Nemzetközi K+F Hírlevél december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi K+F Hírlevél 2002. december"

Átírás

1 Nemzetközi K+F Hírlevél december E számunk rovatai: Tudomány- és technológiapolitika old. Anyagtudomány old. Finanszírozás old. Információs társadalom old. Környezetvédelem old. Orvostudomány old. Élelmiszeripar old. Oktatás, képzés old. Energetika, közlekedés old. Gazdaság old. Rendezvények, események old. Az EU 6. Keretprogram varsói nyitóértekezlete Közép- és Kelet-Európa az Európai Kutatási Térségben A 6. Keretprogram nyitóértekezletei között a varsói rendezvény a Bizottság és a rendezők szándékainak megfelelően kiemelt szerepet játszott: az egész közép- és kelet-európai (KKE) térség demonstratív keretprogram-nyitórendezvényének szánták, a térségbeli és bizottsági felső vezetők jelenlétével és számukra tartott külön ülésnappal (miniszteri ülés). Ennek megfelelően a konferencián majdnem 2000-en vettek részt érzékelhetően jóval többen, mint amennyire a rendezők számítottak. A Bizottság jelentős létszámú küldöttségét Hugh Richardson, a DG-Research főigazgató-helyettese vezette (Busquin főbiztos nem várt lemondását személyes problémákkal magyarázták). A lengyel, szlovén és bolgár tudományos miniszter és a cseh miniszterhelyettes mellett a KKE-országok általában államtitkári, illetve nagyköveti szintén képviseltették magukat; a konferencián felszólalt Alexander Kwasniewski, Lengyelország államelnöke is. Michal Kleiber lengyel tudományos miniszter plenáris megnyitóján ismertette a miniszteri ülésen elfogadandó deklarációt, amelynek fő témái az EU-bővítésnek nehézség helyett ígéretes lehetőségként való felfogása, az újonnan belépő országok által az EU-ba vitt értékek hangsúlyozása volt. Kleiber szerint mindez fokozottan érvényes az Európai Kutatási Térségre, illetve a K+F terén az EU-tagságot már megvalósító 6. Keretprogramra is, ugyanakkor viszont nyomatékosan hangot kell adni a KKE országok aggodalmának és félelmének is a keretprogram új eszközeivel kapcsolatban. A kis méretű, gyenge vállalati K+F háttérrel és hálózatépítő képességekkel rendelkező új tagok számára különösen nehéz lesz az Integrált Projektek és Kiválósági Hálózatok projektméreteihez igazodó, európai léptékű konzorciumok létrehozása, így mindenképp számítanak a Bizottság segítségére és a keretprogram munkaprogramjainak az ő igényeiket is figyelembe vevő elkészítésére, illetve módosítására. Hugh Richardson konferencia-köszöntőjében figyelemreméltó volt annak hangsúlyozása, hogy a TéT a történelemben első alkalommal kiemelt prioritást élvez az európai politikai (nagypolitikai) térképen. A KKE-térségnek szánt üzenetekben kiemelte az új eszközök elsődlegességét, valamint a nem csak Európában, hanem Európáért, és a tudomány és társadalom közötti új szerződés fogalmi rendszerében való gondolkodásmód szükségességét. Ewa Freyberg lengyel gazdasági miniszterhelyettes mindehhez elsősorban a Gazdasági és Tudományos Minisztériumok együttműködésének, valamint a kutatói szféra vállalkozói készségének fontosságát tette hozzá. A plenáris üléssel párhuzamosan, felső vezetők, vezető szakértők és miniszteri képviselők részvételével tartott miniszteri ülésen Manfred Horvat, az osztrák BIT igazgatója elsősorban a 6KP újdonságát, a múlttal való teljes szakítását emelte ki. A tagjelölt országok számára kiemelt üzenete volt az elmúlt évben tapasztalható lendület megtartása, valamint a 6KP-ben valószínűsíthető alacsonyabb részvételi számokra való felkészülés, a kiegészítő programok szükségessége. Ugyanakkor nem szabad feladni az új eszközökért való versengést, igenis a teljes 6. keretprogram-portfóliót kell megcélozni, konzorcium-vezetői szinten is. Kiemelt esélyt kínál a Marie Curie mobilitási rendszer stratégiai (tudatos TéT politikai céloknak megfelelő) használata. Horvat hangsúlyozta a jelenlegi tagországok felelősségét az új tagok promóciója, valamint a KKE-beli lehetőségek aktív, motivált felderítése, a valóban egyenlő esélyek teremtése terén: ezt nem lehet csak a Bizottságra hagyni, döntő szerepük van maguknak a tagállamoknak. A maga részéről 1

2 bejelentette, hogy a jövőben a BIT prioritásává teszik az osztrák-kke K+F-együttműködések fejlesztését. (Hasonlóan nyilatkozott a német Helmholtz-intézetrendszer képviselője is.) Az újonnan belépők számára viszont kiemelten fontos a szükséges kutatási infrastruktúra megteremtése: enélkül eleve minden esély elvész. Martin Grabert, a német KoWi vezetője hozzátette, hogy a KKE-országok elsődleges problémája, a kommunikációs és networking-tapasztalatok elégtelensége a tagországok kutatási rendszereit is sújtja, és általában, a nemzeti rendszerek hagyományai túlságosan eltérőek ahhoz, hogy a hosszú távú, stratégiai tervezés és együttműködés lehetséges legyen. Ezért az ERA kihívása, amelynek része a 6KP kihívása, egyként érint mindenkit. A Bizottság részéről Hugh Richardson előadásában ismertette a KKE-országok kutatási minisztereinek Busquin főbiztossal lezajlott október 29-i találkozóján elfogadott akciótervet a kifejezetten a tagjelölt országoknak szóló 6. Keretprogrambeli egyedi támogatási akciókkal kapcsolatban. Ezek, a munkaprogramokba beépítendő tevékenységek elsősorban információ-terjesztéssel a 6. Keretprogrammenedzserek képzésével, az új és régi tagok együttműködéseinek ösztönzésével, KKV-támogatással kapcsolatosak. Frans de Bruine, az Információs Társadalom Főigazgatóság igazgatója elspősorban azt hangsúlyozta, hogy az eeurope 2002-t jellemző információs infrastrukturális fejlesztési szakaszon a KKE országoknak is túl kell jutniuk, hogy a tagállamokat követni tudják a hálózatok felhasználását, termelékenységnövelésre való szolgálatba állítását célul tűző eeurope 2005 programban. George Bingen, a Kutatási Főigazgatóság igazgatója a Marie Curie-rendszer egyirányúságának megszüntetésére koncentrált: a Marie Curie-rendszer újdonságait (pl. a reintegrációs eszközt, a KKE-országok megkülönböztetésének megszüntetését stb.) stratégiai módon felhasználva nemcsak a KKE-országokból kiáramló, hanem az ide érkező kutatók száma is növelhető, ami döntő jelentőségű eszközzé válhat a kommunikációs-networking deficit felszámolásában. A Nemzeti Fejlesztési Tervek K+F-tartalmát, illetve a Strukturális Alapok felhasználására vonatkozó terveket ismertető lengyel és magyar előadások után a miniszteri értekezlet elfogadta a KKE-országok 6. Keretprogrammal kapcsolatos várakozásait és aggodalmait rögzítő Nyilatkozatot (fő pontjait l. fent, Kleiber kutatási miniszter beszédében). Alexander Kwasniewski lengyel államelnök mintegy húsz percet töltött a miniszteri értekezleten, amelynek során arra hívta fel a résztvevők figyelmét, hogy az Új Európa, amelynek működését és mindennapjait a Keretprogram jól illusztrálja, kommunikációja elégtelen, azt a közép-európai átlagpolgár nem ismeri. A miniszteri ülést követő plenáris államelnöki beszéd TéT szempontból legfontosabb eleme a lengyel Tudományos Minisztérium létrehozásáról intézkedő törvényjavaslat ismertetése volt. A konferencia második napján a 6. Keretprogram egyes prioritásaival foglalkozó szekcióüléseket tartottak. Ezeken lényegében a munkaprogramok bemutatása történt meg, majd lengyel és más KKEországok előadói ismertették 5. keretprogrambeli tapasztalataikat és 6. Keretprogram- felkészülésüket, elsősorban a sikertörténetekre koncentrálva. Néhány érdekesebb felvetés: A sikeresek sem lazíthatnak, gyökeresen át kell szervezni az eddigi konzorciumokat! A 6. Keretprogram más struktúrája nem kedvez csupán a régi együttműködések folytatásának. A Bizottság anyagi támogatást nyújt a konzorciumépítéshez-partnerkereséshez, elsősorban az egyes, európai szakmai szervezetek (pl. Európai Egyetemi Szövetség) által szervezett konferenciákra, networkingeseményekre való kiutazás támogatásával (ezek a rendezvények a alatt lesznek felsorolva). A támogatásért nem a Bizottsághoz, hanem a konferencia-szervezőkhöz kell fordulni: ők adnak információt arról, hogy a Bizottság milyen feltételekkel támogatja a résztvevők kiutazását. A konzorciumépítéshez egyéb kapcsolat híján a legjobb segítséget a Expression of Interest -adatbázisa adja: itt lehet kitapintani, hogy kik lesznek a főbb játékosok, és mik az igények, elvárások. Fel kell készülni, hogy az első év konkrét tematikus Integrált Projekt és Kiválósági Hálózatpályázatainak csak nagyon kevés, egyes területeken (pl. 7. prioritás) csak egy nyertese lesz: így a sikeres pályázatnak a felhívás tematikus definíciójának jelentős részét, vagy teljes vertikumát le kell fednie. A nemzetközi együttműködésekkel kapcsolatos szekcióülésen David Schindel (NSF) a dinamikusan fejlődő EU-USA együttműködések ismertetése után rámutatott, hogy a közép-kelet európai országok teljes jogú keretprogram-részvétével az USA-val való együttműködéseknek is új távlatai nyíltak, hisz nincs szükség egy nyugat-európai partner sokszor mesterséges bevonására. Roboz András OM K+F Stratégiai Főosztály 2

3 Tudomány- és technológiapolitika Magyarország csatlakozott az EU 6. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjához október 29-én Brüsszelben a 13 tagjelölt ország kutatási miniszterének meghívásával konferenciát szervezett az Európai Bizottság a tagjelölt országok részvételének erősítéséről a 6. Keretprogramban. A 6. Keretprogramhoz (FP6) történő csatlakozási dokumentum (Egyetértési Megállapodás) aláírásával összekapcsolt rendezvényen 10 ország képviseletében a kutatási miniszter jelent meg. Magyarországot Siegler András, az Oktatási Minisztérium kutatás-fejlesztésért felelős helyettes államtitkára képviselte. A konferencia nyitó előadását Philippe Busquin, az Európai Bizottság kutatási biztosa tartotta. Busquin úr kiemelte, hogy mind az európai kutatási térség (ERA) megvalósítása, mind az FP6 szempontjából kiemelkedő jelentőségű a tagjelölt országok társulása a 6. Keretprogramhoz. Az EU csatlakozásra váró országok kutatói ugyanis pontosan ugyanazokkal a jogokkal vesznek részt az FP6-ban, mint a tagállamok kutatói. A tagjelölt országok bekapcsolódtak az ERA megvalósításába, és ki fogják venni részüket a Barcelonában elfogadott célkitűzés (az EU K+F ráfordításainak a GDP 3%-ára történő felemelése 2010-re) megvalósításában. Az Európai Bizottság (EB) minden támogatást megad a tagjelölt országok minél sikeresebb részvételéhez az FP6-ban. Ennek érdekében összeállításra került egy akcióprogram, amelynek elemeit beépítik a szakterületi munkaprogramokba, külön támogatást nyújtva pl. az információterítéshez, az NCP rendszer üzemeltetéséhez, az FP6-ot kezelő szakértők képzéséhez, a nemzetközi együttműködéshez és a kutatási partnerek kereséséhez. K. Larsen államtitkár a dán EU elnökség nevében köszöntötte a konferencia résztvevőit. Hangsúlyozta, hogy Dánia számára az EU bővítés az elsődleges prioritás. Dánia is mindent megtesz a tagjelölt országok minél intenzívebb bevonására az FP6-ba. Az FP5 programbizottságaiban való részvétel és a CREST munkájába történt bekapcsolódás fontos eredmények ezen az úton, amelyen tovább kell haladni. Az európai kutatás jövője szempontjából kiemelkedő fontosságú előadást tartott Günter Verheugen, az EB bővítési biztosa. A csatlakozási tárgyalások állásának rövid áttekintését követően kiemelte, hogy a K+F területén gyakorlatilag már megtörtént a tagjelölt országok integrációja az Európai Unióba a kutatás az integráció húzóereje és egyben előképe. Tekintettel a keretprogramban való részvétel betanulási folyamatára, az EU továbbra is kedvezményt nyújt a részvétel költségeiből. Továbbra is lehetőség van a PHARE alap felhasználására a nemzeti befizetés egy részének fedezésére. Hangsúlyozta, hogy Európa jövője a tudástól függ, amelynek alapelemei az oktatás, a képzés és a kutatás. A 2010-es barcelonai célok elérése érdekében még jelentősebb mértékben kell invesztálni ezekbe az ágazatokba. Növelni kell a kutatás súlyát az EU politikáiban és pénzügyi tervezésében is. Jelezte, hogy a 2007 utáni költségvetési időszakra a Bizottság a kutatásra fordítandó összegek jelentős növelését javasolja, egyben célként jelölte meg a közösségi politikák jelenlegi finanszírozási arányainak megváltoztatását az innováció ösztönzésének javára. Az EB Kutatási Főigazgatóságának igazgatója, R. Escritt ismertette részletesebben az EB javaslatát a tagjelölt országok részvételének támogatására az FP6-ban. Ő is kiemelte a tagjelölt országok kutatóinak teljesen egyenlő kezelését. Hangsúlyozta a tagjelölt országok lehetőségeit pl. a 8. prioritásban és a Tudomány és társadalom programban. Az egyenlő kezelés mellett szükség van külön támogató intézkedésekre is. Ennek fő elemei: az információáramlás erősítése, az NCP-k és más szakemberek képzése. Támogatni kell a tagjelölt országok részvételét az ERA-NET-ben (nemzeti K+F programok koordinációja). Kiemelten kell kezelni a regionális innováció kérdését. Támogatni kell a tagjelölt országok kutatási mobilitását, beleértve a külföldi kutatók fogadását is. Támaszkodni kell a JRC és a GEANT nyújtotta újabb lehetőségekre is. Hangsúlyozta, hogy a tagjelölt országok ma is komoly értékekkel járulnak hozzá az európai kutatási tevékenységhez. A Keretprogramok legfontosabb hozadékának a kutatók és vállalkozások között európai szinten kialakuló és tartósan fennmaradó kapcsolatokat tartotta. A bevezető előadásokat követően került sor a tagjelölt országok minisztereinek rövid előadásaira az FP6-ban való részvétel erősítésével kapcsolatban. Minden előadó egyöntetűen támogatta az EB javaslatait. Több előadó felvetette az innováció támogatására is felhasználható, a taggá válást követően megnyíló strukturális alapokból származó támogatások összehangolásának célszerűségét. Több 3

4 miniszter érintette a tagjelölt országokban a kutatási infrastruktúrák elmaradott és alulfinanszírozott voltát, támogatást kérve az EB-től a kérdés megoldásában. Siegler András helyettes államtitkár előadásában kiemelte, hogy Magyarország tudományos kapcsolatai a jelenlegi EU-tagállamokkal hosszabb időre nyúlnak vissza. Gazdasági integráltságunk az EU-ba erős. Az FP6-tól az várjuk, hogy tovább támogassa tartós kutatási együttműködések kialakulását az ERA-n belül, erősítse az együttműködési hálózatokat, az ipari kapcsolatokat, a KKV-k bevonását és a kutatói mobilitást. Üdvözölte az EB kezdeményezését a tagjelölt országok FP6-ban történő részvételének erősítésére (specifikus támogatási akciók). Kiemelte a strukturális alapok jelentőségét a közeljövőben taggá váló országok innovációs tevékenységének megvalósításában és modernizálásában. Elmondta, hogy nemzeti fejlesztési tervünkben kiemelt figyelmet fordítunk a regionális innováció kérdésére. A nagy volumenű külföldi befektetések kapcsán az országba importált technológiák mellett hangsúlyt kell helyeznünk a nemzeti innováció súlyának növelésére és eredményeinek hasznosítására. Támogatta a barcelonai 3%-os célkitűzés elérése érdekében teendő európai szintű erőfeszítéseket. A konferenciát lezáró összefoglalójában Busquin főbiztos örömmel nyugtázta a tagjelölt országok miniszterei által az FP6-nak és az új akcióprogramnak nyújtott egyöntetű politikai és szakmai támogatást. Kiemelte az információáramlás javításának és az NCP rendszer erősítésének jelentőségét. A kutatási infrastruktúrák támogatásával kapcsolatban utalt a strukturális alapok felhasználhatóságára. Javasolta regionális ERA hálózatok kialakítását, amelyekbe bevonásra kerülnének a kibővülő EU határán lévő nem EU tagállamok is. Hangsúlyozta, hogy a kutatásnak kiemelt szerepe van a tudás generálásában Európában. E szerep erősítéséhez javítani kell a tudomány társadalmi ismertségét, növelni kell a fiatalok érdeklődését a kutatás iránt, a társadalom bizalmát a tudományban. Az akcióprogramban javasolt témakörök néhány héten belül beépítésre kerülnek a szakterületi munkaprogramokba és megkezdődhet megvalósításuk. Felvetette, hogy egy év múlva célszerű lenne a minisztereknek egy konferencia keretében kiértékelniük a közben elért eredményeket a tagjelölt országok keretprogramban történő részvételének erősítésében. A konferenciát követően Romano Prodi, az Európai Bizottság elnöke és a nemzetközi sajtó jelenlétében írta alá P. Busquin a tagjelölt országok képviselőivel a 6. Keretprogramhoz történő társulást rögzítő Egyetértési Nyilatkozatokat. Ezt követően Busquin főbiztos és a miniszterek sajtótájékoztatón számoltak be arról, hogy a 13 tagjelölt ország csatlakozott elsőként az EU új Keretprogramjához. A 13 tagjelölt ország közül 7 (Bulgária, Csehország, Lettország, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia) részt vesz a 6. Euratom Keretprogramban is. Dr. Mezei István TéT attasé (Brüsszel, EU Misszió) Az 5. Keretprogramhoz társult tagjelölt országok kutatási miniszterei képviselőinek megbeszélése október 17-én Brüsszelben az Európai Bizottság Kutatási Főigazgatóságán tartották meg az FP5-höz társult tagjelölt országok, valamint Törökország kutatási minisztere személyes képviselőinek soros ülését. A megbeszélésen az állandó magyar képviselőt, dr. Siegler András helyettes államtitkárt dr. Mezei István tanácsos (EU Misszió, Brüsszel) helyettesítette. Az ülésen Hugh Richardson főigazgató-helyettes elnökölt. H. Richardson tájékoztatást adott a 6. Keretprogram (FP6) jóváhagyási folyamatának állásáról. A Tanács szeptember 30-án jóváhagyta a specifikus programokat. Komoly vita folyt a kutatásetikai kérdésekről, különös tekintettel a humán őssejteken végzett kutatásokra. A munkaprogamok (WP-k) kidolgozása informális (PC) ülések formájában megkezdődött. Az EB továbbra is decemberben tervezi az első pályázati felhívások megjelentetését (az eredetileg tervezett időpontnál kissé később). Clara de la Torre rövid ismertetést adott a 6. Keretprogramról. Louis Bellemin hozzáfűzte, hogy az FP6-nak új eleme egy olyan akcióprogram (AP), amely kimondottan a tagjelölt országok részvételének erősítését célozza meg. Az AP kidolgozásában és a WP-kbe történő beillesztésében számítanak a tagjelölt országok aktív együttműködésére. Több képviselő felvetette, hogy nagyon rövid határidővel érkeznek a meghívások a WP-t előkészítő informális PC ülésekre. Ez nem teszi lehetővé a WP tervezetek alapos tanulmányozását, nemzeti álláspont kialakítását, sőt egyes esetekben még a részvételt sem. Bejelentették, hogy a tagjelölt országok javaslatai alapján az EB összeállítja az AP tervezetét, amelyet rövidesen megküldenek a képviselőknek. Két országtól (Ciprus és Szlovénia) nem érkeztek be időre javaslatok. Szlovénia időközben megküldte javaslatait. Ezeket az EB beépíti a kezdeményezéseket összefoglaló táblázatba és a dokumentum tervezetbe. 4

5 M. Bauer kiosztotta a javaslatokat tartalmazó táblázatot, amely az alábbi fő témákat tartalmazza: Az információáramlás javítása Tréning programok A partnerkeresés javítása A kutatói mobilitás támogatása A KKV-k kiemelt támogatása A nemzeti KTF tevékenységek értékelése L. Bellemin elmondta, hogy a javaslatok alapján az EB akkor indíthat pénzügyi támogatással is járó akciókat, ha a javaslatok bekerülnek az egyes prioritások WP-jeibe. Ebben az esetben a tagjelölt országok jobb részvételét célzó akciókat a specific support activity tevékenységen belül lehet majd támogatni, egy jóváhagyott költségvetési kereten belül. Ahhoz, hogy az AP javaslatai beépüljenek a WP-kbe, szükség lesz a tagjelölt országok képviselőinek aktív kezdeményezésére a WP-k kidolgozásánál. Az ülés végén kiosztották a tagjelölt országok FP5-ben való részvételét bemutató legújabb statisztikákat. Dr. Mezei István TéT attasé (Brüsszel, EU Misszió) Ülést tartott az Európai Bizottság és a Tanács tudományos tanácsadó testülete október 18-án Brüsszelben tartotta 286. ülését az Európai Bizottság és a Tanács tudományos tanácsadó testülete, a CREST. A rendezvényen Magyarország képviseletében dr. Siegler András helyettes államtitkár (Oktatási Minisztérium) és dr. Mezei István tanácsos (EU Misszió, Brüsszel) vett részt. A dán EU elnökség röviden ismertette a legutóbbi CREST ülés óta a 6. Keretprogram (FP6) jóváhagyásával kapcsolatban történt fejleményeket. Clara de la Torre az Európai Bizottság (EB) nevében mutatta be az FP6 előkészítésével kapcsolatban zajló folyamatokat. Tájékoztatott a munkaprogramok előkészítésével foglalkozó informális programbizottsági (PC) ülésekről. A munkaprogramokat a PC-k formálisan megvitatták október vége és november közepe közötti üléseiken. Véleményt mondanak a Tanácsadó Testületek is. A munkaprogramok jóváhagyását követően a pályázatok kiírására legkésőbb december 17-ig kerül sor. Néhány tagállam jelezte, hogy az egyetemek számára a téli vizsgaidőszak miatt nem előnyös a december közepén történő pályázatkiírás. Az EB nevében Saragosi úr mutatta be az EU tagországok átlagos K+F kiadásainak 2010-re a GDP 3%-ra emelésének megvalósítását támogató dokumentumot. A rövid ismertetőben hangsúlyozta, hogy a tudományosnál jóval szélesebb megközelítést alkalmaztak a javaslatok előkészítésénél. Figyelembe vették, hogy a K+F bekerült a közösségi politikák közé, és meghatározó szerepe van a gazdasági folyamatokban. Ezért a 3%-os GDP ráfordítás érdekében az eszközök széles körének alkalmazását javasolják, megtámogatva azokat a nemzeti tevékenységek szorosabb koordinációjával. Az EB széles körű vitát követően 2003 elején tervezi konkrét intézkedési programot tartalmazó javaslatának kiadását. A hozzászólók egyöntetűen kiemelték az anyag alaposságát és a megközelítés átfogó jellegét. A magyar képviselő hangsúlyozta, hogy nemcsak az a kérdés vetődik fel a K+F ráfordítások körüli politikai vitákban, hogy mennyit, hanem az is, hogy miért. Ezekre a dokumentum jó válaszokat ad. A ráfordítások mellett célszerű az ipar innovációs felvevőképességének erősítése is. Kezelni kell a csúcstechnológiai külföldi befektetések kérdését is, mivel itt jelentős a technológiák behozatala, viszont nem jellemző a nemzeti innovációs rendszerre támaszkodás. Elhangzott, hogy a befektetések növelése mellett vizsgálni kell azok hatásának (throughput) és eredményességének (output) kérdését is. Kiemelt hangsúlyt kell fordítani a KKV-k innovációs tevékenységének támogatására és általában differenciáltan kell kezelni az ipart is. A dokumentum átfogó megközelítésének megfelelően meg kell vitatni az EB Kutatási Főigazgatóságának javaslatait az ipari, valamint a gazdasági és pénzügyminiszterekkel is. Döntés született arról, hogy a november 14-i Versenyjogi Tanács ülését tájékoztatják az EB javaslatáról és a CREST kiegészítő észrevételeiről. A dokumentumot a holland CREST képviselő készíti elő és hangolja össze a CREST tagok időközben beküldött észrevételeivel. A Mobility Action Plan megvitatása a végleges EB dokumentum elkészülte előtt történt meg. Az EB szakértője ismertette a mobilitás területén felállított HLG felmérésének eredményeit a mobilitással szembeni akadályokról, amelyeket négy csoportba soroltak (információk hiánya, tartózkodási körülmények, jogi és adminisztratív akadályok, pénzügyi kérdések). A felmérések alapján jelenleg készül az akadályok felszámolását szolgáló megvalósítási javaslat. Tanácsi határozat is kötelezi 5

6 az EB-t, hogy 2003-ban beszámoljon a területen történt előrelépésről. P. Kind ismertette az EB dokumentumát az ERA új perspektíváiról. Hangsúlyozta, hogy az EB a dokumentumban a 2000-ben meghatározott célkitűzések megvalósulását kívánta elemezni és az ERA céljait áttekinteni és felfrissíteni a lisszaboni célkitűzések megvalósíthatósága érdekében. A dokumentum kritikusan értékeli az eddigi fejleményeket, elégedetlenséget fejezve ki az eddig elért eredményeket illetően. Elégtelennek minősíti a tagállamok bevonását az ERA céljainak megvalósításába. Következtetései között hangsúlyozza, hogy erősíteni kell az európai kutatás koordinációját mind a nemzeti K+F politikák, mind a nemzeti K+F programok, mind pedig az egyéb európai együttműködési keretek tekintetében. Javítani kell a nyílt módszerű koordinációs tevékenységen, a benchmarking tevékenységen és annak hasznosításán. A CREST tagok hozzászólásukban túl kritikusnak, esetenként a realitástól elrugaszkodónak ítélték meg a dokumentumot, amelyet túl későn kaptak meg ahhoz, hogy alaposan elemezni tudták volna. Hiányolták az elért eredmények elismerését. Jobban megfogalmazott és kevesebb területre koncentráló célok kidolgozását javasolták. Hangsúlyozták a nemzeti és regionális megvalósítás és a koordináció jelentőségét. P. Kind zárszavában hangot adott annak, hogy az ERA megvalósításának jelenlegi üteme mellett nem látszik biztosítottnak a lisszaboni célkitűzések elérése 2010-re. Fontos, hogy a célok újragondolását követően jobban fókuszálják az ERA tevékenységeket. A dán elnökség bejelentette, hogy több CREST ülést nem terveznek ebben az évben. A első félévi görög EU elnökség nevében ismertették a tervezett CREST ülések időpontjait (2003. jan Brüsszel, márc Kréta, jún. 03. Brüsszel). Dr. Mezei István TéT attasé (Brüsszel, EU Misszió) Az Európai Bizottság erősíteni kívánja a nemzeti kutatáspolitikák koordinálását október 17-én fogadta el az Európai Bizottság Új hajtóerő biztosítása az európai kutatási térségnek című dokumentumát, amelynek fő üzenete a nemzeti kutatáspolitikák koordinációs mechanizmusa erősítésének és hatásfoka növelésének szükségessége. A dokumentum javasolja, hogy: Kerüljön sor egy formális koordinációs mechanizmus definiálására, amely a gazdasági és foglalkoztatási területhez hasonlóan éves nemzeti jelentések alapján működne. Kerüljön kialakításra egy olyan struktúra, amely képes a koordináció megvalósítására, a nemzeti K+F adminisztrációk magas szintű képviselőinek részvételével. Komplexebb formában kerüljön megvalósításra a nyitott koordináció módszere, túllépve a közös célkitűzések maghatározásán és nemzeti szintre történő lefordításán. Külön intézkedéseket javasol az EB a tagjelölt országok ERA-ba történő integrálásának erősítésére. A javasolt intézkedések kiterjednek azokra a tevékenységekre is pl. harmadik országok kutatóinak bevonása az európai kutatásba és abban tevékenységük megkönnyítése, az európai szintű kutatási karrier megteremtése, amelyek már megvalósítás alatt állnak. P. Busquin, az EB kutatási biztosa a dokumentummal kapcsolatban kiemelte, hogy az ERA indítása óta eltelt 30 hónapban jelentősen átalakult Európa tudományos arculata. A nemzeti tudományos adminisztrációk megkezdték az ERA célkitűzések integrálását saját politikáikba és programjaikba. Az első eredmények már kézzelfoghatóak, szükség van azonban a tagállamok ERA iránti elkötelezettségének további erősítésére. Erősíteni kell a nemzeti K+F adminisztrációk ERA-ba történő bevonását, és olyan mechanizmust kell létrehozni, amely támogatja a nemzeti kutatáspolitikák koordináltságának javítását. Dr. Mezei István TéT attasé (Brüsszel, EU Misszió) A brit tudomány stratégiája a tudomány és az innováció támogatására A brit Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, Oktatási és Képzési Minisztérium, valamint Pénzügyminisztérium 2002 júliusában tette közzé a brit tudomány versenyképességének biztosítására vonatkozó stratégiáját. A stratégia a 2002 júliusában megjelent hároméves költségvetési tervre épít, amely a tudomány és technológia fejlesztésére 1-1,25 milliárd GBP-t fordít. A tervek szerint a tudományos költségvetés 2002/03 és 2005/06 közötti évi átlagos 10%-os reálnövekedést mutat majd, ami a brit tudománypolitikáért elsősorban felelős Tudomány és Technológia Hivatala (Office of Science and Technology, 6

7 OST) költségvetésében a 2002/03-ra tervezett 2 milliárd GBP-ről 2005/06-ra 2,9 milliárd GBP-re való emelkedést jelent. A 1,25 milliárd GBP a Tudomány és Technológia Hivatala tudományos költségvetésének szánt 890 millió GBP mellett magába foglalja az Oktatási és Képzési Minisztériumnak (Department for Education and Skills, DfES) juttatandó 100 millió GBP-t képzésre vonatkozó javaslatok megvalósítására, valamint 50 millió GBP-t kutatási infrastruktúra fejlesztésére. Az említett három minisztérium által közösen kiadott stratégia összekapcsolja a tudományos és kutatási intézmények kapacitásainak növelését a kormány széles körű, az innováció fellendítésére irányuló gazdasági reformtörekvéseivel. A stratégiában foglaltak szerint: A kutatási szféra hosszú távú fejlődésének biztosítása érdekében az egyetemek kutatási infrastruktúrájának fejlesztésére fordítható összeg 2004/05-re 500 millió GBP-re emelkedik, valamint kutatási tevékenység finanszírozására a Kutatási Tanácsok 2005/06-tól évi 120 millió plusz forrással rendelkeznek majd. A tudományos és mérnöki kutatási programokra fordítható összegek 2005/06-ra 400 millióval emelkednek, ami éves szinten 5 százalék reálnövekedést jelent. A tudástranszferre fordítható összegek 2005/06- ra évi 90 millióval emelkednek, valamint további 50 milliót fordítanak az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium innovációt támogató programjaira. A Tudomány és Technológia Hivatalán (OST) keresztül 2005/06-ra évi 100 millió többletforrást bocsátanak rendelkezésre a megfelelő természettudományos és mérnöki utánpótlás biztosítására. Ezen összeg kiegészítése annak a 100 millió GBP-nek, amellyel ugyanerre a célra az Oktatási és Képzési Minisztérium rendelkezik. Kiválósági központot hoznak létre a természettudományos oktatás színvonalának biztosítása, a továbbképzés lehetőségeinek megteremtése érdekében. A létrejövő kiválósági központ a tervek szerint a The Wellcome Trust támogatásával valósul meg, amely a kormányzati forrásokat kiegészítendő 280 millió GBP-t költ a következő öt évben a stratégia megvalósítására. A stratégiában a kutatási kapacitások fejlesztése mellett hangsúlyt kap az oktatás minőségének javítása, az oktatói pálya versenyképességének biztosítása, valamint a tudomány piacorientáltságának javítása. Ennek megfelelően: Áttekintik a természettudományos és matematikai tananyagot a munkaerőpiac, valamint az ismereteknek az oktatási rendszer további szintjein való hasznosulása szempontjából. Emelik a Kutatási Tanácsok ösztöndíjait, kutatói fizetéseit. Továbbképzési lehetőséget biztosítanak PhD hallgatók és kutatók számára a munkaerőpiac igényeinek megfelelően. Erősítik a vállalati szektorral való együttműködést kutatási témák megvalósításában alkalmazott kutatási eredmények hatékonyabb piaci hasznosíthatósága érdekében. Szalai-Szűcs Ildikó TéT attasé (London) Tudományos központ fejlesztése Koroljov városában Oroszországban napjainkban mindenki tisztában van a hazai tudományos kutatások finanszírozásának helyzetével és a lehetőségekkel. Az is közismert, hogy a tudományos potenciál egyrészt a felsőoktatási intézményekben, másrészt a kívülállók számára nehezen megközelíthető, úgynevezett zárt városokban található. Az első ilyen kutatási központokat a múlt évszázad harmincas éveiben hozták létre, mindenek előtt a védelmi ipar igényeinek kielégítésére. Napjainkban e tudományos központokról mind a közvélemény, mind pedig a szakemberek kétféleképp vélekednek. Az egyik nézőpont szerint ezek olyan feneketlen hordók, amelyek csak nyelik az állam pénzét, viszont gyakorlatilag semmilyen hasznosítható produktumot nem állítanak elő. A másik vélemény szerint viszont az ország innovációs központjai és a válságból lassan kilábaló orosz gazdaság egyik motorjának kell tekinteni őket. Hogy végül is melyik nézet győzedelmeskedik, azt majd az idő eldönti. Mindenesetre a hivatalos orosz álláspont az, hogy e tudományos központokat a kor igényeinek megfelelően fejleszteni kell. Ebbe illik bele az a rendelet, amelyet Putyin elnök szeptember végén írt alá az űrközpontjáról híres Koroljov város tudományos központjának - orosz nevén naukograd - létesítéséről. A moszkvai területen fekvő Koroljovnak jelenleg 160 ezer lakosa van. A városban olyan nagynevű vállalatok működnek, mint az Energia Egyesülés, amely az orosz űrhajózás számára állít elő gépeket és berendezéseket, az Iszajev Gépgyár, vagy a Csillag és Nyíl Tudományos-Termelési Egyesülés, amelyek az egykor híres szovjet űrhajózás zászlóshajói voltak valamikor. 7

Nemzetközi K+F Hírlevél 2003. december

Nemzetközi K+F Hírlevél 2003. december Nemzetközi K+F Hírlevél 2003. december E számunk rovatai: Tudomány- és technológiapolitika... 1. old. Információs társadalom... 5. old. TéT együttműködés... 6. old. Finanszírozás... 13. old. Elemzés, értékelés...

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon

7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon Bak Árpád 7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon Interjú az EU 7. kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról Dr. Vass Ilonával, a Nemzeti Kutatási és Technológiai

Részletesebben

A SÜLT GALAMB EFFEKTUS - AVAGY MIÉRT PESSZIMISTÁK A MAGYAROK?

A SÜLT GALAMB EFFEKTUS - AVAGY MIÉRT PESSZIMISTÁK A MAGYAROK? a www.euoldal.hu elektronikus hírlevele II. évfolyam II. szám 2004. február-március A SÜLT GALAMB EFFEKTUS - AVAGY MIÉRT PESSZIMISTÁK A MAGYAROK? Magyarország európai uniós csatlakozásának közeledtével

Részletesebben

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] )

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Projektvezető: Varga Csaba Munkatársak: Bese Ferenc, Dienes István, Kiss Huba, Kárpáti László, V.Csorba

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja A KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány konferenciája, 2005. szeptember 8. A

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

2006. március 7. Hírlevél. www.innovacio.hu. 5. szám. szám

2006. március 7. Hírlevél. www.innovacio.hu. 5. szám. szám XVI. évf. 5. szám Hírlevél www.innovacio.hu 5. szám XVI. évfolyam 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári László tel.: 0620 9557370 Veszprém

Részletesebben

Közösségi Programok. Pályázati lehetõségek közvetlenül Brüsszelbõl magyarországi szervezetek számára. Kiadja: Európa Média Kht

Közösségi Programok. Pályázati lehetõségek közvetlenül Brüsszelbõl magyarországi szervezetek számára. Kiadja: Európa Média Kht Közösségi Programok Pályázati lehetõségek közvetlenül Brüsszelbõl magyarországi szervezetek számára A nagy sikerû Európai Uniós Pályázatok Kézikönyvének INGYENES MELLÉKLETE Kiadja: Európa Média Kht Európai

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.3. (Autumn 2013/3 ősz) AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS BRADEAN-EBINGER NELU ÉS NAGYVÁRADI

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0318/2006 2005/0043(COD) HU 27/09/2006 Közös álláspont A Tanács által 2006. szeptember 25-én elfogadott közös álláspont az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.6. COM(2010) 546 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT (TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTOTT ANYAG) 2006. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 2 1. BEVEZETŐ 4 2. KOORDINÁCIÓ, MONITORING,

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben