GAZDASÁGI INFORMATIKUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI INFORMATIKUS"

Átírás

1 A Széchenyi István Egyetem BSc-szintű GAZDASÁGI INFORMATIKUS szak tanterve Győr,

2 1. Az alapképzési szak tanterve és tantárgyi programjai 1.1. A szak ismeretstruktúrája A gazdasági informatikus BSc-szak ismeretstruktúráját részben a MAB által támogatott, az informatika szakcsoportra vonatkozó általános, valamint a gazdasági informatikus alapszakra vonatkozó OM képesítési követelményeket alapul véve, részben pedig az intézményi hátteret, valamint a 2004/2005 tanévben induló mérnökinformatikus képzés programját figyelembe véve határoztuk meg. A tantervben az egyes ismeretblokkokat esetenként többféléves tárgyak reprezentálják, olyan tudást és készségeket nyújtva a hallgatóknak, amely egyes tudományterületek egyetemi alapszintű elsajátításához szükségesek. Ennek megfelelően A törzsanyag főbb tanulmányi területei a) Természettudományi ismeretekhez kapcsolódó tantárgyak: Matematika (analízis, lineáris algebra, valószínűségszámítás) Döntéselőkészítés (statisztika) Számítástudományi ismeretek (elméleti alapok, diszkrét matematika) IR-fejlesztési technológiák (információelmélet b) Gazdasági és humán ismeretekhez kapcsolódó tantárgyak: Közgazdaságtan és menedzsment, jogi ismeretek (általános, gazdasági) Pénzügytan Vállalati információrendszerek (gazdálkodó szervezet, alrendszerek, szervezetfejlesztés, integrált vállalatirányítás, tudásreprezentáció és tudásmenedzsment) Online üzletvitel (feladatok, tartalomszolgáltatás) Projektmunka (projektmenedzsment) Döntéselőkészítés (döntéselmélet) c) Szakmai törzsanyag: Rendszertechnika modul: Számítógépek felépítése Operációs rendszerek Hálózati ismeretek Szoftvertechnológia modul: Programtervezés (algoritmusok és adatstruktúrák, tervezési technikák, strukturált programozás) Programozás (objektumorientált programnyelvek, OO-programozás, alkalmazásfejlesztők, integrált fejlesztőeszközök, adatbázis-programozás) Online üzletvitel (Web-programozás) Informatikai rendszerek modul: IR-fejlesztési technológiák (IR-architektúrák, problémadefiniálás, -elemzés, OT elméleti alapok, IR-modellezés, IR-fejlesztési életciklus, elvek, módszertanok, adatbázis-architektúrák) Szoftverminőség-biztosítás (szoftvertermék- és folyamatminőség, minőségmodellek, Szoftverminőség-biztosítás: értelmezés, modellek, metrikák, megoldások, tervezés és megvalósítás) 2

3 Programozás (adatbáziskezelő rendszerek), Adatbáziskezelés, tudásreprezentáció IT-biztonság és menedzselése (adat-, átviteli és rendszerbiztonság, a biztonság tervezése és megvalósítása, informatikai audit) Számítástudományi ismeretek (mesterséges intelligencia, szakértői rendszerek) Vállalati információrendszerek (információmenedzsment, szervezeti tudás, tudásreprezentáció, tudásmenedzsment) A differenciált szakmai anyag A gazdasági informatikus BSc-alapszak tantervi javaslatában a differenciált szakmai anyagot kötelezően választható tantárgyak beiktatásával, szakirányok felvételének a lehetőségével valósítjuk meg, összesen 42 kreditpont értékben (lásd. Ennek realizálásához a tantervbe az összkreditpontnál lényegesen nagyobb számértéket képviselő tantárgyhalmazt adunk meg, lehetőséget adva ezzel a hallgatóknak arra, hogy az érdeklődésének legjobban megfelelő tárgyat tanulhassa. A hallgatók a felkínált tárgyakból választanak, és teljesítik kötelezően előírt mennyiséget (lásd 1. és 2. ábrák) A differenciált szakmai megválasztásánál, a szükséges kreditpontok megszerzésénél a hallgatók szabadon járhatnak el. Ha a differenciált szakmai ismeretek elsajátításához felkínált tárgyak valamilyen felkínált szakirányhoz kapcsolódik, akkor a hallgatók a diplomájukhoz egy, a szakirány elvégzését igazoló betétlapot is kapnak, de lehetőségük van arra is, hogy szakirány választása nélkül végezzék el tanulmányaikat. A diplomaszerzéshez ilyen esetben a felkínált differenciált szakmai anyag tárgyaiból legalább 42 kreditet kell összegyűjteniük. Ez a hallgatói szabadság egy egészséges szakmai versenyt is indíthat az oktatók között, ami feltétlenül az oktatás színvonalának növekedését, az oktatás minőségi színvonalának emelkedését vonja maga után magasabb biztosítását. Jelen szakindítási kérelmünkben két szakirány indítására teszünk javaslatot: (1) akadémiai szakirány és (2) programfejlesztés szakirány. A későbbiekben, a regionális tudáspiaci igényekhez igazodva tervezzük további szakirányok indítását is. A gazdasági informatikus alapszak ismeretstruktúráját, valamint az elméleti és gyakorlati foglalkozások egymáshoz viszonyított arányát a képesítési követelmények tükrében az 1. ábra szemléleti. A továbbiakban részletesen ismertetjük a szak egyes tanulmányi területeinek struktúráját és tartalmát. gyakorlat akkreditált kredit megoszl.arány kredit arány kreditintervallumok természettudományi ismeretek: 23 10,95% 10 43,48% gazd., társad.i, humán ismeretek 36 17,14% 8 22,22% szakmai törzsanyag 84 40,00% 40 47,62% differenciált szakmai anyag 42 20,00% 28 66,67% 40 szabadon választható 10 4,76% 6 60,00% 10 diplomunka 15 7,14% 10 66,67% min ,00% ,57% min ábra A gazdasági informatikus alapszak ismeretstruktúrája 3

4 1.2. A szak törzsanyagának tanulmányi struktúrája A szak törzsanyagát az akkreditált gazdaságinformatikus alapszak szakmai kompetenciáiból kiindulva, a szakképesítés szempontjából meghatározó ismeretköröket alapul véve definiáltuk. A tantervi táblázatban szereplő törzsanyag ismeretanyagát, valamint az egyes tárgyakért felelős oktatók személyét és tudományos fokozatát az alábbi táblázatokban részletezzük. Az egyes táblázatokban bizonyos értelemben átfedés tapasztalható, ennek az az oka, hogy egyes többféléves tárgyak különböző félévben oktatott ismeretanyaga eltérő ismeretcsoporthoz tartozik. A táblázatokban feltűntettük a félévek számát, az adott tárgy egyes féléveihez tartozó kreditpontokat, a kontaktórákat és a hallgatók által elvárt önálló munka mennyiségét órában kifejezve, a számonkérés jellegét, valamint a tantárgy felvételére javasolt félévet. A táblázatokban az alábbi rövidítéseket alkalmaztuk: Rövidítések fév krp kt hm köv v f jav. Értelmezés a tárgy összes félévének a száma kreditpont kontakt óra önálló hallgatói tanulmányi munkaóra (órarenden kívüli) félévzáró követelmény félévzáró követelmény: vizsga félévzáró követelmény: folyamatos számonkérés a tantárgy felvételének javasolt féléve Alapozó ismeretek Természettudományi ismeretek, mindegyik tárgy kötelező 1 Matematika (analízis, lineáris algebra, valószínűségszámítás) 3 3x4 3x4 3x4 v dr. Gáspár Csaba CSc 2 IR-fejlesztési technológia v 1 dr. Raffai Mária PhD (1./4; Információelmélet, a tárgy 1. féléve) 3 Számítástudományi ismeretek (1 /3 és 2../3) 3 2x2 2x2 2x2 v,v 1.,2. dr. Szíjártó Miklós CSc 4 Döntéselőkészítés (1/4; Statisztika, a tárgy 1. féléve) v 4 dr. Molnárka Győző CSc 6 Döntéselőkészítés (3./4; Oper.kutatás, tárgy 3. féléve) v 6 dr. Molnárka Győző CSc Összesen Gazdasági és humán ismeretek ismeretek, mindegyik tárgy kötelező 1 Közgazdaságtan és menedzsment 2 2x4 2x4 2x4 v dr. Bálint Dénes dr.univ 2 IR-fejlesztési projektmunka (1/5, Projektmenedzsment,) v,f dr. Raffai Mária PhD 3 EU-ismeretek v 3. dr. Milassin László dr.univ 4 Jogi ismeretek v 3. dr. Szigeti Péter DSc Üzleti jog v 4. dr. Szalay László CSc 5 Vállalati IR (1.,2./4; alrendszerek, szervezetfejlesztés, integrált rendszerek, a tárgy féléve) 4 2x4 2x4 2x4 v,v dr. Raffai Mária PhD 4

5 6 Pénzügytan 2 2x4 2x4 2x4 v dr. Farkas Szilveszter PhD 8 Online üzletvitel (1./2, feladatok, tartalomszolgáltatás, a v 5. dr. Kovács János PhD tárgy 1. féléve) 9 Döntéselőkészítés v 5 dr. Molnárka Győző CSc (2/4; Döntéselmélet, a tárgy 2. féléve) Összesen Szakmai törzsanyag A szakmai törzsanyag ismeretstruktúráját a szaklétesítés előírásainak megfelelően tárgyaljuk, így bemutatjuk az egyes modulok (szoftvertechnológia-, rendszer- és információrendszermodul) ismeretanyagát hordozó tárgyakat és azok legfontosabb jellemzőit. Szakmai törzsanyag, mindegyik tárgy kötelező Szoftvertechnológia-modul 1 Programozás (algoritmusok és adatstruktúrák, tervezési 5 4,4,5 5x4 5x4 v,v,f, dr. Marton László PhD technikák, strukturált és objektumorientált nyelvek, CASE-technológia, adatbázis-kezelő rendszerek),4,5 f,f 2 Online üzletvitel 2./ f 6. dr. Kovács János PhD (web-programozás., a tárgy 2. féléve) Összesen Rendszertechnika-modul 4 Számítógépek felépítése v 2 dr. Jámbor Attila druniv 5 Operációs rendszerek v 3. dr. Benyó Balázs PhD 6 Számítógép-hálózatok v 4. dr. Benyó Balázs PhD Összesen Információrendszer-modul 7 IR-fejlesztési technológia (2-4/4; problémamegoldás, 4 4+2x 3x4 3x4 v dr. Raffai Mária PhD objektumtechnológia alapok, módszertanok, adatbázisarchitektúrák, a tárgy féléve) 5 8 IT-biztonság és menedzselése (Adat- és átviteli biztonság, x2 2+3 v,f 5.,6. dr. Kovács János PhD tervezés, audit, a tárgy féléve) 9 Számítástudományi ismeretek (3/3Mesterséges Intelligencia, v 3. dr. Szíjártó Miklós CSc Szakértői rendszerek, a tárgy 3. féléve) 10 Vállalati IR (3.-4./4; információmenedzsment, szervezeti 4 2x4 2x4 2x4 v dr. Raffai Mária PhD tudás, tudásmenedzsment) 11 Szoftverminőség-biztosítás (Minőségmodellek, tesztelés, x2 2x2 v dr. Sziray József CSc szoftverminőség-biztosítás tervezése) 12 Döntéselőkészítés 4/ v 7. dr. Molnárka Győző CSc (Döntéstámogató rendszerek, a tárgy 4. féléve) 13 IR-fejlesztési projektmunka 5 4x2 4x2 4x4 f dr. Raffai Mária PhD Összesen Szakmai törzsanyag összesen:

6 Differenciált szakmai ismeretek A differenciált szakmai ismereteket a gazdasági informatikus szakon a kínálatból kötelezően megválasztott, összesen minimum 42 kredit értékű szakmai tárgyak felvételével, vagy szakirányok formájában sajátíthatják el a hallgatók a tanulmányi idő félévében. A tanulmányaikat nem szakirányon folytató hallgatók az egyes szakiránynál felkínált szakmai tárgyakból állíthatják össze a tanulmányi programjukat. Bár jelen szakindítási kérelmünkben csupán két szakirány indítására teszünk javaslatot, mégis jelezzük, hogy intézményünkben a több évtizedes eredményes szakmaspecifikus képzés hagyományaira építve, a gazdasági informatikus szakhoz illeszkedő szakirányokat kívánunk kidolgozni és indítani. A város és a megye vállalataival kialakított együttműködési kapcsolatok lehetővé teszik, hogy ezeken a szakirányokon a hallgatók ne csak az egyetem steril légkörében sajátítsanak el ismereteket és készségeket, hanem legyen lehetőségük a valós üzleti/szervezeti tevékenység megismerésére is. Ennek megfelelően a későbbiekben az alábbi szakirányokat tervezzük a felsorolt ismeretkörökkel: Egészségügyi szakirány: az egészségügyi rendszerek, egészségügyi infrastruktúra, egészségtan, orvostechnikai eszközök, szimuláció egészségügyi alkalmazásai, az egészségügyi informatika speciális kérdései, az egészségügyi rendszer működése, fő folyamatai, alrendszerei, országosan alkalmazott informatikai rendszerek Közlekedési szakirány: közlekedési rendszerek sajátosságközlekedési üzemtan, vasúti, közúti, hajózási és légiforgalmi üzemtan, áruszállítás, városi tömegközlekedés, térinformatikai rendszerek a közlekedésben, közlekedéstervezés, közúti és vasúti forgalomtechnika, közlekedési operációkutatás, a közlekedési informatika speciális kérdései Tervezzük továbbá a Közigazgatási és a Banki informatika szakirányok megtervezését és beindítását is. Tekintettel arra, hogy ezeket a szakirányokat az informatikusképzésben már eddig is sikerrel oktattuk, a képzéshez egyaránt biztosított az eszköz- és a személyi/oktatói állomány. Jelen anyagunkban két szakirány indításának a programját mutatjuk be, az egyik az Akadémiai szakirány, a másik pedig a Programfejlesztés szakirány. Ez utóbbit mintaként tesszük a szakindítási kérelmünkbe, hangsúlyozva, hogy a szakirányt a később kidolgozásra kerülő, fentiekben említett szakirányokkal együtt már az első évben indított évfolyamnál oktatni tudjuk. Akadémiai szakirány Az akadémiai szakirány alapvető célja, hogy az MSc-képzésen továbbtanulni szándékozó hallgatókat felkészítse az elmélyültebb ismeretek befogadására. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az akadémiai szakirányt választó hallgatóknak a szak törzsanyagában (alapozó és szakmai ismeretek) oktatott ismereteket egy magasabb szinten kell tárgyalniuk, meg kell tanulniuk felkutatni a témához kapcsolódó releváns szakirodalmat (hazait és nemzetközit egyaránt), a szakirodalmakat tanulmányozni és a különböző álláspontokat összehasonlítani, minősíteni, elfogadni, illetve cáfolni kell tudni, és készséget kell szerezni a vitára, álláspontjuk megvédésére, munkájuk eredményének a tudományos kutatásokban elvárt módon történő dokumentálására. A szakirányt választó hallgatóknak az 1. táblázatba szereplő tantárgyakból legalább 42 kreditnyit kell teljesíteniük. 6

7 1. Táblázat Az akadémiai szakirány tárgyai Differenciált szakmai tárgy az akadémiai szakirányon, amelyekből 42 kreditnyit kötelezően választani kell fél. 1 Differenciálegyenletek v 6 dr. Horváth Zoltán CSc 2 Optimumszámítás v 5 dr. Kiss Béla CSc 3 Numerikus módszerek v 6 dr. Gáspár Csaba CSc 4 Adatbázis-programozás 2 4,5 2x4 2x4 f,f 5,6 dr. Kiss Jenő druniv 5 Algoritmusok tervezése v 5 dr. Marton László PhD 6 Statisztikai algoritmusok v 6 dr. Szörényi Miklós druniv 7 Párhuzamos programozás v,v 6,7 dr. Kallós Gábor PhD 8 Gazdasági szimuláció 2 2x4 2x4 2x4 f,f 6,7 dr. Jávor András DSc 9 Kommunikációs ismeretek f 5 dr. Varsányi Judit CSc 10 Informatikai beruházások megtérülése v 7 dr. Jámbor Attila dr.univ 11 Online marketing v 5 dr. Józsa László CSc 12 Kontrolling v 6 dr. Farkas Szilveszter PhD 13 Communication & Presentation (angol nyelvű tárgy) f 7 dr. Raffai Mária CSc Összes kínálat: Összesen kötelezően választandó: Programfejlesztés szakirány A programfejlesztés szakirány az alapképzésen túl további programozási ismereteket nyújt, fejlesztői készségeket alakít ki. A szakirányon továbbtanuló hallgatók a szakmai törzsanyagban elsajátított programozási ismereteket tovább bővítik, és olyan gyakorlatra tesznek szer programozási feladatok megoldásával, amely alkalmassá teszi őket a gyakorlati munkára, vagyis különböző üzleti problémák megoldására szolgáló tervek implementálására, meglévő alkalmazásokhoz speciális modulok megírására, alkalmazások igény szerinti módosítására. Az alábbiakban megadjuk a szakirányhoz rendelt tantárgyak listáját. A szakirány elvégzéséhez a hallgatóknak kötelezően kell választaniuk a 2. Táblázatban feltűntetett differenciált szakmai anyagból legalább 42 kreditértékűt. 2. Táblázat A programfejlesztés szakirány tantárgyai Differenciált szakmai tárgy a programfejlesztés szakirányon, amelyekből 42 kreditnyit kötelezően választani kell fél. 1 Számítógép-algebra f 5 dr. Kallós Gábor PhD 2 Multimédia alkalmazások v 5 dr. Bakó András DSc 3 Optimumszámítás v 5 dr. Kiss Béla CSc 4 Numerikus módszerek v 6 dr. Gáspár Csaba CSc 5 Adatbázis-programozás 2 4,5 2x4 2x4 f,f 5,6 dr. Kiss Jenő druniv 6 Algoritmusok tervezése v 5 dr. Marton László PhD 7 Statisztikai algoritmusok v 6 dr. Szörényi Miklós druniv 8 Párhuzamos programozás v,v 6,7 dr. Kallós Gábor PhD 11 Kommunikációs ismeretek f 5 dr. Varsányi Judit CSc 12 Informatikatörténet v 7 dr. Molnárka Győző CSc 13 Vizuális fejlesztőeszközök f 6 dr. Marton László PhD Összes kínálat: Összesen kötelezően választandó:

8 Szabadon választható tárgyak A képzés során a hallgatók az előtanulmányi követelményeket is figyelembe véve szabadon választhatnak és tanulhatnak olyan szakmaspecifikus, illetve egyéb tudományterületekhez tartozó tárgyakat is, amelyekből legalább l0 kredit értékben kell teljesíteniük. Ezek között a tárgyak között olyanok is találhatók, amelyek egyes szakirányok ismeretanyagát képezik, vagyis a hallgatónak lehetősége van arra, hogy más szakirányok ismereteit is tanulhassa. A szabadon választható tananyagból 10 kreditpont kötelezően választandó az 1-12 s tárgyak szakmai tárgyak, választásukkal szakirány váltható ki fél. 1 Communication & Presentation (angol nyelvű tárgy) f 7 dr. Raffai Mária CSc 2 Online marketing v 5 dr. Józsa László CSc 3 Mobilkereskedelem v 6 dr. Élő Gábor PhD 4 Informatikatörténet v dr. Molnárka Győző CSc 5 Gazdasági szimuláció 2 2x4 2x4 2x4 f,f dr. Jávor András DSc 6 Termelésmenedzsment v 6 dr. Varsányi Judit CSc 7 Ágazati információrendszerek 2 2x4 2x4 2x4 f,f dr. Kovács János PhD 8 Informatikai stratégia és tervezése v 4 dr. Jámbor Attila dr.univ 9 Vizuális fejlesztőeszközök f 6 dr. Marton László PhD 10 Irodaautomatizálási rendszerek v 4 dr. Sziray József CSc 11 Informatikai rendszerek telepítése 1 dr. Benyó Balázs PhD 12 Multimédia-rendszerek és alkalmazások dr. Bakó András DSc 13 Kommunikációs ismeretek dr. Varsányi Judit CSc 14 Szociológia v - dr. Szakál Gyula CSc 15 Fejezetek a filozófia történetéből dr. Bőhm Antal DSC 16 Műszaki dokumentáció és szabványismeret dr. Bukoveczky Gy. DSc 17 Mai magyar társadalom 2 2x2 2x2 2x2 v dr. Bőhm Antal DSc 18 Angol műszaki nyelv ,4 f,f 1,2 dr. Bakonyi István DSc 19 Középfokú nyelvvizsgára felkészítő ,4 f,f 3,4 dr. Mihályka Lívia PhD Választható testnevelési tárgyak fév krp kt hm köv jav. fél. Úszás f 1 Erőgyakorlat f 2 Aerob állóképesség f 3 Sportági ismeretek f 4 Tantárgyfelelős Tud Laboratóriumi foglalkozások Azoknál a tantárgyaknál, ahol számítógép-termi gyakorlatot is előírunk, a tantervi mátrixban, valamint az egyes tárgyak annotációjában külön megjelöltük azoknak az óráknak a számát, amelyek a gyakorlati készség elsajátításához oktatói irányítást igényelnek. A differenciált szakmai törzsanyagban, valamint a szabadon választható tárgyak között a tárgy jellegétől, tartalmától és tematikájától függően vannak olyanok is, amelyekhez tartozó készségek csak géptermi gyakorlat formájában sajátíthatók el. A javasolt tanterv szerint a képzési ciklus folyamán a gyakorlati foglalkozások, a laborgyakorlatok, illetve a hallgatói projektmunkák a terv szerint 102 kreditpont értéket képviselnek, ami a követelményekkel összhangban a tanterven belül 48%-os arányt képvisel. 8

9 1.3. A javasolt mintatantervhez tartozó tantárgyi tematikák Szakindítási kérelmünk tantervi elrendezése olyan javaslat, amelyet követve a hallgató a tanulmányait a minimális képzési idő, vagyis 7 félév alatt tudja elvégezni. A tantárgyak tematikáit a tárgyak féléveire bontva részletezzük, megjelölve a tantárgy azonosítását szolgáló információkat, a tárgy féléveinek a számát és az aktuális félévet: aktuális félév/félévek száma formájában, az oktatásra kerülő ismeretanyagot, valamint a kötelező és ajánlott irodalmakat. Az egyes tantárgyi tematikákat a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. tartalmazza Teljesítés, értékelés, minősítés Az ismeretek ellenőrzési rendszere Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független, tantárgyak kreditpontjainak megszerzéséből (osztályzat és a tárgyhoz kapcsolódó kredit), vizsgák (kollokviumok) letételéből, féléves feladatok, gyakorlati foglalkozások elvégzéséből, beszámolók teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből, valamint a záróvizsgából tevődik össze. A gazdasági informatikus alapszak számonkérési rendszerében nem tervezünk szigorlatot Tanulmányok befejezése Záróvizsgára-bocsátás feltétele a képesítési követelményekben és tantervekben előírt kreditek megszerzése, ami összesen 195 kreditpontot jelent, egy élő idegen nyelvből igazolt, államilag elismert középfokú C-típusú nyelvvizsga, komplex szakmai záróvizsga letétele az előírt szakmai anyagból (szakmai törzs és szakmaspecifikus ismeretek), valamint egy független opponens által bírált és elfogadott, védésre érett diplomamunka. Komplex szakmai záróvizsga A komplex szakmai záróvizsga ismeretanyagát a szakvezető a szakirány-felelősökkel közösen határozza meg és írja elő. A záróvizsgához és annak teljesítéséhez kreditérték nem tartozik. Javasoljuk, hogy a jelölt ezt a záróvizsgát egy külön erre a célra alakult bizottságnál a diplomavédés előtt, attól független időpontban teljesítse, így a diplomavédés során valóban a jelölt által kidolgozott témára, és az azzal kapcsolatos integrált ismeretek elsajátításának és az alkalmazás készségének az igazolására használhatjuk fel. Szakdolgozat/diplomamunka A gazdasági informatikus alapszak tanulmányait a hallgat egy diplomamunka elkészítésével, és annak megvédésével fejezi be. A diplomamunka valamilyen üzleti/gazdasági probléma informatikai megoldásának a kifejlesztése, vagy valamilyen, a gazdasági informatika témakörébe tartozó kutatómunka elvárt színvonalú, új eredményeket is felmutató dokumentumának, egy kutatási jelentésnek az elkészítése. Ehhez a munkához a hallgató kiegészítő szakirodalmakat tanulmányoz, és belső, a témával mélyebben foglalkozó egyetemi oktató, valamint külső és konzulens segítségét veszi igénybe. A diplomatémát a hallgató a 6. félévben választja, a kidolgozáshoz gyakorlatilag 1 év áll rendelkezésre. A diplomamunkával a jelölt igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes elemzési és tervezési feladatok elvégzésére, és jártas a kötelező tananyagon kívül egyéb szakirodalmakban is, és azokat értékteremtő módon képes alkalmazni. 9

10 Diplomavédés A szakdolgozat megvédése, amelynek során a hallgató számot ad arról, hogy elsajátította-e a szakma gyakorlásához szükséges, a képzési célnál meghatározott ismereteket és készségeket, és képes-e azok összefüggéseinek integrált kezelésére és alkalmazására Értékelés, minősítés A záróvizsga eredményét a diplomamunka védésére és a komplex szóbeli záróvizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga adja, egész számra kerekítve. 10

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS A Széchenyi István Egyetem kérelme BSc-szintű GAZDASÁGI INFORMATIKUS szak indítására Győr, 2005. Tartalomjegyzék 1. Adatlap... 3 2. A szakindítási kérelem: indoklás, képzési kapacitás... 4 2.1. A szak

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2007. december 20-ai ülésén Érvényes: A 2007/08-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint A tanulmányaikat a korábban

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről 53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Matematika alapszak (BSc) 2015-től

Matematika alapszak (BSc) 2015-től Matematika alapszak (BSc) 2015-től módosítva 2015. 08. 12. Nappali tagozatos képzés A képzési terv tartalmaz mindenki számára kötelező tárgyelemeket (MK1-3), valamint választható tárgyakat. MK1. Alapozó

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek:

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek: GAZDASÁGINFORMATIKUS (BSC) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzésért felelős kar: Szakfelelős oktató: Gazdálkodástudományi Kar Dr. Gábor András egyetemi docens Az alapképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2008. május 7-i ülésén Érvényes: A 2007/08-as tanévtıl kezdve felmenı szerben, valamint

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

A kimeneti követelmények áttekintése

A kimeneti követelmények áttekintése A kimeneti követelmények áttekintése Érvényes a hallgatók egyedi kérésére a 2012/2013. tanév I. félévében kezdő hallgatókra, illetve kötelezően minden később kezdő hallgatóra. 1. Az MSc képzés alatt összesen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet T A N T Á R G Y I L I S T A Kötelező tantár: JÁI - 42. bszf. krp af if 1. NGB_AG001_1 Általános géptan 2 0 0 f 4 1 1 2. NGB_AG003_1 Gépszerkezettan 2 2 0 f 4 1 1 3. NGB_AJ025_1 Fémtan, anyagvizsgálat 2

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Tanterv. MBA mesterszak. Levelező tagozat. Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali

Gazdaságtudományi Kar. Tanterv. MBA mesterszak. Levelező tagozat. Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar MBA mesterszak Levelező tagozat Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Török Ádám Dékán: Dr. Jancsik András Elfogadta: a Gazdaságtudományi

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 A mintatanterv tárgyai két kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MENEDZSMENT Szakirány: MENEDZSMENT - MAGYAR TAGOZAT Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú minősítés (szabadon választható tárgyak

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Nyíregyháza, Kótaji út 9-11. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzés neve: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2.A szakirányú

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment alapszak Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév A KURZUS ALAPADATAI

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben

Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME

Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME Helyi sajátosságok Célunk a gyakorlatorientált képzés nagyszámú jól felszerelt laboratórium max. 14 fős laborgyakorlatok jól képzett, széleskörű gyakorlati

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: foglalkoztatáspolitika szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali A szakért

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

A BA, BSc alapszakok mintatantervei - andragógia adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - anglisztika adatlap mintatanterv

A BA, BSc alapszakok mintatantervei - andragógia adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - anglisztika adatlap mintatanterv 1 A BA, BSc alapszakok mintatantervei - andragógia adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - anglisztika adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - biológia

Részletesebben

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Nappali tagozat Javasolt jellege 05014 Szociális munka kollokvium 28 28 5 köt. 05015 Szociális munka gyakorlat gyak. jegy 0 42 3 köt. 05016 Szociológia

Részletesebben