Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Dunántúl déli részén. Kutatási zárótanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Dunántúl déli részén. Kutatási zárótanulmány"

Átírás

1 Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával

2 Kutatásvezető: Szellő János Kutatók: Dr. Barakonyi Eszter Cseh Judit Lendvai Tamás Muity György Kutatóhelyi lektor: Dr. Nemeskéri Zsolt A zárótanulmányt szerkesztette: Szellő János 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló 4 2. A kutatás hipotézisei, módszertana, irodalomkutatás A kutatás hipotézisei A kutatás módszertana Fogalmi megközelítés A vizsgált terület demográfiai jellemzői A kutatás területi lehatárolása A népesség alakulása között A gazdaságilag aktív népesség változásai, korcsoportos megoszlása A vizsgált terület gazdasági, foglalkoztatási helyzete, fejlesztési elképzelések Baranya, Somogy és Tolna megyék gazdasági és munkaerő-piaci jellemzői Foglalkoztatási, fejlesztési stratégiák a vizsgált kistérségekben A helyi, közösségi foglalkoztatás helyzete a térségben Az önkormányzatok kérdőíves megkeresése, a tapasztalatok összegezése Az interjúk tapasztalatainak összegezése Helyi, közösségi foglalkoztatási kezdeményezések bemutatása, helyzete Fejlesztési források alakulása 2011-ig a vizsgált kistérségekben Helyi, közösségi foglalkoztatási modellek A helyi, közösségi foglalkoztatás lehetőségeinek szintetizálása Szükségletek, lehetőségek a szociális gazdaság fejlesztésében Szociális szövetkezet, faluvállalat 107 Irodalomjegyzék Mellékletek Kereszttáblák 3

4 1. Vezetői összefoglaló Bevezetés A helyi foglalkoztatás-fejlesztés a helyi gazdaság és munkaerőpiac fellendítését célzó intézkedéseket foglalja magában. A lokális foglalkoztatás a munkaerőpiac fő áramlatán kívüli munkahely-teremtés olyan helyi foglalkoztatási projekteket jelent, amelyek egy-egy kisebb közösség számára hasznos tevékenységek ellátására irányulnak. Úgy kíván munkavégzési lehetőséget biztosítani a munkaerőpiac hátrányos helyzetű csoportjainak, hogy támogatást nyújt a felkészüléshez. Hatóköre nem korlátozódik a non-profit szektorra, hanem átfogja a jövedelemtermelő szektor egy részét is, azt, amelyik a közösség érdekében tevékenykedik. Aktivizálja a rejtett szükségleteket, és megpróbálja a helyi gazdaságban összeegyeztetni a szolgáltatások hatékonyabb nyújtását a nagyobb szolidaritással. Ugyanakkor a helyi gazdaságfejlesztés nem egyszerűen csak helyi szintre leképezett gazdaságpolitika, hanem kifejezetten a helyi piac élénkítését, a helyi gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok bátorítását, szélesítését jelenti, helyi és térségi léptékben, a helyi fejlesztés módszertana alapján. A helyi gazdaságfejlesztés ezért alkalmas eszköz olyan térségek, települések gazdaságának és gazdasági erőforrásainak dinamizálására, ahol a gazdaságfejlesztés általános eszközeivel nem lehetett eredményt elérni. Ez természetesen nem jelent szűkítést, azaz a helyi gazdaságfejlesztés egyaránt alkalmazható szegényebb és gazdagabb régiókban, kistelepüléseken és nagyvárosokban, perifériákon és agglomerációkban. Magyarországon a helyi, döntően nem piaci foglalkoztatás alapjait az US DOL LED Gyors Reagálás Program keretében a munkaügyi központok rakták le 1996 és 2000 között. A program ideje alatt a 27 projekt indítására került sor 400 önkormányzat és több mint 200 civil szervezet bevonásával. 1 E programsorozat főbb megállapításai az alábbiak voltak: A helyi közösségeknek a rendelkezésre álló saját erőforrásaikra támaszkodva együtt kell működniük, és fel kell mérniük a helyi viszonyokat, meg kell állapítaniuk, melyek az erős és gyenge oldalak és milyen lehetőségekre illetve adottságokra lehet támaszkodni. Az így elrendezett információkból kiindulva a helyi szereplők stratégiát dolgoznak ki, mely részeként a térség helyzetét javító projekteket valósítanak meg. 1 A helyi foglalkoztatás-fejlesztés (local employment development, LED) a helyi gazdaság és munkaerőpiac fellendítését célzó intézkedéseket foglalja magában. A helyi foglalkoztatás-fejlesztés során az állami és magánszektor szereplői jellemzően több érdekelt részvételén alapuló partnerkapcsolatok keretében közösen vesznek részt a helyi szinten kigondolt és megvalósított kezdeményezések kidolgozásában. A partnerek között lehetnek például különböző szintű (regionális, megyei vagy önkormányzati) hatóságok, ügynökségek (állami munkaügyi szolgálatok és helyi fejlesztési ügynökségek), helyi munkaadók, kereskedelmi kamarák, szociális partnerek, nonprofit szervezetek és nem kormányzati szervezetek is. 4

5 A projektek nem hatalmas, korszakalkotó, az egyik pillanatról a másikra megvalósuló ötletek, hanem kis lépéseket tartalmazó változások, melyek gyakran azt eredményezik, hogy a településeken pozitívabbá válik a megítélése, megújul a közösségi szellem, a közösségi lendület tovább folytatódik, és újabb, a közösség által szükségesnek tartott feladatokat végeznek el. Idővel ezek az eredmények beérnek, és a külső befektetők szemében vonzóbbá válik az adott kistérség/település. A helyi vállalkozói környezet javításával az előremutató kezdeményezések nem csak az új, hanem a meglévő vállalkozásoknak is kedvezőbb lehetőségeket teremtenek. 2 A fenti modell és módszer alapján alakultak ki azok a közösségi kezdeményezések, amelyek közül többen ma is működnek. A kistelepülési tartós munkanélküliség problémájának javítására indította el az akkor még regionális munkaügyi központ 2009 márciusában a Sorsfordító - Sorsformáló elnevezésű komplex munkaerő-piaci programot. A program kezdetben csak Tolna megye hat településén működött, később azonban Somogy és Baranya megyére is kiterjedt, közel 30 települést érintve. A résztvevő 200-nál több korábbi tartós munkanélküli a program sorsfordító törekvései jegyében főként a zöldség- és gyümölcstermesztésben kapott munkát, azt megelőzően pedig oktatást. Munkahelyüket önkormányzatok, szövetkezetek és magángazdálkodók biztosítják. E programot esettanulmány szintjén, alapos kutatással feltárta az MTA Közgazdaságtudományi Intézete, 3 amely így jelen kutatásunk egyik szekunder alapjának számít. A közelmúltban lezajlott válság hatásai nem csak a meghatározó termelői szektorokban jelentkeztek, hanem a vidék Magyarország, így a Dunántúl nagy részét is érintették. E válság is felerősített olyan igényeket, amelyek a helyi, kevésbé piacfüggő foglalkoztatás fejlesztését szolgálhatják. A Dunántúl társadalmi, gazdasági helyzetét vizsgálva egy sajátos kettősség tapasztalható. Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl területei, gazdasági viszonyai lényegesen fejlettebbek, mint a Dél-dunántúli régióé. A három régióban élő populáció száma meghaladja a 3 millió főt. A települések száma 1721, jellemző az aprófalvas szerkezet. 4 A foglalkoztatási viszonyok alapján a Dél-Dunántúlon magas a munkanélküliség, aránya százalék között mozog, meghaladva a évi 12,8%-os országos átlagot, míg a másik két régióban ez az arány a válság utóhatásainak ellenére is lényegesen alacsonyabb (8-10%). 5 A lokális foglalkoztatás alapja a partnerség, az Európai Unió prioritásként kezeli a minőséget, jövőképének egyik kulcsfontosságú eleme a Nyerjünk együtt kultúra kialakítása, fejlesztése. A partnerkapcsolatok, a team-építés és az együttműködés új formái nyerő módszerként jelentkeznek. Ennek valóra váltása érdekében, a lokális foglalkoztatás elősegítése során 2 Maria T. Heidkamp Rátvai Miklós (1998): Együttműködés és helyi kezdeményezés a kistérségi gazdaságfejlesztésben. Joint initiatives of the USAID, USDOL and the Hungarian Ministry of Social and Family Affairs, Budapest 3 A helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok vizsgálata, esettanulmányok (szerk.: Németh Nándor, 2011.) MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest 4 Forrás: KSH 5 Forrás: AFSZ 5

6 gyakran sokféle partnerrel kell kapcsolatot teremteni, akik a saját különféle erőforrásaikkal és képességeikkel együtt dolgozó győztesekként működnek közre. Az ilyen partnerkapcsolatok kifejezett és szerződéses alapja a bizalom lehet, amelyet a legmagasabb szintű tájékoztatás és információcsere támaszt alá. E rövid helyzetkép alapján elmondható, hogy a helyi nem vagy csak részben piaci viszonyok közötti foglalkoztatás több modellje kialakításra került, nem egy esetben állami támogatással. Ugyanakkor a lokális, nem piaci szerveződések egyik lényeges eleme az önerő és önszerveződés lenne. Kutatásunk e fontos kérdéskört helyezi középpontjába, kapcsolva az emberi tényezőkhöz, attitűdökhöz. A kutatás céljai alapján azokra a problémáknak a megoldására, javaslatok kidolgozására koncentráltunk, amelyek a foglalkoztatáshoz, a munkanélküliséghez kapcsolódnak és erősíthetik a részbeni önfenntartó fejlődés feltételeinek megteremtését. 6 E mellett megvizsgáltuk a már megkutatott és a gyakorlatban már működött rendszerek, modellek jelenlegi helyzetét, fejlődésük alakulását, esetleges megszűnésük okait. A kutatás keretében 9 hátrányos helyzetű (H) és 9 leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérség településeinek lokális, közösségi foglalkoztatási viszonyait elemeztük a tőkehozzáférés, a helyi gazdasági körülmények, a vállalkozói környezet, az infrastruktúra, az emberi erőforrás és az élet minősége tükrében. A területi lehatároláskor a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatbázisát vettük alapul, amely megegyezik a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendeletben foglaltakkal. E kistérségek: Baranya megyében: Komlói (H), Mohácsi (H), Pécsváradi (H), Sásdi (LHH), Sellyei (LHH), Siklósi (H), Szentlőrinci (H), Szigetvári (LHH) kistérségek. Somogy megyében: Barcsi (LHH), Csurgói (LHH), Kadarkúti (LHH), Kaposvári (H), Lengyeltóti (LHH), Marcali (H), Nagyatádi (H), Tabi (LHH) kistérségek. 7 Tolna megyében: Dombóvári (H), Tamási (LHH) kistérségek. 8 E kistérségek közös nevezője az alacsony foglalkoztatási szint, a magas munkanélküliség, a gazdasági beszűkülés. Különösen nehéz helyzetben vannak azok a kistérségek, amelyek közvetlenül, országunk déli határa mellett helyezkednek el. 9 A kutatás során a meghatározó dokumentumelemzésen kívül 300 önkormányzat kérdőíves megszólítására került sor. A visszaérkezés aránya 74,6 százalékos volt 224 önkormányzattól kaptunk választ. E mellett lefolytatunk 30 interjút, zömében foglalkoztatási, szociális, térségfejlesztési szakemberekkel, civil szervezetek képviselőivel. 6 A részbeniség az objektív világ, a társadalmi, környezeti meghatározottságból adódik. 7 A Tabi kistérség 2008-ban került az LHH kistérségek közé 8 A régió 25 kistérségéből 8 tartozik az ország 33 leghátrányosabb helyzetű kistérsége közé. 9 A 311-es kormányrendelet 2001-ben módosításra került a 116/2011. (VII.7.) kormányrendelettel, azonban e módosítást a kutatásban érintett kistérségek tekintetében nem változtatta. 6

7 Főbb megállapítások, következtetések A vizsgált területen a települési önkormányzatok közel kétharmada küszködik az infrastruktúra fejletlensége, a magas munkanélküliség, a forráshiány miatt keletkező problémákkal. A települések önkormányzataira háruló számtalan feladat ellátása jórészt megoldott, azonban a közösség életében jelentkező szükségletekre valóban reagáló programok minősége és hatásfoka javítható. A foglalkoztatási helyzet és a jövedelmi viszonyok javítása érdekében olyan fenntartható innovációra van szükség, amelyek a települések, a helyi közösségek és emberi erőforrások fejlesztéséhez is hozzájárulnak. Az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatása érdekében nem elégséges a munkaerő-piaci kínálatot érintő intézkedések meghozatala, a keresleti oldal élénkítésére is intézkedéseket kell tenni. A hazai forrásból finanszírozott nemzeti közfoglalkoztatási program mellett szükség van a nem állami szervezetek közreműködésével munkalehetőségeket biztosítani a hátrányos helyzetű emberek számára. Az elmúlt évtizedben a Dél-dunántúli régió gazdasági foglalkoztatási lehetőségei csökkentek, munkaerőpiaca beszűkült. A válság hatása tovább rontotta az álláskeresési mutatókat, előtérbe került a közfoglalkoztatás. A megyei mutatók alapján kedvezőbb helyzetben van Tolna megye. Egyrészt pozitívabb gazdasági, másrészt foglalkoztatási helyzetéből adódóan. A munkanélküliség különösen jelentős arányban van jelen a Dráva vidékén, a határszélen, Csurgó, Barcs, Sellye, Siklós kistérségben. A 18 kistérségben igen jelentős a munkaerő-piaci hátrányokkal bíró, kockázati csoportokhoz tartozók száma. E csoportokon belül is nagyon jelentős a tartósan állást keresők és az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők aránya. A helyi, kistérségi foglalkoztatás fejlesztésének hangsúlyai az azonosságok (munkahelyteremtés, képzés és átképzés, vállalkozások fejlesztése mellett) tükrözik a kistérségi sajátosságokat is. Ilyen sajátosságok például egyes ágazatok előtérbe állítása (termálturizmus, borturizmus, mezőgazdaság stb.), mint foglalkoztatást bővítő lehetőségek. Szinte mindenhol megfogalmazásra került a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegekkel való foglalkozás. A kistérségek nagyobb részénél külön is kiemelik a roma népesség foglalkoztathatósági felzárkóztatását, munkaerő-piaci helyzetük javítását. Általános problémát jelent, hogy a viszonylag magas számú egyéni vállalkozó, és a mérsékelt számú kisvállalkozók mellett a közfoglalkoztatást nem véve alapul gyakorlatilag teljes mértékben hiányoznak a harmadik, értékteremtő alternatív kínáló szociális szövetkezetek, és a non-profit foglalkoztatók. Kiemelten problematikusnak tartjuk, hogy a rendkívül alacsony számú, arányú piaci foglalkoztatók mellett a minta kettőszázhuszonnégy településből mindössze öt helyen működik szociális szövetkezet, és tizenhét esetben nonprofit foglalkoztató. A kritikusan alacsony számú piaci foglalkoztatók, és a még ennél is alacsonyabb szociális szövetkezetek mellett a turisztikai lehetőségek, mint kitörési pontokkal összefüggésben megállapítható, hogy ha mérsékelten is, és kistérségenként településkategóriánként jelentős szórással, mégis vitathatatlanul rendelkezésre állnak minden harmadik, minden második településen. A relatíve kedvező helyzet ellenére meg kell 7

8 említenünk azt a százharminckét települést, amelyek ugyan környezetük alapján alkalmasak lennének a falusi turizmusra, mégsem működtetik ezt. A Dél-dunántúli régióban az érintett kistérségek (településeik) viszonylatában kialakultak különböző modellek, kezdeményezések, amelyek egy része jelenleg nem működik. Másik része bizonyos kontinuitást mutatva egyik programból átkerült másik programba (például: a szociális gazdaság alapjait megteremtő Belecska, Kisvejke, Gyulaj átkerülése a Sorsfordító Sorsformáló kezdeményezésbe, innét pedig a jelenleg működő START programba) között a 18 kistérségben több mint 32 milliárd forint érkezett hazai támogatásként, amely a teljes költség 53,6%-át tette ki. A támogatási csoportokon belül a legnagyobb arányt az infrastrukturális támogatások jelentették több mint 50 százalékkal, majd ezt követte a gazdaságfejlesztés, az életminőség és az emberi erőforrások fejlesztése. Az I. Nemzeti Fejlesztési terv során a kistérségek 36 milliárd forintot, míg az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjaira több mint 179 milliárd Ft-ot kaptak. Az egyes támogatási formák, munkaerő-piaci programok közül a hátrányos helyzetű (H, LHH) térségekben elsősorban azokat kell alkalmazni, amelyek tartós hatásúak és az adott kistérségben élő lakosság számára hosszabb távon fenntartható helyzetjavulást, munkahelybővülést, munkaalkalmat eredményeznek, szemben a passzív ellátásokkal, illetve a rövid távú megoldásokkal. Mivel az érintett kistérségek munkaerőpiaci helyzete nem azonos, az egyes kistérségek sajátosságaihoz leginkább illeszkedő forrásallokációt kell megvalósítani. Egy kistérségi foglalkoztatáspolitika alapvető feladata egy vállalkozásbarát társadalmi-kulturális klíma kialakítása. A nemzetközi vizsgálatok, de a kistérségekben végzett felmérés eredményei is arra utalnak, hogy a vállalkozásoknak megfelelő fogadtatásra és elismerésre van szükségük ahhoz, hogy hatékonyan és piaci körülmények között egymás iránt bizalommal tudjanak tevékenykedni. Emellett természetesen arra is szükség van, hogy az adott településen megérje vállalkozónak lenni. Minden köztes kistérségben szükséges megfelelő információs bázis létrehozására. E bázis állásbörzeként, illetőleg a foglalkoztatók számára minőségbiztosítási rendszerként működhetne, ahol nemcsak a foglalkoztatottak tájékozódhatnának a munkalehetőségekről, hanem a vállalkozások is egyfajta minősítést kapnának. Ezáltal a jobb minősítésű vállalkozás nagyobb presztízst érhet el, amely működésében és foglalkoztatási cselekvésében is méltányolható lenne. A szociális gazdaság (a szociális szövetkezetek) fejlesztését el kell választani a közfoglalkoztatás rendszerétől. Ahhoz annyiban kapcsolódjon, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők számára is egyfajta továbblépési lehetőséget jelentsen a nyílt munkaerőpiac felé, de ne képezze a közfoglalkoztatás részét. A térségben munka nélkül élő és mindennapi megélhetési problémákkal küzdő hátrányos helyzetű emberek önfenntartásának elősegítése érdekében, ezáltal lehetőséget biztosíthat a szegénységben élőknek, hogy támogatások segítségével csatlakozzanak egy gazdasági, termelő tevékenységet végző közösséghez, ahol a munkában együttműködő társakkal együtt, előteremthetik a mindennapi megélhetéshez szükséges jövedelmüket. 8

9 Alapvető feltétel a gazdaság minden szinten történő megerősödése, és e fejlődéssel magalapozott munkahelyek teremtése, a KKV szektor innovációs lehetőségeinek bővítésével, kistérségi kisugárzásával a foglalkoztatás helyi szintű bővítése. Komplex gazdaságfejlesztő, foglalkoztatást segítő rendszerre van szükség, amely magában foglalja a gazdaság helyi viszonyainak újraszervezését (vállalkozásösztönzés, új vállalkozások létrehozása, vállalkozói közösségszervezés, marketing); a helyi gazdasági szereplők együttműködését; a gazdasági önrendelkezést, a helyi erőforrásokat, eszközöket és érdekeket (a közösségi hasznosulást, helyi fejlesztést, elkötelezettséget, lokálpatriotizmust). 2. A kutatás hipotézisei, módszertana, fogalmai A legtöbb település elsősorban azért vállal foglalkoztatást fejlesztő, gazdaságélénkítő tevékenységet, hogy megoldja a helyi munkanélküliség problémáit. A neoklasszikus modell szerint az alacsony munkabérek és a kisebb költségek megfelelő környezetet teremtenek az új munkahelyek létrehozására, mivel a vállalatok az alacsonyabb költségű területeket keresik. Ez a modell a helyi munkaerő-keresletre fókuszál és meghatározó tényezői a speciális helyi ösztönzők felajánlása, a munkaerő értékének növelése. A helyi gazdaságfejlesztési megoldások a munkaerő és a természeti erőforrások keresletéről azok kínálatára, lehetőségeinek felajánlására helyezi a hangsúlyt. Céljuk a település és az ott élő emberek értékének a növelése. E megközelítés szerint a gazdasági, foglalkoztatási lehetőségeket úgy kell alakítani, hogy a rendelkezésre álló humán erőforrásokra épüljenek, és hatékonyan használják fel a természeti és intézményi adottságokat. 10 A helyi gazdaságfejlesztés minden olyan beavatkozás, amely a helyi gazdaság bármely komponensének, vagy a helyi gazdaság egészének módosítása által, és/vagy korábban hiányzó komponens bevonása révén, és/vagy kihasználatlan komponensek újraélesztésével a helyi gazdaság egy vagy több jellemzőjét (eredményességét, hatékonyságát, jövedelmezőségét, a kibocsátott termékek/szolgáltatások minőségét, a foglalkoztatottságot, a rendszer fenntarthatóságát) javítja A kutatás hipotézisei Az elmúlt évben lezajlott társadalmi-gazdasági változások velejárójaként jelentkezett a munkanélküliség és ezen belül a tartósan akadályozott emberek munkanélkülisége. Ugyan- 10 Fazekas József, Rátvai Miklós, Weisz Zoltán (2000): Térségfejlesztési kezdeményezések Önsegítő kézikönyv. USDOL Hungary Gyors Reagálású Projekt Igazgatósága, Budapest 11 Dr. Czene Zsolt, Dr. Ritz Judit (szerk. 2010): Területfejlesztési füzetek (2) Helyi gazdaságfejlesztés. Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok. VÁTI, Budapest 9

10 akkor a munkanélküliség nemcsak foglalkoztatáspolitikai tényező, amit a kezelésére kialakított szervezet saját eszközeivel megoldhat, hanem társadalmilag determinált következmény, amelynek alapját a szociális biztonság léte vagy nem léte határoz meg. Az emberek szociális biztonságát alapvetően a foglalkoztatási lehetőségek határozzák meg, amelyet a különböző ellátások (álláskeresési járadék, társadalombiztosítás, támogatások stb.) rendszere erősíthet. E rendszerek fejlődése azonban csak szoros kölcsönhatásban történhet, amelyek tartalmazzák az egyéb, de nagyon fontos más rendszereket is, mint például: az egészségügy, az oktatás, a művelődés, a lakáshelyzet, az adózás és még sorolhatnánk azokat a tényezőket, amelyek kisebb-nagyobb mértékben befolyásolják a tágabban értelmezett szociális biztonságot. 12 Ide tartoznak a lokális foglalkoztatás nem piaci vagy részben piaci jellegű szerveződései is, amelyről hipotéziseink az alábbiak voltak: A helyi gazdasági fejlődés egyik meghatározó tényezője a közösség, annak szükséglete, szándéka és akarata. A társadalmi, gazdasági körülmények milyensége/minősége, a kialakult közösségi kultúra befolyásolhatja egy-egy település helyzetét, perspektíváját a helyi foglalkoztatás/foglalkoztathatóság szempontjából. Bármennyire is vannak fejlettebb területek, mindig találhatunk olyan településeket ahol szükségszerű a lokális fogalakoztatási tartalom közösségi megjelenése. Kell egy szervező erő, amely/aki biztosítani tudja a nem piaci viszonyok közötti foglalkoztatást, mintegy tranzitálási lehetőséget. A hipotézisek bizonyítására vizsgáltuk a demográfiai, társadalmi és gazdasági viszonyokat, különös tekintettel az aprófalvas szerkezetre. Elemeztük a helyi foglalkoztatáspolitika fejlesztésére, a közösségi foglalkoztatásra, a szervező erő biztosítására szolgáló hajlandóságot, a humánerőforrás rendelkezésre állását. Kutatásunkat alapvetően meghatározta az a korábbi, több más munkában is megfogalmazott tapasztalat, hogy egy település önmagában csak belső erőforrásból nem tud kiteljesedni. Fejlődését befolyásolja a kistérség, a megye, a régió, a támogatási rendszer. Mindemellett, bár nem e kutatás közvetlen tárgya, elkerülhetetlenül is vizsgálunk, bemutatunk olyan kezdeményezéseket, mint például a foglalkoztatási paktumok és a közfoglalkoztatások A kutatás módszertana A vizsgálandó téma és terület komplex kutatási megközelítést igényel, ebből adódóan a módszertan is összetettebb lényegi vonatkozásokra koncentrál. Jellegét tekintve egyrészt primer (empíria), másrészt szekunder (meglévő kutatás, dokumentum, illetve adatelemzés) módszereket tartalmaz. Operacionalizálás, a használandó fogalmak definiálása: Az operacionalizálás az a folyamat, amelynek során, a kutatás megkezdésekor a hipotézisekben megfogalmazottakat mérhetővé tesszük. Úgy fogalmazzuk át ezeket az elemeket, hogy az operacionalizálás után az alkalma- 12 Szellő János (szerk ): Munkaerő-piaci alapismeretek, jegyzet. DDRMK, Pécs 10

11 zott kategóriák meghatározott mérési mód vagy mérőeszköz (pl. kérdőív) segítségével mérhetővé váljanak. Dokumentum- és adatelemzés: Kulcsszavas, tárgyszavas keresés, szükséges és elégséges dokumentumok beszerzése és vizsgálata. Számítógépes adatbázisok, keresőprogramok alkalmazása. Az elemzési folyamatot az alábbi ábra mutatja: A kérdőíves (empirikus) felmérés során a nem valószínűségi, és a valószínűségi technikát egyaránt alkalmazzuk. A felmérés elektronikus és postai úton történt, terveinknek megfele- 11

12 lően a célterületen 300 önkormányzatot vagy kistérségi civil szervezetet kerestünk meg, 224 válasz érkezett (a kérdőívet lásd 1. sz. melléklet). A szakirodalom elemzésének tapasztalatait, következtetéseit megfelelő hivatkozással beépítettük a tanulmányba. A dokumentumelemzés mellett módszertanunk egyrészt a kauzális és a statisztikai következtetés lehetőségeit tartalmazza: statisztikai becslés és statisztikai hipotézisvizsgálat formájában. 13 Mérési szinteknek a sorrendiséget, az intervallumot és az arányi skálát alkalmazzuk. Megoszlási viszonyszámként (relatív gyakoriság): a sokaság egyes részeinek a sokaság egészéhez mért arányát használtuk. Mélyinterjúk: Az interjútechnika alkalmas volt arra, hogy egy szűkebb válaszadói kör véleményét a legalaposabban megismerhessük. Itt a válaszadók kiválasztásánál elsődleges szempont, hogy mélyebb ismerettel rendelkezzenek a témával kapcsolatban: például a szakértők köre. Az interjútechnika több sajátos technika összefoglaló megnevezése, de alapvetően egy irányított beszélgetés, ahol a válaszadó szabadon fejtette ki gondolatait, nézeteit a kutatási témával kapcsolatban. A kutatás során 30 interjúra került sor, döntően foglalkoztatási, szociális, térségfejlesztési szakemberekkel, civil szervezetek képviselőivel (interjúkérdéseket lásd 2. sz. melléklet) Fogalmi megközelítés Az alábbiakban néhány, általunk fontosnak tartott, meghatározó fogalmat tisztázunk. Teszszük ezt abból a megfontolásból, hogy a társadalmi, gazdasági, igazgatási folyamatokból adódó változások fogalmi, tartalmi együttélését elemezni tudjuk Térségfejlesztési fogalmak: A kistérség statisztikai területi egység, az európai statisztikai rendszerben LAU 1 szint (korábban NUTS 4). Több település funkcionális együttműködéseként önkormányzati társulások formájában létrejött terület, mely nem követi szükségszerűen a statisztikai kistérségek határait. Más megfogalmazásban a kistérség a települések között létező funkcionális - lakóhelyi, közlekedési, középfokú ellátási (oktatás, egészségügy, kereskedelem) - kapcsolatrendszerek összessége alapján behatárolható területfejlesztésistatisztikai egység, egymással intenzív kapcsolatban lévő, önszerveződő, egymással határos települések összessége. 14 Hátrányos, illetve leghátrányosabb helyzetű kistérségek: hátrányos helyzetű kistérségnek kell minősíteni azokat a kistérségeket, amelyeknek a komplex mutatója kisebb, mint az összes kistérség komplex mutatójának (gazdasági, infrastrukturális, tár- 13 A statisztikai vizsgálat specializáltsága szerint: Statisztikai sokaság: a megfigyelés tárgyát képező egyedek összessége (pl. a térség gazdaságilag aktív népessége). Megfigyelési egység: akire, vagy amire vonatkozóan adatokat gyűjtünk (pl. a szakmacsoportok). Számbavételi egység: aki az adatot szolgáltatja (pl. munkaügyi szervezetek). 14 Forrás: VÁTI 12

13 sadalmi, szociális és foglakoztatásai) átlaga. A hátrányos helyzetű kistérségeken belül azokat a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező kistérségeket, amelyekben az ország lakónépességének 15%-a él, leghátrányosabb helyzetű kistérségeknek kell minősíteni. A leghátrányosabb kistérségek közül a komplex programmal is segíthető 33 térségből 9 van Dél-Dunántúlon, 12 Észak-Magyarországon, 8 Észak-Alföldön, 5 Dél- Alföldön. Népességszámuk Észak-Magyarországon a legmagasabb, ezt követi Észak- Alföld, Dél-Dunántúl, valamint Dél-Alföld. 15 Mikro-térség: néhány településből álló, földrajzilag összefüggő térség, mely a települések közötti szoros gazdasági, társadalmi, kulturális hasonlóságon és kapcsolatokon alapul. A hivatalos formában való megjelenése társulás, települési önkormányzatok szövetsége, melynek kialakulását a közös lokális érdekek és a közös feladatmegoldás felismerése motiválja. 16 Területfejlesztés: az országra, valamint térségeire (kistérségeire, településeire) kiterjedő társadalmi, gazdasági és környezeti területi folyamatok figyelése, értékelés, a szükséges tervszerű beavatkozási irányok meghatározása. Rövid, közép- és hosszú távú átfogó célok, koncepciók és intézkedések meghatározása, összehangolása és megvalósítása fejlesztési programok keretében. 17 Településfejlesztés: mindazon, a településre kiterjedő társadalmi-gazdasági tervezési és megvalósítási tevékenységek összessége, amelyek a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítását, a települések gazdaságának, műszakifizikai állományának gyarapodását, folyamatos megújítását, természetes és épített környezetének védelmét szolgálják Gazdasági, munkaerő-piaci fogalmak: Kutatásunk szempontjából a népességet a munkaerő-piaci részvétel, illetve gazdasági aktivitás szempontjából gazdaságilag aktívak és gazdaságilag inaktívak alkotják. A nemzetgazdaság teljesítőképessége, a GDP termelőképessége szempontjából fontos, hogy a népességnek milyen hányada vesz részt az értékalkotásban. Munkaképesség szempontjából a népességnek két csoportja ismeretes: Munkaképes koron kívüliek. Ide tartoznak a munkaképes koron aluli gyermekkorúak és munkaképes koron túli időskorúak. Munkaképes korúak. Munkaképes kor a népesség alsó és felső korhatárát jelző nemzetgazdaságban jogszabályilag elfogadott egyezményes életkor. Az alsó korhatár a 15. életév, a felső korhatár a mindenkori nyugdíjkorhatár. 15 Forrás: KSH. Az egyes mutatócsoportok átlagos értéke adta a gazdasági, az infrastrukturális, a társadalmi, a szociális és a foglalkoztatási helyzet mérőszámát, majd az öt mutatócsoport átlaga lett az elmaradottság (fejlettség) közös mérőszáma, az ún. komplex fejlettségi mutató azokban a kistérségben, ahol nem megyei jogú város a székhely. A leghátrányosabb helyzetű térségek közül azokban, ahol a népesség aránya az országos átlag 10%-ának felel meg, felzárkóztatásuk érdekében komplex programot kell/lehet megvalósítani. A január 1- jei népességszám alapján e kritériumnak 33 kistérség felel meg, együttes népességszámuk 962 ezer fő volt. 719 településük közül 49 volt város, a települések átlagos mérete 1338 fő volt. 16 Országos Területfejlesztési Koncepció 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat évi XXI. törvény 13

14 A munkaképesség felső korhatára a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szerint 74 év, az Európai Unió statisztika rendszere szerint 64 év, amely azonban nem azt jelenti, hogy az EU valamennyi tagországában egységesen 64 év a nyugdíjkorhatár. Az EU 15 tagállamában a 60. életévtől a 67 életévig elégé differenciált a nyugdíjkorhatár. Magyarországon jelenleg férfiak és nők számára egységesen 62 év a nyugdíjkorhatár, amelyet fokozatosan érnek el a nyugdíj előtt álló korosztályok. Munkaerőforrásnak az adott társadalmi-gazdasági munkakövetelményeknek megfelelő fizikai és szellemi képességgel rendelkező népességet nevezzük. A teljes népesség elsődlegesen munkaképes korú és munkaképes koron kívüli népességre bontható. A munkaképesség korhatára a munkaerőforrás gerincét képező népesség alsó és felső korhatárát jelző egyezményes életkor, amit a Munka Törvénykönyve szab meg. A gazdaságilag aktív népesség a év közötti foglalkoztatottakból (aktív keresők, gyesen, gyeden levők, nyugdíj mellett munkát vállalók) és a munkanélküliekből áll. A foglalkoztatottak további kategóriákba sorolhatók: a munkavállalókra, akik valamilyen munkáltatónál állnak alkalmazásban, továbbá az önállókra, illetve azok segítő családtagjaira. A gazdaságilag inaktívak szintén két csoportra oszthatók: az inaktív keresőkre (nyugdíjasok és tanulók, tehát azok, akik most éppen nem dolgoznak, de dolgozni fognak, vagy már dolgoztak), és az eltartottakra. 18 Munkaerőpiac: nem más, mint adott időszakban, adott gazdasági feltételek mellett a munkaerő adásvételével kapcsolatos viszonyok összessége. A munkaerő-kereslet a munkáltatók által megjelenített azon igény, hogy egy meghatározott időszakban milyen létszámú és összetételű munkaerőt kívánnak foglalkoztatni. A munkaerő-kínálat az adott időszakban rendelkezésre álló munkanélküliek és álláskeresők számát és öszszetételét jeleníti meg. 19 Nem piaci foglalkoztatás: nem az elsődleges munkaerőpiacon történő foglalkoztatást jelenti. Ilyen például a közfoglalkoztatás, vagy egyes súlyosan fogyatékos csoportoknál a terápiás jellegű foglalkoztatás, stb. Tegyük, hozzá, hogy már e foglalkoztatások körében is érvényesülnek piaci hatások, értékteremtő tevékenységek. Nyilvántartott álláskereső az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül, és az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és elhelyezkedése érdekében az illetékes kirendeltséggel együttműködik, és akit az illetékes kirendeltség álláskeresőként nyilvántart. 20 Munkanélküli az a személy, aki egyidejűleg az adott héten nem dolgozott (s nincs olyan munkája, amelytől átmenetileg távol volt); aktívan keresett munkát, a kikérde- 18 Gazdasági aktivitási ráta (%) = Foglalkoztatottak és a munkanélküliek/össznépesség. Foglalkoztatási ráta (%) = Foglalkoztatottak száma/össznépesség. Munkanélküliségi ráta (%) = Munkanélküliek száma/foglalkoztatottak és a munkanélküliek. 19 Szellő János (szerk.) (2009): Munkaerő-piaci alapismeretek, jegyzet DDRMK, Pécs 20 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. tv 14

15 zést megelőző négy hét folyamán; rendelkezésre áll, azaz két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelő állást (KSH). 21 Szociális gazdaság alapfilozófiája: a szolidaritás és a szociális kohézió; a szociális felelősség és elkötelezettség; a demokrácia és részvétel; autonómia és függetlenség. A szociális gazdaság legfőbb értékei - a méltányosság, szabályozott szabad piac elve, bizalom, megbízhatóság, együttműködés, decentralizáció, sokszínűség, hasznosság, befogadás, emberközpontúság, fenntarthatóság, pluralizmus, polgári státusz - a mindennapok működését meghatározó értékekkel szemben, annak alternatívájaként megjelenő, a jelenleg sikeresnek tartott piac értékeivel szemben működő értékek A vizsgált terület demográfiai jellemzői 3.1. Területi lehatárolás 1. sz. térkép 21 A Központi Statisztikai Hivatal 1992-től lakossági megkérdezésen alapuló adatgyűjtést, ún. munkaerőfelmérést végez. Célja, hogy a nemzetközi (ILO) gyakorlattal összhangban nemzetközileg összehasonlítható információkat nyújtson a munkaerőpiac helyzetéről, a foglalkoztatottak és a munkanélküliek számának alakulásáról. 22 Frey Mária (szerk. 2007): Szociális gazdaság kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest 15

16 Az 1 millió 400ezer hektáron elhelyezkedő, három megyében, huszonöt kistérségben megtalálható hatszázötvenöt településen élő kilencszázharmincnégyezer lélekszámmal rendelkező Dél-dunántúli régiót a kutatás során a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendeletben, illetve a 67/2007. (VI. 28.) OGY határozatban foglaltak alapján határoltuk le. A szűkítés a komplex fejlettségi mutató értelmében hátrányos -, és leghátrányosabb helyzetű kistérségek figyelembe vétele mellett történt. A folyamat alapján, az egymillió hektáron elterülő, ötszázhuszonegy települést (489 községet, 6 nagyközséget, 25 várost, 1 megye jogú várost, tizennyolc kistérség-központot) magában foglaló, és ötszáztizennyolcezer léleknek otthont adó tizennyolc kistérség került lehatárolásra. A vizsgált területek elhelyezkedése a szezonálisan prosperáló Balaton déli partját, a Paksi Atomerőmű helyi, és déli vonzáskörzetét, a szekszárdi körzetet, valamint a Pécsi Tudományegyetem, és néhány nagyobb lokális cégnek köszönhetően még gazdaságilag relatíve kedvező helyzetben lévő pécsi zónát leszámítva területileg homogénen helyezkedik el (1. sz. térkép.). A hátrányos és leghátrányosabb besorolású kistérségek területileg viszonylag egybefüggő elhelyezkedése mögött jelentős településszerkezeti, demográfiai eltérések mutatkoznak meg, amelyek az utóbbi húsz év leforgása alatt a kistérségek arculatának szempontjából csak némiképpen, bár kétségtelenül negatív irányba, az aprófalvak lemorzsolódásával (+17 száz fő alatti mikro-falu, +20 törpefalu) módosultak (lásd 1. sz. táblázatot és 3. sz. mellékletet). Az közötti időszak alatt lejátszódó viszonylagos átrendeződés, aprózódás mellett, illetve ezek hatására a kutatott terület kiemelkedő, bár nem túl előnyös településszerkezeti jellegzetessége a településméretek és funkciók tekintetében megfigyelhető és a valódi tartalommal rendelkező központok elmaradását jelző rendkívül kiegyensúlyozatlan állapot. Amíg a területet hatvanegy százalékban, az elsősorban Baranya megyében, és a Kaposvári, Tabi kistérségben koncentrálódó de más zónákban is előforduló ötszáz fő alatti apró-, törpe-, és mikro-falvak uralják (összesen 317 település), addig az ötszáz és kétezer fő közötti lakossággal bíró települések mérsékelt arányban, harminckét százalékban (összesen 166 db), elszórtan fordulnak elő, elsősorban Somogy- és Tolna megyében, valamint a Mohácsi kistérségben. Hasonló térbeli elhelyezkedést tapasztalunk a mindössze öt százalékot kitevő, huszonhat darab, kétezer és ötezer fő közötti óriásfalvak, vagy a mára azokból előlépő, gyakran kistérség központokként tevékenykedő kisvárosok esetében. A tíz darab, arányokat tekintve kétszázaléknyi ötezer főnél nagyobb (és húszezer főnél kisebb) kisvárosok, kivétel nélkül, érdemi feladattal csak mérsékelten rendelkező kistérség központok (lásd a 3. sz. melléklet térképeit). Véleményünk szerint a legsúlyosabb akadály a gazdasági, munkaerő-piaci, szolgáltatási, és kulturális funkcióval rendelkező, térszervező szereppel bíró, erőteljes középvárosok hiánya. E városokból a kutatási területen, a relatíve fejlődő Kaposvár, és a dekonjunktúrában lévő Komló található meg. A valós gond éppen az, hogy a 90-es évektől elinduló városiasítás hulláma a korábbi kettő ötezer fős óriásfalvakat, illetve nagyközségeket néhány, elsősorban gasztronómiai - turisztikai példát leszámítva nem tudta tőkeerős, térformáló erővel bíró, dinamizáló, valódi városi, gazdasági és szolgáltatási centrumokká előléptetni; ehelyett inkább egyfajta, relatíve fejlett, a saját és a környezetében lévő néhány közeli település igényeit viszonylag kedvezően kielégíteni tudó kisvárosokká fejlesztette. 16

17 Kistérség < >5001 Db % Db % Db % Db % Db % Db % Db % Σ Barcsi Csurgói Dombóvári Kadarkúti Kaposvári Komlói Lengyeltóti Marcali Mohácsi Nagyatádi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári Tabi Tamási Összesen sz. táblázat. A lehatárolt terület településszerkezete 2012-ben. Alapadatok: KSH, Szerkesztette és számította: Lendvai Tamás, Jelmagyarázat: vaníliaszín: alacsony csoport (10 25%) narancssárga szín: közepes csoport (26 39%). Piros szín magas csoport (40 55%). A kutatási területen kevéssel több, mint száznegyvenezer léleknek otthont adó huszonhat város helyezkedik el, amelyek közül tizenkilenc kistérség-központ, és ezen belül egy, Kaposvár megyeszékhely, illetve megyei jogú város is. A huszonhat város között tizennégy, az összes város ötven százaléka rendelkezik kevesebb, mint ötezer lakossal, s minden második egyben kistérség központ is (Kadarkút (2500 fő), Sellye (2750 fő), Lengyeltóti (3230 fő), Sásd (3280 fő), Pécsvárad (4000 fő), Tab (4200 fő)). A népességszámban is kisvárosnak tekinthető, esetenként a felsoroltaknál tőkeerősebb ötezer és húszezer lakossal bíró települések az összes 34%-át kitevő Szentlőrinc, Tamási, Siklós, Nagyatád, Szigetvár, Barcs, Marcali, Mohács, Dombóvár kivétel nélkül térségközpontok, és némiképpen, első megközelítésben jelentősebb térségfunkcióval rendelkeznek. A népesség szempontjából, a középvárosok körébe sorolható Komló (25ezer), és Kaposvár (67ezer700) városa, amelyek közül területi, gazdasági, szolgáltatási, és kulturális funkcióval leginkább az utóbbi rendelkezik. A 2012-ben mért kilencszázkilencven fős átlagos településnagyság hátterében érdemi eltérések szerepelnek, amelyeket jelenleg kistérségi szinten, és nem a megyei arculat oldaláról közelítünk meg. A középtávon is a kihalás veszélyében lévő mikro-falvak két somogyi és kettő baranyai kistérségben, a Csurgói, és Marcali, illetve a Szentlőrinci és Szigetvári kistérségekben haladták meg a tíz százalékot, s figyelembe véve valamennyi kistérséget, összesen harminc települést tettek ki. Ez az érték önmagában sem mondható kevésnek, azonban ha figyelembe vesszük, hogy 1992-ben a mikro-falvak esetében tizenkettőt tartottak nyilván, s húsz év leforgása alatt újabb tizennyolc esett vissza (feltehetően a törpefalvak közül ebbe a kategóriába) erősen elgondolkodtató a kutatási terület legalacsonyabb településosztályának hosszú távú jövőképe. A kevéssel jobb helyzetben lévő száz és kétszáz fő közötti törpefalvak 17

18 esetében egy mérsékelt (10 25%), és egy magasabb (26 30%) közötti intervallum különíthető el. Az utóbbi magasabb értékű csoportba Somogy megyében a Barcsi kistérség, Baranya megyében a Mohácsi, Pécsváradi, Sásdi, Sellyei, Siklósi, Szentlőrinci kistérségek sorolható, a csoporttagokat egyformán jellemzi, hogy minden ötödik, minden harmadik településük törpefalunak tekinthető. A mérsékeltebb intervallumba Tolna megyéből a Dombóvári, Somogy megyéből a Csurgói-, Kadarkúti-, Nagyatádi-, Baranya megyéből a Komlói-. és a Szigetvári kistérség tartozik, ezeken a területeken minden tízedik, minden ötödik település tekinthető aprófalunak. A helyzetük némiképpen hasonlatos a mikro-falvakéval, hiszen 1992-ben hatvannyolc település tartozott ebbe a kategóriába, s húsz év elteltével, huszoneggyel, közel egyharmaddal bővült a csoport. A kétszáz és ötszáz fő között aprófalvak esetében egy alacsonyabb (10 25%), egy közepes (26 39%), és magas (40 55%) intervallum különíthető el. A mérsékelt elemszámú alacsony osztályba, egyedül Barcsi- (23%), és a Mohácsi- (23%) kistérség sorolható, az ennél népesebb közepes értéktartományú osztályban egyaránt megtalálhatóak somogyi és baranyai térségek is (Csurgói-, Kadarkúti-, Komlói-, Marcali, Szentlőrinci kistérségek), esetükben gyakorlatilag minden harmadik település tekinthető törpefalunak. A rendkívül magas értékű intervallumba javarészt, és döntően baranyai kistérségek fordulnak elő: Pécsváradi- (53%), Sásdi- (41%), Sellyei- (46%), Siklósi- (51%), Szigetvári- (50%) kistérségek. Ezt a sort egészíti ki Somogy megyéből a Kaposvári- (48%), a Lengyeltóti- (40%); Tolna megyéből pedig a Tamási kistérség (44%). Közös tulajdonságuk, hogy gyakorlatilag minden második település aprófalunak tekinthető. Az ötszáz és ezer fő közötti, hosszú távon is nagyobb stabilitással rendelkező kisfalvak a kutatási területen egy alacsony és egy magas intervallumra különülnek el. Az alacsonyabb csoportot a húsz harminc százalék közötti arány jelenti, s ebbe Baranya megyéből a dominánsan nem aprófalvas körzetek kerülnek, úgymint a Komlói- (21%), és Szentlőrinci- (20%) kistérségek. Somogy megyéből a Csurgói- (22%), Kadarkúti- (30%), Nagyatádi- (28%) kistérségek sorolhatóak. A magasabb osztályba Baranya megyét tekintve a Mohácsi- (33%), Somogy megyéből a Barcsi- (31%), és Marcali- (41%), Tolna megyéből pedig a Dombóvári kistérség (38%) tartozik. Az ezer kétezer fő közötti nagyfalvak az aprófalvas területekről kevés kivételtől eltekintve szinte teljesen hiányoznak, és mérsékelten (17-22% között) Somogy megyében a Csurgói- (17%), Kaposvári- (19%), valamint Tolna megyében Tamási (22%) kistérségben jelennek meg. Ennél jóval határozottabban, egyharmados egykettedes arányban, Somogy megyében a Nagyatádi- (28%), Lengyeltóti- (40%), Tolna megyében a Dombóvári kistérség (30%) jelenik meg. A kétezer egy és ötezer fő közötti óriásfalvak, illetve azokból elő lépő kisvárosok a Kadarkúti- (13%), Komlói- (11%), Lengyeltóti- (10%), Pécsváradi- (11%), és a Tamási kistérségen (16%) kívül valamennyi területen tíz százalék alatt találhatóak, és egyes kistérségekből teljesen hiányoznak. A valamilyen mértékű térségszervező, központi funkcióval rendelkező ötezer főnél magasabb lélekszámú kisvárosok problémája az alacsony számú előfordulás, minden kistérségben tíz százalék alatt találhatóak, és több területen egyáltalán nincsenek jelen. 18

19 Kistérség >5001 Db % Db % Db % Db % Db % Barcsi Csurgói Dombóvári Kadarkúti Kaposvári Komlói Lengyeltóti Marcali Mohácsi Nagyatádi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári Tabi Tamási Összesen sz. táblázat. Az népességű települések arányai az egyes kistérségekben, és viszonya a nagyobb lélekszámú település kategóriákhoz. Alapadat-forrás: KSH, A számításokat, és táblázatot készítette: Lendvai Tamás, Jelmagyarázat: vanília sárga szín: alacsony csoport (15 25%), narancssárga szín: mérsékelten magas (26 50%), piros szín: kiemelkedően magas csoport (>50%). Σ A kutatási terület településszerkezetének szempontjából valóban kiemelkedő jelentősége éppen az ötszáz fő alatti települések arányainak, illetve számainak összegzéséből adódik (lásd 2. sz. táblázat). Az adatok alapján egy alacsony (1 25%), egy mérsékelten magas (26 50%), és egy kiemelten magas (>50%) értékintervallum rajzolódik ki. Az alacsony csoportba mindössze a Dombóvári- (25%), és a Nagyatádi kistérség (33%) tartozik, ezeken a területeken minden harmadik, minden negyedik település tekinthető ötszáz fő alattinak, a mérsékelten magas értéktartományt a Mohácsi- (47%), és Tamási kistérséget (47%) leszámítva kivétel nélkül a somogyi kistérségek alkotják. Ezzel szemben a rendkívül magas értékű csoportba a Barcsi- (54%), a Kaposvári- (57%) valamint a Tabi (79%) kistérségen kívül egészében baranyai területeket találunk, amelyek nagy részének értéke eléri, vagy meghaladja a nyolcan százalékot: Pécsváradi- (79%), Sásdi- (78%), Sellyei- (86%), Siklósi- (77%), Szigetvári kistérség (80%). 19

20 2. sz. térkép A kutatási terület településszerkezeti vizsgálatakor az egyes településméretek analizálása mellett választ kerestünk arra is, hogy a törpe-, apró-, kis-, valamint ezer főnél nagyobb falvak, esetleg kisvárosok milyen arányban találhatóak meg az egyes kistérségekben. Az eredményeket a 2. sz. térképen leolvasva rálátásunk nyílik arra, hogy az egyes területek milyen mértékben tekinthetőek harmonikusnak, kiegyensúlyozottnak a településszerkezet viszonylatában. A teljes kartogram részletes elemzését az ábrázolás és a táblázat következtében nem tartjuk szükségesnek, ehelyett, részben az előzőeket is összefoglalva a figyelmet a területi anomáliákra, a kiegyensúlyozatlan állapotokra kívánjuk felhívni. Baranya megyében a Sellyei kistérséget gyakorlatilag a törpe- és az aprófalvak uralják, nagyobb méretű település csak elvétve található, részben hasonló, bár némiképpen kedvezőbb a helyzet a Pécsváradi, Sásdi, Siklósi és Szentlőrinci, továbbá Somogy megyéből a Tabi kistérségben is, ahol a települések hetvenöt százaléka az említett két kategóriába tartozik. Köztes helyet foglal el Somogy megyéből a Kaposvári kistérség, ugyanis ezeken a területeken a kettőszáztól ötszáz fős lakosságú aprófalvak az összes település ötven százalékát teszik ki, ugyanakkor a maradék ötven százalék relatíve kiegyensúlyozottan oszlik meg a nagyobb települések között. Végül szintén más arculatot mutat a Lengyeltóti és a Dombóvári kistérség, az előbbiben az aprófalvak, és a kisfalvak teszik ki egyenlő arányban megosztva a települések nyolcvan százalékát, a Tolna megyei kistérséget viszont éppen a kisfalvak, és a nagyobb falvak uralják közel egyenlő, negyven negyven százalékos arányban, s a fennmaradó húsz százalékot a törpe-, és aprófalvak jelentik. A tolna megyei Tamási kistérséget a Dombóváritól kevés eltéréssel egyenlő arányban az apró és és kisfalvak határozzák meg, s emellett csak néhány 20

Mobilitási hatások a foglalkoztatásra a Dunántúl déli részén. Kutatási zárótanulmány

Mobilitási hatások a foglalkoztatásra a Dunántúl déli részén. Kutatási zárótanulmány Mobilitási hatások a foglalkoztatásra a Dunántúl déli részén Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2014. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető: Dr.

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Munkaerő-piac szakképzés - felnőttképzés Szemere

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

Lakossági hulladék keletkezése és sorsa a Dél-Dunántúli régióban (helyzetfeltáró tanulmány)

Lakossági hulladék keletkezése és sorsa a Dél-Dunántúli régióban (helyzetfeltáró tanulmány) Borító (helyzetfeltáró tanulmány) Az ÖKO-FERR Hulladékkezelési Kht. Dunaújváros megbízásából készítette Az EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság Szekszárd munkatársai Dr. Hangay István Dr. Hangayné

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek Civil szervezetek munkatársai részére

Munkaerő-piaci ismeretek Civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Vállalkozásfejlesztési törekvések az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén Készítette: Fehérvölgyi Beáta Dr. Péter Erzsébet Kaszás Nikoletta Horváth

Részletesebben

Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése - mellékletek

Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése - mellékletek Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése - mellékletek Értékelési zárójelentés II. kötet 2013. március 25. Készítette: Mike Károly [Hétfa Kutatóintézet 7. LOT] vezető értékelő Geambasu

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány ADAPT2DC New innovative solutions to adapt governance and management of public infrastructure and services to demographic change in shrinking regions and cities of CE KÍSÉRLETI PROJEKT A JÁSZSÁGBAN - NŐK

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma

A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS A határ, mint innovációs megújulási tengely A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata 2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Rácalmás Város Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. Jogi megalapozottság... 5 2. A használt fogalmak magyarázata... 5 2.1. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2006 A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC, 2005

A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2006 A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC, 2005 F O G L A L K O Z T A T Á S I H I V A T A L O R S Z Á G O S F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö Z A L A P Í T V Á N Y A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2006 FÉRFI NŐ Magyar jogszabály 90 90 85 89 F O G L A L

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben