GAZDASÁGI INFORMATIKUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI INFORMATIKUS"

Átírás

1 A Széchenyi István Egyetem BSc-szintű GAZDASÁGI INFORMATIKUS szak tanterve Győr,

2 1. Az alapképzési szak tanterve és tantárgyi programjai 1.1. A szak ismeretstruktúrája A gazdasági informatikus BSc-szak ismeretstruktúráját részben a MAB által támogatott, az informatika szakcsoportra vonatkozó általános, valamint a gazdasági informatikus alapszakra vonatkozó OM képesítési követelményeket alapul véve, részben pedig az intézményi hátteret, valamint a 2004/2005 tanévben induló mérnökinformatikus képzés programját figyelembe véve határoztuk meg. A tantervben az egyes ismeretblokkokat esetenként többféléves tárgyak reprezentálják, olyan tudást és készségeket nyújtva a hallgatóknak, amely egyes tudományterületek egyetemi alapszintű elsajátításához szükségesek. Ennek megfelelően A törzsanyag főbb tanulmányi területei a) Természettudományi ismeretekhez kapcsolódó tantárgyak: Matematika (analízis, lineáris algebra, valószínűségszámítás) Döntéselőkészítés (statisztika) Számítástudományi ismeretek (elméleti alapok, diszkrét matematika) IR-fejlesztési technológiák (információelmélet b) Gazdasági és humán ismeretekhez kapcsolódó tantárgyak: Közgazdaságtan és menedzsment, jogi ismeretek (általános, gazdasági) Pénzügytan Vállalati információrendszerek (gazdálkodó szervezet, alrendszerek, szervezetfejlesztés, integrált vállalatirányítás, tudásreprezentáció és tudásmenedzsment) Online üzletvitel (feladatok, tartalomszolgáltatás) Projektmunka (projektmenedzsment) Döntéselőkészítés (döntéselmélet) c) Szakmai törzsanyag: Rendszertechnika modul: Számítógépek felépítése Operációs rendszerek Hálózati ismeretek Szoftvertechnológia modul: Programtervezés (algoritmusok és adatstruktúrák, tervezési technikák, strukturált programozás) Programozás (objektumorientált programnyelvek, OO-programozás, alkalmazásfejlesztők, integrált fejlesztőeszközök, adatbázis-programozás) Online üzletvitel (Web-programozás) Informatikai rendszerek modul: IR-fejlesztési technológiák (IR-architektúrák, problémadefiniálás, -elemzés, OT elméleti alapok, IR-modellezés, IR-fejlesztési életciklus, elvek, módszertanok, adatbázis-architektúrák) Szoftverminőség-biztosítás (szoftvertermék- és folyamatminőség, minőségmodellek, Szoftverminőség-biztosítás: értelmezés, modellek, metrikák, megoldások, tervezés és megvalósítás) 2

3 Programozás (adatbáziskezelő rendszerek), Adatbáziskezelés, tudásreprezentáció IT-biztonság és menedzselése (adat-, átviteli és rendszerbiztonság, a biztonság tervezése és megvalósítása, informatikai audit) Számítástudományi ismeretek (mesterséges intelligencia, szakértői rendszerek) Vállalati információrendszerek (információmenedzsment, szervezeti tudás, tudásreprezentáció, tudásmenedzsment) A differenciált szakmai anyag A gazdasági informatikus BSc-alapszak tantervi javaslatában a differenciált szakmai anyagot kötelezően választható tantárgyak beiktatásával, szakirányok felvételének a lehetőségével valósítjuk meg, összesen 42 kreditpont értékben (lásd. Ennek realizálásához a tantervbe az összkreditpontnál lényegesen nagyobb számértéket képviselő tantárgyhalmazt adunk meg, lehetőséget adva ezzel a hallgatóknak arra, hogy az érdeklődésének legjobban megfelelő tárgyat tanulhassa. A hallgatók a felkínált tárgyakból választanak, és teljesítik kötelezően előírt mennyiséget (lásd 1. és 2. ábrák) A differenciált szakmai megválasztásánál, a szükséges kreditpontok megszerzésénél a hallgatók szabadon járhatnak el. Ha a differenciált szakmai ismeretek elsajátításához felkínált tárgyak valamilyen felkínált szakirányhoz kapcsolódik, akkor a hallgatók a diplomájukhoz egy, a szakirány elvégzését igazoló betétlapot is kapnak, de lehetőségük van arra is, hogy szakirány választása nélkül végezzék el tanulmányaikat. A diplomaszerzéshez ilyen esetben a felkínált differenciált szakmai anyag tárgyaiból legalább 42 kreditet kell összegyűjteniük. Ez a hallgatói szabadság egy egészséges szakmai versenyt is indíthat az oktatók között, ami feltétlenül az oktatás színvonalának növekedését, az oktatás minőségi színvonalának emelkedését vonja maga után magasabb biztosítását. Jelen szakindítási kérelmünkben két szakirány indítására teszünk javaslatot: (1) akadémiai szakirány és (2) programfejlesztés szakirány. A későbbiekben, a regionális tudáspiaci igényekhez igazodva tervezzük további szakirányok indítását is. A gazdasági informatikus alapszak ismeretstruktúráját, valamint az elméleti és gyakorlati foglalkozások egymáshoz viszonyított arányát a képesítési követelmények tükrében az 1. ábra szemléleti. A továbbiakban részletesen ismertetjük a szak egyes tanulmányi területeinek struktúráját és tartalmát. gyakorlat akkreditált kredit megoszl.arány kredit arány kreditintervallumok természettudományi ismeretek: 23 10,95% 10 43,48% gazd., társad.i, humán ismeretek 36 17,14% 8 22,22% szakmai törzsanyag 84 40,00% 40 47,62% differenciált szakmai anyag 42 20,00% 28 66,67% 40 szabadon választható 10 4,76% 6 60,00% 10 diplomunka 15 7,14% 10 66,67% min ,00% ,57% min ábra A gazdasági informatikus alapszak ismeretstruktúrája 3

4 1.2. A szak törzsanyagának tanulmányi struktúrája A szak törzsanyagát az akkreditált gazdaságinformatikus alapszak szakmai kompetenciáiból kiindulva, a szakképesítés szempontjából meghatározó ismeretköröket alapul véve definiáltuk. A tantervi táblázatban szereplő törzsanyag ismeretanyagát, valamint az egyes tárgyakért felelős oktatók személyét és tudományos fokozatát az alábbi táblázatokban részletezzük. Az egyes táblázatokban bizonyos értelemben átfedés tapasztalható, ennek az az oka, hogy egyes többféléves tárgyak különböző félévben oktatott ismeretanyaga eltérő ismeretcsoporthoz tartozik. A táblázatokban feltűntettük a félévek számát, az adott tárgy egyes féléveihez tartozó kreditpontokat, a kontaktórákat és a hallgatók által elvárt önálló munka mennyiségét órában kifejezve, a számonkérés jellegét, valamint a tantárgy felvételére javasolt félévet. A táblázatokban az alábbi rövidítéseket alkalmaztuk: Rövidítések fév krp kt hm köv v f jav. Értelmezés a tárgy összes félévének a száma kreditpont kontakt óra önálló hallgatói tanulmányi munkaóra (órarenden kívüli) félévzáró követelmény félévzáró követelmény: vizsga félévzáró követelmény: folyamatos számonkérés a tantárgy felvételének javasolt féléve Alapozó ismeretek Természettudományi ismeretek, mindegyik tárgy kötelező 1 Matematika (analízis, lineáris algebra, valószínűségszámítás) 3 3x4 3x4 3x4 v dr. Gáspár Csaba CSc 2 IR-fejlesztési technológia v 1 dr. Raffai Mária PhD (1./4; Információelmélet, a tárgy 1. féléve) 3 Számítástudományi ismeretek (1 /3 és 2../3) 3 2x2 2x2 2x2 v,v 1.,2. dr. Szíjártó Miklós CSc 4 Döntéselőkészítés (1/4; Statisztika, a tárgy 1. féléve) v 4 dr. Molnárka Győző CSc 6 Döntéselőkészítés (3./4; Oper.kutatás, tárgy 3. féléve) v 6 dr. Molnárka Győző CSc Összesen Gazdasági és humán ismeretek ismeretek, mindegyik tárgy kötelező 1 Közgazdaságtan és menedzsment 2 2x4 2x4 2x4 v dr. Bálint Dénes dr.univ 2 IR-fejlesztési projektmunka (1/5, Projektmenedzsment,) v,f dr. Raffai Mária PhD 3 EU-ismeretek v 3. dr. Milassin László dr.univ 4 Jogi ismeretek v 3. dr. Szigeti Péter DSc Üzleti jog v 4. dr. Szalay László CSc 5 Vállalati IR (1.,2./4; alrendszerek, szervezetfejlesztés, integrált rendszerek, a tárgy féléve) 4 2x4 2x4 2x4 v,v dr. Raffai Mária PhD 4

5 6 Pénzügytan 2 2x4 2x4 2x4 v dr. Farkas Szilveszter PhD 8 Online üzletvitel (1./2, feladatok, tartalomszolgáltatás, a v 5. dr. Kovács János PhD tárgy 1. féléve) 9 Döntéselőkészítés v 5 dr. Molnárka Győző CSc (2/4; Döntéselmélet, a tárgy 2. féléve) Összesen Szakmai törzsanyag A szakmai törzsanyag ismeretstruktúráját a szaklétesítés előírásainak megfelelően tárgyaljuk, így bemutatjuk az egyes modulok (szoftvertechnológia-, rendszer- és információrendszermodul) ismeretanyagát hordozó tárgyakat és azok legfontosabb jellemzőit. Szakmai törzsanyag, mindegyik tárgy kötelező Szoftvertechnológia-modul 1 Programozás (algoritmusok és adatstruktúrák, tervezési 5 4,4,5 5x4 5x4 v,v,f, dr. Marton László PhD technikák, strukturált és objektumorientált nyelvek, CASE-technológia, adatbázis-kezelő rendszerek),4,5 f,f 2 Online üzletvitel 2./ f 6. dr. Kovács János PhD (web-programozás., a tárgy 2. féléve) Összesen Rendszertechnika-modul 4 Számítógépek felépítése v 2 dr. Jámbor Attila druniv 5 Operációs rendszerek v 3. dr. Benyó Balázs PhD 6 Számítógép-hálózatok v 4. dr. Benyó Balázs PhD Összesen Információrendszer-modul 7 IR-fejlesztési technológia (2-4/4; problémamegoldás, 4 4+2x 3x4 3x4 v dr. Raffai Mária PhD objektumtechnológia alapok, módszertanok, adatbázisarchitektúrák, a tárgy féléve) 5 8 IT-biztonság és menedzselése (Adat- és átviteli biztonság, x2 2+3 v,f 5.,6. dr. Kovács János PhD tervezés, audit, a tárgy féléve) 9 Számítástudományi ismeretek (3/3Mesterséges Intelligencia, v 3. dr. Szíjártó Miklós CSc Szakértői rendszerek, a tárgy 3. féléve) 10 Vállalati IR (3.-4./4; információmenedzsment, szervezeti 4 2x4 2x4 2x4 v dr. Raffai Mária PhD tudás, tudásmenedzsment) 11 Szoftverminőség-biztosítás (Minőségmodellek, tesztelés, x2 2x2 v dr. Sziray József CSc szoftverminőség-biztosítás tervezése) 12 Döntéselőkészítés 4/ v 7. dr. Molnárka Győző CSc (Döntéstámogató rendszerek, a tárgy 4. féléve) 13 IR-fejlesztési projektmunka 5 4x2 4x2 4x4 f dr. Raffai Mária PhD Összesen Szakmai törzsanyag összesen:

6 Differenciált szakmai ismeretek A differenciált szakmai ismereteket a gazdasági informatikus szakon a kínálatból kötelezően megválasztott, összesen minimum 42 kredit értékű szakmai tárgyak felvételével, vagy szakirányok formájában sajátíthatják el a hallgatók a tanulmányi idő félévében. A tanulmányaikat nem szakirányon folytató hallgatók az egyes szakiránynál felkínált szakmai tárgyakból állíthatják össze a tanulmányi programjukat. Bár jelen szakindítási kérelmünkben csupán két szakirány indítására teszünk javaslatot, mégis jelezzük, hogy intézményünkben a több évtizedes eredményes szakmaspecifikus képzés hagyományaira építve, a gazdasági informatikus szakhoz illeszkedő szakirányokat kívánunk kidolgozni és indítani. A város és a megye vállalataival kialakított együttműködési kapcsolatok lehetővé teszik, hogy ezeken a szakirányokon a hallgatók ne csak az egyetem steril légkörében sajátítsanak el ismereteket és készségeket, hanem legyen lehetőségük a valós üzleti/szervezeti tevékenység megismerésére is. Ennek megfelelően a későbbiekben az alábbi szakirányokat tervezzük a felsorolt ismeretkörökkel: Egészségügyi szakirány: az egészségügyi rendszerek, egészségügyi infrastruktúra, egészségtan, orvostechnikai eszközök, szimuláció egészségügyi alkalmazásai, az egészségügyi informatika speciális kérdései, az egészségügyi rendszer működése, fő folyamatai, alrendszerei, országosan alkalmazott informatikai rendszerek Közlekedési szakirány: közlekedési rendszerek sajátosságközlekedési üzemtan, vasúti, közúti, hajózási és légiforgalmi üzemtan, áruszállítás, városi tömegközlekedés, térinformatikai rendszerek a közlekedésben, közlekedéstervezés, közúti és vasúti forgalomtechnika, közlekedési operációkutatás, a közlekedési informatika speciális kérdései Tervezzük továbbá a Közigazgatási és a Banki informatika szakirányok megtervezését és beindítását is. Tekintettel arra, hogy ezeket a szakirányokat az informatikusképzésben már eddig is sikerrel oktattuk, a képzéshez egyaránt biztosított az eszköz- és a személyi/oktatói állomány. Jelen anyagunkban két szakirány indításának a programját mutatjuk be, az egyik az Akadémiai szakirány, a másik pedig a Programfejlesztés szakirány. Ez utóbbit mintaként tesszük a szakindítási kérelmünkbe, hangsúlyozva, hogy a szakirányt a később kidolgozásra kerülő, fentiekben említett szakirányokkal együtt már az első évben indított évfolyamnál oktatni tudjuk. Akadémiai szakirány Az akadémiai szakirány alapvető célja, hogy az MSc-képzésen továbbtanulni szándékozó hallgatókat felkészítse az elmélyültebb ismeretek befogadására. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az akadémiai szakirányt választó hallgatóknak a szak törzsanyagában (alapozó és szakmai ismeretek) oktatott ismereteket egy magasabb szinten kell tárgyalniuk, meg kell tanulniuk felkutatni a témához kapcsolódó releváns szakirodalmat (hazait és nemzetközit egyaránt), a szakirodalmakat tanulmányozni és a különböző álláspontokat összehasonlítani, minősíteni, elfogadni, illetve cáfolni kell tudni, és készséget kell szerezni a vitára, álláspontjuk megvédésére, munkájuk eredményének a tudományos kutatásokban elvárt módon történő dokumentálására. A szakirányt választó hallgatóknak az 1. táblázatba szereplő tantárgyakból legalább 42 kreditnyit kell teljesíteniük. 6

7 1. Táblázat Az akadémiai szakirány tárgyai Differenciált szakmai tárgy az akadémiai szakirányon, amelyekből 42 kreditnyit kötelezően választani kell fél. 1 Differenciálegyenletek v 6 dr. Horváth Zoltán CSc 2 Optimumszámítás v 5 dr. Kiss Béla CSc 3 Numerikus módszerek v 6 dr. Gáspár Csaba CSc 4 Adatbázis-programozás 2 4,5 2x4 2x4 f,f 5,6 dr. Kiss Jenő druniv 5 Algoritmusok tervezése v 5 dr. Marton László PhD 6 Statisztikai algoritmusok v 6 dr. Szörényi Miklós druniv 7 Párhuzamos programozás v,v 6,7 dr. Kallós Gábor PhD 8 Gazdasági szimuláció 2 2x4 2x4 2x4 f,f 6,7 dr. Jávor András DSc 9 Kommunikációs ismeretek f 5 dr. Varsányi Judit CSc 10 Informatikai beruházások megtérülése v 7 dr. Jámbor Attila dr.univ 11 Online marketing v 5 dr. Józsa László CSc 12 Kontrolling v 6 dr. Farkas Szilveszter PhD 13 Communication & Presentation (angol nyelvű tárgy) f 7 dr. Raffai Mária CSc Összes kínálat: Összesen kötelezően választandó: Programfejlesztés szakirány A programfejlesztés szakirány az alapképzésen túl további programozási ismereteket nyújt, fejlesztői készségeket alakít ki. A szakirányon továbbtanuló hallgatók a szakmai törzsanyagban elsajátított programozási ismereteket tovább bővítik, és olyan gyakorlatra tesznek szer programozási feladatok megoldásával, amely alkalmassá teszi őket a gyakorlati munkára, vagyis különböző üzleti problémák megoldására szolgáló tervek implementálására, meglévő alkalmazásokhoz speciális modulok megírására, alkalmazások igény szerinti módosítására. Az alábbiakban megadjuk a szakirányhoz rendelt tantárgyak listáját. A szakirány elvégzéséhez a hallgatóknak kötelezően kell választaniuk a 2. Táblázatban feltűntetett differenciált szakmai anyagból legalább 42 kreditértékűt. 2. Táblázat A programfejlesztés szakirány tantárgyai Differenciált szakmai tárgy a programfejlesztés szakirányon, amelyekből 42 kreditnyit kötelezően választani kell fél. 1 Számítógép-algebra f 5 dr. Kallós Gábor PhD 2 Multimédia alkalmazások v 5 dr. Bakó András DSc 3 Optimumszámítás v 5 dr. Kiss Béla CSc 4 Numerikus módszerek v 6 dr. Gáspár Csaba CSc 5 Adatbázis-programozás 2 4,5 2x4 2x4 f,f 5,6 dr. Kiss Jenő druniv 6 Algoritmusok tervezése v 5 dr. Marton László PhD 7 Statisztikai algoritmusok v 6 dr. Szörényi Miklós druniv 8 Párhuzamos programozás v,v 6,7 dr. Kallós Gábor PhD 11 Kommunikációs ismeretek f 5 dr. Varsányi Judit CSc 12 Informatikatörténet v 7 dr. Molnárka Győző CSc 13 Vizuális fejlesztőeszközök f 6 dr. Marton László PhD Összes kínálat: Összesen kötelezően választandó:

8 Szabadon választható tárgyak A képzés során a hallgatók az előtanulmányi követelményeket is figyelembe véve szabadon választhatnak és tanulhatnak olyan szakmaspecifikus, illetve egyéb tudományterületekhez tartozó tárgyakat is, amelyekből legalább l0 kredit értékben kell teljesíteniük. Ezek között a tárgyak között olyanok is találhatók, amelyek egyes szakirányok ismeretanyagát képezik, vagyis a hallgatónak lehetősége van arra, hogy más szakirányok ismereteit is tanulhassa. A szabadon választható tananyagból 10 kreditpont kötelezően választandó az 1-12 s tárgyak szakmai tárgyak, választásukkal szakirány váltható ki fél. 1 Communication & Presentation (angol nyelvű tárgy) f 7 dr. Raffai Mária CSc 2 Online marketing v 5 dr. Józsa László CSc 3 Mobilkereskedelem v 6 dr. Élő Gábor PhD 4 Informatikatörténet v dr. Molnárka Győző CSc 5 Gazdasági szimuláció 2 2x4 2x4 2x4 f,f dr. Jávor András DSc 6 Termelésmenedzsment v 6 dr. Varsányi Judit CSc 7 Ágazati információrendszerek 2 2x4 2x4 2x4 f,f dr. Kovács János PhD 8 Informatikai stratégia és tervezése v 4 dr. Jámbor Attila dr.univ 9 Vizuális fejlesztőeszközök f 6 dr. Marton László PhD 10 Irodaautomatizálási rendszerek v 4 dr. Sziray József CSc 11 Informatikai rendszerek telepítése 1 dr. Benyó Balázs PhD 12 Multimédia-rendszerek és alkalmazások dr. Bakó András DSc 13 Kommunikációs ismeretek dr. Varsányi Judit CSc 14 Szociológia v - dr. Szakál Gyula CSc 15 Fejezetek a filozófia történetéből dr. Bőhm Antal DSC 16 Műszaki dokumentáció és szabványismeret dr. Bukoveczky Gy. DSc 17 Mai magyar társadalom 2 2x2 2x2 2x2 v dr. Bőhm Antal DSc 18 Angol műszaki nyelv ,4 f,f 1,2 dr. Bakonyi István DSc 19 Középfokú nyelvvizsgára felkészítő ,4 f,f 3,4 dr. Mihályka Lívia PhD Választható testnevelési tárgyak fév krp kt hm köv jav. fél. Úszás f 1 Erőgyakorlat f 2 Aerob állóképesség f 3 Sportági ismeretek f 4 Tantárgyfelelős Tud Laboratóriumi foglalkozások Azoknál a tantárgyaknál, ahol számítógép-termi gyakorlatot is előírunk, a tantervi mátrixban, valamint az egyes tárgyak annotációjában külön megjelöltük azoknak az óráknak a számát, amelyek a gyakorlati készség elsajátításához oktatói irányítást igényelnek. A differenciált szakmai törzsanyagban, valamint a szabadon választható tárgyak között a tárgy jellegétől, tartalmától és tematikájától függően vannak olyanok is, amelyekhez tartozó készségek csak géptermi gyakorlat formájában sajátíthatók el. A javasolt tanterv szerint a képzési ciklus folyamán a gyakorlati foglalkozások, a laborgyakorlatok, illetve a hallgatói projektmunkák a terv szerint 102 kreditpont értéket képviselnek, ami a követelményekkel összhangban a tanterven belül 48%-os arányt képvisel. 8

9 1.3. A javasolt mintatantervhez tartozó tantárgyi tematikák Szakindítási kérelmünk tantervi elrendezése olyan javaslat, amelyet követve a hallgató a tanulmányait a minimális képzési idő, vagyis 7 félév alatt tudja elvégezni. A tantárgyak tematikáit a tárgyak féléveire bontva részletezzük, megjelölve a tantárgy azonosítását szolgáló információkat, a tárgy féléveinek a számát és az aktuális félévet: aktuális félév/félévek száma formájában, az oktatásra kerülő ismeretanyagot, valamint a kötelező és ajánlott irodalmakat. Az egyes tantárgyi tematikákat a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. tartalmazza Teljesítés, értékelés, minősítés Az ismeretek ellenőrzési rendszere Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független, tantárgyak kreditpontjainak megszerzéséből (osztályzat és a tárgyhoz kapcsolódó kredit), vizsgák (kollokviumok) letételéből, féléves feladatok, gyakorlati foglalkozások elvégzéséből, beszámolók teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből, valamint a záróvizsgából tevődik össze. A gazdasági informatikus alapszak számonkérési rendszerében nem tervezünk szigorlatot Tanulmányok befejezése Záróvizsgára-bocsátás feltétele a képesítési követelményekben és tantervekben előírt kreditek megszerzése, ami összesen 195 kreditpontot jelent, egy élő idegen nyelvből igazolt, államilag elismert középfokú C-típusú nyelvvizsga, komplex szakmai záróvizsga letétele az előírt szakmai anyagból (szakmai törzs és szakmaspecifikus ismeretek), valamint egy független opponens által bírált és elfogadott, védésre érett diplomamunka. Komplex szakmai záróvizsga A komplex szakmai záróvizsga ismeretanyagát a szakvezető a szakirány-felelősökkel közösen határozza meg és írja elő. A záróvizsgához és annak teljesítéséhez kreditérték nem tartozik. Javasoljuk, hogy a jelölt ezt a záróvizsgát egy külön erre a célra alakult bizottságnál a diplomavédés előtt, attól független időpontban teljesítse, így a diplomavédés során valóban a jelölt által kidolgozott témára, és az azzal kapcsolatos integrált ismeretek elsajátításának és az alkalmazás készségének az igazolására használhatjuk fel. Szakdolgozat/diplomamunka A gazdasági informatikus alapszak tanulmányait a hallgat egy diplomamunka elkészítésével, és annak megvédésével fejezi be. A diplomamunka valamilyen üzleti/gazdasági probléma informatikai megoldásának a kifejlesztése, vagy valamilyen, a gazdasági informatika témakörébe tartozó kutatómunka elvárt színvonalú, új eredményeket is felmutató dokumentumának, egy kutatási jelentésnek az elkészítése. Ehhez a munkához a hallgató kiegészítő szakirodalmakat tanulmányoz, és belső, a témával mélyebben foglalkozó egyetemi oktató, valamint külső és konzulens segítségét veszi igénybe. A diplomatémát a hallgató a 6. félévben választja, a kidolgozáshoz gyakorlatilag 1 év áll rendelkezésre. A diplomamunkával a jelölt igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes elemzési és tervezési feladatok elvégzésére, és jártas a kötelező tananyagon kívül egyéb szakirodalmakban is, és azokat értékteremtő módon képes alkalmazni. 9

10 Diplomavédés A szakdolgozat megvédése, amelynek során a hallgató számot ad arról, hogy elsajátította-e a szakma gyakorlásához szükséges, a képzési célnál meghatározott ismereteket és készségeket, és képes-e azok összefüggéseinek integrált kezelésére és alkalmazására Értékelés, minősítés A záróvizsga eredményét a diplomamunka védésére és a komplex szóbeli záróvizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga adja, egész számra kerekítve. 10

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS A Széchenyi István Egyetem kérelme BSc-szintű GAZDASÁGI INFORMATIKUS szak indítására Győr, 2005. Tartalomjegyzék 1. Adatlap... 3 2. A szakindítási kérelem: indoklás, képzési kapacitás... 4 2.1. A szak

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

2006. szeptemberétől. kódja

2006. szeptemberétől. kódja - Programtervező informatikus Programtervező informatikus alapszak - Tanári szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: nappali Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK KAR Ikt. Szám:. sz példány NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE Érvényes: 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben

Részletesebben

1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév Mikroökonómia. Alkalmazott lineáris algebra 9+6k4 Operációkutatás

1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév Mikroökonómia. Alkalmazott lineáris algebra 9+6k4 Operációkutatás Gazdálkodási szak főiskolai szintű levelező képzés mintatanterve 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév. félév. félév Mikroökonómia Makroökonómia Alkalmazott lineáris algebra 9+k4 Operációkutatás Vezetés-szervezés

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2007. december 20-ai ülésén Érvényes: A 2007/08-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint A tanulmányaikat a korábban

Részletesebben

I. Adatlap. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 7 Fizika BSc

I. Adatlap. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 7 Fizika BSc I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése fizika alapszak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése fizikus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése tanári alkalmazott környezetfizikai

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről 53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: levelező Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KREDIT ALAPÚ TANTERVE

GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KREDIT ALAPÚ TANTERVE GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KREDIT ALAPÚ TANTERVE Szak neve: GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT Tagozat: levelező Képzési idő: 4 félév Az oktatás nyelve: magyar Megszerezhető

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Pénzügy és Számvitel BA szak

Pénzügy és Számvitel BA szak Pénzügy és Számvitel BA szak A Pénzügy és számvitel alapszakon olyan szakemberek képzése a cél, akik a három éves képzés keretében stabil módszertani, közgazdasági és elméleti alapokat szereznek, majd

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-tól felvett hallgatóknak k = kötelező

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Edutus Főiskola Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés (International

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Dr. Herdon Miklós egyetemi docens. Informatikai

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Dr. Herdon Miklós egyetemi docens. Informatikai INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Szakfelel s: Dr. Herdon Miklós egyetemi docens Indított szakirányok: Szakigazgatási Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV Közigazgatás-szervező alapszak Levelező tagozat

AJÁNLOTT TANTERV Közigazgatás-szervező alapszak Levelező tagozat Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Érvényes: 0 szeptember -től AJÁNOTT TANTERV Közigazgatás-szervező alapszak evelező tagozat Ss z Tárgykód Tárgy megnevezése Szemeszt er Heti óraszá m Számonkér

Részletesebben

Matematika alapszak (BSc) 2015-től

Matematika alapszak (BSc) 2015-től Matematika alapszak (BSc) 2015-től módosítva 2015. 08. 12. Nappali tagozatos képzés A képzési terv tartalmaz mindenki számára kötelező tárgyelemeket (MK1-3), valamint választható tárgyakat. MK1. Alapozó

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

MINTATANTERV. KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK Nappali tagozat

MINTATANTERV. KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK Nappali tagozat MITATATERV KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK appali tagozat Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar FI 871 Érvényes: 201. szeptember 1-től Sorszá m 3... 6. 7. Tárgykód Tárgy megnevezése AJALK101KSZ AJALK102KSZ

Részletesebben

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek:

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek: GAZDASÁGINFORMATIKUS (BSC) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzésért felelős kar: Szakfelelős oktató: Gazdálkodástudományi Kar Dr. Gábor András egyetemi docens Az alapképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a termeléssel, szolgáltatással

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

A szak alapadatai, képzési és kimeneti követelményei

A szak alapadatai, képzési és kimeneti követelményei A szak alapadatai, képzési és kimeneti követelményei I. A szakirányú továbbképzés neve Klinikai vizsgálati asszisztens (Clinical Trial Assistant, CTA) II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja III.

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások Gy 2 0 1 Az Elemi

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

Debreceni Egyetem Informatikai Kar Debreceni Egyetem Informatikai Kar Informatikus könyvtáros (B.A.) szak 2009-es mintatanterv Debrecen 2011/2012. tanév INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapképzési szak megnevezése: informatikus

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

2016-ban fölvett hallgatóknak

2016-ban fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ban fölvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

MÉRNÖK INFORMATIKUS MSc SZAK NAPPALI TAGOZAT Szakvezető: Dr. Friedler Ferenc egyetemi tanár, tel: (88) , I épület 922. szoba. Fogadóóra: megbes

MÉRNÖK INFORMATIKUS MSc SZAK NAPPALI TAGOZAT Szakvezető: Dr. Friedler Ferenc egyetemi tanár, tel: (88) , I épület 922. szoba. Fogadóóra: megbes Mérnök informatikus MSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2007. december 20-ai ülésén Érvényes: A 2007/08-as tanévtől Dr. Friedler Ferenc szakvezető Dr. Hartung Ferenc dékánhelyettes

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak

Online marketing szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola Online marketing szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: Online marketing Online Marketing Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Egyetemi szintű Közgazdasági programozó matematikus szak nappali tagozat (GEEP)

Egyetemi szintű Közgazdasági programozó matematikus szak nappali tagozat (GEEP) Egyetemi szintű Közgazdasági programozó matematikus szak nappali tagozat (GEEP) Tárgykód Félév Tárgynév Ea. Gy. Köv. Kr. GEIAL211N 1 Programozás alapjai I. 2 2 G 5 - METES001GE1 1 Testnevelés 0 2 A 0 GEMAN151N

Részletesebben

A kimeneti követelmények áttekintése

A kimeneti követelmények áttekintése A kimeneti követelmények áttekintése Érvényes a hallgatók egyedi kérésére a 2012/2013. tanév I. félévében kezdő hallgatókra, illetve kötelezően minden később kezdő hallgatóra. 1. Az MSc képzés alatt összesen

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

A matematikatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A matematikatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A matematikatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : matematikatanári szak Tagozat: nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási gazgatási Mesterszak Nappali tagozat S.sz. Tárgykód Tárgy megnevezése Fé lé v 1. GTK Stratégiai menedzsment 2. GTK Stratégiai menedzsment 3. AJPJT510M

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Edutus Főiskola Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Gazdálkodási és menedzsment (Business Administration and Management) Képzésért felelős intézmény Intézményi

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben