A NAKOVICH MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NAKOVICH MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 A NAKOVICH MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Alsó tagozatos munkaközösségének MUNKATERVE 2013/2014-as tanév Összeállította az iskolai munkaterv és a munkaközösség javaslatai alapján: mk.vez. Elfogadta: Sárközi Ágnes igazgató

2 A munkaközösség tagjai: Alsó tagozatos : 1. osztály Keresztényné Kocsis Éva 2. osztály Németh Pálné 3. osztály Balogh Szabina 4. osztály Napközis csoportok 1. csoport: 1.osztály Keresztényné Kocsis Éva Horváth Eszter 2.csoport: 2-3. osztály Póczáné Németh Alojzia Németh Pálné 3.csoport: 4-8. osztály Napi váltásban iskolánk pedagógusai Alsó tagozatban tanító tanárok: Aratóné Mohos Katalin horvát népismeret Horváth Eszter informatika Kincse Szabolcs testnevelés Klemensits Ingrid horvát, tambura Tauber Nikolett német A tanév kiemelt feladatai: Ez évi munkánk meghatározója az új köznevelési törvény alábbi paragrafusa: 1

3 3. (1) A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll, akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak. E közös tevékenység alapja a bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele. Ennek jegyében további fontos feladataink: Az új törvényi szabályozásnak megfelelően a tanulmányi munka és a szabadidős tevékenységek zökkenőmentes biztosítása Biztos, szilárd alapismeretek nyújtása, az általános műveltség megalapozása Tanulási motivációk kialakítására új módszerek keresése, a tanulói munkamorál erősítése Megfelelő tanulási technikák és változatos tanulás-módszertani ismeretek beépítése az önálló és napközis órák tematikájába Feladatok a nevelő-oktató munka területén: A teljes alsó tagozat a kéttannyelvű rendszerben működik Az osztályban kéttannyelvű oktatás a horvát, környezetismeret, rajz, technika, ének, testnevelés tantárgyak keretében Minden alsós osztályban heti egy horvát-népismeret óra van, a minél alaposabb horvát identitástudat kialakításának érdekében Az első félévben az első osztályban szöveges értékelés történik A második félévtől az első osztályban szöveges értékelés, a osztályban érdemjeggyel történő értékelés történik A tanórai differenciálás és felzárkóztatás módszereinek fejlesztése A számonkérés sokoldalú, a tantárgy sajátosságaihoz és a tanulók életkorához igazodó érvényesülése, a rendszeres szöveges értékelés és a rendszeres osztályzás alkalmazása Az 1. osztályosok beilleszkedésének segítése Kapcsolattartás az iskola partnereivel, kiemelten az óvodával, a szülői munkaközösséggel, a diákönkormányzattal, a fenntartókkal, alapítvánnyal, a kistérség iskoláival A kulcskompetenciák fejlesztése, a kompetenciaalapú oktatás módszertanának kiterjesztése valamennyi tantárgyra 2

4 Az SNI-s tanulók, valamint a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek fejlesztésének biztosítása Tehetséggondozás, versenyeztetés magasabb szintre emelése Egy hónapos intenzív horvát nyelvoktatás horvátországi, anyanyelvi pedagógus közreműködésével, a horvát nyelv alaposabb elsajátításának érdekében Egy hetes horvátországi kurzus anyanyelvi környezetben a 4. osztályosok számára A napközis oktató-nevelő munka színvonalának, eredményességének emelése Felelősségteljes ügyeleti munka Az iskolai dokumentumok pontos, naprakész vezetése A projektoktatás módszereinek és a kooperatív tanulásszervezés mindennapi gyakorlattá tétele Továbbképzéseken való aktív részvétel A kulturált környezet kialakítsa (osztálydekorációk) Erdei iskolai programok, környezeti, egészségnevelési, kulturális és sportprogramok szervezése Az úszásoktatás biztosítása 3. évfolyamon Az iskolai ünnepségek színvonalas megszervezése és lebonyolítása Pályázati lehetőségek kihasználása Nyugodt, kiegyensúlyozott, következetes, gyermekközpontú légkörben történő személyiségfejlesztés A házirend megismertetése, elfogadtatása, megfelelő szokásrend kialakítása, a kulturált viselkedés elemi szabályainak betartatása A tanórai és a tanórán kívüli fegyelem megkövetelése, egymás tisztelete, segítése A gyermekek pozitív tulajdonságainak kiemelése Nyelvi, fizikai durvaságok kiküszöbölése Az egészséges életmódra nevelés A tárgyi környezet megbecsülésére nevelés 3

5 Az iskola és a kisebb közösségek hagyományainak ápolása A mindennapos testnevelés hatékony kihasználása az 1-2. osztályban A 3-4. osztályban a mindennapos testmozgásra törekvés sportkörök beiktatásával A magatartás és szorgalom értékelése az egységesség jegyében az alsó tagozaton a következő táblázat szempontjai szerint: 4

6 5

7 Éves munkaterv Szeptember Téma Felelős Alsó tagozatos nevelők továbbképzése Sopron Alsós munkaközösségi megbeszélés Színház Tanévnyitó ünnepély Iskolai, osztály szülői értekezletek Első osztályosok törzslapjának elkészítése Szüreti fesztivál Papírgyűjtés Iskolánk tanulóinak pedagógusainak látogatása Buševecben A tavalyi év tapasztalatai, új törvényi szabályozások Módszertani továbbképzés Éves munkaterv megbeszélése; aula dekorálásának beosztása; Tanmenetek elkészítése. Egységes rendszerű, kéttannyelvű tanmenetek összeállítása. Magatartás, szorgalom értékelésének egységes szempontjai Az új napközis csoportok kialakításának részletei Bérletes előadásokra jelentkezés, bérletek megvásárlása. Műsor Év eleji tudnivalók, Feladatok adatrögzítés felvonulás Újrahasznosítás Horvát kapcsolat ápolása, nyelvgyakorlás Németh Pálné Németh Pálné 2. o. Sárközi Ágnes ig. Keresztényné Kocsis Éva 4.o. Diákönkormányzat Klemensits Ingrid, pedagógusok 6

8 Aula dekorálása Ősz alsós mk. Október Téma Felelős Erdei iskola. 4. osztály Iskolai ünnepély Október 6. Difer-mérésben résztvevő tanulók névsorának leadása október 15.-ig Az aradi vértanúk napja Alapkészségek hangsúlyosabb fejlesztésére szoruló tanulók kiszűrése 5. osztály Keresztényné Kocsis Éva Nevelési értekezlet aktuális Sárközi Ágnes Iskolai ünnepély okt. 23. Nakovich-nap Októberi forradalom Részvétel az ünnepi műsoron Koszorúzás, megemlékezés, verseny Póczáné Németh Alojzia horvát tanárok Aula dekorálása Gyerekmunkák alsós mk. Alsós tanulmányi kirándulás Bányászati Múzeum Sopron alsós mk. November Téma Felelős Petőfi Színház Bérletes előadás Nyílt tanítási nap Fogadóóra Egyeztető megbeszélés az óvónőkkel az iskolakezdéshez szükséges óvodai fejlesztésekről, illetve a dokumentációs anyagok elkészítéséről Speciális órarend SNI, iskolaérettség, óvodaiskola közti zökkenőmentes átmenet alsós mk. horvát tanárok Bemutató óra az 1. osztályban, a nagycsoportos óvódások és szüleik számára Ismerkedés az iskolával Keresztényné Kocsis Éva Klemensits Ingrid 7

9 Játékos sportfoglalkozás a tornateremben nagycsoportos óvodások számára Munkaközösségi értekezlet Ismerkedés az iskolával Az óvódásoknak szervezett ismerkedő foglalkozások értékelése Aktualitások Németh Pálné Balogh Szabina Aula dekorálása Gyerekmunkák alsós mk. December Téma Felelős Idősek adventi köszöntése 1. osztályosok DIFER-mérése dec.11.-ig 3. osztályosok Táncosok, tamburások Tanulási nehézségek felmérése Klemensits Ingrid Balogh Szabina Keresztényné Kocsis Éva Mikulás ünnepély Közös Mikulás várás Petőfi Színház Bérletes előadás: Karácsonyi ünnepély Ünnepi műsor Balogh Szabina 3. osztály Osztálykarácsony Együtt ünnepelünk Aula dekorolása Tél, Karácsony alsós mk. Január Téma Felelős Félévi értesítők kiadása Munkaközösségi értekezlet Szöveges értékelés Érdemjegyes értékelés Az első félév értékelése, célok a következő félévre Szakmai megbeszélés a tankönyvrendelés előtt, 8 alsós mk.

10 Tankönyvrendelés Bizonyítványosztás Iskolai farsang Szülői értekezlet a leendő elsős szülőknek A területi sportvetélkedő meghirdetése Takarékosság, kéttannyelvű tankönyvek, tartós tankönyvek egyeztetése a szaktanárokkal Jelmezbál Az iskola bemutatása horvát tanárok Osztályfőnökök Diákönkormányzat Sárközi Ágnes ig. Február Téma Felelős Egy hónapos intenzív horvát kurzus Farsang Bécsben Szülői értekezlet Ovi-suli foglalkozások Horvát nyelv alkalmazásának elmélyítése 2. osztály A félévi eredmények értékelése Ismerkedés a leendő elsősökkel Klemensits Ingrid horvátországi nyelvtanárok Klemensits Ingrid Németh Pálné Március Téma Felelős Arany toll - Pereszteg Törd a fejed - Nagycenk Munkaközösségi megbeszélés Részvétel a március 15-i megemlékezésen helyesírási verseny matematika verseny Szakmai megbeszélés: Aktuális témák 1848 márc.15 alsós mk. Horváth Eszter 9

11 Alsós úszásoktatás 4. osztályosok egy hetes tanulmányi látogatása Buševecben 3. osztály Horvát nyelv alkalmazásának mélyítése anyanyelvi környezetben Kincse Szabolcs Klemensits Ingrid Április Téma Felelős A Föld napja Területi sportvetélkedő Bukásra álló tanulók felmérése Fogadóóra Hogyan óvjuk természeti értékeinket? Iskolák közötti játékos sportvetélkedő a Kistérség támogatásával Feladat-meghatározás, intenzív korrepetálás, szülők kiértesítése levélben A tanulmányi helyzet elemzése tanulónként. Tennivalók megbeszélése a szülőkkel Dombi Judit Kincse Szabolcs alsós mk. Május Téma Felelős Anyák napi ünnepély Részvétel az ünnepi műsoron (táncosok-tamburások) Klemensits Ingrid Balogh Szabina Munkaközösségi megbeszélés Felmérők, beszámolók Gyermeknapi játszóház Tanév végi teendők egyeztetése Az éves tanulmányi munka ellenőrzése Diákönkormányzat Alsós mk. 10

12 Buševeci vendégek fogadása Cserekapcsolat, nyelvgyakorlás Horvátosok alsós mk. Június Téma Felelős Gyermeknap Osztálykirándulások Osztályozóértekezlet Év végi beszámolók adott szempontok szerint Tanévzáró ünnepély Gyermeknapi akadályversenyek, játékok 1. o. Fertő-tó 2. o. Kőszeg, Szombathely 3. o. Győr 4. o. Keszthely Év végi feladatok Magatartás- és szorgalmi helyzet Jutalmazás szempontjai Határidő pontos betartása Ünnepi műsor Bizonyítványosztás Diákönkormányzat Szülői mk. Alsós mk. Sárközi Ágnes ig. Tanévzáró értekezlet Az éves munka értékelése Sárközi Ágnes ig. Verseny benevezések: Szivárvány levelezős verseny Felelős: Keresztényné Kocsis Éva Területi versenyek: : Nakovich Mihály szépkiejtési verseny 3. o o. Felelős: Klemensits Ingrid, Aratóné Mohos Katalin Nagycenk: matematika 2. o o o. 11

13 Felelős: Pereszteg: helyesírás 2. o o o. Felelős: : sportvetélkedő 1. o - 2. o o o. Felelős:, Kincse Szabolcs, Területi sportvetélkedők: Felelős: Kincse Szabolcs Regionális horvát nyelvi verseny: Felelős: Klemensits Ingrid Grajam regionális énekverseny: Felelős: Balogh Szabina Szakkörök: Néptánc: Felelős: Balogh Szabina Sportkör: Felelős: Kincse Szabolcs Szövő-hímző: Felelős: Németh Pálné Rajz: Felelős: Keresztényné Kocsis Éva Horvát: Felelős: Aratóné Mohos Katalin 12

14 Az alsós munkaközösség munkatervét a 2013/2014-as tanévre elfogadom: Balogh Szabina Klemensits Ingrid Keresztényné Kocsis Éva Németh Pálné Kincse Szabolcs Aratóné Mohos Katalin Tauber Nikolett Horváth Eszter Póczáné Németh Alojzia, alsós munkaközösség-vezető

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

Munkaterv 2008/2009. Móra Ferenc Általános Iskola

Munkaterv 2008/2009. Móra Ferenc Általános Iskola Munkaterv 2008/2009 Móra Ferenc Általános Iskola Ezt a munkatervet a Móra Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programja, a nevelıtestületi értekezleten elhangzott és elfogadott javaslatok, valamint a szakmai

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011-2012.

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011-2012. ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011-2012. Készítették: Szabóné Perger Márta Viniczayné Losonci Judit Pálinkás Csilla Solymár Károlyné Jóváhagyta: Szücsné Sajtos Katalin igazgató 1. évfolyam 2011/2012.

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ikt.szám:10-3/2014 SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA éves munkaterve 2014/2015 Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. (Széchenyi István) Készítette: Vermes

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. január 0 A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom BEVEZETŐ... 5 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 6 AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK NÉVSORA... 6 Pedagógusok... 6 Nem pedagógus alkalmazottak...

Részletesebben