ötletládák Pusztavámon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ötletládák Pusztavámon"

Átírás

1 idôszaki havilap ingyenes iii. évfolyam 11. szám ötletládák Pusztavámon Pusztavámon a polgármester választást október 12-én Lisztmayer János (független jelölt) 554 érvényes szavazattal (54.74 %.) megnyerte. Az eddigi polgármester Merkatz László (Fidesz-KDNP) 458 érvényes szavazattal (45.26 %) vesztett. Az idén elôször 5 évre választottunk települési képviselô-testület. Egyéni listán Pusztavámon a következô hat jelölt nyert mandátumot: Emmerling Józsefné (független), Frey Szabolcs (FIDESZ-KDNP), Grósz András (független), Pintér István (független), Stettner Attila (független), Zombó Norbert (FIDESZ-KDNP). Lisztmayer János programját így foglalta össze. (Idézet a választási szórólapból): likviditási problémák miatt, tiszteletdíjas polgármesterként kívánok tevékenykedni a faluban. A jövôben szemléletváltásra lesz szükség. Szeretném, ha a falu dolgaiba elsôdlegesen pusztavámi magyar állampolgárok döntenének. jövôbeni sikereink titkát most csak a pusztavámiak feltétlen összefogása jelentheti. Fontosnak tartom az úgynevezett munkabizottságok létrehozását, ahol túlnyomó többségben civilek foglalnának helyet. Minden pusztaváminak meg kívánom teremteni azt a lehetôséget, hogy meglátását kifejthesse. Ötletládának nevezett rendszert dolgoznék ki, amelyben a bekerülô javaslatok hasznosságától függôen, forrásainkhoz mérten megvalósíthatók. A megélhetési (elvándorlási) kérdés Pusztavámon is komoly gondot okoz, mindent meg kell tennünk, hogy ez változzon. A fi ataloknak nagyobb lehetôséget kell biztosítani a szabadidô hasznos eltöltéséhez. Fontos a fi atalok tudásbázisának segítése, bevonásuk az önkormányzati munkába és a település közéletébe. Tettre kész pusztavámi fi atalságra van szükség. Merkatz László leköszönô polgármester így nyilatkozott. (Idézet a megjelent búcsú-szórólapból) Tisztelt pusztavámiak! isten kegyelmébôl és a lakosság bizalmából 12 éven át polgármesterként szolgáltam szülôfalumat. Hálás vagyok ezért a lehetôségért és mindazért a sok örömteli, kellemes percért, melyet ez a sokszor bizony hálanélküli, nehéz, de nemes szolgálat adott. Pusztavám a mögöttünk hagyott tucatnyi évben jelentôs fejlôdésen ment keresztül közös munkánk eredményeként, köszönöm, hogy támogattak ebben! Bár még voltak terveim, céljaim, a sors másképp rendelkezett, eljött ez a perc is. A település, közös otthonunk polgármestere immár lisztmayer jános. Kérem, ezt szíveskedjenek úgy kezelni, hogy mindnyájunk polgármestere, akit mindnyájunknak támogatni kell a település érdekében. Kérem Önöket, a szekértáborok szûnjenek meg, a falu elôtt komoly kihívások állnak, melyek csak közös munkával oldhatóak meg. E közös munkában én hátralépek a döntésnek megfelelôen. isten megáldja mindnyájukat! 2. oldal november megalakult az új képviselô-testület A választási eredményeknek megfelelôen új képviselô-testület alakult október 27.-én Pusztavámon. Az alakuló ülésen hét napirendi pontot tárgyaltak. 3. oldal Hit, remény, összetartozás A Pusztavámi általános Iskola diákjai irodalmi mûsorral emlékeztek október 23-ra. Elôtte azonban Visztné Kemele Szilvia igazgatónô ünnepi beszédét hallhattuk. Másnap Lisztmayer János polgármester beszélt 1956-ról. 4. oldal tartalom: magyar miatyánk Vártak mindenkit Pusztavámon a Mûvelôdési Házba október 8-án, akik hittek (hisznek) népünk jövôjében, akik nem csak siránkoznak a sok elveszett álom miatt, hanem örülni és bízni tudnak az újabbakban. 6. oldal karády-est Pusztavámon Az idôsek világnapja alkalmából (a Pusztavámi Esték sorozat keretében), október 2-án Karády Katalin eddig ismeretlen CD-lemezének bemutatójára kerül sor a Pusztavámi Mûvelôdési Házban. Merkatz László: a szekértáborok szûnjenek meg Lisztmayer János: a jövôben szemléletváltásra lesz szükség.

2 Pusztavámon a polgármester választást október 12-én Lisztmayer János (független jelölt) nyerte. Az idén elôször 5 évre választottunk települési képviselô-testület. Egyéni listán a következô hat jelölt nyert mandátumot: Emmerling Józsefné (független), Frey Szabolcs (FIDESZ-KDNP), Grósz András (független), Pintér István (független), Stettner Attila (független), Zombó Norbert (FIDESZ-KDNP). A polgármester választás eredménye: 1. Lisztmayer János (független) 554 érvényes szavazattal, ami 54.74%. 2. az eddigi polgármester Merkatz László (FIDESZ-KDNP) 458 érvényes szavazattal, ami 45.26%. A október Pusztavámi választási eredmény 12-én megtartott helyhatósági választások pusztavámi eredményei számokban: Lisztmayer Jánosra az 1. sz. választókerületben (iskola) 192 szavazat érkezett, 131 szavazat a II. sz. választókerületbôl (Malomerdô), 231 szavazatot kapott az evangélikus iskola körzetébôl. Ez összesen 554 érvényes szavazat. Merkatz László esetében: 205 szavazat futott be az iskolai 1. sz. körzetbôl, a II. sz. körzetbôl (Malomerdô) 148 szavazat, a III. sz. körzetbôl (evangélikus iskola) 105 szavazat. Ez összesen 458 szavazat. A helyi képviselôkre a következô képen szavaztunk: Zombó Norbert: 1. szavazó körzetben 214, 2. sz. k. 150, a 3. sz. k. 125 fô. Összesen 489 szavazat, 5. helyen jutott be a testületbe. Grósz András: 1. sz. k. 197, 2. sz. k. 126, 3. sz. k Összesen 495 (4. hely). Kubinyi Balázs: 1. sz. k. 218, 2. sz. k. 147, 3. sz. k Összesen: 474 (7. hely a testületbe nem jutott be). Gerlinger Tibor: 1. sz. k 186, 2. sz. k. 97, 3. sz. k Összesen: 441 (9. hely a testületbe nem jutott be). Stettner Attila: 1. sz. k. 221, 2. sz. k. 136, 3. sz. k.239. Összesen: 596 (1. hely). Grósz János: 1. sz. k. 116, 2. sz. k. 128, 3. sz. k Összesen: 390 (10. hely a testületbe nem jutott be). Frey Szabolcs: 1. sz. k. 238, 2. sz. k. 145, 3. sz. k Öszszesen 499 (3. hely). Pintér István: 1. sz. k. 187, 2. sz. k. 128, 3. sz. k Összesen 478 (6. hely). Emmerling Józsefné: 1. sz. k. 212, 2. sz. k. 152, 3. sz. k Összesen: 526 (2. hely). Finta János: 1. sz. k. 177, 2. sz. k. 111, 3. sz. k Összesen: 459 (8. hely a testültbe nem jutott be). Nemzetiségi képviselôk: Krebsz Ferencné (nemzetiségi körzet): 55 szavazat, Stettner Attila 53 szavazat, Gerlinger Tibor 52 szavazat. A megyei listára is szavazhattunk Pusztavámon. Összesen 7 párt, vagy civil szervezet indult. A legtöbb szavazatot a Fidesz-KDNP jelöltje kapta (607 szavazattal, s így a megyei közgyûlés elnöke dr. Molnár Krisztián, eddigi fôjegyzô lett. Második a Jobbik, harmadik az MSZP lett. Megalakult az új képviselô-testület A választási eredményeknek megfelelôen új képviselô-testület alakult október 27-én Pusztavámon. Az alakuló ülésen hét napirendi pontot tárgyaltak. A választási eredményeket Kluber Istvánné, a helyi Választási Bizottság elnöke ismertette. Bejelentette: a választási eredményekkel kapcsolatosan jogorvoslati kérelem nem érkezett a bizottsághoz, így a választás érvényes. Ezt követôen a képviselôk eskütételére került sor. Titkos szavazással megválasztották Stettner Atillát általános alpolgármesternek, akihez az innovációs ügyek tartoznak, valamint Pintér Istvánt, aki a pénz-és gazdasági ügyeket felügyeli. A polgármester tiszteletdíját is meghatározta a képviselô-testület, miután Lisztmayer János elôre, írásban bejelentette, hogy társadalmi megbízatásban vállalja a tisztséget. A jelenleg érvényben lévô jogszabályok szerint, forintban határozták meg a tiszteletdíját, ehhez jön még a forintos költségtérítési díj is. Az alpolgármesterek tiszteletdíja hasonló összegben kerültek megállapításra. A képviselôk tiszteletdíjának megállapítása következett: Lisztmayer Végül megköszönte minden pusztavámi lakosnak a választáson való részvételt. János polgármester javaslatára, maradt az eddigi összeg, azaz a forint. Az utolsó napirendi pontban az úgynevezett egyebekben, a polgármester elmondta, hogy forráshiánnyal küzd a település. Tartaléka mindössze forint. Egy jelentôs per elôtt áll, amelyet a bíróság december 10-én tárgyal. Annak végkimenetele még ismeretlen. A polgármester sajnálatosnak tartott, hogy a Márkus-hegyi bányaüzemnek mintegy 20 millió forinttal tartozik az önkormányzat. Az üzem iparûzési adót fizetett a hivatalnak, mivel bevételei idôközben elmaradtak a vártól, túlfizetés történt. A polgármester az összeg visszafizetésének feltételeirôl a bányaüzemmel a tárgyalásokat megkezdte. Jó hírrel is szolgát a polgármester. Mivel a pusztavámi önkormányzatnak korábban nem volt adóssága, így hamarosan 43 millió forintot utal át a kormányzat a pusztavámi önkormányzatnak. Új Szervezeti és Mûködési Szabályzat (SZMSZ) megalkotását ígérte Lisztmayer János. Felhívta a képviselôk figyelmét arra, hogy vagyonnyilatkozatukat (nem csak a sajátjukat, hanem a legközelebbi hozzátartozóikét is), november 11-ig adják le. Bejelentette, hogy a helyi képviselôk számára a Kormányhivatal által szervezett továbbképzésen kötelezô részt venni. Végül megköszönte minden pusztavámi lakosnak a választáson való részvételt. Nyomatékosan hangsúlyozta: külön köszönöm, hogy a választók többsége bizalmat szavazott nekem. Ez úton is kérem, segítsék a munkámat, keressenek fel, minden jó szándékú és megvalósítható ötletet szívesen fogadok Az új pusztavámi képviselô-testület (balról jobbra): Stettner Attila, Emmerling Józsefné, Grósz András, Lisztmayer János, Frey Szabolcs, Pintér István, Zombó Norbert Kép és szöveg: 2 Pusztavámi Krónika november

3 Hit, remény, összetartozás Mûvelôdési Ház programajánlata A pusztavámi 7. osztályos diákok irodalmi mûsorral emlékeztek az 58 évvel ezelôtti eseményekre A Pusztavámi Általános Iskola diákjai irodalmi mûsorral emlékeztek október 23-ra. Elôtte azonban Visztné Kemele Szilvia igazgatónô ünnepi beszédében elmondta, hogy alig van olyan magyar család, ahol ne lenne érintettje az 1956-os szabadságharcnak. Az 58 ével ezelôtti kedd reggel, ugyanúgy indult mindenki számára, mint a többi nap hangsúlyozta az igazgatónô, majd így folytatta: Az a nap sorsfordító pillanattá vált az emberek életében, a magyarság történelmében októberében olyan harc folyt, amely végül elbukott a szovjet túlerôvel szemben. Megtorlások és kínzások követték, mégis október 23-a üzenete ma is élô, eleven gondolatként kell, hogy átjárja a mindennapjainkat, mert az üzenetét ott hordozza a mai diákok és a mai felnôttek számára is. Az üzenet egyrészt a hit és a remény, másrészt az összetartozás, az együvé tartozás fontosságának üzenete. Hitték, hogy létezik egy szabad, független Magyarország, ahol az embereknek nem kell majd rettegniük a jövôtôl. Ahol nem az irigység, hanem a másik ember sikerei jelentik az örömöt. Ahol nem a harc, hanem a szeretet tölti ki az emberi kapcsolatokat. Október 23-án történelmük egy olyan idôszakára emlékezünk, amikor a közösséghez való tartozás, összefogás, egység újra és újra megmutatja erejét, példát mutatva ezzel a mi hétköznapi életünkre is. A beszéd elhangzása után az iskola 7. osztályos tanulói Freyné Pratsler Anikó tanárnô vezetésével irodalmi mûsor keretében idézték fel az október 23-i eseményeket. Másnap a Pusztavámi Mûvelôdési Házban a helyi önkormányzat szervezésében, szintén megemlékezek az október 23-i eseményekrôl. Szép számú közönség elôtt Lisztmayer János frissen megválasztott polgármester, történelemi áttekintést nyújtott a dicsôséges 13 napról, majd hangsúlyozta: Az elsô üzenet az emlékezés! Sosem szabad elfelejtenünk mi dolgunk a világon, mi dolgunk itthon és mi otthon! Mi az, ami áldozatot követel? Mi az a pont, ami ütközetre szólít! De az emlékezés legfontosabb üzenete, hogy sose felejtsük el, hogy milyenek nem akarunk lenni. Sose feledjük el, hogy nem akarunk többet megosztottak lenni. Mert ha ezt nem feledjük, akkor erôsek vagyunk. És ez a második üzenet! Tudnunk kell egységesnek lenni. Mert bár mindannyian mások vagyunk és ez így van rendjén, a céljaink bibliai és erkölcsi értékek mentén közösek kell, hogy legyenek. Természetesen mindig van, aki eltéved, de az üzenetek mentén mindig van visszaút. Számomra ezt jelenti ez az ünnep. Adjunk hálát, hogy ma itt, ilyen keretek között állhatunk és kérjünk erôt arra az Úrtól, hogy méltók legyünk, hogy cselekedeteink méltóak legyenek elôdeink emlékéhez, hogy büszkén nézhessünk majdan gyermekeink szemébe. Influenza elleni védôoltás A pusztavámi orvosi rendelôbe megérkezett az influenza elleni oltóanyag. A védôoltásra jelentkezéseket már fogadunk! Az oltóanyag 18 éven aluliaknak, és 60 éven felülieknek ingyenes. A krónikus betegeknek korosztálytól függetlenül szintén ingyenes. Az oltóanyagot a tüdôgyulladás elleni injekcióval / Pneumovax, Receptes/ lehet együtt felvenni. Ezt az anyagot 65 év felett és a krónikus betegeknek, de még a dohányosoknak is ajánlott 5 évente. Oltás: minden nap 11 órakor, ha csak az oltás kell. Ha gyógyszeríratás is szükséges (nemcsak oltás), akkor a szokásos módon idôpont egyeztetéssel 06/22/ telefonon lehet jönni. Dr. Csillag Márta háziorvos November 8-án (szombaton) Nyugdíjas Bál. Mint minden esztendôben, az idén is megrendezi a Nyugdíjas Klub az unokás-nagyszülôs rendezvényt, ahol a családtagokkal, barátokkal eltöltenek egy vidám estét. Erre a rendezvényre minden évben meghívják a móri Nyugdíjas Klub tagjait is, a nyitó táncot pedig Krebszné Zsuzsa táncosai vállalták. Elôre is köszönjük nekik. November 11-én (kedd) Márton-napi vigadalom, ahol kakaóval és kaláccsal várják a résztvevôket. Játszik az Aranyudvar mesezenekar. A Mûvelôdési Ház elôtti téren a vásári hangulatot biztosítják: Gaszner Hajnalka (Tündér Varázskert), Hinterhüttner Józsefné Eszter (mézes csodák), Nyugdíjas Klub (forralt bor és forró tea), Pásztor Lángos, Pelle-Molnár (kézmûves csokoládék), Vécsei József (sajtfinomságok) Bice-Bóca Egyesület (kézmûves ajándéktárgyai). A Szülôi Munkaközösség idén is megrendezi a már hagyománnyá érett Erzsébet - Katalin bált, november 15-én (szombaton), 20 órától. Asztalfoglalás már lehetséges a 20/ es telefonszámon, Dobos Juditnál. A belépôjegy ára: 2500 Ft. A bevételbôl az iskolás gyerekek programjait, osztálykirándulásait támogatjuk. Idén is nagy izgalommal készülünk erre a napra. Nagyon nehéz olyan zenekart találni, aki a többségnek megfelel, remélem, idén sem okozunk csalódást. A dekoráció kitalálása és elkészítése sem könnyû dolog. Ezúton szeretném megragadni az alkalmat és köszönetet mondani minden aktív szülôtársamnak, hogy segítségükkel megkönnyítik munkámat. A legnehezebb dolgot ôk intézik, olyan támogatókat keresnek, akik szívesen ajánlanak fel tomboladíjat. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne eltölteni egy vidám, táncos éjszakát, zenél a Stugi Band! Tisztelettel: Horváthné Dobos Judit November 29. (szombat) fúvószenekari koncert (ami egyben minôsítô is). A zenekar immáron 15. alkalommal készül, hogy bemutassa az év során betanult fúvószenei repertoárját ezúttal nem csak a helyi közönség, hanem a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség zsûrije elôtt is. A koncert anyagának, zenemûveinek kiválasztása során Balázs Attila karmester (mûvészeti vezetô) arra törekedett, hogy emlékezetes mûsort állítson össze, mellyel a Szórakoztató-show valamint a Koncert-fúvószenekari kategóriában a lehetô legjobb minôsítést érjenek el. Az egyesület tagjai nagy szeretettel várják a zeneszeretô érdeklôdôket a Mûvelôdési Házba, ahol a koncert hetében, a zenekar 25 éves történetét felölelô kiállítás tekinthetô meg. A szombat esti minôsítô-hangversenyen pedig örömmel fogadják és várják a bíztató tapsokat. November 30. (vasárnap) 15 óra, Pusztavámi Mûvelôdési Ház nagytermében, Advent elsô vasárnapján, a karácsonyt megelôzô várakozás. A készülôdési idôszak meghitt hangulatát a Móri Bice-Bóca Egyesület tagjai fogják megteremteni ünnepi mûsorukkal. Kérünk mindenkit, aki teheti, jöjjön el erre az alkalomra. December 7. (vasárnap) 15 óra, Advent második vasárnapja a Mûvelôdési Házban. Az ünnepi hangulatot a pusztavámi óvodások fogják biztosítani. Anyakönyvi hírek október Születések: Ribárszki Anna Kincsô (Pintér Noémi Márta) szeptember 30., Krebsz Mátyás (Kovács Mária) október 3., Unger Adél (Fél Irén) október 18. Egy korábbi születés: Vajdics Máté (Fenyvesi Angéla) augusztus 31. Sajnos technikai okok miatt Vajdics Máté születésérôl szeptemberi számunkban nem adtunk hírt. A szülôktôl ezúton is elnézést kérünk. Házasságkötés: Stamler József és Hodolits Eszter (október 18.) Haláleset: Dr. Katics Ferencné sz.: Erôs Terézia (október 15.) Fábián András (október 31.) Pusztavámi Krónika november 3

4 80 éve minden évben Móri Bornapok A Borrend lovagjai és a borbarát-hölgyek közös koccintása a színpadon Az idôjárás kegyes volt az idei Móri Bornapok szervezôihez és résztvevôihez. Reggelente nyirkos, ôszies volt a levegô, délre és koradélutánra azonban már kellemes idôjárás köszöntött mindenkire. A fesztivál hivatalos, ünnepi megnyitójára október 3-án délután került sor a Kapucinus téri Nagyszínpadon. Megjelentek: Zsigó Róbert az élelmiszerláncokért felelôs államtitkár, L. Simon László a miniszterelnökség parlamenti államtitkára, Törô Gábor a térség országgyûlési képviselôje, a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke, Tessely Zoltán országgyûlési képviselô, Bicske város polgármestere, Spányi Antal megyéspüspök, a külföldi testvértelepülések polgármesterei és a delegációk tagjai, Dr. Simon László a Megyei Kormányhivatal fôigazgatója, Dr. Molnár Krisztián Fejér Megyei fôjegyzô, a megye elnökjelöltje, Czahecz Gábor Mór város alpolgármestere, Kiss János nagyplépost, dr. Pála József, Mór város jegyzôje, dr. Tanárki Gábor, a Fejér Megyei Kormányhivatal igazgatója, dr. Magdics Péter a Móri Járási Hivatal vezetôje, Zászlós Tibor az Agrárkamara elnöke, dr. Dohos László ny. ezredes, a Magyar Fúvós-és Mazsorett Egyesület elnöke. Megjelentek még az állami szervek vezetôi, a környék településeinek polgármesterei, Mór város díszpolgárai, kitüntetettjei, a helyi német kisebbség vezetôi, intézmények és vállalkozások vezetôi. A megnyitó ünnepségen közremûködtek a móri felnôtt kórusok, a móri Petôfi Sándor Általános Iskola Vadrózsa Tánccsoportja és a Kákics Együttes. Egy év óta készülünk az idei Bornapokra mondta megnyitó beszédében Fenyves Péter Mór város polgármestere Olyan arculattal és szeretettel, hogy mindenki viszszajöjjön hozzánk, mert olyan élménnyel gazdagodik, ami szívében sokáig megmaradhat. Fenyves Péter egy ide illô Petôfi versel köszönte meg a figyelmet, mindenkinek jó szórakozást kívánva: /Megiszom én a bort, mert szeretem /De néha megy belém nagy nehezen / Azonban rajtam nem fog ki soha / Minden dolognak van oka, foka/. Ezt követôen a testvérvárosok képviselôinek beszédeit hallottuk, akik megköszönték a meghívást, és reményüket fejezték ki a tekintetében, hogy az évek óta tartó jó kapcsolat tovább folytatódik. Van úgy, hogy a fontos napok összecsúsznak hangsúlyozta dr. Molnár Krisztián fôjegyzô. Sokáig csak a dolgos hétköznapok sorjáznak, azután pedig egymást követik, amelyek meghatározzák boldogságunkat, életünket. Most éppen így jártunk. Móron sokaknak a bor a minden. A föld, a szôlô, a nehéz munka, és erôfeszítés. A hordókban érlelôdô nedû maga a jutalom. Ilyenkor bornapon büszkén kínálják a gazdák boraikat, de a hordókban forr már az új must, nemsokára a jövô nemes ízeit is megkóstolhatjuk. Köszönöm megtisztelô meghívásukat ide Mórra, az Ezerjó hazájába kezdte beszédét Zsigó Róbert államtitkár. Meggyôzôdésem, hogy Magyarországot a kemény és tisztességes munka, valamint a hagyományok tisztelete emeli újra naggyá. A megnyitó ünnepség után, Frey Szabolcs borász borából koccintottak a meghívott vendégek. Miután mindenki mindenkivel koccintott, elkezdôdhetett a nagyszínpadon a kulturális mûsor. A nap utcabállal zárult, amely hajnalig tartott. Másnap, október 4-én színpadra léptek a fúvószenekarok, szám szerint 11 együttes. Nagyon jól sikerült a gála est ezt már dr. Dohos László a zsûri elnöke mondta a nagyszínpadi esemény után. Kifejtette: telt ház elôtt, igen jól szervezettnek és magas színvonalúnak értékeltem a fesztivált. Ami az eredményeket illeti: Ezüstérmet kapott a Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekar, a Lovran-i (cseh) zenekar. Aranyérmet érdemelt az Abony Sopron és Nova Dubnica (szlovák). Kiemelt aranyat kapott a Komárom, Vecsés, Jesenik,(cseh), Weil der Stadt (Németország), valamint a házigazda Mór. A fôkarmester a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség nevében díszoklevelet adott át Acsai Sándor karmesternek és Grell József tiszteletbeli elnöknek, akik mind a tíz (eddig megrendezett) fesztiválon magas színvonalú szervezést végeztek. Kulcsár-Székely Attila a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház színésze nemrég Pusztavámon lépett fel Vártak mindenkit Pusztavámon a Mûvelôdési Házba október 8-án, akik hittek (hisznek) népünk jövôjében, akik nem csak siránkoznak a sok elveszett álom miatt, hanem örülni és bízni tudnak az újabbakban, amelyek születnek, és egy új nyelvre tanítanak meg bennünket. Sokan valljuk: az álom Isten elfeledett nyelve lett. Kulcsár-Székely Attila, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház színésze, 42 éves, nôs, egy fiúgyermek édesapja ban végezett a marosvásárhelyi Szent- György István Színmûvészeti Akadémián, ezt követôen nyolc esztendeig volt MAGYAR MIATYÁNK a Szatmárnémeti Északi Színház színésze, egy évig a Tatabányai Jászai Mari Színházé, majd hazatelepedését követôen a székelyudvarhelyié ben született meg a Mustármag címû Wass Albert írásaiból összeállított egyéni elôadása, amelyet elsôsorban a szórvány- és peremvidékeken élô magyar közösségek számára hozott létre. Az elôadás sikere arra sarkalja, hogy a munka könnyebbé tételéhez létrehozzon a feleségével aki orvosnôként a hangosítását vállalta az elôadásain egy egyesületet, a Végvár Egyesületet és azóta a repertoár már két további elôadással bôvült, a Nyirô József Halhatatlan élet címû regényébôl készült egyszemélyes vígjátékkal, valamint a Magyar Miatyánk címû trianoni emlékmûsorral. Azért készíti az elôadásait és azért járják vele fáradhatatlanul a maroknyi kisközösségekben élô magyar közösségeket, mert azt vallják, hogy magyar kultúrára, magyar nemzeterôsítô elôadásokra vágyó nézô ugyanazt érdemli, mint a tömbmagyarságban élô sortársaik. A közel egy órás pusztavámi elôadás sokáig emlékezetes marad a nézôk számára. Fotó: (Vajay László) 4 Pusztavámi Krónika november

5 Pusztavámi Krónika november Csákvári Csámborgók A csákvári Csámborgó zenekar bemutatkozó koncertjére került sor október 11-én a Pusztavámi Mûvelôdési Ház nagytermében. Az elôadás felnôtteknek és gyermekeknek egyaránt ajánlott volt. Mikor alakult a zenekar és kik alkotják? kérdeztük Ambrózy Tamás katolikus plébánost, a zenekar ütôhangszeresét és fuvolistáját. Nehéz volna mûfajt megjelölni. Népdalokat adunk elô új zenei köntösben, sokszor magyar KÖNynyûzenei számokkal ötvözve. A zenekar 2013 nyarán alakult Csákváron mondta. Alapítónk Izmindi István, aki korábban más együttesekben is zenélt. Ô hozta össze a csapatot. Énekesnônk Majtán-Krasztina Dóra kétgyermekes fiatal édesanya. István fia Izmindi Izsák szólógitáron és A Csámborgók fellépés elôtt Pusztavámon Bélrendszeri daganatszûrés indul Pusztavámon az egészségügyi rendelôben. A szûrés folyamatos. A teszteket a rendelôben lehet átvenni, amit másnap reggel vissza kell hozni értékelésre. A vizsgálat ingyenes, a költségeket a Csillagmed Bt. fedezi. Manapság egyre több a környezeti ártalom, aminek egyenes következménye az emésztôrendszeri daganatok gyakoribb elôfordulása. A kisebb polypok, daganatok vérzékenyek, és ez a kis mennyiségû vér kimutatható a székletbôl. Így a korábban felismert daganat gyógyítható. A székletvérbôl kb. 50 százaléknyi pontossággal ismerhetô fel Rákszûrés ukulelén játszik. Magasi Péter a baszszusgitárosunk, Halász Józsi dobol, de ô a harmonikásunk is. Zolnai Sándor átveszi a ritmusszekciót, amikor József harmonikázik. Én pedig fuvolázom és ütôhangszereken játszom. Van egy kórusunk is: Némedi Kata, Némedi Rita, Izmindi Iringó, Tamás Anna és Tamás Dóra alkotják. Milyen stílust (mûfajt) képviselnek? Nehéz volna mûfajt megjelölni. Népdalokat adunk elô új zenei köntösben, sokszor magyar könnyûzenei számokkal ötvözve. Verseket zenésítünk meg jazzes, bluesos formában. Talán világzenének nevezhetnénk. Mik a távolabbi céljaik? Szeretnénk CD-t készíteni, és ilyen termékenyek maradni számok tekintetében, hiszen ez alatt az egy év alatt több mint húsz dalt írtunk vagy dolgoztunk fel. Fotó: (zenekari archívum) a probléma. A székletvérvizsgálatot a 45 éven felülieknek végzem. Ötven év felett ajánlott lenne 5 évente gyomorbél-tükrözés, ami 100 százalék biztonsággal tudja kimutatni a bajt. Sajnos a mai egészségügyi ellátás ezt nem tudja biztosítani. A munkába járóknak is lehetôvé teszem a vizsgálatban való részvételt. Ezért igény esetén, egy szombati napon is el tudom végezni. A húgyúti daganatokat pedig vizelet-vér teszttel is ki lehet mutatni. Ötven év felett ajánlott, legalább kétévente! Kérem kedves betegeimet, hogy minél többen éljenek a lehetôséggel: Dr. Csillag Márta háziorvos Az állatok világnapja Az ôsz beköszöntével ismételten megünnepeltük Zöld jeles napjaink közül az Állatok világnapját! Ebben a tanévben is nagy segítségünkre volt a Vértesi Erdôgazdálkodás vezetôje, Pintér István és csapata, akik sok-sok munkával, mindent megtettek annak érdekében, hogy macis csoportosaink bár egy kicsit szemerkélôs esôben, de élményekben gazdag délelôttöt tölthessenek a minket körül ölelô Vértesben. Megismerkedhettünk az erdô állataival, Vécsei József lovas kocsival járta meg velünk a tanösvény kanyargós és csodaszép útjait. Biztosan állíthatom, hogy amit a gyermek nem csak hall, hanem láthat és érezhet, az maradandó élményként ivódik tudatába! Köszönet a szervezôknek a lehetôségért: Macis csoportosok Megrázza magát a sok fa, hullik le a száraz falevél, S mint távoli arany vitorla, úgy lebeg, ha fújja a szél. Ôsz színei, illatai, ízei projektet zártunk, október végéhez közeledve! A gyermekek csoportonként az ôsz színeinek megfelelô öltözékben érkeztek ezen a napon óvodába. Így voltak narancssárga, barna, citromsárga és bordó színû falevelek. Az ôszi leveleket Ôsz-anyó, falevél táncra hívta. A tánc után minden csoport az ôsz ízeivel látta vendégül társait, amihez nagy segítségünkre voltak a konyhásaink. A narancssárgák sütôtökkel és répával, a barnák sült gesztenyével, a citromsárgák friss pattogatott kukoricával a bordók pedig bordó színû lekvárral, csipkebogyó szörppel kínálták a hozzájuk érkezôket. Célul tûztük ki ezzel a projekttel a természet értékeinek megismertetését, a gyermekek tevékenykedtetését, tapasztalatszerzési lehetôségek biztosításával az ismereteik bôvítését, valamint környezettudatos magatartásra és egészséges életmódra nevelésüket. Célunkat maradéktalanul teljesítettük, gyermekeinknek tartalmas, vidám, ôszi hangulatot varázsoltunk az ovi csoportszobáiba! Brücklné Staudt Mónika Emlékkô-avatás a kegyeleti emlékparkban A pusztavámi evangélikus egyházközösség november 1-jén az evangélikus temetô kegyeleti emlékparkjában, egy emlékövet avatott. Ezen a novemberi napon Pusztavám testvértelepülésérôl, Geretsridbôl is érkeztek vendégek. Jelen voltak még a helyi evangélikus egyházközösség tisztségviselôi, valamint hívek is. Ismert tény, hogy egykoron Pusztavám területén Ondód nevû község állt, ahol a korabeli evangélikusok halottaikat eltemették. Több korabeli márvány síremlék fennmaradt, ezeket a nagy értékû márványelemeket a maiak összegyûjtötték és felállították a ravatalozó közelében. Az ünnepségen Ribárszki Ákos evangélikus lelkész hangsúlyozta: a pusztavámiak felnéznek nagyjaikra, büszkék az ôseikre, hagyományaikra, múltjukra, szellemi örökségükre. Ezt látom a gyakorlatban is. A kegyeleti park a testvérek társadalmi munkája révén jött létre. Ezt követôen Macher János német nyelven beszélt az ôsökrôl. Az ünnepég végén a jelenlévôk meglátogatták mindenszentek tiszteletére a virágos evangélikus temetôt. Az emlékkövet Lisztmayer János polgármester és Macher János, a pusztavámi evangélikus egyházközösség tiszteletbeli elnöke koszorúzta meg. Jobbra (hátul): Ribárszki Ákos evangélikus lelkész 5

6 Karády-est Pusztavámon Az Idôsek világnapja alkalmából (a Pusztavámi Esték sorozat keretében), október 2-án Karády Katalin eddig ismeretlen CD-lemezének bemutatójára kerül sor a Pusztavámi Mûvelôdési Házban. Az est vendége Nagymáthé Huba nyugalmazott református lelkész volt, aki a CD felvételen zongoristaként kísérte az egykori filmsztárt. A moderátor: újságíró volt. A Karády est kezdetekor, röviden ismertette Karády Katalin életútját, amely igencsak kalandos és változatos volt december 8-án született Kanzler Katalin néven, Kôbányán mondta a moderátor ban Egyed Zoltán újságíró-laptulajdonos indította el a színészi pályáján, tanácsára színészetet tanult, s ô adta neki a Karády nevet. Egyed Zoltán lett a menedzsere. Elsô mozifilmje, Miután hazaköltöztem Magyarországra, még jó néhány év után is gondolkodtam azon, hogy készítsek-e egy CD-t a Halálos tavasz (1939) sikerét követôen a kor ünnepelt dívája, szex-szimbóluma lett. Összesen 22 filmet forgatott. Erotikusan búgó, bársonyos hangjával, erôs, szuverén, a végzet asszonya karakterével szinte megigézte a férfiakat. Utolsó filmszerepét 1948-ban forgatta, a Móricz Zsigmond regényébôl készült Forró mezôket. Magyarországon 1949-tôl filmjeit betiltották. Hosszú ideig éltem Amerikában és a new yorki amerikai magyar református egyházban 1976 tól 1986-ig elôször orgonista, majd lelkész Az idejében felismert melldaganat gyógyítható! A Pusztavámon lakó év közötti asszonyok, akik 2 éven belül nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton, névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szûrôvizsgálatra. A vizsgálat idôpontja: november 27-tôl december 1-ig. Rendelési idô: 9 15,30 óráig A vizsgálat helye: Mûvelôdési Ház mögötti tér. Mellszûrés voltam mesélte történetét a lelkész. Magyar körökben ismerkedtem meg Karády Katalinnal, aki jelentôsen támogatta az egyházat anyagilag pl. az egyházi rádiós igehirdetéseket. New Yorkban a 80. utcában lakott az East Side-on, közel hozzánk kb. 3 percre a templomunktól. Egyszer-kétszer meghívott a lakásába társasága körébe, ahol zongoráztam, majd kísértem Katalint, miután a barátok kérték, hogy énekeljen. Meg is tette, azonban már nem szívesen énekelt, éppen úgy, ahogy nem is fogadott el meghívásokat többé. Egy alkalommal meglátogatott bennünket a lakásunkon. Támadt egy ötletem: megkértem Katalint, hogy énekeljen néhány számot zongorakíséretemmel. Katalin beleegyezett, sôt abba is, hogy felvegyem egy orsós magnóra. A felvétel jól sikerült. Ez volt Katalin utolsó felvétele 1985-ben. Többet már nem énekelt, azaz már nem készített több felvételt. Még azelôtt, amikor megismerkedtem Katalinnal, több magyar színész is érkezett Budapestrôl New Yorkba. Mensáros László, Psota Irén és mások is szerettek volna találkozni vele. Katalin félig meddig bele is egyezett, hogy összejövünk, és talán még énekel is a kíséretemmel, de valahogy meggondolta magát és lemondta a találkozást. Persze ezért nagy volt a felháborodás. Ezt a felvételt megôriztem hosszú éveken keresztül, de nem gondoltam arra, hogy mekkora kincs van a kezemben. Miután hazaköltöztem Magyarországra, még jó néhány év után is gondolkodtam azon, hogy készítsek-e egy CD-t belôle. Kérjük, mindenki jöjjön el, aki behívólevéllel rendelkezik! A szûrôvizsgálat ingyenes és fájdalommentes. A szûrôvizsgálattal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a szûrôállomáshoz bizalommal. Telefonszám: 06-20/ Ôrizze meg egészségét, éljen a lehetôséggel! Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Nagymáthé Huba nyugalmazott református lelkész kísérte zongorán utoljára Karády Katalint Bátortalan voltam foglalkozni vele. Arra is gondoltam, hogy ez már régi dolog és nem lesz komoly érdeklôdés a kiadott lemez iránt. Abban reménykedem, hogy Karády Katalin mûvészete örök marad, s nem fogják soha elfelejteni. Végül megszületett az új Karády lemez, bízva abban, hogy az egykori filmsztár dalai ma is élnek és ezreket, talán milliókat szórakoztatnak. Az est folyamán a beszélgetést megszakítva Nagymáthé Huba régi Karády dalokat adott elô, sôt, néhányat énekelt is. A szépszámú közönség egy órára képzeletben visszautazott a háború elôtti magyar világba. Zsófi ismét jól úszott Molnár Mihály a Móri Úszóegyesület elnöke, egyben vezetôedzôje a legutóbbi versenyrôl elmondta, hogy október közepén került megrendezésre Móron az Ezerjó Kupa. Külföldrôl is érkeztek versenyzôk, mégpedig Németországból és Szlovákiából. Összesen 20 egyesület 300 versenyzôje látogatott el Mórra. Fenyves Péter Mór város polgármestere és Arany Tamás Mór Város Önkormányzatának Oktatási- Kulturális és Sportbizottságának elnöke köszöntötte a résztvevôket. A pusztavámi Leitner Zsófia 100 m gyorson II. helyezést ért el, ugyanakkor 200 m mellen, 100 m háton, 100 m mellen, és 100 m pillangón az elsô helyet szerezte meg! A Móri Úszó Egyesület összesen 24 érmet szerzett, ebbôl 5 arany, 13 ezüst, 6 bronzérem. A pusztavámi kislány tehát egymaga négy aranyat gyûjtött be. Zsófinak és a móri csapatnak szívbôl gratulálunk! A Móri Úszó Egyesület 13 versenyzôvel Németországban szerepelt és 1100 km megtétele után, egy kétnapos versenyen álltak rajtköre Siegenben. A szombati és vasárnapi versenynapon versenyzôinken abszolút nem látszott meg a hosszú utazás fáradalma és szenzációsan versenyeztek a két napban. Leitner Zsófia eredményei: I. hely: 200 m pillangón, 400 m gyorson, 800 gyorson, 200 m pillangón. Zsófinak és a móri csapatnak szívbôl gratulálunk! 6 Pusztavámi Krónika november

7 A testépítô a Fitt-parádéra készül Szeiffert László testépítô Mór mellett, Pusztavámon él. Egy autóipari cégnél minôségellenôrként dolgozik. Körülbelül 15 évvel ezelôtt került a súlyzók világába. A versenyszerû testépítést tavaly kezdte el. A múlt évben a Dunakanyar Kupával indított, ahol arany minôsítést kapott és a mínusz 80 kg-os kategóriában a 7. lett. Következô versenye a Fitt-parádé volt, ahol a tehetségkutató mínusz 80 kg-os kategóriában, a 3. helyezett lett. Késôbb indult a WBPF Magyar Bajnokságon, ami egyben világbajnoki kvalifikációs verseny is volt. Ott Athletic Physique kategóriában sikerült a Magyar Bajnoki címet megszereznie. Rá egy hétre következett a WBPF világbajnokság, ahol 5. helyezett lett. Idén tavasszal két versenye volt. A WBPF szegedi Magyar Bajnoksággal, ott a kategóriában 4. helyezett, majd a következô versenyén WBPF világkupán a dobogó 3. fokára léphetett. Nemrég (október 11-én) kezdte az ôszi versenyszezont. A Body-sport Kupa volt az elsô versenye, ott 5., majd a következô napon a WBPF Magyar Bajnokságon és VB kvalifikáción a 4. helyezést érte el. Következô versenye a Fitt-parádé lesz, utána Ausztria Kupa Bécsben, majd november végén NAC Univerzum Hamburgban, és végezetül december 5-én világbajnokság Indiában. Azt tapasztaltam mondta Szeiffert László, hogy nagyon jól felkészült versenyzôkkel kell számolnom egész évben, és nagyon erôs versenyeken vehetek részt. Tehát semmi lazsálásnak nincs helye, mert az igazán erôs versenyek most következnek. Pusztavámi Krónika november Szeiffert László: nagyon jól felkészült versenyzôkkel kell számolnom egész évben Javítanom kell a formámon, és a színpadi szereplésen, hogy még jobb lehessek. Szerencsére a párom, Tézsla Ágnes, aki szintén versenyzô, sokat tud segíteni mindenben. Mellettem a családom, a barátaim is, ahogy tudnak, támogatnak. Vannak már támogatóim, amiért külön köszönet, mert hatalmas segítséget jelentenek a felkészülésben Fotó: (családi archívum) Orvosi rendelés Rendelési idő: Minden nap: 8 órától 12 óráig. Hétfőn és csütörtökön: 15 órától 16 óráig 8 9-ig: gyermekeknek előjegyzés nélkül! 9 12-ig felnőtteknek, csak előjegyzéssel. A délutáni rendelésre a munkából jövőket várjuk! Még gyógyszeríratásra is kell időpontot kérni! Az orvosi rendelő telefonszáma: 22/ Dr. Csillag Márta mobiltelefon-száma: 30/ Lelkészavatás Pusztavámon A Pusztavámi Evangélikus Templomban október 25-én ünnepi Istentisztelet keretében, Szemerei János a Nyugati Evangélikus Egyházkerület püspöke a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészévé szentelte a móri illetôségû Varga Diánát. Szemere püspökön kívül a szentelésen részt vett még Szarka István, a Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye esperese, Molnár Istvánt a Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye felügyelôje, Bácskai Károly lelkész, az újszövetségi tanszék doktora, az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében, Ribár János lelkész, a Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye nyugalmazott esperese és egyben a felszentelt Varga Diána mentora, Veres Péter a Móri Református Egyházközség lelkipásztora, valamint a pusztavámi és móri gyülekezet presbitériumának tagjai. Szarka István esperes, a Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye püspöke meleg szavakkal köszöntötte a lelkészavatáson megjelent vendégeket, majd beszédében Varga Diána nehéz és rögös útjáról beszélt. Diána ugyanis látássérült. Az akadálymentes világról beszélt, amin a püspök úr szerint van mit javítani. Ribárszki Ákos evangélikus lelkész mint házigazda hálaadásában elmondta: Mennyei Atyánk! Köszönjük neked ezt a mai ünnepi alkalmat, melyet áldásoddal kísértél végig, ahol igéddel bátorítottál minket, és irányt mutattál nekünk mindennapjainkhoz. Akár a bátorságról, félelmünkrôl, nehézségeinkrôl vagy esendôségünkrôl legyen is szó, abban a biztos tudatban lehetünk, hogy Rád mindig támaszkodhatunk és benned bízhatunk! Könyörgünk hazánkért és kicsiny népünkért, minden magyar emberért ebben az országban és szerte a világon. Taníts minket összetartásra! Bátoríts, hogy egymást támogassuk, és ne áskálódva, pletykálkodva rosszindulattal Hirdessen lapunkban! Tisztelt Olvasók! A Pusztavámi Krónika szívesen fogad hirdetéseket. Tarifáink alacsonyak, kérjük, éljenek vele! A hirdetésekben (kérésre) emblémát is feltüntetünk. A hirdetések szövegét leadhatják a lap fôszerkesztôjénél, telefon: 30/ A hirdetések kifizetése az önkormányzati hivatalban lehetséges, minden esetben a megjelenés utáni tekintsünk honfitársainkra! Adj nekünk jókedvet a mindennapi munkához és élethez, derût és mosolyt az arcokra, amik szebbé tehetik a nehéz perceket is. Kérünk, hallgasd meg a most szent szolgálatodba álló lelkésztestvérünk imádságát! Varaga Diána (középen) móri evangélikus lelkésznô ünnepélyes szentelése a pusztavámi evangélikus templomban. Mellette a házigazda Ribárszki Ákos (b) és Szemere János (j) püspök Varga Diána a vak evangélikus lelkésznô az ünnepég végén megköszönte mindazok segítségét, akik pályája elindulásában segítséget nyújtott neki. Imádságában hangsúlyozta: Uram! Hálát adok neked, hogy eljött ez a nap. Te tudod azt, hogy te meg én, mennyi mindenen mentünk keresztül. Tudod, hogy mennyi küzdelem árán jutottam el ide. Köszönöm a családomnak azt, hogy kisgyermek korom óta mellettem álltak és segítettek. Uram! Hálás vagyok Neked azokért a kegyelmi ajándékokért, amit te adtál nekem. Segíts abban, hogy jó, hû és alázatos szolgád legyek. Varga Diána választott mottója így hangzik: Én megyek elôtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárat leverem! Az ünnepség egy közös ebéddel zárult. Kép és szöveg: napok egyikén. Áraink (megjelenésenként): 5x5 cm-es felület 3000 forint, 5x10 cm-es 6000 forint, 10x10 cm-es forint, fél oldal forint, 1 oldal forint. Hirdetéseikkel támogatják községünk lapjának, a Pusztavámi Krónikának a költségeit. Várjuk jelentkezésüket! fôszerkesztô 7

8 Mányi pontrablás Mány Pusztavám 0 2 (0 1) Mány, megye II. osztályú bajnoki labdarúgó mérkôzés, vezette: Géringer Zoltán Pusztavám: Kiss V. Rozembaum, Klein, Kertai, Czéh M. (Nagy G.) Magosi, Kocsis D. (Katóka M.), Zséfár, Czéh K. Zóka R., Katóka R. (Veres B) Edzô: Kocsis Jenô. Gólok: Zséfár (41. p.), Zóka (75. p.) Zóka a 41. percben harcosan húzott el a jobb oldalon, középre adását Zséfár Sándor fejjel csúsztatta a kapuba. 75. perc: a kapura törô Katóka Richárdot szabálytalanul szerelték, a lecsorgó labdát Zóka helyezte a hálóba. Kocsis Jenô edzô: megérdemelten szereztük meg a három pontot. Minden csapattag hozzátette a magáét a gyôzelemhez, amely akár nagyobb különbségû is lehetett volna a játékra kevésbé alkalmas pályán. Akár nyolc is lehetett volna! Pusztavám Bodajk 4 0 (3 0) Pusztavám, megye II. osztályú bajnoki labdarúgó mérkôzés, vezette: Rózsa József Pusztavám: Kiss V. Rozembaum, Klein, Kertai, Czéh M. Magosi, Czéh K. Zséfár, Nagy G. (Veress B.), Zóka R. (Fett), Katóka R. Edzô: Kocsis Jenô. Gólok: Katóka (7. p. és 66. p.), Zséfár (15. P.), Zóka (43. p.) Kiállítva: Wachtler (60. p. Bodajk) Kissé álmosan kezdett a hazai csapat, de az elsô gól mégis viszonylag korán érkezett: Zóka R. a 7. percben a jobbszélen, három védôt játszott át, beadását Katóka R. középen érkezett és 5 méterrôl vágta a labdát a hálóba Ismét Zóka percei következtek, ugyanis a 15. percben egy jobboldali beadására Zséfár S. jó ütemben érkezett, aki higgadtan, két védôt elfektetve középen a kapuba továbbított Katóka R. a 43. percben egyéni akciója után nagy kavarodás alakult ki a kapu elôtt, de szerencsére a lecsorgó labda Zóka R. elé került, aki nem hibázott A szünet után is hatalmas mezônyfölényben játszott a PTC, gólhelyzetek egész sora maradt ki. Egyik alkalommal Zóka középen kilépett a védôk mögül, már csak a kapussal állt szemben, meg is nézte magának a bal alsó sarkot, ám mellé durrantott. Mindenki már gólt kiáltott! Katókának is több ziccere volt, ami kimaradt. Zóka R. a 66. percben szép akció végén faképnél hagyta a bodajki védôket, az alapvonalról önzetlenül Katókához passzolt, aki értékesítette a helyzetet A minden csapatrészében jobb Pusztavám megérdemelt gyôzelmet aratott a tabellán elôkelô helyen álló Bodajk ellen. Kocsis Jenô edzô: a rangadónak kikiáltott mérkôzés nyomokban sem emlékeztetett rangadóra, mert csak egy csapat volt a pályán. Akár nagyobb arányú gyôzelmet is arathattunk volna. Az egész csapat kiválóan teljesített. A gyôzelem szebb lett volna Kôszárhegy Pusztavám 1 1 (1 0) Kôszárhegy, megye II. osztályú bajnoki labdarúgó mérkôzés, vezette: Zsélyi Csaba Pusztavám: Kiss V. Rozembaum, Klein, Kertai, Kocsis D. (Emmerling) Magosi, Czéh K. (Veress B.), Zséfár, Nánási (Czéh M.) Zóka R. Katóka R. (Tálas) Edzô: Kocsis Jenô Gólok: Vörös G. (27. p.) ill. Zóka (66. p.) Jó iramú mérkôzésen igazságos pontosztozkodás történt. Mindkét csapat több gólhelyzetet teremtett, de csak 1 1 alkalommal zörgették meg a hálókat. A 66. percben Katóka R. a 16-oson belül járt, szabálytalankodtak vele szemben, a megítélt büntetôt Zóka R. magabiztosan értékesítette. Kocsis Jenô edzô: az elsô félidôben a fiúk nem érezték a játék ritmusát, hagyták az ellenfelet érvényesülni. A második félidôben negyed óra alatt a magunk javára fordíthattuk volna a mérkôzés, ám helyzeteinket kihagytuk. A végén örülhettünk az 1 pontnak. Igazságos eredmény született. Magabiztos gyôzelem jó játékkal Pusztavám Pettend 2 0 (1 0) Pusztavám, megye II. osztályú bajnoki labdarúgó mérkôzés, vezette: Jónás Péter Pusztavám: Kiss V. Rozembaum (Fett), Klein, Kertai (Zséfár), Kocsis D. (Veress B.) Magosi (Katóka M.), Czéh K., Nagy G. (Emmerling) Czéh M. Zóka R., Katóka R. Edzô: Kocsis Jenô Gólok: Katóka R. (16. p.), Zóka (56. p.) Kiállítva: Czéh M. 76. p.) Az elsô félidô elején tapogatózó játék folyt, a hazai csapat egy kissé álmosan kezdte a mérkôzést. A vendégek ügyesen adogattak, tartották a labdát, több veszélyes helyzetet is kialakítottak, ám Kiss Viktornak ezen a mérkôzésen nem lehetett gólt rúgni. Fokozatosan átvette a Pusztavám a játék irányítását. A 16. percben Katóka R. elviharzott a balszélen, a labdát fejjel maga elé tette, majd A Pusztavámi TC labdarúgó csapata a Pettend elleni mérkôzésen, amelyet idehaza 2 0 arányban megnyert a 16-oson belül jobbal a hosszú felsô sarokba bombázott. Ragyogó elfutás, gyönyörû gól! 1 0! A szünet után aktív maradt a hazai csapat. Az 56. percben Katóka R. ismét lendületbôl érkezett, lövését az ellenfél kapusa kiütötte, az érkezô Zóka R. elé, aki közelrôl a hálóba passzolt A hátralévô percekben a Pettend mindent megtett a szépítésért, becsületesen küzdöttek, de védelmünk jól állt a lábán. A hazai legénység tartja 3. helyét a dobogón, csak egy ponttal vezet elôtte a 2. helyen álló Bakonycsernye. Kocsis Jenô edzô: Kocsis Jenô értékelése: a mai mérkôzésen Katóka R. volt a két csapat közötti különbség. Brillírozott a PTC Pusztavám Pátka 4 0 (1 0) Pusztavám, megye II. osztályú bajnoki labdarúgó mérkôzés, vezette: Tóth III: LÁszló Pusztavám: Kiss V. Rozembaum (Fülöp R.), Klein, Kertai, Kocsis D. Magosi, Czéh K., Zséfár, Nánási (Veress B.) Zóka R., Katóka R. Edzô: Kocsis Jenô Gólok: Zóka (41. p.), Veress B. (53.p és 64. p.), Katóka (67.) Kiállítva a vendégcsapat részérôl: Krell (42. p.),ballai K. (52. p.) A 41. percben Katóka nyargalt el a labdával, már a 16-oson belül járt, amikor szabálytalankodtak vele szemben. A megítélt büntetôt Zóka értékesítette A szünet után nagyobb sebességre kapcsolt a PTC. Egymás után alakították ki helyzeteiket, amelynek végén az 53. percben ismét gólt szereztek. A baloldali 16-os sarkáról a hazai csapat végezhetett el egy szabadrúgást. A labda a hosszú oldalon álló Katóka fejére érkezett, ô a ball alsó sarkot célozta meg, ám a berobbanó Veress B. 2 méterrôl még a gólvonal elôtt a hálóba pofozta a labdát A 64. percben Klein M. a baloldalon futott el, jobb külsôvel középre tekerte a labdát és a jókor érkezô Veres B. középen a hálóba vágta a labdát. Szép támadás volt A kegyelemdöfést a 67. percben Katóka szúrta a Pettend csapatának testébe. A saját térfelérôl induló csatár fejjel maga elé tette a labdát, a kapust is kicselezve lôtt az üres kapuba. Nagyszerû csatárteljesítmény volt. 4 0! Ugyanakkor itt kell elmondani, hogy a hazai csapat (miután ellenfele 9 fôre olvadt egyébként jogosan), gólarányt javíthatott volna. A gólokon kívül három kapufát rúgtak a pusztavámiak, Katókának és Veressnek 3 3 ordító helyzete volt, de Fülöp is kihagyott helyzetet. Összességében a csapat ragyogóan játszott, megérdemelten gyôzött. Kocsis Jenô edzô: minden csapatrészünkben ellenfelünk fölé nôttünk, még az ellenfél edzôje is elismerte. Az eredmény nem túlzó, akár több góllal is nyerhetünk volna. Gratulálok a fiaimnak. Pusztavámi Krónika ISSN Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Tagjai: Kubinyi Balázs alpolgármester, főszerkesztő, Leitner Andrea művelődésszervező, Brücklné Staudt Mónika óvodavezető, Visztné Kemele Szilvia iskolaigazgató. Műszaki szerkesztő: Losjak László, A szerkesztőség telefonszáma: 30/ Kiadó: Pusztavámi Községi Művelődési Ház A szerkesztőség címe: Nyomdai munka: ALTO Nyomda Kft. Székesfehérvár, Irinyi Dániel u. 6. sz. Telefon: 22/ , címe: 8 Pusztavámi Krónika november

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Tiszalúci híradó. Idén is volt Mindenki Karácsonya. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató lapja. 2010. december

Tiszalúci híradó. Idén is volt Mindenki Karácsonya. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató lapja. 2010. december Tiszalúci híradó Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató lapja 2010. december Idén is volt Mindenki Karácsonya 2 Kedves Tiszalúci Polgárok! Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

2014. évi 17. szám október 24. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 17. szám október 24. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 17. szám 2014. október 24. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2014. (X. 24.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-2702-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. október 14. napján tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Bor József Dezső, Kasó

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 220-2 /2010. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2013. november 5-én, kedden, 8 óra 38 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián.

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-én 9 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198.

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Szám: Svh/79-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án (hétfőn)

Részletesebben

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA XX. évfolyam 1 (170.) 2015. január ALap EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA Polgármester Úrtól tudjuk Boldog, egészségben és szerencsében gazdag új esztendőt

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Faluház (Nagykutas,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Ki Érted Véled szállna szembe

Ki Érted Véled szállna szembe XVIII. évfolyam 7. szám 2006. augusztus 16. Ki Érted Véled szállna szembe Vajon tudták, érezték Vajk szülei, amikor újszülött gyermekükre néztek, hogy fiúk mennyire fontos szerepet fog betölteni a magyarság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1.

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1. KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ Csodálatos is, hogy egy nótáról mi minden jut eszébe egy magyarnak. De még csodálatosabb, hogy egy nótáról minden magyarnak

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

Lássuk az eredményeket!

Lássuk az eredményeket! 2012. április 28-29. között került megrendezésre az idei évi Ifjúsági, Junior, Masters Fekvenyomó Magyar Bajnokság, Jánoshalmán. 3 héttel a Fekvenyomó Világbajnokság előtt, sokaknak ez volt az utolsó verseny,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT BAJNOKSÁG

MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT BAJNOKSÁG 17/2010-2011 sz. Hivatalos közlöny MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16 2011.03.05. 14:30 SZAKÁLY KSE OZORA KSE 5-1 16 2011.03.05. 14:30 TOLNANÉMEDI KSC DÖBRÖKÖZI KSK 5-4 16 2011.03.05.

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Városi Nyugdíjas Ki Mit Tud?

Városi Nyugdíjas Ki Mit Tud? Városi Nyugdíjas Ki Mit Tud? 2013.03.20. Második alkalommal tartották meg Nyíregyházán a Városi Nyugdíjas Ki Mit Tud?-ot. Az idei megmérettetésre 22 nyugdíjasszervezetből jelentkeztek versenyzők. Az idősek

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor polgármester Baranyai Balázs képviselő

Részletesebben