E l ő t e r j e s z t é s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s"

Átírás

1 E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 27.-i ülésére Tárgy: Zirc, Alkotmány utcai Sportpályánál jegenyenyár fák kitermelése. Előadó: Kirsch Ábel, az Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottság elnöke Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városi Sportfelügyelő, Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága, Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezet-védelmi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság Láttam: Dr.Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottság korábbi ülésén tárgyalta a Sporttelep bővítési lehetőségeit. Jelenleg egy pálya, a füves pálya használható, de felújítása szükséges. A felújítás előtt üzemképes állapotba kell hozni az alsó pályát, majd hitelesítését kérni az illetékes labdarugó szövetségtől. Ahhoz, hogy a hitelesítés elvégezhető legyen, ki kell alakítani az MLSZ pályarendszabályoknak (melléklet) megfelelően az alsó pályát. A pályát Nyugati oldalról nyárfasor határolja, Keleti részén pedig a városi szennyvízcsatorna gerinchálózata található (térkép, fotó melléklet). A fasor állapotáról szakvéleményt kértünk a Bakonyi Természettudományi Múzeumtól (melléklet). A szakvélemény a fákat jó egészségi állapotúnak minősíti. Szakszerű kezelés mellet a fasor balesetveszélyessége csökkenthető. A fent hivatkozott pályaszabályzat különböző típusú pályákat ismertet, annak függvényében, hogy milyen osztályú bajnokságban játszó csapat használja. A rendelkezésre álló területen a VI. osztályú pálya kialakítható a fasor meghagyása mellett. A VI. osztályú pályán területi II. osztályú férfi felnőtt vagy alacsonyabb osztályú mérkőzés megrendezésre akkor alkalmas, ha hossza legfeljebb 105 m és legalább 90 m, szélessége legfeljebb 70 m és legalább 50 m (végső esetben 45 m), lehetőleg szintkülönbség nélküli, egyenletes talajú, füves, salakos vagy földes; belsőkerítés: a játékteret oldalvonalától és kapuvonalától (alapvonalától) legalább 2-3 m távolságra, megszakítás nélkül, összefüggő (rögzített) kerítéssel (korláttal) kell ellátni, melynek magassága minimum 1,2 m kell, hogy legye. Döntés szükséges arról, hogy milyen osztályú pályává kívánjuk alakítani az alsó pályát. Ennek függvénye a fasor helyzete, esetleges kivágása esetén a fák pótlásáról gondoskodni kell. A pálya osztályba sorolását - esetleg több variációt is - előzetesen célszerű megkérni a területileg illetékes hitelesítő szervezettől. Zirc, szeptember 13. Kirsch Ábel s.k. ISKB elnöke

3 Határozati javaslat: Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület../2004. (IX. 27.) számú határozata A/ Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sporttelepen lévő alsó pályának osztályba sorolását minimális mérettel, a fasor meghagyása mellett javasolja. Az osztályba soroláshoz készüljön előzetes felmérés, melyet véleményeztetni kell az illetékes hitelesítő szervezettel Felelős: Sporttelep Intézményvezetője Határidő: folyamatos B/ Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sporttelepen lévő alsó pályának osztályba sorolását a fasor kivágása mellett javasolja. Az osztályba soroláshoz készüljön előzetes felmérés, melyet véleményeztetni kell az illetékes hitelesítő szervezettel. A fasor kitermelése önköltségen történhet meg, arra külön költségvetési támogatást nem biztosít. A kivágott fáknak megfelelő darabszámú fa pótlásáról gondoskodni kell. Felelős: Sporttelep Intézményvezetője Határidő: folyamatos

4 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM Zirc, Rákóczi tér 1. Zirc, szeptember Levélcím: H-8420 Zirc, Pf.: 36. Iktatószám: Telefon/fax: 88/ , Ügyintéző: Dr. Galambos István Tárgy: szakértői vélemény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kaszás Béla osztályvezető Zirc Tisztelt Kaszás Béla! Hivatkozva tárgyban küldött felkérésére mellékelten megküldöm a zirci sporttelep nyárfasorának kivágásával kapcsolatos szakvéleményt, melyet Dr. Galambos István kollégám botanikus szakértő állított össze, s írt alá. Tisztelettel Kasper Ágota sk. múzeumigazgató Szakértői vélemény a Zirc Városi sporttelep egykori edzőpályáját nyugatról határoló nyárfasor tervezett kivágásáról Előzmények:Zirc város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala levélben megkereste a Bakonyi Természettudományi Múzeumot, hogy, hogy a Zirc Városi Sporttelep elhanyagolt edzőpályájának nyugati szegélyét határoló nyárfasor kivágásával kapcsolatban kérjen a döntést megalapozó szakértői véleményt. A fasor kivágását Turi Tibor sporttelep intézményvezető arra való hivatkozással kérte, hogy a fák a labdarugó pálya oldalvonalától 1,5 m távolságra vannak, s az MLSZ szabályzata 8 m-ben határozza meg azt a legkisebb távolságot, melyen belül élő fa nem lehet. Turi Tibor szerint a jelenlegi helyzet nem teszi lehetővé a felújításra tervezett edzőpálya hitelesítését, mely a rendeltetésszerű használat előfeltétele. A felkérés alapján szakértőnek a következő kérdésekre kell válaszolnia: A nyárfasor megmaradása ellentétes-e a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaszabályzatával, melynek betartása a hitelesítés feltétele?

5 A szakértői kérdésre adott válasz több részre bontható: a. A fafaj tulajdonságaiból levezethető balesetveszélyesség b. A pályaszabályzatban leírtaknak történő megfeleltetés a. A nyárfasor az elhanyagolt edzőpályát nyugatról szegélyezi. A pálya oldalvonala jelen állapotában nem határozható meg, így az attól mért távolság is viszonylagos, néhány méter. A fasor 30 db jegenyenyárból áll, ezekből mintegy darab esik a pálya oldalvonala mellé, míg a fennmaradó rész az északi alapvonalon túl található. A nyárfasor északi végéhez keresztirányú azonos korú nyárfasor kapcsolódik, térhatároló, esztétikai szerepük jelentős a Cuha-völgy aljának ezen szakaszán. A nyárfa fajilag jegenyenyár (Populus nigra Italica, melyet nyúlánk, oszlopos korona, magas növés (25-30 m) jellemez. A szakirodalom szerint a fajta Párás helyeken Marssonina-érzékeny, vastagabb ágai is könnyen elhalhatnak. Az ághullás miatt, különösen utak mentén, balesetveszélyes. (Gencsi László Vancsura Rudolf (1997): Dendrológia 357. p.). A faj 20 éves korig gyorsan, az azt követő újabb húsz évben lassabban nő, vastagsági növekedése 60 éves korig jelentős. Biológiai életkora 250, év mellmagassági átmérője elérheti a 2-3 m-t. A szóban forgó változat csak hím egyedek formájában ismert (vattaszerű repítő készülékkel bíró magvai nincsenek). A nyárfasor egyedei fiatalok, magasságuk 25 m körül van, tőtávolságuk változó, helyenként fahiányból eredő nagyobb hézagok figyelhetők meg. Ágaik egészségesek, a zárt állású fáknál azonban száraz ágak is megfigyelhetők. A fasor összességében jó egészségi állapotú, odvasodás, belső korhadás jelei nem mutatkoznak. Elfogadva a problémát jelző levél ültetési idejét a fák kora év között van. Fentieket összegezve: a fák jó egészségi állapotúak, figyelemmel a telepítés helyére évente két alkalommal: a tavaszi lombfakadást követően, és kora ősszel ellenőrizni kell a fákat, s a száraz, lehullásra, törésre hajlamos ágakat el kell távolítani. Ezek betartásával a balesetveszély nagymértékben csökkenthető. b. A sporttelep intézményvezető levelében hivatkozott MLSZ szabályzat /2000/12c/ nem volt értelmezhető. A pálya hitelesítését végző Megyei Labdarúgó Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetség pályarendszabályában foglaltak alapján végzi a hitelesítést, mely a honlapról letölthető. A sehol nem tilalmazza fák jelenlétét a pálya mentén, de a pályaosztálytól függő távolságban a pályát övező belső kerítés létesítését írja elő. A belső kerítés és a pálya határoló vonala között idegen tárgy, így fa sem lehet.

6 A szóban forgó pálya osztályba sorolásánál két tényezőből kell kiindulni: a pálya méretéből és a pályán játszó hazai csapat osztályba sorolásától. A 6 (I- VI) pályaosztályt különböztet meg. A zirci csapat területi besorolása és a pálya lehetséges méretei alapján az edzőpályát a VI. osztályú pályaként lehet és kell hitelesíttetni. A ez esetben olyan pályát ír elő, melynek hossza legfeljebb 105 m és legalább 90 m, szélessége legfeljebb 70m és legalább 50 m (végső esetben 45 m), lehetőleg szintkülönbség nélküli, egyenletes talajú, füves, salakos vagy földes;, míg a belső kerítés vonatkozásában a következőképpen rendelkezik: belsőkerítés: a játékteret oldalvonalától és kapuvonalától (alapvonalától) legalább 2-3 m távolságra, megszakítás nélkül, összefüggő (rögzített) kerítéssel (korláttal) kell ellátni, melynek magassága minimum 1,2 m kell, hogy legyen. Ha a kerítést korláttal, dróthuzallal helyettesítik, annak minimum 3 sorosnak kell lennie; Fenti méretek minimalizásával (45 m szélesség, 2 m belső kerítés távolság) a belső kerítés a fáktól K-re elhelyezhető olyan módon, hogy a pálya túlsó oldalán húzódó szennyvíz gerincvezetékig a pálya - a vonalas létesítmény zavarása nélkül - elhelyezhető. Fentieket összefoglalva a következőlépések megtételét javaslom: 1. Készüljön olyan felmérés, mely a VI. osztályba sorolt pálya minimális méreteit kielégíti, anélkül, hogy a fasort ki kellene vágni. 2. Az elkészült vázrajzot meg kell küldeni a Megyei Labdarúgó Szövetségnek, kikérve véleményét a hitelesítést illetően. 3. Ha a Megyei Szövetség hozzájárul a hitelesítéshez, úgy javaslom a fasor meghagyását. 4. Utóbbi esetben ügyelni kell a fák egészségügyi állapotának rendszeres figyelésére, a száraz ágak évenként kétszeri eltávolítására. 5. A fák kivágását csak a Megyei Szövetség hitelesítést elutasító állásfoglalása után javaslom megtenni. Zirc, szeptember 13. Dr. Galambos István sk. botanikus szakértő MTESZ Magyar Biológiai Társaság egyesületi szakértője Szakért. Eng. Sz.: 1/MBT/szakért/95

7 ZIRC VÁROS FŐÉPÍTÉSZ SZAKVÉLEMÉNYE Tárgy: Zirc, Alkotmány utcai sportpályánál lévő jegenyefák ügye. A sportpályák érdekében szükséges fa kivágását tudomásul tudjuk venni, de a pótlásukról a sportterület szélén pl: a Cuha felőli telekhatáron gondoskodni kell. Zirc, szeptember 9. Albóciné Ábrahám Gabriella főépítész

8

9

10 Sporttelep 904/2 árok kt út Sporttelep / /2 árok 1904/1 1904/1 1916/65 6 Sportpálya árok árok 1916/ /1 1904/ Cuha patak (1854) (1892) árok árok út árok k út murva burk. b.jb aszf.jb Alkotmány utca 15a 2a 2a 15b 2b Tornaterem MHSZ árok árok Szennyvíztisztító telep szennyvízcsatorna fasor

11 PÁLYARENDSZABÁLYOK Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 77/2004. június 8. számú határozatával.

12 I. fejezet LABDARÚGÓ STADIONOK, PÁLYÁK ELŐÍRÁSAI Új labdarúgó stadionok és pályák építése, vagy a meglévő korszerűsítése csak akkor engedélyezhető, ha az: a) minden biztonsági feltételnek, így különösen a nézők biztonságos elhelyezésének megfelel; b) a fogyatékos labdarúgók és nézők számára biztosítja az akadálymentes használatot; c) megfelel a környezet és természetvédelmi követelményeknek. 1. Hitelesítés (1) A versenyrendszerben szervezett mérkőzések lebonyolítására alkalmas sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a rendőrség, a tűzoltóság, katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a tulajdonos (üzemeltető) évente legalább egy alkalommal - a bajnokság kezdete és a pályahitelesítés előtt - közösen ellenőrzi. Az ellenőrzés időpontjáról - legalább 15 nappal megelőzően - a sportlétesítmény üzemeltetője értesíteni köteles az érintett szervezeteket. Az ANTSZ és az önkormányzat a szakhatósági előírások szerint ellenőriznek. (2) A sportlétesítményben nemzetközi, hazai bajnoki, Magyar Kupa és egyéb szövetségi mérkőzéseket rendezni csak az MLSZ szervezeti egysége által az éves bajnokság, illetve Magyar Kupa verseny megkezdése előtt kiadott engedély alapján lehet. (3) Az első és másodosztályú pályákat az MLL, a harmadosztályú pályákat a MALL, az annál alacsonyabb osztályú pályákat (beleértve a női, a futsal, a kispálya-teremlabdarúgó bajnokságokat is) a területileg illetékes LSZ hitelesíti. (4) Az engedély megtagadásával szemben az illetékes MLSZ szervezeti egység elnökségénél 15 napon belül panasszal élhet a sportszervezet. (5) Pályahitelesítéskor az MLSZ illetékes szervezeti egységének felszólítására köteles a stadiont és minden pályát mérkőzésre alkalmas állapotban bemutatni hitelesítésre. A pálya hitelesítéséről a 2. sz. melléklet szerinti értesítést kell megküldeni a sportszervezetnek. A pályahitelesítési jegyzőkönyv (3. sz. melléklet) három példányban készül, amelynek - egy példányát a sporttelepen; - egy példányát a sportszervezet irattárában; - egy példányát az illetékes Ligában, illetve szövetségben kell tartani. (6) A hitelesítés költségei a pályatulajdonost vagy a pálya állandó használóját terhelik. A hitelesítési díj mindenkor az MLSZ által kiadott Versenykiírás Függelékének előírásai szerint fizetendő. (7) A mérkőzésre kijelölt játékvezető kizárólagos jogköre annak megállapítása, hogy a játéktér és felszerelése a mérkőzés kitűzött idejében játékra alkalmas-e vagy sem. 2

13 2. Hitelesítés év közben (1) Abban az esetben, ha a hitelesített pályán a pályatulajdonos vagy a pálya használója év közben olyan változtatásokat végeztet, amelyek kapcsolatosak a játéktérrel, köteles kérni a pálya újra hitelesítését. (2) Az év közben végrehajtott hitelesítés költségei is a pályatulajdonost, illetve a pálya állandó használóját terhelik. Új kapufa vagy csőkapu beállítása, pályaméret változtatása, stb. esetén mindig kérni kell a hitelesítést. 3. Időleges engedély (1) A szervezeti egységek az 4. -ban részletezett osztályozásoktól időlegesen eltérhetnek, ha a pályatulajdonos vagy a használó kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott időre elkészítteti azokat az előírt építményeket, berendezéseket, amelyek a pályát magasabb rangú mérkőzések tartására is alkalmassá teszik. (2) A szervezeti egységek kivételes esetben megengedhetik olyan pálya használatát is, amelyeknek területén kívüli öltözőket használnak a játékosok, játékvezetők. Ez esetben a rendezőnek megfelelő intézkedéseket kell tennie a játékosok, játékvezetők és hivatalos személyek biztonságának megőrzésére. (3) Az egy-egy esetre szóló engedélyt a pályahitelesítése során az illetékes szervezeti egység képviselője a hitelesítési jegyzőkönyvön a megjegyzési rovatba beírva adhatja meg. (1) I. osztályú pálya 4. Pályák osztályba sorolása Az első osztályú pálya nemzetközi vagy nemzetek közötti mérkőzésre való alkalmasságát a hitelesítési jegyzőkönyvben külön fel kell tüntetni. NB I-es férfi felnőtt vagy alacsonyabb osztályú mérkőzés megrendezésére akkor alkalmas, ha megfelel az alábbi előírásoknak: 3

14 I. Létesítményekre vonatkozóan Rendeltetésük a hazai és a vendégcsapatok a játékvezetők, ellenőrök, edzők, gyúrók, orvosok valamint a rendező szervek munkatársai ruházatának cseréjéhez, a tisztálkodási illetve a szerelések tisztítási, mosási, a helyszíni sportegészségügyi ellátáshoz közvetlenül szükséges helyiségek biztosítása. a) a sportlétesítménynek legalább 8 (két csapat öltözője legalább 100 m 2 alapterületű) biztonsági zárral ellátott játékos öltözővel kell rendelkezni, melyben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele. A két öltöző legalább 25 fő ülőhellyel, 1 taktikai megbeszélésekhez használt táblával kell felszerelt legyen. Közvetlenül az öltözőből kell nyílni a min. 15m 2 -es zuhanyozónak (fürdőnek), WC helyiségeknek 2 angol WC-vel és 1 piszoárral. A zuhanyzókban (fürdőkben) 5 süllyesztett zuhanyzót, 2-4 db mosdótálat, valamint 1-1 fürdőmedencét (minimális mérete 6-8 m 2,melyekben korlátos lépcső lejáró vezet); b) az öltözők mellett külön min.15m 2 -es gyúró szobának 2 maszírozó ággyal kell lenni; c) az öltözők mellett kell elhelyezni a min.15m 2 -es orvosi szobát és a min. 6m 2 -es un. pihenőfülkét. Az orvosi szobában 1 vizsgálóágy, 1 hordágy, 1 üvegszekrény gyógyszereknek, 1 oxigénpalack maszkkal, 1 vérnyomásmérő és 1 telefon külső-belső vonallal kell legyen; d) a sportlétesítménynek legalább 4 (két játékvezetői öltöző legalább 24 m 2 alapterülettel) biztonsági zárral ellátott játékvezetői öltözővel kell rendelkezni, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele 4 ülőhellyel, és 4 személyre öltözőszekrény, illetve fogas. Közvetlenül az öltözőből kell nyílni az 1 zuhanyozónak (fürdőnek), és az 1 angol WC-nek. 1 db (író) asztal két székkel és 1db maszírozó ágy szükséges; e) az ellenőri szobának legalább a következő felszerelései vannak: 1 asztal, 1 szék, 1 ruhásszekrény, 1 mellékhelyiség mosdóval, 1 telefon külső-belső vonallal, 1 fénymásoló és 1 fax gép. Közel kell legyen a csapatok és játékvezetők öltözőjéhez; f) elsősegély szoba, amely a nézők orvosi ellátására szolgál; g) ellenőrző (dopping-kontroll) szoba minimum követelményei: 1 angol WC, 1 kézmosó tükörrel, 1 zuhany, 4 ülőhely és fogasok, 1 hűtőszekrény, 1 asztal és 4 szék; h) biztonsági irányító csoport helyiség minimum követelményei: a stadionban úgy kell elhelyezni, hogy a nézőtér minden egyes pontja jól belátható legyen, közvetlen kapcsolatban kell lenni a stadion hangosító és elektronikus vezérlő helyiségével. Mérete legalább 4x4 m. Felszereltsége: biztonsági pult, videó rendszer, 6 képernyős léptethető kamerafigyelő rendszer. Bútorzata 2 íróasztal, 4 szék, telefon külső-belső vonallal. II. Pályára vonatkozóan i) centerpálya: bajnoki, kupa vagy egyéb hivatalos mérkőzéseket csak füves talajú pályán lehet lejátszani. A játéktér mérete 105x68 m. A stadion építéséből adódó technikai okok miatt a játéktér mérete még elfogadható az alábbiak szerint: hosszúság 100 m-től 105 m-ig, szélesség 64 m-től 68 m-ig; j) labdafogó háló: elhelyezése az alapvonallal párhuzamosan, kapurögzítő elemektől min. 3,5 m-re. Méretei: hossza min. a 16-os vonalak meghosszabbításai között, magassága: min. 4-6 m (a nézőtéri lelátó magasságától függően). 4

15 Kialakítása: fémanyag állvány kereten un. a lengőháló felfüggesztési megoldás a rugalmas ütésálló (háló ill. labdakímélő) használt biztosítására; k) csere tábla elektromos kijelzésű kell legyen; l) a hordágy elhelyezése: a két kispad között úgy, hogy az a közlekedést ne zavarja. Lehet hagyományos (kézi), mely gyalogos beteg szállítást biztosít, elektromos meghajtású, önjáró: egy gk. vezető + két fő betegszállítóval; m) tartalék játékvezető részére külön fedett kispadot szükséges biztosítani a felező vonalnál. Itt kell elhelyezni: 1db asztalt, 1 db széket és a cseretáblát; n) belső kerítés: a játéktér oldalvonalától legalább 6 m, a kapuk mögött 15 m távolságra, az egész játékteret megszakítás nélküli, összefüggő, legalább 2,2 m magas, zárt kerítés vegye körül, sárgára (világos színűre) festett menekülő kapukkal, mely minden szektornál külön-külön kell legyen; o) játékos kijáró rendeltetése: az öltözőkből a játéktérre vezető zárt közlekedő útvonal, mely a játékosok, játékvezetők és a csapatokhoz közvetlen tartozó sportvezetők biztonságos közlekedését biztosítja a mérkőzés idején. Mérete: szélessége min. 1,7 2 m, magassága min. 2,2 m, egyenletesen végig az esetleges lépcsőknél ill. a lejtőknél is biztosított. Kialakítása: egyenletes járófelület, csúszásgátló burkolattal, 8 m-nél hosszabb távolság valamint belső lépcső ill. lejtő esetén elektromos megvilágítás, a lelépőjáró és homlok felületének fehérre festése szükséges. Oldalfalának sima felületűnek kell lenni, kiálló tárgy, bármilyen berendezés illetve pályahasználati eszköz ott nem tárolható. Az öltözői folyosóról a pálya felé nyíló, zárható ajtóval és JÁTÉKOS KIJÁRÓ feliratú táblával kell ellátni. Háromnál több lépcső ill. ennek megfelelő szintkülönbség esetén kétoldalú kapaszkodó korlátot kell balesetveszély mentesen kialakítani. A kijáró folyosóra más helyiségből sem ablak, sem ajtó nem nyitható. A stadionba szükség szerint a mobil játékos kijáró meghosszabbítható kell, hogy legyen, mely a nézőktől való (még) biztonságosabb elkülönítést eredményezi; III. Nézőtérre vonatkozó előírások p) a létesítményt legalább 2-2,5 m magas, szilárd anyagból készült külső kerítés vegye körül; q) a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati kapuval kell rendelkezzen, külön a vendégszurkolóknak is pénztárral együtt. A létesítmények bejárati kapuinál mobil megoldás is lehet szűkítő folyosókat kell kialakítani A vendégcsapat szurkolóinak elkerített hely biztosítása szükséges. A stadion bejáratától a nézőtérig acélszerkezetű kerítéssel kell biztosítani az elválasztást; r) a befogadó képessége a stadionnak: legalább 3000 különálló ülőhellyel kell rendelkeznie, melyből legalább 1000 fedett ülőhelyes, illetve az összes ülőhely egyharmadának fedettnek kell lenni. Az állóhelyeken történő tömeghullámzást meggátoló kerítéselemeket az építész-rendészeti előírásoknak megfelelően kell elhelyezni. Az egyes szektorokból vész esetén tűzriadó, stb. a labdarúgó pályára való menekülés lehetősége a pálya irányába nyíló kapukon keresztül történik. A kapukat a mérkőzések alatt nyitva kell tartani, őrzésükről külön kell gondoskodni; s) hangosítás rendeltetése: a stadionon belül és kívül tartózkodók a nézőtéri zajon keresztül tisztán hallható erősségű tájékoztatása a mérkőzések lebonyolításával kapcsolatos eseményekről; t) eredmény jelző berendezés: a mérkőzés időtartamát, a csapatok összeállítását, valamint az eredmény alakulását jelezze a nézőközönségnek, és elektromos üzemeltetésű kell legyen; u) az összes nyilvános átjárót és lépcsőt (pl. sárgára) kell festeni; 5

16 v) a stadionban a nézőteret úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen különálló szertorokra bontásra. Egy szektorban fő helyezhető el; w) a stadiont el kell látni olyan reflektorokkal, amelyek minimális fényereje 1200 Lux; x) a nézőteret el kell látni tájékoztató jelzésekkel a bejárattal a szertorokig; y) valamennyi lelátót mindkét nem számára el kell látni az alábbi tisztálkodási lehetőségekkel: 1000 nézőnként 5 angol WC férfiaknak, 8 piszoár és 5 angol WC nőknek, továbbá hideg vizes kézmosási lehetőségnek kell lenni kéztörlővel és/vagy kézszárítóval; z) 1000 egyéni ülőhelyenként legalább 5 helyet kell biztosítani mozgássérültek számára feljutó rámpával együtt. (2) II. osztályú pálya NB I/B. férfi felnőtt vagy alacsonyabb osztályú mérkőzés megrendezésre akkor alkalmas, ha megfelel az alábbi előírásoknak: I. Öltözőkre vonatkozóan a) rendelkezik a sportlétesítmény legalább 4 olyan (zárható, fűthető világítható) öltözővel, melyekben biztosítva van a kultúrált öltözködési, tisztálkodási lehetőség. Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani a ruhásszekrényeket (fogasokat), padokat (székeket). A zuhanyzónak (fürdőnek) az öltözőből kell nyílnia, abban öltözőnként 4 hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak és 2 db WC nek kell lennie; b) rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2, a csapatoktól külön álló (zárható, fűthető és kellően megvilágított) játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kultúrált öltözködési és tisztálkodási (zuhanyozási) lehetőség. 1db (író) asztalt és 1 db hűtőszekrényt kell elhelyezni öltözőnként; II. Pályára vonatkozóan c) centerpálya: szintkülönbség nélküli, egyenletes talajú, (csak) füves pálya lehet, melynek hossza legfeljebb 110 m és legalább 100 m, szélessége legfeljebb 75m és legalább 64m; d) labdafogó háló van az alapvonaltól 3 és fél méterre a labdarúgó kapuk mögött, mely legalább 20 m széles, 4 m magas; e) belsőkerítés: a játékteret oldalvonalától legalább 5m, a kapuk mögött 7,5m távolságban, megszakítás nélküli, összefüggő kerítéssel kell ellátni, melynek magassága minimum 2 m kell, hogy legyen, sárgára festett menekülő kapukkal; f) játékos kijáró: az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan használhassák a közönségtől elkülönítve. A játékos kijárót elzáró oldalkerítés csak rögzített lehet, szélességének minimum 3 m-nek magasságának 2,2 m-nek kell lennie, oldalt és felül is zárt legyen; g) tartalék pályával is kell rendelkezni, mely csak füves és egyenletes talajú lehet, méretei alapján legalább III. osztályú legyen; III. Nézőtérre vonatkozóan h) a létesítményt 2 m magas külső kerítés veszi körül, rendelkezik 3 bejárati kapuval; i) befogadó képessége eléri a min főt és legalább 500 (számozott) ülőhellyel rendelkezik; j) a résztvevők és nézők állandó tájékoztatására hangosbemondó rendszer és eredményjelző tábla (lehet mechanikus is) működik; 6

17 k) a média (elektronikus, írott) képviselő számára a lelátón elkülönített fedett hely van; l) a befogadóképességének megfelelő, de legalább 4, a nézők számára nemenként külön biztosított, megfelelő nagyságú, kulturált illemhelyiség található. (3) III. osztályú pálya NB II férfi felnőtt vagy alacsonyabb osztályú mérkőzés megrendezésre akkor alkalmas, ha megfelel az alábbi előírásoknak: I. Öltözőkre vonatkozóan a) rendelkezik a sportlétesítmény területén legalább 4 olyan zárható (biztonsági zárral), fűthető világítható, öltözővel, melyekben biztosítva van a kultúrált öltözködés és tisztálkodás feltétele. Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ruhásszekrényeket (fogasokat), padokat (székeket), a zuhanyozónak (fürdőnek) az öltözőből kell nyílnia, abban öltözőnként 4 hideg-meleg vizes zuhanyozóállásnak és 1 db WC- nek kell lennie; b) rendelkezik legalább 2, a csapatoktól külön álló zárható (biztonsági zárral), fűthető, világítható játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kultúrált öltözködés - ruhaszekrény (fogas), pad (szék) és a tisztálkodás feltétele. 1db (író) asztalt és 1db hűtőszekrény kell elhelyezni öltözőnként; II. Pályákra vonatkozóan c) centerpálya: hossza legfeljebb 110 m és legalább 100 m, szélessége legfeljebb 75m és legalább 64m, szintkülönbség nélküli, egyenletes talajú, füves pálya; d) labdafogó háló van a labdarúgó kapuk mögött, mely legalább 15 m széles és 4 m magas; e) belsőkerítés: a játéktér oldalvonalától legalább 3-5 m, a kapuk mögött 5-8 m távolságban, megszakítás nélkül, összefüggő kerítéssel van ellátva, melynek magassága minimum 2 m; f) játékos kijáró: az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani (biztosítani), hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtől elkülönítve. A játékos kijárót elzáró oldalkerítés csak rögzített lehet, szélességének minimum 2-5m-nek, magasságának 2, 2 m-nek kell lennie, oldalt és fölül is zárt legyen; g) tartalék pályával is rendelkezik a sportlétesítmény (mely méretei alapján legalább IV. osztályú) elsősorban füves, szükség esetén lehet salakos is, de egyenletes talajú legyen; III. Nézőtérre vonatkozóan h) a létesítményt (lehetőleg szilárd anyagból készült) külsőkerítés veszi körül, rendelkezik 3 bejárati kapuval; i) befogadóképessége eléri a min főt, és legalább 500 ülőhely is van; j) a résztvevők és nézők állandó tájékoztatására hangosbemondó rendszer illetve eredményjelző tábla (lehet mechanikus is) van; k) a média (elektronikus, írott) képviselő számára a lelátón elkülönített fedett hely van; l) a befogadóképességének megfelelő, de legalább 4, a nézők számára nemenként külön biztosított, megfelelő nagyságú, kulturált illemhelyiség van. 7

18 (4) IV. osztályú pálya NB III. férfi felnőtt vagy alacsonyabb osztályú mérkőzés megrendezésre akkor alkalmas, ha megfelel az alábbi előírásoknak: I. Öltözőkre vonatkozóan a) rendelkezik a sportlétesítmény területén legalább 4 olyan zárható (biztonsági zárral), fűthető világítható, öltözővel, melyekben biztosítva van a kultúrált öltözködés, tisztálkodás feltétele. Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ruhásszekrényeket (fogasokat), padokat (székeket). A zuhanyzó (fürdő) az öltözőből nyílik, abban öltözőnként 3 hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak és 1 db WC-nek kell lennie; b) rendelkezik legalább 1, a csapatoktól külön álló zárható (biztonsági zárral), fűthető, világítható játékvezetői öltözővel, melyben biztosítva van a kultúrált öltözködés, - ruhaszekrény (fogas), pad (szék) - a tisztálkodás feltétele, és 1db (író) asztal, 1db hűtőszekrény is biztosított; II. Pályára vonatkozóan c) a center pálya: szintkülönbség nélküli, egyenletes talajú, füves pálya legyen hossza legfeljebb 110 m és legalább 100 m, szélessége legfeljebb 75m és legalább 60m; d) labdafogó háló van a kapuk mögött, mely legalább 15 m széles, 4 m magas; e) belsőkerítés: a játékteret oldalvonalától legalább 2-3m, a kapuk mögött 3-5m távolságban, megszakítás nélkül, összefüggő kerítéssel (korláttal) kell ellátni, melynek magassága minimum 1,4 m kell, hogy legyen; Ha a kerítést korláttal, dróthuzallal helyettesítik, annak minimum 3 sorosnak kell lennie; f) játékos kijáró: az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani (biztosítani), hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtől elkülönítve. A játékos kijárót elzáró oldalkerítés rögzített legyen, szélességének minimum 2-5m-nek, magasságának 2,2 m-nek kell lennie, oldalt és fölül is zárt legyen. Ha a kerítést korláttal, dróthuzallal, vagy kötéllel helyettesítik, annak minimum 3 sorosnak kell lennie; g) tartalék pályával is rendelkezik a sportlétesítmény (méretei alapján legalább V. osztályú) elsősorban füves legyen, szükség esetén lehet salakos is, de egyenletes talajú legyen; III. Nézőtérre vonatkozóan h) létesítményt: (lehetőleg szilárd anyagból készült) külsőkerítés veszi körül, rendelkezik 3 bejárati kapuval; i) befogadóképessége eléri a min főt, és legalább 100 ülőhely is van; j) a résztvevők és nézők állandó tájékoztatására hangosbemondó rendszer, eredményjelző tábla (lehet mechanikus is) van; k) a befogadóképességének megfelelő, de legalább 4, a nézők számára nemenként külön biztosított, megfelelő nagyságú, kulturált illemhelyiség van. 8

19 (5) V. osztályú pálya Területi I. osztályú férfi felnőtt vagy alacsonyabb osztályú mérkőzés megrendezésre akkor alkalmas, ha megfelel az alábbi előírásoknak: I. Öltözőkre vonatkozóan a) rendelkezik a sportlétesítmény területén legalább 4 (zárható, fűthető, világítható) öltözővel, amelyekben biztosítva van a kultúrált öltözködés, tisztálkodás feltétele. Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ruhásszekrényeket (fogasokat), padokat (székeket). Ha kevesebb az öltöző az előírtnál, akkor azoknak olyan méretűeknek kell lennie, hogy elférjen benne a 2 felnőtt és a 2 ifjúsági csapat. A zuhanyzó (fürdő) az öltözőből nyílik, abban öltözőként 2 hideg-meleg vizes zuhanyozónak kell lennie; b) rendelkezik legalább 1, a csapatoktól külön álló zárható (biztonsági zárral), fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyben biztosítva van a kultúrált öltözködés, - ruhaszekrény (fogas), pad (szék) - és legalább a kézmosás feltétele. Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt a csapatoktól külön állóan kell biztosítani 1db (író) asztallal együtt; II. Pályára vonatkozóan c) centerpálya: hossza legfeljebb 105 m és legalább 95 m, szélessége legfeljebb 70m és legalább 55m, szintkülönbség nélküli, egyenletes talajú, füves pálya. d) belsőkerítés: a játékteret oldalvonalától legalább 2-3 m-re, a kapuk mögött 3-5m távolságra, megszakítás nélkül, összefüggő kerítéssel (korláttal) kell ellátni, melynek magassága minimum 1,2 m kell, hogy legyen. Ha a kerítést korláttal, dróthuzallal helyettesítik, annak minimum 3 sorosnak kell lennie; e) játékos kijáró: az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani (biztosítani), hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtől elkülönítve. A játékos kijárót elzáró oldalkerítés mozgatható (mobil) is lehet, de szélességének minimum 2-5 m-nek, magasságának 1,2 m-nek kell lennie. Ha a kerítést korláttal, vagy dróthuzallal helyettesítik, annak minimum 3 sorosnak kell lennie. f) tartalék pályával is (méretei alapján legalább VI. osztályú) ez lehet füves, salakos, földes, de egyenletes talajú legyen; III. Nézőtérre vonatkozóan g) a nézőtér befogadóképessége eléri a min. 500 főt; h) a befogadóképességének megfelelő, de legalább 2, a nézők számára nemenként külön biztosított, megfelelő nagyságú, kulturált illemhelyiség van. 9

20 (6) VI. osztályú pálya Területi II. osztályú férfi felnőtt vagy alacsonyabb osztályú mérkőzés megrendezésre akkor alkalmas, ha megfelel az alábbi előírásoknak: I. Öltözőkre vonatkozóan a) rendelkezik a sportlétesítmény területén legalább 2 (zárható, fűthető világítható) öltözővel, amelyekben biztosítva van 2 felnőtt és 2 ifjúsági csapat részére a kultúrált öltözködési, tisztálkodási lehetőség. Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ruhásszekrényeket (fogasokat), padokat (székeket). A zuhanyzó (fürdő) az öltözőből nyílik, abban öltözőként legalább 2 hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak kell lennie; b) rendelkezik a sportlétesítmény területén legalább 1, a csapatoktól külön álló zárható, fűthető és megfelelő erősségű világítással ellátott játékvezetői öltözővel, melyben biztosítva a kultúrált öltözködési - ruhaszekrény (fogas), pad (szék) - és legalább a kézmosási lehetőség; II. Pályára vonatkozóan c) centerpálya: hossza legfeljebb 105 m és legalább 90 m, szélessége legfeljebb 70m és legalább 50m (végső esetben 45m), lehetőleg szintkülönbség nélküli, egyenletes talajú, füves, salakos vagy földes; d) belsőkerítés: a játékteret oldalvonalától és kapuvonalától (alapvonalától) legalább 2-3 m távolságra, megszakítás nélkül, összefüggő (rögzített) kerítéssel (korláttal) kell ellátni, melynek magassága minimum 1,2 m kell, hogy legyen. Ha a kerítést korláttal, dróthuzallal helyettesítik, annak minimum 3 sorosnak kell lennie; e) játékos kijáró az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani (biztosítani), hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtől elkülönítve. A játékos kijárót elzáró oldalkerítés mozgatható is lehet, de szélességének minimum 2,5 m-nek (itt ajánlatos figyelembe venni az öltöző (külső) épület adottságát), magasságának 1,2 m-nek kell lennie. Ha a kerítést korláttal, dróthuzallal, helyettesítik, annak minimum 3 sorosnak kell lennie; III. Nézőtérre vonatkozóan f) a nézőtér befogadóképessége eléri a min. 300 főt; g) a létesítmény területén megfelelő nagyságú, kulturált illemhellyel kell rendelkeznie. (7) Játéktérre vonatkozó általános előírások a) Játéktér felépítése, kialakítása: - méretei az osztályba sorolás függvényében változhat, de minden esetben téglalap alakúnak kell lennie; - az oldalvonalak hosszának nagyobbaknak kell lenni a kapuvonalak hosszánál; b) vonalazások: - vonalaknak a játéktér minden jelzésén azonos szélességűnek kell lennie; - ennek meghatározója a mindenkori kapuoszlopok és a keresztléc szélessége, illetve átmérője, mely 12 cm-nél nem lehet szélesebb; - a vonalaknak, íveknek folyamatosnak és jól láthatónak kell lennie, melyet nem lehet V-alakú árokkal helyettesíteni; - a játéktér vonalai mindig ahhoz a területhez tartoznak, amit határolnak; 10

21 - anyaga: olyan legyen, mely nem veszélyes a játékosok testi épségére; - színe: üssön el a mindenkori talaj színétől; c) határvonalak: - a játékteret egyenes határvonalakkal kell jelölni; d) kapuk: - helye: mindkét kapuvonal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan), azt a függőleges síkban beállított oszlop-párt, melyet fent a talajjal párhuzamos keresztléc köt össze, és azok egyenlő távolságra vannak a sarokzászló rúdjától; - mérete: a kapuoszlopok belső síkja közti vízszintes távolság 7,32 m, a keresztlécek alsó síkja és a gólvonal pályaszintje közötti függőleges távolság 2,44 m; - anyaga: fa, acélcső, alumíniumcső, ovális alumínium profil, vagy lesarkított zárt szelvény; - formája: négyzet, téglalap, kör vagy ovális; - a kapuoszlopok és a keresztlécek szélességének, vastagságának illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni, de nem lehet több 12 cm-nél; - rögzítése: a kapuoszlopokat minimum 0,8-0,9 m-es mélységben függőlegesen, betonba ágyazva, vagy betonba ágyazott védőcsőbe (első és másod osztályba sorolt pályáknál csak így lehet) kell elhelyezni, utóbbi esetben a függőleges síkú rögzítést gumi-kiékeléssel kell biztosítani; e) kapuhálók: - anyaga: készülhet kenderből, jutából vagy nylonból, olyan hálós-csomós kötéssűrűséggel, amelyen a labda nem juthat át; első és másod osztályba sorolt pályák esetében: - a kapuk mögött a kapuoszlopokhoz és a keresztléchez un. kapuhálókat kell rögzíteni a játéktérrel ellentétes, hátoldalukon kialakított kis kampókra, lent a talajhoz un. hálórögzítő kerettel (amely a kapuoszlopokhoz csuklós kapcsolattal kapcsolódik), felül pedig hálótartó kötéllel, a keresztléc magasságában, azzal párhuzamosan, belógás mentesen, rugalmasan kerüljön megtartásra; - a kapuoszlopokat és a keresztléceket fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni úgy, hogy az a bajnoki évben végig hiánymentes maradjon; -.a hálórögzítő keretet ugyancsak fehér színű, vízálló huzattal kell bevonni, amely folytonosanbiztonságos hálóleerősítést biztosít a két kapuoszlop közt, a hálórögzítő keret teljes hosszában; háromtól - hatod osztályba sorolt pályák esetében: - a kapuk mögött a kapuoszlopokhoz és a keresztléc mögötti részre hálótartót kell felszerelni, és erre a hálót kampós megoldással úgy kell rögzíteni, hogy az a kapust (vagy más játékost) mozgásában ne akadályozza; - a kapuoszlopokat, a keresztlécet és a hálótartót fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni úgy, hogy az a bajnoki évben végig meg maradjon; f) kapuelőtér: - a kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 5,5 m-es távolságot kell megjelölni. Innen, a kapuvonal külső szélétől mért 5,5 m hosszúságú vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal párhuzamos egyenessel legyenek összekötve. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet kapuelőtérnek nevezzük; g) büntetőterület, büntetőpont: - a kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 16,5 m-es távolságot kell megjelölni. Innen, a kapuvonal külső szélétől mért16,5 m hosszúságú vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal párhuzamos egyenessel legyenek összekötve. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet nevezzük büntetőterületnek; 11

22 - mindkét büntetőterületen a kapuvonal középpontjától a kapuvonalra merőleges képzeletbeli egyenesre a kapuvonal belső szélétől 11 m-t mérünk és e távolság végpontját megjelöljük. Ez a bűntetőpont, melynek átmérője 22 cm; - mindkét büntetőpont középpontjától 9,15 m sugarú körívet húzunk a büntetőterületen kívül, a kapuvonallal párhuzamos 16,5 m-es vonal között; h) felezővonal, kezdőpont, kezdőkör: - a játéktéren keresztül felezővonalat kell húzni (ez által két térfél jön létre), az oldalvonalak felezőpontjait összekötve, a kapuvonalakkal párhuzamosan; - a játéktér középpontját láthatóvá kell tenni egy 22-cm átmérőjű kezdőponttal; - ezt 9,15 m sugarú, un. kezdőkörrel kell körül venni; i) sarokpont, saroktér (negyed körív), sarokrúd, sarokzászló: - az alap és oldalvonalak találkozásainál lévő pontok a sarokpontok; - e pontból a kapuvonalak és az oldalvonalak irányába 1-1 métert ki kell kijelölni és a játéktéren összekötve kapjuk a saroktért, az un. negyed körívet; - a sarokpontokban a játéktér talajába süllyesztett védőcsőbe 1, 5 m magas zászlórudat - első osztályba sorolt pálya esetén enyhe elhajlást biztosító gumis, un. flexibilis zászlórudat - kell elhelyezni; - és azon 0,4 x 0,4 méteres élénkszínű zászlónak kell lennie; - a rúd (fa vagy műanyag) él mentes legyen, a teteje nem lehet hegyes; - a felezővonalaknál is helyezhetők el zászlót tartó rudak, de csak játéktéren kívül, az oldalvonaltól legalább1m-re; j) segédvonal (nem kötelezően előírt jelzés): - Szögletrúgásnál az előírt távolság könnyebb betartása érdekében a negyed körívtől a kapuvonallal párhuzamosan, de már játéktéren kívül 9,15m távolságot jelölhetünk ki és ezt egy 0,4 m vonallal megjelöljük. Ezt a vonalat segédvonalnak nevezzük; k) kispadok (a hazai és vendégcsapat részére) első osztályba sorolt pályák esetében: - helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között, a felezővonal közelében, az oldalvonaltól a kispad eleje közti távolság min. 3-5 m-re legyen; - mérete: hossza min. 9 m, szélessége min. 1,5 m; - anyaga: fémvázas szerkezetű, átlátszó műanyag burkolattal; - kialakítása: hátfala a nézőtér felőli oldalon, az oldalvonallal párhuzamos, a két oldalfala merőleges az oldalvonalra, a játékos kijáró oldalakra pedig HAZAI, ill. VENDÉG feliratok kerülnek; - tetőzete a nézőtér felé lejtéssel, a hátfala egybefüggően úgy legyen kialakítva, hogy a játéktér felőli tetővonala él és baleset mentes legyen és az induló magassága érje el a min. 2,2 m-t; l) kispadok (a hazai és vendégcsapat részére) kettőtől - hatod osztályba sorolt pályák esetében: - helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében, az oldalvonaltól a kispad eleje közti távolság minimum 2 m kell, hogy legyen; - méretek: hossza min. 7 m, szélessége min 1 m; - teteje, hátulja és két oldala fedett legyen; - anyagára: nincs konkrét előírás; - kialakítása: tetőzete a nézőtér felé lejtsen, játéktér felé eső részén az induló magasság érje el a 2,2 m-t és az egész kispad él és balesetmentesen legyen kialakítva; m) technikai zóna: - a kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re. edzői jelzővonalat kell felfesteni a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására; - a vonalazást kb. 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni. 12

23 (8) Műfüves pályák A műfüves pályákat be kell sorolni az összes feltétel megléte esetében abba az osztályba, amelyekre a feltételei biztosítottak. (9) Futsal labdarúgó pályák A sporttelep: A sporttelep öltözője mosdó-, fürdőkészülékkel felszerelt, padokkal, székekkel, fogasokkal, ruhásszekrényekkel ellátott, zárható, fűthető és világítható legyen. Ugyanez vonatkozik a játékvezetők és az időmérő öltözőire is, amelyeket el kell különíteni a játékosok öltözőjétől. Az öltözőben vagy a közelében fürdőnek ill. WC-nek kell lenni. A játéktér: a) a határvonalak: a játéktérnek minden esetben téglalap alakúnak kell lenni. A bajnoki- és kupa mérkőzéseket csak olyan teremben lehet megrendezni, ahol a játéktér hosszúsága m, szélessége m. A játékteret vonalakkal kell határolni. A vonalak ahhoz a helyhez tartoznak, amit határolnak. Minden vonalnak 5-8 cm szélesnek kell lennie. A hosszabbik vonalakat oldalvonalnak, a rövidebbiket alapvonalnak nevezzük. A felezővonal pontosan kettéosztja a játékteret. A kezdőrúgás pontját a felezővonal közepén kell megjelölni. A kezdőpontból egy 3 m sugarú körívet kell húzni, ez a kezdőkör; b) a büntetőterület: a büntetőterületet mindkét alapvonalra a következő módon kell felfesteni: mindkét kapufa külső élétől egy 6 m sugarú negyed körívet kell húzni a játéktérre befelé, a két oldalsó kapufa képzeletbeli magasságáig. Ezeket a negyed köríveket, egy a gólvonallal párhuzamos 3,16 m hosszúságú egyenessel kell összekötni. Az így kapott területet nevezzük büntetőterületnek; c) az első büntetőpont: mindkét kapufától egyenlő távolságra 6 m-re a gólvonalra számított képzeletbeli merőlegesre egy jól látható jelölést kell alkalmazni. Ez az első büntetőpont; d) a második büntetőpont: mindkét kapufától egyenlő távolságra 10 m-re a gólvonalra számított képzeletbeli merőlegesre egy jól látható jelölést kell alkalmazni. Ez az második büntetőpont; e) szöglet negyed körív: a játéktér minden sarkában (szöglet) egy 25 cm sugarú negyed körívet kell húzni. A sarokrúgást ezen belül kell elvégezni; f) cserezóna: a cserezóna mindkét térfélen az oldalvonalnál, - ahol a cserepad van, ahol a csere folyamán felmennek a játékosok a játéktérre ill. lejönnek onnan található. A cserezóna közvetlenül a két csapat cserepadja előtt található. Hosszúsága: 3 m oldalanként. A cserezóna mindkét végén egy 80 cm hosszú vonalat kell húzni, amely cm-re nyúlik be a játéktérre ill. azon kívülre. Ezek a vonalak határolják a cserezónát, amelyen belül a cserét el kell végezni. Ezen az oldalon az időmérőnek fenntartott helyet szabadon kell hagyni, rálátást biztosítva ezáltal a játéktérre; 13

24 g) a kapuk: a kapukat az alapvonalak közepén kell felállítani. A kapu két oldalsó kapufából áll, amely fent egy keresztléccel van összekötve. Az alsó kapufák közötti távolság 3 m, míg a magasságuk 2 m. A kapufák és a keresztléc vasragsága 8 cm. A gólvonal szélességének a kapufáéval meg kell egyezni. A kapuhálót a kapura kell rögzíteni. A hálók alsó részét is rögzíteni kell a talajhoz. A hálót a kapu háta mögött minimum 80 cm-re, maximum 100 cm-re kihúzva kell rögzíteni, szabad területet biztosítva a kapus mozgásának. A kapuhálók anyaga kenderből, jutából vagy nylonból készülhet; h) a játéktér felülete: a játéktér felületének simának és egyenletesnek kell lennie. Ajánlatos fa vagy műanyag borítású játékteret alkalmazni. A műfű engedélyezett. Beton ill. aszfalt felületek nem engedélyezettek; i) a játéktér jelzéseinek anyaga: a játéktérnek 5-8 cm széles vonalú jelzését olyan anyaggal kell elkészíteni, amely élénken elüt a mindenkori talaj színétől; j) reklám: a pályán reklám felfestése engedélyezett, amennyiben a hivatalos határvonalak jól elkülöníthetők, jól láthatók ezen reklámoktól. 5. Válogatott mérkőzések Az MLSZ az ország valamennyi sportpályáját igénybe veheti válogatott mérkőzés megrendezésére, illetve a válogatott csapat edzéseire a sportszervezettel történt előzetes megállapodás alapján. (1) E szabályzatot kell alkalmazni: II. fejezet MÉRKŐZÉS RENDEZÉSI SZABÁLYOK 6. A szabályzat hatálya a) a vegyes versenyrendszer (nemzeti bajnokság) keretében szervezett mérkőzésekre, az első osztályú mérkőzésekre, a nemzetközi kupamérkőzésekre, a nemzeti válogatottak mérkőzéseire; b) a vegyes versenyrendszerben (nemzeti bajnokságban) szereplő csapatok részvételével lebonyolított minden az a) pontban meg nem határozott mérkőzésre, ideértve a teremlabdarúgó rendezvényt is, ha: ba) a mérkőzés helyszínéül szolgáló létesítmény befogadóképességének legalább 70%-ára kibocsátott jegyeket a mérkőzés időpontját legalább egy héttel megelőzően értékesítették és a rendelkezésre álló további információk alapján telt ház várható vagy; bb) a vendégszurkolók részére biztosított jegyek 90%-a vagy 500 db jegy a mérkőzés időpontját legalább egy héttel megelőzően értékesítésre került, feltéve, hogy azokon néző jelen lehet. 14

25 (2) Amennyiben a mérkőzés időpontját megelőző egy éven belül a sportszervezet részvételével rendezett mérkőzésen súlyos rendzavarásra került sor. (3) A szabályzat hatálya nem terjed ki a (1)-ben meghatározott mérkőzések esetében a korosztályos, illetve tartalékcsapatok, a női bajnokság mérkőzéseire, valamint az edzőmérkőzésekre. (4) A labdarúgó stadionok, pályák mérkőzések alkalmával az MLSZ, illetve átruházott hatáskörben az MLL és a MALL, továbbá a területi labdarúgó szövetségek fennhatósága és ellenőrzése alá tartoznak. (5) A pályatulajdonos, illetve a pályabérlő sportszervezet köteles az MLSZ szabályzataiban foglaltakat, a Ligák és szövetségek labdarúgásra vonatkozó határozatait, rendelkezéseit végrehajtani. 7. A mérkőzés szervezése Labdarúgó mérkőzés szervezője az MLSZ, a szervezeti egységei és a sportszervezet lehetnek. 8. A szervezés feltételei (1) Labdarúgó mérkőzés az MLSZ által meghatározott előírások, valamint a külön jogszabályban foglaltak szerint szervezhető. Ha a versenyt FIFA, UEFA szervezi, a szervezéskor a nemzetközi szakszövetség által meghatározott előírásokat is alkalmazni kell. (2) Labdarúgó mérkőzés csak olyan sportlétesítményben szervezhető, amely megfelel a szakhatósági követelményeknek és azt hitelesítették. (3) Labdarúgó mérkőzés csak olyan sportlétesítményben szervezhető, amely a sportrendezvény jellegére is tekintettel a mérkőzésen résztvevők személyét és vagyonát nem veszélyezteti. (4) A szervező a labdarúgó mérkőzés jellegének megfelelően köteles a fogyatékos nézőknek a helyszínre való akadálymentes bejutását, ott az akadálymentes közlekedést lehetővé tenni és a helyszín kommunikációs akadálymentesítését elvégezni. (5) A szervező a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hírdetményeken (táblákon) köteles meghatározni a labdarúgó mérkőzés megtekintésének feltételeit. 9. A szervező felelőssége (1) A labdarúgó mérkőzés helyszínén a szervező felelős a törvényben, a jogszabályokban, a versenykiírásban, valamint a FIFA, UEFA és MLSZ által meghatározott előírásoknak megfelelő és biztonságos megtartásáért. 15

26 (2) A labdarúgó mérkőzés rendjének szabályozásáért, a szabályok betartásáért és betartásának ellenőrzéséért a szervező a felelős. (3) A szervező köteles megtenni vagy az illetékes hatóságnál kezdeményezni minden olyan intézkedést, amely a sportrendezvényen résztvevők személyi, és vagyonbiztonságának megóvása érdekében szükséges. (4) A szervező a sportrendezvény biztonságára vonatkozó előírások felróható megszegésével másnak okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint felel. Rendező szerv, rendező megbízása esetén a szervező és a rendező szerv, rendező felelőssége egyetemleges. (5) A szervező felelőssége a nézőknek a labdarúgó mérkőzés helyszínére történő beléptetése megkezdésétől addig tart, amíg a nézők a labdarúgó mérkőzés helyszínét elhagyják. (6) A rendező szerv, rendező köteles a labdarúgó mérkőzés időtartama alatt, valamint a rendőrség igényei szerint a labdarúgó mérkőzést megelőzően, illetve követően az illetékes rendőrségi vezetővel a labdarúgó mérkőzés biztonsága érdekében együttműködni, és részére az igényelt segítséget megadni. (7) Az MLSZ az (1)-ben meghatározott előírások be nem tartása esetén a szervezővel szemben a szabályzataiban meghatározott joghátrányt alkalmazza, és a Fegyelmi Szabályzatban meghatározottak szerint jár el. 10. Labdarúgó mérkőzés bejelentése a Rendőrkapitányságon (1) Ha a mérkőzésre kibocsátott belépőjegyek, bérletek száma alapján a nézőszám a 3000 főt eléri vagy meghaladja, vagy egyébként a körülmények alapján indokolt, a szervező köteles az illetékes rendőrkapitányságnál kezdeményezni a mérkőzésnek szerződésben foglalt díj ellenében történő rendőri biztosítását. (2) A labdarúgó mérkőzés szervezéséről az annak helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányságot legalább húsz munkanappal a labdarúgó mérkőzés megtartásának tervezett időpontját megelőzően írásban tájékoztatni kell. Ha a labdarúgó mérkőzés több rendőrkapitányság illetékességi területét érinti, a labdarúgó mérkőzés megtartásáról a labdarúgó mérkőzés helye szerint illetékes valamennyi rendőrkapitányságot, illetve a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányságot tájékoztatni kell. A tájékoztatási kötelezettség a szervezőt terheli. (3) Az írásbeli tájékoztatásnak tartalmaznia kell: a) a tervezett labdarúgó mérkőzés megnevezését, kezdetének és befejezésének várható időpontját, helyszínének leírását és vázlatrajzát, illetve útvonalát; b) a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét; c) a labdarúgó mérkőzés zavartalan és biztonságos megtartásával megbízott rendező szerv, rendező nevét, székhelyét, illetve lakcímét; d) a labdarúgó mérkőzés biztosítását ellátó személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző szervezet megnevezését, valamint a szervezet képviselőjének nevét és címét; 16

Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTRUKTÚRA SZABÁLYZAT

Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTRUKTÚRA SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTRUKTÚRA SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Infrastruktúra Szabályzat célja 3. oldal Alkalmazási terület Személyi hatálya Tárgyi hatálya Időbeli hatálya I. Fejezet A játéktér,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTRUKTÚRA SZABÁLYZAT Az MLSZ Elnöksége a 79/2012. (03.27.) számú határozattal fogadta el. Módosította az MLSZ Elnöksége 147/2013 (09.07) számú határozata Hatályos 2013.július

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II.

Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II. Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II. LABDARÚGÓ LÉTESÍTMÉNYEK (PÁLYA) Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 56/2009.(04.16.) számú határzatával I. fejezet Bevezetı rendelkezések 1. cím A szabályzat

Részletesebben

Építészeti Műszaki leírás

Építészeti Műszaki leírás Építészeti Műszaki leírás Taksony SE Klubház és Öltözőépület Készítette: Molnár Sándor 2011.09.08. Tartalomjegyzék: I. A PROJEKT BEMUTATÁSA:... 3 Beépítésre vonatkozó előírások:... 3 Beépítésre vonatkozó

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség /

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség / Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség / JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI TERÜLETI CSÖKKENTETT PÁLYÁS U14 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság MAGYAR KUPA Férfi felnőtt nagypályás Jász- Nagykun- Szolnok Megyei versenykiírása 2013 2014. 1. A kupa szervezője és rendezője, a kupa

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság / JNSZ Megyei Labdarúgó Szövetség /

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság / JNSZ Megyei Labdarúgó Szövetség / Magyar Labdarúgó Szövetség Igazgatóság / JNSZ Labdarúgó Szövetség / JNSZ NŐI FÉLPÁLYÁS BAJNOKSÁG (keresztpályás bajnokság) JNSZ Női keresztpályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. év Tartalom

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Leány U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015-2016. év

Magyar Labdarúgó Szövetség. Leány U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015-2016. év Magyar Labdarúgó Szövetség Leány U-17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015-2016. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa... 2 2. A bajnokság célja...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség SZABÁLYZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍJFIZETÉSI REND A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Megyei-Budapesti Igazgatóságok versenykiírásaihoz 2014-2015. Az MLSZ Elnöksége 090/2014. (05.27.)

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóság SOMOGY MEGYEI TÉLI MŰFÜVES BAJNOKSÁG Somogy Megyei Téli Műfüves férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014-2015. Tartalom 1. A

Részletesebben

A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa A bajnokság célja A bajnokság nevezési és részvételi feltételei A bajnokság nevezési eljárása

A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa A bajnokság célja A bajnokság nevezési és részvételi feltételei A bajnokság nevezési eljárása A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa A bajnokság célja A bajnokság nevezési és részvételi feltételei A bajnokság nevezési eljárása során betartandó határidők A bajnokság résztvevői és

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG III. OSZTÁLY. NB III. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2016 2017.

Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG III. OSZTÁLY. NB III. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2016 2017. Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG III. OSZTÁLY NB III. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2016 2017. Határozat szám ELN-174/2015 (12.08.) Jóváhagyás 2015.12.08. Hatálybalépés

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség /

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség / Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség / JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI TERÜLETI U16 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Szabályzat Az MLSZ Elnöksége a 73/2011 (04.26) számú határozatával elfogadta, 99/2012 (05.10.) számú határozatával módosította. 1/2012 (05.10.) TARTALOMJEGYZÉK Preambulum

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE Az MLSZ elnöksége a 114./ (05.23.) számú határozatával fogadta el. BEVEZETŐ...4 Általános fogalmak, rendelkezések...4

Részletesebben

Fc Zirc. Adószám: 1 8 0 1 0 3 5 8-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 3 9 0 0 0 3 0-1 1 0 8 1 2 7 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Nagy Krisztián. elnök.

Fc Zirc. Adószám: 1 8 0 1 0 3 5 8-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 3 9 0 0 0 3 0-1 1 0 8 1 2 7 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Nagy Krisztián. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Football Club Zirc Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Fc Zirc 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-08074/2015/mlsz

be/sfphpm01-08074/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentlőrinci Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentlőrinci SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság MEGYEI III. OSZTÁLY Heves Megyei III. ú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE

Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE TARTALOMJEGYZÉK Általános fogalmak, rendelkezések... 5 A Versenyszabályzat célja... 7 A Versenyszabályzat

Részletesebben

NB III. A 2006-2007. ÉVI NB II FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

NB III. A 2006-2007. ÉVI NB II FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA NB III. A 2006-2007. ÉVI NB II FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Az MLSZ elnöksége 79/2006 (2006.04.20.) számú határozataival fogadta el. 1. A BAJNOKSÁG CÉLJA A Winner Sport NB

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

MEGYEI I. OSZTÁLY FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS MEGYEI I. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2010/2011.

MEGYEI I. OSZTÁLY FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS MEGYEI I. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2010/2011. Pest Megyei Labdarúgó Szövetség (PMLSZ) Postacím: 1364 Budapest, Postafiók 301.; Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7. E-mail: versenyiroda@pmlsz.hu; jb-iroda@pmlsz.hu; nyiab-iroda@pmlsz.hu Telefon/fax:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / Veszprém Megyei Férfi felnőtt nagypályás labdarúgó versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A kupa szervezője

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság MEGYEI III. OSZTÁLY Komárom-ú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságok versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) PEST MEGYEI U19 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Pest Megyei U19 korosztályú fiú ifjúsági nagypályás labdarúgó-bajnokság 2012 2013.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) PEST MEGYEI I. OSZTÁLY Pest megyei I. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgóbajnokság versenykiírása 2014/2015.

Részletesebben

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2016/17

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2016/17 TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2016/17 Az MLSZ Főtitkára a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott, 2016/17-es bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési programok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség MLSZ Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság U-14 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Hajdú-Bihar Megyei U-14 korosztályú férfi fiú csökkentett pályaméretű ( 3/4-ed pályás ) labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság VESZPRÉM MEGYEI II. OSZTÁLY Veszprém Megyei II. ú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

MEGYEI I/B-OSZTÁLY FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS MEGYEI I/B-OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2009/2010.

MEGYEI I/B-OSZTÁLY FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS MEGYEI I/B-OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2009/2010. Pest Megyei Labdarúgó Szövetség (PMLSZ) Postacím: 1364 Budapest, Postafiók 301.; Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.; E-mail: versenyiroda@pmlsz.hu; jb-iroda@pmlsz.hu; nyiab-iroda@pmlsz.hu; Telefon/fax:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájától 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 304 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájától 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 304 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájától 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 304 Fax: 63/510-332 Ikt. sz.:27712-2/2010 Tárgy: A reklámhordozókról és a reklámokról Mell.:

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság U-15 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Budapesti U-15 korosztályú fiú serdülő nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2012 2013. Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

A Kelet Liga Női Amatőr Kosárlabda Bajnokság Versenykiírása 2015/2016.

A Kelet Liga Női Amatőr Kosárlabda Bajnokság Versenykiírása 2015/2016. MAGYA R KOSÁ RLA BDÁ ZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBA LL FEDERATION H-114 6 Budape st, Ist vánm ezei út 1-3. I E-mail: m kosz@hunbasket.hu Telefon/ Phone: +36 1 460 6825 I Fax: +36 1 252 3296

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) U16 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Megyei U16 korosztályú fiú serdülő nagypályás labdarúgó-bajnokság versenykiírása 2015/2016.

Részletesebben

Magyar Gyeplabda Szakszövetség Hungarian Hockey Federation

Magyar Gyeplabda Szakszövetség Hungarian Hockey Federation Magyar Gyeplabda Szakszövetség Hungarian Hockey Federation 1133 Budapest, Vág u. 7. Tel: +36 (1) 270-93-08 ;Fax: +36 (1) 270-93-03 E-mail: info@hockey.hu Honlap:: www.gyeplabda.hu Versenyszabályzat Budapest

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

be/sfphpm01-08850/2015/mlsz

be/sfphpm01-08850/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Zalalövői Testedző kör A kérelmező szervezet rövidített neve Zalalövői TK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2013 A kérelmező jogállása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

NB II. VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015.

NB II. VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015. MAGYARORSZÁG KOSÁRLABDA NEMZETI BAJNOKSÁGA NB II. VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

MLSZ Egyesületi Labdarúgó Program ELJÁRÁSI REND, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 2010 ősz

MLSZ Egyesületi Labdarúgó Program ELJÁRÁSI REND, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 2010 ősz A torna előkészítése 1. Általános követelmények MLSZ Egyesületi Labdarúgó Program ELJÁRÁSI REND, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 2010 ősz Körzeti tornát ott lehet rendezni, ahol minimálisan 5 sportszervezet szerepel.

Részletesebben

Versenykiírás/ Szabályok

Versenykiírás/ Szabályok Veszprémi Kispályás Liga 2016 Versenykiírás/ Szabályok Helyszín: Veszprém, Vasas pálya 2 db 20x40 méteres szabvány műfüves pálya Időpont: 2016.04.04. 2016.11.28. (tavaszi-őszi forduló), Szezonzáró: KISPÁLYA

Részletesebben

Nagyesztergár Község

Nagyesztergár Község Nagyesztergár Község Helyi Építési Szabályzata EGYSÉGE SZERKEZETBE FOGLALT Elfogadva: 3/2009. (I. 27.) SZ. ÖNK. RENDELETTEL 2009. JANUÁR 27. 2 Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/1999. (III. 2.) sz. rendelete a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól Szeghalom Város Önkormányzata

Részletesebben

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t Szám: ÉPI/4-10/2013. Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyintéző: Cseriné Inhaizer Beatrix versenyuszoda együttes építési engedélye Győr 8712/2 hrsz Illeték leróva! H a t á r o z a t Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Csongrád Megyei Igazgatóság CSONGRÁD MEGYEI TÉLI MŰFÜVES BAJNOKSÁG Csongrád Megyei Téli Műfüves férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2016. Tartalom 1.

Részletesebben

13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet 1. A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról egységes szerkezetben

13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet 1. A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról egységes szerkezetben 13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet 1 A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2015-2016

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2015-2016 A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2015-2016 Elfogadva az FIVB XXXIV.kongresszusán 2014-ben Magyar Röplabda Szövetség 2015. február 1 Készítette a Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői Testület megbízásából,

Részletesebben

Biztonsági Szabályzat

Biztonsági Szabályzat Biztonsági Szabályzat Szabályzat kódja BSZ Hatálybalépés 2014.11.04. Utolsó módosítás 2015.07.07. Érvényesség Visszavonásig Verziószám 4/2015 Szabályozási szakmai felelős Szabályozási felelős és kibocsátó

Részletesebben

be/sfp-8690/2015/mlsz

be/sfp-8690/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Záhonyi Vasutas Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Záhonyi VSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2269 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 19/2002. (X. 10.) sz. rendelete a Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út Külső Mester utca által határolt terület)

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZIKVÍZ-, SZÓDAVÍZGYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SZIKVÍZ-, SZÓDAVÍZGYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SZIKVÍZ-, SZÓDAVÍZGYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYOS BAJNOKSÁG Férfi ifjúsági I. osztályú nagypályás U 19 korosztályú bajnokság versenykiírása a 2010-2011-es bajnoki szezonra A SLASZ elnökségének 18/2010.

Részletesebben

be/sfp-10271/2015/mlsz

be/sfp-10271/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nyírmeggyes Sportklub A kérelmező szervezet rövidített neve Nyírmeggyes SK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1568 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Költségoptimalizáló biztonságtechnikai megoldások kivitelezése a TAO források felhasználásával

Költségoptimalizáló biztonságtechnikai megoldások kivitelezése a TAO források felhasználásával Költségoptimalizáló biztonságtechnikai megoldások kivitelezése a TAO források felhasználásával Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 2012. Október 19. A Master Kontroll Kft. bemutatja 1 Megbízóink között

Részletesebben

be/sfphpm01-09590/2015/mlsz

be/sfphpm01-09590/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőberényi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve MFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 477 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Győr Tánc és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium. Funkcionális elemzés

Győr Tánc és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium. Funkcionális elemzés Győr Tánc és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium Funkcionális elemzés ISKOLA PINCE ISKOLA FÖLDSZINT ISKOLA ELSŐ EMELET ISKOLA MÁSODIK EMELET HELYISÉGEK HIÁNYZÓ HELYISÉGEK Könyvtár-

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

be/sfphpm01-08437/2015/mlsz

be/sfphpm01-08437/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Beremendi Építők Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Beremendi Építők Sportkör Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 5 A kérelmező

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Megyei Igazgatóság / Megyei Labdarúgó Szövetség / BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI U-19 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG korosztályú férfi ifjúsági nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben

be/sfphpm01-08512/2015/mlsz

be/sfphpm01-08512/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kőszegi Sportklub A kérelmező szervezet rövidített neve Kőszegi SK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2628 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2008.március 6. Iktatószám: /2008. A MLSZ 2008. február 28i elnökségi ülésének határozatai 19/2008. számú határozat Az MLSZ Elnöksége tudomásul vette az UEFA szakmai

Részletesebben

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyszolgáltatást. nyilvántartásába történő felvétel iránti kérelem

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyszolgáltatást. nyilvántartásába történő felvétel iránti kérelem (3000.- Ft) A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyszolgáltatást végzők hatósági nyilvántartásába történő felvétel iránti kérelem A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 18/1998.(VI. 15.) rendelete a Sóstó Ipari Park Szabályozási Tervéről és annak alkalmazására vonatkozó szabályozási előírásáról a 4/2000. (II.21.), a 67/2012.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 415/2008/12.05. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdésének a) és u) pontjai alapján minősített többség

Részletesebben

9/1998. (02.26) Kgy. sz. rendelet Kossuth tér és környéke közterületeinek városrendezési szabályozásáról

9/1998. (02.26) Kgy. sz. rendelet Kossuth tér és környéke közterületeinek városrendezési szabályozásáról 9/1998. (02.26) Kgy. sz. rendelet Kossuth tér és környéke közterületeinek városrendezési szabályozásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

A teljes OTÉK: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.kor. Kiemelések az OTÉK-ból - az "akadálymentes" szóra. Általános előírások

A teljes OTÉK: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.kor. Kiemelések az OTÉK-ból - az akadálymentes szóra. Általános előírások A teljes OTÉK: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.kor Kiemelések az OTÉK-ból - az "akadálymentes" szóra Általános előírások 31. (1) 89 Az építményeket csak úgy szabad elhelyezni,

Részletesebben

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK. I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1.

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK. I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1. AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1. ) Területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / VESZPRÉM MEGYEI III. OSZTÁLY Megyei-Budapesti III. osztályú férfi felnőtt, nagypályás, labdarúgó bajnokság

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008. (II.15.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási tervéről A Ferencvárosi

Részletesebben

be/sfphpm01-08711/2015/mlsz

be/sfphpm01-08711/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve Szombathelyi Haladás Kft. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-3494/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Polgárdi Városi Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-3494/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Polgárdi Városi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Polgárdi Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: PVSE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 609 A

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság HEVES MEGYEI NŐI FUTSAL BAJNOKSÁG versenykiírása 2013 2014. VERZIÓ 1. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa és hivatalos

Részletesebben

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve UTC 1913 Labdarúgó Kft A kérelmező szervezet rövidített neve UTC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 3839 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

be/sfp-08206/2015/mlsz

be/sfp-08206/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Jánossomorja Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve JSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2672 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

döntést hoz a versennyel kapcsolatos, versenyzők ill. csapatképviselőik által szóban megtett panaszok ügyében.

döntést hoz a versennyel kapcsolatos, versenyzők ill. csapatképviselőik által szóban megtett panaszok ügyében. 3. ÚSZÁS SZABÁLYAI A RÉSZ 3.1 Alkalmazás területe 3.1.1 Az egyéni versenyben az úszás távja felnőtteknek, junioroknak, ifi A és B korosztályoknak 200 m. Ifi C korcsoportban 100 m, ifi D és E korcsoportokban

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 13. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag Budapest 2016. január A dokumentum a floorball sportág jegyzőkönyvvezetői tudnivalók leírását tartalmazza.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 24210-1

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 24210-1 2011. április MAGYAR SZABVÁNY MSZ 24210-1 Nevelési intézmények tervezési előírásai 1. rész: Bölcsődék Az MSZ-04-205-2:1987 helyett. Design requirements of educational institutions. Part 1: Créches E nemzeti

Részletesebben

be/sfp-08826/2015/mlsz

be/sfp-08826/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Boda Önkormányzat Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Boda ÖSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2000. (06.28.) sz. rendelete a Református Oktatási Központ és környéke szabályozási terve jóváhagyásáról, az ÁRT módosításáról szóló 1995. évi 26.sz.

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 929-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SZI-ZO SPORT 2015-2016. évi kültéri Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása

SZI-ZO SPORT 2015-2016. évi kültéri Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása 1. A bajnokság célja: SZI-ZO SPORT 2015-2016. évi kültéri Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása A kispályás labdarúgás iránt érdeklődők részére lehetőséget biztosítani a rendszeres sportolásra.

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben