i. fejezet Az összecsapás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "i. fejezet Az összecsapás"

Átírás

1 i. fejezet Az összecsapás ajon meghalhat egy angyal a Gonosz keze által? a szakadó esőfüggönyön keresztül is jól láttam, amint a tüzes lángnyelvekkel izzó, nyolcágú korbács a levegőt sistergő hanggal átszelve, észvesztő sebességgel felém lendül. Nem féltem, hiszen nem tudtam, mi vár rám, de sejtettem, hogy fájni fog. S hogy milyen lehet a fájdalom? Elképzelni sem tudtam Abban a világban, ahonnan érkeztem, ez ismeretlen fogalom volt, akárcsak a kín, a kétely, a bánat vagy a rettegés érzése. Alászállásommal azonban vállaltam mindazt, ami a földi léttel együtt jár, így tudtam, hamarosan mindent megtapasztalok, amiről korábban csak az Akasha-krónikákban olvastam. Összeszorítottam az ajkaimat, és éreztem, amint felrepedt rajtuk a bőr. Ilyen törékeny volnék? futott át az agyamon, miközben kíváncsian ízleltem meg a saját véremet. De nem maradt időm a töprengésre; meg kellett védenem újdonsült, szárnyatlan testemet. Szorosan megmarkoltam és magam elé tartottam hoszszú, hófehér fényt árasztó, holdkövekkel és ezüst virágokkal díszített Égi Kardomat. Vártam, hogy a lángoló kígyóként tekergő 15

2 Összetört glóriák elveszett lelkek korbácsnyelvek elérjenek hozzám, és kivédhessem támadásukat. Bíztam az Istentől kapott erőmben és az elszántságomban, miszerint megállom majd a helyem itt, a Földön is. Az ütés ereje leterített. A megdöbbenéstől elakadt a lélegzetem. A bőröm oly könnyen szakadt fel combomon és a karomon, mint valami hártya, s a testemet borító ruha pillanatok alatt vörösre színeződött. Először nem éreztem semmit, ám néhány pillanattal később a lüktető fájdalom, és az azt követő égő kín tomboló viharként sújtott le rám. Forró folyadék csorgott végig rajtam, és miközben szédelegve megemeltem a fejem, láttam, hogy a saját vérem az, ami szép lassan beteríti a testemet. A kardom kettétörve, tőlem legalább tizenöt méterre, a sárba hajítva hevert, s fehér fényét vastag korom nyelte el. A gyötrelem tépte-szaggatta minden idegszálamat, és úgy éreztem, nem bírom tovább. Sós víz ömlött a szememből, amitől alig láttam az amúgy is szakadó esőben. Csak néhány másodperccel később döbbentem rá, hogy életemben először sírok, és a patakokban folyó vízcseppek a saját könnyeim. Most már féltem, sőt rettegtem, és élesen felsikoltottam, amint megláttam, hogy a korbácsütés nyomán elszenvedett vérző sebeim lángra lobbantak. Úgy éreztem, a kínszenvedéstől darabokra hullik a testem. Forogni kezdett velem a világ, a tüdőmből kiszökött a levegő. A korbács időközben ismét a levegőbe lendült, s noha még láttam, amint tüzes szárai világító fénycsóvaként ragyogják be a csillagos eget, a következő pillanatban elsötétült előttem minden. Könnyedén lebegtem és nem éreztem mást, csak békességet. Egyszeriben eltűnt körülöttem minden; a komor városfalakat 16

3 i. fejezet: Az összecsapás virágzó mezők és lankás dombok váltották fel. Végeláthatatlan, lágyan ringó, mézédes illatot árasztó virágtengerben sétáltam. Nem használtam szárnyaimat, hiszen gyermekkorom kedves rétjein jártam, és nem akartam csak úgy, sebtében átsuhanni felettük. Az ég narancsszínű volt, a horizontot nyolc vörös napkorong ragyogta be varázslatos fénnyel, amelyek meleg sugaraikkal simogatták a feléjük fordított arcomat. Hosszú, hófehér ruhát viseltem, amely a mellrészén selyemszalaggal volt összekötve. Éreztem, amint derékig érő arany hajamba játékosan újra és újra belekap a tavaszi szellő, és boldog voltam, hiszen tudtam, végre hazaérkeztem. Lágyan megsimogattam az előttem hajladozó szivárványszínű virágok fejét, és elmosolyodtam, amikor meghallottam, hogy érintésemtől csilingelni kezdenek. Tudtam, már nagyon közel vagyok az otthonomhoz, és valóban: a virágok ritkulni kezdtek, majd feltűnt a smaragdzöld ösvény, amely a Fehér Fák Ligetébe vezetett. A szívem boldogan megdobbant, amint a talpam alatt megéreztem a sötétben is világító selymes mohapárnákat. Sietve megemeltem hosszú ruhámat, és felgyorsítottam lépteimet, amint megláttam a misztikus fényben ragyogó, öreg fákat. Könnyedén szaladni kezdtem, és már majdnem elértem az elsőt, amikor a hosszú, fehér, földig érő ágak megrebbentek, s mögülük hirtelen egy magas, fekete csuklyás alak lépett elő. Azonnal tudtam, hogy nagy baj van. Valami nincs rendben Ide nem férkőzhet be a Gonosz, hiszen Isten védett kertje a Sötét Angyalok számára láthatatlan. Földbe gyökerezett a lábam. Nem volt erőm elmenekülni. Dermedten meredtem a sötét ruhás alakra, amikor egy hirtelen feltámadt fuvallat meglebbentette köpenyének szélét, és megláttam ónix berakású hatalmas kardját 17

4 Összetört glóriák elveszett lelkek és az oldalára erősített, különös fényben parázsló ostorát. Magabiztosan közeledett, miközben bénultan bámultam rá, majd amikor már csak egy lépés választotta el tőlem, lassan hátrahajtotta a csuklyáját. Elijah volt az, a Sötét Angyalok vezére, az ostoros igazságosztó, akiről már nagyon sokat olvastam, és még annál is több rosszat hallottam. A férfi hosszú, ébenfekete hajjal keretezett, ősi istenségeket idéző arca oly szép volt, amilyet talán még sosem láttam, pedig gyémántkék írisze hidegen csillogott, mint a jég. Magas volt és izmos, egy kőkemény harcos, akinek látványa elkápráztatott. Egyszerűen nem bírtam levenni róla a szemem, pedig tudtam, hogy nem közülünk való és semmi keresnivalója nincs ezen a helyen. Ő már a másik oldalhoz tartozott, amit én csak hírből ismertem, s amelyről tudtam, jobb, ha elkerülöm. Azért jött, hogy megöljön engem hasított belém a gondolat, és futni próbáltam, de lábaim nem engedelmeskedtek az akaratomnak. A fekete kesztyűs kéz felém nyúlt, mire minden erőmet összegyűjtve sikítani kezdtem, de a torkomon nem jött ki egy árva hang sem. Elborzadva meredtem a Sötét Angyalra, ám ahogy fölém hajolt, arca egyre elmosódottabbá vált, majd újra elsötétült előttem a világ Néhány pillanattal később újra az esőáztatta városban találtam magam. Félig eszméletlen állapotban lehettem, ám így is feltűnt, hogy már nem a hideg kövön fekszem, és a sebeim sem égnek olyan kínzó fájdalommal, mint néhány perccel korábban. Valaki a karjaiban tart gondoltam. Valaki, akinek a súlyom körülbelül annyit jelent, mintha csak egy tollpihét tartana. Valaki, akit nem ismerek. 18

5 i. fejezet: Az összecsapás Megpróbáltam kinyitni a szememet, de nem sikerült. A tudatomban örvénylő sötét hullámok újra és újra magukkal ragadtak, egyszerre úsztam és lebegtem a légüres térben fájdalmak és félelmek nélkül. Legbelül persze sejtettem, hogy ez csak valamiféle átmeneti állapot, ám az agyam nem akart e békességből szabadulni. Aztán megéreztem az illatot, amelyről eszembe jutott valaki. Valaki, akiről tudtam, hogy ismerem. Erőlködve tapogatóztam emlékeim tengerében, s valami azt súgta, hogy az illat egy férfihoz tartozik. Egy nagyon szép férfihoz, aki fekete csuklyát visel Felébredtem. Az első, amit megláttam, a vonzó idegen volt. Fürkésző pillantással hajolt fölém, én pedig nem győztem gyönyörködni hűvös, gyémánt fénnyel csillogó mélykék szemében. Hogy lehet valaki ennyire tökéletes? Sötét haján vízcseppek ragyogtak, halvány borostával borított állán apró gödröcske látszott, amely kisfiús karaktert adott amúgy szigorú arcának, és azon kaptam magam, hogy elveszek a tekintetében. De miért néz így rám? És miért nem a saját lábamon állok? Mintha csak meghallotta volna el nem hangzott kérdésemet, óvatosan a földre engedett, ám bal karjával a derekam mögé nyúlt, mintha attól félne, hogy a következő pillanatban elájulhatok. Beleborzongtam az érintésébe, és egy pillanatra megroggyantak a térdeim, mire azonnal utánam kapott. Szorosan átkarolt, másik kezével pedig kisimította arcomból esőáztatta hajfürtjeimet. Hogy érzed magad? kérdezte, miközben mélyen a szemembe nézett. 19

6 Összetört glóriák elveszett lelkek Alig álltam a lábamon és fogalmam sem volt, hogy mit keresek itt. Borzalmasan válaszoltam őszintén. Mindenem fáj és szédülök. Sok vért veszítettél állapította meg, miközben lehajolt, és kezét óvatosan végigfuttatta a sebeimen, mire összerándultam a fájdalomtól. Ne haragudj! szabadkozott. Látnom kellett, hogy menynyire hegedtek be a sérüléseid. Elképedve követtem a pillantását, és a testemet borító sötét sebek láttán fölfordult a gyomrom. Hideg veríték folyt végig a homlokomon, miközben szinte letaglózott az idegpályáimon végigsöprő fájdalom. Elviszlek innen! közölte határozottan, és megragadott a karomnál fogva, majd amikor látta, hogy nem mozdulok, hozzátette: Ne félj, nem bántalak! De miért mondja ezt nekem? Miért kéne félnem? Én kezdtem hozzá akadozva szörnyen érzem magam. Tudom. Rezzenéstelen arccal, türelmesen nézett rám, miközben lágyan húzni kezdett maga után. Mennünk kell! Ne vesztegessük tovább az időt! Ki vagy te? kérdeztem kábán, és próbáltam rájönni, hol láttam korábban ezt az arcot. Nem válaszolt azonnal. Az én személyem pillanatnyilag nem lényeges felelte végül kimért udvariassággal, ám szája szegletében mintha halovány mosoly villant volna meg. 20

7 i. fejezet: Az összecsapás Mi történt? Miért nem emlékszem semmire? kérdezősködtem tovább. Majd mindent elmondok, de most biztonságos helyre kell mennünk, ahol elláthatom a sebeidet! mondta, és lopva körülnézett, mintha attól tartana, figyelnek bennünket. Hol vagyunk? makacskodtam. Umbra sötét erdejében, közvetlenül Spero városa mellett. Elindulhatnánk végre? A hangjából kiérződő türelmetlenség kíváncsivá tett. Az agyam lázasan kutatott az utolsó emlékek után, miközben megmentőm arcát és fekete ruháját kémleltem. Te nem vagy közülünk való jelentettem ki tétován, bár magam sem tudtam, ez a megállapítás pontosan mit takar. Valóban felelte hűvösen. De akkor folytattam volna, ám abban a pillanatban újra rákezdett az eső, és a váratlan hideg zuhanytól elakadt a szavam. Felocsúdtam. Hirtelen minden világossá vált előttem. Emlékképek tucatjai peregtek le előttem, és kezdett összeállni a kép: a koldus, akinek megmentettem az életét, a Sötét Angyalok felbukkanása, az éjszaka sötétjét átszelő tüzes korbács, majd az ütést követő kín és a fájdalom, a vérrel keveredett könnyeim íze, és a meseszép idegen, aki oly kegyetlen volt velem A megdöbbentő felismeréstől kiáltásra nyíltak az ajkaim, ám a férfi egy mozdulattal a számra tapasztotta a kezét és egészen közel hajolt hozzám. Én nem tenném a helyedben mondta ellentmondást nem tűrő hangon, majd várakozva rám nézett, mintha csak azt vizsgálná, elég erélyes volt-e velem. 21

8 Összetört glóriák elveszett lelkek Váratlan reakciója láttán megremegtem. Nagyot nyeltem, s bár csontjaimat félelem járta át, bólintottam, ő pedig levette rólam a kezét. Vörös felhő borult az agyamra, amikor felfogtam, hogy a saját vérem kis híján elvette az életemet. Elijah! tört ki belőlem. Hogy tehetted ezt velem?! Ne légy álszent! Ellenségek vagyunk idelent válaszolta hidegen. Meg is ölhettél volna Magadnak köszönheted mondta elgondolkodva. Miért jöttél Égi Karddal ellenem? Meg kellett védenem azokat az embereket! kiabáltam lángra gyúlt arccal. Senki nem kért rá vonta meg a vállát. Hagynotok kéne végre, hogy tegyük a dolgunkat, de ti mindig mindenbe beleavatkoztok. Azok az emberek, akiket oly vehemensen védelmezel, egyáltalán nem olyan jók, mint amilyennek hiszed őket! És akkor a hamis Térítőkről még nem is beszéltünk. A legtöbbjük pokolra való, majd magad is meglátod! Pokolra valók? kérdeztem hitetlenkedve, és egyre ingerültebb lettem a belőle áradó arroganciától. És magadat hová sorolnád? A kezedhez több vér tapad, mint bárkinek idelent a Földön. Hogy lehetsz ennyire kegyetlen? Keserűen felnevetett és kissé leereszkedően válaszolt. Kegyetlen? Olyan vagyok, amilyennek lennem kell. Amilyet e világ érdemel. A mondataiból áradó sötét cinizmustól elpattant bennem valami, és mit sem törődve a kettőnk közti nyilvánvaló fizikai erőkülönbséggel nekirontottam. És én ezt érdemeltem? kiabáltam rákvörös arccal a sebe- 22

9 i. fejezet: Az összecsapás imre meredve, és ökleimmel teljes erőmből püfölni kezdtem. Bűntelenül érkeztem, és kis híján megöltél. Úgy állt ott, mint egy kőszobor, szinte észre sem vette erőtlen próbálkozásomat, aztán mégis megmozdult. Finoman lefogta és a hátam mögé szorította egyre csapkodó karjaimat, majd közelebb húzott magához. Nem volt választásom! közölte mélyen a szemembe nézve, és lassan az ajkaimra vándorolt a tekintete. Aztán hirtelen elengedett és néhány lépésnyire távolodott tőlem. Fagus és Bardo is velem voltak, s miután látták a kardodat, amely kárt tehetett volna bennünk, vért akartak. A te véredet. A távolba meredt, hátat fordított nekem. Sudár alakja élesen kirajzolódott a Hold ezüstösen csillogó fénye előtt, ám így is láttam, amint karjait lassan összefonja széles mellkasa előtt. Sokan vadásznak rátok, s a társaid egy részét már be is gyűjtötték. Ha nem velem találkozol itt elhallgatott egy pillanatra, talán már nem is élsz. Tudtam, hogy igaza van, mégsem voltam képes hálát rebegni az életemért, annál sokkal jobban bosszantott a belőle áradó felsőbbrendűség és magabiztosság. Ezért inkább a többiekről kérdeztem. Miért vadásztok ránk? Miért harcoltok ellenünk? kérdezett vissza kelletlenül. Miért kell nektek mindenhol ott lennetek? A jókat védjük, te is tudod! És ki számít jónak, kedves Sophiel? tette fel a költői kérdést, noha pontosan tudtam, hogy nem érdekli a válaszom. Honnan tudod egyáltalán a nevem? léptem hátra meglepetten. 23

10 Összetört glóriák elveszett lelkek Hamar híre megy az újonnan alászállt angyaloknak felelte jeges gúnnyal a hangjában, ráadásul Égi fegyverrel jöttél ellenünk. Mondd, még hány ilyen kardot kovácsoltak a Fehér Fák Ligetében? Semmi közöd hozzá! vágtam vissza, majd gúnyosan folytattam. Miért, a te korbácsod talán barátságosabb? Van, akivel képes barátságosan bánni nézett rám különös mosollyal a szája szegletében, de az ellenségnek nem kegyelmez. Szomorú, hogy mára a saját testvéreidet tartod az ellenségeidnek jegyeztem meg halkan, és láttam, hogy ezzel felingereltem. A Föld nem az ő színterük csattant fel mérgesen, ráadásul ők avatkoznak újra és újra kéretlenül a dolgainkba. Megérdemlik hát a kínszenvedést! A rácsok mögött legalább szemmel tarthatjuk őket az idők végezetéig. Hát ezért nem öltél meg? kérdeztem elcsukló hangon, mert alig tudtam nyelni a torkomat szorító gombóctól. Nekem is ezt a sorsot szánod? Az örökkévaló rabságot? Elijah nem válaszolt, s vészjósló hallgatása tovább növelte bennem a feszültséget. Néhány lépést tett a mögöttünk kanyarodó ösvény felé, és úgy tűnt, a távolból felénk szűrődő zajokra figyel. A szívem egyre gyorsabban dobogott, az izmaim ugrásra készen megfeszültek. Azon kaptam magam, hogy szemem a vadon sűrűjét pásztázza a menekülés lehetséges útját keresve, és az agyam lázasan dolgozik. Vajon eljuthatok a rengetegig, mielőtt lecsapna rám? Tudtam, ha sokáig morfondírozok ezen, sohasem fogok elindulni, ám nem nézhettem tehetetlenül, hogy sorsom ily külö- 24

11 i. fejezet: Az összecsapás nös, tragikus vargabetűt tesz életem még előttem is láthatatlanul kanyargó útján. Nem törődve a testemet tépő fájdalommal, minden erőmet összeszedtem, majd hirtelen meglódultam és egy szempillantás alatt az erdő sötétjébe vetettem magam. Bár valószínűleg csupán percek teltek el, úgy éreztem, mintha órák óta futnék. Szakadt rólam a víz, a tüdőm égett és zihálva kapkodtam a levegőt. Ágak csapódtak az arcomba, és többször elestem a nedves avarban, sokszor métereket bucskázva a lankásabb domboldalakon. Igyekeztem csendben maradni, ám így is többször felnyüszítettem a fájdalomtól, és alig bírtam visszatartani a belsőmet szétfeszítő, torkomat mardosó zokogást. Féltem, iszonyúan féltem, hogy mi lesz akkor, ha Elijah utolér, és dühében, amiért megszöktem tőle, esetleg olyat tesz, amit maga is megbán majd később. Láttam, mekkora ereje van, s hogy lángoló korbácsa milyen pusztításra képes. Sártól szennyezett sebeimet tövisek szakították fel, és úgy éreztem, elájulok a kíntól. Halkan zokogva szaladtam tovább, és lassan egyre beljebb jutottam az erdő sűrűjében. Az utat nem láttam, ezért félő volt, hogy nem jó irányban haladok, ám igyekeztem a Hold időnként előbukkanó fényéhez igazítani lépteimet, és reméltem, hamarosan segítségre találok. Sajgott minden tagom, és az egyik bokám is kificamodott, de sántikálva is tovább igyekeztem. Újra elestem, és most a fejemet is alaposan bevertem, mert ahogy a homlokomhoz kaptam, csupa vér lett a kezem. Tudtam, hogy nagyon nagy bajban vagyok, s ha nem történik valamiféle csoda, végzetem, a szépséges, ám annál könyörtelenebb Sötét Angyal hamarosan rám talál. 25

12 26 Összetört glóriák elveszett lelkek

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A. O. Esther ELVESZETT LELKEK

A. O. Esther ELVESZETT LELKEK A. O. Esther ELVESZETT LELKEK A. O. Esther ÖSSZETÖRT GLÓRIÁK ELSŐ KÖNYV ELVESZETT LELKEK ELŐKÉSZÜLETBEN: HÍVOGAT A FÉNY AZ ÉLETFA Írta: Aszódi-Ordódy Eszter Társszerző: Aszódi Ádám A szöveget gondozta:

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Ozsváth Beáta ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Előszó Talán sokan meglepődnek a könyv címén. Rengetegen nem tudják, ezért mondom el a legelső kéziratom arról szólt, hogyan harcoltunk és küzdöttünk ketten a

Részletesebben

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 Shy: Napfoltjaim Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 2011 "A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk." Előrevetített árnyék Előszó Dragon György tollából...

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja!

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! Utassy József Mikor az agyban téboly trónol Holtpont 1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! 2. Mint ama nagy,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HUN. Előtte és utána

HUN. Előtte és utána HUN és utána A RENU 28 a mögötte álló tudományos ismereteknek köszönhetően természetes módon biztosít gyengéd és hatékony kezelést, segít ellensúlyozni a bőr öregedésével járó folyamatokat, és kielégíteni

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

KATIE DREAMS É B R E D Ő K

KATIE DREAMS É B R E D Ő K KATIE DREAMS ÉBREDŐK va nézte Dirát. Dira földig érő sötét bordó köpenyben állt, levette a kámzsát a fejéről és szeretettel nézte testvérét. Szótlanul álltak. Végül Dira törte meg s csöndet. Testérem!

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

A kígyó vére. Kis András Attila (Andriskó) Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

A kígyó vére. Kis András Attila (Andriskó) Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A kígyó vére Kis András Attila (Andriskó) 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Versek A kígyó vére Tudtam, hogy kígyó vagy. Keblemen melengettelek; Szerettelek, ezért bíztam abban, hogy nem marsz meg.

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

Lelki életünk a mindennapokban

Lelki életünk a mindennapokban Mert nem a csüggedés lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét." (2Timóteus 1:7) Lelki életünk a mindennapokban Hadd vigyem a hitet, hogy szétoszlassam a sötétséget, s

Részletesebben

Troppauer Hümér. Lélekvéset. 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! Csak egy mosoly

Troppauer Hümér. Lélekvéset. 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! Csak egy mosoly Troppauer Hümér Lélekvéset 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! Csak egy mosoly Bármely úton indulsz, egyszer véget ér, Sok válaszút van, de egy csak a tiéd. Járt utad most a járatlanért feladod, Lelked

Részletesebben

Weiner Sennyey Tibor A NAGY ERETNEK

Weiner Sennyey Tibor A NAGY ERETNEK Weiner Sennyey Tibor A NAGY ERETNEK WEINER SENNYEY TIBOR A nagy eretnek Tizenkét elbeszélés 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Weiner Sennyey Tibor OKTOGON Baudelaire köpenyében A körút embertömegében valaki megérintette

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Veress Miklós. Isteni purparlé. Buddha: Az egyenes út Buddhához vezet. Fölfelé! Jegyezd meg jól, ha hozzám igyekeznél!

Veress Miklós. Isteni purparlé. Buddha: Az egyenes út Buddhához vezet. Fölfelé! Jegyezd meg jól, ha hozzám igyekeznél! Veress Miklós Isteni purparlé Mosdósi szőlőgazdáknak Az egyenes út Buddhához vezet. Fölfelé! Jegyezd meg jól, ha hozzám igyekeznél! Szőlőhegyekbe jó út visz fölfelé! Hozzám ha igyekszel nem halsz meg szomjasan.

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória vagyok. 25 éves négygyermekes édesanya. A legnagyobb 5 és fél éves, a legkisebb 3

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

AROMA TESTKEZELÉSEK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

AROMA TESTKEZELÉSEK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ AROMA TESTKEZELÉSEK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ AROMA TESTKEZELÉS BÕRPUHÍTÁS, NYUGTATÁS Csak radírozás Radírozás +masszázs Radírozás +önbarnítás 35 perc Simító Cukor-Kiwi Testradír - A vendég a hátán fekszik. Nagy

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

Aparányi naphal a parti nádasban tért magához. Az igazat megvallva,

Aparányi naphal a parti nádasban tért magához. Az igazat megvallva, Elsô fejezet, amelyben megismerjük a főszereplőt, és ő is magát Aparányi naphal a parti nádasban tért magához. Az igazat megvallva, fogalma sem volt róla, hogy került oda. Lassan, óvatosan nézett körül,

Részletesebben

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 2 Információk: és esküvője év hó -n Helyszín: Telepítés: -tól -ig (kb 2 óra időtartam) Násznép érkezik: Műsor kezdés várhatóan: órakor Időtartam: kb 8 perc

Részletesebben

Portfólió. Tóth Gábor Dániel

Portfólió. Tóth Gábor Dániel Portfólió Tóth Gábor Dániel Kelj fel és járj... "Nagyon tetszik! Ezt hogyan kell csinálni?" Informatikus családi vénám által, alkalmam volt egy barátomnak megépíteni a munkájához szükséges számítógépet,

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A boldogság kötelező? -avagy az életörömmel az élet öröm!

A boldogság kötelező? -avagy az életörömmel az élet öröm! A boldogság kötelező? -avagy az életörömmel az élet öröm! Hegedüs Erika coach, életvezetési tréner 2012. szeptember 22. CoachOK Szakmai Szövetség Egy olyan világ részesei vagyunk, ahol könnyű eltévedni

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk?

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk? zsolnay eozina Milyen szép név suttogta Kitkat egyik reggel. Micsoda? kérdezte Apu. Zsolnay Eozina felelte ábrándos szemmel. Vele álmodtál, Kitkat? Igen Ô egy szellemlány. Tündöklô zöld színe van. Ó! csodálkozott

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely,

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Gondolatok a tegnapokról. és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek?

Gondolatok a tegnapokról. és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek? Gondolatok a tegnapokról és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek? Semmi értelme azon gondolkodni, hogy a tegnap miért alakult úgy, ahogy. Azon azonban érdemes elmélkedni, hogy miképpen lehet

Részletesebben

ACONITUM NAPELLUS ( Sisakvirág )

ACONITUM NAPELLUS ( Sisakvirág ) ACONITUM NAPELLUS ( Sisakvirág ) Az Aconitum elsősorban akut, hirtelen jelentkező tünetek kezelésére használható, azonban néha krónikusan fennálló panaszok, félelmek, szorongás vagy pánik esetén is szóba

Részletesebben

Húsvét a tanítványokkal

Húsvét a tanítványokkal Húsvét a tanítványokkal 87 Ezt az alkalmat akkor illesszük be a sorozatba, ha nagyhéten vagy húsvét hetében tartunk összejövetelt. Nagyhéten a kereszt, a szenvedés előtt borulunk le, húsvét után pedig

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

TANÉVNYITÓ 2011 / 2012 TANÉV

TANÉVNYITÓ 2011 / 2012 TANÉV TANÉVNYITÓ 2011 / 2012 TANÉV Kedves Fiatalok, Tisztelt Vendégeink! Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy vége a szünidőnek és elkezdődik az iskolai munka. Eszembe jut Móra Ferenc Szeptemberi emlék című felejthetetlenül

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom Varga Patrícia Félig megvalósult álom Marina két gyermekes boldog, vagy boldognak hitt családanya volt. Férjével sokat dolgoztak, hogy középszinten tudjanak élni. Ezért meg is volt szinte mindenük. Ahogy

Részletesebben

TELC nyelvvizsga feladatok

TELC nyelvvizsga feladatok TELC nyelvvizsga feladatok Lehet, hogy a TELC-re kéne menni? Amikor körülötted már mindenki nyelvvizsgára készül, te is elkezdesz parázni és sorra kapod a jobbnál jobb tippeket arra, hogy melyik nyelvvizsgát

Részletesebben

Tavasz volt, sütött a nap, fújt a szél, hangoskodott

Tavasz volt, sütött a nap, fújt a szél, hangoskodott Kattogás Tavasz volt, sütött a nap, fújt a szél, hangoskodott a város, ki tudja, mióta hallatszott a házak között az a kattogás. Azt sem lehetett megállapítani, honnan jön a zaj: egyszerűen ott volt mindenütt,

Részletesebben

Testedzési program: 1.-6. hét

Testedzési program: 1.-6. hét Testedzési program: 1.-6. hét Az alábbiakban közreadunk egy teljes test megmozgatására alkalmas, kezdőnek szóló edzéstervet. A napi életritmusba rugalmasan beilleszthető, és emellett lehetőséget nyújt

Részletesebben

Fekete Nikolett. Limited edition

Fekete Nikolett. Limited edition Fekete Nikolett Limited edition nehezen ment, mert nem tudtuk, hogy merre induljunk el. Az írás nekem is egyfajta kapaszkodó volt, hiszen a családommal az érzéseimről nem szerettem beszélni, mert őket

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Itt ásta el, ahogy írta kiáltotta a főnyomozó Boltnak, aki határozott léptekkel közeledett felé.

Itt ásta el, ahogy írta kiáltotta a főnyomozó Boltnak, aki határozott léptekkel közeledett felé. 3. Ami azt illeti, Page inkább Vegast választotta volna, mert ott még sosem járt. Már látta is lelki szemei előtt a hatalmas, számokkal teli rulett asztalt és Annát, amint rámosolyog és egy nagyobb összeget

Részletesebben

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben.

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy visszautasíthatatlan ajánlat A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy függönyökkel árnyékolt, tágas szobában járunk. A képen

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ MODELL: OF1-S16 (KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT ELŐTT.) 1 Biztonsági Előírások: 1. Soha ne tegye az ujját vagy más egyebet

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

AMIN MAALOUF. A tévelygok

AMIN MAALOUF. A tévelygok AMIN MAALOUF A tévelygok Ami az erôszakkal kapcsolatba lép, az bemocskolódik, bármilyen legyen is ez a kapcsolat. Aki üt, és aki az ütést elszenvedi, egyként lealjasul. Simone Weil (1909 1943) Keresztnevemben

Részletesebben

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program Mozgástér Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program A hajléktalan emberek számára a munkavégzés növelheti annak a lehetőségét, hogy enni és inni tudjanak, kapcsolatokat teremtsenek, megbecsülést

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM Kolláber Antal op-art festőhegedű-művész kiállítása. NYITVA: Minden nap 10.00 órától (Vasárnap és hétfő szünnap)

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM Kolláber Antal op-art festőhegedű-művész kiállítása. NYITVA: Minden nap 10.00 órától (Vasárnap és hétfő szünnap) a múzeum zárva van Az egész úgy kezdődött, hogy a barátnőm és én szerettük volna megnézni a Kolláber Antalkiállítást a Nemzeti Múzeumban. Oda is mentünk egy szép napfényes szerda délelőtt, hogy eme elhatározásunkat

Részletesebben

Jelképek a fa III. SZKC102_03

Jelképek a fa III. SZKC102_03 Jelképek a fa III. SZKC102_03 tanulói Jelképek a fa iii. 2. évfolyam D3 Az erdei állatok versenye A mesebeli Kerek Erdő lakói olimpiára készültek. Az erdei iskolások éppen az eltelt tanévet értékelték

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

A vizslás életforma, avagy Szerencse kutya világa

A vizslás életforma, avagy Szerencse kutya világa A vizslánk 2011. június 9-én volt egy éves. Az elmúlt év során rengeteg örömet okozott, nevetést fakasztott és szeretetet adott nekünk. Amikor ránézek, mindig elmosolyodom és látom benne azt a törékeny

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Emberfajták. Europid nagyrassz: gazdag domborulatú arc, keskeny orr, világosodó bőr-hajszemszínre

Emberfajták. Europid nagyrassz: gazdag domborulatú arc, keskeny orr, világosodó bőr-hajszemszínre Emberfajták Europid nagyrassz: gazdag domborulatú arc, keskeny orr, világosodó bőr-hajszemszínre való hajlam; Erő 20 Penge védelem Nordikus: világos színek, magas termek, karcsú, keskeny orr és ajak, viszonylag

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András A CUNAMI Technika - esettanulmány írta: Emma Roberts fordította: Sághy András Néha előfordul, hogy egy kliensnél semmilyen módon nem tudunk közelebb kerülni a kulcs-problémához, nincsenek emlékei, nem

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben