MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE"

Átírás

1 MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető

2 A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál Mária igazgatóhelyettes Kecskésné Szaksz mk.vezető Bődi Lászlóné Szegletné Horváth Zita Kovácsné Szövérffy Szilvia Marton Magdolna Puklics Julianna Gécsek Róbertné Csarmaszné Kiss Györgyi Köllő György Kiemelt feladataink: Az oktatási törvény változásainak megvalósítása. A digitális táblák és egyéb taneszközök aktív használata a tanítási órákon. A portfoliót készítő kollégák munkájának segítése, nyomon követése. A 2. évfolyam 2. félévében és a többi évfolyamon érdemjegyekkel értékelünk. Biztos szilárd matematikai alapismeretek nyújtása, az általános műveltség és felső tagozat megalapozása. Tanulási motivációk kialakítása, új módszerek keresése a tanulói munkamorál erősítése. Megfelelő tanulási technikák és változatos tanulási- módszertani ismeretek beépítése, a tanulási és napközis órák tematikájába. Tehetséggondozás kereteinek biztosítása: iskolai, megyei, országos versenyeken való részvétellel, szakkörök szervezésével. Hatékony felzárkóztatások, korrepetálások szervezése. Differenciálás: az egyéni haladási ütemnek megfelelően, a tanítási órákon és a napközis foglalkozásokon. Az integrált oktatás folytatása, a fejlesztő és gyógypedagógusok bevonásával. A kompetencia alapú oktatás módszereinek átvétele. Gyermekjóléti feladatok: hátrányos helyzetű gyermekek figyelemmel kísérése. Kapcsolattartás az óvodával. Óvodai foglalkozások látogatása, óvónők meghívása tanórákra. Nevelő munkánk feladatai: Nyugodt, kiegyensúlyozott, következetes, gyermekközpontú légkörben történő személyiségfejlesztés. A Házirend megismertetése, elfogadtatása, megfelelő szokásrend kialakítása, a kulturált viselkedés elemi szabályainak betartatása. A tanórai és a tanórán kívüli fegyelem megkövetelése, egymás tisztelete, segítése. A nehezen kezelhető gyermekekhez az eredményre vezető sajátos bánásmód kialakítása. Az egyéni képességek felismerése, a problémákkal küzdő tanulók egyéni fejlesztése. A gyermekek pozitív tulajdonságainak kiemelése. 2

3 Nyelvi, fizikai durvaságok kiküszöbölése. Az egészséges életmódra nevelés. A tárgyi környezet megbecsülésére nevelés. Az iskola és a kisebb közösségek hagyományainak ápolása. Matematika: Az Apáczai Kiadó tankönyveit használjuk ebben a tanévben. Biztos számfogalom kialakítása. Az alapműveletek tudatos, készségszintű elsajátíttatása. Logikus gondolkodásra szoktatás. Szöveges, gondolkodtató feladatok még gyakoribb alkalmazása. Tehetséggondozó csoportok működtetése. A differenciálás nagyobb mértékű alkalmazása. Egyéb feladatok: A zavartalan tanulás biztosítása. Egymás munkájának segítése, hospitálások. Tanulmányi versenyek, szabadidős tevékenységek szervezése. A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeink számára fejlesztő rendszer szervezése és működtetése. Rendszeres könyvtárlátogatás. Jó kapcsolat kialakítása és fenntartása a szülőkkel. Tantervi követelmények: NAT, Pedagógiai Program, Helyi Tanterv, Kerettanterv alapján. A tanév feladatai havi bontásban Szeptember A tanévnyitó ünnepség előkészítése, az óvodások fogadása Felelős: 1. osztályos nevelők Szülői értekezlet az 1. osztályokban (szeptember 1.) Felelős: 1. osztályos nevelők Munkaközösségi megbeszélés: Az éves feladatok, tervek megbeszélése, elfogadása. Felelős: munkaközösség-vezető Levelezős tanulmányi versenyek meghirdetése. (Suli-Hód, Suli Guru, Szivárvány.) Év közbeni versenyek: - Matematika: Zrínyi Ilona Matematika Verseny, Csokonai Alapműveleti Verseny, Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny, Felelős: mkv., matematikát tanítók 3

4 Fejlesztő, logopédiai és gyógypedagógiai foglalkozások rendjének tervezése, Makkné Illés Márta, Köllő Györgyné, Kovácsné Szövérffy Szilvia és Szegletné Horváth Zita vezetésével. Felelős: Gelencsérné Tarpál Mária tagintézmény-vezető Folyamatosan figyelemmel kísérjük a rajzversenyek kiírásait. Aula gondozása egész évben. Felelős: Szegletné Horváth Zita, Dr. Pőczéné Hári Katalin A tanmenetek áttekintése, átdolgozása az óraszámoknak megfelelően. Leadási határidő: szeptember 20. Felelős: munkaközösség vezető és tanítók Szakkörök meghirdetése, beindítása. Felelős: Szakkörvezetők Október 1-4. évfolyam szülői értekezleteinek megtartása Felelős: tagintézmény-vezető,osztálytanítók, munkaközösség-vezető A Kenguru, Zrínyi Ilona, Csokonai Matematikaverseny indítása Felelős: Kecskésné Szaksz A tanulók személyi adatainak frissítése, az anyakönyvi lapok nyomtatása. Október 3. Zenei Világnap Felelős: Bognárné Kiss Piroska Október 6. Aradi Vértanúk napja Felelős: Varga Krisztina Aktív részvétel a Deák nap sikeres lebonyolításában. Október 23.-i megemlékezés Felelős: Varga Tamás Színházlátogatások a Zalaegerszegi Színházba Egészséghét programjának szervezése Felelős: Varga Tamás, Gécsek Róbertné November Első negyedévi szöveges értékelés megbeszélése, elkészítése, osztályban. Felelős: as osztálytanítók Felelős: Varga Tamás Házi matematika verseny meghirdetése, első forduló feladatlapjának elkészítése. Felelősök: 1. osztály Csarmaszné Kiss Györgyi-Szegletné Horváth Zita, 2. osztálygécsek Róbertné-Kecskésné Szaksz, 3. osztály Puklics Julkianna- Bődi Lászlóné, 4. osztály Gelencsérné Tarpál Mária-Kovácsné Szővérffy Szilvia. Alsós- felsős matematika munkaközösségi megbeszélés. Felelős: Kecskésné Szaksz 4

5 December A tantárgyon belüli évfolyamonként tapasztaltak megbeszélése, az osztályokban tanítók között. Hospitálások a matematika órákon. Mikulásünnepség szervezése Felelős: Huszné Pál Ktalin-Kecskésné Szaksz Advent műsorok az aulában Felelősök: Bognárné Kiss Piroska, osztálytanítók Karácsonyi kézműves foglalkozás szervezése Felelős: Szegletné Horváth Zita, osztálytanítók Iskolai Karácsonyi ünnepség Felelős: Köllő Györgyné, Borsosné Hári Ildikó, Kovácsné Sz. Szilvia Január Felkészülés a Csokonai Alapműveleti Versenyre Felelős: Kecskésné Szaksz, matematikát tanító nevelők A félévi szöveges értékelés, a bizonyítványok elkészítése Felelős: osztályban tanítók Műsorkészítés az alapítványi bálra. Felelős: Gécsek Róbertné, Varga Tamás, Varga Krisztina Február Félévi szülői értekezlet megtartása Felelős: oszt. tanítók Zrínyi Ilona Matematika Versenyre felkészülés Felelős: matematikát tanító nevelők Csokonai Alapműveleti verseny területi fordulója Felelős: matematikát tanító nevelők A házi matematika verseny 2. forduló feladatlapjainak elkészítése. Feladatlapok javítása. Felelős: munkaközösség vezető Farsang megtartása Március: Részvétel az óvodai szülői értekezleten Munkaközösség vezetők, leendő 1. osztályos tanítók Az 1. osztályosok beírásának szervezése Felelős: tagintézmény-vezető, munkaközösség vezetők 5

6 Iskolahívogató. Felelősök: a 2. évfolyamon tanítók Kenguru matematika verseny lebonyolítása Április: A Költészet Napja Felelős: Kovácsné Kovács Katalin A III. negyedévi szöveges értékelés elkészítése Felelős: 1. osztályok tanítói Osztálykirándulások szervezése Felelős: osztályfőnökök / egyénileg / A házi matematika verseny harmadik fordulójának megszervezése. Felelős: Matematika mk. vezető és matematikát tanító nevelők Május: Anyák napja ünneplése ajándékkészítés, verstanulás Felelős: oszt. tanítók Az egyéni és osztályszintű haladást követő felmérések matematikából. Felelős: Kecskésné Szaksz Gyermeknap szervezése Június Év végi szöveges értékelés az 1. osztályokban és a bizonyítványok kitöltése. A versenyeredmények kihirdetése Felelős: Gelencsérné Tarpál Mária tagintézmény-vezető Nemzeti Összetartozás Napja Felelős: Gelencsérné Tarpál Mária Tanévzáró ünnepség Felelős: Gécsek Róbertné, Varga Tamás, Szegletné Horváth Zita, Pőczéné Hári Katalin A munkaközösség éves munkájának értékelése Felelős: tagintézmény-vezető, munkaközösség vezető 6

7 Hospitálási terv matematikából a 2014/15-es tanévben Idő Osztály Tanító pedagógus Látogató Szeptember 4. hete 1.a Puklics Julianna Gelencsérné T. Mária, Kecskésné Szaksz Szeptember 4. hete 1.b Bődi Lászlóné Gelencsérné T. Mária, Kecskésné Szaksz Október 4. hete 2.a Kovácsné Szövérffy Szilvia Gelencsérné Tarpál Mária November 3. hete 2.b Marton Magdolna Gelencsérné November 2. hete 2.c Csarmaszné Kiss Györgyi Tarpál Mária Kecskésné Szaksz December 1. hete 3.a Kecskésné Szaksz Gelencsérné T. Mária január 4. hete 3.b Gelencsérné T. Mária Kecskésné Szaksz Február 4. hete 4.a Szegletné Horváth Zta Kecskésné Sz. Március 1. hete 4.b Köllő György Kecskésné Sz. Gelencsérné Tarpál Mária Május 4. hete 4.c Gécsek Róbertné Gelencsérné T. Mária Kecskésné Sz. A matematikát tanító pedagógusok egymásközti hospitálása és tapasztalatcseréje egyéni megállapodás alapján történik. 7

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A NAKOVICH MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A NAKOVICH MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A NAKOVICH MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Alsó tagozatos munkaközösségének MUNKATERVE 2013/2014-as tanév Összeállította az iskolai munkaterv és a munkaközösség javaslatai alapján: mk.vez. Elfogadta: Sárközi Ágnes

Részletesebben

Alsó tagozat Munkaközösségi munkaterve 2012/2013. tanévre

Alsó tagozat Munkaközösségi munkaterve 2012/2013. tanévre Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tápiószecső Szent István u. 9. Alsó tagozat Munkaközösségi munkaterve 2012/2013. tanévre Tartalomjegyzék 1. A munkaközösségünk

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011-2012.

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011-2012. ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011-2012. Készítették: Szabóné Perger Márta Viniczayné Losonci Judit Pálinkás Csilla Solymár Károlyné Jóváhagyta: Szücsné Sajtos Katalin igazgató 1. évfolyam 2011/2012.

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola 2030 Érd, Erzsébet u. 24-32. Tel./fax: 06-23-365-023 E-mail: bolyai@bolyai-erd.sulinet.hu MUNKATERV

Bolyai János Általános Iskola 2030 Érd, Erzsébet u. 24-32. Tel./fax: 06-23-365-023 E-mail: bolyai@bolyai-erd.sulinet.hu MUNKATERV Bolyai János Általános Iskola 2030 Érd, Erzsébet u. 24-32. Tel./fax: 06-23-365-023 E-mail: bolyai@bolyai-erd.sulinet.hu MUNKATERV 2011/2012. Jóváhagyta a nevelőtestület 2011. augusztus 31-én a tanévnyitó

Részletesebben

a 2014/2015-es tanévre

a 2014/2015-es tanévre a 2014/2015-es tanévre Készült a 35/2014.(IV.30) EMMI rendelet a 2014/2015.tanévrendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló rendeletre tekintettel.(továbbiakban

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola 2013/2014-es tanév munkaterve

Hevesy György Általános Iskola 2013/2014-es tanév munkaterve A Hevesy György Általános Iskola 2013/2014-es tanév munkaterve Készítette: Tusor Erzsébet 1. Jogszabályok, ami alapján készült a munkaterv 1. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012.

Részletesebben

a 2015/2016-es tanévre

a 2015/2016-es tanévre a 2015/2016-es tanévre Készült a 28/2015.(V.28) EMMI rendelet a 2015/2016. tanévrendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló rendeletre tekintettel.(továbbiakban

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/2013 1.Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Bolyai János Általános Iskola 2030 Érd, Erzsébet u. 24-32. Tel./fax: 06-23-365-023 E-mail: bolyaijanosisk@erd.hu MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Jóváhagyta a nevelőtestület 2012. augusztus 30-án a tanévnyitó

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2014/2015 TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2014/2015 TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2014/2015 TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 15 III.

Részletesebben

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: 2014. augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG. Féléves beszámolója

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG. Féléves beszámolója ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2012/2013-as tanév Zalaszentgrót, 2013. január 11. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezet I. A munkaközösségi terv 1. féléves végrehajtása Szeptember

Részletesebben

M U N K AT E R V 2014/2015-ÖS TANÉVRE

M U N K AT E R V 2014/2015-ÖS TANÉVRE M U N K AT E R V 2014/2015-ÖS TANÉVRE Összeállította: Juhászné Molnár Mária intézményvezető 1 Tartalomjegyzék I. A szabályozási háttér II. II.1. II.2. II.3. III. III.1. III.2. IV. Helyzetelemzés Tárgyi

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉVRE. Készítette: Juhászné Molnár Mária intézményvezető

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉVRE. Készítette: Juhászné Molnár Mária intézményvezető MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉVRE Készítette: Juhászné Molnár Mária intézményvezető 1 Tartalomjegyzék I. A szabályozási háttér II. A tanév rendje III. Helyzetelemezés IV. Pedagógiai feladatok V. Szervezési

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15-ös tanév

MUNKATERV 2014/15-ös tanév MUNKATERV 2014/15-ös tanév KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Készítette: Orlovics Gyuláné A tanév feladatainak meghatározásánál a következő dokumentumokat, előírt kötelezettségeket

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben 1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben Legfontosabb célunk intézményünk magas szintű nevelő-oktató munkájának megerősítése, a sikeres és eredményes beiskolázás folytatása. Az oktatási dokumentumokban

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

KLIK 125005 Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 52. Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola ÉVES MUNKATERVE 2013/2014.

KLIK 125005 Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 52. Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola ÉVES MUNKATERVE 2013/2014. KLIK 125005 Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 52. Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola ÉVES MUNKATERVE 2013/2014. A 2013/2014-es munkaterv alapját képezik a tanévnyitó

Részletesebben

Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (OM 033425) Munkaterv 2014/2015-as tanév

Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (OM 033425) Munkaterv 2014/2015-as tanév Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (OM 033425) Munkaterv 2014/2015-as tanév A nevelőtestület véleményezte, elfogadta: Készítette: Jókayné Deák Éva intézményvezető Bajnay Kornél tagintézmény-vezető

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. a 2009/2010. tanévre OM: 033405

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. a 2009/2010. tanévre OM: 033405 KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre OM: 033405 Nyíregyháza, 2009. augusztus 28. Készítette: Bákonyiné Kurucz Éva igazgató Jóváhagyta: Tantestület I. HELYZETELEMZÉS 1. Tanulókra

Részletesebben

D Ó Z S A G Y Ö R G Y Á L T A L Á N O S I S K O L A 2400 DUNAÚJVÁROS, KÖZTÁRSASÁG U. 14. TELEFON: 25/413-035, 411-035, 410-021, FAX:25/410-021

D Ó Z S A G Y Ö R G Y Á L T A L Á N O S I S K O L A 2400 DUNAÚJVÁROS, KÖZTÁRSASÁG U. 14. TELEFON: 25/413-035, 411-035, 410-021, FAX:25/410-021 D Ó Z S A G Y Ö R G Y Á L T A L Á N O S I S K O L A 2400 DUNAÚJVÁROS, KÖZTÁRSASÁG U. 14. TELEFON: 25/413-035, 411-035, 410-021, FAX:25/410-021 M U N K A T E R V A 2013/2014-ES TANÉVRE Készítette: Tóth

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév

M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok: 1. Törvényi változásokból

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve Tóvárosi Általános Iskola munkaterve 2015/2016. tanév Tantestületi értekezleten a tantestület egyhangúlag elfogadta. Székesfehérvár, 2015. augusztus 31. Szücsné Sajtos Katalin igazgató 2015/2016. tanév

Részletesebben