Jegyzőkönyv. Készült: a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola Intézményi Tanácsának ülésén 2o14. augusztus 25-én.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola Intézményi Tanácsának ülésén 2o14. augusztus 25-én."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola Intézményi Tanácsának ülésén 2o14. augusztus 25-én. Jelenlévők: jelenléti ív szerint határozatképes létszámban, a jelenléti ív mellékelve Hitelesítésre felkérve: Várhelyi Judit, a nevelőtestület delegáltja Napirendi pontok: 1. Igazgatói köszöntő, megbízólevél átadása 2. Szakács Csilla igazgató beszámolója az előző tanév eredményeiről és problémáiról 3. SZMSZ módosított pontjainak ismertetése és elfogadása 4. A Házirend tankönyvellátásra vonatkozó pontjának ismertetése és elfogadása 5. Éves munkaterv ismertetése és elfogadása 6. Hozzászólások Sándorné Peleskei Katalin elnök üdvözli a megjelent tagokat, megállapítja, hogy az ülés határozatképes mert a tagok 60%-a megjelent. Szakács Csilla igazgatónő átnyújtja a megbízóleveleket és beszámolót tart az iskola 2013/2014-es tanévéről. Személyi feltételek: Ebben a tanévben 31 pedagógussal oktattuk, neveltük diákjainkat, közülük két kolléga óraadói státuszban, egy pedig további jogviszonyban dolgozott iskolánkban. Közismereti tárgyakat oktató kollégáink többségében évek óta a Harsányiban tanítanak és jól összeszokott kooperatív munkaközösségekben végzik feladataikat. Szakmai tárgyakat tanító tanáraink közül sokan mentek nyugdíjba az elmúlt évek során. Utánpótlásuk nem könnyű feladat, különösen a szakközépiskolában tanítók terén. Célunk egy stabil, piacképes szaktudást közvetítő, szakmai tanárokból álló testület kialakítása. Ennek megvalósítására 1-2 év biztosan szükséges. Kollégáink közül 2014 április 30-ig heten voltak jogosultak feltölteni portfoliójukat, közülük hatan megtették ezt (öt fő egyszerüsített, egy fő pedig teljes portfoliót töltött fel). Portfóliójukat azóta az Oktatási Hivatal elfogadta. Iskolánk nem működhetne nem pedagógus munkatársaink nélkül, Ők tizenhárman tevékenykednek azért, hogy intézményünkben zökkenőmentesen folyhasson a tanítás. A tanév kiemelt feladatai: Ebben a tanévben sok változás, új kezdeményezés valósult meg:

2 1) A kötött munkaidő nem okozott kiemelt változást pedagógusaink számára. A kollégáknak kötelező volt napi öt óra benttartozkodás, a kötött munkaidő fennmaradó részét az órarendjük függvényében szabadon tervezhették. A kötött munkaidő tanórákkal le nem fedett részében a pedagógusok személyreszabott feledatokat kaptak, melyeket félevenként írásban kaptak kézhez. Ezek megvalósulását a jelenléti ív megfelelő részében adminisztrálták. Pedagógusaink a kötött munkaidő figyelembevételével új munkaköri leírást is kaptak. 2) A tanári adminisztráció pedagógusaink munkájának szerves részét képezi. Precíz megvalósítasa kihatással van diakjaink tanulmányi erdményére, a hiányzások visszaszorítására és a magatartási problémák csökkentésére. A gyermek sikeres iskoláztatása szempontjából legfontosabb partnerünk a szülő, aki szintén a mi pontos adminisztrációnkból kap első kézből informaciót gyeremeke iskolai tevékenységéről. Mindezekért tartottuk fontosnak az adminisztráció továbbfejlesztését és rendszeres kooperatív ellenőrzését. Úgy gondolom, hogy az elért eredmények bírtokában sem szabad hátradőlnünk, hanem tovább kell növelni a hatékonyságot és a precizitást. 3) A Budapesti Műszaki Egyetemről végzős közgazdász tanár hallgatók látogatták iskolánk szakmai óráit az első félévben, ezt követően 3 végzős halgató töltötte nálunk egybefüggő tanítási gyakorlatát a második félévben. A hallgatók és az egyetem visszajelzései alapján sikeresnek mondhatjuk a nálunk töltött óralátogatások és tanítási gyakorlatok megszervezését és lebonyolítását. 4) Elindítottunk egy új beiskolázási stratégia kidolgozását, melynek érdemi hatása 1-2 év múlva várható. A stratégia fontos részei a naprakész, áttekinthető, felhasználóbarát iskolai honlap valamint a marketing eszközöket széleskörűen felhasználó iskola népszerűsítés. 5) Ebben a tanévben került sor az ökoiskola címének megújítására. Az örökös ökoiskola cím pályázati anyagának hivatalos elbírálásáról várjuk az értesítést. 6) Ügyeleti rendszerünk kidolgozásával az iskolai fegyelmet, a házirend hatékony betartását kívántuk megszilárdítani. Látványos eredményeket értünk el, de a hibákat látva, a tapasztalatokat felhasználva tovább kell fejlesztenünk ezt a rendszert a még hatékonyabb működés érdekében. 7) Egyik legfontosabb feladatunk illetve célunk a bukások számának és a lamorszolódásnak a csőkkentése. Évek óta bevált valamint új módszereket egyaránt igyekeztünk bevetni ezen cél megvalósítása érdekében, melyek a teljesség igénye nélkül a következők voltak: A tanulók tudásszintjének, képességeinek feltérképezését követő egyeni foglalkozások, korrepetálások Házi feladatok, önálló munkák hatékony ellenőrzése Kisebb egységekben történő számonkérések Próbadolgozatok Tanulópárok kialakítása Tanulószoba biztosítása /további fejlesztést igényel/ Szülők hatékonyabb bevonása Színvonalas tanórán kívüli rendezvények, programok szervezése, Osztályközösségek megszilárdítása Utóbbi két tevékenység elősegítette a jó harsányisnak lenni érzés kialakulását a diákokban, igy a tanulásban is motiváltabbakká váltak.

3 8) Ebben a tanévben minden osztálynak saját tanterme volt, és az órarendet is úgy alakítottuk ki, hogy az osztályok óráinak a többsége a saját teremben legyen. Ez nagyon sok pozitívumot vont magával: szorosabb osztályközösség kialakulása teremdíszítések, festések tisztaság, rend fenntartása rongálások minimalizálása Vizsgák Egy iskola életében az egyik legszebb és egyben legnehezebb feladat a hajdanán beérkezett diákok végzősként való elengedése. Intézményünkben erre sikeres érettségi vizsga vagy szakmai vizsga letételét követően kerül sor. Érettségi vizsgák 12/A Érettségire jelentkezett: 17 fő (ebből 1 magántanuló tanulói jogviszonya a 2. félévben megszűnt, 1 magántanuló évhalasztást kért) Rendes érettségi: 14 fő Előrehozott érettségi: 1 fő Vizsgázók száma: 15 fő Érettségi bizonyítványt kapott: 13 fő Törzslapkivonatot kapott: 2 fő 12/B Érettségire jelentkezett: 13 fő Rendes érettségi: 9 fő Előrehozott érettségi: 1 fő Javító érettségi: 1 fő Ismétlő érettségi: 2 fő Vizsgázók száma: 13 fő Érettségi bizonyítványt kapott: 10 fő Törzslapkivonatot kapott: 1 fő Tanúsítványt kapott: 1 fő Az érettségi vizsgát megkezdte, de a szóbeli vizsgán a vizsgázó számára felróható okból nem jelent meg: 1 fő 13/C Érettségire jelentkezett: 16 fő Rendes érettségi: 16 fő Előrehozott érettségi: - Vizsgázók száma: 16 fő Érettségi bizonyítványt kapott: 16 fő Törzslapkivonatot kapott: - Szakiskolai szakmai vizsga

4 2014. június én lezajlott a 11/SZ osztály szakmai vizsgája. A vizsgán 8 tanuló vett részt, mindannyian sikeresen vizsgáztak. A vizsga az 1. napon az Europarkban lévő Intersparban, a 2. napon az iskolában zajlott. A vizsga jól lett megszervezve, a vizsgaelnök elégedett volt az előkészítéssel, a vizsgáztatás körülményeivel, valamint a diákok felkészültségével is. Eredmények: Szakmai vizsga (11/SZ) 8 fő Átlageredmény %-ban 81,75 % Ötösök száma 5 fő Négyesek száma 2 fő Hármasok száma 1 fő Szakmai vizsga az érettségi utáni képzésben 4 tanuló számára javítóvizsgát szerveztünk október 8-án a vállalkozási ügyintéző képzésben. A vizsgát 3 tanuló nem teljesítette, 1 tanuló sikeres vizsgával vállalkozási ügyintéző képesítést szerzett. Az Intézményi Tanács jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadták a az igazgatói beszámolót, az SZMSZ ismertetett pontjait, a Házirend vonatkozó pontját és az éves Munkatervet. A következő hozzászólások hangzottak el: 1. Tarcsáné Suhajda Ildikó a Kereskedelmi Kamara képviselője érdeklődött, hogy milyen módon sikerült megoldani a 9. osztályos tanulók szakmai gyakorlatát. Szakács Csilla igazgató válaszában elmondta, hogy az iskola tanárai tartottak gyakorlati foglalkozásokat az iskola épületében. Tarcsáné Suhajda Ildikó jelezte, hogy a jogszabályi környezet rendezetlen most, ezért nem tudott segíteni a tanulók elhelyezésében, de jelezni fogja a Kamaránál, hogy foglalkozzanak a problémával. 2. Az éves munka értékelésével kapcsolatban Sándorné Peleskei Katalin a nevelőtestület képviselője megfogalmazta, hogy nehéz tanéven vagyunk túl. Az igazgatóváltás februárig húzódott és az első félév bizonytalanságban telt. Szakás Csilla kinevezése kinevezése a tanév közepére esett, de ő határozott koncepcióval kezdte átalakítani az iskolai élet több szintjét. Energikus fellépése látványos változásokat hozott. A változások kihatottak az épület tisztaságára, a tanulók órai és szüneti fegyelmére, de munkaközösségek munkájára is, akik számos innovatív, új ötlettel álltak elő. A rendelkezésre álló rövid időben a beiskolázási stratégia kialakításának csak nekikezdtünk, a továbbfejlesztés erre az évre tolódott. Összességében Szakács Csilla igazgatói tevékenysége határozott, koncepciózus, diákbarát és élvezi a tantestület teljes támogatását. 3. Szabó Ildikó, a Szülői Szervezet képviseletében azokról a elvi és technikai kérdésekről beszélt, amelyekkel a Szülői Választmány támogatni tudja az iskolát. Itt kiemelt figyelmet kapott a tervezett Családi Nap lebonyolítása.

5 A szülői közösség részéről határozottan szeretné, ha az iskola lépne az digitális napló bevezetésével kapcsolatba. Szakács Csilla elmondta, hogy van döntés, a közbeszerzési pályázat végét várják és lesz e-napló.

Jegyzőkönyv az Intézményi Tanács üléséről

Jegyzőkönyv az Intézményi Tanács üléséről Jegyzőkönyv az Intézményi Tanács üléséről Helye: Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola, 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31. Igazgatói iroda Ideje: 2015. február 11. Jelen vannak: Szakács Csilla Sándorné

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2015. június 30-án elfogadta.

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 028011 Készítette: Horváth Lajos, igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004.06.11. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2004.06.16.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B U D A P E S T S Z I N A P S Z I S S Z A K K É P Z Ő I S K O L A 2012. szeptember 1. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Prohászka Ottokár Jóváhagyás dátuma: 2014. április 30. Hatálybalépés dátuma: 2014. május 1. Érvényes: visszavonásig Katolikus Gimnázium 2092 Budakeszi Széchenyi u.

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló a 2011/2012. tanévről

Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló a 2011/2012. tanévről Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló a 2011/2012. tanévről az iskola nem tanítógép, hanem emberi viszonylatoknak, kapcsolatoknak, együttműködési felületeknek és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító:028429 EÖTVÖS JÓZSEF ISKOLALAPÍTVÁNY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 2008. június 24-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet A Szervezeti és Működési

Részletesebben

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004.

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. Intézményi Minőségirányítási Program 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az intézmény

Részletesebben

Bálint Márton Általános- és Középiskola. Évkönyve. 2007-2008 Törökbálint

Bálint Márton Általános- és Középiskola. Évkönyve. 2007-2008 Törökbálint A BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE 2007-2008 Törökbálint 2 Bálint Márton Általános- és Középiskola Évkönyve 2007-2008 Törökbálint 3 Alkotó szerkesztő: Dr Német István Az évkönyvet szerkesztette:

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, 2014. április 11. Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat...

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény feladatellátási rendje... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA - KESZTHELYI VSZK - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ tagja Számlakezelő: OTP BankRT Keszthelyi

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja... 3. 2. A szabályzat területi és személyi hatálya...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kovács Pál Gimnázium A Kovács Pál Gimnázium tantestülete 2013.március 25-én megtárgyalta és elfogadta. Megvitatták: A tantestület A tanulók közösségei A Szülői Munkaközösség 1 TARTALOMJEGYZÉK A Kovács

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben