GAZDASÁGI INFORMATIKUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI INFORMATIKUS"

Átírás

1 A Széchenyi István Egyetem BSc-szintű GAZDASÁGI INFORMATIKUS szak tanterve Győr,

2 1. Az alapképzési szak tanterve és tantárgyi programjai 1.1. A szak ismeretstruktúrája A gazdasági informatikus BSc-szak ismeretstruktúráját részben a MAB által támogatott, az informatika szakcsoportra vonatkozó általános, valamint a gazdasági informatikus alapszakra vonatkozó OM képesítési követelményeket alapul véve, részben pedig az intézményi hátteret, valamint a 2004/2005 tanévben induló mérnökinformatikus képzés programját figyelembe véve határoztuk meg. A tantervben az egyes ismeretblokkokat esetenként többféléves tárgyak reprezentálják, olyan tudást és készségeket nyújtva a hallgatóknak, amely egyes tudományterületek egyetemi alapszintű elsajátításához szükségesek. Ennek megfelelően A törzsanyag főbb tanulmányi területei a) Természettudományi ismeretekhez kapcsolódó tantárgyak: Matematika (analízis, lineáris algebra, valószínűségszámítás) Döntéselőkészítés (statisztika) Számítástudományi ismeretek (elméleti alapok, diszkrét matematika) IR-fejlesztési technológiák (információelmélet b) Gazdasági és humán ismeretekhez kapcsolódó tantárgyak: Közgazdaságtan és menedzsment, jogi ismeretek (általános, gazdasági) Pénzügytan Vállalati információrendszerek (gazdálkodó szervezet, alrendszerek, szervezetfejlesztés, integrált vállalatirányítás, tudásreprezentáció és tudásmenedzsment) Online üzletvitel (feladatok, tartalomszolgáltatás) Projektmunka (projektmenedzsment) Döntéselőkészítés (döntéselmélet) c) Szakmai törzsanyag: Rendszertechnika modul: Számítógépek felépítése Operációs rendszerek Hálózati ismeretek Szoftvertechnológia modul: Programtervezés (algoritmusok és adatstruktúrák, tervezési technikák, strukturált programozás) Programozás (objektumorientált programnyelvek, OO-programozás, alkalmazásfejlesztők, integrált fejlesztőeszközök, adatbázis-programozás) Online üzletvitel (Web-programozás) Informatikai rendszerek modul: IR-fejlesztési technológiák (IR-architektúrák, problémadefiniálás, -elemzés, OT elméleti alapok, IR-modellezés, IR-fejlesztési életciklus, elvek, módszertanok, adatbázis-architektúrák) Szoftverminőség-biztosítás (szoftvertermék- és folyamatminőség, minőségmodellek, Szoftverminőség-biztosítás: értelmezés, modellek, metrikák, megoldások, tervezés és megvalósítás) 2

3 Programozás (adatbáziskezelő rendszerek), Adatbáziskezelés, tudásreprezentáció IT-biztonság és menedzselése (adat-, átviteli és rendszerbiztonság, a biztonság tervezése és megvalósítása, informatikai audit) Számítástudományi ismeretek (mesterséges intelligencia, szakértői rendszerek) Vállalati információrendszerek (információmenedzsment, szervezeti tudás, tudásreprezentáció, tudásmenedzsment) A differenciált szakmai anyag A gazdasági informatikus BSc-alapszak tantervi javaslatában a differenciált szakmai anyagot kötelezően választható tantárgyak beiktatásával, szakirányok felvételének a lehetőségével valósítjuk meg, összesen 42 kreditpont értékben (lásd. Ennek realizálásához a tantervbe az összkreditpontnál lényegesen nagyobb számértéket képviselő tantárgyhalmazt adunk meg, lehetőséget adva ezzel a hallgatóknak arra, hogy az érdeklődésének legjobban megfelelő tárgyat tanulhassa. A hallgatók a felkínált tárgyakból választanak, és teljesítik kötelezően előírt mennyiséget (lásd 1. és 2. ábrák) A differenciált szakmai megválasztásánál, a szükséges kreditpontok megszerzésénél a hallgatók szabadon járhatnak el. Ha a differenciált szakmai ismeretek elsajátításához felkínált tárgyak valamilyen felkínált szakirányhoz kapcsolódik, akkor a hallgatók a diplomájukhoz egy, a szakirány elvégzését igazoló betétlapot is kapnak, de lehetőségük van arra is, hogy szakirány választása nélkül végezzék el tanulmányaikat. A diplomaszerzéshez ilyen esetben a felkínált differenciált szakmai anyag tárgyaiból legalább 42 kreditet kell összegyűjteniük. Ez a hallgatói szabadság egy egészséges szakmai versenyt is indíthat az oktatók között, ami feltétlenül az oktatás színvonalának növekedését, az oktatás minőségi színvonalának emelkedését vonja maga után magasabb biztosítását. Jelen szakindítási kérelmünkben két szakirány indítására teszünk javaslatot: (1) akadémiai szakirány és (2) programfejlesztés szakirány. A későbbiekben, a regionális tudáspiaci igényekhez igazodva tervezzük további szakirányok indítását is. A gazdasági informatikus alapszak ismeretstruktúráját, valamint az elméleti és gyakorlati foglalkozások egymáshoz viszonyított arányát a képesítési követelmények tükrében az 1. ábra szemléleti. A továbbiakban részletesen ismertetjük a szak egyes tanulmányi területeinek struktúráját és tartalmát. gyakorlat akkreditált kredit megoszl.arány kredit arány kreditintervallumok természettudományi ismeretek: 23 10,95% 10 43,48% gazd., társad.i, humán ismeretek 36 17,14% 8 22,22% szakmai törzsanyag 84 40,00% 40 47,62% differenciált szakmai anyag 42 20,00% 28 66,67% 40 szabadon választható 10 4,76% 6 60,00% 10 diplomunka 15 7,14% 10 66,67% min ,00% ,57% min ábra A gazdasági informatikus alapszak ismeretstruktúrája 3

4 1.2. A szak törzsanyagának tanulmányi struktúrája A szak törzsanyagát az akkreditált gazdaságinformatikus alapszak szakmai kompetenciáiból kiindulva, a szakképesítés szempontjából meghatározó ismeretköröket alapul véve definiáltuk. A tantervi táblázatban szereplő törzsanyag ismeretanyagát, valamint az egyes tárgyakért felelős oktatók személyét és tudományos fokozatát az alábbi táblázatokban részletezzük. Az egyes táblázatokban bizonyos értelemben átfedés tapasztalható, ennek az az oka, hogy egyes többféléves tárgyak különböző félévben oktatott ismeretanyaga eltérő ismeretcsoporthoz tartozik. A táblázatokban feltűntettük a félévek számát, az adott tárgy egyes féléveihez tartozó kreditpontokat, a kontaktórákat és a hallgatók által elvárt önálló munka mennyiségét órában kifejezve, a számonkérés jellegét, valamint a tantárgy felvételére javasolt félévet. A táblázatokban az alábbi rövidítéseket alkalmaztuk: Rövidítések fév krp kt hm köv v f jav. Értelmezés a tárgy összes félévének a száma kreditpont kontakt óra önálló hallgatói tanulmányi munkaóra (órarenden kívüli) félévzáró követelmény félévzáró követelmény: vizsga félévzáró követelmény: folyamatos számonkérés a tantárgy felvételének javasolt féléve Alapozó ismeretek Természettudományi ismeretek, mindegyik tárgy kötelező 1 Matematika (analízis, lineáris algebra, valószínűségszámítás) 3 3x4 3x4 3x4 v dr. Gáspár Csaba CSc 2 IR-fejlesztési technológia v 1 dr. Raffai Mária PhD (1./4; Információelmélet, a tárgy 1. féléve) 3 Számítástudományi ismeretek (1 /3 és 2../3) 3 2x2 2x2 2x2 v,v 1.,2. dr. Szíjártó Miklós CSc 4 Döntéselőkészítés (1/4; Statisztika, a tárgy 1. féléve) v 4 dr. Molnárka Győző CSc 6 Döntéselőkészítés (3./4; Oper.kutatás, tárgy 3. féléve) v 6 dr. Molnárka Győző CSc Összesen Gazdasági és humán ismeretek ismeretek, mindegyik tárgy kötelező 1 Közgazdaságtan és menedzsment 2 2x4 2x4 2x4 v dr. Bálint Dénes dr.univ 2 IR-fejlesztési projektmunka (1/5, Projektmenedzsment,) v,f dr. Raffai Mária PhD 3 EU-ismeretek v 3. dr. Milassin László dr.univ 4 Jogi ismeretek v 3. dr. Szigeti Péter DSc Üzleti jog v 4. dr. Szalay László CSc 5 Vállalati IR (1.,2./4; alrendszerek, szervezetfejlesztés, integrált rendszerek, a tárgy féléve) 4 2x4 2x4 2x4 v,v dr. Raffai Mária PhD 4

5 6 Pénzügytan 2 2x4 2x4 2x4 v dr. Farkas Szilveszter PhD 8 Online üzletvitel (1./2, feladatok, tartalomszolgáltatás, a v 5. dr. Kovács János PhD tárgy 1. féléve) 9 Döntéselőkészítés v 5 dr. Molnárka Győző CSc (2/4; Döntéselmélet, a tárgy 2. féléve) Összesen Szakmai törzsanyag A szakmai törzsanyag ismeretstruktúráját a szaklétesítés előírásainak megfelelően tárgyaljuk, így bemutatjuk az egyes modulok (szoftvertechnológia-, rendszer- és információrendszermodul) ismeretanyagát hordozó tárgyakat és azok legfontosabb jellemzőit. Szakmai törzsanyag, mindegyik tárgy kötelező Szoftvertechnológia-modul 1 Programozás (algoritmusok és adatstruktúrák, tervezési 5 4,4,5 5x4 5x4 v,v,f, dr. Marton László PhD technikák, strukturált és objektumorientált nyelvek, CASE-technológia, adatbázis-kezelő rendszerek),4,5 f,f 2 Online üzletvitel 2./ f 6. dr. Kovács János PhD (web-programozás., a tárgy 2. féléve) Összesen Rendszertechnika-modul 4 Számítógépek felépítése v 2 dr. Jámbor Attila druniv 5 Operációs rendszerek v 3. dr. Benyó Balázs PhD 6 Számítógép-hálózatok v 4. dr. Benyó Balázs PhD Összesen Információrendszer-modul 7 IR-fejlesztési technológia (2-4/4; problémamegoldás, 4 4+2x 3x4 3x4 v dr. Raffai Mária PhD objektumtechnológia alapok, módszertanok, adatbázisarchitektúrák, a tárgy féléve) 5 8 IT-biztonság és menedzselése (Adat- és átviteli biztonság, x2 2+3 v,f 5.,6. dr. Kovács János PhD tervezés, audit, a tárgy féléve) 9 Számítástudományi ismeretek (3/3Mesterséges Intelligencia, v 3. dr. Szíjártó Miklós CSc Szakértői rendszerek, a tárgy 3. féléve) 10 Vállalati IR (3.-4./4; információmenedzsment, szervezeti 4 2x4 2x4 2x4 v dr. Raffai Mária PhD tudás, tudásmenedzsment) 11 Szoftverminőség-biztosítás (Minőségmodellek, tesztelés, x2 2x2 v dr. Sziray József CSc szoftverminőség-biztosítás tervezése) 12 Döntéselőkészítés 4/ v 7. dr. Molnárka Győző CSc (Döntéstámogató rendszerek, a tárgy 4. féléve) 13 IR-fejlesztési projektmunka 5 4x2 4x2 4x4 f dr. Raffai Mária PhD Összesen Szakmai törzsanyag összesen:

6 Differenciált szakmai ismeretek A differenciált szakmai ismereteket a gazdasági informatikus szakon a kínálatból kötelezően megválasztott, összesen minimum 42 kredit értékű szakmai tárgyak felvételével, vagy szakirányok formájában sajátíthatják el a hallgatók a tanulmányi idő félévében. A tanulmányaikat nem szakirányon folytató hallgatók az egyes szakiránynál felkínált szakmai tárgyakból állíthatják össze a tanulmányi programjukat. Bár jelen szakindítási kérelmünkben csupán két szakirány indítására teszünk javaslatot, mégis jelezzük, hogy intézményünkben a több évtizedes eredményes szakmaspecifikus képzés hagyományaira építve, a gazdasági informatikus szakhoz illeszkedő szakirányokat kívánunk kidolgozni és indítani. A város és a megye vállalataival kialakított együttműködési kapcsolatok lehetővé teszik, hogy ezeken a szakirányokon a hallgatók ne csak az egyetem steril légkörében sajátítsanak el ismereteket és készségeket, hanem legyen lehetőségük a valós üzleti/szervezeti tevékenység megismerésére is. Ennek megfelelően a későbbiekben az alábbi szakirányokat tervezzük a felsorolt ismeretkörökkel: Egészségügyi szakirány: az egészségügyi rendszerek, egészségügyi infrastruktúra, egészségtan, orvostechnikai eszközök, szimuláció egészségügyi alkalmazásai, az egészségügyi informatika speciális kérdései, az egészségügyi rendszer működése, fő folyamatai, alrendszerei, országosan alkalmazott informatikai rendszerek Közlekedési szakirány: közlekedési rendszerek sajátosságközlekedési üzemtan, vasúti, közúti, hajózási és légiforgalmi üzemtan, áruszállítás, városi tömegközlekedés, térinformatikai rendszerek a közlekedésben, közlekedéstervezés, közúti és vasúti forgalomtechnika, közlekedési operációkutatás, a közlekedési informatika speciális kérdései Tervezzük továbbá a Közigazgatási és a Banki informatika szakirányok megtervezését és beindítását is. Tekintettel arra, hogy ezeket a szakirányokat az informatikusképzésben már eddig is sikerrel oktattuk, a képzéshez egyaránt biztosított az eszköz- és a személyi/oktatói állomány. Jelen anyagunkban két szakirány indításának a programját mutatjuk be, az egyik az Akadémiai szakirány, a másik pedig a Programfejlesztés szakirány. Ez utóbbit mintaként tesszük a szakindítási kérelmünkbe, hangsúlyozva, hogy a szakirányt a később kidolgozásra kerülő, fentiekben említett szakirányokkal együtt már az első évben indított évfolyamnál oktatni tudjuk. Akadémiai szakirány Az akadémiai szakirány alapvető célja, hogy az MSc-képzésen továbbtanulni szándékozó hallgatókat felkészítse az elmélyültebb ismeretek befogadására. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az akadémiai szakirányt választó hallgatóknak a szak törzsanyagában (alapozó és szakmai ismeretek) oktatott ismereteket egy magasabb szinten kell tárgyalniuk, meg kell tanulniuk felkutatni a témához kapcsolódó releváns szakirodalmat (hazait és nemzetközit egyaránt), a szakirodalmakat tanulmányozni és a különböző álláspontokat összehasonlítani, minősíteni, elfogadni, illetve cáfolni kell tudni, és készséget kell szerezni a vitára, álláspontjuk megvédésére, munkájuk eredményének a tudományos kutatásokban elvárt módon történő dokumentálására. A szakirányt választó hallgatóknak az 1. táblázatba szereplő tantárgyakból legalább 42 kreditnyit kell teljesíteniük. 6

7 1. Táblázat Az akadémiai szakirány tárgyai Differenciált szakmai tárgy az akadémiai szakirányon, amelyekből 42 kreditnyit kötelezően választani kell fél. 1 Differenciálegyenletek v 6 dr. Horváth Zoltán CSc 2 Optimumszámítás v 5 dr. Kiss Béla CSc 3 Numerikus módszerek v 6 dr. Gáspár Csaba CSc 4 Adatbázis-programozás 2 4,5 2x4 2x4 f,f 5,6 dr. Kiss Jenő druniv 5 Algoritmusok tervezése v 5 dr. Marton László PhD 6 Statisztikai algoritmusok v 6 dr. Szörényi Miklós druniv 7 Párhuzamos programozás v,v 6,7 dr. Kallós Gábor PhD 8 Gazdasági szimuláció 2 2x4 2x4 2x4 f,f 6,7 dr. Jávor András DSc 9 Kommunikációs ismeretek f 5 dr. Varsányi Judit CSc 10 Informatikai beruházások megtérülése v 7 dr. Jámbor Attila dr.univ 11 Online marketing v 5 dr. Józsa László CSc 12 Kontrolling v 6 dr. Farkas Szilveszter PhD 13 Communication & Presentation (angol nyelvű tárgy) f 7 dr. Raffai Mária CSc Összes kínálat: Összesen kötelezően választandó: Programfejlesztés szakirány A programfejlesztés szakirány az alapképzésen túl további programozási ismereteket nyújt, fejlesztői készségeket alakít ki. A szakirányon továbbtanuló hallgatók a szakmai törzsanyagban elsajátított programozási ismereteket tovább bővítik, és olyan gyakorlatra tesznek szer programozási feladatok megoldásával, amely alkalmassá teszi őket a gyakorlati munkára, vagyis különböző üzleti problémák megoldására szolgáló tervek implementálására, meglévő alkalmazásokhoz speciális modulok megírására, alkalmazások igény szerinti módosítására. Az alábbiakban megadjuk a szakirányhoz rendelt tantárgyak listáját. A szakirány elvégzéséhez a hallgatóknak kötelezően kell választaniuk a 2. Táblázatban feltűntetett differenciált szakmai anyagból legalább 42 kreditértékűt. 2. Táblázat A programfejlesztés szakirány tantárgyai Differenciált szakmai tárgy a programfejlesztés szakirányon, amelyekből 42 kreditnyit kötelezően választani kell fél. 1 Számítógép-algebra f 5 dr. Kallós Gábor PhD 2 Multimédia alkalmazások v 5 dr. Bakó András DSc 3 Optimumszámítás v 5 dr. Kiss Béla CSc 4 Numerikus módszerek v 6 dr. Gáspár Csaba CSc 5 Adatbázis-programozás 2 4,5 2x4 2x4 f,f 5,6 dr. Kiss Jenő druniv 6 Algoritmusok tervezése v 5 dr. Marton László PhD 7 Statisztikai algoritmusok v 6 dr. Szörényi Miklós druniv 8 Párhuzamos programozás v,v 6,7 dr. Kallós Gábor PhD 11 Kommunikációs ismeretek f 5 dr. Varsányi Judit CSc 12 Informatikatörténet v 7 dr. Molnárka Győző CSc 13 Vizuális fejlesztőeszközök f 6 dr. Marton László PhD Összes kínálat: Összesen kötelezően választandó:

8 Szabadon választható tárgyak A képzés során a hallgatók az előtanulmányi követelményeket is figyelembe véve szabadon választhatnak és tanulhatnak olyan szakmaspecifikus, illetve egyéb tudományterületekhez tartozó tárgyakat is, amelyekből legalább l0 kredit értékben kell teljesíteniük. Ezek között a tárgyak között olyanok is találhatók, amelyek egyes szakirányok ismeretanyagát képezik, vagyis a hallgatónak lehetősége van arra, hogy más szakirányok ismereteit is tanulhassa. A szabadon választható tananyagból 10 kreditpont kötelezően választandó az 1-12 s tárgyak szakmai tárgyak, választásukkal szakirány váltható ki fél. 1 Communication & Presentation (angol nyelvű tárgy) f 7 dr. Raffai Mária CSc 2 Online marketing v 5 dr. Józsa László CSc 3 Mobilkereskedelem v 6 dr. Élő Gábor PhD 4 Informatikatörténet v dr. Molnárka Győző CSc 5 Gazdasági szimuláció 2 2x4 2x4 2x4 f,f dr. Jávor András DSc 6 Termelésmenedzsment v 6 dr. Varsányi Judit CSc 7 Ágazati információrendszerek 2 2x4 2x4 2x4 f,f dr. Kovács János PhD 8 Informatikai stratégia és tervezése v 4 dr. Jámbor Attila dr.univ 9 Vizuális fejlesztőeszközök f 6 dr. Marton László PhD 10 Irodaautomatizálási rendszerek v 4 dr. Sziray József CSc 11 Informatikai rendszerek telepítése 1 dr. Benyó Balázs PhD 12 Multimédia-rendszerek és alkalmazások dr. Bakó András DSc 13 Kommunikációs ismeretek dr. Varsányi Judit CSc 14 Szociológia v - dr. Szakál Gyula CSc 15 Fejezetek a filozófia történetéből dr. Bőhm Antal DSC 16 Műszaki dokumentáció és szabványismeret dr. Bukoveczky Gy. DSc 17 Mai magyar társadalom 2 2x2 2x2 2x2 v dr. Bőhm Antal DSc 18 Angol műszaki nyelv ,4 f,f 1,2 dr. Bakonyi István DSc 19 Középfokú nyelvvizsgára felkészítő ,4 f,f 3,4 dr. Mihályka Lívia PhD Választható testnevelési tárgyak fév krp kt hm köv jav. fél. Úszás f 1 Erőgyakorlat f 2 Aerob állóképesség f 3 Sportági ismeretek f 4 Tantárgyfelelős Tud Laboratóriumi foglalkozások Azoknál a tantárgyaknál, ahol számítógép-termi gyakorlatot is előírunk, a tantervi mátrixban, valamint az egyes tárgyak annotációjában külön megjelöltük azoknak az óráknak a számát, amelyek a gyakorlati készség elsajátításához oktatói irányítást igényelnek. A differenciált szakmai törzsanyagban, valamint a szabadon választható tárgyak között a tárgy jellegétől, tartalmától és tematikájától függően vannak olyanok is, amelyekhez tartozó készségek csak géptermi gyakorlat formájában sajátíthatók el. A javasolt tanterv szerint a képzési ciklus folyamán a gyakorlati foglalkozások, a laborgyakorlatok, illetve a hallgatói projektmunkák a terv szerint 102 kreditpont értéket képviselnek, ami a követelményekkel összhangban a tanterven belül 48%-os arányt képvisel. 8

9 1.3. A javasolt mintatantervhez tartozó tantárgyi tematikák Szakindítási kérelmünk tantervi elrendezése olyan javaslat, amelyet követve a hallgató a tanulmányait a minimális képzési idő, vagyis 7 félév alatt tudja elvégezni. A tantárgyak tematikáit a tárgyak féléveire bontva részletezzük, megjelölve a tantárgy azonosítását szolgáló információkat, a tárgy féléveinek a számát és az aktuális félévet: aktuális félév/félévek száma formájában, az oktatásra kerülő ismeretanyagot, valamint a kötelező és ajánlott irodalmakat. Az egyes tantárgyi tematikákat a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. tartalmazza Teljesítés, értékelés, minősítés Az ismeretek ellenőrzési rendszere Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független, tantárgyak kreditpontjainak megszerzéséből (osztályzat és a tárgyhoz kapcsolódó kredit), vizsgák (kollokviumok) letételéből, féléves feladatok, gyakorlati foglalkozások elvégzéséből, beszámolók teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből, valamint a záróvizsgából tevődik össze. A gazdasági informatikus alapszak számonkérési rendszerében nem tervezünk szigorlatot Tanulmányok befejezése Záróvizsgára-bocsátás feltétele a képesítési követelményekben és tantervekben előírt kreditek megszerzése, ami összesen 195 kreditpontot jelent, egy élő idegen nyelvből igazolt, államilag elismert középfokú C-típusú nyelvvizsga, komplex szakmai záróvizsga letétele az előírt szakmai anyagból (szakmai törzs és szakmaspecifikus ismeretek), valamint egy független opponens által bírált és elfogadott, védésre érett diplomamunka. Komplex szakmai záróvizsga A komplex szakmai záróvizsga ismeretanyagát a szakvezető a szakirány-felelősökkel közösen határozza meg és írja elő. A záróvizsgához és annak teljesítéséhez kreditérték nem tartozik. Javasoljuk, hogy a jelölt ezt a záróvizsgát egy külön erre a célra alakult bizottságnál a diplomavédés előtt, attól független időpontban teljesítse, így a diplomavédés során valóban a jelölt által kidolgozott témára, és az azzal kapcsolatos integrált ismeretek elsajátításának és az alkalmazás készségének az igazolására használhatjuk fel. Szakdolgozat/diplomamunka A gazdasági informatikus alapszak tanulmányait a hallgat egy diplomamunka elkészítésével, és annak megvédésével fejezi be. A diplomamunka valamilyen üzleti/gazdasági probléma informatikai megoldásának a kifejlesztése, vagy valamilyen, a gazdasági informatika témakörébe tartozó kutatómunka elvárt színvonalú, új eredményeket is felmutató dokumentumának, egy kutatási jelentésnek az elkészítése. Ehhez a munkához a hallgató kiegészítő szakirodalmakat tanulmányoz, és belső, a témával mélyebben foglalkozó egyetemi oktató, valamint külső és konzulens segítségét veszi igénybe. A diplomatémát a hallgató a 6. félévben választja, a kidolgozáshoz gyakorlatilag 1 év áll rendelkezésre. A diplomamunkával a jelölt igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes elemzési és tervezési feladatok elvégzésére, és jártas a kötelező tananyagon kívül egyéb szakirodalmakban is, és azokat értékteremtő módon képes alkalmazni. 9

10 Diplomavédés A szakdolgozat megvédése, amelynek során a hallgató számot ad arról, hogy elsajátította-e a szakma gyakorlásához szükséges, a képzési célnál meghatározott ismereteket és készségeket, és képes-e azok összefüggéseinek integrált kezelésére és alkalmazására Értékelés, minősítés A záróvizsga eredményét a diplomamunka védésére és a komplex szóbeli záróvizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga adja, egész számra kerekítve. 10

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek:

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek: GAZDASÁGINFORMATIKUS (BSC) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzésért felelős kar: Szakfelelős oktató: Gazdálkodástudományi Kar Dr. Gábor András egyetemi docens Az alapképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management)

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) Nappali tagozat Érvényes: 2010. június 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Kovács Zoltán Dékán:

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

1 TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT_KARI MELLÉKLET BCE_GTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Kari melléklet A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karának [a továbbiakban: Kar] Kari Tanácsa a Kari Hallgatói

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Melléklet tartalomjegyzék

Melléklet tartalomjegyzék MELLÉKLETEK Melléklet tartalomjegyzék l. A 2006-os intézményi akkreditációs jelentés (szak önértékelés)... 1 2. MAB LB Intézményi akkreditáció ad hoc kollégiumi jelentése... 10 3. Szakkal kapcsolatos elemző-értékelő

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része - KIVONAT (a fejezet, cikkely és bekezdés számozások eltérnek

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs, 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2005. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés

Részletesebben

TTK- Természettudományi Kar

TTK- Természettudományi Kar TTK Természettudományi Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Felsőfokú szakképzés: Biológia Biológia Fizika Földrajz Gazdálkodási és menedzsment Kémia Környezettan Matematika Műszaki menedzser Geográfus

Részletesebben

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések 2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA 2007/9/XII. sz. MAB határozat 2007. október 26. A JELENTÉS RÉSZEI: I. AZ AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET SZEKSZÁRD SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK MŰSZAKI MENEDZSER SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: műszaki menedzser A szakirányok megnevezése: gépész szakirány

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben