedvezményt a kiegészítő csomagra, arra az ÁSZF feltételei vonatkoznak minden tekintetben. A feltüntetett díjak az áfát tartalmazzák. 1 A feltüntetett ár telefon és/vagy internet szolgáltatás igénybevétele esetén érvényes. *A Start HD kiegészítő mini csomag digitális KTV szolgáltatást tartalmazó Színvilág csomag megrendelése esetén díjmentesen jár a digitális kábeltelevíziós alapcsomaghoz. **HD Sport kiegészítő mini csomag kizárólag Digitális Kábeltelevízió szolgáltatást tartalmazó Színvilág Családi vagy Extra csomag megrendelése esetén vehető igénybe az Invitel digitális kábeltelevíziós hálózattal lefedett területén. 1

2 Mixer díjcsomag csatorna kiválasztás AB Moteurs Film+2 MTV Dance Arte TV Fit TV MTV Hits BabyTV H!T Music Channel MTV Rocks Boomerang HISTORY Music Channel Cartoon Network ID Xtra Nautical Channel Chasse&Peche JimJam Nick Jr. Discovery Science KiKa Trace Urban Discovery World M3 Travel Channel Eurosport News RFM TV VH1 Classic Extreme Sports Channel Motors TV Viasat Explore A Mixer díjcsomag Színvilág Alap, Családi vagy Extra díjcsomagok mellé rendelhető, az Előfizető a fenti kínálatból válogathat műsorokat (maximum 5 db).. Mini csomag -ok (akciós 12 hó vagy 24 hó) igénybevételének feltételei: Mixer 1. A kedvezményes ajánlat a meglévő digitális KTV szolgáltatásra (alapszolgáltatásra) vonatkozó előfizetői szerződés további 12 vagy 24 hónapos meghosszabbítása esetén érvényes. 2. A Mini csomag szolgáltatások igénybevételének alapfeltétele az aktív digitális KTV szolgáltatás vagy annak aktiválása. A kedvezményes időszak alatt a kiegészítő digitális KTV szolgáltatás havidíját, illetve annak egy részét a Szolgáltató kedvezményként elengedi, de kötbér alapot képez, ha az Előfizető a határozott idejű hírközlési alapszerződését felmondja a határozott időtartam alatt. Ebben az esetben a Szolgáltató a Mini csomag -okra nyújtott kedvezményeket is kötbérként kiterheli az Előfizető részére. Az Előfizetőnek az egyéb szolgáltatások díjait így különösen az alapszolgáltatás díjait a Mini csomag -okra vonatkozó kedvezményes időszak alatt is meg kell fizetnie. A kedvezményes időszak alatti kedvezmény kizárólag a Mini csomag -okra vonatkozik. 3. Amennyiben az előfizetéses időszak alatt a hírközlési szolgáltatás díjtartozás miatt korlátozásra kerül, abban az esetben a kiegészítő Mini csomag szolgáltatás is korlátozásra kerül. Amennyiben az előfizetéses időszak alatt a hírközlési szolgáltatás, bármilyen okból megszűntetésre kerül, abban az esetben a kiegészítő Mini csomag szolgáltatás is megszűnik. 4. A Mini csomag szolgáltatást a Szolgáltató határozatlan ideig biztosítja az Előfizető részére. A Mini csomag kiegészítő szolgáltatást az Előfizető indokolás nélkül, következmények nélkül felmondhatja, a felmondási idő a kézhezvételtől számított 8 nap. Azonban az alapszerződés határozott idő alatt történő felmondása esetén az igénybe vett Mini csomag szolgáltatás után is kötbérfizetési kötelezettség terheli az Előfizetőt. A Mini csomag szolgáltatást Szolgáltató az ÁSZF-ben rögzített, a határozatlan idejű szerződés megszüntetésére vonatkozó feltételek szerint jogosult megszüntetni. 5. A Szolgáltató az alapszerződés határozott időtartama alatt biztosítja a fenti kedvezményeket az Előfizető részére, ezt követően a határozott időre biztosított kedvezményt tovább nem nyújtja és a kiegészítő Mini csomag szolgáltatás bruttó havi díja az ÁSZF 2. számú mellékletében foglalt díjra módosul, a Szolgáltató a díjcsomaghoz járó kiegészítő Mini csomag szolgáltatás elérését ekkor is folyamatosan biztosítja. 6. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az alapszerződést annak határozott időtartama alatt felmondja, vagy a Szolgáltató általi felmondásra szerződésszegő magatartásával okot szolgáltat, kötbért köteles fizetni az alapszerződés szerinti szolgáltatás és a Mini csomag szolgáltatás után. A kötbér mértéke a szerződés megszűnéséig igénybe vett kedvezmények összege. A kötbér összegének meghatározása a Szolgáltató ÁSZF-jének pontjában írt képlet alapján történik. 3. Digitális szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges eszközök Havi díj/kedvezmények Eszköz neve Kedvezmény mértéke/hó Határozott idejű Akciós díj/hó 12 hó 24 hó 12 hó 24 hó 1. Normál STB Ft Ft 690 Ft 490 Ft További Normál Ft Ft 1290 Ft 990 Ft STB 1. CA modul Ft Ft 0 Ft 0 Ft További CA 300 Ft 600 Ft 990 Ft 690 Ft modul SD STB Ft 355 Ft 490 Ft 490 Ft A digitális szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges eszközök kedvezményét az alapszerződéssel megegyező időtartamra biztosítja a Szolgáltató. A kedvezmények mértéke az ÁSZF 2. sz. mellékletében megadott díjak alapján lett megállapítva. A feltüntetett díjak az áfát tartalmazzák. 1 A digitális tévészolgáltatás igénybe vételéhez CA modul vagy Set Top Box szükséges. A tévészolgáltatást tartalmazó díjcsomaghoz a Szolgáltató az első CA modult díjmentesen biztosítja. Az ezen felül igényelt CA modul, illetve az első és a további STB-ok a fenti díjak megfizetésével vehetők igénybe. 2 Set Top Box (STB) HDMI csatlakozás nélkül Eszköz neve Határozatlan idejű díj ÁSZF szerint/hó Normál STB Ft CA modul Ft SD STB 845 Ft Amennyiben az alapszerződés határozatlan időre jött létre, úgy a Szolgáltató nem nyújt kedvezményt a kiegészítő csomagra, arra az ÁSZF feltételei vonatkoznak minden tekintetben. A feltüntetett díjak az áfát tartalmazzák. HD szolgáltatásokat (tv csatornákat), kizárólag HD képes vevőegységgel lehet igénybe venni. 2

3 Alap csomag Családi csomag Extra csomag 4. Digitális kábeltelevíziós programcsomagok csatornakiosztása Digitális kábeltévé szolgáltatás (településlista): ÁSZF 1. sz. melléklet Függeléke B. rész 2. pont 4.1. Digitális Alap, Családi és Extra programcsomag csatornakiosztása Sorszám PROGRAM NYELV JELLEG 1 M1 MAGYAR, EREDETI KÖZSZOLGÁLATI 2 M2 MAGYAR, EREDETI KÖZSZOLGÁLATI 3 Duna MAGYAR, EREDETI KÖZSZOLGÁLATI 4 M4 Sport* MAGYAR, EREDETI KÖZSZOLGÁLATI 5 Duna World MAGYAR, EREDETI KÖZSZOLGÁLATI 6 RTL Klub MAGYAR, EREDETI KERESKEDELMI 7 TV2 MAGYAR, EREDETI KERESKEDELMI 8 VIASAT3 MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÓRAKOZTATÓ 9 Hír TV MAGYAR HÍREK 10 ATV MAGYAR HÍREK/POLITIKA 11 TLC MAGYAR, ANGOL ÉLETMÓD 12 Cool TV MAGYAR SZÓRAKOZTATÓ 13 RTL+ MAGYAR FILM 14 STORY4 MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÓRAKOZTATÓ 15 Comedy Central MAGYAR HUMOR 16 Nickelodeon MAGYAR, ANGOL RAJZFILM 17 Eurosport MAGYAR SPORT 18 DIGI Sport 1 MAGYAR SPORT 19 Sport1 MAGYAR SPORT 20 VIVA MAGYAR ZENE 21 Muzsika TV MAGYAR ZENE 22 BBC World News ANGOL HÍREK 23 euronews MAGYAR, ANGOL HÍREK 24 Parlament TV MAGYAR HÍREK 25 Bonum TV MAGYAR VALLÁSI 26 Echo TV MAGYAR POLITIKA/GAZDASÁG 27 Kossuth Rádió MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 28 Petőfi Rádió MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 29 Bartók Rádió MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 30 Dankó Rádió MAGYAR ZENE 31 Class FM MAGYAR KERESKEDELMI 32 Klasszik Rádió MAGYAR ZENE 33 Jazzy Rádió MAGYAR ZENE 34 Rádió 1 Pécs MAGYAR ZENE 35 Lánchíd Rádió MAGYAR HÍREK 36 Klubrádió MAGYAR HÍREK 37 Mária Rádió MAGYAR VALLÁSI 38 Animal Planet MAGYAR, ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 39 Comedy Central Extra MAGYAR, ANGOL HUMOR 40 Da Vinci Learning MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ 41 DIGI Sport 2 MAGYAR SPORT 42 Discovery Channel MAGYAR, ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 43 Disney Channel MAGYAR, ANGOL RAJZFILM 44 Eurosport 2 MAGYAR SPORT 45 FEM3 MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÓRAKOZTATÓ 46 Film Café MAGYAR SOROZATOK 47 Film+ MAGYAR FILM 48 Film+2 MAGYAR FILM 49 FilmBox MAGYAR FILM 50 Fit TV MAGYAR SPORT 51 FOX MAGYAR FILM 52 H!T Music Channel MAGYAR ZENE 53 ID Xtra MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ 54 LifeNetwork MAGYAR ÉLETMÓD 55 Megamax MAGYAR RAJZFILM 56 Minimax MAGYAR RAJZFILM 57 MTV MAGYAR ZENE 58 Music Channel MAGYAR ZENE 59 Nat Geo Wild MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ 60 National Geographic Channel MAGYAR, ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 61 Nick Jr. MAGYAR RAJZFILM 62 OzoneNetwork MAGYAR, ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 63 Paramount Channel MAGYAR FILM 64 PAX TV MAGYAR VALLÁSI/KÖZÖSSÉGI 65 PRO4 MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÓRAKOZTATÓ 66 RTL II MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÓRAKOZTATÓ 67 Sorozat+ MAGYAR SOROZATOK 68 Spektrum MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ 69 Spektrum Home MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ 70 Sport2 MAGYAR SPORT 71 STORY5 MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÓRAKOZTATÓ 72 SuperTV2 MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÓRAKOZTATÓ 73 Travel Channel MAGYAR, ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 74 TV Paprika MAGYAR GASZTRONÓMIA 75 Viasat History MAGYAR, ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 76 Viasat Nature MAGYAR, ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 77 VIASAT6 MAGYAR SZÓRAKOZTATÓ 78 Sky News ANGOL HÍREK 79 TV5 Monde FRANCIA IDEGEN NYELVŰ 80 Arte TV FRANCIA, NÉMET IDEGEN NYELVŰ 81 PRO7 NÉMET IDEGEN NYELVŰ 82 SAT1 NÉMET IDEGEN NYELVŰ 83 Deutsche Welle NÉMET, ANGOL IDEGEN NYELVŰ 84 Rai Uno OLASZ IDEGEN NYELVŰ 85 TVE SPANYOL IDEGEN NYELVŰ 86 Al Jazeera English ANGOL HÍREK 87 CNN ANGOL HÍREK 88 NTDTV KÍNAI IDEGEN NYELVŰ 89 Russia Today ANGOL IDEGEN NYELVŰ 90 Romania TV ROMÁN IDEGEN NYELVŰ 91 TVP Polonia LENGYEL IDEGEN NYELVŰ 92 Pervij Kanal OROSZ IDEGEN NYELVŰ 93 RTR Planeta OROSZ IDEGEN NYELVŰ 3

4 94 Bloomberg ANGOL HÍREK 95 News24 UKRÁN IDEGEN NYELVŰ 4.2. Digitális Közszolgálati program/szolgáltatáscsomag műsorkiosztása 1 M1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 2 M2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 3 DUNA MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 4 M4 SPORT* MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 5 DUNA WORLD MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 6 KOSSUTH RÁDIÓ MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 7 PETŐFI RÁDIÓ MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 8 BARTÓK RÁDIÓ MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI A digitális KTV Alap, Családi, Extra és Közszolgálati csomagok kiegészülnek a Start HD mini csomag csatornáival Digitális Mini programcsomagok csatornakiosztása Földkörül 1 DISCOVERY SCIENCE MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 2 DISCOVERY WORLD MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 3 ID XTRA magyar ISMERETTERJESZTŐ 4 HISTORY MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 5 VIASAT EXPLORE MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 6 VIASAT NATURE MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ Extrém 1 CHASSE ET PECHE FRANCIA SPORT 2 NAUTICAL CHANNEL ANGOL SPORT 3 PRIVATE TV FRANCIA EROTIKUS 4 AB MOTEURS ANGOL SPORT 5 BRAZZERS TV ANGOL EROTIKUS 6 PLAYBOY CHANNEL FRANCIA EROTIKUS XXL24 1 HUSTLER TV ANGOL EROTIKUS 2 DORCEL TV ANGOL EROTIKUS 3 BRAZZERS TV ANGOL EROTIKUS 4 DUSK! ANGOL EROTIKUS 5 XXL FRANCIA EROTIKUS Sport + 1 AB MOTEURS FRANCIA SPORT 2 EXTREME SPORTS CHANNEL MAGYAR / ANGOL SPORT 3 NAUTICAL CHANNEL FRANCIA / ANGOL SPORT 4 MOTORS TV FRANCIA / ANGOL SPORT 5 EUROSPORT NEWS ANGOL SPORT 6 FIT TV MAGYAR SPORT Kölyök 1 CARTOON NETWORK MAGYAR, ANGOL RAJZFILM 2 BABYTV ANGOL / FRANCIA / NÉMET RAJZFILM 3 BOOMERANG MAGYAR RAJZFILM 4 KIKA NÉMET RAJZFILM 5 NICK JR. MAGYAR RAJZFILM 6 SMILE OF A CHILD TV ANGOL RAJZFILM 7 JIMJAM MAGYAR / ANGOL RAJZFILM Zenélj! 1 H!T MUSIC CHANNEL MAGYAR ZENE 2 MUSIC CHANNEL MAGYAR ZENE 3 MTV HITS ANGOL ZENE 4 MTV DANCE ANGOL ZENE 5 TRACE URBAN ANGOL / FRANCIA ZENE 6 VH1 CLASSIC ANGOL ZENE 7 RFM TV FRANCIA ZENE 8 MTV ROCKS ANGOL ZENE Filmbox 1 FILMBOX PRÉMIUM MAGYAR FILM 2 FILMBOX PLUS MAGYAR FILM 3 FILMBOX FAMILY MAGYAR FILM 4 FILMBOX ARTHOUSE EREDETI FILM Film Plusz 1 FOX MAGYAR FILM 2 PARAMOUNT CHANNEL MAGYAR FILM 3 FILM+2 MAGYAR FILM 4 SUNDANCE CHANNEL ANGOL FILM 5 M3 MAGYAR NOSZTALGIA 6 ARTE TV FRANCIA, NÉMET IDEGEN NYELVŰ Európa Világ 1 SKY NEWS ANGOL HÍREK 2 TVP POLONIA LENGYEL IDEGEN NYELVŰ 3 TV5 MONDE FRANCIA IDEGEN NYELVŰ 4 ARTE TV FRANCIA / NÉMET IDEGEN NYELVŰ 5 PRO7 NÉMET IDEGEN NYELVŰ 6 SAT1 NÉMET IDEGEN NYELVŰ 7 DEUTSCHE WELLE NÉMET / ANGOL IDEGEN NYELVŰ 8 RAI UNO OLASZ IDEGEN NYELVŰ 9 TVE SPANYOL IDEGEN NYELVŰ 1 AL JAZEERA ENGLISH ANGOL HÍREK 2 CNN ANGOL HÍREK 3 NTDTV KÍNAI IDEGEN NYELVŰ 4 RUSSIA TODAY ANGOL IDEGEN NYELVŰ 5 ROMANIA TV ROMÁN IDEGEN NYELVŰ 6 BLOOMBERG ANGOL HÍREK 7 PERVIJ KANAL OROSZ IDEGEN NYELVŰ 8 RTR PLANETA OROSZ IDEGEN NYELVŰ 9 NEWS24 UKRÁN IDEGEN NYELVŰ 4

5 Start HD 1 M1 HD MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 2 M2 HD MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 3 DUNA HD MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 4 M4 SPORT HD* MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI HD Színes Sorszám PROGRAM NYELV TEMATIKA 1 FILMBOX HD MAGYAR, EREDETI FILM 2 MTV LIVE HD ANGOL ZENE 3 NICKELODEON HD ANGOL RAJZFILM 4 SUNDANCE CHANNEL HD ANGOL FILM 5 SUPERTV2 HD MAGYAR KERESKEDELMI 6 TV2 HD MAGYAR KERESKEDELMI HD Mindentudó Sorszám PROGRAM NYELV TEMATIKA 1 ANIMAL PLANET HD MAGYAR, ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 2 DISCOVERY HD SHOWCASE MAGYAR, ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 3 DISCOVERY SCIENCE HD MAGYAR, ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 4 HISTORY HD MAGYAR, ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 5 ID XTRA HD MAGYAR, ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 6 NAT GEO WILD HD MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ 7 NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL HD MAGYAR, ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 8 OZONE NETWORK HD MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ 9 SPEKTRUM HD MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ 10 TRAVEL CHANNEL HD MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ HD Super csomag Sorszám PROGRAM NYELV TEMATIKA 1 M1 HD MAGYAR, EREDETI KÖZSZOLGÁLATI 2 M2 HD MAGYAR, EREDETI KÖZSZOLGÁLATI 3 DUNA HD MAGYAR, EREDETI KÖZSZOLGÁLATI 4 M4 SPORT HD* MAGYAR, EREDETI KÖZSZOLGÁLATI 5 ANIMAL PLANET HD MAGYAR, ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 6 DIGI SPORT 1 HD MAGYAR SPORT 7 DIGI SPORT 2 HD MAGYAR SPORT 8 DISCOVERY HD SHOWCASE MAGYAR, ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 9 DISCOVERY SCIENCE HD MAGYAR, ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 10 EUROSPORT 2 HD MAGYAR SPORT 11 EUROSPORT HD MAGYAR SPORT 12 FILMBOX HD MAGYAR, EREDETI FILM 13 FIT HD MAGYAR SPORT 14 HISTORY HD MAGYAR, ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 15 ID XTRA HD MAGYAR, ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 16 MTV LIVE HD ANGOL ZENE 17 NAT GEO WILD HD MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ 18 NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL HD MAGYAR, ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 19 NICKELODEON HD ANGOL RAJZFILM 20 OZONE NETWORK HD MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ 21 SPEKTRUM HD MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ 22 SPORT1 HD MAGYAR SPORT 23 SPORT2 HD MAGYAR SPORT 24 SUNDANCE CHANNEL HD ANGOL FILM 25 SUPERTV2 HD MAGYAR KERESKEDELMI 26 TRAVEL CHANNEL HD MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ 27 TV2 HD MAGYAR KERESKEDELMI 3 Generáció 1 NICK JR. MAGYAR RAJZFILM 2 VH1 CLASSIC ANGOL ZENE 3 M3 MAGYAR NOSZTALGIA Mozdulj! 1 MTV DANCE ANGOL ZENE 2 TRAVEL CHANNEL MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 3 NAUTICAL CHANNEL FRANCIA / ANGOL SPORT HD Sport 1 DIGI SPORT 1 HD MAGYAR SPORT 2 DIGI SPORT 2 HD MAGYAR SPORT 3 EUROSPORT2 HD MAGYAR SPORT 4 EUROSPORT HD MAGYAR SPORT 5 FIT HD MAGYAR SPORT 6 SPORT1 HD MAGYAR SPORT 7 SPORT2 HD MAGYAR SPORT *Az M4 Sport és M4 Sport HD csatornát az Invitel azok hivatalos indulásától kezdve továbbítja. Az indulás várható időpontja: július 18. Kérjük figyeljék a csatorna médiaszolgáltatója, az MTVA közleményeit! 5. A médiaszolgáltatások szerepeltetésének határideje: A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeiben az Eht (2a) bekezdés a) pontja alapján határozza meg a Csatornakiosztásban szereplő csatornák szerepeltetésének vállalt időpontját. A május 1. napjától érvényes csatornakiosztásban szereplő csatornákra a vállalt időpont május 31. napján telik le, azonban a vállalás időpontja minden hónap végén meghosszabbodik a következő hónap utolsó napjáig, kivéve, ha a Szolgáltató ettől eltérő időpontot jelöl meg, és erről az előfizetőket az ÁSZF módosításáról szóló értesítésben előzetesen tájékoztatja. 6. Kötbér 6.1. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az Előfizetői Szerződést annak (eredeti vagy módosított) határozott időtartama alatt felmondja, vagy a Szolgáltató általi felmondásra szerződésszegő magatartásával okot szolgáltat, kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a szerződés megszűnéséig igénybe vett kedvezmények összege A kötbér összegének meghatározása a Szolgáltató ÁSZF-jének pontjában írt képlet alapján történik, az alábbiak figyelembe vételével: Amennyiben az Előfizetői Szerződés megszűntetésére a jelen Módosítás hatálya alatt kerül sor, a nyújtott kedvezmények számba vétele során a Módosítással igénybe vett kedvezményeket is figyelembe kell venni. Amennyiben az Előfizetői Szerződés megszűntetésére az annak megkötésekor vállalt (eredeti) határozott időtartam lejárta után kerül sor, az egyszeri belépési díjkedvezményt a Szolgáltató nem követeli vissza A határozott időtartam alatt a választott főcsomagból másik díjcsomagba történő, a mindenkor hatályos, a szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF és a meghirdetett akciós feltételek alapján a Szolgáltató által engedélyezett átlépés nem szerződésszegés, azonban a határozott időtartam a csomagváltással újra kezdődik. 7. Egyéb rendelkezések 7.1. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat 5

6 Ha az Előfizetőnek a szerződéssel kapcsolatos reklamációja van, az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia. A reklamációt valamennyi ügyfélszolgálati elérhetőségen meg lehet tenni. Az eljáró szervezeti egység a reklamációt 30 napon belül kivizsgálja, és ennek eredményéről az Előfizetőt értesíti. Az Előfizető panaszával kapcsolatban a területileg illetékes fogyasztóvédelmi szervekhez (Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez), illetve békéltető testülethez (illetékes Pest Megyei Békéltető Testület: 1119 Budapest Etele út 59-61, 2. em. 240.) vagy bírósághoz fordulhat Elállással kapcsolatos tájékoztatás Az Előfizető a Szerződésmódosítás kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül jogosult elállni a jelen szerződésmódosítástól. Az elállási jog gyakorlása esetén az Előfizetői Szerződés nem szűnik meg, elállás gyakorlása esetén a szerződésmódosítás előtti állapot áll helyre. Az elállás jogát az Előfizető az Invitel honlapján található nyilatkozatmintával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja. Nyilatkozatát az Előfizető az ügyfélszolgálati elérhetőségeken teheti meg (telefonon, e- mailben, személyesen Invitel Pontban, levélben). Az elállási jogot az Előfizető határidőben gyakorolja, ha a fent megjelölt határidő előtt elküldi nyilatkozatát az Invitel részére. Amennyiben a szolgáltatások létesítése során eszközök átadására is sor kerül, felmondás esetén azokat az előfizetőnek saját költségén kell eljuttatnia a Szolgáltatóhoz A Szolgáltatóra vonatkozik a Direkt és Interaktív Marketing Szövetség Etikai kódexe és a Magyar Reklámszövetség Magyar reklámetikai kódexe, melyek honlapunkon letölthetőek A jelen Szerződésmódosításban megjelölt bruttó díj a Szolgáltatás ÁFÁ-val növelt díját jelenti. Az ÁFA mértéke a mindenkori hatályos jogszabályok szerint alakul, amelynek változása esetén a Szolgáltató jogosult a díjakat az ÁFA mértékének változását követve egyoldalúan módosítani. Előfizető kijelenti, hogy a jelen szerződésmódosításban foglaltakat megismerte, az akciós feltételeket elfogadja, és mindezt aláírásával elismeri, valamint a szerződésmódosítás egy példányát átvette. További információk, illetve az ÁSZF elérhetősége: Kelt:..,... Kelt:...,.... Előfizető aláírása. Szolgáltató aláírása 6

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes szeptember 12 -től

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes szeptember 12 -től Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes 2016. szeptember 12 -től Föld körül 1 Discovery Science Nem Nem Nem Ismeretterjesztő Magyar, Angol 2 DTX Nem Nem Nem

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2015.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2015.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2016.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2015.

Részletesebben

A digitális kábeltévé szolgáltatás keretében elérhető mini- és prémium csomagok Érvényes január 1-től

A digitális kábeltévé szolgáltatás keretében elérhető mini- és prémium csomagok Érvényes január 1-től A digitális kábeltévé szolgáltatás keretében elérhető mini- és prémium csomagok Érvényes 2017. január 1-től Kölyök 1 Cartoon Network Rajzfilm Magyar, Angol 2 Baby TV Rajzfilm Francia, Német, Angol 3 Boomerang

Részletesebben

A digitális kábeltévé keretében elérhető mini- és prémium csomagok Érvényes 2016. augusztus 1-től

A digitális kábeltévé keretében elérhető mini- és prémium csomagok Érvényes 2016. augusztus 1-től A digitális kábeltévé keretében elérhető mini- és prémium csomagok Érvényes 2016. augusztus 1-től Föld körül 1 Discovery Science Ismeretterjesztő Magyar, Angol 2 DTX Ismeretterjesztő Angol, Magyar 3 HISTORY

Részletesebben

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes 2016. augusztus 1-től

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes 2016. augusztus 1-től Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes 2016. augusztus 1-től Föld körül 1 Discovery Science Ismeretterjesztő Magyar, Angol 2 DTX Ismeretterjesztő Magyar 3

Részletesebben

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes január 1-től

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes január 1-től Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes 2017. január 1-től Kölyök 1 Baby TV Nem Nem Nem Rajzfilm Francia, Német, Angol 2 Boomerang Nem Nem Nem Rajzfilm Magyar

Részletesebben

Területi megjelölés: Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós

Területi megjelölés: Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós Területi megjelölés: Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós Érvényes: 2014. január 1.-től I. PROGRAMCSOMAG Hang 1 Információs csatorna Mono 168,25 S10 információs csatorna magyar 2 Nickelodeon Mono

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Start Analóg Közszolgálati 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi,

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi, Dunakiliti, Halászi, Mezőörs,

Részletesebben

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. október 1-től

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. október 1-től Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Alap csomag 1 m1 1 m1 2 m2 2 m2 3 Duna Tv 3 Duna TV 4 Duna World 4 Duna World 5 RTL Klub 5 RTL Klub 6 TV2 6 TV2 7 Discovery Channel

Részletesebben

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes január 2-tól

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes január 2-tól Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes 2018. január 2-tól XXL24 1 Brazzers TV Erotikus Angol 2 Dorcel TV Erotikus Angol 3 Playboy Channel Erotikus Angol 4

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2016.

Részletesebben

Csatorna neve Tematika Nyelv. 5 Duna World Közszolgálati, szórakoztató magyar és hírműsorok. 4 m4 Sport Közszolgálati, sport magyar

Csatorna neve Tematika Nyelv. 5 Duna World Közszolgálati, szórakoztató magyar és hírműsorok. 4 m4 Sport Közszolgálati, sport magyar PRÉMIUM (78) ALAP (49) START (13) Közszolgálati Csomag Kábeltelevíziós csatornakiosztás Budapest Érvényes 2016. január 04.-től Csatorna sorszám Csatorna neve Tematika Nyelv 1 m1 Közszolgálati, szórakoztató

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői III. II. I. 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi, Dunakiliti,

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői III. II. I. 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi, Dunakiliti,

Részletesebben

HWR-Telecom Kft. Műsorkiosztás Budapest-központi fejállomás

HWR-Telecom Kft. Műsorkiosztás Budapest-központi fejállomás Alap programcsomag Bővített programcsomag HWR-Telecom Szolgáltatás típusa: Vezetékes műsorjel-elosztás Az igénybe vehető szolgáltatások tartalmi leírása: A vezetékes műsorelosztás a műsorszolgáltatók által

Részletesebben

HBO PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG CINEMAX PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG HBO MAXPAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG FILMBOX DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG

HBO PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG CINEMAX PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG HBO MAXPAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG FILMBOX DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG Digitális programcsomagok Digitális programcsomagok vételéhez set-top box, vagy alkalmas TV készüléknél CA modul szükséges (3.2. pont). Nagyfelbontású (HD) műsorvételhez HD set-top box szükséges (3.2.

Részletesebben

Digitális idegen. Program- hely. Program Jelleg Nyelv

Digitális idegen. Program- hely. Program Jelleg Nyelv Digitális idegen 1. ORF1 Általános Német 2. ORF2 Általános Német 3. ARD Általános Német 4. ZDF Általános Német 5. Sat1 Általános Német 6. PRO7 Általános Német 7. RTL Általános Német 8. RTL2 Általános Német

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2012.december

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet. Csatornakiosztás. Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet. Csatornakiosztás. Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2014.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/B. melléklet. Csatornakiosztás. Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma. 1. Digitális alapcsomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/B. melléklet. Csatornakiosztás. Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma. 1. Digitális alapcsomagok tartalma Csatornakiosztás Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2012. március 31. napjában határozza meg a csatornák

Részletesebben

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma. 1. Alapkínálati csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma. 1. Alapkínálati csomagok tartalma Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. augusztus

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. január

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2015. július 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 3. számú melléklete Lezárt díjcsomagok Hatályba lépés

Részletesebben

MINDEN EDDIGINÉL TÖBB TV CSATORNA KÍNÁLATUNKBAN!

MINDEN EDDIGINÉL TÖBB TV CSATORNA KÍNÁLATUNKBAN! HÍRLEVÉL 2016. JANUÁR MINDEN EDDIGINÉL TÖBB TV CSATORNA KÍNÁLATUNKBAN! Az elmúlt időszak műszaki fejlesztései lehetővé tették, hogy tovább bővíthessük a digitális TV szolgáltatásunk kínálatát. Még több

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2014. július

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2013.

Részletesebben

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. november 2-től

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. november 2-től Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Alap csomag Családi csomag 1 m1 1 m1 2 m2 2 m2 3 Duna Tv 3 Duna TV 4 Duna World 4 Duna World 5 RTL Klub 5 RTL Klub 6 TV2 6 TV2 7 Discovery

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. március

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2016.

Részletesebben

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption Amennyiben a mediaboxot a UPC Direct biztosította az Ön számára, a a legtöbb esetben automatikusan frissülnek a készülék stand-by Amennyiben a mediaboxot nem a UPC Direct biztosította az Ön számára, a

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 3. számú melléklete Lezárt díjcsomagok Hatályba lépés

Részletesebben

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption A frekvencialista segítséget nyújt az előfizetett -csomag csatornáinak újrahangolásában. Amennyiben a mediaboxot a UPC Direct biztosította az Ön számára, a a legtöbb esetben automatikusan frissülnek a

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2013. augusztus

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2015.

Részletesebben

Program- hely. Program Jelleg Nyelv

Program- hely. Program Jelleg Nyelv 500. Arte Általános Német 501. ORF1 Általános Német 502. ORF2 Általános Német 503. ARD Általános Német 504. ZDF Általános Német 505. Sat1 Általános Német 506. PRO7 Általános Német 507. RTL Általános Német

Részletesebben

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TÉVÉNÉZÉSRE FORDÍTOTT IDŐ ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ (PERC/FŐ/NAP) 2014 és 2015 egész év, egész nap, Total TV, Live+Playback 400 350 376 379

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 3. számú melléklete Lezárt díjcsomagok Hatályba lépés

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2016. október 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2015. IV. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2015. IV. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2015. IV. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ 2014. és 2015. IV. negyedév, Live+Playback 450 400 350 390 401 300 250 200 300 302 209 208 251 245

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2015. szeptember 30. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2013. április

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 3. számú melléklete Lezárt díjcsomagok Hatályba lépés

Részletesebben

6000 256QAM 1001 6000 256QAM 1001 6000 256QAM 1001. Gelka-Hírtech Kft. Digitális csatornakiosztás 2016.05.01. Hálózati azonosító. Jelleg, profil Nyelv

6000 256QAM 1001 6000 256QAM 1001 6000 256QAM 1001. Gelka-Hírtech Kft. Digitális csatornakiosztás 2016.05.01. Hálózati azonosító. Jelleg, profil Nyelv Közszolgálati 800 Ft Csatorna Frekvencia Program Jelleg, profil Nyelv Csomagok Symbol Moduláció Hálózati azonosító Gelka-Hírtech Kft. Digitális csatornakiosztás 2016.05.01. S2 S3 S4 S5 S6-114,5 MHz d1

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/E. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/E. melléklet Csatornakiosztás Társszolgáltatók ADSL előfizetőinek nyújtott IPTV szolgáltatások tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. augusztus 31.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak Csatornakiosztás, rendszeres díjak 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma Közszolgálati csomag* 1. m1 közszolgálati 2. m2 közszolgálati 3. Duna TV közszolgálati 4. Duna II Autonómia közszolgálati Alapcsomag*

Részletesebben

Televízió és rádió műsorelosztás

Televízió és rádió műsorelosztás ÁSZF Változások kivonat 1 / 6 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2016. május 1-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási és internet hozzáférési (ellátási)

Részletesebben

Csatornakiosztás KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK. Szélmalom Kábeltévé Zrt.

Csatornakiosztás KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK. Szélmalom Kábeltévé Zrt. DTV Szuper 6600 Ft/hó KTV Szuper 4950 Ft/hó KTV Start 3 2015. SZEPTEMBER 1-TŐL KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK CSATORNA NEVE

Részletesebben

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS. 12 hónap Kiegészítő szolgáltatás megnevezése, díja (bruttó Ft/hó) Kedvezmény mértéke (bruttó Ft/hó)

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS. 12 hónap Kiegészítő szolgáltatás megnevezése, díja (bruttó Ft/hó) Kedvezmény mértéke (bruttó Ft/hó) SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Az IPTV szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások igénybevételére 1. Előfizető személyes adatai Előfizető neve, cégneve: Lakóhelye/Tartózkodási helye/székhelye: Szolgáltató

Részletesebben

Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2017.

Részletesebben

Kábeltelevízió csomagok árai és csatornakínálat 2013. január

Kábeltelevízió csomagok árai és csatornakínálat 2013. január 1. oldal, összesen: 10 Kábeltelevízió csomagok árai és csatornakínálat 2013. január PROGRAMCSOMAG HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAI ÖSSZESEN MINIMÁL PROGRAMCSOMAG (A1) 945 Ft + 27% ÁFA 1.200 Ft MINI PROGRAMCSOMAG

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Kábeltelevíziós hálózaton nyújtott műsorelosztás (KTV) szolgáltatásra Szolgáltatások

Részletesebben

A Vidanet Zrt. ÁSZF közleménye

A Vidanet Zrt. ÁSZF közleménye A Vidanet Zrt. ÁSZF közleménye Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy az analóg és digitális programkínálat változása, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény változása és a műsorszolgáltatóknak

Részletesebben

HIR-SAT 2000 Kft. szolgáltató

HIR-SAT 2000 Kft. szolgáltató K I V O N A T a HIR-SAT 2000 Kft. hírközlési szolgáltató 2016.10.15. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2016. március 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete

Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete Csoport kommunikációs igazgatóság Márkastratégia csoport 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete Lakossági televízió szolgáltatások T-Home egyéni ügyfelek részére

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA A Hello HD Kft. a mai nappal az alábbiak szerint módosítja az integrált Általános Szerződési Feltételeit: (A változott részek dőlt betűvel kiemelve.)

Részletesebben

Csatornakiosztás KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK. Szélmalom Kábeltévé Zrt.

Csatornakiosztás KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK. Szélmalom Kábeltévé Zrt. DTV Szuper 6980 Ft/hó KTV Szuper 5330 Ft/hó KTV Start 3830 Ft/hó KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK CSATORNA NEVE NYELV TEMATIKA

Részletesebben

E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2016. október 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak Csatornakiosztás, rendszeres díjak 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma Alapcsomag* 1. RTL Klub kereskedelmi 2. tv2 kereskedelmi 3. m1 közszolgálati 4. m2 közszolgálati 5. Duna TV közszolgálati 6. Viasat3

Részletesebben

Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás tartalma, főbb jellemzői

Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás tartalma, főbb jellemzői Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2/D Melléklet Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás tartalma, főbb jellemzői Tartalomjegyzék 1. Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás meghatározása,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA A Hello HD Kft. a mai nappal az alábbiak szerint módosítja az integrált Általános Szerződési Feltételeit: (A változott részek dőlt betűvel kiemelve.)

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2015. március 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2014.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2016.

Részletesebben

MINIMUM PROGRAMCSOMAG

MINIMUM PROGRAMCSOMAG 4/a) Vezetékes műsorjel-elosztás Analóg programcsomagok: Az analóg programcsomagok értékesítése 2016. február 5-ével megszűnt. Érvényes: 2017. október 1-től Valamennyi digitális programcsomag mellé az

Részletesebben

"A"-multiplex (Közszolgálati multiplex)

A-multiplex (Közszolgálati multiplex) "A"-multiplex (Közszolgálati multiplex) 1 M1 HD M2 HD Magyar Televízió Magyar Televízió Advanced codec HD digital tv Advanced codec HD digital tv 100 1001 1001 1002 1004 1006 1003 1005 (*) 101 1011 1011

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2017.10.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

Digitális csatornakiosztas

Digitális csatornakiosztas Digitális csatornakiosztas Csatorna Frekvencia Program Jelleg, profil Nyelv S24 330 MHz Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna QAM256 SYm:6000 d1 TV kulturális műsorok M1 HD közszolgálati

Részletesebben

Szolgáltatási paraméterek a DVB T multiplexekben 2015 december 1. jétől

Szolgáltatási paraméterek a DVB T multiplexekben 2015 december 1. jétől Szolgáltatási paraméterek a DVB T multiplexekben 2015 december 1. jétől Original Network ID "A"-multiplex (Közszolgálati multiplex) 1 M1 HD M4 Sport HD szolgáltató típus azonosító PCR videó 1. audió 2.

Részletesebben

Tájékoztató Digitális műsorok beállításához.

Tájékoztató Digitális műsorok beállításához. Tájékoztató Digitális műsorok beállításához. Ezúton kívánunk segítséget nyújtani Tisztelt Előfizetőinknek, a digitális TV műsorok beállításához használatához. Az i-tv Zrt. elindította a Káblex Kft Hosszúpályi

Részletesebben

Szolgáltatási paraméterek a DVB-T multiplexekben 2015 július 22.-étől

Szolgáltatási paraméterek a DVB-T multiplexekben 2015 július 22.-étől Szolgáltatási paraméterek a DVB-T multiplexekben 2015 július 22.-étől Original Network ID "A"-multiplex (Közszolgálati multiplex) 1 M1 HD M4 Sport HD Magyar Televízió Magyar Televízió 100 1001 1001 1002

Részletesebben

2-21 sz. melléklet (Füzesgyarmat, Körösladány) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-21 sz. melléklet (Füzesgyarmat, Körösladány) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-21 sz. melléklet (Füzesgyarmat, Körösladány) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KTV Csomagok KTV-I KTV-II KTV-III Digitális simulcast A KTV-II és KTV-III. analóg csomagok

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2013.

Részletesebben

M7 Group S.A. Általános Szerződési Feltételei

M7 Group S.A. Általános Szerződési Feltételei ÁSZF MÓDOSÍTÁS BEJELENTÉSE AZ NMHH FELÉ Kivonat AZ M7 Group S.A. Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben

Részletesebben

Az INVITEL Távközlési Zrt.

Az INVITEL Távközlési Zrt. Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 3. számú melléklete Lezárt díjcsomagok Hatályba lépés

Részletesebben

Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos: 2015. május 1. Módosítás időpontja: 2015. március 31.

Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos: 2015. május 1. Módosítás időpontja: 2015. március 31. B MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások TARTALOMJEGYZÉK 1. A kábeltelevízió szolgáltatás keretében elérhető analóg csatornakiosztások... 2 2. A kábeltelevízió szolgáltatás

Részletesebben

magyar magyar magyar magyar magyar, román, cseh magyar / eredeti / dolby digital magyar / eredeti / dolby digital magyar / eredeti / dolby digital

magyar magyar magyar magyar magyar, román, cseh magyar / eredeti / dolby digital magyar / eredeti / dolby digital magyar / eredeti / dolby digital Budapest - Digitális Csatorna Frvencia Program Jelleg, profil Nyelv d1 TV műsor hatos - és S2 114,5 MHz Képújság PAX TV Információs vallási és műsor The Fishing & Hunting horgászat és vadászat,, cseh M5

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2014. július 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

2-21 sz. melléklet (Füzesgyarmat, Körösladány) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-21 sz. melléklet (Füzesgyarmat, Körösladány) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KTV Csomagok KTV-I KTV-II KTV-III Digitális simulcast A KTV-II és KTV-III. analóg csomagok mellé díjmentesen igénybe vehető Bruttó díj 1

Részletesebben

Szolgáltatási paraméterek változása a DVB-T multiplexekben 2015 július 1.-jétől

Szolgáltatási paraméterek változása a DVB-T multiplexekben 2015 július 1.-jétől Szolgáltatási paraméterek változása a DVB-T multiplexekben 2015 július 1.-jétől Original Network ID "A"-multiplex (Közszolgálati multiplex) 1 M1 HD M4 Sport HD Magyar Televízió Magyar Televízió szolgáltató

Részletesebben

Kivonat a Változásokról 1. sz. melléklet. Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka

Kivonat a Változásokról 1. sz. melléklet. Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka Kivonat a Változásokról 1. sz. melléklet Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka 1. Analóg programcsomagok választéka 1) Szociális csomag fejér (Sárosd, Szabadegyháza, Besnyő, Beloiannisz) A programcsomag

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 3. számú melléklete Lezárt díjcsomagok Hatályba lépés

Részletesebben

Szolgáltatási paraméterek a DVB-T multiplexekben 2016 december 15-étől

Szolgáltatási paraméterek a DVB-T multiplexekben 2016 december 15-étől Szolgáltatási paraméterek a DVB-T multiplexekben 2016 december 15-étől Original Network ID "A"-multiplex (Közszolgálati multiplex) 1 M1 HD M4 Sport HD 100 1001 1001 1002 1004 1006 1003 1005 (*) 101 1011

Részletesebben

Kivonat a Változásokról. Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka

Kivonat a Változásokról. Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka Kivonat a Változásokról. 1. sz. melléklet Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka 1. Analóg programcsomagok választéka 1) Szociális csomag fejér A programcsomag érvényessége: 2014.december 30. 1 Music

Részletesebben

Szolgáltatási paraméterek a DVB-T multiplexekben 2016 augusztus 1.-től

Szolgáltatási paraméterek a DVB-T multiplexekben 2016 augusztus 1.-től Szolgáltatási paraméterek a DVB-T multiplexekben 2016 augusztus 1.-től Original Network ID "A"-multiplex (Közszolgálati multiplex) 1 M1 HD M4 Sport HD 100 1001 1001 1002 1004 1006 1003 1005 (*) 101 1011

Részletesebben

HAVI STATISZTIKÁK 2016. ÁPRILIS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

HAVI STATISZTIKÁK 2016. ÁPRILIS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS HAVI STATISZTIKÁK 2016. ÁPRILIS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS A TELEVÍZIÓZÁSRA FORDÍTOTT IDŐ NAPI ÁTLAGA 2016. április; egész nap; Live Teljes népesség Nem Nő Férfi Életkor (3) 4-17 18-49 50+ Életkor (8) 4-7 8-12

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.09.15. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

ÁSZF Változások kivonat 1 / 8 Szarvasi Általános Informatikai Kft.

ÁSZF Változások kivonat 1 / 8 Szarvasi Általános Informatikai Kft. ÁSZF Változások kivonat 1 / 8 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2014. január 1-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási és internet hozzáférési (ellátási)

Részletesebben