Jegyzőkönyv az Intézményi Tanács üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv az Intézményi Tanács üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv az Intézményi Tanács üléséről Helye: Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola, 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31. Igazgatói iroda Ideje: február 11. Jelen vannak: Szakács Csilla Sándorné Peleskei Katalin Várhelyi Judit Intzoglu István dr. Horváth Sándorné Szabó Ildikó Antal Barbara Fehér Tímea intézmény igazgatója nevelőtestület delegáltja, elnök nevelőtestület delegáltja Budapest IX. kerület Önkormányzatának delegáltja Budapest Főváros Önkormányzatának delegáltja szülői választmány delegáltja diákönkormányzat delegáltja diákönkormányzat delegáltja Sándorné Peleskei Katalin, elnök: megállapítom, hogy a maximális létszámból 4 fő hiányzik. Nem vett részt az ülésen: Salamon Arnold KLIK intézményi referens Tarcsáné Suhajda Ildikó Tarcsa László Varga Erika BKIK delegáltja BKIK delegáltja Szülői Választmány delegáltja A 12 főből részt vett 8 fő (67%), a testület szavazóképes. Jegyzőkönyvet vezeti: Bornemisszáné Kis Ildikó Hitelesítő: Szakács Csilla és Sándorné Peleskei Katalin Szakács Csilla, igazgató: szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Mivel Intzoglu István képviselő úr új tagja az Intézményi Tanácsnak, szeretném, ha mindenki bemutatkozna, hogy a képviselő úr is megismerje a jelenlévőket és a többi tag is az új delegáltat.

2 Sándorné Peleskei Katalin, elnök felvázolja a képviselő úr előtt az intézményi tanács szerveződésének kritériumait. Intzoglu István, képviselő úr is bemutatkozik. Elmondja, hogy örömmel vette, hogy többek között a Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola delegáltja is lett a IX. kerületi Önkormányzat részéről. Még ismerkedik az iskolával. A bemutatkozások után Sándorné Peleskei Katalin elnök elsorolja a napirendi pontokat 1. Félévi munka értékelése (előadja szakács csilla) 2. Házirend módosítása (törvényi változások és az élet adta változások kerültek bele). Az Házirend módosításait az Intézményi Tanácsnak is jóvá kell hagynia, így lesz érvényes, és kerül fel az iskola honlapjára. 1. Félévi munka értékelése: Szakács Csilla, igazgató: Úgy gondolom, hogy nem egyszerű félévet zártunk. 8 kiemelt feladatunk volt erre a félévre: 1. Beiskolázási stratégia kiszélesítése és megújítása, 2. E-napló teljes körű bevezetése, 3. Könyvtári órák bevezetése, 4. Iskolai szabályzatok átnézése, aktualizálása, 5. Családi nap megszervezése, 6. Tanulószoba bevezetése: a bejövő 9.-es gyerekek nem tudnak tanulni, nem igazán tették magukévá a rendszeres tanulást. A tanulószoba felemás sikert aratott, ahol nem volt kellő támogatás, ott nem vették igénybe, ez meglátszott a félévi jegyeken is. 7. Kötött munkaidő igyekeztünk az egyensúly megtartására sosem fog igazán megvalósulni, de igyekszünk a legjobbat kihozni, 8. Pályázatok figyelése és megvalósítása. Beiskolázás 5 börzén vettünk részt: Csepeli Munkásotthon, Szent István SZKI, Újlak Utcai Általános Iskola, Karinthy Frigyes Gimnázium, Széchenyi István SZKI. 11 alkalommal vettünk részt szülői értekezleteken, 5 alkalommal pályaválasztási osztályfőnöki órán (személyesen én vettem rész) Matematika versenyt és angol nyelvű Harry Potter versenyt szerveztünk nyolcadikosoknak. Meghirdettük a Fedezd fel magadban a tudást, és vedd könnyedén a 9. osztályt nevű felzárkóztató programunkat, szintén nyolcadikosoknak. Ez nem előkészítő, hanem a hozzánk jelentkezők részére korrepetálás jellegű foglalkozás matematikából és magyarból. A tanulók itt megismerhetik az iskola légkörét, a tanárokat, könnyebbé teheti a választást.

3 E-napló Sok előnye van: az osztályzatok naprakészek, a szülő talán előbb tudja, mint a gyerek, a hiányzás is naprakész, a szülői ház és az iskola jobban összefog. Megkönnyíti a statisztika készítését. Nagyon könnyű a kommunikáció, kör eket tudunk küldeni. Kisebb hiányosságok: nem tudjuk, hogy szülő lépett be vagy a gyerek ez az ingyenes változatban így van, a mobiltelefonos alkalmazás és az átlagok nem úgy jelennek meg, ahogy kellene. Törvényességi ellenőrzés Az szmsz-t, a házirendet és pedagógiai programot, valamint a tanulói mentességeket (felmentett tanulók, magántanulók) vizsgálták. Mindent rendben találtak, és dicséretet kaptunk. A Családi napot nagyon sikeresnek éltük meg, szeretnénk hagyománnyá tenni. Pályázatok Az Útravaló-MACIKA ösztöndíjra benyújtott tanulói és mentori pályázat nyertes lett Szabó Angelina Borbála 13/C-s tanuló és Nagy Attiláné könyvtárostanár részvételével. Nagy Attiláné mentortanár már dolgozik Angelinával, reméljük, sikeres érettségit tesz. A Szerencsejáték Zrt-hez nyújtottunk be adománykérelmet, majdnem nyertünk. Most viszont bizonyítvány nyomtatóra szeretnénk pályázni Az Erasmus+-ra is szeretnénk pályázni, azonban még nem készült fel rá a tantestület, ezért elnapoltuk. Személyi feltételeink jók. Úgy kezdtük a tanévet, hogy megújult a szakmai munkaközösség. Sikerült a nyugdíjba vonuló kollégákat pótolni a közgázos tanárok helyén. Nagyon jól sikerült új kollégákat választanunk nyáron és tavasszal. Bathó Csaba kolléga félévkor vonult nyugdíjba, azonban a kémia órák ellátására itt maradt, mint óraadó. Tantestületünkből tavaly többen kaptak lehetőséget portfólió feltöltésére, 1 fő mesterpedagógus 4 fő Pedagógus II. fokozatba került. Új képzések engedélyezése: új képzésként indul szeptembertől az érettségi utáni kereskedő és a szakiskolát végzettek érettségire felkészítő 2 éves esti képzése. Az érettségi utáni szakképzésnél engedélyezték a vegyes szakmacsoportú osztályt: a fele osztály kereskedő tanulókból, a másik fele vállalkozási- és bérügyintéző tanulókból tevődik majd össze, fővel. Így mind a két szakmacsoportunk kap majd szakmai végbizonyítványt. Folytattuk a diákügyeletet. A beérkező vendégek kitűzőt kapnak. Reméljük, hogy a tanév végére minden tervünket sikerül megvalósítani. Sándorné Peleskei Katalin, elnök: köszönjük igazgatónőnek a beszámolót. A nevelőtestület szemszögéből a következő véleményt alakítja ki. Az iskola sokat lépett előre az iskolai fegyelem minden szintjén. Elmondható, hogy a tanórák fegyelme kifejezetten jó, nincsenek problémás tanulók, nehezen kezelhető esetek. Másféléves

4 megfeszített munka volt, minden problémás tanulók, nehezen kezelhető esetek. Másféléves megfeszített munka volt, minden problémás ügyre azonnal reagált az iskolavezetés, minden tanulócsoporttal külön megbeszélést folytatott. Pillanatnyilag a fegyelem hiánya nem akadályozza a munkát. A tanulólétszám emelése kiemelt figyelmet kapott ebben az évben. Minden szülői értekezletre elmentünk, ahová hívtak. 4 alkalommal tartottunk nyílt napot, több suli-bőrzén részt vettünk. Ebben a tanévben is gondot okoz, hogy az általános iskolából hozzánk került tanulók nem szokták meg a napról-napra készülést, rendszeresen házi feladat nélkül érkeznek, gyakran a felszerelést sem hozzák magukkal. Nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy minden nap van felelés és nem önként jelentkezés alapján. Gondot jelent az is, hogy állandóan a kezük ügyében van a mobiltelefon. Tantestületi döntéssel a mobiltelefonok használatát korlátoztuk, tanulószobai foglalkozást szerveztünk a 9.-es tanulók számára, igyekszünk a középiskolai követelményeket minél zökkenőmentesebben elfogadtatni. Mind a pedagógus kollégák, mind a szülők nagy örömmel fogadták az e-napló bevezetését. 2. napirendi pont: Házirend módosítása 1. Osztályozó vizsgák témakör: Elfogadásra kerül: A tanuló félévkor és tanév végén akkor osztályozható, ha teljesíti a tantárgyi egységes követelményrendszerben meghatározott összes feltételt. 2. Közösségi szolgálat témakör: Elfogadásra kerül: A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsga-időszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6.. (4) bekezdés), azaz január 1-je után az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A diák választhat A) az egészségügyi, B) a szociális és jótékonysági, C) az oktatási, D) kulturális és közösségi, E) a környezet- és természetvédelmi, F) a katasztrófavédelmi, G) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sportés szabadidős területén folytatható tevékenységek között. Javasolt az 50 órából legalább 20 órát külső helyszínen végezni. Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskolában a közösségi szolgálat keretében a következő helyben ellátható, tanítási időn kívül végzett tevékenységeket fogadjuk el: Tevékenység Max.időtartam Igazoló személy Évfolyamtárs, alsóbb évfolyamos tanulók korrepetálása (szaktanárral előre egyeztetve) Hetente 1 2 óra (összesen max. 18 ó Osztályfőnök, szaktanár Iskolai rendezvények (Ballagás, Szalagavató, Max 2. óra / rendezvény Igazgató, osztályfőnök, DÖK

5 Nyílt nap, Harsányi Est stb.) alkalmával a helyszín berendezése, kipakolása (Tanítási időn kívüli) Az iskola műszaki állapota és környezetének javítása érdekében végzett munka (pl. kertrendezés, stb.) Könyvtári munkák Környezettudatos tevékenység Egészségvédelemben való részvétel A ténylegesen elvégzett munka időtartama a jogszabályokban előírt mértékig A ténylegesen elvégzett munka időtartama a jogszabályokban előírt mértékig A ténylegesen elvégzett munka időtartama a jogszabályokban előírt mértékig segítő tanár Igazgató, a munka koordinátora Könyvtárostanár ÖKO felelős 3. Mobiltelefon témakör: Elfogadásra kerül: A mobiltelefont, zene lejátszására alkalmas eszközöket tanítási órákon, illetve foglalkozások alatt a táskában, kikapcsolt állapotban tarthatja. A tanuló a fent említett eszközöket csak a szünetekben használhatja. Ha ezt a szabályt megszegi, a tanár felszólítására köteles kikapcsolt állapotban a tanári asztalra helyezni a tárgyat Ennek megtagadása fegyelmező intézkedést von maga után. A nem megengedett mobiltelefon használatáért szaktanári figyelmeztető jár. 4. Az igazolatlan mulasztás hatása a félévi és év végi magatartás osztályzat kialakítására témakör: Elfogadásra kerül: Az igazolatlan mulasztások hatása a félévi és év végi magatartás osztályzatok kialakítására Mulasztott órák száma Magatartás osztályzat (félév, év vége) 2-4 óra jó 5-9 óráig változó 10 óra felett rossz 5. Felvételi eljárás tantárgyai témakör: kikerül belőle szeptembertől a fizika tantárgy (riasztó hatású) 6. A tanulók távolmaradásának engedélyezési rendje témakör: Elfogadásra kerül: A tanuló a tanév során orvos által igazolt betegségen és hatóság által elrendelt megjelenésen kívül összesen 3 napot hiányozhat, amit előzetes szülői bejelentéssel igazol az osztályfőnök felé. - az osztályfőnök szülői kérelemre, illetve 13. évfolyamon a tanuló saját igazolása alapján (három tanítási napot egy tanítási évben), - az igazgató egyéni elbírálás alapján írásbeli szülői kérelemre (három tanítási napot meghaladó mértékben), - az OKTV, OSZTV vagy egyéb országos versenyre való felkészülésre az igazgató az adott verseny igényei szerint, - végzős tanulóknak tanévenként 1 napra nyílt napon való részvételt előre jelezve az osztályfőnök engedélyezhet

6 Igazolt sortoló egyesületi kikérőt abban az esetben nyújthat be az iskola igazgatójának, amennyiben a tanév elején tagságát az egyesület által hivatalosan kiadott igazolással bizonyítja. Ezután év közben minden alkalommal egyesületi kikérő és szülői kérelem szükséges, amely alapján az igazgató dönt az igazolás elfogadásáról. 7. A mulasztás igazolásának rendje témakör: Elfogadásra kerül: Ha a tanuló a kötelező foglalkozáson nem jelenik meg, mulasztását igazolni köteles. Igazolni lehet: - orvosi igazolással - szülői igazolással: Évente maximum 3 alkalommal 2-2 tanítási óráról késést vagy előre elkérést igazolhat a szülő. - hivatalos igazolással (MÁV, BKV, Volán) Hónapok között átívelő hiányzás esetén minden hónap 10-ig le kell adni az előző hónapot érintő napok orvosi igazolását. Az osztályfőnök minden hónap 10-én zárja az előző hónap hiányzásait. Amennyiben a tanuló határidőre nem adja le az igazolást, az érintett napok igazolatlan státuszba kerülnek. A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ennél hosszabb időtartamú hiányzás okát orvosi igazolással kell bizonyítani. 8. Az iskola minden tanulójának kötelessége témakör: Elfogadásra kerül: Az Elektronikus ellenőrző könyv rendszeres megtekintése a szülő felelőssége. Az Intézményi Tanács tagjai egyhangúlag elfogadták az előterjesztett javaslatokat. Sándorné Peleskei Katalin, elnök megköszöni a tagok megjelenését az ülésen. k.m.f. A jegyzőkönyvet vezette: Bornemisszáné Kis Ildikó Hitelesítők: Szakács Csilla igazgató Sándorné Peleskei Katalin Intézményi Tanács elnöke

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat - 1 - A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki. Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.hu Bevezető rész: Házirendünk jogszabályi háttere: a közoktatásról

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. TARTALOM I. Bevezető II III. IV. A tanulók jogai A tanulók kötelezettségei Késés-, mulasztás-, távolmaradás

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

Házirend 2015.május 01-től

Házirend 2015.május 01-től Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2015.május 01-től Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 3 II. Bevezetés... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. A házirend

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Pedagógiai Program ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZABÁLYZATA 2013. 1. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

Készítette: Kovács Árpádné igazgató

Készítette: Kovács Árpádné igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Kovács Árpádné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1.1.A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK HÁZIRENDJÉRE

Részletesebben

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től Tartalom: 1 A házirend hatálya, nyilvánossága, felülvizsgálata és módosítása... 3 2 Az iskola munkarendje:... 4 3 Az iskola helységeinek, berendezési tárgyainak,

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kovács Pál Gimnázium A Kovács Pál Gimnázium tantestülete 2013.március 25-én megtárgyalta és elfogadta. Megvitatták: A tantestület A tanulók közösségei A Szülői Munkaközösség 1 TARTALOMJEGYZÉK A Kovács

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Házirend Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Tisztelt Szülők! Önök a gyermeküknek választott iskola Házirendjét

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

A székesfehérvári. Ciszterci Szent István Gimnázium HÁZIRENDJE. Egyazon szeretetben, azonos Regula szerint és hasonló életvitelben! (Charta Caritatis)

A székesfehérvári. Ciszterci Szent István Gimnázium HÁZIRENDJE. Egyazon szeretetben, azonos Regula szerint és hasonló életvitelben! (Charta Caritatis) A székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium HÁZIRENDJE Egyazon szeretetben, azonos Regula szerint és hasonló életvitelben! (Charta Caritatis) 1 1. Bevezetés... 3 2. Az intézmény hivatalos adatai...

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

Kémia... 50 ETIKA... 50 Földrajz... 51 Testnevelés... 52 Ének zene... 54 Informatika... 54

Kémia... 50 ETIKA... 50 Földrajz... 51 Testnevelés... 52 Ének zene... 54 Informatika... 54 1 2 Tartalom BEVEZETŐ... 4 A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK... 5 HÁZIRENDJÉRE... 5 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK... 5 A HÁZIREND ELKÉSZÍTÉSÉHEZ, ELFOGADÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK, JOGKÖRÖK... 12 AZ ISKOLAI

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA

HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata... 4 2. A házirend hatálya... 5 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

WESLEY KINCSEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, FELZÁRKÓZTATÓ TAGOZAT ÉS GIMNÁZIUM 1188. BUDAPEST, PODHORSZKY U. 51-55. HÁZIREND 2010.

WESLEY KINCSEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, FELZÁRKÓZTATÓ TAGOZAT ÉS GIMNÁZIUM 1188. BUDAPEST, PODHORSZKY U. 51-55. HÁZIREND 2010. WESLEY KINCSEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, FELZÁRKÓZTATÓ TAGOZAT ÉS GIMNÁZIUM 1188. BUDAPEST, PODHORSZKY U. 51-55. HÁZIREND 2010. SZEPTEMBER 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ALAPELVEK 1. A házirend jogi háttere

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009. I. JOGI STÁTUSZ, ALAPADATOK: Az intézmény neve: Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Az

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ

HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A házirend célja... 4 A házirend hatálya... 4 A házirend elfogadása... 4

Részletesebben

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA 2014. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi,

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben