Ha kedd, akkor nyugdíjasklub. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! Könyvtár szomszédságunknak KÖZLEMÉNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha kedd, akkor nyugdíjasklub. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! Könyvtár szomszédságunknak KÖZLEMÉNY"

Átírás

1 XIV. évfolyam 2. szám február Ha kedd, akkor nyugdíjasklub Tegyünk együtt a holnapért! KÖZLEMÉNY Nap Klub Alapítvány e közleményével tesz eleget az évi CXXVI. törvény 6. (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról szóló törvény vonatkozó rendelkezésének megfelelôen közöljük, hogy a évben az alapítvány számlájára érkezett forintot az alapítvány Grund Tehetséggondozó Mûhely projektje költségeinek fedezésére fordítottuk. Az errôl szóló bizonylatok az alapítvány székhelyén megtekinthetôk. Köszönjük, hogy alapítványunkat tisztelte meg bizalmával! Nap Klub Alapítvány Add nekünk az 1%-od! Nyilatkozatok a személyi jövedelemadó 1 százalékáról Február 20-ig nyilatkozhatnak a személyi jövedelemadó civil szervezetek részére történô felajánlásáról azok, akik saját adóbevallás helyet munkáltatójukkal készíttetik el az elszámolást. A munkáltatótól kapott, vagy az internetrôl letöltött nyilatkozatot (egyházak számára történô felajánlás esetén nyilatkozatokat) február 20-ig kell átadni a munkáltatónak. Kérjük, éljen a lehetôséggel: a Nap Klubban alapítványunk adószámával ellátott nyilatkozatokat talál, melyeket borítékba téve átadhat munkáltatójának. (A nyilatkozat az APEH honlapjáról is letölthetô.) Az egyszázalékos felajánlások kétszeresen számítanak: az állami költségvetés a felajánlott összeggel megegyezô mértékben támogatja a lakókörnyezetekért, a hátrányos helyzetû emberekért, a civil öszszefogásért munkálkodó alapítványokat, egyesületeket. A nyugdíjasok minden kedden 10 és 12 óra, valamint 14 és 16 óra között a Nap Klubban szervezik szabadidôs foglalkozásaikat. Minden érdeklôdôt szívesen látnak. Felvételünk a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub programján készült. Fotó: Wagner Margit KONFERENCIA A KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEKRÔL Felmérések és elemzések jelzik, hogy a lakótelepeken kevésbé szervezett a helyi társadalom, nincsenek formalizált szervezetek, a szabadidôs és önsegítô csoportok száma alacsony, a szomszédsági munka, illetve az önkéntes tevékenység összehangolása nem megoldott. Hiányoznak a fejlesztési programok megvalósítását segítô szakemberek, korlátozott az információ, valamint a pályázati források elérésének lehetôsége. Mindezek csökkentik a társadalmi integráció esélyeit, ezért kiemelt feladat a helyi részvételen alapuló közösségi kezdeményezések támogatása. Folytatás a 2. oldalon. Könyvtár szomszédságunknak Nap Klub Alapítvány nevében örömmel tudatom minden érdeklôdôvel, hogy ingyenes szomszédsági könyvtár nyílt klubunkban. A könyvállomány amit sok-sok érdekes kölcsönözhetô, valamint helyben olvasható, tanulmányozható kötet alkot a Maholnap Alapítvány támogatásával jött létre. A lexikonok és az enciklopédiák ugyan csak helyben olvashatók, viszont sokat segíthetnek a tanulásban, a felvételire, a vizsgákra és a dolgozatokra való felkészülésben, illetve ajánlhatók bárkinek, aki gyarapítani szeretné tudását. Folytatás a 7. oldalon. A Nap Klub Alapítvány adószáma:

2 KÖZÖS DOLGAINK HASZNOS HÉTVÉGE KUNBÁBONYBAN Ez év január 18-án meghívást kaptam Nap klubos barátnôimtôl. Van-e kedvem, idôm elmenni velük a Nap Klub Alapítvány rendezésében, gondozásában egy háromnapos tréningre? Volt. Ezután 20-án reggel: buszra fel, cél Kunbábony. Ragyogó napsütésben érkeztünk a volt tanyasi, mára gyönyörûen felújított iskolába. lszállásolás után máris jött volna a munka, ha Hörömpölô Karcsi, a gondnok nem ajánlja fel, hogy 4-5 személyt el tud vinni kocsival Kunszentmiklósra, a sajtvásárra. Mentünk. Társainknak is vásároltunk magyar tehenek magyar tejébôl magyar üzemben készített magyar tejtermékeket. Különféle fûszernövényekkel ízesített sajtokat, túrókat. Finomakat. Önköltséges áron. Így az érdemi munka ebéd után kezdôdött. A tréning vezetôje nagyszerûen felkészült, nagy tudású, nagy gyakorlattal rendelkezô helybéli lakos, Mészáros Zsuzsa volt. A feladat: hogyan kell közösségi vállalkozásokat megszervezni, kikkel, miért és fôleg mibôl elindítani. Vasárnap eljutottunk oda, hogy volt néhány vállalkozó csoport, amelynek tagjai különbözô témában, szolgáltatásban indulnánk. Gyönyörû elképzelések remélhetôleg valóra válnak. Ezek ismertetésére nem vállalkozom, hiszen az igazán hozzáértôk nálam sokkal jobban, hitelesen megteszik, e lapban is. Arra is jó volt a néhány nap, hogy kellemes emberekkel találkoztam. Talán még barátságokat is kötöttünk. Nagyokat sétáltunk, jókat beszélgettünk, gyönyörködtünk a fagyos tájban. Egyik reggel csodát láttam. A hálóból a tornácra kilépve szembe jött velem. A Nap volt csupa nagybetûvel. Az út másik oldalán, a kis erdô csupasz ágacskái közül emelkedett ki. Szemmagasságból felfelé, csak nekem. Kettônk között nem volt hegy, emeletes ház, gyárkémény, nagyfeszültségû vezeték, semmi. Csak a csodálatos, hatalmas tûzgolyó. Velem jött a tornác végére. Közben képzeletben mellénk szegôdött a hajdan volt pirulós tanítókisasszony, a morcos pedellus és a mezítlábas, vásott gyermeksereg. A számkódos ajtó vetett véget a bûvöletnek. Még egyszer köszönöm a Nap Klub Alapítványnak a tanulás lehetôségét, az új barátokat. Köszönöm Zsuzsa, Szekeresné Marika és Karcsi munkáját. Köszönöm a kiskunsági míves templom látványát. Petôfivel érezve engem is visszahúz a szívem. Viszontlátásra Kunbábony. Hajdú Gizella FELKÉSZÍTÔ KÖZÖSSÉGI VÁLLALKOZÁSOKRA Január 20-a és 22-e között tartottuk az év elsô tréningjét a közösségi vállalkozásokra való felkészülés céljából. Ezekkel, az új, alakuló kisvállalkozásokkal szeretnénk eredményesebbé tenni kisközösségeink életét, ahol ki-ki, kamatoztathatná képességeit. A tréning megismertetett a különbözô vállalkozásformákkal, a vállalkozások megalapításának, megszervezésének és mûködtetésének alapjaival, a pénzügyi és adóügyi tudnivalókkal. Lehetôség nyílt tapasztalatcserére is ilyen típusú, már mûködô szervezetek vezetôivel. A felkészülô kiscsoportok elkészítették vállalkozásuk terveit a megalapítástól a marketingig. A tréning vezetôje Mészáros Zsuzsa volt, a Felsô-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesületének elnöke. Több vállalkozástervezet elkészült a családi napközitôl a szövés tanításáig. A vállalkozások hatékonyabb mûködése érdekében még egy tréninget tervezünk februárban, ahol folytathatjuk a Kunbábonyban megkezdett munkát. J.V. A Phare ACCESS 2003 Program támogatásával Játszóház KONFERENCIA A KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEKRÔL Folytatás az 1. oldalról. Mindemellett azonban bizonyos elôrelépés is tapasztalható e területen. Ezt erôsítendô a helyi kezdeményezéseket és az emberek tudatosságát, együttmûködését, a közös cselekvést segítô Közösségi Kezdeményezések Hálózata (KÖZTÁMHÁLÓ) éppen aktuális programja keretében, február 25-én a Nap Klub Alapítvány szervezésében szakmai konferenciát tart a Szigony Alapítvány épületében. A tanácskozás résztvevôinek a közösségi kezdeményezéseket támogató program mellett alkalmuk lesz más, például a rákoscsabai, az újpalotai, a Pest megyei, a ferencvárosi és természetesen a józsefvárosi tapasztalatokat is megismerni. Az egri köztámhálósok mûhelybeszélgetés alkalmával mutatkoznak be. Találkoznak továbbá a résztvevôk a Nap Klub Alapítvány önkénteseivel és a kiscsoportok vezetôivel. Gyôri Jolanda

3 KÖSZÖNET A SZÉPKORÚAKTÓL Harcz Margó, a Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klubjának vezetôje meglepetéssel kedveskedett nyugdíjasklubunk tagjainak. Aminek köszönhetôen január közepén egy kellemes hangulatú napot tölthettünk az ország különbözô településeirôl érkezô, több tízezer meghívottal együtt a Papp László Budapest Sportarénában. Akik a jó hangulatról gondoskodtak: a szintén szépkorú Korda György, Balázs Klári, Aradszky László, Bodrogi Gyula és Voith Ági elôadómûvészek, valamint a Megasztárban híressé vált fiatal, Tóth Vera. A kezünk megfájdult a sok tapsolástól sajnáltuk, hogy az idô gyorsan elszaladt. Még órákig élveztük volna az elôadást. Örömmel vettük, hogy gondoltak ránk, szépkorúakra. Szeretnénk, ha jövôben is hasonló élményben lehetne részünk. A Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub tagjai KÖZÖTTÜNK ÉLNEK EGY HOSSZÚ TARTALMAS ÉLET TITKA Kovács Bálint bácsi 95 éves, nyugalmazott református lelkipásztor. Úgy ismertem meg, hogy a Salétrom utcai református templomban egyik alkalommal ô tartotta az Istentiszteletet. Ámulatba ejtett bölcsessége, szellemi és fizikai frissessége. Megkértem, engedje meg, hogy néhány kérdést tegyek fel, vajon mi a hosszú élet és szellemi frissességének titka. Számos kérdést intéztem hozzá, de a hely szûke miatt csak az alábbiakat osztom meg olvasóinkkal. Kovács Bálint elmondta, hogy pályáját 1942-ben Kecskeméten kezdte, majd 1957 óta ismét Budapesten folytatta a Józsefvárosban, egészen nyugdíjba vonulásáig, 1980-ig. Most is aktívan dolgozik, néha-néha Istentiszteletet tart, levéltárakat, könyvtárakat keres fel, kutat és ír, mert még sok a megírni való. Elbeszélése során kiderült, hogy öt évig a KIE (Keresztény Ifjúsági Egyesület) utazó titkára volt, részt vett a sárospataki Népfôiskola megalapításában, megírta a Protestáns Népfôiskola Mozgalom történetét, aktív tagja volt egy cserkészcsapatnak. Sok fiatallal foglalkozott, és útmutatást adott a pályájuk elkezdéséhez. A vidékrôl feljötteknek olcsó szállást és munkahelyet ajánlott, de ennek volt egy komoly feltétele: a szorgalom és a becsületesség. Amikor megkérdeztem, hogy mit üzen a mai fiataloknak, azt a választ kaptam, hogy az ifjúkor nagy kincs, amit el lehet tékozolni, de komoly tanulással értékesíteni is lehet, legyen az a fiatal akár értelmiségi, akár ipari munkás vagy egy nagy tudós. A fiataloknak azt a nagy kincset, amit a fiatalságuk idôszakában kapnak, a jövôre való felkészülésre tanácsos felhasználni. Kovács Bálint úgy véli: amit fiatalon megtanulnak, az fogja végigkísérni ôket, ezzel boldogulnak. Ha igazán nívós a tudásuk és magatartásuk, lehet bennük bízni. A hosszú élet és a szellemi frissesség titka, Bálint bácsi szerint de gondolom, mások is osztoznak vele ebben a sok és rendszeres munka. Csaknem másfél éve kapcsolódtam be a Nap Klub Alapítvány munkájába. Úgy érzem, hogy itt olyan mûhelymunka folyik megfelelô pedagógusokkal, nevelôkkel, akik arra törekednek, hogy a hozzájuk bejövô gyerekeknek többi között a kézmûves-foglalkozások szervezésével, vagy éppen az angol nyelv oktatásával értékes alapot adnak az élet megkezdéséhez. Ami még igen lényeges: a gyerekek megtanulják az egymásra figyelés és a segítségnyújtás mûvészetét. Ma, amikor tudjuk, hogy igencsak átalakul a világ, talán ezen a kis szigeten mi is hozzájárulhatunk egy szebb, egészségesebb jövô kialakításához. Például azzal, ha jobban figyelünk egymásra, ha hagyunk idôt magunkra, a családra, hosszú beszélgetésekkel és tartalmas pihentetô programok megszervezésével. Kiss Ernôné POSTALÁDÁNKBÓL Olvasóink leveleit változtatás nélkül közöljük; tartalmukért felelôsséget nem vállalunk. Tisztelt Szerkesztôbizottság! Szeretném Önöket írásban tájékoztatni, milyen jó, hogy hirdetéseket közölnek az újságban, amit olvasva elmentem a Nap u. 39-be, a 2005 ôszén megnyílt 100 Ft-os Háziasszonyok boltjába. Idôs koromra való tekintettel fájnak a lábaim, nem tudok sokat járkálni a szükséges háztartási cikkek beszerzéséért. Ebben a boltban minden fontos dolgot megkapok, és még azt is beszerzik, ami esetleg nincs jelenleg. Az Önök újságjában még sok más fontos dolog is tudomásunkra jut, amirôl különben nem hallanánk. További sok sikert kívánok munkájukhoz: Özv. Tímár Pálné

4 KÖRNYEZETÜNK HOGYAN TAKARÉKOSKODJUNK? AZ VÍZ 3. rész Víz nélkül nincs élet. A víz oltja a szomjunkat, felhasználjuk ételeink készítéséhez, mosakodáshoz, nem nélkülözhetjük a kertünkben, de a lakásunk tisztán tartása során sem. A víz és csatornadíj köbméterenkénti ára nem csekély összeg, ezért jó ha átgondoljuk hogyan takarékoskodunk vele. Ha szeretnénk, hogy több pénz maradjon a tárcánkban, a megrögzött szokásainkon változtatni kell. Meglepô adatok Az ember évente kb liter (50 köbméter) vizet fogyaszt el. Ennek kb. a fele meleg víz. A víz felmelegítéséért köbméterenként több száz koronát fizetünk. Számlánk csaknem egyharmadát a WC öblítésére kifizetett összeg képezi. Minden öblítéskor 9 14 liter víz használódik el. A megnyitott csapon kb. 10 liter víz folyik el percenként, a zuhanyrózsán keresztül liter. A csöpögô csapon egy hónap alatt 1000 liter víz folyik el, a rosszul záródó WC-szelepen át pedig egy egész vagyon. Ha naponta kétszer 20 másodpercig kezet mosunk, egy év alatt 2500 litert is elhasználhatunk rá. Ha a konyhában 6 tányért 10 másodpercig folyó víz alatt mosunk, ez egy év alatt kb liter víz.1 köbméter víz 37 C fokra való felmelegítéséhez mintegy 30 kilowattóra energiára van szükség. Tanácsok Ajánlatos takarékos csapokat, zuhanyrózsákat és WCöblítôket használni. A meglévôket kiegészíthetjük különbözô víztakarékos berendezésekkel. Ezekkel akár harmadára csökkenthetjük a fogyasztást.a csöpögô csapokat és a nem záródó öblítôt azonnal javíttassuk meg. Fürdés helyett zuhanyozzunk; egy zuhanyozás 60 80, egy kádfürdô liter meleg vizet igényel. A mosóés a mosogatógépet csak teljes kapacitással mûködtessük. Fogmosáshoz poharat használjunk, vagy közben zárjuk el a csapot; fogmosás pohárral 0,2 liter, folyó víz esetén 5 7 liter víz. Borotválkozás: mosdó megtöltve vízzel 3 5 liter, folyó víznél 25 liter víz. Zuhanyozáskor amíg szappanozzuk magunkat, vagy a hajunkat mossuk, zárjuk el a csapot, vagy csökkentsük a víz folyását. Napi 2 WC-öblítés évente 6000 liter vizet jelent. Az edények mosogatását ne folyó víz alatt végezzük. Egy 4 5 tagú családnak esetleg jobban megéri mosogatógépet használni, mivel egy mosási program alatt átlag 15 liter vizet használ fel a mosogatógép. (Forrás: Dellamarió Ildikó LÁTOGATÓBAN HÍRES, NEVES EMBEREK Kerületünkben született vagy hosszabb rövidebb ideig itt élô, alkotó személyiségek. Molnár Ferenc ( ) író, a magyar és világirodalom ismert alakja Jogot hallgatott Genfben ben már hírlapíró Budapesten, ahol megjelent egy novelláskötete. Elsô színdarabját, A doktor urat ben mutatták be. A nagyon gyors írói sikert A Pál utcai fiúk (1907) és A testôr (1910) címû drámája alapozta meg. Az I. világháborúban haditudósító volt. A fasizmus elôl 1939-ben Svájcba, majd az Amerikai Egyesült Államokba (New Yorkban is halt meg) költözött. Írásaira az olvasók is hamar felfigyeltek. A társadalom valamennyi rétegérôl volt mondanivalója. Írásait a technikai rutin, a sziporkázó szellemesség, az ôszinte jellemábrázolás teszi maradandóvá. Vonzotta a siker és a hatásosság. A századfordulón újra felfedezték a gyermekirodalmat, aminek hatására megírta a magyar és a világirodalom egyik legszebb ifjúsági regényét, A Pál utcai fiúkat, amely az esendô gyermek gyôzelmével végzôdik. Az 1997-es kiadás fülszövege: A Pál utcai fiúkat az teszi népszerûvé, hogy az élet minden ága-boga benne van: iskola és játék, barátság és harc, pártoskodás és összetartás minden, egészen a halálig. S az író mindezt gyerekésznek, gyerekszívnek szólóan szôtte regénybe. A gyerekvilág tükrében láttatja a világot. Boka, Nemecsek, Áts Feri és a többiek története átélhetô csaknem bárhol, s a XX. század végén semmivel sem kevésbé, mint születésekor, a század kezdetén. Talán ez a magyarázata a regény példátlan hazai és világsikerének. Közel két tucat nyelven jelent meg, s ajánlott olvasmány nemcsak a magyar iskolákban, hanem távoli földrészeken is A volt Papnövelde kert Molnár Ferenc nevét vette fel ben, amikor a nagyhírû A Pál utcai fiúk címû angol magyar film a kerület sok színhelyén készült. Molnár Ferenc a József körút 68-ban született, de lakott a 83- ban is. Ezt emléktábla is jelzi. Kerületi vonatkozású mûvei: Az éhes város (1901) regény és A Pál utcai fiúk (1907) ifjúsági regény. Nem tudok Molnár Ferenccel elfogódottság nélkül foglalkozni, hiszen a Fûvészkert, a Pálutcaiak, a Vörösingesek a józsefvárosi gyerekek emberré válását a világ ismeri. Az író unokái és dédunokái mai is a fôváros és Józsefváros életének aktív részesei.az 1967-es film sok gyermekszereplôje is itt él körülöttünk. Mûvei: A doktor úr (1912), A Pál utcai fiúk (1907), A testôr (1910), Egy haditudósító emlékei (1916), Az aruviumi erdô titka (1916), Az ördög (1907), Liliom (1909), Az üvegcipô (1924), Játék a kastélyban (1926), Olimpia (1928) A megjelenés ideje: Magdolna és egyéb elbeszélések (1898), A csókok éjszakája és egyéb elbeszélések (1899), Az éhes város (1901) regény, Egy gazdátlan csónak története (1901) regény, Józsi és egyéb kis komédiák (1902), Rabok (1907) regény, A farkas (1912) dráma, Úri divat (1917) dráma, A hattyú (1920) dráma, Égi és földi szerelem (1922) dráma, A vörös malom (1923) dráma, A gôzoszlop (1926) regény, Összes mûvei: 1 20-ig (1928), A zenélô angyal (1933) regény, A zöld huszár (1937) regény, Ôszi utazás (1939) regény, Isten veled, szívem (1945, 1947) regény, Színház (1961) színmûvek, Színmûvek (1989), A férfi szíve (1994) Nagy Józsefné

5 Egy kis színháztörténet 2. Novemberi lapszámunkban írtam elsôként a Kálvária téren álló színház történetérôl, és akkor azt ígértem, cikkemet a színház jelenlegi helyzetével folytatom Nos, úgy látszik, idôközben nem csak engem foglalkoztat a téma, nemrég a Népszabadság hasábjain is megjelent egy írás ezzel kapcsolatban (Trencsényi Zoltán: Bálna a Kálvária téren, január 17.) ben Jeles András és Halász Péter vette át az épületet, mely a keresztségben a Városi Színház nevet kapta (Halász Péter Slicc címû black comedy-jének ôsbemutatójával nyitottak). A páros nagy terveket dédelgetett: egyfajta kísérleti laboratórium-színházat álmodtak meg, melyhez színészképzés is tartozott volna. Ahogy Halász Péter írta: Nem véletlenül választottuk ezt a nevet: VÁROSI SZÍNHÁZ. Ebbôl a városból (Budapest) meríti energiáját és ezt az energiát adja vissza lakóinak. Feltöltôdik az itt megvalósuló életekkel, sorsokkal, gondokkal és azzal, ahogy az emberek idônként fellélegeznek, amikor gondjaik enyhülnek. Budapest nehéz város. De legyûrhetetlen neurotikus energiákkal, kiszámíthatatlan leleményekkel küzdi keresztül magát a hétköznapokon. A mi színházunk ennek tükre és laboratóriuma. A közönség láthatott különös szürreális Halász-rendezéseket, viccekbôl, napihírekbôl szôtt darabokat, valamint több száz egyéb rendezvényt ám erôbôl csupán 12 premierre futotta. A kettôs szétvált (Halász Péter maradt), a színházat azóta hivatalosan a Városi Színház Mûvészeti Kht. üzemelteti (Szalai-Szabó István és Lajos Sándor). Befogadószínházként jelenleg néhány, új utakat keresgélô társulat elôadásai láthatók (pl. a Crescendo Társulat, Utolsó Vonal, Meridián42 Színházi és Filmmûhely), illetve fellép Gór Nagy Mária Színitanodája is. Antré címmel pályázatot írtak ki, mely ha sikeresen zárul, a nyertes (alternatív) prózai és zenés társulatok produkcióit tavaszi bemutatósorozat keretében tekinthetjük meg. De a tervek között szerepel filmklub, és ahogy régebben, a környékbeli társadalom kérdéseit, problémáit középpontba állító produkciók mûsorra tûzése, a cigányság kultúrájának támogatása is. De nehéz fennmaradni, hisz az anyagi lehetôségek szûkösek, az idô pedig nem kíméli a színház épületét, a technikát. A színházról alig hallani valamit: a régi hirdetôtáblákat a téren megette a rozsda, eltûntek, a színház honlapja pedig élô-halott állapotokat tükröz. Pedig kevés, ilyen adottságokkal rendelkezô épület van: nagy nézôtér (A Budapesti Kamaraszínház jelenlegi stúdiószínpadai egyenként embert tudnak befogadni!), zenekari árok, a felsô szinten öltözôk, irodák, próbaterem, jó közlekedés Anno, ez a színház (Népszínház, Józsefvárosi Színház, Budapesti Kamaraszínház) mûsorpolitikájának köszönhetôen rendre teltház elôtt játszott (lásd: Cigánykerék, Piaf, Forgószínpad, Charlie nénje, A faun, stb.). Könnyelmûség (Persze, ki részérôl?), ha arra gondolunk például, hogy ma Budapestnek nincs egy gyermekszínháza sem. Talán még nem késô. Talán valami változik. Szonday Szandra Kedvezményes felvételi a hátrányos helyzetû diákok számára KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK Középiskolákban, de ingyenesen hívható telefonszámon is érdeklôdhetnek a továbbtanulók a hátrányos helyzetû fiatalok részére biztosított, úgynevezett kedvezményes felvételirôl. A program azoknak a fiataloknak nyújt segítséget, akik szeretnének továbbtanulni, de ezt a családjuk anyagi helyzete nem, vagy csak nagy lemondások árán teszi lehetôvé. A program lényege, hogy a bizonyítottan hátrányos helyzetû diákok számára az állam átvállalja a képzés költségét, amennyiben csak költségtérítéses képzésre veszik fel az által kiválasztott intézménybe. A részletekrôl érdeklôdni a es, ingyenesen hívható zöldszámon, vagy a weboldalon lehet. Start kártya Októbertôl igényelhetnek adóigazolványuk mellé START kártyát a pályakezdô fiatalok az Adó és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatalnál. A kártya egy alkalommal váltható ki, a kiváltás napjától számítva két évig biztosít kedvezményeket a munkaadó számára, amennyiben pályakezdô fiatalt alkalmaz. A munkáltató mentessé válik a tételes egészségügyi hozzájárulás alól, a 3 százalékos mértékû munkaadói járulék és 29 százalékos társadalombiztosítási járulék helyett pedig elsô évben a bruttó munkabér 15 százalékának, második évében 25 százalékának megfelelô összeget kell befizetnie. START kártyát igényelhet az a fiatal, aki még nem töltötte be 25. életévét (felsôfokú végzettség esetén 30. életévét), tanulmányait befejezte vagy megszakította és elsô alkalommal létesít munkaviszonyt, vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt. ELÔADÁS-SOROZATOT SZERVEZÜNK Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a közeljövôben fitoterápiás elôadás-sorozat indítását tervezzük a következô témakörökben: a gyógynövények használata és alkalmazása a háztartásban, fûszernövények alkalmazása és jótékony hatásai, apiterápia ismertetése. Jelentkezés a Nap Klub Alapítvány telfonszámán.

6 GYEREKEKNEK A januári feladvány helyes megfejtôi közül Váradi Tinának és Kecskés Adriennek kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A jutalmat március 3-án, 4 órakor vehetik át a Nap Klubban. Februári játékos feladványunk: 1. Keresd meg azt a szót, amelyekkel a következô szavak mindegyikébôl új szó alkotható: malom, toló, kakas 2. Összekuszálódtak a szavakban a betûk. Sôt még egy kakukktojás is elbújt köztük. Melyek ezek a szavak? Melyik a kakukktojás? fagsnr, záifrs, okyrácans, úséhtv 3. Ki írta ezt a verset? Megtudhatod, ha lóugrásban (L alakú lépés 2x3-as négyzetrácsban) összerakod a táblázatban található betûket: Forgácsfánk KISKUKTA Itt a farsang, a bálok és a fánkok ideje. Egy könnyen elkészíthetô sütemény, a forgácsfánk receptjét szeretném megosztani most veletek. A tészta biztonságos kisütéséhez mégis azt tanácsolom, hogy kérjetek segítséget szüleitektôl! A forró olaj nagyon veszélyes, jobb, ha egy felnôtt teszi bele a fánkokat. Moss meg 6 tojást meleg, mosogatószeres vízben, majd öblítsd le ôket. Erre azért van szükség, mert a tojások héján sok kórokozó baktérium telepedhet meg. Óvatosan válaszd ketté a tojásokat. (A fehérjékre most nincs szükség, de ha cukorral habbá vered és felolvasztott mirelit málnát keversz hozzá, finom málnahabot kapsz.) A 6 db tojássárgáját tedd egy tálba, önts hozzá 2 dl tejfölt, 50 dkg finomlisztet, 2 evôkanál kristálycukrot és 2 evôkanál rumot (erre azért van szükség, hogy a tészta sütéskor ne szívja magába a zsírt). Alaposan gyúrd össze az alapanyagokat, majd konyharuhával letakarva pihentesd a tésztát 30 percig. Lisztezett gyúródeszkán nyújtsd ki levestészta vékonyságúra, és derelyevágóval vagy éles késsel téglalap alakú darabokra vágd fel. A közepén a szélekkel párhuzamosan kétszer vágd be a lapocskákat. Süsd ki forró, bô olajban, majd még melegen szórd meg vaníliás porcukorral. Baracklekvárral is kínálhatod. Heiszman Éva ÜGYESKEDÔ Farsangi kutyabál De érdekes volna ha kutyabál volna, s farsang napján minden kutya bálba kutyagolna, Nagy kutya is, kis kutya is, kit csíp meg a bolha. Komondor kényelmes lassú táncot ropna, Puli Pali csárdást, ahogy meg van írva, sötét szôre, bozontja a szemébe lógna. Csau csacsacsázna, A foxi bokázna A többi vén kutya meg Leülne a hóba. Állatfej-álarc hajtogatással Állatfej-álarcot is készíthetsz hajtogatással. Nem kell hozzá más, csak megfelelô színes papír, 50x50 centiméteres méretben. Beküldési határidô: március 2. Cím: Nap Klub (1082 Bp., Leonardo da Vinci u. 4 6.) Pál Maja Folytatás a 7. oldalon.

7 ÜGYESKEDÔ Folytatás a 6. oldalról. ISKOLÁBAN Huszárcsákó-álarc hajtogatással Huszárcsákót is készíthetsz hajtogatással. Elkészítéséhez egy 50x50 centiméteres mûszaki rajzlap, színes fényes papír vagy festék szükséges. DIÁKLÁNYKÉNT JÓZSEFVÁROSBAN Heiszman Éva Filep Marcsit, amikor elôször láttam édesanyja karján ült, és sírt. Ma már majdnem felnôtt, s a Fazekas Mihály Gyakorló Iskola és Gimnázium 3. osztályos tanulója. Nemrégiben arról beszélgettünk: diákként hogyan érzi magát Józsefvárosban. Marcsi nemcsak a kerületben lakik, hanem itt is született, az egykori Vas utcai kórházban. Családjukban elsô gyermek, öt húga és két kisöccse van. Amikor Eszter, az idôsebb húga elsôs volt, akkor Marcsi harmadikosként sokszor bent maradt húga napközis csoportjában. Ily módon neki is lehetôsége nyílt arra, hogy együtt legyen a számára nagyon aranyos osztályfônökkel. Ekkor határozta el, hogy tanító néni lesz. Korábban a Vajda Péter Általános Iskolába járt. Most is jól tanul. Sokat segít osztálytársainak, reggel rendszeresen korábban érkezik, mint ôk. Körükben egyfajta anya szerepet vállal. Szereti a zenét. Zongorázik, de szívesen tanulna énekelni. Jelenleg két énekkarban is énekel. Ez számára nagyon fontos. Tanítóképzôben tervez továbbtanulni, utána pedig dolgozni. Szándékai szerint sok-sok éven át tanítaná a gyerekeket, helyesen írni és beszélni, hiszen a gyerekekkel eleve jól bánik, hiszen több testvére van. Remélem, Marcsi megtalálja a helyét felelôs, boldog felnôttként. Kiss Kinga Pistike, mond meg nekem, az év melyik hónapjában van huszonnyolc nap? Mindegyikben van annyi, tanító néni! Könyvtár szomszédságunknak Folytatás az 1. oldalról. könyvtárat a kiscsoportok, kisközösségek tagjai használhatják. A klub munkatársai segítenek a kölcsönzésben a könyvtári tagoknak. Beiratkozáshoz a leendô tagok címe és telefonszáma szükséges. Ha a kikölcsönzött könyv elvész vagy megrongálódik, akkor azt a kölcsönzônek kell pótolnia. A szomszédsági könyvtárnak nincs hivatalos nyitva tartása; bárki használhatja a csoportfoglalkozások idôszakában. A kölcsönzés díjtalan, várjuk az érdeklôdôket: magyar és világirodalmi, klasszikus és kortárs mûvekkel, fantasztikus regényekkel, novellákkal stb. Biztos, hogy mindenki megtalálja a kedvére való mûvet. Az olvasás hasznos és kellemes elfoglaltság, ami a mai rohanó világunkban egyre inkább háttérbe szorul, és többnyire felváltja más, modern, érdekesebbnek látszó idôtöltés. Tegyünk ez ellen! Látogasson el könyvtárunkba, és aki egy-egy általa elolvasott könyvet másoknak is ajánlana, írjon ismertetôt a mûrôl, és juttassa el szerkesztôségünkhöz, mi pedig lehetôség szerint közöljük azt. Olvasásra vigyázz, kész, rajt! Jákli Viktória Közösségi konzultációs fogadóóra Alapítványunk szakképzett munkatársa fogadóóráján minden pénteken 19 és 20 óra között (Nap Klub Alapítvány, Leonardo da Vinci u 4 6.) várja azokat az érdeklôdôket, akik új közösségeket szeretnének létrehozni (pl. kismamaklub, természetjárók köre, zenekedvelôk köre ), vagy a már meglévô kisközösségüket szeretnék továbbfejleszteni. Érdeklôdni Gyôri Jolandánál lehet a es telefonszámon. A Nap Klub Alapítvány számlaszáma: OTP VIII., adószáma:

8 SALÁTA FIATALOKNAK Sziasztok Saláta Olvasók!! A februári számban írok nektek az én szavaimmal (nincsenek szakszavak!) a zenekészítésrôl, a szövegírásról, meg arról, hogy hogyan is folyik egy stúdiófelvétel, mi a menete, s mi a következménye. Ha nagyon ütôs számot akarsz csinálni, akkor elôször is egy aktuális témáról, olyanról, ami mindenkit érint olyanról írj! Nagyon fontos, hogy ne használj csúnya szavakat és szakszavakat. Egyszerû, fülbemászó dallamot próbálj kitalálni. Mikor megvan a dallam s a szöveg, utána próbáld még dallamosabbá tenni, valamilyen hangszerrel, ami lehet pl: gitár, zongora ütôs hangszerek stb. Utána loop-ot vagyis (ütemet) szerkessz rá! Vannak megfelelô programok erre ( Hip-hop E-jay, de a legnépszerûbb a Reason, ezzel minden fajta zenei stílusban találsz ütemet, legyen az rock, r&b hip-hop stb. Nah, ha megvan a felsoroltak közt minden, utána jön csak a feketeleves! Indulás a Stúdióba!! (Ha nem tudsz megfelelôt, akkor keress meg engem a Nap Klubon keresztül!) Stúdiómunkálatok: Odaadod a hangmérnöknek az alapot, s utána ô belövi a tempót, s utána mehet is a felvétel. Az már tôled függ, hogy milyen gyorsan csinálod! S miután úgy érzed, hogy készen vagy mindennel, vagyis a feléneklésekkel vagy rappel utána már csak a keverés marad+ a Master keverés! S pár óra múlva a kezedben foghatod a saját számodat! Egy dolog még maradt! Utána menj el bulizni, ja és megyünk mi is veled!!:-) Luigi KLUBPROGRAMOK Klubhelyiségünk rendszeresen kínál hasznos elfoglaltságot a szomszédságunkban élô bármely korosztálynak. Programjainkon minden érdeklôdôt szívesen Közösségi konzultációs fogadóóra: minden pénteken óráig Pályázati tanácsadás: minden szerdán óráig Szociális tanácsadás: minden szerdán óráig Pszichoszociális tanácsadás: csütörtökönként óráig Vállalkozói tanácsadás: minden hónap utolsó szerdáján óráig Játszóház: minden pénteken óráig Nefelejts Nyugdíjas Klub: minden kedden óráig Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub: minden kedden óráig Grund Tehetséggondozó Mûhely: minden kedden és csütörtökön ig, pénteken óráig, szombaton óráig Segíts magadon! önsegítôkör: minden páros héten szerdán ig Angol: szerdánként ig KNK Középkorú Nôk Klubja: minden hónap utolsó hétfôjén, 19 órakor torna (helyszûke miatt elôzetes bejelentkezés szükséges a következô számon: ), 20 órától beszélgetés (mindenki számára nyitott) Jóga: szerdán ig Bakancsos Klub: minden hónap második szombatja. A klub tagjai kirándulásokat szerveznek a természetbe. Találkozó a Nap Klubban 9 órakor. Kocogó Klub: minden pénteken 17 és 18 óra között. Találkozó a Nap Klubban. Kocogás az Orczy-kertben. Helyszín: Nap Klub (1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 4 6.) FELVÉTELIZTEM! Január 28-án (szombaton) reggel 9 órakor megkezdôdött a kerületben és más településeken minden 8. osztályos gyerekeknek a Központi Írásbeli Felvételi. Ettôl függhet a jövônk. Mindenki, aki megírta, tudhatja, hogy nem is olyan könynyû, mint, egyesek mondják. Ez a felmérô kétszer 45 percet igényelt, közte 15 perc szünet állt rendelkezésünkre. Minden gyermek, aki várta, azt gondolta, hogy könnyû lesz. De a végén, amikor pl., végeztünk a nyelvtan feladatlap megírásával, mindenki azt mondta, hogy hú ez nehezebb volt mint gondoltam. Amikor láttuk, hogy a nyelvtan ilyen nehéz, már tudtuk: biztos a matek sem lesz könnyû. Nekem nincs mitôl félnem, érzésem szerint jó lett, mert majdnem mindent tudtam. Nem is készültem, nem tanultam. De mégis tudtam. Nem kell megijedni, lehet számítani rá, hogy nem lesz nehéz, de könnyû sem. Egy biztos, hogy senkinek nem szabad izgulni. Ha már te is 8-os vagy, és még csak most fogod megírni, nem kell különösen felkészülni. Egy jó tanács: egyél meg egy szelet étcsokit, az serkenti az agyat. Ne igyál szénsavasat! Tudom, hogy minden gyerek kólát inna és csipszet enne, de ilyenkor nem tesz jót a szénsavas, és a sós sem. Egyél inkább étcsokit, és igyál rostosat meg 1-2 szôlôcukrot. Ezt csak azért tanácsolom, mert én is gyerek vagyok, és tudom, milyenek vagyunk, vagy vagytok. Február 9-étôl meg lehet tekinteni a feladatlapok megoldásait. Sok sikert kívánok annak, aki még csak most fogja megírni, de annak is, aki már túljutott rajta! Sziasztok: Kata 8./a

9 ÜNNEP(VÁRÓ) A FARSANG A farsang, vagy más szóval a karnevál eredeti jelentése carne vale, azaz ég veled hús. Vízkereszttôl hamvazó szerdáig tart; idén január 6-ától március 12-éig. Féktelenség, jókedv, mulatság, nagy közös evés, ivás, bálok jellemzik ezt az idôszakot, amellyel a természetet is hasonló, féktelen bôségre akarták eleink ösztönözni. A több hetes mulatozás után a húsvét elôtti bûnbánat és 40 napos böjt következik. z a tavaszvárás ünnepe, amelyben rémisztô maszkokkal, zajjal ûzték el már a görög, római és germán ôseink is a telet, a vele járó hideget és sötétséget, valamint mindennek okozóját, a Gonoszt. Legújabb keletû megfogalmazásban a sötétség keltette depressziót is. Az ókori és a keresztény elemek oly módon keveredtek egymással az évszázadok lassan évezredek során, hogy ma már csak a szakértôk tudják pontosan behatárolni, mi, honnan eredt. A korai ünnepek és szertartások szerencsére meg is szelídültek, mostanság jelképes a vér- és az emberáldozat. A hiedelmek már nem élnek, de a jelmez viselése fennmaradt. A maszk elrejti az embert, személytelenné válik alatta, feloldódik, felszabadul. A híres mohácsi busójáráson, amely eredendôen a sokácok népszokása, az álarcokat fûzfából faragták, disznóvérrel festették. A napjainkban leginkább idegenforgalmi látványosságot jelentô busók szôrével kifordított bundát öltenek magukra, amit öv vagy marhakötél fog öszsze. Nadrágjukat szalmával tömik ki, és buzogánynyal, kürttel, kolomppal, egyéb ôsi zajkeltô eszközzel felszerelkezve vonulnak végig a városon. Este nagy máglyán égetik el a telet jelképezô koporsót, miközben körbe-körbe táncolnak körülötte. Közismert európai karneváli helyszín Velence. Az ünnep egy hatalmas színjátékhoz hasonló. A város adta természetes színtéren a városlakók és az alkalomra érkezô vendégek a szereplôk ugyanakkor az utcán, vagy az erkélyeken bámészkodva egyben a nézôk is. A farsangra összesereglenek a szerepelni vágyók, átváltozni akarók, a nosztalgiázni kívánók. A harsonák, léggömbök, szalagok, konfettik is nagy szerepet kapnak az ünneplésben. Karnevál Herceget választanak, majd az ünnep zárásaként az ôt helyettesítô szalmabábut elégetik, amellyel az önmagukban rejlô rosszat is tûzre vetik. Így mindenki megszabadult a bûntôl, a természet kilép a télbôl és megkezdôdik a tavasz, ember és környezete számára a megújulás.egy másik földrész ismert karneválját Rio de Janeiróban, a közel Magyarországnyi lélekszámú városban tartják, amely a világ legnagyobb utcai zenés fesztiváljává nôtte ki magát. Tekintettel a melegre, itt igen csak ledér öltözetben táncolnak és vonulnak fel a jelentôsebb szambaiskolák kiválasztottjai. Hatalmas táncverseny is ez egyben, ahol a legnagyobb tét, a dicsôség elnyerése. Sokan egész évben készülnek, gyakorolnak és spórolnak arra az egy jelmezre, amiben a felvonuláson majd megjelennek. Félmillió turista és sok híres ember is odautazik minden évben a parádé megtekintésére. A farsang utolsó napjait farsang farkának nevezik, és ilyenkor tetôfokára hág az ünneplés. Ha eddig lemaradtunk volna a mulatságról, ezt az idôszakot még kihasználhatjuk! Sok, képpel tarkított információ található a www. venezia-carnevale.de és a weboldalakon. A mellékelt felvételek is innen származnak. Teljes körû tájékoztatást találhatunk a oldalon is. Szigeti Éva

10 EGÉSZSÉG ÉLETMÓD CÉKLA zt a remek zöldséget is télen fogyaszthatjuk, úgy mint a sütôtököt. Magyarországon a XVII. századtól kezdték el termeszteni. Sokféle vitamint (C-t, B1-et, B2-öt, B6-ot), ásványi anyagot (vasat, magnéziumot, szilíciumot, cinket, káliumot, nátriumot, kálciumot, foszfort) tartalmaz. A C-vitamin minden életfolyamathoz nélkülözhetetlen. Fontos antioxidáns, elengedhetetlen a szövetek fejlôdéséhez és megújulásához, szükséges az erek rugalmasságának megôrzéséhez, az ép és erôs immunrendszerhez. Szent-Györgyi Albert, a C-vitamin felfedezôje napi 2 8 gramm C-vitamin fogyasztását javasolta. A B1- vitamin fontos a jó szellemi teljesítményhez, az izmok, az idegek és a szív normális mûködéséhez. A B2-vitaminnak szerepe van a vas beépítésében, részt vesz a vörösvértestek képzésében, és szerepe van az immunrendszer mûködésében. A B6-vitaminnak sokféle feladata van a szervezetben. Nélkülözhetetlen a vörös vértestek képzésében, és befolyásolja a fehérjebevitelt is. A céklát régrôl használják a népi gyógyászatban, elsôsorban vérképzô szerepe miatt. Meszesedést oldó hatása miatt a magas vérnyomásban szenvedôknek is ajánlatos. Vértisztító hatásánál fogva méregteleníti a májat. A nyers céklalé daganatgátló hatású, fokozza a szervezet ellenálló képességét. Fontos a sugárfertôzésben szenvedôk gyógyulásához. Élénk, vörös színe serkenti a vitalitást, életkedvet. Élénkíti az anyagcserét, aktivizálja az emésztést és a méregtelenítést. Sok rostanyagot tartalmaz. Édeskés íze ellenére alacsony a kalóriatartalma, ezért a diétázók és fogyni vágyók számára is nélkülözhetetlen. RECEPTEK Céklasaláta almával és sárgarépával Hozzávalók: dkg sárga- és céklarépa, 20 dkg alma, 1 kk hidegen sajtolt olaj, 1 citrom leve, egy csipet só. Elkészítés: A céklát, a sárgarépát finom reszelôn, az almát nagy lyukú reszelôn nyersen lereszeljük, majd összekeverjük, sózzuk, és ráöntjük az olajat és a citromlevet. Ha magokat szórunk rá, akkor az olaj elmaradhat. Zöldbabos céklasaláta Hozzávalók: fél kg héjában fôtt cékla, dkg sárga-, illetve zöldhüvelyû bab, 1 fej lilahagyma, 1-1,5 citrom leve, 3 ek olivaolaj, só, 1 csokor apróra vágott kapor vagy durvára darabolt dió. Elkészítés: A fôtt céklát meghámozzuk, és durva lyukú reszelôn lereszeljük, vagy vékony szeletekre vágjuk. A babokat puhára pároljuk sós vízben. Az olajat összekeverjük a citromlével, sóval, beletesszük a finomra vágott vagy reszelt hagymát, a céklát és a babokat. A végén rászórjuk a kaprot vagy a diót, és legalább egy óráig érleljük. Rendkívül finom, sültek mellé nagyon ízletes köretet is készíthetünk belôle. Íme, a recept: Hozzávalók: 3-4 közepes céklát megreszelünk, 2 sárgarépát és 1 fej vöröshagymát felvágunk, olajon megpároljuk, víz hozzáadásával, megsózzuk, és amikor már majdnem készre fôtt beleteszünk egy nagyobb doboz paradicsompürét, összerotyogtatjuk, és a sültek mellé tálaljuk. Céklás tofukrém Hozzávalók: 2 kisebb cékla, pár ek citromlé, 1-2 tk méz, 2-3 ek ecetes torma. Elkészítés: A céklákat sajtreszelôn megreszeljük, hozzákeverjük a citromlevet és a mézet. Azután összeturmixoljuk a tofuval (helyettesíthetô túróval is) és az ecetes tormával. Használjuk ki a tél ezen ajándékát! ÉTKEZÉSI TANÁCSOK Figyeljünk arra, hogy mit és hogyan eszünk Kiss Ernôné 1. Ügyeljünk az alkatunknak megfelelô testsúly megtartására! Az elhízás többféle daganatra. (pl. zsírdaganatok, ciszták, rosszindulatú daganatok kialakulására) is hajlamossá tesz. 2. Az A-, az E-, a C-vitamin segít a tumor (rosszindulatú daganat=rák) megelôzésében. 3. A túlzott alkoholfogyasztás nemcsak a májnak (májzsugorodás) árt, hanem növeli a nyelôcsôrák kialakulásának kockázatát is. 4. A túlzott forró vagy hideg ételek italok súlyosan károsítják a nyelôcsövet. Ez krónikus gyulladásra, és ennek következtében rákra hajlamosít. 5. Kerüljük a tartósított élelmiszereket! 6. Csak ritkán fogyasszunk édességet és koffeintartalmú italokat, mert ezek elôsegítik a szervezetben a kóros sejtburjánzást, a rákot. 7. Bizonyított, hogy a teljes kiôrlésû lisztbôl készült kenyerek, péksütemények fontos szerepet játszanak a vastagbélrák kialakulásának megelôzésében! A teljes kiôrlésû lisztben benne marad a korpa, mely sok B-vitamint és rostot is tartalmaz. Dr. Zajkás Gábor, az Országos Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézet fôigazgató-helyettese elôadása nyomán kiegészítette és lejegyezte: Tóthné Virág Margit

11 EGÉSZSÉGÜNK VÉDELEMÉRÔL NÉHÁNY SORBAN Azok a férfiak (és nôk is), akik nem mosnak rendszeresen fogat, hamarabb kapnak szívinfarktust állapították meg az amerikai orvosok 10 ezer férfin végzett kísérlet eredményeként. A kutatók szerint a hiányos fogápolás következtében szívkárosító baktériumok szaporodnak el a szájban. A British Medical Journal szerint a férfiak is kaphatnak mellrákot. Szerencsére korai stádiumban a betegek kétharmadát meg lehet gyógyítani hormonkészítményekkel. Az orvosok nem javasolják a szûk kerékpárosnadrágokat, mert a herék biciklizés közben megnyomorodhatnak, ennek következtében megduzzadnak, és fájdalmassá válnak. A fiatal nôknél a vakbélirritáció gyanúját keltô tünetek hátterében igen gyakran petevezeték-gyulladás húzódik meg. Amerikában végzett felmérések szerint minden harmadik nôbeteg, akinél jellegzetes vakbéltünetek lépnek fel, valójában petevezeték-gyulladásban szenved. Az orvosok ezért azt tanácsolják, hogy azok a hölgyek, akik vakbélgyulladás tünetét vélik felfedezni, vizsgáltassák meg magukat nôgyógyásszal is. Mûhiba ugyanis komoly következményekkel járhat: az idült petevezeték-gyulladás meddôséget okozhat. Azok a pszichikai hatások, mint például, amit egy munkával túlterhelt anya közvetít, erôsíti a gyermekek allergiás tüneteit. Lejegyezte: Tóthné V. Margit VÉDJÜK GERINCÜNKET! A Középkorú Nôk Klubjának (KNK) januári öszszejövetelén a gerincvédelemrôl beszélgettünk dr. Kovács Éva gyógytornász vezetésével, az ott elhangzottak lényegét az alábbiakban megosztjuk az olvasóval. z egyik leggyakoribb mozgásszervi panasz a hát- és derékfájás. Gerincünk egészségét helyes mozdulatokkal és testtartással tudjuk megôrizni. Ennek érdekében át kell gondolnunk, és ha szükséges át kell alakítanunk mindennapi munkahelyzeteinket. n Ülésnél ügyeljünk az ágyéki homorulat kialakítására, megôrzésére, akár kis hengerpárna betámasztásával. n Kerüljük a hosszantartó elôrehajlást. Például: mosogatásnál, vasalásnál az egyik láb kis elôrehelyezésével tartsuk egyenesen gerincünket. Porszívózásnál, ásásnál hosszú nyelû szerszámot használva tudjuk elkerülni a tartós elôregörnyedést. n Teher emelésekor álljunk kis terpeszállásban közel a tárgyhoz, azt testünkhöz közel tartva, egyenes háttal, térdnyújtással emeljük föl a földrôl, az autó csomagtartójából. n Ne egy kézben cipeljünk, hanem osszuk el a súlyt, hogy gerincünk mindkét oldalon egyenletesen terhelôdjön. n Íróasztalunk munkafelületét és a szék magasságát olyan magasra állítsuk, hogy ne kelljen elôrehajolva dolgoznunk. A gerinckímélô mindennapi mozgások kialakítása, ellenôrzése kezdetben tudatosságot, nagy figyelmet igényel, de az egészséges mozdulat és testtartás idôvel természetessé és megszokottá válik. DVD-AJÁNLÓ Faragó Maja Doktor úr, mik az esélyeim? Egyszerû rutinmûtétrôl van szó. Már nyolcvankettedszer csinálom. No, akkor nyugodt vagyok. Lehet is. Elvégre egyszer már sikerülnie kell. Doktor úr, meddig lesz a férjem a lélegeztetôgépen? Az elsô áramszünetig, asszonyom. Az orvos fejcsóválva nézi a félmeztelen beteget. Nem ártana, ha néha megfürödne! De doktor úr, én naponta fürdök! Akkor a vizet kellene néha cserélni! Kicsi kocsi Tele a tank! (Herbie). Indítsd be a motort! Herbie, a legszeretetreméltóbb autó visszatér a Disney teljesen felújított kaland-komédiájában. Lindsay Lohan Maggie Peytont játssza, az 53-as rajtszámú, saját értelemmel rendelkezô bogárhátú VW új tulajdonosát, aki a végsôkig meghajtja a kocsit, hogy NASCAR-versenyzô lehessen. Herbie motorházteteje alatt sok új trükk lapul, amely a közönséget egy akcióval teli, pörgôs komédia részesévé teszi. (2001) amerikai családi vígjáték, magyar hanggal, 97 perc. Rendezte: Angela Robinson. Szereplôk: Lindsay Lohan, Michael Keaton, Matt Dillon, Breckin Meyer. Hang: Dolby Digital 5.1. (Forrás: D. I.

12 KALENDÁRIUM KERESZTREJTVÉNY A HÓNAP EMBERE CHARLES ROBERT DARWIN angol természettudós február 12-én született, az angliai Shrewsburyben. Az edinburgi egyetemen orvostudományt, majd a cambridge-in teológiát tanult. 22 éves korában, december 27-én a Beagle nevû kutatóhajón föld körüli útra indult. Öt év múlva étkezett vissza Angliába. Az expedíció során rendkívül sok növény- és állattani, valamint ôslénytani anyagot gyûjtött. A tudományok történetében szinte példátlan az a hihetetlenül gazdag megfigyelési anyag, amelyet Darwin ezen az úton felhalmozott. Tulajdonképpen ekkor fogalmazódott meg benne a késôbb kifejtett és róla elnevezett származástani elméletnek az alapgondolata. Útinaplójának elsô kiadása 1839-ben jelent meg. (Magyarul csak 1913-ban látott napvilágot.) 1842-ben a London közelében lévô Downban telepedett le, és megírta a fajok eredetérôl alkotott elméletének rövid vázlatát. Csak 1859-ben jelent meg a Fajok eredete címû korszakalkotó mûve (magyarul 1874-ben), mivel 20 éven át rengeteg bizonyító anyagot gyûjtött az expedíció során szerzett megfigyeléseihez. Ebben az írásában fejtette ki részletesen származástani elméletét. Darwin a XIX. század egyik legnagyobb hatású természettudósa. Munkássága sok más tudományterületre is serkentô hatással volt. Ô fogalmazta meg elôször az evolúció (az élô természet fejlôdési folyamata) általános törvényeit. Nagy érdeme, hogy elméletét gazdag tapasztalati anyaggal támasztotta alá. Heiszman Éva Vízszintes: 1. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település. 7. Becézett Dániel. 8. Sör németül ford. 10. Szomorúság. 11. Becézett Imre. 13. Rádió belseje! 14. Amerigo... (szobrász). 16. Étlen kész! 17. Részben hasznára. 19. Filmszínház. 20. Folyadék. 21. E napon. 22. Cukros. 26. Füstköd ford. 29. Fordított hossz! 30. Napszak. 32. Színesfém. 33. Zománc. 35. Gondozó ad, bátorít. 38. Nagy folyónk. 39. Borsod- Abaúj-Zemplén megyei település. Függôleges: 1. Modor németül szakadt. 3. Építési törmelék. 4. Gyorsírás felt. neve ford. 5. Lengyel író. 6. Fûtési rendszer. 7. Kisgyerek fenyítése. 9. Közl. eszk. röv. 10. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település. 12. Borsod-Abaúj- Zemplén megyei település. 15. Motívum. 18. Német hasonlítószó. 19. Szaporítóanyag. 23. Hölgy németül. 24. Emelet franciául. 25. Szintén. 27. Tétlen magas építmény! 28. Tûnôdô. 30. Budapesti egyetem névbetûi. 31. Férfinév. 34. Római Ókori karthagói név. Bakancsos Klub március 11-én túrát szervez gyerekeknek, felnôtteknek, idôseknek, és mindazoknak, akik vállalkoznak 2-3 órás gyaloglásra. Útvonal: Nap utca Moszkva tér Normafa Pozsonyi hegy Moszkva tér Nap utca. Találkozás: 10 órakor, a Nap Klub elôtt, illetve fél és háromnegyed 11 között a Moszkva téren az óra alatt. Hozzávalók : Egy kirándulásra alkalmas túravagy edzôcipô és jó hangulat. Beküldendô: vízszintes 1. és 39., függôleges 10. és 12. Beküldési határidô: március 2. Januári rejtvényünk helyes megfejtôi közül Kiss Leventének kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A jutalmat március 3-án délután 4 órakor veheti át a Nap Klubban. A Nap Klub Alapítvány számlaszáma: OTP VIII., Adószáma: A Nap Klub Alapítvány havonta megjelenô ingyenes szomszédsági lapja Szerkesztôbizottság: Dellamarió Ildikó, Faragó Mária, Gara Imréné, Kerékgyártóné Zalka Cecília, Királyfi Jolán, Kisoroszi Elter Rozi, Kiss Ernôné, Makuminé Varajti Enikô, Papp Mária, Skrinyár Istvánné, Szabó Márta, Szegedi Józsefné, Szonday Szandra, Tóthné Virág Margit, Vass Józsefné, Wagner Margit, Wuletin István. Felelôs szerkesztô: Sörös Erzsébet Alapítvány Kiemelten közhasznú szervezet Felelôs kiadó: Nagy Józsefné A szerkesztôség és a kiadó címe: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u Telefon/fax: (06-1) Web: ISSN Készült a Macropolis Bt. nyomdaüzemében Felelôs vezetô: Fehérvári Béla

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA www.evp.hu A víz az élet forrása: víz nélkül nincs, és nem is lehetséges egészséges élet. A víz lehetővé teszi a vérkeringést, segíti a sejtek működését és a test méregtelenítését,

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

Hidegen sajtolt mákolaj, a csontok őre

Hidegen sajtolt mákolaj, a csontok őre Hidegen sajtolt mákolaj, a csontok őre Készítette: Martincsevicsné Jenei Gizella Ki vagyok én? Szeretettel üdvözöllek! Martincsevicsné Jenei Gizella vagyok, egészségőr, hidegen sajtolt olajok szakértője,

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői XI.4. FŐZŐCSKE Tárgy, téma Előzmények Cél Egyenes arányosság. Egyenes arányosság ismerete. A feladatsor jellemzői Problémamegoldás fejlesztése. A projektmunka gyakorlása. A feladatsor által fejleszthető

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: )

Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: ) Mérési azonosító (Nem kell kitöltened!) Egészség kérdőív 6. osztályos tanulók részére Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: 2005.10.12.) Kérlek, hogy válaszodat jelöld így! (Ha elrontottad a választ,

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Gomba- és salátavariációk. a ajánlásával

Gomba- és salátavariációk. a ajánlásával Gomba- és salátavariációk a ajánlásával Garnélás gombasaláta 1000 g Bio-Fungi 500 g tisztított garnélarák 1 db közepes méretű ananász 1 csokor koriander 2-3 db citrom leve 2-3 gerezd fokhagyma olívaolaj,

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN 2013. MÁRCIUS II. évfolyam, 3. szám A tartalomból ÁLLÁSPONT 2 Videó üzenettel a jelentkezéshez ÁLLÁSPONT 2 Munkavégzés megváltozott munkaképesség mellett CIVILIZÁCIÓ 3 Gondolatok a civil létről SZIVÁRVÁNYHÁZ

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

7 recept az egészségért

7 recept az egészségért 7 recept az egészségért Készítette: Martincsevicsné Jenei Gizella Rólad Szeretettel üdvözöllek! Martincsevicsné Jenei Gizella vagyok, egészségőr, hidegen sajtolt olajok szakértője, egy 3 éves és egy 6

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Főzzünk másképpen! Receptverseny

Főzzünk másképpen! Receptverseny Táplálékod legyen gyógyszered, s a gyógyszered a táplálékod. Főzzünk másképpen! Receptverseny A pályázatban résztvevő ételek III. Céklás-almás muffin Céklás-almás muffin Hozzávalók: 200 g szénhidrátcsökkentett

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY TOLLFORGATÓ V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY. Tanuló neve:... Osztálya:... Iskola neve:......

SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY TOLLFORGATÓ V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY. Tanuló neve:... Osztálya:... Iskola neve:...... Fekete István Általános Iskola 13 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-9-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY TOLLFORGATÓ V. TOLLFORGATÓ. forduló V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ

Részletesebben

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt.

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt. RECEPTEK Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban Összetevõk 4 db csirkemell 4 szelet Ahidai sonka 8 szelet sajt 5 dkg vaj 2 ek liszt 3 dl tej só bors 10 dkg reszelt sajt 1-1,5 dl tejszín Elkészítés A csirkemell

Részletesebben

Szeptember havi program

Szeptember havi program Szeptember havi program szeptember 1. csütörtök Kezdődik az óvoda : bohócok várják a gyerekeket szeptember 7. szerda: BALETT Szülői értekezlet: 16.30 Akinek használt balettruhája és sztepp cipője van és

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta Boróka konyhája Saláták... 1 Citromfüves aromás vitaminos saláta... 1 Kapros cukkíni saláta... 1 Joghurtos, zelleres, kapros káposzta saláta... 2 Bazsalikomos tofu saláta... 2 Áfonyasaláta... 3 Tárkonyos

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Tihanyi András Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Mindennapi útmutató a testi-lelki egészséghez * Diétás szakácskönyvek White Golden Book Budapest A könyv szerzője TIHANYI ANDRÁS dietetikus Lektorálta DR.

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK?

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Nagy Abonyi Ágnes MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Vidékünkön a XX. század közepe tájára tehető a lakodalmi torták fénykora. Zentán ekkor már több cukrászda is

Részletesebben

Keresd meg a többi lapot, ami szintén 1 tulajdonságban különbözik csak a kitalált laptól! Azokat is rajzold le!

Keresd meg a többi lapot, ami szintén 1 tulajdonságban különbözik csak a kitalált laptól! Azokat is rajzold le! 47. modul 1/A melléklet 2. évfolyam Feladatkártyák tanuló/1. Elrejtettem egy logikai lapot. Ezt kérdezték tőlem: én ezt feleltem:? nem? nem? nem nagy? nem? igen? nem Ha kitaláltad, rajzold le az elrejtett

Részletesebben

Cím: Kökényesi Dávid: A farsang eredete A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA,

Cím: Kökényesi Dávid: A farsang eredete A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA, Cím: Kökényesi Dávid: A farsang eredete A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA, 2006. február 16. /I. évfolyam /2. szám, http://www.2zsiraf.hu/ Szöveg típusa: magyarázó Szöveg olvashatósága:

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

5. Egészséges emésztés

5. Egészséges emésztés 5. Egészséges emésztés A súlykontroll az egészséges emésztéssel kezdődik Az emésztőrendszered az egész szervezeted egyik legfontosabb része. Egy új felmérés szerint az embereket nagyon érdeklik az egészséges

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Egészséges élet. Munkafüzet. www.amieletunk.efoesz.hu. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

Egészséges élet. Munkafüzet. www.amieletunk.efoesz.hu. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Egészséges élet Munkafüzet www.amieletunk.efoesz.hu Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége ÉFOÉSZ 1093 Budapest, Lónyay u. 17. I/1. 11-es kapucsengő Levelezési cím:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Az egyik kedvenc ünnepem a palacsintanap. Rita néni palacsintát is hozott. Palacsintadobáló versenyt is játszottunk. Balázs Anna

Az egyik kedvenc ünnepem a palacsintanap. Rita néni palacsintát is hozott. Palacsintadobáló versenyt is játszottunk. Balázs Anna Pancake Day vagy palacsintanap a böjt előtti utolsó nap, nálunk húshagyó keddnek hívják. Ezzel zárjuk le a farsangi időszakot. Az angol nyelvű országokban ezen a napon palacsintát esznek, mert olyan hozzávalókat

Részletesebben

XIV. évfolyam - 9. szám 2013. Szeptember megoldásában, közben a gyerekek játszva fejlesztik saját képességeiket. A pedagógusok a tesztmegoldást követően azonnal megkapott viszszajelzések segítségével figyelemmel

Részletesebben

CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG

CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG 2014-ben a Berzsenyi Dániel Könyvtár által NKA-hoz benyújtott támogatásból ismét részesült könyvtárunk. A kapott támogatást jutalmazásra, meghívó plakátkészítésre

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány 1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15. Budapest, 2013. április 24. képviselő www.vitafutura.hu * info@vitafutura.hu * Tel.:

Részletesebben

Rajzolj te is ÁBÉCÉ-t! rajzpályázat felhívás

Rajzolj te is ÁBÉCÉ-t! rajzpályázat felhívás Rajzolj te is ÁBÉCÉ-t! rajzpályázat felhívás A Svájci-Magyar Együttműködési program keretében megvalósuló Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Rajzolj te is ÁBÉCÉ-t! címmel rajzpályázatot hirdet Jászapáti

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Kedves Olvasó! Immáron a második évfolyamhoz érkezett kis újságunk. Nagyon sok visszajelzés érkezett és érkezik ma is a különböző

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

Brokkolis sajtkrém. Sonkával sajttal töltött hústekercs. Erdei gyümölcslé. Elkészítése:

Brokkolis sajtkrém. Sonkával sajttal töltött hústekercs. Erdei gyümölcslé. Elkészítése: Bambi bölcsőde Brokkolis sajtkrém Hozzávalók: 25 dkg brokkoli (mirelit vagy friss) 15 dkg reszelt trappista sajt 1 dl forralt tej őrölt szerecsendió, esetleg fokhagyma Elkészítése: A brokkolit megpároljuk,

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Egészség-ábécé. Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Információk. - A helyes napirend. - Farsang. - A sziú indiánok és a feketelábúak

Egészség-ábécé. Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Információk. - A helyes napirend. - Farsang. - A sziú indiánok és a feketelábúak 2009. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja IX. évf. 2. szám Kalendárium - Farsang Mese - A sziú indiánok és a feketelábúak Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Egészség-ábécé - A

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA

EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA ÉLETPÁLYAMODELL EGY GYAKORLÓISKOLAI KÖNYVTÁROSTANÁR SZEMÉVEL ALBERT ANIKÓ KÖNYVTÁROSTANÁR EGER, 2014. DECEMBER 4. Fotó: Pataki István 2 A KÖNYVTÁR

Részletesebben

Menüjavaslatok. Vacsorára

Menüjavaslatok. Vacsorára Menüjavaslatok Vacsorára Főtt tojás Főtt tojás 4 db tojás 1000 g friss spenót 300 ml 10%-os tejszín 60 g liszt 30 ml napraforgó olaj 4 gerezd fokhagyma 5 g petrezselyemzöld 2 g őrölt bors 1 l víz 1 db

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen?

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen? 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen? 2. Péter vett 3 dm gatyagumit, de nem volt elég, ezért vissza ment a boltba és vett még 21 cm-t. Hány cm-t

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Start-plusz, Start-extra programok

Start-plusz, Start-extra programok Start-plusz, Start-extra programok Kiss Péter miniszter Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előzmények célzott járulék-kedvezmények a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának elősegítése érdekében célcsoportok:

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

Földpörgetők A Julianna Általános Iskola Természettudományos Házi Versenye. I. Forduló 5 6. évfolyam

Földpörgetők A Julianna Általános Iskola Természettudományos Házi Versenye. I. Forduló 5 6. évfolyam 1. feladat A C-vitamin felfedezése és elterjedése előtt számos olyan betegség volt rendkívül gyakori, amelyek ma már a helyes táplálkozás és az orvosi módszerek segítségével könnyen megelőzhetők. Az úgynevezett

Részletesebben

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm.

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Célok és s téma t kiválaszt lasztásasa Téma: Vidéki élet, családi gazdálkodás, hagyományőrzés Helyszín: Patca, Katica tanya (Somogy megye) Probléma: A vidékről

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Díjnyertes. A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken. kezelt gyerekek kedvencei. Leukémiás Gyermekekért. A l a p í t v á n y

Díjnyertes. A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken. kezelt gyerekek kedvencei. Leukémiás Gyermekekért. A l a p í t v á n y Díjnyertes Muffin receptek A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken kezelt gyerekek kedvencei Leukémiás Gyermekekért A l a p í t v á n y Tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kedves Sütögető Barátunk!

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED PÁLYAVÁLASZTÁSI NAPOK 2013. Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

Az egyensúly belülről fakad!

Az egyensúly belülről fakad! Az egyensúly belülről fakad! TIENS BELSŐ EGYENSÚLY TABLETTA BELSŐ EGYENSÚLY TABLETTA A Belső egyensúly tabletta étrend-kiegészítő készítményt különösen az emésztőrendszer működésének serkentésére fejlesztették

Részletesebben