Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó"

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalában április 28-án megtartott testületi ülésén. A nyílt testületi ülés 15 órakor kezdődött. Megjelent képviselők: dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képvisel Horváth Judit képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Szedlákné Monoczki Andrea képviselő Tőzsér László képviselő Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Jegyzőkönyvvezető: Hunyorné Varga Katalin Dr. Üveges István polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőre. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítésére tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta: Jegyzőkönyv hitelesítő: Barcsák Pálné képviselő Dr. Üveges István Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat egészítsék ki Ignácz István földbérletre irányuló kérelmével. Kérte szavazzanak a napirend jóváhagyásáról. 1

2 i Képviselő testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 7 igen szavazattal 28/2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Napirend módosítása i Képviselő testülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadja: 1./ i költségvetési szerveinek évi belső ellenőrzéseiről készült évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadása 2./Javaslat a 2014.évi pénzmaradvány jóváhagyására Előadó polgármester 3./ Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása 4./ Arnót község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi költségvetési beszámolójának jóváhagyása 5./ Az Önkormányzat 2014.évi zárszámadásának megtárgyalása, elfogadása 6./ Rendkívüli Önkormányzati Támogatások évi igénylésének benyújtása 7./ Ezüst szál Nyugdíjas Közhasznú Egyesület támogatási kérelme 8./ Az Arnóti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 9./ Arnóti Öregfiúk Egyesület támogatási kérelme 10./ Mikrobusz igénylésére vonatkozó 27./2015. (IV.16). számú képviselő-testületi határozat módosítása 11./ Posta nyitvatartási idő módosításának kezdeményezése 12./ Ignácz István földbérletre vonatkozó kérelme 13./ Bejelentések 1./ napirendi pont: i költségvetési szerveinek évi belső ellenőrzéseiről készült évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete/ Dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy szükséges az ellenőrzés. Az ügyészségi, kincstári ellenőrzések mellett a belső ellenőrzésre is nagy hangsúlyt kell fordítani. Nagyobb önkormányzatoknál helyben alkalmazzák a belső ellenőröket, Arnóton Győrffi Dezső és cége végzi szerződés alapján ezt a tevékenységet. 2

3 Előző év novemberében elfogadta a testület a következő évre vonatkozó ellenőrzés témáját, a tavalyi jelentős jogszabályi változások átvezetését vizsgálták, ennek megfelelően készült a jelentés. Két gond adódott, az egyik megállapítás az, hogy a Hivatalnál a leltározási szabályzatnak megfelelő időközönként és módon a leltározást és az ahhoz kapcsolódó feladatokat kötelezettségvállalások esetében is el kell végezni. Ez már megtörtént. A másik feladat az ellenőrzéssel kapcsolatban a Hivatal épületének tulajdoni viszonyait mindenképpen tisztázni szükséges, mivel az Óvodának és Hivatalnak, mint intézménynek nem lehet tulajdona, csak az önkormányzatnak, ezért ezt át kellett vezetni, mely szerint a tulajdonosi jogokat az önkormányzat gyakorolja. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 2014.évi belső ellenőrzési jelentést. Dr. Üveges István Kérte szavazzanak a napirend jóváhagyásáról. i Képviselő testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 7 igen szavazattal 29/2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata i költségvetési szerveinek évi belső ellenőrzéseiről készült évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadása i Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével megtárgyalta az Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés évről című előterjesztést és a következő határozatot hozza: A képviselő-testület az 1. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal, illetve folyamatos polgármester 2./ napirendi pont: Javaslat a 2014.évi pénzmaradvány jóváhagyására Előadó polgármester / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester kérte Bodolai Andrea gazdálkodási előadót, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban ismertesse a fontosabb tényeket. Bodolai Andrea gazdálkodási előadó elmondta, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 86 (5) bekezdése szerint a pénzmaradványt az éves beszámoló készítésekor kell a Képviselő-testületnek elfogadnia. 3

4 A december 31-i állapotnak megfelelően elkészült a kimutatás, a tételek nem szabad felhasználásúak. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő testületnek a évi pénzmaradványra vonatkozó határozati javaslatot. Dr. Üveges István Kérte szavazzanak a napirend jóváhagyásáról. i Képviselő testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 7 igen szavazattal 30/2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Az Önkormányzat 2014.évi pénzmaradványának jóváhagyása i Képviselő-testülete az Önkormányzat évi módosított pénzmaradványát E Ft összegben jóváhagyja. I. Az Arnóti Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradványának levezetése: Az intézmények záró pénzkészlete december 31-én: Aktív pénzügyi elszámolások: Passzív pénzügyi elszámolások: Intézmények évi helyesbített pénzmaradványa: Módosító tételek: Kiutalatlan intézményi támogatás: Intézmények évi módosított pénzmaradványa: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Intézmények évi szabad pénzmaradványa: I. Az Arnóti Napközi Otthonos Óvoda évi pénzmaradványának levezetése: Az intézmények záró pénzkészlete december 31-én: Aktív pénzügyi elszámolások: Passzív pénzügyi elszámolások: Intézmények évi helyesbített pénzmaradványa: Módosító tételek: Kiutalatlan intézményi támogatás: Intézmények évi módosított pénzmaradványa: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Intézmények évi szabad pénzmaradványa: 94 E Ft 94 E Ft 94 E Ft 94 E Ft 9 E Ft 9 E Ft 9 E Ft 9E Ft II. a (a továbbiakban: Önkormányzat) évi pénzmaradványának levezetése: A záró pénzkészlete december 31-én: E Ft Aktív pénzügyi elszámolások: 0E Ft 4

5 Passzív pénzügyi elszámolások: évi helyesbített pénzmaradvány: E Ft Módosító tételek: Kiutalatlan intézményi támogatás: Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt: évi módosított pénzmaradvány: E Ft Ebből: A évi pénzügyi tervben előző évi várható pénzmaradványként már az Önkormányzatnál figyelembe vett: (melyből felhalmozási E Ft, működési pénzmaradvány: E Ft) Pénzmaradvány összege: E Ft Arnót község Önkormányzata - működési pénzmaradványa: eft - felhalmozási pénzmaradványa: eft bérlakás eft víziközmű eft térfigyelő kamera e Ft Határidő: azonnal 3./ napirendi pont: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása /Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester kérte a gazdálkodási előadót, hogy ismertesse a rendeletmódosítás indokát. Bodolai Andrea gazdálkodási előadó elmondta, hogy a legutóbbi költségvetési rendeletmódosítás óta derült ki, hogy az állami támogatás előlegnek nincs előirányzata, emiatt szükséges a jelenlegi módosítás. A Polgármesteri Hivatal és az Óvoda pénzmaradványa, valamint a választás lebonyolítására érkezett pénzösszeg nem lett átvezetve a konszolidált beszámolón. Ennyivel kell az önkormányzat előirányzatait növelni. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Dr. Üveges István Kérte szavazzanak a költségvetési rendeletmódosítás jóváhagyásáról. i Képviselő testülete rendeletét. 7 igen szavazattal megalkotta alábbi i Képviselő-testületének 9/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet a jegyzőkönyv 3.1 sz. melléklete/ 5

6 4./ napirendi pont: Arnót község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi költségvetési beszámolójának jóváhagyása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az új szabályozás szerint a Kincstár által jóváhagyott beszámolót is a testület elé kell terjeszteni elfogadásra. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő a KGR-ben rögzített évi zárszámadáshoz kapcsolódó számszaki adatokra vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Dr. Üveges István Kérte szavazzanak a határozati javaslat jóváhagyásáról. i Képviselő testülete az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadja: 31/2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata a és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi költségvetési beszámolójának jóváhagyja i Képviselő-testülete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 36 (2) bekezdése alapján ának saját, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az Arnóti Polgármesteri Hivatal és az Arnóti Napközi Otthonos Óvoda KGR-11 informatikai rendszerben rögzített Magyar Államkincstár által jóváhagyott évi költségvetési beszámolóját az előterjesztés szerint jóváhagyja. Határidő azonnal 5./ napirendi pont: Az Önkormányzat 2014.évi zárszámadásának megtárgyalása, elfogadása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy mint ahogy a Pénzügyi Bizottság ülésén is elhangzott, az állam általi hitelátvállalás, az iskola fűtéskorszerűsítésének kiváltása, valamint az iskola államosítása tette pozitívvá az önkormányzat költségvetését. Sokat segített az 6

7 önkormányzat helyzetén a két önhiki-s támogatás is. Jelenleg a bérlakás számlán 13 M Ft áll rendelkezésre, látható, hogy a takarékos gazdálkodás előtérbe került. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztés szerint a évi zárszámadást. Az elmúlt évek tapasztalatainak birtokában kezdték el a évet. A 2014.évi gazdálkodást eredményesnek ítélte. Dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a Petőfi utca aszfaltozása állami beruházás volt, éppúgy, mint a gátépítés. Az önkormányzati pályázatoknál nem kellett az önrészhez hitelt felvenni, saját erőből tudták finanszírozni, közel 10 M Ft összegben. Ezt a jövőben is így tervezik, hitelt nem szeretnének felvenni. Megjegyezte, hogy a bérlakás számlán lévő összeg átcsoportosítására is sor kerülhet szükség esetén, azt is elmondta, ha nem lenne az önkormányzat birtokában ez a bérlakás sokkal nehezebb helyzetben lenne az önkormányzat. Dr. Üveges István Kérte szavazzanak az önkormányzat 2014.évi zárszámadásának jóváhagyásáról. i Képviselő testülete rendeletét: 7 igen szavazattal megalkotta alábbi i Képviselő-testületének 10./2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról / A rendelet a jegyzőkönyv 5.1 sz. melléklete/ 6./ napirendi pont: Rendkívüli Önkormányzati Támogatások évi igénylésének benyújtása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az óvoda átadási ügye élesbe fordult, sokat tárgyaltak, végül a testület úgy döntött, hogy nem adja át az óvoda fenntartását. Ha kb. öt éves időtartam alatt 3-4 ember nyugdíjba megy az óvoda dolgozói közül, és helyette fiatal dolgozókat alkalmaznak, akkor 8-10 M Ft-ot megspórolnak majd, ez döntő tényező. Jelenleg nincs az önkormányzat kényszerhelyzetben, tudják finanszírozni a fenntartási költségeket. A reformátusoknál az egyházkerület lett volna az irányító, helyi döntéshozó nem lett volna. A településen mind a négy felekezet jelen van, nem akartak vallásháborút kirobbantani. Ahogy változik a támogatási rendszer - jelenleg már az óvodával kapcsolatban is van támogatási igény benyújtására lehetőség- elképzelhető, hogy a feladatfinanszírozásnál erre is ki fognak térni. Horváth Judit képviselő a számok és a pénz érveit elfogadja, azzal nagyon egyet ért, hogy ha bármelyik egyháznak átadták volna az óvodát, az a településen széthúzást eredményezett volna, nem a közösségépítés került volna előtérbe. 7

8 dr. Üveges István polgármester, megköszönte a pénzügyes kolléganők munkáját, kérte a rendkívüli támogatások igénylésére vonatkozó határozati javaslatról szavazzon a testület. i Képviselő testülete a határozati javaslatot meghozta alábbi határozatát: 7 igen szavazattal 32./2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Rendkívüli Önkormányzati Támogatások évi igénylésének benyújtása i Képviselő-testülete A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C tv. 3. sz. mellékletének III. fejezete alapján az önkormányzati fejezeti tartalék igénylésének benyújtását határozza el. Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: folyamatos 7./ napirendi pont: Ezüst szál Nyugdíjas Közhasznú Egyesület támogatási kérelme / az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a civil szervezetek közül az Ezüst Szál Nyugdíjas Egyesület, a Polgárőrség valamint az Öregfiúk Sportegyesület támogatását javasolta a kiküldött előterjesztések szerint. Idén a költségvetésben 400 e Ft van elkülönítve támogatási célra, ebből már 50 e Ft-ot januárban felhasználtak a református évértékelő rendezvény támogatására. Az egyházak támogatása a temető és a templomkertek gondozásával történik. Az eredeti javaslat szerint a Polgárőrség részére Ft, a nyugdíjas egyesület részére Ft, az öregfiúk sportegyesület részére szintén Ft támogatás megítélését javasolta. Horváth Judit képviselő jelezte a támogatási igényüket, ugyanis június végén szeretnének egy szünetnyitó rendezvényt csinálni, melynek 40 e Ft a költségigénye. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a támogatási igényeket, a javasolta, hogy a nyugdíjas egyesület támogatási keretét 70 e Ft-ra emeljék meg, az öregfiúk év vége felé is kaphatnak még egy részösszeget. dr. Üveges István polgármester szerint következetességre kell törekedni, 400 e Ft a felhasználható összeg, amiből már 50 e Ft-ot elköltöttek, az eredeti előterjesztés szerint 200 e Ft kerülne átadásra, így elvileg beleférhet még a támogatás mértékének emelése is. 8

9 Orosz Ferenc alpolgármester elmondta, hogy ő érintett két szervezet támogatásában is, szerinte maradjon az eredeti összeg és majd év végén meglátják, hogy kinek, mennyi összeget lehet odaítélni még. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy a nyugdíjasoknak most van szükségük a támogatásra, ez sokat jelentene nekik, a saját pénzükön mennek kirándulni, a most kért támogatás a busz útiköltségébe kerülne beszámításra. Horváth Judit képviselő véleménye szerint nem járulnak plusz tevékenységgel hozzá a községben folyó munkához. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő szerint a nyugdíjasok jelen vannak a rendezvényeken, községi szintű virág ültetéseken, az energiájukhoz mérten hozzájárulnak az események lebonyolításához. Barcsák Pálné képviselő szerint pozitív dolog, hogy működik a faluban ez az egyesület, van összetartó erő, az a lényeg, hogy együtt lehessenek. Javasolta a 70 e Ft támogatás megítélését részükre. dr. Üveges István polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, ki ért azzal egyet, hogy a 50 e Ft támogatást adjanak a nyugdíjas egyesületnek. i Képviselő testülete a határozati javaslatot 1 igen 1 tartózkodás 5 nem szavazattal elutasította. dr. Üveges István polgármester ismertette az ülésen elhangzott javaslatot, mely szerint a nyugdíjas egyesület támogatásának mértéke 70 e Ft. Kérte szavazzanak a javaslatról. i Képviselő testülete 5 igen 2 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát: 33./2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Ezüst Szál Nyugdíjas Közhasznú Egyesülettel Támogatási Szerződés jóváhagyása Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete az Ezüst Szál Nyugdíjas Közhasznú Egyesülettel ( 3713 Arnót, Kisfaludy u. 8. sz.) egyszeri támogatás nyújtására vonatkozó Támogatási Szerződést jóváhagyja. Egyszeri támogatás összege: Ft, azaz Hetvenezer forint. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására 9

10 A szerződés a határozat melléklete Határidő: azonnal 8./ napirendi pont: Az Arnóti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester az előző napirendhez kapcsolódva elhangzott, hogy az eredeti javaslat 100 e Ft-ról szólt. Kérte szavazzanak a javaslatról. i Képviselő testülete a határozati javaslatot 1 igen 1 tartózkodás 5 nem szavazattal a javaslatot elutasította. dr. Üveges István polgármester ismertette az ülésen elhangzott javaslatot, mely szerint Polgárőr egyesület támogatásának mértéke 150 e Ft. Kérte szavazzanak a javaslatról. i Képviselő testülete 5 igen 2 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát: 34./2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Arnóti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel Támogatási Szerződés jóváhagyása Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete az Arnóti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel egyszeri támogatás nyújtására vonatkozó előterjesztés szerinti Támogatási Szerződést jóváhagyja. Egyszeri támogatás összege: Ft, azaz Százötvenezer forint. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására Határidő: azonnal 9./ napirendi pont: Arnóti Öregfiúk Egyesület támogatási kérelme / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8.sz. melléklete/ 10

11 dr. Üveges István polgármester az előző napirendhez kapcsolódva elhangzott, hogy az eredeti javaslat 50 e Ft-ról szólt. Kérte szavazzanak a javaslatról. i Képviselő testülete a határozati javaslatot 1 igen 1 tartózkodás 5 nem szavazattal elutasította. dr. Üveges István polgármester ismertette az ülésen elhangzott javaslatot, mely szerint az Öregfiúk Sportegyesület támogatásának mértéke 70 e Ft. Kérte szavazzanak a javaslatról. i Képviselő testülete 5 igen 2 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát: 35./2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Arnóti Öregfiúk Egyesülettel Támogatási Szerződés jóváhagyása Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete az Arnóti Öregfiúk Egyesülettel egyszeri támogatás nyújtására vonatkozó előterjesztés szerinti Támogatási Szerződést jóváhagyja. Egyszeri támogatás összege: Ft, azaz Hetvenezer forint. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására Határidő: azonnal 10./ napirendi pont: Mikrobusz igénylésére vonatkozó 27./2015. (IV.16). számú képviselő-testületi határozat módosítása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az előző ülésen elfogadott egy határozatot a testület a pályázat benyújtásáról, de akkor még nem jelent meg a rendelet, most javasolta a határozat visszavonását, és új, a pályázati kiírásnak megfelelő határozat meghozatalát. Elmondta, hogy a pályázatírói díjban még nem tudtak előzetesen megállapodni, ehhez szükséges a gépjármű beszerzési értékének ismerete, a két árajánlat bekérése folyamatban van, a legkedvezőbb ajánlat elfogadását javasolta. Tájékoztatta a testületet, hogy ismeretei szerint az Óvoda alapítványa is benyújtja majd a pályázatát a kuratóriumi döntés alapján. Kérte szavazzanak a 27/2015.(IV.16.) Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről. 11

12 i Képviselő testülete határozatát: 7 igen szavazattal meghozta alábbi 36./2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Mikrobusz igénylésére vonatkozó 27/2015.(IV.16.) Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése Arnót Község Önkorányzati Képviselő-testülete a Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése c. pályázati kiírásra vonatkozó 27/2015.(IV.16.) Képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi. Határidő: azonnal dr. Üveges István polgármester kérte az előterjesztés szerinti határozati javaslatról szavazzon a testület i Képviselő testülete határozatát: 7 igen szavazattal meghozta alábbi 37./2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Mikrobusz igénylésére pályázat benyújtása a Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére vonatkozó pályázati kiírásra vonatkozó pályázat benyújtása a a gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, valamint egyéb közösségi célú szolgáltatásnak a mellékelt szakmai program szerinti fejlesztését szükségesnek tartja, és azt támogatja. ának Képviselő-testülete a Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére vonatkozó 21/2015 (IV.17.) MvM rendelet alapján kiírásra kerülő pályázati kiírásra pályázat benyújtását határozza el a szolgáltatás ellátásához szükséges egyterű személygépjármű beszerzésére. A képviselő testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtására. 12

13 Az önkormányzat vállalja az ötéves fenntartási kötelezettséget a gépjármű vonatkozásában. A 21/2015 (IV.17.) MvM rendelet 3. melléklete szerinti részletességgel bekérésre kerülő 2 db azonos műszaki tartalmú árajánlat közül Arnót Község Önkormányzata gazdaságossági szempontból kedvezőbb ajánlatot kívánja elfogadni A Képviselő-testület a pályázati feltételeket tudomásul veszi. Elnyert támogatás esetén a gépjármű ÁFA összegét költségvetésében biztosítja. Felelős:polgármester Határidő:azonnal 11./napirendi pont: Posta nyitvatartási idő módosításának kezdeményezése / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11.sz. melléklete / dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy jelzés érkezett a lakosság részéről, hogy a Postán érkezett küldeményeket nem tudják felvenni a nyitvatartási idő miatt. Az előterjesztésben egy nap 17 óráig történő nyitva tartás kéréséről szól a határozat, de érkezett olyan javaslat, hogy este 18 óráig legyen nyitva. Kérte szavazzanak a javaslatról. i Képviselő testülete határozatát: 6 igen 1 nem szavazattal meghozta alábbi 38./2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Posta nyitva tartási idő meghosszabbításának kezdeményezése Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete kezdeményezi az Arnót településen működő Posta nyitvatartási idejének módosítását, kérve a nyitvatartási idő heti egy alkalommal 18 óráig történő meghosszabbítását. Felhatalmazza a polgármestert a határozat Magyar Posta Zrt Miskolc, Hálózatüzemeltetési Osztályára történő megküldésére. Határidő: azonnal 12./ napirendi pont: Ignácz István földbérletre vonatkozó kérelme / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete/ 13

14 dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy ezt a területet már bérbe adta az önkormányzat korábban, de akkor még a földműves nyilvántartásba vétele a kérelmezőnek nem történt meg, ezért kéri a szerződés újbóli megkötését. Javasolta a határozati javaslat elfogadását. i Képviselő testülete határozatát: 6 igen 1 nem szavazattal meghozta alábbi 39./2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Ignácz István Arnót, Móricz Zs. u. 33.sz. alatti lakos Arnót 1757 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő földterületre vonatkozó haszonbérleti szerződés iránti kérelme i Képviselő-testülete Ignácz István Arnót, Móricz Zs. U 33.sz. alatti lakos Arnót 1757 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő földterületre vonatkozó 25/2014(III.12.) képviselő testületi határozatát hatályon kívül helyezi, és új az haszonbérleti szerződés iránti kérelmét az alábbi feltételekkel jóváhagyta: A haszonbérleti díj összege: 4000Ft/év Haszonbérlet kezdetének időpontja : április 29.. A haszonbérlet befejezésének időpontja: október 30. Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés 5 évre való megkötésére. Utasítja a jegyzőt a haszonbérleti szerződés megkötése után a szerződés a jogszabályban meghatározott hirdetményi úton történő közlésére. Határidő: azonnal, illetve folyamatos. 13. / napirendi pont: Bejelentések dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a térfigyelő kamera felszerelésével kapcsolatban az Oláh és Társa Kft jelezte, hogy van védett biztonságos helyük a felvételek tárolására. Szarka Tamás jegyző a személyes adatok védelme szempontjából ez aggályos, hogy idegen telephelyen kezelik az adatokat. Erre a feladatra a rendőrség, a közterület felügyelet, és a polgárőrség képzett tagja jogosult. dr. Üveges István polgármester szerint erre a rendőrséggel szerződést kell kötni, a helyiség egyébként klimatizált, és szünetmentes tápegységgel ellátott. Orosz Ferenc alpolgármester szerint a szerver lehet az Oláh és Társánál, de a visszanézés joga az önkormányzaté kell, hogy legyen. 14

15 Tőzsér László képviselő szerint a 10 kamera képét rögzítik, ennek van őrzési ideje, nem online monitorról van szó, amit folyamatosan figyel valaki. dr. Üveges István polgármester jelezte, hogy egyeztetni fog a Kft-vel és a testület elé fogja terjeszteni a javaslatot. A napelemes pályázattal kapcsolatban még várják az aláírt támogatási szerződést. A gátépítés átadási ünnepségét tervezik, de még nincs időpont. A kerékpárút műszaki átadása megtörtént, a nyomvonalon a házak elé 2-2 tuja ültetése megtörtént. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő javasolta, hogy a Dózsa Gy. utcában a Baloghék háza mögött is lehetne tuját ültetni. dr. Üveges István polgármester jelezte, hogy foglalkozni kell Szűcsné Veronka néni előtt a járda és a kapu között kialakult szintkülönbséggel. Az egész szakaszon fel kell emelni a járdát. Elmondta, hogy most jelent meg az új pályázati lehetőség konyha fejlesztésére. 1 Mrd forint van rá, az még nem ismeretes, hogy az önkormányzatok milyen összegben pályázhatnak. 5 % önerő szükséges hozzá, május végéig kell benyújtani. Valószínűleg le lehetne választani az iskola áramellátásáról a konyha épületét. A tálaló rész bővítésére is lehetőség nyílna. A számítások szerint M Ft-os pályázati összegre készülhet a pályázat. Tájékoztatta a testület tagjait, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázatot írt ki Roma kulturális események megvalósításának kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására. A következő év február 28-ig kell megvalósítani, a beadási határidő május 15. A pályázati kiírás szerint erről testületi döntést is kell csatolni, ezért kérte a véleményeket. A javaslathoz hozzászólás nem érkezett, kérte szavazzanak a pályázat benyújtásáról. i Képviselő testülete határozatát: 6 igen 1 nem szavazattal meghozta alábbi 40./2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozata Roma kulturális események megvalósításának kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására pályázat benyújtása Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 15

16 pályázati kiírására pályázat benyújtását határozza el Roma kulturális események megvalósításának kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására a B komponens szerint. A pályázat címe: Arnóti Roma Kisebbségek Napja Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: május 15. dr. Üveges István polgármester folytatva a tájékoztatást, elmondta, hogy szociális földprogramra a pályázat benyújtása folyamatban van. Lehetőség van az óvoda és iskolatej igénylésre, erre az igénylés folyamatban van. A Hevesi féle porta földdel való feltöltését végzik a napokban, a tulajdonos engedélyét megkérték hozzá. Arnót és Sajópálfala között az árok karbantartásból származó földet hordják arra a helyre. A telket meg szeretné az önkormányzat vásárolni, ehhez kell értékbecslést készíteni. A szennyvízátemelő telek értékbecslése is elkészült, a tulajdonos is megcsináltatja a maga részéről az értékbecslést, utána kerülhet sor az esetleges megvásárlásra. Az Alkotmány utca-petőfi S.utca találkozásánál süpped az aszfalt, megkeresik a kerékpárút kivitelezőit ezzel a problémával. A Kossuth utcán élők panaszát továbbították a szántóterület tulajdonosának a permetezés miatt, azt a választ kapták, hogy igyekeznek majd elkerülni azt a részt a permetezéssel. Május 11-én hétfőn a Dankó Pista utcában szerveznek bejárást. Elindult a tájház anyagának a gyűjtése. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő, mint tősgyökeres arnóti vállalta ennek a munkának az összefogását. A faluban fellelhető népi használati eszközöket, tárgyakat igyekeznek összegyűjteni. Két korszak a régi paraszti világ, valamint az azt felváltó un. Kádár-korszak tárgyainak a begyűjtése kezdődik meg. Az anyagot szabadtéri kiállítás keretében teszik majd közzé. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő elmondta, hogy személyesen látta hogyan ment tönkre a hagyatékban szereplő sok értékes tárgy, elvitték a MÉH-be, így megsemmisült. Aki nem dolgozott azokkal, annak nem jelent értéket. Felveszik leltárba a leadott dolgokat, de egyenlőre ott marad a tulajdonosoknál, aki végképpen nem akarja tárolni, attól begyűjtik és az önkormányzat oldja meg a tárolást. Tőzsér László képviselő szerint a meglévő filmfelvételeket is archiválni, digitalizálni kellene. dr. Üveges István polgármester jelezte, hogy a hivatal dolgozói a májusi ónodi vásárra el fognak menni. 16

17 A májusfa állítás április 29-én lesz, a csecsemők és ballagó 8-ikosok fájának ültetésére május 4-én kerül sor. Május 15-én a Te szedd akció kerül megszervezésre. Május végén lesz a közalkalmazottak napja, ezért úgy tervezi hogy június 1-én hétfőn 17 órától meghívnak minden önkormányzati dolgozót egy ünneplésre az iskolába. Gondolkodnak a gyereknap megrendezésén is. Június 6-án kerékpártúrát szerveznek. A napokban érkezett az Országos Evangélikus Egyháztól egy megkeresés az országos evangélikus zarándokút létrehozásával kapcsolatban, amibe Arnótot is be szeretnék vonni. Június 27-én férfiak napja megtartására kerül sor, 230 e Ft-ot kaptak a Megyei Könyvtártól, lesz sátor a színpad felé, a NOX együttes énekesét várják a rendezvényre. A köztisztviselői napot Tokaj környékére tervezik, június 30-án kerül megtartásra. Tőzsér László képviselő jelezte, hogy érkezett egy bejelentés az Ady Endre utcából, hogy nem tudnak gépjárművel beállni az udvarra, mert a szemben lévő telekről leomló föld akadályozza. Horváth Judit képviselő jelezte, hogy a Katonadombnál a Széchenyi utcán szükséges lenne a közvilágítási lámpa felszerelése, a kanyar beláthatatlan, veszélyes így a közlekedés A Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a bejelentéseket. Az ülésen más bejelentés nem történt, a polgármester úr megköszönte a megjelenést az ülést 18 órakor bezárta. K.m.f. dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Barcsák Pálné jkv. hitelesítő 17

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015.április 28-án 14 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015.április 28-án 14 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015.április 28-án 14 órától megtartott nyílt Pénzügyi

Részletesebben

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 11/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. szeptember 15-én 14 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. szeptember 15-én 14 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. szeptember 15-én 14 órától megtartott nyílt

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban május 19-én 13 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban május 19-én 13 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 5/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. május 19-én 13 órától megtartott nyílt Pénzügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 459-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. június 2-án 13 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. június 2-án 13 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 6/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. június 2-án 13 órától megtartott nyílt Pénzügyi

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban augusztus 4-én 13 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban augusztus 4-én 13 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 8/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. augusztus 4-én 13 órától megtartott nyílt

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. július 3-án 8 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen. Dr. Molnár Imre bizottsági tag

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. július 3-án 8 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen. Dr. Molnár Imre bizottsági tag ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 10 /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. július 3-án 8 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyz Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Bodolai Andrea gazdálkodási el adó

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyz Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Bodolai Andrea gazdálkodási el adó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 3/2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F. 87/550-038 Szám: 413/13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. március 26-án 17,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 29-én 15,00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről 170/13/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 27-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 9/2014. (VI.28.)

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. február 13-án 11 órától Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. február 13-án 11 órától Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 2/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. február 13-án 11 órától Pénzügyi Bizottsági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 07-én, hétfőn 19.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. március 24-én 14 óra 30 perctől nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. március 24-én 14 óra 30 perctől nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. március 24-én 14 óra 30 perctől nyílt Pénzügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. november 21. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjának elfogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjának elfogadása Községi Önkormányzat Völcsej 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 15/2015.(IV. 10.) Az ülés napirendi pontjának elfogadása 16/2015.(IV.10.) Falubusz beszerzésére pályázat benyújtása,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 13/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dr. Bohus Gábor alpolgármester Sipos Sarolta képviselő Sági Tibor képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dr. Bohus Gábor alpolgármester Sipos Sarolta képviselő Sági Tibor képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2013. október 18. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség és Őcsény Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben