Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó"

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalában április 28-án megtartott testületi ülésén. A nyílt testületi ülés 15 órakor kezdődött. Megjelent képviselők: dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képvisel Horváth Judit képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Szedlákné Monoczki Andrea képviselő Tőzsér László képviselő Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Jegyzőkönyvvezető: Hunyorné Varga Katalin Dr. Üveges István polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőre. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítésére tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta: Jegyzőkönyv hitelesítő: Barcsák Pálné képviselő Dr. Üveges István Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat egészítsék ki Ignácz István földbérletre irányuló kérelmével. Kérte szavazzanak a napirend jóváhagyásáról. 1

2 i Képviselő testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 7 igen szavazattal 28/2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Napirend módosítása i Képviselő testülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadja: 1./ i költségvetési szerveinek évi belső ellenőrzéseiről készült évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadása 2./Javaslat a 2014.évi pénzmaradvány jóváhagyására Előadó polgármester 3./ Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása 4./ Arnót község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi költségvetési beszámolójának jóváhagyása 5./ Az Önkormányzat 2014.évi zárszámadásának megtárgyalása, elfogadása 6./ Rendkívüli Önkormányzati Támogatások évi igénylésének benyújtása 7./ Ezüst szál Nyugdíjas Közhasznú Egyesület támogatási kérelme 8./ Az Arnóti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 9./ Arnóti Öregfiúk Egyesület támogatási kérelme 10./ Mikrobusz igénylésére vonatkozó 27./2015. (IV.16). számú képviselő-testületi határozat módosítása 11./ Posta nyitvatartási idő módosításának kezdeményezése 12./ Ignácz István földbérletre vonatkozó kérelme 13./ Bejelentések 1./ napirendi pont: i költségvetési szerveinek évi belső ellenőrzéseiről készült évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete/ Dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy szükséges az ellenőrzés. Az ügyészségi, kincstári ellenőrzések mellett a belső ellenőrzésre is nagy hangsúlyt kell fordítani. Nagyobb önkormányzatoknál helyben alkalmazzák a belső ellenőröket, Arnóton Győrffi Dezső és cége végzi szerződés alapján ezt a tevékenységet. 2

3 Előző év novemberében elfogadta a testület a következő évre vonatkozó ellenőrzés témáját, a tavalyi jelentős jogszabályi változások átvezetését vizsgálták, ennek megfelelően készült a jelentés. Két gond adódott, az egyik megállapítás az, hogy a Hivatalnál a leltározási szabályzatnak megfelelő időközönként és módon a leltározást és az ahhoz kapcsolódó feladatokat kötelezettségvállalások esetében is el kell végezni. Ez már megtörtént. A másik feladat az ellenőrzéssel kapcsolatban a Hivatal épületének tulajdoni viszonyait mindenképpen tisztázni szükséges, mivel az Óvodának és Hivatalnak, mint intézménynek nem lehet tulajdona, csak az önkormányzatnak, ezért ezt át kellett vezetni, mely szerint a tulajdonosi jogokat az önkormányzat gyakorolja. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 2014.évi belső ellenőrzési jelentést. Dr. Üveges István Kérte szavazzanak a napirend jóváhagyásáról. i Képviselő testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 7 igen szavazattal 29/2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata i költségvetési szerveinek évi belső ellenőrzéseiről készült évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadása i Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével megtárgyalta az Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés évről című előterjesztést és a következő határozatot hozza: A képviselő-testület az 1. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal, illetve folyamatos polgármester 2./ napirendi pont: Javaslat a 2014.évi pénzmaradvány jóváhagyására Előadó polgármester / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester kérte Bodolai Andrea gazdálkodási előadót, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban ismertesse a fontosabb tényeket. Bodolai Andrea gazdálkodási előadó elmondta, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 86 (5) bekezdése szerint a pénzmaradványt az éves beszámoló készítésekor kell a Képviselő-testületnek elfogadnia. 3

4 A december 31-i állapotnak megfelelően elkészült a kimutatás, a tételek nem szabad felhasználásúak. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő testületnek a évi pénzmaradványra vonatkozó határozati javaslatot. Dr. Üveges István Kérte szavazzanak a napirend jóváhagyásáról. i Képviselő testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 7 igen szavazattal 30/2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Az Önkormányzat 2014.évi pénzmaradványának jóváhagyása i Képviselő-testülete az Önkormányzat évi módosított pénzmaradványát E Ft összegben jóváhagyja. I. Az Arnóti Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradványának levezetése: Az intézmények záró pénzkészlete december 31-én: Aktív pénzügyi elszámolások: Passzív pénzügyi elszámolások: Intézmények évi helyesbített pénzmaradványa: Módosító tételek: Kiutalatlan intézményi támogatás: Intézmények évi módosított pénzmaradványa: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Intézmények évi szabad pénzmaradványa: I. Az Arnóti Napközi Otthonos Óvoda évi pénzmaradványának levezetése: Az intézmények záró pénzkészlete december 31-én: Aktív pénzügyi elszámolások: Passzív pénzügyi elszámolások: Intézmények évi helyesbített pénzmaradványa: Módosító tételek: Kiutalatlan intézményi támogatás: Intézmények évi módosított pénzmaradványa: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Intézmények évi szabad pénzmaradványa: 94 E Ft 94 E Ft 94 E Ft 94 E Ft 9 E Ft 9 E Ft 9 E Ft 9E Ft II. a (a továbbiakban: Önkormányzat) évi pénzmaradványának levezetése: A záró pénzkészlete december 31-én: E Ft Aktív pénzügyi elszámolások: 0E Ft 4

5 Passzív pénzügyi elszámolások: évi helyesbített pénzmaradvány: E Ft Módosító tételek: Kiutalatlan intézményi támogatás: Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt: évi módosított pénzmaradvány: E Ft Ebből: A évi pénzügyi tervben előző évi várható pénzmaradványként már az Önkormányzatnál figyelembe vett: (melyből felhalmozási E Ft, működési pénzmaradvány: E Ft) Pénzmaradvány összege: E Ft Arnót község Önkormányzata - működési pénzmaradványa: eft - felhalmozási pénzmaradványa: eft bérlakás eft víziközmű eft térfigyelő kamera e Ft Határidő: azonnal 3./ napirendi pont: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása /Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester kérte a gazdálkodási előadót, hogy ismertesse a rendeletmódosítás indokát. Bodolai Andrea gazdálkodási előadó elmondta, hogy a legutóbbi költségvetési rendeletmódosítás óta derült ki, hogy az állami támogatás előlegnek nincs előirányzata, emiatt szükséges a jelenlegi módosítás. A Polgármesteri Hivatal és az Óvoda pénzmaradványa, valamint a választás lebonyolítására érkezett pénzösszeg nem lett átvezetve a konszolidált beszámolón. Ennyivel kell az önkormányzat előirányzatait növelni. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Dr. Üveges István Kérte szavazzanak a költségvetési rendeletmódosítás jóváhagyásáról. i Képviselő testülete rendeletét. 7 igen szavazattal megalkotta alábbi i Képviselő-testületének 9/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet a jegyzőkönyv 3.1 sz. melléklete/ 5

6 4./ napirendi pont: Arnót község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi költségvetési beszámolójának jóváhagyása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az új szabályozás szerint a Kincstár által jóváhagyott beszámolót is a testület elé kell terjeszteni elfogadásra. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő a KGR-ben rögzített évi zárszámadáshoz kapcsolódó számszaki adatokra vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Dr. Üveges István Kérte szavazzanak a határozati javaslat jóváhagyásáról. i Képviselő testülete az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadja: 31/2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata a és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi költségvetési beszámolójának jóváhagyja i Képviselő-testülete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 36 (2) bekezdése alapján ának saját, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az Arnóti Polgármesteri Hivatal és az Arnóti Napközi Otthonos Óvoda KGR-11 informatikai rendszerben rögzített Magyar Államkincstár által jóváhagyott évi költségvetési beszámolóját az előterjesztés szerint jóváhagyja. Határidő azonnal 5./ napirendi pont: Az Önkormányzat 2014.évi zárszámadásának megtárgyalása, elfogadása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy mint ahogy a Pénzügyi Bizottság ülésén is elhangzott, az állam általi hitelátvállalás, az iskola fűtéskorszerűsítésének kiváltása, valamint az iskola államosítása tette pozitívvá az önkormányzat költségvetését. Sokat segített az 6

7 önkormányzat helyzetén a két önhiki-s támogatás is. Jelenleg a bérlakás számlán 13 M Ft áll rendelkezésre, látható, hogy a takarékos gazdálkodás előtérbe került. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztés szerint a évi zárszámadást. Az elmúlt évek tapasztalatainak birtokában kezdték el a évet. A 2014.évi gazdálkodást eredményesnek ítélte. Dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a Petőfi utca aszfaltozása állami beruházás volt, éppúgy, mint a gátépítés. Az önkormányzati pályázatoknál nem kellett az önrészhez hitelt felvenni, saját erőből tudták finanszírozni, közel 10 M Ft összegben. Ezt a jövőben is így tervezik, hitelt nem szeretnének felvenni. Megjegyezte, hogy a bérlakás számlán lévő összeg átcsoportosítására is sor kerülhet szükség esetén, azt is elmondta, ha nem lenne az önkormányzat birtokában ez a bérlakás sokkal nehezebb helyzetben lenne az önkormányzat. Dr. Üveges István Kérte szavazzanak az önkormányzat 2014.évi zárszámadásának jóváhagyásáról. i Képviselő testülete rendeletét: 7 igen szavazattal megalkotta alábbi i Képviselő-testületének 10./2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról / A rendelet a jegyzőkönyv 5.1 sz. melléklete/ 6./ napirendi pont: Rendkívüli Önkormányzati Támogatások évi igénylésének benyújtása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az óvoda átadási ügye élesbe fordult, sokat tárgyaltak, végül a testület úgy döntött, hogy nem adja át az óvoda fenntartását. Ha kb. öt éves időtartam alatt 3-4 ember nyugdíjba megy az óvoda dolgozói közül, és helyette fiatal dolgozókat alkalmaznak, akkor 8-10 M Ft-ot megspórolnak majd, ez döntő tényező. Jelenleg nincs az önkormányzat kényszerhelyzetben, tudják finanszírozni a fenntartási költségeket. A reformátusoknál az egyházkerület lett volna az irányító, helyi döntéshozó nem lett volna. A településen mind a négy felekezet jelen van, nem akartak vallásháborút kirobbantani. Ahogy változik a támogatási rendszer - jelenleg már az óvodával kapcsolatban is van támogatási igény benyújtására lehetőség- elképzelhető, hogy a feladatfinanszírozásnál erre is ki fognak térni. Horváth Judit képviselő a számok és a pénz érveit elfogadja, azzal nagyon egyet ért, hogy ha bármelyik egyháznak átadták volna az óvodát, az a településen széthúzást eredményezett volna, nem a közösségépítés került volna előtérbe. 7

8 dr. Üveges István polgármester, megköszönte a pénzügyes kolléganők munkáját, kérte a rendkívüli támogatások igénylésére vonatkozó határozati javaslatról szavazzon a testület. i Képviselő testülete a határozati javaslatot meghozta alábbi határozatát: 7 igen szavazattal 32./2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Rendkívüli Önkormányzati Támogatások évi igénylésének benyújtása i Képviselő-testülete A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C tv. 3. sz. mellékletének III. fejezete alapján az önkormányzati fejezeti tartalék igénylésének benyújtását határozza el. Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: folyamatos 7./ napirendi pont: Ezüst szál Nyugdíjas Közhasznú Egyesület támogatási kérelme / az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a civil szervezetek közül az Ezüst Szál Nyugdíjas Egyesület, a Polgárőrség valamint az Öregfiúk Sportegyesület támogatását javasolta a kiküldött előterjesztések szerint. Idén a költségvetésben 400 e Ft van elkülönítve támogatási célra, ebből már 50 e Ft-ot januárban felhasználtak a református évértékelő rendezvény támogatására. Az egyházak támogatása a temető és a templomkertek gondozásával történik. Az eredeti javaslat szerint a Polgárőrség részére Ft, a nyugdíjas egyesület részére Ft, az öregfiúk sportegyesület részére szintén Ft támogatás megítélését javasolta. Horváth Judit képviselő jelezte a támogatási igényüket, ugyanis június végén szeretnének egy szünetnyitó rendezvényt csinálni, melynek 40 e Ft a költségigénye. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a támogatási igényeket, a javasolta, hogy a nyugdíjas egyesület támogatási keretét 70 e Ft-ra emeljék meg, az öregfiúk év vége felé is kaphatnak még egy részösszeget. dr. Üveges István polgármester szerint következetességre kell törekedni, 400 e Ft a felhasználható összeg, amiből már 50 e Ft-ot elköltöttek, az eredeti előterjesztés szerint 200 e Ft kerülne átadásra, így elvileg beleférhet még a támogatás mértékének emelése is. 8

9 Orosz Ferenc alpolgármester elmondta, hogy ő érintett két szervezet támogatásában is, szerinte maradjon az eredeti összeg és majd év végén meglátják, hogy kinek, mennyi összeget lehet odaítélni még. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a nyugdíjasoknak most van szükségük a támogatásra, ez sokat jelentene nekik, a saját pénzükön mennek kirándulni, a most kért támogatás a busz útiköltségébe kerülne beszámításra. Horváth Judit képviselő véleménye szerint nem járulnak plusz tevékenységgel hozzá a községben folyó munkához. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő szerint a nyugdíjasok jelen vannak a rendezvényeken, községi szintű virág ültetéseken, az energiájukhoz mérten hozzájárulnak az események lebonyolításához. Barcsák Pálné képviselő szerint pozitív dolog, hogy működik a faluban ez az egyesület, van összetartó erő, az a lényeg, hogy együtt lehessenek. Javasolta a 70 e Ft támogatás megítélését részükre. dr. Üveges István polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, ki ért azzal egyet, hogy a 50 e Ft támogatást adjanak a nyugdíjas egyesületnek. i Képviselő testülete a határozati javaslatot 1 igen 1 tartózkodás 5 nem szavazattal elutasította. dr. Üveges István polgármester ismertette az ülésen elhangzott javaslatot, mely szerint a nyugdíjas egyesület támogatásának mértéke 70 e Ft. Kérte szavazzanak a javaslatról. i Képviselő testülete 5 igen 2 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát: 33./2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Ezüst Szál Nyugdíjas Közhasznú Egyesülettel Támogatási Szerződés jóváhagyása Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete az Ezüst Szál Nyugdíjas Közhasznú Egyesülettel ( 3713 Arnót, Kisfaludy u. 8. sz.) egyszeri támogatás nyújtására vonatkozó Támogatási Szerződést jóváhagyja. Egyszeri támogatás összege: Ft, azaz Hetvenezer forint. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására 9

10 A szerződés a határozat melléklete Határidő: azonnal 8./ napirendi pont: Az Arnóti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester az előző napirendhez kapcsolódva elhangzott, hogy az eredeti javaslat 100 e Ft-ról szólt. Kérte szavazzanak a javaslatról. i Képviselő testülete a határozati javaslatot 1 igen 1 tartózkodás 5 nem szavazattal a javaslatot elutasította. dr. Üveges István polgármester ismertette az ülésen elhangzott javaslatot, mely szerint Polgárőr egyesület támogatásának mértéke 150 e Ft. Kérte szavazzanak a javaslatról. i Képviselő testülete 5 igen 2 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát: 34./2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Arnóti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel Támogatási Szerződés jóváhagyása Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete az Arnóti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel egyszeri támogatás nyújtására vonatkozó előterjesztés szerinti Támogatási Szerződést jóváhagyja. Egyszeri támogatás összege: Ft, azaz Százötvenezer forint. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására Határidő: azonnal 9./ napirendi pont: Arnóti Öregfiúk Egyesület támogatási kérelme / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8.sz. melléklete/ 10

11 dr. Üveges István polgármester az előző napirendhez kapcsolódva elhangzott, hogy az eredeti javaslat 50 e Ft-ról szólt. Kérte szavazzanak a javaslatról. i Képviselő testülete a határozati javaslatot 1 igen 1 tartózkodás 5 nem szavazattal elutasította. dr. Üveges István polgármester ismertette az ülésen elhangzott javaslatot, mely szerint az Öregfiúk Sportegyesület támogatásának mértéke 70 e Ft. Kérte szavazzanak a javaslatról. i Képviselő testülete 5 igen 2 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát: 35./2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Arnóti Öregfiúk Egyesülettel Támogatási Szerződés jóváhagyása Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete az Arnóti Öregfiúk Egyesülettel egyszeri támogatás nyújtására vonatkozó előterjesztés szerinti Támogatási Szerződést jóváhagyja. Egyszeri támogatás összege: Ft, azaz Hetvenezer forint. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására Határidő: azonnal 10./ napirendi pont: Mikrobusz igénylésére vonatkozó 27./2015. (IV.16). számú képviselő-testületi határozat módosítása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az előző ülésen elfogadott egy határozatot a testület a pályázat benyújtásáról, de akkor még nem jelent meg a rendelet, most javasolta a határozat visszavonását, és új, a pályázati kiírásnak megfelelő határozat meghozatalát. Elmondta, hogy a pályázatírói díjban még nem tudtak előzetesen megállapodni, ehhez szükséges a gépjármű beszerzési értékének ismerete, a két árajánlat bekérése folyamatban van, a legkedvezőbb ajánlat elfogadását javasolta. Tájékoztatta a testületet, hogy ismeretei szerint az Óvoda alapítványa is benyújtja majd a pályázatát a kuratóriumi döntés alapján. Kérte szavazzanak a 27/2015.(IV.16.) Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről. 11

12 i Képviselő testülete határozatát: 7 igen szavazattal meghozta alábbi 36./2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Mikrobusz igénylésére vonatkozó 27/2015.(IV.16.) Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése Arnót Község Önkorányzati Képviselő-testülete a Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése c. pályázati kiírásra vonatkozó 27/2015.(IV.16.) Képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi. Határidő: azonnal dr. Üveges István polgármester kérte az előterjesztés szerinti határozati javaslatról szavazzon a testület i Képviselő testülete határozatát: 7 igen szavazattal meghozta alábbi 37./2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Mikrobusz igénylésére pályázat benyújtása a Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére vonatkozó pályázati kiírásra vonatkozó pályázat benyújtása a a gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, valamint egyéb közösségi célú szolgáltatásnak a mellékelt szakmai program szerinti fejlesztését szükségesnek tartja, és azt támogatja. ának Képviselő-testülete a Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére vonatkozó 21/2015 (IV.17.) MvM rendelet alapján kiírásra kerülő pályázati kiírásra pályázat benyújtását határozza el a szolgáltatás ellátásához szükséges egyterű személygépjármű beszerzésére. A képviselő testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtására. 12

13 Az önkormányzat vállalja az ötéves fenntartási kötelezettséget a gépjármű vonatkozásában. A 21/2015 (IV.17.) MvM rendelet 3. melléklete szerinti részletességgel bekérésre kerülő 2 db azonos műszaki tartalmú árajánlat közül Arnót Község Önkormányzata gazdaságossági szempontból kedvezőbb ajánlatot kívánja elfogadni A Képviselő-testület a pályázati feltételeket tudomásul veszi. Elnyert támogatás esetén a gépjármű ÁFA összegét költségvetésében biztosítja. Felelős:polgármester Határidő:azonnal 11./napirendi pont: Posta nyitvatartási idő módosításának kezdeményezése / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11.sz. melléklete / dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy jelzés érkezett a lakosság részéről, hogy a Postán érkezett küldeményeket nem tudják felvenni a nyitvatartási idő miatt. Az előterjesztésben egy nap 17 óráig történő nyitva tartás kéréséről szól a határozat, de érkezett olyan javaslat, hogy este 18 óráig legyen nyitva. Kérte szavazzanak a javaslatról. i Képviselő testülete határozatát: 6 igen 1 nem szavazattal meghozta alábbi 38./2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Posta nyitva tartási idő meghosszabbításának kezdeményezése Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete kezdeményezi az Arnót településen működő Posta nyitvatartási idejének módosítását, kérve a nyitvatartási idő heti egy alkalommal 18 óráig történő meghosszabbítását. Felhatalmazza a polgármestert a határozat Magyar Posta Zrt Miskolc, Hálózatüzemeltetési Osztályára történő megküldésére. Határidő: azonnal 12./ napirendi pont: Ignácz István földbérletre vonatkozó kérelme / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete/ 13

14 dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy ezt a területet már bérbe adta az önkormányzat korábban, de akkor még a földműves nyilvántartásba vétele a kérelmezőnek nem történt meg, ezért kéri a szerződés újbóli megkötését. Javasolta a határozati javaslat elfogadását. i Képviselő testülete határozatát: 6 igen 1 nem szavazattal meghozta alábbi 39./2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Ignácz István Arnót, Móricz Zs. u. 33.sz. alatti lakos Arnót 1757 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő földterületre vonatkozó haszonbérleti szerződés iránti kérelme i Képviselő-testülete Ignácz István Arnót, Móricz Zs. U 33.sz. alatti lakos Arnót 1757 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő földterületre vonatkozó 25/2014(III.12.) képviselő testületi határozatát hatályon kívül helyezi, és új az haszonbérleti szerződés iránti kérelmét az alábbi feltételekkel jóváhagyta: A haszonbérleti díj összege: 4000Ft/év Haszonbérlet kezdetének időpontja : április 29.. A haszonbérlet befejezésének időpontja: október 30. Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés 5 évre való megkötésére. Utasítja a jegyzőt a haszonbérleti szerződés megkötése után a szerződés a jogszabályban meghatározott hirdetményi úton történő közlésére. Határidő: azonnal, illetve folyamatos. 13. / napirendi pont: Bejelentések dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a térfigyelő kamera felszerelésével kapcsolatban az Oláh és Társa Kft jelezte, hogy van védett biztonságos helyük a felvételek tárolására. Szarka Tamás jegyző a személyes adatok védelme szempontjából ez aggályos, hogy idegen telephelyen kezelik az adatokat. Erre a feladatra a rendőrség, a közterület felügyelet, és a polgárőrség képzett tagja jogosult. dr. Üveges István polgármester szerint erre a rendőrséggel szerződést kell kötni, a helyiség egyébként klimatizált, és szünetmentes tápegységgel ellátott. Orosz Ferenc alpolgármester szerint a szerver lehet az Oláh és Társánál, de a visszanézés joga az önkormányzaté kell, hogy legyen. 14

15 Tőzsér László képviselő szerint a 10 kamera képét rögzítik, ennek van őrzési ideje, nem online monitorról van szó, amit folyamatosan figyel valaki. dr. Üveges István polgármester jelezte, hogy egyeztetni fog a Kft-vel és a testület elé fogja terjeszteni a javaslatot. A napelemes pályázattal kapcsolatban még várják az aláírt támogatási szerződést. A gátépítés átadási ünnepségét tervezik, de még nincs időpont. A kerékpárút műszaki átadása megtörtént, a nyomvonalon a házak elé 2-2 tuja ültetése megtörtént. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő javasolta, hogy a Dózsa Gy. utcában a Baloghék háza mögött is lehetne tuját ültetni. dr. Üveges István polgármester jelezte, hogy foglalkozni kell Szűcsné Veronka néni előtt a járda és a kapu között kialakult szintkülönbséggel. Az egész szakaszon fel kell emelni a járdát. Elmondta, hogy most jelent meg az új pályázati lehetőség konyha fejlesztésére. 1 Mrd forint van rá, az még nem ismeretes, hogy az önkormányzatok milyen összegben pályázhatnak. 5 % önerő szükséges hozzá, május végéig kell benyújtani. Valószínűleg le lehetne választani az iskola áramellátásáról a konyha épületét. A tálaló rész bővítésére is lehetőség nyílna. A számítások szerint M Ft-os pályázati összegre készülhet a pályázat. Tájékoztatta a testület tagjait, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázatot írt ki Roma kulturális események megvalósításának kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására. A következő év február 28-ig kell megvalósítani, a beadási határidő május 15. A pályázati kiírás szerint erről testületi döntést is kell csatolni, ezért kérte a véleményeket. A javaslathoz hozzászólás nem érkezett, kérte szavazzanak a pályázat benyújtásáról. i Képviselő testülete határozatát: 6 igen 1 nem szavazattal meghozta alábbi 40./2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Roma kulturális események megvalósításának kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására pályázat benyújtása Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 15

16 pályázati kiírására pályázat benyújtását határozza el Roma kulturális események megvalósításának kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására a B komponens szerint. A pályázat címe: Arnóti Roma Kisebbségek Napja Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: május 15. dr. Üveges István polgármester folytatva a tájékoztatást, elmondta, hogy szociális földprogramra a pályázat benyújtása folyamatban van. Lehetőség van az óvoda és iskolatej igénylésre, erre az igénylés folyamatban van. A Hevesi féle porta földdel való feltöltését végzik a napokban, a tulajdonos engedélyét megkérték hozzá. Arnót és Sajópálfala között az árok karbantartásból származó földet hordják arra a helyre. A telket meg szeretné az önkormányzat vásárolni, ehhez kell értékbecslést készíteni. A szennyvízátemelő telek értékbecslése is elkészült, a tulajdonos is megcsináltatja a maga részéről az értékbecslést, utána kerülhet sor az esetleges megvásárlásra. Az Alkotmány utca-petőfi S.utca találkozásánál süpped az aszfalt, megkeresik a kerékpárút kivitelezőit ezzel a problémával. A Kossuth utcán élők panaszát továbbították a szántóterület tulajdonosának a permetezés miatt, azt a választ kapták, hogy igyekeznek majd elkerülni azt a részt a permetezéssel. Május 11-én hétfőn a Dankó Pista utcában szerveznek bejárást. Elindult a tájház anyagának a gyűjtése. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő, mint tősgyökeres arnóti vállalta ennek a munkának az összefogását. A faluban fellelhető népi használati eszközöket, tárgyakat igyekeznek összegyűjteni. Két korszak a régi paraszti világ, valamint az azt felváltó un. Kádár-korszak tárgyainak a begyűjtése kezdődik meg. Az anyagot szabadtéri kiállítás keretében teszik majd közzé. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy személyesen látta hogyan ment tönkre a hagyatékban szereplő sok értékes tárgy, elvitték a MÉH-be, így megsemmisült. Aki nem dolgozott azokkal, annak nem jelent értéket. Felveszik leltárba a leadott dolgokat, de egyenlőre ott marad a tulajdonosoknál, aki végképpen nem akarja tárolni, attól begyűjtik és az önkormányzat oldja meg a tárolást. Tőzsér László képviselő szerint a meglévő filmfelvételeket is archiválni, digitalizálni kellene. dr. Üveges István polgármester jelezte, hogy a hivatal dolgozói a májusi ónodi vásárra el fognak menni. 16

17 A májusfa állítás április 29-én lesz, a csecsemők és ballagó 8-ikosok fájának ültetésére május 4-én kerül sor. Május 15-én a Te szedd akció kerül megszervezésre. Május végén lesz a közalkalmazottak napja, ezért úgy tervezi hogy június 1-én hétfőn 17 órától meghívnak minden önkormányzati dolgozót egy ünneplésre az iskolába. Gondolkodnak a gyereknap megrendezésén is. Június 6-án kerékpártúrát szerveznek. A napokban érkezett az Országos Evangélikus Egyháztól egy megkeresés az országos evangélikus zarándokút létrehozásával kapcsolatban, amibe Arnótot is be szeretnék vonni. Június 27-én férfiak napja megtartására kerül sor, 230 e Ft-ot kaptak a Megyei Könyvtártól, lesz sátor a színpad felé, a NOX együttes énekesét várják a rendezvényre. A köztisztviselői napot Tokaj környékére tervezik, június 30-án kerül megtartásra. Tőzsér László képviselő jelezte, hogy érkezett egy bejelentés az Ady Endre utcából, hogy nem tudnak gépjárművel beállni az udvarra, mert a szemben lévő telekről leomló föld akadályozza. Horváth Judit képviselő jelezte, hogy a Katonadombnál a Széchenyi utcán szükséges lenne a közvilágítási lámpa felszerelése, a kanyar beláthatatlan, veszélyes így a közlekedés A Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a bejelentéseket. Az ülésen más bejelentés nem történt, a polgármester úr megköszönte a megjelenést az ülést 18 órakor bezárta. K.m.f. dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Barcsák Pálné jkv. hitelesítő 17

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4 /2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Ember Kinga Mészárosné

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. április 30. 16.00 órától 18.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben