ötletládák Pusztavámon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ötletládák Pusztavámon"

Átírás

1 idôszaki havilap ingyenes iii. évfolyam 11. szám ötletládák Pusztavámon Pusztavámon a polgármester választást október 12-én Lisztmayer János (független jelölt) 554 érvényes szavazattal (54.74 %.) megnyerte. Az eddigi polgármester Merkatz László (Fidesz-KDNP) 458 érvényes szavazattal (45.26 %) vesztett. Az idén elôször 5 évre választottunk települési képviselô-testület. Egyéni listán Pusztavámon a következô hat jelölt nyert mandátumot: Emmerling Józsefné (független), Frey Szabolcs (FIDESZ-KDNP), Grósz András (független), Pintér István (független), Stettner Attila (független), Zombó Norbert (FIDESZ-KDNP). Lisztmayer János programját így foglalta össze. (Idézet a választási szórólapból): likviditási problémák miatt, tiszteletdíjas polgármesterként kívánok tevékenykedni a faluban. A jövôben szemléletváltásra lesz szükség. Szeretném, ha a falu dolgaiba elsôdlegesen pusztavámi magyar állampolgárok döntenének. jövôbeni sikereink titkát most csak a pusztavámiak feltétlen összefogása jelentheti. Fontosnak tartom az úgynevezett munkabizottságok létrehozását, ahol túlnyomó többségben civilek foglalnának helyet. Minden pusztaváminak meg kívánom teremteni azt a lehetôséget, hogy meglátását kifejthesse. Ötletládának nevezett rendszert dolgoznék ki, amelyben a bekerülô javaslatok hasznosságától függôen, forrásainkhoz mérten megvalósíthatók. A megélhetési (elvándorlási) kérdés Pusztavámon is komoly gondot okoz, mindent meg kell tennünk, hogy ez változzon. A fi ataloknak nagyobb lehetôséget kell biztosítani a szabadidô hasznos eltöltéséhez. Fontos a fi atalok tudásbázisának segítése, bevonásuk az önkormányzati munkába és a település közéletébe. Tettre kész pusztavámi fi atalságra van szükség. Merkatz László leköszönô polgármester így nyilatkozott. (Idézet a megjelent búcsú-szórólapból) Tisztelt pusztavámiak! isten kegyelmébôl és a lakosság bizalmából 12 éven át polgármesterként szolgáltam szülôfalumat. Hálás vagyok ezért a lehetôségért és mindazért a sok örömteli, kellemes percért, melyet ez a sokszor bizony hálanélküli, nehéz, de nemes szolgálat adott. Pusztavám a mögöttünk hagyott tucatnyi évben jelentôs fejlôdésen ment keresztül közös munkánk eredményeként, köszönöm, hogy támogattak ebben! Bár még voltak terveim, céljaim, a sors másképp rendelkezett, eljött ez a perc is. A település, közös otthonunk polgármestere immár lisztmayer jános. Kérem, ezt szíveskedjenek úgy kezelni, hogy mindnyájunk polgármestere, akit mindnyájunknak támogatni kell a település érdekében. Kérem Önöket, a szekértáborok szûnjenek meg, a falu elôtt komoly kihívások állnak, melyek csak közös munkával oldhatóak meg. E közös munkában én hátralépek a döntésnek megfelelôen. isten megáldja mindnyájukat! 2. oldal november megalakult az új képviselô-testület A választási eredményeknek megfelelôen új képviselô-testület alakult október 27.-én Pusztavámon. Az alakuló ülésen hét napirendi pontot tárgyaltak. 3. oldal Hit, remény, összetartozás A Pusztavámi általános Iskola diákjai irodalmi mûsorral emlékeztek október 23-ra. Elôtte azonban Visztné Kemele Szilvia igazgatónô ünnepi beszédét hallhattuk. Másnap Lisztmayer János polgármester beszélt 1956-ról. 4. oldal tartalom: magyar miatyánk Vártak mindenkit Pusztavámon a Mûvelôdési Házba október 8-án, akik hittek (hisznek) népünk jövôjében, akik nem csak siránkoznak a sok elveszett álom miatt, hanem örülni és bízni tudnak az újabbakban. 6. oldal karády-est Pusztavámon Az idôsek világnapja alkalmából (a Pusztavámi Esték sorozat keretében), október 2-án Karády Katalin eddig ismeretlen CD-lemezének bemutatójára kerül sor a Pusztavámi Mûvelôdési Házban. Merkatz László: a szekértáborok szûnjenek meg Lisztmayer János: a jövôben szemléletváltásra lesz szükség.

2 Pusztavámon a polgármester választást október 12-én Lisztmayer János (független jelölt) nyerte. Az idén elôször 5 évre választottunk települési képviselô-testület. Egyéni listán a következô hat jelölt nyert mandátumot: Emmerling Józsefné (független), Frey Szabolcs (FIDESZ-KDNP), Grósz András (független), Pintér István (független), Stettner Attila (független), Zombó Norbert (FIDESZ-KDNP). A polgármester választás eredménye: 1. Lisztmayer János (független) 554 érvényes szavazattal, ami 54.74%. 2. az eddigi polgármester Merkatz László (FIDESZ-KDNP) 458 érvényes szavazattal, ami 45.26%. A október Pusztavámi választási eredmény 12-én megtartott helyhatósági választások pusztavámi eredményei számokban: Lisztmayer Jánosra az 1. sz. választókerületben (iskola) 192 szavazat érkezett, 131 szavazat a II. sz. választókerületbôl (Malomerdô), 231 szavazatot kapott az evangélikus iskola körzetébôl. Ez összesen 554 érvényes szavazat. Merkatz László esetében: 205 szavazat futott be az iskolai 1. sz. körzetbôl, a II. sz. körzetbôl (Malomerdô) 148 szavazat, a III. sz. körzetbôl (evangélikus iskola) 105 szavazat. Ez összesen 458 szavazat. A helyi képviselôkre a következô képen szavaztunk: Zombó Norbert: 1. szavazó körzetben 214, 2. sz. k. 150, a 3. sz. k. 125 fô. Összesen 489 szavazat, 5. helyen jutott be a testületbe. Grósz András: 1. sz. k. 197, 2. sz. k. 126, 3. sz. k Összesen 495 (4. hely). Kubinyi Balázs: 1. sz. k. 218, 2. sz. k. 147, 3. sz. k Összesen: 474 (7. hely a testületbe nem jutott be). Gerlinger Tibor: 1. sz. k 186, 2. sz. k. 97, 3. sz. k Összesen: 441 (9. hely a testületbe nem jutott be). Stettner Attila: 1. sz. k. 221, 2. sz. k. 136, 3. sz. k.239. Összesen: 596 (1. hely). Grósz János: 1. sz. k. 116, 2. sz. k. 128, 3. sz. k Összesen: 390 (10. hely a testületbe nem jutott be). Frey Szabolcs: 1. sz. k. 238, 2. sz. k. 145, 3. sz. k Öszszesen 499 (3. hely). Pintér István: 1. sz. k. 187, 2. sz. k. 128, 3. sz. k Összesen 478 (6. hely). Emmerling Józsefné: 1. sz. k. 212, 2. sz. k. 152, 3. sz. k Összesen: 526 (2. hely). Finta János: 1. sz. k. 177, 2. sz. k. 111, 3. sz. k Összesen: 459 (8. hely a testültbe nem jutott be). Nemzetiségi képviselôk: Krebsz Ferencné (nemzetiségi körzet): 55 szavazat, Stettner Attila 53 szavazat, Gerlinger Tibor 52 szavazat. A megyei listára is szavazhattunk Pusztavámon. Összesen 7 párt, vagy civil szervezet indult. A legtöbb szavazatot a Fidesz-KDNP jelöltje kapta (607 szavazattal, s így a megyei közgyûlés elnöke dr. Molnár Krisztián, eddigi fôjegyzô lett. Második a Jobbik, harmadik az MSZP lett. Megalakult az új képviselô-testület A választási eredményeknek megfelelôen új képviselô-testület alakult október 27-én Pusztavámon. Az alakuló ülésen hét napirendi pontot tárgyaltak. A választási eredményeket Kluber Istvánné, a helyi Választási Bizottság elnöke ismertette. Bejelentette: a választási eredményekkel kapcsolatosan jogorvoslati kérelem nem érkezett a bizottsághoz, így a választás érvényes. Ezt követôen a képviselôk eskütételére került sor. Titkos szavazással megválasztották Stettner Atillát általános alpolgármesternek, akihez az innovációs ügyek tartoznak, valamint Pintér Istvánt, aki a pénz-és gazdasági ügyeket felügyeli. A polgármester tiszteletdíját is meghatározta a képviselô-testület, miután Lisztmayer János elôre, írásban bejelentette, hogy társadalmi megbízatásban vállalja a tisztséget. A jelenleg érvényben lévô jogszabályok szerint, forintban határozták meg a tiszteletdíját, ehhez jön még a forintos költségtérítési díj is. Az alpolgármesterek tiszteletdíja hasonló összegben kerültek megállapításra. A képviselôk tiszteletdíjának megállapítása következett: Lisztmayer Végül megköszönte minden pusztavámi lakosnak a választáson való részvételt. János polgármester javaslatára, maradt az eddigi összeg, azaz a forint. Az utolsó napirendi pontban az úgynevezett egyebekben, a polgármester elmondta, hogy forráshiánnyal küzd a település. Tartaléka mindössze forint. Egy jelentôs per elôtt áll, amelyet a bíróság december 10-én tárgyal. Annak végkimenetele még ismeretlen. A polgármester sajnálatosnak tartott, hogy a Márkus-hegyi bányaüzemnek mintegy 20 millió forinttal tartozik az önkormányzat. Az üzem iparûzési adót fizetett a hivatalnak, mivel bevételei idôközben elmaradtak a vártól, túlfizetés történt. A polgármester az összeg visszafizetésének feltételeirôl a bányaüzemmel a tárgyalásokat megkezdte. Jó hírrel is szolgát a polgármester. Mivel a pusztavámi önkormányzatnak korábban nem volt adóssága, így hamarosan 43 millió forintot utal át a kormányzat a pusztavámi önkormányzatnak. Új Szervezeti és Mûködési Szabályzat (SZMSZ) megalkotását ígérte Lisztmayer János. Felhívta a képviselôk figyelmét arra, hogy vagyonnyilatkozatukat (nem csak a sajátjukat, hanem a legközelebbi hozzátartozóikét is), november 11-ig adják le. Bejelentette, hogy a helyi képviselôk számára a Kormányhivatal által szervezett továbbképzésen kötelezô részt venni. Végül megköszönte minden pusztavámi lakosnak a választáson való részvételt. Nyomatékosan hangsúlyozta: külön köszönöm, hogy a választók többsége bizalmat szavazott nekem. Ez úton is kérem, segítsék a munkámat, keressenek fel, minden jó szándékú és megvalósítható ötletet szívesen fogadok Az új pusztavámi képviselô-testület (balról jobbra): Stettner Attila, Emmerling Józsefné, Grósz András, Lisztmayer János, Frey Szabolcs, Pintér István, Zombó Norbert Kép és szöveg: 2 Pusztavámi Krónika november

3 Hit, remény, összetartozás Mûvelôdési Ház programajánlata A pusztavámi 7. osztályos diákok irodalmi mûsorral emlékeztek az 58 évvel ezelôtti eseményekre A Pusztavámi Általános Iskola diákjai irodalmi mûsorral emlékeztek október 23-ra. Elôtte azonban Visztné Kemele Szilvia igazgatónô ünnepi beszédében elmondta, hogy alig van olyan magyar család, ahol ne lenne érintettje az 1956-os szabadságharcnak. Az 58 ével ezelôtti kedd reggel, ugyanúgy indult mindenki számára, mint a többi nap hangsúlyozta az igazgatónô, majd így folytatta: Az a nap sorsfordító pillanattá vált az emberek életében, a magyarság történelmében októberében olyan harc folyt, amely végül elbukott a szovjet túlerôvel szemben. Megtorlások és kínzások követték, mégis október 23-a üzenete ma is élô, eleven gondolatként kell, hogy átjárja a mindennapjainkat, mert az üzenetét ott hordozza a mai diákok és a mai felnôttek számára is. Az üzenet egyrészt a hit és a remény, másrészt az összetartozás, az együvé tartozás fontosságának üzenete. Hitték, hogy létezik egy szabad, független Magyarország, ahol az embereknek nem kell majd rettegniük a jövôtôl. Ahol nem az irigység, hanem a másik ember sikerei jelentik az örömöt. Ahol nem a harc, hanem a szeretet tölti ki az emberi kapcsolatokat. Október 23-án történelmük egy olyan idôszakára emlékezünk, amikor a közösséghez való tartozás, összefogás, egység újra és újra megmutatja erejét, példát mutatva ezzel a mi hétköznapi életünkre is. A beszéd elhangzása után az iskola 7. osztályos tanulói Freyné Pratsler Anikó tanárnô vezetésével irodalmi mûsor keretében idézték fel az október 23-i eseményeket. Másnap a Pusztavámi Mûvelôdési Házban a helyi önkormányzat szervezésében, szintén megemlékezek az október 23-i eseményekrôl. Szép számú közönség elôtt Lisztmayer János frissen megválasztott polgármester, történelemi áttekintést nyújtott a dicsôséges 13 napról, majd hangsúlyozta: Az elsô üzenet az emlékezés! Sosem szabad elfelejtenünk mi dolgunk a világon, mi dolgunk itthon és mi otthon! Mi az, ami áldozatot követel? Mi az a pont, ami ütközetre szólít! De az emlékezés legfontosabb üzenete, hogy sose felejtsük el, hogy milyenek nem akarunk lenni. Sose feledjük el, hogy nem akarunk többet megosztottak lenni. Mert ha ezt nem feledjük, akkor erôsek vagyunk. És ez a második üzenet! Tudnunk kell egységesnek lenni. Mert bár mindannyian mások vagyunk és ez így van rendjén, a céljaink bibliai és erkölcsi értékek mentén közösek kell, hogy legyenek. Természetesen mindig van, aki eltéved, de az üzenetek mentén mindig van visszaút. Számomra ezt jelenti ez az ünnep. Adjunk hálát, hogy ma itt, ilyen keretek között állhatunk és kérjünk erôt arra az Úrtól, hogy méltók legyünk, hogy cselekedeteink méltóak legyenek elôdeink emlékéhez, hogy büszkén nézhessünk majdan gyermekeink szemébe. Influenza elleni védôoltás A pusztavámi orvosi rendelôbe megérkezett az influenza elleni oltóanyag. A védôoltásra jelentkezéseket már fogadunk! Az oltóanyag 18 éven aluliaknak, és 60 éven felülieknek ingyenes. A krónikus betegeknek korosztálytól függetlenül szintén ingyenes. Az oltóanyagot a tüdôgyulladás elleni injekcióval / Pneumovax, Receptes/ lehet együtt felvenni. Ezt az anyagot 65 év felett és a krónikus betegeknek, de még a dohányosoknak is ajánlott 5 évente. Oltás: minden nap 11 órakor, ha csak az oltás kell. Ha gyógyszeríratás is szükséges (nemcsak oltás), akkor a szokásos módon idôpont egyeztetéssel 06/22/ telefonon lehet jönni. Dr. Csillag Márta háziorvos November 8-án (szombaton) Nyugdíjas Bál. Mint minden esztendôben, az idén is megrendezi a Nyugdíjas Klub az unokás-nagyszülôs rendezvényt, ahol a családtagokkal, barátokkal eltöltenek egy vidám estét. Erre a rendezvényre minden évben meghívják a móri Nyugdíjas Klub tagjait is, a nyitó táncot pedig Krebszné Zsuzsa táncosai vállalták. Elôre is köszönjük nekik. November 11-én (kedd) Márton-napi vigadalom, ahol kakaóval és kaláccsal várják a résztvevôket. Játszik az Aranyudvar mesezenekar. A Mûvelôdési Ház elôtti téren a vásári hangulatot biztosítják: Gaszner Hajnalka (Tündér Varázskert), Hinterhüttner Józsefné Eszter (mézes csodák), Nyugdíjas Klub (forralt bor és forró tea), Pásztor Lángos, Pelle-Molnár (kézmûves csokoládék), Vécsei József (sajtfinomságok) Bice-Bóca Egyesület (kézmûves ajándéktárgyai). A Szülôi Munkaközösség idén is megrendezi a már hagyománnyá érett Erzsébet - Katalin bált, november 15-én (szombaton), 20 órától. Asztalfoglalás már lehetséges a 20/ es telefonszámon, Dobos Juditnál. A belépôjegy ára: 2500 Ft. A bevételbôl az iskolás gyerekek programjait, osztálykirándulásait támogatjuk. Idén is nagy izgalommal készülünk erre a napra. Nagyon nehéz olyan zenekart találni, aki a többségnek megfelel, remélem, idén sem okozunk csalódást. A dekoráció kitalálása és elkészítése sem könnyû dolog. Ezúton szeretném megragadni az alkalmat és köszönetet mondani minden aktív szülôtársamnak, hogy segítségükkel megkönnyítik munkámat. A legnehezebb dolgot ôk intézik, olyan támogatókat keresnek, akik szívesen ajánlanak fel tomboladíjat. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne eltölteni egy vidám, táncos éjszakát, zenél a Stugi Band! Tisztelettel: Horváthné Dobos Judit November 29. (szombat) fúvószenekari koncert (ami egyben minôsítô is). A zenekar immáron 15. alkalommal készül, hogy bemutassa az év során betanult fúvószenei repertoárját ezúttal nem csak a helyi közönség, hanem a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség zsûrije elôtt is. A koncert anyagának, zenemûveinek kiválasztása során Balázs Attila karmester (mûvészeti vezetô) arra törekedett, hogy emlékezetes mûsort állítson össze, mellyel a Szórakoztató-show valamint a Koncert-fúvószenekari kategóriában a lehetô legjobb minôsítést érjenek el. Az egyesület tagjai nagy szeretettel várják a zeneszeretô érdeklôdôket a Mûvelôdési Házba, ahol a koncert hetében, a zenekar 25 éves történetét felölelô kiállítás tekinthetô meg. A szombat esti minôsítô-hangversenyen pedig örömmel fogadják és várják a bíztató tapsokat. November 30. (vasárnap) 15 óra, Pusztavámi Mûvelôdési Ház nagytermében, Advent elsô vasárnapján, a karácsonyt megelôzô várakozás. A készülôdési idôszak meghitt hangulatát a Móri Bice-Bóca Egyesület tagjai fogják megteremteni ünnepi mûsorukkal. Kérünk mindenkit, aki teheti, jöjjön el erre az alkalomra. December 7. (vasárnap) 15 óra, Advent második vasárnapja a Mûvelôdési Házban. Az ünnepi hangulatot a pusztavámi óvodások fogják biztosítani. Anyakönyvi hírek október Születések: Ribárszki Anna Kincsô (Pintér Noémi Márta) szeptember 30., Krebsz Mátyás (Kovács Mária) október 3., Unger Adél (Fél Irén) október 18. Egy korábbi születés: Vajdics Máté (Fenyvesi Angéla) augusztus 31. Sajnos technikai okok miatt Vajdics Máté születésérôl szeptemberi számunkban nem adtunk hírt. A szülôktôl ezúton is elnézést kérünk. Házasságkötés: Stamler József és Hodolits Eszter (október 18.) Haláleset: Dr. Katics Ferencné sz.: Erôs Terézia (október 15.) Fábián András (október 31.) Pusztavámi Krónika november 3

4 80 éve minden évben Móri Bornapok A Borrend lovagjai és a borbarát-hölgyek közös koccintása a színpadon Az idôjárás kegyes volt az idei Móri Bornapok szervezôihez és résztvevôihez. Reggelente nyirkos, ôszies volt a levegô, délre és koradélutánra azonban már kellemes idôjárás köszöntött mindenkire. A fesztivál hivatalos, ünnepi megnyitójára október 3-án délután került sor a Kapucinus téri Nagyszínpadon. Megjelentek: Zsigó Róbert az élelmiszerláncokért felelôs államtitkár, L. Simon László a miniszterelnökség parlamenti államtitkára, Törô Gábor a térség országgyûlési képviselôje, a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke, Tessely Zoltán országgyûlési képviselô, Bicske város polgármestere, Spányi Antal megyéspüspök, a külföldi testvértelepülések polgármesterei és a delegációk tagjai, Dr. Simon László a Megyei Kormányhivatal fôigazgatója, Dr. Molnár Krisztián Fejér Megyei fôjegyzô, a megye elnökjelöltje, Czahecz Gábor Mór város alpolgármestere, Kiss János nagyplépost, dr. Pála József, Mór város jegyzôje, dr. Tanárki Gábor, a Fejér Megyei Kormányhivatal igazgatója, dr. Magdics Péter a Móri Járási Hivatal vezetôje, Zászlós Tibor az Agrárkamara elnöke, dr. Dohos László ny. ezredes, a Magyar Fúvós-és Mazsorett Egyesület elnöke. Megjelentek még az állami szervek vezetôi, a környék településeinek polgármesterei, Mór város díszpolgárai, kitüntetettjei, a helyi német kisebbség vezetôi, intézmények és vállalkozások vezetôi. A megnyitó ünnepségen közremûködtek a móri felnôtt kórusok, a móri Petôfi Sándor Általános Iskola Vadrózsa Tánccsoportja és a Kákics Együttes. Egy év óta készülünk az idei Bornapokra mondta megnyitó beszédében Fenyves Péter Mór város polgármestere Olyan arculattal és szeretettel, hogy mindenki viszszajöjjön hozzánk, mert olyan élménnyel gazdagodik, ami szívében sokáig megmaradhat. Fenyves Péter egy ide illô Petôfi versel köszönte meg a figyelmet, mindenkinek jó szórakozást kívánva: /Megiszom én a bort, mert szeretem /De néha megy belém nagy nehezen / Azonban rajtam nem fog ki soha / Minden dolognak van oka, foka/. Ezt követôen a testvérvárosok képviselôinek beszédeit hallottuk, akik megköszönték a meghívást, és reményüket fejezték ki a tekintetében, hogy az évek óta tartó jó kapcsolat tovább folytatódik. Van úgy, hogy a fontos napok összecsúsznak hangsúlyozta dr. Molnár Krisztián fôjegyzô. Sokáig csak a dolgos hétköznapok sorjáznak, azután pedig egymást követik, amelyek meghatározzák boldogságunkat, életünket. Most éppen így jártunk. Móron sokaknak a bor a minden. A föld, a szôlô, a nehéz munka, és erôfeszítés. A hordókban érlelôdô nedû maga a jutalom. Ilyenkor bornapon büszkén kínálják a gazdák boraikat, de a hordókban forr már az új must, nemsokára a jövô nemes ízeit is megkóstolhatjuk. Köszönöm megtisztelô meghívásukat ide Mórra, az Ezerjó hazájába kezdte beszédét Zsigó Róbert államtitkár. Meggyôzôdésem, hogy Magyarországot a kemény és tisztességes munka, valamint a hagyományok tisztelete emeli újra naggyá. A megnyitó ünnepség után, Frey Szabolcs borász borából koccintottak a meghívott vendégek. Miután mindenki mindenkivel koccintott, elkezdôdhetett a nagyszínpadon a kulturális mûsor. A nap utcabállal zárult, amely hajnalig tartott. Másnap, október 4-én színpadra léptek a fúvószenekarok, szám szerint 11 együttes. Nagyon jól sikerült a gála est ezt már dr. Dohos László a zsûri elnöke mondta a nagyszínpadi esemény után. Kifejtette: telt ház elôtt, igen jól szervezettnek és magas színvonalúnak értékeltem a fesztivált. Ami az eredményeket illeti: Ezüstérmet kapott a Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekar, a Lovran-i (cseh) zenekar. Aranyérmet érdemelt az Abony Sopron és Nova Dubnica (szlovák). Kiemelt aranyat kapott a Komárom, Vecsés, Jesenik,(cseh), Weil der Stadt (Németország), valamint a házigazda Mór. A fôkarmester a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség nevében díszoklevelet adott át Acsai Sándor karmesternek és Grell József tiszteletbeli elnöknek, akik mind a tíz (eddig megrendezett) fesztiválon magas színvonalú szervezést végeztek. Kulcsár-Székely Attila a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház színésze nemrég Pusztavámon lépett fel Vártak mindenkit Pusztavámon a Mûvelôdési Házba október 8-án, akik hittek (hisznek) népünk jövôjében, akik nem csak siránkoznak a sok elveszett álom miatt, hanem örülni és bízni tudnak az újabbakban, amelyek születnek, és egy új nyelvre tanítanak meg bennünket. Sokan valljuk: az álom Isten elfeledett nyelve lett. Kulcsár-Székely Attila, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház színésze, 42 éves, nôs, egy fiúgyermek édesapja ban végezett a marosvásárhelyi Szent- György István Színmûvészeti Akadémián, ezt követôen nyolc esztendeig volt MAGYAR MIATYÁNK a Szatmárnémeti Északi Színház színésze, egy évig a Tatabányai Jászai Mari Színházé, majd hazatelepedését követôen a székelyudvarhelyié ben született meg a Mustármag címû Wass Albert írásaiból összeállított egyéni elôadása, amelyet elsôsorban a szórvány- és peremvidékeken élô magyar közösségek számára hozott létre. Az elôadás sikere arra sarkalja, hogy a munka könnyebbé tételéhez létrehozzon a feleségével aki orvosnôként a hangosítását vállalta az elôadásain egy egyesületet, a Végvár Egyesületet és azóta a repertoár már két további elôadással bôvült, a Nyirô József Halhatatlan élet címû regényébôl készült egyszemélyes vígjátékkal, valamint a Magyar Miatyánk címû trianoni emlékmûsorral. Azért készíti az elôadásait és azért járják vele fáradhatatlanul a maroknyi kisközösségekben élô magyar közösségeket, mert azt vallják, hogy magyar kultúrára, magyar nemzeterôsítô elôadásokra vágyó nézô ugyanazt érdemli, mint a tömbmagyarságban élô sortársaik. A közel egy órás pusztavámi elôadás sokáig emlékezetes marad a nézôk számára. Fotó: (Vajay László) 4 Pusztavámi Krónika november

5 Pusztavámi Krónika november Csákvári Csámborgók A csákvári Csámborgó zenekar bemutatkozó koncertjére került sor október 11-én a Pusztavámi Mûvelôdési Ház nagytermében. Az elôadás felnôtteknek és gyermekeknek egyaránt ajánlott volt. Mikor alakult a zenekar és kik alkotják? kérdeztük Ambrózy Tamás katolikus plébánost, a zenekar ütôhangszeresét és fuvolistáját. Nehéz volna mûfajt megjelölni. Népdalokat adunk elô új zenei köntösben, sokszor magyar KÖNynyûzenei számokkal ötvözve. A zenekar 2013 nyarán alakult Csákváron mondta. Alapítónk Izmindi István, aki korábban más együttesekben is zenélt. Ô hozta össze a csapatot. Énekesnônk Majtán-Krasztina Dóra kétgyermekes fiatal édesanya. István fia Izmindi Izsák szólógitáron és A Csámborgók fellépés elôtt Pusztavámon Bélrendszeri daganatszûrés indul Pusztavámon az egészségügyi rendelôben. A szûrés folyamatos. A teszteket a rendelôben lehet átvenni, amit másnap reggel vissza kell hozni értékelésre. A vizsgálat ingyenes, a költségeket a Csillagmed Bt. fedezi. Manapság egyre több a környezeti ártalom, aminek egyenes következménye az emésztôrendszeri daganatok gyakoribb elôfordulása. A kisebb polypok, daganatok vérzékenyek, és ez a kis mennyiségû vér kimutatható a székletbôl. Így a korábban felismert daganat gyógyítható. A székletvérbôl kb. 50 százaléknyi pontossággal ismerhetô fel Rákszûrés ukulelén játszik. Magasi Péter a baszszusgitárosunk, Halász Józsi dobol, de ô a harmonikásunk is. Zolnai Sándor átveszi a ritmusszekciót, amikor József harmonikázik. Én pedig fuvolázom és ütôhangszereken játszom. Van egy kórusunk is: Némedi Kata, Némedi Rita, Izmindi Iringó, Tamás Anna és Tamás Dóra alkotják. Milyen stílust (mûfajt) képviselnek? Nehéz volna mûfajt megjelölni. Népdalokat adunk elô új zenei köntösben, sokszor magyar könnyûzenei számokkal ötvözve. Verseket zenésítünk meg jazzes, bluesos formában. Talán világzenének nevezhetnénk. Mik a távolabbi céljaik? Szeretnénk CD-t készíteni, és ilyen termékenyek maradni számok tekintetében, hiszen ez alatt az egy év alatt több mint húsz dalt írtunk vagy dolgoztunk fel. Fotó: (zenekari archívum) a probléma. A székletvérvizsgálatot a 45 éven felülieknek végzem. Ötven év felett ajánlott lenne 5 évente gyomorbél-tükrözés, ami 100 százalék biztonsággal tudja kimutatni a bajt. Sajnos a mai egészségügyi ellátás ezt nem tudja biztosítani. A munkába járóknak is lehetôvé teszem a vizsgálatban való részvételt. Ezért igény esetén, egy szombati napon is el tudom végezni. A húgyúti daganatokat pedig vizelet-vér teszttel is ki lehet mutatni. Ötven év felett ajánlott, legalább kétévente! Kérem kedves betegeimet, hogy minél többen éljenek a lehetôséggel: Dr. Csillag Márta háziorvos Az állatok világnapja Az ôsz beköszöntével ismételten megünnepeltük Zöld jeles napjaink közül az Állatok világnapját! Ebben a tanévben is nagy segítségünkre volt a Vértesi Erdôgazdálkodás vezetôje, Pintér István és csapata, akik sok-sok munkával, mindent megtettek annak érdekében, hogy macis csoportosaink bár egy kicsit szemerkélôs esôben, de élményekben gazdag délelôttöt tölthessenek a minket körül ölelô Vértesben. Megismerkedhettünk az erdô állataival, Vécsei József lovas kocsival járta meg velünk a tanösvény kanyargós és csodaszép útjait. Biztosan állíthatom, hogy amit a gyermek nem csak hall, hanem láthat és érezhet, az maradandó élményként ivódik tudatába! Köszönet a szervezôknek a lehetôségért: Macis csoportosok Megrázza magát a sok fa, hullik le a száraz falevél, S mint távoli arany vitorla, úgy lebeg, ha fújja a szél. Ôsz színei, illatai, ízei projektet zártunk, október végéhez közeledve! A gyermekek csoportonként az ôsz színeinek megfelelô öltözékben érkeztek ezen a napon óvodába. Így voltak narancssárga, barna, citromsárga és bordó színû falevelek. Az ôszi leveleket Ôsz-anyó, falevél táncra hívta. A tánc után minden csoport az ôsz ízeivel látta vendégül társait, amihez nagy segítségünkre voltak a konyhásaink. A narancssárgák sütôtökkel és répával, a barnák sült gesztenyével, a citromsárgák friss pattogatott kukoricával a bordók pedig bordó színû lekvárral, csipkebogyó szörppel kínálták a hozzájuk érkezôket. Célul tûztük ki ezzel a projekttel a természet értékeinek megismertetését, a gyermekek tevékenykedtetését, tapasztalatszerzési lehetôségek biztosításával az ismereteik bôvítését, valamint környezettudatos magatartásra és egészséges életmódra nevelésüket. Célunkat maradéktalanul teljesítettük, gyermekeinknek tartalmas, vidám, ôszi hangulatot varázsoltunk az ovi csoportszobáiba! Brücklné Staudt Mónika Emlékkô-avatás a kegyeleti emlékparkban A pusztavámi evangélikus egyházközösség november 1-jén az evangélikus temetô kegyeleti emlékparkjában, egy emlékövet avatott. Ezen a novemberi napon Pusztavám testvértelepülésérôl, Geretsridbôl is érkeztek vendégek. Jelen voltak még a helyi evangélikus egyházközösség tisztségviselôi, valamint hívek is. Ismert tény, hogy egykoron Pusztavám területén Ondód nevû község állt, ahol a korabeli evangélikusok halottaikat eltemették. Több korabeli márvány síremlék fennmaradt, ezeket a nagy értékû márványelemeket a maiak összegyûjtötték és felállították a ravatalozó közelében. Az ünnepségen Ribárszki Ákos evangélikus lelkész hangsúlyozta: a pusztavámiak felnéznek nagyjaikra, büszkék az ôseikre, hagyományaikra, múltjukra, szellemi örökségükre. Ezt látom a gyakorlatban is. A kegyeleti park a testvérek társadalmi munkája révén jött létre. Ezt követôen Macher János német nyelven beszélt az ôsökrôl. Az ünnepég végén a jelenlévôk meglátogatták mindenszentek tiszteletére a virágos evangélikus temetôt. Az emlékkövet Lisztmayer János polgármester és Macher János, a pusztavámi evangélikus egyházközösség tiszteletbeli elnöke koszorúzta meg. Jobbra (hátul): Ribárszki Ákos evangélikus lelkész 5

6 Karády-est Pusztavámon Az Idôsek világnapja alkalmából (a Pusztavámi Esték sorozat keretében), október 2-án Karády Katalin eddig ismeretlen CD-lemezének bemutatójára kerül sor a Pusztavámi Mûvelôdési Házban. Az est vendége Nagymáthé Huba nyugalmazott református lelkész volt, aki a CD felvételen zongoristaként kísérte az egykori filmsztárt. A moderátor: újságíró volt. A Karády est kezdetekor, röviden ismertette Karády Katalin életútját, amely igencsak kalandos és változatos volt december 8-án született Kanzler Katalin néven, Kôbányán mondta a moderátor ban Egyed Zoltán újságíró-laptulajdonos indította el a színészi pályáján, tanácsára színészetet tanult, s ô adta neki a Karády nevet. Egyed Zoltán lett a menedzsere. Elsô mozifilmje, Miután hazaköltöztem Magyarországra, még jó néhány év után is gondolkodtam azon, hogy készítsek-e egy CD-t a Halálos tavasz (1939) sikerét követôen a kor ünnepelt dívája, szex-szimbóluma lett. Összesen 22 filmet forgatott. Erotikusan búgó, bársonyos hangjával, erôs, szuverén, a végzet asszonya karakterével szinte megigézte a férfiakat. Utolsó filmszerepét 1948-ban forgatta, a Móricz Zsigmond regényébôl készült Forró mezôket. Magyarországon 1949-tôl filmjeit betiltották. Hosszú ideig éltem Amerikában és a new yorki amerikai magyar református egyházban 1976 tól 1986-ig elôször orgonista, majd lelkész Az idejében felismert melldaganat gyógyítható! A Pusztavámon lakó év közötti asszonyok, akik 2 éven belül nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton, névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szûrôvizsgálatra. A vizsgálat idôpontja: november 27-tôl december 1-ig. Rendelési idô: 9 15,30 óráig A vizsgálat helye: Mûvelôdési Ház mögötti tér. Mellszûrés voltam mesélte történetét a lelkész. Magyar körökben ismerkedtem meg Karády Katalinnal, aki jelentôsen támogatta az egyházat anyagilag pl. az egyházi rádiós igehirdetéseket. New Yorkban a 80. utcában lakott az East Side-on, közel hozzánk kb. 3 percre a templomunktól. Egyszer-kétszer meghívott a lakásába társasága körébe, ahol zongoráztam, majd kísértem Katalint, miután a barátok kérték, hogy énekeljen. Meg is tette, azonban már nem szívesen énekelt, éppen úgy, ahogy nem is fogadott el meghívásokat többé. Egy alkalommal meglátogatott bennünket a lakásunkon. Támadt egy ötletem: megkértem Katalint, hogy énekeljen néhány számot zongorakíséretemmel. Katalin beleegyezett, sôt abba is, hogy felvegyem egy orsós magnóra. A felvétel jól sikerült. Ez volt Katalin utolsó felvétele 1985-ben. Többet már nem énekelt, azaz már nem készített több felvételt. Még azelôtt, amikor megismerkedtem Katalinnal, több magyar színész is érkezett Budapestrôl New Yorkba. Mensáros László, Psota Irén és mások is szerettek volna találkozni vele. Katalin félig meddig bele is egyezett, hogy összejövünk, és talán még énekel is a kíséretemmel, de valahogy meggondolta magát és lemondta a találkozást. Persze ezért nagy volt a felháborodás. Ezt a felvételt megôriztem hosszú éveken keresztül, de nem gondoltam arra, hogy mekkora kincs van a kezemben. Miután hazaköltöztem Magyarországra, még jó néhány év után is gondolkodtam azon, hogy készítsek-e egy CD-t belôle. Kérjük, mindenki jöjjön el, aki behívólevéllel rendelkezik! A szûrôvizsgálat ingyenes és fájdalommentes. A szûrôvizsgálattal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a szûrôállomáshoz bizalommal. Telefonszám: 06-20/ Ôrizze meg egészségét, éljen a lehetôséggel! Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Nagymáthé Huba nyugalmazott református lelkész kísérte zongorán utoljára Karády Katalint Bátortalan voltam foglalkozni vele. Arra is gondoltam, hogy ez már régi dolog és nem lesz komoly érdeklôdés a kiadott lemez iránt. Abban reménykedem, hogy Karády Katalin mûvészete örök marad, s nem fogják soha elfelejteni. Végül megszületett az új Karády lemez, bízva abban, hogy az egykori filmsztár dalai ma is élnek és ezreket, talán milliókat szórakoztatnak. Az est folyamán a beszélgetést megszakítva Nagymáthé Huba régi Karády dalokat adott elô, sôt, néhányat énekelt is. A szépszámú közönség egy órára képzeletben visszautazott a háború elôtti magyar világba. Zsófi ismét jól úszott Molnár Mihály a Móri Úszóegyesület elnöke, egyben vezetôedzôje a legutóbbi versenyrôl elmondta, hogy október közepén került megrendezésre Móron az Ezerjó Kupa. Külföldrôl is érkeztek versenyzôk, mégpedig Németországból és Szlovákiából. Összesen 20 egyesület 300 versenyzôje látogatott el Mórra. Fenyves Péter Mór város polgármestere és Arany Tamás Mór Város Önkormányzatának Oktatási- Kulturális és Sportbizottságának elnöke köszöntötte a résztvevôket. A pusztavámi Leitner Zsófia 100 m gyorson II. helyezést ért el, ugyanakkor 200 m mellen, 100 m háton, 100 m mellen, és 100 m pillangón az elsô helyet szerezte meg! A Móri Úszó Egyesület összesen 24 érmet szerzett, ebbôl 5 arany, 13 ezüst, 6 bronzérem. A pusztavámi kislány tehát egymaga négy aranyat gyûjtött be. Zsófinak és a móri csapatnak szívbôl gratulálunk! A Móri Úszó Egyesület 13 versenyzôvel Németországban szerepelt és 1100 km megtétele után, egy kétnapos versenyen álltak rajtköre Siegenben. A szombati és vasárnapi versenynapon versenyzôinken abszolút nem látszott meg a hosszú utazás fáradalma és szenzációsan versenyeztek a két napban. Leitner Zsófia eredményei: I. hely: 200 m pillangón, 400 m gyorson, 800 gyorson, 200 m pillangón. Zsófinak és a móri csapatnak szívbôl gratulálunk! 6 Pusztavámi Krónika november

pusztavámi krónika II. évfolyam 17. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 17. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 17. szám Idôszaki havilap Ingyenes Közöttetek maradok Búcsú Petrovics Istvántól Furcsa bánat ölel át, / Távoli útra indulok./ Elmarad az ismerôs világ, / Otthon melege,

Részletesebben

a hatalmas cégek diktálnak

a hatalmas cégek diktálnak Idôszaki havilap Ingyenes III. évfolyam 5. szám 2014. május Fejér megye 2. számú országgyûlési egyéni választókerületében, rendben zajlottak az április 6-i országgyûlési választások. Pusztavámon három

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben

pusztavámi krónika II. évfolyam 9. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 9. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 9. szám Idôszaki havilap Ingyenes A pusztavámi kitelepítések emlékére állított emlékkô A Szovjetunió, Jugoszlávia, Lengyelország és Csehszlovákia, a németség sorsa szempontjából

Részletesebben

Fejlesztik a malomerdô panzió környékét. tartalom: tisztelt olvasó! idôszaki havilap ingyenes

Fejlesztik a malomerdô panzió környékét. tartalom: tisztelt olvasó! idôszaki havilap ingyenes idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 2. szám Fejlesztik a malomerdô panzió környékét Pusztavám Község Önkormányzata 2015. január 28-án megtartotta (soros) nyílt testületi ülését, amelyen több napirendi

Részletesebben

Tartalom: Tûz a pusztavámi sportegyesület öltözôjében. idôszaki havilap ingyenes. 2014. augusztus

Tartalom: Tûz a pusztavámi sportegyesület öltözôjében. idôszaki havilap ingyenes. 2014. augusztus idôszaki havilap ingyenes iii. évfolyam 8. szám Tûz a pusztavámi sportegyesület öltözôjében Szomorú látványt nyújtott a leégett sportöltözô a tûzvész után Pusztavámi tûzesethez vonultak ki a tûzoltók július

Részletesebben

pusztavámi krónika II. évfolyam 15. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 15. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 15. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2013. augusztus Új vagyonrendelet Képviselô-testületünk a munkaterv szerinti utolsó ülését július 3-án tartotta az elsô félévben. Elsô

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

SOLTI FC a "csúcson" Még két forduló van hátra az õszi szezon mérkõzéssorozatából.

SOLTI FC a csúcson Még két forduló van hátra az õszi szezon mérkõzéssorozatából. TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüstés aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl, melyet

Részletesebben

Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. augusztus

Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. augusztus Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. augusztus A fesztivál részletes programja lapunk 4. oldalán olvasható. MEGHÍVÓ Szent István király

Részletesebben

MEZŐFALVA. Elköszöntek az óvodától. Az én falum. Június: Szent Iván Hava - Nyárelő Hava - Napisten Hava. Mezőfalvi Vigasságok: ünnepeljünk együtt!

MEZŐFALVA. Elköszöntek az óvodától. Az én falum. Június: Szent Iván Hava - Nyárelő Hava - Napisten Hava. Mezőfalvi Vigasságok: ünnepeljünk együtt! Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2012. június Borsót, újhagymát termesztenek Tartalom Az a kicsi mustármag... Adók módjára behajtható 2. oldal 2. oldal 2. oldal Változtak a szemétszállítási

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 11. szám www.fonyod.hu 2014. november Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

Karácsonyi Fohász. Van, ahol már hull a hó, s már fehér a Karácsony... Karácsony táján

Karácsonyi Fohász. Van, ahol már hull a hó, s már fehér a Karácsony... Karácsony táján A községi önkormányzat tájékoztatója XVI. évfolyam, 5. szám. 2010. DECEMBER Van, ahol már hull a hó, s már fehér a Karácsony... Ahol az emberek leülnek, s átgondolják a tavaly december 24-e óta eltelt

Részletesebben

Őszi programok a Nádasdy-várban

Őszi programok a Nádasdy-várban SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 13. Őszi programok a Nádasdy-várban Szüret, kutyás és méhész nap, környezetvédelmi nap, SZERtelen Futás 10-11.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. SZEPTEMBER Ára: 120 Ft SZERETJÜK A FOCIT! Talán meglepõ, hogy a címlapon szerepel a Pusztaszabolcsi

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 1. szám 2014. január 15. 2014 / 01 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS 10. oldal KÉRDEZTÜNK Sütő Petre Rozália Magyar képzőművészet

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 19. szám 2010. november 2. Ingyenes Koszorúzás, emlékezés, kitüntető címek átadása október 23-án Mi az ünnep? Különbözés, írta az egyik legnagyobb

Részletesebben

XXIII. Sárfehér Napok

XXIII. Sárfehér Napok 1956 2006 XVI. évfolyam 10. szám Tisztelt Izsákiak! Október 23-án 18 órakor, a Kossuth téren tartjuk az 1956- os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulójára emlékezõ ünnepségünket. Ünnepi beszédet mond:

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Kétszer állhatott a világ tetejére Riminiben Vida Balázs az ifjúsági kick box világbajnokságon. Gratulálunk Balázs!

Kétszer állhatott a világ tetejére Riminiben Vida Balázs az ifjúsági kick box világbajnokságon. Gratulálunk Balázs! Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXVI. évfolyam 8. szám 2014. szeptember-október Ajánló választási tájékoztató Az újság hasábjain pontos információt kaphatnak arról, hogy kik indulnak az idei

Részletesebben

Jótékonysági Mikulás bál

Jótékonysági Mikulás bál XXII. évfolyam XII. szám 2014. december Ára: 120 Ft Jótékonysági Mikulás bál Már hagyományosnak mondható, hogy a Tündérrózsa Óvoda és a szülői munkaközössége megszervezi a Mikulás bált. Ezúttal a művelődési

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 6. szám 2013. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 6. szám 2013. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 6. szám 2013. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja A Város Napján adták

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Húsvét elõtt Az élet igazi nagy vállalkozásai legtöbbször nem hõstettek, hanem

Részletesebben

pusztavámi krónika III. évfolyam 2. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika III. évfolyam 2. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika III. évfolyam 2. szám Idôszaki havilap Ingyenes Adósságszolgálat rendezés 2014. január 29-én a Képviselô-testület megtartotta elsô ülését. Napirend elôtt körünkben köszöntöttük Törô

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben