Ha kedd, akkor nyugdíjasklub. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! Könyvtár szomszédságunknak KÖZLEMÉNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha kedd, akkor nyugdíjasklub. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! Könyvtár szomszédságunknak KÖZLEMÉNY"

Átírás

1 XIV. évfolyam 2. szám február Ha kedd, akkor nyugdíjasklub Tegyünk együtt a holnapért! KÖZLEMÉNY Nap Klub Alapítvány e közleményével tesz eleget az évi CXXVI. törvény 6. (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról szóló törvény vonatkozó rendelkezésének megfelelôen közöljük, hogy a évben az alapítvány számlájára érkezett forintot az alapítvány Grund Tehetséggondozó Mûhely projektje költségeinek fedezésére fordítottuk. Az errôl szóló bizonylatok az alapítvány székhelyén megtekinthetôk. Köszönjük, hogy alapítványunkat tisztelte meg bizalmával! Nap Klub Alapítvány Add nekünk az 1%-od! Nyilatkozatok a személyi jövedelemadó 1 százalékáról Február 20-ig nyilatkozhatnak a személyi jövedelemadó civil szervezetek részére történô felajánlásáról azok, akik saját adóbevallás helyet munkáltatójukkal készíttetik el az elszámolást. A munkáltatótól kapott, vagy az internetrôl letöltött nyilatkozatot (egyházak számára történô felajánlás esetén nyilatkozatokat) február 20-ig kell átadni a munkáltatónak. Kérjük, éljen a lehetôséggel: a Nap Klubban alapítványunk adószámával ellátott nyilatkozatokat talál, melyeket borítékba téve átadhat munkáltatójának. (A nyilatkozat az APEH honlapjáról is letölthetô.) Az egyszázalékos felajánlások kétszeresen számítanak: az állami költségvetés a felajánlott összeggel megegyezô mértékben támogatja a lakókörnyezetekért, a hátrányos helyzetû emberekért, a civil öszszefogásért munkálkodó alapítványokat, egyesületeket. A nyugdíjasok minden kedden 10 és 12 óra, valamint 14 és 16 óra között a Nap Klubban szervezik szabadidôs foglalkozásaikat. Minden érdeklôdôt szívesen látnak. Felvételünk a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub programján készült. Fotó: Wagner Margit KONFERENCIA A KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEKRÔL Felmérések és elemzések jelzik, hogy a lakótelepeken kevésbé szervezett a helyi társadalom, nincsenek formalizált szervezetek, a szabadidôs és önsegítô csoportok száma alacsony, a szomszédsági munka, illetve az önkéntes tevékenység összehangolása nem megoldott. Hiányoznak a fejlesztési programok megvalósítását segítô szakemberek, korlátozott az információ, valamint a pályázati források elérésének lehetôsége. Mindezek csökkentik a társadalmi integráció esélyeit, ezért kiemelt feladat a helyi részvételen alapuló közösségi kezdeményezések támogatása. Folytatás a 2. oldalon. Könyvtár szomszédságunknak Nap Klub Alapítvány nevében örömmel tudatom minden érdeklôdôvel, hogy ingyenes szomszédsági könyvtár nyílt klubunkban. A könyvállomány amit sok-sok érdekes kölcsönözhetô, valamint helyben olvasható, tanulmányozható kötet alkot a Maholnap Alapítvány támogatásával jött létre. A lexikonok és az enciklopédiák ugyan csak helyben olvashatók, viszont sokat segíthetnek a tanulásban, a felvételire, a vizsgákra és a dolgozatokra való felkészülésben, illetve ajánlhatók bárkinek, aki gyarapítani szeretné tudását. Folytatás a 7. oldalon. A Nap Klub Alapítvány adószáma:

2 KÖZÖS DOLGAINK HASZNOS HÉTVÉGE KUNBÁBONYBAN Ez év január 18-án meghívást kaptam Nap klubos barátnôimtôl. Van-e kedvem, idôm elmenni velük a Nap Klub Alapítvány rendezésében, gondozásában egy háromnapos tréningre? Volt. Ezután 20-án reggel: buszra fel, cél Kunbábony. Ragyogó napsütésben érkeztünk a volt tanyasi, mára gyönyörûen felújított iskolába. lszállásolás után máris jött volna a munka, ha Hörömpölô Karcsi, a gondnok nem ajánlja fel, hogy 4-5 személyt el tud vinni kocsival Kunszentmiklósra, a sajtvásárra. Mentünk. Társainknak is vásároltunk magyar tehenek magyar tejébôl magyar üzemben készített magyar tejtermékeket. Különféle fûszernövényekkel ízesített sajtokat, túrókat. Finomakat. Önköltséges áron. Így az érdemi munka ebéd után kezdôdött. A tréning vezetôje nagyszerûen felkészült, nagy tudású, nagy gyakorlattal rendelkezô helybéli lakos, Mészáros Zsuzsa volt. A feladat: hogyan kell közösségi vállalkozásokat megszervezni, kikkel, miért és fôleg mibôl elindítani. Vasárnap eljutottunk oda, hogy volt néhány vállalkozó csoport, amelynek tagjai különbözô témában, szolgáltatásban indulnánk. Gyönyörû elképzelések remélhetôleg valóra válnak. Ezek ismertetésére nem vállalkozom, hiszen az igazán hozzáértôk nálam sokkal jobban, hitelesen megteszik, e lapban is. Arra is jó volt a néhány nap, hogy kellemes emberekkel találkoztam. Talán még barátságokat is kötöttünk. Nagyokat sétáltunk, jókat beszélgettünk, gyönyörködtünk a fagyos tájban. Egyik reggel csodát láttam. A hálóból a tornácra kilépve szembe jött velem. A Nap volt csupa nagybetûvel. Az út másik oldalán, a kis erdô csupasz ágacskái közül emelkedett ki. Szemmagasságból felfelé, csak nekem. Kettônk között nem volt hegy, emeletes ház, gyárkémény, nagyfeszültségû vezeték, semmi. Csak a csodálatos, hatalmas tûzgolyó. Velem jött a tornác végére. Közben képzeletben mellénk szegôdött a hajdan volt pirulós tanítókisasszony, a morcos pedellus és a mezítlábas, vásott gyermeksereg. A számkódos ajtó vetett véget a bûvöletnek. Még egyszer köszönöm a Nap Klub Alapítványnak a tanulás lehetôségét, az új barátokat. Köszönöm Zsuzsa, Szekeresné Marika és Karcsi munkáját. Köszönöm a kiskunsági míves templom látványát. Petôfivel érezve engem is visszahúz a szívem. Viszontlátásra Kunbábony. Hajdú Gizella FELKÉSZÍTÔ KÖZÖSSÉGI VÁLLALKOZÁSOKRA Január 20-a és 22-e között tartottuk az év elsô tréningjét a közösségi vállalkozásokra való felkészülés céljából. Ezekkel, az új, alakuló kisvállalkozásokkal szeretnénk eredményesebbé tenni kisközösségeink életét, ahol ki-ki, kamatoztathatná képességeit. A tréning megismertetett a különbözô vállalkozásformákkal, a vállalkozások megalapításának, megszervezésének és mûködtetésének alapjaival, a pénzügyi és adóügyi tudnivalókkal. Lehetôség nyílt tapasztalatcserére is ilyen típusú, már mûködô szervezetek vezetôivel. A felkészülô kiscsoportok elkészítették vállalkozásuk terveit a megalapítástól a marketingig. A tréning vezetôje Mészáros Zsuzsa volt, a Felsô-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesületének elnöke. Több vállalkozástervezet elkészült a családi napközitôl a szövés tanításáig. A vállalkozások hatékonyabb mûködése érdekében még egy tréninget tervezünk februárban, ahol folytathatjuk a Kunbábonyban megkezdett munkát. J.V. A Phare ACCESS 2003 Program támogatásával Játszóház KONFERENCIA A KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEKRÔL Folytatás az 1. oldalról. Mindemellett azonban bizonyos elôrelépés is tapasztalható e területen. Ezt erôsítendô a helyi kezdeményezéseket és az emberek tudatosságát, együttmûködését, a közös cselekvést segítô Közösségi Kezdeményezések Hálózata (KÖZTÁMHÁLÓ) éppen aktuális programja keretében, február 25-én a Nap Klub Alapítvány szervezésében szakmai konferenciát tart a Szigony Alapítvány épületében. A tanácskozás résztvevôinek a közösségi kezdeményezéseket támogató program mellett alkalmuk lesz más, például a rákoscsabai, az újpalotai, a Pest megyei, a ferencvárosi és természetesen a józsefvárosi tapasztalatokat is megismerni. Az egri köztámhálósok mûhelybeszélgetés alkalmával mutatkoznak be. Találkoznak továbbá a résztvevôk a Nap Klub Alapítvány önkénteseivel és a kiscsoportok vezetôivel. Gyôri Jolanda

3 KÖSZÖNET A SZÉPKORÚAKTÓL Harcz Margó, a Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klubjának vezetôje meglepetéssel kedveskedett nyugdíjasklubunk tagjainak. Aminek köszönhetôen január közepén egy kellemes hangulatú napot tölthettünk az ország különbözô településeirôl érkezô, több tízezer meghívottal együtt a Papp László Budapest Sportarénában. Akik a jó hangulatról gondoskodtak: a szintén szépkorú Korda György, Balázs Klári, Aradszky László, Bodrogi Gyula és Voith Ági elôadómûvészek, valamint a Megasztárban híressé vált fiatal, Tóth Vera. A kezünk megfájdult a sok tapsolástól sajnáltuk, hogy az idô gyorsan elszaladt. Még órákig élveztük volna az elôadást. Örömmel vettük, hogy gondoltak ránk, szépkorúakra. Szeretnénk, ha jövôben is hasonló élményben lehetne részünk. A Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub tagjai KÖZÖTTÜNK ÉLNEK EGY HOSSZÚ TARTALMAS ÉLET TITKA Kovács Bálint bácsi 95 éves, nyugalmazott református lelkipásztor. Úgy ismertem meg, hogy a Salétrom utcai református templomban egyik alkalommal ô tartotta az Istentiszteletet. Ámulatba ejtett bölcsessége, szellemi és fizikai frissessége. Megkértem, engedje meg, hogy néhány kérdést tegyek fel, vajon mi a hosszú élet és szellemi frissességének titka. Számos kérdést intéztem hozzá, de a hely szûke miatt csak az alábbiakat osztom meg olvasóinkkal. Kovács Bálint elmondta, hogy pályáját 1942-ben Kecskeméten kezdte, majd 1957 óta ismét Budapesten folytatta a Józsefvárosban, egészen nyugdíjba vonulásáig, 1980-ig. Most is aktívan dolgozik, néha-néha Istentiszteletet tart, levéltárakat, könyvtárakat keres fel, kutat és ír, mert még sok a megírni való. Elbeszélése során kiderült, hogy öt évig a KIE (Keresztény Ifjúsági Egyesület) utazó titkára volt, részt vett a sárospataki Népfôiskola megalapításában, megírta a Protestáns Népfôiskola Mozgalom történetét, aktív tagja volt egy cserkészcsapatnak. Sok fiatallal foglalkozott, és útmutatást adott a pályájuk elkezdéséhez. A vidékrôl feljötteknek olcsó szállást és munkahelyet ajánlott, de ennek volt egy komoly feltétele: a szorgalom és a becsületesség. Amikor megkérdeztem, hogy mit üzen a mai fiataloknak, azt a választ kaptam, hogy az ifjúkor nagy kincs, amit el lehet tékozolni, de komoly tanulással értékesíteni is lehet, legyen az a fiatal akár értelmiségi, akár ipari munkás vagy egy nagy tudós. A fiataloknak azt a nagy kincset, amit a fiatalságuk idôszakában kapnak, a jövôre való felkészülésre tanácsos felhasználni. Kovács Bálint úgy véli: amit fiatalon megtanulnak, az fogja végigkísérni ôket, ezzel boldogulnak. Ha igazán nívós a tudásuk és magatartásuk, lehet bennük bízni. A hosszú élet és a szellemi frissesség titka, Bálint bácsi szerint de gondolom, mások is osztoznak vele ebben a sok és rendszeres munka. Csaknem másfél éve kapcsolódtam be a Nap Klub Alapítvány munkájába. Úgy érzem, hogy itt olyan mûhelymunka folyik megfelelô pedagógusokkal, nevelôkkel, akik arra törekednek, hogy a hozzájuk bejövô gyerekeknek többi között a kézmûves-foglalkozások szervezésével, vagy éppen az angol nyelv oktatásával értékes alapot adnak az élet megkezdéséhez. Ami még igen lényeges: a gyerekek megtanulják az egymásra figyelés és a segítségnyújtás mûvészetét. Ma, amikor tudjuk, hogy igencsak átalakul a világ, talán ezen a kis szigeten mi is hozzájárulhatunk egy szebb, egészségesebb jövô kialakításához. Például azzal, ha jobban figyelünk egymásra, ha hagyunk idôt magunkra, a családra, hosszú beszélgetésekkel és tartalmas pihentetô programok megszervezésével. Kiss Ernôné POSTALÁDÁNKBÓL Olvasóink leveleit változtatás nélkül közöljük; tartalmukért felelôsséget nem vállalunk. Tisztelt Szerkesztôbizottság! Szeretném Önöket írásban tájékoztatni, milyen jó, hogy hirdetéseket közölnek az újságban, amit olvasva elmentem a Nap u. 39-be, a 2005 ôszén megnyílt 100 Ft-os Háziasszonyok boltjába. Idôs koromra való tekintettel fájnak a lábaim, nem tudok sokat járkálni a szükséges háztartási cikkek beszerzéséért. Ebben a boltban minden fontos dolgot megkapok, és még azt is beszerzik, ami esetleg nincs jelenleg. Az Önök újságjában még sok más fontos dolog is tudomásunkra jut, amirôl különben nem hallanánk. További sok sikert kívánok munkájukhoz: Özv. Tímár Pálné

4 KÖRNYEZETÜNK HOGYAN TAKARÉKOSKODJUNK? AZ VÍZ 3. rész Víz nélkül nincs élet. A víz oltja a szomjunkat, felhasználjuk ételeink készítéséhez, mosakodáshoz, nem nélkülözhetjük a kertünkben, de a lakásunk tisztán tartása során sem. A víz és csatornadíj köbméterenkénti ára nem csekély összeg, ezért jó ha átgondoljuk hogyan takarékoskodunk vele. Ha szeretnénk, hogy több pénz maradjon a tárcánkban, a megrögzött szokásainkon változtatni kell. Meglepô adatok Az ember évente kb liter (50 köbméter) vizet fogyaszt el. Ennek kb. a fele meleg víz. A víz felmelegítéséért köbméterenként több száz koronát fizetünk. Számlánk csaknem egyharmadát a WC öblítésére kifizetett összeg képezi. Minden öblítéskor 9 14 liter víz használódik el. A megnyitott csapon kb. 10 liter víz folyik el percenként, a zuhanyrózsán keresztül liter. A csöpögô csapon egy hónap alatt 1000 liter víz folyik el, a rosszul záródó WC-szelepen át pedig egy egész vagyon. Ha naponta kétszer 20 másodpercig kezet mosunk, egy év alatt 2500 litert is elhasználhatunk rá. Ha a konyhában 6 tányért 10 másodpercig folyó víz alatt mosunk, ez egy év alatt kb liter víz.1 köbméter víz 37 C fokra való felmelegítéséhez mintegy 30 kilowattóra energiára van szükség. Tanácsok Ajánlatos takarékos csapokat, zuhanyrózsákat és WCöblítôket használni. A meglévôket kiegészíthetjük különbözô víztakarékos berendezésekkel. Ezekkel akár harmadára csökkenthetjük a fogyasztást.a csöpögô csapokat és a nem záródó öblítôt azonnal javíttassuk meg. Fürdés helyett zuhanyozzunk; egy zuhanyozás 60 80, egy kádfürdô liter meleg vizet igényel. A mosóés a mosogatógépet csak teljes kapacitással mûködtessük. Fogmosáshoz poharat használjunk, vagy közben zárjuk el a csapot; fogmosás pohárral 0,2 liter, folyó víz esetén 5 7 liter víz. Borotválkozás: mosdó megtöltve vízzel 3 5 liter, folyó víznél 25 liter víz. Zuhanyozáskor amíg szappanozzuk magunkat, vagy a hajunkat mossuk, zárjuk el a csapot, vagy csökkentsük a víz folyását. Napi 2 WC-öblítés évente 6000 liter vizet jelent. Az edények mosogatását ne folyó víz alatt végezzük. Egy 4 5 tagú családnak esetleg jobban megéri mosogatógépet használni, mivel egy mosási program alatt átlag 15 liter vizet használ fel a mosogatógép. (Forrás: Dellamarió Ildikó LÁTOGATÓBAN HÍRES, NEVES EMBEREK Kerületünkben született vagy hosszabb rövidebb ideig itt élô, alkotó személyiségek. Molnár Ferenc ( ) író, a magyar és világirodalom ismert alakja Jogot hallgatott Genfben ben már hírlapíró Budapesten, ahol megjelent egy novelláskötete. Elsô színdarabját, A doktor urat ben mutatták be. A nagyon gyors írói sikert A Pál utcai fiúk (1907) és A testôr (1910) címû drámája alapozta meg. Az I. világháborúban haditudósító volt. A fasizmus elôl 1939-ben Svájcba, majd az Amerikai Egyesült Államokba (New Yorkban is halt meg) költözött. Írásaira az olvasók is hamar felfigyeltek. A társadalom valamennyi rétegérôl volt mondanivalója. Írásait a technikai rutin, a sziporkázó szellemesség, az ôszinte jellemábrázolás teszi maradandóvá. Vonzotta a siker és a hatásosság. A századfordulón újra felfedezték a gyermekirodalmat, aminek hatására megírta a magyar és a világirodalom egyik legszebb ifjúsági regényét, A Pál utcai fiúkat, amely az esendô gyermek gyôzelmével végzôdik. Az 1997-es kiadás fülszövege: A Pál utcai fiúkat az teszi népszerûvé, hogy az élet minden ága-boga benne van: iskola és játék, barátság és harc, pártoskodás és összetartás minden, egészen a halálig. S az író mindezt gyerekésznek, gyerekszívnek szólóan szôtte regénybe. A gyerekvilág tükrében láttatja a világot. Boka, Nemecsek, Áts Feri és a többiek története átélhetô csaknem bárhol, s a XX. század végén semmivel sem kevésbé, mint születésekor, a század kezdetén. Talán ez a magyarázata a regény példátlan hazai és világsikerének. Közel két tucat nyelven jelent meg, s ajánlott olvasmány nemcsak a magyar iskolákban, hanem távoli földrészeken is A volt Papnövelde kert Molnár Ferenc nevét vette fel ben, amikor a nagyhírû A Pál utcai fiúk címû angol magyar film a kerület sok színhelyén készült. Molnár Ferenc a József körút 68-ban született, de lakott a 83- ban is. Ezt emléktábla is jelzi. Kerületi vonatkozású mûvei: Az éhes város (1901) regény és A Pál utcai fiúk (1907) ifjúsági regény. Nem tudok Molnár Ferenccel elfogódottság nélkül foglalkozni, hiszen a Fûvészkert, a Pálutcaiak, a Vörösingesek a józsefvárosi gyerekek emberré válását a világ ismeri. Az író unokái és dédunokái mai is a fôváros és Józsefváros életének aktív részesei.az 1967-es film sok gyermekszereplôje is itt él körülöttünk. Mûvei: A doktor úr (1912), A Pál utcai fiúk (1907), A testôr (1910), Egy haditudósító emlékei (1916), Az aruviumi erdô titka (1916), Az ördög (1907), Liliom (1909), Az üvegcipô (1924), Játék a kastélyban (1926), Olimpia (1928) A megjelenés ideje: Magdolna és egyéb elbeszélések (1898), A csókok éjszakája és egyéb elbeszélések (1899), Az éhes város (1901) regény, Egy gazdátlan csónak története (1901) regény, Józsi és egyéb kis komédiák (1902), Rabok (1907) regény, A farkas (1912) dráma, Úri divat (1917) dráma, A hattyú (1920) dráma, Égi és földi szerelem (1922) dráma, A vörös malom (1923) dráma, A gôzoszlop (1926) regény, Összes mûvei: 1 20-ig (1928), A zenélô angyal (1933) regény, A zöld huszár (1937) regény, Ôszi utazás (1939) regény, Isten veled, szívem (1945, 1947) regény, Színház (1961) színmûvek, Színmûvek (1989), A férfi szíve (1994) Nagy Józsefné

5 Egy kis színháztörténet 2. Novemberi lapszámunkban írtam elsôként a Kálvária téren álló színház történetérôl, és akkor azt ígértem, cikkemet a színház jelenlegi helyzetével folytatom Nos, úgy látszik, idôközben nem csak engem foglalkoztat a téma, nemrég a Népszabadság hasábjain is megjelent egy írás ezzel kapcsolatban (Trencsényi Zoltán: Bálna a Kálvária téren, január 17.) ben Jeles András és Halász Péter vette át az épületet, mely a keresztségben a Városi Színház nevet kapta (Halász Péter Slicc címû black comedy-jének ôsbemutatójával nyitottak). A páros nagy terveket dédelgetett: egyfajta kísérleti laboratórium-színházat álmodtak meg, melyhez színészképzés is tartozott volna. Ahogy Halász Péter írta: Nem véletlenül választottuk ezt a nevet: VÁROSI SZÍNHÁZ. Ebbôl a városból (Budapest) meríti energiáját és ezt az energiát adja vissza lakóinak. Feltöltôdik az itt megvalósuló életekkel, sorsokkal, gondokkal és azzal, ahogy az emberek idônként fellélegeznek, amikor gondjaik enyhülnek. Budapest nehéz város. De legyûrhetetlen neurotikus energiákkal, kiszámíthatatlan leleményekkel küzdi keresztül magát a hétköznapokon. A mi színházunk ennek tükre és laboratóriuma. A közönség láthatott különös szürreális Halász-rendezéseket, viccekbôl, napihírekbôl szôtt darabokat, valamint több száz egyéb rendezvényt ám erôbôl csupán 12 premierre futotta. A kettôs szétvált (Halász Péter maradt), a színházat azóta hivatalosan a Városi Színház Mûvészeti Kht. üzemelteti (Szalai-Szabó István és Lajos Sándor). Befogadószínházként jelenleg néhány, új utakat keresgélô társulat elôadásai láthatók (pl. a Crescendo Társulat, Utolsó Vonal, Meridián42 Színházi és Filmmûhely), illetve fellép Gór Nagy Mária Színitanodája is. Antré címmel pályázatot írtak ki, mely ha sikeresen zárul, a nyertes (alternatív) prózai és zenés társulatok produkcióit tavaszi bemutatósorozat keretében tekinthetjük meg. De a tervek között szerepel filmklub, és ahogy régebben, a környékbeli társadalom kérdéseit, problémáit középpontba állító produkciók mûsorra tûzése, a cigányság kultúrájának támogatása is. De nehéz fennmaradni, hisz az anyagi lehetôségek szûkösek, az idô pedig nem kíméli a színház épületét, a technikát. A színházról alig hallani valamit: a régi hirdetôtáblákat a téren megette a rozsda, eltûntek, a színház honlapja pedig élô-halott állapotokat tükröz. Pedig kevés, ilyen adottságokkal rendelkezô épület van: nagy nézôtér (A Budapesti Kamaraszínház jelenlegi stúdiószínpadai egyenként embert tudnak befogadni!), zenekari árok, a felsô szinten öltözôk, irodák, próbaterem, jó közlekedés Anno, ez a színház (Népszínház, Józsefvárosi Színház, Budapesti Kamaraszínház) mûsorpolitikájának köszönhetôen rendre teltház elôtt játszott (lásd: Cigánykerék, Piaf, Forgószínpad, Charlie nénje, A faun, stb.). Könnyelmûség (Persze, ki részérôl?), ha arra gondolunk például, hogy ma Budapestnek nincs egy gyermekszínháza sem. Talán még nem késô. Talán valami változik. Szonday Szandra Kedvezményes felvételi a hátrányos helyzetû diákok számára KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK Középiskolákban, de ingyenesen hívható telefonszámon is érdeklôdhetnek a továbbtanulók a hátrányos helyzetû fiatalok részére biztosított, úgynevezett kedvezményes felvételirôl. A program azoknak a fiataloknak nyújt segítséget, akik szeretnének továbbtanulni, de ezt a családjuk anyagi helyzete nem, vagy csak nagy lemondások árán teszi lehetôvé. A program lényege, hogy a bizonyítottan hátrányos helyzetû diákok számára az állam átvállalja a képzés költségét, amennyiben csak költségtérítéses képzésre veszik fel az által kiválasztott intézménybe. A részletekrôl érdeklôdni a es, ingyenesen hívható zöldszámon, vagy a weboldalon lehet. Start kártya Októbertôl igényelhetnek adóigazolványuk mellé START kártyát a pályakezdô fiatalok az Adó és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatalnál. A kártya egy alkalommal váltható ki, a kiváltás napjától számítva két évig biztosít kedvezményeket a munkaadó számára, amennyiben pályakezdô fiatalt alkalmaz. A munkáltató mentessé válik a tételes egészségügyi hozzájárulás alól, a 3 százalékos mértékû munkaadói járulék és 29 százalékos társadalombiztosítási járulék helyett pedig elsô évben a bruttó munkabér 15 százalékának, második évében 25 százalékának megfelelô összeget kell befizetnie. START kártyát igényelhet az a fiatal, aki még nem töltötte be 25. életévét (felsôfokú végzettség esetén 30. életévét), tanulmányait befejezte vagy megszakította és elsô alkalommal létesít munkaviszonyt, vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt. ELÔADÁS-SOROZATOT SZERVEZÜNK Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a közeljövôben fitoterápiás elôadás-sorozat indítását tervezzük a következô témakörökben: a gyógynövények használata és alkalmazása a háztartásban, fûszernövények alkalmazása és jótékony hatásai, apiterápia ismertetése. Jelentkezés a Nap Klub Alapítvány telfonszámán.

6 GYEREKEKNEK A januári feladvány helyes megfejtôi közül Váradi Tinának és Kecskés Adriennek kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A jutalmat március 3-án, 4 órakor vehetik át a Nap Klubban. Februári játékos feladványunk: 1. Keresd meg azt a szót, amelyekkel a következô szavak mindegyikébôl új szó alkotható: malom, toló, kakas 2. Összekuszálódtak a szavakban a betûk. Sôt még egy kakukktojás is elbújt köztük. Melyek ezek a szavak? Melyik a kakukktojás? fagsnr, záifrs, okyrácans, úséhtv 3. Ki írta ezt a verset? Megtudhatod, ha lóugrásban (L alakú lépés 2x3-as négyzetrácsban) összerakod a táblázatban található betûket: Forgácsfánk KISKUKTA Itt a farsang, a bálok és a fánkok ideje. Egy könnyen elkészíthetô sütemény, a forgácsfánk receptjét szeretném megosztani most veletek. A tészta biztonságos kisütéséhez mégis azt tanácsolom, hogy kérjetek segítséget szüleitektôl! A forró olaj nagyon veszélyes, jobb, ha egy felnôtt teszi bele a fánkokat. Moss meg 6 tojást meleg, mosogatószeres vízben, majd öblítsd le ôket. Erre azért van szükség, mert a tojások héján sok kórokozó baktérium telepedhet meg. Óvatosan válaszd ketté a tojásokat. (A fehérjékre most nincs szükség, de ha cukorral habbá vered és felolvasztott mirelit málnát keversz hozzá, finom málnahabot kapsz.) A 6 db tojássárgáját tedd egy tálba, önts hozzá 2 dl tejfölt, 50 dkg finomlisztet, 2 evôkanál kristálycukrot és 2 evôkanál rumot (erre azért van szükség, hogy a tészta sütéskor ne szívja magába a zsírt). Alaposan gyúrd össze az alapanyagokat, majd konyharuhával letakarva pihentesd a tésztát 30 percig. Lisztezett gyúródeszkán nyújtsd ki levestészta vékonyságúra, és derelyevágóval vagy éles késsel téglalap alakú darabokra vágd fel. A közepén a szélekkel párhuzamosan kétszer vágd be a lapocskákat. Süsd ki forró, bô olajban, majd még melegen szórd meg vaníliás porcukorral. Baracklekvárral is kínálhatod. Heiszman Éva ÜGYESKEDÔ Farsangi kutyabál De érdekes volna ha kutyabál volna, s farsang napján minden kutya bálba kutyagolna, Nagy kutya is, kis kutya is, kit csíp meg a bolha. Komondor kényelmes lassú táncot ropna, Puli Pali csárdást, ahogy meg van írva, sötét szôre, bozontja a szemébe lógna. Csau csacsacsázna, A foxi bokázna A többi vén kutya meg Leülne a hóba. Állatfej-álarc hajtogatással Állatfej-álarcot is készíthetsz hajtogatással. Nem kell hozzá más, csak megfelelô színes papír, 50x50 centiméteres méretben. Beküldési határidô: március 2. Cím: Nap Klub (1082 Bp., Leonardo da Vinci u. 4 6.) Pál Maja Folytatás a 7. oldalon.

7 ÜGYESKEDÔ Folytatás a 6. oldalról. ISKOLÁBAN Huszárcsákó-álarc hajtogatással Huszárcsákót is készíthetsz hajtogatással. Elkészítéséhez egy 50x50 centiméteres mûszaki rajzlap, színes fényes papír vagy festék szükséges. DIÁKLÁNYKÉNT JÓZSEFVÁROSBAN Heiszman Éva Filep Marcsit, amikor elôször láttam édesanyja karján ült, és sírt. Ma már majdnem felnôtt, s a Fazekas Mihály Gyakorló Iskola és Gimnázium 3. osztályos tanulója. Nemrégiben arról beszélgettünk: diákként hogyan érzi magát Józsefvárosban. Marcsi nemcsak a kerületben lakik, hanem itt is született, az egykori Vas utcai kórházban. Családjukban elsô gyermek, öt húga és két kisöccse van. Amikor Eszter, az idôsebb húga elsôs volt, akkor Marcsi harmadikosként sokszor bent maradt húga napközis csoportjában. Ily módon neki is lehetôsége nyílt arra, hogy együtt legyen a számára nagyon aranyos osztályfônökkel. Ekkor határozta el, hogy tanító néni lesz. Korábban a Vajda Péter Általános Iskolába járt. Most is jól tanul. Sokat segít osztálytársainak, reggel rendszeresen korábban érkezik, mint ôk. Körükben egyfajta anya szerepet vállal. Szereti a zenét. Zongorázik, de szívesen tanulna énekelni. Jelenleg két énekkarban is énekel. Ez számára nagyon fontos. Tanítóképzôben tervez továbbtanulni, utána pedig dolgozni. Szándékai szerint sok-sok éven át tanítaná a gyerekeket, helyesen írni és beszélni, hiszen a gyerekekkel eleve jól bánik, hiszen több testvére van. Remélem, Marcsi megtalálja a helyét felelôs, boldog felnôttként. Kiss Kinga Pistike, mond meg nekem, az év melyik hónapjában van huszonnyolc nap? Mindegyikben van annyi, tanító néni! Könyvtár szomszédságunknak Folytatás az 1. oldalról. könyvtárat a kiscsoportok, kisközösségek tagjai használhatják. A klub munkatársai segítenek a kölcsönzésben a könyvtári tagoknak. Beiratkozáshoz a leendô tagok címe és telefonszáma szükséges. Ha a kikölcsönzött könyv elvész vagy megrongálódik, akkor azt a kölcsönzônek kell pótolnia. A szomszédsági könyvtárnak nincs hivatalos nyitva tartása; bárki használhatja a csoportfoglalkozások idôszakában. A kölcsönzés díjtalan, várjuk az érdeklôdôket: magyar és világirodalmi, klasszikus és kortárs mûvekkel, fantasztikus regényekkel, novellákkal stb. Biztos, hogy mindenki megtalálja a kedvére való mûvet. Az olvasás hasznos és kellemes elfoglaltság, ami a mai rohanó világunkban egyre inkább háttérbe szorul, és többnyire felváltja más, modern, érdekesebbnek látszó idôtöltés. Tegyünk ez ellen! Látogasson el könyvtárunkba, és aki egy-egy általa elolvasott könyvet másoknak is ajánlana, írjon ismertetôt a mûrôl, és juttassa el szerkesztôségünkhöz, mi pedig lehetôség szerint közöljük azt. Olvasásra vigyázz, kész, rajt! Jákli Viktória Közösségi konzultációs fogadóóra Alapítványunk szakképzett munkatársa fogadóóráján minden pénteken 19 és 20 óra között (Nap Klub Alapítvány, Leonardo da Vinci u 4 6.) várja azokat az érdeklôdôket, akik új közösségeket szeretnének létrehozni (pl. kismamaklub, természetjárók köre, zenekedvelôk köre ), vagy a már meglévô kisközösségüket szeretnék továbbfejleszteni. Érdeklôdni Gyôri Jolandánál lehet a es telefonszámon. A Nap Klub Alapítvány számlaszáma: OTP VIII., adószáma:

8 SALÁTA FIATALOKNAK Sziasztok Saláta Olvasók!! A februári számban írok nektek az én szavaimmal (nincsenek szakszavak!) a zenekészítésrôl, a szövegírásról, meg arról, hogy hogyan is folyik egy stúdiófelvétel, mi a menete, s mi a következménye. Ha nagyon ütôs számot akarsz csinálni, akkor elôször is egy aktuális témáról, olyanról, ami mindenkit érint olyanról írj! Nagyon fontos, hogy ne használj csúnya szavakat és szakszavakat. Egyszerû, fülbemászó dallamot próbálj kitalálni. Mikor megvan a dallam s a szöveg, utána próbáld még dallamosabbá tenni, valamilyen hangszerrel, ami lehet pl: gitár, zongora ütôs hangszerek stb. Utána loop-ot vagyis (ütemet) szerkessz rá! Vannak megfelelô programok erre ( Hip-hop E-jay, de a legnépszerûbb a Reason, ezzel minden fajta zenei stílusban találsz ütemet, legyen az rock, r&b hip-hop stb. Nah, ha megvan a felsoroltak közt minden, utána jön csak a feketeleves! Indulás a Stúdióba!! (Ha nem tudsz megfelelôt, akkor keress meg engem a Nap Klubon keresztül!) Stúdiómunkálatok: Odaadod a hangmérnöknek az alapot, s utána ô belövi a tempót, s utána mehet is a felvétel. Az már tôled függ, hogy milyen gyorsan csinálod! S miután úgy érzed, hogy készen vagy mindennel, vagyis a feléneklésekkel vagy rappel utána már csak a keverés marad+ a Master keverés! S pár óra múlva a kezedben foghatod a saját számodat! Egy dolog még maradt! Utána menj el bulizni, ja és megyünk mi is veled!!:-) Luigi KLUBPROGRAMOK Klubhelyiségünk rendszeresen kínál hasznos elfoglaltságot a szomszédságunkban élô bármely korosztálynak. Programjainkon minden érdeklôdôt szívesen Közösségi konzultációs fogadóóra: minden pénteken óráig Pályázati tanácsadás: minden szerdán óráig Szociális tanácsadás: minden szerdán óráig Pszichoszociális tanácsadás: csütörtökönként óráig Vállalkozói tanácsadás: minden hónap utolsó szerdáján óráig Játszóház: minden pénteken óráig Nefelejts Nyugdíjas Klub: minden kedden óráig Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub: minden kedden óráig Grund Tehetséggondozó Mûhely: minden kedden és csütörtökön ig, pénteken óráig, szombaton óráig Segíts magadon! önsegítôkör: minden páros héten szerdán ig Angol: szerdánként ig KNK Középkorú Nôk Klubja: minden hónap utolsó hétfôjén, 19 órakor torna (helyszûke miatt elôzetes bejelentkezés szükséges a következô számon: ), 20 órától beszélgetés (mindenki számára nyitott) Jóga: szerdán ig Bakancsos Klub: minden hónap második szombatja. A klub tagjai kirándulásokat szerveznek a természetbe. Találkozó a Nap Klubban 9 órakor. Kocogó Klub: minden pénteken 17 és 18 óra között. Találkozó a Nap Klubban. Kocogás az Orczy-kertben. Helyszín: Nap Klub (1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 4 6.) FELVÉTELIZTEM! Január 28-án (szombaton) reggel 9 órakor megkezdôdött a kerületben és más településeken minden 8. osztályos gyerekeknek a Központi Írásbeli Felvételi. Ettôl függhet a jövônk. Mindenki, aki megírta, tudhatja, hogy nem is olyan könynyû, mint, egyesek mondják. Ez a felmérô kétszer 45 percet igényelt, közte 15 perc szünet állt rendelkezésünkre. Minden gyermek, aki várta, azt gondolta, hogy könnyû lesz. De a végén, amikor pl., végeztünk a nyelvtan feladatlap megírásával, mindenki azt mondta, hogy hú ez nehezebb volt mint gondoltam. Amikor láttuk, hogy a nyelvtan ilyen nehéz, már tudtuk: biztos a matek sem lesz könnyû. Nekem nincs mitôl félnem, érzésem szerint jó lett, mert majdnem mindent tudtam. Nem is készültem, nem tanultam. De mégis tudtam. Nem kell megijedni, lehet számítani rá, hogy nem lesz nehéz, de könnyû sem. Egy biztos, hogy senkinek nem szabad izgulni. Ha már te is 8-os vagy, és még csak most fogod megírni, nem kell különösen felkészülni. Egy jó tanács: egyél meg egy szelet étcsokit, az serkenti az agyat. Ne igyál szénsavasat! Tudom, hogy minden gyerek kólát inna és csipszet enne, de ilyenkor nem tesz jót a szénsavas, és a sós sem. Egyél inkább étcsokit, és igyál rostosat meg 1-2 szôlôcukrot. Ezt csak azért tanácsolom, mert én is gyerek vagyok, és tudom, milyenek vagyunk, vagy vagytok. Február 9-étôl meg lehet tekinteni a feladatlapok megoldásait. Sok sikert kívánok annak, aki még csak most fogja megírni, de annak is, aki már túljutott rajta! Sziasztok: Kata 8./a

9 ÜNNEP(VÁRÓ) A FARSANG A farsang, vagy más szóval a karnevál eredeti jelentése carne vale, azaz ég veled hús. Vízkereszttôl hamvazó szerdáig tart; idén január 6-ától március 12-éig. Féktelenség, jókedv, mulatság, nagy közös evés, ivás, bálok jellemzik ezt az idôszakot, amellyel a természetet is hasonló, féktelen bôségre akarták eleink ösztönözni. A több hetes mulatozás után a húsvét elôtti bûnbánat és 40 napos böjt következik. z a tavaszvárás ünnepe, amelyben rémisztô maszkokkal, zajjal ûzték el már a görög, római és germán ôseink is a telet, a vele járó hideget és sötétséget, valamint mindennek okozóját, a Gonoszt. Legújabb keletû megfogalmazásban a sötétség keltette depressziót is. Az ókori és a keresztény elemek oly módon keveredtek egymással az évszázadok lassan évezredek során, hogy ma már csak a szakértôk tudják pontosan behatárolni, mi, honnan eredt. A korai ünnepek és szertartások szerencsére meg is szelídültek, mostanság jelképes a vér- és az emberáldozat. A hiedelmek már nem élnek, de a jelmez viselése fennmaradt. A maszk elrejti az embert, személytelenné válik alatta, feloldódik, felszabadul. A híres mohácsi busójáráson, amely eredendôen a sokácok népszokása, az álarcokat fûzfából faragták, disznóvérrel festették. A napjainkban leginkább idegenforgalmi látványosságot jelentô busók szôrével kifordított bundát öltenek magukra, amit öv vagy marhakötél fog öszsze. Nadrágjukat szalmával tömik ki, és buzogánynyal, kürttel, kolomppal, egyéb ôsi zajkeltô eszközzel felszerelkezve vonulnak végig a városon. Este nagy máglyán égetik el a telet jelképezô koporsót, miközben körbe-körbe táncolnak körülötte. Közismert európai karneváli helyszín Velence. Az ünnep egy hatalmas színjátékhoz hasonló. A város adta természetes színtéren a városlakók és az alkalomra érkezô vendégek a szereplôk ugyanakkor az utcán, vagy az erkélyeken bámészkodva egyben a nézôk is. A farsangra összesereglenek a szerepelni vágyók, átváltozni akarók, a nosztalgiázni kívánók. A harsonák, léggömbök, szalagok, konfettik is nagy szerepet kapnak az ünneplésben. Karnevál Herceget választanak, majd az ünnep zárásaként az ôt helyettesítô szalmabábut elégetik, amellyel az önmagukban rejlô rosszat is tûzre vetik. Így mindenki megszabadult a bûntôl, a természet kilép a télbôl és megkezdôdik a tavasz, ember és környezete számára a megújulás.egy másik földrész ismert karneválját Rio de Janeiróban, a közel Magyarországnyi lélekszámú városban tartják, amely a világ legnagyobb utcai zenés fesztiváljává nôtte ki magát. Tekintettel a melegre, itt igen csak ledér öltözetben táncolnak és vonulnak fel a jelentôsebb szambaiskolák kiválasztottjai. Hatalmas táncverseny is ez egyben, ahol a legnagyobb tét, a dicsôség elnyerése. Sokan egész évben készülnek, gyakorolnak és spórolnak arra az egy jelmezre, amiben a felvonuláson majd megjelennek. Félmillió turista és sok híres ember is odautazik minden évben a parádé megtekintésére. A farsang utolsó napjait farsang farkának nevezik, és ilyenkor tetôfokára hág az ünneplés. Ha eddig lemaradtunk volna a mulatságról, ezt az idôszakot még kihasználhatjuk! Sok, képpel tarkított információ található a www. venezia-carnevale.de és a weboldalakon. A mellékelt felvételek is innen származnak. Teljes körû tájékoztatást találhatunk a oldalon is. Szigeti Éva

10 EGÉSZSÉG ÉLETMÓD CÉKLA zt a remek zöldséget is télen fogyaszthatjuk, úgy mint a sütôtököt. Magyarországon a XVII. századtól kezdték el termeszteni. Sokféle vitamint (C-t, B1-et, B2-öt, B6-ot), ásványi anyagot (vasat, magnéziumot, szilíciumot, cinket, káliumot, nátriumot, kálciumot, foszfort) tartalmaz. A C-vitamin minden életfolyamathoz nélkülözhetetlen. Fontos antioxidáns, elengedhetetlen a szövetek fejlôdéséhez és megújulásához, szükséges az erek rugalmasságának megôrzéséhez, az ép és erôs immunrendszerhez. Szent-Györgyi Albert, a C-vitamin felfedezôje napi 2 8 gramm C-vitamin fogyasztását javasolta. A B1- vitamin fontos a jó szellemi teljesítményhez, az izmok, az idegek és a szív normális mûködéséhez. A B2-vitaminnak szerepe van a vas beépítésében, részt vesz a vörösvértestek képzésében, és szerepe van az immunrendszer mûködésében. A B6-vitaminnak sokféle feladata van a szervezetben. Nélkülözhetetlen a vörös vértestek képzésében, és befolyásolja a fehérjebevitelt is. A céklát régrôl használják a népi gyógyászatban, elsôsorban vérképzô szerepe miatt. Meszesedést oldó hatása miatt a magas vérnyomásban szenvedôknek is ajánlatos. Vértisztító hatásánál fogva méregteleníti a májat. A nyers céklalé daganatgátló hatású, fokozza a szervezet ellenálló képességét. Fontos a sugárfertôzésben szenvedôk gyógyulásához. Élénk, vörös színe serkenti a vitalitást, életkedvet. Élénkíti az anyagcserét, aktivizálja az emésztést és a méregtelenítést. Sok rostanyagot tartalmaz. Édeskés íze ellenére alacsony a kalóriatartalma, ezért a diétázók és fogyni vágyók számára is nélkülözhetetlen. RECEPTEK Céklasaláta almával és sárgarépával Hozzávalók: dkg sárga- és céklarépa, 20 dkg alma, 1 kk hidegen sajtolt olaj, 1 citrom leve, egy csipet só. Elkészítés: A céklát, a sárgarépát finom reszelôn, az almát nagy lyukú reszelôn nyersen lereszeljük, majd összekeverjük, sózzuk, és ráöntjük az olajat és a citromlevet. Ha magokat szórunk rá, akkor az olaj elmaradhat. Zöldbabos céklasaláta Hozzávalók: fél kg héjában fôtt cékla, dkg sárga-, illetve zöldhüvelyû bab, 1 fej lilahagyma, 1-1,5 citrom leve, 3 ek olivaolaj, só, 1 csokor apróra vágott kapor vagy durvára darabolt dió. Elkészítés: A fôtt céklát meghámozzuk, és durva lyukú reszelôn lereszeljük, vagy vékony szeletekre vágjuk. A babokat puhára pároljuk sós vízben. Az olajat összekeverjük a citromlével, sóval, beletesszük a finomra vágott vagy reszelt hagymát, a céklát és a babokat. A végén rászórjuk a kaprot vagy a diót, és legalább egy óráig érleljük. Rendkívül finom, sültek mellé nagyon ízletes köretet is készíthetünk belôle. Íme, a recept: Hozzávalók: 3-4 közepes céklát megreszelünk, 2 sárgarépát és 1 fej vöröshagymát felvágunk, olajon megpároljuk, víz hozzáadásával, megsózzuk, és amikor már majdnem készre fôtt beleteszünk egy nagyobb doboz paradicsompürét, összerotyogtatjuk, és a sültek mellé tálaljuk. Céklás tofukrém Hozzávalók: 2 kisebb cékla, pár ek citromlé, 1-2 tk méz, 2-3 ek ecetes torma. Elkészítés: A céklákat sajtreszelôn megreszeljük, hozzákeverjük a citromlevet és a mézet. Azután összeturmixoljuk a tofuval (helyettesíthetô túróval is) és az ecetes tormával. Használjuk ki a tél ezen ajándékát! ÉTKEZÉSI TANÁCSOK Figyeljünk arra, hogy mit és hogyan eszünk Kiss Ernôné 1. Ügyeljünk az alkatunknak megfelelô testsúly megtartására! Az elhízás többféle daganatra. (pl. zsírdaganatok, ciszták, rosszindulatú daganatok kialakulására) is hajlamossá tesz. 2. Az A-, az E-, a C-vitamin segít a tumor (rosszindulatú daganat=rák) megelôzésében. 3. A túlzott alkoholfogyasztás nemcsak a májnak (májzsugorodás) árt, hanem növeli a nyelôcsôrák kialakulásának kockázatát is. 4. A túlzott forró vagy hideg ételek italok súlyosan károsítják a nyelôcsövet. Ez krónikus gyulladásra, és ennek következtében rákra hajlamosít. 5. Kerüljük a tartósított élelmiszereket! 6. Csak ritkán fogyasszunk édességet és koffeintartalmú italokat, mert ezek elôsegítik a szervezetben a kóros sejtburjánzást, a rákot. 7. Bizonyított, hogy a teljes kiôrlésû lisztbôl készült kenyerek, péksütemények fontos szerepet játszanak a vastagbélrák kialakulásának megelôzésében! A teljes kiôrlésû lisztben benne marad a korpa, mely sok B-vitamint és rostot is tartalmaz. Dr. Zajkás Gábor, az Országos Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézet fôigazgató-helyettese elôadása nyomán kiegészítette és lejegyezte: Tóthné Virág Margit

11 EGÉSZSÉGÜNK VÉDELEMÉRÔL NÉHÁNY SORBAN Azok a férfiak (és nôk is), akik nem mosnak rendszeresen fogat, hamarabb kapnak szívinfarktust állapították meg az amerikai orvosok 10 ezer férfin végzett kísérlet eredményeként. A kutatók szerint a hiányos fogápolás következtében szívkárosító baktériumok szaporodnak el a szájban. A British Medical Journal szerint a férfiak is kaphatnak mellrákot. Szerencsére korai stádiumban a betegek kétharmadát meg lehet gyógyítani hormonkészítményekkel. Az orvosok nem javasolják a szûk kerékpárosnadrágokat, mert a herék biciklizés közben megnyomorodhatnak, ennek következtében megduzzadnak, és fájdalmassá válnak. A fiatal nôknél a vakbélirritáció gyanúját keltô tünetek hátterében igen gyakran petevezeték-gyulladás húzódik meg. Amerikában végzett felmérések szerint minden harmadik nôbeteg, akinél jellegzetes vakbéltünetek lépnek fel, valójában petevezeték-gyulladásban szenved. Az orvosok ezért azt tanácsolják, hogy azok a hölgyek, akik vakbélgyulladás tünetét vélik felfedezni, vizsgáltassák meg magukat nôgyógyásszal is. Mûhiba ugyanis komoly következményekkel járhat: az idült petevezeték-gyulladás meddôséget okozhat. Azok a pszichikai hatások, mint például, amit egy munkával túlterhelt anya közvetít, erôsíti a gyermekek allergiás tüneteit. Lejegyezte: Tóthné V. Margit VÉDJÜK GERINCÜNKET! A Középkorú Nôk Klubjának (KNK) januári öszszejövetelén a gerincvédelemrôl beszélgettünk dr. Kovács Éva gyógytornász vezetésével, az ott elhangzottak lényegét az alábbiakban megosztjuk az olvasóval. z egyik leggyakoribb mozgásszervi panasz a hát- és derékfájás. Gerincünk egészségét helyes mozdulatokkal és testtartással tudjuk megôrizni. Ennek érdekében át kell gondolnunk, és ha szükséges át kell alakítanunk mindennapi munkahelyzeteinket. n Ülésnél ügyeljünk az ágyéki homorulat kialakítására, megôrzésére, akár kis hengerpárna betámasztásával. n Kerüljük a hosszantartó elôrehajlást. Például: mosogatásnál, vasalásnál az egyik láb kis elôrehelyezésével tartsuk egyenesen gerincünket. Porszívózásnál, ásásnál hosszú nyelû szerszámot használva tudjuk elkerülni a tartós elôregörnyedést. n Teher emelésekor álljunk kis terpeszállásban közel a tárgyhoz, azt testünkhöz közel tartva, egyenes háttal, térdnyújtással emeljük föl a földrôl, az autó csomagtartójából. n Ne egy kézben cipeljünk, hanem osszuk el a súlyt, hogy gerincünk mindkét oldalon egyenletesen terhelôdjön. n Íróasztalunk munkafelületét és a szék magasságát olyan magasra állítsuk, hogy ne kelljen elôrehajolva dolgoznunk. A gerinckímélô mindennapi mozgások kialakítása, ellenôrzése kezdetben tudatosságot, nagy figyelmet igényel, de az egészséges mozdulat és testtartás idôvel természetessé és megszokottá válik. DVD-AJÁNLÓ Faragó Maja Doktor úr, mik az esélyeim? Egyszerû rutinmûtétrôl van szó. Már nyolcvankettedszer csinálom. No, akkor nyugodt vagyok. Lehet is. Elvégre egyszer már sikerülnie kell. Doktor úr, meddig lesz a férjem a lélegeztetôgépen? Az elsô áramszünetig, asszonyom. Az orvos fejcsóválva nézi a félmeztelen beteget. Nem ártana, ha néha megfürödne! De doktor úr, én naponta fürdök! Akkor a vizet kellene néha cserélni! Kicsi kocsi Tele a tank! (Herbie). Indítsd be a motort! Herbie, a legszeretetreméltóbb autó visszatér a Disney teljesen felújított kaland-komédiájában. Lindsay Lohan Maggie Peytont játssza, az 53-as rajtszámú, saját értelemmel rendelkezô bogárhátú VW új tulajdonosát, aki a végsôkig meghajtja a kocsit, hogy NASCAR-versenyzô lehessen. Herbie motorházteteje alatt sok új trükk lapul, amely a közönséget egy akcióval teli, pörgôs komédia részesévé teszi. (2001) amerikai családi vígjáték, magyar hanggal, 97 perc. Rendezte: Angela Robinson. Szereplôk: Lindsay Lohan, Michael Keaton, Matt Dillon, Breckin Meyer. Hang: Dolby Digital 5.1. (Forrás: D. I.

12 KALENDÁRIUM KERESZTREJTVÉNY A HÓNAP EMBERE CHARLES ROBERT DARWIN angol természettudós február 12-én született, az angliai Shrewsburyben. Az edinburgi egyetemen orvostudományt, majd a cambridge-in teológiát tanult. 22 éves korában, december 27-én a Beagle nevû kutatóhajón föld körüli útra indult. Öt év múlva étkezett vissza Angliába. Az expedíció során rendkívül sok növény- és állattani, valamint ôslénytani anyagot gyûjtött. A tudományok történetében szinte példátlan az a hihetetlenül gazdag megfigyelési anyag, amelyet Darwin ezen az úton felhalmozott. Tulajdonképpen ekkor fogalmazódott meg benne a késôbb kifejtett és róla elnevezett származástani elméletnek az alapgondolata. Útinaplójának elsô kiadása 1839-ben jelent meg. (Magyarul csak 1913-ban látott napvilágot.) 1842-ben a London közelében lévô Downban telepedett le, és megírta a fajok eredetérôl alkotott elméletének rövid vázlatát. Csak 1859-ben jelent meg a Fajok eredete címû korszakalkotó mûve (magyarul 1874-ben), mivel 20 éven át rengeteg bizonyító anyagot gyûjtött az expedíció során szerzett megfigyeléseihez. Ebben az írásában fejtette ki részletesen származástani elméletét. Darwin a XIX. század egyik legnagyobb hatású természettudósa. Munkássága sok más tudományterületre is serkentô hatással volt. Ô fogalmazta meg elôször az evolúció (az élô természet fejlôdési folyamata) általános törvényeit. Nagy érdeme, hogy elméletét gazdag tapasztalati anyaggal támasztotta alá. Heiszman Éva Vízszintes: 1. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település. 7. Becézett Dániel. 8. Sör németül ford. 10. Szomorúság. 11. Becézett Imre. 13. Rádió belseje! 14. Amerigo... (szobrász). 16. Étlen kész! 17. Részben hasznára. 19. Filmszínház. 20. Folyadék. 21. E napon. 22. Cukros. 26. Füstköd ford. 29. Fordított hossz! 30. Napszak. 32. Színesfém. 33. Zománc. 35. Gondozó ad, bátorít. 38. Nagy folyónk. 39. Borsod- Abaúj-Zemplén megyei település. Függôleges: 1. Modor németül szakadt. 3. Építési törmelék. 4. Gyorsírás felt. neve ford. 5. Lengyel író. 6. Fûtési rendszer. 7. Kisgyerek fenyítése. 9. Közl. eszk. röv. 10. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település. 12. Borsod-Abaúj- Zemplén megyei település. 15. Motívum. 18. Német hasonlítószó. 19. Szaporítóanyag. 23. Hölgy németül. 24. Emelet franciául. 25. Szintén. 27. Tétlen magas építmény! 28. Tûnôdô. 30. Budapesti egyetem névbetûi. 31. Férfinév. 34. Római Ókori karthagói név. Bakancsos Klub március 11-én túrát szervez gyerekeknek, felnôtteknek, idôseknek, és mindazoknak, akik vállalkoznak 2-3 órás gyaloglásra. Útvonal: Nap utca Moszkva tér Normafa Pozsonyi hegy Moszkva tér Nap utca. Találkozás: 10 órakor, a Nap Klub elôtt, illetve fél és háromnegyed 11 között a Moszkva téren az óra alatt. Hozzávalók : Egy kirándulásra alkalmas túravagy edzôcipô és jó hangulat. Beküldendô: vízszintes 1. és 39., függôleges 10. és 12. Beküldési határidô: március 2. Januári rejtvényünk helyes megfejtôi közül Kiss Leventének kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A jutalmat március 3-án délután 4 órakor veheti át a Nap Klubban. A Nap Klub Alapítvány számlaszáma: OTP VIII., Adószáma: A Nap Klub Alapítvány havonta megjelenô ingyenes szomszédsági lapja Szerkesztôbizottság: Dellamarió Ildikó, Faragó Mária, Gara Imréné, Kerékgyártóné Zalka Cecília, Királyfi Jolán, Kisoroszi Elter Rozi, Kiss Ernôné, Makuminé Varajti Enikô, Papp Mária, Skrinyár Istvánné, Szabó Márta, Szegedi Józsefné, Szonday Szandra, Tóthné Virág Margit, Vass Józsefné, Wagner Margit, Wuletin István. Felelôs szerkesztô: Sörös Erzsébet Alapítvány Kiemelten közhasznú szervezet Felelôs kiadó: Nagy Józsefné A szerkesztôség és a kiadó címe: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u Telefon/fax: (06-1) Web: ISSN Készült a Macropolis Bt. nyomdaüzemében Felelôs vezetô: Fehérvári Béla

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját.

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját. XV. évfolyam 11. szám 2007. november Másfél évtized Ünnepi összeállításunk a számvetés szándékával készült. Alapítványunk életében eltelt másfél évtized jelentôsebb eseményeit, történéseit állandó krónikásunk,

Részletesebben

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap XI. évfolyam 5. szám 2008. december Karácsony Lajossy Sándor: Karácsonykor Soha szebben még

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT A karitász munkatársak imája Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetõvé tetted, hogy viszontszeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük.

Részletesebben

2005. január, XIV. évf. 1. szám

2005. január, XIV. évf. 1. szám ALGYÔI HÍRMONDÓ KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft 2005. január, XIV. évf. 1. szám Kedves Hírmondó Olvasók, Tisztelt Algyôi Lakosok! Az év elsô napjaiban idôrôl-idôre megállunk, és számvetést készítünk az elmúlt

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 3. szám 2015. március 1848 hőseire emlékeztünk AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9., TEL.: 06 (23) 521 310, WEB.: WWW.RENAULTSZABO.HU www.renault.hu

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Majális és Európa nap

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Majális és Európa nap DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 5. szám 2015. május Majális és Európa nap AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9. TEL.: +36 (23) 524 028 WEB.: WWW.AUTOCENTRUMSZABO.HU Migrain

Részletesebben

Korszerűsítették a palotakerti távhő-központot. Lapunk újra olvasható az interneten: http://ujsagok.vella.hu

Korszerűsítették a palotakerti távhő-központot. Lapunk újra olvasható az interneten: http://ujsagok.vella.hu Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 6. szám 2005. február 17. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Korszerűsítették a palotakerti távhő-központot SZÁMUNK TARTALMÁBÓL: Kevesebb lesz a fűtésszámla

Részletesebben

ASZTAL OGLALÁS: 439-0790

ASZTAL OGLALÁS: 439-0790 R ó m a i P a r t i H í r e k DUNAI ÉLETKÉPEK 2007. XV. ÉV. 1. SZ. R Ó M A I Ü R D Õ T E L E P S Z A B A D I D Õ - É S D I Á K V Í Z I S P O R T E G Y E S Ü L E T Várja kedves Vendégeit a ### TÉLI NYITVA

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

NYUGDÍJAS ÉLETMÓD MAGAZIN INGYENES PÉLDÁNY II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. JANUÁR. Portré. Miklósy György WWW.HILD.HU

NYUGDÍJAS ÉLETMÓD MAGAZIN INGYENES PÉLDÁNY II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. JANUÁR. Portré. Miklósy György WWW.HILD.HU NYUGDÍJAS ÉLETMÓD MAGAZIN INGYENES PÉLDÁNY II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. JANUÁR Portré Miklósy György WWW.HILD.HU 2 BEKÖSZÖNÔ Kedves Nyugdíjasok! Tartalom Egy új év kezdete egyben mindig az elôzô év számvetése

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

Ha nem sietnek, nem lesz mit megvédeni SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Ha nem sietnek, nem lesz mit megvédeni SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XV. évf. 2. szám 2006. január 19. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Ha nem sietnek, nem lesz mit megvédeni Alul is, fölül is ázik a Húszas Lassan két hónap telt

Részletesebben

Jótékonysági mérkőzés az árvízkárosultakért. Közlemény. megváltozott: XIV. évf. 38. szám 2005. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft

Jótékonysági mérkőzés az árvízkárosultakért. Közlemény. megváltozott: XIV. évf. 38. szám 2005. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 38. szám 2005. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft Jótékonysági mérkőzés az árvízkárosultakért Lothar Matthäus Gödöllőre jön A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának

Részletesebben

2012. február. ván jegyző. A polgármester átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklapot és

2012. február. ván jegyző. A polgármester átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklapot és ágasegyháza A N IV. évfolyam 2. szám Ó L P Ára: 100 Ft 2012. február Múltunk 1967-ben telepedett le Ágasegyháza községben dr. Mészáros Imre állatorvos. Munkásságát nyugdíjazásáig a községben végezte. 1968

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

ÉLETKÉPEK 2010. XVIII.

ÉLETKÉPEK 2010. XVIII. Római Parti Hírek DUNAI ÉLETKÉPEK 2010. XVIII. évf. 9. sz. Rómaifürdõ Telep Környezetvédõ, Szabadidõ és Diák Vízisport Egyesület Bp. III., Nánási út 55. Tel.: 240-1188 NYITVA TARTÁS: minden nap 9,00 19,30-ig

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Ú PESTI NAPLÓ. Megújul a Görgey. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2015. február 19., IX. évf., 6. szám

Ú PESTI NAPLÓ. Megújul a Görgey. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2015. február 19., IX. évf., 6. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2015. február 19., IX. évf., 6. szám Ú PESTI NAPLÓ JÚJPEST ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS HIVATALOS LAPJA LAPJA WWW.UJPEST.HU Fotó: Várai Mihály Megújul a Görgey A

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

XXI. évfolyam 26. szám 2013. december 3. Megjelenik: hetente. 1,2 milliárdos korszerûsítés. Felújítják az Auróra utcai szakrendelõt

XXI. évfolyam 26. szám 2013. december 3. Megjelenik: hetente. 1,2 milliárdos korszerûsítés. Felújítják az Auróra utcai szakrendelõt XXI. évfolyam 26. szám 2013. december 3. Megjelenik: hetente 1,2 milliárdos korszerûsítés Felújítják az Auróra utcai szakrendelõt KÖZTÉR Átadták Józsefváros elsõ fedett sportudvarát Sportsátor a gyerekeknek

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

Agghegyalja MOZAIK. Önkormányzati hírek. Kedves Olvasók! III. évfolyam, XIV. szám 2013. április Sopronkövesdről Sopronkövesdnek.

Agghegyalja MOZAIK. Önkormányzati hírek. Kedves Olvasók! III. évfolyam, XIV. szám 2013. április Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. Tavaszodik, éled a természet. Ilyenkor az ember is új erőre kap, feltöltődik. Március elején Téltemető túránkkal a kotecsi virág megcsodálása mellett szerettük volna eltemetni a telet is, de nem igazán

Részletesebben

Kosztolányi Dezsõ: asti

Kosztolányi Dezsõ: asti R ó m a i P a r t i H í r e k DUNAI ÉLETKÉPEK 2008. XVI. ÉV. 2. SZ. R Ó M A I Ü R D Õ T E L E P K Ö R N Y E Z E T V É D Õ, S Z A B A D I D Õ É S D I Á K V Í Z I S P O R T E G Y E S Ü L E T ### TÉLI NYITVA

Részletesebben

Bronzérmes a magyar csapat Szombaton a budapesti Gerevich-Kovács-Kárpáti

Bronzérmes a magyar csapat Szombaton a budapesti Gerevich-Kovács-Kárpáti Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 5. szám 2005. február 10. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Vívás Olasz győzelem Gödöllőn Bronzérmes a magyar csapat Szombaton a budapesti Gerevich-Kovács-Kárpáti

Részletesebben

KÖZÉLETI LAP XVIII. évfolyam 1. szám 2007. január 31. Mint a főnixmadár A dorozsmai szélmalom harmadszori újjáépítése

KÖZÉLETI LAP XVIII. évfolyam 1. szám 2007. január 31. Mint a főnixmadár A dorozsmai szélmalom harmadszori újjáépítése 2007. január 31. 1. oldal Alapítva 1990-ben. kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo KÖZÉLETI LAP XVIII. évfolyam 1. szám 2007. január 31. Mint a főnixmadár A dorozsmai szélmalom harmadszori újjáépítése Először

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

Óhegy Farsang a Táborhegyi Népházban

Óhegy Farsang a Táborhegyi Népházban ÓBUDA HEGYVIDÉKIEK EGYESÜLETÉNEK LAPJA XV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR Kiállítás nyílik Pázmándi Erzsébet olajfestményeibôl február 13-án, szombaton 18.30 órakor a Táborhegyi Népházban. A kiállítást

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 1. szám 2013. március Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! SZABÓ LŐRINC:

Részletesebben

»A kerület kulturális központjában folyó kiváló munka méltó elismeréseként

»A kerület kulturális központjában folyó kiváló munka méltó elismeréseként 2 önkormányzat 4 aktuális 5 Közérdekű 15 kertvárosi arcképek Havashalom utca 43. Műszaki Ügyosztály Bemutatkoznak az önkormányzati képviselők Antalóczy Csaba Drog nélkül az egészséges felnőttkorért Szebbé

Részletesebben