amely készült június 4. napján órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "amely készült 2015. június 4. napján 11.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült június 4. napján órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén. Helye: Xántus János Két Tanítási Nyelvű, Gyakorló Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Szakképző Iskola 1055 Budapest, Markó utca Jelen vannak: Horváth Péter, NPK elnök Bárányos József, NPK elnökségi tag (levezető elnök) Dr. Kurucz Zsuzsanna, jegyzőkönyvvezető Járainé Dr. Bődi Györgyi, jegyzőkönyv hitelesítő Nagyné Szabó Etelka, jegyzőkönyv hitelesítő Országos Küldöttgyűlés tagjai (70 fő), a jelenléti ív szerint (jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) Távol maradt: Agócs Attila, Baloghné Gerse Zsuzsanna, Bán-Széll Előd, Bedő Kornél, Béres Attila János, Blanár Edit Etelka, Butola Zoltán, Chriszt Gyula, Csábi István, Cseke Gábor, Csontos Illésné, Dr. Radványiné Varga Andrea, Dr. Soltiné Selymes Zsuzsanna, Dr. Szebedy Tas, Drága-Jurásek Ildikó, Farkas Valéria, Flodung János, Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes, Gasparics László, Gellai József, Gombos Szilárd János, Gyallai Katalin, Gyepesy Imola, Hadobásné Karancsi Annamária, Hegyiné Mladoniczki Éva, Hegyiné Mráz Erika, Hock Zsuzsanna, Jávori István, Juhosné Juhász Anita, Kabdebó Flórián, Magyar Ferenc, Mikesy György, Mohlné Ódor Gabriella, Némethyné Toldy Gizella, Öreg István, Pásztor Gergely, Pécsi Gábor, Prillné Csordás Csilla, Puháné Urbán Katalin, Pulay Teréz, Románné Kolozsi Andrea Mónika, Stárics Roland, Szabó Judit, Szijártó Csilla, Takács István, Takács Veronika, Tiszlavicz Csaba, Tótáné Tóth Éva, Tóth Géza, Tóth Norbert, Tóth Péter, Tulipán Gabriella, Türk László, Ványi Lászlóné, Varga Katalin Meghívottak 11 órára: Czunyiné Dr. Bertalan Judit, köznevelésért felelős államtitkár Sipos Imre, köznevelésért felelős helyettes államtitkár Laucsek István, főosztályvezető Kőrösiné Dr. Merkl Hilda, NPK Tiszteletbeli tag Dr. Bodó Márton, Oktatáskutató és fejlesztő Intézet témavezető Dr. Puszter Bernadett, NPK Budapesti elnök Kaukerné Kovács Edit, NPK Győr-Moson-Sopron megyei elnök Pásztói Tamás, NPK Komárom-Esztergom megyei elnök Szakmai Tagozat elnök jelöltjei 1

2 Napirendi pontok: 1) Határozatképesség megállapítása 2) Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 3) Napirendi pontok elfogadása 4) A 9 évfolyamos általános iskola ötletére beérkezett vélemények ismertetése 5) Szakmai Tagozatok elnökeinek megválasztása 6) Az Alapszabály 4. mellékletének módosítása 7) Elnöki beszámoló az eddig elvégzett munkáról - Rendeletek véleményezése - NPK költségvetése - Iskolai Közösségi Szolgálat monitorozása 8) OFI-val való együttműködés ismertetése 9) Főtitkár bemutatkozása 10) Közbeszerzési szabályzat 11) Etikai Kódex 12) Egyebek 13) Zárszó Bárányos József levezető elnök: köszönti a megjelenteket. Megköszöni Dr. Fehérvizi Judit igazgatóasszonynak, hogy a küldöttgyűlés ismét a Xantus János Középiskolában kerülhetett megrendezésre. A Xantus János Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tanárai és diákjai ünnepi műsort adtak elő a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. Felkéri Horváth Pétert a megjelentek köszöntésére. Horváth Péter NPK elnök: köszönti a megjelenteket. Köszönetet mond Dr. Fehérvizi Judit igazgatóasszonynak a műsorért, és a helyszínért, valamint gratulál az iskola jubileumához. Pedagógusnap alkalmából mindenkinek jó munkát kíván az elkövetkező időszakra. Sajnálatát fejezi ki, hogy a pedagógusnap feledésbe merült. A mindennapi gondok, problémák, továbbképzések, érettségi mellett a tantestületeknek kevés ideje van ünnepelni. A Karnak meg kell próbálnia ez ügyben is előrelépést tennie, hogy a pedagógusnapnak megfelelő helye legyen a magyar közoktatásban. Köszönti Kőrösiné Dr. Merkl Hildát és a minisztérium munkatársát Laucsek István főosztályvezetőt. Mindenkinek jó munkát kíván a mai napra. Bárányos József levezető elnök: Tájékoztatja a küldötteket, hogy a jegyzőkönyv vezetés megkönnyítése érdekében az ülésről hangfelvétel készül. 1. Napirendi pont: Határozatképesség megállapítása: Bárányos József levezető elnök: Mandátumellenőrzés során megállapította, hogy 64 fő regisztrált, a Küldöttgyűlés határozatképes. 2

3 2. Napirendi pont: Jegyzőkönyvet vezető, hitelesítők személyének megválasztása: Bárányos József levezető elnök: Jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kurucz Zsuzsannát javasolja. Felkér két budapesti küldöttet, hogy vállalják el a jegyzőkönyv hitelesítését. Nagyné Szabó Etelka és Járainé Dr. Bődi Györgyi elvállalja a jegyzőkönyv hitelesítését. - Felkéri a küldöttgyűlést, hogy aki elfogadja jegyzőkönyvvezetőt, és a jegyzőkönyv hitelesítőket, az kézfelemeléssel jelezze. - - A küldöttgyűlés 64 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: - NEMZETI PEDAGÓGUS KAR Országos Küldöttgyűlésének 1/2015. (VI. 04.) számú határozata A jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztásáról A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a június 4-ei Küldöttgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Dr. Kurucz Zsuzsannát, míg hitelesítőknek Nagyné Szabó Etelkát és Járainé Dr. Bődi Györgyit. Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés Határidő: azonnal 3. Napirendi pont: Napirendi pontok elfogadása: Bárányos József levezető elnök: Az előzetesen kiküldött napirendi pontokra változtatás nélkül tesz javaslatot. Megkérdezi a küldötteket, hogy van-e változtatási javaslat, kiegészítés a napirendre vonatkozóan. Horváth Péter NPK elnök: Azt javasolja, hogy az Alapszabály módosítására ne kerüljön sor. A küldöttgyűlés előtt tartott elnökségi ülésen úgy döntöttek, nem szeretnék kivenni sem az Alapszabályból, sem a 4. számú mellékletből azt a lehetőséget, hogy a területi elnökök is kapjanak tiszteletdíjat. Bárányos József levezető elnök: Felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel fogadják el a megváltoztatott napirendet. - A küldöttgyűlés 63 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: - 3

4 NEMZETI PEDAGÓGUS KAR Országos Küldöttgyűlésének 2/2015. (VI. 04.) számú határozata Az NPK Küldöttgyűlés napirendjének elfogadásáról A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése elfogadja a küldöttgyűlés napirendjét az alábbiak szerint: Napirendi pontok Határozatképesség megállapítása Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása Napirendi pontok elfogadása A 9 évfolyamos általános iskola ötletére beérkezett vélemények ismertetése Szakmai Tagozatok elnökeinek megválasztása Elnöki beszámoló az eddig elvégzett munkáról (Rendeletek véleményezése, NPK költségvetése, Iskolai Közösségi Szolgálat monitorozása) OFI-val való együttműködés ismertetése Főtitkár bemutatkozása Közbeszerzési szabályzat Etikai Kódex Egyebek Zárszó Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés Határidő: azonnal 4. Napirendi pont Szakmai Tagozatok elnökeinek megválasztása: Bárányos József levezető elnök: A szakmai tagozatok elnökei tisztségviselőknek minősülnek, ezért nyílt szavazással nem, csak titkos szavazással választhatók meg. Ennek érdekében Szavazatszámláló Bizottságot kell megválasztani. A küldöttek közül három fő önként jelentkezőt kér a Szavazatszámláló Bizottságba. A három fő maguk között választ elnököt. Fekete Antal, Szaszák Csaba, Ács Péterné jelentkezett a Szavazatszámláló Bizottságba. Bárányos József levezető elnök: Felkéri a küldöttgyűlést, hogy kézfelemeléssel szavazzanak a Szavazatszámláló Bizottság elfogadásáról. 4

5 -A küldöttgyűlés 63 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: - NEMZETI PEDAGÓGUS KAR Országos Küldöttgyűlésének 3/2015. (VI. 04.) számú határozata A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése Szavazatszámláló Bizottság tagjának Ács Péternét, Fekete Antalt, Szaszák Csabát választotta meg. Felelős: Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlés Határidő: azonnal Bárányos József levezető elnök: köszönti a Nemzeti Pedagógus Kar tagozatainak elnökjelöltjeit. Felkéri a jelölteket, hogy pár percben mutatkozzanak be. Bedő Kornél, életvitel és gyakorlati ismeretek tagozat elnökjelöltje: Horváth Péter NPK elnök tájékoztatja a küldötteket, hogy Bedő Kornél egy családi tragédia miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Kajáry Ildikó, fejlesztő- és gyógypedagógiai tagozat elnökjelöltje: 1984-ben szerezte meg a diplomát a gyógypedagógiai tanárképző főiskolán, Budapesten. Először súlyos, halmozott fogyatékosokkal dolgozott együtt az Egészségügyi Gyermekotthonok Országos Módszertani Intézetében ben ment át a Dohány utcai Foglalkoztató Óvoda, Általános Iskolába, 1997-ben lett igazgatóhelyettes, 2002 óta vezeti az intézményt. Az intézmény új székhelyen működik Budapesti Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola néven. 150 körüli a tanulólétszám; 27 fő óvodás, 80 általános iskolás, és ennyi szakiskolás. Az intézményről leválasztották a szakszolgálati tevékenységet, a korai fejlesztést ben a Készségfejlesztő Speciális Szakiskolák Országos Munkaközösségét hozta létre Kerekes Ferenc igazgatóval. Később a Speciális Szakiskolák Országos Egyesületének alelnöke lett óta a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének főtitkára. Ez a szervezet jelenleg több mint 1600 fő gyógypedagógust tömörít magába, amelynek magánszemélyként gyógypedagógusok a tagjai. Szakterületenként tíz szakosztállyal működik fogyatékossági típusonként. Nagyon jól működő szervezet; egyeztetéseken vesz részt a kormányzattal, ahol a jogszabályok előkészítésében működnek közre. Gyógypedagógusok körében nagy kapcsolattal rendelkezik. Bán-Széll Előd, informatikai tagozat elnökjelöltje: Nincs jelen. Veres Pál, intézményvezetői tagozat elnökjelöltje: Földes Gimnázium igazgatója. 18 éve intézményvezető. Matematika- fizika-informatika szakos tanár. Matematika területén, elsősorban a tehetséggondozásban tevékenykedik, az Erdős Pál Matematika Tehetséggondozó Iskolában, az Arany János Tehetséggondozó Program Egyesületét vezeti az alakulás óta. Választmányi tag a Gimnáziumok Országos Szövetségében. A köznevelés, közoktatás területén is tevékenykedik, ilyen például az életpálya modellel kapcsolatos kutatásokfejlesztések, minősítés-szakértés, kutatói tanácsadóként dolgozik az Oktatási Hivatalban. 5

6 Nagy megtiszteltetés számára, hogy az alakuló tagozat őt jelölte ki, hogy ezt a tagozatot vezesse. Azt gondolja, hogy az intézményvezetőknek fontos szerepük van a köznevelés elősegítésében. Azt gondolja, hogy a tagozatok között és a Karon belül is kulcspozíciója lehet az intézményvezetői tagozatnak. Meglévő hálózatok segíthetik a tagozat munkáját, ilyen az Általános Iskolák Igazgatóinak Országos Szövetsége, Gimnáziumok Országos Szövetsége, Arany János Tehetséggondozó Program Egyesületének intézménye. Brahmi Ilona, kollégiumi tagozat elnökjelöltje: Szolnok Város Kollégium intézményvezetője. 35 éve dolgozik kollégiumpedagógusként. Végigjárta a ranglétrát: nevelőtanárként kezdte, volt csoportvezető nevelőtanár, kollégiumvezető - Arany János Tehetséggondozó Program Szolnokon a kollégiumban működik - később pedagógiai igazgatóhelyettes lett, 2012-től intézményvezető. Nagyon fontosnak tartja, hogy a területen dolgozó pedagógusok érdekeit, szakmai képviseletét ellássák, ezért is gondolta azt, hogy érdemes egy ilyen feladatot elvállalni. Részt vett a kollégiumi Nevelés Országos Alapprogram 4. számú mellékletének kidolgozásában, ami a szakmai feladatokat tartalmazza az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő kollégiumok számára. A kollégiumban működik még az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program is. Lehetősége van itt, hogy találkozzon nagyon tehetséges és nagyon hátrányos, felzárkóztatásra szoruló gyerekekkel. Az intézménye a kollégiumi szakmán belül országosan elismert intézmény. Azt gondolja, hogy a kollégiumban dolgozó pedagógusok presztízséért érdemes dolgozni és úgy látják, akik a tagozathoz csatlakoztak, hogy most van lehetőség a szakmai érdekek érvényesítésére. Bíró Bálint, matematika tagozat elnökjelöltje: Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanára ban végzett Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, matematika-fizika szakon. Tanított szakközépiskolában, kollégiumi nevelőtanár volt, 1989-től az Egri Szilágyi Gimnázium tanára től szaktanácsadó, 1995-től az OKTV matematika 1. bizottságában dolgozik tól az Erdős Pál Matematika Tehetséggondozó Iskolában is dolgozik. Nagyon fontosnak tartja a tehetséggondozást. A Nemzeti Pedagógus Kar matematika tagozatának alapító tagja. Nagyon örült ennek a tagozatnak, mert ennek a tárgynak az érdekeit is képviselni kell. Sipos Monika, könyvtár-informatika tagozat elnökjelöltje: Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban, majd 1981-ben Debrecenben a Tanítóképző Főiskolán végzett ének-könyvtár speciál kollégiumon. A Biogal Gyógyszergyárban könyvtárosként dolgozott kutatóknak, amely meghatározta a szakmai életútját. Ezt követően a Berentei Általános Iskolában dolgozott óta a Csillaghegyi Általános Iskolában dolgozik ban Debrecenben végzett könyvtár-informatika szakon, a TTK-n, 2013-ban szakvizsgázott tehetségfejlesztés-tehetséggondozás szakirányon, amely a mindennapi életét meghatározza az önkéntesi munkája kapcsán ben csatlakozott önkéntesként a Családjainkért Alapítvány Esélyt a Képességeknek programhoz. Nagyon sok roma gyereke van, akikre nagyon büszke. A könyvtár pedagógiát, az olvasáspedagógiával kapcsolatos dolgokat tanítja nekik. Ebben az Alapítványban csak vidéki, hátrányos gyerekekkel foglalkozik, akik nagycsaládban nőttek fel. Jelenlegi munkahelyén a nevéhez fűződik a Tehetségpont kialakítása, és két éve ennek a koordinátora. A könyvtár-informatika tagozat életében nagyon fontos volt a március hónap. A tagozat 6

7 kezdeményezésére a KLIK-kel való egyeztetésen vett részt. Három témakör volt: személyi feltételek (a könyvtáros tanár alkalmazása, munkaidő-nyilvántartás egységes rendje), tárgyi feltételek (adatbázisok finanszírozása), tankönyvek. Egy útmutató készítésére kaptak engedélyt a KLIK-en keresztül. Olyan útmutatót akarnak készíteni, amely a tanároknak és intézményvezetőknek nemcsak a virtuális hálón, fórumokon kapnak információt, hanem a törvényi háttereket is figyelembe veszi. Nagyon fontos számukra az értékalapú egységes hivatásrend kidolgozása. Honlapot szeretnének működtetni és lehetőségükhöz mérten tájékoztatni szeretnék a könyvtáros tanárokat az aktualitásokról, eseményekről. Szeptemberben egy konferenciát szeretnének szervezni. Úgy gondolja, hogy a könyvtár-informatika tagozat egy köztes láncszemként jelenik meg a könyvtárostanárok és a szervezetek között. Nagyné Szabó Etelka, óvodatagozat elnökjelöltje: a Rákosmenti Csicsergő Óvoda vezetője. 35 éve dolgozik óvodapedagógusként től intézményvezető. Intézménye referencia intézmény, zöldóvoda, tehetségpont. Mesterpedagógus, új típusú szaktanácsadó, minősítő-és tanfelügyeleti szakértő. Az óvodai tagozat nemcsak megalakult, de már működik is. Az ország öt helyszínén rendeztek szakmai konferenciákat: Miskolcon, Győrben, Békéscsabán, Pécsett és Budapesten. Több száz óvodapedagógust szólítottak meg. Szeretne az óvodapedagógusokért harcolni, tenni, mert kilógnak a sorból; dolgozni kell azért, hogy elismerjék az óvodapedagógusokat és tagjai legyenek a pedagógus társadalomnak. Bódor Andrea, pedagógiai szakszolgálat tagozat elnökjelöltje: Pedagógiai szakpszichológus. 14 éve dolgozik pedagógiai szakszolgálatban, 13 éve vezető. Jelenleg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója. Borsod megyében, Tokajban lakik. Borsod-Abaúj-Zemplén megye egy nagyon nagy megye, tizenhat járása van, így napi szinten belelát a pedagógiai szakszolgálatok működésének problémáiba. Iskolákkal aktív kapcsolatot tartanak fent. Kakukktojásnak számítanak, mivel a köznevelés rendszerében a pedagógiai szakszolgálat köznevelési intézmény, de nem nevelési-oktatási intézmény. Nincs saját tanulói állományuk, ettől függetlenül egy évben több tízezer gyereket látnak el, ezeket a gyerekeket bevezetik egy információs-nyilvántartási rendszerbe. Mivel nem minősülnek nevelési-oktatási intézménynek, ezért kilógnak az iskolák köréből. Ezért fontos, hogy legyen egy hely, ahol képviseltethetik magukat. Dolgoznak náluk gyógy-és fejlesztő pedagógusok, pszichológusok, konduktorok, logopédusok, gyógytestnevelők. Ezek a szakemberek szeretnék magukat pedagógusnak érezni a köznevelés rendszerében. Úgy látják, hogy a pedagógiai szakszolgálat alapjaiban egy jó rendszer, egy jó elképzelés, és ezt meg kell őrizni. Az Nkt szerint a pedagógiai szakszolgálat a szülő, a pedagógus nevelő munkáját segíti elő, illetve a nevelési-oktatási intézményeket a feladataik ellátásában. Veres Pállal történő beszélgetés során jött a tagozat alapításának ötlete. Megkereste a főigazgatókat és szinte azonnal minden megye benne volt a tagozat megalapításában. Már több száz tagjuk van. Ez az aktivitás is azt jelzi, hogy szükség van egy ilyen tagozatra és örültek a szakszolgálati dolgozók. Szeretnék elmondani a széles konszenzuson alapuló véleményüket; szeretnék, hogy a törvény előkészítésében aktív, konzultatív partnerek lehessenek; szeretnék az érdekeiket határozottabban képviselni. Széles körű információs rendszert szeretnének kiépíteni. 7

8 Fügedi Beatrix, szakképzési tagozat elnökjelöltje: 37 éve dolgozik a szakképzésben. A változásokat igyekezett mindig nyomon követni, ebből kifolyólag 5 diplomája van. 8 évig volt országos szakfelügyelő, évente szakmai órát látogatott, értékelt, jegyzőkönyvezett. 18 évig volt igazgatóhelyettes. A változó világban most az a legfontosabb, hogy mindenki tájékoztatást kapjon a változásokról. Az intézmények bizonytalanságban vannak, például mik lesznek a valóságban szakképzési centrumok, a törvény életbe léptetése szakaszosan történik. Jobbágy Miklósné, szaktanácsadói tagozat elnökjelöltje: Múlt hét szerdán alakult meg a szaktanácsadói tagozat. Megköszöni a segítséget elnök úrnak és Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriellának, hogy megalakulhatott a tagozat. Negyvenen vettek részt az ülésen, de 150 emberrel áll kapcsolatban és megalakult a facebook csoportjuk is. Szeretné a tagozat hallatni a hangát, mivel a szaktanácsadók körében bizonytalanság merült fel. A Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanára. Közoktatás vezetői szakot végzett; az általános iskolában technikát, erkölcstant és informatikát tanít és az osztályfőnöki munkaközösséget vezeti. Jelenleg mesterpedagógusként, szaktanácsadóként, technika szaktanácsadóként szeretné végezni a munkáját. Ezért gondolta, hogy a 3370 tantárgygondozó szaktanácsadó képviseletét felvállalja és az alakuló ülésen meg is választották jelöltnek. Kéri a küldöttgyűlést, hogy a szaktanácsadói tagozat elnökeként képviselni tudja ezt a közösséget. Ez a közösség több erősséget sorolt fel, mint gyengeséget, de látják a szervezetlenséget, a motiválatlanságot. Szeretnék a tudásukat, a szakmai tapasztalatot a fiatalabb kollégáknak átadni, sőt az idősebb kollégákkal megosztani. Ez a mindennapokban nem valósulhat meg, ezért kell ezt a közösséget létrehozni és a munkát folytatni. Szeretné, hogy a Pedagógus Karban a szaktanácsadók a hangjukat, az érdekeiket hallathatnák. Bánkiné Kiss Anikó, tanfelügyeleti-és minősítő szakértő tagozat elnökjelöltje: 1984-ben tanítóként kezdte a pályáját. Végigjárta a ranglétrát; tanítóként, majd napközis nevelőként, később felsős tanárként, kerületi és intézményen belüli osztályfőnöki munkaközösség vezetőként dolgozott ban intézményvezető helyettes lett. A szakértői munkával 2000-ben ismerkedett meg. Mindig fontos volt számára a pedagógiai mérés-és értékelés, így számtalan nevelési eredmény vizsgálatot végzett több száz gyermek körében kerületi és fővárosi szinten is ben szerezte meg a tanfelügyeleti-és minősítő szakértő tanúsítványt, január 1-je óta mesterpedagógus. Szaktanácsadóként is tevékenykedett. A munkát tagozati szinten ez év márciusában kezdték meg. Nagyon fontosnak tartották a jelenlévő tagok a szakmai felkészültséget és elhivatottságot, valamint egy közösségbe való tartozást. Megfogalmazták azokat a gyengeségeket, amelyekben segítséget várnak. Ilyen például a tapasztalat hiánya, az információ hiánya. Kiemelték, hogy a jogszabályok folyamatos változása erősen hátráltatja a munkájukat. Lehetőségnek látják a széles körű tájékoztatást minden szinten, a pozitív megerősítést - meg kell erősíteni a munkájukat, hogy amit, csinálnak, azt jól csinálják; meg kell erősíteni a pedagógust, hogy a tanfelügyeleti-minősítő ellenőrzésre szükség van, és ez egy nagyon jó dolog. Egy idézettel zárja a bemutatkozását: Iskolák, világítótornyok, barátom! A jövő fényjelei! Száz és száz kis magot tartalmazó gubók, belőlük fog megszületni az új, a jobb, a bölcsebb. Kopeczky Péter, testnevelés tagozat elnökjelöltje: 1990-ben végzett a Testnevelési Főiskolán. Ezután Veszprémben, egy szakközépiskolában-szakiskolában tanított. 8

9 Veszprémben elindította a központi gyógytestnevelést. A tanári pályán minden munkakörben dolgozott. Mestertanári képzésben vett részt. A tagozat április 15-én alakult meg. Részt vettek a kétszintű érettségi véleményezésében. Május 29-án volt egy minisztériumi találkozó, ahol a Pedagógus Kart jómaga, Szeleczki János és a főtitkár képviselte. Tájékozódó ülés volt. Azt kérték, hogy legyenek benne abban a sport munkacsoportban, amely a TESI2020 stratégiáját előkészíti a kormánynak döntési szintre. Bárányos József levezető elnök: A segítők kiosztják a szavazólapokat. Egy szavazólapon található az összes jelölt. Amennyiben egyetért a küldött a jelölt személyével, akkor a neve melletti rubrikába két egymást metsző vonalat tegyen. A megválasztáshoz a jelen lévők többségének a szavazata szükséges. Felkéri a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy a szavazás megkezdése előtt ellenőrizzék le, hogy a szavazóláda üres, illetve a szavazást követően a Tanácsterembe vonuljanak vissza a szavazatok megszámlálásához. A küldötteket arra kéri, hogy a szavazás ideje alatt ne hagyják el a termet, a szavazást követően még két napirendi ponttal folytatódik az ülés. 5. Napirendi pont A 9 évfolyamos általános iskola ötletére beérkezett vélemények ismertetése: Bárányos József levezető elnök: felkéri Szakál Ferenc elnökségi tagot, hogy ismertesse a 9. évfolyamos általános iskola ötletére beérkezett véleményeket. Szakál Ferenc NPK elnökségi tag: Jelenleg még nincs tervezet a 9. évfolyamos általános iskolára, a sajtóból érkezett az értesülés. Hangsúlyozza, hogy akkor lehet érdemben beleszólni a témába, ha az még csak az ötletelés szintjén van jelen. Összesen 107 darab vélemény érkezett be, ebből 60 darab egyéni pedagógus vélemény, 41 darab nevelőtestületi vélemény, 5 darab NPK területi szerv által küldött vélemény és 1 darab tagozat által küldött vélemény. Elmondható, hogy több száz pedagógus véleményéről van szó. A 9. évfolyamos általános iskola ötletének támogatottságáról elmondható, hogy a vélemények több ellenérvet és aggodalmat sorakoztatnak fel, mint támogató érvet. Ugyanakkor még sem kifejezetten elutasító az attitűd. Nagyon sokan írták, hogy szükség van az alapkészségek fejlesztésére. Tizenhárom darab vélemény volt, amely kifejezetten leírta, hogy üdvözli a 9. évfolyam bevezetését az általános iskolában. Huszonkilenc vélemény kifejezetten leírja, hogy ez nem jó ötlet. Harminchárom vélemény azt mondta, hogy nem ez a jó megoldás. Öt darab konkrét javaslat érkezett arra, hogy meg kell erősíteni az alapkészségek fejlesztését, de nem új évfolyam beiktatásával. Tizenhat darab vélemény mondta azt, hogy sok változás történt az oktatás területén és nem most kellene bevezetni egy új évfolyamot. Döntő többsége a véleményeknek arra mutat és tíz vélemény meg is fogalmazza, hogy 2016-ra ez nem valósítható meg. Összesen húszszor fordult elő az a vélemény, hogy az óvoda-iskola közötti átmenetet kellene megerősíteni, ez a 0. évfolyam elképzelése, nem egy új ötletről van szó. Két vélemény azt mondja, hogy az óvoda utolsó évét kellene iskolaszerűvé tenni. Egy esetben merül fel egy szakképzés előtti évfolyam bevezetésének elképzelése is. A tananyaggal kapcsolatban nagyok sok észrevétel érkezett. Összesen 64 véleményező szerint 9

10 probléma a túl sok tananyag az általános iskolában. Sokan hangsúlyozzák azt, hogy ha bevezetnek egy új évfolyamot, az ne új tananyagot, hanem a tananyag széthúzását jelentse. Nyolc esetben fordul elő az a vélemény, hogy egy új évfolyam bevezetése teljes tantervi reformot igényel. 24 esetben fordul elő az a vélemény, hogy azért lenne jó egy új évfolyam bevezetése, mert egyenletesebben lehetne elosztani a tananyagot. 22 esetben fordul elő az a vélemény, hogy az alsós tagozatot kellene meghosszabbítani egy évvel, ugyanakkor nagyon sok változat felmerült. Huszonhatan mondják azt, hogy egy új évfolyam bevezetése nem járhat a középiskolai évfolyamok csökkenésével. Van, aki a felső tagozatot félti. Alapvetően azt lehet mondani, hogy valaminek a rovására történő növelést, azt mindenki elutasítja. Negyven alkalommal fordul elő az a vélemény, hogy nem új évfolyamra van szükség, hanem a tananyagot kellene csökkenteni jelentős mértékben, mert nincs idő az alapkészségek fejlesztésére. A tanulói terhelés csökkentése is felmerült több variációban; például a tanulók óraszámát kellene csökkenteni, az osztályok létszámát kellene csökkenteni, külön SNI-s BTM-es osztályokat kellene létrehozni. Sokan felvetik azt, hogy egy tehetséges gyerek számára a 9. évfolyam csak hátráltatás lenne. Kétszer merül fel, hogy a gyerekek motiválatlanok, nem érdekeltek a sikerben az általános iskolában, és ezért kellene a kompetencia mérésnek tétje lennie. Vannak vélemények, miszerint a pedagógusok feladatait kellene csökkenteni és ezáltal több idő jutna a képességek fejlesztésére; több gyógypedagógusra és segítő szakemberre lenne szükség. A pedagógusok létszámára is érkeztek vélemények. Egy pozitív vélemény szerint egy új évfolyam bevezetésével nem küldenének el pedagógusokat, hanem még több tanárra lenne szükség. Egy másik vélemény szerint az új évfolyam hátránya az lenne, hogy több pedagógusra lenne szükség, ez szakemberhiányt okozna. Olyan vélemény is érkezett, miszerint az általános iskola esetében szakemberhiány, középiskola esetében pedig többlet jelentkezne. Tizenkilencen mondják azt, hogy az átalakítást a pedagógusképzésnél kellene elkezdeni. A magasabb béreket is megemlítik. A tankötelezettséget is érintené egy új évfolyam bevezetése. Van, aki szerint, az alsó korhatárt kellene szigorítani, kevésbé legyen rugalmas az óvodából az iskolába lépés ideje. Tizenhétszer fordul elő, hogy túl hosszú lenne ennyi időt eltölteni az általános iskolában, túl magas korban kerülnének ki az általános iskolából. Emiatt problémássá válhat a tankötelezettség felső korhatára is. Felmerült a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok létének kérdése. A nyelvi előkészítők léte is kétségessé válhat egyesek szerint. Az infrastruktúra és finanszírozás kérdése nagyon sokakban felmerült, harminchárom esetben fordul elő. Tizennégy esetben fordul elő, hogy meg kellene határozni, hogy miért is szeretnének egy új évfolyamot bevezetni; mi az oka és célja. Összességében az öt leggyakrabban előforduló vélemény: az alapkészségek fejlesztésének erősítése; nem új évfolyam bevezetésére, hanem a tananyag csökkentésére van szükség; a képzési idő meghosszabbítása nem megoldás; sok beruházást-költséget igényelne, ami problémás lehet; valamint a középiskolai évfolyamok nem csökkenhetnek. Egy elnökségi ülésen vendég volt Sipos Imre helyettes államtitkár úr, aki ezt az összesítést megkapta és hivatalosan is megküldésre került az Államtitkárságra ez az összesítés. Minden jelenlévőt arra kér, hogy továbbra is küldjenek a pedagógus kollégák véleményeket ebben a témában a tanév végéig. A véleményeket összesítik és továbbküldik az Államtitkárságra. A nyár folyamán egy állásfoglalást is szeretne kiadni a Kar ebben a 10

11 témában. Várhatóan erről az állásfoglalásról a küldöttgyűlésnek nyáron kell szavaznia online módon. Felhívja a küldöttek figyelmét, hogy a kivetített anyag elérhető a Kar honlapján. 6. Napirendi pont Iskolai Közösségi Szolgálat monitorozása: Bárányos József levezető elnök: Megköszöni Szakál Ferenc összegzését és felkéri Dr. Bodó Mártont, hogy számoljon be a közösségi szolgálat monitorozásának tapasztalatairól. Bodó Márton felszólalása előtt megadja a szót Dr. Zalay Szabolcs elnökségi tagnak. Dr. Zalay Szabolcs NPK elnökségi tag: Összefoglalja a Nemzeti Pedagógus Kar munkáját a közösségi szolgálat monitorozása tekintetében. Az elmúlt egy évet eredményesnek tekinti a monitorozás területén. A közösségi szolgálat ellenőrzésének végrehajtását elsősorban monitorozásként képzelik el; ezt a kifejezést hangsúlyozzák. Ez egy szemléleti üzenet, ami arról szól, hogy elsősorban támogató funkciót szeretnének betölteni a monitorozással és nem akarnak szankcionálni. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy aki jövőre nem teljesíti az ötven órás közösségi szolgálatot, az nem tehet érettségit. Megköszöni az OFI munkatársának, Dr. Bodó Mártonnak, hogy elfogadta a küldöttgyűlésre a meghívást. Egész évben folyamatosan együttműködött az OFI és az NPK, közösen dolgozták ki a monitorozási eljárást. Az elmúlt pár hónapban negyven iskolát látogatott meg egy OFI-s kolléga és az NPK részéről egy pedagógus kolléga. Külön megköszöni a segítséget azoknak a személyeknek, akik segítettek megtalálni az egyes megyékben a monitorozást elvállaló pedagógusokat. Dr. Bodó Márton, OFI munkatárs: Nagyon hatékonynak tűnik az a konstrukció, hogy egy pedagógus kari és egy OFI-s kolléga végezte együttműködve a monitorozást. Sokkal oldottabbá tette a monitorozást a helyismeret. Alapvetően három része volt a monitorozásnak. Egyrészről az igazgatóval való beszélgetés, másrészről a koordinátorral, osztályfőnökkel való beszélgetés, végül a diákokkal való beszélgetés. Nagyon tanulságos volt a diákokkal történő elbeszélgetés, hiszen az egyes elszólásokból, mint például közmunka program, letudtuk lehetett következtetni, hogy a diákok hogyan viszonyulnak a közösségi szolgálathoz. A monitorozás még nem fejeződött be, június 15-én ér véget a negyven iskola monitorozása. Korábban volt egy online reprezentatív kutatás, ami kifejezetten a koordinátorokat és igazgatókat kérdezte. A mostani monitorozásból képet kaphattak arról, hogy a közösségi szolgálat a pedagógiai programban, hogyan lett megjelenítve. Az online kutatás szerint az iskolák 67 %-a megjelenítette a közösségi szolgálatot a pedagógiai programjában. A monitorozás során ez a gyakorlatban sokféleképpen jelenik meg. Volt olyan iskola, amely szó szerint átvette a 20/2012-es jogszabály szókészletét és az iskola arculatához nem igazították a közösségi szolgálatot. Az iskolák kis része lát már most pedagógiai célt a közösségi szolgálatban, és a saját arculatához igazította azt; van, aki külön szabályzatot hozott létre. Az iskolák nagy része még a tapasztalat gyűjtésének a fázisában van. 11

12 Egy másik kérdéskör az volt, hogy az iskolák mely évfolyamokon szervezik meg a közösségi szolgálatot. Az iskolák nagy többségében nincs kialakult rend, általában a 9, 10, 11. évfolyamban végzik el a diákok. Leggyakrabban az iskolai közösségi szolgálat pedagógiai céljaként az igazgatók a munka világába történő bevezetést határozták meg. A tapasztalatok alapján gyenge a közösségi szolgálat szervezésének eleje és vége. Az érintett diákok több mint 50 %-a bejáró diák, sok esetben a saját településükön végzik a közösségi szolgálatot, ezért sokszor az iskolák a diákok közösségi szolgálatra történő felkészítését rábízzák a fogadó intézményekre. Az online kutatás azt mutatta, hogy a diákok nagy része nem ellenséges, kifejezetten nyitott. A személyes találkozás során kiderült, hogy szükség van arra, hogy a diákok megértsék mire jó az iskolai közösségi szolgálat. Az online kutatás szerint az érettségi előtt álló diákok 43%-a óra között teljesítette már a közösségi szolgálatot, de a nagy többség 0-20% vagy óra között van. A diákok 90%-ának ajánlása alapján vezetik be az iskolák a közösségi szolgálat fogadó helyeit. A monitorozás során lehetett látni, hogy sokszor a diákokra hárítja az iskola, hogy keressenek maguknak fogadóhelyet és utána az iskola lepapírozza. Ebben az esetben nincs meg az a pedagógiai háttér, felkészítés, amely az egésznek értelmet adna. Ez is fejlesztésre szorul. Nagyon lényeges pont, hogy milyen módon van jutalmazva a közösségi szolgálat koordinátora. A jogszabály lehetővé teszi a óra közötti idősávban a felkészítésfeldolgozás óráinak megtartását, és 26 óra felett a szervezési munkákat. Ezt vagy nem tudják, vagy nem akarják az intézmények kihasználni. Sok esetben azt mondják, hogy a KLIK nem engedélyezi. A visszajelzések alapján az igazgatóknak alapvetően nincs baja a közösségi szolgálattal. A teljesítési keret lehetne rugalmasabb, például amikor nincs tanítási nap, akkor ne csak három, hanem több órát is lehessen végezni. Erre a minisztérium is nyitott volt az egyeztetések során. Összességében a bevezetés nehézségei: tisztázatlan célok (szükség lenne egyéni intézménytervezésre), felkészítetlen pedagógusok (30, 60 órás OFI-s továbbképzések), kevés a fogadószerv, jogszabály ismeret hiánya. A legfőbb feladata az intézményeknek az iskolai közösségi szolgálat tekintetében, hogy a törvény adta lehetőségeket ki tudják használni, megvalósulna a programtudatos tervezés, az iskola arculatát-programját a közösségi szolgálathoz igazítsák. Jelenleg egy online felület kidolgozásán dolgoznak, amivel az adminisztrációban segítenének az iskoláknak. Műhelyeket, továbbképzéseket szerveznek. A jövőben munkát kell fektetni abba, hogy a közösségi szolgálat jól működhessen, ennek érdekében az OFI-nak, NPK-nak, KLIK-nek együtt kellene működnie. Megköszöni a figyelmet. Koller Erik országos küldött: A közösségi szolgálatnak mi az értelme. Dr. Bodó Márton, OFI munkatárs: Személyiségfejlesztő tapasztalat élménypedagógia útján, amely egy életre meghatározó az önismeret tekintetében. A diákok szociális érzékenységének növelése. Bárányos József levezető elnök: Megköszöni Dr. Bodó Márton előadását és ismerteti a szavazás végeredményét. A Szavazatszámláló Bizottság elvégezte a feladatát. Szavazóként megjelent küldöttek száma 69 fő. Az urnában lévő szavazatok száma 69. Az érvényes szavazatok száma

13 Tájékoztatja a tagozat elnökjelöltjeit, hogy mindannyiuk megválasztása érvényes és eredményes óra 50 perctől ebédszünet. Az ülés 14 óra 30 perckor folytatódik. - Bárányos József levezető elnök: Tisztelettel köszönti Államtitkár Asszonyt és Helyettes Államtitkár Urat. Czunyiné Dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár: Köszönti a megjelenteket. Megköszöni az elmúlt egy év szakmai munkáját. Nagyon fontosnak tartja az Etikai Kódexet és annak létrehozását. Elősegíti az NPK stabil működését. Köszönti a jelenlévőket a pedagógus nap alkalmából. 7. Napirendi pont Elnöki beszámoló az eddig elvégzett munkákról: Bárányos József levezető elnök: Felkéri Horváth Péter elnök urat, hogy tartsa meg az Országos Elnökség beszámolóját. Horváth Péter NPK elnök: Az Alapszabály úgy rendelkezik, hogy az NPK-t köztestületként a köznevelésről szóló törvény hozza létre szeptember 1-jétől. Ehhez képest maga a megalakulás hosszú és bonyolult folyamat volt, amelynek eredményeként december 31- én jegyezték be a Kart. A megalakuláshoz többször kellett szabályzatot módosítani, amiben a közreműködést köszöni a küldötteknek ben az alakuló üléssel együtt négy országos küldöttgyűlést tartottak. A bejegyzés azért volt fontos, mert enélkül nem működhetett a Központi Iroda, a Kar nem juthatott hozzá a központi költségvetésből a részére biztosított pénzeszközeihez. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az utazás-és feladatellátáshoz, az OFI a helyiségbérléshez, a segítő kollégák béreinek rendezéséhez nyújtottak segítséget április 1-jétől a Kar főtitkára Dr. Paróczai Csaba Gergely lett. A főtitkár munkája nagy segítség az Elnökség számára. Területi választások voltak és megkezdődtek a tagozatok megalakulása. A területi választások 19 megyében és Budapesten zajlottak le. 14 megyében több jelölt volt, mint amennyi küldöttet lehetett választani. Budapesten, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is sikerült megalakítani az Elnökséget, bár ezekben a megyékben még nincs meg valamennyi küldött. Három megyében, Békés megyében, Bács-Kiskun megyében, Vas megyében csekély volt az érdeklődés, ezért ott nem jöttek létre a területi elnökségek. Többen kérdezték, hogy ezekben a megyékben sor kerül-e pótválasztásokra. Mivel a két éves mandátumból egy év már eltelt és tavasszal úgyis választásokat kell kiírni, ezért ezekben a megyékben most pótválasztást nem fognak tartani. Tizenhat kötelező tagozat van. Vannak olyan tagozatok ahova már nagyon sokan jelentkeztek és vannak olyanok, amelyek még kis létszámúak. Vannak nem kötelező tagozatok is. Látható, hogy nagy érdeklődés van a tagozatok iránt. Ez idáig összesen 1358 fő jelentkezett a tagozatokba. Az Elnökség munkája számára ez komoly információ bázist jelenthet. 13

14 Az egyik legfontosabb feladata az volt a Karnak, hogy bekapcsolódjon az oktatással, pedagógusképzéssel kapcsolatos jogszabály változások véleményezésébe. Eddig 12 jogszabályt kaptunk véleményezésre. Megköszöni a küldöttek, területi elnökök, tagozati elnökök segítségét a jogszabályok véleményezésében. A Kar két alkalommal adott ki állásfoglalást. Egyszer a minimálbér és vetítési alap tekintetében 2014 decemberében, utána a pedagógusok munkaidejével kapcsolatban. Nagyon sok egyeztetésen, tárgyalásokon vesznek részt. Tankönyvellátással kapcsolatos megbeszélést tartottak szeptemberben a miniszteri biztossal és a Kello akkori ügyvezető igazgatójával. Komoly tárgyalásokat folytattak az érettségivel kapcsolatban. Az idegen nyelvi tankönyvekkel kapcsolatban állt fel egy munkacsoport és megvizsgálták a most piacon levő idegen nyelvi tankönyveket, hogy alkalmasak-e az idegen nyelvek oktatására. A szakképzés átszervezésével kapcsolatosan egy hármas találkozó jött létre Odrobina László helyettes államtitkárral az EMMI-ben. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága előtt is megjelentek elnökhelyettes úrral. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal is sok tárgyalást folytattak a KLIK működésével, SZMSZ-vel kapcsolatban. Az OFI-tól sok segítséget kapunk és tőlünk is kérnek segítséget, jó az együttműködés a két szervezet között. Egyeztetéseket folytatnak a Magyar Diáksport Szövetséggel. Azt szeretné elérni, hogy a diákolimpia szervezésében, a diákolimpián résztvevő diákok utaztatásával, étkeztetésével, ellátásával kapcsolatos költségek nem az iskolákat terhelnék. Nagyon sok olyan hátrányos helyzetű gyermek van, akinek az iskola, a szülő, az ottani közeg nem tudja támogatni a részvételt és ez súlyos esélyegyenlőtlenséghez vezethet. Részt vett az Antiszegregációs Kerekasztal beszélgetésen. Bán-Széll Előd az Internetcom egyezetésen vett részt. Egyre többször keresik meg a Kart, hogy hosszú távú stratégiai döntések meghozatalában nyújtson segítséget. Nagyon sok rendezvényen, előadáson vett részt. A személyes találkozások során azt tapasztalta, hogy a Karral kapcsolatos félelmek, gátlások csökkenek. Számos konferenciát szerveztek az OFI segítségével a tagozatok és a területi szervek. A legfontosabb eredménynek azt tartja, hogy részt vesznek az egyeztetéseken és kérik a Kar véleményét. Az oktatáságazat vezetőinek bíznia kell abban, hogy amikor a Kar véleményt mond, akkor az a szakma véleménye, a gyakorlati tapasztalatokat tükrözi és a véleményekben nincs hátsó szándék. Szeretnék átadni azokat a tapasztalatokat, véleményeket, javaslatokat, amelyek segítik az oktatási környezet jobbítását. A tapasztalatokat azért is kell elmondani, hogy az ágazatirányítóinak minél több információ álljon rendelkezésre, hogy megtegyék azokat a jogszabályi változásokat, amelyek azért szükségesek, hogy minél eredményesebben működjön a magyar oktatás. A tankönyvellátásban is eredményesek voltak: az informatikai háttér, tanári példányok, kiszállítás, tankönyv felelősök javadalmazása. A KLIK működéséről szóló rendeletbe bekerült a Kar egyeztetési joga. A tanév rendje kapcsán érték el a legnagyobb sikereket. Az intézményektől ehhez a jogszabályhoz érkeztek a legtöbb javaslatok. A tervezett tanítási nap helyett tanítási nap került be a rendszerbe. A téliszünet első két napját (hétfő-kedd) nem kell az iskolában tölteni. Az első félév vége kitolódott. A kémia és biológia érettségi között egy nap szünet van. Előrelépés várható a tanulmányi versenyeknél is, felállóban van egy munkacsoport. Hetedik osztálytól meghatároznák azokat a tanulmányi versenyeket tantárgyanként, amelyet az állam támogatna. Sikerült elérni, hogy a művészeti iskolák ne kerüljenek át a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. 14

15 Együttműködési megállapodásokat szeretnének kötni különböző szervezetekkel. Az Etikai Kódex létrehozására a törvényben nem volt határidő megszabva. Az Etikai Bizottság elkészített egy vázlatot, amely kiindulása lehet az Etikai Kódexnek. Az Elnökség úgy határozott a ma reggeli ülésén, hogy egy ad hoc bizottságot hoz létre az Etikai Kódex megalkotása érdekében. Az Elnökség meghatározza a Kódex szerkezetét, az ad hoc bizottság összeállít egy javaslatot, amit az Elnökség az Etikai Bizottság tagjaival augusztus végén megtárgyalnak. Ezt követően megküldenék a küldötteknek, területi elnököknek, hogy tegyenek javaslatot, véleményt. Szeretnék, ha az idei második küldöttgyűlés már el tudná fogadni a Kódexet. Úgy gondolják, hogy egy kisebb létszámú munkacsoport hatékonyabban tud dolgozni. Megköszöni a figyelmet. Bárányos József levezető elnök: Megköszöni elnök úr részletes tájékoztatását a Nemzeti Pedagógus Kar munkájáról. Átadja a szót Sipos Imre helyettes államtitkár úrnak. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár: Köszönti a megjelenteket. Köszöni a Kar véleményeit, munkáját. A pedagógus létszám gazdálkodás kapcsán egy szakmai anyag készül, amely az elmúlt négy év felsőoktatási jelentkezéseit, a kibocsátásokat, várható nyugdíjazásokat mutatja be a kormány számára. A következő 5-6 év pedagógus ellátását próbálják ezzel az anyaggal szemléltetni. A következő fontos változás, amely mindenkit érint az a szakképzés átszervezése. Az átadásátvételi rendelet egyik része már megjelent, a másik része hamarosan megjelenik. Az a céljuk, hogy ne alakuljon ki a köznevelés rendszerében párhuzamosan eltérő foglalkoztatás. Például ha egy pedagógus a szakképzési centrum tagintézményében, szakközépiskolában tanít vagy a KLIK általános iskolájában, gimnáziumban tanít, annak ugyanaz legyen a komfortérzete. Az új tanévre a szokásos tanévkezdő kiadvány megjelenésével kívánják segíteni az intézmények munkáját. A Pedagógiai Oktatási Központok létrehozásával, a Pok-ok szervezésével országos szinten minden megyében szeretnének országos tanévnyitó rendezvényt szervezni. A fenntartók, a minisztérium, hivatalok szeretnének megjelenni ezeken a programokon, annak érdekében, hogy a tanévre vonatkozó tájékoztatást megadják. A 20-as rendelet ismét módosul, ennek az az oka, hogy a decemberi törvény módosítás eredményeként a köznevelési törvényből számos elem kikerült és ezeket a 20/2012-es EMMI rendeletbe kell betenni. A Pedagógus Karra vonatkozó deregulációs elemek közül párnak az Alapszabályba kell bekerülnie. Pedagógus nap alkalmából nagyon sok sikert kíván a pedagógus kollégáknak. Bárányos József levezető elnök: Megköszöni helyettes államtitkár úr beszédét. 8. Napirendi pont Főtitkár bemutatkozása: Bárányos József levezető elnök: Felkéri Dr. Paróczai Csaba Gergelyt, hogy mutatkozzon be a küldötteknek. Dr. Paróczai Csaba Gergely NPK főtitkár: 1988 óta tanít. Történelem és népművelő szakos tanár. Nyíregyházán a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán végzett. Az ELTE-BTK-n történelem szakot végzett, némettanári szakot, mozgókép-és médiakultúra tanár szakot szerzett. 15

16 2000-ben létrehozta Nógrád megyében az első csoportos művészeti ágakkal foglalkozó művészeti iskolát. Ez lett a Start művészeti esti Art művészeti iskola ben Hibó Tamás nevét vette fel ben ebből lett a Cogito Általános Művelődési Központ ban az iskolavezetést átadva az Oktatási Hivatal TÁMOP projektjében vállalt szerepet, mint Budapesti képviseletvezető nyarán a salgótarjáni tankerületben lett jogász. Elvégezte a Károli Gáspár Egyetem Állam és Jogtudományi Karát. A Kar létrehozásának indokaival és céljaival a kezdetektől egyetért. Legfontosabb feladatának tartja, hogy olyan szervezet alakuljon ki, amely képes megfelelni a létrehozó akaratnak és a tagság igényeinek. A tagság és elnökség feladata, hogy mi legyen, a főtitkár feladata pedig az, hogy hogyan lehet megvalósítani ezeket szervezeti keretek között. Közreműködésével javaslatok készülnek. Elkészült az egységes tagozati SZMSZ minta, amelyet kiküldünk a tagozatvezetőknek óta nős, felesége is pedagógus, a Cogito főigazgatója. 3 gyermeke van. Bárányos József levezető elnök: Megköszöni a főtitkár bemutatkozását. Megkérdezi a küldötteket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata. 9. Napirendi pont Zárszó: Horváth Péter NPK elnök: A szervezetfejlesztésben lát egy lehetőséget az Elnökség. Az iskolákban a Nemzeti Pedagógus Kar képviselői jelenjenek meg hivatalos módon. A küldöttek támogatják ezt a javaslatot. Megköszöni a mai napot, a munkát és a részvételt a küldötteknek. Horváth Péter az ülést 16 órakor bezárja. - k.m.f. Dr. Kurucz Zsuzsanna Jegyzőkönyvvezető Járainé Dr. Bődi Györgyi Jegyzőkönyv hitelesítő Nagyné Szabó Etelka Jegyzőkönyv hitelesítő 16

amely készült 2014. október 17. napján 15.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén.

amely készült 2014. október 17. napján 15.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2014. október 17. napján 15.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén. Helye: Xántus János Két Tanítási Nyelvű, Gyakorló

Részletesebben

Az értekezlet helye: Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola konferencia terme Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint

Az értekezlet helye: Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola konferencia terme Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint Ikt.sz:52-27/2016 Jegyzőkönyv készült a 2016. év április hó 27. napján tartott véleményező nevelőtestületi értekezletéről Az értekezlet helye: konferencia terme Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Kihívások a Nemzeti pedagógus Kar előtt. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke Sonkád, július 3..

Kihívások a Nemzeti pedagógus Kar előtt. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke Sonkád, július 3.. Kihívások a Nemzeti pedagógus Kar előtt Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke Sonkád, 2015. július 3.. Születés Devecseri Gábor: Bikasirató Megszülettünk hirtelen, egyikünk se kérte. Kérve kérünk,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

amely készült 2015. november 14. napján 10.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén.

amely készült 2015. november 14. napján 10.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2015. november 14. napján 10.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén. Helye: Xántus János Két Tanítási Nyelvű, Gyakorló

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. A Nemzeti Pedagógus Kar tájékoztató kiadványa. Amit a szakmai érdekképviseletről tudni kell

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. A Nemzeti Pedagógus Kar tájékoztató kiadványa. Amit a szakmai érdekképviseletről tudni kell NEMZETI PEDAGÓGUS K AR TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A Nemzeti Pedagógus Kar tájékoztató kiadványa Amit a szakmai érdekképviseletről tudni kell 2 Jelen kiadvány célja, hogy mindenki számára hasznos tájékoztatást adjon

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén M a g y a r K ö n y v t á r o s o k E g y e s ü l e t e P e s t M e g y e i S z e r v e z e t e 2 0 0 0 S z e n t e n d r e, P á t r i á r k a u t c a 7. w w w. p e m e k s z. h u Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatói megbízásával összefüggő véleményező alkalmazotti értekezletről

JEGYZŐKÖNYV. A Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatói megbízásával összefüggő véleményező alkalmazotti értekezletről JEGYZŐKÖNYV A Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatói megbízásával összefüggő véleményező alkalmazotti értekezletről Az intézmény neve, címe: Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola 1151

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2007. április 5-i üléséről. Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem Jelen vannak: Molnár Imre, a Bizottság elnöke

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7.

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7. Közgyűlési jegyzőkönyv Készült 2010. december 05-én 8,30 órakor a TKTE határozatképtelenség miatt megismételt - közgyűléséről A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Küldöttközgyűléséről

Jegyzőkönyv a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Küldöttközgyűléséről M A G Y A R K Ö N Y V T Á R O S O K E G Y E S Ü L E T E Association of Hungarian Librarians Verein Ungarischer Bibliothekare Association des Bibliothècaires Hongrois Oбщество Венгерских Библиотекарей 1827

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok IKSZ Kutatások, Tapasztalatok Budapest, 2015. február 20. Dr. Bodó Márton Az IKSZ fejlesztő hatása nemzetközi tapasztalatok szerint - ha felkészítés és reflexió kapcsolódik hozzá, - ha nem alkalmi, hanem

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Tiszafüredi Tankerülete OM azonosító: 036014 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Helyszín: Budapesti Műszaki Főiskola Kollégium Bánki Donát Tagkollégium Időpont: 2008. május 9. (péntek) 11.00 11.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. 1. FESTO-AM Sport Egyesület tisztségviselő választás 2. A szavazás végeredményének kihirdetése a szavazat számláló bizottság által

JEGYZŐKÖNY. 1. FESTO-AM Sport Egyesület tisztségviselő választás 2. A szavazás végeredményének kihirdetése a szavazat számláló bizottság által JEGYZŐKÖNY Készült 2011 március 07-én a FESTO-AM Gyártó Kft. 1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34. szám alatti rendezvénytermében a FESTO-AM Sport Egyesület második Vezetőség választásán. Az első időpontra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelésért Felelős Államtitkárság ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Tanévnyitó országos konferencia Budapest, 2013. augusztus 22. MTI Fotó A magyarságnak igazi ereje mintha abban állna, hogy a legnagyobb

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján (1) a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató : 2016. október 28-tól olvasható a következő linken: http://www.mig.hu/hu/felveteli/ (1)

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A kuratóriumi tagok jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag megválasztották Puskás Norbertet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó Márta kuratóriumi tagot.

A kuratóriumi tagok jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag megválasztották Puskás Norbertet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó Márta kuratóriumi tagot. 2/2016 JEGYZŐKÖNYV Készült: a Derkovits Iskoláért Alapítvány kuratóriumának üléséről. Időpont: 2016. október 13. 17.00 óra Helyszín: Derkovits Gyula Általános Iskola Szombathely Bem J. u. 7. Jelen vannak:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

A pedagógusminősítés rendszerének bevezetése, mérföldkövei

A pedagógusminősítés rendszerének bevezetése, mérföldkövei A pedagógusminősítés rendszerének bevezetése, mérföldkövei Szakmai tanévnyitó Budapest 2014. augusztus 26. Pósfai Péter elnök A) A tanfelügyeleti rendszer A tanfelügyelet és a pedagógusminősítés kapcsolata:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. június 06. napján 08.30

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév 1. Pedagógus 1. Eszterházy Károly Főiskola Eger Sorsz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanár

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről 9953-13/2013 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Jegyzőkönyv, amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv, amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv, amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén Időpont: 2015. november 28. 10 óra Helyszín: Szent István Egyetemen (2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., Kollégium B épület, Gorka

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézménybe járó diákok szülei a köznevelésről szóló

Részletesebben

Köznevelési kerekasztal. alakuló ülés

Köznevelési kerekasztal. alakuló ülés Köznevelési kerekasztal alakuló ülés A kerekasztal szereplői érdekeltségi körök azonosítása KORMÁNY KÖZNEVELÉS SZAKMAI SZERV DIÁKOK TUDOMÁNY, PEDAGÓGUS KÉPZÉS SZÜLŐK ÉRDEKKÉPVISELET MUNKAADÓK Fenntartók

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárgyak a 2016/2017-es tanévben: sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz horvát 2. horvát, orosz horvát 3. tanító

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv 2008/1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2008. február 23-án az Érdligeti Közösségi Házban, Érd, Fürdő u.1. A 9:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben