Õseink megtanították, mi a szabadság, a hazaszeretet Városi ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Õseink megtanították, mi a szabadság, a hazaszeretet Városi ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján"

Átírás

1 XII. évfolyam 6. szám október Balkány város önkormányzatának és lakosságának közéleti lapja Õseink megtanították, mi a szabadság, a hazaszeretet Városi ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján Méltóképpen emlékeztek Balkány lakói október 23-án este az os forradalom és szabadságharc hőseire, a megtorlás áldozataira. Az ünnepségsorozat 14 órakor kezdődött az Alfa Rádió ünnepi műsorával, 15 órakor a balkányi köztemetőben az 56-ban hősi halált halt Sallai István sírjánál a szabadságharc hőseire emlékeztünk. A megemlékezés a Jobbik Magyarországért Mozgalom Szervezetének rendezésében történt. A József Attila Művelődési Házban 17 órakor a Himnusz hangjaival folytatódott az ünnepség, majd Pálosi László, a város polgármestere mondott ünnepi beszédet, melyben kiemelte az emlékezés jelentőségét. Emlékezni jöttünk ide ma. Emlékezni az 52 évvel ezelőtti eseményekre, a nemzet egységére, a hősiességre, a bátorságra, a hűségre, az áldozatkészségre. Emlékezni és felidézni, hogy mi történt az akkori Magyarországon október 23-tól november 10-ig. A teendőinket így foglalta össze a város első embere: Ezért feladatunk van. Meg kell tanítani mindenkivel, hogy ez a nap ünnep, ünnep, mely a legnagyobbak közül való. Egy ország ünnepe, a szabadság ünnepe. Nemzeti ünnepet azonban nem lehet hatóságilag elrendelni. Nemzeti ünnep csak az lehet, melyet a nemzet polgárai a szívükbe fogadnak. Úgy érzem, erre sajnos még várnunk kell. 56 még ma sem jelenti mindenkinek ugyanazt. Azt mondják, sokféle ötvenhat van, sokan, sokféleképpen magyarázzák. Élnek közöttünk olyanok is, akik még ma is ellenforradalomként emlékeznek rá, hiszen évtizedekig ezt tanították nekünk, akik pedig valamiért elkötelezettjei a Kádár-korszaknak, talán soha nem fogják magukénak érezni 56-ot. Ezért nagy a mi feladatunk, és nem térhetünk ki előle. Mi volt 56 igazi célja? Teszi fel a kérdést a város polgármestere 1956 igazi céljának megismeréséhez Körmendy Zsuzsa vallomásából idézett Pálosi László: ötvenhatban mi nem akartunk mást, csak azt, Benke Miklós ötvenhatos szabadságharcos emlékplakettet vesz át Pálosi László polgármestertől hogy helyükön legyenek a dolgok. Hogy az ország élén államférfi legyen és ne politikai kalandor. Hogy a magyar érdekeket képviselje a magyar politika. Hogy a diktatúra, amelyben csak egy párt létezhet, ne nevezze magát demokráciának. Hogy a hazug beszédet ne kelljen kötelezően meghallgatni. Hogy a szív diktálja a tapsot, ne a politikai klakkerek. Hogy ne az hintsen szegfűt a meggyilkoltak koporsóira, aki akasztott Majd így folytatta ünnepi beszédét:...nekünk meg sem szabad hallanunk azt, aki még ma is csőcseléket, nyilashordát akar látni legtisztább ünnepünkben. Emeljük fel szívünket az ötvenhatos forradalom magasába! Igen Hölgyeim és Uraim! Emeljük fel szívünket. Legyünk büszkék rájuk! Mindenkire. Legyünk büszkék a pesti srácokra, legyünk büszkék Tóth Ilonára, Mansfeld Péterre, a Corvin köziekre a Széna tériekre és mindazokra, akik név nélkül harcoltak, tisztán, becsületesen. Ők bátran egyenesen kimondták, a haza nem eladó! Tóth Bálint versére utalva a polgármester úr a megbocsátás szükségességéről így beszélt: Én azt mondom igen, megbocsáthatunk, egy feltétellel. Ezt Tóth Bálint Magyar litánia című versében így fogalmazza meg:...véssétek gránitba, bazalttömbbe, minden időkre minden bűnös nevét. jegyezzétek fel, ennyi elég, mi nem kezdhetjük újra....ha annyi vagyok, mint ők, semmi vagyok... írja Tóth Bálint. Ezért úgy gondolom, ne bántsuk egymást csak a bántásért. Viszont soha ne tűrjük el azt, amit nem szabad eltűrni. A hazugságokat, a törvénytelenségeket, a visszaéléseket. Bocsássunk meg mindazoknak, akik képesek arra, hogy tiszta szívből bocsánatot kérjenek. Azonban közös erővel álljuk útját azoknak, akik erre nem hajlandóak. Nyújtsunk kezet azoknak, akik beismerik tévedésüket, de határozottan utasítsuk el a hatalmi gőgöt, bármiféle alakot öltsön is magára. 56 sokszínű volt. Nagy, Maléter, Pongrácz, Mindszenty, Bibó ugyanazt akarták és ugyanazért hoztak áldozatot. Szabad és független Magyarországért harcoltak, hogy a magyarok végre felszabaduljanak az elnyomás és a hazugságok uralma alól. Nem akarták, hogy hazájuk kolhozosított országgá korcsosuljon. Egy közös cél reményében az emberek kezet nyújtottak egymásnak. Egy közös cél, a szabad és független Magyarország, érdekében a tankokkal is szembeszálltak. Elődeink meghaltak ennek a népnek a szabadságáért, nekünk, ma talán meghalnunk nem kell, csak tisztán élni! Nekem, ma, itt, Magyarországon, ezt üzeni 56, ezt üzeni a forradalom eszméje. Az ünnepi beszéde végén Pálosi László pol- Folytatás a 2. oldalon

2 2 gármester az elmondottak szellemében Balkány címerével díszített emlékplakettet adományozott Balkány város egyetlen élő szabadságharcosának, Benke Miklósnak. Az emlékplakett átadását követően zenés, táncos irodalmi műsor következett, melyet a Szabolcs Vezér Oktatási központ diákjai adtak elő. A műsort a gyerekeknek Dán Angelika, Huczmann Nóra és Sas Józsefné Bihari Katalin tanárnők valamint Gózon Éva és Tóth Ákos zenetanárok tanították be. A kultúrházi ünnepséget követően az ünnepség résztvevői a Rákóczi térre vonultak, ahol megkoszorúzták a Hősök emlékművét. Az ünnepi program 24-én a Művelődési Házban folytatódott, ahol levetítették A Nap utcai fiúk című filmet október Õseink megtanították, mi a szabadság, a hazaszeretet Folytatás az 1. oldalról Mindenszentek és halottak napja Lassan közeledik Mindenszentek napja, az év legkegyeletteljesebb ünnepe. Ezek a napok elhunyt szeretteinkről szólnak. A megemlékezés jegyében mondanak misét a római katolikus templomokban. Ekkor megállunk egy pillanatra, és emlékezünk. Emlékezünk szeretteinkre, gyertyát gyújtunk és imádkozunk. Mindeközben saját múlandóságunk is eszünkbe jut. Az emberek egykoron több időt fordítottak a bensőséges ünneplésekre. Ráértek ünnepelni, ráértek törődni, foglalkozni a lelkükkel, és halottjaik lelkével is, amelyről úgy gondolták, hitték, hogy a test itt marad ugyan a földön, s elporlad, de a lélek tovább él. Ezért fontos gondolni rá, emlékezni az eltávozottakra. Aranylakodalom Ötven éve Emlékszel kedvesem? Meghatott szívvel esküvőre vártunk. Lelkünkben lángolt tiszta érzelem. Úgy hittünk nincs boldogabb pár nálunk, Halottak napja Elég időt szentelünk-e életükben szeretteinknek, gondolom, mindenki fejében megfordult már a sír előtt állva. Ezen a napon minden más Újra mélyen érint meg a gyász Nincs már velünk együtt Kit ismertünk vagy szerettünk Ma lélekben újra együtt lehetünk. Eszembe jutnak az együtt töltött napok Fülemben újra megcsendült a hangod Szinte látom minden mozdulatod Nem is tudhatod, mennyire fáj hiányod. Gyertyákat gyújtunk és mécseseket Ezek a fények világítsanak Neked Örök világosságban, békességben nyugodj Soha el nem felejtünk, biztosan Tudod! Ezekkel a szavakkal is köszönthetné Oláh Ferenc élete párját Karnai Erzsébetet. Feri bácsi és Erzsike néni ötven évvel ezelőtt én mondta ki egymásnak a boldogító igent, fogadott örök hűséget. Ígéretüket, fogadalmukat megtartották, és 50 éve élnek együtt jóban-rosszban. Mindig megrendítő élmény az olyan, amiből csak egyet tartogat az ember számára a Sors. Ezek között az események között is az egyik legszebb az aranylakodalom. Ez a nap a házastársak 50 éves együttélésének öröm és hálaünnepe. Ezért a ritkasága és becses volta miatt az aranynak nevét viseli jelzőül. Ez az ünnep a hűség a kitartás és a szeretet hordozója. Az a nap, melyről sokan álmodozunk, és szeretnénk megélni. Sajnos egyre kevesebb van belőle. Mondhatnánk ritka akár a fehér holló. Mi lehet a titok? kérdezem. Hiszen mostanában egyre kevesebb a házasságkötés, egyre több a válás. Lehetetlen, hogy ennyi éven át ne lettek volna nehéz időszakaik, ne kerülgette volna őket a kísértés, ne támadt volna egymás iránti harag a szívükben. De aztán valami, valami titkos, csodálatos dolog öszszetartotta őket mégis. Egy mozdulat, egy simogatás, egy mosoly. Ilyen apróságokból tevődik össze az egész élet. A szürke hétköznapok sorozatából fakad az ünnep, a szeretet, a kitartás, a hűség, amiről szólni ma talán kérkedésnek hat. Hinni kell benne, mert van még ilyen! Hiszen együtt ünnepelnek, tekintetükben szeretet csillog, amikor egymásra néznek. Biztosan eszükbe jut ma a hajdani fogadalom, a fess vőlegény, a fiatal ara. Egymás szemében látják a leélt éveket, a sok örömet és bánatot. Ennyi év után már elég egy pillantás is hogy megértsék egymást. 50 év lezárult, de minden befejezés valami új kezdetét jelenti, hiszen lelkük mélyén rejtett kincsek léteznek: szeretik egymást, szeretik a családot, szeretik a békességet, szeretik közös életüket. Szombaton 50 év után újra az oltár elé állnak. Engedjék meg, hogy magam és az egész város nevében sok szeretettel köszöntsem az ünnepelteket, és kívánjak nekik még sok-sok együtt töltött évet. Pálosi László polgármester

3 2008. október ÉVFORDULÓ 52 évvel ezelőtt október 23-a napsütéses keddi napra esett. Budapesten délután 2 3 óra körül több tízezres tömeg vonult a pesti oldalon a Petőfi szoborhoz, ahol elhangzott a Himnusz és a Szózat, majd elszavalták a Nemzeti dalt. 5 óra lehetett, amikor Veres Péter Bem József budai szobránál kiáltványt olvasott fel és együttérzését fejezte ki a lengyelországi változásokkal kapcsolatban. Az egyetemi ifjúság úgy döntött, hogy tüntetéssel támogatja a lengyeleket. E tüntetést a belügyminiszter először betiltotta, majd látván a felforrósodott hangulatú hatalmas tömeget, engedélyezte azt. A Bem téren kivágták a magyar zászlókból a szovjet mintára készült Rákosi címert. Nagy Imre este 9 órakor a Parlament előtt kétszázezer embernek tartott beszédet, melyet nem követett egyöntetű lelkesedés. Nagy Imre ugyanis józanságra, felelősségre szólította fel az összegyűlt tömeget és nem teljesen egyértelműen vetette el a szocializmust, mint eszmerendszert. Gerő ugyanebben az időben Hruscsovtól kért segítséget, majd kivezényelte az ÁVH-t a rádió, a Szabad Nép szerkesztősége (a mai Népszabadság elődje) és a pártház elé. A békés tüntetés október 23-án estére forradalommá, 24-én reggelre szabadságharccá alakult. Budapesten szerdán hajnal 2 órakor jelentek meg a szovjet tankok. Valószínű, hogy már napokkal korábban elindították őket a főváros felé. A helyzetet mérgesítette, hogy az ÁVH-sok több helyen is belelőttek a védtelen tömegbe. A módszeres kivégzésszerű sortüzek, az 1948 óta összegyűlt elkeseredés, félelem is közrejátszott abban, hogy az elfogott ÁVH-sokat a nép meglincselte a Köztársaság Téren. De nemcsak a fővárosban, hanem a vidéki városokban és falvakban is forradalmi volt a hangulat. Balkányban Talán Teátrum: Ahol már a madár is járt október 18-án egy kellemes szombat estét tölthettek el a színházbarátok a József Attila Művelődési Házban. A kikapcsolódást a Talán Teátrum művészei és a Szatmár Táncegyüttes táncosai biztosították. Régi sanzonok, a 70-es, 80-as évek október 27-én munkástanács megalakítására adott ki felhívást Sallai Imre és Kovács István. A lakosságot arra kérték, hogy míg az ország a nemzeti függetlenégéért harcol, őrizzék meg nyugalmukat és a község ügyeinek intézésére, személyi és vagyonvédelem biztosítására munkás és paraszttanácsot hozzanak létre. Felszólították a csatlakozni akarókat, hogy a tanácsok megalakulása esetén támogassák azokat a követeléseket, melyeket az országunk lakossága, a munkásosztályunk, értelmiségünk és dolgozó parasztságunk legbecsületesebb tagjai maguk elé tűztek ki célul. Kérték a vérrontások megszüntetését, hazánk és a Szovjetunió kapcsolatainak rendezését, majd a megszálló szovjet csapatok kivonását hazánk területéről. Kérték továbbá a népfrontkormány megalakítását, a teljes szocialista demokratizmust, a sajtószabadságot és a teljes amnesztiát a forradalomban részt vett magyarok számára. Nagy Imre budapesti bejelentésére reagálva kérték és helyeselték a Kossuth címer visszaállítását, a nemzeti hagyományainknak megfelelő katonai egyenruha bevezetését. Még aznap 27-én délelőtt 11 órakor a községi tanácsháza udvarán alakuló slágerei és a rock and roll királyainak szoknyát pörgető, lábakat táncra hívó dalai egyaránt elhangzottak az este folyamán. A Szatmár táncegyüttes táncos fiai nemcsak a port kavarták fel a színpadon, ámulatba ejtették a közönséget, arcukra széles mosolyt varázsoltak. Forradalom és Szabadságharc 3 ülést tartottak és megválasztották a munkástanács tagjait. A jegyzőkönyvben az alábbi nevek szerepeltek: Bartha Pál, Kotán István, Belánszki Pál, Macsi Bertalan, Kordai József, Sallai János, Karádi Sándor, Madár Ferenc, Gellért János, Oláh Imre, Kiss József, Tóth József, Gilányi István, Pósán Ferenc, Kékesi György, Antal János, Barnucz Mihály, Kiss András, Barna László, Szoták György, Juhász Pál, Varró Sándor, Muraközi József, Szántó János, Nagy József, Gellér István, Ulbics István, Szentmiklósi Lajos, H. Tóth Sándor, Szabolcsi István, Karsai Imre, Karsai Ferenc, Tóth Sándor, Oláh Sándor, Kiss Mihály, Szabó János, Illyés Pál, Ványi Sándor, Nagy Ferenc, Gere Imre, Győri Pál, Farkas Pál, Balázs Sándor, Németh Lajos, Németh Lajos, Karsai István, ifj. Pásztor Sándor, Bihari József, ifj. Hetei Ferenc, Petruska Zoltán, Bán Imre, Szántó Vilmos. 29-én megalakították a Nemzetőrséget. Ugyanezen a napon Ch. Bohlen Eisenhower elnök felhatalmazására közölte: az USA sem Lengyelországot sem Magyarországot nem tekinti potenciális szövetségesnek. November 3-án kidoboltatták a felhívást a volt koalíciós pártok újra alakításáról. A szovjet hadsereg november 4.-én hajnalban közel kétszázszoros túlerővel támadást indított hazánk ellen. Nagy Imre hajnali 5 óra 20 perckor a szabad Kossuth Rádióban beszédet mondott a nemzethez, a világhoz. De a remélt amerikai segítség elmaradt, hiszen a nyugati hatalmak már korábban tudomására hozták Szovjetuniónak, hogy számukra a Magyar események nem elsődlegesek. Így a nyugat, mint ahogy történelmünk során annyiszor, ismét magára hagyta hazánkat. Molnár Zoltán MEGHÍVÓ ISKOLABÁL A SZABOLCS VEZÉR OKTATÁSI KÖZPONTBAN! Múlassuk az időt mostan másfélemód! Nagy tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, valamennyi támogató szándékú balkányi és nem balkányi partnerünket a november 22-én (szombaton), 19 órától kezdődő Iskolabálunkra. Idei mulatságunkat a reneszánsz jegyében szervezzük, melyben megidézzük Hunyadi Mátyás és más korabeli királyok udvarának hangulatát. Megszólaltatjuk muzsikájukat, ízleljük étkeiket, s táncoljuk híres táncaikat. Tartsanak velünk! Belépőjegy: 3000 Ft felnőtteknek 500 Ft iskolánk diákjai számára A belépőjegyek és a támogatói jegyek (500 és 1000 Ft-os címletekben) iskolánk titkárságán, valamint a Szülői Munkaközösség tagjainál vásárolhatók.

4 4 MOZI november 18. (kedd) 18 óra József Attila Művelődési Ház Star Wars: A klónok háborúja színes magyarul beszélő amerikai animációs film, 90 perc, éven aluliak számára a megtekintése nagykorú felügyelete mellett ajánlott A galaxison végigsöpör a klónok háborúja. A Jedi lovagok a rend fenntartásáért és a béke helyreállításáért harcolnak. Mégis egyre több csillagrendszer esik a sötét erők áldozatául, a galaktikus köztársaság pedig mindinkább a szeparatisták és droidhadseregük uralma alá kerül. Anakin Skywalker és a tanítványa, Ahsoka Tano olyan küldetésen járnak, mely mélyreható következményekkel jár, s amelynek során szembekerülnek az alvilág egyik hírhedt urával, Jabbával. Ám Dooku gróf és ármányos segítői köztük a gonosz Assaj Ventress mindent elkövetnek, hogy Anakin és Ahsoka küldetése kudarcot valljon. Eközben a háború frontvonalában Obi-van Kenobi és Yoda mester a hatalmas klónhadsereg élén hősies harcot vív, hogy ellenálljon a sötét oldal erőinek. Kinek ajánljuk? Star Wars-rajongóknak, akiknek bejött az ik rész is. Animációs filmek rajongóinak. VARGA AUTÓSZERVÍZ Nyíradony, Debreceni u. (az Európa parkkal szemben) Tel.: 06-52/ , 06-52/ , 06-30/ , 06-30/ , 06-30/ Szolgáltatásaink: Biztosítási ügyintézés, Biztosításkötés, Kárbejelentés, Helyszíni kárfelvételezés, Teljeskörű kárügyintézés Sérült gépjármű elszállítása, Autószerelés, Gépjármű átvizsgálás, Olajcsere, Olaj értékesítés, Gépjármű átíratás, Motordiagnosztika Környezetvédelmi felülvizsgálat (zöld kártya) Műszaki vizsgáztatás és vizsgára való felkészítés, Lézeres futómű beállítás, Fényszóró beállítás, Minden típusú gépkocsi karosszériajavítása, Gépjárműfényezés Bízzon a minőségben és a hiteles javítóban Õszi akció: ingyenes fagyállómérés és fényszóróbeállítás Balkány Város Önkormányzata 2008 júniusában pályázatot adott be az Észak-Alföldi Operatív program keretében kiírt EAOP E. pályázati felhívásra, Városközponti közterületek rehabilitációja címmel az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség KHThez. Ennek eredményeképpen az önkormányzatot a támogató szervezet Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte októberében. A projekt keretén belül kívánja megvalósítani Balkány Város Önkormányzata a város központi területén fekvő Rákóczi és Benedek utak kereszteződésénél, valamint a Mokka presszó és a református templom között elhelyezkedő köztér, a Rákóczi tér,valamint a szemközt É-i irányban található Egészségügyi Központ (Egészségház) előkertjének közterületi rehabilitációját. Ennek keretén belül kertépítészet, jelentős zöldfelület növekedés, rehabilitáció, valamint tiszta és rendezett városközpont kialakítására október Fõtér a Mokka presszónál Ötvenmilliós támogatás a városközpont rehabilitációjára Béke-telepi diákok a Múzeumfaluban Egy verőfényes őszi napon, október 9-én Béke-telepről 42 kisdiák 4pedagógus kíséretével térítésmentesen látogathatta meg a Múzeumfalut és az Állatparkot. kerül majd sor, szökőkút elhelyezéssel, valamint a gyermekorvosi rendelő kerítésének áthelyezésével, közterület nagyságának növelésével D-i irányban. A projekt összköltsége: 54 millió 861 ezer 191 Ebből saját erő: 5 millió 486 ezer 119 Támogatás: 49 millió 375ezer 072 forint A projekt megvalósításának kezdete várhatóan 2009 tavasza. Az 5. és 6. osztályos tanulók személyesen ismerkedhettek meg a népi építészet emlékeivel, megtekinthették elődeink bútorait és használati tárgyait, amelyeket eddig csak a hon- és népismereti órákon a tankönyv lapjain láthattak, vagy régi filmekben. A 2. osztályos kisdiákokat csodálattal töltötte el a természetismeret órákon tanultak megelevenedése, az erdők élővilágának látványa. Felnőttek és gyerekek számára feledhetetlen emlék marad a Fóka-show, amit eddig sokan csak tévében láthattunk. Hasznos ismeretekkel felvértezve, élményekben gazdagon térhettünk haza. Ez a kirándulás a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Önkormányzat támogatása nélkül nem jöhetett volna létre, ezért köszönetünket szeretnénk kifejezni a Megyei Önkormányzat Elnökének, Seszták Oszkár Elnök Úrnak, ezért a nagyszerű lehetőségért. A kísérő pedagógusok (Elek Emil felvétele)

5 2008. október Ezüstérem az Idõsek Napján Köszöntötték a balkányi időseket Nyugdíjasokat köszöntöttek az Idősek Világnapja alkalmából október 16-án Balkányban, a József Attila Művelődési Házban. Ünnepi köszöntőt mondott a városi önkormányzat részéről Pálosi László polgármester, míg a gyermekek dalos-táncos műsorral kedveskedtek az időseknek és színpadra lépett a helyi nyugdíjasklub énekkara is. Újfehértón rendezték meg az Idősek Ki- Mit-Tud-ját szeptember 27-én, ahol a Nyugdíjas Klub Énekkara is rész vett. A városunkban működő klub, főleg a helyi hagyományokat őrzi, és ez jelenik meg az általuk elénekelt nóta-repertoárban is. Így történt meg az, hogy a fesztiválon, szeretett időseink az Ének kategóriában a II. helyezést hozták el a 43 résztvevő közül. Különdíjasunk is lett, hiszen Bede Bálintné Julika néni, Reviczky Gyula: Imakönyvem című versével nagy sikert aratott. Október 1. az Idősek Világnapja, hálával és szeretettel kell gondolnunk rájuk, hiszen ők azok, akik átadták nekünk azokat az értékeket, amiket nekünk és gyermekeinknek követnünk kell. Köszönet ezért nekik! F. S. É. Zöld Óvoda cím a Barackvirágnak ABarackvirág Óvoda környezeti nevelés terén végzett munkájáért elismerő oklevelet vehetett át Oláh Lajostól, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkárától. Budapesten a Hagyományok Házában került sor az ünnepélyes átadásra, az okleveleket az intézmény vezetése vette át. Fontos, hogy a gyermekek tudják, miért kell vigyázni az állatokra, növényekre, miért kell spórolni a vízzel, miért kell óvni a környezeti értékeket. mondta el Oláh Lajos. A megtisztelő címmel természetesen előnyök is járnak, így október 2-án 50 nagycsoportos gyerek kirándult a Hortobágyi Nemzeti Parkba az állatok világnapja alkalmából, ahol gazdag programon vettek részt. Az öregtavi kisvasúton utazva megnézték Magyarország egyik legszebb összefüggő tó és mocsárvilágát, ahol a kilátóból sok-sok madarat figyelhettek meg látcsövön, de a nádat legelő bivalyok látványa is lenyűgözte őket. Az utazás után érdekesebbnél érdekesebb kiállításokat láttak, ahol interaktív módon bekapcsolódtak a gyerekek, így tapasztalták meg a mesterségek nehézségeit, anyagait. A darujátékot, melyet drámapedagógussal játszottak, abba 5 sem akarták hagyni. A programok közötti szünetben a játszótéren töltötték az időt. Késő délután fáradtan, de élményekkel feltöltődve érkeztek haza. Az elkövetkező időszakban a természeti ünnepekhez igazítva további kirándulások várnak a gyerekekre, hiszen a zöld ovisok egy évben 4-szer vehetnek részt a Nemzeti Parkok programjain a minisztérium támogatásával. Impresszum Beszélő Balkány város önkormányzatának és lakosságának közéleti lapja Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal, 4233 Balkány, Rákóczi u. 8. Tel./fax: (42) Kiadó: Balkány Város Önkormányzata Felelős szerkesztő: Balogh József Tördelés: ifj. Dankó Mihály Nyomtatás: Tóth Imre, Nyírtelek ISSN X

6 október Hektáronként hetvenezer támogatás Megjelent az ipari alma minimális támogatásáról szóló rendelet Atámogatás beadási határideje: A határidő elmulasztása joghatályt vesztő. A kérelmet az MgSzH-hoz kell postai úton vagy személyesen benyújtani. Támogatási feltételek: regisztrált termelő 0,3 ha minimum összefüggő almaültetvény kül-/vagy belterületen az ipari almát közvetlenül feldolgozónak, vagy TÉSZ-nek értékesíti hatósági bizonyítvány de minimis támogatás szabad keretéig igényelhető támogatás nyilatkozatok vállalása aláírással A támogatási kérelem mellékletei: kibocsájtott számla, vagy értékesítési bizonylat és ezek fénymásolata földhasználati lap-szemle másolata permetezési napló fénymásolata regisztrációs számról kiadott igazolás fénymásolata Egy termelő csak egy kérelmet adhat be. A támogatás mértéke Ft/ha, ha az ipari alma átlagtermése kg/ha vagy ennél több. Ha az átlagtermés ettől kevesebb, akkor a támogatás arányosan csökken. Osztatlan közös terület esetében csak az általa használt területi nagyság adható be! Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülő gazdálkodó köteles a 2007/2008. gazdálkodási évtől kezdődően a gazdálkodási napló egy aláírt másolatát - a hozzá kapcsolódó dokumentumok (pl. számlák, bizonylatok) másolatai nélkül - elküldeni minden év augusztus 31. és október 31. között a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (a továbbiakban: MgSzH Központ) címére (1118 Budapest, Budaörsi u ) A bázisjogról röviden: A területalapú, és állatalapú támogatáshoz kapcsolódik a történelmi bázisjog. Vagyoni értékű jog, adható-vehető, ideiglenesen átruházható, örökölhető. A bázisjog a területalapú támogatás esetében a évi területalapú támogatással keletkezett ban, ha a területen olyan növény került termelésre, amelyre nemzeti támogatás is járt, akkor ez a terület keletkeztetett bázisjogot. Figyelni kell a szántó eladásakor, illetve a vételekor a bázisjogra is, valamint, ha haszonbérbeadás történik. A bázisjog termeléstől elkülönült támogatás, akkor lehet e támogatáshoz hozzájutni, ha valaki területalapú támogatást igényel. A bázisjog mozgását be kell jelenteni az MVH-oz megfelelő nyomtatványon, legyen ez öröklés, ideiglenes átengedés, értékesítés december 15-én megjelent a 341/2007. Korm. rendelet, amelynek rendelkezései a január 1-jétől a mezőgazdaságban felhasznált gázolajra vonatkoznak. Ezen rendelet megváltoztatja az évek óta megszokott jövedéki adóbevallások elkészítését. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy néhány fontosabb változást célszerű szem előtt tartani a bevallás elkészítésekor: évtől nem igényelhető vissza jövedéki adó a szarvasmarhatartás után. A rendeletben továbbra is szerepel a szántó, gyep, gyümölcsös, erdő és halastó, mint igénylési alap. Az éves bevallás a tárgyévet követő év január 15-étől, a féléves bevallás tárgyév július 15- étől, a III. negyedéves bevallás tárgyév október 15-étől, a IV. negyedéves bevallás a tárgyévet követő és január 15-étől nyújtható be. Valamennyi művelési ágban az igénylés alapján a megművelt terület (ha), az igénylés mértéke egységesen 97 liter/ha. A szőlő- és gyümölcstermelők a következő év május 15-ig literre benyújthatják az igényüket, így összesen 197 liter üzemanyag-támogatást kérhetnek tól új formátumú és tartalmú nyilatkozaton igazolja le az illetékes hatóság a munkák elvégzését, valamint a terület nagyságát; halastó esetén a vízjogi engedély, mezőgazdasági területeknél a földhasználati lapok alapján. Ezért fontos, hogy már a nyilatkozat beadásakor rendelkezzünk az adott időszakra szóló, aktuális földhasználati lappal. Az új nyilatkozat nem tartalmaz munkaműveletenkénti bontást, így a bérmunkaszámlák esetében döntő adat a feltüntetett terület lesz év óta lehetőség van a jövedéki adóbevallás elektronikus kitöltésére, 2007 júliusa óta pedig az ügyfélkapun keresztüli elektronikus benyújtásra is. Ezt a szokásos okmányirodai regisztrációnak, valamint a Regionális Jövedéki Központnál történt bejelentkezésnek kell megelőzni. Elektronikus benyújtás esetén a bevallás mellékleteit nem kell benyújtani, csupán a bevallásban megjelölt iratmegőrzési helyen kell tárolni. Az őstermelői igazolvány: Folyamatos az őstermelői igazolványok érvényesítése. Kérek minden őstermelőt, hogy személyesen jelenjen meg a falugazdásznál. Az őstermelői igazolvány megújításához szükséges: személyi igazolvány és lakcímkártya, adóazonosító szám, a művelt földterületek helyrajzi számai. Aki állattartással foglalkozik, szükséges az állatok elhelyezésére szolgáló épület alapterületét megadni négyzetméterben, valamint fel kell tüntetni az épület férőhely nagyságát is. Ezen adatokról az őstermelői igazolványt megújítani akaró gazdálkodónak a kiállításra kerülő nyilvántartó lapon aláírásával kell nyilatkoznia. A nyilvántartó lapra és az őstermelői igazolványba bejegyzésre kerül a évi tevékenység,ami az őstermelőt csak az így megjelölt tevékenységek végzésére jogosítja fel. Kerezsiné Veres Judit falugazdász Kincs, ami van Tiszteletteljes kéréssel fordulunk Balkány minden lakójához, hogy vegyen részt egy értékmentő gyűjtőmunkában.kézzel fogható és még fellelhető régi tárgyainkban ott él a múlt, amely értékes és a miénk. Nem szabad semmit veszni hagynunk. Kérünk mindenkit, hogy közösen gyűjtsük össze a környezetünkben lévő régiségeket, hogy megmenthessük azokat a jövő számára. Lehet az: mindenféle bútor, használati és dísztárgy, szerszám, ruha, festmény, fénykép, okirat, újság, stb. Az összegyűlt anyag méltó helyet kap, és rövid időn belül kiállításra kerül. Az adományozók nevét megörökítjük. Kereshetik: Molnár Zoltánt (06-20/ ) Gyeskó Jánosnét (06-20/ ) Oláh Jánost (06-20/ ) Lakossági felhívás Lakossági felhívás A MOL NYRt értesíti az épülő gázvezeték által érintett földtulajdonosokat, haszálókat, hogy november 10-én (hétfő) 9 órától 11 óráig kártalanítási napot tart az érintettek számára a balkányi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében. Kérjük, az érintettek szíves megjelenését! Információ, felvilágosítás: Szombati Géza 06-70/ (Central-Geo Kft.) Béke-telepi diákok sportsikerei A napkori DSB őszi atlétikai bajnokságon elért helyezések III. korcsoport lányok: 600 m síkfutás: Tímár Kitti hely. IV. korcsoport Lányok: 800m síkfutás: Kiss Ramóna hely., Tímár Hajnalka hely. III. korcsoport Fiúk: Kislabdahajítás: Papp György hely., Vanka Richárd hely. 600 m síkfutás: Major Martin hely., Szilágyi Zsolt hely. IV. korcsoport Fiúk: Kislabdahajítás: Juhász Attila hely., Szűcs Mihály hely. Súlylökés: Major János hely., Magyar Zoltán hely. 100 m síkfutás: Molnár Gábor hely. Első hely a hajdúsámsoni RÁKÓCZI KUPÁN Hajdúsámson 1 Hajdúsámson 2: 0 0 Hajdúsámson 1 Béke-telep: 0 3 (Hajdu Péter, Darvasi Dániel, Papp György) Hajdúsámson 2 Béke-telep: 0 2 (Szilágyi Zsolt, Csonka György) 1. helyezett: Béke-telep 6 pont helyezett: Hajdúsámson 2 1 pont helyezett: Hajdúsámson 1 1 pont A csapat tagjai: Csonka György, Darvasi Dániel, Felföldi Róbert, Gellér István, Hajdu Péter, Juhász Alex, Major Martin, Papp György, Szilágyi Zsolt, Vanka Richárd

7 2008. október Közösségi tér Abapusztán Id. Oláh János alpolgármester épp az elmúlt havi újságban mondta el, hogy a polgármester választási ígéretéhez híven, három tanyán rendbe teszik a éve elhagyott iskolákat, így a három legnagyobb tanyaközpontban lesz közösségi ház, amely otthont adhat kihelyezett testületi üléseknek, tanyanapi rendezvényeknek, s ahol lehet egyebek között közmeghallgatást tartani. A Tormás pusztai iskolát már rendbe tették, Létszámnövelés az óvodákban Aváros három óvodájába 31 gyerekkel jár több, mint ahány ellátásához a település megkapja a szükséges állami támogatást. A képviselő-testület legutóbbi ülésén ezért napirendre tűzték, hogy az Oktatási Hivatalhoz fordulnak, kérve, engedélyezzék az intézmény kapacitásának növelését, s természetesen ezzel együtt a csoportlétszám bővítésével járó támogatás emelését. A 13 tagú testületből nyolcan támogatták a létszámigény iránti kérelem benyújtását, öten tartózkodtak. Akészülődés meghozta gyümölcsét: november elsején reggel hat órakor indul az adás a balkányi Alfa Rádióban. Mire számíthatnak a hallgatók, mit szeretne, és mit kínál a rádió? Erről kérdeztük Balla Andrást, az Alfa Rádió vezetőjét. Először is, mindenkit szívesen várunk akár hallgatóként, akár műsorszerkesztőként, közreműködőként. Ez közösségi rádió lesz, így ha valaki kedvet érez a rádiózáshoz bármilyen témában, szeretettel várjuk. Nem feltétlenül kell műsorvezetői végzettséggel rendelkezni, de ha valaki szántó-vetők félóráját akar szerkeszteni, mert ért a mezőgazdasághoz, jöjjön be Aki zenei műsort akar, bármilyen stílusban - mert mindenféle stílusunk lesz -, be kell jönni és kiválasztani egy műsorblokkot. Lesz főzőtanfolyam, tehát jöhet, aki főzőcskézni akar. Életmódmagazinok lesznek, azt is lehet szerkeszteni benne. Tehát rendkívül széles a választék, szerintem mindenki megtalálja az őt érdeklő műsort - mondja Balla András. Aki szerkesztőként, műsorvezetőként nem akar részt venni, akkor hallgatóként várjuk szívesen. Nekünk az a célunk, hogy minél többen hallgassák a műsort és minél több jelezést kapjunk arról, hogy jó ez így, vagy valamit változtatni kellene rajta. Ellentétben például a Danubius Rádióval, itt lehetőség van arra, hogy változtatunk a műsorszerkezeten és a kívánságnak megfelelően szerkesztjük. A Danubius Rádióba Perkeden folyamatban vannak a munkák, s most, a képviselőtestület legutóbbi rendkívüli ülésén egyhangú szavazással döntöttek a testület tagjai, hogy pályázatot nyújtanak be az Államreform operatív program keretében az abapusztai közösségi ház felújítására. A pályázattól 14 millió forintot remél az önkormányzat, a saját erő 1,2 millió forint lesz, így a legnépesebb tanyákon lesz közösségi ház. A József Attila Mûvelõdési Ház programjából Folyamatos programok: Hétfő 19:00 Aerobik Kedd 19:00 Jóga Szerda 18:00 Hastác Csütörtök 19:00 Aerobik Péntek 19:00 Aerobik (gyerekeknek) 20:00 SALSA táncoktatás Új egyesület alakult Városvédő, Segítő és Környezetvédelmi Egyesület alakult Balkányban. Elnökévé Budai Lajost választották. Az egyesület céljairól, terveiről a november havi Beszélőben számolunk be. nemigen lehet betelefonálni, hogy ne ezt a zenét sugározzák, vagy ne ilyen fajta zenét közvetítsenek, mert ott a műsorszerkesztő dönt, aztán az van. Lesz kívánságműsor minden nap 2-5-ig, lehet kérni, de itt gyakorlatilag magába a műsorba is bele lehet szólni, hogy mit szeretnének hallani. Pénteki napokon lesz a Négyszemközt című közéleti műsor, oda is lehet majd telefonálni, hogy kit melyik közéleti személyiséget szeretnék hallani az adott műsorban. Itt helyi közéleti személyiséget lehet kérni, sőt azt is, mely kérdést tenné fel a hallgató szívesen. Amely kérdések legtöbbször előfordulnak, azokat a kérdéseket fel is fogjuk tenni az illetőnek és hallhatják majd rá a választ a rádión keresztül. Az Alfa Rádiót a 88 megahertzen lehet 100 éves a Nyugat címû irodalmimûvészeti folyóirat! 7 TISZTELT BALKÁNYIAK! Szeretettel várjuk Önt és kedves családját színházi programunkra november 20-án, csütörtökön, 18 órai kezdettel. Az előadásnak a balkányi József Attila Művelődési Ház ad helyet. A műsorban Pregitzer Fruzsina, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művésznője mondja el legkedvesebb 20. századi verseit, korabeli sanzonokkal színesítve. Jegyárak: Diákjegy: 500 Ft Felnőtt: 700 Ft Jegyek elővételben (a városi könyvtárban) és a helyszínen is válthatók. Töltsenek velünk egy kellemes estét! A szervezők November elsején felhangzik: Alfa Rádió, Balkány fogni, de elérhető természetesen telefonon is. A mobil szám: 06-20/ , az internetes telefonszám: 06-21/ A internetcím: alfradio.hu, azon keresztül is van a fórumműsor, oda is lehet írni, illetve el lehet olvasni. Ott szerepel a műsorterv, illetve ha bármilyen kérdésük van és informálódni akarnak, akkor az címre írhatnak kérdéseket és mi válaszolunk. A képen a rádió munkatársai: Szőllősiné Szilágyi Marianna, Szabóné Szikora Celesztina, Garai Annamária. A háttérben áll Balla András. Hiányzik a képről Dékán István hangtechnikus (Elek Emil felvétele)

8 (Elek Emil felvételei) 8 Ez a gyerek õstehetség Farkas Ramóna negyedikes kitűnő tanuló kalandja a mesével Sokan hallhatták már a városban, hogy Farkas Ramóna negyedikes kislány harmadik helyezést ért el az országos mesemondó versenyen. Vele és tanár nénijével, Katona Zoltánnéval beszélgettünk a sikerről és az előzményekről. Reneszánsz év (2008) alkalmából Mesék Mátyás királyról címmel országos mesemondó versenyre regékkel, mondákkal, népmesékkel és népmese-feldolgozásokkal lehetett nevezni. A területi döntőkben mintegy év közötti korú diák vett részt, köztük a meghirdetéskor még csak 9 éves Horváth Ramóna. És akkor nézzük, mi történt. Ramóna kezdi. Itt, az iskolában tanultunk mesét, tanár néni segített nekem. Ha ő nincs, akkor én nem tudom megtanulni magamtól. Katona Zoltánné: Nagy büszkeségünk nekünk ez a lány. Eddig már nagyon sok mesemondó versenyen vettünk részt, és büszkén mondhatjuk, hogy igazából mindegyiket meg is nyertük. Nyírbátorban egy megyei cigány mesemondó versenyen lett első helyezett. Aztán Kálmánházán, a Benedek Ramóna Katona Zoltánné tanárnénivel Még nincs vége a labdarúgó bajnokságnak, de nem kell jósnak lenni ahhoz, előrevetítsük: a város labdarúgó csapata nem végez majd az élbolyban. Ez a külső szemlélőnek azért is nagy meglepetés, mert tavaly a gárda megnyerte a bajnokságot az NB III-ban. Mi történt azóta? Erről beszélgettünk Kékessy Mihállyal, a sportkör elnökével. Elek mesemondó versenyen szintén első helyezett lett. Egyik kolléganőm fedezte fel a Mesék Mátyás királyról című pályázatot. Már tavaly júniusban jelentkezni kellett rá, negyedikes korosztály volt a legalsó korhatár. Az országos verseny területi döntővel kezdődött Debrecenben. Itt Hajdú-Bihar, Jásznagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, vagyis az Észak-alföldi Régió tanulói vehettek részt. Ramóna kiegészíti: voltak a határon túlról, Székelyföldről is. Az egyik gyerekkel meg is ismerkedtem, vele lettem holtversenyben az első. Most, az országos döntőn ő lett a második, én a harmadik. Itt már többen is voltak a határon túlról. Katona Zoltánné: Az országos döntő a Budavári palotában, a Széchenyi könyvtárban volt, ahol Ramóna A semmire kellő gondolat című mesét mondta el. Mondanom se kell, hatalmas sikerrel. Aztán viszszakanyarodunk a felkészülésre, a versenyre. Julcsi néni a játszást is és a beszédet is segítette, de az osztálytársaimnak is van benne szerepe, mert meghallgattak minket, amikor gyakoroltunk. A verseny pedig nagy élmény. Nagyon örültem, nem voltam elszomorodva, hogy harmadik lettem. Örültem, hogy egy gyengén látó kisfiú lett az első. Jól hangsúlyozott, hosszú mesét tanult meg, de meg volt határozva, hogy 8 percnél nem lehetett hosszabb a mese. A tanulásról Ramóna nagyon szerényen vall. Arra a kérdésre, hogy milyen tanuló, azt mondja: hát jó. Julcsi néni megtoldja: szerénytelenség nélkül mondhatod, hogy kiváló első osztálytól kezdve, majd nekünk folytatja: nagyon ügyes, szorgalmas lány. Van e célod a meséléssel kérdezzük Ramónát. Színész szeretnék lenni mondja rögtön a választ. Ismét az osztályfőnök veszi át a szót. Azon túl, hogy megnyertük a regionális A történet ott kezdődött mondja az elnök, hogy nem volt sikeres az igazolásunk, az eredetileg tervezett nyolc játékosból egyet sikerült csak igazolni. Oka az anyagi helyzetünkre vezethető vissza. Nálunk elméletileg amatőr szinten működik a szakosztály, csak költségtérítést tudunk fizetni. A megyében mindössze öt-hat csapat tudja ezt finanszírozni. Mi próbálunk utánuk menni, de így nagyon nehéz játékosokat összeszedni. A 16 csapatból álló NB III-ban megyénkből jelenleg 11 csapat működik. Ez sok, ennyi NB III-as szintű játékos nincs a megyében, így akinek kevés a pénze, kénytelen gyengébb szintű játékosokkal felölteni a keretet. Vannak csapatok, például Kisvárda vagy Nagyecsed, ők jobb csapatot képesek kiállítani, mint mi. Ez a probléma, már csak azért is, mert úgy hiszem, igényli a város az NB III-as szintű futballt. Balkányban sok minden fejlődött az utóbbi időszakban. Most hála Istennek új sportcsarnok építését pályázta meg az önkormányzat, már csak emiatt is jó lenne NB III-as szinten tartani a sportok királyát, a labdarúgást, hiszen ez a várost reprezentálja. Tudom, ez nagyon nehéz, bár mindent megteszünk érte. Ami a szereplésünket illeti, sajnos, a játékosok nagy része most kisárgult, sérült, hullámvölgybe kerültünk. (A beszélgetés idején Balkány két megnyert meccsel, egy döntetlennel és hét verséggel, hét ponttal a táblázat 14. helyén állt). Van még hátra öt meccs, most kellene megalapozni, hogy a tavaszi folytatás jobb legyen. Ezt viszont csak új játékosok igazolásával tudjuk elérni, egyébként nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. Az igazolások elkezdődtek, illetve hozzáláttunk azoknak a játékosoknak a felkutatásához, akiket a tél folyamán le szeretnénk igazolni. Ha ez sikerül, akkor bízunk benne, hogy azt a célt, amit korábban ígértem, elérjük. Egy jó középcsapatot szeretnénk összehozni. Vadon Lajos edzőnek bizalmat szavaztunk, ez a bizalom most is töretlen, tartjuk őt olyan edzőnek, hogy közösen meg tudjuk oldani azokat a gondokat, amelyek most felmerültek. Amit a Polgármesteri Hivatal ígért, azt maradéktalanul teljesíti október versenyt, nagy dolog történt. Amikor vége lett az eredményhirdetésnek, kérték, hogy Ramóna mondja el ismét a mesét, mert ketten lettek elsők. Amikor mentünk kifelé, odajött a zsűri elnöke, Várhidi Attila, ő színészeket képez, drámapedagógusként az Alföldi Gyermekszínpad művészeti vezetője és megkérdezte, hányadikos Ramóna, majd mondta, ez a gyerek őstehetség, s ha megoldható, akkor ötödikes korától hetente egyszer próbára kellene bevinni Debrecenbe. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy elmondjam folytatja Katona Zoltánné, ez nem a kettőnk munkája, vagy a szülőké és a gyerekeké, hanem hála Istennek igazgatónőnké, a polgármester úré, akiktől igéretet kaptunk, hogy a debreceni út meg lesz oldva. Bár a mama könnyek között meghatódva azt mondta, ha kell, akkor gyalog a hátán is behordja Ramónát. Tavasszal már vihetjük próbára, hogy egy kicsit ismerkedjen a színházzal, nézze meg, mi is vár rá. Várhidi Attila azt mondta, ő kineveli nekünk ezt a lányt, mert egy őstehetségnek látja. Azóta a polgármester úr már gondoskodott róla, hogy fel tudjunk menni a budavári palotába, az országos döntőre. Az anyuka is velük volt és már ő is büszkélkedhetett a lányával. Ha minden jól alakul, akkor Horváth Ramóna a gyermekszínpad egyik tagja lesz. Ramóna előadását meg lehet hallgatni, a Magyar Katolikus Rádió felvette a 25 gyerek meséjét és a honlapjukon meghallgatható lesz. A várost szeretnénk reprezentálni Jövőre jobb szereplést ígér az NB III-ban a sportkör elnöke Reméljük, hogy ez a es évben is ugyanígy lesz és segítségükkel, mint a legfontosabb anyagi támogatónk segítségével, tudunk olyan szinten játékosokat ha nem is sokat, de egyet-kettőt igazolni, hogy NB III-as pozíciónkat meg tudjuk úgy erősíteni, így hosszabb távon is NB III-as csapata lesz a városnak. Más sportban is vegyes a kép. Nyíradonynak sportcsarnoka van, elcsábította tőlünk a kézilabdás lányokat, így most adonyi színekben sportolnak, csak a férfi kézilabda-csapatunk maradt meg. Sakkcsapatunk megyei szinten jól szerepel, most indul a bajnokság, tavaly a harmadik helyen zártunk. A birkózás megy a maga útján. Dolgozunk, de talán egy picivel többet is lehetne tenni, azért, hogy még sikeresebb legyen a balkányi sportélet. Ami a tömegsportot illeti, volt egy városnapi rendezvény, ahol a város sikeres kisebbségi focitornát rendezett. Igaz, egész nap esett az eső, ezért nem sok szurkoló volt, de az esemény sikeresen és eredményesen lezajlott. Most jön egy késő őszi, kora téli időszak, amikor többet tudunk foglalkozni a sporttal. Bevallom őszintén, a saját munkám miatt magam is kevesebbet tudtam foglalkozni a sportélettel, igazából ez is egy teljes embert kívánna. Télen mindenképpen várom azoknak a segítségét, akik erkölcsileg, anyagilag tudják úgy segíteni a balkányi sportéletet, legfőképp a labdarúgást, hogy valóban sikeres legyen az év vége, és a 2008-as, majd a 2009-es bajnokság.

Városnapot ünnepeltünk

Városnapot ünnepeltünk XII. évfolyam 5. szám 2008. szeptember Balkány város önkormányzatának és lakosságának közéleti lapja Városnapot ünnepeltünk Balkány díszpolgára lett dr. Szilágyi Zsolt és Ungvári Sándor Reggel nyolc órától

Részletesebben

XV. évfolyam 10. szám l 2011. november 47 év a betegek szolgálatában

XV. évfolyam 10. szám l 2011. november 47 év a betegek szolgálatában Közmeghallgatás A város életéről, az idei fejlesztésekről, a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a város működéséről, valamint a gondokról tájékoztatja a lak o s s á g o t közmeghallgatáson Pálosi László

Részletesebben

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság 2011. december www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 10. szám Testületi ülés Portré Továbbra is legfontosabb

Részletesebben

AKCIÓ október 31-ig, a készlet erejéig

AKCIÓ október 31-ig, a készlet erejéig TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 19. szám 2010. november 2. Ingyenes Koszorúzás, emlékezés, kitüntető címek átadása október 23-án Mi az ünnep? Különbözés, írta az egyik legnagyobb

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Kistarcsai Híradó. Kistarcsa legidősebb lakója 100 éves. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. A születésnapi torta

Kistarcsai Híradó. Kistarcsa legidősebb lakója 100 éves. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. A születésnapi torta Kistarcsai Híradó Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2010. 4. szám Kistarcsa legidősebb lakója 100 éves A születésnapi torta A 100 éves Kurfis Menyhértné Somlai József plébános megköszönte

Részletesebben

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 2011. április www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 2. szám Talentum 2011 2 A volt Megyeháza dísztermében került

Részletesebben

Ha utólag is, de szeretettel köszöntjük a Rákóczi Lap nőolvasóit! Szerkesztőség

Ha utólag is, de szeretettel köszöntjük a Rákóczi Lap nőolvasóit! Szerkesztőség Egy kislány, egy kokárda és a történelem Így március 15-e táján néhány éve újra és újra felrémlik bennem egy régen elfelejtett emlék, egy aprócska kokárdáról. Azt mondják, az ember, ha idősödik igen könnyen

Részletesebben

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2011. 10. szám Október 23. A felújított Csigaház teljesen megtelt Az Ítélet című darabot Major László rendezte Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza XXIII. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. március 24. A haza mindenek előtt Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly Az Önkormányzat idei költségvetéséről dr. Fekete Zoltán A Nyiregyháza elleni

Részletesebben

Tiszalök Város Képviselő Testülete

Tiszalök Város Képviselő Testülete XX. évfolyam X. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft Tiszalök Város Képviselő Testülete Gömze Sándor Polgármester Fedor László alpolgármester Bede-Tóth Attila Pénzügyi Bizottság elnök Fercsákné Tomán

Részletesebben

Nádudvari. Elment az idők tanúja. A feltétlen szeretet. Lesz-e Kossuth-emléktábla? JEGYZETÜNK VÁROSI KÖZÉLETI LAP

Nádudvari. Elment az idők tanúja. A feltétlen szeretet. Lesz-e Kossuth-emléktábla? JEGYZETÜNK VÁROSI KÖZÉLETI LAP Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2009. május XIV. évfolyam 5. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK A feltétlen szeretet A hónap első vasárnapján szerettel köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat (Fotó: Dr. Sutus Lenke)

Részletesebben

1956 üzenete ÚJPESTI NAPLÓ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. október 29., IV. évf., 41. szám. www.ujpest.hu

1956 üzenete ÚJPESTI NAPLÓ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. október 29., IV. évf., 41. szám. www.ujpest.hu INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. október 29., IV. évf., 41. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: HORVÁTH DÁVID 1956 üzenete Ünnepségek, megemlékezések

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

Üllői. Bokrétaünnep Üllőn. Alakulóban a járási hivatal. Megtisztulás. Önkéntesek tettek rendet. Üllői arany Ù. Egy örökmozgó ember életútja

Üllői. Bokrétaünnep Üllőn. Alakulóban a járási hivatal. Megtisztulás. Önkéntesek tettek rendet. Üllői arany Ù. Egy örökmozgó ember életútja Közműgondok Hiába minden, ha valaki egyszer eldöntötte, hogy illegális módszerekkel szabadul meg a piszkától, azzal nem lehet mit tenni. Akad, aki inkább tönkreteszi a közműhálózatot, minthogy fizessen

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület, kedves farmosi polgárok! 557, Deák Katalin 522, Tóth Szilvia 511 szavazattal.

Tisztelt Képviselő-testület, kedves farmosi polgárok! 557, Deák Katalin 522, Tóth Szilvia 511 szavazattal. F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 7-8. szám 2014. szeptember-október Tisztelt Képviselő-testület, kedves farmosi polgárok! A Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

Hírm ondó. Honosítási ünnepség. Bizottsági ülést tartottak L I G E T A L J A I. Anyák napja az óvodában. Tartalom. Ligetaljai Hírmondó

Hírm ondó. Honosítási ünnepség. Bizottsági ülést tartottak L I G E T A L J A I. Anyák napja az óvodában. Tartalom. Ligetaljai Hírmondó Hírm ondó L I G E T A L J A I XIV. ÉVFOLYAM 2012. MÁJUS N Y ÍR A DON Y V Á RO S L A P J A Honosítási ünnepség Az egyszerűsített honosítás jogszabályának elfogadásával a Magyar Parlament megteremtette a

Részletesebben

Megkezdte működését az Inkubátorház

Megkezdte működését az Inkubátorház A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXII. évfolyam 3. szám - 2012.02.15. >> Tartalom Már az első napon, több mint 250 adag ételt osztottak ki a szociálisan rászorulóknak. Február elsején

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó 2008. januári Hírmondó 1 KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft 2008. január, XVII. évf. 1. szám Képeslap az unokáról Gyermek születik. Ez a legnagyobb ajándék karácsonytól karácsonyig, vagyis az idők végezetéig. Gyermek

Részletesebben

2. oldal 2015. május. Költészet napja. Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

2. oldal 2015. május. Költészet napja. Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2. oldal 2015. május Költészet napja Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2015. május 3. oldal Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja 2015. május 10-től 2015.

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

A méltatlan hazai állapotok elviselhetetlenségét. viszonyokkal szembeni kiszolgáltatottságunk.

A méltatlan hazai állapotok elviselhetetlenségét. viszonyokkal szembeni kiszolgáltatottságunk. Győrszentiváni 2012/1. március Győr Megyei Jogú Város Szentiváni Részönkormányzat Bennünk a megoldás, általunk születik a jövő 1848. március 15-én kitört Pesten a forradalom! Boldog ünnepünk ez nekünk,

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20. A testületi ülésről Kerületi egyetemista Argentínában

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben