MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROG M U N K A T E R V 2014/2015. TANÉV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROG M U N K A T E R V 2014/2015. TANÉV"

Átírás

1 MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROG M U N K A T E R V 2014/2015. TANÉV

2 Helyzetelemzés 1. Statisztika A tanévet Magyarhomorogon 188 tanulóval kezdtük, Biharugrán 5 fő, Körösszegapátiban 87 fő az iskolai létszám, az utóbbiban román nemzetiségi nyelvoktatás is történik. Az intézményi tanulói összlétszám 280 fő. Magyarhomorog Bejáró tanulók: Biharugra: 36 fő Körösnagyharsány: 10 fő Körösszakál: 7 fő Zsadány: 4 fő Komádi: 59 fő Mezősas: 1 fő Berekböszörmény: 3fő Mezőgyán: 1 fő Összesen: 121 fő Helybeli: 67 fő Körösszegapáti Bejáró tanulók: Mezősas: 9 fő Berekböszörmény: 10 fő Körösszakál: 4 fő Összesen: 23 fő Helybeli: 64 fő A tanulók utaztatása Komádiból és reggelente Zsadányból a Magyarhomorogi Községi Önkormányzat fenntartásában lévő iskolabusszal történik. A többi bejáró tanuló Volán busszal utazik, a biharugrai tanulók bérletét a tankerület, a többiekét a magyarhomorogi önkormányzat fizeti. Körösszegapátiba a körmösdi tanulók beutazását a KLIK által bérelt kisbusz egyéb településekről az utazást a helyi önkormányzat szervezi meg saját költségén. Magyarhomorog: Hátrányos helyzetű: 140 fő ebből Halmozottan hátrányos helyzetű: 43 fő SNI: 6 fő Körösszegapáti: Hátrányos helyzetű: 62 fő ebből Halmozottan hátrányos helyzetű: 35 fő SNI: 3 fő Tartósan beteg: 8 fő Biharugra: Hátrányos helyzetű: 2 fő Halmozottan hátrányos helyzetű: - SNI: - Iskolánkban hagyományosan, teljesen megvalósul minden tanuló egész napos foglalkoztatása. Az 1-8. évfolyamon nyolc-nyolc osztály működik Magyarhomorogon és Körösszegapátiban, Magyarhomorogon alsó tagozatban, iskolaotthonos munkaformában. Biharugrán egy összevont osztály működik 1-4.évfolamon. 2

3 Magyarhomorogon a 7. osztályban a heti 1 informatika óra csoportbontásban történik matematikával, az ötödikes informatika is csoportbontásban van magyar tantárggyal. Körösszegapátiban az 1. és 2. osztályban összevont testnevelés, rajz, technika, énekóra van. A 3. és 4. osztályban technika, rajz, testnevelés, ének összevonás, 5. és 6. osztályban testnevelés, ének összevonás, 7. és 8. osztályban testnevelés összevonás van. Az SNI tanulók integráltan tanulnak, velük gyógypedagógus is foglalkozik a törvényben előírt óraszámban. Magyarhomorogon a felső tagozatban osztályonkénti napközi működik, minden tanuló 8-16 óráig az iskolában tanul, és foglalkozásokon vesz részt, Körösszegapátiban két alsós illetve két felsős csoport működik. Heti 25 órában fejlesztő pedagógus foglalkozik a tanulókkal a 3 településen. Folytatódik a Hit- és erkölcstan bevezetése, melyet a helyi református lelkészek tartanak a településeken, szintén bevezetett erkölcstant arra képesített pedagógus tanítja Magyarhomorogon és Biharugrán. A mindennapos testnevelés felmenő rendszerben az illetve az osztályban valósul meg, Magyarhomorogon 1-2. osztályban a testnevelés órák közül kettő táncoktatás. A tanítási napok szerkezetét módosítottuk, a napi 9 órából a 7. óra a szabadidős tevékenységek ideje Magyarhomorogon és Biharugrán. A pedagógusok kötelező óraszáma iskolánkban óra, beosztását az órarend tartalmazza, a 32 órából fennmaradó 6-8 óra felhasználását egyéni órarendben rögzítettük. Külön táblázatban rögzítettük a szabadidős tevékenységeket. 2. Tárgyi feltételek Javultak a tárgyi feltételeink. Körösszegapátiban tornaterem, Biharugrán tornaszoba van, viszont Magyarhomorogon továbbra is a szalmabálás fűtésű Kultúrház szolgál a testnevelés órák megtartására. Kétfunkciós könyvtár működik a településen (tanítási órák megtartására is alkalmas). Az IPR program keretében tovább folytattuk a tanulóbarát környezet kialakítását. Mivel sok kiscsoportos foglalkozás lesz, foglalkoztató helyiségeket alakítottunk ki ezek megtartására. A nyári meszelés megtörtént az iskolákban, az ablakokat védő fémhálókat kijavították, mindezt a helyi önkormányzatok finanszírozták több, mint egy millió forint értékben. A magyarhomorogi iskola leszűkült, mert falusi szolgáltatóház épült a Kultúrház mellé. Mini játszóteret is kialakított számunkra az önkormányzat. Az önkormányzat lehetőséget adott a tulajdonában lévő egyéb helyiségek használatára is. A biharugrai és magyarhomorogi kéményt életveszélyesnek nyilvánították a KLIK egyelőre nem tudta megoldani a felújítását. 3. Személyi feltételek Nehezen indult a tanév megszervezése, ugyanis az angoltanár, szülési szabadságra ment és nem sikerült helyette egy állandó helyettesítőt felvenni, így a 6. és 8. osztályban heti egy alkalommal történik a nyelvoktatás. Eltávozott a magyarhomorogi iskolából egy tanítónő, felmondási idejét tölti a testnevelés szakos tanárnő valamint Körösszegapátiból egy fő pedagógiai asszisztens is munkahelyet változtatott. Intézményünkben 32 pedagógus kezdte el a tanévet. Magyarhomorogon 18 pedagógus dolgozik. Biharugrán 2 fő tanító látja el az összevont csoport tanítását, a nyugdíjba vonult tanítónő helyére felvett pedagógus a magyarhomorogi iskolában is tanít. 3

4 Körösszegapátiban 11 tanító/tanár van közülük 1 fő új alkalmazott + 1 fő pedagógiai asszisztens. 1 fő ügyviteli-titkári teendőket lát el Magyarhomorogon, Körösszegapátiban közmunka program keretében biztosít a KLIK 1 fő adminisztrációs tevékenységek segítésére, emellett még a KLIK összesen 5 fő közmunkást biztosít az intézményekben. 100%-os a szakos ellátottság, alsóban az iskolaotthonban csak tanítók, felsőben szaktanárok látják el a kötelező órákat. Emiatt 5 homorogi pedagógus jár át Körösszegapátiba tanítani, illetve onnan 2 fő, Biharugrára 3 fő jár át, onnan 1 fő, Komádiba 1 fő jár át, onnan 4 fő, Csökmőre 1 fő jár át tanítani. Berettyóújfaluból 1 fő érkezik az angolnyelv tanítására. Az 1-3. osztályban az angol és informatikaoktatás folyik a TÁMOP pályázat továbbviteleként tanórák keretében. E pályázat továbbvitelét jelenti a 8. osztályban tartott magyar és matematika felkészítő foglalkozás. A román nyelv oktatása megoldott. A 2014/2015. tanév fő célkitűzései - E tanévben is kiemelt terület iskolánkban az erkölcsi és hazafias nevelés, a hit és erkölcstan tantárgy további bevezetése, a hittan oktatás, az iskolai ünnepségek, megemlékezések is ezt a célt szolgálják. - Az új kerettantervi oktatás már az 1-2. és 5-6. osztályban történik. - Szűkebb szülőföldünk (8 falu, ahonnan idejárnak a tanulók), megyéink megismerése, bővítve az ország nevezetességeinek megtekintésével. a.) Színtere: tanítási órák magyar, ének, környezet, technika, történelem, hon- és népismeret b.) Szabadidős tevékenységek során - kirándulások, túrák, versenyek, kiállítások c.) Múzeumpedagógiai foglalkozások d.) Együttműködési partnerek bevonása e.) Továbbképzések szervezése f.) Határainkon túli magyar lakta területek megismerése-nyertes Határtalanul pályázat - A tanulók alapkészségeinek fejlesztése (írás, olvasás-szövegértés, matematikai alapműveletek). Ezek fejlődésének mérésére versenysorozat indul iskolánkban, bevonva a tagiskolát és tagintézményt is, a tanév folyamán 3 fordulós írásbeli háziversenyt szervezünk (október, február, március). Tantárgyak: alsó tagozatban: szövegértés, nyelvtan, matematika, környezet, felső tagozatban: irodalom, nyelvtan, matematika, természetismeret, földrajz, történelem, angol, kémia, biológia. - A mérés-értékelés, intézményi intézkedési terv, egyéni fejlesztési terv révén tudatos készülés a tanévvégi kompetenciamérésre. A méréseredmények helyi értékelése a továbblépés irányának új meghatározása. - A 8. osztályosok hatékony felkészítése a központi felvételi feladatlapok megírására, az eredmények értékelése. 4

5 - A tanárok szakmai megújulása, az új pályázat illetve a KLIK által szervezett továbbképzések által, az esélyegyenlőségek biztosítása, a tehetséggondozás érdekében. Tehetséggondozó foglalkozások valamint felzárkóztató egyéni fejlesztő foglalkozások szervezése. Új utak keresése (a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése fejlesztő pedagógus által, más iskolák jó gyakorlatának megismerése és felhasználása, alkalmazkodás az új iskolafenntartó elvárásaihoz). - A tanulók edzettségének növelése testnevelés órák és szabadidős programok által (mérés, sportversenyek-körösszegapátiban Bozsik-program). Az 5. osztályosok részvétele az országos felmérésben. - A tanulók pályaválasztásának segítése más iskolák életébe való betekintéssel, iskolalátogatással. - A tanulmányi eredmények javítása érdekében, az iskola tanuló létszámának megtartása, a szülők bizalmának megőrzése a gyerekközpontú oktatás-nevelés áll. - A hiányzások számának csökkentése, az igazolt hiányzásoké is. - Az iskola hírnevének emelésére tanulmányi versenyeken való eredményes részvétel. A nemzetiségi, irodalmi, sport versenyek mellett más területek keresése. 1. Tanulócsoportok, nevelőtestület Magyarhomorog Igazgató: Kóti Balázs Igazgatóhelyettes: Amberboy-Kissné Ignácz Irma 1. osztály Nagy Barna Jánosné Kardos Csaba 23 fő 2. osztály Bíró Gyuláné- Debreczeniné Bittó Angéla 19 fő 3. osztály Kóti Balázsné- Tóth Lászlóné 17 fő 4. osztály Kiss Zoltánné Krucsó László 26 fő 5. osztály Kormány József Róbert 31 fő 6. osztály Kutiné Tóth Erika Napközis: Domokosné Tóth Katalin 20 fő 7. osztály Turbucz Annamária, napközis is Napközis: Kertész Camelia Paula 31 fő 8. osztály Gál Tamás, napközis is 21 fő Alsós munkaközösség vezetője: Nagy Barna Jánosné Gyógypedagógus: Tóthné Bereczki Éva Fejlesztőpedagógus: Tóth László 5

6 Áttanítást végző tanár: Bereczki-Árva Judit (napközi 5.o.) Debreczeni Mária (ének 7-8.o.), László Krisztina (biológia 8.o., egészségtan 8.o.) Kanalasné Harasztosi Judit (testnevelés 7-8.o.) Csűry Dávid Gergely (angol 4. és 7.o.) Balázs Tibor (angol 6. és 8.o.) Gombos Ilona (angol 5.o.) Balla Károly István (történelem 5-6. o.) Hit és erkölcstan Répási István református lelkész. Biharugra 1-4. osztály: Pápáné Gyulai Klára Bereczki-Árva Judit Áttanítást végző tanár: Kardos Csaba (informatika) Répásiné Nagy Krisztina (angol) Tóthné Bereczki Éva (erkölcstan) Tóth László (egyéni fejlesztés) Hit és erkölcstan Szabó Árpád Csaba református lelkész osztály: 5 fő (1.o.: 2 fő, 2.o.: 1 fő, 3.o.: 0 fő, 4.o.: 2 fő) Körösszegapáti Tagintézmény-vezető: Vad Erzsébet 1. osztály Kürtiné Tóth Mária 11 fő 2. osztály Karap Józsefné 10 fő 3. osztály Tormáné Szűcs Ibolya 8 fő 4. osztály Drágulyné Teberán Mária 8 fő 5. osztály László Krisztina 10 fő 6. osztály Oláh Ildikó 10 fő 7. osztály Kormányné Virányi Ilona 16 fő 8. osztály Pintye Edit 14 fő Napközi: 4 csoport működik: 1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-6. osztály Áttanítást végző tanár: Tóthné Bereczki Éva (erkölcstan) Tóth László (egyéni fejlesztés) Kertész Camelia (kémia, fizika) Kormány József (rajz) Gál Tamás (Informatika) Debreczeni Mária (ének) Szűcs Judit (technika) Hit és erkölcstan Csizmadia Tibor református lelkész. 6

7 2. Tanórán kívüli tevékenység a.) Iskolai tevékenységi formák mazsorett furulya kör foci könyvtár sportfoglalkozás versenyfelkészítés, versenyeztetés néptánc kézműves foglalkozás hittan honismereti szakkör illetve programok b.) Pályázat továbbvitele magyar felkészítő 8. osztály matematika felkészítő 8. osztály ovi-suli program múzeumpedagógia c.) Pályázatban való részvétel: Arany János Gimnázium Öveges program TÁMOP B-13/ KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN Esélyt a bihari gyermekeknek TAMOP A-12/ d.) Alapfokú művészetoktatás Igazgyöngy Művészeti Iskola Berettyóújfalu által 1-8. osztály számára Magyarhomorogon e.) Felzárkóztatás, tehetséggondozás tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felmérése, egyéni fejlesztési terv készítése Difer mérés lebonyolítása Az Útravaló-Macika program keretében a 7-8. osztályosok segítése Hátrányos helyzetű tanulók segítése (IPR) f.) Az iskola által támogatott tanulmányi versenyek - Egyéni: Simonyi helyesírási Zrínyi matematika Matematika Alapműveleti Arany János Gimnázium Berettyóújfalu versenyei Különböző kiadók versenyei ( Apáczai, Furfang) 7

8 Szivárvány újság versenyei Szavalóversenyek (Berettyóújfalu Könyvtár, Eminescu-román nyelvű) - Csapat: Szabó Pál irodalmi Bocskai műveltségi Alsós komplex Tisza-tavi Ki-mit-tud? A mi Hortobágyunk Természetismereti vetélkedők (Biharugra, Földes) Történelmi versenyek - Sportversenyek Foci Nemzetiségi kupák Atlétikai versenyeken való részvétel g.) Egyéb szabadidős tevékenységek, rendezvények, megemlékezések Az ünnepek rendje: Iskolai ünnepek Szeptember Évnyitó Október 6. Az aradi vértanúk emléknapja osztályonkénti megemlékezés Október 23. Nemzeti ünnep 8. osztály műsora Az Alkotmány és Emléklap átadása December 6. December Télapó ünnepség Karácsony Február Február 25. Március 15. Április 11. Farsang A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (filmvetítés) Nemzeti ünnep 5. osztály műsora A költészet napja 8

9 Április 16. Holocaust-emléknap 8. osztály műsora Május Anyák napja Falusi ünnepség Június Nemzeti Összetartozás Napja 7. osztály kirándulása Romániában a Határtalanul pályázat keretében Ballagás 7-8. osztály Évzáró g.) Hitoktatás Református vallásoktatás órarendbe illesztve h.) Színházlátogatás Bérlettel a békéscsabai Jókai Színházba. Az alsó tagozatosoknak a Vojtina Bábszínházba vagy Békéscsabára (TÁMOP 3.1.4B- 13/ ) 3. Munkaközösségek A.) Alsós munkaközösség működik iskolánkban. Fő tevékenysége: - a tanulmányi munka szervezése, összehangolása az alsó tagozatban - kapcsolattartás az óvodával, nagycsoportosokkal - versenyek irányítása - a megyei tanulmányi versenyekre való felkészítés, azokon való részvétel - konzultáció egymás közt és a gyógypedagógussal - a tanulmányi kirándulások szervezése - kapcsolat a környékbeli iskolákkal - műsorok készítése - az alsó és felső tagozat átmenetének segítése (tanulók tanórai látogatása) B.) Felső tagozatban tanító tanárok kiemelt feladata a középiskolára való felkészítés, tanulmányi versenyekre való eredményes felkészítés (ált. iskola-középiskola átmenet) 4. Kapcsolat a szülőkkel Magyarhomorog A szülői szervezet elnöke Szabó Sándorné. Tagjai: osztályonként 1-1 fő 1. osztály: Tóth Tiborné 2. osztály: Tarsolyné Török Katalin 3. osztály: Tarsolyné Muszka Andrea 4. osztály: Gulyás Gabriella 5. osztály: Pacsika Istvánné 6. osztály: Farkasné Váradi Anita 9

10 7. osztály: Mészáros Gyuláné 8. osztály: Fülöpné Kovács Tünde Biharugra Vagyonné Kincses Erzsébet Körösszegapáti A szülői szervezet elnöke Bereczkiné Guj Ildikó Szülői értekezletek rendje: szeptember osztályonkénti szülőértekezletek november pályaválasztási 8. osztály február félévi (összevont + osztály) május tanév végi osztályonként 5. Iskolai felelősök Magyarhomorog Diákönkormányzat segítő tanára: Kardos Csaba Diákönkormányzat vezetője: Kolozsvári Nanetta 8.o. Pályaválasztási felelős: Gál Tamás Körösszegapáti Diákönkormányzat segítő tanára: Pintye Edit Diákönkormányzat vezetője: Kaszai Melitta 8.o. Pályaválasztási felelős: Pintye Edit 6. A 2014/2015. tanév munkarendje 35/2014.(IV.30.) EMMI rendelet alapján, a hatályos jogszabályok rendelkezések szerint Az 5 egyéb tevékenységre engedélyezett tanítás nélküli munkanap: - 1. nap tanulmányi kirándulások Magyarhomorog, Román Nemzetiségi Találkozó Körösszegapáti október 10. (péntek) - 2. nap nevelési értekezlet/jó gyakorlat december 12. (péntek) - 3. nap helytörténeti nap március 02. (hétfő) - 4. nap természetvédelmi/gyermeknap május 28. (csütörtök) - 5. nap tanulmányi kirándulások június (osztályonként 1 nap) 7. A pedagógusok továbbképzése A továbbképzési terv szerint, a folyamatban lévő pályázatok továbbképzéseivel kiegészítve. 8. Irányító, ellenőrző tevékenység 10

11 Az alapdokumentumok felülvizsgálata, felelős: iskolaigazgató Tanügyi nyilvántartások, év eleji dokumentáció, statisztikák elkészítése felelősök: tagintézmény-vezető, igazgatóhelyettes A félévi, év végi mérések, értékelések elvégzése, eredményeinek ismertetése tantestületi értekezleteken felelősök: szaktanárok Mérések: kompetenciamérés felelős: iskolaigazgató Apáczai kiadó felmérései, továbbképzések felmérései, a mérések eredményének megbeszélése, következtetések levonása, feladatok megfogalmazása. felelős: alsós munkaközösség vezető, iskolai mérési szakemberek Év végi helyi vizsga a 8. osztályban Magyarhomorogon felelős: 8. osztály osztályfőnöke, szaktanárok Óralátogatások: Kiemelt területek: az alapkompetenciák fejlesztése a tanítási órákon, a pedagógusok módszertani kultúrájának érvényesülése a tanítási órákon (differenciálás, kooperatív tevékenység, IKT eszközök használata) felelős: iskolaigazgató, tagintézmény-vezető, igazgatóhelyettes, alsós munkaközösség vezetője határidő: folyamatos A beszédkultúra fejlődésének mérhető kritériumai. (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) A sporttevékenység minőségének emelése felelős: testnevelést tanító pedagógusok A heti munkaidőkeret órabeosztásának pontos végrehajtása, rugalmas változtatása tanítási órák és tanórán kívüli tevékenységek biztosítása érdekében. Az integráltan oktatott SNI tanulók foglalkoztatása, az egyéni fejlesztés hatékonyságának fokozása felelős: iskolavezetők 9. Kapcsolataink - Körösszegapáti Közös Önkormányzati Hivatallal - Az idejáró tanulók településeinek önkormányzataival - A Körösmenti Óvodával - Környékbeli középiskolákkal - Szakszolgálati intézményegységekkel (nevelési tanácsadás, tanulási nehézséggel küzdő tanulók vizsgálata, logopédiai ellátás) - A helyi iskolaorvosi és védőnői szolgálattal - Fogorvossal - Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal - Rendőrséggel - Polgárőrséggel Magyarhomorogon - (a reggeli balesetmentes közlekedés segítése az iskola előtt) - Katasztrófavédelemmel - A települések civil szervezeteivel 11

12 Havonkénti munkaprogram Szeptember Taneszközök, tanmenetek rendbetétele Felelősök: pedagógusok Határidő: szeptember 15. Ellenőrzi: igazgató, tagintézmény-vezető Szabadidős programok beindítása Felelősök: igazgatóhelyettes Határidő: 2014.szeptembe 8. Jelentkezés művészeti képzésre, színházlátogatásra, tanulmányi versenyekre, hittanra Felelősök: osztályfőnökök Határidő: szeptember 30. Szülői értekezletek Felelősök: osztályfőnökök Határidő: szeptember Szülők Akadémiája (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Óralátogatások Felelősök: igazgatóhelyettes, pályázati mentor Útravaló program munkálatainak beindítása (ha meglesz a nyertesek listája) Ovi-suli program (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelősök: 1. osztályt tanítók, óvónők 18-án Béke projektnap Magyarhomorogon (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelősök: igazgatóhelyettes, DÖK vezető 19-én közlekedés biztonsági előadás Körösszegapátiban Felelős: körzeti rendőrmegbízott, osztályfőnökök ig Alkoss hulladékból - kézműves napok Körösszegapátiban 26-án Öveges-program Berettyóújfaluban a magyarhomorogi 8. osztálynak Felelősök: Domokosné Tóth Katalin, Kertész Camelia 30-án Együtt a család projektnap a magyar népmese napjához kapcsolódóan (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelősök: Nagy Barna Jánosné, Körösszegapátiban: tanítók szeptember 29.- től október 3-ig Szüreti sokadalom Körösszegapátiban Felelősök: Drágulyné Teberán Mária, osztályfőnökök Difer mérés Felelősök: Tóthné Bereczki Éva, Tóth László Október A levelezős és egyéb versenyek beindítása Belső pályázatok: hiányzásmentesség Szép füzet Szép osztály (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelősök: szaktanárok, igazgatóhelyettes Őszi kirándulások osztályonként Felelősök: osztályfőnökök Megemlékezés az aradi vértanúkról 12

13 7-én Öveges-program, Berettyóújfaluban a magyarhomorogi 7. osztálynak Felelősök: Domokosné Tóth Katalin, Kertész Camelia 10-én Nemzetiségi Találkozó Körösszegapátiban (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelősök: Oláh Ildikó, Sáfrányné Berényi Mária 18-án hulladékgyűjtés Körösszegapátiban (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelős: DÖK vezető Ünnepek hete ig (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Ünnepség október 23. alkalmából Felelősök: 8. osztály osztályfőnöke Az Alkotmány és Emléklap átadása Palántaavató (ovi-suli program) Felelős: DÖK vezető Megemlékezés iskolánk névadójáról Felelősök: magyartanárok November December 4-én Öveges-program Berettyóújfaluban 8. osztály Felelősök: Domokosné Tóth Katalin, Kertész Camelia Helyi tanulmányi versenyek beindítása- I. forduló (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelősök: igazgatóhelyettes, szaktanárok, tanítók Művészeti hét Magyarhomorog helyszínnel ig (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Múzeumlátogatás Berettyóújfaluban Felelős: 1. osztály tanítója Néptáncbemutató Felelős: Debreczeniné Bittó Angéla Mazsorett Felelős: Bereczki-Árva Judit Furulya Felelős: Kutiné Tóth Erika Radnóti versek bemutatója Felelős: Tóthné Bereczki Éva Bérletes színházlátogatás Az egészség hónapja rendezvényei Körösszegapátiban (november ) Szülők Akadémiája (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) 2-án Öveges-program Berettyóújfaluban 7. osztály Felelősök: Domokosné Tóth Katalin, Kertész Camelia Mikulás nap Tantestületi értekezlet (pályázathoz kapcsolódóan) A szeretet hete ig (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Betlehemezés, betlehemkészítés a helyi civil szervezetekkel 13

14 Betlehemes találkozón való részvétel Debrecenben Díszkészítés, ajándékcsomagolás, Szeretetbörze Karácsonyi műsor, Körösszegapátiban román nyelven is Felelős: Turbucz Annamária Január Február Március 6-án Öveges-program Berettyóújfaluban természetismeret 6.osztály Felelős: Turbucz Annamária 15-én román országos szavalóverseny megemlékezés Körösszegapátiban Felelős: Oláh Ildikó Félévi értékelés, osztályozógyűlés Felelős: igazgató Félévi tantestületi értekezlet Felelős: igazgató, tagintézmény-vezető Téli sportok (szánkózás, korcsolyázás Berettyóújfaluban) Megemlékezés a Magyar Kultúra napjáról a Magyarhomorog és Körösszegapáti közös ünnepsége Szülők Akadémiája (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Összevont + osztály szintű szülői értekezlet Helyi tanulmányi versenyek 2. fordulója (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelősök: szaktanárok, igazgatóhelyettes, tanítók Farsangi kavalkád Felelős: Kutiné Tóth Erika 25-én megemlékezés kommunizmus diktatúrák áldozatainak emléknapjáról Felelősök: történelem szakos tanárok Helytörténeti nap (román nemzetiségi program is) (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelősök: Oláh Ildikó, igazgatóhelyettes Megemlékezés március 15-ről Felelős: Kormány József Nyílt nap (Ovi-suli program) a leendő elsősöknek és szüleiknek (óralátogatás az első osztályban, művészeti csoportok, angolosok bemutatkozása) (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelős: Kardos Csaba Április Megemlékezés Szabó Pálról, iskolánk névadójáról biharugrai verseny, koszorúzás (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Versbemutató a Költészet napja alkalmából Magyarhomorog, Körösszegapáti, Biharugra Felelősök: Kutiné Tóth Erika Megemlékezés a Holocaust emléknapról 14

15 Május Tolarencia hét Magyarhomorogon Felelősök: igazgatóhelyettes, alsós munkaközösség vezetője Nemzetiségi hét Körösszegapátiban Felelősök: Oláh Ildikó, Sáfrányné Berényi Mária Anyák napja: Magyarhomorogon falusi ünnepség, Körösszegapátiban az iskola és a református egyház rendezvénye Felelősök: 4. és 8. osztály osztályfőnöke 4-8. Nyílt hét az iskolában (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelősök: Kóti Balázsné-alsó, igazgatóhelyettes Szülői értekezletek osztályonként Szülők Akadémiája (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Helyi tanulmányi versenyek III. fordulója (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Természetvédelmi nap: a Nemzeti parkok napján kirándulás a Körös-Maros Nemzeti Parkba (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelős: Turbucz Annamária Kompetenciamérések 28-án Gyermeknap a szülők bevonásával (főzés, játékos vetélkedők) Felelősök: DÖK vezető, osztályfőnökök Június 3-5. Határtalanul -a 7. osztály kirándulása Romániába Felelős: igazgató Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás napjáról Felelősök: történelem szakos tanárok Nemzeti összetartozás Határtalanul! című témanap Osztálykirándulások Iskolai kirándulás Budapestre (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Vizsgák a 8. osztályosoknak a hagyományoknak megfelelően Magyarhomorogon (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelősök: szaktanárok Ballagás Felelősök: tagintézmény-vezető, igazgatóhelyettes, 7-8. osztályok osztályfőnökei Tanévzáró Tanévzáró értekezlet Magyarhomorog, szeptember 08. A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: Magyarhomorog, szeptember

16 16 Kóti Balázs igazgató

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROG M U N K A T E R V 2015/2016. TANÉV

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROG M U N K A T E R V 2015/2016. TANÉV MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROG M U N K A T E R V 2015/2016. TANÉV Helyzetelemzés 1. Statisztika A tanévet Magyarhomorogon 183 tanulóval kezdtük, Körösszegapátiban 72 fő az iskolai

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROG M U N K A T E R V 2016/2017. TANÉV

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROG M U N K A T E R V 2016/2017. TANÉV MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROG M U N K A T E R V 2016/2017. TANÉV 1. Személyi feltételek a. Tanulóink Helyzetelemzés A tanévet Magyarhomorogon 161 tanulóval kezdtük, Körösszegapátiban

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása 2013/2014. tanév Eseménynaptár A munkaértekezletek időpontja minden hónap első keddje. Szükség esetén rendkívüli munkaértekezletet hívhatnak össze a vezetők. Időpont Feladat Felelős(ök) 2013.08.21. 2013.08.26-28.

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla Éves munkaterv 2016/2017 tanév Munkaterv 2016/2017 tanév 1. félév Időpont Esemény Felelősök hétfőnként 8.00 Vezetői megbeszélés. Solti Kálmán igazgató augusztus

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE

8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE 8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE A tanév rendje Első tanítási nap 2011.szeptember 1. Őszi szünet Téli szünet Az őszi szünet 2011. november 2-tõl november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben PROGRAMNAPTÁR A tanév 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig tart. 181 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 1. Első tanítási nap, a tankönyvek kiosztása 4-5.

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben