Invitel Távközlési Zrt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Invitel Távközlési Zrt."

Átírás

1 Invitel Távközlési Zrt Budaörs, Puskás Tivadar u Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Kábeltelevíziós hálózaton nyújtott műsorelosztás (KTV) szolgáltatásra Szolgáltatások leírása, csatornakiosztás Jelen módosítás hatályba lépésének napja: január 01.

2 Tartalomjegyzék Általános meghatározások Műsorelosztási szolgáltatás Analóg műsorelosztás szolgáltatás Digitális műsorelosztás szolgáltatás Programcsomagok Digitális programcsomagok csatornakiosztása Digitális Alap, Családi, Extra Családi programcsomag csatornakiosztása Digi Midi programcsomag csatornakiosztása Digitális Közszolgálati program/szolgáltatáscsomag műsorkiosztása Digitális Közösségi kiegészítő program/szolgáltatáscsomag Digitális Mini programcsomagok csatornakiosztása Horizont Macho Club XXL Champion Playground (Játszótér) HBO Max Pak HBO GO szolgáltatás HBO Pak Boogie Analóg szolgáltatás csomagok csatornakiosztása A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe Analóg műsorelosztás szolgáltatási területek Digitális műsorelosztás szolgáltatási területek Hatályos: január 01. napjától 2

3 Általános meghatározások Műsorelosztó szolgáltatás 1.1 Televízió műsorelosztás szolgáltatás 1.2 Rádió műsorelosztás szolgáltatás ESZOR SZJ 03 TESZOR Vezetékes műsor jelelosztás (tévé, rádió) szolgáltatás Vezetékes műsorelosztás ESZOR: A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) által kialakított osztályozási rendszer. SZJ 03: A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Szolgáltatások jegyzéke (SZJ 03) szerinti osztályozás. TESZOR 08: Az EU rendelete alapján a KSH által kialakított Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere. Eht. Értelmező rendelkezések: 74. Műsorelosztás: olyan műsorterjesztés, amely során az előfizető, vagy felhasználó elektronikus hírközlő végberendezése meghatározott földrajzi helyen csatlakozik a műsorterjesztő átviteli rendszerhez. 77. Műsorterjesztés: az 5/a. pont szerinti bármely átviteli rendszerrel megvalósuló elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelynek során a médiaszolgáltató által előállított analóg vagy digitális műsorszolgáltatási jeleket a médiaszolgáltatótól az előfizető, vagy felhasználó vevőkészülékéhez továbbítják, függetlenül az alkalmazott átviteli rendszertől, és technológiától. Műsorterjesztésnek minősül különösen a műsorszórás, a műholddal végzett műsorterjesztés, a hibrid üvegszálas-koaxiális átviteli rendszeren végzett műsorterjesztés, emellett a műsor Internet Protokoll segítségével történő továbbítása valamely átviteli rendszeren, ha a szolgáltatás jellege, illetve feltételei megegyeznek a műsorterjesztéssel, illetve ez helyettesíti a más módon megvalósított műsorterjesztést. Műsorterjesztésnek minősül az olyan műsorterjesztés is, amelyhez az előfizető külön díj ellenében, vagy más elektronikus hírközlési szolgáltatás díjával csomagban értékesített díj ellenében férhet hozzá. A tíznél kevesebb vevőkészülék csatlakoztatására alkalmas átviteli rendszer segítségével történő jeltovábbítás nem minősül műsorterjesztésnek. Hatályos: január 01. napjától 3

4 1. Műsorelosztási szolgáltatás A műsorelosztás szolgáltatás: a televíziós és rádiós műsorszolgáltatók által előállított jelek egyidejű változatlan továbbítása kábeles hálózaton, az arra jogosult felhasználóknál kiépített szolgáltatás-hozzáférési pontokig. A televízió- és rádió műsorterjesztő szolgáltatás célja, hogy az Előfizető az előfizetési díj ellenében szabványokban meghatározott minőségben igénybe vehető, a lehető legtöbb programot tartalmazó programcsomagokat kapjon. 1.1 Analóg műsorelosztás szolgáltatás A televízió- és rádió műsorelosztó szolgáltatás nyújtása csak az erre a célra kiépített hálózaton történik. Fő építőelemei: fejállomás a vevőantennákkal optikai és koaxiális kábelhálózatok A szolgáltatás tartalmazza a helyi műsorszolgáltató(k), a közszolgálati TV és rádiócsatornákat, valamint a műsorszolgáltatókkal történt megállapodás alapján azok műsorait. Az Előfizető programcsomagok közül választhat, és külön előfizethet külön díj ellenében igénybe vehető csatornákra (pl. HBO mozicsatorna). A Szolgáltató a program/szolgáltatáscsomagokban elosztott programokat az Előfizető előzetes értesítése mellett az általános szerződési feltételek módosítására vonatkozó szabályok szerint megváltoztathatja, illetve új programcsomagokat alakíthat ki. Az Előfizetők számára jelentős többletköltséggel járó műsor(ok) programcsomag(ok)ba történő felvételekor Szolgáltató biztosítja az előfizetői érdekek érdemi figyelembevételét oly módon, hogy a programcsomagok átalakítása előtt megfelelő határidő mellett felhívja az Előfizetők figyelmét a felszólamlás lehetőségére és a felszólamlás elmaradásának következményeire. A televízió- és rádió műsorelosztó szolgáltatáshoz felhasznált távközlési hálózatok részletes meghatározása a vonatkozó tervekben és engedélyekben található. 1.2 Digitális műsorelosztás szolgáltatás A szolgáltatás megvalósítása: - Az MPEG-2 formátumú digitális jelfolyam több TV csatorna összegzett kép és hang, valamint kiegészítő digitális szolgáltatások (Pl.: EPG) információit tartalmazza. - Az egyes TV csatorna összetevőkön titkosítási eljárás alkalmazására kerül sor. - Szolgáltató a műsorelosztási szolgáltatás valamint a lekérhető médiaszolgáltatás esetében figyelemmel az Mttv ában foglaltakra a Médiatanács vonatkozó ajánlásának közzétételét követően az ajánlásban foglalt hatékony műszaki megoldást kielégítő Gyerekzár megoldást alkalmaz. - Az DTV szolgáltatás jelenlegi működése szerint az Előfizetőnek lehetősége van PIN kód használatával Gyerekzár PIN kódot beállítani. A Gyerekzár PIN kód használatával képes az Előfizető által kiválasztott csatornák kiskorú általi elérhetőségét korlátozni (Gyerekzár). A Gyerekzár védelem megfelelő használatának felelőssége az Előfizetőre száll át. A Gyerekzár használatának ré Azon csatornák esetében, ahol a médiaszolgáltató napi 24 órában V. vagy VI. kategóriába sorolt műsorokat sugároz, a Szolgáltató központilag állít be PIN kódos védelmet, mely kódot az Előfizető rendelkezésére bocsátott smart kártya tartalmazza. Ebben az esetben a set top boxon nincs lehetőség a PIN kódos védelem kikapcsolására, csak a kód megváltoztatására. A smart kártyához rendelt PIN kód alapértékről való megváltoztatása és kezelése az Előfizető feladata, a védelem megfelelő használatának felelőssége az Előfizetőre száll át. A smart kártya PIN használatának részletes leírását az set top boxok felhasználói kézikönyve tartalmazza. - A lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató valamennyi általa közzétenni kívánt műsorszámot az Mttv. által meghatározott kategóriák valamelyikébe köteles besorolni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha egy, az Mttv. vonatkozó rendelkezései szerint korhatáros vagy esetlegesen közzé nem tehető műsorszám a lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató mulasztása - elmaradt vagy helytelen besorolás miatt gyermekek és kiskorúak számára is hozzáférhetővé válik. - A titkosított MPEG-2 formátumú jelfolyammal, különböző frekvenciájú vivőkőket modulálunk, a DVB- C előírásoknak megfelelő Transport Stream-ek (TS) kialakítására kerül sor. A moduláció típusa QAM 64, vagy QAM A különböző vivőkre ültetett QAM64, vagy QAM256 digitális vivők (TS-ek) a frekvencia multiplex jelátvitel elvei szerint összegzésre kerülnek és a műsorjel-elosztó hálózaton az egyéb szolgáltatások spektrális összetevőivel együtt jutnak el az ún. Set-Top-Box-ok (STB) bemenetére. - A STB-ok az előfizetők lakáshálózataiban kerülnek elhelyezésre. Hatályos: január 01. napjától 4

5 - A STB-ok kimenetein, a titkosítás feloldása és digitális jelfeldolgozás után az előfizetői végberendezések számára feldolgozható, a kiválasztott TV csatornának és egyéb kiegészítő szolgáltatásoknak megfelelő video és audio jelek állnak rendelkezésre. A lehetséges frekvencia kiosztások megvalósításánál figyelembe vesszük az analóg műsorjelelosztásra vonatkozó nemzetközi ajánlásokat. A Szolgáltató (volt FiberNet) hálózatainak jelentős többsége 85 MHz és 862 MHz közötti frekvenciasávban biztosítja a vezetékes műsorjel-elosztást. A digitális QAM vivők frekvencia helyei, a TV és rádió csatornák, az internet és telefon szolgáltatást biztosító downstreamek, és az esetleges külső zavarok, tiltott csatornák elhelyezkedésének figyelembe vételével kerültek kijelölésre. A továbbított QAM vivők sávszélessége 8 MHz. AV (SCART) kábel TV Kábel TV hálózat Koaxiális kábel Set-Top-Box Koaxiális kábel 1. ábra Egy televíziókészülékkel történő AV kábeles csatlakoztatás A végberendezések száma és típusa szerint a STB-ok többféle módon összeköthetők az előfizetői végberendezésekkel. Az 1. ábrán egy televíziókészülékkel történő alapvető összekapcsolási lehetőség látható. A tartalomszolgáltatók által előállított műsorokat a vezetékes műsorjel-elosztás minden esetben szerződés szerint, változatlanul juttatja el az előfizetőkhöz. Hatályos: január 01. napjától 5

6 2. Programcsomagok 2.1 Digitális programcsomagok csatornakiosztása A Szolgáltató az Eht (2a) bekezdés a) pontja alapján a külön feltüntetett csatornák kivételével június 30. napjában határozza meg a Csatornakiosztásban szereplő csatornák szerepeltetésének vállalt időpontját Digitális Alap, Családi, Extra Családi programcsomag csatornakiosztása Baja, Bátmonostor, Cegléd, Csátalja, Dávod, Hercegszántó, Kecskemét, Nagybaracska, Tiszaújváros, Sajóörös, Sajószöged, Vaskút, Báránd, Berettyóújfalu, Kaba, Nádudvar, Püspökladány, Hajdúszoboszló, Karcag településeken (A csatornakiosztás a műsorszolgáltatókkal kötendő szerződés függvényében az Invitel Zrt.-n kívülálló okokból módosulhat) Érvényes től Sorszám Csatornaszám PROGRAM NYELV JELLEG CSOMA 1 1 M1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 2 2 M2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 3 3 RTL KLUB MAGYAR KERESKEDELMI 4 4 TV2 MAGYAR KERESKEDELMI 5 5 VIASAT 3 MAGYAR KERESKEDELMI 6 6 DUNA TV MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 7 7 DUNA 2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 8 8 HÍR TV MAGYAR HÍREK 9 9 MAGYAR ATV MAGYAR KERESKEDELMI TLC MAGYAR ÉLETMÓD BBC WORLD NEWS ANGOL HÍREK COOL MAGYAR KERESKEDELMI PRIZMA TV MAGYAR HUMOR REFLEKTOR MAGYAR KERESKEDELMI VIASAT 6 MAGYAR KERESKEDELMI HÁLÓZAT TV MAGYAR KERESKEDELMI PAX TV MAGYAR VALLÁS FILMBOX MAGYAR FILM NG WILD MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ NICKELODEON MAGYAR / ANGOL RAJZFILM DUCK TV MAGYAR RAJZFILM EUROSPORT MAGYAR SPORT DIGISPORT MAGYAR SPORT SPORT 1 MAGYAR SPORT SPORT KLUB MAGYAR SPORT VIVA MAGYAR ZENE MUZSIKA TV MAGYAR ZENE NÓTA TV MAGYAR ZENE RTL NÉMET KERESKEDELMI MAGYAR / DISCOVERY CHANNEL ANGOL ISMERETTERJESZTŐ ECHO TV MAGYAR GAZDASÁGI ! STORY TV MAGYAR KERESKEDELMI COMEDY CENTRAL MAGYAR HUMOR Digitális Alap Digitális Családi Hatályos: január 01. napjától 6

7 34 24 ZONE ROMANTICA MAGYAR SOROZATOK BBC ENTERTAINMENT ANGOL KERESKEDELMI ARTE TV FRANCIA / NÉMET ÉLETMÓD UNIVERSAL CHANNEL MAGYAR FILM FILM+ MAGYAR FILM FEM3 MAGYAR KERESKEDELMI SOROZAT + MAGYAR SOROZATOK FILM +2 MAGYAR FILM AXN MAGYAR FILM SPEKTRUM MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ DA VINCI LEARNING MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ TRAVEL MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ DOQ MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ SPEKTRUM HOME MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ TV PAPRIKA MAGYAR GASZTRONÓMIA FISHING AND HUNTING MAGYAR SPORT MINIMAX / ANIMAX MAGYAR RAJZFILM CARTOON NETWORK/TCM MAGYAR / ANGOL RAJZFILM / FILM DISNEY CHANNEL MAGYAR RAJZFILM MEGAMAX MAGYAR RAJZFILM EUROSPORT 2 MAGYAR SPORT SPORT 2 MAGYAR SPORT H!T ANGOL ZENE MUSIC CHANNEL MAGYAR ZENE MEZZO FRANCIA ZENE SAT NÉMET KERESKEDELMI PRO7 NÉMET KERESKEDELMI CNN ANGOL HÍREK EURONEWS ANGOL HÍREK RUSSIA TODAY OROSZ HÍREK RTR PLANETA OROSZ KERESKEDELMI TV5 FRANCIA KÖZSZOLGÁLATI FRANCE 2 FRANCIA KÖZSZOLGÁLATI TV E SPANYOL KERESKEDELMI AL JAZEERA ARAB/ANGOL HÍREK ERT GÖRÖG KERESKEDELMI CCTV4 KÍNAI KÖZSZOLGÁLATI PLAYBOY CHANNEL ( ) ANGOL EROTIKUS BLOOMBERG ANGOL HÍREK FIX.TV MAGYAR KERESKEDELMI VIASAT EXPLORER MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ VIASAT NATURE MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ BABY TV ANGOL / FRANCIA RAJZFILM BOOMERANG MAGYAR / ANGOL RAJZFILM KIDSCO MAGYAR / ANGOL RAJZFILM JIMJAM MAGYAR / RAJZFILM Hatályos: január 01. napjától 7

8 ANGOL ESPN CLASSIC ANGOL SPORT EXTREME SPORTS MAGYAR / ANGOL SPORT POKER CHANNEL ANGOL SPORT MTV ROCKS ANGOL ZENE MTV HITS ANGOL ZENE VH1 CLASSIC ANGOL ZENE PRIVATE SPICE (23:00-05:00) ANGOL EROTKUS MUSICMIX (05:00-23:00) MAGYAR ZENE SUPERONE ( ) ANGOL EROTIKUS A programkiosztás módosításának jogát fenntartjuk Digi Midi programcsomag csatornakiosztása Baja, Bátmonostor, Cegléd, Csátalja, Dávod, Hercegszántó, Kecskemét, Nagybaracska, Tiszaújváros, Sajóörös, Sajószöged, Vaskút, Báránd, Berettyóújfalu, Kaba, Nádudvar, Püspökladány, Hajdúszoboszló, Karcag településeken (A csatornakiosztás a műsorszolgáltatókkal kötendő szerződés függvényében az Invitel Zrt.-n kívülálló okokból módosulhat) Csatornaszám PROGRAM NYELV JELLEG 1 M1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 2 M2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 3 RTL KLUB MAGYAR KERESKEDELMI 4 TV2 MAGYAR KERESKEDELMI 5 VIASAT 3 MAGYAR KERESKEDELMI 6 DUNA TV MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 7 DUNA 2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 8 HÍR TV MAGYAR HÍREK 9 MAGYAR ATV MAGYAR KERESKEDELMI 12 ECHO TV MAGYAR GAZDASÁGI 15 COOL MAGYAR KERESKEDELMI 16 PRIZMA TV MAGYAR HUMOR 19 HÁLÓZAT TV MAGYAR KERESKEDELMI 21 4! STORY TV MAGYAR KERESKEDELMI 51 FILM+ MAGYAR FILM 53 SOROZAT + MAGYAR SOROZATOK 55 FILMBOX MAGYAR FILM 120 DA VINCI LEARNING MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ 121 NG WILD MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ 122 TRAVEL MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 204 NICKELODEON MAGYAR / ANGOL RAJZFILM 406 SPORT KLUB MAGYAR SPORT 810 VH1 CLASSIC ANGOL ZENE 814 NÓTA TV MAGYAR ZENE 950 PLAYBOY CHANNEL ( ) ANGOL EROTIKUS A programkiosztás módosításának jogát fenntartjuk Digitális Közszolgálati program/szolgáltatáscsomag műsorkiosztása Baja, Bátmonostor, Cegléd, Csátalja, Dávod, Hercegszántó, Kecskemét, Nagybaracska, Tiszaújváros, Sajóörös, Sajószöged, Vaskút, Báránd, Berettyóújfalu, Kaba, Nádudvar, Püspökladány, Hajdúszoboszló, Karcag településeken Hatályos: január 01. napjától 8

9 Sorszám Csatorna Nyelv Tematika 1 M1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 2 M2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 3 DUNA TV MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 4 AUTONÓMIA MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 5 MR1 KOSSUTH RÁDIÓ MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 6 MR2 PETŐFI RÁDIÓ MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 7 MR3 BARTÓK RÁDIÓ MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI A programkiosztás módosításának jogát fenntartjuk Digitális Közösségi kiegészítő program/szolgáltatáscsomag Baja, Bátmonostor, Cegléd, Csátalja, Dávod, Hercegszántó, Kecskemét, Nagybaracska, Tiszaújváros, Sajóörös, Sajószöged, Vaskút, Báránd, Berettyóújfalu, Kaba, Nádudvar, Püspökladány, Hajdúszoboszló, Karcag településeken A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény ( Mttv ) 75. -ában foglalt továbbítási kötelezettségére figyelemmel a Szolgáltató Digitális Közösségi programcsomagot hoz létre, melyben az előfizetők részére azon médiaszolgáltatók Médiatanács által körzeti vagy helyi, audiovizuális közösségi médiaszolgáltatásnak minősített csatornáinak elérhetőségét biztosítja, akikkel a csatorna terjesztésére a Szolgáltató megállapodást kötött. A Szolgáltató a programcsomag kereskedelmi értékesítését jelen ÁSZF közzétételének időpontjában még nem kezdte meg, a csomag még nem fizethető elő, arra a médiaszolgáltatókkal kötendő megállapodások aláírásának függvényében és időzítése szerint kerül sor. Az előfizethetőség megkezdéséről a Szolgáltató honlapján ad tájékoztatást az előfizetők részére az aktuális csatornakiosztással együtt. Sorszám Csatorna Nyelv Tematika 1 Az Mttv 75. -a alapján MAGYAR KÖRZETI VAGY HELYI KÖZÖSSÉGI 2 megkötött műsorterjesztési MAGYAR KÖRZETI VAGY HELYI KÖZÖSSÉGI 3 szerződésekben MAGYAR KÖRZETI VAGY HELYI KÖZÖSSÉGI 4 meghatározott körzeti vagy helyi, MAGYAR KÖRZETI VAGY HELYI KÖZÖSSÉGI 5 audiovizuális MAGYAR KÖRZETI VAGY HELYI KÖZÖSSÉGI 6 közösségi médiaszolgáltatások* MAGYAR KÖRZETI VAGY HELYI KÖZÖSSÉGI * A Szolgáltató jelen ÁSZF közzétételének időpontjában közösségi médiaszolgáltatás terjesztésére vonatkozó hatályos megállapodással még nem rendelkezik. A közösségi médiaszolgáltatókkal kötendő megállapodások függvényében és időzítése alapján a programkiosztás módosításának jogát fenntartjuk Digitális Mini programcsomagok csatornakiosztása Baja, Bátmonostor, Cegléd, Csátalja, Dávod, Hercegszántó, Kecskemét, Nagybaracska, Tiszaújváros, Sajóörös, Sajószöged, Vaskút, Báránd, Berettyóújfalu, Kaba, Nádudvar, Püspökladány, Hajdúszoboszló, Karcag településeken Horizont Sorszám PROGRAM NYELV TEMATIKA 1 DISCOVERY SCIENCE MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ Hatályos: január 01. napjától 9

10 2 DISCOVERY WORLD MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ 3 INVESTIGATION DISCOVERY MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ 4 HSTORY CHANNEL MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ 5 VIASAT HISTORY MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 6 VIASAT EXPLORER MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 118 VIASAT NATURE MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ A programkiosztás módosításának jogát fenntartjuk Macho Club Sorszám PROGRAM NYELV TEMATIKA 1 CHASSE ET PECHE FRANCIA SPORT 2 PRO4 MAGYAR ÉLETMÓD 3 EXTREME SPORT MAGYAR / ANGOL SPORT 4 YACHT&SAIL FRANCIA / ANGOL SPORT 5 DARING! TV (23:00-05:00) ANGOL EROTIKUS 6 AB MOTEURS (05:00-23:00) FRANCIA SPORT 7 XXL (23:00-05:00) ANGOL EROTIKUS 8 SUPERONE ( ) ANGOL EROTIKUS A programkiosztás módosításának jogát fenntartjuk XXL24 Sorszám Csatorna Nyelv Tematika 1 HUSTLER TV ANGOL EROTIKUS 2 DORCEL TV ANGOL EROTIKUS 3 PRIVATE SPICE ANGOL EROTIKUS A programkiosztás módosításának jogát fenntartjuk Champion Sorszám Csatorna Nyelv Tematika 1 EUROSPORT 2 MAGYAR SPORT 2 PRO4 MAGYAR ÉLETMÓD 3 EXTREME SPORTS MAGYAR / ANGOL SPORT 4 POKER CHANNEL ANGOL SPORT 5 YACHT&SAIL FRANCIA / ANGOL SPORT 6 MOTORS TV FRANCIA / ANGOL SPORT A programkiosztás módosításának jogát fenntartjuk Playground (Játszótér) Sorszám Csatorna Nyelv Tematika 1 BABY TV ANGOL / FRANCIA RAJZFILM 2 BOOMERANG MAGYAR / ANGOL RAJZFILM 3 NICKELODEON MAGYAR / ANGOL RAJZFILM 4 KIDSCO MAGYAR / ANGOL RAJZFILM 5 DUCK TV SZLOVÁK RAJZFILM Hatályos: január 01. napjától 10

11 6 SMILE OF A CHILD ANGOL RAJZFILM 7 JIMJAM MAGYAR / ANGOL RAJZFILM A programkiosztás módosításának jogát fenntartjuk HBO Max Pak Sorszám Csatorna Nyelv Tematika 1 HBO MAGYAR FILM 2 HBO 2 MAGYAR FILM 3 HBO COMEDY MAGYAR HUMOR 4 CINEMAX MAGYAR FILM 5 CINEMAX 2 MAGYAR FILM A programkiosztás módosításának jogát fenntartjuk HBO GO szolgáltatás Az HBO GO szolgáltatás az HBO Ceska Republika, spol. s.r.o. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató ) lekérhető prémium médiaszolgáltatása, melyet a Szolgáltató a Médiaszolgáltatóval kötött megállapodás alapján terjeszt a jogosított felhasználónak minősülő Előfizetők részére. Az HBO GO szolgáltatáson keresztül elérhető DRM védelemmel ellátott védett tartalmat (a továbbiakban: HBO GO Tartalom ) a Médiaszolgáltató állítja össze, a tartalommal kapcsolatban a Szolgáltató minden felelősséget kizár. Az HBO GO szolgáltatás kizárólag Magyarország területén vehető igénybe. Az HBO GO Tartalom a Médiaszolgáltató által meghatározott időszakban hozzáférhető a jogosított felhasználónak minősülő Előfizetők részére azzal, hogy az adott HBO GO Tartalomra vonatkozó időablakban a Jogosított Felhasználó korlátlan számban nézheti meg az adott HBO GO Tartalmat. Az HBO GO szolgáltatáshoz való hozzáférés azon 18. életévét betöltött Előfizető (a továbbiakban: Jogosított Felhasználó) részére biztosított, aki rendelkezik a Szolgáltatónál (i) az HBO GO szolgáltatáshoz való hozzáférést is biztosító HBO MaxPak csomag igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződéssel továbbá (ii) rendelkezik az HBO GO szolgáltatás igénybevételéhez szükséges legalább 1 Mbps sávszélességű Internet előfizetéssel, illetve mobil és táblagépek esetében 700kbs sávszélességű Internet előfizetéssel, továbbá (iii) aki az előfizetői szerződésben tett nyilatkozata szerint az HBO GO szolgáltatást nem kereskedelmi vagy egyéb, üzleti tevékenységgel összefüggő célból kívánja igénybe venni valamint (iv) előzetesen felhasználóként regisztrált a honlapon. Az HBO GO szolgáltatáshoz való hozzáférés további feltétele (i) mobil és táblagépek esetében az HBO GO Interfész (alkalmazás) letöltése az Android marketből vagy az Appstore rendszerből és (ii) az eszköz regisztráció. Az HBO GO szolgáltatás igénybevételére alkalmas eszköz lehet: (i) számítógép, (ii) mobil telefon (iii) tablet és a jövőben (iv) connected TV. A Jogosított Felhasználók regisztrációja és a hozzáférési jogosultságának ellenőrzése a oldalon történik. Kizárólag olyan eszközök alkalmasak az HBO GO Tartalmak lejátszására, amelyek megfelelnek a mindenkori oldalon található technikai követelményeknek. Továbbá bizonyos eszközök nem támogatják a mobil hálózaton való műsorterjesztést. A korlátozásokra vonatkozó információk szintén megtalálhatóak a honlapon. Ezen oldal ellenőrzése minden új eszköz vásárlása, illetve regisztrációja előtt elengedhetetlenül szükséges. Az HBO MaxPak csomag előfizetési díja magában foglalja az HBO GO szolgáltatás igénybevételének díját. HBO GO Interfész letöltése Az HBO GO Interfész az HBO tulajdonában lévő és az HBO által rendelkezésre bocsátott player vagy felhasználói interfész alkalmazás, amely lehetővé teszi az HBO GO Tartalmak elérését a Jogosított Felhasználó által használt eszközön. Mobil telefon és tablet esetében a Jogosított Felhasználó köteles az HBO GO Interfész alkalmazást az Android marketből vagy az Appstore rendszerből letölteni. Számítógép esetében az HBO GO Interfész alkalmazás az Interneten keresztül bármely Jogosított Felhasználó számára Hatályos: január 01. napjától 11

12 elérhető. A connected TV esetében az HBO GO Interfész (i) az eszközön, annak megvásárlása előtt telepítésre kerül, vagy (ii) az Interneten keresztül bármely Felhasználó számára elérhető. Felhasználói regisztráció Ha a Jogosított Felhasználó az HBO GO Tartalmat első alkalommal kívánja igénybe venni, a Jogosított Felhasználónak regisztrálnia kell az HBO GO Interfészen (a továbbiakban: "Felhasználói Regisztráció"). A Felhasználói Regisztráció csak akkor valósulhat meg, ha a Médiaszolgáltató és a Szolgáltató autentikációs eljárás keretében a Jogosított Felhasználó jogosultságát ellenőrizték, azaz, ellenőrizték hogy a Jogosított Felhasználó rendelkezik-e érvényes és hatályos előfizetői szerződéssel a Szolgáltatóval. A Felhasználói Regisztráció első lépéseként az Előfizető a oldalon a regisztráció menüben köteles kiválasztani az Invitelt mint Szolgáltatót és a kért azonosítót megadni. Ezt követően a Felhasználói Regisztráció során a Jogosított Felhasználónak egyedi felhasználói felületet kell (a továbbiakban: "Felhasználói Felület") létrehoznia a felhasználói név, jelszó, cím (a továbbiakban együtt: "Felhasználói Kódok"), nem, születési év és irányítószám megadásával az HBO GO Interfészen. Az cím a Jogosított Felhasználó elsődleges azonosító adata. Eszköz regisztráció A sikeres Felhasználói Regisztrációt követően a Jogosított Felhasználó köteles minden egyes újonnan használni kívánt eszközt regisztrálni a Felhasználói Felületen (a továbbiakban: "Eszköz Regisztráció"). A regisztrált eszköz az Eszköz Regisztrációt követően Regisztrált Eszköznek minősül. Tekintettel arra, hogy a Jogosított Felhasználó csak egy (1) Regisztrált Eszközt használhat platformonként, a Jogosított Felhasználó köteles deregisztrálni a Regisztrált Eszközt egy újabb, azonos Platformon történő Eszköz Regisztráció előtt. Deregisztráció Ha a Jogosított Felhasználó nem kíván többé HBO GO Tartalmakat igénybe venni, a Jogosított Felhasználó köteles deregisztrálni a Felhasználói Felületen (a továbbiakban: "Deregisztráció"). A Jogosított Felhasználó HBO GO Védett Tartalmak lekérésére a Deregisztrációt követően nem jogosult. Az autentikáció megtagadása A Médiaszolgáltató megtagadja az HBO GO Tartalmakhoz való jogosultságot meghaladó mértékű hozzáférést, ha azt észleli, hogy a Jogosított Felhasználó (i) egyidejűleg több, egy platformhoz tartozó regisztrált eszközre kívánja az HBO GO Tartalmakat lekérni, vagy (ii) háromnál több regisztrált eszközre kívánja az HBO GO Tartalmakat lekérni, vagy (iii) ugyanazon platformon történt két eszköz regisztráció között kevesebb mint 4 (négy) óra telt el, vagy (iv) bármilyen módon megpróbálja az HBO GO Tartalom lekérésének korlátozását kijátszani. Fenti 48 órán belüli több mint 3 jogosulatlan hozzáférési kísérletről illetve jogosulatlan hozzáférésről a Médiaszolgáltató értesíti a Szolgáltatót akkor a Szolgáltató a Jogosított Felhasználót eltiltja az HBO GO Tartalomhoz való további hozzáféréstől. HBO GO Tartalom lekérése Az HBO GO szolgáltatás keretében az HBO GO Tartalmat a Szolgáltató on demand Streaming keretében SD és HD formában terjeszti a hálózatán keresztül a Jogosított Felhasználók részére, oly módon, hogy az HBO GO Tartalmat kizárólag Jogosított Felhasználók által használt előzetesen regisztrált eszközön futó HBO GO Interfészen teszi elérhetővé. Az HBO GO Tartalom a Jogosított Felhasználó által használt eszköz fájlrendszerében nem kerül tárolásra és nem elérhető, az HBO GO Tartalom csak a Streaming alatt tekinthető meg. A kiválasztott HBO GO Tartalom lekérése kizárólag a Felhasználói Felületről lehetséges a Felhasználói Regisztrációt és Eszköz Regisztrációt követően. A Jogosított Felhasználó a Felhasználói Kódok megadásával jogosult a Felhasználói Felületre belépni (a továbbiakban: "Belépés"). Belépésre csak akkor kerülhet sor, ha a Médiaszolgáltató és a Szolgáltató a Jogosított Felhasználó hozzáférési jogosultságát ellenőrizték. Az HBO GO Tartalomhoz való hozzáférés a Jogosított Felhasználó számára is csak akkor engedélyezett, ha az általa használt eszköz IP címének vizsgálata alapján megállapítható, hogy az HBO GO Tartalmat Magyarország területén lévő eszközről kívánja elérni. Hatályos: január 01. napjától 12

13 Az HBO GO szolgáltatás biztonsági rendszerének meghibásodása és/vagy megsértése esetén a Szolgáltató jogosult az HBO GO Tartalom terjesztését felfüggeszteni, a hiba elhárításáig illetve a szabálytalanság orvoslásáig. Gyerekzár Az HBO GO Tartalmakhoz kapcsolódó Gyerekzár megoldást a Médiaszolgáltató biztosítja. A Jogosított Felhasználó köteles a Médiaszolgáltató által az engedélyezett Felhasználói Felületen kínált Gyerekzárbeállításokat kiválasztani a Felhasználói Regisztráció során. Miután a Jogosított Felhasználó kiválasztotta a Gyerekzár-beállításokat, az HBO GO Tartalmak az érintett Jogosított Felhasználó részére a beállításnak megfelelően kerülnek továbbításra. A Jogosított Felhasználó csak akkor tudja a Gyerekzár alkalmazását aktiválni, ha validációs küldhető számára a Felhasználói Regisztráció során megadott címre. Kalózkodás elleni intézkedések HBO GO Tartalomhoz való jogosulatlan hozzáférés észlelése esetén a Szolgáltató írásban postai úton felszólítja a Jogosított Felhasználót a jogsértés megszüntetésére. A Szolgáltató legfeljebb még két alkalommal ismételt írásbeli felszólítást küld, amennyiben a korábbi felszólítások eredménytelenek voltak. Ha a Szolgáltató bármely tizenkét (12) hónapos időszakban már a harmadik felszólítást küldte egy Jogosított Felhasználónak, úgy ezt követően a Szolgáltató jogosult az érintett Jogosított Felhasználó HBO GO szolgáltatáshoz való hozzáférését a továbbiakban megszüntetni, A kalózkodással okozott esetleges károkat mind a Médiaszolgáltató, mind a Szolgáltató részére az érintett Jogosított Felhasználó köteles megtéríteni. HBO GO szolgáltatás megszüntetése A Szolgáltató és a Médiaszolgáltató közötti megállapodás bármely okból való megszűnése maga után vonja az HBO GO szolgáltatáshoz való hozzáférés megszűnését. Ilyen esetben a Szolgáltató az Előfizetők 60 nappal előzetes írásbeli tájékoztatása mellett jogosult az HBO GO szolgáltatáshoz való további hozzáférést megszüntetni.,az HBO GO szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnése nem érinti a Szolgáltató és az Előfizető között az HBO Maxpak csomag és az internet szolgáltatás igénybevételére kötött előfizetői szerződések hatályát. Ügyfélszolgálat Az HBO GO szolgáltatással kapcsolatos bármely bejelentést, panaszt a Jogosított Felhasználók a Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál nyújthatnak be HBO Pak Sorszám Csatorna Nyelv Tematika 1 HBO MAGYAR FILM 2 HBO 2 MAGYAR FILM 3 HBO COMEDY MAGYAR HUMOR A programkiosztás módosításának jogát fenntartjuk Boogie Sorszám Csatorna Nyelv Tematika 1 MTV HITS ANGOL ZENE 2 MTV DANCE ANGOL ZENE 3 TRACE URBAN ANGOL / FRANCIA ZENE 4 VH1 CLASSIC ANGOL ZENE 5 MCM POP FRANCIA ZENE 6 MUSICMIX (05:00-23:00) MAGYAR ZENE Hatályos: január 01. napjától 13

14 A programkiosztás módosításának jogát fenntartjuk. 2.2 Analóg szolgáltatás csomagok csatornakiosztása A Szolgáltató az Eht (2a) bekezdés a) pontja alapján a külön feltüntetett csatornák kivételével június 30. napjában határozza meg a Csatornakiosztásban szereplő csatornák szerepeltetésének vállalt időpontját. Hatályos: január 01. napjától 14

15 Agárd TELEPULES Agárd CSOMAG_TIPUS ; Alap ; ; ALAP CSOMAG 1 C2 48,25 CNN ANGOL HÍREK 1 2 O2 59,25 NÓTA TV MAGYAR ZENE 1 3 O3 77,25 DUNA TV MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 1 4 O4 85,25 TÓ TV MAGYAR HELYI TELEVÍZIÓ 1 5 S3 119,25 EUROSPORT MAGYAR / ANGOL SPORT 1 6 S4 126,25 SPEKTRUM MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ 1 7 S5 133,25 SPORT 1 MAGYAR SPORT 1 8 S6 140,25 VIASAT3 MAGYAR KERESKEDELMI 1 9 S7 147,25 RTL KLUB MAGYAR KERESKEDELMI 1 10 S8 154,25 TV2 MAGYAR KERESKEDELMI 1 11 S9 161,25 HIT MUSIC MAGYAR ZENE 1 12 S10 168,25 4! STORY TV MAGYAR KERESKEDELMI 1 13 C6 182,25 M2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 1 14 C7 189,25 COOL MAGYAR KERESKEDELMI 1 15 C8 196,25 FILM+ MAGYAR FILM 1 16 C9 203,25 DUNA 2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 1 17 C10 210,25 M1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI 1 18 C11 217,25 DISCOVERY CHANNEL MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 1 19 S12 238,25 NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ 1 20 S14 252,25 DISNEY CHANNEL MAGYAR RAJZFILM 1 21 S15 259,25 ATV MAGYAR KERESKEDELMI 1 22 S16 266,25 HÍR TV MAGYAR HÍREK 1 23 S17 273,25 MINIMAX MAGYAR RAJZFILM 1 24 S17 273,25 ANIMAX MAGYAR RAJZFILM 1 25 S18 280,25 DIGISPORT MAGYAR SPORT 1 26 S19 287,25 AXN MAGYAR FILM 1 27 S20 294,25 ZONE ROMANTICA MAGYAR SOROZATOK MR1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI ,5 MR2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI MR3 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C5 175,25 HBO MAGYAR FILM 0 Hatályos: január 01. napjától 15

16 Alcsútdoboz TELEPULES Alcsútdoboz CSOMAG_TIPUS Információs; ; Családi; INFORMÁCIÓS CSALÁDI CSOMAG CSOMAG 1 S5 133,25 VOX NÉMET KERESKEDELMI S7 147,25 DUNA 2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI S8 154,25 TV5 FRANCIA KÖZSZOLGÁLATI S9 161,25 PRO7 NÉMET KERESKEDELMI S10 168,25 HELYI TV MAGYAR HELYI TELEVÍZIÓ C5 175,25 M1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C6 182,25 M2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C7 189,25 DUNA TV MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C8 196,25 PUSKÁS TV MAGYAR KERESKEDELMI C9 203,25 TV2 MAGYAR KERESKEDELMI C10 210,25 RTL KLUB MAGYAR KERESKEDELMI C11 217,25 VV TV MAGYAR KERESKEDELMI S12 238,25 EUROSPORT MAGYAR / ANGOL SPORT S13 245,25 CNN ANGOL HÍREK S14 252,25 HÍR TV MAGYAR HÍREK S15 259,25 ATV MAGYAR KERESKEDELMI S16 266,25 NÓTA TV MAGYAR ZENE S17 273,25 ECHO TV MAGYAR GAZDASÁGI S18 280,25 COMEDY CENTRAL MAGYAR HUMOR S19 287,25 FEM3 MAGYAR KERESKEDELMI S20 294,25 VIASAT6 MAGYAR KERESKEDELMI S30 375,25 ZONE ROMANTICA MAGYAR SOROZATOK S31 383,25 TLC MAGYAR ÉLETMÓD C21 471,25 HIT MUSIC MAGYAR ZENE C22 479,25 SPORT 1 MAGYAR SPORT C23 487,25 COOL MAGYAR KERESKEDELMI C26 511,25 EUROSPORT 2 MAGYAR / ANGOL SPORT C29 535,25 DISNEY CHANNEL MAGYAR RAJZFILM C30 543,25 NATIONAL GEOGRAPHIC WILD MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ C31 551,25 MUZSIKA TV MAGYAR ZENE C33 567,25 VIASAT3 MAGYAR KERESKEDELMI C34 575,25 PRIZMA TV MAGYAR HUMOR C38 607,25 EXTREME SPORT MAGYAR / ANGOL SPORT C39 615,25 SPORT 2 MAGYAR SPORT C42 639,25 SPEKTRUM HOME MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ C43 647,25 DISCOVERY CHANNEL MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ C44 655,25 DIGISPORT MAGYAR SPORT C45 663,25 SPEKTRUM MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ C46 671,25 NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ C47 679,25 FILMBOX MAGYAR FILM C48 687,25 PRIVATE SPICE ANGOL EROTIKUS C49 695,25 MUSIC CHANNEL MAGYAR ZENE C50 703,25 UNIVERSAL CHANNEL MAGYAR FILM C51 711,25 4! STORY TV MAGYAR KERESKEDELMI C52 719,25 SOROZAT+ MAGYAR SOROZATOK C53 727,25 TV PAPRIKA MAGYAR GASZTRONÓMIA C55 743,25 FILM+ MAGYAR FILM C56 751,25 MINIMAX MAGYAR RAJZFILM C56 751,25 ANIMAX MAGYAR RAJZFILM MR3 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI ,2 MR1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI ,8 MR2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C12 224,25 HBO MAGYAR FILM 0 0 Hatályos: január 01. napjától 16

17 Anarcs TELEPULES Anarcs CSOMAG_TIPUSSzociális; Alap; Bővített; SZOCIÁLIS ALAP BŐVÍTETT 1 S7 147,25 M1 RÉGIÓS MAGYAR REGIONÁLIS S8 154,25 ZEMPLÉN TV MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI S9 161,25 M2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI S10 168,25 DUNA TV MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C5 175,25 M1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C6 182,25 TV2 MAGYAR KERESKEDELMI C7 189,25 RTL KLUB MAGYAR KERESKEDELMI C8 196,25 DUNA 2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C9 203,25 KÉPÚJSÁG MAGYAR INFORMÁCIÓS C12 224,25 ATV MAGYAR KERESKEDELMI S11 231,25 MINIMAX MAGYAR RAJZFILM S11 231,25 ANIMAX MAGYAR RAJZFILM S12 238,25 EUROSPORT MAGYAR / ANGOL SPORT S13 245,25 NÓTA TV MAGYAR ZENE S14 252,25 TLC MAGYAR ÉLETMÓD S15 259,25 PRIZMA TV MAGYAR HUMOR S16 266,25 NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ S17 273,25 HIT MUSIC MAGYAR ZENE S19 287,25 DIGISPORT MAGYAR SPORT S20 294,25 NATIONAL GEOGRAPHIC WILD MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ S21 303,25 3 SAT NÉMET KERESKEDELMI S22 311,25 CNN ANGOL HÍREK C21 471,25 SPORT 1 MAGYAR SPORT C22 479,25 ZONE ROMANTICA MAGYAR SOROZATOK C23 487,25 SOROZAT+ MAGYAR SOROZATOK C24 495,25 SPORT 2 MAGYAR SPORT C25 503,25 HÍR TV MAGYAR HÍREK C27 519,25 MUSICMAX MAGYAR ZENE C31 551,25 TV PAPRIKA MAGYAR GASZTRONÓMIA C35 583,25 FILM+ MAGYAR FILM C41 631,25 UNIVERSAL CHANNEL MAGYAR FILM C42 639,25 VIASAT3 MAGYAR KERESKEDELMI C44 655,25 COOL MAGYAR KERESKEDELMI C45 663,25 DISNEY CHANNEL MAGYAR RAJZFILM C46 671,25 FEM3 MAGYAR KERESKEDELMI C47 679,25 DISCOVERY CHANNEL MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ C48 687,25 SPEKTRUM MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ C49 695,25 HUSTLER TV ANGOL EROTIKUS C50 703,25 4! STORY TV MAGYAR KERESKEDELMI C51 711,25 AXN MAGYAR FILM MR1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI MR2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI MR3 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C61 791,25 HBO MAGYAR FILM C62 799,25 HBO COMEDY MAGYAR FILM Hatályos: január 01. napjától 17

18 Apagy TELEPULES Apagy CSOMAG_TIPUSSzociális; Alap; Bővített; SZOCIÁLIS ALAP BŐVÍTETT 1 S7 147,25 NYÍREGYHÁZI VÁROSI TV MAGYAR KERESKEDELMI S8 154,25 KÖLCSEY TV MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI S9 161,25 M2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI S10 168,25 DUNA TV MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C5 175,25 M1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C6 182,25 TV2 MAGYAR KERESKEDELMI C7 189,25 RTL KLUB MAGYAR KERESKEDELMI C8 196,25 DUNA 2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C9 203,25 KÉPÚJSÁG MAGYAR INFORMÁCIÓS C12 224,25 ATV MAGYAR KERESKEDELMI S11 231,25 MINIMAX MAGYAR RAJZFILM S11 231,25 ANIMAX MAGYAR RAJZFILM S12 238,25 EUROSPORT MAGYAR / ANGOL SPORT S13 245,25 NÓTA TV MAGYAR ZENE S14 252,25 TLC MAGYAR ÉLETMÓD S15 259,25 DIGISPORT MAGYAR SPORT S16 266,25 NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ S17 273,25 HIT MUSIC MAGYAR ZENE S19 287,25 PRIZMA TV MAGYAR HUMOR S20 294,25 NATIONAL GEOGRAPHIC WILD MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ S21 303,25 3 SAT NÉMET KERESKEDELMI S22 311,25 CNN ANGOL HÍREK C21 471,25 SPORT 1 MAGYAR SPORT C22 479,25 ZONE ROMANTICA MAGYAR SOROZATOK C23 487,25 SOROZAT+ MAGYAR SOROZATOK C24 495,25 SPORT 2 MAGYAR SPORT C25 503,25 HÍR TV MAGYAR HÍREK C27 519,25 MUSICMAX MAGYAR ZENE C31 551,25 TV PAPRIKA MAGYAR GASZTRONÓMIA C34 575,25 FEM3 MAGYAR KERESKEDELMI C35 583,25 FILM+ MAGYAR FILM C41 631,25 UNIVERSAL CHANNEL MAGYAR FILM C42 639,25 VIASAT3 MAGYAR KERESKEDELMI C44 655,25 COOL MAGYAR KERESKEDELMI C45 663,25 DISNEY CHANNEL MAGYAR RAJZFILM C47 679,25 DISCOVERY CHANNEL MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ C48 687,25 SPEKTRUM MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ C49 695,25 HUSTLER TV ANGOL EROTIKUS C50 703,25 4! STORY TV MAGYAR KERESKEDELMI C51 711,25 AXN MAGYAR FILM ,2 MR1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI ,2 MR3 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI ,9 MR2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C61 791,25 HBO MAGYAR FILM Hatályos: január 01. napjától 18

19 Bácsalmás TELEPULES Bácsalmás 1 S6 140,25 DUNA 2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI S7 147,25 ATV MAGYAR KERESKEDELMI S8 154,25 HALAS TV MAGYAR KERESKEDELMI S9 161,25 DÉL TV MAGYAR HELYI TELEVÍZIÓ C5 175,25 HÍR TV MAGYAR HÍREK C8 196,25 M1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C9 203,25 M2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C10 210,25 DUNA TV MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI S12 238,25 FILMBOX MAGYAR FILM S13 245,25 NATIONAL GEOGRAPHIC WILD MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ S14 252,25 NÓTA TV MAGYAR ZENE S16 266,25 COOL MAGYAR KERESKEDELMI S18 280,25 TLC MAGYAR ÉLETMÓD S19 287,25 MEGAMAX MAGYAR RAJZFILM S20 294,25 PRIZMA TV MAGYAR HUMOR C21 471,25 RTL KLUB MAGYAR KERESKEDELMI C22 479,25 TV2 MAGYAR KERESKEDELMI C23 487,25 DIGISPORT MAGYAR SPORT C24 495,25 MUZSIKA TV MAGYAR ZENE C25 503,25 HRT 2 HORVÁT KÖZSZOLGÁLATI C26 511,25 VIASAT6 MAGYAR KERESKEDELMI C30 543,25 SOROZAT+ MAGYAR SOROZATOK C31 551,25 HIT MUSIC MAGYAR ZENE C33 567,25 EUROSPORT MAGYAR / ANGOL SPORT C34 575,25 VIASAT3 MAGYAR KERESKEDELMI C35 583,25 SPORT 1 MAGYAR SPORT C41 631,25 MINIMAX MAGYAR RAJZFILM C41 631,25 ANIMAX MAGYAR RAJZFILM C42 639,25 SPORT 2 MAGYAR SPORT C44 655,25 FEM3 MAGYAR KERESKEDELMI C45 663,25 UNIVERSAL CHANNEL MAGYAR FILM C47 679,25 FILM+ MAGYAR FILM C49 695,25 TV PAPRIKA MAGYAR GASZTRONÓMIA C50 703,25 DISNEY CHANNEL MAGYAR RAJZFILM C51 711,25 ECHO TV MAGYAR GAZDASÁGI C52 719,25 PRIVATE SPICE ANGOL EROTIKUS C54 735,25 SPEKTRUM MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ C55 743,25 AXN MAGYAR FILM C58 767,25 ZONE ROMANTICA MAGYAR SOROZATOK C59 775,25 EUROSPORT 2 MAGYAR / ANGOL SPORT C60 783,25 SPEKTRUM HOME MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ C61 791,25 NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ C62 799,25 4! STORY TV MAGYAR KERESKEDELMI C63 807,25 DISCOVERY CHANNEL MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ C64 815,25 MUSIC CHANNEL MAGYAR ZENE C66 831,25 COMEDY CENTRAL MAGYAR HUMOR C67 839,25 CNN ANGOL HÍREK ,2 MR2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI ,4 MR3 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI ,4 MR1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI O12 223,25 HBO MAGYAR FILM Hatályos: január 01. napjától 19

20 Baja TELEPULES Baja 1 S6 140,25 HÍR TV MAGYAR HÍREK S8 154,25 BAJAI TELEVÍZIÓ MAGYAR HELYI TELEVÍZIÓ S9 161,25 DUNA TV MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI S10 168,25 M2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C5 175,25 M1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C6 182,25 DUNA 2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C7 189,25 DÉL TV / KÉPÚJSÁG MAGYAR INFORMÁCIÓS C8 196,25 CSELE TV MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C9 203,25 RTL KLUB MAGYAR KERESKEDELMI C10 210,25 TV2 MAGYAR KERESKEDELMI C12 224,25 ATV MAGYAR KERESKEDELMI S11 231,25 HIT MUSIC MAGYAR ZENE S12 238,25 NÓTA TV MAGYAR ZENE S13 245,25 HRT 2 HORVÁT KÖZSZOLGÁLATI S14 252,25 PRIZMA TV MAGYAR HUMOR S15 259,25 VIASAT3 MAGYAR KERESKEDELMI S17 273,25 MEGAMAX MAGYAR RAJZFILM S18 280,25 EUROSPORT MAGYAR / ANGOL SPORT S19 287,25 DIGISPORT MAGYAR SPORT S20 294,25 COOL MAGYAR KERESKEDELMI S21 303,25 CNN ANGOL HÍREK S22 311,25 VIASAT6 MAGYAR KERESKEDELMI S23 319,25 SPORT 1 MAGYAR SPORT S24 327,25 TLC MAGYAR ÉLETMÓD S25 335,25 FILMBOX MAGYAR FILM S26 343,25 RTS (PTC) SZERB KÖZSZOLGÁLATI S27 351,25 PRO7 NÉMET KERESKEDELMI C21 471,25 RTL NÉMET KERESKEDELMI C22 479,25 ZONE ROMANTICA MAGYAR SOROZATOK C23 487,25 DISNEY CHANNEL MAGYAR RAJZFILM C25 503,25 NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ C26 511,25 FILM+ MAGYAR FILM C27 519,25 SPORT 2 MAGYAR SPORT C29 535,25 DISCOVERY CHANNEL MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ C30 543,25 PRIVATE SPICE ANGOL EROTIKUS C31 551,25 UNIVERSAL CHANNEL MAGYAR FILM C32 559,25 MINIMAX MAGYAR RAJZFILM C32 559,25 ANIMAX MAGYAR RAJZFILM C33 567,25 ECHO TV MAGYAR GAZDASÁGI C34 575,25 NATIONAL GEOGRAPHIC WILD MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ C35 583,25 VOX NÉMET KERESKEDELMI C37 599,25 SPEKTRUM HOME MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ C38 607,25 EUROSPORT 2 MAGYAR / ANGOL SPORT C39 615,25 4! STORY TV MAGYAR KERESKEDELMI C40 623,25 COMEDY CENTRAL MAGYAR HUMOR C41 631,25 AXN MAGYAR FILM C42 639,25 SPEKTRUM MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ C44 655,25 SOROZAT+ MAGYAR SOROZATOK C45 663,25 TV PAPRIKA MAGYAR GASZTRONÓMIA C46 671,25 HRT 1 HORVÁT KÖZSZOLGÁLATI C47 679,25 MUZSIKA TV MAGYAR ZENE C49 695,25 MUSIC CHANNEL MAGYAR ZENE C51 711,25 FEM3 MAGYAR KERESKEDELMI C52 719,25 SUPER RTL NÉMET KERESKEDELMI ANTRITT RÁDIÓ MAGYAR KERESKEDELMI ,5 ALISCA RÁDIÓ MAGYAR KERESKEDELMI MR1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI ,5 BAJAI RÁDIÓ MAGYAR HELYI SZABADKAI RÁDIÓ MAGYAR / SZERB KÖZSZOLGÁLATI ,5 HORVÁT 1 HORVÁT KÖZSZOLGÁLATI CLASS FM MAGYAR KERESKEDELMI ,5 MR2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI MR3 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI ,5 NEO FM MAGYAR KERESKEDELMI MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ MAGYAR VALLÁSI ,5 RTL RÁDIÓ NÉMET KERESKEDELMI JAM FM NÉMET KERESKEDELMI ,5 KLASSIK RADIO NÉMET KERESKEDELMI Hatályos: január 01. napjától 20

21 Balassagyarmat TELEPULES Balassagyarmat 1 S5 133,25 GYARMATI TV MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI S6 140,25 DUNA 2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI S8 154,25 IPOLY TV MAGYAR HELYI TELEVÍZIÓ S9 161,25 DUNA TV MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI S10 168,25 M2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C6 182,25 M1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI S12 238,25 ATV MAGYAR KERESKEDELMI S13 245,25 SOROZAT+ MAGYAR SOROZATOK S14 252,25 RTL2 NÉMET KERESKEDELMI S15 259,25 VIASAT3 MAGYAR KERESKEDELMI S16 266,25 NÓTA TV MAGYAR ZENE S17 273,25 HÍR TV MAGYAR HÍREK S18 280,25 SPORT 1 MAGYAR SPORT S19 287,25 TRAVEL CHANNEL MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ C22 479,25 TV2 MAGYAR KERESKEDELMI C23 487,25 RTL KLUB MAGYAR KERESKEDELMI C24 495,25 DIGISPORT MAGYAR SPORT C25 503,25 MINIMAX MAGYAR RAJZFILM C25 503,25 ANIMAX MAGYAR RAJZFILM C27 519,25 MUZSIKA TV MAGYAR ZENE C29 535,25 EUROSPORT MAGYAR / ANGOL SPORT C30 543,25 NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ C33 567,25 HIT MUSIC MAGYAR ZENE C34 575,25 TLC MAGYAR ÉLETMÓD C35 583,25 ECHO TV (üres) (üres) C41 631,25 TV PAPRIKA MAGYAR GASZTRONÓMIA C44 655,25 NATIONAL GEOGRAPHIC WILD MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ C45 663,25 COOL MAGYAR KERESKEDELMI C49 695,25 VIASAT6 (üres) (üres) C50 703,25 AXN (üres) (üres) C51 711,25 PRIVATE SPICE ANGOL EROTIKUS C52 719,25 FILM+ MAGYAR FILM C55 743,25 UNIVERSAL CHANNEL MAGYAR FILM C56 751,25 EUROSPORT 2 MAGYAR / ANGOL SPORT C57 759,25 SPORT 2 MAGYAR SPORT C58 767,25 4! STORY TV MAGYAR KERESKEDELMI C59 775,25 SPEKTRUM MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ C60 783,25 DISCOVERY CHANNEL MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ C61 791,25 ZONE ROMANTICA MAGYAR SOROZATOK C62 799,25 DISNEY CHANNEL MAGYAR RAJZFILM C64 815,25 MUSIC CHANNEL MAGYAR ZENE C66 831,25 SPEKTRUM HOME MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ C67 839,25 FEM3 MAGYAR KERESKEDELMI C68 847,25 COMEDY CENTRAL MAGYAR HUMOR ,8 JUVENTUS MAGYAR KERESKEDELMI ,3 CLASS FM MAGYAR KERESKEDELMI ,6 RTL RÁDIÓ NÉMET KERESKEDELMI ,9 MR1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI ,1 MR2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI ,6 MR3 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI ,4 NEO FM MAGYAR KERESKEDELMI S7 147,25 HBO MAGYAR FILM Hatályos: január 01. napjától 21

22 Balkány TELEPULES Balkány 1 S7 147,25 SZLOVÁK 2 SZLOVÁK KÖZSZOLGÁLATI S9 161,25 DUNA 2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C8 196,25 M1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C9 203,25 DUNA TV MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C10 210,25 M2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI S12 238,25 NATIONAL GEOGRAPHIC WILD MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ S13 245,25 HÍR TV MAGYAR HÍREK S14 252,25 ATV MAGYAR KERESKEDELMI S15 259,25 COOL MAGYAR KERESKEDELMI S16 266,25 EUROSPORT MAGYAR / ANGOL SPORT S17 273,25 MINIMAX MAGYAR RAJZFILM S17 273,25 ANIMAX MAGYAR RAJZFILM S18 280,25 HÁLÓZAT TV MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ S19 287,25 NÓTA TV MAGYAR ZENE S20 294,25 PRIZMA TV MAGYAR HUMOR S21 303,25 SPORT 1 MAGYAR SPORT S22 311,25 ROMÁN TV (KOLOZSVÁR) ROMÁN KÖZSZOLGÁLATI C21 471,25 TV2 MAGYAR KERESKEDELMI C22 479,25 RTL KLUB MAGYAR KERESKEDELMI C28 527,25 VIASAT3 MAGYAR KERESKEDELMI C30 543,25 DIGISPORT MAGYAR SPORT C32 559,25 CNN ANGOL HÍREK C34 575,25 MUZSIKA TV MAGYAR ZENE C45 663,25 AXN MAGYAR FILM C47 679,25 DISCOVERY CHANNEL MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ C48 687,25 UNIVERSAL CHANNEL MAGYAR FILM C50 703,25 RTL NÉMET KERESKEDELMI C50 703,25 PRIVATE SPICE ANGOL EROTIKUS C55 743,25 SPEKTRUM MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ C57 759,25 FILM+ MAGYAR FILM C58 767,25 HIT MUSIC MAGYAR ZENE C62 799,25 MEGAMAX MAGYAR RAJZFILM C63 807,25 DISNEY CHANNEL MAGYAR RAJZFILM C65 823,25 SPORT 2 MAGYAR SPORT C66 831,25 4! STORY TV MAGYAR KERESKEDELMI C68 847,25 MUSIC CHANNEL MAGYAR ZENE C69 855,25 ECHO TV MAGYAR GAZDASÁGI MR2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI MR3 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI MR1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C5 175,25 HBO MAGYAR FILM Hatályos: január 01. napjától 22

23 Balmazújváros TELEPULES Balmazújváros 1 S6 140,25 BALMAZ TV MAGYAR KERESKEDELMI S8 154,25 HÍR TV MAGYAR HÍREK S9 161,25 DEBRECEN TV MAGYAR KERESKEDELMI C7 189,25 DUNA TV MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C8 196,25 ATV MAGYAR KERESKEDELMI C9 203,25 DUNA 2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C10 210,25 M1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C11 217,25 M2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI S12 238,25 PRIZMA TV MAGYAR HUMOR S13 245,25 FILMBOX MAGYAR FILM S14 252,25 VIASAT6 MAGYAR KERESKEDELMI S15 259,25 NATIONAL GEOGRAPHIC WILD MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ S16 266,25 SOROZAT+ MAGYAR SOROZATOK S18 280,25 CNN ANGOL HÍREK S19 287,25 COOL MAGYAR KERESKEDELMI S20 294,25 EUROSPORT MAGYAR / ANGOL SPORT S21 303,25 SPORT 1 MAGYAR SPORT C21 471,25 RTL KLUB MAGYAR KERESKEDELMI C22 479,25 TV2 MAGYAR KERESKEDELMI C24 495,25 TLC MAGYAR ÉLETMÓD C25 503,25 VIASAT3 MAGYAR KERESKEDELMI C28 527,25 NÓTA TV MAGYAR ZENE C29 535,25 DIGISPORT MAGYAR SPORT C32 559,25 RTL NÉMET KERESKEDELMI C33 567,25 MEGAMAX MAGYAR RAJZFILM C35 583,25 MUZSIKA TV MAGYAR ZENE C36 591,25 HIT MUSIC MAGYAR ZENE C39 615,25 MINIMAX MAGYAR RAJZFILM C39 615,25 ANIMAX MAGYAR RAJZFILM C41 631,25 NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ C42 639,25 TV POLONIA LENGYEL KERESKEDELMI C45 663,25 PRIVATE SPICE ANGOL EROTIKUS C47 679,25 DISCOVERY CHANNEL MAGYAR / ANGOL ISMERETTERJESZTŐ C48 687,25 SPEKTRUM HOME MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ C49 695,25 SPORT 2 MAGYAR SPORT C51 711,25 DISNEY CHANNEL MAGYAR RAJZFILM C54 735,25 SPEKTRUM MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ C55 743,25 COMEDY CENTRAL MAGYAR HUMOR C56 751,25 FILM+ MAGYAR FILM C57 759,25 TV PAPRIKA MAGYAR GASZTRONÓMIA C58 767,25 AXN MAGYAR FILM C61 791,25 UNIVERSAL CHANNEL MAGYAR FILM C62 799,25 ECHO TV MAGYAR GAZDASÁGI C63 807,25 FEM3 MAGYAR KERESKEDELMI C64 815,25 MUSIC CHANNEL MAGYAR ZENE C65 823,25 EUROSPORT 2 MAGYAR / ANGOL SPORT C66 831,25 ZONE ROMANTICA MAGYAR SOROZATOK C67 839,25 4! STORY TV MAGYAR KERESKEDELMI C68 847,25 TVP KULTURA LENGYEL KERESKEDELMI ,5 MR2 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI MR3 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI ,5 MR1 MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI C5 175,25 HBO MAGYAR FILM Hatályos: január 01. napjától 23

Digitális idegen. Program- hely. Program Jelleg Nyelv

Digitális idegen. Program- hely. Program Jelleg Nyelv Digitális idegen 1. ORF1 Általános Német 2. ORF2 Általános Német 3. ARD Általános Német 4. ZDF Általános Német 5. Sat1 Általános Német 6. PRO7 Általános Német 7. RTL Általános Német 8. RTL2 Általános Német

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői III. II. I. 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi, Dunakiliti,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2012.december

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői III. II. I. 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi, Dunakiliti,

Részletesebben

Területi megjelölés: Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós

Területi megjelölés: Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós Területi megjelölés: Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós Érvényes: 2014. január 1.-től I. PROGRAMCSOMAG Hang 1 Információs csatorna Mono 168,25 S10 információs csatorna magyar 2 Nickelodeon Mono

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/B. melléklet. Csatornakiosztás. Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma. 1. Digitális alapcsomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/B. melléklet. Csatornakiosztás. Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma. 1. Digitális alapcsomagok tartalma Csatornakiosztás Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2012. március 31. napjában határozza meg a csatornák

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2013.

Részletesebben

Program- hely. Program Jelleg Nyelv

Program- hely. Program Jelleg Nyelv 500. Arte Általános Német 501. ORF1 Általános Német 502. ORF2 Általános Német 503. ARD Általános Német 504. ZDF Általános Német 505. Sat1 Általános Német 506. PRO7 Általános Német 507. RTL Általános Német

Részletesebben

HWR-Telecom Kft. Műsorkiosztás Budapest-központi fejállomás

HWR-Telecom Kft. Műsorkiosztás Budapest-központi fejállomás Alap programcsomag Bővített programcsomag HWR-Telecom Szolgáltatás típusa: Vezetékes műsorjel-elosztás Az igénybe vehető szolgáltatások tartalmi leírása: A vezetékes műsorelosztás a műsorszolgáltatók által

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet. Csatornakiosztás. Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet. Csatornakiosztás. Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2013.

Részletesebben

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. október 1-től

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. október 1-től Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Alap csomag 1 m1 1 m1 2 m2 2 m2 3 Duna Tv 3 Duna TV 4 Duna World 4 Duna World 5 RTL Klub 5 RTL Klub 6 TV2 6 TV2 7 Discovery Channel

Részletesebben

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS. 2. Kiegészítő, kedvezményes programcsomagok megrendelése

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS. 2. Kiegészítő, kedvezményes programcsomagok megrendelése SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS A digitális KTV szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő műsorterjesztési szolgáltatások igénybevételére 1. Előfizető személyes adatai Előfizető neve, cégneve: Lakóhelye/Tartózkodási helye/székhelye:

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Start Analóg Közszolgálati 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi,

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Invitel Zrt. ÁSZF 1. számú melléklet Függeléke Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Kábeltelevíziós hálózaton nyújtott műsorelosztás (KTV) szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Kábeltelevíziós hálózaton nyújtott műsorelosztás (KTV) szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Kábeltelevíziós hálózaton nyújtott műsorelosztás (KTV) szolgáltatásra Szolgáltatások leírása, csatornakiosztás

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2014.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak Csatornakiosztás, rendszeres díjak 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma Közszolgálati csomag* 1. m1 közszolgálati 2. m2 közszolgálati 3. Duna TV közszolgálati 4. Duna II Autonómia közszolgálati Alapcsomag*

Részletesebben

Csatorna neve Tematika Nyelv. 5 Duna World Közszolgálati, szórakoztató magyar és hírműsorok. 4 m4 Sport Közszolgálati, sport magyar

Csatorna neve Tematika Nyelv. 5 Duna World Közszolgálati, szórakoztató magyar és hírműsorok. 4 m4 Sport Közszolgálati, sport magyar PRÉMIUM (78) ALAP (49) START (13) Közszolgálati Csomag Kábeltelevíziós csatornakiosztás Budapest Érvényes 2016. január 04.-től Csatorna sorszám Csatorna neve Tematika Nyelv 1 m1 Közszolgálati, szórakoztató

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi, Dunakiliti, Halászi, Mezőörs,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak Csatornakiosztás, rendszeres díjak 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma Alapcsomag* 1. RTL Klub kereskedelmi 2. tv2 kereskedelmi 3. m1 közszolgálati 4. m2 közszolgálati 5. Duna TV közszolgálati 6. Viasat3

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2013. augusztus

Részletesebben

MINDEN EDDIGINÉL TÖBB TV CSATORNA KÍNÁLATUNKBAN!

MINDEN EDDIGINÉL TÖBB TV CSATORNA KÍNÁLATUNKBAN! HÍRLEVÉL 2016. JANUÁR MINDEN EDDIGINÉL TÖBB TV CSATORNA KÍNÁLATUNKBAN! Az elmúlt időszak műszaki fejlesztései lehetővé tették, hogy tovább bővíthessük a digitális TV szolgáltatásunk kínálatát. Még több

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2015.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2013. április

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2015.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklete Szolgáltatások leírása Hatályba lépés

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2016.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2015.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2014. július

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

HBO PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG CINEMAX PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG HBO MAXPAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG FILMBOX DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG

HBO PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG CINEMAX PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG HBO MAXPAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG FILMBOX DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG Digitális programcsomagok Digitális programcsomagok vételéhez set-top box, vagy alkalmas TV készüléknél CA modul szükséges (3.2. pont). Nagyfelbontású (HD) műsorvételhez HD set-top box szükséges (3.2.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma. 1. Alapkínálati csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma. 1. Alapkínálati csomagok tartalma Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. augusztus

Részletesebben

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. január

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2016.

Részletesebben

A Vidanet Zrt. ÁSZF közleménye

A Vidanet Zrt. ÁSZF közleménye A Vidanet Zrt. ÁSZF közleménye Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy az analóg és digitális programkínálat változása, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény változása és a műsorszolgáltatóknak

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2015. július 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. november 2-től

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. november 2-től Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Alap csomag Családi csomag 1 m1 1 m1 2 m2 2 m2 3 Duna Tv 3 Duna TV 4 Duna World 4 Duna World 5 RTL Klub 5 RTL Klub 6 TV2 6 TV2 7 Discovery

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA A Hello HD Kft. a mai nappal az alábbiak szerint módosítja az integrált Általános Szerződési Feltételeit: (A változott részek dőlt betűvel kiemelve.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA A Hello HD Kft. a mai nappal az alábbiak szerint módosítja az integrált Általános Szerződési Feltételeit: (A változott részek dőlt betűvel kiemelve.)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete

Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete Csoport kommunikációs igazgatóság Márkastratégia csoport 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete Lakossági televízió szolgáltatások T-Home egyéni ügyfelek részére

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Kábeltelevízió csomagok árai és csatornakínálat 2013. január

Kábeltelevízió csomagok árai és csatornakínálat 2013. január 1. oldal, összesen: 10 Kábeltelevízió csomagok árai és csatornakínálat 2013. január PROGRAMCSOMAG HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAI ÖSSZESEN MINIMÁL PROGRAMCSOMAG (A1) 945 Ft + 27% ÁFA 1.200 Ft MINI PROGRAMCSOMAG

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. március

Részletesebben

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Csatornakiosztás KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK. Szélmalom Kábeltévé Zrt.

Csatornakiosztás KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK. Szélmalom Kábeltévé Zrt. DTV Szuper 6600 Ft/hó KTV Szuper 4950 Ft/hó KTV Start 3 2015. SZEPTEMBER 1-TŐL KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK CSATORNA NEVE

Részletesebben

6000 256QAM 1001 6000 256QAM 1001 6000 256QAM 1001. Gelka-Hírtech Kft. Digitális csatornakiosztás 2016.05.01. Hálózati azonosító. Jelleg, profil Nyelv

6000 256QAM 1001 6000 256QAM 1001 6000 256QAM 1001. Gelka-Hírtech Kft. Digitális csatornakiosztás 2016.05.01. Hálózati azonosító. Jelleg, profil Nyelv Közszolgálati 800 Ft Csatorna Frekvencia Program Jelleg, profil Nyelv Csomagok Symbol Moduláció Hálózati azonosító Gelka-Hírtech Kft. Digitális csatornakiosztás 2016.05.01. S2 S3 S4 S5 S6-114,5 MHz d1

Részletesebben

HIR-SAT 2000 Kft. szolgáltató

HIR-SAT 2000 Kft. szolgáltató K I V O N A T a HIR-SAT 2000 Kft. hírközlési szolgáltató 2016.10.15. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TÉVÉNÉZÉSRE FORDÍTOTT IDŐ ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ (PERC/FŐ/NAP) 2014 és 2015 egész év, egész nap, Total TV, Live+Playback 400 350 376 379

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/E. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/E. melléklet Csatornakiosztás Társszolgáltatók ADSL előfizetőinek nyújtott IPTV szolgáltatások tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. augusztus 31.

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2016. október 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption A frekvencialista segítséget nyújt az előfizetett -csomag csatornáinak újrahangolásában. Amennyiben a mediaboxot a UPC Direct biztosította az Ön számára, a a legtöbb esetben automatikusan frissülnek a

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Kábeltelevíziós hálózaton nyújtott műsorelosztás (KTV) szolgáltatásra Szolgáltatások

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2016.

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2015. szeptember 30. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption Amennyiben a mediaboxot a UPC Direct biztosította az Ön számára, a a legtöbb esetben automatikusan frissülnek a készülék stand-by Amennyiben a mediaboxot nem a UPC Direct biztosította az Ön számára, a

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2015. IV. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2015. IV. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2015. IV. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ 2014. és 2015. IV. negyedév, Live+Playback 450 400 350 390 401 300 250 200 300 302 209 208 251 245

Részletesebben

Televízió és rádió műsorelosztás

Televízió és rádió műsorelosztás ÁSZF Változások kivonat 1 / 6 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2016. május 1-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási és internet hozzáférési (ellátási)

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 3. számú melléklete Lezárt díjcsomagok Hatályba lépés

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Kábeltelevíziós hálózaton nyújtott műsorelosztás (KTV) szolgáltatásra Szolgáltatások

Részletesebben

1.1 Analóg TV csatornák

1.1 Analóg TV csatornák 1. melléklet Csatornakiosztás, programcsomagok 1.1 Analóg TV csatornák 1.1.1 Bezenye 2 Muzsika TV 93,25 3 ORF 1 133,25 német 4 ORF 2 140,25 német 5 Magyar ATV 147,25 6 Hír TV 154,25 7 TV 2 161,25 8 Sláger

Részletesebben

Mûsor neve jelleg nyelve

Mûsor neve jelleg nyelve D Id programcsomag A választott analóg vagy digitális programcsomag + 1 Arte Általános Német 2 ORF1 Általános Német 3 ARD Általános Német 4 ZDF Általános Német 5 Kika Gyerekmûsorok Német 6 Sat1 Általános

Részletesebben

Csatornakiosztás KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK. Szélmalom Kábeltévé Zrt.

Csatornakiosztás KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK. Szélmalom Kábeltévé Zrt. DTV Szuper 6980 Ft/hó KTV Szuper 5330 Ft/hó KTV Start 3830 Ft/hó KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK CSATORNA NEVE NYELV TEMATIKA

Részletesebben

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes szeptember 12 -től

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes szeptember 12 -től Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes 2016. szeptember 12 -től Föld körül 1 Discovery Science Nem Nem Nem Ismeretterjesztő Magyar, Angol 2 DTX Nem Nem Nem

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklete Szolgáltatások leírása Hatályba lépés

Részletesebben

1.1 Analóg TV csatornák

1.1 Analóg TV csatornák 1. melléklet Csatornakiosztás, programcsomagok 1.1 Analóg TV csatornák 1.1.1 Bezenye 1 Sat.1 85,25 2 RTL 93,25 3 Muzsika TV 126,25 4 ORF 1 133,25 5 ORF 2 140,25 6 Magyar ATV 147,25 7 Hír TV 154,25 8 TV

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások A SuperOne HD felnőtt csatorna 2014. március 3-tól, időkorlát nélkül elérhető. Szolgáltató 2014. március 31. napjában határozza

Részletesebben

A digitális kábeltévé szolgáltatás keretében elérhető mini- és prémium csomagok Érvényes január 1-től

A digitális kábeltévé szolgáltatás keretében elérhető mini- és prémium csomagok Érvényes január 1-től A digitális kábeltévé szolgáltatás keretében elérhető mini- és prémium csomagok Érvényes 2017. január 1-től Kölyök 1 Cartoon Network Rajzfilm Magyar, Angol 2 Baby TV Rajzfilm Francia, Német, Angol 3 Boomerang

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZOK DÍJAI

ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZOK DÍJAI ÁSZF Kábeltelevízió 1-d sz. melléklet 1 / 7 Általános Szerződési Feltételek 1-d. sz. melléklet ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZOK DÍJAI PROGRAMCSOMAG HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAI ÖSSZESEN 01 MINIMÁL PROGRAMCSOMAG

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2015. március 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes január 1-től

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes január 1-től Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes 2017. január 1-től Kölyök 1 Baby TV Nem Nem Nem Rajzfilm Francia, Német, Angol 2 Boomerang Nem Nem Nem Rajzfilm Magyar

Részletesebben

Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás tartalma, főbb jellemzői

Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás tartalma, főbb jellemzői Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2/D Melléklet Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás tartalma, főbb jellemzői Tartalomjegyzék 1. Helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás meghatározása,

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői III. II. I. 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi, Dunakiliti,

Részletesebben

E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2016. március 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

Kivonat a 2015. január 01-től életbe lépő KTV ÁSZF módosításról:

Kivonat a 2015. január 01-től életbe lépő KTV ÁSZF módosításról: Kivonat a 2015. január 01-től életbe lépő KTV ÁSZF módosításról: Az időközi jogszabályváltozásokra hivatkozva, valamit hatósági eljárási tapasztalatokra figyelemmel az alábbi pontokat érintő módosításokat

Részletesebben

Digitális csatornakiosztas

Digitális csatornakiosztas Digitális csatornakiosztas Csatorna Frekvencia Program Jelleg, profil Nyelv S24 330 MHz Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna QAM256 SYm:6000 d1 TV kulturális műsorok M1 HD közszolgálati

Részletesebben

Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos: 2015. május 1. Módosítás időpontja: 2015. március 31.

Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos: 2015. május 1. Módosítás időpontja: 2015. március 31. B MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások TARTALOMJEGYZÉK 1. A kábeltelevízió szolgáltatás keretében elérhető analóg csatornakiosztások... 2 2. A kábeltelevízió szolgáltatás

Részletesebben

Megnevezés Szolgáltatás tartalma Szolgáltatás díja

Megnevezés Szolgáltatás tartalma Szolgáltatás díja Szeged Kiskundorozsma, Bordány, Csólyospálos, Forráskút és Zsombó területén igénybe vehető szolgáltatások KTV Mini ** DTV Start * MR3 Bartók Rádió, MR1 Kossuth Rádió, MR Szegedi stúdió, 100.2 Rádió Plusz

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2014.

Részletesebben

Kivonat a Változásokról. Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka

Kivonat a Változásokról. Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka Kivonat a Változásokról. 1. sz. melléklet Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka 1. Analóg programcsomagok választéka 1) Szociális csomag fejér A programcsomag érvényessége: 2014.december 30. 1 Music

Részletesebben

E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/3. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2016. október 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 3. számú melléklete Lezárt díjcsomagok Hatályba lépés

Részletesebben

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes január 2-tól

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes január 2-tól Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes 2018. január 2-tól XXL24 1 Brazzers TV Erotikus Angol 2 Dorcel TV Erotikus Angol 3 Playboy Channel Erotikus Angol 4

Részletesebben

Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2017.

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2013. II. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2013. II. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2013. II. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ 2012. és 2013. II. negyedév 400 350 300 357 346 250 270 268 200 224 226 150 180 184 100 50 0 TOTAL

Részletesebben

ÁSZF Kábeltelevízió 1-c. sz. melléklet 1 / 6 Szarvasi Általános Informatikai Kft. 1. Internet 1. / visszirány DOCSIS/12 22,1

ÁSZF Kábeltelevízió 1-c. sz. melléklet 1 / 6 Szarvasi Általános Informatikai Kft. 1. Internet 1. / visszirány DOCSIS/12 22,1 ÁSZF Kábeltelevízió 1-c. z. melléklet 1 / 6 Szarvai Általáno Informatikai Kft. Általáno Szerződéi Feltételek 1/c. z. melléklet A Szarvai Kábeltelevízió konvertálái adatlapja é catornakioztáa Sz. TV program

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2013.

Részletesebben

A digitális kábeltévé keretében elérhető mini- és prémium csomagok Érvényes 2016. augusztus 1-től

A digitális kábeltévé keretében elérhető mini- és prémium csomagok Érvényes 2016. augusztus 1-től A digitális kábeltévé keretében elérhető mini- és prémium csomagok Érvényes 2016. augusztus 1-től Föld körül 1 Discovery Science Ismeretterjesztő Magyar, Angol 2 DTX Ismeretterjesztő Angol, Magyar 3 HISTORY

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZOK DÍJAI

ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZOK DÍJAI ÁSZF Kábeltelevízió.1-d sz. melléklet 1 / 6 Általános Szerződési Feltételek 1-d. sz. melléklet ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZOK DÍJAI PROGRAMCSOMAG HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAI ÖSSZESEN 01 MINIMÁL PROGRAMCSOMAG

Részletesebben

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai fejállomására csatlakozó előfizetők által megrendelhető szolgáltatások

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai fejállomására csatlakozó előfizetők által megrendelhető szolgáltatások A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai KTV Mini** m1, Információs csatorna, Duna II Autonómia, Cartoon Network/TCM, VIVA, Duna Televízió, RTL Klub, m2, TV2, ATV, HírTV, Danubius rádió, Petőfi rádió,

Részletesebben

MINIMUM PROGRAMCSOMAG

MINIMUM PROGRAMCSOMAG 4/a) Vezetékes műsorjel-elosztás Analóg programcsomagok: Az analóg programcsomagok értékesítése 2016. február 5-ével megszűnt. Érvényes: 2017. október 1-től Valamennyi digitális programcsomag mellé az

Részletesebben

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes 2016. augusztus 1-től

Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes 2016. augusztus 1-től Az IPTV szolgáltatás keretében elérhető mini és prémium televíziós csomagok Érvényes 2016. augusztus 1-től Föld körül 1 Discovery Science Ismeretterjesztő Magyar, Angol 2 DTX Ismeretterjesztő Magyar 3

Részletesebben

ÁSZF Kábeltelevízió 1-c. sz. melléklet 1 / 6 Szarvasi Általános Informatikai Kft. 1. Internet 1. / visszirány DOCSIS/12 22,1

ÁSZF Kábeltelevízió 1-c. sz. melléklet 1 / 6 Szarvasi Általános Informatikai Kft. 1. Internet 1. / visszirány DOCSIS/12 22,1 ÁSZF Kábeltelevízió 1-c. z. melléklet 1 / 6 Szarvai Általáno Informatikai Kft. Általáno Szerződéi Feltételek 1/c. z. melléklet A Szarvai Kábeltelevízió konvertálái adatlapja é catornakioztáa Sz. TV program

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2014. július 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/E. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/E. melléklet Csatornakiosztás Társszolgáltatók ADSL előfizetőinek nyújtott IPTV szolgáltatások tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2013. június 30.

Részletesebben

Szeged-Kiskundorozsma, Bordány, Forráskút, Zsombó területén igénybe vehetı szolgáltatások

Szeged-Kiskundorozsma, Bordány, Forráskút, Zsombó területén igénybe vehetı szolgáltatások Szeged-Kiskundorozsma, Bordány, Forráskút, Zsombó területén igénybe vehetı szolgáltatások KTV Mini** m1, Információs csatorna, Homokhát Televízió, Duna II Televízió, RTL Klub, m2, TV2, ATV, HírTV, Danubius

Részletesebben