RÉCSEI BALÁZS. Somogy megye településeinek, jegyzőségeinek és körjegyzőségeinek közigazgatási adattára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉCSEI BALÁZS. Somogy megye településeinek, jegyzőségeinek és körjegyzőségeinek közigazgatási adattára 1872 1950"

Átírás

1 RÉCSEI BALÁZS Somogy megye településeinek, jegyzőségeinek és körjegyzőségeinek közigazgatási adattára Az összeállítás az évi első községi törvénytől az évi első tanácstörvényig követi nyomon Somogy megye kis- és nagyközségeinek jogállását, jegyzőségi, illetve körjegyzőségi, valamint járási és néhány esetben a megyei beosztását, elnevezését, névváltozását. Az ábécé-rendben közölt települések, illetve községi vagy körjegyzőségek 564 szócikkben több ezer adatot tartalmaznak Acsától Zsibótig. Csak a megyeszékhely, Kaposvár nem kapott szócikket, mivel 1873-tól rendezett tanácsú városként, majd megyei városként, végül, az időszak végén törvényhatósági jogú városként élte mindennapjait. Jelen közzétételi formát azért választottam, mivel így a települések, illetve jegyzőségek minden adata egy-egy helyen megtalálható. A közlést az is indokolja, hogy az alább felsorolt munkákhoz képest számos új adatot gyűjtöttem a témakörben. Munkámhoz felhasználtam Leidecker Jenő: A Somogy megyei községi és körjegyzőségek megalakulásának története című kéziratát (Kaposvár, 1961), Leidecker Jenő: A Somogy megyei községi és körjegyzőségek megalakulásának története (pontosította és kiegészítette Récsei Balázs) 1, Gyalay Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon 2 című munkáját, amelyből a kéziratban szereplő településekre vonatkozó idevágó részeket idézem. Ebben néhány olyan adat is szerepel, amely a kézirat időkeretén túlmutat, de ezeket is célszerűnek láttam feltüntetni. Az adattár mind pontosabbá tételéhez átkutattam a Somogy Megyei Levéltárban Somogy Vármegye Törvényhatósági Bizottságának jegyzőkönyveit ( ), Somogy vármegye főispánjának iratait ( ), Somogy vármegye alispánjának iratait ( ), Somogy Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratait ( ). Átnéztem, a Megyei Híradó , Somogyvármegye Hivatalos Lapja és Somogy Vármegye Hivatalos Lapja , és a Belügyi Közlöny közti fellelhető számait. Az adattár-jellegből adódóan az összeállításban számos ismétlés található. A nevekben előforduló cz írásmódot az idézetek kivételével nem alkamaztam (pl. Berzencze helyett mindig Berzencét szerepeltettem). Ugyanígy nem vettem figyelembe a kötőjeles és/vagy rövidítéses névhasználatot (pl. Zselicz-Szt.-Pál helyett mindig Zselicszentpál névalakot szerepeltettem). 1 Leidecker Jenő: A Somogy megyei községi és körjegyzőségek megalakulásának története (Pontosította és kiegészítette Récsei Balázs). In Bősze Sándor (szerk.): Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv 37. Kaposvár, Gyalay Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon. Bp.,

2 Minden igyekezet ellenére a kéziratban előfordulhatnak elírások, pontatlanságok. Amennyiben a Tisztelt Olvasó találkozik ilyennel, úgy kérem, hogy jelezze a elektronikus címen. Észrevételét előre is köszönöm! Kaposvár, A kézirat elkészítését és on-line közzétételét 2008-ban a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma támogatta (pályázati azonosítója: 2233/0637). Az adattárban használt rövidítések és magyarázataik ai. = alispán, alispáni átm. = átmenetileg áts. = átsorolva bek. = bekezdés beo. = beolvadt Biz. = Bizottság, Bizottsága B. K. = Belügyi Közlöny Bm. = Belügyminiszter, belügyminiszteri cs. = császári ef. = előfordulás, előfordulásban ei. = egyidejűleg ET. = Elnöki Tanács, elnöki tanácsi f. = folyó hat. = határozat Hiv. = Hivatalos hiv. = hivatalosan id. = ideiglenes, ideiglenesen j. = járás kg., ksg. = község kh. = katasztrális hold kir. = királyi kt. = külterület lakotth. = lakott hely Magyarország helységnévtára =Mo. hnt. 2

3 m. = major me. = megye M. H. = Megyei Híradó mgy. = megyegyűlési M. K. = Magyar Közlöny Mo. t. c-. és n. = Magyarország tiszti czím- és névtára MT. = Minisztertanács, minisztertanácsi = négyszög nk. = nagyközség ö = öl S. = Somogy SHS = Szerb-Horvát-Szlovén Királyság S. V. Hiv. Lapja = Somogy Vármegye Hivatalos Lapja Svm. = Somogyvármegye Svm. Hiv. Lapja = Somogyvármegye Hivatalos Lapja Svm. Th.-i Kgy. = Somogyvármegye Törvényhatósági Kisgyűlése sz. = szám, számú tb. = tárgy(á)ban tc. = törvénycikk te. = telep Th. = Törvényhatóság, Törvényhatósági végl. = végleges, véglegesen vm. = vármegye R. B. = Récsei Balázs Acsa - Acsa , Somogyacsa (25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz.). (226/1907. mgy. sz.: Alsóacsa.) Kisközség ( 1950). Andocsi Körjegyzőség ( 1950). Igali járás ( 1950). - 3

4 Ádánd Ádándi Körjegyzőség Tabi járás Gyalay 324. ÁDÁND.... Volt mezőváros; 1933-ban kisebb kt.-ek a Veszprém vm.-i Enyinghez és viszont átkeb. Ádándi Körjegyzőség Községei: Ádánd, Jut. Fennállt: Tabi járás Gyalay 324. ÁDÁND.... Volt mezőváros; 1933-ban kisebb kt.-ek a Veszprém vm.-i Enyinghez és viszont átkeb. Gyalay 538. Jut ben neve SIÓJUT-ra vált. Agarév Agarév , Háromfa-Agarév , Háromfa (226/1907. mgy. sz., 25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz.). Kisközség ( 1908). Taranyi Körjegyzőség ( 1908). Nagyatádi járás ( 1908). Az 1870-es népszámlálástól az 1888-as Mo. t. c-. és n.-ig Agarév önálló településként szerepel, az 1890-es népszámláláskor már Háromfa-Agarév néven van feltüntetve. 4

5 Almamellék Boldogasszonyfai Körjegyzőség , Szentlászlói Körjegyzőség (1393/1885. ai. sz.). Szigetvári járás jún. 1-jével Baranya megyéhez csatolták (144/1950. M. T. sz., M. K máj ). Almáskeresztúr Tótkeresztúr , Almáskeresztúr (226/1907. mgy. sz., 25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz.). Kisközség (1872 ) Mozsgói Körjegyzőség (1872 ) Szigetvári járás (1872 ) jún. 1-jével Baranya megyéhez csatolták (144/1950. M. T. sz., M. K máj ). Alsógyékényes Alsógyékényes , Gyékényes (Felsőgyékényessel egyesülve, 429/1882. mgy. sz. és /1882. Bm. sz.). Kisközség ( 1907, nagyközség ). B. K., dec A belügyminister Somogy vármegye területén levő Gyékényes kisközségnek nagyközségekké (sic!) alakulását elrendelte, /1906. Bm. sz.. 5

6 Svm. Hiv. Lapja, márc Közli, hogy az 1624/1907 ai. sz. alatt a /1906. Bm. sz. határozat alapján Gyékényes kisközség nagyközséggé alakult át. Porrogszentkirály a Porrogi, Pátró a Surdi Körjegyzőséghez csatoltatott. Alsógyékényesi Körjegyzőség , (Gyékényesi Körjegyzőség , 429/1882. mgy. sz. és /1882. Bm. sz.). Csurgói járás ( 1950). - Alsógyékényesi Körjegyzőség Községei: Alsógyékényes (Gyékényes), Porrogszentkirály, Zákány. Zákány 1877-ben kivált az Alsógyékényes Körjegyzőségből, és a Bükkösdi Körjegyzőségből ugyanekkor kivált Tilos (Őr, Őrtilos) községgel együtt megalakították a Zákányi Körjegyzőséget (179/1877. mgy. sz. és /1877. Bm. sz.). Fennállt: ( 1907). Alsógyékényes 1882-ben Felsőgyékényessel egyesült. Elnevezésük ekkortól Gyékényes, a körjegyzőségé Gyékényesi Körjegyzőség (429/1882. mgy. sz. és /1882. Bm. sz.). B. K., dec A belügyminister Somogy vármegye területén levő Gyékényes kisközségnek nagyközségekké (sic!) alakulását elrendelte, /1906. Bm. sz. Svm. Hiv. Lapja, márc Közli, hogy az 1624/1907 ai. sz. alatt a /1906. Bm. sz. határozat alapján Gyékényes kisközség nagyközséggé alakult át. Porrogszentkirály a Porrogi, Pátró a Surdi Körjegyzőséghez csatoltatott. Csurgói járás ( 1907). - Alsok 6

7 Alsoki Körjegyzőség Csurgói járás Csurgósarkad 1934-ben beolvadt Alsok kisközségbe (1143/1932. főisp. sz. és /1934. Bm. sz.). B. K., jan A m. kir. belügyminiszter a Somogy vármegyébe kebelezett Alsok és Csurgósarkad községek egyesítését elrendelte. Az egyesített község jellege kisközség, végleges neve: Alsok. ( /1934. B. M. sz.) Gyalay 332. Alsok jan. 1-től + Csurgósarkad; 1950-től + Csurgó = CSURGÓ. Alsoki Körjegyzőség Községei: Alsok, Nagymarton (Csurgónagymarton), Sarkad (Csurgósarkad), Szenta, Udvarhely (Somogyudvarhely). Udvarhely 1890-ben kivált az Alsoki Körjegyzőségből és Berzence nagyközséghez csatlakozott (360/1889. mgy. sz. és 82/1485/1890. mgy. sz., 9440/1890. ai. sz., M. H., máj ). Csurgósarkad 1934-ben beolvadt Alsok kisközségbe ( /1934. Bm. sz.). B. K., jan A m. kir. belügyminiszter a Somogy vármegyébe kebelezett Alsok és Csurgósarkad községek egyesítését elrendelte. Az egyesített község jellege kisközség, végleges neve: Alsok. ( /1934. B. M. sz.) Fennállt: Csurgói járás Udvarhely elnevezése 1908-tól Somogyudvarhely (226/1907. mgy. sz.: Drávaudvarhely), Nagymarton elnevezése 1908-tól Csurgónagymarton (226/1907. mgy. sz., 25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz.). Gyalay 332. Alsok jan. 1-től + Csurgósarkad; 1950-től + Csurgó = CSURGÓ. Gyalay 411. Csurgósarkad jan. 1-én + Alsok = Alsok de Csurgósarkad nem lett kt.; 1950-ben + Csurgó = CSURGÓ. Alsósegesd 7

8 Alsósegesd , Felsősegesd 1950 (egyesülve Felsősegesddel, Mo. hnt ). Felsősegesdi Körjegyzőség Nagyatádi járás Gyalay 336. Alsósegesd től + Felsősegesd = SEGESD. Gyalay 754. Segesd. Alsó- + Felső- /1950-i egyesítéséből; neve átm ig Felsősegesd volt/. Andocsi Körjegyzőség Igali járás Andocs Andocsi Körjegyzőség Községei: Andocs, Acsa (Somogyacsa). Fennállt: Igali járás Acsa elnevezése (226/1907. mgy. sz.: Alsóacsa), 1908-tól Somogyacsa (25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz.). Antalfalu 8

9 Antalfalu , Inkeyantalfa (226/1907. mgy. sz., 25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz.). Kisközség ( 1940). Iharosberényi Körjegyzőség , Inkei Körjegyzőség ( 1940, 30/1897. mgy. sz.). Inke és Inkeyantalfa 1940-ben Inke név alatt egyesültek, és Inke nagyközséggé alakult (357/1940. ai. sz. és 4371/1940/III.b. Bm. sz.). Csurgói járás ( 1940). Gyalay 526. Inkeyantalfa jan. 22-én + Inke = jan. 12-től hiv. is INKE. Apáti Apáti , Somogyapáti (226/1907. mgy. sz., 25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz.). Kisközség ( 1950). Apáti Körjegyzőség , (Somogyapáti Körjegyzőség , 226/1907. mgy. sz., 25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz.). Szigetvári járás ( 1950) jún. 1-jével Baranya megyéhez csatolták (144/1950. M. T. sz., M. K máj ). Apáti Körjegyzőség Községei: Apáti (Somogyapáti), Basal, Hatvan (Somogyhatvan), Pata (Patapoklosi), Poklosi (Patapoklosi), Viszló (Somogyviszló). Fennállt: ( 1950). Szigetvári járás ( 1950). 9

10 Apáti elnevezése 1908-tól Somogyapáti, Hatvan elnevezése 1908-tól Somogyhatvan, Viszló elnevezése 1908-tól Somogyviszló (226/1907. mgy. sz., 25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz.) jún. 1-jével Baranya megyéhez csatolták (144/1950. M. T. sz., M. K máj ). Gyalay 704. Pata ben + Poklosi = PATAPOKLOSI. Gyalay 717. Poklosi től + Pata = PATAPOKLOSI. Aracs Aracs , Somogyaracs (226/1907. mgy. sz., ai. sz. és /1908. Bm. sz.). Kisközség ( 1950). Babócsai Körjegyzőség , Komlósdi Körjegyzőség ( 1950, 483/1897. mgy. sz. és 5751/1898. ai. sz.). Nagyatádi járás , Barcsi járás ( 1950, 21092/1896. ai. sz., 283/1896. mgy. sz., /1896. és /1896. Bm. sz.). Gyalay 762. SOMOGYARACS dec. 7-én a Nagyatádi j.-ból az ei. alakult Barcsi j.-ba átsorolva. Neve ekkor még Aracs volt. Aszaló Aszaló , Somogyaszaló (226/1907. mgy. sz., 25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz.). Kisközség ( 1950). Mernyei Körjegyzőség ( 1950). Igali járás ( 1922, Kaposvári járás (198/1924. ai. sz.). S. Vm. Hiv. Lapja, jún Közli a 15275/1922. ai. sz. iratához az 1152/26857/1921. mgy. sz.-ra érkezett 1595/1922.V.-a. Bm. sz. leiratával jóváhagyott határozatot, amelyben a Mernyei Körjegyzőség községeit (Geszti, Mernye, Somogyaszaló) az Igali járásból a Kaposvári járásba helyezték át....az átcsatolás határidejéül évi július hó 1-je lett megállapitva. 10

11 Gyalay 762. SOMOGYASZALÓ márc. 26-án az Igali j.-ból a Kaposvári j.-ba átsorolva. Attala Attalai Körjegyzőség Igali járás , Kaposvári járás (29021/6/1948. ai. sz., 8/1948. és 221/1948. mgy. sz., illetve /1948.III.1. Bm. sz.). Svm. Hiv. Lapja, febr Közli a Ben. 2995/ mgy. sz. iratból a körjegyzőség átcsatolásának javaslatát. - Attalai Körjegyzőség Községei: Attala, Csoma, Pula (Kapospula), Szabadi. Fennállt: Igali járás , Kaposvári járás (8/1948. és 221/1948. mgy. sz., 29021/6/1948. ai. sz., /1948.III.1. Bm. sz.). Svm. Hiv. Lapja, febr Közli a Ben. 2995/ mgy. sz. iratból a körjegyzőség átcsatolásának javaslatát. Pula elnevezése 1908-tól Kapospula (226/1907. mgy. sz., 25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz.). Babócsai Körjegyzőség Babócsa 11

12 Nagyatádi járás , Barcsi járás (21092/1896. ai. sz., 283/1896. mgy. sz., /1896. és /1896. Bm. sz.). - Babócsai Körjegyzőség Községei: Aracs (Somogyaracs), Babócsa, Bakháza, Bolhó, Heresznye, Komlósd, Péterhida, Újnép (Rinyaújnép). Heresznye 1876-ban kivált a Babócsai Körjegyzőségből kivált, és a Vízvári Körjegyzőséghez csatlakozott (135/1876. mgy. sz.). Aracs, Komlósd és Péterhida 1898-ban kiváltak a Babócsai Körjegyzőségekből, és a megalakították a Komlósdi Körjegyzőséget (483/1897. mgy. sz. és 5751/1898. ai. sz.). Svm. Hiv. Lapja, máj Újnépet a Nagyatádi járásból a Barcsi járásba csatolták a 151/1902. mgy. és a 9253/1902. ai. sz. alapján. 242/23149/1902. és az 544/36508/1902. mgy. sz.-ban az átcsatolás határidejéül január 1-jét említik. B. K., február Közli a /1902. /júl. 4./ Bm. sz. rendeletet, amelyben a 151/1902. kgy. sz. határozatot Újnépnek a Nagyatádi járásból a Barcsi járásba csatolása az 1019/1903. ai. sz. szerint január 1-jén megtörtént, 5568/1903. Bm. sz. A Rinyaújnéphez tartozó Bakháza puszta 1913-ban alakult önálló községgé (533/1913. és 139/1914. mgy. sz., 4888/1913. ai. sz.). B. K., aug A belügyminister Somogy vármegye területén levő Rinyaújnép község határában lévő 777 kat. hold, 282 négyszögöl kiterjedésű Bakháza pusztának kisközséggé alakulását az 1886: XXII. t.-c és ai alapján elrendelte. Az új község neve ideiglenesen > Bakháza < -ban állapíttatott meg ( /1913. B. M. sz.) Svm. Hiv. Lapja, aug Közli a 18635/1913. ai. sz.-ra érkezett /1913.IV.-a. Bm. sz. határozatot, amelyben az 533/1913. mgy. sz. előtejesztésre a Rinyaújnép határában lévő 777 kh. 282 öl területű Bakháza puszta kisközséggé alakulását elrendelte aug. 2-án. Svm. Hiv. Lapja, aug Közli a 16738/1914. ai. sz. felterjesztére érkezett 95480/1914.IV/b. Bm. sz. leiratot, amely a 139/2050/1914. mgy. sz. javaslatra a /1913. sz. Bm. rendelet alapján újonnan alakult Bakháza község végleges nevét Bakháza alakba állapította meg. Bakháza jan. 1-jével kivált a Babócsai Körjegyzőségből, és a Nagyatádi járáshoz tartozó Háromfai Körjegyzőséghez csatlakozott (28715/1948. ai. sz.). Fennállt:

13 Nagyatádi járás , Barcsi járás (21092/1896. ai. sz., 283/1896. mgy. sz., /1896. és /1896. Bm. sz.). Aracs elnevezése 1908-tól Somogyaracs, Újnép elnevezése 1908-tól Rinyaújnép (226/1907. mgy. sz., 25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz.). Svm. Hiv. Lapja, máj Újnépet a Nagyatádi járásból a Barcsi járásba csatolták a 151/1902. mgy. és a 9253/1902. ai. sz. alapján. 242/23149/1902. és az 544//36508/1902. mgy. sz.-ban az átcsatolás határidejéül jan. 1-jét említik. Gyalay 762. SOMOGYARACS dec. 7-én a Nagyatádi j.-ból az ei. alakult Barcsi j.-ba átsorolva. Neve ekkor még Aracs volt. Gyalay 346. BABÓCSA dec. 7-én a Nagyatádi j.-ból az ei. alakult Barcsi j.-ba áts. ef. Babocsa névalakban ig mezőváros volt. Gyalay 349. Bakháza. Rinyaújnép /-ből kivált 1913-ban/. Gyalay 739. RINYAÚJNÉP júl. 4-én még mint Újnép a Nagyatádi j.-ból a Barcsi j.-ba átsorolva aug. 2-án Bakháza p. /777 kh 282 ö/ kt. kivált, s jún. 27-ével BAKHÁZA néven külön ksg.-gé alakult. Gyalay 378. BOLHÓ dec. 7-én a Nagyatádi j.-ból az ei. alakult Barcsi j.-ba átsor.; máj. 9-én /az akkor még/ Bő m. kt. neve László m.-ra vált. Gyalay 580. KOMLÓSD dec. 7-én a Nagyatádi j.-ból az ei. alakult Barcsi j.-ba átsorolva. Gyalay 711. PÉTERHIDA dec. 7-én a Nagyatádi j.-ból az ei. alakult Barcsi j.-ba átsorolva. Bábony Bábony , Nagybábony (226/1907. mgy. sz., 25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz., Bábonymegyer , Nagybábony és Koppánymegyer kisközségek egyesítése után, 1006/1926. és 450/1927. mgy. sz., 3950/1927. ai. sz., /1928. Bm. sz.). B. K., febr A m. kir. belügyminiszter a Somogy vármegyébe kebelezett Nagybábony és Koppánymegyer községek egyesítését megengedte. Az egyesült község szervezeti jellege: kisközség; ideiglenes neve: Bábonymegyer. (67.882/1926. B. M. sz.) B. K., aug A m. kir. belügyminiszter a Somogy vármegyébe kebelezett Bábonymegyer község végleges nevét az 1898: IV. t.-c. alapján Bábonymegyer névben állapította meg. (91.421/1928. B. M. sz.) Kisközség ( 1927, nagyközség , 1006/1926. és 450/1927. mgy. sz., 3950/1927. ai. sz., /1928. Bm. sz.). 13

14 Bábonyi Körjegyzőség , (Nagybábonyi Körjegyzőség , 226/1907 mgy. sz., 25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz.). Tabi járás ( 1927). Gyalay 346. Bábonymegyer. Koppánymegyer + Nagybábony /1927. évi egyesítéséből/. Gyalay 656. Nagybábony jan. 18-án + Koppánymegyer = /1928-tól/ BÁBONYMEGYER./ Bábonyi Körjegyzőség Községei: Bábony (Nagybábony, Bábonymegyer), Megyer (Koppánymegyer, Bábonymegyer). Fennállt: ( 1927). (Nagybábony és Koppánymegyer községek 1927-es egyesítése után nagyközséggé alakultak, amely Bábonymegyer nevet kapott, 1006/1926. és 450/1927. mgy. sz., 3950/1927. ai. sz., /1928. Bm. sz.). B. K., febr A m. kir. belügyminiszter a Somogy vármegyébe kebelezett Nagybábony és Koppánymegyer községek egyesítését megengedte. Az egyesült község szervezeti jellege: kisközség; ideiglenes neve: Bábonymegyer. (67.882/1926. B. M. sz.) B. K., aug A m. kir. belügyminiszter a Somogy vármegyébe kebelezett Bábonymegyer község végleges nevét az 1898: IV. t.-c. alapján Bábonymegyer névben állapította meg. (91.421/1928. B. M. sz.) Tabi járás ( 1927). Bábony elnevezése 1908-tól Nagybábony, Megyer elnevezése 1908-tól Koppánymegyer, a körjegyzőségé 1908-tól Nagybábonyi Körjegyzőség (226/1907. mgy. sz., 25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz.). Gyalay 346. Bábonymegyer. Koppánymegyer + Nagybábony /1927. évi egyesítéséből/. Gyalay 656. Nagybábony jan. 18-án + Koppánymegyer = /1928-tól/ BÁBONYMEGYER./ Bábonymegyer 14

15 Nagybábony (Bábony) és Koppánymegyer (Megyer) kisközségek 1927-es egyesítése után elnevezésük Bábonymegyer lett (1006/1926. és 450/1927. mgy. sz., 3950/1927. ai. sz., /1928. Bm. sz.). B. K., aug A m. kir. belügyminiszter a Somogy vármegyébe kebelezett Bábonymegyer község végleges nevét az 1898: IV. t.-c. alapján Bábonymegyer névben állapította meg. (91.421/1928. B. M. sz.) Nagyközség (1006/1926. és 450/1927. mgy. sz., 3950/1927. ai. sz.). Tabi járás Bábony elnevezése 1908-tól Nagybábony, Megyer elnevezése 1908-tól Koppánymegyer (226/1907. mgy. sz., 25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz.). B. K., febr A m. kir. belügyminiszter a Somogy vármegyébe kebelezett Nagybábony és Koppánymegyer községek egyesítését megengedte. Az egyesült község szervezeti jellege: kisközség; ideiglenes neve: Bábonymegyer. (67.882/1926. B. M. sz.) Gyalay 346. Bábonymegyer. Koppánymegyer + Nagybábony /1927. évi egyesítéséből/. Gyalay 581. Koppánymegyer jan. 18-án + Nagybábony = /1928. júl. 20- tól/ BÁBONYMEGYER./ Gyalay 656. Nagybábony jan. 18-án + Koppánymegyer = /1928-tól/ BÁBONYMEGYER./ Bagolasánc Horvátszentmiklósi Körjegyzőség , Somogyszentmiklósi Körjegyőség M. H., jún Közli a 30687/1894. ai. sz. felterjesztésre a /V. a/1895. Bm. sz. rendeletet, amely a 343/13690/1895. mgy. sz. pártoló felterjesztésre ekkor engedélyezte Horváth-Szent-Miklós nevének Somogy- Szt.Miklós névalakra változtatását. Csurgói járás , Zala megye Nagykanizsai járása (370/1948. főisp.sz.-ban a /1948. III.1. Bm. sz.: Az ideiglenes Nemzeti Kormány a 4330/1945. M.N. sz. rendeletében /:6../21/:/ Somogy vármegyéből 15

16 Zala vármegyébe csatolta át a Somogyszentmiklósi és Miháldi körjegyzőséget. Az átcsatolás időpontját augusztus hó 1-ben állapitom meg. A két körjegyzőség községeit Zala vármegye Nagykanizsai járásába kell beosztani. Somogyszentmiklós elnevezése 1950-től Miklósfa (Gyalay 762.). Gyalay 348. Bagolasánc jún. 8-án id. - aug. 1-től végl./ Somogy vm. Csurgói j.-ából Zala vm. Nagykanizsai j.-ába átkeb.; 1963-tól a kg. neve BAGOLA lett. Gyalay 762. Somogyszentmiklós máj. 2-ig a ksg. neve Horvát-Szent- Miklós jún. 8-án id., aug. 1-én hiv. is/ Somogy vm. Csurgói j.-ából Zala vm. Nagykanizsai j.-ába átcsatolva ben a ksg. neve MIKLÓSFA lett. Bakháza Kisközség A Rinyaújnéphez tartozó Bakháza puszta 1913-ban önálló községgé alakult, és a Babócsai Körjegyzőséghez csatlakozott (4888/1913. ai. sz.). 533/1913 mgy. sz. alatt Bakháza puszta községgé alakulását pártolólag terjesztették fel a Bm.-hez. 139/1914. mgy. sz. alatt a község nevét Bakháza formában kérik megállapítani, a Bm.-hez így terjesztik fel. B. K., aug A belügyminister Somogy vármegye területén levő Rinyaújnép község határában lévő 777 kat. hold, 282 négyszögöl kiterjedésű Bakháza pusztának kisközséggé alakulását az 1886: XXII. t.-c és ai alapján elrendelte. Az új község neve ideiglenesen > Bakháza < -ban állapíttatott meg. ( /1913. B. M. sz.) Svm. Hiv. Lapja, aug Közli a 18635/1913. ai. sz.-ra érkezett /1913.IV.-a. Bm. sz. határozatát, ameyben az 533/1913. mgy. sz. előtejesztésre a Rinyaújnép határában lévő 777 kh. 282 öl területű Bakháza puszta kisközséggé alakulását rendelte el aug. 2-án. B. K., júl A belügyminister Somogy vármegye területén levő Bakháza újonnan alakult község nevét az 1898: IV. t.-c. 2. -a alapján véglegesen Bakháza alakban állapíttatott meg. (95.480/1914. B. M. sz.) Svm. Hiv. Lapja, aug Közli a 16738/1914. ai. sz. felterjesztére érkezett /1914.IV/b. Bm. sz. leiratot, amely a 139/2050/1914. mgy. sz. javaslatra a /1913. sz. Bm. rendelet alapján újonnan alakult Bakháza község végleges nevét Bakháza alakban állapította meg. Babócsai Körjegyzőség , Háromfai Körjegyzőség

17 Bakháza január 1-jével kivált a Babócsai Körjegyzőségből, és a Nagyatádi járáshoz tartozó Háromfai Körjegyzőséghez csatlakozott (28715/1948. ai. sz.). Barcsi járás Balatonberény Kisközség , nagyközség (84/1949. főisp. sz. és /1948.III/1-2. Bm. sz. A nagyközséggé alakulás végrehajtásának időpontját évi január hó 1. napjában állapítom meg. ) S. Vm. Hiv. Lapja, ápr Közli S. Vm. Th.-i Kisgyűlésének febr. 3-ai üléséből: Ben. 2298/ számu véghatározatával Balatonberény kisközségnek, önálló nagyközséggé alakulását tudomásul veszi /1949. ai. sz. Az ügyirat hiányzik. Az iktatókartonon a /1948.III.2. Bm. sz. rendelet említése. Balatonszentgyörgyi Körjegyzőség , Balatonkeresztúri Körjegyzőség (268/1927. mgy. sz.), amelynek székhelye ideiglenesen Balatonmáriafürdő (482/1929. mgy. sz.). S. Vm. Hiv. Lapja, dec Közli a 39827/1928. ai. sz. iratból: A balatonszentgyörgyi körjegyzőségből kivált Balatonberény ugy a kéthelyi körjegyzőségből kivált Balatonkeresztúr és Balatonmária községekből az sz. B. M. rendelettel alakitott balatonkereszturi körjegyzőség ugyszintén a fenti községekből álló anyakönyvi kerület ideiglenesen Balatonmária székhellyel, működését évi január hó 1-én megkezdi. Balatonmária neve ekkor már Balatonmáriafürdő [R. B.]. Marcali járás Balatonboglár Boglár , Balatonboglár (226/1907. mgy. sz., 25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz.). 17

18 (Kisközség ) 1921, nagyközség (517/1921. mgy. sz. és /1921. Bm. sz.). (Lellei Körjegyzőség , 226/1907. mgy. sz., 25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz.), Balatonlellei Körjegyzőség Svm. Hiv. Lapja, júl Közli a 14463/1909. ai. sz. határozatot, amelyben a Balatonlellei Körjegyzőség székhelyét Balatonboglárra fogják áthelyezni júl. 1-jétől. Balatonboglári Körjegyzőség B. K., máj Somogy vármegye területén lévő Balatonboglár és Balatonlelle egy körjegyzőséget képező kisközségek mindegyikének nagyközséggé alakulása elrendeltetett. (2./1919. B. N. szerv. sz.) B. K., júl A m. kir. belügyminister a Somogy vármegye területén lévő Balatonboglár és Balatonlelle kisközségeknek nagyközségekké alakulását elrendelte. (42.185/1921. B. M. sz.) Lengyeltóti járás (1872 ) Gyalay 351. Balatonboglár.... Az sz. ET. hat.-tal + Balatonlelle = BOGLÁRLELLE. Balatonboglári Körjegyzőség Községei: Balatonboglár (Boglár), Balatonlelle (Lelle). Fennállt: A körjegyzőség székhelye 1909 előtt Balatonlelle, illetve Lelle volt. Svm. Hiv. Lapja, júl Közli a 14463/1909. ai. sz. határozatot, amelyben a Balatonlellei Körjegyzőség székhelyét Balatonboglárra fogják áthelyezni júl. 1-jétől. Balatonlellét 1919-ben a /1919. sz. belügyi népbiztosi rendelet nagyközséggé nyilvánította, de ezt a rendeletet a /1919. Bm. sz. rendelet hatályon kívül helyezte. B. K., máj Somogy vármegye területén lévő Balatonboglár és Balatonlelle egy körjegyzőséget képező kisközségek mindegyikének nagyközséggé alakulása elrendeltetett. (2./1919. B. N. szerv. sz.) Balatonlelle 1921-ben újból, véglegesen nagyközséggé alakult (517/1921. mgy. sz. és /1921. Bm. sz.). Ugyanekkor Balatonboglár is nagyközséggé alakult, és a Balatonboglári Körjegyzőség feloszlott (517/1921. mgy. sz /1921. Bm. sz.). 18

19 B. K., júl A m. kir. belügyminister a Somogy vármegye területén lévő Balatonboglár és Balatonlelle kisközségeknek nagyközségekké alakulását elrendelte. (42.185/1921. B. M. sz.) Lengyeltóti járás Boglár elnevezése 1908-tól Balatonboglár, Lelle elnevezése 1908-tól Balatonlelle (226/1907. mgy. sz., 25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz.). Gyalay 351. Balatonboglár.... Az sz. ET. hat.-tal + Balatonlelle = BOGLÁRLELLE. Gyalay 351. Balatonlelle.... Az sz. ET. hat.-tal + Balatonboglár = BOGLÁRLELLE. Balatoncsehi Balatoncsehi , Ordacsehi (Orda kisközséggel egyesülve) (221/1928. mgy. sz. és /1941. Bm. sz.). S. Vm. Th. Biz febr. 6-ikai ülés (221/1927. mgy. sz. és 34297/1927. ai. sz.). Véghatározat. Somogy vármegye törvényhatósági bizottsága... Orda és Csehi községeknek kisközségi jelleggel való egyesítését az 1886: évi XXII. t. c a értelmében, figyelemmel a /1925. B. M. számú körrendeletre a m. kir. Belügyminiszter úr Ő Nagyméltóságának pártolólag figyelmébe ajánlja, egyben azon javaslatot teszi, hogy az egyesítet kisközségek neve... Csehi legyen. B. K., dec A m. kir. belügyminiszter a Somogy vármegyébe kebelezett s Balatoncsehi és Orda kisközségek egyesítéséből keletkezett Ordacsehi kisközség végleges nevét az 1898: IV. t.-c. alapján Ordacsehi névben állapította meg. ( /1941. B. M. sz.) Kisközség ( 1950). Szőllősgyöröki Körjegyzőség ( 1950). Lengyeltóti járás ( 1950). Gyalay 351. Balatoncsehi től + Orda = ORDACSEHI az új kg.-név nov. 22-től végl. Balatonendréd 19

20 Endréd , Balatonendréd (226/1907. mgy. sz., 25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz.). Kisközség (1872 ) , nagyközség (436/1926. mgy. sz., 5119/1927. ai. sz. és /1926. B. M. sz., B. K., dec ). (Endrédi Körjegyzőség, , 226/1907. mgy. sz., 25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz.), Balatonendrédi Körjegyzőség (436/1926. mgy. sz. és 5119/1927. ai. sz.). Tabi járás (1872 ) /1948. mgy. sz. és /1948. Bm. sz.: Belügyminiszter úr a tabi járásban lévő és eddig Torvaj és Balatonendréd községek határához tartozó Lullatelepi szöllőhegy és Jaba-pusztának Lulla néven községgé alakulását jóváhagyta. 730/1948. főisp. sz.-ban /1947.III.2. Bm. sz. Somogy vármegye törvényhatósági kisgyűlésének Ben. 3166/ számu véghatározatában foglalt javaslatára a Torvaj községhez tartozó Lullatelep, Lulla szőlőhegy, Kisecseny és a Balatonendréd községhez tartozó Jaba puszta lakotthelyek községgé alakulását a 4330/1945. M. E. számu rendelet 8. -a alapján elrendelem kisközség, ideiglenes neve Lulla. A községgé alakulás végrehajtásának időpontját évi január hó 1. napjában állapítom meg. Az új kisközséget közigazgatási szempontból a tabi körjegyzőséghez osztom be. Gyalay 351. BALATONENDRÉD dec. 28-án Jaba + Torvaj + Kisecseny + Lulla-szőllő + Lulla tp. kt.-ekből új kg. alakult végl. neve dec.-től LULLA. Balatonendrédi Körjegyzőség Községei: Balatonendréd (Endréd), Zamárdi (Balatonzamárdi). Fennállt: (1872 ) Balatonendréd és Zamárdi kisközségek 1927-ben nagyközségekké alakultak, így a Balatonendrédi Körjegyzőség feloszlott (438/1926. mgy. sz., 5119/1927. ai. sz /1926. B. M. sz., B. K., dec ). B. K., nov A /1926. B. M. sz. rendelet folytán Zamárdi kisközség a balatonendrédi körjegyzőségből kivált és évi október 1-je óta zamárdi anyakönyvi kerület néven mint új kerület működik Tabi járás (1872 )

21 Endréd elnevezése 1908-tól Balatonendréd (226/1907. mgy. sz., 25489/1908. ai. sz. és /1908. Bm. sz.). Zamárdi elnevezése és között között Zamárdi, között Balatonzamárdi. B. K., nov A m. kir. belügyminiszter a Somogy vármegyébe kebelezett Zamárdi község nevét az 1898: IV. tc. 2. -a alapján Balatonzamárdira változtatta meg. (79.217/1932. B. M. sz.) S. Vm. Hiv. Lapja, nov Közli a 280/3/1932. ai. sz. iratból a /1932. Bm. sz. rendeletet, amely Zamárdi nagyközség nevét Balatonzamárdi névalakra változtatta meg. Zamárdi (759/1943. ai. sz., Lerakva a 261/1944. ai. sz.-nál. Benne S. Vm. Th.-i Kisgyűlése jún. 28-ikai 759/2/1943. sz. felterjesztésére érkezett /1943.III. Bm. sz. határozat: Balatonzamárdi nevét Zamárdi névalakra változtatták.). Gyalay 351. BALATONENDRÉD dec. 28-án Jaba p. + Torvaj + Kisecseny + Lulla-szőllő + Lulla tp. kt.-ekből új kg. alakult végl. neve dec.-től LULLA. Gyalay 881. ZAMÁRDI okt dec. 21. között átm. a ksg. neve Balatonzamárdi volt. Balatonföldvár Gyalay 351. Balatonföldvár. Kőröshegy/-ből kivált 1950-ben/. Gyalay 587. KŐRÖSHEGY ben Balatonföldvár, Balatonföldvár p., Kossuth Lajos út kt.-ek kiváltak, s BALATONFÖLDVÁR néven külön ksg.-gé alakultak. Balatonkeresztúr Kéthelyi Körjegyzőség , Balatonkeresztúri Körjegyzőség (268/1927. mgy. sz.), amelynek ideiglenes székhelye Balatonmáriafürdő lett (482/1929. mgy. sz.). S. Vm. Hiv. Lapja, dec Közli a 39827/1928. ai. sz. iratból: A balatonszentgyörgyi körjegyzőségből kivált Balatonberény ugy a kéthelyi körjegyzőségből kivált Balatonkeresztur és Balatonmária községekből az sz. B. M. rendelettel alakitott balatonkereszturi körjegyzőség 21

22 ugyszintén a fenti községekből álló anyakönyvi kerület ideiglenesen Balatonmária székhellyel, működését évi január hó 1-én megkezdi. Balatonmária neve ekkor már Balatonmáriafürdő [R. B]. Marcali járás Svm. Hiv. Lapja, júl Somogy vármegye politikai megbízottjának 13956/1919. sz. feltejesztésére a Belügyi Népbiztosság évi 37/szerv. sz. rendeletével Kéthely nagyközséggé alakulását rendelte el, ezért Balatonkeresztúr és Balatonújlak kisközségek előbbi székhellyel külön körjegyzőségbe egyesíttettek. Ezen új jegyzőségnek július 1-jén kellett [volna?] megkezdenie működését. B. K., jan A m. kir. belügyminiszter a Somogy vármegyébe kebelezett Balatonkeresztúr község határához tartozó Mária-telep és Hullámtelep lakott helyek kisközséggé alakulását megengedte. Az új község ideiglenes neve: Balatonmária ( /1925. B. M. sz.) B. K., máj A m. kir. belügyminiszter Somogy vármegye közönségéhez intézett rendeletével Balatonmária község végleges nevét az 1898: IV. t.-c. 2. -a alapján Balatonmáriafürdő névalakban állapította meg. (53.169/0927. B. M. sz.) S. Vm. Hiv. Lapja, júl Közli a 16929/1927. ai. sz.-ra érkezett /1927.V. Bm. sz. leiratot, amely a 907/22173/1926. mgy. sz. javaslata megállapította Balatonmária kisközség új nevét Balatonmáriafürdő alakban. Gyalay 351. BALATONKERESZTÚR.... Neve előtt Keresztur; dec. 7-én Mária tp. + Hullám tp. kt.-i lakotth.-ek kiváltak s az új kg. végl. neve máj. 7-től BALATONMÁRIAFÜRDŐ; 1958-ban kivált még BALATONFENYVES. Balatonkeresztúri Körjegyzőség Községei: Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmária (Balatonmáriafürdő). Balatonmária 1925-ben alakult önálló községgé (307/1924. és 154/1926. mgy. sz., /1925.V. Bm. sz. Utóbbi rendelet a 307/1927. mgy. sz. felterjesztésére a Balatonkeresztúrhoz tartozó Máriatelep és Hullámtelep lakott helyek községgé alakulását kisközségi szervezet keretében megengedtem és az uj község nevét ideiglenesen Balatonmária névben állapította meg. Az elöljárói tisztségek betöltésével és a képviselőtestület megalakulásával fogja az uj község önálló községi életét megkezdeni és ezzel fogom megalakulását befejezettnek tekinteni. A megalakulás határnapját az alispán határozza meg, de csak akkor, ha a község működésének megkezdésére az összes szervezési 22

23 előkészületek az A. U. 4. -ának szem előtt tartásával megtörténik. Bp., dec. 7. B. K., jan A m. kir. belügyminiszter a Somogy vármegyébe kebelezett Balatonkeresztúr község határához tartozó Mária-telep és Hullámtelep lakott helyek kisközséggé alakulását megengedte. Az új község ideiglenes neve: Balatonmária ( /1925. B. M. sz.) B. K., máj A m. kir. belügyminiszter Somogy vármegye közönségéhez intézett rendeletével Balatonmária község végleges nevét az 1898: IV. t.-c. 2. -a alapján Balatonmáriafürdő névalakban állapította meg. (53.169/0927. B. M. sz.) S. Vm. Hiv. Lapja, júl Közli a 16929/1927. ai. sz.-ra érkezett /1927.V. Bm. sz. leiratot, amely a 907/22173/1926. mgy. sz. javaslata megállapította Balatonmária kisközség új nevét Balatonmáriafürdő alakban. Balatonberény 1949-ben kilépett a Balatonkeresztúri Körjegyzőségből, és nagyközséggé alakult (84/1949. főisp. sz. és /1948.III/1-2. Bm. sz. A nagyközséggé alakulás végrehajtásának időpontját évi január hó 1. napjában állapítom meg. S. Vm. Hiv. Lapja, ápr Közli S. Vm. Th.-i Kisgyűlésének február 3-i üléséből: Ben. 2298/ számu véghatározatával Balatonberény kisközségnek, önálló nagyközséggé alakulását tudomásul veszi. A 10416/1949 ai. sz. irat hiányzik. Az iktatókartonon a /1948.III.2. rendelet említése.). Fennállt: A Balatonszentgyörgyi Körjegyzőségből kivált Balatonberény, és a Kéthelyi Körjegyzőségből kivált Balatonkeresztúr és Balatonmária községek 1927-ben megalakították a Balatonkeresztúri Körjegyzőséget (268/1927. mgy. sz.), amelynek ideiglenes székhelye Balatonmáriafürdő lett (482/1929. mgy. sz.). S. Vm. Hiv. Lapja, dec Közli a 39827/1928. ai. sz. iratból: A balatonszentgyörgyi körjegyzőségből kivált Balatonberény ugy a kéthelyi körjegyzőségből kivált Balatonkeresztur és Balatonmária községekből az sz. B. M. rendelettel alakitott balatonkereszturi körjegyzőség ugyszintén a fenti községekből álló anyakönyvi kerület ideiglenesen Balatonmária székhellyel, működését évi január hó 1-én megkezdi. Balatonmária neve ekkor már Balatonmáriafürdő [R. B]. B. K., jan A balatonszentgyörgyi körjegyzőségből kivált Balatonberény, továbbá a kéthelyi körjegyzőségből kivált Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő községekből az /1928. B. M. sz. rendelettel alakított balatonkeresztúri körjegyzőség, úgyszintén a fenti községekből álló anyakönyvi kerület ideiglenesen Balatonmáriafürdő székhellyel működését évi január hó 1-én megkezdte. Marcali járás

24 Svm. Hiv. Lapja, júl Somogy vármegye politikai megbízottjának 13956/1919. sz. feltejesztésére a Belügyi Népbiztosság évi 37/szerv. sz. rendeletével Kéthely nagyközséggé alakulását rendelte el, ezért Balatonkeresztúr és Balatonújlak községek előbbi székhellyel külön körjegyzőségbe egyesíttettek. Ezen új jegyzőségnek július 1-jén kellett [volna?] megkezdenie működését. Gyalay 351. Balatonmáriafürdő. /Balatonmária neve 1927-től. Gyalay 351. BALATONKERESZTÚR.... Neve előtt Keresztur; dec. 7-én Mária tp. + Hullám tp. kt.-i lakotth.-ek kiváltak s az új kg. végl. neve máj. 7-től BALATONMÁRIAFÜRDŐ; 1958-ban kivált még BALATONFENYVES. Balatonkiliti Kiliti , Balatonkiliti (667/1920. mgy. sz. és 20136/1922. ai. sz.). S. Vm. Hiv. Lapja, szept Közli a 20136/1922. ai. sz. iratára érkezett és aug. 9-én kelt /1922.V.a. Bm. sz. leiratát, amelyben Kiliti község nevét Balatonkilitire változtatta át. B. K., aug A m. kir. belügyminister Somogy vármegye közönségéhez egyidejűleg intézett rendeletével Szárszó és Kiliti községeknek az 1898: IV. t.-c. 2 -a alapján Balatonszárszóra, illetőleg Balatonkilitire megváltoztatta. Nagyközség (1872 ) Tabi járás (1872 ) A Kilitihez, illetve Balatonkilitihez tartozó Vilma-telep lakott hely végleges neve 1930-tól Balatonújhely. B. K., márc A m. kir. belügyminiszter a Somogy vármegyébe kebelezett Balatonkiliti községhez tartozó Vilmatelep lakott hely nevét az 1898: iv. tc. 3. -a alapján Balatonújhely névre változtatta meg. (50.937/1/1930. B. M. sz.) S. Vm. Hiv. Lapja, márc Közli a 6139/1/1930. ai. sz. irathoz érkezett /I./1930.V. Bm. sz. (márc. 12.) rendeletet, amely S. Vm. Th.-i Kisgyűlésének 38726/1929. sz. (jan. 30.) felterjesztérésre a Balatonkiliti községhez tartozó Vilmatelep lakott hely nevét Balatonújhely névalakra változtatta.). Balatonkiliti nagyközség Balatonújhelyen augusztus 1-jétől jegyzői kirendeltséget létesített (569/1932. ai. sz., 399/1936. főisp. sz. és 24

25 97.608/1931./V. Bm. sz. Svm. Hiv. Lapja, máj Közli a 183/6/1933. ai. sz. iratból, hogy a jegyzői kirendeltség működését május 1-jén megkezdte.). Balatonújhely 1939-ben nagyközséggé alakult (69/15/1939. ai. sz. és 2.343/1940. Bm. sz.). B. K., ápr Balatonújhely önálló községgé alakulása. A m. kir. belügyminiszter a Somogy vármegyébe bekebelezett Balatonkiliti községhez tartozó Balatonújhely fürdőtelepnek önálló községgé alakulását megengedte. Az egyesített község jellege nagyközség; végleges neve: Balatonújhely. (2.343/1940. B. M. sz.) Gyalay 351. Balatonkiliti. Kiliti /neve 1922-től; 1939-ben kivált Balatonújhely; 1968-ban beolvadt Siófok-ba/. Balatonlelle Lelle , Balatonlelle (226/1907. mgy., 25489/1908. ai. sz. sz. és /1908. Bm. sz.). Kisközség (1872 ) B. K., máj Somogy vármegye területén lévő Balatonboglár és Balatonlelle egy körjegyzőséget képező kisközségek mindegyikének nagyközséggé alakulása elrendeltetett. (2./1919. B. N. szerv. sz.) Balatonlelle 1919-ben a /1919. sz. belügyi népbiztosi rendelettel nagyközséggé alakult, de ezt a rendeletet a /1919. Bm. sz. rendelet hatályon kívül helyezte. Nagyközség (517/1921. mgy. sz. és /1921. Bm. sz.). B. K., júl A m. kir. belügyminister a Somogy vármegye területén lévő Balatonboglár és Balatonlelle kisközségeknek nagyközségekké alakulását elrendelte. (42.185/1921. B. M. sz.) (Lellei Körjegyzőség ), Balatonlellei Körjegyzőség Balatonboglári Körjegyzőség Svm. Hiv. Lapja, júl Közli a 14463/1909. ai. sz. határozatot, amelyben a Balatonlellei Körjegyzőség székhelyét Balatonboglárra fogják áthelyezni július 1-jétől. Lengyeltóti járás (1872 ) Gyalay 351. Balatonlelle.... Az sz. ET. hat.-tal + Balatonboglár = BOGLÁRLELLE. 25

26 Balatonmária Balatonmária , Balatonmáriafürdő B. K., jan A m. kir. belügyminiszter a Somogy vármegyébe kebelezett Balatonkeresztúr község határához tartozó Mária-telep és Hullámtelep lakott helyek kisközséggé alakulását megengedte. Az új község ideiglenes neve: Balatonmária ( /1925. B. M. sz.) B. K., máj A m. kir. belügyminiszter Somogy vármegye közönségéhez intézett rendeletével Balatonmária község végleges nevét az 1898: IV. t.-c. 2. -a alapján Balatonmáriafürdő névalakban állapította meg. (53.169/0927. B. M. sz.) S. Vm. Hiv. Lapja, júl Közli a 16929/1927. ai. sz.-ra érkezett /1927.V. Bm. sz. leiratot, amely a 907/22173/1926. mgy. sz. javaslata megállapította Balatonmária kisközség új nevét Balatonmáriafürdő alakban. Kisközség ( 1950, 307/1924. és 154/1926. mgy. sz. és /1925.V. Bm. sz.). Utóbbi rendelet a 307/1927. mgy. sz. felterjesztésére a Balatonkeresztúrhoz tartozó Máriatelep és Hullámtelep lakott helyek községgé alakulását kisközségi szervezet keretében megengedtem és az uj község nevét ideiglenesen Balatonmária névben állapította meg. Az elöljárói tisztségek betöltésével és a képviselőtestület megalakulásával fogja az uj község önálló községi életét megkezdeni és ezzel fogom megalakulását befejezettnek tekinteni. A megalakulás határnapját az alispán határozza meg, de csak akkor, ha a község működésének megkezdésére az összes szervezési előkészületek az A. U. 4. -ának szem előtt tartásával megtörténik. Bp., dec. 7. Kéthelyi Körjegyzőség , (Balatonkeresztúri Körjegyzőség ). A Balatonszentgyörgyi Körjegyzőségből kivált Balatonberény, és a Kéthelyi Körjegyzőségből kivált Balatonkeresztúr és Balatonmária kisközségek 1927-ben körjegyzőséggé alakultak, a körjegyzőség elnevezése: Balatonkeresztúri Körjegyzőség (268/1927. mgy. sz.), ideiglenes székhelye Balatonmáriafürdő 482/1929. mgy. sz.). S. Vm. Hiv. Lapja, dec Közli a 39827/1928. ai. sz. iratból: A balatonszentgyörgyi körjegyzőségből kivált Balatonberény ugy a kéthelyi körjegyzőségből kivált Balatonkeresztur és Balatonmária községekből az sz. B. M. rendelettel alakitott balatonkereszturi körjegyzőség ugyszintén a fenti községekből álló anyakönyvi kerület ideiglenesen Balatonmária székhellyel, működését évi január hó 1-én megkezdi. Balatonmária neve ekkor már Balatonmáriafürdő [R. B.]. 26

27 Marcali járás ( 1950). Gyalay 351. Balatonmáriafürdő. /Balatonmária neve 1927-től. Gyalay 351. BALATONKERESZTÚR dec. 7-én Mária tp. + Hullám tp. kt.-i lakotth.-ek kiváltak s az uj kg. végl. neve máj. 7-től BALATONMÁRIAFÜRDŐ. Balatonmáriafürdő Balatonmária , Balatonmáriafürdő B. K., jan A m. kir. belügyminiszter a Somogy vármegyébe kebelezett Balatonkeresztúr község határához tartozó Mária-telep és Hullámtelep lakott helyek kisközséggé alakulását megengedte. Az új község ideiglenes neve: Balatonmária ( /1925. B. M. sz.) B. K., máj A m. kir. belügyminiszter Somogy vármegye közönségéhez intézett rendeletével Balatonmária község végleges nevét az 1898: IV. t.-c. 2. -a alapján Balatonmáriafürdő névalakban állapította meg. (53.169/0927. B. M. sz.) S. Vm. Hiv. Lapja, júl Közli a 16929/1927. ai. sz.-ra érkezett /1927.V. Bm. sz. leiratot, amely a 907/22173/1926. mgy. sz. javaslata megállapította Balatonmária kisközség új nevét Balatonmáriafürdő alakban. Kisközség (1925 ) (307/1924. és 154/1926. mgy. sz., /1925.V. Bm. sz. Utóbbi rendelet a 307/1927. mgy. sz. felterjesztésére a Balatonkeresztúrhoz tartozó Máriatelep és Hullámtelep lakott helyek községgé alakulását kisközségi szervezet keretében megengedtem és az uj község nevét ideiglenesen Balatonmária névben állapította meg. Az elöljárói tisztségek betöltésével és a képviselőtestület megalakulásával fogja az uj község önálló községi életét megkezdeni és ezzel fogom megalakulását befejezettnek tekinteni. A megalakulás határnapját az alispán határozza meg, de csak akkor, ha a község működésének megkezdésére az összes szervezési előkészületek az A. U. 4. -ának szem előtt tartásával megtörténik. Bp., dec. 7. (Kéthelyi Körjegyzőség ), Balatonkeresztúri Körjegyzőség A Balatonszentgyörgyi Körjegyzőségből kivált Balatonberény, és a Kéthelyi Körjegyzőségből kivált Balatonkeresztúr és Balatonmária kisközségek 1927-ben körjegyzőséggé alakultak, a körjegyzőség elnevezése: Balatonkeresztúri Körjegyzőség (268/1927. mgy. sz.), ideiglenes székhelye Balatonmáriafürdő (482/1929. mgy. sz.). 27

28 S. Vm. Hiv. Lapja, dec Közli a 39827/1928. ai. sz. iratból: A balatonszentgyörgyi körjegyzőségből kivált Balatonberény ugy a kéthelyi körjegyzőségből kivált Balatonkeresztur és Balatonmária községekből az sz. B. M. rendelettel alakitott balatonkereszturi körjegyzőség ugyszintén a fenti községekből álló anyakönyvi kerület ideiglenesen Balatonmária székhellyel, működését évi január hó 1-én megkezdi. Balatonmária neve ekkor már Balatonmáriafürdő [R. B.]. Marcali járás (1925 ) Gyalay 351. Balatonmáriafürdő. /Balatonmária neve 1927-től. Gyalay 351. BALATONKERESZTÚR dec. 7-én Mária tp. + Hullám tp. kt.-i lakotth.-ek kiváltak s az uj kg. végl. neve máj. 7-től BALATONMÁRIAFÜRDŐ. Balatonőszöd Őszöd , Balatonőszöd (350/1913. mgy. sz. és 2613/1913. ai. sz.). Svm. Hiv. Lapja, máj Közli S. Vm. Th. Biz.-nak 350/2513/1913. sz. határozatát, amelyben Őszöd község nevének Balatonőszödre való megváltoztatásának kérelmét pártolólag terjeszti fel a Bm.-hez. B. K., márc A belügyminister Somogy vármegye területén fekvő Őszöd község nevét az IV. t.-c. 2. -a alapján Balatonőszödre megváltoztatta. (11.912/1914. B. M. sz.) Svm. Hiv. Lapja, márc Közli a 6259/1914. ai. sz.-ra érkezett /IV.-b./1914. Bm. sz. leiratát, amely jóváhagyta Őszöd község nevének Balatonőszödre való megváltoztatását. Kisközség (1872 ) (Lellei Körjegyzőség , Faluszemesi Körjegyzőség , 45/1878. mgy. sz.), Balatonszemesi Körjegyzőség (1912 ) (162/1912. mgy. sz.). Lengyeltóti járás (1872 ) Gyalay 351. Balatonőszöd. Őszöd /neve 1914-től/. Balatonszabadi 28

29 Balatonszabadit 1950-ben csatolták Somogy megyéhez Veszprém megyétől (4343/1949. MT. sz., M. K dec ). Gyalay 351. Balatonszabadi. /Fokszabadi neve 1917-ig(!); 1950-től + Siómaros/. Balatonszárszó Szárszó , Balatonszárszó (145/1920. mgy. sz.). S. Vm. Hiv. Lapja, szept Közli a 20136/1922. ai. sz. iratára érkezett és aug. 9-én kelt /1922.V.a. Bm. sz. leiratát, amelyben Szárszó község nevét Balatonszárszóra változtatta át.) B. K., aug A m. kir. belügyminister Somogy vármegye közönségéhez egyidejűleg intézett rendeletével Szárszó és Kiliti községeknek az 1898: IV. t.-c. 2 -a alapján Balatonszárszóra, illetőleg Balatonkilitire megváltoztatta. Kisközség (1872 ) (Szóládi Körjegyzőség, Kötcsei Körjegyzőség ) 1923 (268/1874. mgy. sz.), Balatonszárszói Körjegyzőség (145/1921. mgy. sz. és 3301/1923. ai. sz.). Tabi járás (1872 ) Gyalay 777. Szárszó.... A ksg. neve aug. 9-től BALATONSZÁRSZÓ. Balatonszárszói Körjegyzőség Községei: Balatonszárszó (Szárszó), Szólád. Fennállt: A Balatonszárszói Körjegyzőség községei 1923-ban a Kötcsei Körjegyzőségből váltak ki, és ekkor Kötcse nagyközség lett (145/1921. mgy. sz. és 3301/1923. ai. sz.). Tabi járás Szárszó elnevezése 1922-től Balatonszárszó (145/1920. mgy. sz.). 29

30 S. Vm. Hiv. Lapja, szept Közli a 20136/1922. ai. sz. iratára érkezett és aug. 9-én kelt /1922.V.a. Bm. sz. leiratát, amelyben Szárszó elnevezését Balatonszárszóra változtatták. B. K., aug A m. kir. belügyminister Somogy vármegye közönségéhez egyidejűleg intézett rendeletével Szárszó és Kiliti községeknek az 1898: IV. t.-c. 2 -a alapján Balatonszárszóra, illetőleg Balatonkilitire megváltoztatta. Gyalay 777. Szárszó.... A ksg. neve aug. 9-től BALATONSZÁRSZÓ. Balatonszemes Faluszemes , Balatonszemes (162/1912. mgy. sz., 16109/1912. ai. sz. és /IV. b./1912. Bm. sz.). B. K., júl A belügyminister a Somogy vármegyebeli Faluszemes község nevét az 1898: IV. t.-c. 2. -a alapján > Balatonszemesre < változtatta. (87.722/1912. B. M. sz.) Svm. Hiv. Lapja, júl Közli a 16109/1912. ai. sz.-ra érkezett /IV. b./1912. Bm. sz. leiratot, amely Faluszemes nevét Balatonszemes alakban állapította meg. Kisközség (1872 ) (Lellei Körjegyzőség , Faluszemesi Körjegyzőség , 45/1878. mgy. sz.), Balatonszemesi Körjegyzőség (162/1912. mgy. sz. és 16109/1912. ai. sz.). Lengyeltóti járás (1872 ) Gyalay 351. BALATONSZEMES között még + a későbbi Őszöd; júl. 24-ig neve Faluszemes volt. Balatonszemesi Körjegyzőség Községei: Balatonőszöd (Őszöd), Balatonszemes (Faluszemes). Fennállt: (1878 ) (A Faluszemesi Körjegyzőség községei 1878-ban a Lellei Körjegyzőségből váltak ki, 45/1878. mgy. sz.). 30

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 7400, Csokonai u.3. 82/527-580 7400, Csokonai u.3. Pf.250. 82/315-023 Földművelésügyi és

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó nem Telekadó kommunális adója kommunális adója idı utáni idegenforgalmi utáni

Részletesebben

Készítmény típusa. Település Hrsz. Időpont. (fungicid/herbicid/inszekticid)

Készítmény típusa. Település Hrsz. Időpont. (fungicid/herbicid/inszekticid) Település Hrsz. Időpont Háromfa 0176 Háromfa 0120 Háromfa 055 Tarany 0142 Tarany 0134 Tarany 0136 Berzence 0230 Berzence 0232/5 Berzence 0237/5 Berzence 0268/5 Gyékényes 0403 076/30 Inke 0249 Inke 0254/3,5,7

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 255 Igali Erdészet Igal. 6252 Alsóbogát 6,00 73,50 6069 Andocs 105,80 186,70 6114 Edde 31,70 32,10 6095 Fiad 85,40 104,70 6042 Gamás 182,70 469,50 6097 Igal

Részletesebben

2010. évi közmunka programok a Dél-dunántúli régióban

2010. évi közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2. évi közmunka programok a Dél-dunántúli régióban Előzmények A 28 végén indított téli közmunka programmal együtt 29-ben összességében 1 46 724 94 forint értékben valósultak meg közmunka programok a régióban,

Részletesebben

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések szeptember 01. (kedd)

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések szeptember 01. (kedd) Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések szeptember 01. (kedd) 00.00-22.00 Kaposvári Egyetem előtti fix telepítési helyen 06.45-08.00 Bárdudvarnok belterület,

Részletesebben

KAPOSVÁR. Az intézmény faxszáma: 82/411-015 Az intézmény tulajdonosa: Az intézmény vezetõjének e-mail címe: drrakvacsm@kmmk.hu; tudogondozo@kmmk.

KAPOSVÁR. Az intézmény faxszáma: 82/411-015 Az intézmény tulajdonosa: Az intézmény vezetõjének e-mail címe: drrakvacsm@kmmk.hu; tudogondozo@kmmk. SOMOGY MEGYE KAPOSVÁR Kaposi Mór Oktató Kórház Tüdõgondozó Intézet Az intézmény címe (irányítószámmal): 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. Az intézmény levelezési címe: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u.

Részletesebben

1535 1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba

1535 1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba 2009. elfogadják MÁV-START október MÁV-START 19-én 2009. üzemkezdettıl bérletekkel Zrt. által október kiszolgáltatott: a sztrájk a 19. Volán által sztrájk érintett társaságok területeken napján egyes járatain

Részletesebben

1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba

1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba 2009. elfogadják MÁV-START október MÁV-START 19-én 2009. üzemkezdettıl bérletekkel Zrt. által október kiszolgáltatott: a sztrájk a 19. Volán által sztrájk érintett társaságok területeken napján egyes járatain

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/150-3/2015.

Ügyiratszám: SMÖ/150-3/2015. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/150-3/2015. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR RÖVID TÖRTÉNETE ÉS A LEVÉLTÁRI ANYAG ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA

A SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR RÖVID TÖRTÉNETE ÉS A LEVÉLTÁRI ANYAG ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA 10. rész SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: SML) Cím: 7401 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. Levélcím: 7401 Kaposvár, Pf. 91. Telefon: (+36) 82/528-200, (+36) 82/429-923 Telefax: (+36) 82/314-347 E-mail: leveltar@smarchive.hu

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Kaposvári Közegészségügyi és Járványügyi Állomás iratai 1956-1995 XXIV.1051. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Kaposvári Közegészségügyi és Járványügyi Állomás iratai 1956-1995 XXIV.1051. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Kaposvári Közegészségügyi és Járványügyi Állomás iratai 1956-1995 XXIV.1051. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 83 kisdoboz 21 kötet Kötetek: 0,90 ifm Iratok: 10,37

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

KAPOS VOlÁN Zrt. közös üzemeltetésű vonalai/vonalszakaszai 4/B. szárnú melléklet

KAPOS VOlÁN Zrt. közös üzemeltetésű vonalai/vonalszakaszai 4/B. szárnú melléklet 4/b. sz. melléklet VOlÁN Zrt. közös üzemeltetésű vonalai/vonalszakaszai 4/B. szárnú melléklet Társüzemeltetö cég, vagy elsö megállója utolsó megállója cégek neve 1 2 3-4 5 6 1174 Budapest, Népliget - Kaposvár,

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Ikt. sz.: 2022/2011. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

VÉL I.4.d.2. Vegyes iratok tervrajzok, II. sorozat

VÉL I.4.d.2. Vegyes iratok tervrajzok, II. sorozat VÉL I.4.d.2. Vegyes iratok tervrajzok, II. sorozat 1. doboz 1. csomó Ádánd 1989 91. 0,01 ifm. 2. csomó Andocs 1985 89. 0,01 ifm. 3. csomó Andocs 1974 1975. 0,01 ifm. 4. csomó Attala 1986 1988. 0,01 ifm.

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Balatonfenyves Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Somogy Megye Önkormányzati Hivatalai által vezetett és közzétett hatósági nyilvántartásainak elérhetőségei Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal www.andocs.hu/ Vendégeinknek/ Működő üzletek nyilvántartása

Részletesebben

XVIII. évfolyam 6. szám Kaposvár, 2008. december 22.

XVIII. évfolyam 6. szám Kaposvár, 2008. december 22. XVIII. évfolyam 6. szám Kaposvár, 2008. december 22. SOMOGYI KÖZLÖNY A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Szám: T á r g y Oldalszám I. R É S Z SZEMÉLYI ÜGYEK 130/2008.(XI.28.) KH.

Részletesebben

Tantestületi értekezlet

Tantestületi értekezlet ESEMÉNY Tanítási ok ás (esti) 2013/14 tanév Kós J A Kollégium Pótbeírás aug. 28. aug.27. aug. 28. aug. 28. Javítóvizsga aug.26. aug.26-27. aug.26. aug.26. Osztályozó vizsga aug.26-27. első tanítási első

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a megyei főépítész tapasztalatairól

TÁJÉKOZTATÓ a megyei főépítész tapasztalatairól SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL M E G Y E I Ügyiratszám: SMÖ/461/2016. F Ő É P Í T É S Z 7400 Kaposvár, Megyeháza, Fő utca 10. tel.:82-898 246/ 117 fax: 82-510 181 e-mail: fabian.eva@som-onkorm.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 26-án tartandó ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 26-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693. Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: 980-23 /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július

Részletesebben

Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése

Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése Köztes RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/2F/09-11

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Szükség esetén igénybe vehető ideiglenes melegedőhelyek

Szükség esetén igénybe vehető ideiglenes melegedőhelyek Szükség esetén igénybe vehető ideiglenes melegedőhelyek BARCS BNI Széchényi F Gimnázium és Kollégium (Tavasz u. 3.) BNI Arany János Általános Iskola (Hősök tere 6.) Önkormányzat (Köztársaság u 1.) NAGYATÁD

Részletesebben

Somogy

Somogy Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje tervezett határideje

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21.

XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21. XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21. SOMOGYI KÖZLÖNY A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA I. R É S Z SZEMÉLYI ÜGYEK Szám T á r g y Oldalszám 104/2008. (IX. 26.) KH

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 825 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. február 11 15. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/7. szám T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény közig határ neve megye Ráckeresztúr Csopak Isztimér Balatonfűzfő Vásárosdombó Tiszabábolna Borsod-Abaúj-Zemplén Kaba Etyek Kincsesbánya Csombárd Sumony Döbrököz Nagyharsány Sárkeszi Vértesacsa Tápiószőlős

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

Somogy megye műemlékjegyzéke Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság (az adatok revízió alatt!)

Somogy megye műemlékjegyzéke Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság (az adatok revízió alatt!) M III 9610 Alsóbogát hrsz: 088 Nepomuki Szent János-szobor, a volt Festetics-majorba vezető út mellett. Barokk, 19. sz. eleje. M II 4459 Alsóbogát Szabadság u. 4., hrsz: 307 Iroda, lakás és raktár, volt

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

Á ú Ö Ú Á Á ú ú ú ú ü ü ú É ő ú ű ú ü Á É Á Í Á ú ú ú ű ú Ö ú ü ú ú ü ú ú ü ú ü ü ú ü ü ú ú ú ü ű ü ü ü ü ú ü ú ő ő ú ü ű ü ő ú ő ú ü ú ü ő ű ő ő ő ő ő ü ú ú ü ő ü ü ú ő ü ü ü ü ő ü Á ú ő ú ú ú ő Á ú ü

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

ű Ö ű ú ű ü ú Á ű Á ű Á ú ű ü ú ú Í ü Á ú Ö ú ú ú ű ú ü ú Ö ú ű ű É ü ű ü ű ű É ü ű Ö ú É ú ú ú Á Á Á Á Á Á ú Ö Á Á Á Á ú ú Á Í Ü Á Á ú ú ú ú Á Á Á ű ü ü ü Ö ű ú Á Á Á É ú Á Á ű ú Ö ű ú ű Ö ű ű Ö ű ű Ö

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. február 23-ai rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. február 23-ai rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 34/2010.(II.23.)számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. február 23-ai rendes ülésére Tárgy: Készítette: Javaslat az óvodai-iskolai beiratkozások

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére

A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 46 /1997.(09.25) számú rendelete a települési folyékony kommunális hulladék ideiglenes elhelyezéséről, gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes végleges elhelyezéséről

Részletesebben

243 249. 548 549. Csékút Csékút Csékút Ajka része 1757. 1757. 1757. 1770. Magyarrendek Rendek (Ajka-) Ajkarendek Ajkarendek, Ajka. 1757.

243 249. 548 549. Csékút Csékút Csékút Ajka része 1757. 1757. 1757. 1770. Magyarrendek Rendek (Ajka-) Ajkarendek Ajkarendek, Ajka. 1757. Településnév a Lipszky A település neve Mai településnév Megye Évkör Jelzet Oldalszám forrásokban 1913-ban Ádánd Adánd Ádánd Ádánd 1776. A A A 30 35. 39 43. 56 62. Ajka Ajka Ajka Ajka A 210 216. 14/8.

Részletesebben

É ü É É ü Á Á Á ö É ú ő í á é ő á á á é é ü é é é é é ú é é ő ü ü é é í á é é é ő ő á é ü é é ü á é ú úá íő ű á ő é ü á á é é é é í üé á ő é é é ü Í é ő á í á é ú á á á é á ö ü Á á ő é é ü á é á á ö í

Részletesebben

Ü Á Á ü É ü ü Í ú Í ú É ű ü ű ü ö ö Í ü ö ü ü ö Í ü ö ö ö ú Í ü ö ö ü ű ö ú ö ö ö ú ú ö ű ö ű ü ü Í ü ú ü ú ö ú ú ú ú Ő É É Ü É Á ü ü Í ü ü ö ö ú ö Á Á Ő ü ü ú ú Ö ü ö ö ö ö ú Í ö ú ö Í ö ö Í ú Í Í ü ú

Részletesebben

Á É ü Ö Á ö ö ö ö ü ö ö ö ü ö ű ö Í Ü ü ö ö ö Ü ö ö ö ö ü ö ö ú ö ö Í ű ö ű ü ö ú ü ü ű ö ö ö Ü ú ú ö ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű Á ü ü ü ö ü ö ö ü ü Í ö ü ü É ű ű ö ö ö ö ö ö Á ö ö ö ü ö ö ö ö ü

Részletesebben

Ö ö ö í ö í ű ö ő ú ü í ú ő ő ő ú ő ú ő í ő í Á Ö ő ő í ö ö Ö í É Á Á ú Ú í í í í í ű ö í í í ő ö ü ü ö í í ú í í ö ő ü ú ő ö ö ő ú ú ö ű ú í ő Á ú ú ő ú ű ü í ú ü ü ü ö ő í ő Ö ú ö ö ö ő ü ü ö őí ö ö

Részletesebben

í ö ö ü ü í ü ö ü ö í ú ú Ö ö ö ü ü ö ö ű í ö ö ü ű ö í ű ö ö ü Á ö í ö í í í í ö ö ű ű í í í í í í ö í Ú í ü ü ö ű ö ö í ú ö ö ö ö ö ö Á í ö ú í ü í ú í ú Á í ú í ú ú Á ü ü í í í ö í í Á ú í ö ö í í ú

Részletesebben

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ú Ú Í Ú Ú ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ü É Í ü Á É Ö Ő ú Ö ű Ő Ő Ő Í Ö ü Í Á Ö Ö Í ű Ő Í É É ü ü Í ü Í Í ű Í Ö É Ö ü É ű ű Ö ü Í Í ü Ö Í ű Ö É Ö ű Ö ü Ő Ő Á Í Í Í Ö Í É É Í ű ü ü ű É ü ű Ö Ö Ö ü Ö Í ü ű

Részletesebben

Í É ő ű Á ő ő ú ű ő ő ű ú ü ő ú ű ő ú ú ü ő ú ü ú ü ü ü ő ő őü Í ú ű ő É ű Í ű ű ű ü ő ő ű ő ű ű Á Á ú ú ú ú ú Í ő Í ő ü ú ü Ü ő Á ő ő ő Á ő ő ő ű Ü ú ü Á ő ű É ü ú ő ú ü Ö Í É Ü É Ü ú Ü ő ő Ő Á ű ü ő

Részletesebben

Á Á Á ö Á ű Á Á ű ő ö ö í É ő í ő ő í ő ö ö ö ü ö ő É Ö ő í ü ü ö ö ő ö ő ő í ő ö ú ü ö ő Á ő ö ö í ö ö ö ö ú ő ú ú ő Í ü ő ő ű ő í ö ú ú ő ő ö ü ő É ö ő ö ö ő ü ö ú ő í ű ö ű ü ö ő í ö ő ő ő ö ő í í ö

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Í Ú ü Í ö ö ü É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ú ü ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö Í Í ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ú ö ö ü ü ú Í ö ü ű ö Í ü Í ü ö ö Í ö ö ö ö ü ü ű ö Í ö ö Ö ú Í ú Í ö ö ö ö ö ö ú ú Á ö ö

Részletesebben

É Á í Ú É í ö í ő ú ö Í ö ü Ö ö ü ö Ö ö Á É őí ö ú ő í ő í ú ö í ő ő ö ú Ú ű ő ő Ú ü ö ú ü ö ö ü í Í ú ő í ü ü ő ö ö Ú ú Í Ú ü Ú ö ő ú ö ű ü í Ö Ö ö í ö ő ö ú ő Ú ú Ö í Ú ü í Á í É ő ö ő ö Á ű Ü í ü í

Részletesebben

ú ű ú ú ü í Ü í Ü ü ö ö ű í ö ű ü ö ö ö ö ö ú ú ü í í ű í ú ű ú ű ú ü ú ö ö ö ö ú ú í ű í ú ö ú ú ú ú ü ü ö ü ü ö ö ö ö ú í ü ö ü ú ö ü ü í ü í ö ü ü í ö í í ö í ú ü ö í í ú ü ö ü Á ü ú ü ö Á ö ö ü ö ü

Részletesebben

Ü É Á í í Á ü ű í ú í ű ü ü Ö í Ü É Í í ü ü ü ü í ú ü í ü ű í í ü ü í í ü Í ú ú ú ű ü É ü í ü í Í í í ű ú í ú Á í í Ü É í í ú ú ű í í í ü í ú Ö ü ü ü ú ű ü í í í ü ü ü ű ü ü ű í ű Ö í í í ü ú Ü É í ú ú

Részletesebben

ú í ö ü í íí ő ö ö ö ü ö ö ö ú ű ű Í Í í ő í ű í ő ü Í ő íú í ö ö ö ő í í í Í Í í í ö ö í í ö ö ö ő Í Í ÍÍ ö ö ő ö ö í ő ő ö í ö ö ú í ő ö ő í ö ő ö ö ö í ö ú Í ő í ű ö ő ú ö ő ö í í ő ö ö ő ö ö ú ö ű

Részletesebben

Á É ú Ö ü ö É ü ő Á í ő ú ű ő ü ű ö ö ö Ö Ö ü í ü ű ö ő ö Ö ü ö í ü ő ő ő ö í ő ö ű í ü í ú í í í í í ő ő ö ő í ü ű í í ő í ő í ő ű í ű Ő í ú ű ü ö ö ő ő ő ü ö ö ő Ú ű ő í ü ő ö í ö ü ö ö ö ü ö ü ő í í

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 39. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. május 26., szerda. Tartalomjegyzék. VI. Alapító okiratok

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 39. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. május 26., szerda. Tartalomjegyzék. VI. Alapító okiratok HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. május 26., szerda 39. szám Tartalomjegyzék VI. Alapító okiratok Az Egészségügyi Minisztérium közleménye egyes, az egészségügy területén mûködõ szervek

Részletesebben

ő ű ü ü ű í í ú ő Í ő ö ő ő ő í ö ő ő ő í ő ő ö ö ő ő í ő ö Í ő í ü ú ő ő ű ö ő ő ü É í ú ő ö ü ő ü ü ú ü ő í í ő ü í É í ú ő í ú í ő í í ú í ő ö Ú ő ú ő í Á Ú ő Ú Ú ú ú ü ő ő ü Ú í ú ő ő Á í í ű ő Ú ö

Részletesebben

é é é ú Ü é é ü é é ú é ü é é ü é é é Á é é é é ú é é é ü é ú é é é ű í é é é é é é ü é í é ü é é é é é é é ú é é í ü é é ú í í é é é é ü í ü é é é é é é é í é é é é é ü é é é é é é í é é í ü é ú ü é é

Részletesebben

Kapd fel a csomagod, üdvözöld a kalauzt és szállj fel!

Kapd fel a csomagod, üdvözöld a kalauzt és szállj fel! E K Pm B m T R E E V S? M m? V m m m? I E m! K m! E 2 4 0S V ( 4 5m K P Z S F m x m 15 S Vm (3m m V ) 158 K 110V 12m 14 M 46M K 6 1Ö K 40 1E ExB m 5 F P ( 1m 5 ) 1 S 1 D W O m ( ) F m A T R Km A Vm A J

Részletesebben

CSAPATNÉV:... Kedves Versenyzők!

CSAPATNÉV:... Kedves Versenyzők! CSAPATNÉV:... Kedves Versenyzők! Köszöntünk bennetek. Reméljük, hogy az első forduló feladatai nem okoztak számotokra nehézséget, s lelkesedésetek töretlen. Kezetekben tartjátok a második forduló feladatlapját,

Részletesebben

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2014.12.31 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

5. Szabálysértési és Kereskedelmi Iroda hatásköri jegyzéke SZABÁLYSÉRTÉSEKKEL KAPCSOLATOS JEGYZŐI FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK

5. Szabálysértési és Kereskedelmi Iroda hatásköri jegyzéke SZABÁLYSÉRTÉSEKKEL KAPCSOLATOS JEGYZŐI FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK 5. Szabálysértési és Kereskedelmi Iroda hatásköri jegyzéke 5.A. SZABÁLYSÉRTÉSEKKEL KAPCSOLATOS JEGYZŐI FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK 2 1.) Szabálysértés miatt eljár, ha a szabálysértést meghatározó jog-szabály

Részletesebben

Ö í í ű í ü í ú í ü í ü í ü í ű í íí ü ü ű í í ú ü í ü ü ü ü ü ü ü í ü í ű ü í ü í ü ü ü í ü ű ü ü ű Í ü í ü ü í í ű ű ű í ü ű ű ü ü ü Í ü ú ú ü ű ü í É ü í í ü ü í í ü í Ú í í ü ü í ű í í í ü ű Á Ú í

Részletesebben

Somogy Megyei Kormányhivatal

Somogy Megyei Kormányhivatal Somogy Megyei Kormányhivatal KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL ÉPÍTÉSFELÜGYELETI FELADAT- ÉS ELLENŐRZÉSI TERV 2015. ÉVRE Az építésfelügyelet célja: a Kaposvári Járási

Részletesebben